You are on page 1of 3

TRZTRZT

SKILLS
Sedam stoljea nakon Eufrazija u prostor
njegove bazilike smjeta se jedno novo
remek djelo. Godine 1277. izgraen je veliki
mramorni ciborij, a dao ga je izvesti poreki
biskup Oton. Visoki je baldahin postavljen
na etiri tanka stupa koja su priapadala
prijanjem ciboriju s kapitelima iz VI.
stoljea. I novi je baldahin prekriven
mozaicima, a na eonoj strani donosi isti
ikonografski motiv kakav ve postoji na zidu
Zidni mozaici
apside. bazilike zauzimaju
To je Navjetenje. istaknuto
Razliito vrijeme,
mjesto meu europskim spomenicima
dakako, unijelo je niz formalnih preinaka.
Justinijanova
injenica da sedoba:
likovivelike
Marijemozaine
i Gabrijela
kompozicije Krist s apostolima,
nalaze u drugaijim prostorima, medaljoni
sada u
unutar kojih se nalaze 12 muenika,
trokutastim isjecima iznad luka, sigurno a uda
sredinjem
je nametalaje Krist kao jaganjac
i drugaije Boji, Majka
kompozicijske Email Telephone
boja na
postupke. Naprijestolju s muenicima
lijevoj je strani aneo, visokoi
graditeljem crkve biskupom Eufrazijem,
uzdignute ruke na pozdrav i preko ramena
scena Navjetenja
zabaenim i Pohoda,
glasnikim te tri
tapom.
samostalna lika: sv. Zaharije, arhanel LinkedIn URL Twitter handle
Njegov je iskorak sada silovitiji, a to
Gabrijel i Ivan Krstitelj. Uz Eufrazijanu
prikazuju i brojni nabori odjee, te
sagraena je 1251. monumentalna
odmaknuta krila. Prostor izmeu anela i
romanika rezidencija
Marije, s jedne i druge strane, ispunjava
kanonika (Kanonika).
povijeno drvo. Marija sada stoji ispred
prijestolja iza koga se opet nastavljaju
zgrade. Izraz njezina lica, glave potpuno Krist je prikazan kao mladi
nagnute u znak zbunjenosti, prati gesta vladar koji, sjedei na
desne ruke: otvorena dlana i uzdignute globusu, gospodari
visoko gore... kozmosom. Apostoli pak u
monotonom ritmu i
simetrino sa svake strane
uokviruju sredinju figuru
boanskog vladara. Oni u
rukama zakrivenim platem
dre atribute, a izmeu
okruglih aureola stoje
natpisi s njihovim imenima.
U gornjim zonama
pobonih apsida ostali su
takoer sauvani fragmenti
mozaika s gotovo
identinim prikazima:
velika figura Krista izranja iz
stiliziranih oblaka i stavlja
lovorove vijence na glave
dvojici muenika.
Sedam stoljea nakon
Eufrazija u prostor njegove
bazilike smjeta se jedno
novo remek djelo. Godine
1277. izgraen je veliki
mramorni ciborij, a dao ga
je izvesti poreki biskup
Oton. Visoki je baldahin
postavljen na etiri tanka
stupa koja su priapadala
prijanjem ciboriju s
kapitelima iz VI. stoljea. I
novi je baldahin prekriven
mozaicima, a na eonoj
strani donosi isti
ikonografski motiv kakav
ve postoji na zidu apside.
To je Navjetenje. Razliito
vrijeme, dakako, unijelo je
niz formalnih preinaka.
injenica da se likovi
Marije i Gabrijela nalaze u
drugaijim prostorima,
sada u trokutastim
isjecima iznad luka,
sigurno da je nametala i
drugaije kompozicijske
postupke. Na lijevoj je
strani aneo, visoko
uzdignute ruke na pozdrav i
preko ramena zabaenim
glasnikim tapom.

2
Njegov je iskorak sada
silovitiji, a to prikazuju i
brojni nabori odjee, te
odmaknuta krila. Prostor
izmeu anela i Marije, s
jedne i druge strane,
ispunjava povijeno drvo.
Marija sada stoji ispred
prijestolja iza koga se opet
nastavljaju zgrade. Izraz
njezina lica, glave potpuno
nagnute u znak
zbunjenosti, prati gesta
desne ruke: otvorena dlana
i uzdignute visoko gore...