You are on page 1of 1

ADRESA DE SOLICITARE

Catre S.C. LOCATIVSERV S.R.L.


Nr. __________ / ___ ___ ________
___________________________________________________________________________
Situatia financiara : Situatia juridica:
Intretinere:

Chirie:

Majorari:
________________________________________________________________________________________

1. Nume, prenume solicitant:


________________________________________________________________________________________

Adresa:

Localitate ____________________________, str. _____________________nr. ____, bl. ___,

sc. _____, Et. _____, ap. _____, judetul _______________, tel. _______________________,

2. Persoana de contact:

Nume si prenume _________________________________________, loc. ______________,

tel. _________________________________

3. Descrierea situatiei si motivarea solicitarii:


________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Adresa exacta a locatiei pentru care se face solicitarea:

DATA Loc pentru stampila SEMNATURA


___ ___ ______ ______________