You are on page 1of 1

NI THT HA PHT T ST HA PHT

T H S HA PHT TU09
Thng s k thut
Kch thc W915 x D457 x H1830 mm
Cht liu St sn tnh in
Loi cnh Cnh m
Loi t T ti liu
Mu sc Ghi
Bo hnh 12 Thng

M t sn phm :

T Ha Pht ng ti liu vn phng gm


1 khi gm: 3 t di ng, t c 2 cnh
st m, tay nm nha lin kha.
T c nh s dng chn hp lin thn
t.
T 1 khi, c 3 t di ng chi lng t thnh 4 ngn.
T c 2 cnh st m, tay nhm nha c kha.
T s dng cht liu tn dp, sn tnh in chng m, chng xc nh, d dng lau chi, v
sinh, chng nm mc.
T st ha pht TU09 thch hp s dng trong cc vn phng, cng s.... gip d dng lu tr
ti liu mt cch gn gng cho cc v lnh o

XEM GI SHOCK DNH CHO SN PHM

NH PHN PHI NI THT HA PHT

SHOWROOM MIN BC CHNH HNG : S 183 - 185 ng Nguyn Xin - H nh -


Thanh Xun - H Ni
in thoi : 024.3550 5888 - Fax : 024.37 37 3088
Hotline : 0943. 203 . 999
Email : hoaphat185@gmail.com

WEBSITE: HTTP://HOAPHAT.NET 1