RPH (Bekas Ikan Hiasan)

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Mata Pelajaran Kelas Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Tajuk Sub

Tajuk : Kemahiran Hidup : 5 Arif : Khamis : 15 April 2010 : 9.00 pagi – 10.00 pagi (60 minit) : 30 / 30 : Reka Bentuk dan Teknologi : Ikan Hiasan : Penyediaan Bekas/Akuarium Ikan Hiasan

Pengetahuan Sedia: Pelajar dapat memilih bekas/akuarium dan bahan hiasan yang sesuai Ada serta menyedia dan menghias bekas/akuarium. Kreativiti untuk meletak dan menyusun atur bahan untuk mendapatkan hiasan yang cantik Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, murid dapat: 1. 2. 3. Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau tiruan. Menanam tumbuhan akuatif di dalam akaurium Memilih akuarium atau bekas dan aksesori yang bersesuaian.

Kemahiran Berfikir: Menjana idea Membuat gambaran mental Meningati kembali Menyusun mengikut keutamaan Membuat rumusan
1

kayu. bekas akuarium .Nilai-nilai Murni : Bekerjasama Bersih Bertanggungjawab Menyayangi haiwan peliharaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Video. tumbuhan akuatik. Pelaksanaan P & P : Langkah / Masa Set Induksi ( 5 minit ) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran −Guru memaparkan video ABM/ Catatan / Nilai BBM: Video KBKK: menjana idea Nilai-nilai Murni: Menyayangi haiwan peliharaan. −Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini “Penyediaan bekas/ akuarium” 2 . ikan hiasan. batu. power point. pasir. − Pengenalan kepada tajuk penyediaan bekas/ akuarium sebuah akuarium .

Langkah 1 (10 minit) − Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik dan tiruan. − Guru mengadakan sesi soal jawab bersama muridmurid. tali tangsi. kayu buruk dan gunting Nilai: Kerjasama tumbuhan akuatik dengan menayangkan power point. − Guru memberikan tumbuhan akuatik kepada pelajar − Guru dan pelajar bersama- sama menanam tumbuhan akuatik untuk diikat di dalam akuarium 3 . tumbuhan akuatik. a) Apakah BBM: Tumbuhan Akuatik tumbuhan akuatik dan tumbuhan tiruan? b) Senaraikan hiasan tambahan bagi mencantikkan akuarium? Langkah 2 ( 20 minit ) − Menanam tumbuhan akuatik dalam akuarium − Guru menerangkan ciri-ciri BBM: Power point. − Guru menyediakan alatan seperti kayu buruk. ( 6 orang satu kumpulan). gunting dan tumbuhan akuatik − Guru membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan. tali tangsi.

− Guru meminta seorang wakil daripada kumpulan untuk melihat hasil kerjasama pelajar semasa mengikat tumbuhan akuatik . kayu buruk. tumbuhan akuatik. tumbuhan tiruan. poster dan kayu buruk Mengklasifikasikan bahan . − Guru turut menerangkan berkaitan aksesori-aksesori tambahan yang boleh mencantikkan akuarium KBKK: Mengklasifikasikan bahan Langkah 4 (10 minit) Pemilihan lokasi akuarium atau bekas dan aksesori − Guru menyenaraikan ciriciri tempat yang bersesuaian untuk diletakkan akuarium. tumbuhan akuatik. Langkah 3 (5minit) Mengenal aksesori bekas/ akuarium − Murid melihat tayangan BBM: Power point. batu. − Guru menyediakan hiasan akuarium seperti batu kecil. power point sambil mendengar penerangan guru. tumbuhan tiruan dan KBKK: pasir sungai. − Mengikut kumpulan yang sebelum pelajar diminta untuk mengumpulkan aksesori yang dibawa oleh 4 BBM: Tumbuhan Akuatik. pasir. pasir sungai . kayu buruk. batu kecil.

Guru BBM: Tumbuhan akuatik. kayu buruk. − pelajar memasukkan tumbuhan akuatik yang ditanam dan diikat ke dalam akuarium. murid diminta untuk menyanyikan lagu ‘ikan Kekek’ beramairamai bersama guru. − Setelah selesai. dan tumbuhan akuatik. batu kecil. tali tangsi. pasir sungai. Lagu ikan kekek.guru untuk dimasukkan kedalam akuarium mengikut kreativiti pelajar untuk mencantikkan akuarium Penutup ( 10 minit ) Pemilihan Akuarium atau bekas dan aksesori − Setelah siap memilih aksesori-aksesori tersebut guru membantu pelajar memasukkan aksesori yang dipilih tadi mengikut kumpulan kedalam akuarium. Nilai: Kerjasama menyatakan sebab dan tujuan penyediaan bekas/akuarium ikan hiasan − Sebagai penutup. 5 .

6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful