You are on page 1of 2

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJ DLA UCZNIW W RAMACH PROJEKTU

"LEPSZY START W PRZYSZO UCZNIW W GMINIE KLONOWA"

rok szkolny 2017/2018

1. Jzyk angielski kl. I-III

grupa I - czwartek 5 i 6 godzina lekcyjna

grupa II - wtorek 6 godz. lekcyjna, czwartek 6 godz. lekcyjna

2. Zajcia spoeczne

grupa I - czwartek 6 i 7 godzina lekcyjna

grupa II - poniedziaek 1 godz. lekcyjna, pitek 7 godz. lekcyjna

3. Umiejtno uczenia si

grupa I - poniedziaek 0 godz. lekcyjna, wtorek 0 godz. lekcyjna

grupa II - czwartek 3 godz. lekcyjna, pitek 6 godz. lekcyjna

4. Poznaj przyrod wykorzystujc TIK

grupa I - roda 5 i 6 godzina lekcyjna

grupa II - czwartek 5 i 6 godz. lekcyjna

5. Multimedialna alchemia wiedzy

grupa I - poniedziaek 6 i 7 godz. lekcyjna

grupa II - roda 6 i 7 godz. lekcyjna

grupa III - wtorek 5 i 6 godz. lekcyjna

grupa IV - roda 5 i 6 godz. lekcyjna

6. Dowiadczeniem i eksperymentem odkrywamy wiat

grupa I - czwartek 7 godz. lekcyjna, poniedziaek 8 godz. lekcyjna

grupa II - roda 0 godz. lekcyjna, pitek 0 godz. lekcyjna

grupa III - roda 8 godz. lekcyjna, czwartek 8 godz. lekcyjna

7. TIK TAK z komputerem poznaj wiat

grupa I - poniedziaek 6 godz. lekcyjna,

grupa II - poniedziaek 5 godz. lekcyjna

grupa III - pitek 6 godz. lekcyjna


grupa IV - pitek 6 godz. lekcyjna

8. Zakoduj swj wiat - nauka programowania

grupa I - poniedziaek 0 godz. lekcyjna

grupa II - roda 0 godz. lekcyjna

grupa III - pitek 6 godz. lekcyjna

grupa IV -wtorek 0 godz. lekcyjna

9. Szybko sprawnie i poprawnie -nauka bezwzrokowego pisania na komputerze

grupa I -pitek 7 godz. lekcyjna

grupa II - poniedziaek 5 godz. lekcyjna

grupa III - pitek 6 godz. lekcyjna

grupa IV - czwartek 5 godz. lekcyjna