CARTA ALIR PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Kelas Biasa Kelas Biasa (Kerja (Kerja
Susulan)

Pencalonan& Pencalonan & Pengumpulan Pengumpulan Maklumat Maklumat

Sudah Menguasai 3M

Ujian Ujian Saringan Saringan

Saringan

Belum Menguasai Kemahiran 3M

Ujian Diagnostik & Ujian Ujian Diagnostik & Ujian Pengamatan Pengamatan

Analisa Ujian Diagnostik & Analisa Ujian Diagnostik & Pengamatan Pengamatan

Penyediaan Rancangan Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran
Pengajaran Pengajaran & Pembelajaran & Pembelajaran Belum Menguasai Kemahiran 3M Meneruskan Pengajaran Pemulihan

Penilaian

Penilaian

CARTA ALIR PROGRAM PEMULIHAN KHAS NEGERI PAHANG
PENCALONAN & PENGUMPULAN MAKLUMAT MINGGU

UJIAN SARINGAN IPP2M JANUARI SKOR 46 - 60 SKOR 0 – 9 (CADANGAN KE PENDIDIKAN KHAS SKOR

KE - 2

SKOR 10 – 45 KE KELAS PEMULIHAN KHAS N UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS MINGGU KE - 3 MAC

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SKOR 46 - 60 MINGGU KE - 4

UJIAN PENCAPAIAN I (IPP2M)

JULAI SKOR 10 – 45 ULANG PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1 OGOS

UJIAN PENCAPAIAN II (IPP2M)

SKOR 46 - 60 1 NOV

SKOR 10 – 44 KE KELAS PEMULIHAN KHAS TAHUN BERIKUTNYA

CARTA ALIR PROGRAM PEMULIHAN KHAS DAERAH KUALA LIPIS, PAHANG
PENCALONAN & PENGUMPULAN MAKLUMAT MINGGU

UJIAN SARINGAN NUARI SKOR 46 - 60 SKOR 0 – 9 (CADANGAN KE PENDIDIKAN KHAS SKOR

KE - 3 JA

SKOR 10 – 45 KE KELAS PEMULIHAN KHAS N PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SKOR 46 – 60 MINGGU UJIAN PELEPASAN I KE - 2 MEI

SKOR 10 – 45 ULANG PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SKOR 46 – 60 MINGGU KE-2 UJIAN PELEPASAN II SEPTEMBER

SKOR 10 – 44 KE KELAS PEMULIHAN KHAS TAHUN BERIKUTNYA