You are on page 1of 18

LISTA PRESCRIPIILOR TEHNICE - COLECIA ISCIR

(Actualizare la data de 20.08.2007)

Prescriptiile tehnice Colectia ISCIR publicate in Monitorul Oficial al Romaniei,


Partea I bis, se pot procura contra cost in format brosura A5 atat de la ISCIR,
NOTA: cu sediul in Bucuresti, str. Elefterie nr. 47-49, sector 5, tel. Nr. 411 97 60 sau
411 97 61, fax. nr. 411 98 70 email : iscirps@iscir.ro, cat si de la toate
Inspectiile Teritoriale ale ISCIR din raza de activitate.

Indicativ
Aprobare i publicare
Ediia TITLU
Observaii
Descarca

o Aprobat prin Ordinul


ministrului industriei i resurselor nr.
397/22.08.2002, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind utilizarea Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT A 1-2002 674/11.09.2002
aparatelor consumatoare de combustibili
Ediia 1
gazoi
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.
674/11.09.2002.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT A 1-2002/ Modificarea nr. 1 la prescriptia tehnica PT
456/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 A 1-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
717/09.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT A 1-2002/ Modificarea nr. 2 la prescriptia tehnica PT
449/01.08.2005, publicat n Monitorul
A2:2005 A 1-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
722/09.08.2005.
Cerine tehnice privind proiectarea, o Ordin al ministrului economiei
construirea, omologarea, instalarea, si finantelor privind abrogarea Ordinul
ABROGATA
utilizarea i verificarea tehnic periodic a ministrului industriei i resurselor nr.
PT A 2-2003
aparatelor consumatoare de combustibili 367/19.06.2003, publicat n Monitorul
Ediia 1
solizi cu putere termic mai mic de 50 Oficial al Romniei, Partea I, nr.
kW 1.767/20.08.2007
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT A 2-2003/ Modificarea nr. 1 la prescriptia tehnica PT
362/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 A 2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT A 2-2003/ Modificarea nr. 2 la prescriptia tehnica PT
457/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 A 2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
717/09.08.2004.
PT A 3-2003 Cerine tehnice privind proiectarea, o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 construirea, omologarea, instalarea, ministrului industriei i resurselor nr.
utilizarea i verificarea tehnic periodic a 366/19.06.2003, publicat n Monitorul
aparatelor consumatoare de combustibili Oficial al Romniei, Partea I, nr.
lichizi 456/26.06.2003 i republicat n nr.
456 bis/26.06.2003.

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 456
bis/26.06.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT A 3-2003/ Modificarea nr. 1 la prescriptia tehnica PT
365/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 A 3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT A 3-2003/ Modificarea nr. 2 la prescriptia tehnica PT
458/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 A 3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
706/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
304/05.12.2003, publicat in Monitorul
Cerine tehnice privind montarea, Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
instalarea, exploatarea, verificarea 914/20.12.2003 si republicat in nr.
PT C 1-2003
tehnic i repararea cazanelor de abur i 914 bis/20.12.2003.
Ediia 1
de ap fierbinte, supranclzitoarelor i a
economizoarelor independente
o Publicata in MONITORUL
OFICIAL al Romaniei, Partea I, nr.
914 bis/20.12.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 1-2003/ Modificarea nr. 1 la prescriptia tehnica PT
459/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
706/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
333/15.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I,
Cerine tehnice privind regimul chimic al nr.75/29.01.2004 i republicat n
PT C 2-2003
cazanelor de abur, de ap cald i de ap nr.75 bis/29.01.2004.
Ediia 1
fierbinte

o Publicata n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr.75
bis/29.01.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 2-2003/ Modificarea nr. 1 la prescriptia tehnica PT
363/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 2-2003/ Modificarea nr. 2 la prescriptia tehnica PT
460/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 C 2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
708/05.08.2004.
PT C 3-2003 Cerine tehnice privind utilizarea o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 recipientelor butelii cu capacitate pn ministrului industriei i resurselor nr.
la 26 litri pentru GPL 86/13.02.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
161/13.03.2003 i republicat n nr.
161 bis/13.03.2003.

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 161
bis/13.03.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
PT C 3-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
210/01.04.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 C 3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
245/10.04.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comertului nr.
PT C 3-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
461/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 C 3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
730/12.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comertului nr.
PT C 3-2003/ Modificarea nr.3 la prescripia tehnic PT
340/20.06.2005, publicat n Monitorul
A3:2005 C 3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
593/08.07.2005.
o Aprobat prin Ordinul
Metodologie privind personalizarea inspectorului de stat sef al ISCIR nr.
- recipientelor-butelii cu capacitate pna la 304/2005, publicat n Monitorul Oficial
26 litri pentru GPL al Romniei, Partea I, nr.
563/30.06.2005.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
305/05.12.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind montarea, Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT C 4/1-2003 instalarea, exploatarea, repararea i 929/23.12.2003 i republicat n nr.
Ediia 1 verificarea recipientelor metalice stabile 929 bis/23.12.2003.
sub presiune
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 929
bis/23.12.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 4/1-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
462/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 4/1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
717/09.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
334/15.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei Partea I, nr.
Ghid pentru proiectarea, construirea, 70/28.01.2004 i republicat nr. 70
PT C 4/2-2003
montarea i repararea recipientelor bis/28.01.2004.
Ediia 1
metalice stabile sub presiune

o Publicata n Monitorul Oficial al


Romniei Partea I, nr. 70
bis/28.01.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 4/2-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
463/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 4/2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
730/12.08.2004.
PT C 5-2003 Cerine tehnice privind utilizarea o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 recipientelor butelii pentru gaze ministrului economiei i comerului nr.
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub 306/05.12.2003, publicat n Monitorul
presiune Oficial al Romniei Partea I, nr.
905/18.12.2003 i republicat nr. 905
bis/18.12.2003.

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 905
bis/18.12.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 5-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
464/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 5-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
708/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
307/05.12.2003, publicat in Monitorul
Cerine tehnice privind montarea, Oficial al Romaniei, Partea I nr.
PT C 6-2003 instalarea, exploatarea, repararea i 902/17.12.2003 i republicat nr. 902
Ediia 1 verificarea conductelor metalice pentru bis/17.12.2003.
fluide
o Publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 902
bis/17.12.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 6-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
465/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 6-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
705/04.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
308/05.12.2003, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
Cerine tehnice privind utilizarea, 933/24.12.2003 i republicat nr. 933
PT C 7-2003
repararea, verificarea, scoaterea din uz i bis/24.12.2003.
Ediia 1
casarea dispozitivelor de siguran

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romaniei, Partea I, nr. 933
bis/24.12.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 7-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
466/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 7-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
705/04.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
309/05.12.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind amplasarea- Oficial al Romniei, Partea I, nr. 910 /
PT C 8-2003 instalarea, asamblarea, exploatarea, 19.12.2003 i republicat nr. 910
Ediia 1 repararea, distribuia i verificarea bis/19.12.2003.
instalaiilor de gaze petroliere lichefiate
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 910
bis/19.12.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 8-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
467/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 8-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
705/04.08.2004.
PT C 9-2003 Cerine tehnice privind proiectarea, o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 construirea, montarea, instalarea, ministrului economiei i comerului nr.
exploatarea, verificarea tehnic i 310/05.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
917/20.12.2003 i republicat nr. 917
bis/20.12.2003.
repararea cazanelor de ap cald i a
cazanelor de abur de joas presiune
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 917
bis/20.12.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 9-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
468/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 9-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
705/04.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
311/05.12.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind montarea, Oficial al Romniei,Partea I, nr.
PT C 10/1-2003 instalarea, exploatarea, repararea i 921/22.12.2003 i republicat nr. 921
Ediia 1 verificarea conductelor de abur i de ap bis/22.12.2003.
fierbinte sub presiune
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 921
bis/22.12.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 10/1-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
469/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 10/1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
708/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
335/15.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Ghid pentru proiectarea, construirea, 95/02.02.2004 i republicat in nr. 95
PT C 10/2-2003
montarea i repararea conductelor de bis/02.02.2004.
Ediia 1
abur i de ap fierbinte sub presiune

o Publicata n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 95
bis/02.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 10/2-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
470/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 10/2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
730/12.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
336/15.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT C 11-2003 Cerine tehnice privind sistemele de 75/29.01.2004 i republicat in nr. 75
Ediia 1 automatizare aferente centralelor termice bis/29.01.2004.

o Publicata n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 75
bis/29.01.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 11-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
364/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 11-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
PT C 11-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
471/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 C 11-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
708/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
337/15.12.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice pentru recipiente cisterne, Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT C 12-2003 recipiente containere i recipiente butoaie 97/02.02.2004 i republicat in nr.97
Ediia 1 metalice pentru gaze comprimate, bis/02.02.2004.
lichefiate sau dizolvate sub presiune
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 97
bis/02.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT C 12-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
472/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 C 12-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
730/12.08.2004.
Tarife pentru operaiunile de autorizare,
avizare, verificare tehnic i altele la
instalaii mecanice sub presiune, instalaiio Aprobat prin Ordinul
de ridicat i aparate consumatoare de ministrului economiei nr.
PT CR 1-2009
combustibil efectuate de ctre organele 1.103/29.05.2009, publicat n
Ediia 1
tehnice de specialitate ale Inspeciei de Monitorul Oficial al Romniei, Partea
Stat pentru Controlul Cazanelor, I, nr. 442/29.06.2009
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor
de Ridicat (ISCIR)
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT CR 1-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
131/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 CR 1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
642/09.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT CR 1-2003/ Modificarea nr.2 la prescripia tehnic PT
16/20.01.2005, publicat n Monitorul
A2:2005 CR 1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
115/04.02.2005.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
367/19.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Examinarea cu ultrasunete a mbinrilor 86/30.01.2004 i republicat n nr. 86
PT CR 4-2003
sudate ale instalaiilor mecanice sub bis/30.01.2004.
Ediia 1
presiune i ale instalaiilor de ridicat

o Publicata n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 86
bis/30.01.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 4-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
473/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 4-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
730/12.08.2004.
PT CR 5-2003 Autorizarea laboratoarelor care o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 efectueaz examinri nedistructive la ministrului economiei i comerului nr.
instalaiile mecanice sub presiune i la 368/19.12.2003, publicat n Monitorul
instalaiile de ridicat Oficial al Romniei, Partea I, nr.
86/30.01.2004 i republicat n nr. 86
bis/30.01.2004

o Publicata n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 86
bis/30.01.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 5-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
474/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 5-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
717/09.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
369/19.12.2003, publicat n Monitorul
Examinarea cu lichide penetrante a Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT CR 6-2003 mbinrilor sudate ale instalaiilor 86/30.01.2004 i republicat n nr. 86
Ediia 1 mecanice sub presiune i ale instalaiilor bis/30.01.2004.
de ridicat
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 86
bis/30.01.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 6-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
475/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 6-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
717/09.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
Cerine tehnice privind omologarea 370/19.12.2003, publicat n Monitorul
procedurilor de sudare folosite pentru Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT CR 7/1-2003 executarea lucrrilor la instalaiile 105/04.02.2004 i republicat nr. 105
Ediia 1 mecanice sub presiune i la instalaiile de bis/04.02.2004.
ridicat.
Partea 1: Oel o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 105
bis/04.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 7/1-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
476/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 7/1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
716/09.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
Cerine tehnice privind omologarea 371/19.12.2003, publicat n Monitorul
procedurilor de sudare folosite pentru Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT CR 7/2-2003 executarea lucrrilor la instalaiile 105/04.02.2004 i republicat in nr.
Ediia 1 mecanice sub presiune i la instalaiile de 105 bis/04.02.2004.
ridicat.
Partea 2: Aluminiu i aliaje de aluminiuo Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 105
bis/04.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 7/2-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
477/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 7/2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
712/06.08.2004.
PT CR 7/3-2003 Cerine tehnice privind omologarea o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 procedurilor de sudare folosite pentru ministrului economiei i comerului nr.
executarea lucrrilor la instalaiile 372/19.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
105/04.02.2004 i republicat in nr.
mecanice sub presiune i la instalaiile de 105 bis/04.02.2004.
ridicat.
Partea 3: Polietilen de nalt densitateo Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 105
bis/04.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 7/3-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
478/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 7/3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
712/06.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
373/19.12.2003, publicat n Monitorul
Examinarea cu particule magnetice a Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT CR 8-2003 mbinrilor sudate ale instalaiilor 86/30.01.2004 i republicat n nr. 86
Ediia 1 mecanice sub presiune i ale instalaiilor bis/30.01.2004.
de ridicat
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 86
bis/30.01.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 8-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
479/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 8-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
709/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
374/19.12.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind autorizarea Oficial al Romniei, Partea I, nr.
sudorilor care execut lucrri la instalaiile 108/05.02.2004 i republicat n nr.
PT CR 9/1-2003
mecanice sub presiune i la instalaiile de 108 bis/05.02.2004.
Ediia 1
ridicat.
Partea 1: Oel
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 108
bis/05.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 9/1-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
480/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 9/1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
712/06.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
375/19.12.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind autorizarea Oficial al Romniei, Partea I, nr.
sudorilor care execut lucrri la instalaiile 108/05.02.2004 i republicat n nr.
PT CR 9/2-2003
mecanice sub presiune i la instalaiile de 108 bis/05.02.2004.
Ediia 1
ridicat.
Partea 2: Aluminiu i aliaje de aluminiu
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 108
bis/05.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 9/2-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
481/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 9/2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
712/06.08.2004.
PT CR 9/3-2003 Cerine tehnice privind autorizarea o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
376/19.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
sudorilor care execut lucrri la instalaiile 108/05.02.2004 i republicat n nr.
mecanice sub presiune i la instalaiile de 108 bis/05.02.2004.
Ediia 1
ridicat.
Partea 3: Polietilen de nalt densitate
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 108
bis/05.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 9/3-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
482/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 9/3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
712/06.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
377/19.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Examinarea cu ultrasunete a tablelor 124/11.02.2004 i republicat n nr.
PT CR 10-2003
folosite la instalaiile mecanice sub 124 bis/11.02.2004.
Ediia 1
presiune i la instalaiile de ridicat

o Publicata n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 124
bis/11.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 10-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
483/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 10-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
712/06.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
378/19.12.2003, publicat n Monitorul
Autorizarea personalului care efectueaz Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT CR 11-2003 examinri nedistructive la instalaii 124/11.02.2004 i republicat n nr.
Ediia 1 mecanice sub presiune i la instalaii de 124 bis/11.02.2004.
ridicat
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 124
bis/11.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 11-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
484/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 11-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
697/03.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
379/19.12.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Msurarea cu ultrasunete a grosimii 124/11.02.2004 i republicat n nr.
PT CR 12-2003
elementelor instalaiilor mecanice sub 124 bis/11.02.2004.
Ediia 1
presiune i ale instalaiilor de ridicat

o Publicata n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 124
bis/11.02.2004.
PT CR 12-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
o Aprobat prin Ordinul
A1:2004 CR 12-2003 ministrului economiei si comertului nr.
485/21.07.2004, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
697/03.08.2004.
o Aprobata cu Ordinul ministrului
industriei si comertului nr. 134/1999,
Prescriptii tehnice pentru protectia muncii
CR 13-99 publicat in Monitorul Oficial al
in activitatea organelor tehnice ISCIR
Romaniei, Partea I, nr.
337/15.07.1999.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
380/19.12.2003, publicat n Monitorul
Examinarea cu radiaii penetrante a Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT CR 13-2003 mbinrilor sudate cap la cap ale 124/11.02.2004 i republicat n nr.
Ediia 1 componentelor instalaiilor mecanice sub 124 bis/11.02.2004.
presiune i ale instalaiilor de ridicat
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 124
bis/11.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 13-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
486/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 13-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
697/03.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
381/19.12.2003, publicat n Monitorul
Autorizarea laboratoarelor care Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT CR 14-2003 efectueaz examinri distructive asupra 124/11.02.2004 i republicat n nr.
Ediia 1 materialelor utilizate la instalaii mecanice 124 bis/11.02.2004.
sub presiune i la instalaii de ridicat
o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 124
bis/11.02.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr.
PT CR 14-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
487/21.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 CR 14-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
697/03.08.2004.

o Aprobat prin Ordinul


Cerinte generale pentru macarale, ministrului Economiei si Finantelor nr.
mecanisme de ridicat si dispozitivele lor 3699/17.12.2008.
NMMR 1-2008
auxiliare din obiectivele si instalatiile
nucleare o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. ...bis/....
o Aprobata prin Ordinul
ministrului Economiei nr.
Cerinte generale pentru sisteme si 675/08.04.2009.
NSCP 1-2008 componente care retin presiunea din
instalatiile nucleare o Publicata n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr
0339/21.05.2009.
PT R 1-2003 Cerine tehnice privind montarea, o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 punerea n funciune, utilizarea, repararea ministrului industriei i resurselor nr.
i verificarea tehnic a macaralelor 144/14.03.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
323/13.05.2003 i republicat n nr.
323 bis/13.05.2003.
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 323
bis/13.05.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 1-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
121/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
634/05.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 1-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
429/07.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 1-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
713/06.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
142/14.03.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind montarea, Oficial al Romniei, Partea I,nr.
PT R 2-2003 punerea n funciune, utilizarea, repararea 317/12.05.2003 i republicat n nr.
Ediia 1 i verificarea tehnic a mecanismelor de 317 bis/12.05.2003.
ridicat
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 317
bis/12.05.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 2-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
430/07.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 R 2-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
713/06.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
146/14.03.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Cerine tehnice privind montarea, 331/15.05.2003 i republicat n nr.
PT R 3-2003
punerea n funciune, utilizarea, repararea 331 bis/15.05.2003.
Ediia 1
i verificarea tehnic a stivuitoarelor

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 331
bis/15.05.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 3-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
132/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
640/09.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 3-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
431/07.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 3-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
713/06.08.2004.
PT R 4-2003 Cerine tehnice privind montarea, o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 punerea n funciune, utilizarea, repararea ministrului industriei i resurselor nr.
i verificarea tehnic a nacelelor i 148/14.03.2003, publicat n Monitorul
platformelor autoridictoare Oficial al Romniei, Partea I,nr.
342/20.05.2003 i republicat n nr.
342 bis/20.05.2003.
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 342
bis/20.05.2003.
o
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 4-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
432/07.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 R 4-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
713/06.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
147/14.03.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind montarea, Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT R 5-2003 punerea n funciune, utilizarea, repararea 338/19.05.2003 i republicat n nr.
Ediia 1 i verificarea tehnic a elevatoarelor 338 bis/19.05.2003.
pentru vehicule
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 338
bis/19.05.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 5-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
433/07.07.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 R 5-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
713/06.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
Cerine tehnice privind montarea, 577/27.11.2002, publicat n Monitorul
punerea n funciune, exploatarea, Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Ediia 1 repararea i verificarea tehnic a 910/14.12.2002
ascensoarelor electrice i hidraulice de
persoane i/sau materiale o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.
910/14.12.2002.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
PT R 6-2002/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
85/13.02.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 6-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
147/06.03.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 6-2002/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
122/02.09.2003, publicat n Monitorul
A2:2003 R 6-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
634/05.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 6-2002/ Modificarea nr. 3 la prescripia tehnic PT
488/21.07.2004, publicat n Monitorul
A3:2004 R 6-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
697/03.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 6-2002/ Modificarea nr.4 la prescripia tehnic PT
265/11.04.2006, publicat n Monitorul
A4:2006 R 6-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
530/20.06.2006.
PT R 7-2003 Cerine tehnice privind utilizarea o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 instalaiilor de transport pe cablu pentru ministrului industriei i resurselor nr.
persoane telecabine 108/20.02.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
274/18.04.2003 i republicat n nr.
274 bis/18.04.2003.

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 274
bis/18.04.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 7-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
123/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 7-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
634/05.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 7-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
489/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 7-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
697/03.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
109/20.02.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Cerine tehnice privind utilizarea 287/24.04.2003 i republicat n nr.
PT R 8-2003
instalaiilor de transport pe cablu pentru 287 bis/24.04.2003.
Ediia 1
persoane telegondole

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 287
bis/24.04.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 8-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
124/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 8-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
634/05.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 8-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
490/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 8-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
708/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
99/20.02.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Cerine tehnice privind utilizarea 183/24.03.2003 i republicat n nr.
PT R 9-2003
instalaiilor de transport pe cablu pentru 183 bis/24.03.2003.
Ediia 1
persoane telescaune

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 183
bis/24.03.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 9-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
125/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 9-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
634/05.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 9-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
491/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 9-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
709/05.08.2004.
PT R 10-2003 Cerine tehnice privind utilizarea o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 instalaiilor de transport pe cablu pentru ministrului industriei i resurselor nr.
persoane teleschiuri i telesnii 100/20.02.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
177/20.03.2003 i republicat n nr.
177 bis/20.03.2003.

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 177
bis/20.03.2003.
Aprobat prin Ordinul ministrului economiei
PT R 10-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT i comerului nr. 126/02.09.2003, publicat
A1:2003 R 10-2003 n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 640/09.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 10-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
492/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 10-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
708/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
101/20.02.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Cerine tehnice privind utilizarea 182/24.03.2003 i republicat n nr.
PT R 11-2003
instalaiilor de transport pe plan nclinat 182 bis/24.03.2003.
Ediia 1
pentru persoane

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 182
bis/24.03.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 11-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
127/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 11-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
639/08.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 11-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
493/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 11-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
721/10.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
102/20.02.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind proiectarea, Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT R 12-2003 construirea, montarea, repararea, 233/05.04.2003 i republicat n nr.
Ediia 1 ntreinerea, revizia, verificarea i 233 bis/05.04.2003.
exploatarea telefericelor pentru materiale
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 233
bis/05.04.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 12-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
128/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 12-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
639/08.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 12-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
357/14.06.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 12-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
PT R 12-2003/ Modificarea nr. 3 la prescripia tehnic PT
o Aprobat prin Ordinul
A3:2004 R 12-2003 ministrului economiei i comerului nr.
494/21.07.2004, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
721/10.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
106/20.02.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind proiectarea, Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT R 13-2003 construirea, montarea, exploatarea i 263/16.04.2003 i republicat n nr.
Ediia 1 verificarea tehnic a ascensoarelor cu 263 bis/16.04.2003.
schip
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 263
bis/16.04.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 13-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
366/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 R 13-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 13-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
495/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 13-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
708/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
Cerine tehnice privind introducerea pe 643/16.12.2002, publicat n Monitorul
pia i verificarea n exploatare a Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT R 14-2002 cablurilor, lanurilor, benzilor, funiilor, 20/15.01.2003.
Ediia 1 crligelor i elementelor de legare i
prindere a sarcinii utilizate la instalaii de
ridicat o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.
20/15.01.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 14-2002/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
367/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 R 14-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 14-2002/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
496/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 14-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
721/10.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
105/20.02.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice privind proiectarea, Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT R 15-2003 construirea, montarea, exploatarea i 255/12.04.2003 i republicat n nr.
Ediia 1 verificarea tehnic a ascensoarelor pentru 255 bis/12.04.2003.
antiere de construcii
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 255
bis/12.04.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 15-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
129/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 15-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
639/08.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
PT R 15-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
ministrului economiei i comerului nr.
A2:2004 R 15-2003
368/14.06.2004, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 15-2003/ Modificarea nr. 3 la prescripia tehnic PT
497/21.07.2004, publicat n Monitorul
A3:2004 R 15-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
708/05.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
103/20.02.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice pentru proiectarea, Oficial al Romniei, Partea I, nr.
construirea, montarea, repararea, 245/10.04.2003 i republicat n nr.
PT R 16-2003
ntreinerea, revizia, verificarea i 245 bis/10.04.2003.
Ediia 1
exploatarea instalaiilor de transport pe
plan nclinat pentru materiale
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 245
bis/10.04.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 16-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
130/02.09.2003, publicat n Monitorul
A1:2003 R 16-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
640/09.09.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 16-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
358/14.06.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 16-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 16-2003/ Modificarea nr. 3 la prescripia tehnic PT
498/21.07.2004, publicat n Monitorul
A3:2004 R 16-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
695/02.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
Cerine tehnice privind proiectarea, 104/20.02.2003, publicat n Monitorul
PT R 17-2003 construirea, montarea, exploatarea i Oficial al Romniei, Partea I, nr.
Ediia 1 verificarea tehnic a ascensoarelor de 251/11.04.2003 i republicat n nr.
construcie special pentru materiale 251 bis/11.04.2003.

o
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 17-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
359/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 R 17-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 17-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
499/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 17-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
695/02.08.2004.
PT R 18-2003 Cerine tehnice privind proiectarea, o Aprobat prin Ordinul
Ediia 1 construirea, montarea, exploatarea i ministrului industriei i resurselor nr.
verificarea tehnic a trapelor de scen, 107/20.02.2003, publicat n Monitorul
trapelor de decoruri i instalaiilor de Oficial al Romniei, Partea I, nr.
cortine pentru incendiu din slile de 267/17.04.2003 i republicat n nr.
spectacole 267 bis/17.04.2003.

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 267
bis/17.04.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 18-2003/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
360/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 R 18-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 18-2003/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
500/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 18-2003
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
695/02.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
98/20.02.2003, publicat n Monitorul
Cerine tehnice de securitate privind Oficial al Romniei, Partea I, nr.
PT R 19-2002 echipamentele i instalaiile montate i 162/13.03.2003 i republicat n nr.
Ediia 1 utilizate n cadrul parcurilor de distracii i 162 bis/13.03.2003.
spaiilor de joac
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 162
bis/13.03.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 19-2002/ Modificarea nr. 1 la prescripia tehnic PT
361/14.06.2004, publicat n Monitorul
A1:2004 R 19-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
554/22.06.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 19-2002/ Modificarea nr. 2 la prescripia tehnic PT
501/21.07.2004, publicat n Monitorul
A2:2004 R 19-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
720/10.08.2004.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului economiei i comerului nr.
PT R 19-2002/ Modificarea nr. 4 la prescripia tehnic PT
4/05.01.2006, publicat n Monitorul
A4:2006 R 19-2002
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
52/19.01.2006.
o Aprobat prin Ordinul comun al
ministrului industriei i resurselor nr.
364/19.06.2003 i al ministrului
sntii i familiei nr.
Metodologie pentru efectuarea analizei de 619/20.06.2003, publicat n Monitorul
MT 1-2002 Oficial al Romniei, Partea I, nr.
risc n exploatare
Ediia 1 455/26.06.2003.
(Anex la PT R 19-2002)

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr.
455/26.06.2003.
NT 1-2002 Normativ referitor la autorizarea i gradul
o Aprobat prin Ordinul comun al
Ediia 1 de calificare a personalului tehnic de ministrului industriei i resurselor nr.
deservire i a coordonatorului de 145/14.03.2003 i al ministrului
securitate pentru distracia extrem sntii i familiei nr.
(Anex la PT R 19-2002) 626/20.06.2003, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
455/26.06.2003.

o Publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr.
455/26.06.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
190/28.03.2003, publicat n Monitorul
Metodologie pentru certificarea i Oficial al Romniei, Partea I, nr.
emiterea certificatului de conformitate de 349/22.05.2003 i republicat n nr.
__ tip pentru echipamentele destinate 349 bis/22.05.2003.
parcurilor de distracii i spaiilor de joac
(Elaborat de ISCIR-CERT)
o Publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 349
bis/22.05.2003.
o Aprobat prin Ordinul
ministrului industriei i resurselor nr.
189/28.03.2003, publicat n Monitorul
Metodologie pentru certificarea i Oficial al Romniei, Partea I, nr.
emiterea certificatului de conformitate de 349/22.05.2003 i republicat n nr.
__ tip pentru echipamentele destinate 349 bis/22.05.2003.
distraciei extreme
(Elaborat de ISCIR-CERT)
o Publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 349
bis/22.05.2003.