You are on page 1of 4

PROGRAM

CERAMAH DAN PAMERAN DENGGI


SEKOLAH KEBANGSAAN KAYU ARA
2017
TARIKH : 10 NOVEMBER 2017
HARI :
MASA : 2.00 3.30 PETANG

ANJURAN : UNIT DENGGI SK KAYU ARA.


1. LATAR BELAKANG
1.1 Demam denggi adalah satu penyakit yang masih menjadi satu
masalah kesihatan awam di Malaysia. Bilangan kes-kes denggi
dilaporkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2. OBJEKTIF
2.1 Objektif Am
Untuk mendedahkan kanak-kanak sekolah kepada aktiviti
pencegahan dan kawalan denggi dengan tujuan mengwujudkan
satu kumpulan yang menjadikan Change Agent kepada
masyarakat.

2.2 Objektif Khusus


i) Untuk memberi kefahaman, kesedaran dan kemahiran di
dalam mencegah dan mengawal kejadian demam denggi
di sekolah.
ii) Untuk melibatkan semua warga sekolah dalam aktiviti
pencegahan dan pengawalan demam denggi.

3. RASIONAL
3.1 Sekolah-sekolah mempunyai organisasi yang lengkap di mana
guru kesihatan di sekolah-sekolah berkenaan boleh diharap
sebagai co-ordinator pelaksanaan bebas denggi.
3.2 Bagi menyemai pengetahuan dan amalan baik di dalam
kawalan denggi kepada peringkat umur yang rendah supaya
pengetahuan dan amalan tersebut dapat diteruskan apabila
dewasa nanti. Di samping itu diharap murid sekolah dapat
menjadi agen perbahan kepada bebas denggi di rumah,
kampong/taman dan seterusnya kepada masyarakat umum.
3.3 Kajian daripada negara-negara lain telah menunjukkan bahawa
aktiviti kawalan denggi yang ditumpukan kepada golongan
kanak-kanak sekolah telah mencapai kejayaan.
4. MATLAMAT
4.1 Mendedahkan kepada murid-murid sekolah tentang aktiviti
pencegahan dan kawalan denggi bagi mewujudkan satu
kumpulan yang menjadi agen perubahan kepada masyarakat
setempat.
4.2 Memberikan kesedaran, kefahaman dan kemahiran bagi
menghindari dan mencegah demam denggi.
4.3 Mewujudkan masyarakat sifar denggi.

5. JAWATANKUASA PERLAKSANA

PENASIHAT Pn Zainun @ Norainon Bt Lain (GB)


PENGERUSI Pn Norashikin Bt Majid (PK Hem)
NAIB PENGERUSI 1 Pn Norsiah Bt Abd Majid (PK 1)
NAIB PENGERUSI 2 En Rizwan B Che Razak (PK Koku)
SETIAUSAHA Pn Latifah Bt Ibrahim
AJK Pn Rohana Bt Rain (Unit Denggi)
Pn Faiznur Bt Norman (Unit Kebersihan)
En. Arian Smail (Unit Landskap)
Pekerja Swasta (Tandas dan Longkang)
6. AKTIVITI
6.1 Aktiviti yang akan dijalankan ialah:
6.1.1 Gotong royong membersihkan tandas sekolah.
6.1.2 Gotong royong membersihkan kawasan sekolah.
6.1.3 Ceramah Pencegahan Denggi.
6.1.4 Melukis Poster Denggi.
6.1.5 Pameran Denggi.

7. JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI.


Rujuk lampiran

8. ANGGARAN PERBELANJAAN.
96 orang murid X RM 2

9. SUMBER KEWANGAN.
9.1 Sewa kantin
10. KESIMPULAN
10.1 Harapan agar Program Ceramah dan Pameran Denggi ini dapat
memberikan kesedaran kepada semua murid dan warga sekolah
betapa perlunya pencegahan awalan melalui amalan penjagaan
kebersihan persekitaran sekolah amnya dan kawasan kediaman
khususnya. Semoga dengan sokongan dan kerjasama oleh
semua pihak, penyakit denggi boleh dikawal.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

. ..
(ROHANA BT RAIN)
Setiausaha
UNIT DENGGI
SK Kayan Sitiawan
2010

Disahkan oleh: