You are on page 1of 13

SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG

36700 LANGKAP

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Degong ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2016
kepada

HUDA AFIYA BINTI MOHD


YUSOFF
(No. Kad Pengenalan: 071108080718)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


En. Abd. Aziz
Guru Besar
SK Degong
36700 Langkap

Tarikh: November 2016


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

ELYZA FRESLY ANAK THOMAS


(No. Kad Pengenalan: 030517130092)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

GILBERT ANAK JILAN


(No. Kad Pengenalan: 030126130693)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

GLORIA FRIDA ANAK UJAN


(No. Kad Pengenalan: 030202130696)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

JOHNNY ANAK DUMO


(No. Kad Pengenalan: 031111131129)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

JONIS ANAK BENEDICK


(No. Kad Pengenalan: 030629130695)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

KAMALIUS ANAK RUMPANG


(No. Kad Pengenalan: 030815130015)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

LEDIA ANAK UJAN


(No. Sijil Lahir: SK487738)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

MERCELLA ANAK JOS


(No. Kad Pengenalan: 030220130526)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

MITCHELL SHERRY ANAK MANUS


(No. Kad Pengenalan: 030123130604)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LEMANAK
95900 LUBOK ANTU
YBB 2322

Sijil Penghargaan
Dengan Sukacita
SK Ulu Lemanak ingin menyampaikan
Sijil NILAM (Anugerah Perak)
Tahun 2015
kepada

RAVEENA ANAK ALOH


(No. Kad Pengenalan: 030611130822)
Pihak Sekolah mengucapkan Tahniah di atas
penganugerahan ini

............................................................. Cop Sekolah


(MOHAMAD MAHZUNIE BIN TAWNI)
Guru Besar
SK Ulu Lemanak
95900 Lubok Antu.

Tarikh: November 2015


1 ANGEL LYN ALVINNA ANAK ALVIN

2 ELYZA FRESLY ANAK THOMAS

3 GILBERT ANAK JILAN

4 GLORIA FRIDA ANAK UJAN

5 JOHNNY ANAK DUMO

6 JONIS ANAK BENEDICK

7 KAMALIUS ANAK RUMPANG

8 LEDIA ANAK UJAN

9 MERCELLA ANAK JOS

10 MITCHELL SHERRY ANAK MANUS

11 RAVEENA ANAK ALOH