You are on page 1of 12

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS

ory 2010

Wydanie I

ISBN: 978-83-930208-2-9

Projekt okadki: Jacek Piekarczyk

Skad: EPROFESS, ory

ory
www.eprofess.pl
email: wydawnictwo@eprofess.pl

Autor oraz wydawnictwo EPROFESS dooyli wszelkich


stara, by zawarte w tej publikacji informacje byy kompletne i
rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci za ich
wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie
praw autorskich, patentowych i innych. Autor i wydawnictwo
nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne
szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w
publikacji.

Wszelkie prawa zastrzeone. Nieautoryzowane


rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji
w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Kopiowanie w caoci
oraz we fragmentach, za pomoc urzdze elektronicznych,
kopiarek mechanicznych, nagrywajcych i innych, stanowi
naruszenie praw autorskich.
Zalety tej ksiki:

praktyczne wiczenia dla maturzystw,


studentw, kandydatw na studia,
osb pragncych poszerzy swoj
sowotwrcz wiedz
sownictwo jakie najczciej pojawia
si na testach, egzaminach
szybka powtrka przed samym
egzaminem
rozwinicie znajomoci sownictwa
angielskiego
nabycie wikszej znajomoci zasad
sowotwrstwa angielskiego
lista najczciej wystpujcych swek
na testach ze sowotwrstwa
zrnicowany poziom trudnoci
wicze
peny klucz do wicze
str. 4 Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego
Anna Piekarczyk

Porady dotyczce
sowotwrstwa
1. Przeczytaj dokadnie cae zdanie.
2. Pomyl, jak cz mowy masz
utworzy (rzeczownik, czasownik,
przymiotnik, etc.).
3. Zdecyduj, czy musisz utworzy wyraz
o znaczeniu negatywnym, czy
pozytywnym.
4. Pamitaj o przedrostkach i
przyrostkach.
5. Utworzony wyraz musi pasowa
gramatycznie i logicznie w zdaniu.
6. Czasami wyraz nie wymaga zmiany
czci mowy.
7. Pamitaj o liczbie pojedynczej i
mnogiej.
8. Nigdy nie uzupeniaj luki nie
przeczytawszy zdania do koca.
9. Czytaj jak najwicej. Poprzez czytanie
zapamitujesz duo swek.
10. Sporzdzaj mapy wyrazw, aby
utrwali sownictwo.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk


Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego str. 5
Anna Piekarczyk

Typowe przyrostki dla czasownikw:

legal -ize/-ise legalize

simple -fy simplify

short -en shorten

Typowe przyrostki dla rzeczownikw:

drive -er driver

cold -ness coldness

friend -ship friendship

present -ation presentation

develop -ment development

stupid -ity stupidity

Typowe przyrostki dla przymiotnikw:

dirt -y dirty

atom -ic atomic

hope -ful hopeful

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk


str. 6 Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego
Anna Piekarczyk

pain -less painless

wash -able washable

Typowe przyrostki dla przyswkw:

easy -ly easily

Przedrostki wyraajce negacj:

un- happy unhappy

in- complete incomplete

im- possible impossible

il- logical illogical

ir- regular irregular

non- sense nonsense

dis- agree disagree

de- increase decrease

ab- normal abnormal

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk


Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego str. 7
Anna Piekarczyk

Prefiks Znaczenie Przykady

be- make or cause befriend

re- again rebuild

over- too much overwork

under- not enough underdevelop

pre- before pretest

mis- badly mislead

co- together co-operate

trans- across, over transform

inter- between interact

de- do the opposite of devalue

fore- before foresee

sub- under subdivide

out- more outperform

anti- against antithesis

auto- self automobile

dis- the converse of dislike

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk


str. 8 Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego
Anna Piekarczyk

ex- former exchairman

mal- bad malfunction

neo- new neocolonialism

ultra- beyond ultrasound

bi- two bilingualism

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk


Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego str. 9
Anna Piekarczyk

Lista swek najczciej wystpujcych


na testach ze sowotwrstwa:
helpful

retirement

childhood

childish

poisonous

unreliable

pride

height

depth

self-confident

poverty

ashamed

exceptional

knowledge

knowledgeable

loyalty

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk


str. 10 Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego
Anna Piekarczyk

visible

historian

dissatisfied

weakness

foggy

truth

musician

dishonesty

punishment

especially

wisdom

neighbourhood

irresponsible

talkative

sociable

speech

majority

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk


Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego str. 11
Anna Piekarczyk

impatience

variety

numerous

advertisement

failure

boredom

belief

strength

relationship

breakdown

harmful

priceless

valuable

unpredictable

outbreak

beloved

marriage

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk


str. 12 Sowotwrstwo z Jzyka Angielskiego
Anna Piekarczyk

improvement

treatment

judgement

tasteless

likelihood

requirement

unknown

growth

pointless

illegal

illegible

addictive

misunderstanding

proof

regardless

maturity

exaggeration

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Anna Piekarczyk