You are on page 1of 13

Mazd a Conn ect

R _B C M/S S U/I C ECU


V CM


C X- 5 Mazda6
Mazda3. .. (W ith Mazda Connec t S ys t em ) C X- 3 Mazda2
C X-3 Mazda2 R_B CM

l329860

1.F orS c an S of t war e

O BD
Lic ens e Key
Licens e K ey 2

Licens e K ey?
F or Sc an For um
Fr ee 2 m out h Lic ense K ey

htt p:/ /f or sc an. org/ down load. htm l


FO RS c an ver s ion 2. 3. 3 beta f or W indows - f ree

Lic ense K ey
htt p: //f or sc an. or g/for um /viewt opic .php?f = 5&t = 836
Lic ens e K ey ( For um )
htt p: //f or sc an. or g/for um /extlic. php


E LM327

OB D Pinout
P in 6 CA N - H P in
14 CA N -L P in 3 P in 11 Vendor Opt ion

E LM327


1. O BD Sc an m odule E LM327 OB DI I
O BD II

2. E LM327 S wit ch H S- CAN Mode
3. O B D Sc an m odule E LM327 USB Notebook PC
F orS can

4. F or Sc an CO M MS -
C A N S uppor t HS / MS S wit c h

5. IG N ( )

6. F orS c an
7. E LM327 S wit c h MS -CA N
Mode O K
8. F or S c an R_B CM

9. 1 2 R_B CM 3

10. R_B CM


A ut o Door Lock

R _B C M
7B 7 - 01- 01
7B 7 - 01- 02
7B 7 - 01- 03
7B 7 - 02- 01

A ut o Door Lock
7B 7 - 01- 01
7B 7 - 01- 02

7B 7- 01 - 01
7B 7 - 01- 01 B 0 B 1 B2 B 3 B 4 B 5 7B 7 - 01- 01 6
B ( Hex) Aut o
D oor Loc k B1 B 5

7B 7 -01 - 01 B 0 B 1 B2 B3 B4 B5
B 1 b (B in) ...
MS B < b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 > LS B
b0~ b7 0/ 1


b7 0 1
( R_B CM )
b6
b5
b4
b3 0
1
b2
b1 0
1 (
) < = =F or Mazda6
b0
" " b7 " 1"
MSB < 10000000 > LS B
0x80

7B 7 - 01- 01- 0D 54- 0006 - E 30A
B 1 = 54 54
80
54 80
D4

= 0x80
B1 = 0x54
B1 = 0x54 + 0x80 = 0xD4
=> 7B 7 - 01- 01- 0D D 4- 0006 - E 3X X

B5 ( Chec ks um )
7B7 - 01 - 01 - 0DD4 -0006 -E3X X XX
C hec ks um ?

07+ B 7+ 01+01+ 0D+D4+ 00+06+E 3= 28A 28A MS B
8A
7 B 7- 01- 01- 0DD4- 0006 - E 38A

7B7 - 01 - 02 7B 7 -01 - 01
A ut o Door Loc k B4 B 5

7B 7-01 - 02 B0 B1 B2 B3 B4 B5
B 4 b (B in) ...
MS B < b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 > LS B
b0~ b7 0/ 1


b7
b6
b5 0 1
( CMU )
b4
b3 0 1
( CMU )
b2
b1
b0

" " b5 " 1" b3 " 0"


MS B< 00100000 > LSB
0x20

7B 7 - 01- 02- A 50A -0380 - 08F B
B 4 = 08 08
20

08 20 20

B4 = 0x20
=> 7B 7 - 01- 02- A 50A -0380 - 20 XX

B 5 ( Chec ks um ) 7B 7-
01 - 01
7B7 - 01 - 02 -A 50A- 0380- 20 XX
XX Chec ks um ?

07+ B 7+ 01+02+A 5+0A + 03+ 80+20= 213 213 MS B
13
7B 7 - 01- 02- A 50A -0380 - 2013

7B 7 - 01- 01- 0DD4- 0006 - E 38A


7B 7 - 01- 02- A 50A -0380 - 2013

F or Sc an Module Conf igur at ion ( AS B UI LT


f orm at ) W rit e A ll

ForS c an IG N (
) IG N ( )
Mazda Connec t

! ! ~ !!

Mazd a Conn ect
R _ B C M E CU
VCM


2016/ 09/ 01 AM1 0:15
R_B CM E xc el .. .
7B 7 - 01- 01 B 0~B 4 7B 7- 01- 02 B 0~ B4 ...
B 5 Chec kS um