You are on page 1of 55

TRZY MINUTY DLA BOGA

Poszczeglne rozdziay nie s poukadane wedug tematw, ale celowo pomieszane.


Pewn ilo opowiada zaczrpnem z ksiki ks. Kellera.
Cytaty Pisma w. podaj wedug Wydania Pallottinum 1971.

Przeczytaj tylko jedno rozwaanie dziennie, potem zastanw si przez chwil.

"Moja mama mne pona"

Skoczyy si lekcje szkolne. Nauczycielka zauwaya, e jeden z jej maych uczniw jest
bardzo brudny, kazaa mu si umy. Chopiec umy si, ale paka, bo uwaa to za
wielk kar i wstyd mu byo przed dziemi.
Litujc si nad nim, nauczycielka tumaczya:
- Przecie nie mogam ci puci do domu tak umorusanego, bo nie poznaaby ci nawet
- twoja wasna matka.
- O, prosz pani, zaprzeczy chopiec, moja mama poznaje mnie nawet z daleka, po
- moim zielonym sw eterku.

Moemy by pewni, e Bg poznaje czowieka, choby si od Niego odwrci i bardzo zbdzi. Bg


pragnie naszego szczcia. Bg nas kocha, wspiera nas swoj ask, pociesza w smutku i cierpieniu,
osania od zoci, nienawici wiata. Choby by najnikczemniejszym czowiekiem na wiecie, nie zmieni
to woli Boej, chce ci mie kiedy w Swoim domu. Zaufaj Bogu, sprawisz Mu tym wielk rado.
Jestemy dziemi Boymi.
"Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce i one mnie znaj" (J 10,14).
- Panie, Jezu, Ty znasz moj ndz, a jednak mnie kochasz. Pragn by zawsze z Tob.

"To nie ciar"

Strom uliczk idzie omioletnia dziewczynka, niesie na plecach modszego braciszka, ktry widoczie
skaleczy sobie nog. Spotka j profesor i zagadn:
- Dziecko, dasz rad unie taki ciar? Dziewczynka spojrzaa na niego zdziwiona i odpara:
- Prosz pana, czy pan nie widzi? Przecie to nie ciar, to mj brat.

Piknie odpowiedziaa ta dziewczynka. Kochaa swego brata, nie uwaaa za wielki trud zanie go do
domu.
Bardzo mie jest ycie w takiej rodzinie, w ktrej wszyscy si kochaj, dobrze sobie ycz i nawzajem
sobie pomagaj. Nie zawsze jednak tak si dzieje. Czasem starsze dzieci chc za bardzo panowa nad
modszymi, a modsze niechtnie si poddaj. Nie pomagaj sobie w nauce, zajcia domowe spychaj
jedne na drugie Samolubnie wybieraj dla siebie to, co uwaaj za lepsze, korzystniejsze, dochodzi do
sporw, nawet do bjek. Nie widz sposobu spdzenia czasu razem na jakiej wsplnej zabawie.
Doroli ludzie, bracia i siostry, wspominaj czasem swoje dziecistwo, jak dobrze im byo razem. Bya
moe w domu bieda, ale mioci nie brakowao.

Ciekawe, jak ty bdziesz wspomina za dwadziecia lat ten czas, ktry teraz przeywasz.
"Nie musz wam pisa o potrzebie mioci braterskiej, albowiem Bg was samych naucza, abycie si
wzajemnie miowali" (1 Tes 4,9).
- Pomyl, w czym mog okaza wicej mioci mojemu rodzestwu.
Skalecony palec

Zbliay si wybory prezydenta USA. Jednym z kandydatw by Calwin Coollidge. Mieszkajcy w


ssiedztwie obywatel Jack odezwa si pewnego dnia wobec goci:
- Chyba nikt nie byby zadowolony z takiego prezydenta jak Coollidge.
- Nieprawda, zaprotesowaa szecioletnia crka, ja byabym bardzo zadowolona.
Pokazaa swj zabandaowany palec i z przekonaniem dodaa:
- On by jedynym, ktry mnie zapyta, co mi si stao?

Min obojtnie znajomego, ktry, jak wida, na co cierpi, to nie jest baha sprawa. Nie wykaza
zainteresowania, gdy nam si kto zwierza ze swoich kopotw, to grubiastwo. Brak czasu nie
usprawiedliwia. Okaza przyja, zwaszcza temu, ktremu ludzie mao serca okazuj, to godne
najwyszej pochway.
Z drugiej strony, jeli komu pomoemy, to oprcz zapaty na jak liczymy u Boga, zyskamy sobie
przyja i yczliwo ludzk, ktra bardzo moe si nam przyda w yciu, w naszej dziaalnoci.
"Owocem ducha jest: mio, rado, pokj, cierpliwo, uprzejmo. dobro, wierno, agodno,
opanowanie" (Ga 5,22).
- Pom mi, Jezu, by miym, uprzejmym dla wszystkich, abym wielu mg do Ciebie zbliy.

rucek

Przez wie przechodzi obcy czowiek. W odiali zauway grup chopcw, ktrzy
otoczyli oem jaki przedmiot lecy na ziemi i tak stali prawie nieruchomo. Gdy si
zbliy, zobaczy lecego na ziemi nieywego, zakrwawionego sa, widocznie potrci go
samochd. Na twa-zach chopcw nietrudno byo zauway praNdziwy smutek. Widzc
to podrny spyta:
- Czy w tym psie byo co niezwykego?
- Nie, nie byo w nim nic niezwykego, odpoiedzieli.
- Moe by bardzo mdry, bardzo szybki?
- Kruczek? Nie, on by takim sobie zwyczajZym psem.
- W takim razie powiedzcie mi, czym sobie:en Kruczek zaskarbi wasz przyja, bo widz, %ecie go
wszyscy lubili.
Wwczas jeden z chopcw, nie odrywajc czu od psa, powiedzia:
- Prosz spojrze na jego ogon. Tym ogonem ruczek macha wszystkim przyjanie. On by la wszystkich
dobry.

Tamci wiejscy chopcy zastanawiali si nad jedym, jedynym przymiotem swojego ulubionego psa:?e by
dla wszystkich dobry. Kto wie, moe wtedy?rodziasi w ich gowach myl, e powinni tego psa
aladowa, e winni by dobrzy dla wszystkich...
Pewien Amerykanin napisa interesujc ksik t. Czego moemy nauczy si od psa. On rwnie
potrafi zauway u psa duo zalet.
A jeli nawet od psa mona si cego nauczy, to c dopiero od ludzi. Tylu prawdziwie dobrych,
szlachetnych ludzi yje pord nas, trzeba tylko t ich dobro zauway.
"Przykazanie nowe daj wam, abycie si wzajemnie miowali" (J 13,34).
- Nie za bardzo dotd wysilaem si, aby ludzi darzy mioci, yczliwoci. Musz jednak przeama t
swoj bierno.

May artysta

Yehudi Menuhin, may Turek urodzony w Nowym Jorku, by cudownym dzieckiem. Majc sze lat, da
pierwszy publiczny koncert na fortepianie. Gdy ukoczy lat jedenacie, pragn koniecznie zagra na
skrzypcach utwr Beethovena w sawnej sali koncertowej "Carnegie", ale dyrygent nowojorskiej
orkiestry symfonicznej, Fritz Busch, ani sysze o tym nie chcia. Gdy jednak uparty Yehudi przyszed do
jego mieszkania i zagra, zgodzi si Busch natychmiast i to z radoci.
Na koncercie wprawi may artysta wszystkich w zdumienie. Po ostatnim akordzie nastpia nie koczca
si owacja na stojco. Wtedy Yehudi pobieg za kulisy, wcign za rk na estrad swojego nauczyciela i
ku niemu zwrcony, bi mu brawo ile si. Ira sali jeszcze wiksze owacj e.
To pikny przykad wdzicznoci ucznia dla nauczyciela.

W zasadzie nikt nie zdobywa jakiego zawodu, profesji, zupenie samodzielnie. Swoje wyksztacenie
zawdziczamy nauczycielom. Naley im si

cze i wdziczno, podobnie jak rodzicom, poniewa zastpuj rodzicw w przygotowaniu modziey
do wykonywania zawodu. Owszem naley im si szacunek nie tylko w czasie pobierania u nich nauki. ale
nawet po opuszczeniu szkolnych murw.
Niestety, nierzadko si zdarza, e modsi czy starsi uczniowie pozwalaj sobie na opowiadanie rnych
omieszajcych anegdot o swoich nauczycielach, koloryzujc przy tym niemao, eby byo ciekawiej.
To niegodne postpowanie.
"Sercami waszymi niech rzdzi pokj Chrystusowy, do ktrego zostalicie wezwani w jednym Ciele. I
bdcie wdziczni!" (Kol 3,75).
- Pomodl sie dzi za swich nauczycieli.

Odzvan chod noc

Na obozie harcerskim, w grach, komendantem by bardzo wymagajcy pan Gsiorek. Zapowiedzia, e


kto nie bdzie zachowywa regulaminu, zostanie odesany do mamy. Nie podoba si taki rygor Babuli.
By dny przygd, chcia zaimponowa kolegom swoj odwag.
Namwi Tomka i Serdelka, eby si z nim wybrali w nocy przez las do starej leniczwki. Idc natknli
si na sarenk uwizion w sidach kusownika. Uwolnili j z potrzasku, niestety stwierdzili, e jedna jej
noga jest zupenie przetrcona. Tomek i Serdelek postanowili zanie do obozu i wyleczy, nie
zwaajc na represje ze strony pana Gsiorka. Babula protestowa, ba si bowiem kary komendanta, gdy
wyjdzie na jaw samowolne puszczenie obozu. Druh Gsiorek chtnie podj si leczenia sarenki i
chopcw do mamy nie odesa. Tomek i Serdelek okazali si odwanymi chopcami, a Babula tchrzem.
(wg Oronia: Odwani chodz noc)
Chopcy lubi popisywa si odwag, udawa bohaterw. W czasie grskich wycieczek czsto szaruj,
naraaj si na niebezpieczestwo. Te popisy kocz si czasem zamaniem koci albo i mierci.
Podobne postpowanie jest niemdre i godne nagany.
Waniejsza i zawsze potrzebna jest odwaga cywi= Ina. Prawdziwej odwagi moe czasem wymaga jasne
wyznanie wiary, przyznanie si do winy, podjcie si jakiego trudnego dziea.
"Pawe naucza coraz odwaniej, dowodzc, e Jezus jest Mesjaszem" (Dz 9,22).
- Daj, Panie, abym mia odwag tam, gdzie potrzeba, ebym nie szuka ludzkiego uznania.

Odmenec

Niedawno do ssiedniego bloku sprowadzia si nowa rodzina. Syn tej rodziny, z wygldu normalny
chopak, by jednak pewnym odmiecem. Chodzi do jakiej innej szkoy, poza tym prawie nie wychodzi
z domu, a jeli ju, to z matk. "Maminsynek" - orzekli chopcy. Wojtek przypadkiem spotka go na ulicy
i powiedzia: "Cze!" - chopiec nie odpowiedzia. "Chyba cudzoziemiec' - stwierdzili pogardliwie
wszyscy.
Pewnego razu, gdy wraca sam ze szkoy, zaczaio si na niego kilku chopcw. Zatrzymali

11

go i spytali, czy jest Niemcem czy Francuzem. Nic nie odpowiedzia. Wyjli zeszyt z jego tornistra i
stwierdzili, ze pisze po polsku. Skorzysta z ich nieuwagi i uciek do domu. Za chwil przysza jego matka
i zapytaa:
- Chopcy, czy to wy zabralicie Szymkowi zeszyt?
- Tak, d1a artu, prosz Pani - odpowiedzia Wojtek bo chcielimy z nim pogada, ale on udaje Bg wie
kogo.
= Szymek nikogo nie udaje, on jest guchoniemy - odpowiedziaa matka.
(wg Oronia: Odwanl chodz noc)

Jake atwo skrzywdzi czowieka, nie znajc jego pooenia. Snujemy czasem rne domysy, ktre
potem okazuj si bezsensowne. Czsto osdzamy krzywdzco, niesprawiedliwie takich, ktrym
naleaoby okaza wspczucie. Ile to razy padaj takie wyroki: "Ona jest zdrowa, tylko udaje
chor"...On nie jest taki biedny, tylko sknera". "On mg to zrobi, tylko mu si nie chciao".
A przykro sucha.
"Nie sdzcie wedug zewntrznych pozorw, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy" (Jk 7,24).
- Czy nie ulegam pokusie sdzenia blinich?

"a mam sklerog"

W jednym z warszawskich kociow ks. Stanisaw prowadzi rekolekcie dla modszych dzieci szk
podstawowych. W pewnym momencie spojrza na zegarek i spostrzeg si, e ju musi nauk skoczyt.
Przerwa wic zaczte opowiadanie i powiedzia:

- Dzieci, nie mog teraz dokoczy tego przykadu, poniewa musicie ju i do szkoy, ale przypomni
cie mi jutro, e mam to zrobi. Koniecznie przypomnijcie, bo ja mam skleroz.
Na drugi dzie dziecisame zaczynaj:
- Prosz ksidza, my mielimy ksidzu co przypomnie.
- No wanie, cocie mieli mi przypomnie?
- e ksidz ma skleroz.
Te mae dzieci zapewne w ogle nie wiedziay, co to jest skleroza. Mogy zapyta, to by im ksidz
wyjani. Ale nie musiay pyta, to sowo nie miao zwizku z religi. Natomiast koniecznie na lekcji
religii uczniowie powinni prosi o wyjanienie tego, czego nie rozumiej. Lekcja religii, to doskonaa
okazja ugruntowania swojej wiary. Uczniowie opuszczajcy szko podstawow musz by katolikami z
przekonania, aby mogli w razie potrzeby umie pouczy spotkanego niedowiarka, da trafn odpowied
temu, kto stawia Kocioowi zarzuty.
"Dziki wam nauka Paska staa si gona nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara wszdzie daa
si pozna" (7 Tes 7,8).
- Lekcje religii bd traktowa powanie i po koleesku upomn tych, ktrzy jej nie doceniaj.

lVepeny kubek zvody

Gdy pewnej soboty moda nauczycielka pracowaa w ogrodzie, przysza do niej dwunastoletnia
uczennica. Z paczem opowiedziaa swojej nauczycielce, jak tragedi przeya przed chwil, jakiej
krzywdy doznaa ze strony naj12 13

bliszych. To wszystko utwierdzio j w przekonaniu, e cae jej ycie bdzie cikie, nieszczliwe.
Nauczycielka zaprowadzia dziewczynk do kuchni, nalaa wody do kubka, podaa jej i zapytaa:
- Czy ten kubek jest peny, czy pusty?
- Ani peny, ani pusty, odpowiedziaa dziewczynka.
- Dobrze odpowiedziaa, potwierdzia nauczycielka i wyjania:
- Kielich ycia wielu z nas nie jest ani peny, ani pusty. Kady czowiek ma swoj miar radoci i smutku.
ycie bywa pikne, radosne, a czasem smutne i wydaje si beznadziejne. Trzeba jednak na ycie patrze z
optymizmem.

W yciu bywa rnie: smutki i radoci wci si przeplataj. Jest tak, jak w przyrodzie: to cikie,
oowiane chmury zasnuj cae niebo, to znowu drugiego dnia zawieci nam radosne soce. Nie wolno si
zaamywa. Jeli dzi miae dzie niedobry, doznae od ludzi jakich przykroci, niesprawiedliwoci, to
przecie nie znaczy, e jutrzejszy dzie bdzie taki sam. Poza tym nie zapominajmy, e tylko Bg jest
niezmienny i tylko Jego mioci moemy zawsze ufa.
"Wy si bdziecie smuci, ale smutek wasz w rado si przemieni" (J 16,20).
- Panie, pom mi zwycia trudnoci spokojnie i z optymizmem.

Psy lustra

W Indiach mona spotka wspaniae witynie ku czci Buddy. W jednej takiej wityni znajduje si
tysice luster. Tam wanie wszed pewnego razu duy, czarny pies. Zdziwi si bardzo, e zasta tam tyle
psw. Przestraszy si, troch si cofn, pokaza ky, zjey sier na grzbiecie, podcign ogon pod
brzuch. W tej samej chwili tysic psw zrobio to samo, widocznie przygotowyway si do ataku. Nie
namylajc si wiele, czarny pies szybko opuci to miejsce. "Same ze psy - myla - nigdy tam ju nie
wejd".
Do tej samej wityni wbieg sobie po chwili may ty piesek. Patrzy zdziwiony, nigdy w yciu tylu
psw w jednym miejscu nie widzia. Zamerda ogonem, a wszystkie psy odpowiedziay mu rwnie
przyjaznym merdaniem. Podnis jedno ucho, a tysic psw zrobio to samo. Podnis drugie ucho, tak
te zrobiy z yczliwoci inne zwierzta. Niestety musia wnet t wityni opuci, bo mu si spieszyo
na obiad. Biegnc do domu macha ogonem, wida by bardzo zadowolony.
Czy to nie dziwne, e zy pies widzia tylko ze psy, a dobry tylko dobre?
Tak bywa i midzy ludmi. Dla czowieka gburowatego, niegrzecznego, wszysey ludzie s rwnie
niegrzeczni, niechtnie z nim rozmawiaj. Natomiast radosnemu, umiechnitemu, yczliwemu wszyscy
okazuj yczliwo i uprzejmo.
Do jakiej grupy ty naleysz? Do tych radosnych? Na pewno?

14 15

"Raduj si obecnoci Stefanasa, Fortunasa, Achaika, gdy zastpili mi obecno wasz" (Kor 1,17).
Cho mi czasem humor nie dopisuje, nie oka tego ani w domu, ani wrd kolegw.

Wt de Fontgalland

Wit urodzi si w Paryu w 1913 r. Jako may chopczyk by bardzo pobony, gorco kocha Jezusa,
chcia w przyszoci zosta ksidzem. W dniu Pierwszej Komunii w. usysza w swojej duszy gos Pana
Jezusa: "Mj may Wiciu, wkrtce ci zabior. Umrzesz modo. Nie zostaniesz moim kapanem, chc z
ciebie zrobi anioa". Wicio pomyla chwil, al mu byo opuci mam, tat, brata i w ogle ziemi. Po
namyle jednak powiedzia: "Dobrze, niech umr".
Pikne byo jego ycie, mia jednak jedn wad: nie chciao mu si uczy. "Po co si bd uczy - mwi
sobie - skoro wnet umr". Za to oddawa si poznawaniu przyrody, zbiera rne mineray.
Majc dwanacie lat zachorowa na dyfteryt, cierpia bardzo. Zwierzy si wtedy rodzicom: "Te cierpienia
zsya na mnie Pan Jezus za moje lenistwo w nauce. Musz tutaj na ziemi odpokutowa za wszystkie moje
grzechy, aby po mierci pj prociutko do nieba". Zmar 24 stycznia 1925 r.

Wiadomoci szkolne oczywicie na nic nie byy Wiciowi w niebie potrzebne. Jednak swoim lenistwem w
odrabianiu lekcji zasmuca rodzicw, sprawia kopot nauczycielom. Jako nikt go nie uwiadomi, e
piln nauk mgtby przysporzy wicej chway Bogu, a sobie wicej szczcia w niebie. Choroby i
cierpienia skracaj nasz kar czycow lub nawet cakiem j znosz.
"Bogosawieni, ktrzy pacz, albowiem oni bd pocieszeni" (Mt 5,5).
- Myl o mierci i mnie, modemu, pomoe pozna warto ycia.

Gronostaj

Krl bretoski Conan Mariadec, jadc z wojskiem przez las obok botnistego potoku, zauway biaego
gronostaja, ktry przestraszony biega wzdu potoku. Ba si ludzi, ale niemniej ba si zabrudzi
swojego biaego futerka. W tej sytuacji wola schroni si w wycignite rce krla, ni wej w bagno.
Zdumiony krl kaza wyhaftowa na sztandarze swego wojska biaego gronostaja i napis: "Raczej mier
ni zmaza"
(wg Rycerza Niepokalanej nr 4/93).

Dla modego czowieka zachowanie czystoci, to najwaniejszy problem. Cnoty tej broni dwa
przykazania Boskie "Nie cudzo" i "Nie podaj ' Trzeba zrobi wszystko, aby ta cnota nie dozna;a
adnego uszczerbku.
Trzeba czuwa nad swoimi mylami. Sama myl zmysowa nie jest grzechem. Gdy j odsuwasz, masz
zasug. Gdy j dobrowolnie przyjmujesz, popeniasz grzech. Trzeba czuwae nad swoj mow. Nie
pozwalaj sobie na wulgarne arty. Upomnij tego, kto by chcia popisywa si w twojej obecnoci takimi
artami.
13 16

Trzeba zachowa ostrono ze swoim ciaem. Pamitaj, e jest ono wityni Ducha witego.
Zachowaj ostrono z osobami innej pci, nie pozwalaj sobie na poufaoci
Bg stworzy ludzi zasadniczo do maestwa. Po osigniciu dojrzaoci powinien czowiek o tym
pomyle. ycie modych ludzi przed maestwem powinno by czyste.
"Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda bd" (Mt 5,8).
- Dopom mi, Boe, kroczy zawsze drog Twoich przykaza.

Krysek chod o lasce

Krzysiek by niepenosprawny, mia jedn nog sztywn. Nie gra w pik, nie chodzi na dusze spacery,
nie jedzi na szkolne wycieczki. Pewnego ranka wychowawca ogosi wycieczk do Gdaska. Zaznaczy,
e wycieczka nie jest obowizkowa, kaza Teresce spisa tych, ktrzy chc jecha. Okazao si, e zgosili
si wszyscy oprcz Krzyka. Powsta Maciek i zapyta:
= A dlaczego Krzysiek nie jedzie?
- Bo ja nie mog duo chodzi.
- I nie musisz duo chodzi. Jak bdziesz zmczony, to zrezygnujesz ze zwiedzania czego, usidziesz
sobie w parku na awce i odpoczniesz.
- Ale ja nie dam rady nosi torby z rzeczami.
- ie wygupiaj si, zawoa Tomek. Przecie jedziemy autokarem. Chodzc po miecie nie bdziemy
dwigali walizek, zostawimy je w autokarze. Z tym nie ma problemu. Pojedziesz z nami?
- Pojad, zgodzi si Krzysiek.

Nie wszyscy ludzie s zdrowi i silni. Niektrzy musz posugiwa si protezami, laskami, poruszaj si na
wzkach. Tacy czuj si mniej lub wicej przygnbieni, troch wyczeni ze spoecznoci. Dobrze, e
niektre instytucje przygotowuj ich do zawodu, urzdzaj im nawet zawody sportowe. Krzykowi
koledzy dodali odwagi. To bardzo pikny czyn.
"W Antioehii uczniowie postanowili, e kady, wedug monoci, popieszy z pomoc braciom,
mieszkajcym w Judei" (Dz 11,29).
- Rozgldn si, czy komu z mojego otoczenia nie mgbym sprawi jakiej radoci.

Ojt,ymsta

W pewnym modzieowym czasopimie na jednej stronicy znajdujemy taki obrazek: W parku na awce
siedzi czowiek. Wok przepikna przyroda, kwitncy maj, ale on jakby tego nie spostrzega, siedzi z
opuszczon gow.
Kwiaty? - Zwidn za chwil par.
Ptaki? - Gramofony stare.
To pesymista.
Na drugiej stronicy widzimy chopca, ktry z siatk w rku biegnie za motylem. Nie zauwaa, e przed
nim na trawie znajduje si potrzask zastawiony na kun. Nie zwaa, e jaki pies dobiera si do jego nogi.
Poniej wiersz:
Chocia potrzask si rozchyla, los psim zbem ydk cinie,
Byle dzi zapa motyla.
To optymista.

18 1q
wiat, to niewtpliwie wspaniae odbicie mdroci i piknoci Boga. Tak widz go normalni ludzie,
wychwalaj Boga i dzikuj Mu za stworzenie. w. Franciszek z Asyu dzikowa Bogu za soce. za
ksiyc, za ptaki, za kwiaty, za ca przyrod.
Rwnie nasza ocena ludzi i wydarze wspczesnych powinna by pozytywna, optymistyczna, jeli nie
ma pewnoci, e jest inaczej.
I ty powiniene by optymist. Twoi koledzy, koleanki, obserwujc ciebie powinni uczy si zdrowego
optymizmu, ale i rozwagi.
"Bracia, radujcie si w Panu zawsze, jeszcze raz powtarzam, radujcie si" (Flp 4,4).
- Mj optymizm bdzie cile zwizany z wiar i mioci czowieka.

da harcerka

Joanna Skwarczyska urodzia si 12 czerwca 1935 r. w odzi. W roku 1938 wraz z matk wyjechaa do
Lwowa. Stamtd caa jej rodzina zostaa wywieziona przez wadze sowieckie do Kazachstanu. Po wielu
wdrwkach w maju 1945 r. umrzona rodzina powrcia wreszcie do rodzinnego miasta.
Joanna bya wszechstronnie uzdolniona, urodzona aktorka. Jeszcze wicej podziwiali wszyscy jej anielsk
dobro, rado ze suenia innym. Najwicej ku temu miaa okazji w harcerstwie. Na obozie pieka pczki
i rozdawaa wszystkim, ale dla siebie nie zostawia ani jednego. Tygodniami marzya, e w czasie obozu w
Obertynie (na lsku) wemie udzia w wyeieczce na nienik. Dwa razy bya tam na obozie, ale ani razu
na nieniku. Za kadym razem zdarzao si, e zachorowaa jaka harcerka i musia kto przy niej
zosta, kt, jeli nie Joanna.
18 lipca 1948 r. w czasie obozu w szczeciskim harcerki wybray si na przejadk dk po jeziorze
Gardno. Przeadowana dka wywrcia si i 22 harcerki, wrd nich Joanna, znalazy mier w nurtach
jeziora. Miaa wtedy 13 lat.

Z natury wszyscy jestemy po trochu egoistami. Biada nam, gdybymy si nie bronili przed atakujacym
na5 wci samolubstwem. Ale jeli kto wejdzie na drog altruizmu, zaangaowanej pomocy bliniemu.
staje si dla obserwujcych przeuroczym zjawiskiem. wiat wok takiej osoby nabiera innego kolorytu.
jak scena w teatrze przy zmianie wiate. Czy nie imponu]e ci taki styl ycia?
"Stalimy si widowiskiem wiatu. anioom i ludziom" (1 Kor 4.9).
- Radosna pomoc blinim powinna si sta moj drug natur.

aaganar,

Wacek zaszed do Marka pogada o wczorajszym meczu. i o chwili odezwa si telefon, Marek bierze
suchawk: "O, Sawomir, witai, co sycha?" A Sawomir opowiada wanie, e wczoraj odwiedzi
Wacka i zasta u niego niesamowity baagan. Gdy koczyli rozmow, suchawk bierze Wacek i mwi:
"Cze Sawku, tu wanie ten baaganiarz, Wacek. Miae pecha, bo akurat jestem u Marka, a jego
telefon

21

dziaa a za dobrze, tak e sycha w caym pokoju i, niechccy, miaem okazj dowiedzie si, jak mnie
cenisz. To prawda, e jestem baaganiarzem, ale przecie nie musisz wszystkim o tym rozpowiada, bo
koledzy i tak ju wiedz, jaki jestem porzdny chopak. egnaj, wszystkiego dobrego, id robi porzdek
w pokoju".
Wyobramy sobie, jak gupio poczu si Sawek po tej rozmowie.
Mwienie le o blinich, to dla niektrych nie lada przyjemno. Nie potrafi dla siebie utrzyma
ciekawszej plotki. nie mylc o tym, jak nieprzyjemnie bdzie obmawianemu, gdy si o wszystkim dowie.
Co gorsza, gdy jeden zacznie kogo obgadywa, wnet doczaj si inni wedug przysowia: "Na pochye
drzewo kada koza wejdzie'. Rzadko kiedy stanie kto w obronie przyjaciela, na ktrym koledzy, czy
koleanki ostrz sobie zby.
Bardzo potrzebni s odwani, ktrzy w takich przypadkach postaraj si przyhamowa zoliwe j zyki.
"Nasz Pan, Jezus Chrystus niech was utwierdzi we wszelkim dobrym czynie i dobrej mowie" (2 Tes
2,17).
- Jake cenny jest dar mowy. Pom mi, Panie, zawsze dobrze z tego daru korzysta.

Odzvedny zv stalu

Trzy dziewczynki poszy do szpitala odwiedzi swoj nauczycielk. Przyniosy jej kwiaty i pozdrowienia
od caej klasy, opowiedziay, co dzieje si w szkole. Nauczycielka chorowaa na

22

astm. Nad jej kiem wisia przewd od butli z tlenem. Mimo dugiej choroby nie tracia jednak pogody
ducha.
- Tlen, powiedziaa, to wielkie dobrodziejstwo. Lekarze i pielgniarki, ktrzy si o mnie troszcz, s
bardzo dobrzy. Dobrze nas tu karmi i prawie przez cay dzie syszy si z gonikw cich, pikn
muzyk...
Nauczycielka bya nieuleczalnie chora, zawsze wszdzie jednak umiaa dojrze to, co dobre i pikne.

Nasze cierpienia maj zawsze sens. Czasem s kar za grzeehy, takim ziemskim czycem, czasem prb
wiernoci Bogu. Zawsze daj nam okazj do wysuenia sobie wikszej nagrody w niebie. W kadym
cierpieniu trzeba widzie wol Bo, lub przynajmniej dopust Boy. Tak traktowali swoje cierpienia
wici i dzikowali Bogu za nie.
"Bd wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi"
- modlimy si w pacierzu.
- Panie, dzikuj Ci za zdrowie, ktrym mnie obecnie darzysz. A gdy kiedy bdziesz mnie chcia
nawiedzi chorob, dodaj mi si, abym j pogodnie p rzyj .

"Ma by telefon"

W 1991 r. w pewnym dzkim liceum jaka "organizacja terrorystyczna" powiadomia telefonicznie


dyrekcj, e w budynku szkolnym podoona jest bomba. Bywaj i faszywe alarmy, ale dyrektor i
nauczyciele, nie chcc bra odpowiedzialnoci za ycie uczniw, polecili wszystkim

23

opuci budynek. Wezwani fachowcy przeszukali cay gmach, adnej bomby nie znaleli. Podobne
telefony powtrzyy si ieszcze kilka razy. A pewnego dnia, wchodzc do klasy, zasta profesor uczniw
z teczkami w rku. Zdziwiony pyta:
- Jak to, wybieracie si do domu? Przecie macie jeszcze trzy lekcje.
- Tak, wygada si jeden troch gapowaty ucze, ale mwili, e bdzie telefon.
Nareszcie zrozumieli profesorowie zabaw w "organizacj terrorystyczn" i alarmw ju wicej nie byo.
Przewanie modzie cieszy si, gdy jaka lekcja w szkole wypadnie. Siedzenie w szkole, to nuda, duo
przyjemniej przej si do parku, pogra w pik. Organizuje si czasem wagary. e potem samemu
trudno lekcj zrozumie, o tym si nie myli. Czsto powodem wagarowania jest nieodrobienie lekcji.
"I do szkoy po dwjk, to nie ma sensu '.
Najlepiej jest odrabia lekcje od razu, potem tylko powtrzy. Trzeba si uczy systematycznie, wtedy
ycie ucznia pynie bez lkw i stresw. Trzymanie si takiego porzdku wyrabia charakter.
.,Mog by dumny z mojej pracy przed Bogiem'"
- mwi w. Pawe do Rzymian (Rz 75,17).
= Postaram si, aby z kadej lekcji jak najwicej skorzysta i zaraz odrobi j w domu.

24

W domu i poa domem

Tomek nigdy nie mia wysokiego mniemania o swoim starszym bracie, Filipie. Ich wza emne stosunki nie
byy zbyt serdeczne. Tomek uwaa Filipa za chopca niezaradnego i mao energicznego.
Gdy Filip koczy szko redni, Tomek w tej samej szkole rozpoczyna pierwsz klas. Wtedy
otworzyy mu si oczy. Zauway, e w szkole wszyscy Filipa szanuja i kochaj. Dowiedzia si, e brat
jego jest przewodniczcym kilku organizacji szkoInych, o czym nigdy w domu nie mwi.

Tomek nie mg zrozumie, dlaczego Filip jest inny w domu, a inny w szkole. Jednak zastanawiajc si
nad tym oraz uwaniej przypatrujc si bratu. przekona si, e jest on wszdzie taki sam i ma taki sam
dobry charakter, tylko on, Tomek, nie umia dostrzec jego zalet, by do niego uprzedzony
Tyle si syszy o pomiennych przemwieniach politycznych przywdcw o "braterskiej mioci", bo ta
mio jest wzorem i podstaw wszelkiej mioci w spoeczestwie. Czasem ta braterska czy siostrzana
mio przychodzi bez trudnoci. Ale gdy charaktery s odmienne, jest trudna i trzeba popracowa, aby j
osign.
- "W miosci braterskiej nawzajem bdcie yczliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie" (Rz
T2,10).
- Moja mio do rodzestwa nie moe by taka sobie, musi by serdeczna.

25

Cas zvolny od ajg

Franek i jego dwaj koledzy mieszkaj na ws1, dojedaj do szkoy zawodowej w odzi. W dzie
zwyky, wrciwszy do domu odrabiaj lekcje, potem ogldaj filmy w telewizji. W niedziel dusze
spanie, Msza w., znowu jaki film... Najgorsze to niedzielne popoudnie, nie ma co robi, sama nuda.
Franek kupuje butelk wina, siada z kolegami gdzie na ustroniu w cieniu drzewa i popijaj. "To bardzo
saby napj - tumacz si - ale przynajmniej jest przy czym siedzie i gwarzy".
*

Musimy pracowa, nauka to te praca, ale musimy rwnie odpoczywa. Trzeba umie zorganizowa
sobie wolny czas, eby w nasze ycie nie wdara si nuda. Najlepszy sposb to sport. Na wsi nietrudno
znale teren na boisko. Bardzo poyteczna rozrywka to czytanie ksiek, dobrych ksiek. S szachy,
jest muzyka... Kady czowiek powinien mie jakie hobby. Poza nauk i prac musisz co umie i lubi.
Najdostpniejsz rozrywk, zabiciem czasu jest ogldanie filmw w telewizji. Niestety, mao jest filmw
poytecznych, historycznych, pouczajcych. Duo jest tiimw zych, pornograficznych. Kady
nieodpowiedni film zostawia w duszy jaki osad. Nie znosisz brudu w swoim mieszkaniu, wrd swoich
ksiek, nie wprowadzaj go te do swojej duszy.

"Wszystko ma swj czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy' (Koh 3,1).

- Wolny czas wykorzystam na jak poyteczn, odwieajc rozrywk.

2fi

"Nedobry ojcec"

Byo ich w domu szecioro. Ojciec by stale w zym humorze, wszystko go dranio, nikogo nie lubi.
Matka i najstarszy syn, Pawe, jako to cierpliwie znosili. Natomiast modsza jego siostra, Hanka,
doszedszy do lat pitnastu, zacza si buntowa. Gdy skoczya szko, zaraz poszukaa sobie pracy i
wyniosa si z domu.
Pewnej nocy Pawe, nie mogc zasn, zszed do kuchni, aby si napi wody. Zasta tam ojca, siedzcego
na pododze, przy kuchni gazowej z otwartym kurkiem. Z jego oczu pyny zy. "Tatusiu, co robisz?" -
krzykn i zakrci kurek. Dwign ojca i zaprowadzi do jego pokoju. Gdy za par dni przyjechaa w
odwiedziny Hanka, wywoa j do ogrodu i opowiedzia o tym wydarzeniu, ktre miao miejsce w kuchni.
Bya przeraona. "Moe i my jestemy tego winni - powiedziaa - musimy prbowa postpowa inaczej
".
Nastpnego dnia w poudnie, Hanka uzbroia si w odwag, zapukaa do drzwi ojca i miym gosem
powiedziaa: "Tatusiu, prosimy na obiad". Ojciec wyszed mniej ni zwykle ponury. Przy stole Pawe i
Hanka prbowali nawiza z ojcem rozmow. Nic z tego nie wyszo, udawali jednak, e tego nie
zauwaaj i rozmawiali ze sob pogodnie. Skoczy si obiad, ale ojciec nie wyszed natychmiast, jak
zwykle, zapali papierosa i przysuchiwa si rozmowie dwojga swoich dzieci. Lody zostay przeamane.

Podobna sytuacja, cho nie tak drmatyczna, moe zaistnie w niejednym domu. Dobrze zrobi dzieci,
jeli zamiast wini ojca, matk, same za27

stanowi si, co mogyby zmieni w swoim postpowaniu, aby atmosfera domu ulega poprawie.
"Synu nie zasmucaj ojca swego, a jeliby nawet rozum straci, miej wyrozumiato, nie pogardzaj nim'
(Syr 3,12).
- W swj dom postaram si wnie duo pogody i wesooci.

W domu Frassatich
Piot.r Jerzy Frassati nie mia dobrych, kochajcych rodzicw. Pewien powany autor tak okrela stosunek
Frassatich do swojego syna: "Ojciec i matka mieli go zawsze przy sobie, ale go nie widzieli, ani nie
syszeli. Mieli dla niego oczy zamknite. Nie rozumieli go ani nie mieli dla niego serca". Tylko w czasie
duszej jego nieobecnoci budzia si w matce jaka za nim tsknota.
Natomiast stosunek Jerzego do rodzicw mona by okreli: mio mimo wszystko. Potrafi ich kocha
takich, jakimi byli. O swojej matce czsto mwi do kolegw z wielkim szacunkiem i mioci. O tej
mioci wiadcz rwnie zachowane listy.
Piotr Jerzy Frassati zmar wczenie w czasie studiw w Turynie. Ojciec wity Jan Pawe II w ma u 1990
r. zaliczy go w poczet bogosawionych.

Ta obojtno Frassatich wzgldem syna jes1 czym wyjtkowym. Normalnie rodzice darz swoje dzieci
prawdziw mioci i takich rodzicw nietrudno kocha. Natomiast czciej si zdarza, e podrastajce
dzieci skpi swoim rodzicom mioci

28

i szacinku. Niechtnie poddaj si ich poleceniom. uwaaj ich za zacotanych. siebie za najmdrzejszych.
Moe ci rodzice maj mniejsze wyksztacenie, ale przewanie to nie ich wina. Natomiast fakt, e dzieci s
bardziej wyksztacone, to w duej czci zasuga rodzicw.
"Czynem swoim i sowem czcij swego ojca" (Syr 3,8).
- Nigdy nie oka rodzicom braku szacunku czy zniecierpliwienia.

Wgla o chlebe zvode

Pewna rodzina miaa bardzo cikie ycie, poniewa ojciec by pijakiem. Cige awantury,
marnotrawstwo pienidzy... Nic dla niego nie znaczyy sowa, nie wzruszay zy ony i dzieci. Gdy ju po
raz drugi nie przyszed na wieczerz wigilijn, wszyscy czonkowie rodziny postanowili w nastpn
wigili poci o chlebie i wodzie, dla uproszenia u Boga aski nawrcenia.
Gdy ojciec dowiedzia si o tym planie, bardzo si tym przej i poprzysig zerwa z pijastwem.
Prbowa rnych metod, gorco si modli, wreszcie wyleczy si ze swego naogu. Do jego domu
wrci spokj i rado.

Ju w Starym Testamencie ludzie, proszc Boga o jak wielk ask, rozpoczynali post: nic prawie nie
jedli, odziewaii si w wory pokutne, na gow sypali sobie popi. Dziay si wtedy nieraz nadzwyczaj ne
rzeczy.
Rwnie w dzisiejszych czasach, kiedy komu bardzo zaley na otrzymaniu od Boga jakiej aski,

29

dobrze zrobi, gdy oprcz modlitwy zastosuje post. Rne mog by formy postu: odmwienie sobie
pokarmu, papierosw. alkoholu, sodyczy, kina, ogldania telewizji, czy jakiej innej przyjemnoci przez
jaki ezas. Godzenie si nie jest dla modziey wskazane. Natomiast inne formy umartwienia nigdy jej nie
zaszkodz.

Pan Jezus powiedzia:.,Ten rodzaj zych duchw wyrzuca si tylko modlitw i postem" (Mt 17,21).
- Gdy bd kiedy potrzebowa od Boga jakiej specjalnej aski, pomyl, jakim umartwieniem mgbym
poprze swoj modlitw.

Zdolno odradana sg

Uniwersytet Pensylwanii donosi swego czasu, e operowana ludzka wtroba w cigu czternastu dni
moe si w 85 procentach zregenerowa. Taka jest niezwyka zdolno odnawiania si tego organu.
Rzeczywicie, da nam Bg zadziwiajc si powrotu do zdrowia. Czsto si zdarza, e czowiek zostaje
jakby wyrwany z obj mierci.

Jednak jeszcze hojniejszy jest Bg wzgldem naszej duszy. Bez wzgldu na to, jak nisko by czowiek
upad, w jego duszy zawsze istnieje ukryta iskra odnowy. Z Bo pomoc potrafi czowiek z dna
nieprawoci wznie si na wyyny witoci. Nie dzieje si to zwykle nagle, jednego dnia, jest to prata
organiczna.
Gdy zauwaamy u siebie jakie wiksze czy mniejsze wady charakteru, powinnimy je systematycznie
likwidowa, poprawia. Wrodzone zalety rozwija.

30

"Bdcie doskonali. jak doskonay jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5,48).
- Jezu, udziel mi tej aski, bym umia odwanie spojrze na swoje postpowanie i wytrwale pracowa nad
nabywaniem cnoty.

Rokzvty kak.tus

Iwona spotyka na ulicy koleank i wita j radonie:


- Cze, Aniu, dobrze, e ci spoty kam. Mam ci co wanego do powiedzenia. Wyobra sobie, ten mj
kolczasty kaktus nareszcie zakwit i to bardzo piknie.
- Co ty mwisz, ten ktry sta na werandzie?
- Ten wanie, kwitnie ciemn czerwieni.
- To wspaniale. A czy pamitasz, co mwiy dziewczyny? Agnieszka mwia, e ten kaktus ma za mao
wiata. Hanka, e ma za ma doniczk. Baka, e stoi za nisko.
- Rzeczywicie. Tym wiksz sprawia mi teraz rado. Wszystkie musicie przyj do mnie jutro i cieszy
si razem ze mn.

*
To bardzo mie, e Iwona pragna cieszy si kwiatkiem z przyjacikami, a nie sama t rado
przeywa. Dobrze, e miaa wiele takich przyjaciek, z ktrymi moga dzieli si sw radoci.
Dziewczynki i chopcy. Wasze ycie bdzie atwiejsze, gdy bdziecie mieli wok siebie takich przyjaci,
z ktrymi mona razem cieszy si. wtedy rado wasza bdzie wiksza.
Przed nimi bdziecie rwnie mogli zwierzy si ze swoich kopotw, a wtedy wasze troski stan si
mniejsze.

31

Pamietacie zacht Mickiewicza w Odzie do modoc?


"Razem, modzi przyjaciele!...

W szczciu wszystkiego s wszystkich cele".


"Weselcie si z tymi, ktrzy si wesel, paczcie z tymi, ktrzy pacz' (Rz 12, 75).
- 8d si stara wnosi wesoy nasirj w grono moich przyjaci.

Kr.ystyna suka j>racy

Krystyna, ukoczywszy technikum, intensywnie szukaa takiej pracy, ktra byaby dobrze patna, a
rwnoczenie nie zajmowaa duo czasu i dawaa mono dugich wakacji.

Rzeczywicie znalaza tak prac i bardzo si z niej cieszya. Opowiadaa o tym sukcesie swoim
koleankom, kolegom, chwalia si w listaCll.
Natomiast jedna z koleanek, zamiast jej gratulowa i z ni si cieszy, wyrazia swoj dezaprobat i
powiedziaa otwarcie:
- Jestem zdziwiona, e ty, taka zdolna dziewczyna i dotd tak chtnie udzielajca si spoecznie, mylisz
tylko o sobie i o swojej wygodzie. Powinna szuka takiej pracy, ktra oprcz zarobku dawaaby ci
mono przysuenia si spoeczestwu, biednym, potrzebujcym.

Niestety, nieczsto si zdarza, eby kto, szukajc pracy, myla rwnie o moliwoci speniania dobrych
uczynkw. Ale tacy ludzie s na wiecie bardzo potrzebni. Ont nie tylko zrobi duo dobregc dla
potrzebujcych, ale bd prawdziw ros orze

32

wiajc dla szerszego ogu, bd jakim tchnieniem ducha Chrystusowego na pustyni bezideowoci. Czy
nie imponowaoby ci takie wanie ycie?
"Kto skpo sieje, ten skpo i zbiera" (2 Kor 9.6.
- Moe i na mnie Pan Bg liczy, e zaplanuj sobie tak prac, ktra umoliwi mi bezinteresowne
udzielanie si blinim?

Nekzvestonozvana pgeno

"Nowy niezastpiony rodek kosmetyczny usunie z twojej cery wszystkie wady i oznaki zmczenia -
gosia propagandowa wywieszka
- nada twojej twarzy pocigajcy wygld kwitncej modoci. Nikt z patrzcych na ciebie nie bdzie
wtpi o twojej wieej urodzie".

"Cudowny' krem moe tylko czasowo zagodzi przejawy starzenia si i ubytku zdrowia, ale nikomu nie
przywrci dawnych si i minionej modoci.
Rwnie najbardziej staranne ukrywanie wad charakteru i braku cnoty nie uczyni ci witym.
Jezus nakaza strzec si obudy. Nie oszukuj wic siebie ani innych, odrzu wszelkie udawanie. Wyrwij
korzenie swoich wad, zacznij systematyczn prac nad ksztatowaniem charakteru. Tylko wtedy
zdobdziesz prawdziwe pikno duszy.
"Jeeli cae twoje ciao jest w jasnoci i adna jego cz nie pozostaje w ciemnoci, wwezas cae
przeniknite jest wiatem, jak gdyby wiato owiecao ci swym blaskiem" (k 77,36).
- Panie, Jezu, pom mi zrozumie, e prawdziwe pikno, ktrego powinienem szuka, to pikno duszy.
33

Duge osukzvane

W Stanach Zjednoczonych nie ma obowizku meldowania si w urzdzie miejskim, czy gminnym. Jest to
pewna wygoda, czasem natomiast stwarza due problemy: krewni i znajomi nie mog si odnale.
Z pewnej rodziny zosta tylko brat i siostra, mieszkali w Boswen. Majc lat dwadziecia brat wyjecha do
Teemsee. Nim zdy posa siostrze nowy adres, ta przeprowadzia si do innego miasta. Potem jeszcze
kilka razy zmieniali miejsce zamieszkania i stale si szukali. Znaleli si dopiero po 45 latach. Okazao si,
e ostatnio mieszkali dugi czas w tym samym miecie, w Atlancie, na ssiednich ulicach.

Wi krwi jest wan wizi, czc ludzi. Ale wana jest rwnie wi duchowa. Wszyscy jestemy
dziemi Boymi, a wzgldem siebie brami, siostrami.
Powinnimy odczuwa to duchowe pokrewiestwo, powinnimy okazywa sobie nawzajem mio i
yczliwo, suy sobie w potrzebie pomoc. Nigdy chrzecijanin nie powinien czu si cakiem obcy
wzgldem drugiego czowieka. Miejmy oczy otwarte, aby zauway, komu moglibymy pomc choby w
drobnej sprawie.
"Patrzcie, jak mioci obdarzy nas Ojciec, zostalimy nazwani dziemi Boymi: i rzeczywicie nimi
jestemy" (J 3,1).

- Musz pracowa nad tym, aby spotykanych ludzi uwaa za swoich braci, siostry.

Herbatka pod goym nebem

Dom Kowalskich by may i ciasny, ale otoczony adnym ogrodem. Gdy Lucyna chciaa zaprosi na swoje
imieniny kilka koleanek, matka poradzia jej, aby w ogrodzie urzdzia "herbatk pod goym niebem". To
by doskonay pomys. Niestety, w roztargnieniu Lucyna zapomniaa zaprosi dwie koleanki, ktre
rwnie naleay do jej paczki. Chcc naprawi ten bd, bardzo uprzejmie zaprosia je na dzie nastpny.
Usyszaa jednak od Haliny szorstk odpowied:
- Za pno. Modl si, eby po poudniu pada deszcz.
Ta odpowied Haliny ju na zawsze pooya kres bliszej przyjani obu koleanek.

Halina, to zapomnienie Lucyny, odebraa jako obraz. Zrozumiaa, e nie jesttak wana i kochana jak inne
koleanki. By to oczywicie rzejaw pychy i zazdroci. Mogo j to w pierwszej chwili zabole, ale nie a
do tego stopnia, eby z takim gniewem odmwi. Moga te sobie powiedzie tak: "Widocznie tamte
koleanki s dla Lucyny drosze ni ja, moe rzeczywicie na to zasuguj. Ale ostatecznie wiele innych
koleanek Lucyna nie zaprosia wcale, wic widocznie co dla niej znacz, dobrze, pjd".
Prawdopodobnie Lucyna staraaby si jej wynagrodzi specjaln uprzejmoci i serdecznoci.
Podszepty pychy i zazdroci trzeba u siebie umie zauway i zawsze si im sprzeciwia.
"Bg pysznym si sprzeciwia, a pokornym ask daje" (1 P 5,5).
- Pom mi, Boe, nie kierowa si w yciu nadmiern ambicj i pych.

34 35

Kompan

Tak sie przyjo, e kompanem nazywamy czowieka, z ktrym mona mio spdzi wolny czas, z ktrym
dobrze si rozmawia. Gdy si jednak bliej temu sowu przyjrzymy, odkryjemy, e pochodzi ono z jzyka
aciskiego: cum pane co znaczy "z chlebem". Oznacza wic czowieka, z ktrym razem jemy chleb,
kogo bardzo bliskiego.
*

Wszystkich ludzi powinnimy kocha, ale niekoniecznie wszystkich jednakowo, bo np. rodzicom na
pewno wicej naley si mioci, ni innym.
Masz wielu kolegw. Jedni s ci bliscy, bo z nimi hodzisz lub chodzie do szkoy, z innymi grasz w
pik... Ale jasne, e nie przed kadym z nich jeste skonny zwierzy si ze swoich kopotw, nie u
kadego bdziesz szuka rady i pomocy. Dobrze jest mie kilku, a przynajmniej jednego prawdziwego
przyjaciela, na ktrym bdziesz mg polega. Powiedzia Mickiewicz:
"Miej mao pragnie, to ci uszczliwi,
Miej mao przyjaci, niech bd prawdziwi".
Zapewne taki przyjaciel bdzie w jaki sposb do ciebie podobny np. charakterem, wiatopogldem,
zamiowaniami. Ce sobie takiego przyjaciela. Postaraj si, aby i on mg na tobie polega.
"L,udzie sprawiedliwi niech bd twoimi wspbiesiadnikami, a w bojani Paskiej niech bdzie Twoja
rado" (Syr 9,16).
- Pomyl, kto waciwie jest moim najserdeczniejszym przyjacielem, czy zrobiem dobry wybr

36

Seroke serca

egnajc si ze swymi uczniami pewien grecki mdrzec powiedzia:


- Nie wszyscy macie duo rozumu, ale wszyscy moecie mie szerokie serca.
Po wielu latach, komentujc te sowa, doktor Wiggan wyzna:
- Ze wszystkich poegnalnych uroczystoci i dugich przemwie tylko t wan nauk sobie
przypominam. W niezliczonych okolicznociach przychodzia mi do gowy, zwaszcza w cikich
godzinach mojego ycia.

Bg da nam serce, ktre moe i powinno by hojne i dobre dla wszystkich, zawsze i wszdzie.
Za kadym razem, kiedy czynisz co dobrego, twoje serce nie uboeje, ale si bogaci.
Jeli zechcesz, moesz uspokoi wiele serc i pocign je do Boga. W imieniu Chrystusa przypominaj
odwanie t prawd innym. Sowem i przykadem przypominaj o obowizku chrzecijaskiej mioci.
"Gdybym mia wielk wiar, tak ibym gry przenosi, a mioci bym nie mia, bybym niczym" (1 Kor 13,
2).
- Panie; pomn we mnie mio, bym ni mg obdziela innych.

Wrd clzulganzv

Mody ksidz, salezjanin, Mario Borelli, pracowa w Neapolu. Od roku 1950 podj si nowego
apostolstwa: do poudnia peni normal37

nie funkcje w kaeieieacji, po poudniu natomiast przebiera si w najgorsze ubranie i chodzi za miasto
do bandy bezdomnych chuliganw. Szef tej ban zrobi. Konieczrzyj go oficjalnie wobec wszystkich,
wrczajc mu z powag yletk, narzdzie zbrodni i symbol braterstwa. Don Mario peni zasadniczo
funkcj "wiecy", to znaczy sta na stray, gdy inni szli "na robot". Pomaga w sprzeday upw, zmyka
przed policyjnymi furgonetkami. Wyszuka "kolegom" miejsce na nocleg - w zrujnowanym, nieczynnym
kociele.
Pewnego ranka zaryzykowa i stan przed nimi w sutannie. Osupieli. Ale gdy ochonli ze zdumienia,
rzucili mu si na szyj, caujc go. Zrozumieli, e to z mioci dla nich sta si jednym z nich. Zaoy dla
nich schronisko, potem jeszcze dwa inne. Zapragnli chodzi do szkoy, wyroli przewanie na
porzdnych ludzi.

Na og kady wybiera sobie kolegw spord najlepszych i susznie, bo chce mie dobre
towarzystwo. Natomiast, gdyby si kiedy zdecydowa zaprzyjani z jednym z najgorszych, aby na
niego wywrze swj dobry wpyw, to byaby nie lada przygoda. Mgby go zaprosi do swojego domu,
niech by zobaczy mi atmosfer panujc w chrzecijaskim domu... moe z czasem naladujc ci,
przestaby przeklina, pali papierosy... zaczby uczszcza na Msz w., na katechizacj...
"Niektrzy spord faryzeuszy mwili do Jego uczniw: Dlaczego Mistrz wasz je i pije z celnikami i
grzesznikami?" (Mt 9, 77).
- Powinienem przynajmniej jednego zaniedbanego chopca sprowadzi na dobr drog.

"Sylzvester na dzvorcu kolejozvym"

31 grudnia 1991 r. spikerka ogaszajca normalnie przyjazdy i odjazdy pocigw na dworcu w


Katowicach, niespodziewanie podaa nastpujcy komunikat:
"Kochani podrni i pracownicy PKP. Pragniemy was dzisiaj zaprosi na wsplne przeycie nocy
sylwestrowej. Chcemy rozpocz Nowy Rok z Jezusem, ktry jest Panem naszego ycia. Spotkamy si w
dolnym hallu dworca. Proponujemy piosenk, wspln modlitw oraz skromny posiek. O godzinie 23.00
odbdzie si Msza w., na ktr wszystkich zapraszamy".
Co jaki czas to ogoszenie byo powtarzane. Inicjatork tego przedsiwzicia bya siostra Leonia,
boromeuszka z Mikoowa. Pomogli jej klerycy z seminarium, grali na gitarach. We Mszy w. uczestniczyli
pijacy, narkomani i biedacy "mieszkajcy" na dworcu. Ta Msza zrobia wielkie wraenie. Wszyscy z
entuzjazmem piewali koldy, wielu wyraao wol zmiany ycia. (wg Go Niedzielny 19.01.92).

*
Trzeba byo mie duo odwagi i wielkie zaufanie do czowieka, aby zdoby si na urzdzenie tej imprezy.
Ty, przyjacielu, moe nigdy nie zorganizowae czego podobnego, moe nie sta ci na to, brak ci
odwagi i odpowiednich zdolnoci. Latwiej za mgby pomc komu w przeprowadzeniu podobnego
dziea. Mgby rwnie zaj si jednym czowiekiem opuszczonym, sprawi mu jak rado...
"Przykazanie nowe daj wam, abycie si wzajemnie miowali, tak, jak ja was umiowaem" (J 73, 34).
38

- Postaram si wykorzysta pierwsz okazj, eby wywiadczy komu jak przysug.

Zaplanozvane mnmum

Agnieszka ukoczya technikum ekonomiczne i otrzymaa prac w biurze jako sekretarka.


Dyrektorowi podobaa si jej praca, postanowi wnet podnie jej wynagrodzenie. Wanie, gdy zbliy si
do biurka Agnieszki, aby jej to oznajmi, ta spojrzaa na zegarek, spostrzega si, e ju mina godzina
pracy. Prdko zamkna maszyn do pisania, cho nie skoczya listu, ktry tego dnia powinna bya
wysa i przygotowywaa si do wyjcia. Widzc to pracodawca poszed dalej i nie powiedzia jej ani
sowa. Nigdy zapewne Agnieszka nie dowiedziaa si, ile tego dnia stracia.
*

Nie wszyscy otrzymuj tak prac, jak sobie wymarzyli, jaka najlepiej odpowiada ich charakterowi i
daje im satysfakcj. Mimo to kad prac naley dobrze wykona, jak si to n-wi, "woy w ni ca
swoj dusz". Spoeczestwo rnych usug potrzebuje, aby dobrze prosperowa. Ostateznie kad prac
trzeba ofiarowa Bogu. Nie jest 'e powiedziane, e ta osoba, ktra wykada na niwersytecie, odbierze od
Boga wiksz nagrod, ii ta, ktra zmywa talerze.
"Dobrze, sugo dobry i wierny! Bye wierny w naych rzeczach, nad wieloma ci postawi, wejd 1o
radoci Pana twego" (Mt 25,23).
- adnej pracy nie bd Iekceway,, kad wykoiam dobrze.

Mode rysoc narodu

W czasie, kiedy Grecja staroytna chylia si ku upadkowi, zebraa si w Atenach starszyzna, aby radzi,
jak ratowa ojczyzn, zagroon zepsuciem moralnym. Wielu mwcw rne podawao sposoby
naprawy rzeczypospolitej. W kocu jeden z najstarszych rzuci na posadzk na p zgnie jabko i
powiedzia: "Obywatele! To zgnie jabko ma jeszcze zdrowe ziarna. Zasadcie je i pielgnujcie, a
wyrosn z nich pikne, silne drzewa. Podobnie ma si rzecz z nasz ojczyzn. Wychowajmy modzie
zdrow fizycznie i moralnie, a Grecja si odrodzi".

Moe syszycie na rnych obchodach patriotycznych czsto powtarzane haso: "Modzie przyszoci
narodu". Moe czytacie w rnych czascpismach, e starsi maj wam duo do zarzucenia. Co wy na to,
modzi? Przyznajecie starszym troch racji, czy cakiem nic? Tu i tam moe troch przesadzaj, ale chyba
nie generalnie we wszystkim.
W kadym razie powinnicie sobie zdawa spraw, e ju od najmodszych lat musicie doskonali swoje
zdolnoci poprzez rzeteln nauk, ksztaci swj charakter poprzez walk z wadami, hartowa swoj
wol suchajc we wszystkim swojego sumienia.
Piknie t myl wypowiedzia Zygmunt Krasiski: "Modo jest rzebiark, co wyku,va ywot cay,
Cho przeminie sama szparko, cios jej duta wiecznotrway."
"Napisaem do was, modzi, e jestecie mocni i e nauka Boa trwa w was, i e zwyciylicie Zego" (J
2,14).

41

Nie bd si poddawa lenistwu, ale przyzwy si by zawsze czynnym.

e kubg tej ksk"


rzedawca ksiek stara si namwi roli, eby sobie kupi bardzo dobr ksik rawie roli. Rolnik nie
reagowa na te namowic sprzedawca jeszcze usilniej przekonygo, e koniecznie powinien t ksik
na.leszcze nigdy, mwi, nie wydrukowano rvspaniaej ksiki o rolnictwie. Nie kupi
- Ale dlaczego - napiera kupiec - wcale est droga, kosztuje tylko 2 dolary. \lnie nie trzeba adnej ksiki -
odpowiewreszcie rolnik - bo ja nie wykorzystuj t w poowie tych wiadomoci, jakie o uie roli posiadam.

li chcemy by sprawiedliwi, to musimy przye i my nie wykorzystujemy naleycie otrzy;h od Boga


talentw.
by dla nas hojny, dajc nam pewne uzdol, ale chce, abymy je wykorzystali w yciu iaalnoci dla blinich.
is w przypowieci o talentach surowo zgani ktry nie wykorzysta otrzymanego talentu, y go w ziemi:
go zy i gnuny!... powiniene by odda moje 1ze bankierom, a ja po powrocie bybym z odebra swoj
wasno" (Mt25,26]. ska mi, Panie, jak powinienem wykorzysta ane od Ciebie zdolnoci.

Mae zvynalak

Pewien czowiek przyszed na przystanek tramwajowy, usiad na awce i czeka na swj numer. Nudzio
mu si. Podnis z ziemi szpilk do wosw, zacz j rozmaicie wygina, wreszcie naoy j sobie na
palec. W ten sposb zosta wynaleziony spinacz do papierw. Kilka minut mylenia przynioso mu 250
tysicy dolarw nagrody.
Inny zwyky robotnik otrzyma 100 tysicy dolarw za taki may wynalazek, jak umocowanie gumki na
owku.

I Wikszo wynalazkw, to dzieo zwykych ludzi, troch mylcych. Nie wszyscy otrzymali pienine
nagrody, ale wszyscy mieli t satysfakcj i zadowo, lenie, e wykorzystali swoje zdolnoci.
Nasze otrzymane od Boga zdolnoci moemy rwnie wykorzysta dla chway Boej. Jeli
zechcemy, to znajdziemy mnstwo drg i sposobw, ' aby wiele serc ludzkich zbliy do Chrystusa.
"Dobrze sugo dobry i wierny! Bye wierny w maych rzeczach, nad wieloma ci ustanowi: Wejd do
radoci twego Pana" (Mt 25,21).
- Panie, daj mi t wit pasj szukania wci nowych sposobw niesienia ludziom Twojej prawdy i
mioci.

W pogon a scgcem

Jest taka ciekawa zabawa: Na boisku puszcza si elektryczn maszynk, przypominajc ksztatem zajca
i zwalnia si ze smyczy sfor

43

psw. Biedne charty pdz jak szalone, nic nie widz, nic nie sysz, byle tylko dopa szaraka. Pdz za
czym, co przecie nie jest zajcem, co nie jest do jedzenia. Tak bywaj oszukiwane poczciwe psiska.

Podobnie i czowiek nieustannie ugania za czym, co si pniej okazuje uud.


Kady czowiek pragnie szczcia. Nie moe go nie pragn, bo do szezcia jest stworzony. Niestety,
czsto szuka go tam, gdzie go znale niepodobna.
Nie dadz czowiekowi prawdziwego szczcia ani bogactwo, ani sawa, ani rnorakie przyjemnoci.
Prawdziwe szczcie osigniemy tylko u Boga.
Dobrze powiedzia w. Augustyn: "Stworzye nas. Panie, dla siebie i niespokojne s serca nasze, dopki
nie spoczn w Tobie".
"Szczliwi owi sudzy, ktrych Pan zastanie czuwajcych (k 12,37).
- Panie mj, licz przede wszystkim na to szczcie, ktrym Ty mnie chcesz obdarzy w niebie.

Wsyscy zvjednym seregu


Na jednej z wysp Oceanu Spokojnego, w czasie drugiej wojny wiatowej, sierant odezwa si do
onierzy stojcych w szeregu:
- Potrzebujemy kilku ochotnikow dla dopenienia pewnej niebezpiecznej misji. Ci, ktrzy si
zdecyduj, niech wystpi dwa kroki naprzd.
W tym momencie nadbieg posaniec z jakim

44

wanym pismem, co pochono ca uwag sieranta. Kiedy znowu zwrci si do onierzy, zobaczy, e
wszyscy stoj w jednym szeregu.
- Jak to, krzykn ze zoci, nie znalaz si ani jeden odwany?
I byby dugo jeszcze wymyla dzielnym onierzom, gdyby jeden z nich nie zameldowa, e wszyscy
onierze wystpili dwa kroki naprzd, gotowi na niebezpieczestwa.

Wszyscy po trochu skonni jestemy z przesadnym popiechem osdza innych i za pno spostrzegamy
swoj pomyk.
Czasem sprawa wyglda zbyt jasno, eby si jeszcze zastanawia, nieco poczeka z decyzj, a jednak ile
razy musimy si przyzna do pomyki. Nie spieszmy si wic z wydawaniem sdw.
"Niech wszyscy ludzie znaja wasz dobro ' (Flp 4,5).
- Dopom mi, Boe, abym nikogo nie skrzywdzi niesusznym posdzeniem.

Fatalny mec

W Krasowach, na lsku, w lutym 194i roku, rozegrano mecz piki nonej. Gra bya brutalna. Kopanie
si, wyzwiska, niektrzy rzucali si na siebie jak zacietrzewione koguty. Sdzia protestowa, kara tymi
kartkami, upomina, wreszcie przerwa mecz.
Wwczas stao si co strasznego. Sportowcy i kibice rzucili si na niego. Gdy uciek z boiska, cigali go
a do jego mieszkania. Poniszczyli mu meble, potukli obrazy, naczynia, a jego same45

go tak pobili, e musiano wezwa pogotowie i odesa go do szpitala (Express 18.02.47).

Sport dla modziey jest potrzebny. Regeneruje siy fizyczne, przyczynia si do prawidowego rozwoju
modego czowieka, umoliwia przyjemne spdzenie czasu. I nasz papie chtnie w wolnym czasie
uprawia sport, bogosawi druyny sportowe.
To pewne, e w zawodach sportowych kada strona chce wygra, std nie tylko wytona praca mini,
ale i napicie nerww.
Jeli zabraknie opanowania, dochodzi do chamstwa. Wyznawajmy zasad, e nie musimy zawsze
wygrywa, chodzi o to, eby si odpry, rozrusza. Niech nasza przegrana nie psuje nikomu humoru.
Nie miejmy pretensji do tych, z ktrymi przegralimy.
w. Pawe w Pierwszym /icie do Koryntian porwnuje prac nad zbawieniem duszy do zawodw na
stadionie.
- Bd agodzi napicia midzy kolegami w czasie gry.

Zdrozve sychcne
Lekarze twierdz, e najwicej ludzi zapada na choroby nerwowe z powodu niemonoci ujawnienia
swoich uczu. By takim ludziom da moliwo wypowiedzenia si, w niektrych szpitalach
psychiatrycznych dyrektorzy zorganizowali teatr amatorski. Chorzy sami pisz scenariusze i sami s
aktorami. Opowiadaj swoje dzieje, swoje ale i to wpywa-na nich leczco.

46

I *
i Na pewno duo jest w tym prawdy.e czowiek
potrzebuje ujawnienia swych uczu, potrzebuje
i przed kim si zwierzy. Takie zwierzenie ma
miejsce rwnie w spowiedzi.Dlatego dobra spo-
wied zawsze kojco wpywa na kadego czowie-
I ka,a w wielu wypadkach generalnie przyczynia si
do odzyskania rwnowagi psychicznej.
I Innym Iekarstwem na choroby psychiczne jest
skierowanie myli pacjenta na drugiego czowieka.
Im wicej powica si dla blinich, tym mniej
cierpi fizycznie i duchowo.Mio bliniego jest naj-
i lepszym lekarstwem przeciw nadmiernej egoistycz-
nej uczuciowoci.
I "Mio wszystko znosi,wszystkiemu wierzy,we
wszystkim pokada nadziej,wszystko przetrzyma"
(1Kor 13,7).
- Nie bd si przesadnie martwi o swoje zdro-
wie,wicej zatroszcz si o blinich.

Proba be odpozved

W roku 1942 umiera we Lwowie, w szpitalu, 22-letni esesman, Karol. Poprosi pielgniark, aby
zawflaa do niego jakiego yda, obojtnie kogo. w yd przyszed, niemiecki onierz prosi go, aby
mu wybaczy udzia w masakrze ydw na terenie Zwizku Radzieckiego. Zaskoczony yd dugo si
namyla, zwleka z odpowiedzi, a ten Niemiec nagle umar.
Tym ydem by sawny potem dr Wiesenthal. Przey wszystkie obozy, ale myl wci wraca do tej
chwili we lwowskim szpitalu. Ten problem nie dawa mu spokoju. Pyta wielu fi47

lozofw, teologw jak oceniaj to jego wczesne zachowanie.

Przyznajmy, e nieatwo byo mu da natychmiast pozytywn odpowied. Trudno si takiemu faktowi


dziwi. Gdyby mia wicej czasu i zdoaby sobie uprzytomni, e prosi go czowiek umierajcy, moe
atwiej by si zdecydowa.
Chyba kady z nas dozna kiedy w yciu jakiej krzywdy, jakiego upokorzenia. Wspomnienie tego
wydarzenia zawsze bdzie niemie. Przykre uczucie pozostanie, ale wola musi przebaczy. Gdy bdzie to
dla nas trudne, przypomnijmy sobie, e Chrystus na krzyu wybaczy katom i nam kaza przebacza bez
adnego ograniczenia.
Nie zapominajmy rwnie, e i my niejednokrotnie sprawilimy komu przykro.
"Odpu nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" (Mt 6,12).
- Z caego serca przebaczam wszystkim, ktrzy mnie kiedykolwiek sprawili przykro. Tak przebaczam,
jak pragn, eby mi Bg przebaczy.
Mlccy odrny

W przedziale pocigu byo wesoo. Podrni tak si dobrali, e czuli si razem znakomicie.
Anegdotom, artom nie byo koca. Tylko jeden mczyzna, siedzcy w rogu nie odzywa si, cay czas
uparcie patrzy w okno. Wreszcie najakiej stacji wzi swoj teczk i powiedzia: do widzenia. Z ulg
odetchnli wszyscy. Kto powiedzia:
- Jak dobrze, e sobie poszed. To jaki schizofrenik.

48

- Przez cay czas nie powiedzia ani jednego


sowa.
- Ani razu si nie umiechn - dorzuci inny.
- Ale tu jaka kartka po nim zostaa, moe co wanego?
- To telegram: Przyjed natychmiast, pogrzeb ojca wtorek 11-go.
- No, to adniemy si spisali. On jedzie na pogrzeb, a my mamy do niego pretensje, e nie chcia z nami
artowa.

Sporo jest podobnych sytuacji w yciu. Czsto pochopnie, niesprawiedliwie osdzamy ludzi.
Ludzie maj rne trudnoci, o ktrych nie musz ' nam opowiada. Rne s ich charaktery,
rna
kultura, rne wychowanie, ale to nie znaczy, e s li.
A my nie jestemy wytrawnymi psychologami. Bdmy wyrozumiali dla wszystkich. Okamy przyja,
yczliwo zachmurzonym, sprbujmy uspokoi zdenerwowanych, pocieszy smutnych.
"Miujcie jedni drugich i bdcie sobie yczliwi" (Rz 12,10).
- Wszystkich bd traktowa yczliwie, o nic nie podejrzewajc.

Zagadea

Pewien wadca Wschodu utrzymywa na swoim dworze due grono filozofw, bo to dodawao mu
splendoru. Do jednego z tych filozofw by uprzedzony, chcia si go pozby, ale nie wiedzia, jaki
postawi mu zarzut. Wpad wreszcie na pomys: kae mu rozwiza tak za49

gadk, ktrej w ogle nie da si rozwiza. Jeli nie odgadnie, odprawi go, wykazujc mu, e jest sabym
filozofem. Zagadka brzmiaa: "Co to jest: smuci i raduje, rani i leczy, zabija i wskrzesza".
Filozof poprosi o jeden dzie do namysu. Zjawi si nazajutrz u krla i powiedzia: "Twoj zagadk,
krlu rozwizaem. To jest jzyk ludzki. Czsto zasmuca drugiego czowieka, ale te rozwesela. Rani
zoliwym sowem, ale i leczy sowem penym mioci. Jest w stanie prawie zabi rzuconym
oszczerstwem, ale mdrym wyjanieniem moe te podwign skrzywdzonego.
Nie spodziewa si krl, e taka jest potga ludzkiego jzyka.

Stwierdzamy, e mdr prawd zawiera przytoczone tu opowiadanie. Rnie mona uywa daru
mowy. Niemao j2st takich, ktrzy maj zwyczaj mwi le o blinich w ich nieobecnoci, prawie nie
potrafi mowi o kim dobrze. Czyby nikt nic dobrego na wiecie nie robi? Inni za nie potrafi inaczej
artowa, rozwesela towarzystwa, jak tylko kpinami z kolegw. To niby arty, ale znajd mi takiego,
ktry by si cieszy z tego, e go wyszydzaj.
"Z kadego bezuytecznego sowa, ktre wypowiedz ludzie, zdadz spraw w dzie sdu" (Mt 12, 36).
- Zastanowi si, czy w mowie nie jestem przykry dla kolegw.

50

Trmel
Niektrzy uczeni stwierdzili, e trzmiel, ma-
i, jc tak mae skrzydeka, a proporcjonalnie du
wag, w ogle nie powinien lata.
Kto zrobi uwag: Dobrze, e trzmiel tej
I opinii nie sysza i lata sobie swobodnie.
I *
Prawd jest,e ludzie yjcy w naszym najbli-
I szym otoczeniu atwo mog zauway nasze wady,
z ktrych my nie zdajemy sobie sprawy.Czasem po
I przy,jacielsku powiedz nam,co im si w naszym
I postpowaniu nie podoba,a my z podzikowaniem
te uwagi przyjmujemy.
Ale moe si te zdarzye,e z zazdroci,czy
zemsty zaczn o tobie opowiada rne niepraw-
dziwe rzeczy,oszczerstwa.Wtedy niektrzy,zwa-
szcza moe dziewczta,zamartwiaj si,trac na-
wet apetyt,narzekaj.
Jeli po zastanowieniu dojdziesz do przekonania,
e s to tylko bezsensowne,zoliwe intrygi,nie
przejmuj si nimi,ani z nimi nie walcz.Najbliszym
przyjacioom powiedz,jaka jest prawda i przesta
o tym myle.Z czasem wszyscy si przekonaj,e
te zarzuty byy bezpodstawne i przestan o tym
mwi.
Naladuj trzmiela i zachowaj spokj i swobod.
"Niech nie wychodzi z waszych ust adna mowa
szkodliwa,lecz tylko budujca" (Ef4,2g).
- Nie jest zbyt wane,co o mnie myl ludzie.
Jest tylko jedno wane,co o mnie sdzi Bg.

51

Premdrae muy

Jest taki zwyczaj w Ameryce Poudniowej, e adujc na mua rne ciary zakrywa mu si oczy, aby
nie widzia, co si na niego aduje. Jeli si tego nie zrobi, mu nie pozwoli woy na siebie nawet lekkich
rzeczy.

*
Gdybymy wczeniej wiedzieli, jaka czeka nas przyszo, jakie bdziemy musieli znie trudnoci,
kopoty, zdawaoby si nam, e nie bdziemy mieli dosy si, aby wszystko przey.
Bg nie kadzie jednak na nasze barki ciarw ponad nasze siy, liczy si z naszymi moliwociami. A my
powinnimy by gotowi aby przyj kade cierpienie, niepowodzenie bez buntowania si i szemrania.
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znie tego nie moecie" (J 76,12).
- Naucz mnie, Panie, przyj kade cierpienie z poddaniem si Twojej woli.

Pta tajemnca

W jednym z kociow ziemi opolskiej, w gwnym otarzu, znajduj si paskorzeby, przedstawiajce


radosne tajemnice raca. Widoczne s jednak tylko cztery tajemnice. Niektrzy zwiedzajcy pytaj: "A
gdzie pita?" Na to pytanie ksidz proboszcz zawsze odpowiada: "Jest i pita, ale trzeba jej poszuka". -
Pita tajemnica: znalezienie Pana Jezusa w wityni, mieci si w samym rodku otarza, w tabernakulum.

Jedni ludzie szukaj Boga, bo Go nie znaj. Kiedy Go poznaj, staj si zwykle bardzo gorliwymi
wyznawcami (konwertyci). Inni znaj Boga od dziecka, ale nadal Go szukaj, bo pragn Go jeszcze lepiej
poznae i kocha. S jeszcze inni, ktrzy niby Boga znaj, ale wcale si o Niego nie troszcz.
Wielu wyznawcw Chrystusa, zwaszcza w pierwszych wiekach chrzecijastwa, oddao ycie za wiar.
Wielu anglikanw latami studiowao, nim doszo do prawdy. Modzie w pastwach ateistycznych
musiaa znosi przeladowania i szykany z powodu wyznawanej wiary.
My otrzymalimy wiar prawie automatycznie przez chrzest w dziecistwie, wyznawanie wiary
prawdopodobnie nic nas nie kosztowao, bylimy wspierani przez rodzicw i przez Koci. Ta wiara
zapocztkowana na chrzcie witym to wielka aska. Czy ezsto za ten dar Bogu dzikujesz? Starasz si
j pogbia przez czytanie religijnych ksiek?

"Umacniajcie wiar wasz zgodnie z tym, czego was uczono" (Kol2,7).


- Dzisiaj wanie, Panie mj, chc Ci gorco podzikowa za chrzest, za wiar.

Prno

Mona spotka ludzi, ktrzy yj w staym wspzawodnictvie. Chc si adniej ni inni ubiera, mie
lepiej urzdzone mieszkanie, chc innych przewysza majtkiem, zajmowa wysze miejsce w
spoeczestwie.

Niedawno zmar w Londynie w wieku lat 85 czowiek, ktry uwaa si za waniejszego od

52

innych, poniewa w swoim yciu by siedem tysicy razy w teatrze.

Niektrzy ludzie ustawicznie z kim rywalizuj, nigdy nie s z siebie zadowoleni. Osignwszy jeden
sukces, pragn zdoby nastpny. Martwi si, e pewnych celw nigdy nie zdoaj osign. Moe
wreszcie pod koniec ycia przekonaj si, e prawie wszystko, za czym przez cae ycie gonili, co tak
bardzo cenili, jest marnoci.
Jeli kady dzie rozpoczniesz od modlitwy, w ktrej powicisz Bogu wszystkie swoje zajcia i nie
bdziesz przecenia rzeczy ziemskich, poczujesz si wolny, i twoje ycie bdzie jasne, pikne.
"Widziaem wszelkie sprawy, jakie dziej si pod socem. Ale to: wszystko marno i pogo za wiatrem"
(Koh 1,74).
- Nie wszystko, co mnie si podoba, musz posiada. wiadomie powiem sobie: obejd si bez tego.

"Pl jak bsy "

Niedawno, na szosie koo Zielonej Gry, ciarwka naadowana butelkami z wdk uderzya w
drzewo. Ze stuczonych butelek wdka laa si strumieniami. Niektrzy przechodnie podbiegali i czerpali
"cenny" napj w co si dao. Inni, nie majc ze sob adnego naczynia, kadli si na brzuchach i pili
wdk z rowu. Jeszcze inni patrzyli na nich z politowaniem i mwili: "Pij jak psy".

Czowiek naduywajcy alkoholu jest rzeczywicie bardziej podobny do zwierzcia, ni do istoty


wyszego rzdu.
Pod wzgldem picia alkoholu Polacy zajmuj jedno z pierwszych miejsc na wiecie.
Dzieje si tak, poniewa mamy niemdry zwyczaj czstowania wdk kadego, kto w nasz dom wejdzie.
Nie wypuszczamy z naszego domu malarza, murarza, hydraulika, elektryka, pki nie uraczymy go
wdk. Nie ma imienin, urodzin, chrzcin czy wesela bez wdki.
Przez takie czste popijanie, niektrzy ludzie (fachowcy) wpadaj w nag i dwigaj potem ten acuch
niewoli nieraz przez cae ycie. Za ich nieszczcie odpowiedzialni s chyba wszyscy ci, ktrzy tak
skwapliwie ezstowali ich alkoholem.
Oby modzie nie naladowaa sfarszych w tym wzgldzie.
Kto w modym wieku nie umie odmwi wypicia podanego kieliszka, prawdopodobnie stanie si
naogowym alkoholikiem.
"Niech waszych serc nie obcia obarstwo ani pijastwo" (k 21,34).
- Bd stroni od kolegw, ktrzy zabawiaj si piciem alkoholu.

G-tosowane na mua

Burmistrz pewnego miasta w Brazylu by oburzony na swych wspobywateli, poniewa sprawy miasta
nic ich nie obchodziy. Jego zdaniem ci, ktrzy pac podatki, puwinni si interesowa, na jakie cele
wydawane s ich pieni54 55

dze, jakie nowe inwestycje zarzd miasta podejmuje.


Zbliay si wybory do rady miejskiej. Aby swoich ludzi rozrusza i troch z nich zadrwi, wpisa na
list kandydatw swojego mua, ktry nazywa si Boston Kurtis. Ten wanie osio otrzyma potrzebn
ilo gosw, czyli wszed do rady miejskiej. Moemy sobie wyobrazi, jak gupio czuli si obywatele,
gdy si dowiedzieli, na kogo oddali swj gos.

Jeeli obywatele bd obojtni na to, kto nimi rzdzi, to rzdzcy bd obojtni na dobro obywateli.
Powinnimy bra czynny udzia w yciu naszej spoecznoci. Hitler doszed kiedy do wadzy gwnie
dlatego, e wielu obywateli nie wzio udziau w wyborach, podczas gdy wszyscy nazici stanli do
gosowania.
Piotr Jerzy Frassati nalea do kilku stowarzysze modzieowych nie dlatego, e mia za duo czasu, ale
dlatego, e chcia tam wywiera dobry wpyw na kolegw.
"Walcz w dobrych zawodach o wiar, zdobd ycie wieczne" (7 Tym 6.12).
- Bd si interesowa pracami organizacji, do ktrej nale.

Ilprejmo zv,ycga

"No, siostro, czy widziaa siostra dusz tego operowanego czowieka?" - zapyta chirurg siostr
zakonn, asystujc przy cikiej operaCjl.
- Nie, nie widziaam. A czy pan doktor wi56

dzia cierpienie tego czowieka, ktre chcia pan przez operacj usun?

Uprzejma, a zdecydowana odpowied dana tym, ktrzy naigrywaj si z religii, moe ich doprowadzi do
zastanowienia si nad kwestiami wiary. Nierzadko w szyderczych wypowiedziach chc ukry drczce
ich wtpliwoci.
Jest bardzo wane, aby zachowa si wzgldem takich ludzi uprzejmie. Duo wicej mona zdziaa
uprzejmoci, ni przekonywaniem o ich bdzie, nawracaniem na si.
"Mam take inne owce, ktre nie s z tej owczarni. I te musz przyprowadzi i bd sucha gosu mego,
i nastanie jedna owczarnia, i jeden pasterz" (J 70,16).
- Panie, naucz mnie mioci zdobywa dusze dla Ciebie.

Warsazvsk harcer

Aleksy Dawidowski by doskonaym sportowcem, dla wszystkich yczliwym. Zdrowe zasady ycia
wynis z rodzinnego domu, z liceum im. Stefana Batorego i chyba w rwnym stopniu z harcerstwa. W
rodowisku harcerskim w dzielnicy Mokotw panowaa wyjtkowa atmosfera. Chopcy czuli si tam
bardzo dobrze. Pragnli ksztaci swoje charaktery, stawiali sobie wysokie cele i czynili wszystko, by je
osign. Cechowaa ich koleesko, ciga aktywno, radosny umiech, tsknota do niecodziennoci,
do czynw przekraczajcych moliwoci przecitnego czowieka.

57

W czasie okupacji hitlerowskiej Alek zacign si do podziemnej organizacji "Wawer". Wraz ze


swoimi kolegami z harcerstwa dokona bardzo wielu udanych akcji dywersyjnych przeciwko Niemcom.
Ciko ranny zwierzy si koledze: "Moe nie uwierzysz, ale jednym z powodw mojego zadowolenia
jest to, e wreszcie sam cierpi, gdy dotd cierpieli inni. To, e mnie dotd cierpienie omijao, byo nie do
zniesienia. Teraz ju wszystko w porzdku". Zmar 30 marca 1943 r. Zosta udekorowany krzyem
Virtuti Militari. (Kamienie na szaniec, Kamiski)

Podobnie jak Alek Dawidowski, tak wszyscy jego koledzy z mokotowskiego hufca wzili czynny
udzia w walce podziemnej i prawie wszyscy zoyli swoje mcde ycie na Otarzu Ojczyzny. Cze ich
pamiei! W tej nierwnej walce przydaa si im niespoyta sia woli, ktr wyrobili sobie w harcerskim
hufcu. Mamy te nadziej, e nasze pokolenie nie bdzie musiao znowu orem broni swej
niepodlegoci, ale na wszystko musimy by gotowi.
"W dobrych zawodach wystpiem, bieg ukoczyem" (2 Tym 4,7).
- Pom mi, Boe, bym w krytycznej chwili by gotw do powice.

Kandydat na seryfa
Pewien obywatel Missisipi chcia si dowiedzie, co wart jest czowiek, ktry w jego stanie kandyduje
na szeryfa. Ju zapad wieczr, gdy obywatel w zajecha pzed dom kandydata i zapuka do drzwi
mvric:

- Zepsu mi si samochd, czy nie mgby pan pomc mi go naprawi?


- Bardzo chtnie, odrzek tamten i oto za kilka minut ju by przy samochodzie, prbujc uruchomi
silnik.
- Przepraszam pana - przerwa mu po chwili prac wyborca - wszystko jest w porzdku, ja tylko
odczyem jeden kabelek, bo chciaem si przekona, czy kandydat na szeryfa jest uczynnym
czowiekiem.
Podzikowa i pojecha wrzuci do urny kart wyborcz.

I To badanie na pewno nie byo wystarczajce do przekonania si o wartoci tego czowieka. Dawao ju
jednak jakie przyblione o nim pojcie. Prawd jest, e o mioci bliniego wielu potrafi tylko piknie
mwi, lecz ich czyny nie zawsze t
mio potwierdzaj. Poproszeni o pomoc, wzruszaj ramionami, mwic: "Nie mam czasu". Prawdziwa
mio zdolna jest do powice.
A czy chtnie pomagasz kolegom, koleankom nawet wtedy, gdy nie dysponujesz wolnym czasem?
"Wprowadzajcie sowo w czyn, a nie bdcie tylko suchaczami, oszukujcymi sami siebie" (Jk 1,22).
- Nie chc nalee do tych, ktrzy o mioci bliniego potrafi tylko deklamowa.

Walea dzvu jelen

W pewnej leniczwce w Puszczy Nadodrzaskiej caa jedna ciana zawieszona jest rogami rnych
zwierzt lenych. Szczegln

58 59

uwag zwracaj dwa olbrzymie poroa jeleni. Gospodarz chtnie opowiada gociom ciekaw ich histori.
Ot dwa jelenie stany do walki. Jeden z nich, sabszy, stale musia si cofa. Zdawao mu si, e
atwiej sobie poradzi z przeciwnikiem, gdy oprze si o db. To jednak stao si jego zgub, poniewa
silniejszy przypar go do dbu i zama mu krgosup. Niestety, zwycizca tak si rogami uwika w
rogach lecego, e nie mg si z nich uwolni. Pad wreszcie ze zmczenia i skoczy mierci godow.

Bardzo czsto w prowadzonej walce straty ponosz obydwie strony. Z dwu piciarzy jeden zwycia,
ale i on bolenie odczuwa ciosy zadane przez przeciwnika. Rwnie zwyciska armia duo polegych
zostawia na polu bitwy.
Zauwaysz moe niekiedy w swoim otoczeniu jakie nieporzdki czy naduycia. Jeste oburzony,
masz ochot wystpi przeciw temu natychmiast z ca stanowezoci. Pomyl jednak, czy nie daoby si
tego zaatwi spokojnie, poprzez dialog, perswazj? Bogosawiony Piotr Jerzy Frassati nie mia zwyczaju
prawi moraw swoim kolegom. wystarczy jego przykad. No, ale on by witym.
"Wtedy tylko otrzymuje si wieniec zwyciski, gdy si walczy przepisowo" (2 Tym 2,5).
- Bd si wystrzega gwatownych wystpie, zawsze najpierw bd stara si sprawy draliwe zaatwia
pokojowo.

Zzvane skryda
Cezary, zamieszkay w Katowicach, jest hodowc gobi pocztowych. Dowiedziawszy si, e jego
starszy kolega, Tadek, wybiera si sa mochodem do Wiednia, prosi go, aby zabra jego gobia i wypuci
go w Wiedniu, ponie wa chciaby wiedzie, jak dugo bdzie lecia
z powrotem. Tadeusz wyrazi zgod, wic Cezary zwiza gobiowi skrzyda, eby si nie trzepota,
woy go do maego pudeka i zanis do Tadeusza.
Na drugi dzie Cezary z niecierpliwoci czeka na swego ptaka, niestety daremnie. Ta deusz
wrci po kilku dniach i pod sowem ho noru zapewnia, e wypuci gobia zaraz na, drugi dzie, o
umwionej 8-ej godzinie. Jak si pniej okazao, Tadeusz rzeczywicie wypu ci gobia, tylko
zapomnia rozwiza mu i skrzyde. Dzielny gob wrci do swego gniazda, ale... po dwu tygodniach...
piechot... ze zwizanymi skrzydami.

; Jake wspaniay jest Bg w swoich darach. Obdarzy maego gobia tak zdolnoci, e potrafi
' on wrei do swojego gniazda nawet wywieziony noc w zamknitym pudeku.
Co podobnego jest w czowieku. Co, co kieruje go do Boga nawet wtedy, gdy mu nikt o Nim nie
mwi, byleby zachowa prawo ycia. Mwi si susznie, e dusza ludzka jest z natury chrzecijaska.
Podziwu godny jest fakt, e mae dziecko potrafi sobie urobi jakie pojcie o Bogu, kocha Go oraz z
Nim si liczy.
Synek bezbonego Rousseau nigdy ani sowem
60 61

o Bogu nie sysza. Jednak patrzc na wschodzce soee, z podniesionymi rkami wielbi Tego, ktry to
soce uczyni.
"Bogu naley si chwaa i uwielbienie" (Tm 1,11).
- Pom mi, Panie, bym nie ustawawdeniu do Ciebie. Niech mi nie wi skrzyde zudne ziemskie
pragnienia.

Dom be k,antzv

Stoi w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmiecie, niedaleko zamku, zbudowana po pierwszej
wojnie wiatowej kamienica, ktra tym si wyrnia, e nie ma ostrych kantw, jej naroniki s
zaokrglone.
Opowiadaj, e pewnego dnia prezydent miasta, zdenerwowany, e tak duo jest usterek w nowo
zbudowanych domach, zebra kierownikw firm budowalnych i powiedzia: "Panowie, do stu diabw,
zbudujcie mi cho jeden dom bez kantw". Wtedy wanie zbudowano ten dom.

To oczywicie anegdota. Faktem jest, e i dzisiaj nasze budownictwo pozostawia duo do yczenia.
Podobnie duo brakorbstwa jest w przemyle, brak sumiennoci w pracy w wielu dziedzinach
gospodarczych w naszym kraju.
Kad prac powinnimy wykonywa dla Boga, a wic jak najlepiej. Tylko tak prac bdzie nam Pan
Bg hojnie nagradza.
Twoj zasadnicz prac na dzisiaj jest nauka. Zawsze dobrze przygotuj si do lekcji. Poza nauk modzie
ma zwykle jakie obowizki w domu, np.

62
pomoc rodzicom. Nieche bd rodzice z tej pr zadowoleni. Chopcy lubi rwnie w wolnym cz sie
"majsterkowa", wedug hasa "zrb to sam". Zabawa godna polecenia. Jaki drobiazg zrobiony
wasnorcznie jest nam milszy, ni ten zakupiony w sklepie. Ale, co si zaczo, trzeba skoczy.
"Wszyscy staniemy przed trybunaem Chrystusa, aby kady otrzyma zapat za swoje uczynki" (2 Kor
5,10).
- Cokolwiek robi, musz zrobi dokadnie.

Dzvaj ryzvale

Pewien oficer mia w oddziale dwch onierzy niezwykle zazdrosnych i chciwych. Kiedy, chcc zabawi
swoich goci, wezwa ich i owiadczy, e speni natychmiast kade yczenie wyraone przez jedego z
nich, choby najduszy urlop, z tym, e drugi otrzyma dwa razy wicej. Obaj dugo milczeli, aden,
kierujc si zazdroci i akomstwem, nie chcia by pierwszym. Wreszcie jednemu z nich oficer
stanowczo rozkaza wymieni swoje yczenie. Wwczas ten powiedzia: "prosz wyupi mi jedno oko".
To tylko na szczcie anegdota (Rycerz Niepokalanej 8/92).

Mona powiedzie, e zazdro jest najgupszym grzechem pod socem. Popeniajc kady inny grzech
czowiek jest przekonany, e co zyskuje. Traci oczywicie, no ale tak mu si zdaje. Tymczasem
zazdronik nie ma nawet takiego zkudzenia. Nic nie zyskuje, a traci spokj i martwi si niepotrzebnie

63

Najczciej zazdroszcz ludzie swoim bliskim. Rzadko kiedy np. zazdroci piewak drugiemu
piewakowi, ktry koncertuje gdzie tam za oceanem. Natomiast dosy atwo daje si ponie zazdroci
dziewczyna wzgldem koleanki, ktra piewa w tym samym miecie. Ma do niej pretensje, jakby jej
tamta co odbieraa. Zazdro jawi si rwnie. jako rado z czyjego niepowodzenia, czy nieszczcia.
Jeli zazdro jest wiadoma, dobrowolna i dotyezy wanej sprawy, moe by grzechem cikim. Pokusie
zazdroci trzeba si przeciwstawi, cieszc si z powodzenia blinich.
"Tam, gdzie panuje zazdro i nienawi, tam te zaraz pojawia si zamt i wszelkie zo" (Jk 3, 76).
- Bd si cieszy z powodzenia tych, ktrzy uwaaj mnie za wroga.

" To m nc ne skod "

Pewna dziewczyna zwrcia swemu bratu uwag, aby nie czyta zych ksiek i byle jakich czasopism. On
jej odpowiedzia:
- Mnie to nic nie szkodzi, bo zanim co przeczytam, zaraz zapominam, co czytaem.
Po chwili zapytuje go siostra:
- Marku, a pamitasz, co jade w niedziel na obiad?
- Nie pamitam.
- Wanie. Moe i nie pamitasz. A jednak co z tego obiadu w twoim organizmie zostao, czy nie tak?
Czy wic na pewno nic nie zostanie w twojej duszy, w twoim umyle z czytania tych ksiek?

64

*
Marek na pewno nie by szczery. Nikt tak atwo nie zapomina tego, co czyta. Biada nam, gdyby to bya
prawda, obowizani przecie jestemy tyle ksiek przeczyta, a potem zdawa z nieh egzamin. Czyby
tylko tre bahych, zych ksiek ulegaa zapomnieniu, a pozostawayby w pamici ksiki poyteczne?
Nie jest tak dobrze.
To, co czytamy pozostaje dugo w pamici i ma jaki wpyw na nasze myli, usposobienie i czyny. Co
wicej, psychologowie twierdz, e to, co po pewnym czasie znika z naszej pamici, pozostaje nadal w
podwiadomoci i nie przestaje oddziaywa na nasze ycie duchowe.
Za lektura, to trucizna dla duszy. Tyle jest dobrych, poytecznych ksiek, szkoda czasu na czytanie
ksiek bezwartociowych.
"Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda bd" (Mt 5,8).
- Poza lektur szkoln bd czyta ksiki tylko najlepsze z dobrych.

Pal, cy ne pal

W fabryce potrzebny by goniec. Zgosio si kilkunastu chopcw i przyszed jeszcze jeden, syn robotnika
z cegielni. Wszed do gabinetu dyrektora. Ten wyj papierosy, zapali i podsun chopcu: "Zapal".
"Dzikuj, nie pal".
Dyrektor poda rk chopcu i rzek: "Byo u mnie ju dwunastu kandydatw, wszyscy udawali, e im
papierosy smakuj. Ty pierwszy miae odwag powiedzie, e nie palisz. Ja rwnie nie pal. Jeste
przyjty do pracy".

65

Dlaczego najczciej chopiec zaczyna pali papierosy? - Ze strachu. Jeeli w grupie kilku chopcw
jeden wyjmie paczk papierosw i wszystkich czstuje, wwczas prawie kady przyjmuje i pali, jakby to
byo co normalnego. Wstydzi si powiedzie: "nie pal", aby si nie narazi na miech, e jest
maminsynkiem, albo e si boi taty.
Skorzystawszy kilka razy z "uprzejmoci" kolegw, poczuwa si nastolatek do obowizku rwnie
kiedy innych poczstowa, udajc normalnego palacza. Po jakim czasie papierosy zaczynaj
smakowa...
A skd pienidze? Nie pracujcy chopiec podkrada tatusiowi, albo oszukuje mam, e potrzebuje na
zeszyty. Czy to adnie?
"Nawet sam krl i cae jego otoczenie zdumiewao si odwag modzieca, jak za nic mia cierpienia" (2
Mch 7,12).
- Palenie papierosw, to dowd saboci, a nie siy.

Nkotyna, a drozve

Ewa spotkaa na ulicy dwie koleanki i mwi:


- Wiecie, tak mi si zachciao je, wstpmy do baru, zjemy po kanapce. Zajmijcie miejsce przy stoliku, ja
pjd po papierosy.
- Ewa, ty palisz? Od kiedy? Musisz pali?
- Od niedawna. Z pocztku papierosy mi nie smakoway, ale teraz palenie daje mi duo przyjemnoci.
- Wpada w nag?
- Ale skd? Pal tylko..dla relaksu. A kto moe mi tego zabroni?

- Oczywicie, ale czy zastanowia si nad tym, jakie szkody w organizmie modej dziewczyny powoduje
palenie?
Rozmowa na temat palenia dosza mimo woli do uszu studentki siedzcej przy najbliszym stoliku.
Poprosia czy moe si do rozmowy doczy, poniewa wanie ten temat studiuje. Zgodziy si.
- Powiem krciutko: Palenie papierosw powoduje takie choroby jak: rak puc, choroby serca: arytmia,
choroba wiecowa, zawa. Dalej: rak odka, nieyt odka, wrzody na dwunastnicy, marsko wtroby
i wiele jeszcze innych chorb, a zawsze skraca ycie przynajmniej o sze lat.
Dla dziewczyny nie powinno rwnie by obojtne to, e po pewnym czasie palenia traci wieo cery,
ktra staje si ziemista.

Powiedzmy sobie szczerze, e czsto dziewczyna zaczyna pali, bo chce uchodzi za modn, swobodn,
wyzbyt zaciankowoci, chce naladowa ehopcw.
Nic dobrego takie ambicje nie wr. A potem ile kopotw z tym tytoniowym sportem...
"Pite nie zabijaj!" Palenie nie zabija czowieka nagle, ale...
- Wierz lekarzom, e palenie szkodzi. Dlatego nikt mnie do palenia nie namwi.

Scena zv restauracj

Waciciel pewnej restauracji by bardzo zdziwiony, gdy przysza do niego nie znana mu

66 67

dziewczyna, eby go przeprosi i zapaci za skradziony obrus. Tumaczya si, e chciaa zrobi
imieninowe przyjcie dla swych koleanek, a nie miaa za co kupi obrusu. Waciciel po chwili
zastanowienia powiedzia:
- Nie przyjm adnego wynagrodzenia za ten obrus i bardzo si ciesz tak twoj szlachetnoci. Gdyby
wicej byo takich ludzi, duo pikniejszy mielibymy wiat.

Tak, trzeba przyzna, e naley si wielki szacunek dla tych, ktrzy sami przyznaj si do winy. Ilu
mamy takich zodziejaszkw, malwersantw, ktrzy gotowi by byli przysiga, e s niewinni, e nie
popenili adnego bdu. Zapewne i Panu Bogu takie samoprzyznanie si bardzo podoba.
Mona by doda, e ta dziewczyna wcale nie bya obowizana przyznawa si do tej kradziey. Powinna
bya tylko anonimowo w jaki sposb szkod wynagrodzi.
"Powiadam wam, e wiksza bdzie raclo w niebie z jednego grzesznika, ktry si nawraca, ni z
dziewidziesiciu dziewiciu sprawiedliwych, ktrzy nie potrzebuj nawrcenia" (Ek 15,7).
- Przy okazji chtnie umocni na duchu kogo,
kto walczy ze swoimi sabociami

Zarno ryu

Jest taka hinduska legenda: "Na ulicy Bombaju stoi ebrak. Przechodnie wrzucaj mu do torby po maej
garsteczce ryu. Wtem zauway ebrak nadjedajc pik karoc, jedzie jaki bogaty pan.

- No, ten da mi co wicej ni ndzn gar ryu, pomyla podniecony. Rzeczywicie konie si
zatrzymuj, bogaty pan wychodzi z karocy, zblia si do ebraka i zamiast hojnej jamuny, stawia mu
pytanie:
- A ty, co mi dasz?
Zdziwiony i zgorszony ebrak daje mu jedno symboliczne ziarno ryu. w pan przyjmuje, dzikuje i
wrzuca je z powrotem do torby ebraka.
- Jak mg tak pcstpi? - trzsie si z gniewu zawiedziony ebrak. Gdy jednak wieczorem wysypa ca
zawarto torby na st, znalaz jedno ziarno szczerozote.
- To na pewno od tego pana - domyli si, widocznie by czarodziejem. O, jaka szkoda, e nie daem mu
caej garci ryu".

Nasze mae,niepozorne.dobre uczynki maj u


Boga wielk warto.Na drugim wiecie zobaczymy
je zamienione w drogocenne skarby.
Jeli czowiek mgby w niebie czego aowa,
' to chyba tego,e na ziemi za mao dba o dobre
uczynki.
i Rozgldnij si wok siebie i pomyl.moe kto
i chtnie przyjby od ciebie jak pomoc,przysug?
I "Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi,gdzie
ml i rdza niszcza,i gdzie zodzieje wamuj si,
i kradn,ale gromadcie sobie skarby w niebie...
(Mt 6,19).
- Zastanowi si.czy w tym tygodniu speniem
ju jaki dobry uczynek.

68 fi9

Gdask egar

W roku 1430, zegarmistrz Hans Duringer na zamwienie burmistrza zbudowa w kociele mariackim
w Gdasku najwikszy wwczas na wiecie zegar astronomiczny wysokoci 14 m. Oprcz minut i godzin
wskazywa on rwnie dni, lata, fazy ksiyca i wita liturgiczne.
Gdy Duringer powzi zamiar zbudowania podobnych zegarw rwnie w innych miastach Europy,
zazdrosny burmistrz kaza go olepi.
Gdy po pewnym czasie zegar si zepsu, poproszono niewidomego, aby prbowa go naprawi. W
czasie tej jego pracy spad z rusztowania ciarek i trafi w gow stojcego na dole burmistrza, ktry
zmar na miejscu. Wszyscy odczytali t mier, jako kar za olepienie zegarmistrza.

Zazdro jest to smutek z powodu czyjego szczcia, powodzenia. Ludzie zazdroszcz drugim
zdolnoci, urody, zdrowia, gosu, bogactwa, a niekiedy adniejszego ubrania...
Zazdro, to brzydka wada. Ciekawe, e ludzie potrafi sie przyzna do kamstwa, do lenistwa, do
gniewu, do niesprawiedliwoci, ale nie do zazdroci. Wstydz si tej wady.
wiczmy si w cnocie przeciwnej. Cieszmy si z darw, jakie inni otrzymali od Boga, z osigni, jakie
wasn prac zdobyli, cieszmy si nawet z ich wygranych na loterii.
"Przestamy drani si nawzajem i zazdroci jedni drugim" (Ga 5,26).
- Daj mi, Panie, szerokie serce, abym si cieszy kadym uczciwym sukcesem drugiego czowieka.

30

Tereska de na abag
Tereska wybieraa si na zabaw, gdy wanie do jej domu zaszed w odwiedziny kolega ojca i nagle j
zapyta:
- Po co chcesz i na zabaw?
- To chyba cakiem proste, odpowiedziaa, eby si zabawi.
- W takim razie idziesz, aby co otrzyma
- cign go dalej.
- Co pan chce przez to powiedzie?
- Tak jest, masz prawo i na zabaw. Ale powinna i z myl, eby tam komu co da. By moe,
kto zbliy si do Chrystusa tylko dlatego, e pozna ciebie. Ty nie musisz wyj na mwnic i wygasza
z niej mdre nauki. Jedno twoje stosowne sowo, skromne zachowanie moe kogo przyprowadzi do
Chrystusa. Czy to nie pikne apostolstwo?

Tak jest, nawet na zabaw mona i z jakim wyszym celem. A moe wanie na zabawie jest to
' szczeglnie wane, bo tam wielu o swych wyszych
celach zupenie zapomina.
I Gdziekolwiek si znajdziesz, staraj si dobrze I wpywa na otoczenie. Gdy tak czynisz, na pewno
wzbogacisz swoje ycie i ycie innyeh.
"Dopki mamy ezas, czymy dobro wszystkim" (Gal 20, 35).
- Panie, uczy mnie nosicielem Twojej prawdy i mioci zawsze, i wszdzie.

71

Pomysoy dyrygent

Dyrygent ze swoj orkiestr przyszed na dworzec kolejowy krtko przed odjazdem pocigu.
Wszystkie wagony byy ju przepenione. Wpad na pomys. Wszed energicznie do ostatniego wagonu i
ogosi: "Prosz pastwa, prosz opuci ten wagon, poniewa zostanie on odczepiony". Podrni w
popiechu opucili wagon, a za chwil zadowoleni muzycy zajli ich miejsca.
Po pewnym czasie zaniepokoi si jednak dyrygent zbyt dugim postojem pocigu. Wyjrza przez okno i z
przeraeniem stwierdzi, e pocig odjecha i na stacji zosta tylko ten ostatni wagon. Okazao si, e
jeden z kolejarzy wzi dyrygenta za urzdnika kolejowego i usyszawszy ogoszenie, odczepi wagon.

Rne bywaj kamstwa. Pobaliwie traktujemy kamstwa dla artu np. na "prima aprilis", zwaszcza,
jeli wkrtce wyjawia si prawd. Nie jest usprawiedliwionE kamstwo z bojani przed kar. Jednak
najgorsze jest kamstwo dla osignicia jakiej materialnej korzyci.
Nawet mae kamstwo upokarza czowieka, zawstydza go wobec ludzi, obraa Boga, ktry miuje
prawd. Przyzna si do swej winy, choby przyszo ponie nieprzyjemne konsekwenzje, zyskuje
uznanie i w pewnym stopniu agodzi kar.
"Odrzuciwszy kamstwo, niech kady mwi prawd bliniemu swemu" (Ef4,25).
- Dopom mi, Boe, abym si nigdy nie mija z prawd.

yzva erezv
wity January pochodzi z Neapolu, by biskupem Benewentu. W roku 305 ponis mier mczesk,
zosta city w Puteoli. Przyjaciele zebrali jego krew do dwu krysztaowych ampuek, ktre znajduj si
obecnie w bocznym otarzu neapolitaskiej katedry. W drugim otarzu znajduje si te czaszka witego.
Trzy razy w roku tj. 5 maja, 19 wrzenia i 16 grudnia, w uroczystoci witego, biskup Neapolu zblia
ampuk z krwi do czaszki. Wwczas zaschnita krew oywia si, staje si pynna, jasno czerwona.
Dzieje si to na oczach tumw, kady moe podej i ten cud z bliska zobaczy.

I Pan Jezus w czasie swej ziemskiej pielgrzymki i dziaa wiele cudw: przywraca chorym zdrowie, '
umarym ycie. Czyni cuda gwnie w tym celu, aby
nimi potwierdza swoje bstwo.
I dzisiaj dokonuje si wiele cudw, nagych uzdrowie, zwaszcza w Lourdes, w Fatimie. Wiele
cudw i za dni naszych dziaa Bg przez ksidza Emila
Tardifa, jak rwnie przez siostr Briega Mc Kenny. Przed kad beatyfikacj ma miejsce nowy
cud. I Koci wtedy tylko ogasza kogo bogosawionym, i gdy Bg cudem potwierdzi jego wito. I
Znane s przypadki, e ludzie niewierzcy nawracaj si, doznawszy jakiego cudu.
"Jeli znakw i cudw nie widzicie, nie chcecie wierzy" (J 4,49).
- Dzikuj Ci, Boe, za nadzwyczajne cuda, ktre przywracaj niektrym ludziom wiar i za te "cuda",
ktre codziennie widz w przyrodzie.

72 3

"Jak daleko std do beka"

Mody czowiek, jaki dygnitarz partyjny, zwiedza kopalni wgla. Wyznaczony grnik oprowadza go
po rnych pitrach. Im niej zjedali, tym byo gorcej. Zwiedzajcy zacz si poci, w pewnym
momencie zakl i powiedzia:
- Jak tu gorco. Chciabym wiedzie, jak daleko std do pieka.
- Tak dokadnie, to nie wiem, odpar sucho grnik, ale znalazby si pan tam moe za trzy minuty, moe
wczeniej, gdyby pka lina naszej windy.
Mody dygnitarz nic nie odpowiedzia i nie mia ju ochoty do artw.

Czasem moemy si spotka z artami na temat pieka, czy szatana.


Istnienie szatana jest zwizane z histori ludzkoci. Chrystus wielokrotnie przestrzega przed szatanem i
jego zgubnym dziaaniem. Rwnie w. Pawe przestrzega przed nim w swoich pismach. Szatan jest si
straszn, ktrej nam nie wolno lekceway. Potrafi podstpnie oszuka i takich. ktrzy uwaaj si za
mdrych. Jest zaciekym wrogiem czowieka, a ci, ktrzy zaprzeczaj jego istnieniu, albo przedstawiaj
go jako miesznego pajaca, s jego niewiadomymi pomocnikami. Papie Pawe VI odnis si do szatana
w specjalnym nauczaniu.
Nie moemy wic szatana lekceway ani tym bardziej z niego artowa. Natomiast, yjc stale w asce
uwicajcej, nie musimy si go obawia.
"Bdcie trzewi i czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabe, jak lew ryczcy kfy, szukajc kogo pore" (1 P
5,8).

- Jeliby kto w mojej obecnoci chcia artowa na temat szatana. czy pieka, nie zawaham si go
upomnie.
' Odrucone kolumny
Rozkopujc wzgrze Akropol w Atenach,
archeologowie natrafili midzy innymi na trzy
marmurowe kolumny pod grub warstw zie-
mi.Byy one takie same,jak te,z ktrych
' zbudowana jest stojca wyej witynia Apol-
lina.Archeologowie zastanawiali si powanie,
dlaczego te kolumny nie zostay uyte do budo-
i wy wityni,dlaczego zostay odrzucone.Ogl-
i dnli je dokadnie i przekonali si,e kada
I z nich miaa jak choby niewielk skaz.I to
', widocznie byo powodem odrzucenia ich.
*

Tak wymagajcy byli budowniczowie pogaskiej wityni.


A nieskoczenie wity, sprawiedliwy Bg, ktry stworzy czowieka na swoje podobiestwo, a
potem odkupi go swoj krwi, czy miaby by obojtny na i pikno duszy czowieka i, niezalenie od
jego win i czy zasug, miaby go kiedy ogarn bezmiarem swego wiecznego szczcia? To by uwaczao
jego I witoci.
Przekroczenie przykazania Boego czyni czo wieka winnym wobec Boga, a ta wina woa o pokut
i zadouezynienie. Nie lekcewamy sobie nawet drobnych przewinie.
Starajmy si zawsze y w asce uwicajcej, nie chodmy miesicami obcieni grzechem. Tak atwo si
oczyci, dobra spowied przywraca spo74 5

kj. wiadomo tego, e jest si przyjacielem Boga, napenia dusz radoci.


"Rado powstaje wrd aniow Boych z jednego grzesznika, ktry si nawraca - mwi Chrystus (k
15,10).
- Powinienem co miesic przystpowa do spowiedzi, zwaszcza w pierwszy pitek miesica lub w jaki
dzie nastpny.

Cay majtek zv ognu

Na skraju duego miasta, w brudnym jednopitrowym domu mieszkao czterech ebrakw. W czasie ich
nieobecnoci z niewiadomych przyczyn w domu powsta poar. Jaka bya rozpacz tych ludzi, gdy pod
wieczr, wrciwszy z wdrwki, zastali tylko zgliszcza. Lamentujc, wygadali si, ile tysicy dolarw w
tym poarze stracili.
Ci ludzie, posiadajc wielkie sumy pienidzy, nadal ebrali, chodzili w achmanach, cho ju bez
ebrania mogli do mierci y dostatnio. Ale wicej cenili sobie samo posiadanie pienidzy, ni normalne,
wygodniejsze ycie.

Czytamy w gazetach, syszymy w telewizji, w radiu, e i w naszych czasach niektrzy ludzie nie potrafi
si oprze urokowi pienidza. Zakadaj np. banki, przyjmuj pienidze na wysoki procent, potem
uciekaj z nimi za granic. Czy te pienidze przynios im szczcie? yj w nieustannym strachu, bo nie
s pewni, czy kto nie czyha na ich ycie. czy prokurator ju si nimi nie interesuje. Jeli uciekn za
granic, wiedz,: e s poszukiwani, musz si ukrywa. czsto kocz w wizieniu.

3fi

dza bogactwa, to jakby wampir, ktry niszczy spokj i prawdziwe ludzkie szczcie.
"Zadajcie mier temu, co jest przyziemne, zej dzy i chciwoci, bo ona jest bawochwalstwem" (Kol
3,5).
- Nie pragn bogactwa, ciesz si tym, co posiadam.

Wdgcno robtezv
Henryk Schneller opovriada takie wydarze-
I nie: na Morzu rdziemnym powstaa wielka
burza.Nie wytrzyma jej grecki okrt i poszed
na dno.Na szczcie pyn tamtym szlakiem
silny okrt hiszpaski.Kapitan tego statku wraz
, ze swymi marynarzami w cigu pitnastu go-
I dzin wyratowa dwudziestu Grekw.Nie mieli
i sw wdzicznoci.
i - Panie kapitanie,mwili,nigdy tego panu
, nie zapomnimy,chcielibymy si w jaki spo-
sb wywdziczy,ale nie wiemy jak.
- Niczym nie musicie si wywdzicza.Mio
mi bdzie,jeli wrciwszy do swoich domw
napiszecie mi kartk,jak wam si powodzi.
- Napiszemy na pewno,prosimy o adres.
' Niestety,kapitan w nie otrzyma od rozbit-
kw ani jednej kartki.
I *
Nie za wszystkie dobre uczynki musimy paci,
nie za wszystkie przysugi musimy zawsze rewan-
owa si przysug.Wygldaoby na to,e jeste-
my zbyt honorowi i nie chcemy by niczyimi du-
' nikami.Niekiedy kto widzi przyjemno w tym,e
ofiarowuje nam co cakiem darmo,liczc tylko na
zapat u Boga.

Dobrze zrobimy, gdy pomodlimy si w intencji dobrodzieja i wdziczn pami zachowamy nawet po
latach, gdy napiszemy mu kartk z okazji wit, czy imienin. Miejmy zwyczaj odmawia bodaj jeden
dziesitek raca w intencji tych wszystkich, ktrzy zrobili nam kiedy co dobrego.
"Umacniajcie si w wierze i bdcie zawsze peni wdzicznoci (Kol 2,7).
- Zastanowi si, jak wywizuj si z dugw wdzicznoci.

Ilkr,yty searb

Pewien ojciec mia trzech synw. Martwi si, e nie chce si im pracowa i zaniedbuj ziemi. Gdy
ciko zachorowa i by bliski mierci, wezwa swoich synw i powiedzia im: "Kochani synowie, ja ju
wnet umr. Nie zostawiam wam wielkiego majtku, tylko ten may kawaek ziemi, ale w niej ukryty jest
skarb. Znajdziecie go, gdy dobrze ziemi przekopiecie".
Po mierci ojca, wiosn, zabrali si synowie rczo do pracy. Bardzo dokadnie, gboko przekopali
motykami ojcowsk spucizn, ale adnego skarbu nie znaleli. Natomiast zbiory tego lata mieli pikne
jak nigdy. Na przysz wiosn jeszcze gbiej gleb przekopali, rwnie adnego skarbu nie odkryli, ale
urodzaje mieli jeszcze wiksze. Wwczas zrozumieli, o jakim skarbie ojciec myla. Nie o zocie w ziemi
ukrytym, ale o rzetelnej pracy, ktra moe czowiekowi przynie fortun.

Jeszcze w raju nakaza Bg ludziom pracowa. Na og ludzie dobrze wykonuj swoj prac, jeli
im si ta praca podoba i jest dobrze patna. Natomiast, gdy im ten rodzaj zajcia nie odpowiada lub nie
przynosi duych dochodw, pracuj byle jak.
Dla nikogo nie jest obojtne, jakie otrzymuje wynagrodzenie. Ale te nie powinno si zapomina,
e najwaniejsz zapat za prac otrzymamy kiedy od Boga.
"Kto nie chce pracowa, niech te nie je", mwi w. Pawe (2 Tes 3,10).
- Kadego ranka swoj prac ofiaruj Bogu oraz dobrze j wykonam.

Odeadane na jutro

Jest taka legenda: W czeluciach piekielnych Lucyper, niezadowolony z pracy swoich towarzyszy, zwoa
wszystkich na narad. Kaza im si zastanowi, jakimi nowymi metodami powinni si posugiwa, aby
wicej ludzi sprowadzi do pieka.
Pierwszy diabe, zabrawszy gos, powiedzia:
- Trzeba ludzi przekonywa, e nie ma pieka.
- My to ju dawno czynimy i nie odnosi to wielkiego skutku, odpowiedzia Lucyper. I - Trzeba
ludzi przekonywa, e nie ma niei ba, mwi drugi.
- To te nic nie da.
Wreszcie trzeci, dowiadczony diabe, doma! ga si stanowczo:
- Musimy ludzi nakania, aby odkadali nawrcenie na czas pniejszy. Musimy ich przekonywa, e
raczej nastpny dzie stosowniejszy bdzie do spenienia jakiego dobrego uczynku.

7.9

Ten ostatni projekt bardzo si Lucyperowi podoba i poleci wszystkim biesom, eby t metod stosowali
w swojej diabelskiej dziaalnoci.
*

Wyglda na to, e wanie t metod posuguje si szatan. Ludzie nie tyle rezygnuj ze swego
nawrcenia, ile raczej odkadaj je na rok nastpny, na pniejsze lata. Ale widzimy, e nie tylko starzy
ludzie umieraj i wielu modych schodzi z tego wiata nagle, nie przygotowanych. Jest rzecz bardzo
ryzykown odkadanie nawrcenia na przysze lata, miesice. Musimy y zawsze w asce uwicajcej.
"Nikt z nas nie yje dla siebie i nie umiera dla siebie: jeeli yjemy, yjemy dla Pana; jeeli za umieramy,
umieramy dla Pana. I w yciu wic i w mierci naleymy do Pana" (Rz 74,7).
- Po wieczornym pacierzu zrobi sobie krtki rachunek sumienia i wzbudz akt alu za popenione winy.

" Ne jedg na gabg "

Pan Juliusz, zamieszkay w Olsztynie, czsto musia jedzi do Warszawy. Jeli, przyszedszy nieco
pniej na dworzec, zastawa zbyt dugie kolejki przed kasami, szed do pocigu, zgasza si do
konduktora i wykupywa bilet w pocigu. Zdarzao si niekiedy, e konduktor nie przyszed i nie
skasowa biletu. Wwczas pan Juliusz w Warszawie kupowa bilet do Olsztyna, niszczy go i wrzuca do
kosza. Uwaa, e nie moe inaczej postpowa, bo jazda bez uiszczenia zapaty jest okradaniem kolei.

Czy duo mamy w Polsce takich obywateli jak pan Juliusz? Normalnie w takich przypadkach mwi si:
"Dzisiaj mi si udao, zaoszczdziem par zotych. Zameldowaem konduktorowi, wic jestem w
porzdku. Nie moja wina, e konduktor nie przyszed".
Zdarza si rwnie, e kto troch niedomaga, daje apwk lekarzowi, otrzymuje rent i nie musi
pracowa. Jest to nieuczciwe postpowanie - fundusze ZUS'u s niewielkie i w ten sposb okrada si
innych ubezpieczonych.
Kto potrafi ukry swoje dochody, podaje duo mniejsze do Urzdu Skarbowego i cieszy si, e nie musi
paci wysokigo podatku.
Kto oszukuje skarb pastwa, nie oszukuje kogo obcego, ale swoich wspobywateii.
"Niech nikt nie oszukuje brata swego, albowiem Bg jest mcicielem tego wszystkiego" (1 Tes 4,6.
- Bd uczciwym rwnie wzgldem instytucji pastwowych.

Gandh jego de-to

Mahatma Gandhi pochodzi z najwyszej kasty spoecznej. Studiowa prawo w Londynie. Rozczytywa
si w Ewangelu i pokocha Chrystusa, nie przyj jednak chrztu, poniewa nie widzia, aby chrzecijanie
istotnie prowadzili ycie wedug wskaza Chrystusa.
W'rciwszy do Indii, rozpocz walk o wolno swojej ojczyzny, ktra wwczas bya kooni brytyjsk.
Posugiwa si jednak metod biernego oporu, bez uycia siy. Za to "buntowanie" ludnoci zosta on
przez Anglikw skazany na sze lat wizienia. Na skutek protes80 81

tw, napywajcych z caego wiata, parlament angielski zwolni go po szeciu miesicach.


Niepodlego Indii, ogoszona 14 sierpnia 1945 roku, to wanie rezultat dziaalnoci Mahatmy
Gandhiego. Niestety, ten wielki czowiek zgin trzy lata pniej z rki hinduskiego fanatyka.

Moe i ty zauwaasz koo siebie duo za i niesprawiedliwoci. Staraj si z tym, w miar moliwoci,
walczy, ale raczej perswazj, nie gwatownie. Jeeli zdoasz przekona kolegw, koleanki, e
przychodzisz do nich jako przyjaciel, bdziesz mia szans duo zmieni na lepsze. Natomiast, jeli
zechcesz zlikwidowa naduycia szybko, nie liczc si z ludzkimi przyzwyczajeniami, oporami, zamkn
si przed tob i nic nie zrobisz. Owszem, moe nawet potrafi znale argumenty, e to ty nie jeste w
porzdku.
"Bogosawieni pokj czynicy, albowiem nazwani bd synami Boymi" (Mt5,9).
- Naucz mnie, Panie, upomina si o sprawiedliwo i walczy ze zem bez poddawania si emocjom, i
zniecierpliwieniu

Wymana m,yl

Dwch kolegw spotykao si czsto w drodze do fabryki. Jeden, nieco starszy, elektronik i modszy -
elektryk. Obaj doskonali fachowcy. Kady z nich pracowa nad jakim wynalazkiem, czy te ulepszeniem
racjonalizatorskim. Modszy chtnie by si czego od starszego dowiedzia, c, kiedy ten by
maomwny, niechtnie usta otwiera. Pewnego dnia elektryk zagadn elektronika nieco filozoficznie.
- Suchaj, kolego. Przypumy, e kady z nas ma w kieszeni po tysic zotych. Gdybymy si zamienili,
to kady nadal miaby jak przedtem po tysic zotych. Ale, jeli wymienimy swoje myli, ty mi przekaesz
swoje, a ja tobie moje, to kady z nas bdzie mia dwa razy wicej myli. A wic, proponuj, zamiast tak
chodzi w milczeniu, porozmawiajmy.

Tak jest rzeczywicie we wszystkich dziedzinach i wiedzy: w polityce, w medycynie i w rnyeh


gaziach nauki. Nie inaczej jest w sprawach duchowych, w sprawach wiary. Dzielenie si wiadomociami
religijnymi, przeyciami wewntrznymi, ogromnie wzbogaca tak suchajcego, jak mwicego.
Nie jeste moe zbyt mdry ani doskonay, ale to nie znaczy, e nie masz nic do przekazania rwienikom,
e nie moesz miee jakiego wpywu na ich stosunek do wiary, na ich postpowanie. Chtnie dziel si
swoimi wiadomociami.
"Nie mam srebra ani zota, lecz co mam, to ci daj" (Dz 3,8).
- W kontaktach z najbliszymi kolegami nie bd
unika rozmowy na tematy religijne.

Lst Kaachstanu

' Ksidz Jan Woek, proboszcz z Krasnoarmieska, z Kazachstanu, korzysta obecnie z wolnoci religijnej i
odwiedza Polakw rozrzuconych
i po stepach kazachstaskich. Ostatnio napisa list do swoich krewnych w Wadowicach. Oto
wyjtek z tego listu:

82

"Wielu mieszkajcych tu Polakw nigdy jeszcze nie widziao ksidza, nigdy nie byo w kociele. Nie
czytali adnych ksiek religijnych, poniewa polskie ksiki byy konfiskowane i palone. Wielu nie zna
adnej modlitwy. Obecnie bardzo si ciesz z wolnoci religijnej i przychodz do spowiedzi po raz
pierwszy w yciu w wieku 0-ciu lat i wicej. Trudno ich spowiada, poniewa bardzo mao wiedz. A
jednak pragn tego sakramanetu i przyjedaj autobusami dziesitki kilometrw, gdy si dowiedz, e w
jakiej wsi aktualnie przebywa ksidz katolicki" (Sowo Powszechne 2.01.92).

Wspomniani ludzie, to potomkowie powstacw, wywiezionych z Polski nakazem cara. yj w bardzo


prymitywnych warunkach, ale najwikszym ich pragnieniem jest spotka si z ksidzem i przyj
sakramenty wite.
Tyle dzi si narzeka na panujc u nas bied, niektrzy rzeczywicie maj ciko, ale na og w
porwnaniu z warunkami ycia tamtych Polakw nie jest nam tak le. Znomy cierpliwie przejciowy
kryzys i mdlmy si, aby Bg da si i cierpliwo ludziom, yjcym w duo gorszych warunkach.
"Gdy cierpi jeden czonek, wspcierpi z nim wszystkie inne czonki" (1 Kor 72,26/.
- Pomodl si w intencji Polakw, wrd ktrych pracuje ksidz Woek.

Msonarra

Maria Troncatti, urodzona w wysokich A1pach woskich, od dziecistwa marzya o misjach. Wstpia do
zgromadzenia sistr salezjanek, przesza kurs pielgniarski i zostaa wysana do Ekwadoru, do Indian z
plemienia Suarw. Zasadniczo penia tam funkcj katechetki, z koniecznoci jednak musiaa rwnie
spenia rol lekarza. Chodzia do chorych przez gry o wysokoci 3000 m, zwykle samotnie, przy
wtrze wycia dzikich zwierzt, przechodzia przez rzeki zanurzona po szyj w wodzie, wdrowaa przez
puszcz tropikaln, odbywaa dalekie podre konno.
Przeya siostra Maria bardzo wiele trudnoci i niebezpieczestw, ale w sytuacjach prawie beznadziejnych
przychodzia nagle jaka pomoc, wybawienie. Na szczcie dzisiaj warunki pracy wrd Suarw s ju
bez porwnania atwiejsze.

*
Wrd wielu piknych powoa, do najpikniejszych naley chyba powoanie misyjne. Ale w pojedynk
nic si tam nie zrobi. Najpraktyczniej jest jecha na misje z ramienia jakiego zakonu. Siostry salezjanki
prowadz misje prawie we wszystkich krajach, ostatnio najwicej w Zambii raz w Afryce rodkowej.
Pomyl, koezy si dwudziesty wiek od przyjcia Zbawiciela na wiat, a tylu jeszcze ludzi nic o Nim nie
syszao. Ci, ktrzy nie maj zamiaru osobicie na misjach pracowa, powinni si poczuwa do
obowizku gorliwej modlitwy w intencji misji i wedug monoci popiera je materialnie.
"Idcie na cay wiat i gocie Ewangeli caemu, stworzeniu" (Mt 16,15).
, - Dzi pomodl si za misjonarzy i misjonarki, i o liczne powoania misyjne.

84 85

Dzva Isty

wity Jan Vianney otrzyma pewnego dnia dwa listy. W jednym nazwano go oszustem, bazujcym na
ludzkiej atwowiernoci. Po przeczytaniu tego listu, wity proboszcz umiechn si i nie okaza
najmniejszego oburzenia.
W drugim licie zwraca si kto do niego z prob o wstawiennictwo do Boga, nazywajc go witym,
penym ducha Boego, dobroczyc ludzkoci. I po tym licie podobnie umiechn si wity i
powiedzia: "Oto, co warte s ludzkie sdy. Dla jednego jestem zoczyc, dla drugiego witym. Ale ani
pierwszy list nie uczyni mnie gorszym, ani drugi lepszym, ni jestem".
*

Czasem szczera pochwaa bardzo si komu przyda, zaamanego podniesie na duchu. Natomiast obudna
mowa niejednemu moe zaszkodzi. Spotykamy nieraz cwaniakw, ktrzy celuj w prawieniu
komplementw, aeby sobie kogo pozyska i osign jak korzy materialn. Potem taki kto,
miejc si, mwi w gronie kumplw: "Alem go wzi pod bajer".
Nie pragnijmy ludzkich pochwa ani si nimi za bardzo nie cieszmy. Jeli jest w nich co z prawdy,
podzikujmy Bogu, e nam dopomg zrobi co dobrego. Szczeremu ezowiekowi podzikujmy za
yczliwe sowo, a blagierowi dajmy mdr odpowied.
Pan Jezus powiedzia: "Ja nie szukam wasnej chway. Jest Kto, Kto jej szuka i sdzi" (J 8,5d).
- Zapamitam sobie myl w. Jana Vianney'a: "Ani ludzka pochwaa nieczyni mnie lepszym, ani obelga
gorszym".

Donoso muye

Jan Lenyei, niewidomy pianista wgierski, dosta si do obozu koncentracyjnego w Owicimiu. Wyszed
z niego ywy tylko dlatego, e komendant obozu by rozmiowany w muzyce.
W tym straszliwym obozie stracili ycie jego rodzice i przyjaciele. On sam duo wycierpia, ale
ostatecznie przey i owiadczy pniej: "Swoje ycie zawdziczam trzeciej sonacie Chopina".

Muzyka Chopina daje rado i natchnienie milionom ludzi, a we wspomnianym przypadku ocalia nawet
ycie czowiekowi. Sawny kompozytor poegna wiat przed wielu laty, jednak tajemniczy duch
oywiajcy jego utwory yje nadal i przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Szlachetna idea nigdy nie umiera. Jeli mwisz i dziaasz pod wpywem jakiej wielkiej idei, twoja praca
bdzie miaa wpyw na ycie wielu ludzi.
"Krlestwo Boe podobne jest do skarbu ukrytego w roli" (Mt 73,44).
- Panie, Boe, pom mi, aby motywem mojej dziaalnoci bya tylko chwaa Boa i dobro ludzi.

Znaleony ranec
W Paryu, na podwrzu podchorwki, jeden z adeptw znalaz raniec. Powiesi go na gazi
rosncego tam drzewa, a na drugi dzie po apelu ogosi: "Kto jest tym kapucynem, ktry w koszarach
odmawia raniec, niech go sobie wemie, wisi tu na drzewie". Odezway si miechy. Wtedy wystpi
jeden z onierzy i

86

powiedzia: "To jest mj raniec. A wy jestecie bardziej bezboni ni Voltaire, ktry w czasie burzy na
morzu wycign swj raniec i modli si. miejecie si ze mnie, ale wiedzcie, e chlubi si z tego, e
odmawiam raniec. Otrzymaem go od mojego ojca, generaa, ktremu nigdy nie dorwnacie". Zapado
milczenie. A obecny przy tej scenie oficer powiedzia: "Brawo, modziecze. Ty, ktry tak odwanie
potrafie broni swojej wiary, podobnie pewnego dnia bdziesz broni ojczyzny".

Na og ludzie nie boj si tych, ktrzy krytykuj ich postpowanie w sprawach doczesnych, broni swej
wolnoci. Natomiast boj si krytyki swego ycia religijnego. To nie ma sensu. W tych sprawach nigdy
nie powinnimy s liczy z opini ludzi innych przekona, czegokolwiek zmienia w swoim yciu tylko
dlatego, e to si jakiemu niedowiarkowi nie podoba. Nieraz bywao, e wrogowie Kocioa okazywali
szacunek dla gorliwych katolikw, cenili ich odwag i prostolinijno.
"Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao, a duszy zabi nie mog" (Mt 10,28).
- Nigdy nie bd si kry ze swoj wiar, przeciwnie, bd si ni chlubi.

Monte Cassno

Zeszego roku (1994) obchodzilimy 50 rocznic bitwy pod Monte Cassino.18 maja odbyy si
uroczystoci na cmentarzu pod Monte Cassino, nastpnego dnia t-n Rzymie, w katedrze w. Piotra z
udziaem Papiea Polaka.

Wielka i wana to bya bitwa, cay wiat czci jej pami.


Bitwa o klasztor na Monte Cassino, w ktrym usadowili si Niemcy, rozpocza si w styczniu 1944
roku. Kilkakrotne ataki wojsk alianckich nie day adnych rezultatw. W dniach 11-18 maja walk podj
2 korpus Wojska Polskiego pod dowdztwem generaa Andersa. Duo naszych onierzy stracio tam
ycie, ale zdobycie tego wzgrza byo konieczne, aby armia aliancka moga posuwa si naprzd.

Dzi ojczyzna nie da od ciebie ofiary krwi, ma jednak inne wymagania.


Obowizkiem twoim jest ksztacenie charakteru, nauka. To bdzie rzutowao na penienie twoich
przyszych obowizkw obywatelskich.
Zdajesz sobie przynajmniej czciowo spraw z trudnoci, jakie ojczyzna nasza obecnie przeywa.
Niewiele na razie zdoasz na lepsze zmieni. Moesz jednak i powiniene za ojczyzn si modli.
Jezus kocha swoj ziemsk ojczyzn, Palestyn. Paka na myl, e w niedalekiej przyszoci Jerozolima
bdzie zburzona.
- Gdy si nadarzy okazja, chtnie podejm si jakiej pracy bezinteresownie dla dobra spoeczestwa.

Pozvoane

Wszyscy Polacy wiedz, jak rol odegra rd Czartoryskich po pierwszym rozbiorze Polski. Ksi
Adam by "niekoronowanym krlem polskim", rezydujcym w Paryu, w hotelu
88 89

Lambert. Jego wnukowi Augustowi, nie imponoway jednak zaszczyty, bogactwa. Poprosi w. Jana
Bosko o przyjcie go do zgromadzenia salezjanw. Tu, w skrajnym ubstwie, czu si szczliwy. Zosta
ksidzem, wkrtce jednak po wiceniach umar, by bowiem od lat chory na grulic. Nie dane mu byo
pracowa na terenie Polski. Na wie o tym, e polski ksi wstpi do salezjanw, wielu chopcw -
zwaszcza ze lska - wyjechao do Woch, tam pobierali nauk w szkoach salezjaskich, potem
wstpowali do zgromadzenia i ju jako ksia przyjedali do Polski, aby pracowa dla polskiej
modziey.

Rne s powoania. Najzwyczajniejszym, to powoanie do maestwa. Wydaje si ono najatwiejsze, a


jake czasem okazuje si trudne. Jest te powoanie do zakonu, do kapastwa. To wydaje si bardzo
trudne, zwaszcza z pocztku, pniej jednak jest rdem wielkiej duchowej radoci. Decydowanie si na
wstpienie do seminarium, do nowicjatu, to nie jest zwyczajny wybr zawodu. Jak kiedy Zbawiciel
powoa dwunastu rybakw na swoich apostow, tak i dzi powouje wybranych do swojej suby, aby
skadali Bogu ofiar Mszy w., nauczali i rozdzielali sakramenty wite. Kto czuje si powoanym,
powinien tego gosu posucha, bo inaczej okazaby nieposuszestwo Bogu oraz pogard dla jego
zaproszenia. Czy ostatecznie ma kto powoanie, orzekaj przeoeni zakonu, czy seminarium.
Jezus spotka nad jeziorem dwch braci: Szymona i Andrzeja, i rzek:,.P'jdcie za Mn, a uczyni was
rybakami ludzi" (Mt 4,19).

- Zastanowi si, moe i mnie powouje Bg do swojej suby.

Scgce trgdozr.atego

W maju 1936 r., w uroczystym pochodzie wrciy do Polski doczesne szcztki apostoa trdowatych o.
Damiana Veuster, ktry dugie lata pracowa wrd trdowatych, a wreszcie zarazi si od nich i sam
umar na trd. Pod koniec swego ycia napisa znamienne sowa:
"Jestem jedynym kapanem na wyspach Moluki. Rado moja i zadowolenie, jakim Hg mnie zasypuje,
nie ma granic. Uwaam si za najszczliwszego czowieka na ziemi. Ofiara mego zdrowia, ktr dobry
Bg raczy askawie przyj, staje si dla mnie lekk i przyjemn, bo Bg sprawi, e moja praca wrd
trdowatych przyniosa owoce".

Pomyl: mona czu si szczliwym, najszczliwszym czowiekiem na wiecie, bdc dotknitym


najwstrtniejsz chorob. Oczywicie, to wyjtkowa aska Boa. Widocznie zasuy sobie na ni o.
Damian ofiarowujc si przez cae ycie do pracy pord trdowatych. Stara si przy tym o zjednoczenie
z Bogiem, pragn Boga miowa coraz wicej. To jego szczcie miao co ze szczcia witych w
niebie.
Nie moemy da, aby Bg darzy nas ju tu, na ziemi, takim szczciem. Najwaniejsze jest to, abymy
pracowitym i uczciwym yciem, zawsze w asce uwicajcej, wysuyli sobie niebo.
"Nic lepszego dla czowieka, ni eby duszy swej

90 91

pozwala zaywa szczcia przy swojej pracy" (Koh 2,24).


- Panie, nie sta mnie na heroiczne czyny, pom mi jednak dy do Ciebie nieustannie.

Portret Emersona

Pewien francuski artysta malowa portret znanego filozofa Waldemara Emersona. W czwartym dniu
pozowania filozof podszed do sztalug i dugo przypatrywa si nie dokoczonemu portretowi. Wreszcie
umiechajc si powiedzia:
- Caa bieda w tym, e im portret jest bardziej do mnie podobny, tym jest brzydszy.

Im lepiej poznasz siebie, swoje zalety i braki, dobre i ze strony, tym lepiej bdziesz przygotowany, by
zrobi w wiecie co dobrego. Jeli chcesz by tym, kim nie jeste, sam siebie oszukujesz i naraasz si na
nieprzyjemnoci.
Grecki filozof, Sokrates, bardzo nalega na swoich uczniw, aby przyswoili sobie zasad: Poznaj samego
siebie.
Na pewno masz sporo wad i nie do wszystkiego jeste zdolny. Ale te masz swoje zalety, te wykorzystaj i
udoskonalaj.
"Bg pragnie, aby wszysey ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni" (1 Tm 2,4).
- Pom mi, Panie, pozna samego siebie i wykorzysta dane mi zdolnoci dla dobra innych ludzi.

Operacja be neculena

Adam Chmielowski by studentem w Rolniczo-Lenym Instytucie w Puawach. Gdy wybucho powstanie


styczniowe, bez wahania zacign si w szeregi powstacw. Kiedy jecha na koniu przez las, rozerwa
si pod nim granat, zabi konia, a jemu poszarpa nog. Adam dosta si do niewoli, gdzie przez kilka dni
nikt si nim nie zajmowa; wdaa si gangrena. Gdy wreszcie zjawi si wojskowy lekarz, zadecydowa
amputacj. Dowiedziawszy si, e lekarz ma bardzo mao rodkw znieczulajcych, Chmielowski cakiem
z nich zrezygnowa na rzecz innych, prosi tylko o cygaro. W czasie operacji lea spokojnie, a pod jej
koniec pokn cygaro wraz z ogniem i zemdla.

Adama Chmielowskiego znamy dzisiaj wszyscy jako witego brata Alberta. Nie tylko w czasie operacji
wykaza wyjtkow cierpliwo, taki by zawsze.
Uczmy si znosi bl cierpliwie. Nie zawsze te musi nam wszystko dogadza. Nie skar si, gdy ci
troch boli zb. Nie wszyscy musz wiedzie, e ci boli gowa, e ci jestzimno. Nie musisz zaraz szuka
wody na wyeieczce, gdy poczujesz pragnienie. Bez sowa zjedz obiad, ktry ci nie smakuje.
W ten sposb wyrobisz w sobie si woli, ktra moe ci si kiedy przyda w niejednej krytycznej chwili.
Zrb co jeszcze lepszego: wszystkie przykroci i ble moesz ofiarowa Panu Bogu, jako dobrowolny
dar.
"Cierpie doczesnych nie mona porwna z chwa, jaka si w nas ma objawi" (Dz 8,18).

92 93

- Codzienne due i mae przykroci zawsze bez narzekania bd ofiarowywa Bogu.

Potreba modlty
Dr Aleksy Carrel, laureat nagrody Nobla, autor wielu cennych ksiek naukowych, duo i piknie pisa
rwnie na temat modlitwy. Oto fragment z jego ksiki:
"Wpyw modlitwy na ciao i umys czowieka daje si stwierdzi tak cile i pewnie, jak wpyw
wydzielania wewntrznego. Oddziaywanie modlitwy mona zmierzy zwikszeniem sprawnoci fizycznej
i umysowej oraz wzrostem odpornoci moralnej. Modlitwa jest si tak rzeczywist, jak sia pxzycigania
ziemskiego. Sam jako lekarz byem wiadkiem, jak przez ufny akt modlitwy ludzie dwigali si z dna
cierpie i rozpaczy".

Nikt nie moe powiedzie, e Bg jest mu niepotrzebny, e jest cakowicie od Boga niezaleny. Bg nas
stworzy, od Niego zaleymy, do Niego zdamy. To wanie wyznajemy w modlitwie. Dzikujemy Bogu
za otrzymane dary, prosimy o nowe aski, o przebaczenie naszych grzechw.
Modlitwa nigdy nie jest daremna, bo chobymy nie otrzymali tej aski, o ktr prosimy, otrzymamy na
pewno inn, ktra jest nam bardziej potrzebna.
Moemy modli si o wszystko, ale ostatecznie musimy podda si woli Boej, naladujc Chrystusa,
modlcego si w Ogrjcu: "Ojcze, niech odejdzie ode mnie ten kielic, lecz nie moja ale Twoja wola niech
si stanie".

Nie musimy koniecznie zawsze odmawia w pacierzu tradycyjnych Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo.
Przynajmniej w niektrych okresach lepiej bdzie modli si wasnymi sowami.
"Jezus wyszed na gr, eby si modli i spdzi ca noc na modlitwie" (k 6,12).
- Moja modlitwa ranna i wieczorna powinna by prawdziw rozmow z Bogiem.

Wylan,y atrament

Krl hiszpaski, Filip II, ca noc pracowa ze swym sekretarzem, aeby wczesnym rankiem wysa przez
goca wane pismo do krla Fxancji. Gdy ju wszystko byo gotowe, przemczony sekretarz, zamiast,
wedug wczesnego zwyczaju, na sporzdzone pismo nasypa piasku, wyla na nie atrament.
Przeraony rzuci si krlowi do ng, bagajc o przebaczenie. A krl spokojnie wzi do prawej rki
jedno naczynie, do lewej drugie i powiedzia: "Widzisz, tu jest atrament, a tu jest piasek".

Najlepiej by byo nigdy nie wpada w gniew, nie reagowa natychmiast na jakie obraliwe sowa, na z
wiadomo. Lepiej przez moment odczeka, a minie pierwsze wzburzenie. Prdzej jednak mona
wytumaczy gniew, jako reakcj na jaki czyn pochodzcy ze zej woli, ni gniew z powodu jakiej
szkody, wyrzdzonej komu niewiadomie. Taki gniew, to dua niesprawiedliwo i nieatwo bywa
zapomniany.
Niejednokrotnie wydaje si nam, e w tym kon94 95

kretnym wypadku nie mona inaczej zareagowa, jak tylko gniewem. Tymczasem ju po kilku minutach
zwykle przychodzi refleksja, e mogoby si bez tego gniewu obej.
"Kady czowiek powinien by chtny do suchania, nieskory do mwienia, nieskory do gniewu" (1 Jk
79,21).
- W krytycznej chwili przypomn sobie mdr reakcj krla Filipa.

Dobrodusna neprazvda
Sutan Mahomet, rozgniewawszy si na jednego ze swoich oficerw, kaza go powiesi. Nieszczsny
skazaniec, idc na stracenie, przeklina sutana za jego niesprawiedliwo i okruciestwo. Sutan nie
syszc dokadnie jego sw, zapyta stojcego obok wezyra:
- Co on tam wykrzykuje?
Wezyr w, wspczujc skazanemu, a zarazem nie chcc denerwowa sutana, powiedzia:
- On woa: Niech Allach kocha tych, ktrzy hamuj swj gniew i potrafi przebacza.
Sutan da polecenie, aby skazanego zwolni. Ale ktry z dworzan, osobisty wrg skazanego,
pospieszy powiedzie sutanowi, co naprawd skazaniec wykrzykiwa. Sutan jednak nie cofn danego
polecenia, a dworzaninowi powiedzia:
- Milsza mi jest dobroduszna nieprawda wezyra, nili twoja zoliwa prawda.

Jeliby chodzio o jakie wielkie przestpstwo, jaki wielki nieporzdek, trzeba o tym powiedzie

nauczycielowi, przeoonemu, chocia to niemie. Nie chodzi tu o to, aby komu zaszkodzi, ale by
innym nie dziaa si krzywda, zgorszenie.
Natomiast aden przeoony nie musi wiedzie o wszystkich bdach, o wszystkich ujemnych stronach
swoich podwadnych i nie ma sensu zawraca mu gowy podobnymi sprawami.
"Miujcie jedni drugich i bdcie sobie yczliwi" (Rz 12,10).
- Zawsze, o ile monoci, bd przedstawia swoich kolegw w dobrym wietle wobec przeoonego.

Ga-tganare Emaus

Ksidz Groues - Pierre Henri, doktor teologii, pose do parlamentu francuskiego, widzc w jakich
ndznych slumsach mieszkaj ludzie wok Parya, postanowi co dla nich zrobi. Nie majc adnych
funduszy, zacz z kilkoma bezdomnymi zbiera stare szmaty i metale kolorowe na zom na podparyskich
mietnikach. Okazao si, e mona te rzeczy drogo sprzedawa. Za uzyskane pienidze kupowa
materiay budowlane i budowa domki jednorodzinne, do ktrych przeprowadzali si sami gaganiarze i
inni mieszkcy slumsw. W cigu kilku lat powstaa caa dzielnica maych, a schludnych domkw. O ojcu
Pierre napisano duo ksiek, w Polsce bardziej znana, to: Gaganiarze z Ema us.

Chcc rozpocz jak akcj dobroczynn, zamiast wygasza odezwy, lepiej samemu wzie si

96

do pracy. Przykad dziaa skuteczniej ni proby oraz zachty. Najczciej w ten sposb powstaj rne
bardzo poyteczne dziea.
Trzeba te wzi pod uwag, czego mona od pomocnikw wymaga. Tamci gaganiarze do adnej
trudniejszej pracy nie byli zdolni.
"Co uczynilicie dla tych najmniejszych, Mniecie uczynili" (Mf25,40j.
- Moe w przyszoci zada Bg ode mnie oddania si dzieom miosierdzia. Na razie chtnie pomog
bliniemu.

Matka Teresa Kalkuty

Agnieszka Bojaxhiu, dzi powszechnie znana jako matka Teresa z Kalkuty, urodzia si w A1- banii 1910
roku. Wstpia do zgromadzenia sistr Matki Boskiej Loretaskiej. Przeoeni wysali j do Indii, do
pracy w szkole dla dzieci Anglikw.
Patrzc co dzie na umierajcych z godu Hindusw na ulicach Kalkuty, postanowia zaj si
wycznie nimi. Zbieraa ich do swego rodzaju umieralni, aby przynajmniej par godzin przed mierci
doznawali mioci i opieki. Wnet przyszy jej z pomoc chrzecijaskie dziewczta. Z nimi zaoya
zgromadzenie "Sistr Misjonarek Mioci". Obecnie siostry te dziaaj ju w 70-ciu krajach, rwnie w
Polsce, a od roku 1990 w Moskwie i innych miastach Wsplnoty Niepodlegych Pastw. Zgromadzenie
to rozwija si bardzo szybko, w samych Indiach liczy ju obecnie 500 nowicjuszek. Przykad Misjonarek
Mioci udziela si wielu postronnym ludziom, setkmi przychodz pomaga przynajmniej przez kilka
tygodni.

Opieka nad chorymi, to jeden z najpikniejszych dobrych uczynkw. Na szczcie nigdy nie brakowao i
dzisiaj nie brakuje takich, ktrzy obieraj sobie zawd lekarza, pielgniarki.
Ale opieka nad chorymi nie tylko do tych wycznie naley, ktrzy oddaj si jej zawodowo. Kady z nas
moe znale si w takiej sytuacji, e bdzie obowizany zaopiekowa si kim chorym, czy to w
rodzinie, czy to w ssiedztwie i nie bdzie mu wolno od tego si wymwi. Czasem bdzie chodzio tylko
o przyniesienie lekw z apteki, zrobienie zakupw, zrobienie porzdku w mieszkaniu.
"Byem chory, godny, spragniony, a pomoglicie Mi" - mwi Chrystus (Mt 25,34)
- I ja nie jestem zwolniony od pomagania chorym w razie potrzeby.

W gode Bogem

Pewien serdeczny przyjaciel prezydenta Lincolna, chcc doda mu odwagi w trudnej sytuacji, powiedzia:
- Jestem przekonany, panie prezydencie, e Bg jest z nami.
- I ja nie wtpi, e Bg jest z nami, odpowiedzia Lincoln uprzejmie, ale stanowczo. Nie wtpi, bo
wiem, e Bg jest zawsze po stronie sprawiedliwoci. Natomiast jest moj codzienn trosk, abym ja by
w zgodzie z Bogiem. My nie moemy da, aby Bg dostosowa si do nas, przeciwnie, to my mamy
obowizek dostosowa si we wszystkim do woli Boej.

98 9

Zwaszcza w trudniejszych okresach ycia powinnimy dooy stara, eby si speniy sowa modlitwy
Paskiej: "Bd wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi".
Chory, ktry pragnie wyleczenia, zdaje si we wszystkim na lekarza. Gdyby za wicej polega na swoim
zdaniu ni na decyzji lekarza, byby nierozsdny.
Nie ma nic waniejszego dla mieszkacw ziemi, jak penienie woli Boej. Zwykle ludzie o tym
pamitaj.
"Moim pokarmem jest penienie woli Tego, ktry mnie posa" - powiedzia Chrystus o sobie (J4,34).
- Pom mi, Panie, wiernie peni Twoj wol w kadej chwili mego ycia.

Praca dla trgdozvatych

Raoul Folerau, Francuz, dziennikarz, w czasie okupacji niemieckiej ukrywa si w ogrodzie zakonnic. Od
tych zakonnic dowiedzia si, e na wiecie yje duo trdowatych, ktrzy wywoeni s na bezludne
wyspy, gdzie - pozbawieni s opieki i umieraj z godu. Wstrznity tym opowiadaniem, w roku 1941
opuszcza swoje bezpieczne schronienie i rozpoczyna nie znane podre przez Azj i Afryk. Przekonuje
si naocznie, jak rzeczywicie straszny jest los trdowatych.
Od tego czasu a do koca ycia dziennikarz ten p roku przeznacza na podre po Europie z
odczytami o koszmarnej doli trdowatych zbierajc rwnoczenie dla nich ofiary. Drug poow roku
powica na poszukiwanie trdowatych, aby bez lku ciska ich rce, i obdarowa tym, co zdoa
wydoby z kieszeni ludzi zdrowych.

Lubisz na pewno przebywa wrd ludzi o miym wygldzie. Nie znisby moe na cianie swojego
mieszkania portretu czowieka trdowatego. A co dopiero wrd takich ludzi mieszka, bandaowa ich
ociekajce rop rany, oddycha tamtym wstrtnym powietrzem... A jednak tysice zakonnic, ksiy, braci
zakonnych powica si pracy wrd trdowatych. Warto wiedzie, e trd jest obecnie uleczalny, tym
bardziej trzeba trdowatym przyj z pomoc.
Prawdopodobnie nie wybierasz si na misje do trdowatych, ale na zoenie choby maej ofiary na
szpitale dla trdowatych mgby si moe zdoby. Takie ofiary przyjmuj np. Ojcowie Jezuici, 31-041
Krakw, May Rynek 8.
Chrystus litowa si nad trdowatymi i wielu z nich uzdrowi.
- Powinienem kiedy materialnie wesprze misje dla trdowatych, a dzisiaj pomodl si w ich intencj i.

Such,y kame

Hindus Sandhu Sunger Singh tak pisze: "Pewnego razu siedziaem nad brzegiem Gangesu. Wydobyem z
wody okrgy, twardy kamie i rozbiem go. Zdziwiem si, e wntrze tego kamienia byo zupenie
suche. Tak dugo lea w wodzie, a jednak woda nie dosiga jego wntrza".

100 101

Podobnie niektrzy ludzie yj przez cae lata wrd wierzcych praktykujcych, a jednak nic z nauki
Chrystusa do ich dusz nie przenikno.
Moe si zdarzy, e kto bdc sierot zosta wychowany w Pastwowym Domu Dziecka i nic o
Bogu nie sysza. Wyszedszy z tego domu musia zauway, e ludzie, z ktrymi ma styczno, wierz w
jaki inny wiat, ale tym si nie zainteresowa. Taki nie jest zapewne bez winy.
Ale czy nie ponosz adnej winy ci, ktrzy co dzie z nim obcujc, nie prbowali przekaza mu swej
wiary, podzieli si swym chrzecijastwem? Moe jego koledzy, ssiedzi rozmawiali z nim na wszystkie
tematy, tylko nigdy na tematy wiary?
To moe z ich winy ten kamie pozostaje zawsze suchy i za to odpowiedz kiedy przed Bogiem.
"W nocy przemwi Pan do Pawa: Przesta si lka i nie milcz, bo ja jestem z tob" (Dz 18,9).
- Gdy spotkam koleg, ktry nie praktykuje, moe w ogle nie wierzy, wdam si z nim w rozmow, bd
si stara pozyska go dla wiary.

Ozvadcene O'Connell'a

Pewnego dnia w parlamencie angielskim jeden z mwcw nazwa O'Connell'a, Irlandczyka, "papist".
Na to O'Connell odpowiedzia: "Chciae mnie, obywatelu, obrazi, ale wiedz, e mnie tym sowem
uczci. Jestem <<papist>> i chlubi si tym. <<Papista>> bowiem wyznaje wiar, ktra poprzez
nieprzerwany acuch papiey siga samego Chrystusa, gdy twoja wiara nie siga poza Lutra, Kalwina,
Henryka VIII i Elbiet. Powtarzam ci z dum, jestem <<papist>>. Gdyby za mia troch zdrowego
rozsdku, to by zrozumia, e stokro lepiej jest zalee w rzeczach wiary od papiea, ni od krla, jak u
was. Lepiej zalee od pastorau, ni od miecza. Lepiej od soborw, ni od parlamentw".

*
Pamitamy, e dekretem Henryka VIII (1534) tysice katolikw w Anglii skazano na mier za wierno
papieowi.
Do dzi gow kocioa anglikaskiego jest kadorazowy krl, czy krlowa. W zakresie sakramentw
najwysz wadz posiada anglikaski prymas. Z czasem ustay przeladowania, powoli znikaj
antagonizmy, przyczynia si do tego ekumenizm.
Nadal jednak anglikanie patrz z gry na katolikw, po cichu za zazdroszcz katolikom papiea, jego
autorytetu, jaki posiada na caym wiecie. Jednak z autorytetem papiea licz si wszyscy, nie tylko
chrzecijanie, ale nawet ydzi i muzumanie.
"Ty jeste Piotr (czyli Skaa), i na tej Skale zbuduj Koci mj, a bramy piekielne go nie przemog" (Mt
16,18).
- Dziki Ci, Boe, e od urodzenia nale do Kocioa katolickiego, ktrego gow jest nieomylny papie.

Sueces olskego astronoma

Mody polski astronom, Aleksander Wolszczan, w roku 1980 wyjecha do USA i podj prac w
instytucie astronomicznym w Puerto Rico. Majc do dyspozycji ogromny radioteleskop o rednicy 305
m, przy wielkim nakadzie pracy, odkry nowy ukad planetarny, jedyny

102 103

poza znanym dotychczas ukadem sonecznym. Odkry mianowicie, e wok pulsara P5R125 kr dwie
planety. Ten ukad planetarny by bardzo trudny do odkrycia, poniewa sam pulsar i jego planety s
bardzo mae i ciemne. Wiadomo o tym odkryciu podao brytyjskie pismo naukowe i nadao mu wielk
rang (Gazeta Wyborcza 9.01.92).

Czowiek, to mikrokosmos - mwimy niekiedy. Peno w nim tajemnic. Psychologowie, filozofowie wci
dokonuj w nim rnych odkry, wyjaniaj zawie tajemnice.
Ale nawet twj kolega potrafi w tobie odkry jak ciemn "planet", nazwie j po imieniu i w porywie
gniewu wypowie ci j w oczy. Ale ty w to nie uwierzysz, jak nie chcieli wierzy Kopernikowi w jego
odkrycia. Stwierdzisz, e kolega posuguje si faszywymi szkami, e jest zoliwy. Moe jednak
powiniene si zastanowi, czy to nie ty patrzysz na swoje postpowanie przez rowe okulary...
"Bracia, jestem co do was przekonany, e peni jestecie szlachetnych uczu i zdolni do udzielania sobie
wzajemnyeh napomnie" (Rz 15,14).
- Gdy mi kto, choby w gniewie, postawi jaki zarzut, zastanowi si, czy nie ma racji.

Metoda Lncolna

Kiedy prezydent Lincoln w swoim przemwieniu z uznaniem wyrazi si o konfederatach. Syszc to,
pewna kobieta, zgorszona tym, zrobia mu uwag:
- Panie prezydencie, vrogw trzeba niszczy, a nie chwali.

- Prosz pani - odpowiedzia Lincoln - czy ja ich nie niszcz, mwic o nich dobrze? Przecie po tym
moim przemwieniu wielu z nich stanie si moimi przyjacimi.

atwo by miym dla tych, ktrzy rwnie dla nas s uprzejmi, yczliwi. Trudno jednak kocha tych,
ktrzy nam si sprzeciwiaj, staraj si nam zaszkodzi.
Czsto na jak niesprawiedliwo, jak krzywd, ludzie odruchowo, prawie instynktownie reaguj
gniewem, pragnieniem odwetu. Takie postpowanie niczego nie naprawia, owszem, pogarsza nasz
sytuacj i w ogle stosunki midzyludzkie.
Lincoln mia racj zmieniajc wrogw w swoich przyjaci. Jak uwaasz? Czy nie warto by naladowa
go pod tym wzgldem?
"Bdcie dla siebie nawzajem dobrzy i miosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak Bg przebaczy nam w
Chrystusie" (Ef 4,3Z).
- Bd si wiczy w uprzejmoci wzgldem tych, ktrzy s do mnie uprzedzeni.

Wara artysty

Jacek Malczewski, jeden z najwikszych naszych malarzy, w yciu prywatnym by bardzo prostym
czowiekiem. Za swj idea uwaa w. Franciszka z Asyu. Cae jego ycie nacechowane byo dobroci,
hojnie wspiera ubogich.
Pewnego razu odwiedzi go dosy bogaty ssiad i cay czas narzeka, jak wielkich trudnoci dowiadcza.
Po jego odejciu zwrci si Malczewski do jednego ze swych przyjaci,

104 105

obecnego przy tej rozmowie: "Widzisz, gdyby on sobie cho raz pomyla, e tu niedaleko, w
Zakliczynie, w tabernakulum jest Pan Jezus, to by si tak nie martwi byle czym".

Duo si wszdzie syszy narzeka. Niektrzy ludzie maj rzeczywicie cikie ycie. ale duo jest te
takich, ktrzy nie maj biedy, a wci narzekaj.
Jedni i drudzy zapominaj, e mog si zwierzy najpewniejszemu Przyjacielowi, obecnemu w
Najwitszym Sakramencie, ktry kiedy powiedzia: "Nie zostawi was sierotami".
Modzie przewanie nie odczuwa zbytnio kopotw materialnych, bior je na swoje barki rodzice. Nie
znaczy to jednak, e nie maj adnych zmartwie.
W niektrych miastach modzie, idc do szkoy, po drodze wstpuje do kocioa na krtk modlitw.
Bardzo pikna praktyka.
"Pjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a ja was pokrzepi" (Mt 11,28).
- Jezu, z Tob chc i przez ycie.

Sarassote

Sarassote, synny hiszpaski skrzypek XIX wieku zosta przez jednego krytyka nazwany geniuszem.
Sarassote obrazi si na niego powanie: "Ja geniuszem? - krzycza w gniewie.
- Przez 37 lat wiczyem po 14 godzin dziennie, aby co osign, a on mnie teraz nazywa geniuszem".

Niektrym ludziom da Pan Bg tak wielkie zdolnoci, e bez trudu mog mie niezwyke osignicia w
muzyce, w literaturze. czy w innych dziedzinach kultury. Takich nazywamy geniuszami, cudownymi
dziemi.
Ale geniusze rzadko pojawiaj si na ziemi. Natomiast kady czowiek otrzyma od Boga jakie
zdolnoci, ktre powinien w sobie odkry i uparcie je rozwija, jak to czyni Sarassote. Bez tej pracy
bowiem wrodzone zdolnoci bd cakowicie lub przynajmniej czciowo zmarnowane. Im wicej
rozwiniemy swoje zdolnoci za modu, tym wicej bdziemy uyteczni dla spoeczestwa w przyszoci.
"Kademu bowiem, kto ma, bdzie dodane, tak, e nadmiar mie bdzie" (Mt 25,29).
- Zastanowi si, jakie zdolnoci, dane mi przez Boga, powinienem specjalnie rozwija.

Jae zvygrany los

Sawny woski powieciopisarz Manzoni a do pnej staroci codziennie uczestniczy we Mszy w. Gdy
pewnego razu zatrzymano go w domu z powodu zawieruchy nienej, cay dzie by niepocieszony. W
tym stanie zasta go jeden z przyjaci. Dowiedziawszy si o przyczynie przygnbienia, umiechn si
troch ironicznie. Wtedy Manzoni mu wyjani:
- Wyobra sobie, e wygrae na loterii los i tylko dzisiaj mgby go odsprzeda za sto tysicy guldenw.
Ale wanie zatrzymaa ci w domu zamie niena i nie moge tego losu spieniy. Czy byby w innym
nastroju, ni ja obecnie?

106 103

Msza w. to ofiara Nowego Testamentu, w ktrej Jezus Chrystus ofiarowuje si za nas swemu Ojcu. Jest
to uobecnienie ofiary krzyowej. Zatem Msza w. ma warto nieskoczon. Moemy przez ni najpeniej
Boga wielbi, przebaga za grzechy, podzikowa za otrzymane aski i prosi o nowe. adne dobre
uczynki, dugie modlitwy, umartwienia nie dorwnaj Mszy w. ani jej nie zastpi.
Pamitajmy, e opuszczenie Mszy w. w niedziel lub wito bez wanej przyczyny jest grzechem.
Na Msz w. przychodmy z radoci i uczestniczmy w niej czynnie, czc si ze sowami kapana.
"Chrystus raz jeden zosta ofiarowany dla zgadzenia naszych grzechw" (Hbr 9,2B).
- Na pocztku kadej Mszy w. uwiadomi sobie, e to sam Chrystus t Msz w. sprawuje, posugujc
si ustami i rkoma kapana.

Prygoda Grffna

Jeszcze w latach szedziesitych naszego wieku Murzyni w USA traktowani byli jak niewolnicy.
Amerykanie w ogle nie mieli zamiaru zrwna ich kiedykolwiek w prawach. Wreszcie czarni mieszkacy
Ameryki zaczli si buntowa, dochodzio do czstych zamieszek. Pisarz Griffin sta po ich stronie i
postanowi napisa ksik, przedstawi w niej wielk niesprawiedliwo w traktowaniu czarnych.
Aby lepiej pozna dol Murzynw i wczu si w ich pooenie, sam umalowa si na czarno i jako
Murzyn wdrowa po rnych miastach

poudniowych Stanw, proszc o przyjcie do pracy, choby za poow normalnej stawki. Nigdzie go nie
przyjto, wszdzie okazywano mu pogard. Swoje przygody opisa w ksice pt. Czarny jak ja. Ta
ksika przekonaa wielu Amerykanw.
Wreszcie w roku 1968 Murzyni otrzymali w USA prawa obywatelskie.

W oczach Boych jestemy wszyscy rwni, jestemy wzgldem siebie brami, a dziemi tego samego
Ojca w niebie, bez wzgldu na kolor skry. Tak te postpuje Koci, ktry wielu ludzi rnych ras
zaliczy w poczet bogosawionych i witych. W Afryce nie ma ju biaych biskupw, kardynaw, s
tylko czarni.
Gdyby mia okazj zetkn si z czowiekiem innej rasy, zwaszcza Murzynem, oka mu szacunek,
przyja, serdeczno i moliwie nie zrywaj z nim kontaktu.
"Nie ma ju rnicy midzy ydem a Grekiem, jeden jest bowiem Pan wszystkich" (Rz 10, Y2)
- Wykorzystam okazj spotkania si z czowiekiem innej rasy, aby mu okaza przyja i szacunek.
Lekcja katechmu

Znany pisarz woski Papini by czowiekiem niewierzcym, a nawet blunierc. Jego ona natomiast bya
wzorow katoliczk i religijnie wychowywaa dzieci. Pewnego dnia, gdy miaa bardzo duo pracy
poprosia ma, aby j zastpi i przepyta dzieci z zadanych pyta katechizmowych. achn si i
odmwi stanow108 109

czo, pniej jednak, ulegajc probom ony, zgodzi si wreszcie.


Gdy wzi do rki katechizm, ogarno go zdumienie. Nie spodziewa si znale w tej maej ksieczce
tyle ciekawych i mdrych wiadomoci. Zacz si w niej rozczytywa, a w miar czytania, topniao w nim
niedowiarstwo. Nawrci si i wraz ze swoj ma creczk przystpi do pierwszej Komunii w.

Nie zawsze, ale chyba najczciej, niewiara pochodzi z braku wiedzy o religii. Czowiek, ktry tylko co
nieco sysza o wierze jako mae dziecko i nigdy ju potem nie pogbia swych wiadomoci religijnych,
pozbawiony wychowania religijnego, prawdopodobnie opowie si kiedy jako niewierzcy. Wiadomoci
zasyszane w dziecistwie, zatarte potem przez czas, wydadz mu si nie do przyjcia. Nie bd pasoway
do poziomu umysu dojrzaego czowieka. Dopiero, gdy przypadkowo zapozna si zjakim bodaj
fragmentem wiary, mog mu si oczy otworzy, zobaczy wielk mdro prawd i zasad wiary, ktrej
nigdy i w niczym nie dorwna adna mdro ludzka.
Trzeba koniecznie swoj wiar pogbia. Oprcz lekcji religii w szkole i nauk w kociele, dobrze ci ku
temu posuy czytanie ksiek religijnych.
"Czowiek osiga usprawiedliwienie przez wiar" (Rz3,8).
- Pomyl, gdzie mgbym kupi lub poyczy ksik, ktra wyjani interesujcy mnie problem.

Mcha omonosozv

Jeszcze w pocztkach XIX w. w Europie Zachodniej wrd robotnikw panowa powszechnie


analfabetyzm. W duych miastach istniay szkoy, ale na opaty za nauk mogli sobie pozwoli tylko
bogaci. Znany angielski wynalazca maszyny parowej, George Stephenson, z trudem zdoby znajomo
liter, do szkoy nigdy nie chodzi.
Nie lepiej oczywicie byo na Wschodzie, w Rosji. Michai omonosow (t 1765) razem ze swoim ojcem
owi ryby w Morzu Biaym, pod Koem Podbiegunowym. Trawio go nieprzeparte pragnienie nauki.
Nauczy si czyta od prawosawnego diakona, od niego te dowiedzia si, e w Moskwie jest jaka
szkoa. W tajemnicy przed rodzicami, w nocy, pieszo uda si w podr do Moskwy, cay czas biegnc,
okoo 00 km za saniami rybakw, ktrzy wieli ryby na sprzeda. W Moskwie udao mu si zapisa na
Akademi, ktr prowadzili prawosawni mnisi. Potem studiowa w Petersburgu. Zosta wszechstronnym
uczonym, zwaszcza przyrodnikiem.

Dzikujmy Bogu za to, e yjemy w epoce, w ktrej wszyscy, bez ograniczenia. mog si uczy.
Uprzytomniimy sobie, iIe zawdziczamy tym, ktrzy w przeszych wiekach swoj prac naukow,
wynalazkami, dokonanymi w bardzo trudnych warunkach. uczynili nasze ycie atwiejszym i kulturowo
bogatszym.
,.Bogu. ktry jedynie jest mdry. niech bdzie chwaa na wieki wiekw. Amen" (Rz 16.271.
110 111

- Panie, dzikujemy Ci za to, e dae niektrym ludziom wyjtkowo wielkie zdolnoci, tak e mogli
doprowadzi nasz kultur do obecnego poziomu.

Warafykzv

Z pocztkiem 1915 roku pewien kapan we Woszech stara si nawrci ciko chorego czowieka.
Ten jednak by niezwruszony i twierdzi, e wiara dobra jest dla prostego ludu, natomiast wyksztaceni
ludzie jej nie potrzebuj. Wtedy kapan wskaza na przykad Volty, ktry cho jest wielkim uczonym, co
dzie uczestniczy we Mszy w. i przyjmuje Komuni w. Gdy chory nie dawa temu wiary, kapan w
uda si do Volty, mieszkajcego w pobliu i poprosi, aby skreli par sw na temat swojej wiary.
Wwczas Volta napisa:
"Nie rozumiem, jak mona wtpi o szczeroci mojej wiary, ktra jest katolicka, apostolska, rzymska.
W niej si urodziem i wychowaem, do niej wewntrznie i zewntrznie si przyznaj. Aby si w tej wierze
utwierdzi, czytaem pisma przeciw wierze. Z tego czytania wyoniy si najsilniejsze rozumowe dowody,
przemawiajce za wiar".

Spomidzy najwikszych przedstawicieli nauk fizycznych rwnie religijnymi i gorliwymi katolikami byli:
Amper, Faraday, Ohm, Roentgen, Marconi.
Ich przykad nie jest oczywicie jakim argumentem naszej wiary, ale nie jest te cakiem bez znaczenia.

"Niebiosa gosz chwa Boga, dzieo rk Jego obwieszcza nieboskon" (Ps 19,Z).
- Wielbi Ci i miuj, Panie, ziemia i cay wszechwiat wiadczy o Twojej potdze i mdroci.

Wynane psara

Wadysaw Reymont cay czas swojej ostatniej, dugiej choroby, spdza na czytaniu Ewangelii i ksiek
traktujcych o yciu pozagrobowym. Widocznie pod wpywem tej lektury bardzo zmieni si duchowo,
stale bowiem wyraa al, e nie ma ju si do pisania teraz, gdy wanie pozna prawd, gdy dopiero teraz
mgby co poytecznego napisa.
O swoim dotychczasoym pisarstwie wyraa si lekcewaco: "Wszystko, co dotd robiem, byo
gupstwem. Teraz dopiero przejrzaem i wiem, jak naleao pracowa".

Zdarza si nierzadko, e ludzie bardzo zdolni duo pracuj dla spoeczestwa i dla swojego zadowolenia.
Ale choby mieli do liczne osignicia, choby, jak Reymont, otrzymali nagrod Nobla, jeliby ich praca
miaa tylko cel ziemski, w yciu przyszym na nic im si to nie przyda.
Natomiast, jeli kto przez cae ycie wykonuje najprostsze prace, nie dla wasnej sawy, ale dla chway
Boej, wysuy sobie wielk u Boga nagrod. O wartoci czynw ludzkich stanowi przede wszystkim
intencja.
"Zaprawd, powiadam wam, wzili ju zapat swoj" (Mt 6,5) - powiedzia Pan Jezus do tych,

112 113

ktrzy speniaj dobre uczynki w tym celu, aby zyska ludzkie pochway.
- Przy rannym pacierzu zawsze otiaruj swoje prace Bogu.
Otzvr sg na wsystkch

Chrystus nikogo nie omija. Rozmawia nie tylko uczniami, ktrzy okazywali mu mio i szacunek, ale
i z celnikami, grzesznikami, z faryzeuszami, ktrzy byli do niego wrogo usposobieni. Najchtniej
przestawa z biednymi, ale nie gardzi te bogatszymi. Czytajc Ewangeli, jestemy pod wraeniem, e
dla Chrystusa kady czowiek mia swoj warto.
Widziano Go w krugankach wityni, na placu targowym, nad jeziorem i na przyjciu weselnym. Swoje
nauki popiera przykadami czerpanymi z ycia rolnikw, rybakw, pasterzy...

atwo nam rozmawia o rzeczach zwizanych z religi w gronie przyjaci, ktrzy nas rozumiej i myl
podobnie jak my. Powstaje problem, gdy si znajdziemy wrd obcyeh, zwaszcza wrd ludzi, ktrzy nie
ywi sympatii do nas ani do religii.
Wtedy nachodzi ci pokusa zostawi ich i odej. Mwisz sobie: "Nie ma tu nikogo, kto by chcia mnie
sucha". "To nie jest odpowiedni moment". Kady moment jest waciwy i kady czowiek zasuguje,
aby mu powiedzia prawd.
"Gdy Jezus siedzia w domu Lewiego przy stole, wielu grzesznikw i celnikw siedziao razem z Nim i z
Jego uczniami (Mk 1l,15).

- Panie, dodaj mi odwagi, abym by gotw mwi o sprawach wiary nawet do tych, ktrzy nie bardzo
pragn tego sueha.

Jedna aaka

Pewnego dnia ks. Jakub Keller dla swoich christoforw urzdzi walne zebranie na wielkim stadionie
sportowym w Nowym Jorku. U oznaczonej, pnej godzinie, rzsicie owietlony stadion wypeni si
gomi po brzegi.
Nagle z megafonw da si sysze znany gos ks. Kellera: "Prosz wygasi wszystkie wiata". Wielkie
zdziwienie - ciemnoci. Za chwil znowu ten sam gos z megafonw: "Niech kady zapali jedn zapak.
Kto nie ma, niech wemie od najbliszego ssiada". I na stadionie zrobio si jasno. Mae pomyki zapaek
potrafiy owietli olbrzymi stadion.
I znowu za chwil odzywa si gos ksidza Kellera: "Prosz zapali reflektory. Teraz wrcicie do swoich
domw i kady z was zapali przynajmniej jedn zapak mioci bliniego. Jeli tak kiedy uczyni
wszyscy ludzie, duo janiej bdzie na wiecie".
I tak, bez adnego referatu, zakoczy si walny wiec christoforw. Uczestnicy rozeszli si do swych
domw w radosnym zamyleniu.

Mamy czasem jakie wane zajcie w domu, czy w szkole. Jestemy t prac bez reszty pochonici.
wkadamy w ni ca swoj energi, mylimy jedynie o tym. aby j dobrze i na czas wykona nie
zwracajc uwagi na yjcych obok nas ludzi. od114 115

nosimy si do nich niezbyt grzecznie. Niestety, musimy i w takich okolicznociach opanowa swoje
nerwy, bo wane jest nasze dzieo, ale jeszcze waniejsza mio bliniego.
wity Pawe pisze w licie do Koryntian: "Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow, a mioci bym nie
mia, stabym si jako mied brzczca albo cymba brzmicy" (1 Kor l3,1).
- Boe, jake wiele trac, gdy mioci bliniego nie stawiam na pierwszym miejscu w moich stosunkach z
ludmi.

116

SPIS TRECI

Od autora...

"Moja mama mnie pozna '..... "To nie ciar'


Skaleczony palec...
Kruczek
May artysta.
Odwani chodz noc
Odmieniec...
"Ja mam skleroz"... Niepeny kubek wody
Psy i lustra..
Wit de Fontgalland..
Gronostaj...
Krzysiek chodzi o lasce...... Optymista...
dzka harcerka....
Baaganiarz..
Odwiedziny w szpitalu
"Mia by telefon'..
W domu i poza domem
Czas wolny od zaj "Niedobry ojciec'.. W domu Frassatich.
Wigilia o chlebie i wodzie..... Zdolno odradzania si...... Rozkwity kaktus.. Krystyna szuka pracy
Niekwestionowana pikno... Dugie poszukiwanie
Herbatka pod goym niebem... Kompan.
Szerokie serca
Wrd chuliganw..

117