You are on page 1of 1

Sant Gens 185 Cementiri de Collserola 102 Cementiri de Collserola 104 Montcada 96

Vallbona
185 Pl. Parc de Ciutat Meridiana 51 62
Funicular 185 185 Veldrom 10
2 Torre Bar 83

Ct
de Vallvidrera 185 Sant Montbau la Vall 185 1 51 62 97 97
Horta 76 51 62

ra.
Gens 19 76 Mpal. dHorta 85 Horta
Ctra. rdanyola 82 St. Feliu de Codines 83 97
dHebron

de
St 185 V21
Peu del Funicular . 76 45 a Ce Ciutat Meridiana 96
76 19 V21 V21 60 185 02 1 97

97 80 81 83
leu
27 27 83 83

C
Sant Gens
V21

ra
185 76 er

ug
ral
27 45 nc 76 62

dre
21 60 rat pi C

at
19 76

ajor e Can Ca
H4 V Lli

19
130 Pl. l l p la
Torre Bar 51
185 o
76 Be v. Esc

i
Parc de 185 82

Vallv
Meguid V21 as H4 A
orag 60
119 45
7 V21 62 76
La Font Hospital Universitari 76 60 2 te M Mundet 102 102 83
H4 Arqu
itec 27 B19 Ron 82 76 6
de la Vall dHebron da d 76 104 62 7

19
del Rac Torre Bar

d
Rda. G

18
B19 76 27

de
0 B19 eD uineue ona

Si
27 6

45
Sarri Valldaura Parc del Vallbona Ller

5
130 V21 Pl. 60 alt ta Vella

na
Pg

Carretera C-17
Co V21 185 Pg. Vall H4 76 Roquetes 12 96
Montbau Botticelli Metro 51 97

76
.S B19 Roquetes


V7 l ls e 85 102
daura 185 47 2 7 Pla de Fornells 80

M
ta rola Vall dHebron
119 1 76 Canyelles 7 V27

Av.
.E
6 B19 7 76 a 127 Canyelles 27 Artesania 104

V2
bo 19 124 2 62

V2
ul 5 27 ny 185 Baleny
V15 V1 122 dePl. 185

1
Funicular

9
Sarri Tibida 6 60

1
11
lia Karl Canyelles V27 47 81

u
v. Porrera
19 7
del Tibidabo 2
10 Cat 27
L97 Castelldefels

196 81

al
V7
66 124 1 V1 V21 47 Marx 60 122 12

10
130 8 5 5 127 Roquetes
Can Caralleu 13 1

Salvador
A

2
0 60 185 185 7 185 81

Alarma
130 9 27 5 H4

de

Edua
ra V2
Parc del Tramvia Blau er

G
V3 130 1 19 V1
Barri de la Merc nja 7 V2 185 12 V27 27 11 1
qu

Cam
196

tut
119 1 127 32 11

45
60 V7 7 7 122

119
124 7
onda de Dalt
General Vive 2 Ve 185 ra 32 47
Castell de 119 V15 V21 185 27

80
s 60 60 196 60 r 185

st a
66 R lla 76 2 27

rd To
113 Ba Dr. Letamendi 60 81

Vallpar
124 gat H4 119 47 60 11 3 62
113 li

poam
lOreneta 12 32 Casa de

E
Co
60 V7 130 66 Benedetti 196 V Roquetes
Cu Vall da ia Fav

102
Terr 123 Adri Margarit 19 l Vi 2 127 Gariglia

Hed
60 22 60 124 19 V21

Av.
66 130 Ba 60 . Al ncia lAigua

4
V15 127

ll i
196 t dena Pl. no

da
lsa .S dHebron 32 76

10
ren Ctra
en v. Car 11 32
V15 Pl. 127
Pa tor A Ciutadella 111 Trinitat Nova Trinitat Nova

or
se s 130 1

Major

illa
V15
Parc de na
m
y Josep Gar 60 27 Fast El Coll n
185 V27 122 32 11 32 6 96
R V3 CosmoCaixa H4 27 enra Areny la Clota
122 V27 B1 Parc 0
50
o
196 123 9 th s La Teixonera 185 185 B1 60

abo
Pompeu 60 66 9 45 9
127
51 9

Angl
2 60 11 111
123
les

11 9

Jess i Mar
Av. Pearson 4 127
V3 60 H Lisboa 11 32 127 1
Dalt
L79 Sant Boi

ig de la

de Sarri
ins 82 11
113 60 Quatre Cam Pl.
129 Horta Pu 122 82 7

Tibid
22 V15 124 123 119 1 Via

EL BESS
Fabra 130 131 Josep Sangens 185 185 39 111
de

nt a de Planella Alfonso 119 19 19 ra


i
122 Guineueta 32 Fa 32 50 76

50
nd 123 124 Comn 22 Mar
ed Sta. Rosalia V21 39 .F
ab H4 v
nc 76 81 7
Ro 12
re

Penitents
V7

Av.
Monestir 123 Penitents eD Pg 32 11 ia
V27

Cste
or

T Tajo 51

Vil
u d

H4
13 a

Pa
66 119 124 19 86 lav 127

Pg
de Pedralbes els

a-S
1 102 lia

ia

76
ng 119 19 86 Aiguab

Fa

re Prez
130 123 92 V15 123 87 86 50

60
J 50

76
185

Almansa
r
60
122

127
els 32 50

stenrath

Pg
ec

Ur
Pl. de H4 68 Pg. R V7 Av. Tibidabo Parc 124 119 Vi
a ms
51
185
Pala 51 50

rca
196

rut
a

.V
47

76
113 Pedralbes ein 123 11 Dante Alighi
eri 51
12 40

Vi
Miret i Sans
92 Sanitari

6
123
Sant Joan Desp

Fos
60 a El 9 87 19 122 51

all
45 11 7

12
126

ia

a
76

5
lca
86 45

39
75 isenda de 123 123 Parc Creueta 87 80 127

18

da 6

60
22

Fa
H4 68 Montcada 75 68 13 127
Pere 50

Artesania

del Pulg
11 11

ca
124 El Coll

Val

riu
Tramvia 1

v
ur
51

47
Espera del Coll Horta

H4

i
39
60 124

7
78
66 130 Parc del 80

a
86

as

at

4
2

nc
Blau Pl. Kennedy
na 123 Virgili 27 enza 13 Via Jlia 81 ar

10
s
60 92 129 Sig 50

Be
rv
10
81

eve Terrade
86 80

ia
130 Gervasi 185 32 76 Ag
122

13
113 Can Caralleu 75 Munne 131 2 185 Tur de

Av.
Ge
de
63
75

11
196 76

10 cies
Hospital r

87

2
63 68 H4 75 123 V13 22 124 129 are ll 87 119 51 7 S
12

a
19

Sa g .
Reina . M el Co Llucmajor
11 32

12
nt
19

87
130 7 la Peira

r
H4

39 Cin

40
68
H4 68 75 129
63

V1

P
Sant Joan 3 g Pl. Eivissa
81 80

7
El Carmel 6
63 Elisenda Pg. Bon t
V1 Josep Jo P ud
97 62

Sa
V15 12
60 78 V3 68 H4 anova Sa
n V13 123 H4 22 Craywinckel D V17 102 50

2
V13 ver
75 92 76 51

86
V3 Llobreg 76

nt
113
75

de Du 92 LHortal s 102 Pg. Maragall 12 96

V27
92
63
78

132

12
78 75 H4

ua
63 123 129 122 2 96

12
Bonanova Alta 124 V15 123 131 39 45

cesc Xavier
Est
78 123 Pg.

7
ri
68 78 68 H4 87
Llobre 87 erdum 11 62

2
68 Av. Esplugues 130 131 22 H4 V15 gs 122 Pl. Pg. V H4 97
78 V11 75 75 123 22 22 3 V17 87 87 39 122 6 Pl.
Dalt 131 87 4 12
113 12 27 86 Olof 2 10

mp
130 82 Pl. de la
13

6
H4
Cornell

Cavallers oix P V17 102 19 45 11 Trinitat

12
67 de 75
V. F
V13 Av. Tibidabo 27 9 V17 129 92 119 86 19
Tur de 122 Palme Repblica Pl. de la 1 de la

12
Pl.

V2
edr 66 de Du d bre 39 Repblica 1 Vella

de Tre
129 12 12 la Peira

40
Av ep.
a 63 Av. Tibidabo el Co Tirso Trinitat

7
E
ond
p d 29

60
68 e la C Bonanova
H4 ra d H4

R
2

1
e 131
63 66 22 ll
97
Av. Esplugues 1 80 81

. d Ar
R reu

va
V17

V2
M

11
68 75 Vilapicina

62
67 122

Santuari

n
V3 V13

11
s

e
68 92 ei 51

76
e ge
78 54

Calatra
Pg

Jo

ra
ar

9
60 92 Pg. M em

76
la nt
V11

11
12
el R

F
.V

39

39
Avinguda 27 V17

Conca
Av 113 54 B1

Pg
129

40
60
Av.

92

nt
67 68

td

Vi
54 lcet

all
54

Se

19
122 50 9

12
63 Tibidabo ren

Sa
.D 122 da

a
Sarri

40
Parc de V15 92 Tor 32
D

7
V17 82 96

Fa
Major de Sarri
70 60

de
Pl. 70 131
V17 Vallcarca ur
Gran Cap

22

t
ina
u

el
iag a

Nus de la Trinita
a
Gonzle

Pl.

gi
H4

br
122 47

39 arm
Bonanova 40

Ba
Cervantes 75 Eusebi B1 11

mo
o 47

13
St. Vicen V7
na