You are on page 1of 1
  • 28 | Κοινωνία

Χανιώτικα νέα | Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

ΠαναΓιΩτης αλεβαντης*
ΠαναΓιΩτης
αλεβαντης*

Πρ οστασία του Πολίτη και Καθη μερινό τη τα - 30 4

Ο γεροπαράξενος

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

Ενα ξεχωριστό βιβλίο

Πριν από λίγες μέρες μια ευχάριστη έκπληξη ανέ- μενε στο γραφείο του τον γράφοντα, όταν έλαβε το εκλεκτό βιβλίο που συνέγραψε ο εξαίρετος κληρικός, σεβαστός καθηγητής του γρά- φοντος στο γυμνάσιο και ει-

Kάθε ηλικιωμένος κρύβει μέσα του ένα πα- λικάρι που γνώρισε όμορφες και δύσκολες στιγμές και που αξίζει τον σεβασμό μας και την αγάπη μας

O ταν ένας γεράκος αναχώρησε για την αιώνια κα-

τοικία του σε ένα γηροκομείο της Αυστραλίας, όλοι νόμιζαν ότι δεν είχε αφήσει τίποτα πίσω του.

Όμως, οι νοσοκόμες ανασκαλεύοντας τα φτωχικά του υπάρχοντα βρήκαν ένα ποίημα για την γεροντική ηλικία. Ο Γεροπαράξενος (Cranky Old Man – της Phyllis Mc- Cormack, επιμέλεια από τον Dave Griffith) δημοσιεύτη- κε στο διαδίκτυο και έκτοτε το ποίημα του γεροντάκου έχει γίνει παγκόσμια γνωστό. Νάτο σε μια πρόχειρη μετάφραση:

Νοσοκόμες, νοσοκόμοι, τί κοιτάζετε λοιπόν; Και τί σκέφτεστε σαν δείτε τον γεροπαράξενο;

«Αχ ρε γέρο ξεδοντιάρη, πού κοιτάς; Ξεκούτιανες! Τις παλιές συνήθειές σου όλες απαρνήθηκες …»

Το μισό φαΐ το χύνω και δεν αποκρίνομαι, κι όλο μου φωνάζετε «Γέρο μου τελείωνε!» Γέρος που ’ναι αφηρημένος και αλλού ταξίδια κάνει, κι όλο χάνει κάποιο ρούχο, πότε κάλτσα ή στιβάνι. Τώρα μπάνιο, τώρα ύπνο, ένα γεύμα κι ένα δείπνο, και τη μέρα του γεμίζει κάνοντας ό,τι του ειπούν.

Μα τι σκέφτεστε σαν δείτε τον γεροπαράξενο; Ε, λοιπόν κοιτάξτε πάλι να σας πω τι κρύβει αυτό το ρυτιδιασμένο σώμα και το βλέμμα το σβηστό.

Κι όπως υπομένω αγόγγυστα να με πιλατεύετε, τώρα θέλω οι νοσοκόμες ακίνητες να με υπομένετε.

Χτες νομίζω ότι ήμουν εντεκάχρονο αγόρι, με γονείς αγαπημένους, με αδέλφια κι αδελφές! Έφηβος πετιέμαι τώρα με φτερά στο κάθε πόδι, κι η καρδιά μου σπίθες βγάζει σαν περνούν οι κοπελιές!

Είκοσι χρονών γαμπρός με καρδιά που πεταρίζει, η καλή μου τώρα όρκους στο αυτί μου ψιθυρίζει. Εικοσπέντε είμαι τώρα κι έχουμε ένα παιδάκι,

λικρινής κι εκλεκτός φίλος του, Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Χατζηνικολάου. Ένα ακόμη

Γράφει ο

Μιχάλης Κ.

Δερμιτζάκης

Δικηγόρος ε.τ.

ξεχωριστό βιβλίο τού σεμνού και χαρισματικού αυτού λευ- ίτη με τον πρωτότυπο τίτλο «ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ». Πρωτοτυπεί πάντα ο Πατήρ Ιγνάτιος. Πρωτοτύπησε και πάλι τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τον ευ- ρηματικό τίτλο τού τελευταίου αυτού, 27ου κατά σει- ρά (!) βιβλίου του. Είναι ένα πολύ χρήσιμο πόνημα, που βοηθά και οδηγεί όλους εμάς, μαζί και τον χριστε- π ώ ν υ μ ο α ν α γ ν ώ σ τ η , τ ο ν ερευνητή και τον κάθε εν- διαφερόμενο, να γνωρίσου- με την ύπαρξη των Αγίων που είτε μάς είναι τελείως άγνωστοι ή λιγότερο γνω- στοί, να τους μάθουμε και να μιμηθούμε τους βίους, τα μαρτύρια και το εορτο- λ ό γ ι ό τ ο υ ς κ α ι να τ ο υ ς γ νω ρ ί σ ο υ μ ε α ν τ ί σ τ ο ι χ α και στους υπόλοιπους πι- στούς που αγνοούν την ύπαρξη και τις γιορτές αυτών των Αγίων που φέρουν τ’ όνομά τους. Για- τί οι Άγιοι δεν είναι μόνον οι ολίγοι, που αναγρά- φονται στο εν χρήσει ημερολόγιο και τα κυκλοφο- ρούντα εορτολόγια. Μας παρέδωσε, δηλαδή, ο ταλαντούχος συγγραφέας για χρήση κι ενημέρωση κάθε αναγνώστη ένα ολο- κληρωμένο, χρηστικό και αναγκαίο βιβλίο, για να γνωρίζουμε πότε γιορτάζουν οι ομόθρησκοί μας, οι γνωστοί, οι φίλοι, οι γείτονες, οι συγγενείς κι οι συ- νεργάτες μας, εντόπιοι και μη, και ν’ απευθύνου- με έγκαιρα τις οφειλόμενες σε αυτούς ευχές, κατά τα ειωθότα. Στον χαρισματικό και πολυγραφότατο συγγραφέα, Πατέρα Ιγνάτιο Χατζηνικολάου, αξίζουν πολλά θερμά «εύγε» και έπαινοι για τον ζήλο, την υπομονή, την επιμονή και το κουράγιο του στη συγ- γραφή τού ξεχωριστού αυτού πονήματος, το οποίο, όπως κι ο ίδιος εκμυστερεύεται στον πρόλογό του, είναι «γραμμένο με πολλή αγάπη και με αρκετό κόπο και αλίευση στο πέλαγος και στο νέφος των Αγίων». Συνιστούμε δε ανεπιφύλακτα στους φίλους ανα- γνώστες του να το έχουν πάντα κοντά τους στο γρα- φείο τους για - αναδίφηση και - μελέτη και όχι απλά ταξινομημένο στη βιβλιοθήκη τους. Γιατί πολλά έχου- με να μάθουμε και να διδαχθούμε απ’ αυτό και, διό- τι, όπως, ο ίδιος και πάλι, αναφέρει στον επίλογό του, το βιβλίο αυτό αποτελεί «Έναν παράδεισο με άνθη αγίων. Ένα καταφύγιο βιώσεως Χριστού και μο- νοπάτι σωτηρίας». Ευχόμαστε από μέσης καρδίας στον αειθαλή και ακάματο συγγραφέα, Πατέρα Ιγνάτιο Χατζηνικολά- ου, να ε ίναι «καλοτάξ ιδο» και τούτο το βιβλ ίο «ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ», όπως, άλλωστε, υπήρξαν και τα λοιπά εξαιρετικά πονήματά του, να έχει πάντα σιδηρά υγεία και καλή συνέχεια στη δη- μιουργική πορεία του, ο δε πανάγαθος Θεός να ευ- λογεί και να καθαγιάζει στο διηνεκές παν δημι- ούργημά του.

Χανιώτικα νέα | Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 ΠαναΓιΩτης αλεβαντης* Πρ οστασία του Πολίτη και Καθη

που θα πρέπει να διδάξω μέσα σ’ όμορφο σπιτάκι.

Έφτασα πια τριαντάρης, τα παιδιά μας μεγαλώνουν όμορφα, αγαπημένα και για πάντα αδελφωμένα. Στα σαράντα πια οι γιοί μου ξεπετάχτηκαν και φύγαν, και η πρώτη μου η αγάπη μου κρατάει συντροφιά. Στα πενήντα γύρω-γύρω τριγυρίζουν τα εγγόνια, των παιδιών μας τα παιδάκια, τα διπλοαγαπημένα.

Ήλθαν τώρα μαύρες μέρες, έχασα τη σύζυγό μου και φοβάμαι ν’ ατενίσω τα δεινά του μέλλοντος μου! Τα παιδιά φροντίζουν τώρα τα δικά τους τα εγγόνια, κι εγώ γέρος πια θυμούμαι περασμένα μεγαλεία!

Δυστυχώς η φύση είναι, αχ αμείλικτη στους γέρους, και ανόητους τους κάνει και ξεκούτηδες γελοίους. Καταρρέει το σαρκίο, σφρίγος, χάρη πια πετάξαν, στης καλής καρδιάς τη θέση σκληρή πέτρα μου φυτεύσαν!

Αλλά μέσ’ σ’ αυτόν το γέρο ένα παλικάρι πάντα κρύβεται, και η πέτρινη καρδιά του που και που στα δάκρυα πνίγε- ται! Παλιές χαρές αναπολεί, και λύπες αναθυμάται, πόνοι, αγάπες, συμφορές ξανάρχονται, περνάνε! Πώς περάσανε τα χρόνια, αστραπή ήταν και πάνε, η ζωή δεν είναι αιώνια, όλοι προς τον τάφο πάμε!

Τα μάτια ανοίξτε όλοι σας ανθρώποι και κοιτάξτε αντί γεροπαράξενο όλοι θα δείτε ΕΜΕΝΑ, έναν απλό συνάνθρωπο που έζησε καλά!

Θυμηθείτε αυτό το ποίημα όταν διασταυρωθείτε με κά- ποιον ηλικιωμένο. Έχει περάσει πολλά στη ζωή του. Λύ- πες και χαρές. Παρόλο που στα νιάτα του ήταν παλικά- ρι, σήμερα έχει ιδιαίτερες ανάγκες (βλ. ΧΝ 19/9/2012). Στο σπίτι και στο δρόμο. Ανάγκες για να αντιμετωπίσει τα προ- βλήματα υγείας αλλά και ανάγκες ψυχολογικής υπο- στήριξης. Κυρίως όμως, μη λησμονείτε ότι μια μέρα θα βρίσκεστε κι εσείς στην θέση του …

* Φυσικός, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι από- ψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. http://alevantis.blogspot.com