You are on page 1of 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Gdzie zostanie opublikowana moja historia?

Relacja nadesana do Muzeum Emigracji zostanie opublikowana na naszej stronie


internetowej www.archiwumemigranta.pl (wkrtce) i posuy do udokumentowania
dowiadcze Polakw yjcych poza granicami kraju. Chcemy by ten projekt sta si
przestrzeni umoliwiajc przywoanie i zapis opowieci zwizanych z wyjazdami z Polski,
tak aby ten wany fragment historii zosta zapamitany i przedstawiony jak najszerszej grupie
odbiorcw.

2. Co si dzieje z moj histori po przesaniu jej do Muzeum?

Pracownicy Muzeum czytaj kad relacj, ktra zostanie do nas przesana. Nie ingerujemy
w tre opowieci. Z myl o komforcie ich przyszych czytelnikw, wypowiedzi s jednak
niekiedy poddawane drobnej redakcji jzykowej.

3. Czy mog usun moj histori?

Przekazane historie emigrantw s publikowane na stronie internetowej po zatwierdzeniu


przez pracownikw Muzeum. Wysana relacja moe by w kadej chwili zmodyfikowana lub
usunita, jeli tylko jej autor wyrazi takie yczenie. W tym celu naley skontaktowa si z nami
drog elektroniczn: archiwum.emigranta@muzeumemigracji.pl

4. Co powinna zawiera moja historia?

Wane s dla nas osobiste wypowiedzi osb, ktre dowiadczyy emigracji. Wyjazd z kraju
wie si z wielkimi emocjami. Chcielibymy dowiedzie si, co czulicie wyruszajc w podr,
zostawiajc swoich bliskich, dom, prac. Jakie mielicie obawy i nadzieje? Czy tsknilicie za
krajem, jego obyczajami, kultur? Czy utrzymujecie kontakt z rodzin, przyjacimi, ktrzy
zostali w Polsce? Na stronie formularza przygotowalimy kilka pomocniczych pyta, ktre
uatwi Wam rozpoczcie pisania swoich wspomnie. Wanymi dla nas informacjami s dla
nas take data i docelowy kraj wyjazdu, one bowiem pomog naszym czytelnikom w
poszukiwaniach opowieci ludzi o podobnych dowiadczeniach.

5. Czy za przesyane historie przyznawane s jakie wynagrodzenia?

Nie, nie przyznajemy wynagrodze ani nie pobieramy opat za nadesane do nas wspomnienia
emigracyjne.