You are on page 1of 5

NOM________________________________________

DATA_______________________________________

JUGAM I ESCRIVIM AMB LES LLETRES DEL NOSTRE

NOM:

JAINA

COLLOCA LES LLETRES DEL TEU NOM

AJIAN

ESCRIU PARAULES AMB EL TEU NOM

J ____________________________

A ____________________________

I ____________________________

N ____________________________

A ____________________________

PARAULES AMB J

JUGAR JORDI JAIA JAP JARD

NOM________________________________________

DATA____________________________________
JUGAM I ESCRIVIM AMB LES LLETRES DEL NOSTRE

NOM:

JORDI

COL.LOCA LES LLETRES DEL TEU NOM

IDJOR

ESCRIU PARAULES AMB EL TEU NOM

J ______________________________

O ______________________________

R ______________________________

D ______________________________

I ______________________________

PARAULES AMB J

JOC JOAN JAIA JAINA JOVE

NOM________________________________________

DATA_______________________________________

JUGAM I ESCRIVIM AMB LES LLETRES DEL NOSTRE

NOM:
CARLA

COL.LOCA LES LLETRES DEL TEU NOM

ARLAC

ESCRIU PARAULES AMB EL TEU NOM

C ______________________________

A ______________________________

R ______________________________

L ______________________________

A ______________________________

PARAULES AMB C

CASA CAMA COSA CUC CARME

NOM________________________________________

DATA_______________________________________

JUGAM I ESCRIVIM AMB LES LLETRES DEL NOSTRE

NOM:

ALBERT
COL.LOCA LES LLETRES DEL TEU NOM

TBERAL

ESCRIU PARAULES AMB EL TEU NOM

A __________________________________

L __________________________________

B __________________________________

E __________________________________

R __________________________________

T __________________________________

PARAULES AMB A

ANDER ARLET AMIC AMIGA AIRE

NOM________________________________________

DATA_______________________________________

JUGAM I ESCRIVIM AMB LES LLETRES DEL NOSTRE

NOM:

ANDER

COL.LOCA LES LLETRES DEL TEU NOM

RDENA

ESCRIU PARAULES AMB EL TEU NOM


A __________________________

N __________________________

D __________________________

E __________________________

R __________________________

PARAULES AMB A

ANDER ARLET AMIC AMIGA AIRE

NOM________________________________________

DATA_______________________________________

JUGAM I ESCRIVIM AMB LES LLETRES DEL NOSTRE

NOM:

LAIA

COL.LOCA LES LLETRES DEL TEU NOM

AIAL