SC CONCEFA SA

Planul de prevenire şi protecţie SANTIER PRELUNGIRE TUNEL CALE FERATA
măsuriiPersoana care răspunde de realizarea administrator administrator

Nr. crt.

Loc de muncă/ post de lucru

Riscuri evaluate

Măsuri tehnice

Măsuri organizatorice

Măsuri igienicosanitare

Măsuri Acţiuni în scopul de altă realizării măsurii natură

Termen de realizare

Obs

1.

REPARAŢII, ÎNTREŢINERE CAI FERATE

Stationari în locuri cu Cădere de la înălţime pericol de accidentare

- Utilizarea schelelor, îngrădirilor, plaselor de protecţie, - Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare. - Acoperirea golurilor - Utilizarea schelelor, îngrădirilor, plaselor de protecţie, - Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare, - Acoperirea golurilor

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate

Efectuarea instructajului de PM Efectuarea controlului medical, Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Achizitionarea de schele

permanent

la sacadentă permanent

permanent

- Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie, - Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare.

Înţepare tăiere

Achizitionarea unei truse medicale permanent de prim ajutor

Suprasolicitar Expunere la frig, căldură Alunecare cădere la e fizică sau intemperii acelaşi nivel

- Utilizarea schelelor corespunzătoare, - Eliberarea căilor de acces de obstacole

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Modificarea programului de lucru - Controlul medical periodic si la angajare, Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismul ui.(apă minerală, cea)

permanent

Asigurarea spatiilor pentru termoreglare

Achiziţionare Conform recipient pentru OUG 99 distribuirea de ceai cald 01.12.2008

- Instruirea personalului, Asigurarea de echipamente de lucru - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, corespunzătoare (ptr. ridicare, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru transport etc) activitatile desfasurate - Controlul medical periodic si la angajare,

permanent

administrator

administrator

administrator

administrator

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate

Pericol de lovire stivire

- Dotarea cu truse medicale de prim ajutor, - Acordarea de materiale igienicosanitare (săpun, detergenţi)

administrator

Utilizarea de prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrica corespunzătoare .Evaluarea riscurilor la locurile de munca.Pericol de electrocutare .Utilizarea echipamentului individual de protectie. .Controlul medical periodic si la angajare. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate permanent administrator .Instruirea personalului. . .Utilizarea de echipamente tehnice(betoniere) cu clasa de protectie corespunzătoare sau legarea la priză de pamânt. .

Înainte de începerea operaţiilor de încărcare – descărcare a unui mijloc de transport. Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare – descărcare .Lucrătorii vor respecta distanţa de siguranţă faţă de instalaţiile.) – privind circulaţia pe drumurile publice). autoutilajele de orice tip. indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare din incinta societăţii inclusiv prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între beneficiar şi executant privind circulaţia în incinta societăţii . . se vor asigura permanent faţă de mijloacele în circulaţie.lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea la locul de muncă sau în timpul desfăşurării activităţii în cazul lucrărilor fără întreruperea circulaţiei . care va stabili procedeul de lucru nepericulos .Conducătorul autovehiculului trebuie să semnalizeze acustic manevra de mers înapoi .Mijloacele de transport proprii societăţii trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic fiind în bună stare de funcţionare (OUG 195 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare (ex.Înainte de pornire şi la executarea manevrelor. derapare . La părăsirea maşini conducătorul auto trebuie să o oprească din funcţiune. conducătorul auto trebuie să se asigure că nu există pericol de accidentare a lucrătorilor care circulă sau staţionează pe lângă maşină.Căile de circulaţie internă folosite vor fi numai cele potrivite tipurilor de mijloace de transport şi autoutilajelor utilizate . acesta trebuie asigurat contra deplasărilor necomandate.5 m pt.Se interzice manevrarea mijloacelor de transport în spaţii lipsite de vizibilitate . asigurate împotriva pericolului de alunecare. .Se interzice lăsarea maşinii fără supraveghere sau permiterea manipulării comenzilor de către alte persoane.Căile de circulaţie interne trebuie menţinute în permanenţă libere. . curate. etc.Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea permanentă a şefului formaţiei de lucru. permanent administrator . prin cuplarea sistemului de frânare de ajutor pe teren orizontal şi a sistemului de frânare de ajutor şi saboţi de oprire pe teren în pantă. mijloacele de transport existente la locul de muncă. luând cheile de contact şi închizând uşile cabinei cu . instruit special în acest sens.Locurile destinate pentru operaţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport trebuie prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător şi spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită o manevrare nepericuloasă .Lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile publice sau interne. ferinduse permanent din raza de acţiune a autoutilajelor. Legea 49/2006.Conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască şi să respecte viteza de circulaţie. şi o va bloca prin introducerea în una din viteze şi tragerea frânei. autocamioane .Pentru menţinerea echipamentelor tehnice proprii în condiţii de securitate se va respecta planul de revizii şi reparaţii întocmit conform reglementărilor în vigoare .Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se descarcă va fi de 1.

Eliberarea căilor de acces de .Utilizarea de prelungitoare pentru .Controlul medical periodic si la angajare.Instruirea personalului.Utilizarea schelelor protectie. .Evaluarea riscurilor la locurile de munca. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Instruirea personalului. căldură Alunecare cădere la e fizică sau intemperii acelaşi nivel . corespunzătoare .Controlul medical periodic si la angajare. . cizme sau legarea la priză de pamânt.Utilizarea echipamentului individual de protectie corespunzătoare sau protectie. . tehnice(betoniere) dotate cu .Instruirea personalului.Instruirea personalului. mânuşi electroizolante) .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Controlul medical periodic si la angajare. TURNARE BETOANE Pericol de lovire stivire SuprasolicitarExpunere la frig.Controlul medical periodic si la angajare.Utilizarea echipamentului individual de . corespunzătoare.Instruirea personalului. Asigurarea de echipamente de lucru .12.3.(apă minerală.Evaluarea riscurilor la locurile de munca. .Controlul medical periodic si la angajare. (platforma electroizolante. alimentarea cu energie electrica . permanent administrator administrator administrator administrator administrator .Elaborarea de instructiuni proprii pentru transport etc) activitatile desfasurate . ridicare. . cea) permanent Pericol de electrocutare permanent Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare Conform recipient pentru OUG 99 distribuirea de ceai cald 01. . Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismul ui. .Evaluarea riscurilor la locurile de munca. apărători de protecţie.Utilizarea de echipamente . tehnice(betoniere) cu clasa de . obstacole . corespunzătoare (ptr.Utilizarea echipamentului individual de protectie.2008 .Modificarea programului de lucru .Utilizarea de echipamente protectie. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Evaluarea riscurilor la locurile de munca.Utilizarea echipamentului individual de .

Repararea autovehiculelor Instruirea corespunzătoare a numai în service-uri personalului autorizate .Transport auto Loc de muncă/ Nr. post crt. interzicerea folosirii telefonului mobil .Dotarea autovehiculului cu trusă medicală şi completarea ei la nevoie permanent Administrator Conducător auto permanent Conducător auto permanent Administrator Conducător auto .Instruirea corespunzătoare a personalului . dotarea cu sisteme air-bag Menţinerea direcţiei şi mărirea atenţiei la curbe şi depăşiri. dotarea cu sisteme airbag. interzicerea folosirii telefonului mobil Respectarea vitezei şi distanţei legale între autovehicule.Respectarea legislaţiei rutiere. folosirea centurii de siguranţă . folosirea centurii de siguranţă Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto 4 Coliziunea cu diferite obiecte aflate pe şosea sau pe marginea şoselei Lovirea de către alt participant la traficul rutier 5 6 Prinderea mâinii la organele mobile ale autovehiculului în situaţia intervenţiei şoferului la motorul aflat în funcţiune Micşorarea vitezei la apariţia Instruirea corespunzătoare a obstacolelor pentru evitarea personalului lor. de lucru 0 1 Riscuri evaluate 2 Deplasarea autovehiculului pe drumurile publice Coliziunea cu alt autovehicul Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri igienicosanitare 5 Măsuri de altă natură 6 Acţiuni în scopul realizării măsurii 7 Termen de realizare Persoana care răspunde de realizarea măsurii Obs 3 4 8 permanent 9 Administrator Conducător auto 10 Conducători auto 1 2 3 Ieşirea necontrolată în afara carosabilului Respectarea legislaţiei rutiere.Efectuarea micilor intervenţii numai cu motorul oprit . folosirea centurii de siguranţă.

7 8 Strivirea membrelor inferioare sau .La termenele prevăzute .Permanent .Repararea autovehiculelor altor părţi ale corpului pe timpul numai în service-uri remedierii unor defecţiuni autorizate . completarea cu lichid autovehiculului de frână înainte de plecarea .Permanent În funcţie de condiţiile meteo Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto .La termenele prevăzute . autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Adaptarea vitezei la condiţiile de drum.La termenele prevăzute .La termenele prevăzute . autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea tehnică periodică .Consemnarea în foaie de parcurs a stării tehnice a autovehiculului .Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului. a sistemului de parcurs a stării tehnice a frânare.Efectuarea micilor intervenţii numai autovehiculul suspendat şi calat corespunzător Curgeri de combustibil sau ulei Verificarea tehnică periodică a stării tehnice a autovehiculului.La plecarea în cursă .S .Permanent Administrator Conducător auto .Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea sistemului .La plecarea în cursă .Permanent .La plecarea în cursă .La plecarea în cursă .Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului. autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea tehnică periodică .Instruirea corespunzătoare în cursă.B.Consemnarea în foaie de A.Permanent Administrator Conducător auto .Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului. utilizarea lanţurilor antiderapante.La plecarea în cursă .La termenele prevăzute . Blocarea frânei Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto 9 Blocarea cutiei de viteze 10 Blocarea ambreiajului 11 Blocarea volanului 12 13 Alunecare pe drumurile publice . echiparea cu anvelope iarnă / vară fără uzură avansată . verificarea a personalului schimbării plăcuţelor uzate excesiv Verificarea tehnică periodică .

10.La termenele prevăzute . folosirea centurii de siguranţă Verificarea etanşeităţii racordurilor. lichid de răcire) 17 Suprafaţa alunecoasă a şoselei pe timp ploios şi pe timp de iarnă 18 19 Suprafaţa alunecoasă a locului de încărcare – descărcare a materialelor Vibraţii excesive ale autovehiculului datorată pierderii controlului direcţiei 20 Utilizarea în trafic numai a autovehiculelor prevăzute cu air-bag. a stării fizice ale furtunurilor. folosirea centurii de siguranţă Necesitatea existenţei la autovehicul a sistemului airbag. Adaptarea vitezei la condiţiile de drum. a capacelor de acces la radiator şi rezervorul de combustibil.Permanent Permanent Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto .Răsturnarea autovehiculului 14 Rostogolirea autovehiculului 15 16 Sub efectul propulsiei: deviere de la traiectoria normală Jeturi necontrolate de lichide (combustibil.2007 Administrator 21 Vibraţii excesive ale Nedepăşirea vitezei legale.Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului . folosirea centurii de siguranţă Menţinerea direcţiei şi mărirea atenţiei la curbe şi depăşiri. eliminarea obiectelor nefixate în cabină. echiparea cu anvelope iarnă / vară fără uzură avansată Întreţinerea căilor de acces Dotarea cu EIP corespunzător (încălţăminte cu talpă antiderapantă) Verificarea tehnică periodică a stării tehnice a autovehiculului. autovehiculului datorată unei pene oprirea imediată a de cauciuc autovehiculului . Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului În funcţie de condiţiile meteo Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului 31.Consemnarea în foaie de parcurs a stării tehnice a autovehiculului . existenţa unui paravan despărţitor între şofer şi materiale. utilizarea lanţurilor antiderapante.La plecarea în cursă . păstrarea vitezei adaptate la condiţiile de trafic.

folosirea stingătorului.22 23 24 25 Temperatura ridicată a pieselor Evitarea contactului direct cu motorului în funcţiune părţile fierbinţi ale motorului Supraîncălzirea lichidului de răcire Folosirea lichidului antigel.2007 Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului 27 .La termenele prevăzute Administrator Conducător auto Administrator .La termenele prevăzute . achiziţionarea stingătorului sau verificarea lui Verificarea existenţei şi funcţionării instalaţiei de climă şi a sistemului de încălzire Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului . asigurarea circuitului normal al lichidului în sistemul de răcire Aprinderea accidentală a instalaţiei Verificarea instalaţiei electrice electrice.La termenele prevăzute .Permanent Anual Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto 26 31. verificarea stingătorului Scurgeri de electrolit din Verificarea acumulatorului acumulator Intoxicarea accidentală a organismului prin inhalarea sau înghiţirea sau contactul cu combustibil . substanţe chimice transportate Incendierea motorului şi implicit a autovehiculului datorită scurtcircuitului la instalaţia electrică şi scurgerilor de combustibil Temperatura şi umiditatea aerului : ridicată sau scăzută (neasigurarea sau nefuncţionarea sistemului de încălzire a autovehiculului sau a instalaţiei de climă) Curenţi de aer în cabina şoferului Achiziţionarea mănuşilor de protecţie şi a măştii de protecţie Utilizarea mănuşilor de protecţie şi a măştii de protecţie Verificarea etanşeităţii sistemului de alimentare şi a instalaţiei electrice.La termenele prevăzute Administrator 29 30 Evitarea deschiderii Instruirea corespunzătoare a geamurilor pe timpul personalului conduceri Zgomotul provocat de funcţionarea Asigurarea funcţionării defectuoasă a motorului motorului în parametri autovehiculului şi de circulaţia nominali prin efectuarea celorlalte vehicule participante la verificărilor tehnice periodice traficul rutier Permanent .Permanent Administrator Conducător auto 28 . lichid antigel sau electrolit.03.

accelerări.31 „orbirea” şoferului de către farurile Micşorarea vitezei. frânări.Atenţionarea şoferilor asupra necesităţii respectării vitezei legale şi adaptarea acesteia la condiţiile meteo .Instruirea corespunzătoare a personalului . închiderea geamurulor. autovehiculului din sens opus atenţionarea şoferului din sens opus cu schimbarea alternativă a farurilor Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto 32 33 34 Nivel de iluminare scăzut în timpul Verificarea instalaţiei Instruirea corespunzătoare a executării curselor pe timp de electrice şi înlăturarea personalului noapte defecţiunilor (la defecţiuni majore. viruşi din mediul de Folosirea mănuşilor de muncă determina pe materialele protecţie. aerosoli toxici sau Obturarea căilor de caustici şi pulberi în suspensie în pătrundere a aerului viciat din aer exterior.Atenţionarea şoferilor de către administrator înainte de plecarea în cursă asupra efectuării corecte a manevrelor pe timpul deplasărilor . viraje de direcţie ale autovehiculului . vapori.Aplicarea regulilor de conducere preventivă Instruirea corespunzătoare a personalului . spălatul mâinilor care se încarcă – descarcă din după încărcare – descărcare şi autovehicule transport Executare defectuoasă de operaţii: manevre greşite de circulaţie. apelarea la asistenţa tehnică) Gaze.La termenele prevăzute Administrator Permanent Conducător auto Permanent Conducător auto 35 Permanent Administrator 36 37 Nesincronizarea conducerii autovehiculului cu circulaţia celorlalte autovehicule din trafic Necorelarea vitezei de deplasare cu condiţiile meteorologice Permanent Administrator Permanent Administrator .Instruirea corespunzătoare a personalului . interzicerea fumatului în cabină Bacterii.

comenzi greşite la Corelarea corespunzătoare ieşire din parcare sau din locul de între şofer şi persoana care staţionare îl dirijează Stabilirea unui cod de semnale Nesincronizarea manevrelor . pe trotuare. în pantă etc.Instruirea corespunzătoare a personalului. 17 din 24 ianuarie 2002 .2007 Administrator 31.Programarea deplasărilor Permanent Administrator Conducător auto 31. pe liniile de tramvai.Respectarea cu stricteţe a O.2007 Administrator Permanent Administrator Conducător auto .Instruirea corespunzătoare a personalului Părăsirea carosabilului datorită .G.Micşorarea vitezei la neadaptării vitezei la condiţiile de limita siguranţei deplasării drum .03.Adaptarea vitezei la starea autovehiculului aflat în trafic cu drumului şi la condiţiile ceilalţi participanţi la traficul rutier meteo . . Conştientizarea şoferilor asupra necesităţii respectării tuturor regulilor de circulaţie Instruirea corespunzătoare a personalului .2007 Administrator Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto 43 Permanent Administrator Conducător auto 44 45 Omiterea semnalizării staţionării Verificarea existenţei autovehiculului pe carosabil atât pe triunghiului şi a vestei timp de zi cât şi pe timp de noapte reflectorizante şi utilizarea acestora în timpul staţionării Nerespectarea timpului de repaus conform legislaţiei în vigoare 31.Instruirea corespunzătoare a personalului Omiterea unor operaţii de semnalizare a intenţiei de schimbare a direcţiei de mers. circulate.Deplasarea sau staţionarea autovehiculului în zone periculoase 38 39 40 41 42 Evitarea opririlor şi staţionărilor în zone periculoase.03. nr. Instruirea corespunzătoare a personalului Deplasări cu pericol de cădere de Întreţinerea căilor de acces Instruirea corespunzătoare a la acelaşi nivel Dotarea cu EIP corespunzător personalului (încălţăminte cu talpă antiderapantă) Comunicări.10.

46 47 Suprasolicitare fizică: manipularea Evitarea transportului de de greutăţi peste 25 Kg greutăţi mai mari de 25 de kg de către o singură persoană (utilizarea mijloacelor mecanice) Suprasolicitare psihică: decizii Respectarea cu stricteţe a dificile în timp scurt efectuate în O. nr.G. nr. în condiţii de 2002 trafic intens Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Respectarea cu stricteţe a O. 17 din 24 ianuarie 2002 Efectuarea controlului medical periodic .La termenele prevăzute Administrator Conducător auto .G. 17 din 24 ianuarie mediu cu zgomot.

. instruiti si Permanent Conducatorii locurilor de ... antrenare de catre organe de masini in miscare . Pornirea defectuoasa a utilajului ATELIER -izolarea bornelor de legatura si a celorlalte cai de curent din componenta echipamentelor electrice -realizarea circuitelor de masa conform prevederilor tehnice si de securitate in vigoare -verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor utilajelor . Electrocutare prin atingere directa .c corespunzator . Organe de masini in miscareprindere. intepare cu spanuri sau la manipularea uneltelor. Taiere.REPARAŢII AUTO Nr.dotarea cu EIP si EIL .masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant -utilizarea ET numai pentru operatiile si in conditiile Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat Director . Riscuri evaluate Loc. 1. Crt. dispozitivelor sau a materiilor prime si reperelor ATELIER Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 4.montare dispozitive de protectie ale organelor de masini in miscare V..montarea indicatoarelor de securitate ( protectia obligatorie a ochilor) .-purtarea obligatorie a EIP -montarea indicatoerelor de securitate(protectia obligatorie a mainilor) -verificarea inainte de inceperea lucrului a sculelor si materialelor folosite -executarea interventiilor la instalatiile electrice se face numai de personal calificat. Proiectarea de corpuri din organe de masini in miscare ( bucati de piatra abraziva.-utilizarea aparatorilor de protectie -utilizarea ochelarilor de protectie .instruirea lucratorilor si .efectuarea verificarii periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 2. burghie) ATELIER Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 3. indirecta ATELIER 5.verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului -.s verificarea modului in care se s respecta regulile de securitate . autorizat si instruit .ET vor fi folosite numai de lucratori calificati.. de m.ca/ post de lucru ATELIER Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico sanitare Termen de realizare Persoana care raspunde Obs.

(bocanci cu talpa antiderapanta) . Zgomot ATELIER 8.6. Lovire membre inferioare datorita rostogolirii recipientilor.respectarea cu strictete a tehnologiilor de lucru.evitarea contactului buteliei de oxigen cu substante grase si evitarea pastrarii buteliilor sub presiune in zone cu raze solare puternice -purtarea obligatorie a EIP . instructiunilor proprii de SSM -utilizarea obligatorie a EIP -verificarea ET inainte de alimentarea cu energie electrica -instruirea lucratorilor Permanent Conducatorii locurilor de munca Director Lucrător desemnat Permanent Conducatorii locurilor de munca Director Permanent Permanent Permanent Conducatorii locurilor de munca Conducatorul locului de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca 11. acestea se vor prevedea cu protectori pentru evitarea antrenarii deserventului -pastrarea libera si curata a cailor de acces .iluminat corespunzator atat ziua cat si noaptea . 12. 10.transportul recipientilor sub presiune cu carucioare.verificarea inainte de inceperea lucrului a starii psihofiziologice a lucratorilor . Orbirea ca urmare a radiatiilor luminoase Electrocutare prin atingere directa sau indirecta Sudura Sudura -legarea la centura de impamantare a transformatorului de sudura Permanent Permanent .instruirea lucratorilor conf.daca exista riscul contactului lucratorilor cu partile mobile ale ET .utilizarea obligatorie a EIP . buteliilor. si a instructiunilor proprii de SSM . Cadere la acelasi nivel prin alunecare.lasarea libera de orice obstacol a usilor de acces desemnati in acest scop .in timpul functionarii ET este interzisa orice operatie de intretinere munca Lucrător desemnat 7.monitorizarea nivelului de zgomot . impiedicare. 9.interzicerea utilizarii ET fara aplicarea masurilor de protectia muncii . fiind protejate impotriva rostogolirii .efectuarea controlului medical periodic corespunzator conditiilor de munca . dezechilibrare Toate sectoarele pentru care a fost destinat . Arsuri datorate proiectarii particulelor de metal incandescent in timpul sudarii Explozii ale buteliilor de oxigen sau acetilena Sudura Sudura Sudura -dotarea cu EIP coresp.utilizarea obligatorie a antifoanelor interne sau a castilor de protectie .

16.interzicerea executarii lucrarilor cu substante nocive fara purtarea EIP adecvat Permanent Permanent Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorul locului de munca Lucrător desemnat Permanent Permanent 17. VOPSIRE Permanent Conducatorii locurilor de munca . instructiunii proprii de SSM .13.se interzice desfasurarea procesului de productie fara functionarea instalatieie de ventilatie . Sudura Sudura . Desfasurarea activitatii fara a fi asigurata o ventilatie corestunzatoare si neutilizarea EIP SUDURA. urmarindu-se eficienta acestora .respectarea instructiunilor de PSI pentru lucrul cu foc deschis .periodic se face verificarea completa a instalatiilor de ventilatie . 14. Explozii ale amestecului de acetilena cu aer Producerea de explozii si incendii datorita substantelor inflamabile existente in mediul de munca Intoxicare prin inhalare de acetilena Electrocutare la schimbarea electrodului in cleste Sudura Sudura 15.in cazul intreruperii accidentale a instalatiei de ventilatie se interzice continuarea lucrului .verificarea starii tehnice a clestelui -utilizarea EIP -instruirea lucratorilor conf. instructiunilor proprii de SSM -executarea lucrarilor de sudura numai pe baza de permis de lucru cu foc .verificarea etanseitatii ET inainte de inceperea operatiei de sudura -purtarea obligatorie a EIP -instruirea lucratorilor conf.

. Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Achizitionarea de schele Persoana care Termen de răspunde realizare de realizare a măsurii permanent Obs Cădere de la înălţime . .Instruirea personalului. FINISOR Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice .Amplasarea de panouri de avertizare. .Acordarea de materiale igienicosanitare Înţepare tăiere Achizitionarea unei truse medicale de prim ajutor 31.2008 administrator administrator administrator administrator . .Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie.Dotarea cu truse medicale de prim ajutor.Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. . Efectuarea controlului medical.03.Amplasarea de panouri de avertizare. îngrădirilor. TENCUITOR.Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Acoperirea golurilor . plaselor de protecţie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . . . . .Instruirea personalului.Utilizarea schelelor.Controlul medical periodic si la angajare.ŞANTIERE CONSTRUCŢII ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Nr.Elaborarea de instructiuni proprii Pericol de lovire stivire . . .Amplasarea de panouri de avertizare. . plaselor de protecţie. 1. . crt.Utilizarea schelelor.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . . banda de avertizare. îngrădirilor.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate .Controlul medical periodic si la angajare. . .Acoperirea golurilor . . Loc de muncă/ post de lucru ZIDAR.Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . . .Instruirea personalului.Evaluarea riscurilor la locurile de munca.Controlul medical periodic si la angajare. banda de avertizare.Instruirea personalului. la sacadentă permanent Stationari în locuri cu pericol de accidentare permanent . .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate Măsuri igienicosanitare Măsuri de altă natură Acţiuni în scopul realizării măsurii Efectuarea instructajului de PM şi a autorizării interne a legătorilor de sarcină.Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. . .Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Controlul medical periodic si la angajare. banda de avertizare.

detergenţi) Alunecare cădere la acelaşi nivel .Utilizarea schelelor.Instruirea personalului. .Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Modificarea programului de lucru .Controlul medical periodic si la angajare. . banda de avertizare. . . . .Instruirea personalului. electrocutare re fizică căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Amplasarea de panouri de avertizare.12. ridicare.Utilizarea schelelor corespunzătoare. . . cea) .Controlul medical periodic si la angajare.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Acoperirea golurilor permanent permanent Cădere de la înălţime DULGHER 2. permanent la sacadentă permanent administrator administrator administrato r administrator administrator . transport etc) .pentru activitatile desfasurate (săpun. Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului . . .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime. .Instruirea personalului. Efectuarea controlului medical. . Efectuarea instructajului de PM şi a autorizării interne a legătorilor de sarcină. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Controlul medical periodic si la angajare.Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. .Utilizarea de echipamente tehnice(betoniere) cu clasa de protectie corespunzătoare sau legarea la priză de pamânt. . plaselor de protecţie.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . .Eliberarea căilor de acces de obstacole Pericol de Suprasolicita Expunere la frig.Controlul medical periodic si la angajare.2008 Asigurarea de echipamente de lucru corespunzătoare (ptr.Utilizarea de prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrica corespunzătoare .Instruirea personalului.Controlul medical periodic si la angajare. . . îngrădirilor.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .(apă minerală.

Instruirea personalului. .Amplasarea de panouri de avertizare.Instruirea personalului.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Controlul medical periodic si la angajare. . . banda de avertizare. .Controlul medical periodic si la angajare. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate administrator administrator administrator administrator . plaselor de protecţie.Controlul medical periodic si la angajare.07. . ochelari de protecţie) Achizitionarea unei truse medicale de prim ajutor Înţepare tăiere 31.Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime. .Instruirea personalului. .Dotarea cu truse medicale de prim ajutor.Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea echipamentului individual de protectie. îngrădirilor.Utilizarea schelelor corespunzătoare. . . . detergenţi) Achizitionarea de EIP pentru utilizarea motoferăstăului (căsti antifonice.Utilizarea schelelor. .Utilizarea echipamentului individual de protectie.2008 Alunecare cădere la acelaşi nivel .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate Achizitionarea de schele Pericol de lovire stivire Stationari în locuri cu accidentare pericol de .Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate permanent permanent Utilizarea de motoferăstraie corespunzatoare. . . . . .Utilizarea echipamentului individual de protectie..Amplasarea de panouri de avertizare. . .Acoperirea golurilor . . .Acordarea de materiale igienicosanitare (săpun. banda de avertizare.Controlul medical periodic si la angajare.Eliberarea căilor de acces de obstacole .

Instruirea personalului. apărători de protecţie. .Evaluarea riscurilor la locurile de munca. .Utilizarea de echipamente . cizme sau mânuşi . .Controlul medical periodic si la angajare.Utilizarea echipamentului tehnice(betoniere) cu clasa de individual de protectie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate Pericol de Suprasolicitare electrocutare fizică permanent permanent TURNARE BETOANE Pericol de Pericol de lovire stivire electrocutare permanent permanent administrator administrator administrator administrator administrator .Controlul medical periodic si la tehnice(betoniere) dotate cu angajare.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Instruirea personalului.2008 3.Utilizarea de echipamente . .Utilizarea de prelungitoare pentru .Controlul medical periodic si la corespunzătoare angajare.Instruirea personalului. tehnice(betoniere) cu clasa de .(apă minerală. Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului .12.Utilizarea echipamentului protectie corespunzătoare sau individual de protectie.Instruirea personalului. transport etc) pentru activitatile desfasurate .Expunere la frig.Evaluarea riscurilor la locurile Asigurarea de echipamente de de munca.Modificarea programului de lucru .Utilizarea echipamentului individual de protectie. angajare. . (platforma legarea la priză de pamânt. . . electroizolante. căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01. cea) .Utilizarea de echipamente . corespunzătoare . .Utilizarea echipamentului individual de protectie. . .Utilizarea de prelungitoare pentru electroizolante) alimentarea cu energie electrica .Controlul medical periodic si la legarea la priză de pamânt. lucru corespunzătoare (ptr. .Elaborarea de instructiuni proprii ridicare.Evaluarea riscurilor la locurile alimentarea cu energie electrica de munca.Controlul medical periodic si la angajare. . protectie corespunzătoare sau .Instruirea personalului. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .

Controlul medical periodic si la angajare.Modificarea programului de lucru .Instruirea personalului. . cea) Suprasolicita Expunere la frig.Utilizarea schelelor corespunzătoare.Alunecare cădere la acelaşi nivel .(apă minerală. transport etc) permanent administrato r administrator administrator . Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului .Instruirea personalului.Eliberarea căilor de acces de obstacole . .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . .Controlul medical periodic si la angajare. . re fizică căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01. .2008 Asigurarea de echipamente de lucru corespunzătoare (ptr. . .12.Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Controlul medical periodic si la angajare. ridicare. .

s verificarea modului in care se s respecta regulile de securitate ...instruirea lucratorilor si .c corespunzator . ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Organe de masini in miscare..prindere.montarea indicatoarelor de securitate ( protectia obligatorie a ochilor) Perman ent Perman ent 3.verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului -. ŞANTIER ŞI BAZĂ Taiere..montare dispozitive de protectie ale organelor de masini in miscare 2. de m. burghie) V. dispozitivelor sau a -purtarea obligatorie a EIP -montarea indicatoerelor de securitate(protectia obligatorie a mainilor) Perman ent .dotarea cu EIP si EIL . Crt. antrenare de catre organe de masini in miscare . intepare cu spanuri sau la manipularea uneltelor.Nr. post de lucruLoc. 1. ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Proiectarea de corpuri din organe de masini in miscare ( bucati de piatra abraziva.ca/ Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico sanitare Termen de realizare Persoana care raspunde muncaConducatorii locurilor de Conducatorii locurilor de munca Ob s..-utilizarea aparatorilor de protectie -utilizarea ochelarilor de protectie .

masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant -executarea interventiilor la instalatiile electrice se face numai de personal calificat.daca exista riscul contactului lucratorilor cu partile mobile ale ET . Perman ent ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE. autorizat si instruit .in timpul functionarii ET este interzisa orice operatie de intretinere Perman ent Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Electrocutare prin atingere directa .respectarea cu strictete a tehnologiilor de lucru. acestea se vor prevedea cu protectori pentru evitarea antrenarii deserventului . indirecta -izolarea bornelor de legatura si a celorlalte cai de curent din componenta echipamentelor electrice -realizarea circuitelor de masa conform prevederilor tehnice si de securitate in vigoare -verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor utilajelor .ET vor fi folosite numai de lucratori calificati.efectuarea verificarii periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe muncaConducatorii locurilor de PRODUCŢIE . Pornirea defectuoasa a utilajului -utilizarea ET numai pentru operatiile si in conditiile pentru care a fost destinat . si a instructiunilor proprii de SSM .interzicerea utilizarii ET fara aplicarea masurilor de protectia muncii . MECANIC UTILAJE 5.materiilor prime si reperelor -verificarea inainte de inceperea lucrului a sculelor si materialelor folosite ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE 4. instruiti si desemnati in acest scop .

monitorizarea nivelului de zgomot . dezechilibrare -pastrarea libera si curata a cailor de acces . (bocanci cu talpa antiderapanta) .6. Cadere la acelasi nivel prin alunecare. Zgomot .iluminat corespunzator atat ziua cat si noaptea .efectuarea controlului medical periodic corespunzator conditiilor de munca Control medical la angajare sau periodic Perman ent anual muncaConducatorii locurilor de muncaConducatorii locurilor de MEC UTILAJE AUTO COND Toate sectoarele .utilizarea obligatorie a antifoanelor interne sau a castilor de protectie .verificarea inainte de inceperea lucrului a starii psihofiziologice a lucratorilor Perman ent 7. impiedicare.lasarea libera de orice obstacol a usilor de acces -dotarea cu EIP coresp.

termoplonjoane etc. Măsuri organizatorice: Instruirea personalului mai sus menţionat Permanent Lucrător desemnat Director pardoseala devine alunecoasă în contact cu lichide Permanent Angajaţit electrocutare prin atingere directă – conductori cu izolaţia degradată La sacdenţa Director electrocutare prin atingere indirectă – deteriorarea instalaţiilor de împământare atingerea accidentală a cablurilor electrice în timpul curăţirii pardoselei cu materiale umede anual Director utilizarea de instalaţii de incălzire electrice improvizate (reşouri. în timpul verii. datoraţi ventilării naturale şi artificiale a acestora Măsuri organizatorice: -Instruirea personalului privind interzicerea utilizării acestor instalaţii -Controale efectuate de conducerea societăţii pentru descoperirea folosirii lor Măsuri organizatorice: Amplasarea ergonomigă a birourilor şi a surselor de ventilaţie şi/sau aer condiţionat Permanent Lucrător desemnat Director .BIROURI ADMINISTRATIV BIROURI 2 poziţionarea necorespunzătoare a cablurilor echipamentelor de lucru din birourile funcţionale Măsuri tehnice: Montarea cablurilor prin sisteme de proteţie sau fixarea lor în locuri care să împiedice agăţarea lor în timpul deplasării personalului Măsuri tehnice: Efectuarea curăţeniei dupa orele de program Ştergerea imediată a lichidelor care au ajuns accidental pe podea Măsuri tehnice: Verificarea periodică(1 an) a stării conductoarelor Măsuri tehnice: Verificarea periodică (1 an )a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Măsuri tehnice: Se vor elabora instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru personalul de serviciu care efectuează curăţenia în unitate. .) prezenţa curenţilor de aer în încăperi.

iluminarea pe timp de noapte. alunecare.răsturnarea accidentală a recipientelor cu lichide de pe birou pe instalaţiile electrice transportul incorect al echipamentelor de către lucrător Mǎsuri organizatorice -Se interzice depozitarea recipientelor cu lichide pe birouri -Instruirea lucrătorilor în acest sens Mǎsuri organizatorice Instruirea personalului Permanent Lucrător desemnat Permanent Lucrător desemnat cădere la acelaşi nivel sau pe scări prin dezechilibrare. semnalizarea locurilor periculoase Mǎsuri organizatorice Instruirea personalului Permanent Lucrător desemnat Director ÎNTOCMIT SC DMB PREST SRL APROBAT ADMINISTRATOR . împiedicare Mǎsuri tehnice: Intreţinerea căilor de acces.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful