You are on page 1of 20

Cerul înstelat!

Privind la un cer instelat poţi avea o
experienţă deosebită. Nimic nu este mai fascinant,
decât să vezi o mulţime de stele pe cerul senin. Eşti
copleşit de imensitate şi parcă poţi să te gândeşti
mai bine la Cel care domneşete dincolo de ele.
Dumnezeu le ştie pe fiecare pe nume şi toate se pag. 3
păstrează pe orbită prin cuvântul Său. Dar ceea ce Între plăcere şi durere – Profesorul
este minunat e să ştii că eşti în grija braţului Său
atotputernic şi în voia Lui – să fi lumină. pag. 4-5
În univers planetele nu au lumină proprie, David Livingstone – Beny Boariu
ele au lumină de la soare şi fără lumină viaţa nu ar fi
pag. 6
posibilă. Stelele în schimb au lumină proprie şi cred
că sunt foarte „bucuroase” că o pot transmite şi altora. „Căutaţi în cartea Domnului (2 Timotei) şi citiţi!
În una din aceste ipostaze suntem şi noi, oamenii. Nici una dintre acestea nu va lipsi...” – Daniel Pălincaş
Dumnezeu ne vrea să avem lumina Lui în noi, să pag. 7
fim stele, să luminăm pe cei din jurul nostru, arătând Unul din spiţa Domnului Isus – Violeta Ungureanu
oamenilor dragostea imensă care o arată El pentru Stânca împărţirii – Florin Dobre
lumea întreagă. Însă unii dintre noi suntem planete, nu
pag. 8
dăruim lumină şi aşteptăm doar să o primim, printr-o
predică, printr-un îndemn, printr-o poezie. Atribute şi atitudini – Samuel Tomuş
Dar, dragii mei, fiecare dintre noi avem câte pag. 9
un dar şi lumina noastră nu trebuie să o punem Născută sclavă – Rebeca Dagău
sub obroc şi să spunem: „sunt alţii care au lumini pag. 10
mai puternice, să lumineze ei, de ce chiar eu să
Fii un bun alergător! – Carmen Oneş
luminez?” Da, dragul meu, pe tine acolo unde eşti,
Creatorul te-a pus să luminezi, să fii o stea şi nu o pag. 11
planetă. Dar cred că totdeauna se naşte întrebarea: Adam – Predicatorul
„Cum pot să fiu lumină?” Cere-I în primul rând lui pag. 12
Dumnezeu să fii lumină şi apoi gândeşte-te ce face Modelul lumii sau Cuvântul? – Leahu Marius
lumina. O lumină luminează, aceasta şi copiii de
pag. 13
grădiniţă o ştiu. Du o lumină într-o cameră unde este
întuneric beznă şi vei vedea cum totul în jur se va Să nu furi! – Adina Oroian
lumina. Exact aşa va fi şi cu lumina ta. Dumnezeu pag. 14
te pune într-un anumit loc: şcoală, loc de muncă, Cine este Dumnezeu? – Ghiţă B.
biserică şi acolo trebuie să fii lumină. La şcoală, de pag. 15
exemplu, dacă unii din colegii tăi sunt certaţi, lumina
Foloseşte-ţi urechile şi mintea – Iosif Anca
care este pusă din Domnul, imediat va încerca să
remedieze totul, şi supărarea să dispară. pag. 16
Deci fii lumină...! Fii o stea care să-i Mama mă aşteaptă!
lumineze pe alţii! pag. 17
Un copil cu un Tată minunat...
Cei 1000 de căţeluşi • Căţeluşi de vânzare

pag. 18
Fondurile necesare editării si distribuirii
Introducere biblică
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
pag. 20
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
Nepăsarea – Râvna
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 37RNCB 1200000 135260001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Între
si ,
Treceţi pe două liste, sau cel puţin ele. Dar cu siguranţă, cei ce au avut plăceri sfinte
gândiţi-vă, mai întâi, care vă sunt cele mai mari au amintiri plăcute. Pentru unii băieţi şi fete, o
plăceri şi respectiv de ce dureri aţi avut parte până prietenie cu vorbe amoroase, îmbrăţişări şi sărutări,
acum în viaţă. Poate unii vă gândiţi, când e vorba pare o clipă de vis, dar când se vor trezi, îşi vor da
de plăceri, la anumite mâncări, alţii la diverse jocuri seama că a fost un coşmar real. Când peste ani vor
şi de ce nu, la a cânta sau a vă ruga, iar ca dureri, trebui să recunoască în faţa partenerului de viaţă
poate vă amintiţi de o măsea ce v-a fost extrasă, amintirile plăcerilor lor, vor avea parte de durere,
după nopţi nedormite, de un accident sau poate prin lipsa de încredere a celuilalt şi neînţelegerile Editorial
de o bătaie „bună” ce aţi primit-o de la părinţi. Cu ce pot să apară în familie.
aceste două liste în minte, vă propun să verificăm „Durerea este o învăţătură, lăsată de
împreună prin câteva maxime, dacă toate plăcerile Dumnezeu. Unii o învaţă în lumea aceasta, alţii
sunt bune şi dacă toate durerile sunt rele. abia pe lumea cealaltă”. Dumnezeu îngăduie
„Nici o plăcere nu este prin natura durerea şi suferinţa pentru a-l face pe om
sa originară un rău; dar mijloacele prin care conştient de diferenţa dintre bine şi rău. Astfel El
se obţin anumite plăceri, aduc cu ele mai pedepseşte pe unii cu boală şi sărăcie, sau îi lasă
multe dureri decât plăceri, de aceea, fugi de pe mâna unor răufăcători. La fel şi părinţii voştri
plăcerea care dă naştere durerii”. Plăcerea vă pedepsesc uneori, ceea ce sigur nu vă place,
Evei de a mânca din toţi pomii din grădina Eden, dar vă poate face bine pe viitor, căci „o durere
a fost bună, lăsată de Dumnezeu, dar plăcerea de care alungă o altă durere mai mare este un leac”.
a gusta din pomul oprit, i-a cauzat multă durere Mai bine să te pedepsească tata, decât să ajungi
şi de atunci toţi oamenii sunt născuţi în durere. în închisoare, sau pe mâna altora, cărora nu le
La fel va fi şi cu cei care se va lăsa ademenit să pasă de tine. Cine nu acceptă durerea suportării
guste băuturi ameţitoare sau droguri. Vor avea consecinţelor faptelor lui, este condamnat să
diferite dureri în trup, traume sufleteşti, sau pot suporte durerea cea fără nici o plăcere a morţii a
fi şi alte urmări dureroase în viaţă. Întotdeauna, doua – chinul veşnic.
„dupa o scurtă plăcere a păcatului, urmează o „Durerea ascunsă poate face bine
lungă durere a efectelor lui”. Plăcerile păcatului sau rău, depinde de cauza ei şi atitudinea
sunt de o clipă (Evrei 11:25), dar durerea pentru celui în cauză”. Poate aveţi o mamă necăjită şi
păcat este de o viaţă sau de o veşnicie. voi nu ştiţi ce are, sau vreo colegă tare amărâtă.
„Ideile omului îi stăpânesc plăcerile Amintiţi‑vă de Ana, mama lui Samuel, pe care o
şi din plăceri se nasc obiceiurile. Corectează‑ţi necăjea mereu o altă femeie şi preotul Eli a crezut
ideile şi plăcerile se vor îndrepta de la sine, că este beată. Ea însă s-a rugat lui Dumnezeu
astfel vei dobîndi obiceiuri bune şi vei fi şi El i-a împlinit dorinţa, după care ea n-a mai
fericit”. De ce a mâncat Eva din pomul interzis? avut durere în suflet. Dumnezeu cercetează orice
Fiindcă diavolul a convins-o că nu-i chiar aşa cum durere şi dacă cel ce suferă este curat la suflet,
i-a spus Dumnezeu. Orice om gustă plăcerea mai se îndură de el. Până atunci, să nu râdem de
întâi cu mintea, de aceea reclamele sunt atât de durerea nimănui, dar nici să nu ne bucurăm de
importante pentru un comerciant; oamenii văd, orice plăcere, „căci cine râde la urmă, râde mai
aud şi sunt convinşi că un anumit produs trebuie bine”. Aşa s-a întâmplat la o şcoală, când nişte
cumpărat. Totuşi atâţia sunt păcăliţi şi unii în mod elevi au intrat în posesia subiectelor pentru un
repetat. De exemplu, unii rămân cu obiceiul de a examen important. Ei au plătit o sumă mică şi a
fuma, deşi nu este sănătos. învăţat numai răspunsurile la acele întrebări, dar
„Nu există durere mai mare, decât unul dintre ei a studiat în fiecare zi toate lecţiile.
amintirea timpului fericit în vreme de nenorocire, Ceilalţi se râdeau de el şi se jucau aproape tot
căci proba unei plăceri, este amintirea şi timpul, spunându-i că-şi face dureri de cap pe
urmările ei”. Gândiţi-vă cum îşi amintea Adam şi degeaba. Dar în ziua examenului, profesorul
Eva de fericirea şi plăcerile oferite de Dumnezeu cu o figură gravă, a anunţat că a aflat de furtul
în grădina Eden, care înseamnă plăcere, dar cu subiectelor cu o seară înainte şi în noaptea
siguranţă nu-şi aminteau cu plăcere, ci cu durere aceea a conceput altele. Cu un examen în aceste
de plăcerea la care i-a îndemnat diavolul. Întrebaţi condiţii, numai cel ce a învăţat n-a mai avut dureri
pe unii oameni care la vârsta voastră şi-au permis de cap după aceea. Aviz amatorilor!
plăceri păcătoase, dacă îşi amintesc cu plăcere de Profesorul 3
David
Livingstone
Cel mai mare misionar şi
explorator al Continentului Negru

David Livingstone s-a născut în
Blantyre, Scoţia, în 19 martie 1813, fiind al
doilea fiu într-o familie foarte săracă. Tatăl,
Niel Livingstone, la început a fost croitor, iar
mai apoi a făcut negustorie cu ceai, pentru
a-şi întreţine familia. Obişnuia să citească
Toţi foarte multe cărţi religioase, fiind totodată
învăţător de copii şi membru al Societăţii
oamenii de misiune. În călătoriile sale de afaceri,
mari au obişnuia să împartă tractate, iar acasă,
fost mici împreună cu toată familia aveau un timp
de părtăşie dimineaţa şi seara. Împreună
mai întâi cu soţia lui, Agnes, o femeie credincioasă
şi temătoare de Dumnezeu şi-a crescut copiii în învăţătura Bibliei, astfel că David nu a uitat niciodată iubirea
parinţilor şi modul lor de viaţă, care l-au ajutat la formarea caracterului său.
La vârsta de 9 ani, el a primit un Nou Testament ca premiu, pentru că a recitat din memorie Psalmul
119, făcând doar 5 greşeli. Pentru a fi de ajutor familiei, când a împlinit 10 ani, David a trebuit să lucreze din
greu la o ţesătorie. Însă, pentru el fiecare moment era preţios, astfel că şi-a cumpărat un manual de latină şi a
studiat această limba mulţi ani, urmând un curs de seral, iar pentru că avea o sete foarte mare pentru lectură,
ducea cărţile cu el în fabrică, le punea în faţa lui, citind în timp ce lucra. A reuşit să citească astfel, în mijlocul
zgomotului din fabrică, foarte multe cărţi.
Livingstone nu a regretat niciodată faptul că s-a născut într-o familie săracă, că a trebuit de copil să
muncească în ţesătorie, pentru că aşa a intrat în contact cu oamenii săraci care locuiau în satul lui, ajungând
să înţeleagă nevoile lor, să îi accepte aşa cum erau, lucru care mai târziu i-a fost de foarte mare ajutor în
mijlocul triburilor primitive ale Africii. Chiar şi atunci când a ajuns să fie bine văzut şi să primească mari
onoruri pentru contribuţiile aduse ca şi explorator, David nu a uitat de familie, rudenii şi prietenii lui săraci,
cărora le scria des. A rămas recunoscător credincioşilor simpli din Blantyre, care i-au influenţat viaţa încă din
primii ani. Totodată şi-a amintit pentru tot restul vieţii ceea ce i-a spus învăţătorul său pe patul morţii: „Băiete,
transpune religia ta în viaţa de toate zilele şi nu te opri la promisiuni şi ceremonii; astfel vei reuşi să birui
ispitele şi să ai succes în viaţă!”
Avea o mare plăcere pentru natură, astfel că a citit multe cărţi de botanică, geografie şi zoologie şi a
cutreierat câmpiile să studieze florile şi vieţuitoarele. Dragostea pentru natură avea să îi fie de mare folos mulţi
ani mai târziu, când fiind în întinsele păduri ecuatoriale ale Africii, a descoperit specii noi de vieţuitoare, plante
medicinale, comestibile, informaţii pe care mai apoi le-a trimis Institutului Geografic şi Botanic din Anglia.
Când a împlinit vârsta de 20 de ani, inima lui a fost atinsă de Dumnezeu şi în el s-a produs marea
schimbare spirituală. Iată ce povesteşte el despre acel moment: “Multă osteneală au depus părinţii mei să mă
facă să pricep mântuirea prin jerfa lui Isus, dar abia acuma am înţeles necesitatea şi valoarea ei pentru mine.
Încă de pe când eram de 12 ani, m-am simţit păcătos, însă nu m-am simţit vrednic de a primi mântuirea; ci
credeam, că trebuie mai întâi să mă fac mai bun. Mi-a căzut în mâini cartea „Filozofia statului viitor”, de Dick,
care mi-a arătat adevărul. Am văzut atunci datoria şi prilejul nespus de mare de a primi imediat mântuirea prin
Hristos. Crezând cu umilinţă că Harul Ceresc m-a ajutat să fac acest lucru, doresc să îmi arăt ataşamentul
meu fierbinte pentru cauza Celui ce a murit pentru mine, închinându-mi viaţa în slujba Lui.” Din acel moment,
viaţa lui nu a mai fost niciodată aceeaşi. Adevărul Evangheliei a luat stăpânirea întregii lui fiinţe, umplând-o
de dragostea lui Hristos. Această dragoste l-a călăuzit prin călătoriile sale primejdioase din Africa, din primul
moment când a păşit pe acest continent întunecat, până când a murit pe genunchi, în coliba sa din Ilala.
La început n-a avut de gând să se facă misionar, însă citind viaţa lui Henry Martyn, primul misionar
modern care a mers printre musulmani, şi apelul lui Charles Gutslaff, medic-misionar în China, prin care
acest om apela după ajutor la Bisericile din Anglia şi America, în numele a milioane de chinezi care zăceau
în întuneric, Duhul Sfant l-a convins pe Livingstone să devină misionar, iar inima lui s-a îndreptat spre China.
Pe atunci nu avea decât 21 de ani, iar planul său a fost ca mai întâi de toate să studieze teologia şi medicina.
4 Singura cale de urmat a fost să lucreze vara pentru a se întreţine iarna la şcoală. În 1836-1837 a studiat
medicina şi limba greacă la Universitatea
Anderson din Glasgow. Vara se întorcea la
fabrică şi lucra pentru a-şi strânge bani, iar iarna
continua studiile. Apoi, în al doilea an a luat acest timp a fost ordinat ca şi
legătura cu Societatea de Misiune Londoneză, misionar în Capela Albion din
şi şi-a depus candidatura ca misionar. Londra, după care a făcut o vizită
Într-o scrisoare către această acasă, şi toată noaptea a ţinut o
societate, David îşi formulează astfel opiniile conferinţă despre misiune, iar Toţi
despre misiune. „Scopul misionarului este să
caute să răspândească Evanghelia prin predici,
spre dimineaţă David a încheiat oamenii
conferinţa citind Psalmii 121 şi
îndemnuri, conversaţie şi educaţia tineretului, 135, apoi acest tânăr misionar şi
mari au
încercând în acelaşi timp să îmbunătăţească explorator a pornit spre Glasgow, fost mici
situaţia materială a celor la care este trimis, unde s-a îmbarcat pe vapor, cu
introducând ştiinţa şi educaţia între ei, făcând mai întâi
destinaţia Continentul Negru.
totul ca ei să primească creştinismul în inimă şi Tatăl l-a însoţit la plecare, unde
în viaţă”. Era convins că nu îi va fi uşor şi că va s-au despărţit şi nu s-au mai
avea de înfruntat greutăţi foarte mari, însă ştia întâlnit niciodată.
că Cel care l-a chemat la misiune, i-a promis că A trecut pe lângă Cape
nu îl va părăsi. Town şi a ajuns în curând în
După ce în septembrie 1838 a susţinut interior, pe teritoriul Bechuana,
un examen în faţa Societăţii Misionare, a unde slujea Dr. Moffat. În drum
fost trimis pentru 3 luni de probă în Ongar, s-a aprins de mânie, când a văzut
unde împreună cu alţi viitori misionari, sub cât de urât se poartă europenii
îndrumarea unui pastor, a învăţat să predice cu băştinaşii. Ceea ce l-a marcat
şi făcea vizite în satele de primprejur. Când a însă cel mai mult a fost atunci,
trebuit să ţină prima predică în faţa colegilor săi când mai târziu, fiind în interior, a
şi a păstorului, după ce a citit textul, n-a mai văzut ororile la care erau supuşi
avut ce spune. „Prieteni”, a spus el, „am uitat baştinaşii, şi sclavia care era în
ce am vrut să spun” şi a fugit afară. Din această floare în vremea aceea. Familiile
cauză, pentru că nu vorbea oratoric, s-a făcut erau despărţite, mii de negrii puşi
un raport nefavorabil despre el, şi, dacă nu ar fi în lanţuri, iar trupurile celor care
intervenit cineva pentru el, ar fi fost refuzat ca şi au pierit în urma tratamentelor
misionar. Dar a trebuit să se întoarcă din nou la imposibil de descris, fie erau pe
încă 3 luni de practică. Apoi a plecat la Londra marginea drumurilor, fie schelete
pentru a continua studiul medicinei. atârnate în copaci, altele pluteau
În timpul studiilor, s-a confruntat cu o pe apă, iar noaptea se îmleteau
problemă grea, pentru că el plănuise să meargă printre vâslele bărcii lui. Aceste
în China, dar din cauza războiului, Societatea orori nu l-au lăsat insensibil, din
nu îi dădea voie să plece, aşa că trebuia să mai
aştepte. Însă a făcut cunoştinţă cu un bărbat, (continuarea în pagina 16)
Dr. Moffat, misionar în Africa, care a trezit mare
interes printre conaţionalii săi pentru misiunea
creştină de pe acest continent. Iată cum l-a
îndrumat el pe David. „I-am spus că ar fi bine
să meargă în sensurile din nordul Africii, unde
am văzut de multe ori, în zori de zi, ridicându-se
fumul a mii de sate, în care nu pătrunse niciun
misionar”. După multă chibzuinţă, Livingstone a
spus: „Ce rost are să aştept sfârşitul războiului
din China? Voi pleca în Africa!” În noiembrie
1840 şi-a luat doctoratul în medicină şi licenţa
în farmacie, la facultatea din Glasgow. Tot în 5
Căutaţi în cartea Domnului (2 Timotei) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!
1. Dacă sunt „vremurile grele” datorită oamenilor care păcătuiesc, arată lucrurile opuse păcatelor
menţionate în 2 Timotei 3:2-5, iar apoi verifică-ţi viaţa:
Ex.: lăudăroşi – smeriţi; nemulţumitori – mulţumitori; ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Privind la personajele următoare, subliniază pe cele despre care apostolul Pavel păstra plăcute
amintiri: Alexandru, Lois, Imeneu, Filet, Acuila, Priscila, Onisifor, Figel, Marcu, Dima, Eunice.

3. Să vedem unde duc următoarele lucruri rele şi vorba apostolului „fereşte-te” de ele:
Căutaţi - „Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, __________________________”
- „să se ferească de certurile de cuvinte, căci nu duc la alt folos decât __________________”
în cartea - „fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştiu că dau _____________________”
Domnului
4. Dacă de cele de mai sus trebuie să ne ferim, cele ce urmează trebuie împlinite, căci însoţesc
mântuirea:
„Tu să rămâi în _______, pe cari le-ai _______ şi de care eşti deplin _______, căci ştii de la cine
le-ai _______: din pruncie cunoşti _______, care pot să-ţi dea _______ care duce la _______,
prin _______ în _______ _______.”

5. Ca un copil sau adolescent credincios, precum Timotei, să ascultăm de îndemnurile apostolului
Pavel:
- „fugi de __________________________________”
- „rolul Domnului nu trebuie să se ______________”
- „Să nu-ţi fie _____________ de mărturia Domnului nostru”
- „Caută să te înfăţişezi înaintea Domnului ca un om _________________________”

6. Din cuvintele de mai jos compuneţi caracterul care i se potriveşte tânărului Timotei: credincios,
leneş, nesupus, gâlcevitor, blând, cinstit, ascultător de părinţi, fără evlavie, silitor, clevetitor,
îngăduitor, răbdător, obraznic, îngâmfat, iubitor de sine.

7. Identifică cuvântul care lipseşte şi care se potriveşte:
- „_______ răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău”
oamenii - „_______ vor fi iubitori de sine”
- „_______ nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă”
tu „dar _______ fii treaz în toate lucrurile”

8. Arătaţi prin săgeţi care sunt caracteristicile unui bun ostaş al lui Hristos:
- caută sa placă celui ce l-a scris la oaste;
- îi este teamă de luptă;
ostaş al lui Hristos - îi trădează pe cei ce luptă alături de el;
- suferă;
- nu se încurcă cu treburile vieţii;
- nu îşi iubeşte stăpânul, comandantul;
- se luptă după rânduieli.
9. Pune versetul în ordine şi ia aminte la sfatul solemn al apostolului: dragostea, le-ai, sănătoase,
Hristos, ţine-l, care, este, Dreptarul, de, învăţăturilor, mine, credinţa, la auzit, care, cu, pe, şi, în;

10. La sfârşit, în nădejdea căci dorinţa de a sluji pe Domnul Isus este mai mare, să cugetăm la
sfatul apostolului:
„Înţelege ce-ţi ______________; __________ îţi va da ___________ în toate_____________.”

6 Daniel Pălincaş
A-B A-B
Unul din spiţa Stânca împărţirii
Domnului Isus
1. „Dumnezeu a ascultat”
2. „Dumnezeul Betelului”
1. Cine „a stat şase ani ascuns cu ei în
3. „Rehobot”
casa lui Dumnezeu”?
4. „Tată al unei mulţimi”
2. Cui i s-a spus: „Iar pe tine te voi
5. A rezidit Ierihonul
lovi cu o boală grea..., care se va
6. Soţia lui Iosif
îmgreuna din zi în zi...”?
7. „Amărăciune”
3. Cine „văzând că fiul ei a murit,
8. În aria lui, Iosif a ţinut un bocet de şapte
s-a sculat şi a omorât tot neamul
zile Căutaţi
împărătesc... Iuda”?
9. Fiu al lui Eli
4. Cine a spus: „eu ca tine şi poporul în cartea
10. „Alipire”
meu ca poporul tău...”? Domnului
11. „Râul”
5. Despre cine s-a spus că va fi copleşit
12. Un fiu al lui Naomi
cu binecuvântări de la Domnul?
13. „Ierusalimul” (Ezechiel 23)
6. Cine a cucerit o cetate pentru a primi
14. „Mahanaim” ( ...îndoită)
o fată?
7. Cine a fost comandantul armatei lui Daniel Andreica & Florin Dobre
Saul?
8. Care împărat a fost lepădat de A
Dumnezeu din pricina neascultării?
1
Violeta Ungureanu
2

3
A
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
B
13

14

B 7
Atribute şi atitudini
Completaţi citatele biblice, ce-L descriu pe Dumnezeu

1. „_______, _______, _______ este Domnul oştirilor.”
2. „De aceea Se şi _______ Domnul __ _______.”
3. „Domnul este un Dumnezeu _______ şi _______ .”
4. „Domnul este ______ _______, dar de o mare tărie.”
5. „şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este _______ .”
6. „Domnul este ______, El este un ____ __ ______ în ziua necazului.”
7. „şi din partea lui Isus Hristos, _______ _______, ____ _______ _______ ____ _______,
Domnul ______ _______ .”
Căutaţi 8. „Iată că El ______ __ ______ .”
în cartea 9. „Eu sunt ______ şi ______, ______ şi ______ .”
Domnului 10. „El este Dumnezeul ______ şi ______ ______ .”
11. „Har şi pace vouă din partea Celui ce ______, Celui ce ______, Celui ce ______, şi din partea
celor 7 duhuri.”
12. „Eu sunt ____ ______ şi ____ __ __ ____ .”
13. „... şi ziceau: ____ şi ______ sunt lucrările Tale, _______ Dumnezeule, _______! ______ şi
_______ sunt căile Tale, _______ al Neamurilor!..., pentru că _______Tale au fost arătate.”
14. „Şi au hulit pe Dumnezeul ______ din pricina durerilor lor.”
15. „... pentru că, Domnul Dumnezeu, care a judecat-o este ______.”
16. „Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „_______ _______ şi _______ _______.”
17. „Căci Domnul este drept, ______ ______, ochii Lui ______, pleoapele Lui ______ pe fiii
oamenilor.”
18. „El este un ______ ______, .... Mâna Ta cea dreaptă, Doamne a ______ __ ______.”
19. „Cine este ca Tine ______ în ______, ______ în ______ de laudă, şi ______ de ______?”
20. „____ este Cel Atotputernic care nu-mi dă dreptate.”
21. „Tu eşti cel mai _________ dintre oameni, ________ este turnat pe ______ tale: ... ______ Tău
de domnie, Dumnezeule, este ____________... Tu ______ neprihănirea şi ______răutatea.”
22. „______________ meu şi ____________ mea, _____________ meu de scăpare şi ______
meu, ______ meu de adăpost,... .”
23. „______ este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.”
24. „El, care este ______ slavei Lui şi _______ _______ Lui...”
25. „Şi tocmai un astfel de Mare _____ ne trebuie: ______, _______, ____ ______, _______ __
_______ şi ______ ____ __ ____ __ ______ .”
26. „Să ne uităm ţintă la _______ şi _______ credinţei noastre, adică la Isus.”
27. „...al cărui glas a ______ atunci pământul, fiindcă Dumnezeul nostru este„un __ ______.”
28. „Isus _______ legământului celui nou.”
29. „Isus Hristos este ______ ieri şi ____ şi în veci.”
30. „Căci Cuvântul Domnului este _______ , şi toate lucrările Lui se ______ cu ______, El ______
dreptatea şi _______, _______ Domnului umple pământul.”

Samuel Tomuş
8
„Mă numesc Salma şi m-am născut sclavă dar ştiam că trebuie să evadez eu mai întâi. În
Lecţie
în Mauritania. Părinţii şi bunicii mei au fost sclavi cei trei ani de când sunt aici, am lucrat ca să îmi
ai aceleiaşi familii. De cum am crescut suficient cât eliberez copiii. Am plătit oameni ca să-i găsească
pentru
să pot umbla, am fost silită să lucrez toată ziua, zi şi să-i ducă în Senegal, iar acum plătesc pentru ei copii
de zi. Chiar dacă eram bolnavi, trebuia să muncim. ca să meargă la şcoală. În Mauritania nu am avut
Niciodată n-am avut voie să merg la şcoală sau să niciodată dreptul să iau decizii asupra propriilor mei
învăţ ceva. Când eram încă o copilă, am început să copii şi n-am îndrăznit să mă adresez guvernului,
am grijă de prima soţie a stăpânului familiei şi de pentru că nu m-ar fi ascultat. Nu contează ce spun
cei 15 copii ai ei. Mai târziu, chiar dacă unul dintre legile, pentru că ei nu le aplică. Poate pentru ei
copiii mei a fost rănit sau în pericol, nu îndrăzneam nu există sclavie, dar nu e adevărat…’’ (Revista
să-l ajut cu prioritate, căci trebuia să văd mai întâi National Geografic).
de copiii soţiei stăpânului. Am fost bătută foarte Am rămas uimită când am citit asemenea
des, cu băţul sau cureaua. Într-o zi, au bătut-o pe relatări, pentru că nu ştiam că în ziua de azi mai
mama şi n-am mai putut suporta. Am încercat să există sclavie, că sunt ţări unde oamenii n-au auzit
intervin, dar stăpânul s-a înfuriat foarte tare. Mi-a de haine, ci se acoperă cu frunze de bananier şi
legat mâinile, m-a însemnat cu un fier roşu şi m-a unde mulţi copii mor de foame. Oare de câte ori am
lovit peste faţă. Inelul său mi-a tăiat faţa şi mi-a mulţumit lui Dumnezeu pentru condiţiile bune
lăsat o cicatrice. în care trăim, cât ne-am rugat noi pentru aceşti
Am încercat să fug în urmă cu zece ani. oameni? Am aflat despre credincioşii din Nepal, că
N-am ştiut cât de aproape eram de Senegal, aşa s-au rugat mult pentru România ca Dumnezeu să
că am mers două zile în direcţia greşită. Am fost îndepărteze oprimarea ateistă. Acum Nepalul este
găsită, trimisă înapoi şi pedepsită. M-au legat o ţară comunistă, oare noi ne vom ruga pentru ei la
de mâini şi de picioare şi apoi m-au legat de un fel cum au făcut-o ei pentru noi?
curmal în mijlocul gospodăriei şi m-au lăsat acolo În zilele noastre rugăciunea face tot mai
o săptămână. Stăpânul m-a tăiat cu o lamă şi am puţin parte din vieţile multor creştini. Oare nu
sângerat foarte mult, încă mai am cicatricele pe mai avem motive pentru rugăciune? Sunt atâţia
braţe. În cele din urmă am întâlnit un bărbat în piaţă bolnavi, săraci, oameni care trec prin anumite
care mi-a spus că Senegalul era chiar dincolo de probleme, precum Salma. Dar ceea ce este
râu. M-am hotărât să încerc din nou. Am fugit la mai important, trebuie să fie motivul principal
râu, unde un bărbat cu o bărcuţă de lemn a fost al rugăciunilor noastre pentru toţi oamenii –
de acord să mă treacă în Senegal, de unde am mântuire (2 Timotei 2:1-4). Rugăciunea schimbă
plecat spre S.U.A., de teamă ca stăpânul să nu mă oamenii, lucrurile şi împrejurările.
găsească şi să mă ducă înapoi. Alege şi tu să fii un om al rugăciunii!
Când am ajuns în S.U.A., am lucrat împletind Roagă-te pentru copiii sau adolescenţii de
păr. Prima dată când am fost plătită pentru munca vârsta ta, ca să-L cunoască pe Dumnezeu şi să
mea am plâns, pentru că până atunci nu fusesem aibă pâinea cea de toate zilele! Roagă-te „Tatăl
plătită niciodată. A fost o surpriză. Unul din cele nostru” şi pentru ei”
mai grele lucruri a fost să-mi las copiii în urmă, Rebeca Dagău
9
– Ştii ce oră va urma? l-a întrebat Emanuel pe colegul lui.
– Sigur! O să avem sport, zise Vasile.
– Ura! Ora noastră preferată, strigară amândoi. Tocmai atunci suna clopoţelul pentru a începe
o altă oră.Toţi copiii alergară cu bucurie spre curtea şcolii, unde îi aşteapta profesorul. După câteva
exerciţii de încălzire, profesorul le-a spus:
– Dragi copii, data viitoare va trebui să daţi proba de rezistenţă. Astăzi vă voi duce la locul
unde trebuie să daţi proba aceasta şi vă voi arăta traseul ce trebuie parcurs. În timp ce se îndreptau
spre acel loc, Vasile şoptise prietenului său Emanuel:
– Mie îmi place să alerg! Vreau să iau nota 10!
– Şi eu vreau! zise Emanuel.
Convorbirea a fost întreruptă de profesor:
– Uitaţi-vă, copii, aici este locul marcat unde va trebui să daţi această probă. Din loc în loc
sunt nişte indicatoare pe care trebuie să le respectaţi. Eu vă voi da startul, tot eu vă voi aştepta la linia
Statutul de sosire. Cum veţi sosi, fiecare va primi nota meritată. Dacă vreţi să fiţi de nota 10, va trebui să ţineţi
moral şi cont de ceea ce v-am zis şi să vă păstraţi resurse până la sfârşitul cursei. Astăzi veţi face o probă,
pentru a vă antrena.
spiritual al Copiilor le place să alerge, nu-i aşa? Şi ce bine este ca după ce ai terminat cursa, să primeşti
creştinului o notă mare! De aceea, prin povestioara de mai sus, vreau să vă arăt cum este pe calea Domnului.
Profesorul este Însuşi Domnul Isus. El iubeşte copiii şi îi învaţă să fie nişte buni alergători pe
calea Lui, pentru ca în final să-i răsplătească cu un mare premiu. La fel făcea si apostolul Pavel, căci
el a zis: ,,…alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni
3:14). Ca să intri in această cursă este nevoie să te laşi în mâinile Marelui Profesor, primindu-L în
inima ta. El îţi va spune tot ce ai de făcut.
Vor fi două linii de demarcaţie: una la dreapta şi alta la stânga, conform cu Eclesiastul 7:16,17
– „Nu fi prea neprihănit şi nu te arăta prea înţelept: pentru ce să te pierzi singur? (să nu te crezi deştept
că tu le ştii pe toate şi să fi prea sigur pe tine) „Dar nu fi nici peste măsură de rău şi nu fi fără minte:
pentru ce vrei să mori înainte de vreme? ”(cei fără minte sunt cei care ştiu că păcătuiesc, dar nu vor să
se îndrepte). El iţi va spune: „Ochii tăi să privescă drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta…
nu te abate nici la dreapta nici la stânga, şi fereşte-te de rău” (Proverbe 4:25,27).
Pentru ca să poţi alerga după voia Lui, trebuie să-I ceri înţelepciune. ,,Căci înţelepciunea
preţuieşte mai mult decât mărgăritarele şi nici un lucru de preţ nu se poate asemui cu ea” (Proverbe
8:11). Aceasta o poţi primi prin Cuvântul lui Dumnezeu, care: ,,… dă înţelepciune celui neştiutor”(Psalmul
19:7b) şi prin rugăciune: ,,Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu,
care dă tuturor cu mână largă si fară mustrare şi ea îi va fi dată” (Iacov 1:5).
Marele Profesor îţi va da şi alte indicaţii pe care să le urmezi pentru a ajunge la sfârşitul cursei:
„Şi cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli” (2 Timotei 2:5). Ascultarea
de părinţi este prima. Să fie oare cea mai importantă? DA, pentru că ea te va răsplăti şi aici nu doar la
sfârşitul cursei: ,,Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. Să cinsteşti pe tatăl tău şi
pe mama ta - este cea dintâi poruncă însoţită de o promisiune - ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme
pe pământ” (Efeseni 6:1-3). Apoi să ai grijă ce prieteni îţi faci. Să-ţi alegi prieteni pe cei care aleargă pe
aceeaşi cale cu tine, după cum este scris: ,,Sunt prieten cu toţi cei care se tem de Tine si cu cei care
păzesc poruncile Tale” (Psalmul 119:63). Să spui doar adevărul şi ceilalţi vor avea încredere în ceea
ce zici. Dar dacă minţi, cei din jurul tău nu te vor mai crede, chiar dacă spui adevărul: ,,Cine spune
adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune”(Proverbe 12:17). Să
faci bine ori de câte ori este nevoie de o mână de ajutor: ,,...să nu uitaţi binefacerea şi dărnicia, căci
lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac”. (Evrei 13:16).
Iar tu, copile drag, care citeşti în aceste momente şi vezi că nu ai împlinit niciuna din acestea
sau poate doar în parte, roagă-L pe Domnul Isus să te ierte şi să te ajute să le poţi împlini. Dacă te vei
ruga cu sinceritate, El te va asculta şi vei zice: ,,Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni
la Tine”(Psalmul 65:2).
Ştiu dragul meu că de cele mai multe ori nu-i uşor să împlineşti acestea, dar El te va ajuta. De
aceea dă-ţi toate silinţele în fiecare zi, căutând să alergi pe calea Lui. Chiar dacă pe această cale o
să mai şi cazi, NU TE LĂSA BĂTUT, roagă-te Domnului Isus să-ţi dea putere, ridică-te şi aleargă din
nou să ajungi la capăt. Ochii tăi să fie aţintiţi ca ai lui Moise spre răsplătire. Să priveşti spre capătul
drumului, unde Domnul Isus te va aştepta cu braţele întinse ca să-ţi dăruiască cel mai mare PREMIU,
acela de a fi cu El o veşnicie, în fericire. De aceea, haideţi cu mine să alergăm cu avânt pe calea
trasată de El şi care ne va duce în Împărăţia Sa.
10 Carmen Oneş
CONTEXT: Dumnezeu a creat zi de zi Voi aveţi provocări din partea colegilor să Statutul
lucruri propice vieţii şi la sfârşitul săptămânii luaţi şi să gustaţi: o ţigară, puţină băutură, droguri
creaţiei l-a pus pe om în gradina Eden. Acolo sau şi altele care se gustă cu ochii, căci şi pomul
moral şi
Adam a luat cunoştiinţă de fenomene şi fiinţe era plăcut la privit. Să ştiţi că Diavolul are mare spiritual al
din lumea noastră. Privind la comportamentul pasiune pentru copii şi prin cei de lângă ei vrea să-i creştinului
lui, noi toţi putem învăţa din lucrurile bune şi seducă să intre în contact cu lucruri ce cauzează
greşelile pe care el le-a făcut. moartea. Ştiţi că diavolul s-a dus şi la Domnul Isus
TEXT: Geneza 1-3. în pustie, chiar dacă acolo nu era o grădină, l-a
1. Geneza 2:8-15 – „Apoi Domnul ispitit prin pietre. Apoi i-a arătat toată lumea, ca
Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; pe internet, dar El a refuzat toate momelile. Să-l
şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise... refuzaţi şi voi ca Domnul, nu ca Adam.
a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, 3. Genesa 3:11-19 – „Şi Domnul Dumnezeu
plăcuţi la vedere şi buni la mâncare... a luat pe om a zis: «Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai
şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu
şi s-o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului mănânci?» Omul a răspuns: «Femeia pe care mi-ai
porunca aceasta: «Poţi să mănânci după plăcere dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi
din orice pom din grădină...»”. am mâncat»... Omului i-a zis: «Fiindcă ai ascultat de
Când Adam a deschis ochii în jurul lui glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre
erau tot felul de pomi, flori şi o mulţime de animale. care îţi poruncisem: «Să nu mănânci deloc din el»
Aceste lucruri şi fiinţe sunt o plăcere pentru fiecare blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu
din voi. Cred că vă doriţi să vizitaţi o grădină multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii
botanică sau zoologică, dar mai interesant este tale;  spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba
să întâlniţi direct în natură sau într-o rezervaţie de pe câmp.  În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci
diferite animale create de Dumnezeu. Amintiţi‑vă pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din
vă rog, ce animale aţi fi văzut în libertate şi el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei
gândiţi‑vă ce alte animale aţi dori să vedeţi. Adam întoarce»” Aceste versete descriu procesul şi
le-a pus nume, căci mâncare nu trebuia să le dea, sentinţa lui Adam.
dar grădina trebuia să o lucreze. Un tânăr, ce a trăit câţiva ani în fapte
Dar voi, dacă au părinţii sau bunicii pământ, vinovate, îmi spunea că în momentul în care a
ştiţi să lucraţi în grădină şi să îngrijiţi de animale? fost demascat şi prins de poliţie, dintr-o dată s-a
2. Genesa 3:6 – „Femeia a văzut că pomul văzut (din „cineva” cum se credea el) foarte mic. A
era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul ajuns în închisoare unde a stat mai mulţi ani. Oare
era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, Adam a plâns? Ştiu sigur că a transpirat muncind
deci, din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului şi poate a flămânzit după ce a fost alungat din
ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el”. grădină. Din nefericire mulţi copii şi adolescenţi
Prima greşeală a lui Adam s-a datorat îşi gustă „roadele” neascultării lor acum, sau mai
ascultării de „colega” lui. A gustat din cele despre târziu în viaţă. Cine-i de vină? Eva, aşa cum a zis
care li se spusese clar (la amândoi) că nu sunt Adam? Şarpele, aşa cum a zis Eva? Toţi au fost
bune şi au efecte rele (nu ştiau ei cum este de vină şi toţi au fost pedepsiţi.
moartea). El s-a lăsat influenţat şi abia apoi şi-a Adam (băieţilor), Eva (fetelor) nu vă lăsaţi
dat seama, dar era prea târziu. A încercat să se păcăliţi de Diavolul! Ascultaţi de Dumnezeu
ascundă, dar fără succes, căci a fost pedepsit. (părinţi) şi o veţi duce bine în grădină.
Predicatorul
11
Adolescenţa
Chiar dacă în zilele noastre nu mai Domnului într-un car (nou)? Fiindcă era mai
este în adunare un chivot ca cel de altădată al simplu, mai comod, dar nu era după Cuvânt. De
israeliţilor, totuşi evenimentul legat de chivotul ce? Deoarece aşa venise de la filisteni? Dacă
Domnului descris în 1 Cronici 13, ne dă învăţături ar fi pus chivotul Domnului pe umeri, sigur nu ar
preţioase pentru creştinii din zilele noastre. fi avut cum să cadă. Evreii au urmat modelul
Chivotul a fost făcut la porunca lui filistenilor, iar noi astăzi adesea urmăm
Dumnezeu, în timpul lui Moise şi a fost aşezat modelul celor din zilele noastre, modelul celor
în Cortul Întâlnirii. După moartea lui Moise şi mai care nu fac parte din Israelul spiritual, modelul
apoi a lui Iosua, în poporul Israel au urmat mai lumii... Calea cea largă a lumii e mai uşoară,
mulţi judecători. În vremea lor, israeliţii au avut un mai tentantă, dar ea duce la pierzare, pe când
război cu filistenii şi în prima bătălie au fost înfrânţi. calea îngustă, chiar dacă nu e prea comodă
Atunci ei au dus chivotul pe câmpul de bătaie, pentru firea noastră pământească, totuşi ea
dar filistenii l-au luat şi l-au dus în templele lor duce la viaţă (Matei 7:13,14). În Numeri 4:15
păgâne. Dumnezeu i-a pedepsit pentru aceasta, scrie că fiii lui Chehat nici măcar nu aveau voie să
iar filistenii au hotărât să trimită chivotul Domnului atingă lucrurile sfinte neînvelite, ci numai preoţii.
înapoi. Chivotul a ajuns la Bet-Şemes, într-un mod Dumnezeu l-a pedepsit deci pe Uza, şi pentru că
miraculos, iar cei de acolo s-au bucurat şi unii din a atins chivotul. Atunci nu s-a acţionat după lege.
ei s-au uitat în chivot, fapt pentru care Dumnzeu Astăzi oare nu e la fel? Noi ca şi copiii sau tinerii
i-a lovit şi au murit. Oamenii din Bet‑Şemeş au suntem adesea tentaţi să urmăm modelul lumii:
trimis soli celor din Chiriat-Iearim să vină să să ne îmbrăcăm ca cei din lume, să participăm
ridice chivotul, iar aceştia au venit şi l-au dus în la distracţii lumeşti etc... Dumnezeu ne-a scris
casa lui Abinadab, pe deal, unde au sfinţit pe fiul prin Petru în legătură cu acest subiect: „Ajunge,
său Eleazar ca să-l păzească. După câţiva ani, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi
David în învoire cu căpeteniile poporului s-a dus aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe,
să-l ducă în capitală, dar văzând cum Domnul în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite.  De
l-a omorât pe Uza care a întins mâna să apuce aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei
chivotul deoarece boii erau să-l răstoarne, l-a dus la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc.
la familia lui Obed-Edom din Gat unde a rămas Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este
trei luni. gata să judece viii şi morţii” (1 Petru 4:3-5). Calea
De ce l-a omorât Dumnezeu pe Uza, sfântă de multe ori ne aduce batjocură şi dispreţ,
am zice noi, când a fost implicat spiritual şi dar este ferice de cei ce suferă pentru voia lui
s-a îngrijit de lucrurile sfinte? Răspunsul la Dumnezeu (1 Petru 4:14‑19), căci va veni ziua
această întrebare îl găsim în Legea lui Moise când Dumnezeu va răsplăti pentru toată batjocura
pe care leviţii trebuia să o explice poporului, iar suferită (Apocalipsa 7:17). Dacă urmăm modelul
împăraţii să o citească în fiecare zi. În 1 Cronici lumii, poate suntem „fericiţi”, un timp scurt
13:7 scrie că au pus chivotul Domnului într-un pe pământ, după care ne aşteaptă o veşnicie
car nou, dar în Numeri 7:9 este arătat că nu s-a în chin, dar dacă trăim aşa după cum vrea
dat niciun car chehatiţilor pentru transportarea Dumnezeu, după Scripturi, vom trăi aici o
lucrurilor sfinte ale Cortului, deoarece acele viaţă plină de pace şi siguranţă cu Domnul şi
obiecte sacre trebuiau purtate pe umeri după ce o veşnicie vom fi cu El în rai. Doamne ajută‑ne,
erau învelite de preoţi. Dar de ce au pus chivotul AMIN!
Marius Leahu
12
mezeluri stricate nimeresc. Când cumpăr carne
mă păcăleşte la cântărit şi nu mă mai ajung cu
banii; fac mâncare şi nu mai pot să o mănânc,
se strică şi trebuie să o arunc,...”. Menţionez că Adolescenţa
am facut şi eu cumpărături de la acel magazin şi
sunt printre cele mai bune mezeluri din oraş şi nu
am fost înşelata niciodată. Nu am putut să-i zic
„Să nu furi!”(Exodul 20:15) nimic, dar trebuie pe viitor să încerc să o fac să
este o poruncă uşor de împlinit pentru înţeleagă fenomenele, dar atunci mi‑am amintit
cei ce au crescut într-un mediu evlavios, cum furase din biroul meu cu câteva luni şi cum
dar pentru alţii este o poruncă grea. Avem s-a lăudat că pe unde a mai lucrat, s-a atins de
exemplu pe cei de după gratii, care stau dreptul colegilor ei. În momentul acela mi-am
să îşi ispăşească pedeapsa. Dacă se zice că dat seama cât de importantă e porunca „Să nu
„minciuna are picioare scurte” eu cred că şi furtul furi!” Cel ce fură păgubeşte şi în viaţa aceasta,
care atrage după sine minciuna nu are picioare iar dacă nu se va trezi va îndura şi chinul veşnic.
prea lungi. Dumnezeu să aibă milă de noi şi să fim conştienţi
Recent am auzit o întâmplare din anii de urmările care vin în urma încălcării poruncilor
’60 despre o familie cu mulţi copii, a căror bunică sfinte şi de binecuvântarea primită în urma
a fost plecată peste hotare şi când a venit a adus împlinirii lor. Amin.
un ceas şi l-a facut cadou mamei copiilor. Într-o
zi a venit un coleg de clasă a unuia dintre băieţii Adina Oroian
familiei şi jucându-se împreună, a furat ceasul
care era pus în vitrină. Acel copil era foarte sărac
şi s-a gândit că nu-l va putea purta imediat. FII CINSTIT, CĂCI CINSTEA ESTE
După câteva săptămâni a apărut cu ceasul pe AVUŢIA CEA MAI MARE;
mâna la şcoală. Învăţătorul ştia că el făcea parte DAC-O PIERZI NICICÂND NIMICA,
dintr-o familie săracă, dar mai ştia şi de unde PREŢ ÎN VIAŢĂ NU MAI ARE
provenea ceasul, deoarece pe vremea aceea
cine trecea graniţele printr-o conjunctură sau alta PĂZESTE-ŢI CINSTEA COPILUL MEU,
era cunoscut. Învăţătorul a confiscat ceasul fără EA TE PĂSTREAZĂ ÎN DUMNEZEU
prea multe explicaţii, a chemat mama baiatului
de la care îl furase şi i l-a înapoiat. FĂRĂ CINSTE ADEVĂRUL
Iată şi o experienţă proprie. Eram la serviciu şi LOC ÎN TINE NU-ŞI MAI FACE;
de multe ori în lipsa mea din birou de doar 10‑15 CĂCI NECINSTEA, E MINCIUNĂ ,
minute, observam că lipsesc unele lucruri din ŞI-N MINCIUNĂ NU E PACE.
dulap sau de pe birou; lucruri mărunte, care erau
pentru toţi muncitorii şi fiecare îşi avea porţia lui,
dar cineva mai îndrăzneţ din celălalt birou dorea
mai mult decât i se cuvenea. Cam de două ori pe
lună când nimeream în acelaşi schimb cu o colegă,
se întâmpla lucrul acesta. Apoi m-am asigurat şi
am încuiat uşa când ieşeam din birou. Nu am zis
nimic şi lunile au trecut până într-o zi, când colega
aceea a venit la mine şi a început să mi se plângă:
„Nu ştiu ce să mă mai fac? De câte ori merg la
cumpărături vânzătoarea mă înşeală, deşi e o
vecină. Niciodată nu am noroc în ce cumpăr. Tot
13
Adolescenţa
După mai multe viziuni despre poate vedea, aşa că nu vă dau voie să mă zugrăviţi în
lumea de dincolo, apostolul Ioan a niciun fel! Adică nu îndrăzniţi să-mi faceţi statui ca unui
scris: „Cetatea n-are trebuinţă nici de om, că nu sunt om!Nu mă înfăţişaţi ca pe un dobitoc,
soare, nici de lună, ca s-o lumineze; sau ca pe o târâtoare, căci voi fi jignit de aluzie! Nu mă
căci o luminează slava lui Dumnezeu asemănaţi cu vreuna din făpturile cereşti căci sunt diferit!
şi făclia ei este Mielul” (Apoc 21:23); Nu vreau să trăiţi cu impresii şi păreri deformate despre
„Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor Mine! Eu vreau să Mă cunoaşteţi din cuvintele Mele! Mă
mai avea trebuinţă nici de lampă, nici puteţi auzi, căci Eu vorbesc pentru cine are urechi să
de lumina soarelui, pentrucă Domnul audă! Tot ce trebuie să ştiţi despre Mine am descoperit
Dumnezeu îi va lumina” (Apoc 22:5). prorocilor şi apostolilor Mei! Ei au scris în cărţile lor tot
Totodată el ne asigură: „Aceste cuvinte adevărul, care vă este îndeajuns!”
sunt vrednice de crezare şi adevărate” „Dar Doamne Dumnezeul nostru, noi am vrea să
(Apocalipsa 22:6). Cum? Dumnezeu te vedem faţă în faţă!” Dorinţa aceasta se va împlini în
este lumină? Sau este atât de strălucitor curând, când vom putea zice: „Acesta este Dumnezeul
că luminează mai bine decât soarele? nostru, în care aveam încredere că ne va mântui...!” (Isaia
Slava Lui este lumina aceasta? 25:9). Căci este scris: „Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui
Apostolul Pavel scria şi el va fi pe frunţile lor” (Apoc 22:4).
despre Dumnezeu că „locuieşte într-o Acum dar, ce ne rămâne de făcut? Cum Îl vom putea
lumină, de care nu poţi să te apropii” descrie oamenilor? Până în ziua aceea măreaţă când Îl vom
(1 Timotei 6:16), de aceea zice: „a putea vedea în toată splendoarea Lui, să descoperim imaginea
nevăzutului şi singurului Dumnezeu lui Dumnezeu în caracterul Său. Citind atent Scripturile, am
să fie cinstea şi slava în vecii vecilor” putut observa cum este Dumnezeu din descrierea Lui şi
(1 Timotei 1:17). Iar Domnul Isus a a celor ce L-au cunoscut îndeaproape: „Şi Domnul a trecut
spus foarte clar: „Nimeni n-a văzut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un
vreodată pe Dumnezeu” (Ioan 1:18). Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin
Atunci cine ştie cum arată de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în
Dumnezeu, căci şi evreilor în Vechiul mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi
Testament, Moise le-a zis: „Findcă păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi
n-aţi văzut, nici un chip...” (Deuteronom pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor
4:15). Ce putem şti despre un lor până la al treilea şi al patrulea neam!” (Exodul 34:6-7);
Dumnezeu care se ascunde de noi? „…Eu Sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe
Cum putem vorbi despre Dumnezeu pământ!” (Ieremia 9: 24).
dacă nu-L putem vedea? Biblia prezintă caracterul ascuns şi totuşi vădit
În Legea dată de Dumnezeu prin al lui Dumnezeu. Numai cine nu doreşte nu poate simţi
Moise pe muntele Sinai, El porunceşte căldura feţei Sale şi blândeţea privirilor Lui. Numai un ochi
cu autoritate: „Să nu ai alţi dumnezei în rău nu poate sesiza sensibilitatea gesturilor Lui. Numai o
afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, ureche bolnavă nu poate auzi susurul blând şi diafan al
nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt vocii inegalabile a Tatălui nostru Ceresc. Va veni şi ziua
sus în ceruri, sau jos pe pământ... căci... cînd vom vedea toate aceste caractere oglindindu-se pe
sunt un Dumnezeu gelos...” (Exodul faţa lui Dumnezeu şi vom exclama plini de uimire: „Ce
20:4-5). Cu alte cuvinte, Dumnezeu minunat eşti, Doamne!”
spune: „Eu sunt singurul Dumnezeu
adevărat, dar pe Mine nimeni nu mă Ghiţă B.
14
Foloseşte-ţi urechile... şi mintea!

„Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi ia învăţătura
mea în inimă”
(Proverbe 22:17)
„Pleacă-ţi urechea” Dar cum? Dumnezeu n-a prevăzut la niciuna din cele două urechi
ale omului articulaţii cum au unele animale, aşa încât să le poată ciuli sau ridica. La om singura
posibilitate de a-şi pleca urechile este împreună cu capul, fapt valabil şi în plan spiritual. Aplecarea
urechilor presupune aplecarea fiinţei - smerirea. La fel inima (mintea), fiind considerată un vas, ea
va putea să acumuleze doar dacă se apleacă la izvor.
Acest proverb este o chemare înţeleptă pentru a asculta cu atenţie „cuvintele Înţelepciune
înţelepţilor” şi a le acumula în minte. Odată pătrunse acolo, ele vor lucra pentru binele pentru
omului, în toate privinţele.
înţelepţi

***
„Deschide-ţi inima la învăţătură şi urechile la cuvintele ştiinţei”
(Proverbe 23:12).
Expresia „Deschide-ţi inima... şi urechile” dă imaginea unei încăperi închise ce trebuie
deschisă sau a unui vas acoperit ce trebuie descoperit, căci altfel nu poate intra nimic în ele. La
fel, fiinţa umană începând de la urechi şi până la minte are supape şi membrane sufleteşti care
acţionează pe baza unor legi interne şi deschiderea poate fi diferită. Astfel un vas de 2 litri gen
cratiţă se va umple repede de la ploaie, dar o sticlă tot de 2 litri, în acelaşi timp, va acumula foarte
puţină apă. La fel în adunare, unii sunt doritori, se deschid şi sunt receptivi, în timp ce alţii din
toată slujba abia reţin câţiva „stropi” de cuvinte.
În concluzie şi drept aplicaţie vă îndemn să fiţi mai atenţi şi să memoraţi cele auzite,
atunci când sunteţi învăţaţi ceva bun.

***
Un vânător avea un câine foarte atent pe nume, a fost foarte receptiv a şi ajuns, de
şi pe lângă faptul că simţea de departe vânatul, copil, un profet al Domnului.
păzea casa aşa încât niciun animal sălbatic sau Deschideţi-vă urechile, dar nu să ascultaţi
vreun câine nu se apropia de gospodăria lui. toate nebuniile, glumele şi vorbele de rău. Fiţi
Într-o noapte, omul a fost trezit de lătratul câinelui, atenţi la adunare, când se predică, ascultaţi cu
a ieşit afară somnoros şi l-a certat, dojenindu-l atenţie şi astfel cuvintele vă vor rămâne în minte
să tacă. S-a întors în casă, a adormit, dar, după şi vor lucra mântuirea voastră. „Orice om să fie
un timp, iar a fost trezit de lătratul insistent al grabnic la ascultare,... Fiţi împlinitori ai Cuvântului,
câinelui. S-a dus afară şi supărat l-a lovit pe câine nu numai ascultători, înşelându-vă singuri” (Iacov
să tacă. A adormit din nou şi fiind trezit a treia 1:19-22).
oară şi-a luat arma de vânătoare a ieşit afară şi Dacă veţi fi receptivi în clasă când se
a împuşcat câinele. Dimineaţa a constatat că în predă lecţia, veţi merge acasă cu ea deja ştiută.
aceea noapte fusese prădat de hoţi. Acesta a fost Cereţi celor înţelepţi să vă dea informaţii despre
motivul pentru care credinciosul animal lătra cu natură, diferite ştiinţe, şi veţi deveni oameni de
înverşunare. Dacă acel câine ar fi putut vorbi ca valoare. Totul pleacă de la a te apleca să asculţi –
măgăriţa lui Balaam, i-ar fi explicat situaţia. Dar, a socoti necesar să înveţi şi de la a te deschide
din nefericire, nici Balaam nu şi-a plecat urechea – a asculta cu toată atenţia.
să asculte. Însă Samuel, care fiind strigat repetat
Iosif Anca
15
(continuarea din pagina 5)

contră, l-au întristat atât de mult, încât s-a hotărât
David
să lupte cu toată puterea împotriva sclaviei, şi, cu
toate că în timpul vieţii lui nu a văzut rezultate, ani
Livingstone
mai târziu, când a fost abolită sclavia, numele lui a
fost printre cei care au luptat şi contribuit la încetarea
Cel mai mare misionar şi
acestui comerţ diabolic. explorator al
Marea sa dorinţă a fost să ajungă în zonele Continentului Negru
unde niciun misionar nu intrase şi unde nu se ştia nimic
despre Evanghelie. Astfel că s-a stabilit în Mabotsa, în
nordul continentului. Această zonă era plină de lei, care
atacau satele şi vitele, iar oamenii de frică, nu încercau Biblia lui, pe care a citit-o de patru ori în timpul acestei
să omoare fiarele. Într-o zi, un leu pe care unul dintre perioade, iar pe o foaie a scris aceste cuvinte: „Nici o
baştinaşi îl rănise, a sărit din tufişuri, l-a atacat pe scrisoare timp de 3 ani. Tânjesc să-mi termin lucrarea
Livingstone, i-a sfâşiat pielea şi i-a zdrobit braţul. Însă şi să merg acasă, dacă e voia Domnului”. Au fost
Dumnezeu i-a salvat viaţa, şi i-a păstrat-o, chiar dacă trimise ajutoare şi scrisori, dar au fost interceptate de
diavolul a încercat de nenumărate ori să îl doboare. portughezi şi n-au ajuns niciodată la Livingstone.
Continuare Greutăţile prin care a trecut, sunt greu de descris şi de Ultimele luni ale vieţii lui le-a petrecut
de articole imaginat. Chiar şi oamenii de la Societatea Regală de continuând lucrarea la care a fost chemat, deşi avea
Geografie au afirmat că e imposibil ca un om să mai fie piciorele rănite, iar în luna martie, fiecare zi a fost
în viaţă, după ce a trecut prin atâtea greutăţi, afară doar marcată de dizenterie şi dureri îngrozitoare. În fiecare
de cazul când Dumnezeu îl păzeşte. Şi au recunoscut loc pe care-l considera potrivit, le cerea oamenilor
cu toţii că Livingstone nu era singur, ci Dumnezeu era lui să se oprească şi să îl lase să se odihnească.
cu el. S-a îmbolnăvit de friguri de nenumărate ori. A fost Data de 29 aprilie a fost ultima lui zi de călătorie.
atacat de animale sălbatice. Într-un sat, s-au strâns toţi Ajunsese în satul Chitambo, în Ilala, lângă lacul
şefii de trib din jur, ca să îl omoare. Călătoarea de multe Bangweolo. Aici, bolnav de moarte şi-a dus jurnalul
ori, ud toată ziua, cu mâinile sângerânde şi cu pantalonii la zi, a desenat hărti şi a dat ordine. Cât de eroic a
rupţi până la genunchi, zile întregi prin mlaştini, sau putut fi acest suflet, chiar şi în ultima clipa!
prin ape puţin adânci. Ani întregi a dormit pe pământ, S-a odihnit în 30 aprilie dar la ora patru
chiar pe iarbă udă, motiv pentru care s-a îmbolnăvit de dimineaţa, din 1 mai 1873, băiatul care dormea în faţa
reumatism. Caprele, care îi dăduseră lapte, au murit, colibei lui Livingstone s-a trezit, şi-a văzut stăpânul şi
mâncarea i s-a sfărşit şi a fost de multe ori nevoit să l-a chemat pe Susi. La lumina lumânării l-au vâzut, dar
mănânce doar porumb african, fără niciun gust şi care nu era în pat, ci era îngenunchiat lângă pat, cu capul
nu-l sătura niciodată. Uneori îi era aşa de foame, încât în mâini. Adevărul trist şi totuşi aşteptat era evident;
noaptea visa că participă la mese încărcate cu bunătaţi pornise în cea mai lungă călătorie, fără niciun ajutor
englezeşti. Într-o zi, pe când vroia să cerceteze lacul lângă el. Însă murise în timp ce se ruga, rugăciune
Moero, şi-a pierdut trusa cu medicamente; „Am simţit făcută cu acea atitudine de respect, specifică lui,
că am primit sentinţa morţii”, a spus el, căci acolo avea încredinţându-şi duhul şi pe toţi cei dragi lui în mâna
medicamentele eficiente împotriva febrei, cu ajutorul Mântuitorului; şi încredinţând Africa, mult iubita
cărora a putut rezista prin toate climele Africii. Ca Africa, cu toate durerile ei, păcate şi nedreptăţi care
urmare s-a îmbolnăvit foarte grav, de două ori în acel i s-au făcut vreodată, în mâna Răzbunătorului celor
an. Oamenii care îl ajutau la bagaje l-au jefuit de multe nedreptăţiţi şi Răscumpăratorului celor pierduţi.
ori, sau l-au părăsit, şi l-au lăsat singur. De asemenea, Slujitorii lui care erau cu el, conduşi de Susi,
boierii germani i-au pus foarte multe piedici, încercând au luat inima din trupul neînsufleţiţ al liderului lor şi au
să împiedice misiunea lui Livingstone. S-a căsătorit şi înmormântat-o sub un copac, lângă locul unde murise.
a avut copii, însa din cauza condiţiilor neprielnice de Iar trupul l-au îmbălsămat, şi după un drum de 9 luni au
viaţă, a trebuit să stea despărţit de familia lui, pe care ajuns la ocean, apoi l-au trimis cu un vapor în Anglia.
a trimis-o în Anglia, iar el a continuat lucrarea în Africa, În 18 aprilie 1874, rămăşiţele au fost aşezate în marea
măcar că mulţi au împrăştiat vorbe urâte despre el, din catredrală Westminster Abbey, alături de mormintele
cauză că era despărţit de familie. Prima călătorie în regilor şi ale celor mai mari oameni ai Angliei. „Dacă
Anglia a făcut-o după 16 ani de misiune neîntreruptă. vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă
Ultimii doi ani, din iulie 1869 pană în împăraţi, nu lângă oamenii de rând” (Proverbe 22:29). A
octombrie 1871, au fost anii cei mai trişti din viaţa trăit printre cei mai de jos oameni, a fost îngropat printre
lui. A privit miile de sate despre care îi spusese Dr. cei mai de seamă regi, însă trăieşte veşnic printre cei
Moffat, şi care l-au făcut pe el să îşi dedice viaţa mai neprihăniţi, acolo unde nu mai există nici durere,
lucrării în Africa. A predicat la mii şi sute de mii de nici boală, nici despărţire.
băştinaşi. Dar puterea l-a părăsit în 1871. Picioarele O viaţă… un caracter… un destin…
îl dureau din cauza rănilor; îi cădeau dinţii din cauza
bolilor, iar trupul şi inima îi erau atât de slăbite încât a
Prelucrare după „O inimă în inima Africii”,
stat timp de optzeci de zile în coliba lui, dorindu-şi să de Beny Boariu
fie acasă. Singurul ajutor şi singura consolare a fost
16
Cei 1000 de căţeluşi
Într-o zi, un căţeluş, căutând adăpost
pentru a se ascunde de soare, s-a strecurat
înăuntru printr-o uşă puţin deschisă, a unei clădiri.
A urcat încet scările de lemn şi a dat peste o altă
uşă întredeschisă; încet, a intrat în încăpere. Spre
surprinderea lui, şi-a dat seama că în cameră mai
erau încă 1000 de căţeluşi care-l priveau fix aşa
cum îi privea şi el pe ei. Căţeluşul a început să
dea din coada şi să ciulească urechile puţin câte
puţin. Şi ceilalţi căţeluşi au făcut la fel. Apoi a lătrat vesel la unul din ei. Căţeluşul s-a mirat să
vadă că toţi cei 1000 de căţeluşi lătrau cu bucurie înspre el! Când a ieşit din cameră şi-a spus în
sinea lui: „Ce loc frumos! O să mai vin pe aici să-i mai vizitez!”. După un timp, un alt căţeluş fără
stăpân a intrat în acelaşi loc. Dar, spre deosebire de primul, acesta, când i-a văzut pe cei 1000
de căţeluşi, s-a simţit ameninţat, apreciind că îl priveau într-un mod agresiv. Imediat a început să
Pilde
mârâie şi a observat că şi cei 1000 de căţeluşi mârâiau la el. A început să latre cu furie la ei şi la
fel au făcut şi cei 1000 din jurul lui. Când a ieşit din camera, căţeluşul si-a zis: „Ce loc îngrozitor!
Nu mai vin niciodată aici!”. In faţa casei scria: „Casa celor 1000 de oglinzi”.
„Toate feţele din lume sunt oglinzi. Decide ce chip vei arăta, aşa vei fi şi pe dinăuntru”.

Căţeluşi de vânzare
Proprietarul unui magazin bătea
un ultim cui pentru a fixa o mică bucată
de lemn în dreptul uşii de la intrare, cu
inscripţia: „Căţeluşi de vânzare”. Şi cum
astfel de anunţuri au darul să trezească
foarte uşor curiozitatea copiilor, nu după
multă vreme, în magazin intră un băieţel.
– Cât costa un căţeluş? - îl
întrebă băieţelul pe vânzător.
– Depinde, răspunse acesta, Dacă într-adevăr vrei să-l iei, ţi-l dau pe gratis.
între 30 şi 50 de dolari. Băieţelul se întristă, îl privi pe vânzător drept
Băieţelul băgă mâna în buzunar în ochi, după care spuse clar şi răspicat:
şi scoase ceva mărunţiş. – Nu vreau să mi-l daţi pe gratis! E la fel de
– Am doi dolari şi jumătate. Îmi valoros ca oricare dintre fraţii lui şi vă voi plăti integral
daţi voie să-i văd? pentru el.Vă dau acum doi dolari şi jumătate şi câte
Vânzătorul zâmbi înţelegător şi 50 de cenţi în fiecare lună până voi reuşi să-l achit.
fluieră scurt. De după tejghea apăru Lady, Bărbatul insistă:
îndreptându-se grăbita spre stăpânul ei, – Nu pot să cred că vrei să-l cumperi pe
urmată de cinci căţeluşi. Unul dintre ei acesta! Niciodată nu va fi în stare să alerge, să sară
rămase mult în urmă. Băieţelul observă şi să se joace la fel ca ceilalţi căţeluşi.
imediat, că puiul avea un handicap la una Băieţelul se aplecă şi-şi suflecă pantalonii,
dintre lăbuţele posterioare. lăsând să se vadă un dispozitiv metalic care-i susţinea
– Ce are căţeluşul? - se interesă piciorul stâng.
el la vânzător. – Domnule, nici eu nu prea pot sa alerg, iar
Bărbatul îi spuse că după afirmaţiile căţeluşul acesta are nevoie de cineva care să-l înţeleagă.
veterinarului, căţeluşul avea o malformaţie din Stăpânul căţeluşilor îşi muşcă buza inferioară,
naştere şi avea să şchiopăteze toata viaţa. încercând să-şi stăpânească lacrimile.
– Pe ăsta vreau să-l cumpăr! - – Fiule, aş dori ca fiecare dintre aceşti
exclamă băieţelul. căţeluşi să aibă parte de un stăpân ca tine.
– Nu, nu trebuie să-l cumperi.
17
2. Perioada de răspândire (expansiune; e) 2 Tesaloniceni conţine un avertisment
30 – 60 e.n; Fapte 33 – 56, Iacov – 45, Galateni menit să anihileze efectele negative ale ideii
– 49, 1, 2 Tesaloniceni – 52, 1 Corinteni – 52, 2 de revenire iminentă a Domnului Isus Hristos
Corinteni – 54, Romani – 55, Coloseni, Efeseni, (1:5‑10; 2:1-13).
Filimon – 56, Filipeni – 60) În aceste două epistole sunt prezentate
toate doctrinele din Noul Testament.
a) Faptele Apostolilor cuprinde: venirea
Istorie Duhului Sfânt, începuturile Bisericii şi răspândirea f) 1 Corinteni surprinde problemele
Evangheliei prin misiunea paulină (Fapte 1:8). De bisericilor pioniere: despărţiri, judecăţi, imoralităţi,
asemenea este o apologie în faţa legilor romane, utilizări eronate ale darurilor sfinte. Toate aceste sunt
a iudaismului deviat în tradiţie şi a altor religii dezbătute şi elucidate de apostol astfel: tratarea
(Luca 23:4,14,22; Fapte 6:37-38; 11:17; 14:15-18; neînţelegerilor, judecăţi (1 - 6:1-11); viaţa de familie
15:23-29; 18:14-15) (6:12 - 7:40); relaţiile externe şi interne ale Bisericii,
Secţiuni ale cărţii: între cei idolatri şi duhovniceşti în diferite grade
- începutul din Ierusalim – Petru (1:5) de maturizare (8:1 - 14:40); înviere (15); probleme
- dezvoltarea lucrării – diaconii (6-7) administrative şi de rămas bun (16);
- extinderea lucrării – Filip, Barnaba (8-12)
- misiunile lui Pavel (13-28) g) 2 Corinteni, scrisă de Pavel pentru a se
apăra împotriva criticilor, duşmanilor (2 Corinteni
Cartea conţine: predici ale lui Petru şi 8:20; 10:2,8,10; 11:5,22).
Pavel; minuni prin cei doi şi însoţiţi de ceilalţi, Secţiuni ale cărţii:
fiecare în funcţie de chemarea lui; slujbele - introducerea (1:1-11)
spirituale de lucrare – administrare: apostoli, - dezbaterea acuzaţiilor şi argumentarea
prezbiteri, diaconi; dezbaterile doctrinare dovedită a slujbei lui (1:12 – 7-16)
(15); punerea bazelor altor biserici – centre de - preocupările materiale ale bisericilor (8-9)
misiune – Antiohia (13:1-4; 14:26-28; 15:40; - apărarea lui Pavel (10 – 12)
18:22-23). - recomandări practice, urări (13)

b) Iacov – a fost scrisă pentru creştinii h) Romani prezintă doctrina mântuirii prin
iudei, prezentând credinţa ca o jumătate de credinţă (Romani 1:16-17). Pavel a scris-o ca un
Evanghelie, cealaltă jumătate e realizată de substitut pentru vizita ce voia să o facă la Roma
roadele credinţei (faptele umblării prin Duhul – şi pentru a pregăti Biserica din Roma să fie un
Iacov 2:18,22). centru misionar ca Ierusalimul, Antiohia etc. El
a urmărit prezentarea adevărului, nu corectarea
c) Galateni, scrisă în jurul întrebării: unor erezii, ca în 1 şi 2 Corinteni sau Galateni.
Trebuie respectată legea mozaică? El a adresat-o neamurilor, descoperind dreptatea
Secţiuni ale cărţii: lui Dumnezeu pentru om în justificare, adoptare –
- argumentul biografic – evelaţia – o taină înfiere, sfinţire, glorificare.
(1:1, 2:21) Secţiuni ale cărţii:
- argumentul teologic – neputinţa Legii - introducerea (1:1-17)
(3:1, 4:31) - starea reală (spirituală) a omenirii; evrei
- argumentul practic – consecinţele şi neamuri (1:18 – 2:29)
legalismului şi binecuvântările credinţei - dezbaterea operei mântuirii în raport
care lucrează prin dragoste (5:6,16-25) cu iudeii, Legea şi harul răscumpărător
realizată de Isus Hristos şi executată în
d) 1 Tesaloniceni cuprinde introducerea noi de Duhul lui Dumnezeu (3-8).
specifică (1) urmată de prezentarea relaţiei - israeliţii în planul mântuirii; drepturi de
şi conduitei apostolului în faţa Bisericii (2); privilegii (9 - 11)
preocuparea şi rugăciunea lui pentru Biserică (3); - secţiunea practică; aplicaţii etice ale
îndemn pentru o viaţă sfântă şi părtăşie frăţească mântuirii prezentate (12 - 15:13).
(4); despre venirea Domnului (5). - epilog (Romani 15:14 -16:27).
18
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări” (Luca 2.42,46)

Răspunsuri Întrebări
Stânca împărţirii–SELA-HAMAHLECOT: 1. Cine a fost „născut” în închisoare?
Şamgar, Elisei, leneşi, argint, Hesbon, Anatot, 2. Care copil a murit când mama lui s-a
Manase, Abiram, Hacore, lopata, Estera, corbii, întors acasă de la un proroc?
x, templu.
3. Care căpetenii au săpat o fântană cu
Ogorul Sângelui – ACHELDAMA: aur, cort, toiagele lor şi cum s-a numit?
Horeb, Elisei, lanţuri, Daniel, Abiam, Mara, arc. 4. Care război l-au căştigat căpeteniile prin
slugile lor?
Galateni de la A la Z Ava, Barnaba, 5. Cine a mers în slujba Domnului lăsând
Chifa, Damasc, Evanghelia, firea, galateni,
Hristos, Ierusalimul cel de sus îndrumător, acasă pe cei mici?
jugul robiei, Legea, moştenitor, neamurilor, 6. Pe care popor l-a prins Domnul la jug şi
omenească, Petru, râvnă, Sinai, ştim, Tit, ţinutul, care trebuia să are?
umblăm, vremi, zavistiile.
7. În ce cetate de-a filistenilor a locuit
David?
Atenţie! Paginile 6-8 şi 19 cuprind diferite
subiecte – concurs, pe teme biblice, la care cei care 8. Cine a adus cele mai multe mirodenii la
răspund vor fi premiaţi. Fiecare concurează pentru Ierusalim?
sine şi oricine adună 100 puncte va fi premiat.
9. Unde este scris de 17 ori acelasi cuvant,
După ultimele răspunsuri (ce se cumulează de
la un număr la altul), au obţinut premii: Estera într-un singur verset?
Anistoroiaei, Ana Kiss, Fănică Moisiuc, Lois 10. Cine s-a umplut de Duhul Sfant din
Rusu, Marta Rusu, Eugenia Tomuş.
pântecele mamei sale?

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2009
pe adresa redacţiei

Cartea Daniel de la A la Z
1. Căpetenia străjerilor împăratului Nebucadneţar. 13. Împăratul Babilonului care a cucerit Ierusalimul.
2. Numele lui Daniel în Babilon. 14. Au aruncat pe cei trei tineri în cuptor.
3. Împăratul Persiei. 15. Parte a chipului din visul lui Nebucadneţar din lut şi
4. Tânăr care nu s-a spurcat cu mâncarea lui fier.
Nebucadneţar. 16. Locul unde stătea ursul din vedenia lui Daniel.
5. Ţinutul a cărui capitală era Susa. 17. Înălţimea chipului din Valea Dura.
6. Au ieşit din mare, în vedenia lui Daniel. 18. Locul pe care l-a avut Daniel în cârmiurea
7. În ea a fost aruncat Daniel. împărăţiei după tâlmăcirea scrisului de pe perete.
8. Oamenii care i-au pârât pe Hanania, Mişael şi 19. Râu din ţinutul Elam.
Azaria. 20. Descoperiri ale lui Daniel.
9. Împăratul lui Iuda din vremea lui Daniel. 21. Timpul de probă pentru tinerii evrei, dat de
10. A închis gura leilor. căpetenia famenilor dregători.
11. Promis lui Daniel de Belşaţar.
Atudoroae Denisa
12. Neamul lui Dariu.
Nepăsarea Râvna
Nepăsarea pierde credinţa, dar este mai Toate virtuţiile, biruinţele şi frumuseţea vieţii
vinovată decât necredinţa. Ea nu are nici bucuria în Hristos atârnă de înflăcărarea zilnică a râvnei
credinţei, nici lupta sufletească a necredinţei. sfinte, ea ne apropie de Dumnezeu, făcându-ne
Nepăsarea e paralizia sufletului, e moarte prematură. asemenea Lui.

Nepăsarea rupe puntea pe care trebuie Făra focul râvnei, nu poţi porni în lucrarea
să se apropie Dumnezeu de inima omului. El lui Dumnezeu şi să aştepţi apoi roadele. Râvna
intervine acolo unde omul nu ştie sau nu poate, este inima vieţii creştine şi dacă i se asociază
nu unde nu vrea sau nu-i pasă. înţelepciunea se poate realiza o lucrare minunată.

Nepăsarea faţă de cele duhovniceşti apare Munca (râvna) duhovnicească luminează
în viaţă numai atunci când lumea cu duhul ei, cu ochii credinţei, înflăcărează dragostea şi
frământările ei, te-au copleşit, căci nimeni nu poate păstrează vie nădejdea. Astfel poate să fie cineva
sluji la doi stăpâni, lui Dumnezeu şi lui Mamona. un creştin adevărat.

Nepăsarea celor care odinioară alergau Râvna este o stare necesară a lucrurilor,
cu pasiune pe calea credinţei, naşte întrebări la într-o viaţă care trece repede dar are un destin
care-i greu de răspuns. Aviz celor ce dau semne veşnic, în fericire sau chin. Mântuirea este o
de oboseală! problemă urgentă şi care necesită perseverenţă.

Nepăsarea nu-şi poate găsi un loc în viaţa Biblia vorbeşte despre râvna Domnului, iar
celui care alimentează necurmat focul dragostei o viaţă după Biblie nu poate fi numai cu râvnă,
de pe altarul credinţei – unde se arde jertfa ceea ce înseamnă un om activ, în particular şi în
propriei vieţi, nu doar bunuri din proprietate. adunare.

„Vai de cei ce trăiesc „Şi cine vă va face rău,
fără grijă în Sion” dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?”

Amos 6:1 1 Petru 3:13  

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”