You are on page 1of 6

Onze biotoop

Onze biotoop: vijver

Achtergrondinformatie
Defenitie: Een aangelegde plas water in een park, bos of tuin
Locatie:

Waarnemingen in het veld

Planten: Er komen varens, bomen (beuken, eiken...) en grassen voor. Ze staan vooral aan de waterkant
Dieren: Er komen zwanen, eenden en meerkoeten voor.Er komen vooral kleine dieren voor die daar
wonen.
De grond: De grond is geel, het water is stilstaand en troebel.
Antropogene factoren: Vuilbakken en bootjes
Temperatuur: 3/10/2014: 23 C

Grauwe gans
Soort: Grauwe gans of Anser anser

Voorkomen: Grote, open zoetwatergebieden met dichte oevervegetatie.

Classificatie:

Rijk: Dieren

Stam: Chordadieren

Klasse: Vogels

Orde: Eendvogels

Familie: Eendachtigen

Geslacht: Anser

Soort: anser
Meerkoet

Fulica Atra

Watervogel gekenmerkd aan zij witte snavel en voorhoofdschild

Classificatie

Rijk: Dieren

Stam: Chordadieren

Klasse: Vogels

Orde: Kraanvogelachtigen
Familie: Rallen, koeten en waterhoentjes

Geslacht: Fulica (Koeten)

Soort: atra

Kalmoes
Soort: Acarus calamus of Kalmoes

Voorkomen: De kalmoesplant komt voor van de bergen tot in het laagland aan de waterkant van
meren, vijvers, sloten en blinde rivierarmen.

Voortplanting: De plant vermeerdert zich niet alleen met geslachtelijke voortplanting, maar kan
zich ook via vegetatieve voortplanting voortplanten.

Bladrand en nervatuur: De bladrand van de plant is gaaf en de nervatuur is parallelnervig.

Voedsel voor...: de mens. De wortelstok kan worden gebruikt als smaakmaker van diverse
gerechten. De plant kan alleen in kleine hoeveelheden gegeten worden, omdat hij in grote
hoeveelheden giftig is.

Classificatie:

Rijk: Planten

Stam: Landplanten

Klasse: Zaadplanten

Clade: Bedektzadigen

Clade: Eenzaadlobbigen

Orde: Acorales

Soort: Acarus

Geslacht: calamus
Wijfjesvaren
Soort: Athyrium filix-femina of wijfjesvaren

Voorkomen: De wijfjesvaren komt voor op vochtige, matig voedselrijke grond in loofbossen, aan beek-
en greppelkanten en op muren.

Voortplanting: Varens planten zich voort door middel van sporen. De sporen rijpen in sporenhoopjes die
in hoopjes bij elkaar, beschermd door een vlies, aan de onderkant van het blad liggen. Als de sporen rijp
zijn barsten de doosjes open. De sporen worden verspreid door de wind en/of het water.

Speciale kenmerken: De sporenhoopjes zitten, net als bij de mannetjesvaren, in twee rijen.

Bladrand en nervatuur: De wijfjesvaren heeft een gekartelde bladrand en een veernervige nervatuur.

Classificatie:

Rijk: Planten

Stam: Vaatplanten

Klasse: Varens en sporenplanten

Familie: Wijfjesvaren

Geslacht: Athyrium

Soort: filix-femina