You are on page 1of 2

DAN 1

VEBA 1

Sklek s tapanjem
6 serija, 6-8 ponaljanja

Saznajte koje vebe za grudi morate da uradite

Postavite svoje telo u poziciju za sklek i spustite se dok vae grudi ne budu 2, 3 cm iznad poda.
Eksplozivno podignite svoje telo (i ruke) od poda u vazduh, pljesnite jednom i brzo se vratite u
poetnu poziciju.

VEBA 2

Ben pres buicama


5 serija, 8-10 ponavljanja

Lezite leima na horizontalnu klupu sa po jednom buicom u svakoj ruci.

Podiite buice visoko iznad glave, a potom ih spustite u visini ramena.

Proitajte i eline grudi: 5 dokazano najboljih vebi

VEBA 3

Sklekovi sa nogama na klupi


4 serije, 10-12 ponavljanja

Podignite stopala na visoku kutiju ili klupu, a onda postavite ruke u poziciju za sklek.

Otprilike se tri sekundi sputajte nadole, potom se zadrite u donjoj poziciji i onda se
eksplozivno podignite na gore. Ako vam je ova veba prelaka, nosite pojas sa tegovima.

DAN 2

VEBA 1

Crossover sklek
3 serije, 20-24 ponavljanja

Otkrijte i Sklekovi: Nemilosrdan izazov za masivne grudi

Postavite telo u poziciju za sklek sa desnom rukom na steperu. Izvedite sklek, a onda brzo
zamenite ruke, tako da vam se sada leva ruka nalazi na steperu i potom ponovo izvedite sklek.
VEBA 2

Ben pres
2 serije, 20-25 ponavljanja

Ako elite da znate kako izgleda savren ben press, proitajte OVDE

VEBA 3

Potisak buicama na kosoj klupi


2 serije, 15-20 ponavljanja

Podesite klupu na kosinu od 45 stepeni, sedite na ben drei u svakoj ruci po buicu.

Saznajte kako pravilno da izvedete potisak buicama

Podiite buice pravo iznad glave.