You are on page 1of 1

NI THT HA PHT T ST HA PHT

T H S Ha Pht TU09K7CK

Thng s k thut
Kch thc W1350 x D450 x H1830 mm
Cht liu St sn tnh in
Loi cnh Cnh m
Loi t T h s,ti liu
Mu sc Ghi
Bo hnh 12 Thng

M t sn phm :

T h s Ha Pht TU09K7CK thuc dng t st


vn phng c sn xut bi cng ty CP Ni
Tht Ha Pht, trc thuc tp on Ha Pht
- T 6 khoang
- Bn trn l 3 khoang s dng cnh knh
- Bn di l 3 khoang cnh st m

T st vn phng TU09K7CK thng c cc vn phng cng ty, doanh nghip la chn s dng
lu tr, sp xp, bo qun cc file ti liu, h s trnh b cn trng gm nhm.

XEM GI SHOCK DNH CHO SN PHM

NH PHN PHI NI THT HA PHT


SHOWROOM MIN BC CHNH HNG : S 183 - 185 ng Nguyn Xin - H nh -
Thanh Xun - H Ni

in thoi : 024. 3550 5888 - Fax : 024. 37 37 3088

Hotline : 0932. 317. 198

Email : hoaphat185@gmail.com

WEBSITE: HTTP://HOAPHAT.NET 1