You are on page 1of 2

MODUL PROGRAM GURU PENYAYANG

Tema : Pembudayaan sikap prihatin

Tajuk : Bersamamu, sayang

Objektif : 1. Mewujudkan rasa diambil berat oleh guru.


2. Mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah kesempitan
hidup.
3. Menanam semangat kekeluargaan dalam kalangan warga
sekolah.

Tarikh : Mengikut kesesuaian

Masa : Mengikut kesesuaian

Sasaran : Murid yang berkeperluan (bantuan kemiskinan, mangsa bencana,


kematian, anak yatim dan lain-lain)

Personalia : PIBG, Alumni, PK HEM, Guru Tingkatan, Guru Kebajikan, Guru


Biasiswa, Guru Data

Bahan / Alat : Mengikut keperluan dan kesesuaian

Langkah-langkah :

1. Mengenalpasti murid yang berkeperluan.


2. Mendapatkan dan mengumpulkan sumber bantuan yang bersesuaian.
3. Menghulurkan bantuan :
a. Lawatan ke rumah
b. Lawatan ke hospital
c. Bantuan makanan, pakaian, kewangan dan lain-lain
4. Pemantauan perkembangan sahsiah dan akademik murid secara
berterusan.

Penilaian : Murid mendapat bantuan dan kekuatan untuk mengharungi masalah


kesempitan hidup.

Rumusan : Guru penyayang sentiasa prihatin untuk mengenalpasti murid yang


berkeperluan. Bantuan dan sokongan yang dihulurkan dapat
mengurangkan tekanan emosi dan bebanan yang dihadapi. Murid
akan merasa dirinya dihargai dan rasa dirinya terbela. Seterusnya
murid akan mendapat kekuatan untuk mengharungi dugaan hidup.