You are on page 1of 20

Fire veşnice

Poţi să ţeşi covorul vieţii
pag. 3
Cât mai alb, strălucitor
De-alegi caierul frumuseţii Înghiţit de un peşte – Învăţătorul
Şi torci firu’.. atent, cu spor.
pag. 4-5

Că a timpului suveică
Credincioşi în vremuri grele – Daniel Pălincaş
Ţese iute, tot mereu: pag. 6
Gânduri, vorbe, fapte…până
Căutaţi în Cartea Domnului (Fapte 1-18) şi citiţi!
O opreşte Dumnezeu.
Niciuna dintre acestea nu va lipsi! – Damaris Meseşan
De aceea, ia-ntâi gândul,
Cenzurează-l, că devine pag. 7
Un cuvânt ce-l poartă vântul 1 Cronici 1-15 de la A la Z – Beniamin Popescu
Urii sau iubirii pline. Învaţă să cunoşti oamenii • După faptă şi răsplată
(Proverbe 24, 25) – Iosif N.
Controlează mai departe
Şi cuvintele-ţi pe buze; pag. 8
Să nu uiţi că vor fi fapte Face (valorează) mai mult decât jertfele • Împăratul
Bune, rele sau confuze. Elamului – Lore & Deny Atudoroae

Dar şi fapta-ţi controlează pag. 9
Că devine-un obicei Concertul – Anca Şuli
Ţine-ţi conştiinţa trează
Pe-al Scripturii sfânt temei. pag. 10
Goliat – Predicatorul
Şi-obiceiurile tale,
Nu uita să le veghezi. pag. 11
Vezi, că-ţi dăltuiesc în taină A crede sau a pune la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu
Caracterul ce-l formezi. – Marta

Dar să fii atent, desigur, pag. 12
Şi la caracterul tău: Aspecte economico-financiare duhovniceşti –
Că îţi ţese-n veci destinul: Marius Leahu
Cu sau fără Dumnezeu...
pag. 13
Fă, acestea prin puterea Fii prietenos şi iubitor – Daniela Copil
Domnului Isus Hristos!
El dă voia, înfăptuirea pag. 14
Iar pe veci… raiul frumos. Animalele şi numele lor • Şarpele – Ligia Ungureanu

Simion Buzduga pag. 15
Fondurile necesare editării si distribuirii Destinul – Iosif Anca
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- pag. 16-17
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care Perla de mare preţ • Lucruri mici • Regina
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică pag. 18
Răspunsuri • Întrebări
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 37RNCB 1200000 135260001. pag. 19
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Sequoia – Rebeca Dagău

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

mare furtună!»” (v. 12). Prin experienţa
celor trei zile de „penitenţă în interiorul
peştelui”, prorocul evreu a învăţat (totuşi
nu în mod suficient), lecţia ascultării cu
bucurie şi dragostea faţă de semeni. „Iona
s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din
pântecele peştelui şi a zis: «În strîmtorarea mea, am chemat
pe Domnul, şi m-a ascultat; din mijlocul locuinţei morţilor am
strigat şi mi-ai auzit glasul»” (Iona 2:1-2). După ce a zis: „...
voi împlini juruinţele pe care le-am făcut... Domnul a vorbit
peştelui şi peştele a vărsat pe Iona pe pământ” (v. 9-10)
. Apoi a plecat la Ninive pentru a executa cele poruncite.
Nu ar fi fost mai bine şi mai plăcut să meargă unde a fost
trimis fără să fie „bătut” bine? Din cele relatate în continuare
în cartea sa, reiese că el n-a acceptat cu bucurie voia lui
Ştiţi despre cine este vorba? Cei care cunoaşteţi Dumnezeu şi nu s-a bucurat de iertarea oferită ninivenilor,
Biblia vă amintiţi de Iona, dar au fost şi alţii în situaţii dorind mai degrabă moartea. El s-a rugat într-un mod
asemănătoare. Astfel, cei care nu cred miracolul cu vinovat: „Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine
profetul neascultător sunt puşi faţă-n faţă cu realităţi ce să mor decât să trăiesc! Domnul a răspuns: «Bine faci Tu
nu pot fi negate. La 25 august 1891, James Bartley era de te mânii?»” (Iona 4:3-4). El a răspuns cu încăpăţânare
la bordul vasului „Star of the East” (Steaua Răsăritului), şi astfel a mai fost nevoie de o nouă experienţă, cu o
aproape de insulele Falkland, când echipajul a localizat o plantă, un vierme, un vânt şi o stare de leşin, urmate de
balenă (caşalot). James a fost unul din echipaj care a mers o nouă „predică” rostită de Domnul.
în bărcile cu vâsle ca să o prindă cu harponul. Balena a Întrebarea mea pentru voi copii şi adolescenţi, este:
fost rănită, s-a zbătut aproape răsturnând bărcile. Când „Obişnuiţi să ascultaţi la timpul optim şi cu bucurie sau
oamenii s-au întors la vas cu balena moartă, au observat numai după câteva «slujbe» (mustrări, pedepse, boli
că James Bartley lipsea. etc)”? Eu nu am nici o plăcere să vă ameninţ, dar să ştiţi că
La 26 august, când oamenii îndepărtau untura peşti, viermi, vânt şi alte fenomene, ca foametea, care a adus
din balenă, au tresărit cuprinşi de mirare din cauza unei acasă pe fiul risipitor, sunt încă la dispoziţia Tatălui şi El poate
mişcări din stomac. Deschizând stomacul, l-au descoperit uza de ele oricând şi pentru oricine. Acum noi forme de gripă,
pe Bartley. El era inconştient, dar după o baie cu apă rece ameninţă populaţia, dar noi ştim, potrivit Apocalipsei,
de mare şi-a revenit şi a povestit ciudata lui păţanie. că viitorul ne va rezerva şi alte surprize neplăcute, toate
El a fost aruncat din barca cu vâsle de lovitura cozii din acelaşi motiv: neascultarea oamenilor de „voia lui
balenei şi a aterizat în gura deschisă a acesteia. Lăuntrul Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani
era moale şi spongios şi James simţea cum alunecă de-a 12:2) şi trăirea în păcat. Dacă veţi reuşi să înţelegeţi câştigul
lungul unui pasaj neted. Deodată, s-a aflat în ceea ce era ascultării de părinţi şi alte autorităţi lăsate de Dumnezeu, veţi
un sac imens, mult mai mare decât trupul lui. Totul era în genera o stare de bucurie generală, ca în cazul celor din
întuneric. El a pipăit cu mâna în jurul lui şi a venit în atingere Ninive: s-a bucurat Dumnezeu şi îngerii de pocăinţa lor, s-au
cu mai mulţi peşti care la atingerea lui se îndepărtau. bucurat ei că n-au fost nimiciţi, după cele patruzeci de zile şi
Pentru un scurt timp, James s-a luptat şi a început s-ar fi bucurat şi Iona pe deplin, dacă ar fi ascultat din dragoste
să strige, dar respiraţiai-a devenit greoaie şi căldura de de Dumnezeu şi de oameni, iar ninivei (poate) i-ar fi făcut un
nesuportat. Capul a început să-l doară teribil şi simţea că cadou, pentru harul primit prin el.
mai are de trăit doar câteva momente. Apoi, şi-a pierdut Dacă aţi fi trăit în vremea lui Iona şi l-aţi fi întâlnit,
cunoştiinţa, până când a fost turnată apă rece peste el şi ce întrebări i-aţi fi pus? Ce credeţi că v-ar sfătui el acum
s-a pomenit pe puntea vasului. ? Eu am asistat la discuţiile unor oameni neascultători (ca
Nu ştiu de ce s-a întâmplat aceasta lui James Iona) care povesteau păţaniile lor, copiilor şi am înţeles că
Bartley, desigur că el s-a întrebat, cum au făcut-o şi marinarii unii copii iubesc mai degrabă „aventura” neascultării, dar pe
în cazul furtunii de pe mare, pe vremea lui Iona, când au niciun „Iona” nu l-am mai auzit să fie doritor să mai stea „trei
zis: „Veniţi să tragem la sorţ, ca să ştim din pricina cui a zile” într-un peşte. O să aflăm şi „povestea” fiecăruia dintre
venit peste noi nenorocirea aceasta!” (Iona 1:7). Ei au aflat voi, puţin mai târziu, dar pentru unii s-ar putea să fie prea
că Iona „fugea de Faţa Domnului” (v. 10). „El le-a răspuns: târziu! Atenţie! Nu toţi peştii aruncă oamenii pe uscat!
«Luaţi-mă, şi aruncaţi-mă în mare şi marea se va linişti faţă
de voi! Căci ştiu că din vina mea vine peste voi această Învăţătorul

3
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Zilele trecute, am recitit cartea Daniel,
ce cuprinde istorie şi profeţie. Ea mi-a oferit
mai multe satisfacţii. Printre cele ce mi‑au
atras atenţia într-un mod deosebit a fost
comportamentul, sau atitudinea celor patru
tineri evrei într-o ţară străină; lipsiţi de părinţi,
de sfaturile celor dragi, ei au ales să rămână
fideli religiei lor. Când au fost încercaţi au
avut o încredere neclintită, adică o credinţă
deplină în Dumnezeul lor. Iată aşadar ce a
exclamat împăratul babilonian după ce, cei
trei tineri au ieşit nevătămaţi din cuptorul
aprins: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis
pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi
care s-au încrezut în El, au călcat porunca
împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile
lor decât să slujească şi să se închine altui
dumnezeu decât Dumnezeului lor!” (Daniel
3:28). Sau ce este scris despre Dariu medul,
după ce Daniel a rămas teafăr în groapa cu
lei: „Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult,
şi a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. loialitatea sau credincioşia sfinţilor faţă de Dumnezeu, deşi unii
Daniel a fost scos din groapă şi nu s-a găsit au trecut prin situaţi foarte dificile.
nici o rană pe el, pentru că avusese încredere

1
în Dumnezeul său”(Daniel 6:23 ). „În cel de-al patrulea an al persecuţiei (306-307)
Cred că însemnătatea expresiei: pornite împotriva noastră, cu 12 zile înainte ale
„slujitorii Săi care s-au încrezut în El” sau calendarului lui Dios (Decembrie), în Cezareea,
„pentru că avusese încredere în Dumnezeul tocmai când tiranul Maximin era de faţă şi în cinstea zilei lui de
său” arată faptul că cei patru tineri nu s-au naştere se ofereau poporului spectacole, a avut loc următorul
compromis, indiferent de vremuri, de porunci, moment vrednic de a fi pomenit: Era un vechi obicei ca atunci
de ameninţări, de situaţii, de împrejurări şi când era de faţă şi împăratul, să se prezinte privitorilor programe
în final de măsurile drastice ce aveau să fie şi mai bogate decât în alte împrejurări şi ca spectacole noi şi
luate împotriva lor, dacă nu-şi vor fi schimbat necunoscute să înlocuiască pe cele obişnuite. Se aduceau
credinţa în Dumnezeul lor. animale de pretutindeni, din India, din Etiopia şi din alte părţi. În
Meditând la vremurile ce au să acelaşi timp, oamenii prezentau spectatorilor şi distracţii deosebite
vină, se prea poate să fim traşi şi noi la participând la întreceri fizice la care se deprinseseră. Oricum, în
răspundere de credinţa ce o avem, sau cu cazul în care însuşi împăratul oferea astfel de spectacole trebuia
alte cuvinte să dovedim în cine ne încredem. ca ele să ofere ceva extraordinar şi ieşit din comun.
Să ne gândim că împăratul Dariu iubea pe Agapie, un tănăr creştin, fusese adus în arenă, pentru
Daniel, iar profetul o ducea bine în vremea singura şi adevărata credinţă, împreună cu un rău făcător despre
lui, dar s-a întâmplat ceva neprevăzut şi care se spunea că era întemniţat pentru că îşi omorâse stăpânul.
deodată situaţia s-a schimbat. Însă pe Răufăcătorul a fost graţiat din bunăvoinţa împăratului, fiind socotit
Daniel nu l-a schimbat nici împrejurarea vrednic de iertare, moment în care tot amfiteatrul a răsunat
grea, nici porunca împăratului, căci se de strigătele prin care se vestea bucuria că ucigaşul fusese
încredea în Dumnezeu. eliberat. Cel credincios a fost strigat şi el pe nume de împăratul
În cele ce urmează, vă voi prezenta Maximin care i-a făgăduit eliberarea, dacă neagă credinţa. A
două cazuri din Istoria creştină, care dovedesc refuzat propunerea împăratului spunând că de dragul credinţei în

4
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

mea gardul de sârmă ghimpată al lagărului. În
conformitate cu ordinul comandantului, oricine
era prins în acea zonă era împuşcat pe loc.
Deodată, o voce răguşită strigă spre mine:
– Hei, tu de acolo! Este mama ta
creştină? Surprinsă şi nu puţin înfricoşată,
(pentru că în aceea clipă gândul meu zbura
chiar către mama mea care era acasă) am
răspuns soldatului de la turnul de pază:
– Da. Dar de ce mă întrebi?
– Te observ deja de vreo zece minute
învârtindu-te prin zona înterzisă. Ordinul meu
e clar, şi ar fi trebuit să deschid focul împotriva
ta. Dar, iată, nu înţeleg de ce nu mai sunt în
stare să mişc braţul să apăs pe trăgaci, deşi
mâna aceasta e la fel de sănătoasă ca şi
cealaltă şi am folosit-o toată ziua. Se pare că
mama ta se roagă acum pentru tine, adăugă
el cu voce domoală. Apoi spuse precipitat:
– Acum ia-o repede la fugă până eu
mă uit în altă direcţie.
În după -amiaza aceleiaşi zile
Făcătorul lumii, va merge de bunăvoie şi cu drag să sufere orice l-am întâlnit pe acel soldat, faţă în faţă în
chinuri la care va fi supus. În urma refuzului său a fost dus în faţa curtea lagărului. M-a recunoscut îndată şi
unui urs care fusese lăsat mai multe zile să flămânzească, numai ridicându‑şi braţul, mi-a zis zâmbind:
că ursul nu s-a atins de el şi nu i-a avut grija. A fost dus din nou – Vezi? Acum pot din nou să-mi mişc
în temniţă, unde a mai trăit o zi pentru că în ziua următoare i-au braţul ca mai înainte.
atârnat nişte pietre de picioare şi l-au aruncat în mare. (Eusebiu Zece ani au trecut până la eliberarea
de Cezareea, episcop al Cezareei (265-339/340). mea din lagărul acela. Cei mai mulţi deţinuţi
muriseră acolo. Dumnezeu m-a păzit şi

2
„Pe vremea regimului comunist, o tânără credincoasă m-am putut întoarce acasă la ai mei pentru
a fost deportată în Siberia, în detenţie, din care a a mărturisi şi altora puterea şi credincioşia
relatat următoarele: Domnului, în mijlocul suferinţelor”.
„Zilnic munceam cu toţii, atât bărbaţii cât şi femeile. Aveam Puţini au fost creştinii care s-au mai
cu toţii „drepturi egale”, căci viitorul nostru, al tuturora, nu putea întors din Siberia sau din celulele romane,
fi decât comun: vom muri de foame sau vom rămâne îngheţaţi numai că ce mă impresionează este
prin zăpezile veşnice ale Siberiei. Oamenii mureau în fiecarea zi, creştinismul, care de-a lungul secolelor
extenuaţi, flămânziţi, rămânând îngropaţi pentru totdeauna sub a schimbat lumea, prin credinţa acestor
zăpada adâncă a nesfârşitei ierni. Într-o zi, am fost pedepsită oameni „de care lumea nu era vrednică”
pentru vina de a fi mărturisit cuiva despre Hristos. Drept pedeapsă (Evrei 11:38). Dumnezeu îşi proslăveşte
am fost forţată să stau desculţă pe gheaţă în picioare timp de mai numele. De aceea dragi copii şi adolescenţi,
multe ore, fără să mă mişc. Şi pentru că nu am putut în acea zi să „să croim cărări drepte cu picioarele noastre”
dau randamentul cerut, am fost lovită de gardieni cu pumnii în obraz (Evrei 12:13) şi să mergem împreună cu
până când am căzut în zăpadă. Între timp, ceilalţi încheiaseră ziua Domnul nostru spre „cetatea care are
şi se întorseseră de mult în bărăci, în timp ce eu rămăsesem acolo temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este
flămândă, ameţită şi îngheţată de frig, fără să văd ţipenie de om Dumnezeu” (Evrei 11:10).
împrejur. Plângând, îmi căutam drumul înapoi, dar m-am rătăcit şi
m-am pomenit deodată în zona interzisă deţinuţilor, având în faţa Daniel Pălincaş

5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului (Fapte 1-18) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!
1. Înainte de a se înălţa la cer, Domnul Isus le-a vorbit ucenicilor despre misiunea pe care ei o vor avea de făcut după
ce El va pleca. Amintiţi-vă toate cuvintele Domnului şi faptul că noi avem aceeaşi misiune sfântă: „... voi veţi primi
o ________ când se va pogorî _________ _________ peste voi şi-Mi veţi fi ________ în __________, în toată
_______, în ____________ şi până la marginile pamântului!”
2. Cui i-au fost adresate urmatoarele cuvinte?:
„... în numele lui Isus Cristos din Nazaret: scolă-te şi umblă!” Enea
„Scoală-te si eu sunt om!” ologului din Listra
„Isus Cristos te vindecă. Scolă-te şi fă-ţi patul!” ologului din naştere
„Scolă-te drept în picioare!” Corneliu
3. Care au fost cei şapte diaconi şi criteriile după care au fost aleşi? 1____________, 2______________,
3______________, 4_______________, 5_______________, 6______________, 7________________;
____________________________________________________________________________________
4. Subliniaţi care din următoarele caracteristici aparţin creştinilor din Ierusalim: au primit propovăduirea; au fost
botezaţi; stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni; fiecare era
plin de frică; toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu; erau împreună la un loc; aveau toate
de obşte, îşi vindeau ogoarele şi averile; se bucurau şi preamăreau Cuvântul Domnului; erau plini de bucurie şi
de Duhul Sfânt; erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi; frângeau pâinea acasă; lăudau pe Dumnezeu; au primit
Cuvântul cu toată rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa; erau plăcuţi
înaintea întregului norod.
5. Unde a rostit Petru următoarele cuvinte:
„Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Neprihănit!” la Sinedriu
„Banii tăi să piară împreună cu tine”. în Ierusalim (în Ziua Cinzecimii)
„El este piatra lepădată de voi... ” în Samaria
„Oamenii aceştia nu sunt beţi!” în pridvorul zis al lui Solomon
„Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos!”
6. Precizaţi evenimentele petrecute in localităţile:
Filipi; __________________________________________________________________________________
Samaria; _______________________________________________________________________________
Iope; ___________________________________________________________________________________
Listra: __________________________________________________________________________________
7. Notaţi două episoade în care Pavel a fost prigonit (închis, împroşcat cu pietre etc.) pentru Hristos şi arătaţi cum
a fost izbăvit din fiecare.
1____________________________________________________________________________________
2____________________________________________________________________________________
8. Asociaţi personajele cu replicile lor:
„Văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând în picioare la dreapa Tatălui.” Pavel
„Tabita, scoală-te!” Ştefan
„Rogu-te, despre cine vorbeşte proorocul astfel?” famenul etiopean
„Sângele vostru să cadă asupra capului vostru!” Petru
9. Completaţi următoarele propoziţii:
____________ a fost prima cetate dintre neamuri care a primit Duhul Sfânt.
În _________________ Pavel a fost împoşcat cu pietre.
Duhul Domnului l-a oprit pe Pavel să vestească Cuvântul în _______________.
________________ a murit mâncat de viermi.
Pavel a zăbovit 1 an şi şase luni în ____________.
Dintre cei care au trecut de partea lui Pavel în urma cuvântării din Atena au fost şi _______ şi ________.
10. Relataţi pe scurt întoarcerea lui Saul.___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Damaris Meseşan

6
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

1 Cronici 1-15 de la A la Z
1. Şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni (odată).
2. A ucis doi lei ai Moabului, fiul lui Iehoiada.
3. Căpetenia muzicii peste leviţi.
4. Fiul lui Isai (rege).
5. S-a aşezat în mijlocul unui ogor, unde a bătut pe filisteni.
6. Fiul lui Eleazar (mare preot).
7. Întâiul născut al lui Iafet.
8. Conducător al cântăreţilor, alături de Asaf şi Etan.
9. Denumirea veche a Ierusalimului.
10. Unul dintre fiii lui Iacov cu Lea.
11. Mama lui Absalom.
12. Bunicul lui Saul.
13. În casa lui a fost chivotul Domnului.
14. Unul din fiii lui Mica, urmaş al lui Ionatan.
15. Întâiul născut al lui Iacov.
16. Unul dintre vitejii oştirii lui David.
17. Hiram, împăratul... ... .
18. Cetate unde a fugit David de Saul.
19. A întins mâna să „salveze” chivotul şi a murit.
20. Un fiu al lui Tamar.

Beniamin Popescu

Învaţă să cunoşti oamenii După faptă şi răsplată
(Proverbe 24, 25) (Proverbe 24, 25)

1. …este plin de putere. 1. folosesc măsuri chibzuite…
2. …nu va deschide gura la judecată. 2. găsesc înţelepciunea…
3. …este o scârbă pntru oameni. 3. judecă drept…
4. …de şapte ori cade şi se ridică. 4. dă pâine vrăjmaşului…
5. …înviorează sufletul stăpânului său. 5. calcă des în casa aproapelui său…
6. …îl blastămă popoarele. 6. mănâncă multă miere…
7. …este ca un izvor stricat. 7. foloseşte o limbă dulce…
8. …varsă oţet pe silitră. 8. spune un cuvânt la timp…
9. …este o săgeată ascuţită. 9. dă pe faţă taina altuia…
10. …îşi oţeleşte vlaga. 10. se grăbeşte la ceartă…
Iosif N.

7
Căutaţi în cartea Domnului

„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A – B Face (valorează) mai mult decât jertfele
A
1. Mama care şi-a părăsit fiul din milă.
1 2. Asupra lui s-a rostit primul blestem.
2 3. Ţara promisă evreilor.

3 4. Au certat pe cei ce aduceau copiii la
Isus.
4
5. „Fântâna Celui viu care mă vede”.
5
6. Localitate bătută de Menahem.
6 7. Viteaz al lui David din Baharum.

7 8. Mamă ce şi-a pus (provocat) fiul să-şi
înşele tatăl.
8
9. Vrăjitorul din insula Pafos.
9
10. Împăratul cruţat de Saul.
10

B
A

1
A – B Împăratul Elamului
2

3
1. Omul „problemă” de la cetatea Ai;
4
2. Un judecător stângaci;
3. Împărat care a nimicit casa lui Ahab; 5
4. Omul care nu a fost copil; 6
5. Un profet, fiul lui Petuel;
7
6. Un fiu de al lui Ierahmeel.
7. Proroc pe vremea lui Ahab. 8
8. Primul împărat al lui Israel. 9
9. Proprietarul stejarului din Ofra.
10
10. Împărat care a zidit cetatea Samaria.
11. Al treilea fiu al lui Iacov şi Lea. 11
12. Proroc (bun) pe vremea lui Ieremia. 12

Lore şi Deny Atudoroae B

8
Copilăria

„Când eram copil... ca un copil...”
1 Corinteni 13:11

Această povestioară pe care doresc să o „Când luminile din sală s-au stins şi concertul
împărtăşesc cu voi, mi-a rămas în memorie într-un mod era pe cale să înceapă, mama s-a întors la loc şi a
mai deosebit. Probabil datorită faptului că am fost la descoperit că fiul ei dispăruse. Dintr-o dată, cortina a
şcoala de muzică, când am început s-o citesc, am fost fost dată la o parte şi lumina reflectoarelor a poposit
aşa de „cooptată” de subiect că mă simţeam prezentă pe impresionantul pian Steinway de pe scenă.
în acel loc, în situaţia aceea. Din ilustraţia aceasta, aş Îngrozită, mama a văzut că băieţelul ei se aşezase la
vrea să înţelegem că nu întotdeauna avem pregătirea claviatura pianului de pe scenă, apăsând pe clape cu
suficientă pentru a face o lucrare pentru Dumnezeu, dar grijă, notele cântecului „Twinkle, Twinkle, Little Star”
cu ajutorul Lui, putem realiza cele mai minunate lucrări. (un cântec pentru copii, de W. A. Mozart).
Dumnezeu nu ne cere o pregătire absolută, până acolo În aceea clipă, marele maestru pianist şi-a
încât să cădem în extrema mândriei şi a încrederii în făcut intrarea în scenă, a mers repede la pian şi
propriile noastre puteri, ci El caută inimi sincere şi un i-a şoptit băiatului la ureche: „Nu te opri. Continuă
cuget curat, asemeni unui copilaş, pentru că El ne poate să cânţi!” apoi, aplecându-se, Paderewski (pianist,
întări. Acesta nu înseamnă că trebuie să ne mulţumim compozitor polonez, 1860-1941) şi-a întins mâna stângă
cu puţin şi să nu ne mai dăm silinţa de-a ne apropia şi a început să completeze melodia, cu partea de bas.
de El şi de a ne pregăti pentru orice lucrare şi slujire la După puţin timp şi-a întins şi mâna dreaptă, de partea
care am putea fi chemaţi, însă numai Dumnezeu poate cealaltă a băiatului, adăugând un acompaniament
completa lipsurile noastre. cursiv. Împreună, bătrânul maestru şi tânărul ucenic,
De multe ori mă simt şi eu slabă, dar atunci au transformat o situaţie ce s-ar fi putut dovedi a
parcă îl aud spunându-mi: „Du-te cu puterea pe fi dezastruoasă, într-o experienţă extrordinar de
care o ai!”. Dumnezeu să ne ajute să putem fi gata creativă. Publicul a fost atât de fascinat încât nu şi-a
să-I ascultăm glasul şi să-I slujim cu încredere plină putut aminti ce a mai cântat marele maestru, după
de dragoste pentru El şi pentru lucrarea Sa. Iată aceea. Fiecare a rămas în memorie doar cu piesa
povestioara: clasică: „Twinkle, Twinkle, Little Star”.”
Poate că aşa stau lucrurile şi cu noi. Ne dăm
silinţa să fim cât mai buni, dar rezultatele nu sunt
întotdeauna o muzică frumoasă şi armonioasă. Cu toate
acestea cu ajutorul maestrului, lucrarea vieţii noastre
poate fi cu adevărat frumoasă. Aici mă gândesc la multe
lucruri de la adunare, de acasă şi chiar de la şcoală, în
care putem beneficia de harul – ajutorul Domnului şi prin
care să înseninăm viaţa celor din jur şi să-i ajutăm pe cei
în nevoie. La vârsta ta poţi să nu fii doar un „spectator”
pasiv, care aşteaptă ca părinţi şi fraţii mai mari să joace
roluri importante. Dacă doreşti cu adevărat să faci
lucruri măreţe, ascultă cu atenţie vocea maestrului cum
îţi şopteşte la ureche: „Nu te opri. Continuă să cânţi.
Continuă să spui despre Domnul Isus Hristos. Continuă
să faci bine tuturor oamenilor: părinţilor, fraţilor, surorilor,
colegilor şi întregului „public”!”.
Fie să-i şi simţi braţele în jurul tău şi să vezi
cum te ajută să-ţi transformi micile încercări în adevărate
capodopere. Ţine minte, Dumnezeu nu îi cheamă pe cei
pregătiţi, ci mai degrabă, pregăteşte pe cei chemaţi!
Dumnezeu să te binecuvânteze şi să fie mereu
alături de tine! „Nu te opri. Continuă!”

Anca Şuli

9
Predica pentru copii
„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi,
care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire”
2 Timotei 3:15

CONTEXT: În vremea împăratului Saul au fost
mai multe războaie între filisteni şi evrei. La o confruntare,
când taberele militare erau pe poziţii de luptă, dintre
filisteni a înaintat un uriaş care dorea să se lupte cu un
evreu, propunând ca cel ce va birui să aducă victorie
pentru armata pe care o reprezenta, iar cel învins să fie
semnul robiei poporului său.
TEXT: 1 Samuel 17.

1.
1 Samuel 17:4-23 – „Atunci a ieşit... Goliat,...
avea o înălţime de şase coţi şi o palmă. Pe cap
avea un coif din aramă şi purta nişte zale de
solzi în greutate de cinci mii de sicli din aramă. Avea nişte
tureci din aramă peste fluierele picioarelor şi o pavăză din profesia pentru comportamentul acelor elevi sau studenţi,
aramă între umeri. Coada suliţei lui era ca un sul de ţesut care pe lângă faptul că nu merită nici nota patru, ar „merita”
şi ferul suliţei cântărea şase sute de sicli din fier... s-a oprit; minus zece la purtare?

3.
şi, vorbind oştilor lui Israel aşezate în şiruri de bătaie, le-a 1 Samuel 17:48-51 – „Îndată ce filisteanul a
strigat: «Pentru ce ieşiţi să vă aşezaţi în şiruri de bătaie?... pornit să meargă înaintea lui... David... Şi-a vârât
Alegeţi un om care să se pogoare împotriva mea!»... Saul mâna în traistă, a luat o piatră şi a aruncat-o
şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului şi s-au cu praştia; a lovit pe filistean în frunte şi piatra a intrat
înspăimântat şi au fost cuprinşi de o mare frică... Filisteanul în fruntea filisteanului, care a căzut cu faţa la pământ...
înainta dimineaţa şi seara şi s-a înfăţişat astfel timp de A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care
patruzeci de zile... Pe când vorbea cu ei, iată că... Goliat, i-a scos-o din teacă, l-a omorât şi i-a tăiat capul. Filistenii,
a înaintat între cele două oştiri, ieşind afară din şirurile când au văzut că uriaşul lor a murit, au luat-o la fugă”. Aici
filistenilor. A rostit aceleaşi cuvinte ca mai înainte şi David s-au sfârşit toate ameninţările şi vorbele dispreţuitoare ale
le-a auzit”. Goliat se credea erou naţional sau campion uriaşului filistenilor. Au fost ultimele patruzeci de zile – timp
de neînvins şi avea un orgoliu ce-l „deştepta” în fiecare limită şi pentru cei din Ninive, dar care s-au pocăit.
dimineaţă, iar seara nu avea somn până nu-şi etala din Am auzit despre un caz din vremea noastră a unui
nou superioritatea. Aşa a fost timp de patruzeci de zile, „Goliat” din Ardeal, despre care Domnul a vorbit că, dacă
poate şi înainte, poate ar fi continuat, dacă Dumnezeu nu nu se va întoarce la pocăinţă, va muri în chinuri groaznice,
l-ar fi pedepsit. Într-un mod asemănător, căci nu sunt aşa fără să ajungă la bătrâneţe. După o vreme, s-a întâmplat
de înalţi, se comportă unii copii sau adolescenţi şi chiar că, fiind solicitat de un om „mare” să îi asigure protecţie
tineri ajunşi la maturitate, care au făcut „sală” şi poate au şi la o nuntă, a fost recunoscut de unii pe care el îi bătuse
„trupa” lor. Am auzit şi despre unii tineri „evrei” ce au ajuns şi care, unindu-se mai mulţi, sub influenţa alcoolului, i-au
în „lumea interlop㔺i sunt mari bătăuşi. hotărât sfârşitul. Pe la miezul nopţii, când a ieşit afară, a

2.
1 Samuel 17:10 – „Filisteanul a mai zis: «Arunc fost lovit prin spate, ameţit, dus în altă parte, schingiuit ca
astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel!»...”. Gheorghe Doja şi omorât spre dimineaţă. Într-un mod diferit,
„Filisteanul s-a uitat şi când a zărit pe David, a dar pe acelaşi fond, al semeţiei batjocoritoare, urmată de
râs de el, căci nu vedea în el decât un copil, cu păr bălai pedeapsa cu moartea, s-a derulat un alt caz în Banat: Fiul
şi cu faţa frumoasă. Filisteanul i-a zis lui David: «Ce! sunt unui om cu înfluenţă în zonă, a fost oprit de organele de
cîine, de vii la mine cu toiege?» Şi, după ce l-a blestemat pe poliţie deoarece circula cu viteză excesivă. Dispreţuitor, el a
dumnezeii lui, a adăugat: «Vino la mine, şi-ţi voi da carnea apelat la tatăl său, care a răspuns ironic: „Fiul meu circulă
ta păsărilor cerului şi fiarelor câmpului»”(vers. 43-44). Pe după banii tatălui său”. Nu după multă vreme, circulând
lângă dorinţa de bătaie, de crimă – sadismul demonic aşa, a comis un accident grav şi a murit. Atunci, aceleaşi
al celor care se cred tari, Goliat era un batjocoritor, care organe, sfidate de cei doi, au telefonat tatălui: „Veniţi, luaţi-
sfida pe Dumnezeu şi pe semenii săi. El era fără frică de vă fiul mort şi îngropaţi-l după banii tatălui său”.
Dumnezeu şi fără ruşine de oameni, care împletea în natura Toţi aceştia sunt nepoţii lui Goliat, cărora trebuie
sa depravată distrugerea trupului şi sufletului oricui i-ar fi să li se reamintească faptul că „uriaşii” au viaţă scurtă.
ieşit înainte. Dar oare nu sunt şi în vremea noastră atâţia Punct şi fără continuare.
copii care n-au respect faţă de părinţi, iar profesorii îşi plâng Predicatorul
10
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

A crede sau a pune la îndoiala
Cuvântul lui Dumnezeu
După ce l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a aşezat în grădina Dumnezeu, cunoscând binele şi răul»” (Geneza 3:4-5). Atunci
Edenului şi „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: Eva a pus la îndoială ce le spusese Dumnezeu: „Oare chiar aşa
«Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din sa fie?” Conversaţia cu şarpele a tulburat-o de-a binelea. „Dar
pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care dacă acest şarpe atât de cumsecade avea dreptate? Doar i-a
vei mânca din el, vei muri negreşit»” (Geneza 2:16-17). O vreme, vorbit atât de frumos! Poate că Adam nu a înţeles bine când
Dumnezeu a colaborat cu omul şi toate animalele au fost aduse la Dumnezeu i-a spus anumite lucruri”. Nesigură, dar doritoare
Adam ca el să le pună nume. Apoi, Dumnezeu i-a făcut un ajutor stătea în preajma pomului din mijlocul grădinii, cedând ispitei, a
potrivit; a trimis un somn adânc şi din una din coastele lui a creat-o rupt un fruct şi a mâncat din el. Adam a rămas înmărmurit! Privea
pe Eva, care i se potrivea perfect. Adam şi Eva erau foarte fericiţi. cu groază şi aştepta să vadă ce se va întâmpla. Eva i-a întins
Ei se plimbau în fiecare zi prin grădină, iar Adam îi povestea Evei şi lui Adam fructul, iar el, „uitând” de porunca lui Dumnezeu, l-a
despre evenimentele la care a participat împreună cu Dumnezeu, luat şi a mâncat din el.
înainte de apariţia ei pe lume. Cred că Eva era uimită de ceea ce Astfel s-a produs primul păcat prin care Diavolul a
auzea şi încerca să fie o elevă bună, ca să înveţe cât mai repede reuşit să aducă moartea în lume. La fel reuşeşte şi astăzi
numele tuturor animalelor. Apoi au mers împreună până în mijlocul să-i înşele pe oameni, strecurând îndoiala în momente de
grădinii. Acolo, Adam i-a arătat pomul din care le era interzis să neveghere. Noi să nu-i dăm crezare, să-i răspundem cu
mănânce, repetând porunca pe care a primit-o de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne putem apăra, aşa cum a
Eva asculta cu luare aminte şi credea tot ce-i spunea Adam. Dar făcut Domnul Isus şi vom ieşi biruitori.
într-o zi, şarpele, care auzise tot ce-i vorbise Adam, a urmărit un Iată povestea a doi băieţi, un englez şi un american,
moment când el era neatent şi i-a strecurat Evei îndoiala, zicând care s-au născut în aceeaşi zi: 12 februarie 1809, dar care,
: „... Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: «Să nu mâncaţi din toţi deşi au devenit oameni influenţi, au fost foarte diferiţi. Unul a
pomii din grădină?»” (Geneza 3:1) pus la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu, desigur, sub influenţa
Probabil că Eva a stat puţin şi s-a gândit că Diavolului, iar celălalt l-a crezut şi l-a preţuit. Primul, Charles
Dumnezeu nu-i spusese ei nimic, ci tot ce ştia, auzise Darwin, s-a născut în familia unui medic bogat din Shrewisbury
de la Adam. Poate Dumnezeu nu s-a exprimat chiar şi a absolvit la Cambridge, iar la douăzeci şi doi de ani a aplecat
aşa de categoric. Totuşi a răspuns şarpelui: „... Putem ca naturalist cu o expediţie britanică spre America de Sud,
să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar Insulele Galapagos şi Noua Zeelandă. Al doilea, Abraham
despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu Lincoln, s-a născut într-o cabană de lemn din zona Kentucky şi
a zis: «Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi tot la vârsta de douăzeci şi doi de ani a luat viaţa pe cont propriu
de el, ca să nu muriţi»” (Geneza 3:2-3). Atunci ca funcţionar într-un magazin universal, iar serile şi le petrecea
şarpele i-a răspuns cu autoritate: „... «Hotărât citind Biblia, literatură şi lucrări de drept.
că nu veţi muri: dar Dumnezeu ştie că, în În 1859, Charles Darwin a publicat faimoasa lui lucrare
ziua când veţi mânca din el vi se vor „Despre originea speciilor”, încercând să explice că viaţa (înclusiv
deschide ochii şi veţi fi ca a omului) a apărut la întâmplare şi a apoi a evoluat, negând astfel
creaţia divină, pe care Adam şi Eva au cunoscut-o atât de bine. Teoria
lui a dus la pierderea credinţei în Dumnezeu a milioane de oameni.
Câteva luni mai târziu, Abraham Lincoln a fost ales preşedinte
al Statelor Unite. A urmat lupta pentru abolirea sclaviei, timp
în care el adesea se afla seara pe genunchi, cerând lui
Dumnezeu să salveze ţara sa. El ţinea Biblia pe biroul
lui şi adesea se îndrepta către ea pentru sfat. El a
afirmat: „Biblia este cel mai bun dar pe care
Dumnezeu l-a dat oamenilor”. Altădată
el a spus: „Meditează cât poţi la tot ceea
ce cuprinde acestă Carte şi la echilibrul
credinţei şi atunci vei trăi şi vei muri ca
un om fericit”.
Care din cele două orientări va
fi alegerea ta? Vei crede pe Dumnezeu
pe Cuvânt şi credinţa ta va fi un ajutor
pentru cei din jur, sau vei pune la îndoială
cele scrise şi vei afecta şi credinţa celor
de lângă tine?
Marta

11
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios”
(1 Timotei 4:7)

Aspecte
economico-financiare
duhovnicesti
,
Tot mai mult se vorbeşte astăzi de criza economico-financiară mondială, de falimentul
unora care au investit bani pe piaţa de capital, de noţiuni precum faliment, pierdere, regret. ..
De ce? Deoarece mulţi şi-au investit banii adunaţi poate cu sudoarea frunţii, cu trudă (Geneza
3:17,19; 5:29) în instrumente financiare (acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat) şi, datorită „căderii”
bursei, unii au pierdut toţi banii investiţi sau o mare parte din ei şi acum, îşi dau seama că nu au
investit unde trebuia. Tot mai mulţi dintre noi am căutat să facem studii superioare de licenţă sau
masterat, unii chiar doctorat, pentru a se putea nota o suma mare mai apoi pe statele de salarii
ale firmelor unde vom fi lucrat... dar astăzi, datorită fenomenului somajului, ne clătinăm şi cu
toată pregătirea noastră, speranţele într-un loc de muncă foarte bine plătit ne sunt spulberate...
Aşadar, investiţia în capitalul financiar este foarte nesigură! Nu vreau să spun că cei care au
investit la bursă sau au depus efort în formarea lor profesională au acţionat în mod fundamental
greşit. Nu, dimpotrivă, recomand implicarea în diferite sectoare de activitate utile vieţii şi mai
ales investiţia în formarea profesională de calitate. Dar dedicarea numai pentru cele pământeşti,
în detrimentul adevăratelor investiţii, este o mare greşeală
Mă gândeam într-o zi, la învăţatorii de la Şcoala Biblică pentru Copii Betel, că ei şi. ar
putea investi timpul petrecut sâmbăta cu copiii, dând, de exemplu meditaţii cu 30 RON/şedinţa,
astfel că într-o lună ar cumula 120 RON, sau ar putea munci ·pentru bani, sau ar putea petrece
timpul cu o altă activitate. Dar oare cu ce sumă sunt trecuţi ei în Statul de plată (de salarii) în
cer la Dumnezeu? Numai că El îşi plăteşte angajaţii la sfârşit de viaţa pământească, chiar dacă
le mai dă şi aici câte un avans chenzinal (binecuvântări pământeşti)! Încă nu s-a sfărşit „luna”
de lucru pentru noi, dar la final, fiţi siguri că veniturile şi profitul (răsplata) vor fi foarte mari,
deoarece Angajatorul este bogat, „firma” îi merge bine, nici vorbă de faliment, nu are nevoi de
credit, se autofinanţează, economia lui nu este grevată de insuficienţa resurselor, ca la noi!
Gândiţi-vă aşadar: Nu este mai rentabilă investiţia la „firma” lui Dumnezeu? Există oare
pericolul să nu primim la sfârşit de exerciţiu financiar dividende mari? Nu! Să citim un articol din
Actul constitutiv al fimei (Impărăţiei) Sale: „Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă
moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă
moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră,
acolo va fi şi inima voastră!” (Matei 6:19-21), sau cu alte cuvinte, investiţia aici jos la firma SC
Mamona SRL cu asociat unic (Satan) este riscantă, pe când învestiţia la PARADIS, nu este
riscantă deloc! Mai este ceva: nu se pot deţine pachete de acţiuni concomitent la aceste două
„firme”, aşa prevede Statutul Bursei (Biblia, Matei 6:24).
Să nu cădem în extrema de ale spune părinţilor că nu are rost să mai învăţăm (vă
vorbesc vouă copiilor!) la şcoală că şi aşa nu are rost investiţia pe pământ. Vreau să vă avertizez
că un alt articol menţionează clar: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce” (2 Tesaloniceni
3:10). Aşadar, e bun învăţatul, dar să nu facem din „cele de jos” un scop în sine, uitând de
adevăratele valori spirituale, care rămân pentru etenitate!
Noi, la Dumnezeu, suntem deopotrivă salariaţi şi acţionari! Vom avea şi salarii (răsplătiri)
şi dividende (viaţa veşnică, datorită calităţii de acţionari), dar să nu uităm că cine nu respectă
legile (divine) poate fi amendat aici şi riscă pierderea tuturor drepturilor şi beneficiilor! Aşadar,
băieţi şi fete, să ştiţi că SC Mamona SRL va da în curând faliment total, iar noi vom jubila de
bucurie când vom primi viaţa veşnică cu răsplătirile aferente! Doamne-ajută!
Marius Leahu

12
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios”
(1 Timotei 4:7)

Îţi place să ai prieteni? Gândeşte-te, cum
te-ai simţi să fii un copil singur pe
pământ... Nu ţi-ar plăcea, nu-i aşa? Cred că e mult mai
Un exemplu concret este
cazul doamnei
Einar Mickelson, care a părăsit California şi a
plăcut şi mai bine să ai părinţi, fraţi şi colegi cu care să plecat într-o îndepărtată vale din Noua Guinee
vorbeşti, să te joci şi să colaborezi. pentru a locui cu Danis, un trib primitiv, în

Aş dori să îţi dai seama cât de important este
să-i preţuieşti pe cei din jurul tău, să
înţelegi că fiecare este creat de Dumnezeu şi dotat cu
număr de şaizeci de mii de oameni. Când a
cerut permisiunea autorităţilor olandeze, un
funcţionar i-a zis: „Eu n-aş merge în acea
însuşiri speciale. Aceasta te va ajuta să învingi egoismul, vale cu mai puţin de un regiment de soldaţi”. Pe harta dintr-
prejudecăţile, ispita de a batjocori pe unii sau de-ai urî. un birou guvernamental era scris cuvântul „necontrolat”
Porunca Domnului de-a ne iubi unii pe alţii nu este doar peste acea regiune. Indigenii respectivi erau descrişi ca
pentru adulţi, ci şi pentru tine, copil fiind. Împlineşti tu vicleni, cruzi, trădători şi răzbunători. „Să fim înţeleşi, e pe
acestă poruncă? Uneori e greu, e adevărat, dar cere propria dumneavoastră răspundere” a avertizat funcţionarul
putere Domnului pentru aceasta. El te va ajuta pentru că guvernamental, când a dat soţilor Mickelson permisiunea
doreşte să ne vadă pe toţi iubindu-ne, simţind unii cu alţii, de a intra în valea oprită.
ajutându-ne şi rugându‑ne unii pentru alţii. Ştii ce mare „Eu cred că iubirea lui Hristos poate schimba inimi
răsplată te aşteaptă dacă vei avea o atitudine binevoitoare şi vieţi” a răspuns domnul Mickelson. Fără nicio armă ei
faţă de cei din jur? Vei fi răsplătit şi aici pe pământ, pentru au plecat să locuiască acolo. Ei le-au dat medicamente
că nu există putere mai mare decât dragostea şi nimeni membrilor tribului când erau bolnavi. I-au invitat în căminul
nu-i poate sta împotrivă, dar şi în veşnicie. lor şi le-au dăruit din produsele grădinii. Au luat parte la viaţa

Îţi recomand să începi cu cei din casa
ta. Dacă ai fraţi, surori
arată‑le dragostea ta, ajutându-i când au nevoie,
tribului şi le-au spus, oriunde era posibil, istoria lui Isus.
În decurs de trei ani, puterea iubirii a realizat o astfel de
transformare printre aceşti oameni, încât guvernul a declarat
vorbindu-le frumos, apreciindu-i şi laudându-i când merită, că regiunea este destul de civilizată pentru deschiderea
încurajându-i când sunt necăjiţi şi lista o poţi continua tu. unei garnizoane şi pentru construirea unui câmp pentru
Dacă vei face aşa, primul care va fi fericit şi mulţumit vei fi aterizare. Dar ceea ce era mai minunat este mântuirea pe
tu. Isus a zis: „Toţi ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi- care au primit-o în dar toţi cei care au crezut.
le şi voi la fel” (Matei 7:12). Crezi că Isus a spus aceasta
spre binele tău? Dacă vei face aşa, cel mai răsplătit şi
împlinit vei fi tu.
Învaţă, aşadar
nevoia altora.
oricât de mic ai fi, să simţi
cu alţii şi să te preocupe

Poţi lărgi aria arătându-ţi dragostea şi vecinilor,
colegilor de şcoală, verişorilor etc.
Cel mai mare lucru pe care l-ai putea face este să te rogi
Daniela Copil

pentru ei. Roagă-te ca ei să poată auzi Cuvântul Domnului,
să-l înţeleagă şi să-l împlinească. Prin comportamentul
tău, arată că-i iubeşti şi-i apreciezi aşa cum sunt, cu
speranţa că Domnul îi va schimba.

Învaţă din ceea ce s-a întâmplat cu Ioana, o elevă
care a venit din vacanţă plâgând. Văzând-o
tristă o profesoară a întrebat-o „Ce necaz ai?” „Toate fetele
sunt împotriva mea”, a suspinat ea „Eu le urăsc!” „Nu-i nicio
plăcere să ai vrăjmaşi”, a afirmat profesoara. „De ce nu te
debarasezi de ei?” „Aş dori, dar nu ştiu cum” - zise Ioana. „Cea
mai bună cale de a scăpa de vrăjmaşi” i-a explicat profesoara,
„este să ţi-i faci prieteni. Găseşte căi să te faci plăcută acelor
fete. Fă-le o bucurie sau ajută-le la vreo treabă”. Câteva zile
mai târziu Ioana a salutat-o pe profesoară zâmbind: „S-a
făcut - a zis ea - suntem prietene!”
Dacă tu ai părinţi, ai locuinţă şi hrană zilnic, dar mai
ales, Îl cunoşti pe Dumnezu, gândeşte-te la cei din Africa,
India şi din alte zone defavorizate, care umblă desculţi şi mor
zilnic din lipsa hranei, dar ce-i mai grav, trăiesc în întunericul
păgânismului şi al necunoaşterii lui Dumnezeu. Ce poţi face
pentru ei? Te poţi ruga! Rugăciunea ta, făcută cu sinceritate şi
dragoste ar putea schimba ceva în viaţa lor. Copii ca tine sunt
şi ei, haide să şi simţim unii cu alţii, să iubim şi să apreciem
valoarea pusă de Dumnezeu în fiecare.

13
Să cunoaştem

„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! ”
Osea 6:3a

Animalele si
, numele lor

Creatorul a tot ce există în univers este Domnul Dumnezeu. Biblia spune
că în şase zile a fost creată această lume magnifică. Lumina şi întunericul, mările,
oceanele, pământul, soarele, luna şi stelele. „Materia” din care au rezultat toate
acestea a fost Cuvântul. Dumnezeu „a zis” şi ele au apărut.
Ziua a cincea a fost dedicată vieţuitoarelor marine şi păsărilor. Au fost creaţi peştii de diferite
mărimi, specii şi o mulţime de păsări după speciile lor cu pene în diferite culori care Îl laudă pe
Creator cu ciripitul lor minunat. În ziua a şasea, Creatorul a făcut animalele care trăiesc pe pământ,
de tot felul, mari şi mici, cu ţepi şi cu blană, cu pete sau diferite modele frumoase. Această lume
necuvântătoare a fost creată tot prin „Cuvântul” lui Dumnezeu.
Dumnezeu a creat omul ca să se bucure, să îngrijească şi să stăpânească această
lume fascinantă. Modelul după care a fost creat omul a fost chipul Lui Dumnezeu.
Domnul Dumnezeu a adus la om toate animalele şi păsările ca să le numească. Adam
a văzut venind un animal mare, cu urechi uriaşe, trompă şi doi colţi de fildeş şi l-a numit
„elefant”. Este cel mai mare animal terestru. Apoi, a observat animalul cu cel mai
lung gât şi blană cu pete. Ce nume crezi că i-a pus? „girafa”. Pe rând au venit
la Adam toate şi au primit nume: leopard, leu, maimuţă, hipopotam, cerb, urs,
lup... şi altele pe care le ştii sau nu le ştii.
Animalele şi păsările, Îl laudă pe Creator şi Îi împlinesc poruncile.
Citeşte în continuare să vezi câte lucruri putem învăţa de la aceste
creaturi.
Verset de memorat: „Tot ce are suflare să laude pe Domnul!”
(Psalmul 150:6)

Sarpele
,

„Şarpele, era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse
Donmul Dumnezeu” (Geneza 3:1).
Acolo, în grădina Eden, Adam dăduse nume la toate animalele (Geneza
2:19-20) şi împreună cu Eva erau fericiţi. Satan însă, era invidios, căci el ştia că
ceea ce-i face fericiţi pe oameni este prietenia lor cu Dumnezeu. El a intrat într-un şarpe, a vorbit cu Eva şi i-a zis:
„Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: «Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?»” Eva i-a răspuns şarpelui: „... Putem să
mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: «Să nu
mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el ca să nu muriţi”, nu din pomul cunoştinţei binelui şi răului, că vom muri!»”
(Geneza 3:2-3). Totuşi cu vorbe şirete, şarpele a convins-o pe Eva să încalce porunca Lui Dumnezeu, spunându-i că
le va fi mai bine şi ea a luat din pomul interzis şi a dat şi lui Adam. Fiindcă amândoi au ascultat minciunile şarpelui, au
fost daţi afară din Eden, şi-au stricat prietenia cu Dumnezeu, devenind astfel nefericiţi. Domnul Dumnezeu l-a pedepsit
şi pe şarpe şi i-a zis: „…Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti…în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pământ şi
să mănânci ţărână” (Geneza 3:14), dar i-a pedepsit şi pe Eva şi Adam.

Atenţie, la şarpe!
Nu te lăsa înşelat de vorbele celor şireţi, dar nici nu copia atitudinea şarpelui de a pune la îndoială autoritatea
lui Dumnezeu sau a părinţilor tăi. Cei ce înşeală ca şi cei înşelaţi sunt pedepsiţi!
De la şerpi însă, avem şi de învăţat. Domnul Isus ne îndeamnă: „Fiţi înţelepţi ca şerpii” (Matei 10:16). Se
spune că şarpele simte intenţia celui ce se apropie de el şi dacă vrea să-l omoare, îşi ascunde capul. Să ştii că nu toate
persoanele cu care discuţi sau eşti prieten au intenţii bune, deci fii precaut!

Verset de memorat: „Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!” (Marcu 13:37).
Ligia Ungureanu

14
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Destinul
„Celui rău de ce se teme
aceea i se întâmplă,
dar celor neprihăniţi
li se împlineşte dorinţa”.
(Proverbe 10:24)

În societatea noastră, umblă cu maşina fără asigurare aşa că încercaţi ceva dorinţe
creştino-păgână, horoscopul este obligatorie sau fără verificare sfinte, ca atunci când veţi fi mari
foarte întâlnit şi dacă nu l-au informat tehnică „de ce se teme aceea i se să le culegeţi roadele, iar noi ca
părinţii, fiecare copil va fi informat întâmplă” şi va fi oprit şi amendat părinţi „...ne rugăm necurmat
de la şcoală în ce zodie s-a născut. de poliţie pentru că este vinovat. pentru voi, ca Dumnezeul nostru
Astfel oricare poate fi ispitit să Există şi un viitor favorabil, să vă găsească vrednici de
afl e ce destin imediat sau de dictat de „dincolo de stele” de chemarea Lui şi să împlinească
perspectivă are sanşe să aibă. Dumnezeu, de aceea „celor în voi, cu putere, orice dorinţă de
În aceste condiţii, unii vor zâmbi neprihăniţi li se împlineşte bunătate şi orice lucrare izvorîtă
încrezători, aşteptând minunea dorinţa”. Dar ce dorinţe au cei din credinţă” (2 Tesaloniceni
unor şanse fi nanciare sau a neprihăniţi? Să-l luăm de exemplu 1:11). Iată două dorinţe bune: „Un
unor relaţii favorabile cu colegii, pe tânărul Solomon, căruia lucru cer de la Domnul şi-l doresc
iar alţii poate se vor resemna Dumnezeu i s-a arătat „...şi i-a zis: fierbinte: aş vrea să locuiesc toată
sau vor aştepta alte zile, în care «Cere ce vrei să-ţi dau». Solomon viaţa mea în Casa Domnului, ca
stelele să le fi e mai binevoitoare. a răspuns lui Dumnezeu:... Acum, să privesc frumuseţea Domnului
Însă proverbul lui Solomon ne Doamne Dumnezeule,... Dă-mi, şi să mă minunez de Templul
anunţă că traiectoria viitoare a deci, înţelepciune şi pricepere, Lui” (Psalmul 27:4); „... doresc să
vieţii fi ecăruia se decide nu după ca să ştiu cum să mă port în fruntea împlinesc poruncile Tale: fă-mă să
ceea ce se întâmplă în stele, ci la acestui popor!... Dumnezeu i-a trăiesc în neprihănirea cerută de
sol, mai exact, în banca ta. Este şi zis...: «Fiindcă dorinţa aceasta Tine!” (Psalmul 119:40). În primul
foarte simplu de reţinut şi de înţeles, este în inima ta, fiindcă nu ceri rând Dumnezeu, apoi noi părinţii
după cele scrise în Isaia 3:10-11 nici bogăţii, nici averi, nici slavă, vom aprecia şi răsplăti pe cei care
- „Bine de cel neprihănit! Lui îi va nici moartea vrăjmaşilor tăi, nici participă cu bucurie la slujbele
merge bine, căci se va bucura de chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru de la adunare şi se trudesc să fie
rodul faptelor lui. Vai de cel rău! tine înţelepciune şi pricepere ca să copii buni, chiar dacă mai greşesc.
Lui îi va merge rău, căci va culege judeci pe poporul Meu, peste care Stăruinţa în bine este apreciată şi
rodul faptelor lui”. te-am pus să domneşti... Îţi voi de dorit pentru orice om. În aceste
În acest context, mulţi se da, pe deasupra, bogăţii, averi şi condiţii este valabilă urarea lui Ioan
tem de numărul treisprezece, de slavă, cum n-a mai avut niciodată către Gaiu: „Prea iubitule, doresc
pisici şi găleţi goale. Dar în fond, nici un împărat înaintea ta şi cum ca toate lucrurile tale să-ţi meargă
de ce se tem? Oare horoscopul nici nu va mai avea după tine»” bine şi sănătatea ta să sporească
sau vreo altă prezicere sumbră (1 Cronici 1:7-12). Putem spune tot aşa cum sporeşte sufletul tău”
cauzează teama, sau efectul că celor neprihăniţi li se împlineşte (3 Ioan 1:2). Aceasta este cu
răului comis, ca o reacţie a mai mult decât dorinţa, căci adevărat „o minte sănătoasă într-
conştiinţei? „Celui rău de ce se Domnul Hristos a spus: „Căutaţi un trup sănătos”, un suflet nobil,
teme aceea i se întâmplă”, de mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu în caracter înduhovnicit, care va
aceea grija fiecăruia trebuie să fie şi neprihănirea Lui şi toate aceste păstra dorinţe bune până la apusul
să nu facă răul, nu să se ferească, lucruri vi se vor da pe deasupra” vieţii, când ca şi bunicii voştri,
„ascunzându-se” după stele de (Matei 6:33). Explicaţia este veţi avea dorinţa menţionată de
efectele răului. Învăţătoarea sau prezentată în alt proverb: „Dorinţa apostolul Pavel în 1 Corinteni 5:2
profesorul va scoate la răspuns celor neprihăniţi este numai - „...gemem în cortul acesta, plini
elevi după reguli convenţionale bine; dar aşteptarea celor răi este de dorinţa să ne îmbrăcăm peste
nu după mersul astrelor, dar numai mânie” (Proverbe 11:23). el cu locaşul nostru ceresc”.
celui ce nu a învăţat „de ce se Tot Solomon zicea, în Până atunci bucuraţi-vă de viaţă,
teme aceea i se întâmplă” şi va Proverbe 13:12 - „...o dorinţă dar feriţi-vă de rău!
lua o notă rea. La fel, tata, care împlinită este un pom de viaţă”, Iosif Anca

15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Un val mare a fost urmat de multe clipociri şi pe urmă apa de
sub pod s-a liniştit. Pe acest pod indian se afla un misionar stând cu ochii o mie cinci sute de kilometri până la Delhi! Pielea de
pironiţi la locul acela de unde se ridica, din fundul apei, un şir de bule pe genunchi ţi se va crăpa, iar rănile ţi se vor infecta,
de aer. Deodată a apărut un cap negru şi o pereche de ochi strălucitori sau vei deveni lepros înainte ca să ajungi la Delhi”. „Nu;
care priveau în sus. Apoi bătrânul indian căutător de perle s-a urcat pe trebuie să ajung la Delhi. Şi pe urmă cei veşnici mă vor
pod, zâmbind şi scuturându-şi apa de pe trupul uns. „Rambhau, aceasta răsplăti, iar suferinţa va fi dulce, căci îmi va plăti locul
a fost una din cele mai frumoase sărituri pe care le-am văzut!” a spus în cer”. „Rambhau! Prietenul meu ! Să nu faci lucrul
misionarul David Morse. „Uită-te la aceasta” a zis Rambhau, luând o acesta! Cum aş putea eu să te las să faci aşa ceva, de
stridie mare între dinţi. „Cred că o să fie bună”. Morse a luat-o, şi pe vreme ce Isus a murit pentru ca să plătească locul tău
când încerca să o desfacă cu un briceag, Rambhau scotea alte stridii din în cer”. Bătrânul însă nu putea fi înduplecat.
traista de in. „Rambhau! Priveşte!”, a strigat Morse. „Este o comoară!” Într-o după-amiază, Rambhau a bătut la uşa lui
„Da, este bună”, a răspuns scufundătorul. „Bună!! „Oh, da există perle Morse. „Rambhau, bunul meu prieten, vino înăuntru,” l-a
mai bune, mult mai bune. Eu am una…” Şi vocea i s-a pierdut. „O vezi invitat Morse. „Nu” a răspuns căutătorul de perle, „vreau
pe aceasta? Are imperfecţiuni: pete negre aici, această adâncitură; chiar ca tu să vii cu mine acasă pentru puţin timp. Am să-ţi
ca formă, este cam lunguiaţă. Totuşi, e o perlă bună. Este exact cum zici arăt ceva. Te rog să nu mă refuzi”. Misionarul a tresărit.
tu despre Dumnezeul tău. Oamenii se văd pe ei înşişi ca fiind perfecţi, În sfârşit poate că Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune.
dar El îi vede aşa cum sunt”. Cei doi s-au ridicat şi au început să meargă După zece minute, pe când erau aproape de casa lui
pe drumul prăfuit spre sat. „Ai dreptate, Rambhau. De aceea Dumnezeu Rambhau, acesta a zis: „Ştii, eu plec spre Delhi de azi
oferă o îndreptăţire perfectă tuturor celor care doar cred şi acceptă oferta într-o săptămână”. Inima misionarului se strânse. Morse
Lui de salvare fără plată, prin Fiul Său iubit”. „Dar, David, aşa cum ţi-am s-a aşezat pe scaunul pe care prietenul său îl făcuse
spus de mai multe ori înainte, lucrul acesta este prea uşor. Eu trebuie să special pentru el, unde şezuse de atâtea ori explicând
muncesc pentru locul meu în cer”. „O Rambhau! Nu vezi că niciodată nu scufundătorului calea lui Dumnezeu spre cer. Rambhau
vei putea ajunge în cer aşa? Există numai o singură cale care duce în a ieşit din cameră şi s-a întors curând cu o cutie mică,
cer. Şi acum, vezi că ai îmbătrânit. Poate că acesta va fi ultimul sezon dar grea. „Am cutia aceasta de mulţi ani”, zise el, „ţin
când vei mai putea să cauţi mărgăritare. Iar dacă vrei să vezi porţile de un singur lucru în ea. Îţi voi spune acum povestea
mărgăritare ale cerului, trebuie să accepţi viaţa nouă pe care Dumnezeu lui. David eu am avut un fiu”. Pe când vorbea, ochii
ţi-o oferă prin Fiul Său!” scufundătorului se umpleau de lacrimi. „ Băiatul meu
„Ultimul sezon! Da, ai dreptate. Astăzi a fost ultima zi de era şi el tot un scufundător. Era cel mai iscusit căutător
scufundare. Aceasta este ultima lună din an şi eu am alte aranjamente de perle de pe coasta Indiei. Ce bucurie îmi aducea el
de făcut”. „Ar trebui să te pregăteşti pentru viaţa viitoare”. „Chiar asta voi mie! Era dorinţa lui fierbinte să găsească o perlă mai
face. Vezi tu acolo pe omul acela? Este un pelerin; umblă desculţ şi alege scumpă decât toate care au fost găsite vreodată. Într-o
cele mai ascuţite pietre ca să calce pe ele. Şi vezi, la fiecare doi metri zi a găsit-o. Însă stătuse prea mult sub apă în căutarea
îngenunchează şi sărută pământul. În prima zi a noului an voi începe şi ei, aşa că în scurt timp şi-a pierdut viaţa”. Bătrânul şi-a
eu pelerinajul meu. Toată viaţa am visat la lucrul acesta. Astfel îmi voi plecat capul şi, pentru un moment, tot trupul lui s-a
asigura locul în cer. Voi merge până la Delhi în genunchi”. „Omule! Sunt
(continuare în pagina 18)

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

„Lucrurile mici”

În timpul celui de-al doilea
Război Mondial, Fawkes a fost pilotul
unui B-17. Într-una din misiuni, el a
ţinut piept artileriei antiaeriene din
partea naziştilor. Deşi rezervoarele
cu combustibil au fost lovite, avionul
nu a explodat, iar el a reuşit să
aterizeze. În dimineaţa care a urmat,
el i-a cerut şefului de echipaj glonţul
german ca să-l păstreze drept
suvenir pentru norocul avut. Şeful
i-a explicat că nu a fost numai unul,
că s-au găsit unsprezece gloanţe
în rezervor, dintre care niciunul nu
a explodat. Tehnicienii au deschis
gloanţele şi au descoperit că nu
erau încărcate cu explozibil. Erau
goale şi inofensive, cu o singură
excepţie. Excepţia conţinea o
bucată de hârtie rulată cu grijă. Pe
ea se afla un mesaj în limba cehă.
„E tot ce putem face pentru tine
deocamdată”. Un grănicer curajos
Regina Angliei obişnuia Într-o zi, vom sta cu toţii
se ocupa cu dezamorsarea şi cu să viziteze adesea castelul Bob înaintea Împăratului cerurilor, iar unii
înscrierea acestui mesaj. Nu putea Morrow. Într-o astfel de ocazie, se vor auzi spunându-se: „...Duceţi-vă
pune capăt războiului, dar a putut plimba singură şi a început să plouă. de la Mine, blestemaţilor, în focul cel
A alergat repede spre o casă ca să veşnic, care a fost pregătit diavolului
salva un avion. Nu putea face totul, ceară o umbrelă. A bătut la uşă şi a şi îngerilor lui! Căci am fost flămând
dar a putut face ceva şi a făcut-o. deschis o doamnă puţin enervată şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a
Aşadar, trimite acel mesaj. Dă acel că este deranjată de cineva. Fără fost sete şi nu Mi-aţi dat să beau;
telefon. Completează acel cec. să iasă afară, prin deschizătura am fost străin, şi nu M-aţi primit; am
uşii a strigat: „Ce vrei?” Regina, nu fost gol şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost
David a avut o praştie. Rahav a avut s-a prezentat, ci doar a spus: „Aş bolnav şi în temniţă şi n-aţi venit pe
o funie. Dorca a avut un ac. Toţi au putea împrumuta o umbrelă?” „Un la Mine”. Atunci Îi vor răspunde şi
fost folosiţi de Dumnezeu. Tu ce ai? moment”, a mormăit femeia. A trântit ei: «Doamne, când Te‑am văzut noi
uşa şi s-a întors după un minut cu flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin
cea mai urâtă şi slabă umbrelă pe sau gol sau bolnav sau în temniţă
„Lucrurile mărunte sunt cele care a putut-o găsi, cu spiţe rupte şi şi nu Ţi-am slujit?» Şi El, drept
pe care le foloseşte Dumnezeu, de cele cu găuri prin material. A întins-o prin răspuns, le va zice: «Adevărat vă
mai multe ori pentru a produce bucurii deschizătura uşii şi a spus: „Uite!” spun că, ori de câte ori n-aţi făcut
Regina a mulţumit şi şi-a văzut de aceste lucruri unuia dintr-aceşti
mari, celor din jur şi chiar poate unor drum. În următoarea dimineaţă foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie
oameni pe care noi nu-i cunoaştem!” regina împreună cu escorta sa s-au nu Mi le-aţi făcut»” (Matei 25:41‑46).
oprit în faţa casei. Unul dintre membrii Aşadar, să fim încredinţaţi că orice
„Fă tot binele de care escortei a bătut la uşă şi a dat om este mai mult decât regina
umbrela femeii, spunând: „Doamnă, Angliei, căci Dumnezeu se identifică
eşti în stare, prin toate mijloacele Regina Angliei vă mulţumeşte”. şi cu cei mai simpli oameni.
posibile, pe toate căile posibile, în În timp ce se îndepărta, a auzit-o
toate locurile posibile, la orice oră spunând: „Dacă aş fi ştiut, i-aş fi dat
ce aveam mai bun”.
posibilă, tuturor oamenilor, atâta

vreme cât poţi”. John Wesley

17
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Citind ultimele trei cărţi ale lui Moise...: 1. Care erau dimensiunile corabiei lui Noe
(lungime, lăţime, înălţime, volum - în metri)?
Moise, Balaam, Balac, Domnul, Balaam, Maria & Aaron,
2. Care a fost diagrama timpului istoric şi
Datan & Abiram, Balaam, poporul, Balac, Balaam, măgăriţa, a vârstei oamenilor, până la Avraam?
Aaron, Moab, Domnul, Balaam, măgăriţa, Core, Datan & 3. Cunoaşteţi cel puţin trei evenimente
Abiram, Moise, Iosua & Caleb, Moise, Balac, Edom, Moise, biblice petrecute la vreo fântână?
Balac, Îngerul, Domnul, Balaam, Moise, Iosua. 4. Cine a zis să fie lovit după porunca lui
Dumnezeu şi de ce?
5. Care împărat a fost lovit de Dumnezeu
Viaţa lui Noe: a-8; b-40; c-3; d-7; e-150; f-600; g-1; h-40; cu o boală fără leac şi care a fost
i-7; j-350. Noe a trăit 950 ani.
vindecat?
6. Unde au fost îngropate oasele lui Iosif
Ultima carte a lui Ioan: Matei, Petru, Iosua, Crisp, după ce au fost aduse în Canaan?
Aaron, Lidia, Şişac, Pavel, Isaia, Abdon. 7. Cine a facut un cântec de jale pentru
Iosia şi ce alte cărţi a scris el?
Omul care a mâncat iarbă ca boii: Neftalii, 8. Care oameni au murit fripţi în foc,
Efraim, Beria, Urie, Chis, Aur, Duh, Neco, Enoh, Tadeu, fiindcă au prorocit minciuni?
Agripa. Remalia. 9. Care rudenii ale apostolului Pavel au
devenit ucenici ai Domnului?
10. Care împărat al lui Iuda a fost un bun
Întrebări: 1. Iochebed, Ioşeba 2. Neemia 3 3. Fata Irodiadei agricultor şi a inventat arme de război?
4. 15 ani 5. Exodul 23:21; Ezra 8:23 6. Ezechia 7. Hanania
8. Metusala (Genesa 5) 9. Cain 10. altare
(continuare din pagina 16)

cutremurat. „Toţi anii aceştia am păstrat perla”, a continuat el, dar. Primeşte-o ca semn al dragostei pe care o am pentru tine”.
„dar acum plec şi nu mă voi mai întoarce…şi ţie, prietenul meu Misionarul simţea un nod în gât, iar pentru un moment nu a mai
cel mai bun, ţi-o dăruiesc”. Desfăcând pânza cu multă gingăşie, putut vorbi. În cele din urmă însă, a luat mâna bătrânului şi a zis
a luat o perlă uriaşă şi a pus-o în mâna misionarului. Ar fi adus o în şoaptă: „Rambhau nu-ţi dai seama? Lucrul acesta este ceea
mare sumă de bani oriunde ar fi fost vândută. Pentru un moment ce încerci tu să-I spui lui Dumnezeu”: Scufundătorul se uita lung
misionarul a rămas fără grai, fiind impresionat foarte mult de ceea şi cercetător la misionar şi a început încet-încet să înţeleagă.
ce vedea. „Rambhau”, a zis el, „aceasta este o perlă minunată, „Dumnezeu îţi oferă viaţa eternă ca un dar gratuit”, a continuat
o perlă extraordinară. Vreau s-o cumpăr. Îţi dau zece mii de rupii misionarul. „Darul Lui este aşa de mare şi de valoros, încât
pentru ea”. „David”, a zis Rambhau îndreptându-şi trupul, „perla niciun om de pe pământ nu ar putea vreodată să-l cumpere. Pe
aceasta întrece orice preţ. Niciun om din lume nu are bani de- Dumnezeu L-a costat sângele Fiului Său, ca să facă o cale de
ajuns să plătească valoarea pe care o are această perlă pentru intrare în cer pentru tine. Singurul lucru pe care îl poţi face este
mine. Nu aş vinde-o nici măcar cu un milion de rupii. Ţi-o ofer să accepţi darul lui Dumnezeu, ca pe un semn al iubirii din partea
ţie, însă numai dacă o primeşti ca un dar”. „Nu, Rambhau, nu Lui, pentru tine un păcătos. Rambhau, nu vrei ca şi tu să accepţi
pot să accept lucrul acesta. Deşi doresc perla foarte mult, nu pot darul mare al lui Dumnezeu, în adâncă umilinţă, ştiind că pe El
să o accept în felul acesta. Poate că sunt prea mândru, dar aşa L-a costat viaţa Fiului Său, ca să poată astfel să-ţi ofere viaţa
este prea uşor. Trebuie să plătesc, trebuie să muncesc pentru veşnică? Darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică
ea”. Bătrânul scufundător era surprins. „Nu înţelegi deloc, David! prin Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). Lacrimi mari
Singurul meu fiu şi-a dat viaţa ca să găsească această perlă şi curgeau pe obrajii bătrânului. Ceaţa s-a împrăştiat şi în cele din
de aceea nu aş vinde-o pentru nimic în lume. Valoarea ei este urmă a înţeles. „David acum înţeleg. Cred că Isus a murit în locul
viaţa fiului meu. Nu pot s-o vând însă dă-mi voie să ţi-o ofer în meu şi-L primesc în inima mea”.

Premii: Florin Dobre; Florina, Lenuţa şi Maria Ionuţ; Angela şi Magda Juravle;
Ana Kiss; Naomi Meseşan; Paul Muraru; Maria Rusu; Samuel Tomuş; Iemima Ungureanu
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 28.02.2010
pe adresa redacţiei
18
MINUNATE SUNT LUCRĂRILE DOMNULUI…

Minunate sunt lucrările Domnului...

Sequoia
SEQUOIA - arbore gigant, conifer care poate atinge nostru Dumnezeu. El a lăsat în toată creaţia Sa o strălucire
înălţimea de 145 m, circumferinţa tulpinii peste 38 m, o divină şi toate le-a creat atât de minunat încât omul să poată
greutate mai mare de 2400 tone şi vârsta de 5000 de ani. învăţa câte ceva de la fiecare. La o privire mai profundă
Aceşti arbori giganţi de sequoia sunt printre cele asupra acestor arbori, descoperim lucruri din care putem
mai înalte creaţii de pe Pământ. În prezent sunt regăsiţi învăţa. Deşi acest arbore nu este înzestrat cu suflare de
în număr mare în California. Recordul oficial al grosimii viaţă, cu sentimente şi trăiri, el creşte şi se înalţă zi de zi,
este deţinut de un sequoia numit „General Sherman”, arătând lumii întregi că o Mână Atotputernică l-a creat.
ce se găseşte în Parcul Naţional Sequoia, California, iar Dumnezeu a aşezat în tine suflare de viaţă, te-a
grosimea lui este de mai bine de zece ori decât cea a hrănit, ţi-a fost ajutor şi sprijin. Cât ai crescut tu spiritual?
unei balene albastre. Cel mai înalt arbore din lume este Care este statura ta spirituală? Creşti sau stai pe loc?
un Sequoia, numit Hyperion, cu o înălţime de 115 m. La Dumnezeu vrea să ne trezească prin fiecare creaţie. El
începutul acestui veac a fost doborât un arbore, numit azi îţi spune: nu sta pe loc, nu te mulţumi cu statura ta,
ştiinţific Sequoia Gigantea, copac din care s-au încărcat înalţă-te în neprihănire şi sfinţeşte-te mai mult. Aceşti
aprox. 600 vagoane cu lemn. Dacă săpăm un tunel în arbori fără grai sunt de folos atât păsărilor, oferindu-le un
trunchiul unui exemplar vârstnic de Sequoia Gigantea, ajutor, cât şi nouă. Dumnezeu te-a înzestrat cu un suflet,
aflat în mijlocul unui drum de munte, se pot strecura cu cu sentimente. Câţi oameni ai adăpostit în casa ta? Câţi
uşurinţă autocamioane mergând în sens opus. oameni ai ajutat? Cât bine ai făcut? Nu privi nepăsător
Numele „sequoia” este dat în cinstea liderului spre cei în nevoi, ci întinde-ţi mâna şi fă bine. Dumnezeu îţi
indienilor cherokee, numit Sequoyah, cel care a inventat un va răsplăti fiecare bine făcut. Adună roade bune la pomul
alfabet unic, învăţând şi poporul să citească şi să scrie. Una vieţii tale. Arborele Sequoia nu are picioare, însă el prin
din primele cărţi în limba cherokee a fost Biblia (1825). sămânţa sa se înmulţeşte. Tu eşti o fiinţă înzestrată cu
Chiar dacă în mod obişnuit, mediul natural acestor posibilitatea de a merge şi a-L vesti pe El lumii întregi. Ai
specii gigantice de arbori este însorita Californie, totuşi făcut acest lucru? Ai vorbit oamenilor despre Dumnezeu,
aceşti arbori s-au răspândit şi în alte locuri, iar azi există despre mântuirea ce o pot primi? Răspândeşte Cuvântul
importante exemplare din această specie şi în România, lui Dumnezeu între oameni, pentru ca ei să descopere
însă momentan ei sunt mult mai tineri şi nu au o înălţime dragostea Sa nemărginită. Poate nu poţi merge în lumea
şi grosime atât de mare precum cei din California. Cel mai întreagă pentru a-L propovădui, dar priveşte în jur, poate
înalt arbore sequoia de la noi are doar 35 de metri. ai vecini, colegi, prieteni care nu-L cunosc, vorbeşte-le
Suntem atraşi de farmecul acestor arbori, despre El şi despre mântuirea care o pot primi în dar.

Sequoia
apreciind frumuseţea indescriptibilă, măreţia şi tăria lor,
minunându-ne încă o dată de puterea creatoare a Marelui Rebeca Dagău
Diavolul Dumnezeu
Cea mai mare farsă a Diavolului este să-i Câteodată s-ar putea să ne întrebăm:
convingă pe oameni că el nu există! Creierul „Unde este Dumnezeu?”, dar să stiţi că El
gol este sălaşul diavolului. Dacă nu crezi în ştie întotdeauna unde suntem.
existenţa lui Satan, încearcă să lucrezi un
timp pentru Dumnezeu! Cea mai înaltă formă de cunoaştere este
cunoaşterea de Dumnezeu. El nu este mai
Dacă diavolul îţi fură timpul disponibil pentru mare dacă-L lauzi, dar tu devii mai mare
Dumnezeu, nu mai are nevoie să-ţi fure dacă I te pui la dispoziţie. Ai fost făcut de
altceva. Diavolului nu îi pasă cât de mult bine Dumnezeu şi pentru Dumnezeu... şi până nu
putem face... atâta timp cât nu îl facem azi! vei înţelege aceasta, viaţa ta nu va avea sens.

Diavolul promite ce-i mai bun, dar plăteşte Nu te mai strădui să-i dai indicaţii lui
cu ce-i mai rău; promite cinste şi plăteşte Dumnezeu, aşteaptă-te ca în rugăciune
cu ruşine; promite plăcere şi plăteşte cu să ţi se spună ţie ce trebuie să faci. Dacă
durere; promite câştig şi plăteşte cu pagubă; Dumnezeu ar fi vrut ca noi să avem o
promite viaţă şi plăteşte cu moartea. societate îngăduitoare, El nu ne-ar fi dat
„Cele zece porunci”, ci „Cele zece sugestii”.
Unii nu-şi dau seama că, ori de câte ori fug
de Dumnezeu, se aruncă direct în braţele Foloseşte toate lucrurile, gândindu-te că
diavolului!Numai drumul spre rai îl poţi toate sunt proprietatea lui Dumnezeu, căci
rătăci. Cel spre iad, are diavolul grijă să mulţi dintre aceia care spun „Tatăl nostru”
nu-l rătăceşti niciodată. duminica, trăiesc apoi ca nişte orfani în
timpul săptămânii.
Când ne adresăm lui Dumnezeu în
rugăciune, diavolul ştie că primim puteri Când nu îţi mai rămâne nimic decât
împotriva lui, de aceea i se opune din Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu îţi
răsputeri. este SUFICIENT!

„Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul „Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe
vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care Dumnezeul nostru, căci este plăcut
răcneşte şi caută pe cine să înghită!” şi se cuvine să-L lăudăm”
(1 Petru 5:8) (Psalmul 147:1)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”