You are on page 1of 7

Pandora l mt trong nhng thng hiu trang sc rt ni ting ca c rt c lng cc ch em

ph n, bi cc sn phm trang sc ca Pandora rt hin i v sang trng, y c xem l


nim ao c ca bt k c gi no yu thch ci p. p ng nhu cu mua trang sc nhanh
chng trn trang web Pandora mt cch tin li nht, Giaonhan247 mt trong nhng n v
vn chuyn uy tn hng u nc ta hin nay, cho ra i dch v nhn order trang sc trn
trang web Pandora c v vn chuyn ship gi hng t c v Vit Nam gi r. hiu r hn v
dch v mua trang sc Pandora ca Giaonhan247 cng nh bit c chi tit bng gi order
chuyn ship hng t web Pandora c v Vit Nam, cc bn cng tham kho bi vit sau y
nh.

Nhu cu mua trang sc trn web Pandora c ca ngi tiu dng Vit Nam

Trong nhng nm gn y, mua hng c, nht l mua sm trang sc trn trang web Pandora
c ni ting nc c tr thnh xu hng mua sm ca ngi tiu dng trn khp th gii, nht
l ngi tiu dng nc ta. Pandora c thnh lp vo nm 1982 ti an Mch, ngay t khi
mi thnh lp, hng trang sc ni ting ny to ra c nhng du n ring bit, cc mu thit
k cao cp, v cng c o, mang n v p thi thng, ng cp, snh iu v sang
trng cho mi ch em ph n s hu chng. Vi nhng thnh tu pht trin vt bc cng nim
tin mang n cho ch em ph n, thng hiu trang sc Pandora pht trin ton cu, hin ti
thng hiu trang sc ni ting ny c mt trn hn 80 quc gia trn khp th gii.

S d trang sc Pandora li c lng ch em ph n n vy bi hng trang sc ni ting ny c


kh nng t thit k trang sc vi nhng mu thit k v cng c o, mi l, th hin c tnh
ring cho ngi eo v hn ht nhng mn trang sc ny nhn chung c mc gi dao ng ln
n vi triu ng, ph hp vi i a s ngi tiu dng. Ti Pandora, bn c th tm mua c
rt nhiu loi trang sc khc nhau nh vng tay, nhn, khuyn tai, dy chuyn, trong ni
bt nht l nhng chic vng tay kt bi nhng ht charm mu sc v hnh dng, rt c cc
ch em yu thch. Ngoi ra, thit k ca Pandora cng rt a dng v cht liu v kiu dng nh:
vng 14k, 18k, bc Sterling 92.5, g qu, qu, pha l, da, thu tinh, v c kim cng, cho
bn tha h la chn.

Ti sao bn nn la chn dch v order t mua h trang sc trn web Pandora c ca


Giaonhan247?

Nhng cch mua hng truyn thng nh sang tn c mua trang sc, nh ngi thn, bn b
ang nh c ti c hoc sang c du lch mua h trang sc, s gp kh nhiu bt cp. Vi
s pht trin ca th trng thng mi in t nh hin nay, cch mua hng trc tuyn thng
qua trang web http://estore-au.pandora.net/ c nhiu ngi la chn. Tuy nhin, nu bn
khng c vn ting Anh kh c hiu ni dung sn phm, khng c th thanh ton quc t th
rt kh mua hng, hn na, bn khng th kim tra cht lng sn phm trc khi chuyn v
Vit Nam, hay cc th tc hi quan, thu quan phc tp, s khin bn au u khi chn hnh
thc t mua hng trn web Pandora. c bit, Pandora c hin ti cha h tr chuyn hng trc
tip v Vit Nam, hng trang sc ny ch cung cp hnh thc ship hng trong nc, v vy bn
cn c nhng mi quan h quen bit nh ngi thn, bn b ang nh c hay du lch c nh
tr gip nhn hng v vn chuyn hng v Vit Nam V vy, cn c mt gii php tin ch
khc h tr vic mua hng c nhanh chng v tin li hn.

Giaonhan247 l mt la chn ti u gip bn tha sc mua sm trang sc trn Pandora c.


Gi y, vic mua sm trang sc Pandora ca bn s tr nn d dng hn bao gi ht, cng
thng qua trang web thng mi in t http://estore-au.pandora.net/, bn ch cn ngi ti nh
la chn mn trang sc yu thch trn website ny v nh vo mt n v vn chuyn uy tn
trong nc order t mua h hng c v chuyn hng t c v Vit Nam uy tn. Vy n v
uy tn no chuyn order t mua trang sc trn web Pandora c? V Giaonhan247 chnh l mt
la chn ti u, gii php an ton cho bn c th tha sc mua sm trang sc trn Pandora.

Vi nhiu nm kinh nghim trong lnh vc mua h v vn chuyn ship gi hng ha quc t v
Vit Nam cng vi nim tin mang n cho qu khch hng, dch v t mua h trang sc
Pandora c ca Giaonhan247 s mang li cho bn nhng li ch thit thc sau y:

i ng nhn vin chm sc khch hng c o to c chuyn mn cao, lun tn tm,


nhit tnh, sn sng gii p mi thc mc cho qu khch hng nm r dch v.
Giaonhan247 cam kt mua ng link, ng sn phm, s lng m khch hng yu cu.
Nu mua nhm chng ti s chu trch nhim hon tr hoc hon tin li cho qu khch
hng.
Thi gian hng ha v nhanh, ng hn, khng qu khch phi ch i lu, trong
khong t 5 7 ngy, qu khch s nhn c hng.
Trc khi vn chuyn v Vit Nam, hng ha ca bn s c chng ti ng gi cn
thn, an ton, khng h hng, tho seal hay tch ri. Nu c tham gia khai thu v ng
bo him hng ha, khch hng s c n b 100% gi tr n hng cho cc s c
ngoi mun nh hng b h hng, mt mt, tht lc do li ca Giaonhan247.
Hng ha khi v ti kho hng ca Giaonhan247, nhn vin chng ti s gip khch hng
kim tra hng ha k lng ngay khi nhn hng. Bn cnh , chng ti s nhanh chng
bo vi bn nu hng ha c li gip bn thc hin i tr hng li trc khi chuyn
v Vit Nam.
Mc cc ph vn chuyn r, cnh tranh, gip qu khch tit kim khi mua sm. Ngoi
ra, chng ti c km theo dch v giao hng tn nh vi mc ph thp cho nhng khch
hng bn rn khng c thi gian n tr s ly hng.

Hng dn cch order t mua trang sc trn Pandora c

Giaonhan247 s l cu ni gip bn s hu mn trang sc yu thch trn web Pandora mt cch


nhanh chng, tin li v an ton nht. s dng dch v order web c Pandora, cc bn thc
hin theo cc bc sau y: https://shiphanguc.com/nhan-order-trang-suc-tren-web-pandora-
uc.html

Bng gi order chuyn ship hng t web Pandora c v Vit Nam


Lu : Tt c hng ha gi qua Giaonhan247 u c bo him mc nh. Bi thng ti a
350$.
Cc bn lu y l bng chi ph vn chuyn giao hng tn tay qu khch ti ni thnh
TP.HCM. Min ph giao hng ti H Ni v TP.HCM (yu cu ph ti thiu 10$ mi ln nhn
hng).
Cc tnh khc cng thm ph chuyn pht nhanh ni a.
Hng ha cng knh chnh lch ln c th s b o th tch. bit thm thng tin chi tit, cc
bn lin h Hotline: 1900545584.
Ti thiu 0,2kg/tracking.
Sa, bnh ko, hng em b (ni, xe y, chi khng in,), sch, qun o, xoong ni,
dng c nh bp, trang tr ni ngoi tht khng in tnh ng gi 8.8$/kg nu khi lng
hng v ln hn 5kg/tracking.
i vi KHCH HNG KINH DOANH hoc I L, cc bn vui lng lin h qua Email:
CSKH@GIAONHAN247.COM nhn c mc gi c bit.
Sau y l chi tit bng gi ship hng t c v vit nam uy tn ca Giaonhan247, cc bn cng
tham kho nh:
Hy vng vi bi chia s trn, gip cc bn tm c cho mnh a ch uy tn nhn order trang
sc trn web Pandora c cng nh bit c chi tit bng gi order chuyn ship hng t web
Pandora c v Vit Nam gi r ca Giaonhan247, gip cc bn cn nhc chi ph hp l cng nh
s hu cho mnh nhng mn trang sc p, sang trng v ng cp nht t web trang sc ni
ting Pandora ny.

Mi thc mc v bng gi ship hng t c v Vit Nam cng nh dch v nhn order t mua
trang sc trn web Pandora c ca Giaonhan247, cc bn lin h vi chng ti theo thng tin chi
tit sau y:

Giaonhan247.vn

Hotline: 1900 54 55 84
a ch:

H Ni: S 4 ng 26, Nguyn Hng, phng Lng H, qun ng a, H Ni


H Ch Minh: Ta nh 247, 602/45D in Bin Ph, phng 22, qun Bnh Thnh, TP.
H Ch Minh

Email:

Mua h: order@giaonhan247.com
Ship h: shipping@giaonhan247.com

Ngun bi vit: http://giaonhan247.over-blog.com/2017/10/bang-gia-order-chuyen-ship-hang-tu-


web-pandora-uc-ve-viet-nam.html

You might also like