Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM A STPM

EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241

_________________________________________________________________________________________
Anda ingin CEMERLANG Pengajian AM STPM 2010???.... Sertailah BENGKEL TEKNIK MENJAWAB dan PERSEDIAAN PEPERIKSAAN
PENGAJIAN AM A STPM 2010… Program dijalankan bulan September / Oktober 2010.
Bidang / tajuk atau isu-isu PENTING Persiapan Peperiksaan Bahagian A dan B STPM 2010 :
(Percubaan STPM 2010)

LARA8 8A8TERA

BIDANG FOKUS PERBINCANGAN ISU-ISU CATATAN

SOSIAL /
KEMASYA-
RAKATAN

1) Masalah sosial dalam kalangan remaja :
i. Perlumbaan motosikal haram–punca, langkah dan kesan
ii. Jenayah seks dalam kalangan remaja- “punca dan langkah”.
iii.
“Relevan Hukuman Merotan dalam mengatasi masalah
gengterisme / vandelisme dalam kalangan remaja ?”

iv. Budaya Lepak – “Berpunca daripada masalah keluarga?”
v.
Amalan merokok dalam kalangan remaja perempuan / lelaki –
“langkah mengatasinya”.

vi.
Pengaruh media massa dalam gejala sosial dalam kalangan
remaja.

2) Institusi Keluarga :
i. Peranan institusi keluarga dalam pencapaian wawasan 2020.
ii. Keluarga Bahagia – “peranan dalam pembangunan negara dan
langkah mewujudkan keluarga bahagia”.

iii. Jenayah remaja : “Kelemahan institusi keluarga atau ibu bapa ?”
3) Sumbang mahram – “punca, kesan dan langkah mengatasi.”
4) Ibu tunggal – “Masalah dan Langkah Mengatasi”.
5) Kemalangan jalan raya – “Faktor kecuaian Manusia?”
6) Jenayah Seksual (Rogol) – “Punca dan Langkah Mengatasi”.
7) Penderaan Kanak-kanak – “Punca, faktor kegagalan serta
langkah mengatasi”.

8) Pembuangan Bayi – “Punca dan langkah mengatasi”.
9) Keganasan dan penderaan rumahtangga – “Punca dan
langkah mengatasi”.

10) Kesan buruk amalan mempercayai tahyul dan bomoh.
11) Kesan buruk kebanjiran bahan-bahan berbentuk picisan dan
VCD lucah.

12) Program TV Realiti - Kesan buruk kepada masyarakat
13) Jenayah Ragut – punca dan langkah
14) Isu Pusaka (wasiat) - kepentingan
15)

16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)

24)
Amalan membaca – punca kemerosotan, kesan (kepentingan)
dan langkah
Pengemis – punca ramai dan langkah mengatasi
Wanita – Peranan dan cabaran
Orang Kurang Upaya (OKU) – kepentingan, masalah dan langkah
mengatasi
Rancangan televisyen – kesan-kesan dan cadangan
Jenayah Bukan Indeks – punca, kesan, dan langkah-langkah
Teknologi Komunikasi – kepentingan dan kesan-kesan buruk
Fenomena pelajar perempuan di universiti – punca-punca
kecemerlangan, kesan-kesan dan langkah-langkah mengatasi
Jenayah perdagangan seni – ciri, punca, kesan, dan langkah-
langkah
Kehilangan / penculikan kanak-kanak – punca, langkah, dan
kesan


PENDIDIKAN
BAHASA

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)


9)
Disiplin/salah laku Pelajar – “Punca dan langkah-langkah
mengatasi’.
Globalisasi – ‘Kesan buruknya terhadap sektor pendidikan
negara.’
Peranan PIBG/Perpustakaan/Pusat Sumber.
Peranan matapelajaran
Teknik /Sejarah/Kesusasteraan
Peranan Universiti dalam pembangunan negara
Punca-punca kemerosotan kecemerlangan akademik di
universiti-universiti tempatan
Kepentingan bahasa Inggeris dalam pelaksanaan pengajaran
matapelajaran sains dan matematik dalam sektor
pertanian/perindustrian.
Bahasa Melayu – punca kemerosotan penggunaan dan langkah
mengatasi.

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM A STPM
EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241

_________________________________________________________________________________________
Anda ingin CEMERLANG Pengajian AM STPM 2010???.... Sertailah BENGKEL TEKNIK MENJAWAB dan PERSEDIAAN PEPERIKSAAN
PENGAJIAN AM A STPM 2010… Program dijalankan bulan September / Oktober 2010.


EKONOMI

1) Konsep ‘Ekonomi Berasaskan Pengetahuan (K-Ekonomi) :


Kepentingan
Langkah-langkah menggalakkan

2) Pengangguran dalam kalangan siswazah :
Punca
Kesan-kesan
Langkah-langkah mengatasi

3) Sektor perikanan :

Punca kepupusan ikan
Masalah sektor perikanan (masalah kemiskinan nelayan)
Langkah-langkah memajukan sektor perikanan
Kegiatan Akuakultur – ‘potensi, cabaran dan langkah memajukan’

4) Harta Intelek :Kepentingan perlindungan Harta Intelek
Langkah-langkah melindungi

5) Industri Insurans :
Kepentingan
Faktor perkembangan
Masalah

6) Skim Cepat Kaya :
Punca-punca
Kesan-kesan
Langkah-langkah

7) Kemiskinan :
Punca-punca
Kesan-kesan
Langkah-langkah

8) Pengurusan Sumber Manusia :

a)

b)

c)
d)
Langkah-langkah menyediakan sumber tenaga manusia terlatih
dan berpotensi
Langkah mengatasi masalah tenaga kerja dalam sektor
perindustrian/pertanian
Kemalangan di tempat kerja – punca dan langkah mengatasi
Kebajikan pekerja – ‘Kepentingan dan usaha-usaha yang perlu
dilakukan’

9) Pendatang Asing / Buruh Asing :

a)
b)
c)
d)
e)
Faktor-faktor kemasukan
Kesan kemasukan dari segi ekonomi dan sosial.
Jenayah Pendatang Asing – punca, kesan dan langkah
Pembantu rumah asing – kesan
Penganiayaan Pembantu Rumah Asing – punca dan langkah
* Soalan
Percubaan
PERLIS STPM
2010
10) Industri Kraftangan / Batik / Tekstil :Potensi dan masalah
Langkah-langkah memajukan

11) Aktiviti Penyeludupan :

Punca, kesan dan langkah

12) Ceti Haram / ‘Along’ :

Punca, kesan dan langkah

13) Isu Tanah Terbiar / Sawah Terbiar :


Punca
Langkah mengatasi

14) Jualan Langsung – ‘kebaikan dan keburukan’
15) Peranan sektor swasta kepada pembangunan negara
16) Pengiklanan – ‘kebaikan dan keburukan’

17) Kad Kredit – ‘kebaikan dan keburukan’

18) Industri Otomobil Negara – ‘potensi dan cabaran’

19) Ancaman Lanun – ‘punca dan langkah mengatasi’

20)
Kenaikan harga minyak – kesan-kesan dan langkah-langkah

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM A STPM
EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241

_________________________________________________________________________________________
Anda ingin CEMERLANG Pengajian AM STPM 2010???.... Sertailah BENGKEL TEKNIK MENJAWAB dan PERSEDIAAN PEPERIKSAAN
PENGAJIAN AM A STPM 2010… Program dijalankan bulan September / Oktober 2010.


21) Bidang keusahawanan – langkah-langkah


22) Globalisasi – Kesan baik dan buruk.


23) E-dagang / E-ekonomi –kepentingan dan cabaran


24) Kemalangan jalanraya


Kesan dari segi ekonomi


25) Penagihan dadah


Kesan dari segi ekonomi dan langkah mengatasi

26) Kawasan Segitiga ASEAN – kepentingan atau langkah-langkah
memupuk kerjasama dalam kalangan negara ASEAN


27) Rasuah – kesan dan langkah mengatasi

28) Inflasi (peningkatan harga barangan) – kesan dan langkah
mengatasi

29)
Amalan menabung – langkah-langkah dan kepentingan

30) Industri Peruncitan atau Pasar Raya Besar – ciri, kepentingan
dan cabaran

31) Industri Halal Negara – kepentingan, punca, dan langkah serta
cabaran

32) Bentuk-bentuk penipuan perniagaan terancang dan kesan-
kesannya

33)
Pembangunan Ekonomi Wilayah – Objektif dan kepentingan


POLITIK / ISU
ANTARABANGSA

1)

2)

3)

4)

5)

6)


7)
Pergolakan Politik – “Kesannya terhadap kestabilan ekonomi dan
politik sesebuah negara”.
Keganasan Antarabangsa – “Punca, kesan dan langkah-langkah
mengatasi”.
Peperangan – “Punca, kesan dan faktor-faktor yang membantu
peperangan”.
PBB – “kegagalan dan kejayaaan sebagai badan pengaman
dunia”.
Dasar kolonialisme Baru (neo-colonialisme) Kuasa-kuasa
Besar ke atas Negara-negara Membangun”.
Globalisasi – ‘Kepentingan terhadap kehidupan masyarakat dan
negara,’ ‘kesan buruk’, ‘kaedah untuk menjadikan globalisasi
memberi faedah kepada masyarakat.
ASEAN – “isu serantau dan masalah-masalah kerjasama ekonomi
di antara negara-negara anggota”.

DASAR
KERAJAAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)
13)
Pembangunan Modal Insan – kepentingan, langkah-langkah dan
perbezaan dengan pembangunan fizikal
Dasar Wanita Negara – “cabaran yang dihadapi oleh wanita hari
ini”.
Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) – “Peranan dan kawalan”.
Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia – “Kegagalan dan
Langkah menjayakan”.
Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan – “Kepentingan dan
cabaran”.
Pelan Induk Perindustrian - :Kebaikan, halangan dan cabaran
serta langkah mengatasi.”
Kawalan kebebasan akhbar di Malaysia.
Rukun Negara merupakan tonggak tata susila rakyat Malaysia
dan kepentingan dari segi perpaduan
Pembangunan dan memajukan ekonomi negara – kesan baik
dan buruk
Perpaduan kaum – Faktor, kepentingan, halangan dan langkah
Ciri-ciri KeMalaysian perlu dikekalkan dalam menuju Wawasan
2020?
Tuan rumah acara antarabangsa – kepentingan
Tenaga kerja perkhidmatan awam – usia pencen, peningkatan
jumlah, kesan-kesan kenaikan gaji dan langkah-langkah
peningkatan produktiviti

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM A STPM
EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241

_________________________________________________________________________________________
Anda ingin CEMERLANG Pengajian AM STPM 2010???.... Sertailah BENGKEL TEKNIK MENJAWAB dan PERSEDIAAN PEPERIKSAAN
PENGAJIAN AM A STPM 2010… Program dijalankan bulan September / Oktober 2010.


SUKAN /
KESIHATAN

1)
i.
ii.
iii.
iv.

v.
2)
i.

ii.
iii.
iv.

v.
Sukan :
Sukan Malam – baik dan buruk
Langkah-langkah meningkatkan mutu sukan negara.
Faktor-faktor yang menjejaskan mutu sukan negara.
Peranan sukan dalam kegiatan manusia dan cabaran
kemajuan sukan negara
Kepentingan sukan air dan langkah-langkah
Kesihatan :
Kecuaian kakitangan hospital – “Punca dan langkah
mengatasi”.
Penswastaan hospital – “kesan baik dan buruk”
Hospital swasta – “kebaikan dan keburukan”
Doktor – punca kekurangan dan relevan pengambilan doktor
luar negara
Makanan segera – punca dan masalah

SENI

1)
2)

3)

4)
i.
ii.
iii.

5)


6)
7)
8)

9)
10)
Peranan komik dan kartun dalam pembangunan negara
Relevan – “pengekalan bangunan-bangunan bersejarah
kepada negara.”
Peranan Drama dan Teater dalam pembangunan negara.
Industri filem :
Kepentingan filem Melayu dan usaha-usaha memajukan.
Punca-punca filem Melayu terdedah dengan unsur lucah,
ganas, tahyul dan fitnah
Kesan-kesan kebanjiran filem dari negara Barat dan filem
Hindustan.
Budaya Tradisional dalam kalangan pelbagai kaum di
Malaysia – “kepentingan dan langkah-langkah
pengekalan.”
Cetak Rompak – punca, kesan dan langkah-langkah
Program Realiti Televisyen – baik /buruknya
Warisan Budaya Tempatan – punca terhakis dan langkah
mengatasi
Muzik – peranan dalam masyarakat dan negara
Teater dan drama - kepentingannya


PELANCONGAN

1) Pelancongan umum – potensi / faktor, masalah atau
cabaran, langkah-langkah memaju.
STPM 2008. S.2
2) ”Home Stay” – Faktor, kepentingan, masalah dan
langkah-langkah memajukan.

3) Pelancongan kesihatan – Potensi / Punca, Kepentingan /
masalah dan langkah memajukan

4)
Agro-Pelancongan – Kepentingan dan langkah memajukanCatatan PENTING

Jenayah Siber – punca, kesan-kesan, dan langkah mengatasi.
Jenayah Pemerdagangan orang / manusia – punca, kesan-kesan, dan langkah mengatasi.
Media Alternatif (Blog) – kesan baik dan buruk.

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM A STPM
EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241

_________________________________________________________________________________________
Anda ingin CEMERLANG Pengajian AM STPM 2010???.... Sertailah BENGKEL TEKNIK MENJAWAB dan PERSEDIAAN PEPERIKSAAN
PENGAJIAN AM A STPM 2010… Program dijalankan bulan September / Oktober 2010.
LARA8 8A¡N8

BIDANG FOKUS PERBINCANGAN ISU-ISU CATATAN

PENYAKIT /
KESIHATAN

a)

i.
ii.
b)

c)

d)
i.
ii.
iii.
e)
i.
ii.
iii.
f)

g)
i.
ii.

iii.
h)
i)
i.
ii.
j)
i.
ii
k)
i.
ii.
iii.
l)
Penyakit berbahaya, penyakit berjangkit (virus), dan
penyakit bawaan serangga.
Punca-punca
Langkah mengatasi
Penyakit Jantung / Kanser / Diabetes – punca dan
langkah mengatasi.
Gula – kesan penggunaan berlebihan dan langkah-
langkah mengatasi.
Penyakit Mental :
Punca-punca
Kesan-kesan
Langkah mengatasi
Penyalahgunaan dadah
Kesan penggunaan
Usaha-usaha membendung melalui S&T
Pil Estasy – kesan-kesan dan langkah mengatasi.
Makanan segera – faktor-faktor diminati dan kesan-
kesan.
Susu ibu :
Kepentingan
Langkah menggalakkan penyusuan susu ibu dalam kalangan
ibu-ibu moden.
Perbandingan kepentingan/masalah dengan susu formula
Kepentingan Teleperubatan
Amalan Merokok :
Kesan kepada kesihatan manusia.
Langkah-langkah mengatasi.
Pemakanan kesihatan / suplemen
kepentingan
kesan-kesan
Keracunan Makanan
punca
kesan
langkah-langkah mengelakkan
Sains dan teknologi
- peranan dalam peningkatan taraf kesihatan penduduk


SAINS DAN
TEKNOLOGI

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

i.
Bioteknologi – ‘Peranannya kepada pembangunan negara’/
keburukan kepada manusia dan ekologi alam sekitar.
Senjata biologi – ‘Ulasan – kesan penggunaannya’
Teknologi pengklonan – kesan-kesan positif dan negatif
kepada kehidupan manusia sejagat’.
Peranan Sains dan Teknologi dalam memajukan aktiviti
sukan.
Bayi Tabung Uji – ‘kesan baik dan buruk’.
Penggunaan robot dalam perindustrian – kesan-
kesannya?
Penyalahgunaan teknologi membawa kesan-kesan buruk
kepada manusia?
Deoxyribonulic acid atau DNA – fungsi dan bagaimana
DNA digunakan oleh para saintis.
Teknologi Nano – kepentingan
Teknologi Robotik – kesan baik dan buruk
Percubaan Negeri
PERLIS STPM 2010

PERTANIAN

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
Pertanian Organik – kepentingan
Kemajuan Pertanian – kesan-kesan
Pertanian Hidroponik – kebaikan/potensi dan halangan
Pertanian buah-buahan – kebaikan dan masalah
Aktiviti perikanan – ‘langkah-langkah memajukan.’
Potensi penggunaan bahan-bahan buangan pertanian
kepada manusia.
Masalah-masalah pemindahan teknologi dalam sektor
pertanian.
Aktiviti akuakultur – Faktor / potensi, kesan, dan langkah
Krisis Bekalan Makanan / Makanan Berkhasiat – punca,
kesan dan langkah

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM A STPM
EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241

_________________________________________________________________________________________
Anda ingin CEMERLANG Pengajian AM STPM 2010???.... Sertailah BENGKEL TEKNIK MENJAWAB dan PERSEDIAAN PEPERIKSAAN
PENGAJIAN AM A STPM 2010… Program dijalankan bulan September / Oktober 2010.
BIDANG FOKUS PERBINCANGAN ISU-ISU CATATAN

TEKNOLOGI
MAKLUMAT /
KOMUNIKASI

a)
b)
c)
d)
e)
Telefon selular – ‘Kesan baik dan buruk’.
Komputer dalam pendidikan.
Kepentingan ICT kepada pembangunan negara.
Penerokaan Angkasa Lepas – ‘kebaikan dan keburukan’.
Teknologi Penderiaan Jauh – kepentingan


TENAGA

a)
b)
c)

d)
Tenaga Laser –‘sumbangan kepada kehidupan manusia’.
Tenaga Suria – ‘kebaikan dan keburukan’.
Tenaga Hidro Elektrik / Empangan – kesan-kesan
pembinaan projek penjanaan hidroelektrik.’
Tenaga Umum/Alternatif/Elektrik – ‘langkah mengatasi
masalah sumber tenaga / langkah-langkah mengatasi sumber
tenaga elektrik.’


EKOLOGI ALAM /
ALAM SEKITARa) Iklim :
i.
ii.
iii.
iv.
Penipisan Lapisan Ozon – ‘punca dan langkah-langkah’.
Hujan Asid – ‘punca, kesan dan langkah mengatasi.’
El’Nino – punca dan kesan.
Pemanasan Global – punca, kesan, dan langkahSoalan Percubaan
PERLIS STPM 2010
b) Hutan :
i.
ii.

iii.
iv.

Potensi hutan.
Pemusnahan hutan kesannya kepada alam sekitar dan
manusia.
Kepentingan Taman Negara.
Pembalakan Haram – ‘punca, kesan dan langkah-langkah
mengatasi.’

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
Tanah runtuh – ‘kegiatan manusia punca utama?’
Banjir Kilat – ‘punca, kesan dan langkah.’
Pembuangan sampah sarap – ‘kesan dan langkah.’
Pencemaran Laut – ‘punca dari tumpahan minyak –
kesan dan langkah mengatasi.’
Program Kitar Semula – ‘kepentingan’
Angin – kepentingan dan masalah
Pulau – kepentingan
Lautan - kepentingan

k)
i.
ii.
iii.
iv.
l)
i.
ii.
iii.
iv.
m)
i.
ii.
n)
i.
ii.
iii.
o)
i.
ii.
iii.
p)
i.
ii.
iii.
Biodiversiti :
kepentingan
punca-punca kemusnahan
kesan-kesan
kenapa perlu program pemuliharaan biologi
Hidupan / Ekosistem marin :
kepentingan
punca-punca kemusnahan
kesan-kesan
kepentingan Taman Laut
Sisa-sisa pertanian :
kepentingan
kesan-kesan pembuangan
Air Dalam Tanah :
kepentingan
ancaman-ancaman
kesan terhadap ancaman
Sungai :
kepentingan
ancaman-ancaman
kesan terhadap ancaman
Banjir / Bencana Alam :
punca-punca
kesan-kesan
langkah-langkah


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful