You are on page 1of 20

Ce trebuie să facă

un copil
pentru a ajunge
„un om mare”?
pag. 3
Doi pomi şi o opţiune – Editorii
pag. 4-5
1. Să fie ascultător de părinţi – pentru Nate Saint - pilot în junglă – Prelucrare,
Beniamin Boariu
a fi fericit.
pag. 6
2. Să înveţe la şcoală – pentru a-şi „Căutaţi în cartea Domnului (Proverbe 11-20) şi citiţi!
Nici una dintre acestea nu va lipsi...” – Daniel Pălincaş
dezvolta capacitatea intelectuală. pag. 7
3. Să frecventeze o şcoală biblică Proverbele 1-10 de la A la Z – Eliab Dorin
Învaţă să cunoşti oamenii • �����
După faptă
������������������
şi răsplată
pentru copii – pentru a-L cunoaşte pe – Iosif N.
Dumnezeu şi planul Lui pentru om. pag. 8
Din Ur (Haldea) la Gosen (Egipt) - Naomi şi Mara
4. Să se roage zilnic – pentru a pag. 9
beneficia de ajutorul lui Dumnezeu. „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi”–
Andreea Leahu
5. Să înveţe o meserie – pentru a-şi pag. 10
Au acces îngerii în sala de examen?– Alina Ianţa
câştiga pâinea cea de toate zilele.
pag. 11
6. Să-şi îngrijească trupul – pentru a Atenţie – G.B.
pag. 12
fi sănătos.
Iov şi noi – Rozi Leahu
7. Să se dedice Domnului – pentru a‑şi pag. 13
Cain – Predicatorul
înţelege chemarea în lucrarea sfântă.
pag. 14
Introducere biblică
pag. 15
Fondurile necesare editării si distribuirii Cadou sau pedeapsă – Iosif Anca
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, ajunsă pag. 16
în prezent la 4.500 de exemplare, se constituie din
Meditaţie – Aura Simina
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să pag. 17
Răspunsuri, Întrebări
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
pag. 18
Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Arad, deschis
Visul Dianei
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 37RNCB
pag. 19
1200000 135260001.
Împăratul Salemului; Apere-se Baal - Eugenia şi
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus! Samuel Tomuş

Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
Editorial

Dragi copii şi adolescenţi vă rog să vă imaginaţi pe Adam (un tânăr frumos, sănătos şi foarte
interesant de cele existenete în jurul lui), plimbându-se prin Grădina Eden. Voi fetele gândiţi-vă la Eva, (o
tânără ce fusese unica mireasă fără păcat şi cununată – binecuvântată, direct de Dumnezeu). Ei puteau
umbla prin grădină, lucra şi mânca tot ce-şi doreau. Cred că şi clima era foarte propice vieţii. Toate erau
foarte bune (Genesa 1:31), dar problema lor era existenta a doi pomi speciali şi total deosebiţi: pomul
vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului (Genesa 2:9). Al doilea era interzis căci Eva ştia ce le
poruncise Domnul: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi” (Genesa 3:3). Cât
despre primul-pomul vieţii, nu ni se spune ca cei doi să-l fi studiat sau să încerce să consume din el.
Mai târziu după ce au mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi răului au fost împiedicaţi să consume
din el, consum care le-ar fi adus viaţă veşnică. (Genesa 3:22-24).
Există o foarte mare asemănare între situaţia lor şi a voastră. Ei erau puşi în faţa unor lucruri
noi ce prezentau interes. Dumnezeu a trecut prin faţa lui Adam toate vieţuitoarele, căci El a creat omul
cu capacitatea şi setea de cunoaştere. La fel voi, sunteţi curioşi şi puteţi să aflaţi, să învăţaţi diverse
noţiuni despre cosmos şi vieţuitoare. Aveţi libertate deplină, dar atunci ca şi acum există restricţia divină
a studierii paralele a binelui şi răului. Însă tocmai la acest capitol este prezent Satan, exact în acelaşi
loc ca şi acum şase mii de ani, cu reclama sa. El vrea să vă arate imagini violente şi imorale, el vă pune
căşti în urechi să ascultaţi o muzică rock, vă serveşte cu ţigări, vă oferă droguri şi vă aşteaptă la nopţi de
neuitat (şi de neşters dintr-o conştiinţă vinovată). Ştiţi voi câte oferte are din acelaşi pom al păcatului.
Dar de ce Adam şi Eva nu s-au grăbit să guste din pomul vieţii? Nu ştiu ce au gândit ei despre
acest pom, dar aceeaşi atitudine se vede la mulţi dintre noi. O indiferenţă faţă de problema vieţii veşnice,
un slab interes faţă de Biblie, rugăciune, adunare şi alte lucruri sfinte. De ce? Vă va părea rău într-o zi
că ştiţi folosi computerul şi telefonul mobil, introducând în ele „fructe” din pomul cunoştinţei binelui şi
răului dar nu vă transmiteţi mesaje cu versete din Biblie.
În acest context cât de actuale sunt cuvintele Domnului pentru Israel: Deuteronom 30:15 -
„Iată îţi pun înainte viaţa (pomul vieţii- lucrurile sfinte) şi binele (alege-l dacă tot ai mâncat din pomul
cunoaşterii binelui şi răului), moartea şi răul (căci în ziua în care vei mânca din el, alegând răul, vei
muri)”.

Editorii


Toţi
oamenii
mari au
„Se aude avionul…!”, strigară indienii, iar Jim, Ed, Pete şi ceilalţi misionari din Oriente au tresărit la vestea
fost mici că micul avion Piper al Societaţii Aviatice Misionare, urma să îşi facă apariţia de după pomii înalţi ce străjuiau
mai întâi luminişul din jungla atât de deasă şi impenetrabilă a Amazonului. Evenimentul era atât de important, încât misionarii
şi indienii întrerupeau orice altă activitate, pentru a elibera în mare grabă pista şi a o parcurge pas cu pas pentru o
ultimă verificare a suprafetei de aterizare, iar apoi, când cainii şi copiii vor fi la o distanţă suficient de mare, avionul
va ateriza, lunecând uşor peste copacii înalţi spre pista acoperită cu iarbă. Când acesta se oprea, uşa se deschidea
larg şi un personaj sărea afară...Nate Saint, pilotul care dădea un impuls fără precedent vieţii misionare din această
junglă. Dar pentru că toţi oamenii mari au fost mici mai întâi, haideţi să aruncăm o privire asupra copilariei şi
adolescenţei pilotului care avea să devină unul dintre cei cinci misionari ucişi de suliţele indienilor auca.
Natanael Saint, născut pe data de 30 august 1923, a fost cel al şaptelea din opt copii. Părinţii au dat
nume biblice tuturor copiilor, ceea ce reflectă încrederea adâncă în învăţăturile Scripturii, care se aplicau în casa
lor. Toţi participau la serviciile divine de la biserică, iar la altarul familiei, tatăl citea din Biblie, apoi toţi copiii se
rugau pe rând, începând cu cel mai mare şi astfel au învăţat unii de la alţii să se roage. Părinţii au considerat că
este de absolută importanţă să le spună copiilor adevărul întreg despre Moş Crăciun şi despre teoria evoluţiei care
era prezentată de oamenii de ştiinţă. Învăţăturile Bibliei pe care părinţii le-au sădit în inimile celor opt copii au dat
rezultate, astfel că, atunci când au crescut mari, toţi, fără excepţie, au rămas credincioşi lui Dumnezeu. Dar casa lor
nu era „mănăstire”, căci copiii aveau voie să iasă în natură, să urce pe munţi, să pescuiască, şi multe alte activităţi
care îi ţineau ocupaţi şi legaţi între ei.
La vârsta de şapte ani, s-a întâmplat ceva ce avea să schimbe întreaga viaţă a lui Nate. Fratele lui mai
mare, Sam, l-a luat cu el în avion în timp ce efectua un zbor. Mai târziu, pe când avea zece ani, Sam i-a permis de
câteva ori, în timpul zborului, să pună mâna pe manşa avionului şi să-l piloteze. Ochii micului baieţaş au început
să se lumineze când a constatat că avionul răspundea comenzilor lui. Din acea zi, Nate a ştiut ce va fi când va
creşte mare: pilot în armata SUA. Mai târziu, a construit un planor de aproape doi metri după un desen luat dintr-o
revistă, după care l-a legat cu sfori şi l-a înălţat ca pe un zmeu pe terenul din curtea şcolii. El dorea foarte mult să
facă lucruri cu mâinile lui: a proiectat machete de avioane, a făcut chiar o barcă mare de peste doi metri lungime şi
o locomotivă. Odata, i s-a dat voie să încerce să repare maşina familiei. Nimeni, nici chiar el nu mai credea că se
mai poate recupera ceva din acea maşină, dar după trei zile de lucru, ea funcţiona la fel de bine ca şi mai înainte.
Pe când avea 13 ani a luat parte la o întâlnire într-un campus, iar într-o sâmbătă seara, când erau adunaţi
toţi în jurul unui foc, şi-a mărturisit credinţa în Isus. În acelaşi an, a ţinut o cuvântare la o întâlnire a tinerilor, in
biserica Bethany, cărora le-a vorbit despre credinţa în Isus Hristos, chemarea de a merge în toată lumea şi de a
predica evanghelia la orice făptură, lupta pe care o avem de dat împotriva lui Satan şi despre importanţa studiului
biblic. La vârsta de 14 ani, Nate a fost lovit de o boala, osteomielită, o infecţie la piciorul drept, care l-a ţinut la pat
câteva luni de zile, boală care mai târziu avea să îl împiedice în a-şi vedea visul împlinit, acela de a fi pilot în Fortele
Aeriene. În timp ce zăcea în pat, în momentele când durerea devenea insuportabilă, Nate vorbea cu Dumnezeu,
spunându-I că este gata să moară, dar dacă El îi va permite să trăiască, întrega viaţă îl va sluji pe Cel care îl
salvase din groapa păcatului. Nu era decât o promisiune a unui copil, dar el niciodată nu a uitat ceea ce a rostit
în acele momente în faţa lui Dumnezeu, iar acest lucru l-a ajutat mai târziu să se decidă pentru viaţa de misionar,
trecând cu curaj peste toate pericolele care le aducea această slujire.
După perioada de refacere, Nate devine învăţător la o clasă a Şcolii duminicale, lucrând cu baieţi care
erau doar cu câţiva ani mai mici decât el. Bine încredinţat, după cum fusese învăţat încă de mic copil în familie, că
dansul, vizionarea de filme şi jocurile de noroc, nu se acceptă la un creştin, el refuză să participe la serbările şcolare

ale colegilor lui, astfel că este chemat în faţa directorului, dar nu se lasă clintit din încredinţarea lui, ceea ce atrage
dispreţul din partea colegilor de scoală. La 18 ani, pe data de 16 iunie, începe primele lecţii de zbor la un aeroport
din apropiere, după care işi cumpară un mic avion pentru a caştiga experienţă, timp în care îi ia şi pe fraţii lui cu el in
zbor. Fratele lui, Sam, căpitan la American Airlines, cunoscând aptitudinile lui Nate pentru mecanică şi interesul în
aviaţie, îl ajută să intre ca şi ucenic mecanic la un hangar al firmei pentru care lucra el. Apoi pe data de 30 decembrie
1942 este recrutat în Armata SUA, care se pregătea să intervină în cel de-al II-lea Război Mondial, în Europa. Dar
din cauza vechii infecţii de la picior, după un control medical amănunţit, nu i se acceptă decât un serviciu limitat.
Astfel încep cei 3 ani pe care îi petrece în serviciul militar, ani care au contribuit foarte mult la formarea unui caracter
disciplinat. După mai multe luni petrecute în diferite baze militare şi după multă pregatire, Nate împreună cu alţi 50
militari sunt luaţi la Colegiul Morningside, pentru a fi înscrişi în programul de cadeţi ai aviaţiei militare. Era pasul
final pentru a-şi atinge ceea ce şi-a dorit atât de mult, de pe vremea când era copil: să fie pilot în armată. Trece cu
bine de examenele de admitere, şi intră din plin în programul atât de încărcat de antrenament şi studiu.
Era timpul pentru începerea zborurilor de antrenament. Pe 27 august, Nate şi colegii lui participă la
obişnuitele exerciţii fizice, iar printre altele aleargă doi kilometri pentru întărirea rezistenţei. La sfârşitul zilei, înainte
să adoarmă, observă că cicatricea rămasă de la infecţia de osteomielită, ce o avusese în copilărie, s-a umflat. Într-o
clipa şi-a dat seama că toate visele lui de a deveni pilot s-au năruit. Nu-i venea să creadă. Ştia că nu mai există nici
o şansă. Era cea mai mare lovitură pentru el. Oare de ce îngăduise Dumnezeu un asemenea lucru? În acea noapte
însă şi-a adus aminte de promisiunea pe care o făcuse pe când era bolnav în copilărie, că Îl va sluji pe Dumnezeu Toţi
toată viaţa lui, oriunde îl va chema El. Şi-a dat seama că Dumnezeu are ceva mai înalt pentru el, o lucrare mai oamenii
măreaţă, chiar dacă încă nu realiza care era aceasta. Aşa că acceptând voia Lui, adormi cu lacrimi in ochi.
Sfârşitul carierei de pilot în Armata SUA a însemnat pentru Nate o piatră mare de hotar în viaţa spirituală. mari au
Din punct de vedere uman, ceea ce se întâmplase era o tragedie. Dar mai târziu, privind înapoi, el realizează fost mici
că a fost Mâna lui Dumnezeu peste viaţa sa. În acest timp, tatăl său îi trimite un articol dintr-o revistă, scris de
preşedintele unei organizaţii creştine a piloţilor creştini misionari, organizaţie care mai există şi astăzi sub numele
mai întâi
de MAF (Missionary Aviation Fellowship), iar autorul descria modul în care organizaţia sprijineste misionarii prin
aviaţie. Imediat, Nate scrie o scrisoare prin care explică cum Dumnezeu l-a chemat în lucrarea misionară şi modul
în care a înţeles că trebuie să renunţe la visul lui de a fi pilot al armatei, pentru a fi un pilot in armata lui Dumnezeu.
Între timp, Nate termină cei trei ani pe care îi avea de făcut în serviciul militar, în august 1946 şi se întoarce acasă,
unde primeşte vestea că un avion al organizaţiei MAF a suferit un grav accident în timp ce ateriza pe aerodromul
din Tuxtla, în Sudul Mexicului, şi era nevoie de un mecanic experimentat pentru a repara avionul. El acceptă
invitaţia de a merge şi într-o săptămână era în drum spre Mexic, unde reuşeşte cu succes să readucă avionul în
starea de funcţionare. Apoi, intra să studieze la colegiul Wheaton timp de un an, pe data de 28 ianuarie, 1947, iar în
anul următor, pentru ca era mare nevoie de un pilot in Ecuador şi trebuia să plece cineva acolo, se căsătoreste cu
Marjorie Farris, care tocmai işi dăduse examenul de stat, acum fiind asistentă medicală în California. Ea terminase
şcoala în Los Angeles şi avea o mare dorinţa de a vesti evanghelia celor pierduţi. Astfel, pleacă amândoi să
slujească în locul unde Dumnezeu îi chemase, Ecuador, având ca reşedinţă o veche staţie pe care compania Shell
o înfiinţase pentru explorări, şi care, abandonată fiind, avea câteva case părăsite, dar cel mai important, o pista de
aterizare pentru avioane.
Astfel încep cei opt ani de misionarism pe care acest tânăr împreuna cu o soţie curajoasă, i-au întreprins
în câmpul de misiune, printre pericole, boli, şerpi, malarie, căldură, mâncare puţină şi multe altele. Dar nimic nu
l-a oprit din drum şi a mers până la capăt. Iar într-o zi, plecat fiind împreună cu alţi patru tineri misionari să ducă
Evanghelia unui trib de indieni sălbatici, care omorâseră pe toţi cei ce încercaseră să ajungă în prezenţa lor, Nate
nu s-a mai întors acasă la soţia lui, la fel ca şi ceilalţi, fiind ucişi de aceşti indieni, pe data de 8 ianuarie. Moartea
celor 5 misionari a zguduit întreg globul pământesc şi de atunci, istoria lor încă uimeşte omenirea.

Tradus şi prelucrat de Beny Boariu
din Jungle Pilot, de Russel T. Hitt şi
Through Gates Of Splendor, de Elizabeth Elliot


Căutaţi în cartea Domnului (Proverbe 11-20) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!

1. Cine doreşte, se poate înscrie fără examen şi fără plată în şcoala Domnului, însă trebuie frecvenţă la cursuri
şi dorinţă de învăţare:
„Frica de __________ este şcoala __________ şi __________ merge înaintea __________”.

2. Completaţi şi meditaţi adânc la consecinţele unei vorbiri curate şi după voia lui Dumnezeu:
• prin rodul gurii ai parte de _______________.
• limba dulce este un pom de _______________.
• buza care spune adevărul este întărită pe _______________.
• prin rodul gurii tale te saturi de _______________.
• cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte _______________.

Căutaţi 3. Arătaţi prin săgeţi care este starea părinţilor în urma faptelor unui fiu înţelept, respectiv unui fiu nebun; care
este comportamentul său şi fiţi conştienţi de starea ce o pricinuiţi părinţilor:
în cartea - aduce necaz tatălui şi amărăciune celei ce l-a născut;
Domnului - este bucuria tatălui său;
Un fiu înţelept - este o nenorocire pentru tatăl său;
- se teme şi se abate de la rău;
Un fiu nebun - tatăl nu se poate bucura;
- mama va avea întristare;
- ascultă în văţătura tatălui său;

4. Potrivit cărţii Priverbe 11, care este sfârşitul faptelor şi al vieţii celor răi sau care urmăresc răul, ca noi să ne
ferim de orice ni se pare rău ca astfel să avem un final plăcut.

5. Aranjând cuvintele în ordinea corectă vom înţelege cum putem găsi fericirea cea adevărată, necesară,
folositoare şi cum o putem păstra în viaţa noastră.
- Cuvântul, fericirea, este, Domnului, cine, şi, încrede, Domnul, cugetă, se, fericit, la, cine, în, găseşte;

6. Ţinând cont că măsura înţelepciunii este dată de măsura ascultării de părinţi, completaţi versetul şi să plecăm
urechea la vorbele părinţilor:
„ Un fiu _________ ascultă _________ tatălui său dar _________ n-ascultă _________”.

7. Cât de utilă şi de şi de mare folos este frica de Domnul, vom afla completând cele două versete şi trăind
asemenea cerinţei lui Dumnezeu:
„Frica de Domnul este un izvor de _________, ea ne fereşte de cursele _________”.
„Frica de Domnul duce la _________, şi cel ce o _________, petrece noaptea _________, fără să fie cercetat
de _________”.

8. Să împrumutăm şi să folosim în trăirea noastră de la omul neprihănit dorinţa, gîndurile, rodul şi lumina care
o răspândeşte, întâi terminând frazele neterminate iar apoi gândindu-ne că „adevărata neprihănire duce la
viaţă!”
- „Dorinţa celor neprihăniţi este _________”.
- „Gândurile celor neprihăniţi nu sunt _________”.
- „Rodul celui neprihănit este _________”.
- „Lumina celor neprihăniţi arde _________”.

9. Asociaţi prin săgeţi caracteristici referitoare la personajelor de mai jos:
- omul neastâmpărat - amăgeşte pe aproapele lui
- omul fără minte - lucrează cu cunoştiinţă
- omul milostiv - dă chezăşie
- omul nesocotit - pregăteşte nenorocirea
- omul chibzuit - îşi face bine sufletului său
- omul de bine - merge pe drumul cel drept
- omul asupritor - stârneşte certuri
- omul priceput - capătă bunăvoinţa Domnului
- omul stricat - dispreţuieşte pe mama sa

10. Deci, la încheiere: „Ascultă _________, şi primeşte _________, ca să fi _________ pe viitor!”

Daniel Pălincaş

Proverbele (11-20) de la A la Z

1. Este o cetate întărită pentru cel bogat.
2. Mijloace de vindecare pentru cel rău.
3. Se aţâţă prin mânie.
4. Suflarea omului este o lumină a __________.
5. Care ____________ prea mult, nu face decât să sărăcească.
6. Îşi zideşte casa.
7. Cei nesocotiţi _________ cu păcatul.
8. Sunt pe buzele împăratului.
9. Îşi cunoaşte necazurile.
10. Este cu cei smeriţi.
11. Să nu nedreptăţeşti pe cel neprihănit la _________.
12. Doreşte mult, dar n-are nimic.
13. Spune adevărul şi scapă suflete.
14. Înalţă pe un popor.
15. Sunt în orice loc.
Căutaţi
16. Cel care are o inimă înţeleaptă este numit ___________.
17. Din ______ gurii lui îşi satură omul trupul. în cartea
18. Merge înaintea slavei. Domnului
19. Mustră pe omul priceput şi va înţelege ____________.
20. Lămureşte argintul.
21. Ce face credinciosul cu ce i s-a încredinţat?
22. Nebunul este mai periculos ca ea, în timpul nebuniei lui.
23. Este batjocoritor.
24. Toate ________ celui nenorocit sunt rele.

Eliab Dorin

Învaţă să cunoşti oamenii (Proverbe 12, 13)
1. Gândurile lor nu sunt decât dreptate ____________________.
2. Casa lor rămâne în picioare ____________________.
3. Se îndură de vite ____________________.
4. Îşi dă pe faţă mânia ____________________.
5. Nu i se întâmplă nicio nenorocire ____________________.
6. Arată prietenului său calea cea bună ____________________.
7. Ascultă învăţătura tatălui său ____________________.
8. Urăşte cuvintele mincinoase ____________________.
9. Lumina lor arde voioasă ____________________.
10. Umblă după lucruri de nimic ____________________.

După faptă şi răsplată (Proverbe 12, 13)
1. Îşi lucrează ogorul ____________________.
2. Vorbeşte în chip uşuratic ____________________.
3. Îţi păzeşte gura ____________________.
4. Strânge încetul cu încetul ____________________.
5. Nesocoteşte Cuvântul Domnului ____________________.
6. Leapădă certarea ____________________.
7. Umblă cu înţelepţii ____________________.
8. Ia seama la mustrare ____________________.
9. Se teme de poruncă ____________________.
10. Se însoţeşte cu nebunii ____________________.

Iosif N. 
Din UR (Haldea) la Gosen (Egipt)

(Călătoriile sfinte ale patriarhilor de la chemarea lui Avram până la aşezarea în Egipt,
pe vremea lui Iosif)
Notaţi (după caz, alternativ) reşedinţele temporare ale evreiilor şi o activitate specifică fiecărei locaţii:

Haldea - _________________________________________________________________________;

_______________________________________ - a murit Terah;

Sihem - _________________________________________________________________________;

_______________________________________ - Avram a zidit un altar;

Egipt - __________________________________________________________________________;
Căutaţi
în cartea _______________________________________ - separarea de Lot;
Domnului Hebron (Mamre) - _________________________________________________________________;

_______________________________________ - întâlnirea cu Melhisedec;

Gherar - _________________________________________________________________________;

_______________________________________ - legământul cu Abimelec;

Chiriat-Arba - ____________________________________________________________________;

_________________________________ - Isaac a fost binecuvântat dar a avut probleme cu filistenii;

Beer-Şeba - ______________________________________________________________________;

_______________________________________ - Iacov s-a căsătorit;

Muntele Galaad - __________________________________________________________________;
(Galed şi Miţpa)
_______________________________________ - întâlnirea cu îngerii lui Dumnezeu;

Peniel - __________________________________________________________________________;

_______________________________________ - Iacov a făcut colibe pentru turme;

Sihem - _________________________________________________________________________ ;

_______________________________________ - Iacov a zidit altarul „El – Betel”;

Hebron - ________________________________________________________________________;

_______________________________________ - a poposit Iacov cu fii săi în drum spre Egipt;

Gosen - ________________________________________________________________________ .

(va urma itinerarul Ramses (Gosen) - Silo)
 Naomi & Marai
Lecţia
pentru
copii

Te-ai întrebat vreodată dacă eşti în regulă în relaţia ta cu Dumnezeu? Poate te grăbeşti
să-ţi dai un răspuns şi ai impresia că eşti pocăit, căci cânţi, reciţi sau slujeşti lui Dumnezeu într-un alt
mod şi prin aceasta stai bine cu Dumnezeu. Poate te gândeşti că eşti prea mic, mai ai timp şi relaţia
ta cu Dumnezeu o consideri o problemă pentru cei mari sau chiar expirată. Poate te afli printre cei
ce se consideră aşa de păcătoşi că Dumnezeu nu-i mai poate ierta. Am întâlnit persoane care se
credeau aşa de vinovate încât nu mai vedeau vreo salvare chiar dacă Domnul ne spune în Biblie: „…voi
ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor”(Ieremia 31:34). Poate te simţi nesigur
de dragostea Lui faţă de tine. Pune-L pe Dumnezeu la încercare, să-ţi arate dragostea, bunătatea şi
îndurarea Lui. Eu am experimentat dragostea Sa şi m-am simţit mult mai aproape de El.
Eram în clasa a VIII-a, şi aveam impresia că trăiesc fără folos pe lume, simţeam că oricât de
mult aş încerca să stau aproape de Dumnezeu, tot fără succes eram. Atunci m-am hotărât să-L pun pe
Dumnezeu la încercare în viaţa mea. În fiecare an şcolar, începând cu clasa a V-a am participat la un
concurs la disciplina da specialitate, însă nu am obţinut nici un premiu, doar menţiune. Când am fost în
clasa a VIII-a m-am rugat Domnului şi I-am spus aşa: „Doamne în acest an când voi merge din nou la
concurs vreau să-mi araţi că mă iubeşti şi-Ţi pasă de mine!”. Am pus un semn înaintea Domnului: „dacă
voi lua premiul II voi avea garanţia că nu ai uitat de mine”. Aceasta s-a petrecut cu două luni înaintea
concursului, însă ulterior aproape am uitat ceea ce cerusem.
A trecut timpul, a venit ziua concursului, iar seara se afişau rezultatele. Când m-am uitat am
văzut scris în dreptul numelui meu PREMIUL II. Atunci mi-am adus aminte de ceea ce L-am rugat eu pe
Dumnezeu. El nu a uitat să-şi arate dragostea faţă de mine şi, prin faptul că mi-a răspuns, am înţeles că
am preţ în ochii Lui. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne iubeşte şi ne-a demonstrat în mod fundamental,
total, iubirea Sa când a dat pe Fiul Său să moară pentru noi: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”
(Ioan 3:16).
El ne-a pregătit o Împărăţie de slavă şi fericire eternă, drept dovadă că iubirea Lui ne este
oferită fără limite „căci El a zis: «Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea»”
(Ieremia 31:3). Dacă nici aceasta nu te poate face să înţelegi dragostea Sa, pune-L pe Dumnezeu la
încercare în viaţa ta şi-ţi va demonstra iubirea Lui atotcuprinzătoare. Dar nu uita, după ce ai înţeles
aceasta, răspunde-I cu iubirea ta la fel de statornică.

Andreea Leahu

Adolescenţa

Eram în sesiunea de iarnă, în primul an de facultate, iar stările sufleteşti îmi erau amestecate
(curiozitate, stres, teamă, dorinţa de a lua note cât mai bune etc.). Însă niciun examen nu-mi provoca
aşa o mare teamă ca cel de la matematică. Materia era destul de grea şi voluminoasă pentru mine.
Examenul era oral şi profesorul meu era cunoscut ca fiind �������������������������������������������
„spaima şcolii”. Trebuie să recunosc şi că
matematica nu mă atrăgea în mod deosebit. Am învăţat la orice materie, dar la matematică numai
când priveam cursurile mă treceau fiorii, ce să mai spun când am început să le răsfoiesc şi să efectuez
calcule după zeci de formule care trebuiau memorate. Au fost cele mai obositoare zile din educaţia mea
şcolară de până atunci, nu puteam nici să mănânc, nici să dorm noaptea ca de obicei. Când închideam
ochii vedeam numai înlănţuiri de cifre.
Totuşi, în această experienţă a vieţii mele, l-am avut aproape pe Dumnezeu care-mi ştia toate
simţirile, vedea toate trăirile lăuntrului meu şi cred că mă privea cu milă. Cu o seară înainte de examen,
am fost cu grupul de tineri din adunare într-o misiune. De obicei sunt o persoană destul de veselă,
iar colegii de grup au observat că nu mai aveam zâmbet pe faţă şi m-au întrebat ce se întâmplă cu
mine. După insistenţe, le-am spus problema mea, rugându-i să mă susţină în rugăciune. Noaptea
dinaintea examenului, întrucât n-am putut dormi tot timpul m-am rugat mai mult ca de obicei. În acest
timp Dumnezeu m-a umplut de pace. Am primit asigurarea că El va fi cu mine. A doua zi, am mers la
examen plină de încredere că Cel ce poate totul mă va ajuta. Îmi stăruia în minte versetul din Proverbe
3:5 „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!”. Am intrat în sala de
examen, am tras un bilet şi spre întristarea mea, de moment am constatat că îmi căzuse tocmai ceea
ce nu prea ştiam; dar lucrul acesta nu a putut să-mi ia pacea din suflet, căci cuvântul din Proverbe 3:5
încă îmi răsuna în minte. Am ieşit la tablă şi, spre uimirea mea, profesorul a început să-mi dea unele
indicaţii (la ceilalţi colegi ai mei nu făcuse acest lucru), Parcă dintr-o dată mi s-a deschis mintea şi
am început să rezolv exerciţiile, eram mirată de felul în care au decurs toate lucrurile. Am putut să-I
mulţumesc lui Dumnezeu care a fost cu mine şi a făcut ca lucrurile să ia o astfel de turnură. Examenul
de la matematică nu a fost singurul la care l-am avut pe Dumnezeu aproape. El a răspuns de atâtea ori
rugăciunilor mele, făcând ceea ce eu nu am putut face şi în felul în care eu nu am putut gândi, de aceea
Îi mulţumesc şi vă încurajez pe toţi să-I cereţi ajutorul la nevoie.
Ce se întâmplă însă de fapt în sala de examen? Un răspuns biblic trebuie să ia în calcul
prezenţa îngerilor, care pot să influenţeze oamenii şi să creeze un cadru favorabil sau nefavorabil. Au
fost situaţii când celor examinaţi cineva le-a „şoptit” subiectul rezolvat şi a încheiat cu câteva secunde
înainte de expirarea timpului acordat. La fel de angelice sunt însă şi acele situaţii aparent fără elemente
supranaturale, dar pline de şansă şi succes. Trebuie să reţinem că îngerii efectuează zilnic servicii
diverse în favoarea noastră, copiii Domnului, şi adesea lucruri care par naturale, posibile sau chiar
obişnuite, sunt haruri ale lui Dumnezeu, efectuate prin îngerii Săi.
Să fim mulţumitori lui Dumnezeu pentru ajutorul Său arătat în diverse domenii. El ne dă
înţelepciune să învăţăm, adesea El rânduieşte banii să plătim şcoala şi iată că tot El ne ajută la
examene. Slăvit să fie Domnul!

Alina Ianţa
10
Atenţie!
Aşa cum niciun musulman nu m-a putut negru fiindcă o fac şi alţii, nu mi s-a părut ciudat că te
convinge că profetul Mahomed este Ahmet, adică abordează pe stradă căci ne-au obişnuit alţii, şi nici
Mângăietorul promis de Isus, tot aşa niciun mormon nu măcar felul ademenitor în care provoacă discuţiile. Nu
mă va convinge vreodată că Dumnezeu S-a revelat în m-au speriat nici cursurile de limba engleză la care te
mod special, prin aşa zisul înger Moroni, lui Josef Smith. invită să participi ca să poţi fi abordat mai uşor (procedura
Cred însă cuvintele apostolului Pavel, cînd zice : „Mă e arhicunoscută), ci cel mai mult m-a deranjat şi m‑a
mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat contrariat o cărticică pe care scria „O altă mărturie
prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie” (Galateni despre Isus”. La vederea acestei cărţi, duhul meu a fost
1:6). Printre cuvintele de introducere ale misionarilor întărâtat şi l-am rugat insistent pe interlocutor să-mi dea Adolescenţa
mormoni este pomenirea unei alte mărturii (noi) despre şi mie un exemplar ca să-l pot studia acasă. Nu a trecut
Isus. Dar Evanghelia lor nu este altceva decît o carte o lună, timp în care studiam asiduu, făcând comparaţii
ciudată cu povestiri S.F. despre un popor necunoscut şi cu Biblia, notându-mi versete ce mi se păreau că se
special, alungat şi rătăcitor prin pustiuri care a devenit contrapun Sfintelor Scripturi, când, într-o noapte, după
după multe peripeţii, un popor ales, transformat mai ce citisem mult din această carte, m-am trezit brusc din
târziu în „Biserica lui Isus”. somn şi am simţit o prezenţă stranie în camera unde
E ca şi cum Dumnezeu nu a fost reprezentat dormeam, un fel de forţă necunoscută care mă obliga
fidel de apostoli şi nesatisfăcut de ce s-a scris şi spus să rostesc cuvinte obscene şi hulitoare la adresa lui
despre Calea Mântuirii şi ar fi găsit cu cale să facă nişte Dumnezeu şi a tot ce este sfânt.
corecţii şi completări după mai bine de 1500 de ani de Am bolborosit speriat tot felul de rugăciuni,
semiîntuneric. Crezând teoria lor, ai putea să crezi că dar starea aceea nu a încetat. Atunci am început să
Evangheliile scrise de ucenicii Domnului Isus, nu ar fi mă întreb cărui fapt i se datorează starea mea şi care
complete şi suficiente pentru ca oamenii să găsească este motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să mi
Adevărul şi să rezolve total problema mântuirii! Ori, se întîmple aşa ceva. M-am cercetat în gînd ca să
dacă Sfintele Scripturi sunt complete şi suficiente, văd dacă nu am păcătuit cumva mai grav în ultima
ce nevoie am avea de aceste adăugiri? Nu sînt ele vreme dacă nu am făcut ceva care să-L fi mâniat pe
oare nişte scrieri apocrife, pe care creştinii nu numai Dumnezeu şi nu am descoperit nimic care să mă
că nu le acceptă, dar se feresc să le şi studieze, de facă să cred că aş putea fi pedepsit atît de aspru.
teamă ca nu cumva să se otrăvească? Despre unii ca Atunci mi-am adus aminte de lucrurile date spre
ei vorbeşte Pavel când scrie: „Nu doar că este o altă nimicire pomenite în Scripturi, dar nu realizam ce
Evanghelie ; dar sunt unii oameni care vă tulbură, şi lucru interzis se găseşte în casa mea pînă când
voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos” (Galateni ochii mi-au căzut pe cartea cea nouă. Nu-mi venea
1:7) şi atenţionează: „Dar chiar dacă noi înşine sau un să cred că mi se poate întâmpla aşa ceva din cauza
înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie unei cărţi şi totuşi, când în sfîrşit am decis s-o sfâşii în
deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să bucăţi, lucrurile au început să se calmeze şi presiunea
fie anatema!” (Galateni 1:8). a început să scadă simţitor.
Da, categoric, este o altă evanghelie a unor Însă Dumnezeu m-a pedepsit în continuare şi
evrei rătăciţi care învaţă pe alţii întotdeauna, dar nu ajung aproape o jumătate de an un sol al Satanei mi-a chinuit
niciodată la cunoştinţa Adevărului. Căci Adevărul este sufletul cu tot felul de apăsări şi ispitiri, de a insulta pe
unul singur şi se numeşte Isus Christos. Aceşti evrei Dumnezeu. Am plâns foarte mult şi m-am căit înaintea
pomeniţi în cartea mormonilor nu au cunoscut şi nu L‑au Domnului, angajându-mă solemn că n-o să mai studiez
recunoscut niciodată pe Isus ca Mesia şi nu I s-au închinat niciodată niciun fel de scrieri apocrife şi niciun fel de cărţi
niciodată ca Singurului Mântuitor şi Domn. Dorind un suspecte. Domnul a fost bun şi mi-a iertat greşeala, iar
altfel de Mesia, probabil, au inventat o poveste despre acum nu mai sunt deloc curios în asemenea domenii. A
un nou „Moise” care primeşte alte table cu alte legi noi. fost o lecţie dură, dar utilă. Experienţa mea nu este un
Astfel harul este făcut de ei zadarnic, iar jertfa lui Christos caz izolat, căci am auzit şi alte mărturii ale unor confraţi
insuficientă şi neputincioasă. Ei n-au iubit adevărul şi de de credinţă care s-au lăsat înşelaţi şi ei de mormoni,
aceea au întocmit o nouă evanghelie numai a lor şi spre iehovişti sau creştini botezaţi doar în numele lui Isus.
pierzarea lor, conform unor revelaţii inexistente. Iar dacă Înţelepciunea zice: „Învaţă din greşelile altora”, iar
revelaţiile lor sunt reale, atunci îngerul acela era desigur Biblia este plină de descrieri ale unor experienţe nefaste,
Lucifer prefăcut în „înger de lumină”. Schimbînd adevărul tocmai pentru ca să nu repetăm greşelile trecutului.
în minciună, mormonii se rătăcesc ei însişi şi, culmea Atenţie! Nu deschide cutia Pandorei, căci rişti mult. Nu
durerii, încearcă să rătăcească şi pe alţii. Şi ca să vă daţi muşca din fructul cunoştinţei răului, căci vei muri hotărât
seama ce pericol real reprezintă acceptarea dialogării cu şi respectă ce a poruncit Dumnezeu poporului Israel după
ei, am să vă relatez pe scurt păţania mea cu aceşti apostoli ieşirea din Egiptul idolatru: „Când vei intra în ţara pe care
ai întunericului. ţi-a făgăduit-o Domnul să nu cercetezi despre dumnezeii
La începutul relaţiilor mele, amiabile, cu lor…” (Deuteronomul 12:30).
mormonii nu m-a deranjat faptul că se îmbracă în
G. B. 11
Iov şi noi
„…«Ai văzut pe robul Meu Iov?
Nu este nimeni ca el pe pământ.
Este un om fără prihană şi curat la suflet,
care se teme de Dumnezeu
şi se abate de la rău»”
(Iov 1:8).

Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. l-ar găsi neprihănit (Iov 23:10), chiar dacă l-ar
Înălţătoare aprecieri! În primul rând pentru încerca, ar ieşi la testul încercării „curat ca aurul”.
Predică că Îl onorează pe Dumnezeu şi sistemul Său Haideţi să ne facem o verificare atentă
pentru de sfinţenie. Apoi pentru că îl califică pe acel fiecare dintre noi, fiind sinceri înaintea lui Dumnezeu,
copii şi om pentru mântuire, prin harul lui Dumnezeu. să gândim ce spun cei din familie, într-un moment
adolescenţi Totodată, pentru că Satana (adversarul lui de sinceritate despre noi. Ce spun părinţii şi fraţii sau
Dumnezeu) este contestat şi respins în planurile surorile din casă, dar prietenii noştri sau cei din jurul
Sale de nimicire. Este adevărat că cel mai mult nostru de la şcoală. Dar cel mai important este să
contează părerea lui Dumnezeu despre noi, dar ştim ce spune Dumnezeu despre noi.
nu de mică însemnătate este şi aprecierea celor Să dăm la o parte părerile extreme,
din jurul nostru. De altfel nu cred că Dumnezeu motivaţiile pozitiviste, în care totul trebuie lăudat, iar
poate spune despre noi lucruri frumoase, iar cei păcatul şi greşelile – o obsesie, totodată să nu fim
din jurul nostru să aibă doar păreri negative. Cei negativişti şi să spunem că tata, mama sau colegul
care sunt cei mai aproape de adevăr în a califica sunt răi, insensibili, înguşti, ignoranţi, zgârciţi, etc. Să
comportamentul cuiva sunt cei din familia lui, dacă fim realişti şi să rezolvăm corect exerciţiul.
sunt sinceri şi obiectivi, apoi prietenii apropiaţi şi
în urmă toţi cei cu care avem de-a face. Ir (imaginea reală) = Ip (imaginea
Dacă urmărim viaţa lui Iov, putem sesiza proprie) + If (imaginea familială) + Is (imaginea
că aceeaşi părere o aveau soţia şi prietenii lui socială)
despre el. Chiar şi el putea mărturisi despre 3 +/- Cd (corectura divină a imaginii)
neprihănirea lui înaintea lui Dumnezeu. În Iov
2:9, soţia lui, doborâtă de durere şi cedând ispitei, Aplicaţie: Fiecare să identifice prin
recunoaşte statornicia lui Iov de a rămâne în introspecţii, chestionare, observare şi rugăciuni,
neprihănire, aşa cum îl cunoştea de o viaţă şi nici termenii ecuaţiei şi rezultatul să-l noteze la
în cele mai grele momente din viaţă nu se abătea caracterizarea finală!
de la trăirea curată. Exemple: X este un copil, adolescent
Elifaz, unul din prietenii lui, (Iov 4:6) ascultător de părinţi, silitor la învăţătură, dar lacom
scoate şi el în evidenţă aceleaşi calităţi ale lui Iov, şi fără pasiuni spirituale;Y este o fată harnică
voind să-i aducă aminte de neprihănirea trăită de la care îi place să cânte, dar umblă cu băieţi şi
el, de cuvintele de încurajare în dreptul altora. practică minciuna.
Acum vine vremea ca Dumnezeu şi principiile Dacă nu vă asemănaţi cu Iov, aduceţi
Sale în care se încredea, să fie pentru el sprijinul schimbările necesare şi faceţi bucurie lui
şi puterea de a rămâne statornic în neprihănire. Dumnezeu şi supărare Satanei, iar viitorul vostru
Însuşi Iov are curajul să se îndreptăţească va fi binecuvântat, ca al neprihănitului Iov.
în Faţa lui Dumnezeu cu neprihănirea lui (Iov 31:6)
Rozi Leahu
afirmând căc, chiar dacă l-ar cântări Dumnezeu,

12
CAIN CAIN CAIN CAIN CAIN CAIN CAIN

TEXT: Genesa 4:1-24
CONTEXT: După ce Adam şi Eva au fost alungaţi din rai, în familia lor s-au născut Cain şi
Abel. Ca şi părinţii lor, ei, puteau să asculte de Domnul şi să-i slujească sau să se lase influenţaţi la
rău de Satan. Abel a căutat să fie credincios Domnului, dar Cain s-a îndepărtat de Domnul şi a sfârşit
în blestem şi moarte.
1. Genesa 4:3-7 – „După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din
roadele pământului...; dar spre Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare
şi i s-a posomorât faţa. Şi Domnul i-a zis lui Cain: «Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât
faţa?  Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui Predică
se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti»”. pentru
Potrivit educaţiei şi (cred) modului de practică a familiei, Cain a adus o jertfă pe care Domnul
nu a apreciat-o favorabil. Drept urmare, Cain s-a mâniat, văzând că doar jertfa fratelui său Abel a fost
copii şi
primită. De ce a fost respins? Pentru că toată religia lui era formală, el nu-şi punea problema greşelilor adolescenţi
şi păcatelor lui. Deaceea a continuat să păcătuiască, chiar mai mult.
La fel se poate întâmpla celor din familiile de credincioşi. Astfel pot să frecventeze adunarea şi
să slujească dar totul de formă fără a se trudi să înţeleagă că nu ne putem apropia de Dumnezeu fără
o jertfă, acum a Fiului Său, necesară ispăşirii vinovăţiilor noastre.
2. Genesa 4:8 – „Însă Cain a zis fratelui său Abel: «Haide să ieşim la câmp». Dar pe când erau
la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât”.
Cain a respins provocarea Domnului care îl îndemna să se pocăiască şi s-a răzbunat pe Abel
care era nevinovat. Aceasta-i forma maximă a seducţiei demonice: să fi vinovat şi să-i consideri pe alţii
vinovaţi, trecând totodată la pedepsirea lor. Se prea poate să fiţi mustraţi de părinţi, fraţi din adunare sau
chiar la şcoală în timp ce alţii sunt evidenţiaţi. Ce atitudini veţi avea? Feriţivă de supărări şi de dorinţe
de râzbunare că aceasta ar fi cea mai mare greşeală. Nu vă daţi dreptate voi înşivă. Nu urâţi pe colegii
sau fraţii voştrii nici chiar dacă vi se pare că aveţi motive. De ce să constataţi apoi că voi eraţi de vină şi
să nu mai puteţi întoarce efectele faptelor voastre.
3. Genesa 4:9-13 – „Domnul i-a zis lui Cain: «Unde este fratele tău Abel?» El a răspuns: «Nu ştiu.
Sunt eu păzitorul fratelui meu?» Şi Dumnezeu a zis: «Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din
pământ la Mine. Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească
din mâna ta sângele fratelui tău! Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii
pe pământ». Cain a zis Domnului: «Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi»”.
După ce s-a răzbunat Cain a fost chemat de Dumnezeu la mărturisire. El a refuzat să-şi
recunoască fapta. Imediat a fost blestemat cu o pedeapsă pe care a considerat-o prea mare, deşi nu a
mai îndrăznit să mintă după ce i-a fost pusă fapta în faţă.
Vă rog acum să vă gândiţi: care este câştigul păcatului? Ce satisfacţii şi viaţă va avea cel ce nu
ascultă de Domnul şi se lasă influenţat de Satan? Bietul Cain, a avut parte de supărări, sărăcii, pribegii
şi peste ani l-a omorât un strănepot al său, după o viaţă de trudă (Genesa 4:23-24), iar după toate
acestea, urmează o veşnicie îndepărtat de la faţa Domnului, în moarte.
Ce gând vă încearcă reauzind aceste evenimente? Eu mi-am amintit despre un predicator,
care într-o săptămână de evanghelizare a vorbit despre Domnul Isus şi Împărăţia ce ne-o
pregăteşte, dar oamenii au refuzat să se predea Domnului, cu toată insistenţa lui. În ultima seară
le-a vorbit despre Satan şi pedeapsa veşnică şi în final le-a zis: „duceţi-vă cu Satan”, folosindu‑se
şi de cuvintele Domnului din Matei 25. În lecţiile anterioare, v-am dat exemple de sfinţi şi v-am
provocat să-i urmaţi. Acum scriu celor ce n-au ascultat: „Dacă nu vreţi să fiţi ca Abel, duceţi-vă
ca fratele lui, Cain. Poate aşa vă veţi da seama, veţi birui păcatul şi veţi fi fericiţi.”

Predicatorul
13
Teme
biblice

Mă gândesc la acel palat
care este construit pentru mine, dar
fără ca eu să contribui cu bani sau
alte materiale. Poate fi aşa ceva? Da,
pentru că a fost Cineva care m-a iubit şi a plătit
totul în locul meu, Isus, iubitul meu.
În viaţa şi lumea aceasta mă gândesc că, deşi aici nu
am avut ocazia în copilărie să fiu într-un palat, nici măcar într-o
vizită, acolo mă voi îndrepta spre palat pe străzi de aur ale cetăţii cu
totul de aur (Apocalipsa 21:18). Ce har măreţ şi ce împărăţie minunată s-a
dus Isus să ne pregătească ca acolo unde este El să fim şi noi, aleşii Săi!
Apostolul Ioan ne arată în Apocalipsa 21:18-20 că zidul cetăţii este construit din
douăsprezece pietre scumpe. O, ce splendoare va fi să văd cu ochii mei acele realităţi ce nu pot
fi comparate nici cu un maxim de lux şi fericire de pe pământ, căci „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu
pentru cei ce-L iubesc”(1 Corinteni 2:9). Mintea mea încearcă să facă eforturi să poată pricepe, dar
numai Duhul Sfânt mă ajută să pot vedea prin ochii credinţei Împărăţia lui Dumnezeu.
Ce har, nu doar să mă plimb prin raiul lui Dumnezeu, ci să rămân acolo să văd râul vieţii, să
beau din el şi să gust din pomul vieţii, despre care Apocalipsa 22:2 spune că rodeşte douăprezece feluri
de rod şi în fiecare lună. Dacă simbolurile sunt măreţe, cum va fi realitatea?
Mă întreb, Isuse merit eu acestea şi inima îmi spune din partea Ta da, căci m-a învrednicit Tatăl şi
Fiul prin Duhul Sfânt. Acel palat în care nu mai este nevoie de lampă sau lumina soarelui, căci va fi luminat
de slava lui Dumnezeu şi făclia Lui este Mielul este şi pentru mine (Apocalipsa 21:23). O bucurie veşnică mă
inundă când mă gândesc ce slavă măreaţă ne aşteaptă şi că răul şi suferinţa nu vor mai fi.
Vor fi stări înălţătoare când cei ce vor birui vor mânca din pomul vieţii, din mana ascunsă şi vor
sta cu Dumnezeu pe scaune de domnie. Ce revedere minunată cu toţi sfinţii în Împărăţia lui Dumnezeu,
când gloata cea mare va înălţa cântarea biruinţei ca bubuitul de ape multe!
Ajută-mă, Doamne, să ajung acolo în bucurii şi slavă, pe care aici le-am gustat prin credinţă
şi le-am simţit în inima mea cu o bucurie veşnică şi o pace adâncă. Doresc să moştenesc Împărăţia
împreună cu cei credincioşi ce s-au luptat aici pe pământ. Dorim să-Ţi vedem lucrările minunate şi să
Te vedem aşa cum eşti în toată splendoarea, iubitor şi bun, aşa cum te-am înţeles aici pe pământ.
Îţi mulţumesc, Tată, prin Isus şi Duhul Sfânt că Împărăţia Ta e în inima mea încă de pe acum şi
Te aşteptăm cu lacrimi de dor şi bucurie.

Aura Simina
14
Înţelepciune
pentru
„Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are;
dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.”
înţelepţi
(Proverbe 16:22)

Înţelepciunea, prin sursa ei divină, este un izvor, ceea ce presupune în timp un râu şi cel puţin un
lac, o resursă indispensabilă vieţii, un câştig. Dar fiind un izvor, curge fără efort extern, adică este un dar.
Înţelepciunea se primeşte de la Dumnezeu - este cel mai mare şi mai important cadou.
În schimb, nebunia este o osândă, vorba grecilor: „când zeii vor să pedepsească pe cineva numai
îi iau minţile” şi astfel se adevereşte proverbul „pedeapsa nebunilor este nebunia lor”. Dacă vom compara
şi nebunia cu un izvor, este o apă toxică ce se varsă aducând mereu, alte nebunii peste pământul fiinţei
noastre şi chiar peste al celor din jur.
Când se naşte un copil în regulă, izvoarele acestea sunt închise. Astfel că cel ce vrea să-i curgă
înţelepciunea de la amonte spre aval (de la minte spre umblările lui) trebuie s-o dorească (Iacov 1:5).
Urmează doar să facă amenajările necesare şi să cultive pământul cu ceva bun şi folositor, îndemnându-i
şi pe alţii să iubească înţelepciunea.
Poate vă conving mai uşor dacă folosesc expresia “suc” în loc de apă. Ce aţi vrea? Să vă aducă cineva
o sticlă de suc sau să ţâşnească din gradina voastră un izvor de suc, din care să beţi oricând sau chiar
să îmbuteliaţi şi să vindeţi şi la alţii? Izvorul se deschide prin deschiderea şi citirea Scripturilor, apa vie
a vieţii. O sa fiţi foarte avantajaţi în viaţă dacă folosiţi recomandările Bibliei. „Cartea aceasta a legii să nu
se depărteze de gura ta ; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ceea ce este scris în ea ; căci
atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”  (Iosua 1:8). Izvorul vieţii este
„pe masa ta”; dacă ştii citi, tu poţi deschide robinetul. Înţelepciunea prin urmarea sfaturilor ei îţi va oferi
cadou o viaţă frumoasă, cu prietenii plăcute, timp de muncă, învăţare, joacă şi odihnă armonios împletite
şi VIAŢĂ VEŞNICĂ. Gândeşte-te ce-i aceasta!
Dacă sunteţi câţiva dintre voi racordaţi la izvorul nebuniei, deconectaţi-vă urgent, până nu vi
se măreşte debitul şi veţi fi inundaţi. Aceasta ar fi o pedeapsă mai mare ca şi cum vi s-ar colmata unica
fântână din curte, căci pe lângă toate nenorocirile din viaţa aceasta, urmează pedeapsa eternă. Amintiţi-vă
de Acan (Iosua 6-7), ce a avut ascunse acasă, sub duşumea, lucruri interzise. Ele au adus moarte pentru
toată familia lui. Iniţial le-a ascuns, dar după ce Domnul l-a descoperit, a fost nevoit să se recunoască în
ultima zi a vieţii lui, pe care singur şi-a scurtat-o.
Să trecem la verificări: inspecţie la gânduri, memoria computerului şi obiectele personale.
Toată lumea la interval cu gândurile pe buze, documentele pe monitor şi tot ce are în sertare pe masă!
Dacă ai „colecţionat” lucruri bune, înseamnă că a curs spre tine un izvor bun, dar dacă ai în posesie
lucruri rele, să ştii că ele îţi sunt pedeapsă prin efectul lor. Astfel dacă ai filme de acţiune o să „vezi”
ce pedeapsă pe tine când acţiunea se va petrece la tine acasă. Dacă ai imagini, videoclipuri imorale să
„vezi” cum o să-ţi fie familia când partenerul va acţiona ca pe ecran.
O, de-aş putea striga mai tare ca nebunia!, aşa îşi dorea înţelepciunea. Ca nu cumva nebunia
adunată în copilărie şi adolescenţă să aducă pedeapsă pe tot restul vieţii. Actele făcute fără înţelepciune
sunt bumerangul durerii, va fi cum zicea profetul „Tu singur te pedepseşti...”(Ieremia 2:19).
Dar bucuria mea este că izvorul înţelepciunii încă mai curge şi speranţa mea e că voi veţi
dori să vină şi spre voi.

Iosif Anca 15
II. Perioadele Vechiul Testament şi scrierile sfinte C. Perioada exodului (eliberarea şi drumul pustiei
A. Perioada creaţiei (începuturile – Genesa 1-11). – de la Exod la Deuteronom).

1. Ea cuprinde originea universului, a 1. Moise a fost personajul principal al perioadei
diferitelor forme de viaţă, a stării spirituale a omului de – eliberatorul şi organizatorul ales de Dumnezeu pentru
la păcat la făgăduinţa răscumpărării. Există naraţiuni poporul Său (Exod 3:10; Deut. 34:10-12). El a fost
paralele cu Genesa 1-11 în Mesopotamia (poemul lui făcut „dumnezeu” (Exod 7:1) pentru faraon, care era o
Ghilgameş, epopeea lui Atra-Hasis), cu diferenţa de reprezentare materială a zeului Soare (Rha). Minunile
bază a creaţiei efectuată de nişte zei plictisiţi, faţă de efectuate prin el – pedepsele, n-au putut să fie doar
un Dumnezeu iubitor. calamităţi naturale ciclice, pentru că altfel nu se explică
2. Această parte a Bibliei este adevărul putinţa sau neputinţa forţelor oculte în realizarea lor
autoritar asupra cărora se abat cele mai mari critici, (Exod 7:8-13; 8:18-19).
dar există mai mult de 100 referinţe de confirmare în 2. Evreii - de la persecuţie (Exod 1:8-14), prin
întreaga Biblie, între care Domnul Isus şi toţi apostolii. drumurile şi popasurile pustiei (Numeri 2:1-34; 9:15-23;
Istoria Aici apar primele arhetipuri: Adam – cap al unei rase Deuteronom 1:2) până la popasul deuteronomic de la
(Romani 5:12; 1‑Corinteni 15:22); Abel – jertfa plăcută răsăritul Iordanului (Deuteronom 4:1-40). Datarea târzie
Bisericii (Genesa 4:4; Evrei 11:4) şi noţiuni doctrinare: omul a exodului adună argumente mai concordante cu istoria
creat (Genesa 2); păcatul cu efectele şi ispăşirea biblică, datele istorice şi arheologice, conform ei migrarea
necesară (3); formele religioase, sociale şi economice în Egipt s-a făcut sub hyksoşi (1730-1570), iar eliberarea
ale istoriei antediluviene (Genesa 4,5); judecata celor sub Ramses II (1304-1237), anul exodului - 1266.
răi şi salvarea celor neprihăniţi prin mila divină (Genesa 3. Exodul prezintă puterea lui Dumnezeu
6,7); un nou început (Genesa 8,9); o nouă diversiune – eliberarea (Exod 1:18); principiile Lui, legământul
controlată de Dumnezeu (Genesa 11). Există o teocratic şi Legea (Exod 19:24); prezenţa Sa călăuzitoare
coincidenţă în temele primelor 3 capitole ale Genesei manifestată prin nor, foc – Cortul (Exod 25:40). T e m a
şi ultimele 3 capitole ale Apocalipsei (un Eden pierdut dominantă este lucrarea răscumpărătoare a lui Yahweh
şi recâştigat). Lumina spirituală a antediluvienilor a fost (Eu Sunt) şi legământul Lui cu evreii. Mesajul are un scop
constituită din: mărturia naturii (Romani 1); mărturia istoric, teologic (revelaţia divină) şi didactic (ascultarea era o
cugetului (Romani 2); făgăduinţa unui salvator (Genesa condiţie a împlinirii făgăduinţelor divine -binecuvântarea).
3:15); cunoştinţe despre jertfe (Genesa 4); profeţiile lui 4. Legea cuprinde:
Enoh (Iuda 14,15); propovăduirea lui Noe şi corabia – codul moral – caracterul şi voia lui
(2 Petru 2:5); lucrarea Duhului Sfânt (Genesa 6:3). Dumnezeu (Exod 20:1-17; 34:6-7; Cele 10 porunci
rostite de Dumnezeu din cer statornicesc locul şi rolul
lui Dumnezeu şi a poporului Său şi relaţiile dintre ei;
B. Perioada patriarhilor (Genesa 12-50; Iov). – codul ceremonial şi spiritual – prefigurări ale
lui Isus Hristos, cu 7 sărbători – Levitic 23, 25 (Paştele
1. Aceasta cuprinde istoria patriarhilor evrei – 14 Nisan, urmată de sărbătoarea Azimilor – o amintire a
de la apariţia în Canaan (Avraam) până la staţionarea grabei plecării din Egipt, Exod 11,12; alăturat momentului
în Gosen – formarea triburilor fiilor lui Iacov şi a altor urgie a zecea, evreii trebuiau să închine Domnului pe întâii
oameni temători de Dumnezeu (Genesa 12:1‑4; născuţi, Exod 12:23;13:2; Cinzecimea – 6 Sivan; Anul Nou
15:1‑18; Iov 1:1). Este evidenţiat planul suveran a – 1 Tişri; Ziua Ispăşirii - 10 Tişri; Corturile – 15–21 Tişri;
lui Dumnezeu pentru omenire, credincioşia Lui în Anul Sabatic şi Anul de veselie) şi 5 jertfe – Levitic 1-5;
ciuda greşelilor umane. Legământul a fost elementul sacrificiul asociat cu rugăciunea în penitenţă era unica
fundamental în teologia israelită. În virtutea lui, posibilitate de a avea acces la Dumnezeu (arderea de
Avraam, a fost ales de Yahweh (Genesa 15:17-17), iar tot, jertfa de mâncare, jertfa de pace – mulţumire, jerfa
El – Şadai i-a schimbat numele reiterând făgăduinţa pentru păcat şi jertfa pentru vină – unele se ofereau în
(Genesa 17: 1-8). Acelaşi model apare în cazul lui mod spontan lui Dumnezeu, ca laudă şi mulţumire pentru
Iacov (Genesa 28: 13-15; 35: 10-12) binecuvântări iar altele erau cerute de El din pricina
2. Simboluri mesianice a acestei perioade: păcatului comis – sângele pe altar făcea ispăşire). Chiar
jertfirea lui Isaac (Genesa 22); vânzarea lui Iosif şi dacă existau similitudini între ritualurile religioase ale vremi
salvarea prin el (Genesa 37-50). şi acest sistem, totuşi conceptul strict de monoteism revelat
3. Genesa este o capodoperă a literaturii şi standardele etice ale dreptăţii lui Yahweh evidenţiau
epice, ce poate fi structurată în două secţiuni: 4 diferenţa categorică a iudaismului.
evenimente (creaţia materială, căderea, potopul, Babel) – codul social –dietă, igienă, cadastru, funciar,
şi 4 personaje (Avraam, Isaac, Israel, Iosif). serviciul militar, familie (Deuteronom 14-25). În sistemul
4. Iov – arată cunoaşterea lui Dumnezeu în noului legământ aceste slujbe capătă o altă formă, a
adversitate: prolog – scopul cosmic al suferinţei (Iov credinţei, a spiritului, ceea ce ar fi trebuit, cel puţin într-o
1‑2); dialogul prietenilor – scopul puritiv al suferinţei (Iov anumită măsură, să realizeze şi cei din vechiul sistem
3-31); monologul lui Elihu – scopul corectiv a suferinţei (I Samuel 15:22; Ps. 51:16-17; I Petru 1:10-12).
(Iov 32-37); monologul lui Dumnezeu – scopul instructiv 5. Toate acestea aveau ca bază materială
al suferinţei (Iov 38-41); epilog – sfârşitul fericit al Cortul (locul în care Dumnezeu îşi chema poporul la
suferinţei (Iov 42). închinare în sfinţenie) şi componentele lui (Exod 25-40;
Evrei 9:1-5). Marele Preot, preoţii şi leviţii erau oameni
de slujbă pentru un popor chemat să devină un popor
16 de preoţi a lui Dumnezeu (Numeri 17-18; Exod 19:6).
Răspunsuri
Fete şi femei Movila mărturiei Răspunsuri la
credincioase Iegar Sahaduta întrebările din
o fată a lui Aaron: Elisaveta numărul precedent
mir, Baeşa, Dagon, Nicanor,
Rebeca, Olimpa, Miriam, işa, Gherşom, Ierusalim, Nebuza-
radan, Malchi Şua, Nebaiot, 2. Elifaz – 3; Bildad – 3; Ţofar – 2;
Tabita, Eva, Debora, Estera, Elihu – 1. 3. Melhisedec şi Aaron.
Rahela. Chedron, Reuel, Natan, Dan.
9. Ana-Caiafa-Pilat-Irod-Pilat. 10.
Ieremia 35
O femeie care a cerut Proverbe 21-30 de la
Domnului să-i vindece A la Z
fiica Agur, batjocoritor, certuri, dă-
Cananeancă dă, Ezechia, furnici, groapă, „Când a
Cain, Avraam, Naaman, Absa­
hotarul, Iuda, înegreşte, lene­ fost de 12
şul, miei, nebunul, omul bogat,
lom, Nehuştan, Eben Ezer, păiangen, răi, smântână, şoa­
ani... L-au
Amrafel, Nimrod, Caiafa, Arad. reci, trei, ţap, uşuratic, vietăţi, găsit în
zdrobi. Templu...
ascultându-i
şi
punându-le
Întrebări întrebări”
(Luca
1. Ce profet al Domnului a mijlocit în faţa unui împărat păgân pentru nişte oameni sortiţi morţii? 2.42,46)
2. Ce jertfe ale V. T. sunt amintite în N. T.?”
3. Ce rudenii ale celor 12 ucenici sunt cunoscute?
4. Care este darul cel mai ieftin, adus de om lui Dumnezeu?
5. În care relatare se arată că în prezenţa lui Dumnezeu, unul este omorât, celălalt speriat şi altul
binecuvântat?
6. Care sunt dovezile şi/sau exemplele biblice care ne arată că trebuie să ne rugăm în
genunchi?
7. Despre cine se spune că era fost foarte bătrân cu toate că nu avea decât şaptezeci de ani?
8. Care mame şi-au abandonat copiii: prima din milă, a doua din iubire şi a treia din pricina unui
împărat?
9. Ce rugăciuni ale Domnului Isus sunt scrise în Evanghelii?
10. Cum se numea marele preot de pe vremea lui Zorobabel?

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2007
pe adresa redacţiei

Cei care vor fi premiaţi, în urma totalizării a 100 de puncte, la concursurile din revistă, sunt:
Denisa Atudoroae, Diana Boariu, Naomi Meseşan, Rebeca Petrescu,
Samuel Rusu, Eugenia Tomuş, Simion Tomuş.

Articolele în concurs se află la paginile 6, 7, 8,17 şi 19.
17
„Păzeşte-ţi inima
mai mult decât orice,
căci din ea ies izvoarele vieţii”
(Eclesiastul 4:23)

„Izgoneşte neadevărul
din gura ta;
şi depărtează viclenia
de pe buzele tale!”
(Proverbe 4:24)

„Inima este
nespus de înşelătoare şi
deznădăjduit de rea;
cine poate s-o cunoască?”
(Ieremia 17:9)

Pilde

Dintr-o dată, se făcea că Diana se afla într‑un – Plecaţi repede de aici, Răutate şi Mânie! Nu este
oraş tainic, necunoscut şi mergea pe o stradă cu case loc pentru persoane de teapa voastră aici, zise Diana.
albe şi frumoase. Păşea privind curioasă în toate părţile, O persoană foarte liniştită şi cu aspect blajin trecu
fiind însoţită de cineva. Ea observă că cele mai multe surâzând, dar păzitoarea, observând că este însoţită, îi zise:
case erau ruinate. La multe ferestre se vedeau pânze de – Dumneavoastră sunteţi binevenită, Răbdare,
păianjen şi praful de pe ele completa aspectul neplăcut. dar singură. Răbdarea se opri şi, întorcându-se către
Foarte contrariată, întrebă pe însoţitorul ei cum au Diana, aşteptă explicaţia. Atunci se apropie o altă
putut stăpânii acestor case frumoase să le lase să se persoană, Prevederea, şi căută să-i explice că prietena
părăginească în felul acesta. Răspunsul însoţitorului a sa, Slăbiciunea, nu îşi are locul în această casă. Interveni
fost scurt: „N-a păzit nimeni la uşă”. atunci şi Raţiunea, făcând-o să înţeleagă că pentru a
Diana observă atunci la una din case un băieţel trece peste multe greutăţi şi obstacole, Răbdarea este
care interzicea intrarea în casă a unor persoane urât bine venită, dar este nevoie şi de Energie, care nu poate
îmbrăcate, care au plecat furioase. Dar totul rămase sta alături cu Slăbiciunea. Atunci Răbdarea s-a hotărât
ciudat şi inexplicabil, deoarece, când Diana se apropie să intre singură.
de băiat, el se făcu nevăzut. Însoţitorul îi explică Dianei Diana, foarte amărâtă din cauza acestei
că oaspeţii nedoriţi au izbutit să intre în casă din cauza despărţiri, nu putu face altceva decât să se încline cu
lipsei de veghere şi au alungat repede dinăuntru pe cei modestie în faţa Smereniei. Ea luă repede cunoştinţă
ce făceau locuinţa plăcută. de apariţia unei persoane strălucitoare, care purta o
– Aş fi încântată, zise Diana, dacă aş putea să elegantă rochie de dantelă.
iau locul băiatului de la uşă. – Dumneavoastră sunteţi foarte frumoasă, doamnă
– Trebuie să fii foarte atentă, deoarece cei Uşurătate, zise Diana cu amabilitate, dar aveţi în geantă
care vor să intre sunt foarte şireţi. ceva care răscoleşte patimile. Nu puteţi intra, fiindcă aduceţi
Diana se instală deci în faţa uşii, pe care o Necuviinţa, care produce gâlceavă în casă.
supraveghea cu mare atenţie. O femeie bună, pe care o Deodată, biata Diana fu asaltată cu violenţă de
cunoştea, pentru că adesea îi dăduse sfaturi înţelepte, o adevărată vrăjitoare, Argumentarea, care, vorbind ca
se apropie şi Diana îi deschise repede uşa. o moară stricată, susţinea cu îndrăzneală că trebuie să
– Intră, iubită Conştiinţă, îi zise ea. Dacă eşti fie primită neapărat, deoarece ea este primită în multe
înăuntru, totul merge bine în casă. case bune şi că fără ea nimeni nu poate să-şi susţină
Apoi veni Iubirea, elegantă şi frumoasă, dar dreptatea şi să discute de toate. Diana, complet ameţită
care ţinea ascunsă sub haină o mică fiinţă uşuratică, pe de vijelia aceasta, rămase nehotărâtă un timp; profitând
care Diana o consideră supărătoare. de aceasta, Dezordinea, Nepăsarea şi Minciuna se
– Dumneavoastră nu puteţi intra aici, zise strecurară pe neobservate în casă. Atunci se întâmplă
ea, adresându-se persoanei ascunse sub haină. ceva îngrozitor. Diana văzu că ferestrele, care până
Eu vă cunosc; vă numiţi Iubirea de sine; unde locuiţi atunci erau strălucitoare de curăţenie şi lumină, se
dumneavoastră, lucrul nu merge bine. acoperiră repede de praf şi de pânze de păianjen.
Diana salută apoi cu bucurie Munca şi Datoria, Se auzi un strigăt ca de luptă. Uşa a fost deschisă cu
care intrară ţinându-se de braţ. Atunci se produse violenţă şi cei mai plăcuţi oaspeţi ai casei au fost aruncaţi
o tulburare în casă, căci Lenea şi Clevetirea, care afară. Au fost aruncate astfel Armonia, Bunăvoinţa şi
fuseseră înăuntru, fură alungate de noile venite. Adevărul, care înfrumuseţaseră până atunci casa.
Diana se bucură de alungarea lor şi putu să Ah, ce nenorocire pentru Diana! Ea n-a ştiut
facă faţă cu mult curaj noilor persoane care căutau să să păzească intrarea minunatei case albe şi oaspeţi
forţeze intrarea în casă: nedoriţi au făcut-o de nelocuit. Cum să îndrepte
18
A

A-B Impăratul Salemului 1

2
1. Amărăciune.
2. Loc unde erau 12 izvoare şi 70 de finici. 3
3. Boala lui Ozia.
4
4. Meşter plin de înţelepciune la Templul lui Solomon.
5. Unul din colaboratorii lui Pavel căzut de la credinţă. 5
6. Bisericii acesteia îi mergea numele că trăieşte, dar
era moartă. 6
7. Spre __________ mergeau doi ucenici deznădăjduiţi. 7
8. Făcea haine şi cămaşi pentru văduve.
9. Grădină sădită de Dumnezeu. 8
10. Tatăl regelui Saul.
9

10

B

A

A-B ����
Apere
����-�se
��� �
Baal
��� 1

1. Fiu al lui Iacov comparat cu un pui de leu/leoaică. 2
2. A căzut de la fereastră în timpul unei predici.
3
3. Soacra lui Rut.
4. Petru a tăiat __________ lui Malhu. 4
5. Fiul mângâierii.
6. După potop Noe a zidit un _________ 5
7. În el au fost binecuvântate neamurile pământului.
6
8. Localitatea unde a fost vindecat Enea.
7

Eugenia �����������������
şi Samuel��������
Tomuş 8

B

lucrurile? Umilită de neputinţă, Diana chemă în ajutor Smerenia, care, sărind în grabă, aduse cu sine Iubirea de aproapele
şi Dorinţa de bine, care făcură pe duşmanii Păcii să plece, vrând-nevrând, din casa care îşi recăpătă strălucirea, spre marea
bucurie a Dianei.
– Înţelegi tu acum de ce trebuie pusă paza la uşa casei? o întrebă însoţitorul pe Diana. Când casa este ocupată de
persoane bune, nu este loc pentru cele rele.
Multora dintre semenii noştri le place să viseze. Rugăm pe fiecare cititor să se lase atenţionat de visul Dianei. Biblia
afirmă că inima omului este foarte înşelătoare. Într-adevăr, omul este un păcătos care înşeală nu numai pe aproapele său,
ci, într-o anumită privinţă, se înşeală şi pe sine. Când omul este învinuit că a făcut o nedreptate, încearcă să se scuze făcând
referire la intenţiile lui bune; învinuieşte pe un altul, pentru a se dezvinovăţi; nu consideră păcat o minciună, un furt sau o
vorbire de rău, atâta vreme cât cel căruia i s-a făcut nedreptatea nu reuşeşte să-l dovedească vinovat.
Dumnezeu subliniază faptul că inima vicleană a omului este incorigibilă. Orice încercare de a ne face mai buni este
sortită eşecului. Singurul lucru, pe care îl poate face omul în această situaţie rea, este să se recunoască păcătos în faţa lui
Dumnezeu şi să-şi mărturisească păcatele sale. Isus Hristos a murit, pentru ca păcatele noastre să fie iertate. Fiecare om care
vine, prin credinţă, la Mântuitorul, va afla iertarea.
Cuvintele mamei adresate Dianei: „Ai dormit destul, scoală-te repede, că altfel întârzii” să fie îndemnul pentru noi de
a veni ACUM la Mântuitorul!
Viclenia Sinceritatea
Viclenia este unul din păcatele mari ale lumii, E cu neputinţă să fii sincer cu ceilalţi până
este otrava şarpelui cel vechi, nu ai învăţat să fii sincer cu tine însuţi.
care omoară pentru veşnicie sufletul care-o păstrează.
Cuvintele sincere nu sunt întotdeauna elegante,
Viclenia este un atentat împotriva lui Dumnezeu, dar dacă sunt interpretate corect pot fi folosite
împotriva adevărului Său şi impotriva vieţii. întodeauna spre bine.

Omul viclean se îmbracă uneori în piele de oaie, Sinceritatea este o condiţie de bază
alteori în piele de vulpe, în aflarea adevărului.
dar orice viclenie alungă bucuria prezentului şi Adevărul se descoperă numai căutătorilor sinceri.
anulează fericirea viitorului. Sinceritatea este poarta pe care intră adevărul şi
cu ea începe întoarcerea la Dumnezeu.
Vicleanul este ca albina, în gură cu miere şi-n
coadă cu ac şi fiere, numai că dulcele dispare iar Prieten  este un cuvânt folosit foarte des;
amarul rămâne. sinceritatea prietenului însă, e foarte rară,
dar este o floare frumoasă şi cu miros plăcut în cununa
Cârtiţa umblă pe sub pământ, care împodobeşte capul copiilor lui Dumnezeu.
dar urma ei se cunoaşte deasupra pământului;
la fel se va cunoaşte lucrarea vicleanului şi Sinceritatea depinde de scopuri,
«sapa» răzbunării îl va atinge, iar acestea decid destinul;
iar nu bine, dar regula nu este valabilă deci omul sincer va avea o viaţă ce poate fi îndreptată
între cei răi. spre un destin fericit.

„Ţinta poruncii este dragostea, care vine
„El nimiceşte planurile oamenilor vicleni, şi dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi
mâinile lor nu pot să le împlinească.”
dintr-o credinţă neprefăcută.”
Iov 5:12
I Timotei 1:5