You are on page 1of 20

Meditaţie

Apus de soare...un roşu aproape ireal... o
adiere suavă de vânt şi apoi sunetul hipnotizant al
mării... Doar câteva secunde şi soarele va pătrunde
în apă... Noaptea l-a răpus. Întunericul se lasă încet
şi-ţi cuprinde întreaga fiinţă, parte după parte, îţi cere
supunerea; îi simţi înfiorarea, te-nspăimântă pentru că
nu-l poţi străpunge. Te doare micimea şi inutilitatea ta. pag. 3
O viaţă plină de păcat! Trupul ţi-e ostenit de ...cu sinceritate – Învăţătorul
atâta alergare, ochii tăi trişti privesc măreţia mării, o
secundă şi ai putea deveni parte din ea. Îţi studiezi cu pag. 4-5
minuţiozitate hainele, apoi îţi imaginezi... Tu, în faţa
Micul protector
lumii, îmbrăcat doar în cuvinte... în propriile tale gânduri:
purtându-ţi mândru primele răzvrătiri, afişându‑ţi cu
pag. 6
nesaţ poftele ascunse-n tine. Vezi cu uimire cum lumea
te ocoleşte, poate pentru mirosul trupului stăpânit de Citind primele două cărţi ale lui Moise vei afla: Cine a zis?
păcat, sau înfăţişarea ta de cerşetor îi îndepărtează – Andreea Ungureanu
de tine. Şoaptele frunzelor îţi amintesc că natura nu a
murit, e lângă tine, dar nimic din ce înseamnă viaţa nu‑ţi pag. 7
mai este cunoscut. Ai vrea să te cufunzi în uitare, să Judecători ai lui Israel • Dăruitori şi daruri
fugi... Tăcerea e sinistră şi obositoare! Cerşeşti lumina,
un licăr doar... simţi cum întreaga-ţi fiinţă cedează pag. 8
întunericului, cum încet, încet te dezintegrezi. Rătăceşti
Fauna Bibliei • Numerele Bibliei
în neştire, eşti prizonier al remuşcărilor... şi apoi... nisipul
îţi zgârie genunchii... Valurile încă te mai distrag, dar nu
pag. 9
vrei decât să cauţi lumina... „Doamne sunt aici, plecat
înaintea Ta, iartă-mi rătăcirea... mă simt pierdut şi mic, Cărţi ale Bibliei • Viaţa lui Iosif
te rog revarsă lumina Ta peste viaţa mea... mi-e sete de
viaţă, de tot ce e real”. Domnul îţi ascultă ruga şi soarele pag. 10
răsare...special pentru tine... De azi nu-ţi mai este frică Pregătirea pentru căsătorie
de întuneric!
A devenit El lumina ta în această lume; a şters pag. 12
negrul din viaţa ta şi, în culori calde, ţi-a conturat primul Ferice de... – Marius Leahu
răsărit, propriul început. Dimineaţa vieţii tale, cu miros
de flori de cireş şi atingeri moi de rouă, te copleşesc! pag. 13
Înveţi să te laşi dezmierdat de fiecare rază de lumină “Copii,... este Domnul” – Alexandra Adam
şi strigi necontenit după pace! Acum te simţi la adăpost
pentru că El e cu tine... mâna ta e strâns unită în mâna pag. 14
Lui! Păcatul e departe, la fel şi sunetul mării! Auzi doar
Muzica la evrei – Andreea Leahu
bătăile inimii tale şi îţi acorzi încet corzile sufletului tău...
De azi se va auzi un sunet nou! Pricepi ce e armonia...
pag. 15
Domnul poate lumina şi viaţa ta cuprinsă de
întuneric! Trebuie doar să refuzi chemarea mării, să‑ţi Mustrarea şi efectele ei – Iosif Anca
laşi genunchii mângâiaţi de nisipul umed...El îţi va
deschide uşa... „Vestea pe care am auzit-o de la El şi pag. 16
pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, Raspunsuri • Intrebări • Premianţi
şi în El nu este întuneric” (1 Ioan 1:5).
pag. 17

Fondurile necesare editării si distribuirii
Credinţa vie • Povestea unui vultur • Rugăciunea de
la distanţă
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care pag. 18
doresc să sprijine această lucrare pot depune Introducere biblică
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică
pag. 20
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
Răutatea – Bunătatea
RO 37RNCB 1200000 135260001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
ISSN: 1583-2589
Colectivul redacţiei
Dragi copii, vă rog să vă
amintiţi, când aţi minţit ultima dată şi
cu ce scop? Stimaţi adolescenţi, vă
rog să vă gândiţi, cu câtă uşurinţă se
poate purta o mască, ce uşor se poate
ascunde adevărul şi cât de mare este Editorial
câştigul unei împrejurări în care nu
aţi fost sinceri? Citiţi cele relatate
în continuare şi apoi vom reflecta
împreună!
Un împărat bătrân din Orientul
Îndepărtat, trebuia să aleagă pe cel ce zis: „Ce plante minunate şi ce flori atrăgătoare aţi crescut! Astăzi
îi va urma la tron. A chemat la el pe toţi unul dintre voi va fi numit împărat!”   Lee a încercat să se ascundă
tinerii din împărăţie şi a spus: „A venit undeva în spate. Dintr-o dată, ochii suveranului au căzut pe Lee şi pe
timpul să mă dau la o parte şi să aleg ghiveciul gol. A poruncit imediat gărzilor să îl aducă în faţă. Lee era
următorul împărat, pe unul dintre voi. Vă îngrozit. Când a ajuns în faţă, împăratul l-a întrebat cum îl cheamă.
voi da fiecaruia o sămânţă, pe care să o „Numele meu este Lee”, a răspuns el.  Toţi tinerii râdeau şi-şi băteau
plantaţi, să o îngrijiţi şi să vă întoarceţi joc de el. Împăratul a cerut tăcere. S-a uitat la băiat şi a anunţat
exact peste un an, aici, cu planta care a mulţimea: „Iată noul vostru împărat. Numele lui este Lee!” Băiatul
crescut din ea. Atunci, voi judeca, după nu‑şi putea crede urechilor: „Dar sămânţa nici nu crescuse. Cum
plantele pe care le aduceţi şi voi alege pe putea să fie el noul împărat?”
unul dintre voi ca împărat!”           Împăratul a luat din nou cuvântul şi a zis: „Cu un
Printre ei era şi unul numit Lee, an în urmă am dat fiecaruia dintre voi o sămânţă. V-am spus să o
care şi-a primit şi el sămânţa cuvenită. plantaţi, să o udaţi şi să o aduceţi astăzi la mine. Dar eu v-am dat
A mers acasă plin de elan şi i-a spus seminţe fierte, care n-aveau cum să crească. Toţi - cu excepţia lui
mamei toată povestea. Ea l-a ajutat Lee - mi-aţi adus plante şi flori. Când aţi văzut că sămânţa nu creşte
să pregătească ghiveciul, să aleagă aţi înlocuit-o cu alta, de la voi. Doar Lee a avut curajul şi sinceritatea
pământul, să planteze sămânţa şi s-o ude de a se prezenta cu ghiveciul în care se află sămânţa dată de mine.
cu grijă la timp. După vreo 3 săptămâni, De aceea, el este noul vostru împărat!”
unii dintre băieţi au început să vorbească Iată cât de uşor poţi să ajungi rege şi totodată ce uşor
despre planta lor. Lee continua să-şi poţi să pierzi un tron! Dar noi concurăm pentru o poziţie mult
verifice ghiveciul cu sămânţa, dar, nimic mai însemnată şi mai fericită decât a putut oferi vreo dinastie
nu creştea. După şase săptămâni toţi chineză. Cei mântuiţi vor împărăţi, împreună cu Dumnezeu,
băieţii vorbeau despre plantele lor, iar a pentru eternitate, beneficiind de orice favoare şi stare de
lui nici nu se ivise din pământ. Se simţea beatitudine. În schimb, cei ce vor „rata” mântuirea, vor plânge
pierdut. Au trecut 6 luni şi tot nimic n-a şi îşi vor suporta nefericirea, tocmai datorită şansei simple
răsărit din sămânţa lui. A înţeles că pe care au avut-o, dar n-au valorificat-o. Examenul sincerităţii,
dăduse greş. Toţi ceilalţi aveau copăcei şi credincioşiei sau ascultării se dă prin diverse probe,
plante înalte, iar el...nimic. dar toate au de-a face cu o inimă curată, care Îl va vedea
A trecut un an şi toţi băieţii s-au pe Dumnezeu (Matei 5:8). Astfel, un răspuns sincer în faţa
înfăţişat înaintea împăratului. Lee n-a vrut mamei, când ai venit de la şcoală, o motivare reală a absenţei
să meargă cu ghiveciul gol, dar mama lui de la o oră, înaintea dirigintelui, o exprimare curată faţă de
l-a încurajat s-o facă. La urma urmei, era un coleg sau o mărturisire „întreagă” la adunare, confirmă
cel puţin sincer. Lee a simţit un gol imens cine eşti şi ce vei ajunge. Oricum Dumnezeu cunoaşte toate
în stomac, dar ştia în sinea lui că mama evenimentele şi intenţiile noastre, dar vrea să vadă dacă noi
are dreptate. Aşa că a luat ghiveciul şi s-a sesizăm imixtiunea Diavolului - tatăl şi domnul minciunii - în
dus la palat. Când a ajuns acolo a fost toate activităţile vieţii şi dacă suntem decişi să nu jucăm cu el
uimit de varietatea de plante prezentate în echipă. Aşadar, păstraţi‑vă „ghiveciul” – inima şi întreaga
de ceilalti tineri. Lee şi-a aşezat ghiveciul fiinţă – fără sămânţa, pe care Diavolul, vrea să o planteze, iar
jos, iar cei din jurul său au început să voi să o udaţi, pentru a fi mai grozavi. Există tot atâtea tronuri,
râdă. Unii îl compătimeau şi îi strigau câte „ghivece” fără „plante” străine. Şansa e personală, dar
„Hei, cel puţin ai încercat şi tu!” Când a vremea trece şi împăratul o să ne cheme la examinare.
sosit împăratul, şi-a aruncat ochii peste Succes!
mulţime, i-a salutat pe cei prezenţi şi le-a Învăţătorul
3
Micul
Micul protector
p
Băieţelul era cu adevărat disperat. Se opri în dreptul tejghelei.
În dimineaţa aceea ningea, iar el se îndrepta – Cam cât de înaltă este mama ta. Paul? îl
hotărât către magazin. Intră şi se duse drept la întrebă pe băiat.
prima vânzătoare pe care o văzu. Paul aruncă o privire în jur.
Toţi – Aş vrea să vorbesc cu patronul, spuse el. – Cam la fel ca dumneaei, răspunse,
Vânzătoarei îi veni să zâmbească, dar arătând spre una din vânzătoare.
oamenii băieţelul din faţa ei era atât de serios, încât îi – Domnişoară Smith, te rog să te uiţi dacă
mari au răspunde solemn: îţi vine bine paltonul acesta, se adresă domnul
fost mici – Uite-l, este acolo, la biroul lui. Martin vânzătoarei.
mai întâi Băiatul se îndreptă către bărbatul de la Ochii lui Paul străluceau. Domnişoara
birou. Domnul Martin, proprietarul magazinului, se Smith îmbrăcă paltonul şi se răsuci pe călcâie
întoarse spre el. pentru ca Paul să-l poată vedea bine.
– Bună dimineaţa, micuţule. Cu mine vrei – Îţi place? întrebă ea.
să vorbeşti? întrebă el. – O, da, grozav! răspunse el cu emfază.
– Da, domnule. Aş vrea un palton pentru Pe eticheta paltonului scria treizeci de dolari,
mama mea. Aş putea să vă fac focul, ca să vă dar domnul Martin cel cu inimă bună spuse:
plătesc pentru el. – Paul, îl poţi cumpăra cu doisprezece
– Băiete, cum te cheamă? dolari, iar când o să se oprească ninsoarea, să
– Paul Johnson. vi să mături trotuarul din faţa magazinului. O să
– Tatăl tău trăieşte? te plătesc cu un dolar de fiecare dată când o
– Nu, domnule. A murit pe când locuiam în să-l cureţi. Curând o să strângi destui bani să
Louisville. plăteşti paltonul.
– Şi de când v-aţi mutat aici? – Da, domnule, răspunse plin de serio­
– Nu de multă vreme. Mama s-a îmbolnăvit zitate Paul.
şi doctorul i-a spus că dacă se mută de acolo, o să Băiatul luă apoi pachetul cu paltonul şi o
se facă bine. porni prin zăpadă. Când ajunse acasă, mama privi
– Şi s-a însănătoşit? mirată spre pachetul din braţele lui.
– Da, domnule. Duminica trecută a vrut să – Unde ai fost dragul meu?
se ducă la biserică, dar nu are palton şi nu a putut – M-am dus în oraş, răspunse Paul.
merge, aşa că a plâns. Credea că n-o văd, dar eu Îi întinse mamei sale bileţelul. Aceasta
am văzut-o. Mama spune că de când a murit tata, îl despături şi citi: „Doamnă Johnson, băiatul
eu sunt micul ei protector. Aş putea să fac focul şi a cumpărat un palton pentru dumneavostră.
să vă plătesc pentru palton. Spune că el este protectorul mamei lui. De dragul
– Dar, băiete, magazinul are calorifere. Mă lui, acceptaţi paltonul şi lăsaţi-l să muncească
întreb dacă ai putea să cureţi de zăpadă trotuarul. pentru a-l plăti. Asta va fi o mare plăcere pentru
– Da, domnule! răspunse Paul în grabă. el. Băiatul va fi într-o zi un om minunat”.
– Foarte bine. Am să-i scriu mamei tale un William Martin.
bileţel, ca să-i explic înţelegerea noastră. – Paul a fost uimit să vadă lacrimi în ochii
După ce scrise bileţelul, domnul Martin se mamei sale. Crezuse că ea va fi atât de bucuroasă,
ridică de pe scaun. dar iată că, dimpotrivă, mama plângea! Ea îl
– Vino încoace, Paul, să-ţi dau paltonul, îmbrăţişă şi-l sărută, apoi îmbrăcă paltonul şi-i
spuse el. spuse cât de mult îi plăcea.
4
protector
În săptămâna care a urmat, ori de
câte ori se oprea ninsoarea, Paul se ducea la
magazin şi curăţa de zăpadă trotuarul din faţă.
are nevoie de alta. De când l-am cunoscut pe Paul,
acum câteva zile, m-am tot întrebat dacă n-aţi vrea
dumneavoastră să vă angajaţi ca menajeră. Mama s-ar
Trecuseră câteva zile şi, într-o dimineaţă bucura ca dumneavoastră şi Paul să locuiţi cu ea. N-ar
Paul se trezi cu o durere grozavă în gât. fi o muncă prea grea şi v-ar plăti cu generozitate.
– Astăzi trebuie să stai în pat, dragule, – Sunt foarte bucuroasă să accept oferta
îi spuse mama. dumneavostră, domnule Martin! Am mare nevoie de
Când îi aduse micul dejun, îl găsi lucru. Eu am fost învăţătoare la şcoala publică din
plângând. Louisville, până m-am îmbolnăvit. De atunci încoace
– De ce plângi? Te doare gâtul chiar m-am luptat din greu să ne descurcăm, răspunse
aşa de rău? Îl întrebă ea. doamna Johnson.
– Nu mamă, nu vezi că ninge, iar eu nu – O să vă dau adresa mamei. Vă puteţi
pot să mă duc să mătur trotuarul? spuse Paul duce la ea să stabiliţi amănuntele. Iar ţie, micuţule Toţi
printre suspine. protector, îţi doresc să te faci bine!, spuse domnul oamenii
– Să-i scriu un bileţel domnului Martin, Martin, pe când se ridica să plece. mari au
ca să-i explic de ce nu te duci astăzi? După ce ieşi el, mama îşi îmbrăţişă din nou
– O, da, te rog, mamă! Şi cine o să băieţelul.
fost mici
ducă bileţelul? – Prin tine, dragul meu, sunt protejată de mai întâi
– O să-l rog pe Bennie să treacă el pe bunul Dumnezeu!, îi spuse. Tu mi-ai adus un palton,
la magazin în drum spre şcoală, îi răspunse iar acum, tot datorită ţie, am găsit de lucru!
doamna Johnson.
Scrise bileţelul, iar Bennie, băieţelul din
vecini, promise să-l ducă.
Puţin mai târziu, iată că se auzi cineva
ciocănind la uşă. Doamna Johnson deschise şi
îl pofti înăuntru pe domnul Martin.
– Cum se simte bolnavul? întrebă el.
Mama l-a poftit în cameră şi el s-a
aşezat lângă Paul. Îl mângâie pe obraz, apoi se
întoarse către mama băiatului:
– Doamna Johnson, spuse el, mama
soţiei mele este foarte bătrână, însă nu vrea să
plece din casa ei şi să se mute la noi. Spune că
vrea ca fiii ei să aibă unde să-i facă vizite. De
curând a pierdut o menajeră pricepută, iar acum

5
Citind primele două cărţi ale lui Moise, vei afla:
Cine a zis?

1. „ Vino binecuvântatul Domnului!”
2. „ Nu ştiţi că un om ca mine are putere să ghicească?”
3. „ Dă-mi copii, ori mor!”
4. „ Hotărât că nu veţi muri”
5. „ Frumos dar mi-a dat Dumnezeu!”
6. „ Tu eşti un soţ de sânge pentru mine.”
7. „ Dă-mi oamenii şi ţine bogaţiile pentru tine.”
Căutaţi 8. „ N-am râs!”
în cartea 9. „ Nu mănânc până nu voi spune ce am de spus.”
Domnului 10. „ Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!”
11. „ Dă-mi, te rog, să beau puţină apă...”
12. „ Mi-aduc aminte azi de greşeala mea.”
13. „ Am căpătat un om cu ajutorul Domnului.”
14. „ Ce fericită sunt!”
15. „ Aşa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi...”
16. „ Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo.”
17. „ Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele...”
18. „ Mai avem noi oare parte şi moştenire în casa tatălui nostru?”
19. „ M-am scârbit de viaţă.”
20. „ Nu vă spuneam eu să nu faceţi o astfel de nelegiuire faţă de băiatul acesta?”
21. „ Dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roşiatică, ....”
22. „ Iată focul şi lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot?”
23. „Ia copilul acesta, alăptează-mi-l şi îţi voi răsplăti.”
24. „Te rog să nu fie ceartă între mine şi tine.”
25. „Păstrează, frate, ce este al tău.”
26. „Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele şi am biruit.”
27. „Cu adevărat Domnul este în locul acesta şi eu n-am ştiut.”
28. „Ţină ce a luat, numai să nu ne facem de râs.”
29. „Pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi.”
30. „Aici este degetul lui Dumnezeu!”
31. „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea asta?”
32. „Acum pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa, şi tu tot mai trăieşti.”
33. „Dumnezeu m-a făcut de râs: oricine va auzi va râde de mine!”
34. „Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu....”
35. „Binecuvintează-mă şi pe mine tată!”
36. „Dacă nu mergi, Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.”

Andreea Ungureanu
6
Judecători ai lui Israel
1. Otniel, fiul lui ........................ a fost judecător în Israel timp de ........ ani.
2. Ehud, fiul lui .................... .......................... a fost judecător în Israel timp de ........ ani.
3. ...................., fiul lui Anat, a ucis ....... de oameni dintre .................. cu un ................
........................
4. Debora, nevasta lui ..................., a fost ................. şi .................... în Israel.
5. ....................., fiul lui Ioas, a fost judecător în Israel timp de ........ de ani, a avut ........
de fii.
6. Abimelec, fiul lui ................... a stăpânit ........ peste Israel.
7. Tola, fiul lui ........., a fost judecător în Israel timp de ........ de ani. Căutaţi
8. ......................, galaaditul, a fost judecător în Israel timp de ........ de ani, a avut ........ în cartea
de fii. Domnului
9. Iefta, Galaaditul, fiul lui ................., a fost judecător în Israel timp de ........ ani.
10. Iţban din ................. a fost judecător în Israel timp de ........, a avut ........ de fii şi ........
de fiice.
11. Elon din ................ a fost judecător în Israel timp de ........ ani.
12. Abdon, fiul lui ............. ..................., a fost judecător în Israel timp de ........ ani şi a avut
........ de fii.

Dăruitori şi daruri
1. In ziua Cinzecimii, pe când erau toţi împreaună, ________ a dat ucenicilor şi celor care
erau împreună cu ei,______ ________ _____.
2. ________ dă_______ cu mână largă şi fără mustrare celor care o cer.
3. _____ din Răsărit au adus pruncului Isus: _____, ________ şi ________.
4. _______________ va da celor biruitori o ________________ pe care este scris un
nume nou.
5. Pentru că îl iubea ca pe sufletul său, ________ a dat lui David: ________, ________,
________, ________, ________.
6. _________________ i-a dat lui Solomon ________________, ________,
_______________.
7. Pentru a îndupleca mânia fratelui său, ________ a făcut şi a dat lui Esau în dar:
________, ________, ________, ________________________, _______, _______,
_______, _______.
8. ______ a trimis tatălui său Iacov zece măgăriţe încarcate cu: _______, ________,
________.
9. Pentru a căpăta trecere înaintea lui Iosif, ______, a trimis în Egipt un dar care cuprindea:
_____ _______, _____, ________, ________, ________, ________.
10. ________, împăratul a dat lui Avraam: __, ___, ____, ________.

7
Fauna Bibliei
1. Iacov l-a comparat pe Isahar cu un ________, iar pe Neftali cu o ________.
2. La viile din Timna, Samson a sfâşiat un ____ cum se sfâşie un ____.
3. La fiecare trei ani lui Solomon îi veneau corăbiile aducând ________ şi ________.
4. Cele patru vietăţi mici, dar totuşi înţelepte sunt: ________,________ ___ _______,
________ şi ________.
5. ________ moarte, strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori.
6. ________ îşi cunoaşte stăpânul şi ________ cunoaşte ieslea stăpânului său.
7. ________ au vizuini şi _______ au cuiburi…
8. Fiţi dar înţelepţi ca ________ şi fără răutate ca ________.
Căutaţi 9. A doua făptură vie văzută de Ioan seamănă cu un _____.
în cartea 10. ________ apare în cartea Apocalipsa vorbind înainte de a suna trâmbiţele ultimilor
Domnului trei îngeri.

Numerele Bibliei
4. Numărul măgăriţelor avute de Iov
Adună cifrele de pe vericala A-B şi înainte şi dupa încercare.
orizontala A’-B’ şi vei afla un număr referitor 5. Numărul anilor vieţii lui: Iosua, Moise si
la Domnul Isus, Moise şi Ilie.
Iehoiada.
6. Numărul anilor în care balaurul va fi
1. Numărul predominant în cartea
legat şi numărul fiarei.
Apocalipsa.
7. Anii de domnie a lui Iosia când: a început
2. Numărul de capitole din cartea Psalmii.
să caute pe Domnul; a făcut curăţirea
3. Numărul călăreţilor lui Solomon.
A ţării de idoli; a efectuat dregerea casei
Domnului.
1 8. Numărul de zile în care Ezechiel a stat
culcat pe coasta stângă.
2
9. Numărul domnitorilor filistenilor.
3

4

5 A' B'

6

7

8

9

8 B
Cărţi ale Bibliei Viaţa lui Iosif
Calculaţi valoarea lui x şi veţi afla
A-B ultima carte a Bibliei numărul anilor vieţii lui Iosif.

1. Nume purtat de două cărţi din Vechiul a- La ____ ani Iosif păştea oile cu fraţii
săi.
Testament b- Iosif a fost vândut de fraţii să cu ____
2. Cea mai lungă carte a Bibliei de arginţi.
c- Membrii familiei lui Iacov ce au ieşit din
3. Se numeşte „Avdie“ în Septuaginta Canaan au fost ___.
4. A doua evanghelie d- Paharnicul şi-a adus aminte de Iosif
după ___ ani.
5. Carte scrisă de unul din păstorii din Căutaţi
e- Iacov a trăit ___ ani în Egipt.
Tecoa f- În Egipt a fost belşug timp de ___ ani. în cartea
g- După ce a murit, Iacov a fost jelit timp Domnului
6. Prezintă întâmplarea cu Zacheu
de ___ zile.
7. Evanghelistul Vechiului Testament h- Iosif s-a înfăţişat înaintea lui Faraon la
8. Aşezată înaintea epistolelor lui Ioan vârsta de ___ ani.
i- Iosif şi-a întemniţat fraţii ___ zile.
9. Un alt nume al cărţii Ţefania j- Când a ajuns în Egipt, Iacov avea ___
10. Prezintă viaţa unui tânăr care a fost luat ani.
k- ___ fii ai lui Iacov au mers prima dată
în captivitate
în Egipt să cumpere de mâncare?
l- Iosif a trimis tatălui său ___ măgari.
Denisa Atudoroae
Andreea Ungureanu

A j  a  i  k 7ch
  b  1 X
d gf
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B
9
Statutul
moral şi
spiritual al
creştinului
„Fiecare fată se ducea la rândul ei la femeia trebuie să fie pregătita, înainte de a îmbrăţişa
împăratul Ahaşveroş, după ce timp de 12 luni împlinea cele mai importante şi dificile chemări ale vieţii:
ce era poruncit femeilor. În timpul acesta, aveau grijă căsătoria şi maternitatea. Estera trebuia să înveţe
să se gătească, ungându-se şaşe luni cu untdelemn cărările regatului căruia îi aparţinea, trebuia să
de mirt, şi şaşe luni cu miresme de mirozne femeieşti. înveţe manierele vieţii de la curte, dar şi provocările
Aşa se ducea fiecare fată la împărat. Şi, când trecea intelectuale, emoţionale şi spirituale cerute de o
din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia poziţie aşa de înaltă. Mai simplu spus, Estera trebuia
cu ea tot ce voia” (Estera 2:12,13). să fie transformată dintr-o tânără domnişoară, cum
Totdeauna am fost uimită de felul în era, într-o împărăteasă care să poarte coroana
care Dumnezeu a pregătit-o pe Estera, înainte şi să-şi îndeplinească rolul menit. Tot astfel şi
ca ea să-l întâlnească pe împăratul Ahaşveroş. femeia creştină necăsătorită trebuie să înveţe căile
Ar vrea cineva să treacă prin 12 luni de pregătire, împărăţiei lui Dumnezeu, înainte ca ea să fie unită
însoţite de un tratament de înfrumuseţare înainte cu acela pe care i l-a rânduit Dumnezeu. Trebuie să
de a întâlni bărbatul visurilor sale? Probabil nu, dar fie pregătită intelectual, emoţional şi spiritual, dar nu
ia imaginează-ţi posibilitatea? Un an întreg pus de slujitori de la curte, într-un templu păgân, ci de
deoparte pentru un singur scop: să dai tot ce ai Dumnezeu Însusi, de Cuvântul Său şi de alte femei
pentru acela pe care-l iubeşti cel mai mult. Un timp evlavioase care au fost pregătite de Dumnezeu mai
necesar pentru a-ţi cultiva frumuseţea, pentru a înainte. Singurătatea nu este o pierdere de vreme
face investiţii în educaţie, pentru a întări virtuţile şi sau o şedere pe tuşă, ci un timp special pe care
pentru a-ţi construi caracterul. Pregătirea Esterei Dumnezeu l-a pus deoparte ca să o transforme în
îmi aduce aminte de acel timp preţios, situat între ceea ce El vrea să fie şi să o folosească în felul în
dorinţa care apare în inima unei fete de a-şi găsi care ar fi imposibil după căsătorie. De asemenea,
perechea şi momentul în care cei doi păşesc este un timp în care, femeia trebuie să-şi cultive
împreună pe interval. Pentru mulţi, această caracterul care să corespundă unei femei spirituale,
perioadă de pregătire nu înseamnă nimic altceva aşa încât să poată oferi viitorului soţ ceva mai mult
decât risipă pierdere de vreme. decât o fată frumoasă.
Femeile necăsătorite se văd adesea Aminteşte-ţi că tu nu eşti singura
ca fiind undeva pe o bancă de rezervă, în timp ce (necăsătorită), soţul tău trecând şi el prin acelaşi
alţii joacă jocul. Ele nu realizează că îşi risipesc proces ca şi tine. N-ar fi un lucru îngrozitor să
cea mai importantă perioadă din viaţa lor, îşi descoperi că bărbatul care ţi-a fost destinat ţie şi-a
răpesc bucuria şi răplata, răpesc viitorilor lor soţi folosit singurătatea să-L slujească pe Dumnezeu şi
posibilitatea de a avea o soţie deosebita şi-I răpesc să se pregătească pentru a-ţi fi ţie un soţ bun, pe
lui Dumnezeu posibilitatea de a avea o ucenică prin când tu, nici nu L-ai slujit pe Dumnezeu, nici nu ai
care şi cu care ar putea să facă lucruri mari. Aşa făcut uz de avantajele pe care El ţi le-a oferit spre
cum Estera a trebuit să fie pregătită înainte ca ea binele tău? N-ar fi un lucru grav să realizezi că
să fie împărăteasă peste un ţinut întreg, tot la fel şi soţul tău şi-a petrecut timpul rugându-se în fiecare
10
zi pentru tine, pentru nevoile tale şi pentru Am descoperit că sunt două motive esenţiale
lucrarea lui Dumnezeu care se face în viaţa pentru care cineva caută cu disperare partenerul. Primul
ta, în timp ce tu nici nu te-ai rugat şi nici nu este din cauză că nu-L cunoaşte pe Dumnezeu aşa cum ar
ai răspuns harului lui Dumnezeu care ţi-a fost trebui. Nu este El Dumnezeul oricărei mângăieri? Nu este
dăruit ca rezultat al rugăciunilor lui? El Hristos, Domnul înălţat care umple toate lucrurile? Atunci
Este un lucru minunat când de ce ne plângem că suntem goi şi singuri? Aceasta poate
Dumnezeu binecuvântează o femeie cu un fi pentru că Dumnezeu lungeşte prea mult perioada de
soţ. Este vorba de acel cineva, pregătit special, singurătate, aşa încât noi să ne regăsim în El şi să învăţăm
care se potriveşte perfect cu ea, pentru a fi să fim totul în El. Dacă noi căutăm să ne căsătorim, crezând
una. Este o aşa mare bucurie pentru o femeie că un soţ va umple, va completa viaţa noastră, vom fi foarte
să privească în urmă şi să-şi amintească felul dezamăgite în căsătorie. Niciodată, niciun om, oricât de
în care Dumnezeu a ajutat-o să aştepte şi spiritual ar fi, nu poate să ia locul lui Dumnezeu în viaţa
cum El Şi-a păstrat credincioşia. Dar este o cuiva. Să crezi astfel de lucruri, ar fi adevarată idolatrie.
bucurie şi mai mare să ştie că în acest timp de Dacă nu eşti umplut de Dumnezeu acum şi complet în
singurătate L-a căutat pe Dumnezeu şi i-a fost Hristos în prezent, atunci nici chiar o căsătorie făcută în cer,
credincioasă Lui şi scopului Său. Nici măcar nu va putea umple golul din inima ta.
Statutul
pentru un moment, ea nu a dorit să evadeze din Al doilea motiv, pentru o nevoie disperată, de
această stare, ci a dorit să se încreadă în El şi a avea pe cineva este egoism pe faţă. Când noi avem moral şi
să-L aştepte în suveranitatea Sa. În niciun caz, nevoie de cineva ca să ne simţim iubiţi sau când avem spiritual al
nu este o tragedie pentru o femeie creştină să nevoie de o persoană, aşa încât sentimentele noastre de creştinului
fie necasătorită, dar felul lumesc s-a infiltrat şi singurătate să fie risipite, atunci dorim căsătoria din motive
în creştinism cu ideea falsă că este. Una dintre greşite. Aceasta nu trebuie privită ca o oportunitate de a-ţi
cele mai mari minciuni este aceea că dacă nu ai satisface nevoile, ci o oportunitate de a împlini nevoile
pe cineva sau nu arăţi destul de bine, este ceva celuilalt. Dacă nu am învăţat să aducem nevoile noastre
în neregulă. Alte minciuni inventate de cel rău, înaintea lui Dumnezeu, atunci, probabil, vom coplesi sotul
ar fi că ea (femeia) trebuie să aibă o serie de cu nevoile noastre si vom fi inconstienti de ale lui. Dar
întâlniri pentru cunoaştere şi pentru experienţă. de ce ar trebui Dumnezeu să aducă un om spiritual unei
Draga mea prietenă, este o minciună şi un afront femei care este absorbită de ea şi propriile ei probleme şi
adus lui Dumnezeu să spui că experienţa ta este nu îşi foloseşte libertatea singurătăţii să-L slujească pe El
cel mai bun profesor, chiar dacă motto-ul lumii şi să-şi pregătească viaţa pentru scopul Său? O astfel de
este „traieşte şi învaţă” , sfatul Bibliei este „învaţă femeie nu ar avea prea mult de oferit soţului său.
şi trăieşte”. Tu nu trebuie să fii experimentat, tu Draga mea prietenă, fie că eşti căsătorită sau
trebuie numai să cunoşti şi să asculţi ceea ce necăsătorită, trebuie să consideri acest timp special şi
Dumnezeu a spus, şi nu trebuie să-ţi alegi tu plăcut în providenţa lui Dumnezeu. În niciun caz nu ar
soţul, ci să-L laşi pe Dumnezeu să aleagă pentru trebui văzut ca o simplă circumstanţă sau o cursă din
tine. Şi când el va veni, nu experienţele din trecut care, cu disperare, încerci să ieşi. Fiind singură, este
vor ajuta căsnicia ta să meargă bine, ci evlavia, un timp în care poţi să înveţi despre Dumnezeu, cine
puritatea şi castitatea din trecut. suntem noi în Hristos şi cum să creştem în cunoaşterea
Dumnezeu ştie exact de ce ai tu Lui. Un timp în care, tu să fii zeloasă pentru fapte bune
nevoie şi cunoaste dorinţele pe care le ai şi implicată în diferite slujbe. Statutul de necăsătorit
în inimă, chiar mai mult decât tine. Ştii, lui îşi are farmecul lui de care trebuie să ne bucurăm,
Dumnezeu Îi plac surprizele. El nu vrea ca tu deoarece odată trecut, nu se mai întoarceniciodată.
să-ţi cauţi soţul, Dumnezeu vrea să ţi-l aducă Nu e nimic mai trist decât să vezi o femeie căsătorită
pe el la tine şi probabil în momentul în care te care regretă ce ar fi putut să fie sau ce ar fi putut face
aştepţi cel mai puţin. Dacă nesocoteşti acest cu viaţa sa când era singură. Totul a fost pierdut de
sfat, aşa cum multe alte femei au făcut-o dragul grabei, fără a lua în seamă planul lui Dumnezeu.
înaintea ta şi porneşti singură în căutarea unui Fiecare “sezon” al vieţii îşi are farmecul lui. Rugăciunea
partener, s-ar putea să îl găseşti, dar nu este mea, pentru femeile creştine singure, este ca ele să se
cel potrivit. Ca şi femei, natura noastră doreşte poată bucura de această perioadă, în ciuda minciunilor
parteneriatul unui bărbat. Aceasta este de acestei lumi. Mă rog, ca ele să aştepte în răbdare pe
la Dumnezeu şi este un lucru bun, dar în Dumnezeu care este dătătorul oricărui bun şi oricărui
acelaşi timp greşim dacă credem că moartea dar. Fie ca ele să fie ca Estera, folosind orice timp pe
ar fi rezultatul acestei nevoi neîmplinite. care Dumnezeu îl consideră necesar, pentru ca ele să
Necesitatea unui partener nu este egală cu fie frumoase în interior, dar şi în afară.
respiraţia. Adică, tu poţi supravieţui şi fără un http://www.heartcrymissionary.com/BecomingEster_by_CharoWasher.pdf
tovarăş, cel puţin până când Dumnezeu Şi-a Traducere: Carmen Dragut, 1 Feb 2009
desăvârşit lucrarea în tine. 11
Psalmul 1 începe cu o expresie
nobilă: „Ferice”, căci autorul Scripturii,
Duhul Sfânt (2 Tim.3:16a) avea şi are
în obiectiv şi fericirea omului! Dar Duhul
Domnului nu-i fericeşte pe oameni din
oficiu. Se poate demonstra acest fapt,
văzând în lume atâţi oameni nefericiţi. De
altfel, de la început Dumnezeu a avut în
vedere fericirea omului, aşa cum este scris
în Deuteronom 10:12-13 – „Acum, (cititor al revistei
Betel) ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul după plăcere! Numai că
Adolescenţa tău, decât să te temi de Domnul, să umbli în căile plăcerea poate fi satisfăcută
Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului, din toata prin ceva bun, care-I place
inima ta şi din tot sufletul tău, să păzeşti poruncile lui Dumnezeu sau prin
şi legile Domnului, ca să fii fericit?”. ceva ce-i place diavolului.
În Biblie când apare expresia „ferice de Deci, dacă nu avem „voie”
omul”, urmează cuvântul „care” sau alt cuvânt cu să ne ducem..., să ne
înţeles similar. Aşadar sunt puse anumite condiţii oprim..., să ne aşezăm
pentru ca omul să poată fi fericit: „nu se duce la pe unele scaune..., lucruri
sfatul celor răi”. Nu vom putea vedea un anunţ care de altfel reprezintă, o
în vreun mijloc de informare de genul: „Toţi elevii cădere progresivă cu raţie
sunt invitaţi pe data de…la sfatul celor răi…”. Dar negativă, adică alunecare
iată cum ar putea suna o invitaţie la un astfel de spre rău, totuşi, Scriptura
sfat: „Mâine cls. X va participa la banchet!” sau: şi prin ea Dumnezeu însuşi, îl fericeşte pe omul
„Eşti invitat de ziua mea pe data de… onomastica care îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi
ce va avea loc în …”. Astfel de sfaturi ale celor răi zi şi noapte cugetă la legea Lui. Întotdeauna au
sunt diverse şi poartă etichete înşelătoare. Dacă fost oameni care s-au dăruit slujirii sfinte. La mulţi
vreau să fiu fericit, nu am ce căuta la o astfel de nu le ştim numele, dar când vine sfârşitul „anului
părtăşie, căci psalmistul continuă: „Ferice de omul şcolar” al vieţii, se anunţă nominal cine a obţinut
care nu se opreşte pe calea celor păcătoşi”. Dacă premiul. Atunci, la marea serbare pe platforma
„sfatul” se referă la ceva stabil, „calea” are în vedere din ceruri, vom auzi numele celor care au ajuns
ceva mobil. Poate că nu mergem la sfatul celor premianţi, fericiţi, dacă şi-au făcut sârguincios
răi, dar poate participăm cu ei la la diferite acţiuni treaba, învăţând şi împlinind ce scrie în adevăratul
rele. De aceea este scris şi în Proverbe 4:14,15 - manual, Biblia. Un astfel de om este scriitorul
„Nu intra pe cărarea celor răi, nu umbla pe calea psalmului 119: 148 (poate Ezra, care a scris: „o
celor nelegiuiţi! Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; iau înaintea străjilor de noapte şi deschid ochii,
ocoleşte-o şi treci înainte!” Deci „nu intra”, „nu sta”, ca să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău”, căci
„nu te opri” pe o cale rea! Adică, nu face ce fac cei dimineaţa este timpul cel mai prielnic pentru o
răi! Îndeletniceşte-te cu ceva bun! „Ferice de omul părtăşie cu Dumnezeu, când suntem odihniţi şi
care nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori” receptăm mai eficient ceea ce citim.
„Nu sta în compania celor batjocoritori”, spune o Omul fericit este comparat cu un pom cu
altă traducere. Termenul „batjocoritor” este folosit trei caracteristici:
des în Proverbe, referindu-se în general la cei răi, – este sădit lângă un izvor de apă - viaţă
păcătoşi. Deci, cu cine ne însoţim? În compania cui din belşug
ne place să stăm? Ne place mai mult cu cei care – îşi dă rodul la vremea lui - rezultate bune
merg regulat la adunare, cu cei care ne îndeamnă – frunzele lui nu se vestejesc: tot ce începe
la rugăciune, cu cei care studiază Biblia, sau ne duce la bun sfârşit - viitor asigurat
simţim bine în prezenţa celor cărora le este dragă Omul rău este comparat cu pleava, pe care
lumea şi nu au nicio tangenţă cu pocăinţa şi cu o spulberă vântul. Deci ceva trecător, fără valoare.
lucrurile sfinte? În final este arătată capacitatea divină, de
Bine, bine am putea spune… noi nu avem control a tuturor oamenilor. „Dar Domnul cunoaşte
voie să facem nimic? Trebuie să fim mereu trişti, calea celor neprihăniţi, iar calea păcătoşilor duce
să nu avem nicio plăcere? Nu, Scriptura nu spune la pieire”.
să fim mereu trişti, să nu facem nimic ce ne-ar
plăcea... Dumnezeu a aşezat în om aspiraţia Marius Leahu
12
În viaţa noastră, trecem uneori prin zile recunoşti...? Când eu mă aflu în necaz, dragostea Adolescenţa
grele, cu încercări, necazuri, greutăţi, boli sau alte Lui Îl trimite la mine. Atunci, parcă mă întreabă:
lovituri. Lumea care ne înconjoară este plină de “Copilul Meu, ai nevoie de ceva? Eu sunt lângă
războaie, neînţelegeri, violenţă, sărăcie şi foarte tine, te ajut! Încrede-te în Mine, nu privi la oameni
posibil ca viitorul să aducă şi mai multe probleme. şi la împrejurări.” Cuvântul rostit de Ioan: “Este
În aceste stări este importantă atitudinea ta şi Domnul” aduce schimbare, mângâiere, pace şi
cuvintele pe care le vei rosti. Trebuie să ştii încredere. În nevoia cea mai mare, Dumnezeu
că nimic nu ţi se poate întâmpla, decât ceea este nu numai cel mai aproape, ci şi în modul cel
ce Dumnezeu permite şi aceasta va fi spre mai puternic, cu ajutorul Lui, alături de tine!
binele tău, dacă doreşti să faci voia Domnului Totdeauna este important să ştii că
(Romani 8:28). Totodată trebuie să ştii că Domnul în necazul tău, Domnul are un plan înţelept
este foarte aproape de tine şi te supraveghează şi minunat cu tine. După hotărârea Lui, tocmai
în toate şi dacă El lucrează spre binele tău, prin necazul acela, te conduce la o ţintă minunată.
monitorizând toate evenimentele, fenomenele şi Planul Tatălui nostru se află în spatele oricărui
fiinţele, să ştii că „minunat este planul Lui şi mare necaz, iar El va duce totul la un bun sfârşit. Este ca
este înţelepciunea Lui” (Isaia 28:29b). şi cum te-ai aşeza într-o barcă ce se numeşte
Faptul că nu ţi se poate întâmpla nimic, „planul lui Dumnezeu”. Cârmaciul este însuşi
decât ceea ce El a prevăzut şi a îngăduit spre binele Domnul, iar barca pluteşte peste valuri. Valurile pot
tău, este un lucru minunat, care te face să te întrebi: mugi şi ameninţa cu scufundarea, însă Cârmaciul
„Cine este Acela care a prevăzut ce mi se întâmplă?” conduce sigur.
Este Tatăl nostru din cer, care, în atotştiinţa Lui, ştie Alexandra Adam
ce ţi se întâmplă. El veghează asupra tuturor lucrurilor
pe care le pregăteşte în viaţa ta şi El hotărăşte cum „De cele mai multe ori, ni se pare că
şi prin cine vin ele. El s-a gândit şi a apreciat ce este Dumnezeu răspunde târziu la rugăciunile noastre.
spre binecuvântarea ta salvatoare. Dacă te jigneşte Uneori, El vine când Lazăr este mort, când fetiţa
un om sau îţi pricinuieşte suferinţă, dacă vine necaz lui Iair n-a mai putut îndura suferinţele, când
în familia ta sau te îmbolnăveşti, dacă situaţia este situaţia pare fără speranţă... Putem să cădem în
disperată ori sunt diverse încercări, tu poţi să ştii: toate disperare sau să ne încredem în El. Lasă-I timp
aceste lucruri nu vin de la oameni sau împrejurări, ci ca evenimentul să se complice, ca boala să se
din mâna Tatălui Ceresc care te iubeşte. agraveze, ca ceaţa confuziei să fie mai mare.
Aminteşte-ţi în permanenţă de prezenţa Testul credinţei este aşteptarea, nu confuzia.
şi supravegherea Domnului. Poate eşti ca ucenicii El este nădejdea marginilor îndepărtate ale
la Marea Tiberiadei, după învierea Domnului Isus, pământului. El nu întârzie niciodată. Ceasul Lui
după un timp de trudă fără rezultate (Ioan 21). Ei se este bun, nu al meu”.
aflau într-o situaţie foarte neplăcută, iar Domnul „Soluţia pentru rezolvarea tuturor
nu mai era cu ei. De ce i-a condus Dumnezeu în pierderilor, înfrângerilor şi eşecurilor este să
această situaţie? Tocmai ca ei să-L poată întâlni. mergi pur şi simplu mai departe şi să nu te laşi
„Copii!”…li se adresează Isus, cu multă duioşie, derutat de anumite lovituri capabile să redeschidă
ca în cei trei ani cât a fost cu ei. Apoi îi întreabă răni! Să nu ne plângem de înfrângeri şi ratări, ci
dacă au ceva de mâncare. Domnul cel înviat să le considerăm o parte din procesul pe care
era interesat şi preocupat de nevoile lor. Să dea Dumnezeu îngăduie să-l parcurgem pentru a ne
Domnul să avem ochi pentru dragostea Lui şi să face mai puternici, mai rezistenţi şi mai eficienţi”.
exclamăm: „Este Domnul!”, care se apropie de noi „Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin
prin toate aceste lucruri. Chiar acum, dacă eşti în care treci, tu ai grijă cum treci prin ele!”
necaz, Domnul vine la tine. Oh... nu-L vezi? Nu-L 13
Muzica la evrei
Muzica la evrei Muzica poate avea efecte negative sau
pozitive asupra omului, în funcţie de cine este
compusă şi cui îi este închinată. Când Saul a părăsit
pe Domnul, a fost muncit de un duh rău. Slujitorii lui
Muzica este arta de a exprima prin intermediul Saul, au adus împăratului pe David care ştia să cânte
sunetelor - limbajul sunetelor, prin care se comunică un la arfă şi era plin de Duhul lui Dumnezeu. Ori de câte
mesaj care poate influenţa psihicul şi comportamentul ori venea duhul cel rău peste Saul, David lua arfa şi
uman. Potrivit Bibliei, muzica a existat dintotdeauna, cânta, iar duhul cel rău pleca de la Saul. (I Samuel
deoarece este caracteristică şi cerului. Poporul evreu 16). Prin muzică se poate chema prezenţa Domnului.
se folosea de muzică în comemorarea evenimentelor În 2 Împăraţi 3, este prezentat un caz în care Ioram,
istorice cu caracter religios, în celebrarea împăratul lui Israel, împreună cu Iosafat, împăratul lui
biruinţelor şi în alte ocazii speciale. Cultura muzicală Iuda, au pornit la luptă împotriva Moabului, însă au
a evreilor era diferită de celelalte culturi ale antichităţii rămas fără apă. Atunci, au chemat pe Elisei, care a
(egipteni, indieni, chinezi, caldeeni etc) prin faptul că cerut un cântăreţ pentru a putea proroci. „Şi pe când
evreii se închinau unui singur Dumnezeu şi nu aveau cânta cântăreţul din arfă, mâna Domnului a fost peste
reprezentări sculpturale sau picturale. Cu toate acestea, Elisei” şi a prorocit (2 Împăraţi 3:15).
în comparaţie cu celelalte culturi, evreii au păstrat Muzica a existat dintotdeauna şi va rămâne
cele mai multe detalii despre muzica lor, prin scrierile veşnic. Dumnezeu s-a folosit în multe împrejurări
Vechiul Testament. Ei cântau atât cu glasurile lor, cât şi evenimente de această artă pentru a-şi îndeplini
Adolescenţa şi cu o mulţime de instrumente. Iată câteva nume ale planul Său. Chiar răpirea bisericii se va face prin
cântăreţilor de seamă ai evreilor: Asaf, David, Heman, sunetul unei trâmbiţe.
Chenania, Iedutun, fiii lui Core etc. Instrumentele pe Cel mai important lucru pentru noi,
care le foloseau erau: arfa, chimvalul, alăuta, trâmbiţa, referitor la închinarea noastră prin muzică, este
ţimbalul, flautul, alamotul, toba, cornul, timpanul, de a avea o atitudine corectă şi o inimă sinceră şi
cavalul, alături de o mulţime de instrumente cu coarde curată; altfel, Dumnezeu nu priveşte spre noi cu
şi instrumente de percuţie. Multe dintre acestea nu se plăcere (Amos 5:23; 6:5).
mai folosesc astăzi sau cel puţin au suferit modificări
prin modernizarea lor. Andreea Leahu
La evrei, muzica era un mod de exteriorizare
a bucuriei şi a veseliei. Dumnezeu a ales leviţii Când am cântat cu inima uscată,
pentru această slujbă la Templu. Aceştia, lăudau Fără de griji un cântec alintat,
şi măreau pe Dumnezeu îmbrăcaţi în „in subţire şi cu Mi se părea, că îngerii coboară
podoabe sfinte” (2 Cronici 5:12). Evreii au adus laudă În ritmul veseliei de chitară
şi mulţumiri lui Dumnezeu prin cântările pe care le Ştiu însă azi, atunci nu am cântat!
compuneau în urma biruinţelor pe care le aveau prin
ajutorul Lui. Asemenea cântări de biruinţă se pot găsi Dar când am fost cu inima mâhnită,
în Cartea Psalmilor. O altă cântare de biruinţă este Sub cruce apăsat şi-mpovărat,
cântarea lui Moise (Exod 15), compusă atunci când N-a fost nici melodia strălucită,
Dumnezeu a despărţit Marea Roşie, iar poporul evreu a Nici vers de poezie iscusită,
putut trece „ca pe uscat”. Cântarea Deborei (Judecători Ştiu însă azi c-atuncea am cântat!
5) a fost adusă ca un act de laudă şi mulţumire pentru
Dumnezeu, când poporul evreu a luptat împotriva Când am cântat ca să se-audă bine,
lui Sisera şi a ieşit biruitor. Alte exemple de cântări Cu sunet sigur, bine intonat,
sunt: Cântarea Anei, ce a compus-o când a mulţumit Şi să nu cânte nimenea ca mine,
Domnului că i-a ascultat rugăciunea, dăruindu-i un fiu Şi să fiu lăudat de orişicine,
(1 Samuel 2); Cântarea Mariei, pe care a alcătuit-o Oricum aş fi cântat, n-a fost cântat!
după ce îngerul i-a adus vestea minunată a naşterii
Mântuitorului (Luca 1:46-55); Cântarea lui Simeon, o Dar când am fost cu inima zdrobită,
cântare de laudă (Luca 2:25-38); Cântarea lui Zaharia, Sub cruce apăsat şi-mpovărat,
un mesaj profetic despre mântuire (Luca 1:67-80). Rugându-L să mă scoată din ispită,
Tot prin muzică, evreii aduceau înaintea Şi-n voce-mi era lacrima topită,
lui Dumnezeu necazul lor, astfel că au compus aşa Nu se-auzea nimic, dar am cântat!
numitele „cântări de jale”. Alături de numeroşii psalmi
compuşi de David, cu asemenea caracter, el compune
Valentin Popovici
o cântare de jale la auzirea veştii morţii prietenului
său, Ionatan (2 Samuel 1:17-27). În 2 Cronici 20,
este prezentat un exemplu în care poporul evreu era
în război cu amoriţii şi moabiţii. Iosafat, împăratul lui
Iuda, văzându-se în primejdie s-a smerit înaintea lui
Dumnezeu împreună cu tot poporul şi Dumnezeu i-a
promis ajutorul Său. Împăratul a pus în fruntea poporului
cântăreţii care lăudau şi măreau pe Dumnezeu zicând:
„Lăudaţi pe Domnul căci îndurarea Lui ţine în veac!” În
clipa când au început cântarea, Domnul a luptat pentru
ei şi astfel au ieşit biruitori. Astfel, jalea şi spaima s-au
transformat în bucurie. Mulţi dintre psalmi sunt nişte
rugăciuni cântate, prin care autorii veneau înaintea lui
Dumnezeu cu recunoştinţă şi căinţă.

Muzica la evrei
14
Mustrarea şi efectele ei
„Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor,
va fi zdrobit deodată şi fără leac”
(Proverbe 29:1)

Ce este o mustrare? O „explicaţie” a ceea ce n-ai înţeles în mod suficient. O „lecţie de
dirigenţie”, cu catalogul deschis la numele tău, care arată câteva note slabe şi multe absenţe.
Care din cele două definiţii de mai sus sunt mai aproape de felul în care concepi acest mod de educaţie?
Probabil ai avut parte de mustrări blânde, fiind un copil relativ cuminte sau ai fost mustrat cu asprime, în
mod repetat, ca un copil mai îndărătnic. Oricum, de mustrări nu scapă nimeni, pentru că nu suntem perfecţi
şi nu avem numai nota 10 (zece). Mustrările sunt necesare oamenilor, precum antibioticele, care sunt Înţelepciune
medicamente puternice, menite să refacă sănătatea bolnavilor. Ele nu sunt bune la gust, dar sunt protejate pentru
de un strat subţire, care nu are efect terapeutic, dar are un bun efect digestiv, gustativ şi dacă avem şi un
ceai bun la îndemână, totul este O.K. La fel, mustrările sunt o necesitate, datorată greşelilor şi dacă
înţelepţi
cel ce mustră şi cel mustrat sunt înţelepţi, ele au un rol binecuvântat.
Mustrările pot fi foarte variate şi pot fi rostite direct de Dumnezeu, prin trimişii Lui sau din partea
unor oameni, în special cei din familie şi cei de la şcoală. Balaam (profetul din Vechiul Testament) a
fost mustrat în mod unic, printr-un animal, dar omul poate fi mustrat şi fără cuvinte printr-o atitudine
punitivă dată de oameni sau de Dumnezeu – o boală, un necaz. Există şi mustrări din partea celor răi,
care judecă greşit pe cei care nu iau parte cu ei la viaţa de păcat, dar acestea nu se regăsesc pe lista
„înţeleptului”, din Proverbe.
În cazul unei mustrări este foarte importantă atitudinea celui mustrat. Este bine dacă cel
mustrat primeşte mustrarea, căci „îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii” (Proverbe 6:23). O atitudine
de ascultare în tăcere a mustrării, recunoaşterea cu smerenie a greşelilor şi dorinţa de îndreptare,
constituie o asigurare necesară pentru ca viaţa să continue în bune condiţii. „Un om care se
împotriveşte tuturor mustrărilor” face o mare greşeală, căci „... împotrivirea proştilor îi ucide şi liniştea
nebunilor îi pierde; dar cel ce m-ascultă (zice înţelepciunea, care mustră) va locui fără grijă, va trăi liniştit şi
fără să se teamă de vreun rău” (Proverbe 1: 32-33). Exemplul regelui Saul, care nu a primit nicio mustrare
şi a ajuns foarte rău, „fără leac” şi al lui David, care a păcătuit mai greu ca Saul, când a ajuns şi el rege, dar
s-a smerit, a acceptat mustrarea şi pedeapsa şi a fost iertat, sunt grăitoare.
Efectele benefice ale unei mustrări sunt evidenţiate de Solomon prin cuvintele: „O mustrare
pătrunde mai mult pe omul priceput, decât o sută de lovituri pe cel nebun” (Proverbe 17:10). Cele
două cazuri, prezentate în continuare, dovedesc cum poate fi „vindecat” un copil care vrea să se lase
îndrumat prin mustrări şi cum este „zdrobit deodată şi fără leac” cel care „nu ţine seama de mustrare”
(Ţefania 2:3), despre care Domnul zicea: „Dacă ai voi măcar să te temi de Mine ... n-ar veni peste
tine toate pedepsele cu care te-am ameninţat.” (Ţefania 3:7). Într-o familie unul dintre băieţi a venit
de la şcoală foarte supărat pe o profesoară ce l-a mustrat pentru o ceartă cu un coleg. Mama l-a mai
mustrat şi ea, atât pentru cearta cu colegul lui, cât şi pentru atitudinea nepotrivită faţă de profesoara
care l-a mustrat pe drept. El s-a retras în grădină, unde a fost găsit de tatăl său, când a venit de la
serviciu şi abia după explicaţii îndelungate, a acceptat că greşise în mod repetat şi n-ar câştiga nimic
dacă ar continua să se împotrivească tuturor sesizărilor, crezând, pe nedrept, că toată lumea este
împotriva lui. Tatăl lui i-a povestit despre un fost coleg de-al lui, care a intrat în conflict cu şcoala, cu
părinţii, apoi cu vecinii şi în final a plecat de acasă, ajungând un vagabond needucat. Pentru că nu a
ascultat de nimeni, a făcut mai multe ilegalităţi şi a fost condamnat pentru cele mai grave dintre ele.
El este de mulţi ani în închisoare, bolnav şi fără niciun viitor.
Fiecare om sau copil, care primeşte mustrarea este vindecat de boala lui, dar cel ce
refuză tratamentul, va muri în dureri. Ce alegeţi?
Iosif Anca
15
şi I-am mulţumit Domnului că El mă vindecase. În
douăzeci de minute eram complet sănătos. Sunt
convins că dacă aş fi rămas culcat, refuzând să
acţionez cu îndrăzneală, după cuvântul Domnului,
aş fi fost nevoit să parcurg întregul stagiu al
bolii. Lui Dumnezeu I se cuvine toată lauda. Am
învăţat o lecţie: Când acţionezi cu credinţă, în
ciuda tuturor simptomelor, Dumnezeu va împlini
totdeauna Cuvântul Său!
Atunci când acţionezi în conformitate cu ceea
ce crezi, lucrurile încep să se întâmple. Atunci
când prin credinţă, întinzi mâna şi iei ceea ce
Unui sclav i s-a redat libertatea după ce Dumnezeu ţi-a promis, vei avea, dar dacă aştepţi
a trăit o viaţă întreagă ca sclav. Acum lucra pe până când vei vedea, ca să poţi lua, credinţa ta nu
moşia unde fusese sclav, ca angajat, dar de câte este cu nimic mai vie decât cea a unuia care nu
ori trecea fostul său stăpân, el se arunca cu faţa crede deloc. Oamenii credinţei au fost oameni ai
la pământ înaintea lui, aşa cum fusese obişnuit, acţiunii. Cei care au crezut Cuvântul Lui Dumnezeu
Continuare accepta să fie biciuit dacă a greşit şi să fie tratat în au acţionat după Cuvântul Lui.
de articole continuare ca un sclav cu toate că ştia că este un
om liber. Odată a fost întrebat: „De ce te comporţi
astfel? Nu crezi că eşti un om liber?” „Ba da, cred!”
Şi totuşi, a continuat să se comporte ca un sclav.
De ce? Cred că adânc, în inima lui, el nu credea că
este liber, pentru el libertatea era doar o informaţie
cu care nu ştia ce să facă.
Atunci când crezi cu adevărat un lucru,
acţionezi în consecinţă. Crezi că ai bani în
buzunar, intri în magazin şi-ţi faci cumpărăturile.
Crezi că apartamentul în care locuieşti este al tău,
stai liniştit şi-l îngrijeşti. La fel este şi cu credinţa în
promisiunile Lui Dumnezeu. Crezi când îţi spune
că eşti neprihănit prin credinţă nu prin fapte, atunci Am fost un
când diavolul tocmai te acuză de minciuna pe care vultur...de fapt doar
ai spus-o, dar pentru care Domnul te-a iertat? un pui de vultur...
Crezi că Domnul este vindecarea ta, când tocmai tocmai începusem
ai primit raportul medicului, în care spune că eşti să cresc...aripile
bolnav? Crezi că şi în această lună îţi vor fi plătite mele prindeau tot
toate facturile cu toate că ştii că nu ai momentan mai multă putere...
bani suficienţi? Din cuibul meu
Ryhum relatează: „La puţin timp după ce am călduros şi sigur priveam cum alţi vulturi mai mari
fost chemat să lucrez pentru Domnul, majoritatea îşi luau zborul si pluteau deasupra munţilor si a
populaţiei din oraş era bolnavă de friguri şi la văilor...mă vedeam zburând alături de ei, plutind
un moment dat boala m-a cuprins şi pe mine. şi cântând de bucurie deasupra norilor...visam că
Stăteam în pat, cu febră mare şi dureri teribile, mă într-o zi voi ajunge sus...sus de tot.
rugam Domnului, amintindu-I că El mă chemase Mi-aduc aminte şi acum primul meu zbor...
într-o lucrare pe care acum eram incapabil să o în ciuda greutăţilor şi a emoţiei care aproape
fac. Mi‑am reamintit promisiunile Lui, printre care îmi spărgea pieptul, am reuşit...de fapt...n-aş fi
«Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în reuşit niciodată dacă nu intervenea El...m-a luat
voi, cereţi orice veţi vrea şi veţi căpăta». Am strigat: pe aripile Sale, m-a purtat până sus şi m-a pus
«Doamne, eu rămân încrezător în Tine şi cuvintele pe stâncă. Cu o privire plină de bunătate şi cu un
Tale rămân în mine, deci această promisiune zâmbet cald mi-a spus „într-o zi vei fi un vultur
este pentru mine! Depun cazul meu în mâinile adevărat...vei ajunge acolo unde şi alţii au ajuns”.
Tale şi te rog, vindecă-mă!» Am aşteptat să văd Eram sus.. în siguranţă...de acolo puteam
vindecarea dar nu s-a produs nicio schimbare. În să privesc în jurul meu şi să visez, să plâng de
final am spus: «Doamne, de ce nu sunt vindecat?» bucurie, să cânt...credeam din toată inima în
Răspunsul a fost imediat: «Crede‑Mă pe cuvânt şi promisiunea auzită.
scoală-te!» Fără nicio secundă de ezitare, m-am N-a trecut mult timp şi într-o zi... când eram
sculat din pat, credeam că-mi va plesni capul de singur...am auzit o şoaptă... aveam un vizitator...
durere, dar în ciuda slăbiciunii mele, am încercat n-am înţeles ce vrea să îmi spună..în ochii lui se
să mă îmbrac. Eram pe jumătate îmbrăcat când am citeau pofte care îmi dădeau fiori...avea un zâmbet
simţit o uşoară ameliorare. Am căzut în genunchi enigmatic...eram aşa firav, fricos şi timid încât am
16
acceptat ideea lui... voia să mă
înveţe să zbor în orice direcţie
... dar vai...aripile s-au frânt...
m-am prăbuşit în întuneric... am
stat acolo mult şi am plâns...
am încercat să zbor din nou...
cu aripi rupte; zburam... dar mult
prea jos...am încercat sa mă ridic
... dar ce folos... zborul mi-era
obositor...voiam să scap .. să fug
de amintiri şi de durere...să cred
că mai există vindecare, să sper
că dincolo de nori şi de probleme
e Cineva care mă va ridica...
Când se lăsa seara ...lucrul
Un medic lucra într-un Bărbatul îl contrazise:
pe care mi-l doream cel mai
mult, era să mă trezesc pe centru misionar din Africa. Din – Nu, domnule. Nu numai
stâncă... să o iau de la capăt, să când în când era nevoit să treacă eu i-am văzut pe paznici, ci Pilde
am putere să nu mai cad, să nu prin junglă cu bicicleta, ca să prietenii mei, i-au văzut şi i-am
mai plâng... dar acum, în lumea aducă provizii din cel mai apropiat numărat împreună. Ne-am
mea...idealurile nu-şi mai aveau oraş. Călătoria dura două zile, speriat de moarte. Din cauza lor
sensul... visele mele de altădată
aşa că el trebuia să se oprească te-am lăsat în pace.
acum erau imposibil de atins...
cu aripile mele puteam să mă noaptea, ca să se odihnească. După câteva luni, misionarul
ridic doar printre cei mai slabi De câteva ori călătoria s-a se afla într-o biserică din
şi de multe ori mă pierdeam în terminat fără incidente neplăcute. Michigan. Acolo a vorbit despre
mulţimea mediocrităţii... Într-o zi, sosi la destinaţie şi văzu experienţele trăite în Africa. Unul
Ce făcusem cu promisi­ doi bărbaţi bătându-se. Unul dintre ascultători se aruncă la
unea? Unde era visul meu? De
dintre ei era grav rănit, aşa că îi picioarele lui, întrerupându-l şi
ce nu mai aveam încredere în
mine? Mă vedeam mai degrabă pansă rănile  după care îşi văzu rosti câteva cuvinte care i-au uimit
un pui de găină... dar nu pentru de drum. pe toţi cei prezenţi.
asta am fost creat, deşi exact Când se întoarse în oraş, - Am fost alături de tine, cu
aşa trăiam... după câteva săptămâni, fu sufletul, zise omul. În noaptea
Dar a venit o zi... o zi în abordat de bărbatul căruia îi aceea, pe când tu te aflai în
care, El m-a găsit din nou...
pansase rănile, zicându-i: Africa, aici era dimineaţă. M-am
mi-a legat rănile... m-a privit cu
bunătate... mi-a şters lacrimile... - Ştiam că ai la tine bani oprit la biserică să iau câte ceva,
mi-a dat a doua şansă... m-a şi medicamente, de aceea, eu pentru că urma să mergem
urcat din nou pe stânca la care şi prietenii mei te-am urmărit la o biserică din alt oraş. În
eu nu puteam ajunge... stătea prin junglă în seara aceea în timp ce îmi aşezam bagajele
lângă mine... aripile au început care m-ai ajutat, ştiind că vei în portbagaj, am înţeles că
să se vindece... au prins din
poposi undeva peste noapte. Dumnezeu îmi cere să mă rog
nou putere... am putut zâmbi
din nou... am îndrăznit chiar şi Am aşteptat să adormi  şi am pentru tine. Pornirea aceea a
să visez... apoi m-am văzut din plănuit să te omorâm şi să-ţi fost aşa de puternică, încât i-am
nou zburând... şi chiar mi-am luăm medicamentele şi banii. rugat şi pe cei din biserică să se
luat zborul... la început timid... Când ne-am apropiat de tine roage pentru tine.
apoi am simţit gustul zborului... am observat că erai înconjurat Omul se întoarse şi zise:
eram liber.
de 26 de gardieni înarmaţi. Noi – Cei ce s-au rugat
De multe ori zborul m-a
obosit...amintirile şi cicatricile eram numai 6 şi am ştiut că nu Domnului în dimineaţa, aceea
rămase m-au împiedicat să ne putem apropia de tine, aşa sunt rugaţi să se ridice în
ajung la culmile la care îmi că ne-am văzut de drum. picioare. Unul câte unul oamenii
doream... lacrimile şi regretele Auzind acestea, misionarul se ridicară...erau 26...
mi-au încetinit de multe ori râse şi îi zise omului:
zborul...dar nu voi renunţa... El
– E imposibil. Vă asigur că
e lângă mine.
eram singur-singurel!

17
i) Efeseni – a apărut ca o circulară a 2 Timotei 3:4-16; 4:2-5); etica şi morala creştină
unei conferinţe biblice. Tematica ei se referă la – o pasiune care ne fereşte de ofertele înşelătoare
taina Evangheliei ascunsă iudeilor, căci privea ale lumii (1 Timotei 6:6-15; 2 Timotei 3:15).
şi neamurile. Biserica este a tuturor deopotrivă: b) Tit – un rezumat bun pentru o Biserică
evrei, neamuri, bărbaţi, femei, stăpâni, robi. în prag de instituţionalizare, care doreşte o
Prima parte (1:1 – 4:24) se ocupă de planul doctrină sănătoasă şi oameni sănătoşi.
veşnic de mântuire, iar a doua parte cuprinde c) 1 şi 2 Petru oferă sfaturi pentru
sfaturi despre umblarea creştinului, despre viaţa perioada de suferinţă, arătând cum trebuie
lui în Duhul Sfânt (4:25 – 6:24). să trăieşti într-o lume ostilă, căci conducătorii
Istorie j) Filipeni este cea mai personală dintre imperiului roman la început au tratat creştinismul
epistolele pauline, nu are nicio controversă, ca o revoluţie spirituală, dar după anul 60,
nici mustrări; de aprox. 100 de ori este folosit atitudinea imperială s-a schimbat. Credincioşii
pron. pers I: eu, mie, al meu, pe mine. Pavel le răspândiţi peste tot erau îngrijoraţi, de aceea el
reaminteşte de Evanghelie şi implicaţiile ei, de prezintă modelul hristic, la care a fost părtaş, sub
bucuria permanentizată, toate pe fondul detenţiei, imperativul trăirii în neprihănire scriind mai mult de
dar în gândul lui Hristos, care s-a golit de 30 porunci (1 Petru 1:15-16; 2:19-20). Totodată
divinitatea Sa şi de drepturile Sale dumnezeieşti, el îi avertizează asupra apostaziei prin erezii pe
nefolosindu-le în scopuri personale. fond de păcate sau lenevire spirituală, în cursul
k) Coloseni – o epistolă geamănă cu cea trecerii timpului (2 Petru 1:8-10; 3:1-3,11-14).
către Efeseni, aceeaşi temă centrală; Hristos şi d) Iuda – o epistolă scurtă dar plină de
Biserica Sa, dar dacă în Efeseni este prezentată valoare istorică, etică, spirituală şi teologică.
mai mult Biserica, în Coloseni se atrage mai mult e) 1,2,3 Ioan – cele mai târzii epistole;
atenţia asupra lui Hristos. Apostolul Pavel se ele au apărut în perioada ereziilor pronunţate de
preocupă în această epistolă şi de ereziile din la sfârşitul sec.1.
Colose: gnosticismul – combătut prin „dumnezeirea 1 Ioan reafirmă siguranţa mântuirii
întrupată (Coloseni 2:9); moralitatea prin faptele (1 Ioan 1:1-3; 2:24-26; 5:11-12) şi umanitatea lui
legii – parţială, limitată, căci noi suntem desăvârşiţi Isus Hristos (1 Ioan 4:1-3; 5:20-21). Celelalte două
în Hristos (Galateni 2:10). epistole oferă sfaturi specifice, dar în aceeaşi
l) Filimon – o scrisoare pentru un tematică a adevărului imutabil şi transcendent.
credincios din Colose, referitoare la un fost sclav f) Evrei – o epistolă binecuvântată
convertit, în care destinatarul este provocat care consfinţeşte evoluţia creştinismului, a
la iertare în stil nou testamental. Elemente ale noului legământ (mai bun) având originea
iertării: Filimon - ofensat, trebuie să aibă milă; în sistemul iniţial, premergător al Vechiului
Pavel – intermediar, mijloceşte, este gata să Testament. Astfel sunt împăcaţi şi evreii, prin
restituie paguba, căci Onisim nu are posibilitatea; care Dumnezeu a exprimat şi păstrat revelaţia
Onisim – vinovatul, poate fi folositor. Finalul este progresivă, dar sunt acceptate şi neamurile,
o nouă relaţie între cei trei. conform făgăduinţelor date de Dumnezeu
3. Perioada consolidării (1 Timotei, chiar evreilor (Evrei 6:17-20; 8:6-13; 9:10-12).
2 Timotei, 1 Petru, 2 Petru, Tit, Evrei, Iuda – în Secţiuni ale cărţii: mesagerul mai bun (Fiul
timpul celei de a doua întemniţări, 1,2,3 Ioan – faţă de îngeri: 1-2); apostolul mai bun (Fiul
85, Apocalipsa – 95; dar aşezarea în ordinea faţă de Moise: 3); preotul mai bun (Fiul faţă de
strict cronologică e imposibilă, pentru că nu toate Aaron: 4-7); legământul mai bun (jertfa Fiului
conţin aluzii la perioada scrierii lor. faţă de jertfele Vechiului Testament: 8-9); calea
a) 1 şi 2 Timotei – epistole pastorale; mai bună (credinţa fără forme: 10); aplicaţia
ele cuprind instrucţiuni de ordin teologic dar şi credinţei (11- 13).
administrativ pentru noile cadre ale Bisericii. g) Apocalipsa – ultima descoperire
Tematici abordate: doctrina curată - pe fondul dumnezeiască, ce încheie canonul biblic
doctrinelor false (1 Timotei 1:5-7; 4:1; 2 Timotei (Apocalipsa 1:1-2; 22:18-19). Începe prin mesaje
1:13-14); consacrarea deliberată a slujitorilor adresate celor şapte biserici – al căror conţinut
18 prin prisma clerului apostat (1 Timotei 4:11-15; poate fi luat atât în sens profetic – escatologic,
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări” (Luca 2.42,46)

Răspunsuri Întrebări
Unul din spiţa Domnului Isus: IOAS, IORAM, 1. Ce om era plin de putere, plin de Duhul
ATALIA, IOSAFAT, NEFTALI, OTNIEL, ABNER, SAUL. Domnului, plin de cunoştinţa dreptăţii şi de
vlagă? Unde locuia şi ce slujbă avea?
Stânca împărţirii: ISRAEL, REHOBOT, ELBETEL, 2. Cine şi-a pus capul în joc să scape viaţa
PASHUR, HIEL, ASNAT, MARA, ATAD, HOFNI, LEVI, PENIEL, apostolului Pavel?
ACRABIM, SOLOMON, ITEHAR. 3. Care erau principalele obiecte sfinte din
Templu şi la ce erau folosite?
Daniel de la A la Z: Arioc, Beltşaşar, Cir, Daniel, Elam, 4. Care om al lui Dumnezeu a zis altui om al lui
fiare, groapă, haldei, Ioiachim, îngerul, lanţ, mezi, Nebucadneţar, Dumnezeu: „Du-te fă tot ce ai în inimă că
ostaşi, picioarele, rână, şase ..., treilea, Ulai, vedenie, zece.
Domnul este cu tine” şi totuşi voia Domnului
era alta?
Atribute şi atitudini: 1. sfânt, sfânt, sfânt; 2. aprinde, 5. Care foc nu se stinge nici cu apele cele mari?
de mânie; 3. gelos, răzbunător; 4. îndelung răbdător; 5. adevărat;
6. Care sunt avantajele unui copil ce are părinţi
6. bun, loc de scăpare; 7. martorul credincios, cel întâi născut din
morţi, împăraţilor pământului; 8. vine pe nori; 9. Alfa, Omega, credincioşi?
Începutul, Sfârşitul; 10. adevărat, viaţa veşnică; 11. este, 7. Ce „promisiuni” a avut un copil pentru că era
era, vine; 12. Cel dintâi, Cel de pe urmă 13. mari, minunate, singurul om bun în casa tatălui său?
Doamne, Atotputernice, Drepte, adevărate, Împărate, judecăţile; 8. Cui şi în ce împrejurare i-a rămas mâna lipită
14. cerului; 15. tare; 16. Împăratul împăraţilor, Domnul domnilor; de sabie?
17. iubeşte dreptatea, privesc, cercetează; 18. războinic viteaz,
9. Ce evenimente şi atitudini, din copilăria
zdrobit pe vrăjmaşi; 19. minunat, sfinţenie, bogat, fapte, făcător,
minuni; 20. viu; 21. frumos, harul, buzele, Scaunul, veşnic, Domnului Isus, sunt relatate în evanghelii?
iubeşti, urăşti; 22. Binefăcătorul, Cetăţuia, turnul, Izbăvitorul, 10. Care judecător al lui Israel nu se slujea de
scutul; 23. Credincios; 24. oglindirea, întipărirea Fiinţei; 25. mâna dreaptă?
Preot, sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi, înălţat
mai pe sus de ceruri; 26. Căpetenia, Desăvârşirea; 27. clătinat,
foc mistuitor; 28. Mijlocitorul; 29. acelaşi, azi; 30. adevărat,
împlinesc, credincioşie, iubeşte, neprihănirea, bunătatea.
Premii:
Întrebări: 1. Onisim; 2. Fiul lui Ieroboam I; 3. Numeri
21:18; 4. I Împăraţi 20; 5. I Samuel 6:7-12; 6.Israel; 7. Ţiclag; Angela Juravle, Daniel Moisiuc,
8. Împărăteasa din Seba; 9. Apocalipsa 18:13; 10. Ioan Iosif Moisiuc, Delia Sima
Botezătorul.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.08.2009
pe adresa redacţiei

cât şi doctrinar - practic (Apocalipsa 2-3). Cartea dezvăluie şi al slujirii, nu pe speculaţii interpretative, din care o mare
simbolic evenimentele sfârşitului în imagine cerească şi parte s-au dovedit sau se vor dovedi a fi false (Apocalipsa
terestră. Unele simboluri sunt menţionate şi în Vechiul 2:2-5; 14:12; 16:15). Finalul cărţii este al realizărilor
Testament (pomul vieţii, luceafărul, făpturile vii, fiarele, desăvârşite ale lui Dumnezeu, în restaurarea cerurilor şi
etc.). Altele sunt prezentate doar aici în cicluri de şapte; a pământului, anularea şi anihilarea răului, prezentând
fie simboluri sacre, fie forme de execuţie şi pedeapsă a lui dorinţa împlinită a lui Dumnezeu, realizată conform tainei
Dumnezeu (7 peceţi, 7 trâmbiţe, 7 urgii). Este recomandat voii Sale (Apocalipsa 22:3-5).
accentul pus pe înţelepciunea trăirii prin Duhul Sfinţeniei
Răutatea Bunătatea
Este ridicol să nu fugi de răutatea ta – Omului bun, fiecare zi îi este sărbătoare,
lucru ce se poate – şi să fugi de răutatea altora pentru el sau pentru alţii. El face binele nu doar
– lucru ce nu se poate (întotdeauna). pentru sine, ci pentru oricine.

Orice lipsă de sinceritate dovedeşte o Bunătatea şi mila cresc pe copacul
răutate ascunsă, dar cei răi sunt întotdeauna lepădării de sine şi numai roadele lui formează
nefericiţi, prin ceea ce fac, nu prin ceea ce li se jertfa fără cusur al cărei bun miros este primit şi
întâmplă. plăcut lui Dumnezeu.

Este necesară o înţelepciune de o viaţă, Este mai bine să fii bun decât să pari bun.
să poţi răspunde la întrebarea : Ce este mai de Bunătatea adevărată este numai aceea, care dă
temut, răutatea sau prostia ? viaţa, apără viaţa şi caută fericirea celorlalţi.

Răutatea este arta diavolului, el creează Ce este bunătatea? O frumuseţe pe care
chipuri hidoase şi suflete pipernicite, instaurând o percepi direct cu sufletul, de aceea cine discută
un climat de groază şi nefericire. Evită cu orice cu un om bun şi cu atât mai mult, cine trăieşte cu
preţ provocările lui înşelătoare. un om bun, poate deveni şi el bun.

Unii oameni dau bineţe la sosire, dar îşi Omul bun este întotdeauna curajos;
dovedesc intenţiile şi faptele de răutate la plecare. cel curajos nu este întotdeauna bun. Iată de ce
Nu te teme de ei, dar nici nu te încrede în ei. bunătatea face mai mulţi prieteni decât puterea.

„...cel rău
„Ceea ce face
cade prin însăşi
farmecul unui om
răutatea lui”
este bunătatea lui”
(Proverbe 11:5)
(Proverbe 19:22)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”