You are on page 1of 20

Ce oameni, trăit-au!

Aş mai zăbovi cu talpa piciorului
peste pământul pag. 3
pe care călcat-a pasul străbunilor. De la dorinţe la împliniri – Învăţătorul
Să plâng sub umbra copacilor, pag. 4-5
sub care
Jim Elliot – Prelucrare, Beny Boariu
osteniţi de truda vieţii,
odihniră o clipă, pag. 6
în clipa trecerii lor. „Căutaţi în cartea Domnului (Proverbe 21-31) şi citiţi!
Nici una dintre acestea nu va lipsi...” – Daniel Pălincaş
Aş mai da glas pământului,
pământului care tăcut pag. 7
primit-a sângele sfânt. Proverbele 1-10 de la A la Z – Eliab Dorin
Şi cenuşa încă nerisipită a rugurilor Învaţă să cunoşti oamenii (Proverbe 14, 15) • După
să-mi cânte, faptă şi răsplată (Proverbe 14, 15) – Iosif N.
ce dor şi ce inimi
purtat-au ai mei, în trupuri pag. 8
zdrobite de-al prigoanelor vânt. Din Ramses la Silo – Naomi şi Mara
pag. 9
Aş mai curma tăcerea rece-a temniţelor.
Ţinta poruncii – Denisa Atudoroae
Şi zidurile înnegrite
de suferinţele trecutului, Împăratul Mesopotamiei – Eugen Tomuş
să-mi depene din caierul vremii Verifica-ţi cunoştiinţele – Florin Dobre
cântecul de dor şi Dumnezeu, pag. 10
în care se stinseră,
Eva – Predicatorul
luminile curate-a Cerului.
pag. 11
Dar mai mult de orice mi-ar spune orcine Mulţumesc, Doamne! – Larisa Atudoroae
pe treptele nevăzute ce urcă spre cer,
pag. 12
aş vrea să urc şi eu umil, uitând de lume
pe urme de lumină Aşteptarea – Rebeca Dagău
ce-au răsărit pag. 13
dincolo de ruguri şi ger. O viaţă de biruinţe, dar, la sfârşit, biruită – Adina Oroian
Ce oameni, o, ce oameni pag. 14
Trăit-au pe pământ peste care-acum eu calc! Introducere biblică
Adi Mura pag. 15
Atenţie la formarea prieteniilor! – Iosif Anca
Fondurile necesare editării si distribuirii
pag. 16
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, ajunsă
Tom, micul orfan
în prezent la 4.500 de exemplare, se constituie din
pag. 18
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să Răspunsuri, Întrebări
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
pag. 19
Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Arad, deschis Lăcomia - Gelozia
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 37RNCB pag. 20
1200000 135260001. Anotimpurile şi farmecul creaţiei
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
De la dorinţe la împliniri

Se spune despre un om, care în lăcomia lui de a ajunge bogat, a vrut ca toate
lucrurile din casa lui să se transforme în aur. În timp ce îşi dorea să vadă totul sclipitor
şi-a dat seama că dacă şi pâinea şi celelalte alimente vor deveni aur va muri de foame.
El a renunţat la dorinţa lui, bucuros că ea n-a fost împlinită. Dar voi, în ce raport de
împlinire a dorinţelor vă aflaţi? Dacă s-ar realiza tot ce v-aţi dori aţi fi fericiţi?
Am exclus din start dorinţele (vizibil) rele, căci „cine urmăreşte răul este atins de el” (Provbe
11:27). „Iată cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea şi naşte înşelăciunea: face o groapă,
o sapă şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fărădelegea pe care a urzit-o se întoarce
asupra capului lui...” (Psalmii 7:15,16). Luăm în calcul numai dorinţele aparent bune, dar cu
Editorial
sesizarea: „Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul”
(Proverbe 16:2). Evreii spun că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea drumeţului, pentru că el
tot timpul îşi doreşte să fie timp frumos, caz în care, după secetă ar urma foametea şi apoi
moartea. Între timp la Dumnezeu sosesc şi rugăciunile agricultorului, care cere ploaie.
Oricum Dumnezeu, în înţelepciunea şi bunătatea Lui, ştie ce are de făcut.
Viaţa voastră poate fi comparată cu o sumă de bani (din care abia aţi început să
cheltuiţi), cu care intraţi într-un supermagazin, care vă atrage cu o mulţime de produse,
dintre care unele mai interesante (pentru voi), iar altele ce n-aţi vrea să le cumpăraţi, dar
tata şi mama v-au dat o listă cu ceea ce aveţi nevoie. Ce veţi alege să cumpăraţi?
Am aflat deasemenea, că un copil căruia îi plăcea mult să se joace a dorit când va fi
mare să-şi petreacă, tot timpul disponibil, participând la diverse jocuri. După ce a crescut
mai mare, a înţeles că dacă ar face aşa ar îmbătrâni fără folos. Voi ce orar de activităţi
vă propuneţi? Ce ore din programa şcolară, ce discipline aţi vrea să modificaţi? La ce
oră vreţi să mergeţi dimineaţa la şcoală? Ce vă place mai mult să faceţi după masa? Vă
propun să discutaţi toate aceste probleme cu profesorii şi rudeniile care au reuşit să
devină oameni de caracter în viaţă. Ascultaţi-le sfatul, altfel nu veţi afla la timp ce trebuie
să faceţi şi vă va părea rău mai târziu.
La fel, viaţa mai poate fi comparată cu prezenţa într-o mare bibliotecă, de unde
puteţi împrumuta diverse cărţi şi alte materiale după dorinţa voastră sau după fişa de
lecturi ce aţi primit-o de la şcoală. Cu ce vă veţi întoarce acasă?
Pentru a vă ajuta să ştiţi ce să cumpăraţi iată un fragment dintr-o listă de necesităţi,
concepută în colaborare cu mai mulţi oameni de seamă, specialişti în diverse domeni: un plic
de tămâie pentru rugăciuni (Apocalipsa 5:8), pâinea cea de toate zilele (Matei 6:11), apă
de izvor (Proverbe 16:22), diverse fructe (Genesa 1:29;2:16), ceva lemne pentru o jertfă vie
(Genesa 22:6,7; Romani 12:1), un coş unde să puneţi cuvinte potrivite (Proverbe 25:11), o
pernă pe care să vă puteţi culca la timp şi să aveţi somn dulce (Psalmii 4:8) şi apoi vedeţi
ce bani vă mai rămân.
Când mergeţi la bibliotecă să vă amintiţi mai întâi de cărţile lui Moise (Tora), Luca
(evanghelia şi volumul întâi al istoriei Biserici) şi Pavel (epistolele). Aveţi grijă şi de manualele
şcolare şi nu uitaţi de revista Betel, iar dacă mai rămâne timp de lectură, vorbiţi cu părinţii.
Învăţătorul 3
Jim Elliot
“Nu este nesăbuit cel care renunţă la ceea ce nu poate păstra,
pentru a câştiga ceea ce nu are cum să piardă!”

Aceste cuvinte au fost scrise de un tânăr În 1941 a intrat la Liceul Politehnic
de 22 de ani, în timpul ultimului an de facultate, Benson, unde şi-a ales ca specialitate desenul
pe când toţi cei de vârsta lui încercau din tehnic. Deasupra teancului de cărţi de şcoală,
răsputeri, ca şi în ziua de azi, să câştige ceea avea de obicei o Biblie mică şi era de ajuns să fie
ce oricum nu pot să păstreze  : viaţa, o carieră înconjurat de doi-trei colegi pentru a o deschide
strălucită, o poziţie bună în societate, pentru şi pentru a începe să vorbească. Întotdeauna se
a deveni oameni „mari”. El a renunţat la ce nu ruga înainte de a lua masa şi nu pierdea nici un
putea păstra, la viaţa lui, şi a câştigat ceea ce prilej de a vorbi oamenilor despre Isus.
nu va pierde niciodată: adevărata viaţă, căci Când în toamna anului 1945 Jim s-a
Domnul Isus spunea în Matei 10:39 „Cine îşi va înscris la Colegiul Wheaton, planurile lui de
Toţi păstra viaţa, o va pierde; dar cine îşi va pierde viitor erau clare. Înainte de toate se încredinţase
viaţa pentru Mine, o va câştiga“. cu totul lui Dumnezeu, acceptând şi disciplina
oamenii pe care acest lucru o implica. ”Nici un ostaş nu
mari au Jim s-a născut în anul 1927, fiind cel de-al se încurcă cu treburile vieţii dacă vrea să placă
fost mici treilea copil al familiei Elliot. Tatăl lui era evanghelist, celui ce l-a înscris la oaste” (2Timotei 2:5). Acest
iar mama absolvise facultatea de medicină. După ce lucru înlătură din capul locului multe probleme şi
mai întâi s-au mutat în Portland, Oregon, ea şi-a deschis un lucruri „bune”, pentru a face loc celor care-l ajutau
cabinet unde îi trata pe cei bolnavi. Cei patru copii să ajungă mai aproape de ţelul său. Alţi studenţi
au fost duşi la biserică şi la Şcoala Biblică pentru neavând un ţel precis, urmăreau adesea multe
copii, de la vârsta de şase săptămâni. „Nu cred că-i alte scopuri mărunte care se iveau în cale. Colegii
dăunează vreunui copil să stea liniştit într-o adunare lui au remarcat faptul că Jim avea un ţel unic,
a adulţilor, lucrul acesta este benefic pentru nervii bine definit. Îndemnul adresat surorii lui, Jane,
lor, pentru stăpânirea de sine, spunea Clara, mama la începutul celui de-al doilea an de facultate,
copiilor. Tatăl le citea copiilor zilnic din Scriptură, este foarte bun de reţinut pentru toţi copiii şi
căutând să le arate că Gloria lui Hristos este mai adolescenţii: „E bine să începi fiecare zi citind
presus de orice şi să-i crească în învăţăturile Lui. din Cuvânt şi rugându-te. Bunyan avea dreptate:
Astfel, fiecare copil a auzit de timpuriu chemarea lui «Ori păcatul te va îndepărta de această carte, ori
Isus, şi s-a pregătit să-L urmeze. La vârsta de şase această carte te va îndepărta de păcat». Pentru că
ani, într-o seară pe când se întorceau de la biserică, acum eşti liceană, ar fi bine ca de la bun început
Jim i-a mărturisit mamei lui: „Acum, mama, Domnul să împarţi tractate evanghelice celor pe care-i
Isus poate veni oricând doreşte. Poate lua cu El întâlneşti. În tramvai, învaţă pe de rost pasaje din
întreaga noastră familie, fiindcă şi eu sunt mântuit”. Scriptură. Foloseşte fiecare minut. Timpul e scurt
Părinţii le spuneau că sunt mult mai răspunzători pentru că trece atât de repede”.
în faţa Domnului de faptele lor, de vreme ce L-au În primii doi ani de facultate, Jim a devenit
primit ca Domn şi Mântuitor al vieţii lor. „Să nu conştient de implicaţiile poruncii Domnului Isus
credeţi că veţi putea ascunde ceva, numai pentru de a merge şi a predica Evanghelia în toată
că aţi putut să ne ascundeţi nouă, le spunea mama lumea. Şi-a dat seama că această poruncă îi este
lor. Dumnezeu ştie şi El pedepseşte în felul Său”. adresată direct. Astfel a început să facă planuri
Astfel Jim a început să împărtăşească micilor în ce priveşte activitatea misionară în străinătate,
săi prieteni ceea ce credea el despre mântuire, oriunde l-ar fi trimis Dumnezeu. Primul pas l-a făcut
„predicându-le” din leagănul de pe pajişte. în vara anului 1947, mergând în Mexic împreună
Copiii îndrăgeau natura. Iarna obişnuiau cu un prieten din facultate, ai cărui părinţi erau
să coboare în tobogan povârnişul muntelui Hood, misionari acolo. Întorcându-se în Oregon, după
vara ieşeau pe coasta colţuroasă a Oregonului, experienţele care le-a trăit pe câmpul de misiune,
sau vizitau vechiul cămin din Washington al Jim a fost convins că Dumnezeu îl cheamă ca
familiei Luginbuhl, unde alergau pe covorul de misionar în America Latină. A înţeles atunci că
iarbă al dealurilor, săreau în căpiţele de fân şi niciodată nu va putea să se mulţumească cu viaţa
uneori aveau voie să pască oile sau să hrănească creştină „obişnuită”. Inima lui se îndrepta spre cei
mieii. Părinţii îi duceau la târguri, îi învăţau să care nu auziseră niciodată despre mântuire.
planteze pomi, să cultive legume, să crească Pentru a se pregăti de misiune, deşi avea
animale şi luau parte la toate bucuriile lor. Fiecare un orar mai încărcat ca oricând, Jim socotea că
copil avea pasiunile lui. Jim construia modele de timpul petrecut lângă Biblie îi era vital. Şi-a făcut
nave şi avioane, colecţiona timbre şi citea mult. obiceiul de a citi o oră înainte de micul dejun
Se ocupa mult de gospodărie, şi de asemenea îi din Vechiul Testament, câteva minute la amiază
4 plăcea foarte mult să deseneze. din Psalmi şi seara din Noul Testament. Din 18
ianuarie 1948 a început să-şi noteze într-un „Aduceţi-vă aminte de mai marii vostri,
carneţel tot ce învăta astfel. După ce citea, medita care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi‑vă
şi scria, Jim se cufunda în rugăciune. Avea liste cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de
cu numele celor pentru care se ruga, o listă pentru vieţuire şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13:7). Am privit
fiecare zi a săptămânii, şi uneori, dacă timpul la copilăria şi adolescenţa lui Jim, iar în numărul
petrecut singur era prea scurt, se ruga în drum anterior la cea a lui Nate Saint, pilotul şi colegul
spre campus, unde lua micul dejun, sau în timp ce de misiune al lui Jim. Acum, potrivit cu îndemnul
stătea la coadă în sala de mese. În clipele libere Scripturii, să ne uităm cu băgare de seamă şi la
din cursul zilei se ruga pentru oamenii aceia, sau sfârşitul vieţii acestor misionari.
învăţa pe de rost versete din Biblie, pe care le ţinea După ce au fost descoperite acele sate
în buzunar, scrise pe mici cărţi poştale. Păstra ale indienilor auca, lucrurile au început să se
aceste „fişe” până când se rupeau, şi uneori, din deruleze relativ repede. Cei 5 misionari din
acest motiv trecea drept antisocial, pentru că se Ecuador: Jim Elliot, Pete Fleeming, Nate Saint,
întâmpla deseori să prefere aceste „fişe” şi listele Roger Youderian, misionar la indienii jivaros şi
de rugăciune în locul taifasului cu colegii. Uneori Ed McCully s-au unit într-o echipă care a început
studia psalmii împreuna cu vreun coleg. să facă planuri de a ajunge în contact cu indienii
După absolvire, Jim s-a întors acasă la auca. Astfel, au stabilit că Jim şi Ed, împreună cu
părinţii lui, unde a încercat să îşi dea seama de Nate, pilotul, să lase cadouri din avion oamenilor Toţi
locul unde îl cheamă Dumnezeu ca misionar. A din satele pe care le descoperiseră, pentru a oamenii
participat timp de zece săptămâni împreună cu putea lega o prietenie cu aceşti sălbatici, iar mai
câteva sute de viitori misionari sau misioari întorşi apoi sperau să poată lua contact terestru cu ei. mari au
acasă, la nişte cursuri despre analiza şi studierea Pentru început, indienii s-au arătat deschişi şi fost mici
limbilor tribale care nu au o formă scrisă, cum primeau cadourile, ba mai mult le-au dat şi ei
să‑şi formeze un cod pe baza căruia să le poată cadouri misionarilor. Astfel, după un timp, cei cinci
mai întâi
scrie şi analiza. Aici a luat legătura cu un misionar au hotărât că a sosit timpul să se apropie de ei pe
care lucra de mai mulţi ani printre indienii checiua, uscat, nu doar pe calea aerului. Aşadar, pe data
în Ecuador şi care totodată i-a spus despre tribul de 4 ianuarie, misionarii au aterizat pe o fâşie de
Auca, un trib complet străin de civilizaţie, care nisip, pe malul unui râu aproape de satul indienilor
respinsese orice contact cu albii, omorând cu şi au început pregătirile în vederea întâlnirii lor cu
suliţele lor lungi pe oricine încerca să se apropie indienii. Şi într-adevăr indienii au venit: o femeie
sau să pătrundă în teritoriul lor. Acum, Jim avea mai bătrână, una tânără şi încă un adolescent,
de ales între Ecuador sau India. Astfel, a hotărât pe care l-au denumit George. Însă două zile mai
ca timp de 10 zile să se roage lui Dumnezeu târziu, duminică, 8 ianuarie 1956, oamenii pentru
pentru a primi un răspuns clar. Dumnezeu a care Jim se rugase timp de şase ani, au ieşit din
răspuns rugăciunilor lui, iar după cele 10 zile, a junglă, înarmaţi cu suliţe, ucigându-l pe el şi pe
concluzionat că locul unde Dumnezeu îl cheamă colegii lui.
ca şi misionar este Ecuador. Mulţi dintre cei care au auzit de moartea
Asfel, condus de mâna lui Dumnezeu, Jim lor au spus: „Ce pierdere de vieţi omeneşti…”.
pleacă spre Ecuador împreună cu Pete Fleeming, Însă cei cinci misionari nu au căutat să îşi
un vechi prieten şi tovarăş de misiune, se stabilesc păstreze viaţa, ci şi-au dat viaţa pentru ca alţii
în Quito, mai întâi la dr. Tidmarsh, misionarul tribului să aibă adevărata viaţă. Ei au trăit şi au murit cu
Checiua, iar apoi la o familie de băştinaşi, unde un scop. Astăzi, tribul Auca este în mare parte
învaţă spaniola timp de 5 luni. După tot acest timp, creştin. Cei care odată au luat viaţa misionarilor,
pornesc spre Shandia, staţia misionară unde vor au ajuns să ducă ei înşişi adevărata Viaţă, pe
rămâne pentru un timp, ca să lucreze cu indienii Isus Christos şi să predice Evanghelia celorlalte
checiua. Însă, datorită ploilor abundente, râul pe sate şi triburi din jur.
malul căruia era construită misiunea, a crescut şi a „Nu este nesăbuit cel care renunţă la
ieşit din albie, măturând totul în cale şi distrugând ceea ce nu poate păstra, pentru a câştiga ceea
casa misiunii. Jim se întoarce în Quito, unde se ce nu are cum să piardă”. În fiecare moment
căsătoreşte cu Betty (Elisabeth Elliot), iar apoi pleacă renunţăm sau câştigăm ceva…dar depinde la
în Puyupungu, un nou punct de misiune, unde era ce renunţăm, căci în funcţie de aceasta vom
nevoie de cineva care să înceapă o şcoală pentru câştiga sau vom pierde …
cei 15 copii ai şefului de trib.
Beny Boariu,
În 1955, într-o zi de septembrie, Jim a primit
vestea că McCully, un alt misionar din zonă, împreună Prelucrare după „Umbra Celui Atotputernic”,
cu Nate Saint, au descoperit din avion nişte case ale de Elisabeth Elliot.
indienilor Auca la câteva minute de zbor depărtare
de staţia misionară Arajuno. Din acel moment, Jim
începe să îşi facă planuri cum să ajungă la aceşti
oameni, care nu auziseră despre Christos.
*** 5
Căutaţi în cartea Domnului (Proverbe 21-31) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!
1. Iată scopul cărţi Proverbele: „Pentru ca să-ţi pui _____________ în _____________, vreau să te ____________
eu astăzi, da, pe _____________”.

2. Cât de important şi de bine este să ne punem încrederea în Domnul vom înţelege din textele următoare:
- „dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din ___________________”.
- „dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se _________________”.
- „El (Dumnezeu) este un _______________ pentru cei ce se încred în El”.

3. Ascultând de înţeleptul Solomon să spunem şi noi NU următoarelor fapte(dorinţe):
- „Nu fi printre ce ce beau_________________________”.
- „Nu te împrietreni cu omul _______________________”.
- „Nu vorbi în chip uşuratic împotriva ________________”.
- „Nu te bucura de căderea _______________________”.
- „Nu te grăbi să te iei la __________________________”.
Căutaţi - „Nu te făli ci ziua de ____________________________”.
în cartea - „Nu te însoţi cu omul iute de _____________________”.

Domnului 4. Aranjând versetul în ordinea lui corectă vom afla cât de minunat este să avem prieteni după voia lui Dumnezeu:
„dulci, untdelemnul, unui, inima, pline, dragoste, de, tămâia, Cum, de, înveseleşte, şi, prieten, aşa, sfaturile, de, sunt;”

5. Indicaţi prin săgeţi cui i se atribuie sau la cine corespund următoarele caracteristici:
- stârneşte certuri; - omul bogat;
- aprinde cearta; - omul milostiv;
- se crede înţelept; - omul înţelept;
- este plin de putere; - omul mânios;
- va fi binecuvântat; - omul chibzuit;
- vede nenorocia şi se ascunde; - omul gâlcevitor;

6. Să completăm versetele şi luăm seama bine la faptele celui neprihănit, căci „cine umblă” în neprihănire,
găseşte mântuitrea:
-„dar cel neprihănit dă fără ____________________”.
-„este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este ______________”.
-„dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte _______________________”.
-„căci cel neprihănit de şapte ori cade şi se _____________________”.

7. Gândindu-ne la părinţii care ne-au născut, cresc şi ne iubesc, să completăm versetele şi să luăm aminete la
felul cum le putem răsplăti:
- „Fiule, dacă-ţi va fi inima _________________, inima mea se va _______________; şi lăuntrul meu se va
____________, când ________________ tale vor spune ce este ________________”.
- „Cine ___________ înţelepciunea, ___________ pe tatăl său”.
- „Tatăl celui _______ se ________ şi cel ce dă naştere unui _________ se _________”.

8. Să vedem care sunt însuşirile celui rău sau a celor răi şi vorba înţeleptului: „şi nu dori să fii cu ei”:
- „Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi ____________”.
- „Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ____________________”.
- „lumina celor răi se _______________________________”.
- „dar cei răi se prăbuşesc în ________________________”.
- „Sufletul celui rău doreşte __________________________”.
- „Cel rău ia o înfăţişare ____________________________”.
- „Căci cel ce face răul n-are nici un ___________________”.

9. Citind cartea Proverbe împreună, am înţeles că înţelepciunea lui Dumnezeu ne oferă mai mult decât ne imaginăm
şi ne dorim. Să completăm versetul iar apoi s-o cerem de la Tatăl nostru care este bun şi o dă cu mână largă:
„Tot aşa, şi înţelepciunea este ___________pentru ___________:
Dacă o vei _______________, ai un ______________ şi nu ţi se va tăia ___________”.

10. La sfârşitul cărţii PROVERBELE LUI SOLOMON în care am văzut şi am descoperit că înţelepciunea este un
izvor din care curge tot mai mult pe măsură ce bei din el, versetul care rămâne de completat să fie un adevăr pentru
noi şi să aducă în inimile noastre dorul pentru a învăţa din Cuvântul lui Dumnezeu:
„M-am uitat ___________________ şi cu __________________ şi am __________________ învăţătură din
ce am _____________________”.

6 Daniel Pălincaş
Proverbe 1-10 de la A la Z
1. Vestit de gura înţeleptului
2. Este înfurit de gelozie
3. Va veghea, împreună cu priceperea
4. Chibzuinţa este ___________________ celui înţelept
5. Frica de Domnul __________________ începutul înţelepciunii
6. Este bucuria tatălui său
7. Nebunia este o femeie _____________
8. Dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit
9. Păzeşte-o mai mult decât orice
10. Este trimis la furnică să înveţe
11. Au o valoare mai mică decât înţelepciunea
12. Răspândeşte bârfeli
13. Umblă pe cărarea nevinovăţiei
14. Operaţie efectuată de înţelepciune în pregătirea mesei Căutaţi
15. Este în inima omului nelegiuit
16. Vine peste unii ca un hoţ
în cartea
17. Numeşte-o prietena ta Domnului
18. Să privească drept
19. Numărul de stâlpi prelucraţi de înţelepciune
20. Păzeşte sfaturile ___________________
21. _________ învăţătura, n-o lăsa din mână
22. Acolo strigă înţelepciunea
23. Sunt umplute de înţelepciune
24. Sunt lungite prin ascultarea de părinţi
Eliab Dorin

Învaţă să cunoşti oamenii (Proverbe 14, 15)
1. îşi zideşte casa _________________________.
2. glumesc cu păcatul _________________________.
3. crede orice vorbă _________________________.
4. se teme şi se abate de la rău _________________________.
5. este îngâmfat şi fără frică _________________________.
6. este încet la mânie _________________________.
7. dispreţuieşte învăţarea tatălui său _________________________.
8. este bucuria tatălui său _________________________.
9. nebunia este bucuria lui _________________________.
10. caută ştinţa _________________________.

După faptă şi răsplată (Proverbe 14, 15)
1. casa celor răi _________________________.
2. plin de răutate _________________________.
3. cei proşti _________________________.
4. cei răi _________________________.
5. se teme de Domnul _________________________.
6. oriunde se munceşte _________________________.
7. un răspuns blând _________________________.
8. părăseşte cărarea _________________________.
9. urăşte mustrarea _________________________.
10. cel lacom de câştig _________________________.

Iosif N.
7
Din Ramses (Egipt) la Silo (Canaan)
(Călătoriile poporului Israel)

Notaţi (după caz, alternativ) o activitate specifică locaţiei menţionate sau locul de popas al evreilor:

Ramses - ________________________________________________________________ ;

_____________________________________ - primul popas;

Etam - __________________________________________________________________ ;

_____________________________________ - spaima şi strigătul după ajutor la Domnul;

Căutaţi Mara - __________________________________________________________________ ;
în cartea
____________________________________ - loc cu 12 izvoare şi 70 de finici;
Domnului
Pustia Sin - ______________________________________________________________ ;

____________________________________ - apa din stâncă;

Sinai - __________________________________________________________________ ;

___________________________________ - prepeliţele şi „mormintele lăcomiei”;

Haţerot - ________________________________________________________________ ;

____________________________________ - raportul iscoadelor şi urmările lui;

Muntele Hor - ____________________________________________________________ ;

____________________________________ - şerpii înfocaţi şi şarpele de aramă;

Beer - __________________________________________________________________ ;

____________________________________ - înfrângerea lui Sihon;

Edrei - _________________________________________________________________ ;

____________________________________ - cazul Balaam;

Ghilgal - ________________________________________________________________ ;

____________________________________ - împărţirea ţării prin sorţi;

Sihem - ________________________________________________________________ .
Naomi & Mara

8
Ţinta poruncii A

1
1. Primul fiu al Bilhei
2. Slujnică din casa Mariei, mama lui Ioan Marcu 2
3. Fiu al Ţeruiei omorât de Abner
4. Locul unde se găsea Solomon când a cerut 3
înţelepciune
4
5. Denumire simbolică a Ierusalimului (nume feminin)
6. Proroc şi judecător în Israel 5
7. Nu era pom, dar a î nflorit într-o noapte (neart.)
9. Numele primei cetăţi de pe pământ 6
10. Împărat al lui Iuda 7

Denisa Atudoroae 8

9

A-B Impăratul Mesopotamiei B
Căutaţi
C
1. În ţara Havila se găseşte___________________.
în cartea
2. Isus a zis: „Eu sunt __________ oilor”
1
Domnului
3. Evanghelistul Vechiului Testament. 2
4. Fiul lui Ner.
5. Pavel i-a urat sănătate în Romani. 3
6. Simon şi Elima erau_______________________. 4
7. Alt nume dat lui Daniel.
8. Se presupunea că-l va moşteni pe Avraam. 5
9. Administrator în ţinuturile Taanac şi Meghido.
6
10. Proroc pe timpul lui David.
11. În el au aşezat filistenii chivotul Domnului. 7
12. A poruncit reîntoarcerea evreilor din robie.
8
Eugen Samuel Tomuş
9

10

11

12

Verifică-ţi cunoştinţele din a
M

VII-a carte a VT A

1. ______________ au zărit un om ieşind din cetate, 1
are le-a arătat drumul pe unde să intre în cetate. 2
2. Zebul era ________________ al cetăţii Sihem pe
vremea lui Abimelec. 3
3. Lui i s-a spus: „Domnul este cu tine viteazule”
4
4. Ioas tatăl lui Ghedeon era din familia lui _______
5. Locuitorii din _______________ au fost pedepsiţi 5
cu spini din pustie si cu mărăcini
6. Ghedeon bătea grâu în.......................... 6
7. __________________nu au izgonit pe locuitorii
7
din Bet-Semes
8. Efraimiţii nu puteau pronunţa corect cuvântul 8
________________
9. Israel a ajuns foarte __________________din 9
pricina lui Madian. 10
10. Ghedeon s-a coborât în tabăra lui Madian cu un
____________________ B

Florin Dobre 9
TEXT: Genesa 2:18-3:24

CONTEXT: În grădina Edenului, într-o frumuseţe
de nedescris trăia Eva alături de Adam. Aşa până într-o zi
când, a cedat în faţa Ispititorului (diavolului), căci imediat
au fost judecaţi de Dumnezeu şi alungaţi din Eden, datorită
păcatului.
Predica
pentru 1. Genesa 3:1-6 „Şarpele era mai şiret decât toate fiarele
câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii:
copii «Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: «Să nu mâncaţi din toţi pomii
din grădină? Femeia a răspuns şarpelui: «Putem să mâncăm din rodul
tuturor pomilor din grădină». Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii,
Dumnezeu a zis: «Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca
să nu muriţi».  Atunci şarpele a zis femeii: «Hotărât, că nu veţi muri!  dar
Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi
veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul». Femeia .... A luat, deci, din rodul
lui şi a mâncat; ...şi bărbatul a mâncat şi el.”
Diavolul a venit cu viclenie, după cum spune proverbul: „şarpele nu este
periculos pentru că muşcă, ci pentru că se ascunde când vrea să muşte”. Satan (alt
nume al diavolului) a început prin a pune la îndoială Cuvântul-porunca sfântă: „oare a
zis Dumnezeu cu adevărat?” Femeia a răspuns (eu cred că era mai bine să nu răspundă,
dar în general copii şi în mod special fetele se abţin foarte greu să nu dialogheze) cu
corectitudine şi multă prudenţă afirmând inviolabilitatea hotărârii divine şi chiar nevoia
păstrării distanţei de păcat, o zonă tampon, de siguranţă (v.3). La un asemenea refuz
ne-am fi aşteptat ca Diavolul să cedeze, el însă a schimbat tactica, lansând o reclamă
şi afişând o imagine pe monitorul „computerului” Evei. Efectul a fost maxim şi rezultatul
ispititorului atins. Eva a călcat porunca, fapt pentru care s-a ales cu pedepse imediate şi
îndepărtate (Genesa 3:16; 23-24).
2. Genesa 3:5-6 „«Dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor
deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul». Femeia a văzut că pomul era
bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci,
din rodul lui şi a mâncat; ... şi bărbatul a mâncat şi el”.
Promisiunea diavolului a fost extraordinară: „veţi fi ca Dumnezeu”- fiinţă pe care Eva o ştia şi o
privea cu atracţie şi admiraţie iar cunoaşterea cu pricina, era o altă puternică provocare. Observaţi că
nimic nu părea rău intenţionat, în afară de neascultarea poruncii. Câtă asemănare între Eva şi voi copii şi
adolescenţi, a căror curiozitate este un mediu foarte favorabil pentru ispite. Începând cu jocuri pe telefon,
continuând cu altele pe computer şi filme până la droguri, toate conţin promisiuni grozave. Nu uitaţi însă, că
din aceste promisiuni nu a rămas decât o privire, un gust nou şi dureri repetate legate de condiţii de viaţă
nefavorabile. Păstraţi-vă curiozitatea în limitele ascultării şi fiţi încredinţaţi că Dumnezeu şi Biblia nu interzic
lucrurile bune, aşa cum Adam şi Eva puteau gusta din toţi pomii din grădină după plăcere.
3. Genesa 3:12-16 „Omul a răspuns: «Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a
dat din pom şi am mâncat»... Femeii i-a zis: «Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere
vei naşte copii şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine»”.
Într-o altă ordine de idei, greşeala Evei a constat, în acţiunea ei independentă de Dumnezeu şi
voia Lui şi faţă Adam. De aceea a fost pus apoi Adam să o controleze. Dorinţa de a face cum vreţi, nu
cum este scris sau cum vă cer părinţii este iarăşi ceva provocator pentru voi. O, ce bine era dacă Eva
nu acţiona cum a crezut ea că este bine! Dar voi veţi accepta să fiţi ca Domnul Isus, care era supus lui
Iosif şi Maria şi totodată lui Dumnezeu, chiar şi când a crescut mai mare. Nu uitaţi, că de la Eva şi până
la voi, porunca ascultării este urmată de binecuvântări, iar neascultarea de blestem.
Predicatorul
10
„Cine aduce mulţumire ca jertfă acela mă
Adolescenţa
proslăveşte” (Psalmul 50:23)

Cred că acest subiect este foarte Spre surpriza mea acolo era un singur înger
important, pentru că mulţumirea, din nefericire, şi nu prea avea multe de făcut. „Acesta este
este neînţeleasă şi prea puţin practicată. În departamentul CONFIRMĂRI DE PRIMIRE” mi-a
general oamenii sunt nemulţumiţi cu starea spus îngerul. Eu am întrebat: „Şi cum se face că
materială pe care o au şi doresc să facă tot ce e atât de puţin de lucru aici?”
pot să achiziţioneze cât mai mult, dar nici atunci „E foarte trist...” a suspinat îngerul,. „dar
nu sunt mulţumiţi. Oare cum priveşte Dumnezeu oamenii, imediat ce primesc binecuvântările
când ne vede nemulţumiţi cu toate că avem mai cerute, uită să mai trimită confirmarea de primire;
mult ca mulţi alţii? foarte puţini fac asta” „Şi cum se trimite confirmarea
Haideţi copii să încercăm să-i mulţumim de primire a unei binecuvântări”? l-am întrebat
Domnului chiar pentru cele mai neînsemnate pe înger. „Foarte simplu”, mi-a răspun, „trebuie
lucruri. Să aducem zilnic jertfa mulţumirii. Să lăsăm doar să spui: „Mulţumesc, Doamne”. L-am
să rodească în noi mulţumirea şi vom avea o viaţă mai întrebat pe înger: „Dar ce anume trebuie
mult mai fericită şi senină. Să ne imaginăm cum ar confirmat?” El a răspuns: „Tot ceea ce se primeşte
arăta o lume în care domneşte mulţumirea? Nu-i de la Dumnezeu”
aşa că ar fi frumos şi Domnul ar privi cu mai multă Adaug şi o statistică motivatoare pentru
bucurie spre noi? cine vrea să mulţumească:
Pentru înţelegerea trăirii cu mulţumire şi „Dacă ai mâncare în frigider, haine cu
rostirea cuvintelor de mulţumire în rugăciune către care să te îmbraci, un acoperiş deasupra capului
Dumnezeu şi faţă de părinţi sau alţi oameni prezint şi un loc unde să dormi, eşti mai bogat decât 75 %
o viziune a unui om. din oamenii din această lume.
Care a visat că era în cer împreună cu un Dacă azi dimineaţă te-ai trezit mai mult
înger. El a relatat următoarele: Am trecut printr-o sănătos decât bolnav, eşti mult mai binecuvântat
cameră mare în care lucrau mulţi îngeri. Îngerul decât mulţi oameni care nu ştiu dacă vor supravieţui
ghid mi-a arătat prima secţiune şi a zis: „Acesta acestei zile.
este departamentul PRIMIRI”. Aici se primesc Dacă nu ai trăit frica războiului, singurătatea
toate petiţiile exprimate prin rugăciuni. Am privit în închisorii, teroarea torturii sau durerea de a muri
jur, toţi îngerii erau extrem de ocupaţi cu sortarea de foame, eşti mai presus decât 700 milioane de
petiţiilor sosite din toate colţurile lumii. Am rămas persoane din această lume.
impresionat. Dacă poţi merge la biserică fără teamă
Apoi am trecut printr-un coridor şi am de persecuţie, arest, tortură şi moarte... eşti de
ajuns la al doilea departament. Atunci îngerul a invidiat şi eşti mai binecuvântat decât 3 miliarde
spus: „Acesta este departamentul AMBALARARE de oameni din lume.
ŞI LIVRARE. Aici, binecuvântările solicitate de Dacă părinţii tăi trăiesc şi sunt credincioşi,
oameni sunt procesate şi trimise celor care le-au eşti un caz rar.
cerut”. Am observat cât de ocupaţi erau şi aceştia. Şi acum, copii, să nu uitaţi! Departamentului
Erau mulţi îngeri şi totuşi munca era foarte grea, CONFIRMĂRI DE PRIMIRE aşteptă de la voi un:
de a împacheta toate binecuvântările cerute, de Mulţumesc, Doamne!...
care era nevoie pe pământ.
În fine, în cel mai îndepărtat punct al Larisa Atudoroae
coridorului, era o uşă spre o cameră foarte mică. 11
Când Elly, o fetiţă de şase ani, primi vestea
venirii bunicilor ei peste două luni,, a fost bucuroasă
încât întreaga zi uitase de orice altceva şi o ocupase
desenând felicitări de bun venit pentru ei. Ea nu-i mai
văzuse niciodată dar părinţii le-au povestit mereu cu
drag şi respect despre ei şi ea ştia totodată că ei vor
Adolescenţa aduce fiecăruia un cadou special.
Zilele treceau foarte greu pentru Elly. În
fiecare zi desena sau improviza câte ceva pentru
bunici şi aproape la fiecare întâlnire cu mama sa
o întreba aceleaşi lucruri: „Cât mai este până
vine bunica?”; „De ce nu vine mai repede?” ; „Ce
vor face dacă vor pierde avionul?” ; „Oare nu se
vor răzgândi?” şi multe alte întrebări referitoare la
bunicii mult aşteptaţi. cu putere şi un sentiment de bucurie îi inunda
Elisabeta, mama lui Elly, era în bucătărie, fiinţa simţind o emoţie puternică, gândinduse la
curăţând ceapă pentru a face mâncare şi Elly intră întîlnirea care va urma.
în bucătărie. Aşteptarea ei părea obositoare, deşi
– Mamă, de ce plângi? o întrebă Elly plăcută, dar bucuria împlinirii ei a dovetit că s-a
îngrijorată, şi ţie îţi este dor de bunica? meritat. Elly s-a străduit să fie cuminte în timp ce işi
Mama zîmbi. aştepta bunicii în dorul ei de a-i vedea, a-i îmbrăţişa
– Draga mea, lacrimile se datorează cepei şi a le arăta dragostea ce o simţea pentru ei, dar noi
pe care o curăţ pentru mâncare. cum aşteptăm pe Mirele nostru Isus?
– A, da, observă Elly. Mamă, de câte A fost un timp când mă intrebam dacă
ori va trebui să mai dormim până vor veni întradevăr fac şi eu parte din Mireasa Sa, dacă
bunicii? Mama zâmbi, gândindu-se a câte-a oară îl aştept cu dor şi am fost conştientă că nu sunt
a răspuns la această întrebare. suficient de pregătită. Mă simţeam slabă în
– Dragă, doar o săptămână a trecut de rugăciunile mele şi rece în relaţia pe care o aveam
când am primit vestea venirii bunicilor. Ei vor cu El. Dar citind Cuvântul Lui am putut să trec
ajunge peste o lună şi trei săptămâni, adică cinzeci peste toate ispitele, căci mă ştiam copilul Său,
de zile, deci mai dormim de cinzeci de ori. eram sigură că El mă iubeşte şi doreşte să mă
– O, mamă,e aşa de mult, dar dacă mă apropii mai mult de El. Acum îl rog să mă ajute să
gândesc, cred că e mai bine decât ieri, când mi-ai fiu biruitoare, să pot respinge provocările lumii şi zi
zis că mai sunt cinzeci şi una de nopţi. de zi să fiu atrasă de El. Astfel îl aştept gandindu-
Aşteptarea era atât de grea pentru Elly, mă la fericita zi când îl voi întâmpina pe norii
că în fiecare zi se ruga pentru ca timpul să treacă cerului. Mă gândesc la ceea ce va urma şi mă văd
mai repede şi să ajungă bunicii Îi arăta mamei ce cu El în veşnicia fericită ce ne aşteaptă.
a mai desenat pentru bunici şi îi punea aceleaşi Tu cum îl aştepţi pe Mirele minunat –
întrebări la care mama se săturase să răspundă. Domnul Isus Hristos?
Zilele trecură, deşi foarte greu pentru Elly „ŞI DUHUL ŞI MIREASA ZIC: VINO! ŞI
şi veni ziua când bunicii trebuiau să sosească. CINE AUDE SĂ ZICĂ: VINO! SI CELUI CE ÎI ESTE
La aeroport au mers împreună cu toată familia. SETE SĂ VINĂ ; CINE VREA SĂ IA APA VIEŢII
Tata îl ţinea pe Jeremyah în braţe, iar pe lângă FĂRĂ PLATA!” „CEL CE ADEVEREŞTE ACESTE
ei se jucau Janette împreună cu Jack. Elly stătea LUCRURI, ZICE: DA, EU VIN CURÂND. AMIN!
cuminte lângă părinţi ei. Simţea cum inima îi bate VINO DOAMNE ISUSE!” (Apocalipsa 22: 17,20).

Rebeca Dagău
12
Cu aproximativ trei mii de când a coborât la Timna. Aceasta
ani în urmă un sol al lui Dumnezeu a fost prima lui cădere după
anunţa o femeie: „....vei naşte un care au urmat încă două cea din
fiu, ...acest copil va fii închinat lui urmă fiind... (fatală). „Samson s-a Statutul
Dumnezeu din pântecele mamei coborât la Timna şi a văzut acolo moral şi
lui şi el va începe să izbăvească o femeie din fetele filistenilor”
pe Israel din mâna filistenilor!” Ce (Judecători 14:1). E păcat oare spiritual al
făgăduinţă minunată din partea să vezi? Dar după ce a văzut-o a creştinului
Domnului pentru o familie fără dorit-o, i s-a legat inima de ea şi a
copii! Ce onoare pentru un copil, luat-o căci i-a plăcut. Părinţii lui au
să şti că eşti al Domnului înainte încercat să-l oprească şi i-au zis:
să te fi născut. Ar fi un motiv în „Nu este nici o femeie între între
plus, să spui ca David: „Te laud că fetele fraţilor tăi şi în tot poporul
sunt o faptură aşa de minunată, nostru....?” Samson nu ascultă
...pe când nu eram decât un plod sfatul părinţilor; ar fii fete dar... mie
fără chip, ochii tăi mă vedeau; de aceasta îmi place! Apoi ospăţul
şi în cartea Ta erau scrise toate care a urmat a fost ca la filisteni:
zilele care îmi erau rânduite, mai şapte zile ....ghicitori...(iubeşte
înainte de a fii fost vreuna din ele” oare Domnul neadevărul...?). Şi
(Ps 139:14‑16).  Cum preţuim noi această căsnicie s-a destrămat
faptul că ne-am născut într-o familie credincioasă după terminarea ospăţului. Ce folos că a facut
sau harul că Domnul ne-a chemat la El, încă de ce i-a plăcut că apoi a fost silit să plece de la ea.
mici, ca să ne biencuvnteze? Tratăm, ca Esau, Robit de pofta ochilor a doua ispită îl doboară la
cu indiferenţă, acest har, această binecuvântare? Gaza, iar  a treia coborâre a fost în valea Sorec.
Ce atitudine avem faţă de planul pe care L-a Atenţie cei ce coboară sunt expuşi pericolului de
facut Domnul cu privire la noi? Dorim să ştim voia a cădea! Aici la Dalila şi-a pierdut sufletul, în loc
Lui cu privire la noi? Ştim la ce ne-a chemat şi să fi rămas la părinţii lui în ascultare, după prima
în ce domeniu trebuie să-i slujim? Suntem oare cădere. El coboară din nou şi din nou. Nici aici nu
conştienţi de responsabilitatea pe care o avem a găsit linişte pentru suflet, „fiindcă ea îl necăjea
înaintea Domnlui pentru că suntem închinaţi Lui? şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i
Tânărul de care ne vom ocupa în s-a umplut de o nelinişte de moarte” (Jud 16:16).
următoarele rânduri ştia... dar a tratat cu neglijenţă Niciodată departe de Domnul nu poţi fii un om
chemarea divină şi cu nepăsare sfaturile părinţilor liniştit căci pacea se afla doar lângă Tatăl Ceresc.
şi atras de pofta ochilor a avut un sfârşit tragic. Aici cu sufletul şi trupul prins de ispită, nerezistând
În loc să se scrie despre el ca despre Ştefan: „a insistenţelor ei, şi-a vîndut secretul. După ce i-a
adormit” (Fapte7:60b) s-a scris: „a murit împreună fost tăiat părul a pierdut puterea, a pierdut pe
cu filistenii” (Judec 16:30).   Domnul, care l-a părăsit. Finalul acestui tânăr: rob
În urma unei biruinţi asupra filistenilor la filisteni, orb, învârtind la râşniţă şi apoi murind
omorând o mie de oameni cu o falcă de măgar împreună cu ei.
el se roagă Domnului pentru ai da apă dintr-o Dumnezeu să păzească sufletele copiilor
stâncă, pentru că n-ar fi vrut, spunea el: „să şi tinerilor şi să le dea nu numai o viaţă încununată
mor de sete şi să cad în mâinile celor netăiaţi de biruiţi ci şi un sfârşit biruitor. Iar pe steagul
împrejur?” şi cu toate acestea a murit împreună biruinţei să scrie „a făcut legamânt cu ochii” şi l-a
cu ei. Biblia nu ne precizează nimic despre etapa păstrat. Toţi să putem spune în ziua aceea „Iată
copilăriei ci direct tinereţea sa. Cât timp a stat în văd cerurile deschise şi pe fiul Omului stând în
părtăşie cu cei ce iubeau pe Domnul cel rău nu a picioare la dreapta lui Dumnezeu” (Fapte 7:56). 
avut putere asupra lui. Începutul căderii lui a fost
Adina Oroian 13
D. Perioada cuceririi Canaanului (Iosua). cărţi necanonice despre împăraţii lui Israel şi Iuda,
precum şi scrieri ale altor prooroci pe parcursul celor
a) Ţara a fost invadată după trecerea Iordanului, 39 de împăraţi.
dinspre răsărit (cucerit sub Moise), străpunsă prin mijloc
(Iosua 1-5), supusă prin campania militară din sud şi a) În 1 şi 2 Regi — acţiunile se petrec în
apoi din nord (Iosua 6-12) şi distribuită prin sorţi celor jurul tronului; în 1 şi 2 Cronici apar sub perspectivă
nouă seminţii şi jumătate (Iosua 13-24). preoţească şi Templul este mai central ca tronul.
b) Iosua – urmaşul lui Moise (Iosua 11:15,23). b) Apostazia de după dezbinare (1 Împăraţi
12:25-33; 16:29-34), a sfârşit în robia asiriană – 722
E. Perioada judecătorilor (Judecători, Rut, 1 Samuel î.e.n. (2 Împăraţi 17).
1-8; aprox.. 400 de ani). c) Reformele din Regatul de Sud sub Asa,
Iosafat, Ezechia, Iosia, au fragmentat perioada de pasiune
a) A fost marcată de ciclurile: păcat - opresiune idolatră, care a dus în final la pierderea independenţei
– eliberare - linişte (apostazii şi treziri spirituale şi naţionale şi nimicirea vieţii spiritual – religioase de la
Istoria naţionale –Judecători 2:10; 3:10). Templu din Ierusalim, cu deportări în 606 (Daniel 1), 597
b) Judecătorii erau lideri militari, administrativi
Bisericii şi politici ce respectau şi chiar restaurau sistemul
(2 Împăraţi 24), 586 (2 Împăraţi 25).
d) Profeţii şi temele cărţilor lor
teocratic preoţesc – levitic de la Cortul Întâlnirii din Silo • Obadia – nimicirea Edomului.
(doar Eli a fost şi judecător şi mare preot (Judecători • Ioel – judecata şi mântuirea Domnului în
3-16; 1 Samuel 1-8). ziua Lui.
c) Scrierile oferă şi alte evenimente - specifice • Iona – măreţia îndurărilor Domnului şi
anarhiei - din interiorul seminţiilor lui Israel (Judecători îngustimea intenţionată a omului.
17-21; Rut). • Naum – nimicirea Ninivei.
• Amos – judecata iminentă a lui Israel pentru
F. Perioada Regatului Unit (1 Samuel 9-31; 2 Samuel; corupţia morală şi nedreptatea socială.
1 Regi 1-11; 1 Cronici; 2 Cronici 1-9; Psalmi; Proverbe; • Osea – dragostea neschimbătoare a lui
Eclesiastul; Cântarea Cântărilor; aprox. 120 de ani). Dumnezeu ce aduce judecata şi restaurarea.
• Mica – prima şi a doua venire a lui Mesia.
a) Înălţarea şi căderea lui Saul (1 Samuel • Isaia: partea întâi (1-39) - o imagine a
13:13-14; 15:10-35). Vechiului Testament – istorie şi păcat în Israel (1-12)
b) Triumful lui David ca împărat teocratic (2 şi în alte popoare (13-39); partea a doua (40-66) - o
Samuel 1-10); Necazurile lui ca om nechibzuit (2 Samuel imagine a Noului Testament – începe cu Ioan
11-20); Evaluarea lui David sub disciplina teocratică (2 Botezătorul şi se sfârşeşte cu imaginea noului pământ
Samuel 21-24). şi cuprinde: JHWH şi idolii neamurilor (40-48), despre
c) Ipostazele lui David: păstor (1 Samuel Mesia (49-57), reabilitarea poporului (58-66).
16:1-13), soldat (17), refugiat (18-31), suveran (2 • Ţefania – marea mânia a Domnului şi
Samuel 2-5), păcătos (11), om de stat cu totale pasiuni răscumpărarea din ziua Lui.
spirituale pentru Templu (1 Cronici 18-29). • Habacuc – evidenţa sfinţeniei divine judecând
d) Solomon: încoronarea (1 Împăraţi 1-2), pe Iuda prin Babilonul cel stricat.
înţelepciunea (3), domnia păcii (4), zidirea şi inaugurarea • Ieremia – o carte pe subiecte, necronologică,
Templului (5-8), bogăţia şi familia (9-11). care prezintă răzvrătirea finală a lui Iuda (călcarea
e) Psalmii (cântece acompaniate muzical), legământului a adus o pedeapsă potrivit cu anii sabatici
exprimă cine e JHWH şi ce face El. Autori: David - 75, nerespectaţi – Ieremia 25:8-14) şi îndepărtarea din ţara
fii lui Core - 10, Asaf — 12, Heman, Etan, Moise — 1, legământului, prezentând evenimente istorice de la
Solomon — 2, alţi autori. Subiecte: devoţiune, penitenţă, Iosia la Zedechia, întrerupte de profeţii. De la Ieremia
răzbunare, laudă (Hallel), mesianici. 39:8 – a început vremea neamurilor.
f) Proverbele (zicale concise care cuprind • Plângerile lui Ieremia – a fost scrisă după
înţelepciune; un mod de a învăţa adevărul; maxime; intrarea în robie, în stil acrostih.
comentarii despre viaţa în domeniul social, spiritual şi
moral; ghid pentru trăirea unei vieţi cu succes (Proverbe H. Perioada captivităţii (Ezechiel, Daniel).
1:1-9; 2:10-22; 3:13-26).
g) Eclesiastul — o cercetare a vieţii şi a) Ezechiel – părintele iudaismului a profeţit
deşertăciunii ei când nu depinde de Dumnezeu ci pentru iudei iar Daniel (la palat) pentru neamuri Ezechiel
de om — pesimism, eşec (Eclesiastul 2:4-17). 10 2:1-10; Daniel 7:1-21).
deşertăciunii (Eclesiastul 2:15-16, 19-21,26; 4:4,8,16; b) Ezechiel – profetul viziunilor cereşti (Ezechiel
5:10; 6:9; 7:4; 8:14). 1-10; 40-48), a profeţit în mijlocul robilor evrei despre
h) Cântarea Cântărilor — cea mai disputată israeliţi (Ezechiel 1-24) şi neamuri (Ezechiel 25-37), iar
carte din punct de vedere al interpretării (1 Regi 4:32). apoi despre restaurarea Israelului (Ezechiel 38-48).
c) Daniel a slujit aproximativ 70 de ani sub
G. Perioada haotică (1 Regi 12-24; 2 Regi; 2 Cronici şase regi babilonieni şi doi persani,
10-36; Obadia, Ioel, Iona, Naum, Amos, Osea, Mica, văzând nimicirea Asiriei, Israelului, Iudeii,

••>
Isaia, Ţefania, Habacuc, Ieremia, Plângerile lui Babilonului, Egiptului, având imaginea
14 Ieremia; aprox. anii 970 – 560 î.e.n.). Au fost şi alte instaurării împărăţiei veşnice (Daniel 2:44). •
Atenţie la formarea prieteniilor!
„Zi înţelepciunii:
«Tu eşti sora mea!»
şi numeşte priceperea prietena ta”
(Proverbe 7:4)

A avea o soră, presupune părinţi şi un cămin unde se convieţuieşte. Tot la fel pentru a avea
o soră-înţelepciunea, alta-bunătatea, un frate-bunul simţ, altul-gândul bun, este necesară compania
acestor virtuţii sfinte sub îndrumarea părinţilor fizici şi spirituali. De la ei poţi să asculţi relatări despre
aceste caracteristci ale lui Dumnezeu şi ale sfinţilor care au însoţit oamenii în diverse activităţi ale vieţii.
A avea ca prietenă priceperea înseamnă a căuta să citeşti cărţi-în primul rând Biblia, din care
să înveţi cum să te comporţi, cum să te împrieteşti cu băieţi, respectiv fete, care sunt serioşi şi de Înţelepciune
caracter, căci „depărtarea de rău, este pricepere” (Iov 28:28). pentru
Fereşte-te să audiezi sau să vizionezi ce recomandă surorile gemene răutatea şi nebunia, înţelepţi
care au înşelat pe mulţi băieţi şi fete. Nu sta împreună cu cel ce vrea să-ţi fie frate-furtişagul..., nu-l
primi în curte nici dacă vine şi îţi aduce un telefon mobil de ultimă generaţie.
Care este avantajul creşterii într-un mediu înţelept şi păstrării într-o zonă departe de rău, de păcat?
Înţelepciunea a fost cea dintâi chemată la apel când a creat Dumnezeu cosmosul, de aceea : „Ferice de
omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere! Căci câştigul pe care-l aduce ea este
mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul; ea este mai de preţ
decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viaţă lungă; în
stânga ei, bogăţie şi slavă. Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări pacinice. Ea
este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi” (Proverbe 3:13-18).
Priceprea este arta practicării înţelepciunii, căci „ştiinţa sfinţilor este priceperea” (Proverbe
9:10). Ea este iscusinţa de a lua decizii corecte; capacitatea de a monotoriza şi păstra sub control orice
activitate, intuiţia de a cunoaşte finalitatea oricărui lucru.
Reţineţi! aici nu este vorba despre obligativitatea rămânerii în pocăinţă ci de propria voastră opţiune:
„zi”-adică defineşteţi tu alegerea; „numeşte”-convinge-te pe tine şi rămâi ferm în deciziile luate.
„Zi” cum vrei, dar nu uita că aşa cum zici aşa o să ţi se zică! Aşa a zis Solomon şi când a făcut aşa
a fost înţeleptul Solomon, dar dacă vei zice „nebuniei”, sora mea -veţi purta acelaşi nume de familie.
Vă doresc un nume bun, care este mai de dorit decât o avere (Proverbe 22:1).
Iosif Anca

•• •>
I. Perioada post exilică - a întoarcerii (Ezra, Neemia, Estera, Hagai, Zaharia, Maleahi).

a) Întoarcerea evreilor din exil s-a făcut sub Zorobabel – 536 (42360 de evrei şi 7337 de sclavi) (Ezra 1-2),
Ezra – 456 (Ezra 8), Neemia – 445 (Neemia 2).
b) Ezra – reconstrucţia Templului – amânată pentru aprox. 15 ani (1-6), reforma – trezirea spirituală (7-10),
constituirea sinagogii (7:10).
c) Neemia – rezidirea cetăţii Ierusalimului (Neemia 1-7), reînnoirea legământului (Neemia 8-10), alte
reforme (Neemia 11-13).
d) Estera – grija continuă a Domnului pentru Israel chiar în robie şi diaspora, dovedită în:
— marea primejdie a exterminării evreilor (Estera 1-5)
— marea eliberare şi înălţare a iudeilor (Estera 6-10)
e) Hagai – problema priorităţii construirii Templului – binecuvântarea.
f) Zaharia – nevoia de finalizare a Templului şi pregătirea pentru venirea lui Mesia.
g) Maleahi – bunătatea lui Dumnezeu faţă de Israel şi nemulţumirea lor arogantă, indiferenţa faţă de:
dragostea divină (Maleahi 1), Lege (Maleahi 2), mesagerii Domnului (Maleahi 3), judecată (Maleahi 4).
15
Într-o odaie mică şi sărăcăcioasă, din podul unei case situate într-o
mahala a unui mare oraş, trăia un băiat orfan, cu numele Tom. Părinţii lui
muriseră de mulţi ani şi l-au lăsat în grija unei rude bătrâne, pe care băiatul
a numit-o mama-mare. Tom se născuse olog şi în tot timpul vieţii sale a
suferit mult. Cât i-a fost cu putinţă, mai făcea câte o treabă la cineva, ca
să câştige ceva bani. Dar foarte curând după moartea părinţilor lui n-a
mai putut să părăsească patul din podul casei, unde i s-a dat să stea.
Când trăia mama lui, ea l-a învăţat să scrie şi să citească, dar aceasta fiind
creştină numai cu numele, nu i-a vorbit despre Domnul Isus. De multe ori,
iarna s-a dus şi la adunare, dar mai mult ca să se încălzească lângă soba
din sală. Răvăşit de frig, ostenit şi flămând cum era, abia era în stare să ia
aminte la cele ce se spuneau acolo.
Pilde Când a venit însă vremea să zacă singur în odăiţa lui şi-a adus
aminte de câte un cuvânt pe care l-a auzit atunci şi, încet-încet, s-a născut
în el dorinţa să afle cât mai mult despre acele lucruri dumnezeieşti şi, dacă
s-ar putea, să aibă o Biblie care să fie a lui. Într-o zi a rugat-o pe mama-
mare să-i facă rost de o Biblie. Bătrâna i-a spus cu ton batjocoritor că ea
nu-şi bate capul cu acestea. Şi apoi, pentru ce i-ar trebui o Biblie? Tom a
rămas foarte întristat că nu putea să ajungă să obţină Cartea dorită. Totuşi
dorinţa nu i-a părăsit sufletul, ci dimpotrivă, l-a înflăcărat tot mai mult.
Într-o zi, Tom zăcea ca de obicei în patul lui, când deodată
a auzit paşi repezi urcând pe scară. În clipa următoare iată că lacob,
singurul prieten pe care-l mai avea pe lume, a intrat în odaia sa.
– Bine te-am găsit, Tom! strigă Iacob foarte mişcat. Am găsit – Acum sunt fericit. Ce
serviciu în alt oraş. Mâine plec şi am venit să-mi iau rămas bun de la tine. bine ai făcut, Iacob, că ai strâns
Apoi s-a aşezat pe marginea patului, ştergându-şi sudoarea de pe frunte. aceşti bani pentru mine!
Vestea aceasta nu-l bucura deloc. Dacă nici Iacob nu mai era, Puţin după aceea, Iacob
atunci nu mai avea pe nimeni care să mai dea pe la el câteodată. şi-a luat rămas bun de la prietenul
– Ţi-am adus un dar frumos, spuse Iacob. Uite, Tom, îţi aduc său şi de atunci nu s-au mai văzut pe
aici o hârtie de 100 de lei. Nu-i aşa că ai să cheltuieşti aceşti bani numai acest pământ. Dacă ar fi ştiut Iacob
atunci când vei avea mare nevoie de ei? ce comoară preţioasă va ajunge
– O, Iacob, tu eşti aşa de bun! spuse Tom mişcat. Uite, acum, acum Cartea Sfântă pentru prietenul său,
am neapărată trebuinţă de ei. s-ar fi simţit răsplătit cu prisosinţă
– Adevărat? Şi pentru ce anume? pentru jertfa pe care o făcuse. De
– Ca să-mi cumpăr o Biblie. atunci Tom nu se mai plictisea; nu
– O Biblie? Deci aşa! Cine a mai auzit vreodată ca un băiat se mai simţea singur şi părăsit. După
sărac să dea atâţia bani pe o Biblie! Săptămâni şi luni de zile au trecut multă citire şi cercetare a cunoscut
până să strâng ban cu ban această sumă. calea mântuirii prin Domnul Isus şi a
– Dragă Iacob, nu te supăra! se rugă sărmanul băiat. Uite, tu pleci găsit la El iertare de toate păcatele şi
şi eu am să fiu şi mai singur ca până acum. De aceea doresc atât de mult viaţa veşnică. Ce-i mai păsa lui acum
o Biblie. Te rog, cumpără-mi una şi adu-mi-o repede, căci nu departe de că era singur şi părăsit de oameni
aici locuieşte un om care vinde Biblii. în odăiţa întunecoasă? El avea pe
– Dar, Tom, ce vrei să faci cu ea? Întrebă prietenul profund Domnul Isus. Ce-i trebuia mai mult?
nemulţumit că banii lui, adunaţi cu atâta trudă, urmau a fi cheltuiţi pe un Acum inima lui Tom ardea
astfel de lucru. Tu nici n-ai fost la şcoală şi acum vei putea să înţelegi de dorinţa să spună şi altora despre
ce scrie acolo, în Biblie? Domnul Isus. „Nu se cuvine să ţin
– Se poate, Iacob. Dar am o dorinţă aşa de mare după o Biblie! numai pentru mine aceste lucruri
Ştii tu pentru ce? Cred că îţi aduci aminte cum am fost amândoi de câteva minunate”, spunea el. Dar cum
ori la adunare. Acum vreau să ştiu dacă oamenii aceia au spus adevărul putea el, un biet olog, să ducă mai
despre Domnul Isus. Acest lucru îl pot afla numai din Biblie. Te rog, Iacob, departe aceste binecuvântări, când
cumpără-mi o Biblie care să-mi fie, din partea ta, un dar de frumoasă nu putea nici măcar să se dea jos
amintire. Prin aceasta mă vei face foarte fericit. din culcuşul lui? Se gândea însă
– Ei bine, Tom, atunci am să mă duc să-ţi cumpăr una. întruna la aceasta şi în cele din
Dar Iacob nu se grăbea. El dorea să împlinească rugămintea urmă i-a venit un gând. Pentru
prietenului său, însă pe faţa lui se vedea bine că nu o făcea cu voie bună. A aceasta trebuia să facă rost de un
plecat, coborând scara mult mai încet decât o urcase. Totuşi era băiat bun creion şi de puţină hârtie albă. Ce
la suflet, aşa că până să se întoarcă cu Biblia, i-a pierit nemulţumirea. bucuros a fost când a avut în mână
Bucuria şi recunoştinţa lui Tom erau fără margini pe când hârtia şi creionul! Tăia frumos hârtia
16 strângea Cartea la piept, de aceea zise prietenului său: bucăţi mici şi pe fiecare foaie scria
– Eşti fericit în această care m-a văzut a spus că o mai duc
lucrare pentru Hristos? cel mult două sau trei luni. O răceală
– Mai fericit decât sunt şi s-a sfârşit cu mine. Şi atunci, ce
acum nici n-aş putea să fiu sunt câteva picături de lapte pe care
vreodată pe pământ. Durerile le jertfesc pentru Domnul meu, care
pe care le am în spate sunt Şi-a dat viaţa pentru mine? Ce fericiţi
câteodată mari de tot, dar nu trebuie să fie acei oameni care pot
pot să-mi ia bucuria care m-a să-I dea mult!
cuprins. Cu cât mai mare va fi Ochii vizitatorului s-au
fericirea mea când voi vedea pe umplut de lacrimi. Un oftat adânc
Domnul Isus, căruia am vrut să-i i-a ieşit din piept.
slujesc prin slabele mele puteri! Cine cunoaşte pe Domnul
Dumneavoastră aveţi multe Isus trebuie să-L şi iubească; şi
prilejuri ca să-I slujiţi, nu e aşa? cine-L iubeşte nu poate să stea
– Ah, copile, cu părere fără să lucreze pentru El. Negreşit
de rău trebuie să spun că până că, fără dragoste, nu merge.
acum n-am folosit aceste prilejuri. – Ai dreptate, Tom. Dar
Dar, cu voia lui Dumnezeu, de acum să vorbim ceva despre tine.
acum înainte va fi altfel. Căci Cea dintâi lucrare a mea pentru Pilde
aseară când am trecut pe aici, Domnul Isus trebuie să fie aceasta:
tocmai a căzut una din foiţele să-ţi fac viaţa mai plăcută, atât cât
tale. Am luat-o şi am citit pe ea stă în puterile mele. Ce ai spune
cuvintele: „Cât este ziuă, trebuie dacă te-aş duce într-un cămin
să lucrăm lucrările Celui ce m-a pentru copii ologi? Acolo ai avea o
trimis; vine noaptea când nimeni bună îngrijire, ai putea să te bucuri
nu mai poate să lucreze” (Ioan văzând florile şi pomii şi auzind
9.4). Am simţit că parc-aş fi păsările cântând.
primit o înştiinţare de-a dreptul Ochii obosiţi ai ologului
din cer. Cuvintele acestea m-au priveau faţa iubitoare a vizitatorului.
cât putea mai bine câte un verset deşteptat dintr-un somn lung, de După un timp oarecare, băiatul a
din Biblie. Deasupra, pe fiecare ani de zile, şi m-au silit să cad răspuns:
foaie, mai adăuga: „Trecătorule, în genunchi; în această noapte – Vă mulţumesc. Am auzit
te rog să citeşti!” şi arunca foiţele n-am găsit odihnă până nu mi-am despre astfel de cămine. Aş vrea
în stradă prin fereastră. Avea cerut iertare Domnului Isus, al însă să nu mă duc acolo. Mi-e
speranţa că una sau alta dintre foile cărui sânge mi-a spălat păcatul. teamă să nu mor în belşug, când
lui va fi luată de cineva şi va ajunge Da, copilul meu, de douăzeci şi Domnul Isus a murit pe cruce în
astfel un mijloc de a spune şi altora doi de ani mărturisesc că şi eu chinuri. Lucrurile de care-mi vorbiţi
despre Domnul Isus şi despre cred în Domnul Isus, dar a fost ar putea să mă atragă prea mult.
mântuire. o credinţă mai mult cu capul, Mai bine rămân aici să aştept pe
Trecuseră câteva săptă­ nu cu inima. N-am trăit pentru Domnul Isus şi să fac lucrarea
mâni de când făcea acest lucru, din Domnul meu. Cercetând însă aceasta pentru El, până va veni ca
iubire şi cu multă rugăciune dar fără şi aflând astăzi cine este acela să mă ia acasă. Este, într-adevăr,
să audă ceva despre foiţele lui. care aruncă astfel de foiţe o bucurie mare pentru un băiat ca
Într-o seară, câţiva paşi pe fereastră, am fost aşa de mine să aibă siguranţa că în vecii
s-au auzit urcând pe scară. Un ruşinat, încât m-am hotărât ca, vecilor va fi la El sus.
domn în vârstă şi bine îmbrăcat a întorcându-mă acasă, să lucrez Vizitatorul era foarte mişcat
intrat în odaie, l-a salutat frumos şi eu pentru Domnul. de aceste cuvinte. Ele îi răscoleau
şi s-a aşezat lângă patul lui. Lacrimi de bucurie adâncul inimii şi-i arătau mai mult
–Tu eşti acela care arunci curgeau pe obrajii slabi şi ofiliţi ai decât oricând deşertăciunea vieţii
pe fereastră foiţe cu versete din băiatului. pe care a trăit-o.
Biblie? a început străinul. – Este prea mult, prea – Bine, dragul meu, a spus
– Da, răspunse Tom, şi mult! şopti el. el atunci cu o linişte greu ascunsă,
o rază de bucurie i-a inundat faţa – Dar acum, spune- vei rămâne aici, dar voi avea grijă să
palidă. Aţi auzit despre cineva mi, băiete, spuse vizitatorul primeşti o hrană bună şi hârtie cât
care a luat vreuna de pe jos? uitându‑se cu milă de jur împrejur vrei, toată viaţa ta. Iar acum, înainte
– Da, chiar eu am ridicat în odăiţa sărăcăcioasă, cum ai de plecare, aş avea o rugăminte: să
aseară una şi mi-a făcut mult bine. făcut rost de hârtia de care ai te rogi acum pentru mine.
– Cred, fiindcă ştiu cât nevoie? Spunând aceste cuvinte,
este plin de putere Cuvântul lui – O, n-a fost atât de greu. omul acela voinic a îngenuncheat
Dumnezeu, răspunse Tom. Am vorbit cu mama-mare despre lângă patul ologului şi, abia
– Eu am venit, spuse aceasta şi am rugat-o să-mi dea stăpânindu-şi plânsul, şi-a acoperit
domnul acela, ca să-ţi mulţu­mesc. mai puţin lapte dimineaţa ca să faţa cu mâinile. Tom a început să
– Nu mie. Eu nu pot decât aibă cu ce să-mi cumpere hârtie. tremure când a auzit pe acest domn
să scriu. Dumnezeu este Acela Trebuie să ştiţi, domnule, că eu nu
căruia trebuie să-I mulţumiţi. voi mai avea mult de trăit. Un doctor (continuarea în pagina 19) 17
Răspunsuri
Din UR (Haldea) la Împăratul Salemului -
GOSEN (Egipt) MELHISEDEC
Mara, Elim, lepra, Hiram, Imineu, Sardes,
s-a născut, Haran, prima locaţie în Canaan, între Emaus, Dorca, Eden, Chis
Betel şi Ai, probleme cu Faraon, între Betel şi Ai,
a zidit un altar, valea Şave, cazul Abimelec-Sara,
Beer Şeba, moartea Sarei, Gherar, jurământul
Apere-se Baal -
Isaac-Abimelec, Padan Aran, jurământul Laban- IERUBAAL
Iacov, Mahanain, binecuvântarea lui Iacob, Sucot, Iuda, Eutih, Naomi, urechea, Barnaba, altar,
un alta,r din nou în Canaan, Betel, întâlnirea cu Avram, Lida
Isaac, Beer-Şeba, aşezarea în Egipt.
Proverbe 11-20 de la A la Z
„Când a Răspunsuri la întrebările averea, bătăile, certuri, Domnului, economiseşte,
femeia înţeleaptă, hotărâri dumnezeieşti, inima,
fost de 12 din numărul precedent:
înţelepciunea, judecata, leneşul, martorul,
1. Daniel;
ani... L-au 2 Samuel 6:1-11;
neprihănirea, ochii Domnului, priceput, rodul,
smerenia, ştiinţa, tigaia, ţine, ursoaica, vinul,
găsit în 7. David (I Împăraţi 1);
zilele.
8. Agar (Genesa 21); I Împăraţi 3; Iochebed
Templu... (Exodul 2); 10. Iosua (Zaharia 3)
ascultându-i
şi
punându-le Întrebări
întrebări”
(Luca 1. Enumeraţi neamurile lăsate de Dumnezeu pentru a încerca pe copiii lui Israel
2.42,46) 2. Cine a omorât 70 de oameni pe aceeaşi piatră?
3. Care proroc şi-a făcut coarne de fier?
4. Care au fost oamenii cărora li s-au schimbat numele?
5. Care om valora cât 10000 de oameni?
6. Care oameni au fost vindecaţi de Domnul Isus de orbire?
7. Amintiţi un miel din Vechiul Testament şi „unul” din Noul Testament căruia nu
trebuia să i se zdrobească nici un os.
8. Ce localităţi în care a misionat Domnul Isus sunt menţionate în Evanghelie?
9. Cum defineşte Biblia următorii termeni: „credinţa”, „Evanghelia” şi „dragostea”?
10. De câte ori apare în Apocalipsa cifra şapte şi în ce expresii?

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2007
pe adresa redacţiei

Au fost premiaţi:
Denisa Atudoroae, Estera Anistoroaei, Mariana Anistoroaei, Diana Boariu, Florin Dobre,
Costel Felea, Roana Meseşan, Maria Rusu, Elena Stan, Ştefan Stan, Samuel Tomuş

Paginile care intră în concurs: 6, 7, 8, 9
18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga.

Lăcomie Generozitate
Dorinţa de câştig care nu se satură niciodată, Generozitatea este acea atitudine
este mai rea decât săracia cea mai mare, care face posibilă înţelegerea cu uşurinţă
căci creşterea lăcomiei aduce creşterea dorinţelor. a punctului de vedere al altuia.

Inima neliniştită din pricina lăcomiei dupa cinstiri, Generozitatea nu înseamnă nici renunţare şi nici
înoată în mai multe valuri, decât corabia pe ocean. slăbiciune, ci aplecare în faţa nevoilor altora.

Cine râvneşte la bunul altuia, O generozitate nu se povesteşte,
pierde şi pe al său, fără dorinţa de a o repeta,
căci lăcomia îl va abate din drum. şi a simţi profund nevoia de a înlocui
cuvântul prin faptă.
Pământule cu-a tale laturi
Pe om de toate poţi să-l saturi Să învăţăm din generozitatea naturii şi să vedem
Dar n-ai avut nicicând putere această mână binevoitoare a lui Dumnezeu.
Pe om să-l saturi de avere!
Generozitatea divină înseamnă mântuire,
Omul lacom de avere şi fără dorinţe sfinte este ca unul iar un om mântuit are toate motivele
care aduce nisip în pustiu în schimbul izvoarelor. să fie întotdeauna generos.

„...Altul, care economiseşte prea mult, „Unul. care dă cu mână largă,
nu face decât să sărăcească” ajunge bogat”

Proverbe 11:24B Proverbe 11:24a

Tom, micul orfan
(continuarea din pagina 17)

străin cerându-i să facă un astfel de lucru. Când l-a văzut însă şi aducea în ea sătenilor vestea bună despre Domnul Isus.
cu capul plecat şi suspinând înăbuşit, a prins curaj. Ceva din Câteodată, vorbind celor care veneau să-1 asculte despre
strălucirea cerească s-a aşezat pe faţa lui palidă şi cu un glas păcatul nepăsării, le istorisea despre acest olog prin care
în care se simţea o adâncă cinstire a Domnului, a început: şi el a fost vindecat de nepăsare. Aceasta mişca mult pe
„Doamne Isuse, ştiu că Tu ne asculţi. îţi mulţumesc că ai trimis ascultători şi a fost pentru mulţi o binecuvântare.
aici pe acest domn, ca să mă încurajeze în lucrarea mea. Îţi Din când în când mai primea câte o veste despre
mulţumesc pentru Cuvântul Tău, pe care l-am scris pe hârtie, starea săracului, dar fericitului, olog. A mai trăit el câtva timp,
că a adus rod pentru Tine. Şi acum, Doamne Isuse, Tu vezi cât însă la sosirea iernii, când zăpada a acoperit pământul cu
este el de trist, că în anii trecuţi n-a lucrat destul pentru Tine. haina ei albă, a venit vestea că băiatul a adormit pentru a
Te rugăm acum să-l ajuţi ca în zilele ce vor urma să nu‑şi mai fi la Domnul Isus. Aceeaşi poştă a mai adus şi un pachet
piardă vremea, ci să se ducă la ceilalţi oameni bogaţi şi să le mic, în care se afla preaiubita şi mult întrebuinţată lui Biblie.
spună că ei nu Te iubesc, dacă nu lucrează pentru Tine. Şi îţi Ea a fost păstrată ca o scumpă amintire din partea celui
mai mulţumesc si pentru toată hârtia şi mâncarea pe care mi le adormit. Ba mai mult, cel mai tânăr fiu al casei a citit şi el în
vei da cât voi mai trăi. Dacă vrei, mai lasă-mă aici pe pământ, acea Carte preţioasă. A citit şi scurtele însemnări scrise pe
ca să scriu pentru Tine versete din Biblie. Şi binecuvântează şi marginea Cărţii şi care dovedeau că băiatul olog avusese o
pe acest domn care este aşa de bun cu mine şi ajută-l să facă credinţă vie şi luminată. A citit de asemenea şi dorinţa celui
întotdeauna voia Ta. Amin!” „Amin!” a răsunat şi de pe buzele plecat, ca această Carte Sfântă să ajungă şi pentru altcineva
celui ce îngenunchease acolo. tot atât de Bun Prieten, cum i-a fost lui. Pe prima pagină era
Apoi vizitatorul s-a sculat şi şi-a luat rămas bun de la scris: „Această Carte Sfântă este cel mai bun prieten pentru
tânărul său prieten. Înainte de a părăsi oraşul a luat măsuri oricine, cum a fost şi pentru mine”.
ca băiatul să nu ducă lipsă de nimic şi s-a întors acasă cu o Toate acestea au mişcat adânc pe acel tânăr şi l-au
inimă fericită şi cu hotărârea fermă de a trăi de atunci înainte făcut să se predea în totul Domnului; şi când a plecat mai
pentru Domnul Isus. Şi, prin harul Domnului, s-a ţinut de târziu, să lucreze pentru Domnul Isus şi să ducă şi altora
această hotărâre. O viaţă cu totul nouă a început în casa lui. vestea despre El, a luat cu sine şi acea Biblie.
După un timp a zidit chiar o casă de adunare pe pământul lui
Mi-a bătut la uşă primăvara...

„Oricât de lungă este iarna, primăvara îi va urma sigur.”

„Primăvara este atunci când simţi că ai chef să fluieri
chiar dacă ai un pantof plin de noroi.”

„Iubesc primăvara oriunde, dar dacă aş putea alege, aş
întâmpina-o mereu în grădină!”

„Vara este în capul meu, dar eterna primăvară este în
inima mea.”

„Primăvara este prima dată recunoscută de plante şi
apoi de oameni.”

„Dacă ar fi să-mi trăiesc încă o dată viaţa, aş începe
primăvara devreme şi aş sta aşa până târziu în toamnă
când frunzele cad.”

„Florile sunt cel mai dulce lucru pe care l-a creat
Dumnezeu, dar a uitat să le dea şi suflet.”

„Primăvara este o reflexie a grădinii sufletului nostru.”

„Primăvara îşi face propria declaraţie, atât de tare şi
de clar, încât grădinarul pare să fie doar unul dintre
multele ei instrumente, şi nu compozitorul.”

„Cine poate să reziste sentimentului de bucurie şi de
fericire de care eşti animat atunci când participi la
renaşterea naturii?”

„Prefer să am mai degrabă trandafiri pe masă decât
diamante la gât.”

„Oricât de bătrâni şi neputincioşi am fi, întotdeauna
vom aştepta cu nerăbdare primăvara.”

„Când timpul este pregătit pentru anumite evenimente,
acestea apar în diferite locuri sub forma violetelor care
ies la lumină să întâmpine venirea primăverii.”

„Unde înfloresc florile există şi speranţă.”

„Primăvara nu ar fi primăvară fără cântecul păsărelelor.”

Vă doresc o primăvară plină de bucirii!

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”