You are on page 1of 3

Shanghai Regional

Tournament
March 25th-26th at Southwest Weiyu Middle School

The Shanghai tournament had great energy and all of the students showed a positive attitude.
We are proud at so many students doing well with concepts in consumer perception, branding,
and marketing. Below is the awards list as announced at the tournament. We are proud of all
participants who made it through to the end of the event.

1
166 Lok Manyi
166 Fu Yu-shang
166 Pan Yancheng
166 QianDuoduo

2
111 Dong Qianying
111 Dong Qianyue
111 Yuan Tianyun
111 Yang Yazhen

3
233 Yi Jiangyue
233 Qiao Ruilin
233 Chen Zihan
233 Zhang Yaqing
Best Presentation
188 Andy Huang
188 Qingyi Zhou
188 Tian Zhang
188 Jenny Yu

2nd 3rd Place Presentation


166 Lok Manyi
166 Fu Yu-shang
166 Pan Yancheng
166 QianDuoduo
422 Chen Leimeng
422 Huang Jianing
422 Ge Gengcheng
422 Chen Sihan

Best Case Analysis Formatted: No Spacing, Left, Space After: 0 pt


155 Huang Tianyue
155 Zhou Lingyi
155 Sun Boran
155 Zheng Jiayi

2nd -3rd Place Case Analysis


199 Chan, Yunjeng
199 Chai Jiaxuen
199 Huang Jia-Huei
199 Celine Feng
111 Dong Qianying
111 Dong Qianyue
111 Yuan Tianyun
111 Yang Yazhen

Commodity Supply Simulation


166 Lok Manyi
166 Fu Yu-shang
166 Pan Yancheng
166 QianDuoduo

4-10

199 Chan, Yunjeng


199 Chai Jiaxuen
199 Huang Jia-Huei
199 Celine Feng
188 Andy Huang
188 Qingyi Zhou
188 Tian Zhang
188 Jenny Yu
422 Chen Leimeng
422 Huang Jianing
422 Ge Gengcheng
422 Chen Sihan
155 Huang Tianyue
155 Zhou Lingyi
155 Sun Boran
155 Zheng Jiayi
122 FengYijie DP
122 Chan Chihang DP
122 Geng Xiaoyun DP
122 Li Juntao DP
211 So Cindy
211 Park Soo Yeon
211 Zhang HanTing
211 Xu XiaoYi
133 Jiang Yun
133 Huang Chenyi
133 Yuan Lan
133 Xu Hanjing