You are on page 1of 4

Pjevanje

Grupno pjevanje koje vodi tko god eli i zna, moe biti vrlo dobro okupljanje. Ponekad se
sudionik moe potaknuti da donese neki instrument ili sadraj neke pjesme. Neke grupe
zajednikim pjevanjem razvijaju snaan duh zajednitva. Gitara moe dosta pomoi;
sintesajzer, primjerice, moe koristiti gotovo svatko, a grupi donosi toliko zadovoljstva.

Trenuci tiine
Trenuci tiine koriteni kao okupljanje mogu ukazati na neke nove naine koritenja tiine kao
sredstva za uspostavljanje koncentracije i komunikacije.
Na prvi je pogled trenutak tiine jednostavna stvar koja u sebi ne sadri prijetnju. No, nae
drutvo nagrauje govore, buku i aktivnost, a tiinu esto koristimo na destruktivan nain, kao
kad mrzovoljna osoba kanjava dijete ili voljenu osobu zbog loeg ponaanja. Stoga kad u
Americi prizovete tiinu zbog nje same, kao izvor zacjeljenja i inspiracije mnogim ljudima
postaje neugodno jer ne znaju to da oekuju, a u prolosti su s tiinom imali neugodna
iskustva.
Trenutak tiine moe za radionicu predstavljati dobro okupljanje jer je radionica
zajednica s neto drugaijim pravilima od zajednica koje ju okruuju - zatvora ili ire
zajednice. Tiina moe posluiti kao svojevrsna tampon zona, kao prilika da se "promjeni
brzina" i iz jedne stvarnosti prebaci u drugu, a moda i kao izvor zacjeljenja i inspiracije. Da
bi smanjili poetnu neugodnost, slijedite ove smjernice:

Trenutak tiine ne treba koristiti kao okupljanje sve do tree ili etvrte cjeline u radionici
kada grupa ve ima odreen osjeaj zajednitva i kad moe podnijeti zajedniku utnju bez
previe neugode.
Prije koritenja treba dati neko objanjenje kako bi ljudi znali to oekivati i to se od njih
oekuje. Objasnite to kao "promjenu brzine", trenutak kad dolazimo u dodir s vlastitim
osjeajima, svojevrstan "time out" ili predah od napora; ponekad su to trenuci neverbalne
komunikacije koju sami na neki nain osjeamo. Objasnite na bilo koji nain koji vama
izgleda prirodan, ali nemojte propovijedati; ljude treba pozvati da zaplivaju, ne da se utope.
Dogovorite unaprijed kakvim ete znakom prekinuti tiinu kako bi ljudi znali kad je vjeba
zavrena. Kvekerski je obiaj da se svi sudionici u krugu rukuju jedan s drugim, ali se
moe upotrijebiti i neki drugi znak koji se u datom trenutku uini boljim.

Loptica s imenom (Za to su potrebne barem dvije velike, mekane lopte)


Igrai stoje u krug. Svatko zapamti ime osobe sa svoje lijeve i sa svoje desne strane. Velika
gumena ili mekana nogometna lopta se prenosi krugom na desno i svaki put onaj koji daje
prozove ime onoga koji prima loptu. Tada se u krug uvede druga lopta koja putuje u lijevo i
opet davalac proziva ime primaoca lopte.
Sada svi u krugu promijene mjesta. Jednu od lopti treba, kad ti je prozvano ime, baciti
osobi koja ti je prije bila s desna. Kad se to uini, druga se lopta baca osobi koja ti je prije bila
s lijeva. Ako lopta padne ili ode izvan kruga, svatko je moe pokupiti i obnoviti igru. Za vie
zbrke i zabave moe se dodati vie lijevih i desnih lopti.
Karta povra ( vrlo aktivna)
U krugu su smjetene stolice za sve sudionike osim za vas. Napravite listu na kojoj ste
svakome odredili neko povre (krumpir, salata, mrkva, grah ...) tako da je za barem troje ljudi
odreeno isto povre. Tada viknite jedno povre i prozvani sudionici moraju zamijeniti
mjesta. Ukoliko se vi uspijete uvaliti na neiju stolicu, on postaje voditelj i proziva povre.
Ukoliko vikne : "Karta povra!" svi mijenjaju mjesta.

Probudi se u dungli
Stojite u krug. Svaka osoba neka izabere neko ivotinjsko glasanje. Tada se prave kao
da se bude, poinju s tiinom zatim se tiho glasaju, pa sve glasnije dok ne zavre sa vrlo
glasnim vikanjem.

Zip - zap - Boing! ( u igri se sjedi)


Osobi do vas kaite "Zip!" uz brzi okret glave. Ta osoba to prenosi do druge osobe sve
dok netko ne kae : "Boing!" kada se mijenja smjer i govori "Zap!".

Pereci (aktivna; puno dodirivanja)


Dvije osobe napuste sobu. Ostale se uhvate za ruke i isprepletu ih tako da maksimalno
oteaju rasplitanje. One dvije osobe se vrate u sobu i nastoje raspetljati grupu. Grupa surauje
kako bi oteala napore "raspetljivaa".

Varijanta pereca (aktivna; puno dodirivanja)


Svako u krugu isprui desnu ruku i uhvati neiju desnu ruku. Onda isprui lijevu ruku
i uhvati neiju lijevu ruku (ako je broj sudionika neparan, jedna osoba eka ponovno
izvoenje vjebe i onda isprui obje ruke). Grupa sama radi na raspetljavanju. Kad se
odpetljaju, neki e biti okrenuti na suprotnu stranu. Pjevajte "Jednostavan poklon". Okrenite
se s rijeima "Okreni se okreni se, doi s desne strane" i stanite s licem prema unutra.
Ako se grupa nakon nekoliko minuta ne raspetlja, recite im da ne brinu, nego da jo
jednom probaju, a prije poetka vjebe razdvojite ih u dva manja kruga. Ako su svi na svijetu
u tome uspjeli i oni e zavriti u savrenom krugu samo ga morate smanjiti na veliinu s
kojom se da raditi.

Ameba (aktivna, dosta dodirivanja; zahtjeva mnogo prostora)


Svi zatvore oi i muvaju se okolo. Voditelj apne jednome : "Ti si ameba!" Ameba
mora utjeti i ne smije odgovoriti ako mu se netko obrati. Ostali se rukuju sa svakim s kim se
susretnu i uvijek pitaju "Ameba?". Ako osoba odgovori "Ameba?", znate da nije ameba. Ako
naiete na osobu koja nije odgovorila (koja uti), zadrite njezinu ruku; sada ste se pridruili
amebama i postali ameba te i vi utite pri rukovanju. Igra zavrava kada svi postanu amebe i
nema vie nikoga tko bi upitao : "Ameba?"
Napomena: Dva ili vie voditelja trebaju motriti vjebu i gledati da se ne dogaa nita to bi
ugrozilo sigurnost ili poljuljalo povjerenje sudionika.
Pljusak (aktivna)
Osoba u sreditu kruga vodi, trlja rukama i polako se okree prema svakome u krugu.
Imitirate voditelja igre kad se okrene prema vama. Voditelj prijee cijeli krug osam puta ovim
redosljedom:
1. trlja dlanovima cijeli krug
2. kad opet stigne do prve osobe pucketa prstima cijeli krug.
3. " " " lupka po bedrima cijeli krug.
4. " " " lupka po bedrima i stupa nogama cijeli krug.
5. " " " lupka bo bedrima cijeli krug.
6. " " " pucketa prstima cijeli krug.
7. " " " trlja dlanovima cijeli krug.
8. " " " okrene se u tiini cijeli krug.

Pljusak je prestao.

Krokodil i abe ( aktivna; sadri meusobno doticanje)


Potrebni materijali: neto da pravi buku i to koristi krokodil; moe posluiti konzerva
puna neega ili tap s kojim se po njoj udara.
Zamislite da je soba jezero. Svi sudionici su abe, a jedan je krokodil. Po podu se
razbaca 12 - ak listova novina. Oni su lopoi.

Pravila igre:
1. Krokodil eli pojesti abe, a abe ele pobjei da ih krokodil ne pojede.
2. Dok krokodil pravi buku, znai da spava i hre i abe su u jezeru sigurne.
3. Kada buka prestane, abe su sigurne samo na lopoima.
4. Dok se uje buka, abe se trebaju kretati po jezeru, a ne stajati na lopoima.
5. Kad buka prestane, abe se moraju popeti na lopo prije nego ih krokodil pojede. Na svaki
lopo moe stati vie aba, ali moraju ili potpuno stajati na lopou s obje noge ili samo s
jednom, a drugu imati u zraku (stopalo ne smije ni najmanje biti u vodi)
6. Dok pravi buku, krokodil se muva okolo i pokupi 3-4 lista papira. Kad prestane praviti
buku, sve abe koje nisu u potpunosti smjetene na lopo, su ulovljene i ispadaju iz igre.
Tada se proces ponavlja na nain da se mie sve vie novina, odnosno da sve vie aba
biva ulovljeno sve dok ne ostane samo jedan papir sa "ivim abama" (jedna ili najvie
dvije, eventualno tri).

Slon i palma (aktivna)


Osoba u centru kruga pokae na nekoga i kae "Slon". Osoba se preklopi i isprui ruke
prema dole kao surlu. Osobe koje stoje uz tu osobu saviju ruke kao da prave slonu ui.
Ukoliko osoba u centru kae : "Palma", osoba na koju se pokazalo prui ruke pravo gore
iznad glave. Osobe sa obje strane prave grane s ispruenim rukama gore i u stranu od osobe u
sredini. Ako osoba u centru kae : "Tvor", osoba na koju se pokazalo okrene se leima prema
sredini, sagne i odozada mahne rukama kao repom. Osobe sa strane okrenu se od njega i
zaepe nos.

Otac Abraham ( vrlo aktivna)


Radi se uz melodiju "Otac Abraham ima sedam sinova" Grupa stoji u krug, Voditelj je
u sredini i pjeva pjesmu i prati pokrete. Svi slijede voditelja. Pokreti postaju sve jai i
sveobuhvatniji dok se na kraju svi ne tresu i okreu cijelim tijelom.

Ha Ha
Svi lee na podu s glavom na stomaku osobe do sebe. Prva osoba u spirali kae "Ha!".
Druga kae "Ha! Ha!". Trea kae "Ha!Ha!Ha!". To se nastavlja dok se cijela spirala ne
smije.

Volim te draga, ali se ne mogu nasmijati


Osoba koja je "To" sjedi na stolici i izgleda sumorno. Jedan po jedan sudionici prilaze
i nastoje ju nasmijati. "TO"-u je zabranjeno da se nasmije. Umjesto toga na sve napore da ga
se nasmije on odgovara: "Volim te draga, ali se ne mogu nasmijati". Dok to govori, nastoji
nasmijati osobu kojoj govori. Ako se "TO" nasmije, ispada iz igre i na njegovo mjesto dolazi
osoba koja ga je uspjela nasmijati. Nastavite dok se svi ne smiju.

Bijeg iz zatvora ( vrlo aktivna; ukljueno dodirivanje)


U ovoj oputalici ima mnogo energije. Sudionoke treba upozoriti da budu paljivi
kako se nitko ne bi ozlijedio. Nemojte koristiti stolice s rukohvatima. lanovi tima trebaju
zaustaviti igru ako izmie kontroli. Trebaju i preuzeti ulogu suca ako dva para ele sjesti u
isti stolac.
Vjeba ide po istim principima kao "Veliki vjetar pue" osim to se radi u parovima.
Rasporedite bez posebnog reda parove stolica po sobi. Jedan par stolica neka bude u sredini
sobe i to je "Zatvor".
Neka ljudi posjedaju u stolice i sve prazne stolice maknite. Svaki par neka se uhvati za
ruke (isprepletu kod lakta). Cijelu igru moraju ostati tako povezani. Svaki par, kao i par koji
je sjeo u "zatvor" dobije broj. Parovi zadravaju te brojeve cijelo vrijeme bez obzira u kojoj
stolici zavre.
Par koji sjedi u zatvoru je "TO". Oni mogu viknuti jedan ili vie brojeva i svi prozvani
parovi moraju nai nove sjedalice, a par iz "zatvora" sjeda na neije sjedalice. Ako ele da se
svi premjeste, par iz zatvora e viknuti : "Bijeg iz zatvora". Igru nastavalja par koji je zavrio
u "Zatvoru".

Stroj ( vrlo aktivna, ima dodirivanja)


Jedna osoba zapone s bilo kakvim mehanikim zvukom ili pokretom i to ponavlja
kao stroj. Ostali se prikljuuju kad vide mjesto na stroju gdje se ele uklopiti.