You are on page 1of 20

O nouă şansă

O nouă şansă ţi se oferă azi de a-ţi
împlini dorinţa care ieri era un vis. Şansa pag. 3
să uiţi ce neîmpliniri ai avut ieri, şansa de De ce Domnul Isus şi nu Moş Nicolae sau Moş Crăciun
a te îndrepta spre noi orizonturi, care erau – Larisa Atudoroae
întunecate de idealuri ce păreau de neatins, pag. 4
dar după ce ai ajuns la ele, după ce ai ajuns Cine sunt eu?
să le trăieşti, ai văzut că nu meritau să-ţi A-B Un nume al lui Dumnezeu – Moise Zdremţan
cucerească inima. Dimpotrivă, erau direcţii pag. 5
spre pierzare spre nefericire. Şiruri şi relaţii – Denisa Atudoroae
Îţi stă înainte drumul întins al pag. 6
viitorului; păşeşte pe el cu încredere, Familiile Bibliei – Denisa Atudoroae
mulţumind lui Dumnezeu pentru noua pag. 7
şansă de a fi mai roditor. Iar dacă priveşti Mama – Învăţătorul
pe vechea cărare şi o vezi împodobită cu pag. 8
lucruri fără de preţ, hotărăşte-ţe pe noul Daniela (partea a II-a) – Draga Ujeniuc
drum să plantezi flori plăcut mirositoare,
pag. 10
pomi care pot da un rod gustos, ca la Cât de înaltă este iubirea lui Dumnezeu pentru
sfârşitul drumului să priveşti înapoi omul păcătos – Moise Zdremţan
încântat şi mulţumit. Nu vei fi scutit de
pag. 11
ploi şi vânt, altfel bobul sădit nu dă floare. A şti să asculţi; a şti să vorbeşti – Iosif Anca
Dar în urmă, vei vedea adevărata valoare a
pag. 12
ploii şi vei mulţumi.
Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
Încercarea ne deschide ochii să Îl o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
vedem pe Dumnezeu, cum ne cârmuieşte Evangheliei” Timişoara
viaţa! pag. 16
Drum bun cu Domnul! Fântâna care nu a mai adăpat pe nimeni
Rugăciunea pentru viaţa mea • Cele trei site
Lidia N. Bobul de grâu • Un tată credincios • Două găleţi
Nimeni nu poate scăpa mai ieftin
pag. 18
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
Fondurile necesare editării si distribuirii pag. 19
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- Nesupunerea / Supunerea
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
pag. 20
doresc să sprijine această lucrare pot depune
Fulgii de zăpadă – Rebeca Dagău
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

De ce Domnul ISUS şi nu
Moş Nicolae sau Moş Crăciun?
Dragi copii, de la cine vă aşteptaţi să primiţi cadouri? Gândeşte-te bine: merită aceşti moşi să le rosteşti
O altă întrebare urmează în mod logic: Cui vă pregătiţi numele? Avem motive nenumărate să-L lăudăm prin
să-i aduceţi mulţumiri? Mai mult, cred că voi nu doar vă cântările noastre pe Dumnezeu Tatăl şi pe Domnul Isus
veţi bucura de cei ce sunt atenţi cu voi, dar vă veţi aminti Hristos.
de ei cu drag şi-i veţi iubi. Dar să ne gândim fiecare, în E vremea să nu aprindem lumini pentru Moş Crăciun,
perioada aceasta, despre cine aţi auzit vorbindu-se mai numai aşa ca să fim în rând cu lumea, ci să ne lăsăm
mult la şcoală, pe stradă sau în magazine: despre Domnul noi luminaţi de Duhul Sfânt şi să ne închinăm numai
sau despre Moş Nicolae şi Moş Crăciun? Domnului!
Lumea are multe datini ce par frumoase, doar oricui îi Larisa Atudoroae
place să primească daruri, dar sunt păcătoase şi vom vedea
de ce. Oamenii uită că Dumnezeu a trimis pe Unicul Său
Fiu în lume ca să ne mântuiască, aceasta pe lângă faptul O, cine-i ca Tine Isus, Domnul meu,
În tină să-mi numere paşii,
că ne poartă de grijă în fiecare zi, oferind condiţii climaterice
Să-mi dea izbăvire din ceasul cel greu,
favorabile şi sănătate. Hristos Domnul s-a dezbrăcat de
Când toţi sunt departe şi-n luptă-s doar eu,
gloria pe care o avea înainte de a fi lumea şi s-a făcut sărac Pierzarea căutându-mi vrăjmaşii?
ca să ne îmbogăţească pe noi pentru eternitate (2 Corinteni
8:9). Dacă cei din lume au uitat de Marele dăruitor, măcar O, cine-i ca Tine să-mi dea adăpost
noi, cei credincioşi, ar trebui să-I fim recunoscători. Când veşti nemiloase răsună?
Diavolul a născocit personaje „binevoitoare” pentru a Şi cine cunoaşte în toate un rost,
fura slava Domnului. În toate vitrinele, Moşul este zugrăvit Putând să alunge de parcă n-au fost
şi privit cu nostalgie. Unele magazine plătesc pe anumiţi Toţi norii temuţi ce se-adună?
oameni care să-şi pună barbă albă, să îmbrace mantie roşie
şi cizme negre, să se deghizeze în Moş Crăciun şi mulţi îşi O, cine-i ca Tine, Părinte iubit,
pun copilaşii în braţele lui ca în braţele lui Moloh (Levitic Să schimbe tristeţea-n cântare,
Suspinul amar într-un râs fericit
18:21) şi îi fotografiază cu el. Nu pentru Domnul ci pentru
Şi vasul murdar într-un vas strălucit?
Moş Crăciun se taie milioane de brazi, se confecţionează
O, cine-i ca Tine de mare?
milioane de obiecte atractive, sclipitoare, ca să satisfacă
pofta ochilor (1 Ioan 2:16). Iar bradul ornamentat frumos O, cine-i ca Tine, milos, iubitor,
devine centrul bucuriei, nu altarul rugăciunii, mulţumindu-I Bogat în iertare deplină?
bunului Dumnezeu, pentru tot ceea ce ne-a dăruit în tot O, cine-i ca Tine, preascump Salvator,
timpul anului. Unii au ajuns să vorbească despre aceşti Să dea mântuirea la cel muritor
moşi chiar la activităţile cu copiii, de la adunare, punându-i Primindu-l în slava divină?
să poarte căciuliţe roşii şi să cânte: „O brad frumos”. Parcă
iar răsună întrebarea lui Pilat „Pe care din aceştia doi îl O, cine-i ca Tine, frumos, minunat,
preferaţi? (Matei 27:21). Pe care îl alegi să te bucuri de Puternic, viteaz, plin de viaţă?
prezenţa lui şi să-i mulţumeşti? Şi cine-i în glorii ca Tine-mbrăcat,
Stăpân, Domn şi Rege, al păcii-mpărat,
O, câţi copii săraci ar putea fi ajutaţi să se bucure
Luceafăr din zori, dimineaţă?
şi ei de un cadou, dacă banii cheltuiţi pe lucruri care nu
valorează şi sunt basme, ar fi trimişi în cursul unui an la Nu-i nimeni ca Tine, Preasfânt Dumnezeu,
familiile aflate în nevoie! La fel, societăţile misionare ar A Ta este slava, mărirea!
putea fi ajutate. Faceţi un calcul: cât costă un brad şi toate Te laud şi-Ţi cânt fericită mereu
ornamentele care atrag atenţia copiilor, dar nu ajută decât Căci eu sunt a Ta şi că Tu eşti al meu,
la „înghiţirea” unei minciuni uriaşe. Dacă ne-am da seama Unindu-ne veşnic iubirea.
şi am pune hotar acestor obiceiuri demonice, ce mare Amin.
bucurie am face Domnului şi El ne-ar umple la rându-I de Paula Diţă
bucurie, în viaţa aceasta şi pentru eternitate.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Vorbe cu tâlc
„Ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă, să asculte
însă şi înţeleptul şi îşi va mări ştiinţa şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă - pentru prinderea
înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor
lor cu tâlc” Proverbe 1:4-6

Cine sunt eu?
L a scurt timp după ce eu
şi sora mea geamănă
am fost duse la şcoală,

A m fost făurit într-un timp
foarte îndepărtat. Am
fost măreţ şi de nepătruns,
A m fost un mieluşel gingaş
şi frumos la mama mea,
dar am crescut în mijlocul
cineva s-a apucat şi a scris
caracterul lui, pe spatele
meu. Se vede, că din carnea
încât inspiram frică celor din lupilor. Când m-am făcut mea făcuse un pergament.
jur. Dar cu toată mărimea şi mare am vrut să ajut oile După ce a terminat de scris,
trăinicia mea, într-o singură slabe. Mai târziu, lupii au a dat scrisoarea unui om,
zi m-am ales cu prăpădul. fugit după mine şi după oi, să o ducă fraţilor lui. Între
Mai târziu am fost făurit din dar toţi lupii au căzut într-o timp, sigur că a ajuns şi la
nou, dar aceasta i-a costat groapă adâncă, fără să-şi tine. Ai mare grijă de ea,
viaţa pe doi băieţi dintr-o dea seama. Noi am scăpat, căci datorită ei, eu mi-am
familie. Aceasta a fost dar nu după mult timp oile zdruncinat încheieturile şi
ruşinea mea şi acum cine au vrut să mă omoare. N-au cine mă atingea ajungea
vine la mine trebuie să se reuşit, dimpotrivă au murit în locuinţa morţilor, deşi nu
pogoare. foarte multe dintre ele: Eu aveam lepră. Întâmplarea
le‑am mai ajutat un timp pe aceasta ai auzit-o şi tu,
O.D. cele ce au rămas. Apoi am pentru că nepoţii poştaşului
plecat şi ele nu m-au mai erau de faţă, când a fost
găsit. citită scrisoarea.
I.D. F.D.

Completaţi semnificaţia A

numelui în Biblie şi în 1

coloana A-B veţi afla un 2

nume al lui Dumnezeu 3
4
1. Stea – Hadasa 5
2. Prietena 6
3. Iehova Mântuie
7
4. Dumnezeu este cu noi
5. Rugăciune – graţie, favoare 8
6. Cunună 9
7. Cine este ca Dumnezeu? 10
8. Profetul lacrimilor
11
9. Dumnezeu judecătorul meu
10. Dumnezeu întăreşte 12
11. Iehova Mângâie 13
12. Scos 14
13. Vezi fiu
15
14. Porumbel
15. Dumnezeu este puternic B

Moise Zdremţan

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Descoperiţi regula fiecărui şir de nume biblice
şi continuaţi-l cât de mult posibil.

1. Avraam, Betania, Caleb, Daniel,..........................................................................

2. Canaan, Beer-Şeba, Zaavan, Tebeera, ..............................................................

3. Iuda, Damasc, Sceva, Vasti, ...............................................................................

4. Sin, Ham, Elba, Lot, Enea, Eutih ; .......................................................................

5. Ed, Sem,; Lud, Ioan, Sara, Marcu ; ......................................................................

Identificaţi prin săgeţi relaţia dintre fiecare pildă şi
învăţătura pe care o putem extrage din ea.

A. Pilda judecătorului nedrept 1. Să ne arate cine este aproapele nostru
B. Pilda vameşului şi a fariseului 2. Îndemn la veghere; pentru că nu ştim ceasul în
care va veni Fiul Omului
C. Pilda cu oaia rătăcită 3. Să ne arate că trebuie să ne rugăm necurmat şi
să nu ne lăsăm
D. Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina 4. Să nu ne credem neprihăniţi şi astfel să dispreţuim
pe ceilalţi
E. Pilda samariteanului 5. Să ne păzim de orice fel de lăcomie de bani;
căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.
F. Pilda polilor 6. Să iertăm din toată inima pe fratele nostru
G. Pilda celor zece fecioare 7. Să ne ferim să defăimăm pe cineva,
fiindcă Fiul Omului a venit să caute şi
să mântuiască ce era pierdut.
H. Pilda robului nemilostiv 8. Să ne înţelegem locul şi chemarea şi
să fim credincioşi în chemarea şi alegerea făcută

Denisa Atudoroae

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Familiile Bibliei.
Asociaţi partenerii!
I.

II.

Denisa Atudoroae
6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Lecţia pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Mama
„Să se bucure... şi mama ta, să
se veselească cea care
te-a născut”
(Proverbe 23:25).

corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur”
(Proverbe 30:17), ceea ce cred că nu v-aţi dori
nici voi, nici părinţii voştri, dar aceasta este
soarta copiilor care nu-şi cinstesc părinţii. Dacă
Legea lui Moise spunea: „Cine va grăi de rău
pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit
cu moartea” (Marcu 7:10), credeţi că acum, în
perioada noului legământ, nu veţi fi pedepsiţi?
Nu vă jucaţi cu viaţa voastră!
De ce să fii „mâhnirea mamei” (Proverbe
10:1), prin nebuniile neascultării, când poţi să-i
faci bucurie? Să şti că bucuria ta, atunci când vei
avea fericire în viaţă, va fi mai mare ca bucuria
părinţilor tăi, atunci când vei fi şi tu părinte, căci
vine vremea când „omul va lăsa pe tatăl său şi
pe mama sa” (Matei 19:5).

Î
n acest număr al revistei, e rândul mamei să fie prezentată Amintiţi-vă de o familie în care atunci când
la locul ei de cinste, după cum scrie cartea sfântă: „Fiii ei un copil a fost bolnav, ştiind că mama este cel
se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i mai bun medic şi îngrijitor, tata a spus: „Du-l la
aduce laude zicând: «...tu le întreci pe toate»... Răsplătiţi-o mamă‑sa!” (2 Împăraţi 4:19). Da, părinţii îşi împart
cu rodul muncii ei şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii” după abilităţi sarcinile creşterii copiilor, fapt pentru
(Proverbe 31:28-31). care Dumnezeu cere pe „drept” să fie cinstiţi.
Când este veselă o mamă? Când cea care a născut un copil, A cinsti, a asculta, a împlini porunca, a fi
cu multă suferinţă, se poate bucura de efortul ei de o viaţă? fericit potrivit promisiunilor divine, începe prin a
Mai întâi, vă îndemn dragi copii să auziţi cu atenţie vocea fi atent şi a asculta cu respect cuvintele mamei,
mamei, care înainte de a vă spune ceva se întreabă în inima aşa cum a surprins-o în diferitele ei ipostaze un
ei: „Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu? Ce autor necunoscut în poezia Vocea mamei mele:
să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele?” (Proverbe 31:2).
Iată ce este un copil pentru o mamă! Cu iubirea celui ce se Vocea mamei luminează iar singurătatea mea...
jertfeşte, ea vorbeşte cu glasul ei dulce şi fiecare de mic a auzit Iat-o cum se furişează cu tot focul strâns în ea.
„îndrumările mamei” (Proverbe 1:8). Cred că vă aminţiţi şi încă Vocea mamei se strecoară într-un ritm aşa duios
mai auziţi „învăţătura mamei” (Proverbe 6:20), aşa după cum Aducând în ceas de seară tihnă visului frumos.
a spus Dumnezeu lui Moise, să procedeze părinţii din poporul
Israel, dimineaţa şi seara, la plecare şi la întoarcere. Vocea mamei îmi trimite un balsam aşa de lin
Feriţi-vă de atitudini vinovate faţă de mama voastră. Cum pe florile-adormite cade roua de senin.
Numai un „un om nesocotit (care nu gândeşte cât a suferit Vocea mamei mă răsfaţă şi alintat de ea mă las;
şi a muncit mama pentru el) dispreţuieşte pe mamă-sa” Parc-o văd aici de faţă, parc-aud cerescu-i glas.
(Proverbe 15:20). Dacă uită toate acestea o şi „izgoneşte pe
Ale rugii ei cuvinte uneori le-am mai uitat
mamă-sa” (Proverbe 19:26), sau o blestemă, această faptă
Când îmi clocotea fierbinte trupu-n lumea de
nu rămâne nepedepsită de Dumnezeu, căci „i se va stinge
păcat.
lumina în mijlocul întunericului” (Proverbe 20:20), adică atunci
când va avea mai mare nevoie în viaţă de ajutor va fi lăsat Dar în liniştea adâncă a netulburatei seri,
în durere şi dispreţ. Deci „...nu nesocoti pe mamă-ta, când Îmi răsună-n minte încă glasul ei duios de ieri.
a îmbătrânit” (Proverbe 23:22), dimpotrivă „«Să cinsteşti pe Viaţa, ruga, să mi-o scaldă, stând pe sfinţii ei
tatăl tău şi pe mama ta» - este cea dintâi poruncă însoţită genunchi,
de o făgăduinţă - «ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme Vocea mamei, voce caldă îmi pătrunde în rărunchi!
pe pământ»” (Efeseni 6:2-3). „Pe ochiul care îşi bate joc de
tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi Învăţătorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

DANIELA
La revedere, tată!

– Ham! Uuuuuu! Ham! Ham! Uuuuu! de bucurie. Ei erau îngeri buni, trimişi

U rletul câinelui lup, sfâşie tăcerea nopţii.
Oltiţa a aprins lampa cu petrol şi a cercetat
cu privirea bărbatul bolnav. Fetele dormeau
de Dumnezeu să mai aline suferinţa
mamei. Daniela şi-a împreunat mâinile
şi a privit spre cerul senin al primăverii.
toate trei într-un pat, le-a auzit respiraţia şi a – Mulţumesc, Doamne Isuse,
văzut învelitoarea la marginea patului. Era cald pentru că încă ne mai iubeşti!
şi încă mirosea a turte coapte şi lapte fiert. A doua zi, pe drumul de ţară, se
– Hoor, Hoor! Respiraţia soţului ei era auzeau tropăind caii vecinului, aducându-i
tot mai întreruptă şi tot mai apăsătoare. Ochii de la gară, pe bunicii Danielei. A coborât
îi erau închişi, ca pentru un somn adânc şi mai întâi bunicul, apoi a ajutat-o pe
nesfârşit. Tânăra femeie l-a tras încet, apoi bunica Iulia să coboare.
mai tare, încercând să-l trezească. Gheorghiţă „Întotdeauna bunica Iulia se
a respirat o dată lung, apoi trupul s-a relaxat îmbracă frumos”, se gândi Daniela şi
moale, fără suflare. Femeia s-a cutremurat din o apucă de sarafanul negru, lipindu-se
toată fiinţa ei slăbită. de ea la fel ca un scai purtat de vântul
– Nu! Te rog Doamne, nu! Nu acum, aprig, lipit de blana moale şi caldă a
nu-l lua Doamne, sunt străină în satul acesta, unei oiţe blânde.
n-am pe nimeni, Doamne... Ziua de 14 martie a fost
Fetele s-au trezit, venind spre patul una marcată de sunetul prelung al
lui, toate deodată. Mama, în genunchi, îşi clopotelor, ce se răspândea ca o tânguire tristă peste sat. Preotul a oficiat slujba
jelea soţul, frământându-i trupul cu mâinile. de înmormântare, apoi cu toţii s-au îndreptat spre cimitirul satului. Sicriul a fost
Plumburiu urla prelung, sfâşietor, sinistru... urcat într-un car de lemn, la care erau înjugaţi doi boi ai celui mai gospodar om din
Fetele strigau: sat. Oamenii îl porecleau „Burtă Goală”, aceasta din pricina burţii lui proeminente,
– Tată, nu pleca, cui ne laşi, tată? care nu prea era acoperită. Deseori nasturii de la cămaşă îi săreau şi astfel, burta
Aşa le-au întâmpinat zorile zilei, fără să lui era mai tot timpul la vedere.
readucă suflarea tatălui şi fără ca cineva să În urma carului funebru era bunica Zamfira, bocind şi gesticulând. În spatele
şteargă lacrimile lor. În familia Coşuleanu era ei, bunica Iulia şi bunicul Ion, o ţineau, de braţe pe fiica lor Oltiţa, ce semăna puţin
jale, tristeţe şi multă durere sufletească. cu ce a fost odată: o tânără drăguţă, cu părul şaten şi plină de blândeţe. Mergeau
Spre ziuă, a intrat bunica Zamfira, încet, plângând tăcut, printre suspine.
smulgându-şi părul şi vorbind cuvinte multe Daniela era în braţele unchiului Titi, iar Elena şi Liliana, de-o parte şi de alta a
şi înţelese numai de ea. S-au adunat rudele, braţului său. Cât de mult le lipsea tatăl, măcar că-l pierduseră numai de patru zile.
vecinii şi prietenii apropiaţi. Gheorghiţă a fost Drumul de ţară era greu de străbătut, din pricina pietrelor de diferite
mutat în camera alăturată, pus pe o masă, într- dimensiuni şi a gropilor făcute de ploi. Nu era mult până la cimitir, dar convoiul de
un sicriu negru din lemn. Bunica Zamfira striga oameni mergea încet. La orizont se vedeau crucile ce dădeau de înţeles că acolo
necontenit: era un drum fără întoarcere... cimitirul.
– Gheorghiţă, băietu’ meu, nu-ţi lăsa Daniela a prins frânturi de vorbe de la oamenii din sat, care mergeau în
copiii orfani, dragu’ mamii băiet... spatele lor:
S-au trimis telegrame spre rudele din – Sărmanele orfane! Ce se va alege de fetele răpo­statului Gheorghiţă?
partea mamei, a fost chemat preotul satului şi – Da, da, mai ales că Oltiţa e pocăită. El a fost un om bun şi a lăsat-o să
s-au făcut pregătirile de înmormântare. Oltiţa creadă ce vrea, spuse o altă femeie.
pregătea totul, îmbrăcată într-o rochie neagră, – Ei şi voi! se amestecă o bătrânică. Ce? Doar tot lui Dumnezeu se roagă
lungă şi acoperită cu un batic de culoare femeia şi e corectă şi muncitoare, dar un lucru şi mai bun e că nu bea alcool.
neagră, părea atrasă spre o altă lume, o lume – Aha! Vei fi şi tu una dintre cele ce nu faci sfânta cruce! se repezi cu vorba
mai mult a celor morţi, decât a celor vii. altă femeie din şirul de oameni.
Daniela s-a furişat printre oameni, Glasul preotului readuse liniştea şi toţi îşi îndreptară privirea spre el, cu
ascultându-le şuşotelile, pentru că ei vorbeau respect.
despre bunicii din partea mamei, că vor sosi şi – Să luăm aminte la cuvintele Sfintei Scripturi din Matei, capitolul 4, versetul
ei la înmormântarea tatălui, cu toate că erau 17: „De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: Pocăiţi-vă şi
pocăiţi. credeţi în Evanghelie, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
Inima de copil, a Danielei, frântă de Oamenii ascultau cu luare aminte cuvintele rostite de preot. Femeia care îi
timpuriu, s-a mai înviorat: „O voi vedea pe ţinuse partea Oltiţei, le ghionti pe celelalte două.
bunica Iulia şi pe bunicul Ioan”, se lumină ea – Vedeţi că şi preotul ţine cu pocăiţii?

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Sicriul a fost coborât în groapă. Bunica Iulia, i-a
Pământul şi lacrimile celor dragi cădeau confecţionat Danielei o
zgomotos peste sicriu. Un om solid cu pereche de pantaloni.
barba neagră, a fixat o cruce la capătul Materialul l-a obţinut dintr-o
mormântului. Fratele Oltiţei citi încet pereche de pantaloni ai
inscripţia de pe cruce: “Ca vântul zboară bunicului Ion. Fetiţa era foarte
anii / Pe rând aici venim, / Nimic nu iau cu bucuroasă de pantalonaşii cu
mine / Doar faptele rămân.” bretele, călcaţi la dungă cu
Aici odihneşte robul Domnului, fost fierul de călcat, cu cărbuni
Plutonier major Gheorghe Coşuleanu, fierbinţi scoşi din sobă. I-a mulţumit bunicii,
născut la 7 februarie 1924 - 14 martie 1965.” sărutând-o pe obraji. Despărţirea de Lili şi Elena
a fost cu lacrimi, dar şi cu hohote de râs. Lili
i-a pregătit Danielei, pentru drum, bomboane
din doi morcovi întregi, feliaţi rondele subţiri.
Rămâi cu bine, De la Elena a primit un carneţel şi un creion să
deseneze în timp ce va călători.

mamă! Bunicul Ion şi-a împreunat mâinile pentru
rugăciune. O rugăciune cu lacrimi, dar încrezător
că Dumnezeu va avea grijă de cei ce rămân,

D imineaţa ce a urmat după ziua
înmormântării, n-a fost pentru familia
Danielei la fel ca celelalte dimineţi,
precum şi de cei ce vor pleca. Şi-a sărutat fiica
şi nepoatele, apoi fără să privească în urmă a
pornit hotărât la drum. Unchiul Titi s-a oferit să-i
petrecute în familie. Rudele mamei conducă până la gară. Daniela obosi curând,
discutau despre viitorul celor trei fete, cine astfel trebui să schimbe de câteva ori braţele
să preia responsabilitatea creşterii lor. Oltiţa bunicului cu cele ale unchiului, până ce în sfârşit
îşi frământă mâinile suspinând, nedorind au ajuns la gară. Bunicul a cumpărat biletele,
să se despartă de vreuna din fetele ei. iar pentru Daniela a cumpărat jumătate de bilet.
Daniela, cuibărită în braţele bunicii Iulia, îi Ea sărea într-un picior de colo-n colo, aşteptând
mângâia obrajii şi-i săruta mâinile. nerăbdătoare trenul, pentru că nu a mai călătorit
– Aşa-i bunicuţă, că o să mă duci cu niciodată cu trenul, nu-şi putea imagina cum
tine acasă? Mama pleacă la lucru, Elena este un tren.
şi Lili la şcoală, dar eu nu am cu cine să – Bunicule, trenul este un cal mai mare,
rămân. Acum, după ce tatăl meu şi-a schimbat locul şi stă pentru totdeauna sub cu multe capete, ca în poveştile cu zâne?
rădăcina ierbii, eu nu mai am cu cine să stau. Nu mă lăsa, bunicuţă dragă! – O, nici pe departe, Daniela. Trenul
Bunicilor li s-au umezit ochii şi nemaiavând altă soluţie, au început să facă are o locomotivă cu cărbuni, iar după ea sunt
bagajul Danielei. Celelalte fete au rămas să termine acolo anul şcolar, în grija legate vagoane, care transportă călătorii.
mamei lor. Vagoanele arată ca nişte autobuze. Explicaţiile
Pentru că trenul de după-amiază o ducea pe Daniela departe de familia n-au trebuit să fie prea multe, căci la orizont
ei, se îmbrăcă repede, dorind să‑şi ia rămas bun de la Plumburiu, de la îşi făcu apariţia, alunecând pe şinele de
Turcatul şi de la bunica Zamfira. Plumburiu linse degetele fetiţei, în semn de tren, locomotiva pufăind şi şuierând, scoţând
revedere, apoi primi resturile de mâncare aduse. „Ciudat este şi Plumburiu”, rotocoale de fum şi aburi.
se gândi Daniela. Cât tatăl ei era încă în viaţă, a refuzat să mânânce, iar în – Bunicule, dă peste noi, opreşte-l! a strigat
timpul nopţii urla. Acum, după moartea lui s-a liniştit, ca şi cum ar vrea să Daniela speriată.
spună: viaţa trebuie să-şi urmeze cursul ei obişnuit. Funcţionarul de cale ferată, cu o paletă
Turcatul a primit laptele mult dorit, precum şi o atenţie deosebită din partea ridicată în sus, parcă a mai domolit viteza
Danielei, mângâieri şi vorbe de rămas bun. În drum spre bunica Zamfira, Daniela trenului, care s-a oprit imediat în gară. Daniela
a găsit pe cărare un pai, ca băţul de bambus, în care era un dop de polen dulce. speriată, se ţinea strâns de gâtul unchiului ei,
Ea şi-a adus aminte de cearta dintre surorile ei, când Lili era gata s-o pârască la care s-a şi urcat pe scara unui vagon, căutând
mama pe Elena, ce obişnuia să scoată beţe de stuf, din acoperişul vecinului Ilie, compartimentul indicat pe bilet.
deoarece un roi de albine îşi depunea polenul, în orificiile rotunde ale paielor. – Daniela, stai cuminte aici, să-i ajut pe
Ajunsă la bunica Zamfira, aceasta o cuprinse în braţe şi-i păru sincer rău că bunici să urce bagajele! Daniela privea în jur cu
Daniela trebuia să plece. Bunica Zamfira era prea bătrână să îi poată purta de grijă. sfială. Pe banca alăturată mai erau un domn şi
Bunica i-a dăruit câteva ouă, legate într-un prosop şi o iconiţă veche. o doamnă de la oraş, mai tineri decât bunicii ei,
– Bunicuţo, păstreaz-o dumneata, că eu nu am nevoie de idoli. Această care călătoreau şi ei. Fetiţa i-a salutat cu sărut-
icoană nu mă poate ajuta cu nimic. Numai bunul Dumnezeu ştie să îmi asculte mâna scurt, apoi şi-a plecă ruşinată capul.
rugăciunile. Obrajii îi ardeau şi inima îi bătea cu rapiditate.
– Îmi pare rău Daniela, că nu pot să fiu ca tine, un copil atât de curat la – Ce fetiţă frumoasă! Ce pantalonaşi
suflet, un copil aşa de bun... frumoşi ai tu, călcaţi la dungă. Cum te cheamă
– Pocăieşte-te bunico! Ai auzit că aşa a spus şi preotul satului? şi unde călătoreşti? întrebă domnul din faţa ei
Bunica spuse ceva neînţeles de Daniela, apoi s-au despărţit. Timpul de şi îi întinse o felie de portocală.
plecare s-a apropiat, iar bagajele Danielei aşteptau la uşă. Daniela a primit o
cutie galbenă de carton, din partea mamei, dar nu avea voie să o deschidă,
decât în tren. (continuare în pagina 15)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Cât de înaltă
este iubirea lui
Dumnezeu

„Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin

pentru omul păcătos?
credinţă; pentru că având rădăcină şi temelia pusă în
dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care
este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi
să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu” (Efeseni 3:17-19)
Atunci când planul lui Dumnezeu se va realiza cu noi, El
ne va aşeza “pe înălţimile ţării”, căci El ne promite: „Vei
Să observăm o făgăduinţă cu un caracter specific, fi cap şi nu coadă!” Atunci oamenii vor dori să cunoască
dar care conţine în esenţa ei ceva din dimensiunea iubirii şi ei secretul binecuvântărilor de care ne bucurăm.
divine -. înăltimea: „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Ultima parte a făgăduinţei citate se referă la
Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea bucurie: „Te voi face să te bucuri de moştenirea
sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti tatălui tău Iacov”. Care credeţi că este cea mai
pe Domnul, slăvindu-L şi dacă-L vei cinsti, neurmând valoroasă promisiune din aceste cuvinte? Faptul că
căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi vom primi „o moştenire”? Nu neg în totalitate această
nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în idee. Mă gândesc însă, la atâţia oameni nefericiţi care
Domnul ŞI EU TE VOI SUI PE ÎNĂLŢIMILE ŢĂRII, te voi au primit de la părinţii sau rudele lor moşteniri fabuloase
face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci şi totuşi viaţa le este lipsită de bucurie. Sunt adesea
gura Domnului a vorbit” (Isaia 58:13-14). nefericiţi, hăituiţi de presă, de fisc, de hoţi şi de profitori.
Despre ce oare ne vorbeşte aceaăa ne vorbea Adevărata făgăduinţă a Tatălui ceresc se ascunde în
Mântuitorul atunci când le spunea iudeilor: “Eu am venit cuvintele: „te voi face să te bucuri”. Ceea ce aduce
ca oile să aibă viaţa şi să o aibă din belşug.” ( Ioan împlinire şi fericire nu este cantitatea moştenirii primite,
10:10). Nu acel “dolce far niente”1 după care tânjeşte ci bucuria trăirii, acea bucurie venită de sus, de la Izvorul
majoritatea omenirii; nu acea lenevie lascivă de a trăi sub oricărei bucurii.
baldachin, asemeni unui demnitar fără griji şi înconjurat Cât de înaltă este iubirea lui Dumnezeu faţă de
de servitori. O viaţă îmbelşugată, în concepţia biblică, noi? Nu pot pune capăt gândului pe care am încercat
înseamnă o viaţă activă, cu ţinte precise, o viaţă trăită spre să-l conturez, fără să mă gândesc şi la alte numeroase
slava lui Dumnezeu şi spre binele semenilor, singura care exemple biblice. Cât de înaltă a fost iubirea cerului faţă
ne poate aduce împlinirea şi fericirea. de Rahav, acea prostituată canaanită, sortită nimicirii
„Eu te voi sui pe înălţimile ţării”, ne promite Tatăl împreună cu locuitorii Ierihonului? Dumnezeu a făcut
ceresc. Făgăduinţa aceasta nu se referă doar la viaţa din ea, datorită credinţei de care a dat dovadă, o mamă
viitoare, ci chiar la viaţa care ne este dată să o trăim acum. în Israel, o verigă în genealogia regelui David şi a
Priviţi, spre a vă convinge şi mai mult, spre experienţa unor Mântuitorului lumii.
oameni ai lui Dumnezeu ca Avraam, Iosif, David, Daniel şi Cât de înaltă a fost iubirea cerului faţă de Levi,
atâţia alţii! O viaţă de invidiat! Apropo de invidie, dacă vom vameşul corupt şi păcătos, dispreţuit de propriul său popor
fi credincioşi principiilor sfinte, Dumnezeu ne va aşeza în şi fără nicio perspectiva de a-şi găsi împlinirea şi fericirea
locuri pentru care vom fi invidiaţi de cei din jur. Mai mult în această viaţă? Mântuitorul a făcut din el un ucenic iubit,
decât atât, îndrăznesc să afirm că, dacă un creştin nu este apoi un apostol al harului, iar în final, autorul celei mai
invidiat de semenii săi, nici măcar pentru un singur lucru, răspândite cărţi din lume - Evanghelia lui Matei.
atunci înseamnă că este ceva în neregulă cu viaţa sa, în Cât de înaltă a fost iubirea cerului faţă de Petru?
relaţia lui cu Dumnezeu. Înseamnă că planul cerului încă Dintr‑un pescar impulsiv, ce se dorea mereu în fruntea
nu s-a realizat cu el. celorlalţi, Isus a făcut un apostol al Evangheliei, un nume
Cum am putea să-i atragem pe oameni la Hristos, dacă ce este scris veşnic pe una dintre cele douăsprezece
ei nu văd la noi haruri deosebite din partea lui Dumnezeu? temelii ale Noului Ierusalim.
1 Atitudinea de a se complăcea în trândăvie, socotită ca plăcută; (continuare în pagina 18)
plăcută trândăvie. [< it. (il dolce) far niente].  DEX
1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

„Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare
că are dreptate, dar vine celalt şi-l ia la
cercetare” (Proverbe 18:17). „Dacă vezi
un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să
nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât
de la el” (Proverbe 29:20).
Pentru educarea urechilor noastre,
să ne folosim de câteva exemple din
istoria biblică. Când Dumnezeu a vorbit cu glas de tunet
de pe Sinai, poporul a venit cu o propunere la Moise,
cerându-i să fie atent la glasul Domnului, pentru a le
transmite corect cuvintele Lui şi s-a angajat ca să asculte
cu aceeaşi atenţie ceea ce venea prin gura lui, din partea
Domnului (Deuteronom 5:22-33). Propunerea lor a fost
apreciată de Dumnezeu, care va aprecia şi pe cei ce iau
aminte cu înţelepciune la glasul celor creaţi după chipul şi
asemănarea divină, fără să judece pripit, aşa cum bine a
înţeles învăţătorul Nicodim, când a spus: „Legea noastră
osîndeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce
face?” (Ioan 7:51). El se referea la osândirea nedreaptă a

A şti să asculţi; Domnului Isus, care avertiza mereu pe cei ce-L ascultau
referitor la felul în care ascultă, la atenţia cu care ar trebui

a şti să vorbeşti
să recepţioneze orice cuvânt: „Luaţi seama, deci, la felul
cum ascultaţi...” (Luca 8:18).
Cuvintele pe care le auzim trebuie interpretate
cu judecată (1 Corinteni 10:15). Trebuie să analizăm
„Martorul mincinos va pieri, dar omul care cu dreptate punctul de vedere al altora, fără gânduri
ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbîndă” preconcepute şi atitudini agresive, ci cu amabilitatea
dragostei. Cel mai bun mod de a asculta şi a vorbi va
(Proverbe 21:28). fi „dictat” de călăuzirea Duhului Sfânt, care de altfel,
ar trebui să guverneze toate simţurile şi atitudinile celor
Dacă a nu şti, sau a nu dori să vorbeşti adevărul,
credincioşi. Asistenţa lui ne-a fost promisă de Domnul şi
înseamnă moarte; înţeleptul vine în ajutorul celor ce
în momentele cele mai critice (Luca 12:12).
trebuie să depună o mărturie, învăţându-i secretul unei
Rezultatele unei ascultări corecte, urmate de
vorbiri cu succes: „ascultă bine”. Sunt două feluri de
vorbiri fără „izbândă” pot fi obsevate şi în două
mincinoşi: cei cu intenţii rele şi cei ce vorbesc fără să
episoade din vremea lui David. Când o femeie din Tecoa
deţină informaţii reale, dar toţi au în final aceeaşi soartă:
prezintă o istorie ipotetică regizată de Ioab, regele nu-şi dă
moartea. Şi dacă în instanţă – la tribunal, nu-i de dorit să fii
seama despre ce este vorba, la prima ei luare de cuvânt şi
martor, intrând adesea în conflict cu una din părţi, dacă nu
crede că este o anumită problemă ce poate fi rezolvată de
cu amândouă, dar în dezbateri sau discuţii libere, haideţi
unul din administraţia sa. Dar când ascultă în continuare
să învăţăm, întâi, să ascultăm şi apoi să vorbim, în aşa fel
depoziţia femeii, înţelege tot fenomenul, inclusiv ceea
ca viaţa şi nu moartea să fie efectul cuvintelor noastre.
ce-i revenea lui din acest demers. Problemele însă
„Ascultă bine” – înainte de a depune mărturie
degenerează şi mai târziu, cu ocazia uzurpării tronului
prin a cerceta cu atenţie dosarul unui proces, să înţelegi
său şi a conflictului ce a urmat, tânărul Ahimaţ insistă să
firul evenimentelor şi sensul cuvintelor vorbite sau scrise
transmită vestea victoriei militare din pădurea lui Efraim,
de alţii. În acest sens, Scriptura recomandă o ascultare
în războil civil cu armata lui Absalom. El aleargă şi ajunge
atentă şi liniştită, pentru a putea cântări bine orice
primul, dar se bâlbâie şi nu poate oferi informaţii concrete
vorbă: „Pleacă-ţi urechea şi ascultă...” (Proverbe 22:17);
despre soarta conducătorului rebel. De ce? Pentru că nu
„Cuvintele înţelepţilor, ascultate în linişte...” (Eclesiastul
a ascultat bine, nu a fost atent şi cei din cetate au trebuit
9:17). Totodată, îndeamnă la evitarea audierii celor rău
să aştepte un alt sol, care era corect informat, măcar că şi
intenţionaţi, care pot influenţa prin declaraţiile lor nedrepte:
el a ajuns să fie înţeles greşit de regele al cărui fiu vinovat
„Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită şi
murise.
mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare” (Proverbe
Un alt exemplu de oameni care au greşit în felul în
17:4); „Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor
care au ascultat şi au vorbit spre pierzarea lor, este al
mincinoase, toţi slujitorii lui sunt nişte răi” (Proverbe 29:12).
unora care se credeau înţelepţi şi cu experientă, „căci
Să ne ferim de cei care acuză cu uşurinţă şi de cei care
întotdeauna au dreptate, după cum atenţiona Solomon: (continuare în pagina 15)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara

partea a 10-a

R: De ce am tratat aceste două subiecte împreună? timp, dar a început iarăşi să consume... şi dualitatea aceasta a fost
Pentru că pornografia sub nicio formă nu ar fi ajuns la o povară prea grea pentru el: să fie şi omul care merge la Biserică
răspândirea de astăzi dacă nu ar fi existat Internetul. şi să fie şi cel care stă în faţa calculatorului privind pornografie -
Precizez că nu vreau să fac acum o interpretare a cărţii nu a putut! Nu a putut şi atunci a spus: „Am văzut că la consumul
Apocalipsa din Biblie, ci vreau doar să spun că mi se ăsta eu nu pot să renunţ, nu pot... sunt incapabil, aşa că renunţ la
pare interesant ce scrie în Apocalipsa 17:1 - „Apoi unul Biserică, pentru că eu nu mai pot să merg acolo aşa”.
din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire, a venit R: Probabil că la fel gândesc şi mulţi tineri şi adolescenţi, nu doar
de a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata adulţi...
curvei celei mari, care şade pe ape mari’”. Este ciudat Prof. Virgil Drăgan: Era undeva un post de radio unde seara,
faptul că unul dintre cuvintele-cheie folosite atunci când după ora 10, era pusă o întrebare, atât, doar o întrebare: „Ştii unde
vorbim de Internet este legat în mod simbolic de ape este fiul sau fiica ta la ora aceasta?...” Pentru faptul că s-a ajuns la
şi anume este vorba de cuvintele „navigare, a naviga, situaţia dependenţei fiului tău de Internet, la situaţia dependenţei
navigăm de pe un site pe altul” etc. Unii navighează... vieţii lui de nemernica manifestare a pornografiei, nu cumva este de
pe „ape mari”... Apocalipsa continuă: „Cu ea au curvit vină lipsa ta din viaţa copilului tău? Dacă este aşa, atunci schimbă
împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au direcţia, dacă este aşa, întoarce-te! Dumnezeu este Cel care poate
îmbătat de vinul curviei ei! Ţinea în mână un potir de totul, Dumnezeu este Cel ce te va ajuta. „Nu m-a-ntrebat cine sunt,
aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. nici n-a luat piatra ca să dea, ci lăsându-şi însemnul pe
Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel pământ mi-a transformat lacrima în stea” (Lidana).
mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului’”. Lacrima ta de astăzi, în faţa aparentei neputinţe,
Dar intervine Dumnezeu, iar Biblia scrie: „El a judecat se poate transforma în stea. Cel ce poate face
pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, minunea asta este Dumnezeu, care poate totul.
şi a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei”. Încă o Dragă Ioane, să-ţi fie inima binecuvântată,
dată vreau să precizez că acesta nu este un demers oriunde ai fi.
teologic şi nu este o interpretare a Bibliei, ci sunt doar
R: Am făcut un sondaj de opinie într-un complex
simple observaţii de natură jurnalistică. Revenind acum
studenţesc din ţară şi respondenţii afirmau
la documentar, am întrebat-o pe soţia unui bărbat
că petrec în medie 2 ore/zi vizionând site-uri
dependent de pornografie despre starea soţului ei şi
pornografice, dar culmea este că nu vedeau
posibile soluţii pentru problema lui.
nimic în neregulă în această îndeletnicire.
Soţia unui bărbat dependent de pornografie: Soţul De ce credeţi că ar trebui să se simtă cineva
meu este în căutare, dar ştiu că ceea ce caută el nu vinovat în această situaţie?
poate să găsească decât acolo de unde a plecat, adică
Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul
la Dumnezeu. Motivul pentru care nu a mai vrut să vină
Repha’El din Arad: Este o întrebare foarte
la Biserică a fost acesta: „Nu pot, eu nu pot să fiu ceea
bună, o întrebare extraordinară, ca să aflăm
ce trebuie să fiu”... pentru că se murdărea cu imagini...
motivul pentru care trebuie să se simtă cineva
ştia care este standardul moral al lui Dumnezeu şi nu
vinovat în timpul sau după ce a vizionat scene
a putut să stea acolo. Atunci când a venit la Biserică
pornografice. Noi avem de-a face cu păcate şi
nu a mai consumat... probabil a rezistat o perioadă de
cu păcatul. Păcatele sunt acţiunile noastre de
12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

fiecare zi, care nu aparţin sferei de sfinţenie pe care Dumnezeu găsim şi în Grecia antică, pe farfurii,
ne-o propune. Păcatul însă, sau natura noastră păcatoasă, este pe vase sau chiar şi reprezentarea
de fapt, ceva ce ţine de felul nostru de a fi şi din cauza aceasta unor divinităţi sub formă de statuete
noi avem nevoie de salvare, avem nevoie de ajutor, ca să biruim. cu organe sexuale proeminente sau
Atunci când un om se naşte din nou, el este, de fapt, născut din ca reprezentări ale fertilităţii etc. Era o
nou de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu creează o altă natură. formă primară de pornografie. În zilele
Natura cea veche rămâne în noi, dar lângă ea vine o nouă creaţie, noastre, de la descoperirea fotografiei
o natură nouă, o natură dumnezeiască. şi mai târziu a cinematografiei, asistăm
R: „La mulţi copii se constată neputinţa de a asculta sau de a urmări la o explozie a pornografiei. Pornografia în format video
cu atenţie o expunere oarecare, chiar şi o simplă discuţie. Aceasta este cea mai agresivă. Am întâlnit familişti care au
deoarece la aceşti copii nu s-au dezvoltat suficient abilităţile auditive căutat îmbunătăţirea relaţiei intime prin descoperirea
care vizează distingerea sunetelor şi analiza mesajelor verbale, unor noutăţi în materie, inspirându-se din filme
prin vizionare concentrându-şi atenţia în special asupra efectelor pornografice, ceea ce este cum nu se poate mai grav,
vizuale, ei nu şi-au antrenat suficient mintea ca să înţeleagă şi să cum nu se poate mai rău. Ceea ce este afişat acolo
reţină în mod discursiv şi s-au deprins să ignore mesajele vorbite”, e departe de a fi real. Asemenea oameni s-au expus
afirmă Virgiliu Gheorghe. şi se expun demonilor de curvie, care le manipulează
viaţa sexuală şi care le distrug, în final, căsnicia.
Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din
Arad: Revenind acum la natura umană, un om care are o natură R: Aşadar la nivelul relaţiilor pe orizontală cu cei din jur,
dumnezeiască în el, dar mai greşeşte din când în când şi acţionează şi pe verticală, cu Dumnezeu, pornografia distruge mai
în baza naturii lui păcătoase, este un om pe care Dumnezeu îl rău decât un cancer.
numeşte un sfânt, însă el greşeşte din când în când. În schimb, Radu Mureşan, R: Dependenţa de pornografie poate
pe un om care are doar natura păcătoasă, Dumnezeu îl numeşte continua şi după căsătorie?
păcătos şi omul acela are nevoie de salvare. Natura celor care nu Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford
sunt ai lui Dumnezeu, nu-I aparţin, nu sunt fiinţe născute din Duhul din Anglia, teolog: Patima aceasta poate continua şi
lui Dumnezeu, este doar natura păcatului. Ei nici n-au idee că sunt după căsătorie şi sunt mulţi căsătoriţi care au intrat în
vinovaţi şi nici măcar nu simt niciun fel de vinovăţie la consumarea patima aceasta şi îşi ruinează chiar şi căsătoria din
pornografiei. Un om care simte deja vinovăţie, acela este deja atins cauza aceasta. Prima întrebare este: Oare căsătoria
de Dumnezeu, pe acela Dumnezeu Şi-a pus amprenta, i-a dat deja îi „repară” pe cei dependenţi? Poate da, poate nu!
o altă natură. Depinde de om, depinde dacă el vrea cu adevărat
R: Dar care este problema cu aceste imagini, ce impact sau efect să scape. Dacă el vrea într-adevăr să scape, atunci
au asupra creierului uman? căsătoria îi este un ajutor şi un ajutor mare, pentru că
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: Problema este legată nu sunt multe aspecte prin care poate fi eliberat, dar nu
doar de cantitate şi de ceea ce se produce la nivelul creierului, dar este eliberat în mod automat. Sunt mulţi care sunt
mai este şi faptul că aceste imagini mai au o însuşire nedorită, şi căsătoriţi şi după căsătorie au căzut în cursa aceasta.
anume că omul este făcut să perceapă Trebuie mare grijă când intri în căsnicie. Dacă ai fost
imaginile într-o anumită cadenţă. prins de pornografie, mai întâi curăţeşte-te cât mai
La televizor cadrele imaginii mult de patimă, caută un om spiritual cu care să discuţi
se schimbă cu o repeziciune problema, ca să ai un ajutor când intri în căsătorie.
prea mare, încât de multe ori R: Care este impactul mass-mediei în general asupra
nici măcar nu mai apuci să civilizaţiei umane?
citeşti ce este scris. Se pare Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: În miezul
că normalitatea este la sub creierului există acel „creier limbic”, care mai este
12 cadre/minut, deci această denumit şi „creierul emoţional”. Aceste structuri sunt
rată crescută a schimbărilor compuse dintr-un ţesut neuronal diferit de cel al
de cadru inhibă activitatea cortexului de la suprafaţă. Cortexul de la suprafaţă
conştientă ca mecanism este denumit „cortexul cognitiv”, care are legătură
automat de autoprotecţie în faţa cu cunoaşterea. Miezul creierului, adică creierul
mulţimii de informaţii, încât creierul limbic, este implicat în emoţii, sentimente, în reacţiile
suprasolicitat va decupla atenţia, de supravieţuire. Aceşti neuroni interacţionează şi
putându-se astfel intra chiar într-o comunică unul cu altul prin diferite substanţe pe care
transă hipnotică! noi le numim „neurotransmiţători”, care sunt nişte
R: Vizionarea pornografiei este oare doar molecule chimice. Sistemul neuronal al creierului
o simplă distracţie sau o relaxare? Sunt este stimulat de stimuli naturali precum mâncatul,
oare neutre aceste imagini? băutul, activitatea sexuală, îngrijirea maternă, dar
Ioan Brie, pastor: Cu siguranţă. Rădăcinile
pornografiei sunt vechi. Imagini pornografice

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

şi de anumite substanţe precum alcoolul, umane. Băieţii consumatori de pornografie dezvoltă încă de
nicotina, cocaina, drogurile sau imaginile de timpuriu comportamente sexuale agresive, iar fetele dezvoltă
pe Internet, de la televizor şi altele. asupra sexualităţii o viziune în care abuzul şi violenţa sunt
Student 10 - Vox-pop pe stradă: Cred că considerate normale şi sunt acceptate. Viaţa persoanelor
sunt mulţi care depind de Internet în ziua implicate în industria pornografică mai este marcată şi de
de astăzi, mai ales tinerii, pentru că acolo consumul de droguri, exploatare şi practici sexuale obscure.
găsesc de-a gata cam tot ce caută. Unii consumatori de pornografie au fost inspiraţi de scenele
violente pe care ulterior le-au imitat. Pornografia are, deci,
R: Cum se poate defini dependenţa, dincolo
un rol în formarea comportamentului infracţional. Viaţa
de timpul de care ai nevoie pentru şcoală sau pentru serviciu.
adolescenţilor - fete şi băieţi - este afectată, în sensul că
Care este motivul pentru care tinerii stau pe Internet? Au
datorită imaginilor pornografice aceştia pot dezvolta un
nevoie de prieteni, de relaţii, de dragoste? Tu cam cât petreci
comportament sexual riscant şi deviant, iar promiscuitatea
pe Internet în fiecare zi?
este considerată un mod normal de viaţă. Un rezultat al
Student 10 - Vox-pop pe stradă: De la 1 oră până la 3-4-5 consumului de pornografie este impotenţa în relaţia cu un
ore pe zi... partener real, fapt căruia i se adaugă depresia şi nefericirea.
R: Există legătură între pornografie şi dependenţa de Utilizatorii trăiesc sentimente de dezgust şi ruşine datorită
Internet? interesului pentru imagini care înainte le-ar fi creat repulsie.
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: Aşa cum spuneam, Pornografia le afectează nu doar viaţa sexuală, ci toate
acest creier limbic, acest creier din interior, este stimulat de aspectele existenţei lor. Unii bărbaţi şi-au pierdut serviciul,
activităţile noastre obişnuite, dar şi de substanţe ca alcoolul, soţiile, copiii. Pierderile sunt enorme. Unii consumatori de
nicotina şi chiar de... imagini. Neuronii respectivi sunt foarte pornografie devin conştienţi de răul la care se expun şi fac
diverşi. Prin funcţionarea lor, prin interconectarea lor, produc eforturi pentru a se elibera de această dependenţă. Mulţi
plăcere şi orice om mănâncă cu plăcere până se satură, bea oameni consideră pornografia ca fiind o problemă personală,
la fel, cu plăcere, activitatea sexuală are şi ea farmecul ei, un drept al lor, care nu îi afectează pe ceilalţi, ceea ce este
îngrijirea maternă produce pentru mamă o bucurie. Toate ilogic Unele lucruri sunt pur şi simplu greşite în principiu, iar
aceste emoţii se produ la nivelul acestui creier din interior, de pornografia este una dintre marile boli sociale, considerată
aceea acest creier interior, limbic, se mai numeşte sistemul ca atare de cei mai mulţi oameni, inclusiv de majoritatea
care procură plăcere. Orice substanţă care interferează, celor dependenţi de ea”. Aşadar pornografia este libertate
care intră pe aceste circuite neuronale, riscă să producă sau robie? Relaxare sau blestem? Care sunt ultimele efecte
dependenţă... ale pornografiei asupra unui om?
R: La finalul acestui documentar aş vrea să selectez Ioan Brie, pastor: Pornografia distruge dezvoltarea psihică
câteva idei din studiul „The Social Costs of Pornography: sănătoasă, distruge percepţia sănătoasă asupra intimităţii, a
A Statement of Findings and Recommendations”, apărut vieţii conjugale, distruge încrederea între parteneri, între soţi,
în Statele Unite în 2010, cu privire la costurile sociale ale distruge libertatea în exprimarea dragostei în viaţa sexuală şi,
pornografiei. Acest studiu a fost compilat de doamna prof. paradoxal, oamenii caută libertatea inspirându-se de acolo,
Olimpia Popa pentru Alianţa Familiilor din România şi dar, de fapt, ei ajung robi. Este o întinare a minţii, este o
publicat pe Internet. „La consumatorii cronici de pornografie întinare mentală, o dedublare. Orice ai face, oricum ai pune
se constată o desensibilizare progresivă în faţa imaginilor, şi ai întoarce lucrurile, PORNOGRAFIA ESTE O FORMĂ DE
ceea ce îi determină să caute imagini din ce în ce mai IDOLATRIE. Subtilitatea amăgirii este foarte, foarte perfidă.
violente şi din ce în ce mai şocante. Pornografia modelează Oamenii vor spune că doresc să se informeze, că doresc să
în plan social aşteptările legate de comportamentul sexual elimine rutina din căminul lor, dar nu fac altceva decât să-l
feminin. Soţiile caută, în general, relaţii maritale bazate pe poftească pe cel rău şi îşi înrobesc sufletul şi se nimicesc.
respect reciproc, onestitate şi iubire romantică. Pornografia Domnul Isus a spus că dacă un bărbat se uită la o femeie ca
promovează exact opusul: relaţii bazate pe lipsa respectului, să o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
detaşare, promiscuitate şi abuz. Rapoartele medicale arată R: Acest adevăr este valabil şi pentru femei şi pentru
că atunci când descoperă utilizarea pornografiei pe Internet copii, pentru oricine cochetează cu distrugătorul păcat al
de către soţ sau partener, femeile trăiesc sentimente de pornografiei. Stimaţi cititori, aici se încheie acest documentar.
trădare, neîncredere şi mânie. Pe lângă costurile psihice Chiar dacă este un subiect sensibil şi neplăcut, am încercat
ale unei astfel de descoperiri, ea poate fi urmată de divorţ să-l abordăm cu înţelepciune, cu bun simţ şi cu respect, dar
sau despărţire. În aproape 60% dintre cazurile de divorţ din în acelaşi timp cu fermitate şi claritate.
ultimii ani, una dintre părţi avea un interes obsesiv pentru Dumnezeu să vă binecuvânteze!
pornografia pe Internet. Consumul de pornografie pe Internet
poate dăuna în special copiilor. Internetul şi celelalte mijloace
media expun copiii, cu sau fără voia lor, la pornografie Versiunea completa a acestui documentar se poate
extrem de violentă, nelăsând posibilitatea niciunui control gasi pe www.ioanciobota.wordpress.com
eficient din partea părinţilor. Pornografia a infectat copilăria www.rve-timisoara.ro
copilului modern, deformând imaginea corectă a sexualităţii

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Continuare de articole
„Mai sunt multe alte lucruri..., care, dacă s-ar fi scris cu de amănuntul, cred că
nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris”
Ioan 21:25b

(continuare din pagina 9) (continuare din pagina 11)

Daniela A şti să asculţi;
Daniela a salivat de plăcere, când a văzut bucata de
portocală; bunătate de fruct, foarte rar întâlnit pe acele vremuri,
a şti să vorbeşti
în România. Numai cei cu funcţii mari aveau acces la asemenea toţi atenienii şi străinii, care stăteau în Atena, nu-şi
delicatese. petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună
– Mulţumesc foarte mult! răspunse Daniela. A înghiţit sau să asculte ceva nou” (Fapte 17:21). Neascultând
repede bucăţica de portocală, aproape înecându-se, dar minune, cu băgare de seamă cuvintele mântuitoare rostite prin
că şi-a dat drumul la vorbă, uitând faptul că este străină, orfană şi Pavel, ei l-au întrerupt batjocoritor: „Asupra acestor
nu a mai călătorit niciodată cu trenul. lucruri te vom asculta altădată” (Fapte 17:32).
– Pantalonii mi i-a cusut bunica Iulia, domnule, din Putem învăţa cum să ascultăm şi să vorbim
pantalonii mai vechi, ai bunicului. Apoi să ştiţi că i-a mai „cu izbândă” din experienţele unor oameni înţelepţi
rămas material şi o să-mi mai facă încă o pereche. şi cu suflet curat. Să evităm atitudinile greşite de
Bunicii au intrat şi ei în compartiment, salutând politicos, aborbare a problemelor unor oameni: amintirea
iar bunica Iulia, auzindu-şi nepoata povestind despre ea, s-a unei vinovăţii din trecut, trecerea sub tăcere a unor
cam îmbujorat în obraji. A tras fetiţa de mână, s-o facă atentă, aspecte care pot fi în favoarea cuiva, negarea unor
că nu trebuie să spună tot ce ştie, unor străini. Bunicul a aşezat sentimente sau vorbe rostite sau abandonarea unor
bagajele, apoi s-a dus la fereastră să-şi ia la revedere de la relaţii şi a ajutorului reciproc. Evreii din teritoriul de la
fiul său Titi, care nefiind căsătorit, la cei douăzeci şi patru răsăritul Iordanului, erau să cauzeze, prin greşeala
de ani ai săi, avea să mai rămână, să-şi îngrijească sora, cu lor de a zidi un altar uriaş şi graba de evaluare a
aprovizionarea lemnelor şi s-o ajute la gospodărie. gestului lor de către ceilalţi de la apusul râului, un
Daniela şi-a lipit obrazul de fereastra trenului şi îşi flutură război civil, cu cei pe care îi ajutaseră şi de care se
mânuţa, în semn de rămas bun. Dar oare de ce, odată cu plecarea despărţiseră cu bine. Salvarea s-a realizat printr-o
trenului, inima ei simţi dureros despărţirea de locurile natale, de ascultare bună, sub conducerea preotului Fineas şi
mama ei şi de surori? O parte din fiinţa ei dorea să rămână acasă, vorbirile care au urmat au lăsat în urmă pacea de care
iar cealaltă parte era atrasă spre bunica Iulia, simţind iubirea în aveau atâta nevoie după drumul pustiei şi războaiele
cuvintele şi îmbrăţişările ei. de cucerire a Canaanului (Iosua 22). Profetul Daniel,
Trenul galopa fascinant, iar copacii parcă alergau îndărăt. omul care a primit de la Dumnezeu înţelepciune în
tinereţe, dovedeşte capacitate de ascultare şi vorbire
Câmpiile şi dealurile presărate cu violete şi toporaşi, chiar şi
în favoarea vieţii, pe când ceilalţi magi şi înţelepţi
pâlcurile cu ciuboţica-cucului, toate aceste privelişti minunate,
ai vremii, s-au dovedit incapabili să „frâneze” mânia
nu puteau oare impresiona locomotiva, pentru a opri sau
împăratului care este „un vestitor al morţii”. După ce
măcar a merge mai încet, pentru a putea fi mai bine admirate
a cerut lui Arioc informatii concrete despre problema
acele frumuseţi? Din tren se putea observa cum turme de oi, cu
în cauză, „Daniel a vorbit cu minte şi cu judecată lui
blânzii mieluşei, se retrăgeau spre stână, căci seara se apropia
Arioc” (Daniel 2:14), obţinând salvarea vieţii multora
pe nesimţite. Soarele abia se mai vedea la orizont, astfel
şi dezvăluirea unor lucrări spre slava lui Dumnezeu.
umbra serii îmbrăţişa pădurea, pajiştea, iar cirezile de vite În concluzie, credincioşii care cunosc Scripturile
se retrăgeau spre sat, mânate de băieţi harnici sau de vreun trebuie să fie exemple de oameni care ştiu să vorbească.
bătrân cu cojocul pe umeri. Viţeii zburdalnici, care rămâneau în Pavel îi scria lui Timotei, care cunoştea cele scrise încă
urmă, erau şi ei mânaţi pentru a ţine pas cu turma. din copilărie, să fie, mai întâi o pildă prin cuvintele lui:
Daniela a auzit conversaţia bunicilor cu domnii din „fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare...”
compartiment, cum că au fost la înmormântare şi a trebuit să-şi (1 Timotei 4:12). Din Scripturi şi de la cei înţelepţi, care
ia nepoata cu ei, deoarece a rămas fără tată. au pus în practică aceste cuvinte dătătoare de viaţă, poţi
– Sărmana fetiţă, o compătimiră ei, va fi lipsită de tată tot învăţa şi poţi deveni un om folositor comunităţii. Aceste
restul vieţii şi e greu în viaţă, să străbaţi fără tată. principii trebuie însuşite în perioada de formare a
Daniela s-a întors brusc, intervenind în conversaţia lor: vieţii, căci mai târziu lucrurile se mişcă mai greu şi
– Nu domnilor, eu nu sunt orfană, adică vreau să spun trecutul rămâne cu efectele lui, ce nu întotdeauna pot fi
că eu voi avea, de acum încolo, un alt Tată: pe Dumnezeu. Aşa îndepărtate în totalitate.
mi-a citit mama din Biblie, că El este Tatăl orfanilor. Domnilor, nu Ferice de copiii şi adolescenţi care care ştiu
numai eu nu am tată, sunt mulţi copii ca şi mine, dar Dumnezeu că ascultarea trebuie realizată cu promptitudine, iar
promite că El le va fi Tată. El se va îngriji de viitorul meu. vorbirea cu multă chibzuinţă, fie acasă, fie oriunde
în altă parte: „Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei
(va urma) fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la
Draga Ujeniuc vorbire...” (Iacov 1:19).
Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Fântâna care nu a mai adăpat pe nimeni Cele trei site

Î Î
n apropierea unei case ţărăneşti se afla o fântână. Apa ntr-o zi, un om a venit la un înţelept şi i-a spus: „Ascultă,
din această fântână era rece, curată şi gustoasă. Ceva învăţătorule, trebuie să-ţi povestesc cum s-a comportat
nemaipomenit! Cu totul enigmatic era faptul cum de ea prietenul tău”. „Numai puţin, îl opri înţeleptul. Ai trecut ceea
nu secase niciodată, nici măcar în perioadele cele mai ce vrei să spui prin cele trei site?” „Care trei site?”, întrebă
secetoase. Dar a venit epoca marilor modernizări, când omul plin de mirare. „Întocmai, prietene, trei site. Să
casa a fost mărită şi au fost montate conducte moderne cercetăm dacă tot ceea ce vrei să-mi spui poate trece prin
pentru apă. Acum fântâna nu mai era de folos. Ea a fost cele trei site: Prima sită este a adevărului. Ai verificat dacă
închisă şi sigilată şi aşa a rămas mai mulţi ani până când, tot ceea ce vrei să-mi spui e adevărat?” Omul îi răspunse:
într-o bună zi, ţăranul a fost curios să privească înăuntru. „Nu, le-am auzit şi eu la rândul meu şi...”. „Bine, dar te-ai
A deschis-o şi a observat că fântâna secase complet, iar folosit de a doua sită, cea a bunătăţii? Dacă ceea ce vrei
ţăranul s-a mirat şi s-a întrebat din ce cauză s-a întâmplat să-mi povesteşti nu e tocmai adevărat, nici bun, vrei cel
acest lucru. puţin să mi-o spui cu bunătate?” „Păi...”, răspunse celălalt
De aici, noi putem învăţa că cel ce nu vrea să ajute, cu ceea şovăind. „Aşa, spuse înţeleptul. Să încercăm atunci să ne
ce are pe semenii lui, va pierde binecuvântarea Domnului. folosim de cea de-a treia sită şi să vedem dacă ceea ce
vrei să-mi povesteşti este de folos”. „De folos? Păi nu ştiu
dacă...” „Atunci, spuse înţeleptul surâzând, dacă ceea ce
Rugăciunea pentru viaţa mea vrei să-mi spui nu e nici adevărat, nici bun şi nici de folos,
prefer să nu ştiu, iar pe tine te sfătuiesc să uiţi totul”.

C
ând eram tânăr am fost un revoluţionar. Atunci mă
rugam: „Doamne, dă-mi putere să schimb lumea”. Pe la Bobul de grâu
jumătatea vieţii mi-am schimbat rugăciunea: „Doamne, ajută-

U
mă să-i schimb pe cei cu care trăiesc şi cu care intru în contact: n bob de grâu s-a ascuns în hambar. Nu voia să fie
familia, prietenii, colegii de muncă. Atunci voi fi mulţumit”. semănat; nu voia să moară; nu voia să se jertfească.
Acum când am îmbătrânit şi zilele-mi sunt numărate, rostesc Voia să-şi salvze viaţa. Aşa nu a devenit niciodată pâine. Nu
doar o singură rugăciune: „Doamne, ajută-mă să mă schimb a ajuns niciodată pe masă; nu a fost niciodată binecuvântat
pe mine însumi”. Ce bine ar fi fost dacă de la început m-aş fi şi împărţit; nu a dăruit niciodată viaţă; nu a dăruit niciodată
rugat astfel. Nu mi-aş fi risipit viaţa. bucurie. Într-o zi, a venit stăpânul. Împreună cu praful din
hambar, a aruncat la gunoi şi bobul de grâu.

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Un tată credincios

Î
ntr-un spital, se afla un băieţel care trebuia operat. Tatăl faptul că oricum venim la fântână, goale
său îl adusese la spital şi acum căuta să-l încurajeze sau pline, totuşi ne întoarcem pline”.
pe micuţ.” Tată, strigă băieţelul, dacă vei rămâne lângă Cine se gândeşte la binele pe care-l
mine nu-mi va fi teamă!” „Bine, a spus tata, voi rămâne face nu-şi face probleme că mereu este
lângă tine!” Doctorul i-a permis şi când anestezia şi-a făcut obosit, dar cine priveşte numai la efort pierde „gustul”
efectul, i-a zis: „Acum puteţi pleca”, urmează operaţia. „Vă faptelor bune.
rog, a zis tatăl copilului, permiteţi-mi să rămân undeva
aici deoparte, pentru că i-am promis copilului că nu voi
pleca”. Operaţia a reuşit bine şi când copilul a dat primele Nimeni nu poate scăpa mai ieftin
semne de revenire conştientă, a observat cum tata îl ţinea

A
de mână. A zâmbit şi a putut întreba în şoaptă: „Tata, eşti lbert Hoffmann, pionierul lucrării misionare din Noua
aici?”. Primind un răspuns afirmativ, a adormit din nou, Guinee a povestit cum papuaşii, dacă voiau să devină
ştiind că tatăl lui va rămâne lângă el. Aşa ne veghează pe creştini, aprindeau un foc mare şi se apropiau cu braţele
toţi Tatăl nostru care este în ceruri. Slăvit să fie în veci! pline de statuetele idolilor, obiectele magice şi amuletele pe
care le folosiseră la slujirea zeilor. Era o mare sărbătoare
a botezului lor. La aceasta participau şi păgânii din
Două găleţi vecinătate. Odată, a observat o tânără femeie care venise
aproape de foc cu braţele încărcate de amulete şi idoli. În

A
răţi aşa de nemulţumită”, spuse o găleată unei alte clipa când trebuia să arunce în foc toate aceste obiecte, nu
găleţi în timp ce mergeu spre fântână. „Da! spuse s-a putut hotărî. Erau lucruri care au făcut parte din viaţa
cealaltă, tocmai mă gândeam cât de inutil este faptul de-a strămoşilor ei; tot trecutul ei era legat de aceste obiecte
fi umplute din nou, dacă şi aşa întotdeauna ne întoarcem şi nu se putea despărţi uşor de ele. A dat înapoi. Dar i-a
înapoi goale”. „Asta-i bună! spuse prima. Niciodată nu venit gândul că, dacă nu le lepăda nu se putea apropia
m-am gândit la aşa ceva. Întotdeauna mă bucur pentru de Isus Hristos şi să-I aparţină Lui. A făcut iarăşi trei paşi
înainte şi din nou a dat înapoi. Atunci misionarul s-a dus la
ea şi i-a zis: „Dacă nu eşti hotărâtă este mai bine să amâi
botezul”. Când a auzit aceste cuvinte, femeia s-a gândit o
clipă, apoi a aruncat lucrurile în foc şi şi-a pierdut
cunoştinţa. Cred că numai cel ce a trăit o
convertire adevărată,
poate înţelege ce a
simţit această femeie.
Predarea în braţele
Domnului Isus, nu este
o joacă de copii; înseamnă
o rupere totală de trecut şi
nimeni nu poate scăpa cu un
preţ mai ieftin.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Despre cine este menţionat că nu s-a găsit la el, nici
un lucru vrednic de mustrare, nici o greşeală şi nici
Psalmii 100-150: ape, binefacerile Lui, un lucru rău?
cântări de veselie, desfătarea mea, El, floarea de 2. Care sunt oamenii din Scriptură care şi-au dorit să
pe câmp, gândul, hrana, inimă, îndreptându‑se moară atunci când au fost în încercare?
după Cuvânt, jurământul, lumina, moartea 3. Câte împărătese sunt amintite cu numele în Vechiul
celor iubiţi de El, necazurile lor, odrasle, poarta
Testament?
Domnului, roabei, sufletul flămând, ştie, toate
zilele, ţărână, umbra, vânturi, zideşte. 4. Care sunt făgăduinţele celui ce îngrijeşte de cel
sărac?
Obiecte biblice: lâna, vase, terafim, mir, toiag, 5. Câţi oameni au fost pedepsiţi cu lepră şi câţi au fost
brâu, suliţa, pahar, sabie, făclii, bici, plugul, vindecaţi de lepră, în istoria biblică?
funie, manta, lemnul, ulciorul, praştia, cărticica, 6. Despre cine este menţionat că a rămas doi ani întregi
3 coşuri, ţăruş, într-o casă pe care o luase cu chirie?
7. Cine a uneltit împotriva împăratului, l-a lovit înaintea
Vorbe cu tâlc:
Cine sunt eu şi cine sunt surorile mele? poporului, l-a omorât iar apoi a domnit el în lcoul
Stânca din Horeb, alte stânci lui?
Cine sunt eu şi unde locuiesc? 8. De ce animale şi peşti s-a folosit Dumnezeu pentru
Nevasta lui Lot, Marea Moartă a împlini planurile sale cu oamenii?
Cine sunt eu şi cei din neamul meu? 9. Care sunt oamenii din Scriptură, menţionaţi cu
Soarele şi stelele munele, care au fost lepădaţi pentru totdeauna de
Domnul?
10. Care oamenii din Scriptură care au fost pedepsiţi de
Domnul şi au murit în ziua când au păcătuit?

(continuare din pagina 10)

Cât de înaltă este iubirea lui Dumnezeu pentru omul păcătos?
Cât de înaltă a fost iubirea lui Dumnezeu faţă de Dar pentru tine, cât de înaltă a fost iubirea lui
mine? Aş putea să vă povestesc ore în şir despre ceea Dumnezeu până acum? De unde te-a salvat şi pe ce
ce a făcut El în viaţa mea. Sunt însă convins că nicicând înălţimi te-a ridicat? Şi dacă încă te afli undeva jos, în văile
nu o voi putea face mai bine decât atunci când, prin harul întunecoase şi nesigure ale păcatului, te rog priveşte în
Său, voi ajunge lângă tronul de slavă al Tatălui, pe cea sus, spre acele înălţimi pe care Tatăl ceresc doreşte să-ţi
mai înaltă culme a Universului, căci este scris: „Celui aşeze piciorul pentru veşnicie.
ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu Şi aşa cum, urcând pe un munte, crezi că ai ajuns pe
de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu vârf, când, de fapt, în faţa ta se ridică noi culmi de atins, la
Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie” ( Apocalipsa fel se va întâmpla şi în viaţa viitoare: noi înălţimi ale iubirii
3:21). Doar acolo, de la acea înălţime ameţitoare a lui Dumnezeu se vor ridica şi se vor cere a fi cucerite.
tronului Universului, privind în jos, spre „gaura gropii” Ce zici? Accepţi provocarea? Tatăl ceresc ne
din care m-a salvat Mântuitorul, voi putea realiza cât de încurajează pe toţi să o facem, căci El ne asigură: „Te
mare, cât de înaltă este această iubire divină. iubesc cu o iubire veşnică!”
Moise Zdremţan

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 28.02.2014
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 4, 5, 6 şi 18. La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la
18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Nesupunerea Supunerea
Nu mai vreau reguli, instig la nesupunere, să Capacitatea de a-L auzi pe Dumnezeu de
vedem unde vom ajunge! oriunde ne vorbeşte, iată adevărata supunere!
Cea mai înaltă motivaţie pentru a te supune
Nesupunerea este tendinţa celor mici, dar lui Dumnezeu este dorinţa de a-I plăcea.
ea se extinde în toate structurile societăţii,
dovedind că toţi cei ce nu se supun nu pot Omul s-a născut ca să venereze şi să se
fi mari. supună. E o mare virtute a-ţi aminti cui îi
eşti îndatorat.
Animalele manifestă multă nesupunere faţă
de om, dar ele pot fi dresate. Un paradox al Etica este supunerea faţă de ceea ce nu
nesupunerii este un om nesupus călărind pe poate fi constrâns. Nu porunci naturii,
un cal supus. ci supune-te ei. Legile naturii sunt strict
determinate şi oamenii nu le pot schimba.
Adesea, cel ce nu s-a supus părinţior, se va
supune nenorocirii şi nu va putea recupera Femeia cinstită, supunându-se bărbatului, îl
prin durere ce a pierdut prin neascultare. determină s-o iubească mai mult, iar copiii
ascultători de părinţi vor fi răsplătiţi.
Omul nesupus, refuză şi pe mai marele care-l
roagă ceva, dar poporul e puternic numai Privilegiul dobândit pe calea supunerii îţi dă
unde legile sale sunt respectate din respect. mai multă satisfacţie decât toate libertăţile
nesupunerii.
Sămânţa nesupunerii este mândria, iar rodul
ei este haosul. A-ţi înfrâna poftele, a te supune unei bune
raţiuni, e ca şi cum ai birui o ţară.
Supunerea amânată este sora nesupunerii şi
amândouă vor fi pedepsite. Domnul Isus Hristos a fost singurul copil care
ştia mai multe ca părinţii Săi şi totuşi le era
supus.

„Oricine să fie supus stăpânirilor... să fiţi supuşi nu
numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului”
„Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este (Romani 13:1-5).
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu,
căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi „Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi‑vă
nici nu poate să se supună” diavolului şi el va fugi de la voi” (Iacov 4:7).
(Romani 8:7)
„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni...”
( 1 Petru 5:5).

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...

Fulgii de zăpadă
„El zice zăpezii: «Cazi pe pământ!»
Zice acelaşi lucru ploii, chiar şi celor mai
puternice ploi” (Iov 37:6)

C are este primul gând ce vă trece prin minte, atunci
când auziţi cuvântul „iarnă”? Privind la fulgii de
zăpadă, vom descoperi din măreţia lui Dumnezeu,
fragili şi friabili. Din clipa în care ating pământul,
îşi pierd forma, transformându-se pe loc într-un mic
bulgăre de gheaţă. De asemenea, când un fulg se
un Creator perfect, care îşi arată înţelepciunea topeşte, forma lui se pierde definitiv. Cât de uimitor
până şi în cele mai mici aspecte la care ne putem i-a gravat Dumnezeu în laboratorul Său! El a gândit
gândi... şi dovada perfecţiunii Lui uimitoare o găsim câte un model pentru fiecare, i-a creat cu multă
şi în misterul fulgilor de zăpadă. Zăpada este un măiestrie, interes şi pasiune.
dar special de la Dumnezeu. O pătură mare, albă, Într-adevăr, sunt minunate modelele fulgilor de
imaculată care străluceşte puternic în bătaia razelor nea, dar ferice de noi dacă-L vedem pe Dumnezeu
de soare. Ea se coboară pe pământ sub forma unor în frumuseţea acestor lucruri. Dacă atât de mare
fulgi. Cristalele de gheaţă se formează atunci când, importanţă a dat şi dă unui fulg de zăpadă, care ţine
în nor, particulele de praf sunt atrase şi îngheţate, o clipă şi pe urmă îşi pierde definitiv forma, cu mult
împreună cu picătura de apă. Mai multe cristale de mai mult este interesat de noi, copiii Lui. Acelaşi
gheaţă la un loc, formează fulgii de zăpadă. Culoarea Dumnezeu care a făcut şi face fulgii de nea, ne-a
albă a fulgilor de nea provine din aer. Lumina de creat şi pe noi! Fiecare fulg este o creaţie unică, tot
toate frecvenţele posibile, se reflectă la suprafaţa astfel şi noi suntem creaţi într-un mod unic. Dacă
cristalelor şi apoi se dispersează. Fulgul de zăpadă Dumnezeu a acordat atenţie proiectării fulgilor, cu
are aproximativ 95% aer în el, fapt pentru care are atât mai mult El este preocupat de viaţa fiecăruia
o densitate scăzută şi o cădere lentă. dintre noi, până în cele mai mici detalii. Să cerem
Fulgii de zăpadă sunt lucrarea unui Mare dar călăuzirea lui Dumnezeu în fiecare decizie a
Arhitect, care i-a proiectat cu mare interes. Wilson vieţii, fie ea mare sau mică, crezând că El are un
A. Bentley din orăşelul Jerincho, Vermont a studiat răspuns pentru fiecare situaţie. Să îl implicăm în
minunea lor. În anul 1880, la vârsta de 15 ani, Wilson fiecare amănunt al vieţii noastre... dacă îi dăm locul
a descoperit că fulgii de zăpadă au modele diferite. cuvenit de Creator şi Stăpân. Însă, de multe ori,
Formele lor sunt determinate de temperatură şi ne bizuim pe înţelepciunea noastră, luând singuri
umiditate. Cei mai mulţi au şase părţi identice, deciziile în dreptul nostru, crezând că Dumnezeu nu
dar fiecare este diferit, având o formă unică, un se implică în lucrurile mărunte. Construcţia fulgului
model nou. Când temperatura de afară este mai de zăpadă este o dovadă că Dumnezeului nostru îi
scăzută, fulgii pot avea doar trei părţi, acestea fiind plac amănuntele, care nici măcar nu se văd bine
identice ca formă. Sunt şi fulgi de forma unui ac, cu ochiul liber, cu atât mai mult este interesat de
dar şi cu douăsprezece feţe, cu forme complexe şi noi. Dumnezeu vrea să controleze viaţa noastră
contururi bine marcate. Unele modele sunt precum în întregime, pentru a ne da izbândă în toate.
chiciura ce se formează iarna pe fereastră, având „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te
gravate desene frumoase; altele arată asemenea bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate
unor steluţe delicate, precum dantela, sau căile tale şi El îţi va netezi cărările” (Proverbe
macrameurile. Alţii iau forma diferitelor fructe, 3:5-6).
păsări, animele etc. Fulgii de zăpadă sunt foarte Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”