You are on page 1of 1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO DALMATINSKA
Interventna jedinica policije

U Mravincima, 07. studenoga, 2013. godine

PREDMET: Izvjee o pruenoj ispomoi


Slubi opeg kriminaliteta PU SD,-

Dana 07.11.2013. god., u vremenu od 14,00-16,00 sati, tri policijska slubenika


Interventne jedinice policije pruila su ispomo djelatnicima Slube opeg kriminaliteta, a
prilikom zasjede zbog hvatanja Ivana Boia, od oca Ante, ro. 26.04.1993. iz Solina, Petra
Kruia br. 30.

U 14,00 sati stacionirali se kod Osnovne kole u Rupotini u Solinu, gdje se prema
informacijama trebao nalaziti gore navedeni Boi. Oko 14,45 sati istoga smo uoili na
motociklu bez registarskih oznaka, meutim nismo ga bili u mogunosti pratiti niti uhititi, jer
nije ni u jednom trenutku silazio sa motocikla. O svim relevantnim injenicama te
prikupljenim saznanjima obavijestili Voditelja odjela unutar Slube opeg kriminaliteta
Stipana Skejia.

Povratak u bazu u 16,15 sati.

R E K A P I T U L A C I J A:

- rukovoditelja............................1
- pol. slubenika.........................2
- sati.......................................... 6 (2x3 )
- vozila.......................................1

Policijski slubenik:

Dragan Antulov