Hội Phật Giáo Việt Mỹ tại Austin, Texas

Chùa Pháp Nhãn - Tổ Chức Bất Lợi Nhuận
136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
www.phapnhan.net/ www.phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com
Thư Mời Tham Dự Khóa Tu Tạ Ơn 2017
Chúng ta biết “Lễ Tạ Ơn,” trước hết, là một dịp thích hợp để chúng ta có thời gian rảnh rỗi để trở
về đoàn tụ và thăm viếng gia đình. Trong đạo Phật, “Lễ Tạ Ơn” đã có từ thời đức Phật. Thật vậy,
khi nói đến “Lễ Tạ Ơn,” chúng ta liền nghĩ tới trách nhiệm và bổn phận “Tri Ơn – Nhớ Ơn,” hay
là “Biết Ơn” giữa thế hệ này và thế hệ trước, giữa người sống và người chết, giữa người cho và
người nhận, giữa người trao truyền và người tiếp nối, và ngược lại, v.v và v.v…
Trong đạo Phật, đạo hòa bình, giác ngộ, và tỉnh thức, “Tri Ơn” có nhiều cách khác nhau như sau:
1/ Tri ơn sự sinh thành và nuôi dưỡng của Ông, Bà, Cha, Mẹ. 2/ Tri ơn đức Phật, giáo Pháp vi
diệu, và Tăng đoàn. 3/ Tri ơn giáo dục thầy cô giáo thế học và đạo học. 4/ Tri ơn các bạn bè và
các vị thiện tri thức. 5/ a. Tri ơn các anh hùng dân tộc, những người có công lập quốc, dựng
nước, và giữ nước từ xưa cho tới nay; b. Tri ơn các quốc gia, những nơi chúng con sinh ra, lớn
lên, tu, học, sinh sống, và làm việc. 6/ Tri ơn các vị đệ tử xuất gia và và tại gia, chư vị xuất sĩ và
cư sĩ, những vị có công học pháp, hiểu pháp, hoằng pháp, hộ pháp, và thắp lên ánh sáng của
chánh pháp trong hiện tại và trong tương lai ngay tại thế gian này. Và, 6. Tri ơn các vị con, cháu,
những vị có khả năng nối dõi Tông đường, gia đình huyết thống và gia đình tâm linh.
Với các ý nghĩa đặc thù ở trên, năm nay Chùa Pháp Nhãn sẽ tổ chức Khóa Tu Tạ Ơn vào thứ
Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2017. Kính mời quý vị xem chương trình dưới đây.
05:00 am: Thức dậy 05:30am: Tập thể dục
06:00 am Thiền tập 06:30 am: Tụng Kinh Cầu nguyện
07:30 am: Ăn sáng 08:00 am: Sinh hoạt cá nhân
09:00 am: Quý đồng hương Phật tử quang lâm
09:30 am Khóa Lễ tụng Kinh Tạ Ơn
10:00 am: Pháp thoại ý nghĩa Lễ Tạ Ơn 11:30 am: Hát Thiền Ca
12:00 am: Cúng dường Trai Tăng và ăn cơm chánh niệm
01:00 pm: Nghỉ ngơi 02:00 pm: Thiền trà và Pháp đàm
03:00pm: Làm Lễ Quy Y Tam Bảo và truyền trao 5 Điều Đạo Đức
1

04:00 pm: Hoàn mãn.
Trú trì Chùa Pháp Nhãn
Thầy Thích Trừng Sỹ

1
Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý thầy điền vào Điệp Thọ Giới.