You are on page 1of 1

NI THT HÒA PHÁT TST HÒA PHÁT

N Ộ I TH Ấ T HÒA PHÁT – T Ủ S Ắ T HÒAT h ồ sơ Hòa Phát TU09K6N thuộc dòng tủ sắt văn phòng được sản xuất bởi công ty CP Nội Thất Hòa Phát, trực thuộc tập đoàn Hòa T s ắt văn phòng TU09K6N thường được các văn phòng công ty, doanh nghiệ p l ự a ch ọ n s ử d ụ ng để lưu trữ , s ắ p x ế p, b ả o qu ả n các file tài li ệ u, h ồ sơ tránh bị côn trùng g ặ m nh ấ m. XEM GIÁ SHOCK DÀNH CHO S N PH M NHÀ PHÂN PH Ố I N Ộ I TH Ấ T HÒA PHÁT SHOWROOM MI Ề N B Ắ C CHÍNH HÃNG : S ố 183 - 185 Đườ ng Nguy ễ n Xi ể n - H ạ Đình - Thanh Xuân - Hà N ộ i Điệ n tho ạ i : 024. 3550 5888 - Fax : 024. 37 37 3088 Hotline : 0932. 317. 198 Email : hoaphat185@gmail.com WEBSITE: HTTP://HOAPHAT.NET 1 " id="pdf-obj-0-20" src="pdf-obj-0-20.jpg">
N Ộ I TH Ấ T HÒA PHÁT – T Ủ S Ắ T HÒAT h ồ sơ Hòa Phát TU09K6N thuộc dòng tủ sắt văn phòng được sản xuất bởi công ty CP Nội Thất Hòa Phát, trực thuộc tập đoàn Hòa T s ắt văn phòng TU09K6N thường được các văn phòng công ty, doanh nghiệ p l ự a ch ọ n s ử d ụ ng để lưu trữ , s ắ p x ế p, b ả o qu ả n các file tài li ệ u, h ồ sơ tránh bị côn trùng g ặ m nh ấ m. XEM GIÁ SHOCK DÀNH CHO S N PH M NHÀ PHÂN PH Ố I N Ộ I TH Ấ T HÒA PHÁT SHOWROOM MI Ề N B Ắ C CHÍNH HÃNG : S ố 183 - 185 Đườ ng Nguy ễ n Xi ể n - H ạ Đình - Thanh Xuân - Hà N ộ i Điệ n tho ạ i : 024. 3550 5888 - Fax : 024. 37 37 3088 Hotline : 0932. 317. 198 Email : hoaphat185@gmail.com WEBSITE: HTTP://HOAPHAT.NET 1 " id="pdf-obj-0-22" src="pdf-obj-0-22.jpg">

THồ Sơ Hòa Phát TU09K6N

Kích thước Chất liệu Thông số kỹ thuật W915 x D450 x H1830 mm Sắt sơn
Kích thước
Chất liệu
Thông số kỹ thuật
W915 x D450 x H1830 mm
Sắt sơn tĩnh điện
Loại cánh
Loại tủ
Màu sắc
Bảo hành
Cánh mở
Tủ sắt văn phòng
Ghi
12 Tháng
Mô tả sản phẩm :
Phát.
- Tủ 6 khoang cánh mở
- Mỗi cánh sử dụng khóa riêng

Thồ sơ Hòa Phát TU09K6N thuộc dòng tủ sắt văn phòng được sản xuất bởi công ty CP Nội Thất Hòa Phát, trực thuộc tập đoàn Hòa

Tsắt văn phòng TU09K6N thường được các văn phòng công ty, doanh nghiệp la chn sdng để lưu trữ, sp xếp, bo qun các file tài liu, hồ sơ tránh bị côn trùng gm nhm.

NHÀ PHÂN PHI NI THT HÒA PHÁT

SHOWROOM MIN BC CHÍNH HÃNG : S183 - 185 Đường Nguyn Xin - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Ni

Điện thoi : 024. 3550 5888 - Fax : 024. 37 37 3088

Hotline : 0932. 317. 198

WEBSITE: HTTP://HOAPHAT.NET

1
1