You are on page 1of 2

Rujukan:

Institut Terjemahan & Buku Malaysia Persatuan Penulis Nasional Malaysia


Wisma ITNM, No 2, Jalan 2/27E, 961-7, Jalan Dewan Bahasa dan Pustaka,
Seksyen 10, Wangsa Maju, 50460, Kuala Lumpur
53300, Kuala Lumpur
BORANG PENYERAHAN MANUSKRIP
1) Maklumat Manuskrip

Judul Manuskrip :
Senarai Penulis : i.
ii.
iii.
Bidang Manuskrip :

2) Maklumat Penulis

Nama :
No. K/P :
No. Tel./Faks. :

Alamat :

E-mel :

3) Pengesahan Keaslian Manuskrip

Saya mengesahkan bahawa manuskrip ini adalah hasil penulisan saya/penulis


bersama lakukan untuk diterbitkan.

Tandatangan Penulis

4) Pengesahan Penerimaan Manuskrip

Hard Copy Nama Penerima :


Soft Copy Tandatangan :
Lain-lain: ............................. Tarikh :
PANDUAN PENGHANTARAN MANUSKRIP
1. Dasar utama penerbitan karya asli ITBM-PENA ialah menerbitkan buku yang
mengandungi unsur-unsur memartabatkan kepentingan agama, bangsa dan
negara demi mencerdikkan akal budi bangsa melalui pembacaan bahan
berkualiti. Bidang penulisan tidak terbatas kepada kreatif (sastera) sahaja, ia
terbuka kepada penulisan bidang lain seperti ilmiah, umum, sejarah, kanak-
kanak, dan sebagainya.

2. Manuskrip yang dihantar perlu ditaip kemas, langkau 1.5 baris dengan
menggunakan jenis tulisan Times New Roman bersaiz 12 poin di kertas A4.
ITBM dan PENA berhak menolak penghantaran manuskrip yang tidak mengikut
panduan yang ditetapkan.

3. Manuskrip perlu asli, ditulis dalam bahasa Melayu dan belum pernah diterbitkan
dalam sebarang penerbitan bercetak. Penulis adalah bertanggungjawab untuk
mengesahkan perkara ini.

4. Penulis perlu melengkapkan borang penyerahan manuskrip berserta dengan


soft copy dan hard copy (jika ada) manuskrip yang berkenaan. Manuskrip yang
diterima tidak akan dipulangkan kepada penulis.

5. ITBM dan PENA berhak menerbitkan dan menterjemahkan karya penulis


berdasarkan penilaian yang dilakukan. Jika penulis tidak dihubungi dalam
tempoh masa tiga (3) bulan, penulis dibenarkan untuk menerbitkan manuskrip
terbabit dengan mana-mana penerbit.

6. Sila e-melkan manuskrip dan borang penyerahan manuskrip yang lengkap ke


buku@itbm.com.my atau buku@pena.com.my. Manuskrip tersebut boleh juga
diposkan ke alamat berikut:
a) Jabatan Buku Malaysia
Institut Terjemahan & Buku Malaysia
Wisma ITBM, No 2, Jalan 2/27E,
Seksyen 10,Wangsa Maju,
53300 Kuala Lumpur.

b) Persatuan Penulis Nasional Malaysia


Rumah PENA, 961-7,
Jalan Dewan Bahasa dan Pustaka,
50460, Kuala Lumpur.
(u/p: Azalan Hussain)