You are on page 1of 2

Epilog

Kao to Ukleti Holandez vjekovima plovi morima, sablasnom pojavom


izranjajui iz nenadano poleglih magli na osunane vode, obeznanjujui svojom
pojavom prestravljene mornare to potom ispredaju nevjerojatne prie o susretu s
fantomskom laom i njenom posadom koju nitko zasigurno vidio nije - tako i
ukleti grad-planeta plovi oceanima vremena, kroz prostorno vremenski kontinuum
svemira. Cijela povijest ljudske civilizacije, uzevi u obzir kozmiku minornost
planete koju naseljava, tek je toka bez dimenzija u peterodimenzionalnom prostor-
vrijeme-pamenju. Ono to su ljudima gradovi u prostiranju povrinom svijeta i
protegu kroz tisuljea, galaktikoj civilizaciji tek je tokica, planeta-grad ili grad-
planeta, sporedno od imenovanja, u infinitezimalnom intervalu njihova vlastita
trajanja. Upravo kao i povijest njihova i stanovnika im, najveim dijelom odavno
poleglih pod humcima grobalja ili bezimenih polja, livada, uma i podmorja, tek su
jedan opi dojam u umu Kroniara otposlanog da prati, biljei, zakljui, odlui i
poalje poruku.

Tisuljetno se u sintetskom umu bezbroj raanja saimalo u razmnoavanje,


sijaset odrastanja sumirao je kao poplavu bujanja stanica individualnih organizama,
beskonane manifestacije ivota skupljale se u prostornovremensko uprosjeenu
raznolikost, mirijada uenja u skupni rezultat, a neogranieni broj preispitivanja u
jedinstveni zakljuak tisugodinjeg praenja ljudskog roda, koji se sprema otposlati
Svojima. Narodi mu bijahu samo itelji, jezici iskljuivo sredstvo komunikacije,
kultura tek licemjerna preobrazba stvarnosti, a molitve posveene Spasitelju ne vie
od matovitog sna stvorova nesposobnih promijeniti vlastite usude. Ljubav, tek
krljava nadogradnja spolnog nagona koji je sluio uglavnom umnoavanju zla na
nastanjenom gradu-oblini, nedovoljno snana pokrenuti lananu reakciju dobra koje
bi ga istrijebilo. Saevi pokolje, genocide i istrebljenja rijeju nasilje; spaljivanja
Persepolisa, Kijeva, Washingtona, Dresdena i Hiroshime u plamen unitenja; noeve
i maeve u sjeivo klanja a eksplozivna punjenja u smrtonosce, leeve djece, majki i
oeva krivih ili nevinih - u simboliko truplo stradalnika, ubojice i zloince u
jedinstvenu etiku deformaciju vrste, donio je odluku spremajui se otposlati je kroz
dubine kontinuuma. Da ste ga mogli pitati tko je on da sudi, moda bi odgovorio
protupitanjem, "a tko su bili Aleksandar, Atila, Sulejman, Napoleon, Hitler, Staljin ili
balkanski krvnici, da sude?". Kakav etiki kodeks moe sprijeiti njega - Kroniara
ovog svijeta, Izaslanika Nadmonih, Promatraa razvoja eksperimenta koji je
naisto propao, da uini isto? I najminorniji seoski lijenik antibioticima titi
organizam, svijestan kako e istrijebiti bezbroj korisnih mikroba, s opravdanjem
spreavanja irenja zaraze.

Da, tu toku prostornovremenskog kontinuuma treba naprosto izbrisati iz njega,


kako se epidemija ne bi irila obuhvaajui cijeli kozmos i njegove nebrojene
civilizacije. Jeli planeta bila ukleta ili postade prokleta, ili tek neuspjeli pokus jedne
druge vrste, sasvim je nevano, jer kao to ree jedan od prosjeka odstupajui stvor
sve je samo relativno. A opet, u skladu sa vlastitim socijaldarvinistikim teorijama
soja koji ni slutio nije da se one mogu primijeniti i na njega samog. Negdje daleko,
oekujui poruku Izaslanika putujuu nadsvjetlosnom brzinom dok se on ubrzano
sklanjao s etverodimenzionalne pozornice poslijednjeg ina, zaetnik eksperimenta
voenog pod imenom Grad ivota, ve je imao spremnu promjenu naziva u sluaju

1
njegova neuspjeha. Uvjeren da ikoji stanovnik ove nesretne planete nee imati iole
vremena razmisliti kako se rodio na ukletoj planeti, gradu ivih koji e udarni val
iz dubina vasione moda za koji tren pretvoriti u grad mrtvih. Unesreen
djelovanjima degeneriranih itelja, proklet svojim Kroniarem i uniten Zaetnicima
njegova postojanja. Neka se vri volja boja, kako bi rekli stanovnici de facto ve
nepostojeeg svijeta, nesluteeg da ja Damoklov ma u zamahu, nesposobni utjecati
na zbivanja van svojih moi a nimalo se libei istodobno vlastitu subrau i sami
izlagati istom fatumu. Sudbinu tek ponekad krojimo mi, mnogo ee su kare u
njezinim rukama. Izbrisan iz fizikog svemira, grad-planeta ostat e sauvan u petoj
dimenziji, sjeanju njegovih tvoraca, kao spomen kako svaki eksperiment moe poi
nakrivo. Da se takvo to nikad vie ne ponovi. Amen!