You are on page 1of 3

Ht gc lm thuc

Ngi ta v qu gc nh ci ti cha y carotene (tin vitamin A) m khng mt


loi rau, c, qu no c th so snh c. bi ny xin ch gii hn v ht gc
mt v thuc. ng y gi ht gc l mc mit t c ngha l con ba ba g (mc
l g, mit l con ba ba).

V thnh phn ho hc, nhn ht gc tng i kh nc (6% nc), nhng li c


nhiu du (55,3% cht bo), 16,6% protein, 2,9% gluxid, 1,8% tanin v 11,7% cht
khng xc nh c. Ngoi ra, cn c cc men photphataza, invectaza,
peroxydaza

Theo cc sch c, nhn ht gc v ng, hi ngt, tnh n, hi c, vo hai kinh can


v i trng. Ht gc c th dng ung (ngy 1 nhn nng chn), nhng ch yu
l dng bi ngoi khng k liu lng, c tc dng cha mn nht, tiu thng,
dng trong nhng trng hp ng, b thng, sang c, ph n sng v, hu mn
sng thng.
Trong nhn dn, nhiu gia nh c thi quen dnh ht gc sng, hoc qua
xi, khi cn n th cht i em mi vi t ru, hoc gim thanh bi ch
sng ty do mn nht, sng quai b rt mau khi. Bi nhiu ln trong ngy c
kh li bi. Hoc gi nhn ht gc vi mt t ru p ln ch v sng p lin
tc, ngy thay thuc mt ln s chng khi. Cha tr, li dom, th dng ht gc gi
nt, thm mt t gim thanh, gi bng vi p vo hu mn sut m. Sau mi
m li thay thuc mt ln.
c bit l dng ht gc cha sang chn ng gip trong nhng trng hp b ng,
b thng, t mu c hiu qu ng ngc nhin. Theo kinh nghim nhn dn
dng ht gc t v ngoi chy thnh than (nhn bn trong ch vng cha chy
thnh than), cho vo ci gi nh, c khong 30-40 ht th cho 400-500ml ru
trng vo ngm dng dn.

Dng ru ht gc bi vo ch sang chn c tc dng tt gn nh mt gu v


mnh danh cy gc l cy mt gu.V thuc ny c ph bin cho nhiu
ngi dng u thy c kt qu tt. c mt s ti nghin cu khoa hc
chng minh v tc dng chng vim gim au ca ht gc trn thc nghim, hoc
bo ch cao chit t ht gc dng lm kem bi ngoi da