You are on page 1of 8

Mua hng M, nht l mua hng trn Amazon v mua hng trn

Ebay ang l mt trong nhng xu hng mua sm hin i ca ngi


tiu dng nc ta hin nay. S d hng ha trn Ebay li c lng
ngi tiu dng bi cht lng hng ha lun c m bo v gi c
hp l vi ti tin ca i s ngi tiu dng. Hn na, ti Ebay bn c
th sn c nhng mt hng c, l, nhng mt hng ny khng c
Vit Nam.

Vi s ph bin ca Ebay trong i sng tiu dng hin nay, th vic tm


hiu cch order t mua hng, trn Ebay ship v Vit Nam l iu
thit thc, gip bn khng phi "b ng" khi la chn v t mua mt
mn hng yu thch t trang bn hng online ni ting hng u nc
M - Ebay.

Trang web Ebay l g?

Trang web eBay.com l mt website u gi trc tuyn ca Hoa K ln


nht th gii, ti y mi ngi khp ni trn th gii u c th mua
hoc bn hng ha v dch v. Hnh thc mua hng cc hp dn ny ch
c ring trn eBay, m nhiu i th khc trong ngnh thng mi in
t nh Taobao, Amazon, cha h p dng.

Ebay hot ng ging nh l mt ni hp ch cho cc thnh vin hoc


cc doanh nghip s dng u gi cc sn phm v dch v ca mnh.
Cng ging nh hu ht cc cng ty u gi, eBay khng trc tip bn
hng ca chnh mnh m ch gip cho cc thnh vin lit k, trng by
sn phm ca h, u gi cc sn phm v thanh ton chng.
Xem chi tit Ebay l g, hng dn cch u gi trn Ebay thng 100%
ti y: https://www.linkedin.com/pulse/ebay-l-g-hng-dn-cch-
u-gi-trn-thng-100-muahang-my

Hng dn cch order t mua hng, trn Ebay ship v


Vit Nam

mua hng trn Ebay, c 2 cch l bn t t mua hng hay s dng


dch v mua h hng trn Ebay ca Giaonhan247 - n v vn chuyn uy
tn hng u ca nc ta hin nay chuyn order, t mua h v vn
chuyn ship hng M v Vit Nam.

Cch 1: T mua hng trn Ebay

Bn c th t mua hng trn Ebay theo cc bc hng dn sau y:


Bc 1: ng k ti khon trn Ebay

Ebay cho php bn ng k ti khon min ph. ng k, bn truy


cp
vo https://reg.ebay.com/reg/PartialReg?co_partnerid=2&usage=0&rafI
d=0&siteid=0&ru=default&encRafId=default&rv4=1, tin hnh in
y cc thng tin nh yu cu.

Khi ng k ti khon trn Ebay, cc bn cn lu nhng iu sau:

Cc bn nn in bng ting Anh hoc ting Vit khng du v bn


thng xuyn phi giao dch vi i tc nc ngoi.
Cc bn nn c k phn iu l s dng ca eBay (Terms of use
and your privacy) v nh du chn vo phn quy nh.
Ebay s confirm xc nhn vic ng k bng vic gi ti s in
thoi bn cung cp. Xc nhn bng cch in thng tin trn th
Credit Card ca bn.

Bc 2. Tm kim sn phm tt, sn phm c ship v Vit Nam

bc ny, cc bn cn lu nhng iu quan trng sau y:

Cch nhanh nht mua hng trn Ebay l bn nhp t kha sn


phm mun mua vo thanh tm kim (search Box), v d nh bn
mun mua ng h Casio th nhp "Casio Watch".
Nu mun tm kim nng cao tm ra nhng kt qu chnh xc
hn, th cc bn click vo nt Advance (bn phi nt Search), tt
vo "Search title and description" - c ngha l tm c trong ta
ln ni dung ca mu qung co. Ty theo nhu cu m bn chn
trong cc iu kin tm kim bn di nh gi, hng c, mi,...
Sau khi c kt qu tm kim, nu bn mun sn cc sn phm c
gi r v ph ship r th trong phn Sort nn chn mc
Price+Shiping: lowest first
Cc bn lu nu t mua, bn phi chn nhng mt hng c ch
thch Ship to:Worldwide (ship ton cu) mi chuyn hng ha
v Vit Nam c, nhng s lng hng ny rt him.

Bc 3: t mua hng v thanh ton hng ha

Cc bn c th thanh ton thng qua cc hnh thc nh: Sec, money


order, Paypal hay Credit Card,... ty theo yu cu ca ngi bn. Cc
bn lu ng vi thanh ton ngay khi mua hng, hy lin h vi ngi
bn trn eBay thng qua message tm hiu thm v sn phm, v xut
x sn phm v cch chm sc khch hng ca ngi bn .

Trong , cch thanh ton an ton v c nhiu ngi s dng l


Paypal. Cc bn c th ng k ti khon Paypal min ph ti
paypal.com. Sau khi ng k, Paypal s check bng cch gi 2 mn tin
nh (vi chc pence) vo bank account v yu cu dng 2 s ny
confirm bank account. Sau khi confirm xc nhn, ngi dng c th
dng Paypal thanh ton cho mua qua eBay v hng mc bo
him ca Paypal cho mn .

Bc 4: Chuyn hng trn Ebay v Vit Nam

Ty theo mt hng bn t t mua, a ch ca ngi bn v chnh sch


ca ngi bn, m chi ph vn chuyn s thay i, khng c nh. Tuy
nhin khon ph ny cha bao gm thu, vi cc mt hng trn 1 triu
th khch phi ng thu nhp khu v thu VAT khi hng v Vit Nam.

Cch 2: S dng dch v mua, u gi h trn Ebay ca


Giaonhan247

V sao bn nn la chn s dng dch v mua h, u gi h trn


Ebay ca Giaonhan247?

Giaonhan247 l mt trong nhng n v vn chuyn uy tn hng u


nc ta hin nay chuyn order, t mua h v vn chuyn hng ha quc
t v Vit Nam. S d bn nn la chn dch v mua h, u gi h trn
Ebay ca Giaonhan247 thay cho vic t mua hng trn Ebay, l v
nhng l do sau y:

n gin, d dng: khi s dng dch v mua h, u gi h hng


ha trn Ebay ca Giaonhan247, bn ch cn la chn sn phm
trn Ebay bn mun mua hay u gi v gi ng link cho
chng ti, Giaonhan247 s gip bn t mua hng hay u gi
hng ha t a n z, gip bn thc hin mi th tc cn thit v
chuyn hng v tn tay cho bn.
Giaonhan247 h tr tm hng, chn hng cht lng cho bn:
chng ti s gip bn tm hiu thng tin seller v uy tn,
feedback khch hng, nu nhn thy seller c uy tn khng tt, th
CSKH s bo trc cho khch khch cn nhc hoc c th im
uy tn qu thp, th chng ti s t chi mua hng trnh cc
trng hp khng mong mun xy ra
Giaonhan247 nhn u gi h trn eBay: kh nhit tnh, kh nng
mua c hng cao khong 99% vi mc gi tt nht. Cc bn
tham kho bi vit cch u gi Ebay thng 100% ca
Giaonhan247 chng ti ti y: https://muahangtrenebay.com/dau-
gia-truc-tuyen-tren-ebay-la-gi-cach-dau-gia-ebay-thang-100.html
Gip bn tit kim thi gian: nhn vin Giaonhan247 s gip bn
kim tra li hng ha k cng mt ln na trc khi mua h, gip
bn trnh c nhng ri ro trong vic t mua hng v u gi
hng trn Ebay cng nh gip bn tit kim thi gian khi mua
hng.

Cch order t mua hng, trn Ebay ship v Vit Nam


s dng dch v mua h, u gi h hng ha trn Ebay ca
Giaonhan247.vn, cc bn tham kho chi tit ti
y: http://giaonhan247.vn/cach-mua-hang-tren-ebay.html

Vi kinh nghim nhiu nm trong lnh vc mua h, u gi h hng ha


trn Ebay ni ring v mua h vn chuyn hng ha quc t v Vit
Nam ni chung, cng nim tin mang n cho qu khch hng,
Giaonhan247 t ho l n v uy tn hng u gip cc bn d dng tip
cn ngun hng cng nh tha sc mua sm hng ha trn khp th gii
ch vi vi c click chut ngay ti nh. Hy lin h ngay vi
Giaonhan247, chng ti gip bn nhanh chng s hu nhng mt
hng c, l, cht lng tt nht vi gi c hp l nht t trn Ebay nh.

Mi thc mc v hng dn cch order t mua hng, trn Ebay ship


v Vit Nam ca Giaonhan247, cc bn lin h vi chng ti theo thng
tin sau y:

Giaonhan247.vn

Hotline: 1900 54 55 84

a ch:

H Ni: S 4 ng 26, Nguyn Hng, phng Lng H, qun ng


a, H Ni
H Ch Minh: Ta nh 247, 602/45D in Bin Ph, phng 22,
qun Bnh Thnh, TP. H Ch Minh

Email:

Mua h: order@giaonhan247.com
Ship h: shipping@giaonhan247.com

Ngun bi vit: https://www.linkedin.com/pulse/huong-dan-cach-dat-


mua-hang-tren-ebay-ship-ve-viet-nam-muahang-my/

You might also like