Proiectul de tineret

încurajează / asigura oportunități de
afirmare & exprimare cultural-artistica in domeniul
artelor vizuale precum si stimularea creativității &
performanței tinerilor
1
Proiectul Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri
Proiectul de tineret Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru
TINEri este o inițiativă a Asociației pentru Incluziune si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului -
A.I.D.S. membra a Fundației Județene pentru Tineret Gorj - FJTG membra a Fundației Naționale
pentru Tineret F.N.T. in parteneriat cu organizațiile membre FJTG:
‚‚ Scopul proiectului de tineret urmărește creșterea accesului și gradului de participare activa la viața
comunității a tinerilor promovând patrimoniul material al Municipiului Târgu-Jiu prin intermediul
realizării produselor/lucrărilor in domeniul artelor vizuale (având o tematica de punere in valoare a
operelor sculptorului Constantin Brâncuși), concepute cu abordări inovative de tinerii din Grupul de
Arte Locale si Inițiative Libere prin Educație si Incluziune - G.A.L.I.L.E.I. astfel:
• încurajând / asigurând oportunități de afirmare & exprimare cultural-artistica in domeniul artelor vizuale
• stimulând creativitatea / inovarea & performanța producției cultural-artistice in domeniul artelor vizuale
prin sprijinirea implicării active si directe a tinerilor in domeniul cultural-artistic artelor vizuale
creative/recreative (teatrul, literatura, editarea de carte, producție de film si fotografie,
industria muzicală, sculptura, pictura etc.)
Viziune – Proiectul de tineret aspira sa devina un model de buna practica cu un flux de dezvoltare
continua a producției cultural-artistice in domeniul artelor vizuale precum si o sinergie de noi idei de
proiecte in domeniul artelor vizuale creative/recreative, implementând următoarele principale activități
din structura proiectului cultural:
• ATELIERE DE INIȚIERE si pregătire - Organizarea a 6 sesiuni de capacitare (concepute pentru a explica,
facilita si îndruma in tehnici si concepte despre producție artistica domeniu*) in scopul susținerii active si a
Grupului de Arte Locale si Inițiative Libere prin Educație si Incluziune - G.A.L.I.L.E.I., de către experți
profesioniști in domeniul artelor vizuale;
• ATELIERE DE CREAȚIE care vor genera realizarea produselor/lucrărilor in domeniul artelor vizuale,
angrenând un număr foarte mare de public promovând cu succes acțiunea/demersul cultural-artistic in domeniul
artelor vizuale;
• CARAVANA @rte ETAPA DE PREGĂTIRE a Galeriei concurs @rte prin organizarea unei Sesiuni de
informare @rte, sub îndrumarea experților profesioniști/specialiști in domeniul artelor vizuale;
• GALERIA CONCURS @rte rezultat al Atelierelor de creație a produselor/lucrărilor in domeniul artelor
vizuale;
• Campania de promovare/vizibilitate Media&Online, susținută prin intermediul dezvoltării Platformei web@rte,
Campanie completata de multiplicarea materialelor de promovare tipărite;
Toate aceste activități care alcătuiesc proiectul cultural sunt concepute pentru promovarea
valorilor culturale in domeniul producției cultural-artistice din comunitățile țintă in scopul
susținerii active si permanente a tinerilor in domeniul artelor vizuale sub îndrumarea
persoanelor resursa experți profesioniști in domeniul artelor vizuale, aceștia vor sprijini in mod
direct tinerii din Grupul de Arte Locale si Inițiative Libere prin Educație si Incluziune -
G.A.L.I.L.E.I.;

Pentru ca tinerii sa poată sa se înscrie in cadrul proiectului de tineret, aceștia trebuie sa contacteze Asociația
pentru Incluziune si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului E-mail A.I.D.S: - aidsgorj@gmail.com Telefon
A.I.D.S: - 0766575946
➢ Pagina web Facebook oficiala A.I.D.S - https://www.facebook.com/AIDSGJ/
➢ Pagina web Facebook oficiala a proiectului - https://www.facebook.com/Promovarea-Artelor-Vizuale-
pentru-TINEri-341793796152789/
➢ In cadrul celor 2 pagini se regăsește un FORMULAR DE INSCRIERE pentru înscrieri:
https://goo.gl/forms/s7JkOGKUiwSNFw0J2
2
Proiectul Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri
ALATURA-TE
Grupului de Arte Material tipărit prin intermediul proiectului de
Locale si tineret finanțat de către
Inițiative Libere PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU JIU
prin Educație si
Incluziune –

contactează
Asociația pentru
Incluziune si
Dezvoltare Sociala
https://www.fa
cebook.com/AI
DSGJ/

Pentru ca tinerii sa poată sa se înscrie in cadrul proiectului de tineret, aceștia trebuie sa
contacteze Asociația pentru Incluziune si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului - A.I.D.S:
➢ E-mail A.I.D.S: - aidsgorj@gmail.com /Telefon A.I.D.S: - 0766575946
➢ Pagina web Facebook oficiala A.I.D.S - https://www.facebook.com/AIDSGJ/
➢ Pagina web Facebook oficiala a proiectului - https://www.facebook.com/Promovarea-
Artelor-Vizuale-pentru-TINEri-341793796152789/
➢ In cadrul celor 2 pagini se regăsește un FORMULAR DE INSCRIERE pentru înscrieri:

https://goo.gl/forms/s7JkOGKUiwSNFw0J2

3
Proiectul Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri