You are on page 1of 1

Armbajer

Biceps

Brede
rygmuskel

Ydre skra
Dybe
bugmuskel
rygmuskel
Lige Hoftebens-
bugmuskel kam

Store
sc:ede-
musket

sene, men pa bagsiden af overarmsknoglen. bagerste kant, hvad der giver mulighed for at
Den er srerdeles strerk og er i stand til at hreve skubbe det langt fremad. I bruger den, nar I
kroppen op fra hrengende stilling. Den kan skal rrekke langt efter noget eller undga at
ogsa rotere armen indad. Sammen med bryst- synke ned i skuldrene, nar I stl2\tter pa armene.
musklen er den ogsa andedrcetsmuskel. Figuren viser musklens placering hos roeren,
For at fl2\re armen lige ud til siden, bruger I der fl2\rer aren langt frem inden aretaget.
de midterste dele af deltamusklen, men hvis
armen skal helt op over hovedet, skal skulder-
bladet ogsa roteres, sa ledskalen peger opad.
Til at udfl2\re bevcegelser med skulderbladet
benytter vi isrer kappemusklen (m. trapezius)
og den dybere liggende rhombemuskel (m. rho-
moideus)(se fig. 7.25 og 7.26).

Den sidste af de stl2\rre muskier, der virker pa


skulderbladet, er den savtakkede brystmuskel
(m.serratus anterior). Den udspringer fra rib-
benene lige under brystmusklen, og den frem-
trreder ofte tydeligt pa meget veltrrenede. Den
hrefter pa indersiden af skulderbladet pa den