You are on page 1of 4

SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG

36700, LANGKAP, PERAK.

Sijil Penghargaan
Dengan ini diperakukan bahawa

MUHAMMAD AZIM B AZMAN

dianugerahkan sebagai
KETUA KELAS 6 CEMERLANG
TAHUN 2016

Pihak sekolah merakamkan setinggi-


tinggi penghargaan dan tahniah.

.
(En Abd Aziz B Abd Wahab)
Guru Besar
SK. Degong
36700, Langkap, Perak.
SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG
36700, LANGKAP, PERAK.

Sijil Penghargaan
Dengan ini diperakukan bahawa

MUHAMMAD IBRAHIM B RIZAL

dianugerahkan sebagai
PENOLONG KETUA KELAS 6 CEMERLANG
TAHUN 2016

Pihak sekolah merakamkan setinggi-


tinggi penghargaan dan tahniah.

.
(En Abd Aziz B Abd Wahab)
Guru Besar
SK. Degong
36700, Langkap, Perak.
SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG
36700, LANGKAP, PERAK.

Sijil Penghargaan
Dengan ini diperakukan bahawa

MOHAMMAD FADZIL FITRI B AZMI

dianugerahkan sebagai
KETUA KELAS 6 UNGGUL
TAHUN 2016

Pihak sekolah merakamkan setinggi-


tinggi penghargaan dan tahniah.

.
(En Abd Aziz B Abd Wahab)
Guru Besar
SK. Degong
36700, Langkap, Perak.
SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG
36700, LANGKAP, PERAK.

Sijil Penghargaan
Dengan ini diperakukan bahawa

NUR AZLIN SHAFIKAH BT MOHD SHAMSUL

dianugerahkan sebagai
PENOLONG KETUA KELAS UNGGUL
TAHUN 2016

Pihak sekolah merakamkan setinggi-


tinggi penghargaan dan tahniah.

.
(En Abd Aziz B Abd Wahab)
Guru Besar
SK. Degong
36700, Langkap, Perak.