+ x

- ÷

Misi
Murid mampu menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira

Visi
Melahirkan murid yang mampu menguasai kemahiran asas 3M dan membina

keyakinan diri terhadap pembelajaran

Motto
TEKUN BELAJAR

CEPAT PANDAI
Selamat Datang
KELAS INSPIRASI HATI
SEK KEB JERAM LANDAK, JERANTUT, PAHANG.

Konsep Kelas
Terbuka kepada semua murid SK JERAM LANDAK yang menghadapi masalah pembelajaran khususnya dalam penguasaan kemahiran 3M.

Membantu guru dalam menyediakan BBM dan perancangan lebih berkesan untuk

pembelajaran murid pemulihan.

Matlamat Kelas Inspirasi Hati
Program Pemulihan disediakan untuk membantu murid-murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Memastikan 100% murid-murid celik 3M (membaca, menulis, mengira).

Setelah mengikuti program ini dalam jangka masa yang ditentukan, murid-murid dapat: Menguasai kemahiran asas 3M

Meneruskan pembelajaran di kelas biasa Mempunyai keyakinan diri dan sikap positif terhadap pelajaran.

INFORMASI

INFORMASI RUANGAN

INFORMASI

1.

kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid yang terpilih dari tahun 2 hingga6.

2.

Membantu guru mengenalpasti murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M.

3. 4.

Merancang aktiviti yang sesuai dengan murid pemulihan. Berjumpa dengan ibubapa dan guru kelas untuk mendapatkan maklumat murid.

5. 6.

Melaksanakan penilaian berterusan dan merekodkannya. Menyediakan fail-fail murid. Menjadi Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful