You are on page 1of 20

Zâmbetul bebeluşului

pag. 3
E o zi de noiembrie mohorâtă şi fără soare. „Din copilărie“– Un tată
Toţi aşteptăm cu nerăbdare să-l vedem. Pe cine? Pe
cel de curând născut, un bebeluş pe nume Natan.
pag. 4
Deodată, uşa casei s-a deschis şi mama împreună
cu tatăl au intrat ţinându-l în braţe pe cel aşteptat.
Ospeţe – Denisa Atudoroae
Şase perechi de ochişori mici şi curioşi, frăţiorii lui Aşa este omul care se teme de Domnul
s-au îndreptat spre el, ca să-l vadă.
Ca bunică, l-am luat în braţe şi privind la el, pag. 5
am spus frăţiorului său de doi ani şi jumătate: Căutaţi în cartea Domnului (1 Samuel) şi citiţi! –
– Mănuţule, să ştii că seamănă cu tine! Iar el, Damy & Roana Meseşan
plin de încântare a spus:
– Daaa!... ca şi când ştia bine şi el acest lucru. pag. 6
Apoi s-a apropiat să-l poată vedea mai bine şi cu Războaie • Stejari – Denisa Atudoroae
mânuţa, l-a mângâiat fin pe obrăjor.
Am fost uimită să văd cum pe chipul pag. 7
bebeluşului a apărut un zâmbet dulce şi cald. Atunci
Coperţi şi pagini de titlu: caractere observate de pe
am simţit că zâmbetul lui ne-a luminat şi ne-a încălzit
fereastră – Fănel Şuteu
inimile, asemeni unei raze de soare. Dumnezeu ne-a
creat făpturi atât de minunate, aşa cum a exclamat
psalmistul David: „Te laud că sunt o făptură aşa de pag. 11
minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi ce bine vede Natanael – Predicatorul
sufletul meu lucrul acesta” (Psalmul 139:14)
Când privesc un copil nou născut, nu pot pag. 12
să nu mă minunez de fiecare dată de măreţia lui Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
Dumnezeu, care i-a plămădit trupuşorul în pântecele o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
mamei şi odată cu venirea lui pe lume, aduce atâta Evangheliei” Timişoara
bucurie şi fericire în inimile noastre. Copilaşul este
total dependent de mama lui, care-i împlineşte toate pag. 15
nevoile şi am putut observa cum adesea o răsplăteşte „Pentru” ce a fost scrisă cartea Pildele – Proverbele
cu zâmbetul lui pentru toată osteneala sa. Domnul
lui Solomon – Iosif Anca
Isus a spus ucenicilor şi azi ne spune şi nouă, că dacă
nu ne facem asemeni unui copilaş, cu niciun chip nu
pag. 16
vom intra în împărăţia Lui (Luca 18:16).
Pilde
(continuare în pagina 4)
Fondurile necesare editării si distribuirii pag. 18
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con- Răspunsuri, întrebări şi premianţi
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
pag. 19
doresc să sprijine această lucrare pot depune
Defăimarea / Cinstirea
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: pag. 20
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. Stelele şi constelaţiile – Rebeca Dagău
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

„Din copilărie”
(Marcu 9:21)

După o experienţă minunată – schimbarea la faţă regretă copilăria. Perioada de timp în care sunteţi copii
a Mântuitorului şi vedenia slavei cu Moise şi Ilie – când sau adolescenţi este cea mai frumoasă din viaţă, sub
„Petru a luat cuvântul şi i-a zis lui Isus: «Doamne, este bine aspectul sănătăţii şi a lipsei grijurilor vieţii şi puteţi să o
să fim aici...»...” (Matei 17:4), evenimentele prezentate în trăiţi şi jucându-vă, dar practicând jocuri care să vă facă
Evanghelii continuă cu cazul unui copil demonizat - un bine şi să vă dezvolte capacitatea intelectuală şi fizică.
chin pentru o familie. Iată cum descria tatăl acelui băiat Analizaţi voi fiecare joc sau activitate şi alegeţi ceea ce nu
situaţia: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este periculos şi dăunător şi veţi constata, că aveţi ce face
este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trânteşte fără să vă faceţi de lucru cu diavolul.
la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâşneşte din În schimb, avem în Biblie şi exemple de copii care
dinţi şi rămâne ţeapăn... Şi de multe ori duhul l-a aruncat au fost folosiţi de Dumnezeu, din primii ani de viaţă. Vă
când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poţi prezint pe unul, a cărui activitate din copilărie puteţi să o
face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne” (Marcu 9:17-22); urmaţi cu toţii: Timotei, despre care este scris: „din pruncie
„Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu, fiindcă cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea
îl am numai pe el. Îl apucă un duh şi deodată răcneşte; şi care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată
duhul îl scutură cu putere, aşa că băiatul face spumă la Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să
gură şi cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
stropşit de tot” (Luca:38‑39). Prin intervenţia autoritară a neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit
Domnului Hristos, „duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cu şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei
mare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau: 3:15-17). Toţi ştiţi citi, iar unii acum începeţi şcoala şi veţi
«A murit!» Dar Isus l-a apucat de mână, şi l-a ridicat. Şi el învăţa, de aceea vă propun solemn, cu inimă de părinte:
s-a sculat în picioare” (Marcu 17:26-27). „Citiţi Biblia şi chiar memoraţi cât mai multe versete din
Cazuri identice cu cel prezentat mai sus sunt mai ea!” Nu vă daţi seama, dar veţi înţelege mai târziu ce mare
rare, dar există foarte multe cazuri asemănătoare şi care binecuvântare este citirea zilnică a cuvintelor care vin de la
sunt la fel de tragice, în final, pentru că diavolul vrea să Dumnezeu şi care Îl aduc pe Dumnezeu în viaţa voastră.
îi stăpânească pe oameni încă „din copilărie”. Prezint Voi aveţi de ales, între o copilărie demonizată, prin
în continuare formele de „posedare” pe care forţele atracţia şi apoi posedarea voastră de lucrurile lumii, pe
întunericului le întrebuinţează pentru a-i distruge pe copii: care diavolul le-a pregătit exact pentru copii şi o copilărie
jocuri mecanice sau electronice, filme, desene animate sfântă, urmată de o viaţă fericită pe are v-o doreşte şi
şi alte animaţii, pornografie, droguri etc. Toate acestea pregăteşte Dumnezeu. Să vă răsune în minte întrebarea
cauzează dependenţă, exact ca şi în cazul acelui copil. pusă de Domnul Isus acelui tată ce plângea soarta
Au fost situaţii când unii copii s-au sinucis sau au comis singurului lui copil şi răspunsul dat: „Câtă vreme este
abuzuri împotriva altor copii, după cum au văzut în scene, de când îi vine aşa?” „Din copilărie” (Marcu 9:21).
pe care le-au executat aproape inconştienţi. Manifestări Vă recomand să discutaţi cu părinţii voştri, cu
de ieşiri nervoase sau diminuarea şi chiar pierderea învăţătorii de la adunare sau cu alţi credincioşi, să fiţi
controlului intelectual, ca în cazul menţionat, sunt frecvente sinceri şi să vă mărturisiţi stările prin care treceţi, ispitele
la copii, în timp ce cer accesul la aceste forme de activităţi şi păcatele, cerându-le ajutor şi la nevoie chiar să postiţi
delirante, datorită dependenţei, sau după ce au petrecut si să vă rugaţi împreună cu ei, căci sunt legături demonice
ore în şir în execuţia lor. din care nu se poate ieşi, decât aşa cum a arătat Domnul
Poate că vă simţiţi atraşi sau sunteţi deja Isus, cu rugăciune şi post (Marcu 9:29)1.
practicanţi ai acestor forme post moderne de acaparare Un tată
demonică, dar oare vă daţi seama că odată prinşi de ele
vă va fi foarte greu să vă mai eliberaţi? Diavolului te expui 1 Nota editorului: Pentru a cunoaşte mai bine Biblia, vă stau la îndemână
când vrei, dar nu te mai poţi sustrage când doreşti. De şi paginile concurs din revista Betel, pentru care puteţi fi premiaţi, prin
acumularea a 100 de puncte, ceea ce se poate obţine în mod obişnuit,
aceea vă avertizez şi vă îndemn să nu repetaţi istoria din răspunsurile a două, trei numere ale revistei.
nefastă a unora cu câţiva ani mai mari ca voi şi care îşi
3
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

(continuare din pagina 4)

Zâmbetul bebeluşului
Ospeţe
De atâtea ori, printr-un zâmbet sau
o mângâiere, putem aduce şi noi o rază
de soare în sufletul unora, care trec prin
1. Ospăţ care „a sărbătorit” ultima zi din viaţa
suferinţă sau trăiesc în singurătate. Poate
împăratului.
cineva ne-a făcut un bine şi am considerat
2. Ospăţ la care s-a dus pe farfurie carne de
că pe drept ni s-a cuvenit, fără să ne
om.
manifestăm mulţumirea sau să-i acordăm
3. Cel mai lung ospăţ.
o privire prietenoasă care să-i înveselească
4. Ospăţ întrerupt de o modificare pe tencuiala
inima (Proverbe 15:30); sau să-i adresăm
zidului palatului împărătesc.
cuvinte prietenoase, care sunt „ca un fagur
5. Ospăţ la care organizatorul şi-a invitat
de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru
vrăjmaşul.
oase” (Proverbe 16:24)
6. Ospăţ care s-a sfârşit cu hotărârea
Ori de câte ori privesc la acest
nepoţel, îmi amintesc de zâmbetul acela
completării legislaţiei imperiului.
din primele zile ale vieţii sale, cu care
7. Ospăţ al femeilor.
şi-a răsplătit frăţiorul pentru mângâierea
8. Ospăţ curmat de o calamitate.
primită şi mă gândesc: Oare, eu am dat 9. Ospăţ organizat datorită întoarcerii cuiva.
zâmbetul cuvenit, celor cărora eram 10. Ospăţ în care toţi cei poftiţi s-au umplut de
datoare să-l dau şi nu numai lor? Dar tu? spaimă, s-au sculat şi au plecat care încotro.
11. Ospăţ la care invitaţii au scos gazdele din
Z.M. criză.
Denisa Atudoroae

A – B Aşa este A
omul care se teme 1
de Domnul. 2
3
1. Roadă a Duhului Sfânt.
4
2. Fiul lui Nebat, efratit din Ţereda.
3. Zice în inima lui: „Nu este 5
Dumnezeu”.
4. Prorocul care turna apă în mâinile 6
altui proroc.
7
5. Fiul lui Iefune.
6. Preot care a făcut un altar 8
împăratului Ahaz.
7. „El ... pe nori” 9
8. I-a dat lui David Ţiclagul. 10
9. Prin el izbăvise Domnul pe sirieni.
10. Adevăratul copil în credinţă al lui 11
Pavel.
12
11. Şi-a pus casa în rânduială şi s-a
spânzurat. B
12. Aici locuia Aristarh.

4
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului (1 Samuel) şi citiţi!
Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi.

1. Completează versetul de mai jos, care este un sfat pentru regele Saul, dar valabil şi în dreptul
tău: „... __________ face mai mult decât _____________ şi păzirea ____________ Său, face
mai mult decât __________ ___________, căci_____________ este tot atât de vinovată ca _________...”

2. Realizeză corespondenţa dintre cele două coloane:
Saul când a auzit de moartea fiilor săi, a căzut de pe scaun pe spate şi a murit
Eli a învăţat poporul să biruiască prin rugăciune
Samuel se trăgea din Caleb
Nabal a fost ales împărat prin sorţi

3. Scrie, în dreptul fiecărui slujitor al lui Saul, slujba pe care o deţinea în împărăţie:
Doeg: __________________________
Abner: _________________________
Ahimelec: ______________________.

4. Subliniază cu o linie doar acele cetăţi prin care a trecut chivotul Domnului: Eben-Ezer, Gad, Ecron, Chiriat-
Iearim, Bet-Şemeş, Ecron.

5. Stabileşte şi scrie gradul de rudenie dintre următoarele perechi de persoane: nepot, frate, cumnat, socru,
verişor, bunic, tată, bunică, ginere. Ex. I-Cabod – nepot - pentru Eli
David _______________ pentru Saul Ana _______________ pentru Ioel
Samuel _______________ pentru Abia Abiel _______________ pentru Saul
Ner _______________ pentru Chis Abner _______________ pentru Saul
Isai _______________ pentru Abigail David _______________ pentru Ionatan
Malchişua _______________ pentru Mical Işvi _______________ pentru Chis

6. Identifică autorul şi destinatarul următoarele cuvinte:
____________ „Tu eşti mai bun decât mine!” ________________;
____________ „Vino să ieşim pe câmp” ________________;
____________ „Eu sunt de vină, domnul meu!” ________________;
____________ „Am lucrat ca un nebun” ________________;
____________ „Nu vei muri” ________________;
____________ „Este ascuns între vase” ________________.

7. Notează tălmacirile: Samuel: ________; Dagon: ________; I-Cabod: ________; Eben-Ezer: ________;
Sela-Hamahlecot: ________.

8. Completează spaţiile libere cu cifra corespunzătoare:
Saul a ajuns împărat la vârsta de ___ de ani.
David era cel de-al ____ – lea fiu al lui Isai.
Semnul pe care la pus Ionatan că îl va înştiinţa pe David despre hotărârea tatălui său, a fost că va trage
____săgeţi.
Abigail a plecat să-i fie soţie lui David însoţită de ____ fete.

9. Aşează în ordine cuvintele versetului: „Domnul, după, şi, lui, răsplăti, credincioşia, dreptatea, va, fiecăruia,
lui, după”.

10. Scrie cuvintele lipsă şi referinţa versetului: „..._________ nu se uită la ce se uită __________; ________ se
uită la ceea ce izbeşte ________, dar ________ se uită la __________”.

Damy & Roana Meseşan

5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Războaie
Răsfoieşte paginile istorice ale Bibliei apoi
completează tabelul!

Nr. Text Armata Armata
Locul luptei Biruitorul Consecinţe, pierderi
crt biblic 1 2
Geneza
1
14:8-12
Numeri
2
21:21-25
Numeri
21:33-35 &
3
Deuteronom
3:1-7
Iosua
4
7:3-5
Iosua
5
10:3-27
Iosua
6
11:1-9
Judecători
7
12:4-6

Stejari – Asociază ce se potriveşte!

1. Stejarul lui More a) Limita până la care au fost bătuţi horiţii de către Chedorlaomer.
2. Stejarii lui Mamre b) Înălţarea primului altar de către Avraam.
3. Stejarul Paran c) Înmormântarea doicii Debora.
4. Stejarul de lângă Sihem d) Hotar al cortului lui Heber.
5. Stejarul Jalei e) „Vecinii” noii locuinţe ai lui Avraam după despărţirea de Lot.
6. Stejarul Ţaanaim f) Încoronarea lui Abimelec.
7. Stejarul din Ofra g) „Mormântul” bijuteriilor familiei lui Iacov.
8. Stejarul din Sihem h) Abimelec, a trecut pe lângă el în drumul său la luptă.
9. Stejarul Ghicitorilor i) „Depozitul” oaselor lui Saul.
10. Stejarul din Iabes j) Punctul de întâlnire al Îngerului cu Ghedeon.

Denisa Atudoroae

6
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

Coperţi şi pagini de titlu: caractere observate de la fereastră
„Coperta şi pagina de titlu – iată ce reprezintă viaţa noastră pe pământ; abia la sfârşitul ei,
începem primul capitol al unei poveşti magnifice pe care nimeni de pe acest pământ nu a citit-o,
care nu are sfârşit şi în care fiecare capitol este mai bun decât cel dinainte” (C.S. Lewis).
„În vremea aceea... va fi mântuit... oricine va fi scris în carte.
Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului” (Daniel 12:1-3).

Drag tânăr, 1. Tânărul: jumătate el însuşi, jumătate exprimarea lui
Sper că marele eveniment escatologic nu te va Acum, doresc fierbinte să discutăm despre o singură
surprinde, iar vieţii tale – „copertă şi pagină de titlu” a „copertă”, şi o singură „pagină de titlu”: viaţa ta. În Daniel
tomurilor celeste, i se va adeveri eternitatea în sângele 12:3 ni se spune că cele mai strălucitoare „coperţi”, atunci
Mielului. Iar acolo, ce plutire din iubire în Iubire! Ce dulce şi acolo, vor fi ale celor înţelepţi. Da, ei „vor străluci ca
lumină a cântului va răsări, când, întors în patria sufletului, soarele în Împărăţia Tatălui lor” (Matei 13:43). Tu ţi-ai dori
precum bobul de rouă care intrat în inima frunzei devine atunci şi acolo, ca „pagină de titlu” – ÎNŢELEPCIUNEA?
una cu ea, vei intra în marea bucurie – bucuria Lui, de a ne Există doar două categorii de muritori: care se tem
face nouă aceeaşi bucurie – să fim împreună o veşnicie! de Domnul, sau care se tem de orice altceva – de om,
Ce coperte şi pagini de titlu! Ce caractere măreţe atinse de diavol, de natura însufleţită sau neînsufleţită – însă de
de Golgota! Iată câteva exemple: Cel Atotputernic nu, fiindcă „Îl tăgăduiesc cu faptele”. Cine
 în Universul nevăzut, în marea adunare a fiilor însă se teme de Domnul, nu are de ce să se mai teamă!
dimineţii, în auzul celui care cutreieră pământul, de două Aş vrea viaţa ta, să poarte mereu semnul începutului
ori, Marele Dumnezeu proclamă titlul unei vieţi care-şi înţelepciunii, - frica de Domnul, ca un refren al unei cântări
cântă pe pământ neprihănirea, în timp ce florile cuvintelor cereşti.
înfloresc în cer: „Ai văzut pe Iov? Este un om fără prihană
şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate 1.1. Tânărul: univers în Univers
de la rău”. Punct. A fost silit vrăjmaşul să-i citească viaţa Marele filozof şi matematician creştin Blaise Pascal, a
lovindu-i „coperta”; titlul, însă, a rămas acelaşi: „Domnul a declarat: „Suntem la jumătatea drumului dintre imensitate
dat şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!”; şi ceea ce este infinit de mic”, adică, în punctul unde
 lângă Nahar Ha Yarden sau „râul care coboară” macrocosmul se intersectează cu microcosmul. El spunea
din Hermon, numit Iordan, sub aripa inspiraţiei divine, un că Universul găzduieşte lumi peste lumi; sistemul nostru
bărbat, aşază alături de douăsprezece pietre coperta cu solar se învârte în jurul altui sistem solar; iar acel sistem
titlul propriei vieţi, repetat de generaţiile viitoare: „să vă solar, se mişcă în jurul altui sistem solar, şi tot aşa, până la
temeţi totdeauna de Domnul, Dumnezeul vostru” (Iosua infinit. Apoi, continua spunând că există lumi mici din care
4:24). Iar mai târziu, adaugă: „Eu şi casa mea, vom sluji coborâm în lumi şi mai mici – molecula, atomul, protonul,
Domnului” (Iosua 24:15); electronul...
 în faţa fiarelor din Colosseum, un bătrân, stă calm Cine a aşezat rotiţă în Rotiţă, morişcă în Morişcă,
cu „perle spirituale” la mâini: „Sunt grâul lui Dumnezeu, şi idee în Idee, ocean în Ocean, univers în Univers?
prin dinţii fiarelor sălbatice voi fi măcinat ca să devin pâinea Acum, după mai bine de 350 ani de la moartea
curată a lui Hristos”. Şi iată un titlu scris cu sânge: „Ignaţiu, filozofului, cercetăm acest univers în miniatură – omul.
martirul lui Hristos”; Ce să mai vorbim de clasicul atom? Am descoperit
 în cimitirul Bunhill, Londra, statuia călătorului aţipit microparticule precum miuonii, leptonii tau, neutrinii
stă deasupra rămăşiţelor trupeşti ale unui vizionar adormit. electronici, miuonici sau tauonici (a căror viteză se spune
Timpul a făcut de atunci 32 paşi uriaşi a câte 10 ani spre că ar fi mai mare decât a luminii în vid – peste 300 000 km/
noi. Coperţi după coperţi şi pagini de titlu - totul arată atât de secundă) şi am găsit prin formule matematice corzile care
familiar! Suntem angajaţi în „Călătoria Pelerinului” spre Cetatea le susţin – conform Strings Theory.
Cerească, asemenea lui Bunyan. Apoi, în marele Univers aflat într-o continuă
„Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă expansiune, am găsit stele gigant precum steaua Pistol
aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson”, – luminoasă cât zece milioane de sori! „Şi acestea sunt
de Petru şi Pavel, Policarp şi Ireneu, Wycliffe şi Tauler, doar marginile căilor Sale şi numai adierea lor uşoară
Rutherford şi Baxter, Wesley, Whitefield şi alţii, dintre care ajunge până la noi!” (Iov 26:14). Privind exteriorul
mulţi au plecat de aici, neobservaţi de noi. Trăsătura lor lucrurilor incognoscibile cu telescopul, şi structura
comună a fost frica sfântă. lucrurilor cognoscibile cu microscopul, ar trebui să ridicăm
sprâncenele spunând: cine a aşezat rotiţa în Rotiţă,
(continuare în pagina următoare)

7
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

morişca în Morişcă, ideea în Idee, oceanul 2.1. Tânărul: lumina de jos
în Ocean şi universul în Univers? „O, Biblia se explică atât de bine pe ea însăşi! Aparent de
adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei neînţeles, paradoxul sărăciei, ne revelează ce înseamnă să
lui Dumnezeu!” (Romani 11:33). Dacă am fii „lumină aici jos”, om de caracter – „asemenea Lui”. De altfel,
fost creaţi prin şi pentru aşa Înţelepciune, singurul loc în Noul Testament unde este folosit grecescul
nu ar trebui să căutăm izvorul ei, frica de charaktēr, se află în Evrei 1:3b: „El... este... întipărirea Fiinţei
Cel Preasfânt? Lui”, sau „caracterul Tatălui” – reprezentarea Lui exactă.
Este lucru de mirat că Domnul i-a spus lui Filip: „Cine M-a
1.2. Tânărul: vers de Univers văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”?
Ce minuni poate realiza un cuvânt! Cucereşte David a fost un om de caracter. Fără să audă primul
împărăţii, face dreptate, astupă gura leilor, stinge puterea enunţ al vestitei predici de pe Muntele Fericirilor, concluzia
focului, vindecă bolile, câştigă războaiele, înviază morţii... existenţei lui umane a fost aceasta: „sunt fericit” (Psalmul
Şi acesta este „cuvântul credinţei”, rostit de omul credinţei 23:6; 32:1). Însă bogatul împărat care la sfârşitul vieţii şi-a
(Romani10:8). Însă acelaşi cuvânt poate aduce suferinţe, dăruit tot argintul şi aurul Domnului (1 Cronici 29:4), s-a
bătăi, lanţuri, închisori, chinuri, lipsuri şi prigoane. Şi care declarat „sărac şi nenorocit” (1 Samuel 18:23; Psalmul
minuni sunt mai mari – cele din primul şir sau acestea? Oh, 40:17; 86:1).
noi nu vedem, dar se va vedea „în ziua aceea”. Să fie posibil aşa ceva? Sărac şi în acelaşi timp
Dragul meu, tu eşti mai mult decât un cuvânt: eşti bogat – paradox al sărăciei? Da!
capodopera Ziditorului. Şi dacă Pascal spunea că omul Cum să fie posibil aşa ceva? Sărac şi în acelaşi timp
se află la jumătatea drumului dintre „imens” şi „infim”, ca bogat, nenorocit, şi totuşi fericit? Da. Fără Dumnezeu,
tânăr în plin proces de formare al caracterului, te afli la omul este sărac, nenorocit, nebun, blestemat, demonic.
jumătatea drumului dintre „înţelepciune” şi „nebunie”, dintre Însă asemenea unei bare de fier reci şi ruginite aduse la
„dumnezeiesc” şi „demonic”. Gluma parţial abordabilă a incandescenţă în inima focului, fericirea acestui om preaiubit
filozofului, că omul este jumătate porc, jumătate sfânt, şi izvora din prezenţa Domnului. Oricâţi vrăjmaşi înaintau
„cu cât îşi doreşte să devină mai sfânt, devine mai porc” împotriva lui - oştiri după oştiri precum râurile când se revarsă,
– probabil, ne clarifică o nedumerire: nu se poate produce oricâte gropi săpa şi oricâte prăpăstii deschidea diavolul în
un caracter bun, doar la nivelul dorinţei. faţa lui, era liniştit şi plin de încredere. Penielul răsărea peste
Privesc la tine: om neîncercat pornit pe misteriosul el în sclipiri de adieri sublime (Psalmul 4:6), inima îl chema
drum al viitorului, parcurgi axa istoriei propriei vieţi, pornind din nou şi din nou la închinare (Psalmul 27:8), iar marele
de la un „0” iniţial, deplasându-te între „+” şi „–” infinit, între secret al fericirii îi rămânea frica de Domnul (Psalmul 4:4).
„bine” şi „rău”, „binecuvântare” şi „blestem”, „rai” şi „iad” şi A fost el sărac? Da şi nu. Bogat? Nu şi da. S-a văzut
te întrebi: „Oare, încotro?” În sfera acestei nedumeriri te afli sărac de Dumnezeu şi a fost îmbogăţit... chiar material.
acum... Ai doar două posibilităţi: să fii curcubeu, care, pornind Oh, stare minunată care pui foc în închinarea îngerilor:
din noroi, ajunge în slavă, sau săgeată care, zburând spre ei privesc veşnic Faţa Lui! Însă David, cum veghezi să
cer, cade înapoi spre abisuri. Şi dacă vrei să-ţi iei o călăuză rămâi în prezenţa Celui vrednic de închinare?
spre cer, nu-l lua pe filozof, nici pe poet, aşa cum Dante „Psalmul 139 este o meditaţie asupra omniscienţei
l-ar fi chemat pe Vergiliu să-l plimbe prin Infern. Nuu! „Zi lui Dumnezeu, care vede şi cunoaşte perfect totul. David
înţelepciunii: «Tu eşti sora mea!»” (Proverbele 7:4) şi frica prezintă această cunoaştere perfectă prin afirmaţia că
de Domnul te va călăuzi în catedrala Marii Înţelepciuni a Dumnezeu cunoaşte toate acţiunile noastre («ştii când stau
Universului. jos şi când mă scol» – v. 2a), toate gândurile noastre («şi
de departe îmi pătrunzi gândul» – v. 2b), toate cuvintele
2. Tânărul: iubitorul Luminii sau adoratorul întunericului? noastre («nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne,
D.L. Moody povesteşte cum într-o noapte furtunoasă, îl şi cunoşti în totul» – v. 4). Apoi spune că este imposibil să
căpitanul şi pilotul unui vapor căutau luminile de intrare în fugim de prezenţa divină: «Unde mă voi duce departe de
port. Cunoşteau atât de bine cele două faruri luminoase de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?» „[...] în cer,
pe ţărm, cu denumiri sugestive: Luminile de Sus şi Luminile [...] în Locuinţa morţilor [...] la marginea mării [...] nici chiar
de Jos. „Vezi Luminile de Jos?”, a întrebat pilotul. „Nu, mă întunericul” (v.7-12). După aceea vorbeşte despre felul în
tem că am trecut de ele”, a răspuns căpitanul. Luminile de care a fost cunoscut el însuşi de către Dumnezeu încă
Sus erau aprinse. Însă, vai! Celălalt far era stins! Naufragiul înainte ca să se fi născut: «Când nu eram decât un plod
a devenit inevitabil: vasul s-a scufundat. fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise
„Hristos este Lumina noastră de sus şi noi suntem toate zilele care-mi erau rânduite»” (v.16). Iar apoi enunţă
luminile de jos, iar îndemnul adresat nouă este: Păstraţi ceea ce trebuie considerat a fi o consecinţă necesară a
luminile de jos aprinse”. „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8:12) omniscienţei lui Dumnezeu: El îl va ucide pe cel rău (v.19).
şi „Voi sunteţi lumina lumii”(Matei 5:14), spunea Domnul În final, psalmistul face o aplicaţie practică a
nostru. Cine iubeşte Lumina devine lumină! meditaţiei sale asupra omniscienţei lui Dumnezeu: Îl
roagă pe Dumnezeu să-l cerceteze şi să-l încerce, ca să
vadă dacă există răutate în el şi să-l conducă pe calea

8
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

veşniciei. Evident, David nu L-a rugat pe Dumnezeu ca Această experienţă nu poate fi
să-l cerceteze pentru ca Dumnezeu să obţină informaţii singulară; toţi cei „loviţi de cruce” i-au
despre el. Psalmul a fost compus tocmai cu scopul de simţit arsura sfântă. Spre exemplu, George
a declara că Dumnezeu cunoaşte deja totul. De aceea, Whitefield, consemnează atingerea lui cu
psalmistul cere ca să fie cercetat de Dumnezeu, pentru ca mirul arzător al fricii sacrosancte: „sufletul
el însuşi să vadă şi să fie informat despre păcatul din inima meu îmi era atât de plin, încât m-am retras
lui” (J. Edwards). Astfel păzea David legătura cu Domnul, şi am plâns înaintea Domnului şi am avut
păstrându-şi caracterul nepătat prin acel mysterium un profund simţ al propriei mele josnicii şi a
tremendum et fascinans – misterul minunat şi fascinant al suveranităţii şi măreţiei dragostei veşnice
Prezenţei (Psalmul 2:11; 119:120). a lui Dumnezeu. Majoritatea oamenilor au petrecut restul
Ce înseamnă să fii „lumina de jos”? Să te vezi nopţii rugându-se şi lăudându-L pe Dumnezeu”.
întuneric şi să laşi să treacă prin tine lumina ca printr-o
fereastră. 2.3. Tânărul: ajuns sus, în Casa Luminilor
Ce înseamnă să devii lumină? Să te recunoşti ca fiind Te invit să citim împreună din 2 Samuel 23, cântecul
întuneric şi să laşi să treacă Lumina prin tine ca printr-o de lebădă al unui tată care a fost şi fiu, dar şi împărat,
fereastră, care apoi devine oglinda Lui. „Nu e de mirare profet şi cântăreţ plăcut al lui Israel (v.1):
că vorbesc aşa de des despre un caracter transformat”, • „Duhul Domnului vorbeşte prin mine”,
spunea Chambers. „Dumnezeu l-a transformat pe al meu • „Dumnezeul lui Israel a vorbit”,
şi eram de faţă când El a făcut aceasta!” • „Stânca lui Israel mi-a zis” (v.2,3).
Şi ce taină ţi-a dezvăluit Davide? „Taina mea”, ar
2.2. Tânărul: sub Lumina de sus spune David, „a fost frica de Domnul; partea Lui a fost
Anul acesta ni s-a permis mai mult ca altădată să să-mi confere strălucirea soarelui din dimineaţa fără nori a
privim faţa Celui atârnat în cuie. Călăreţul pe calul Lui alb veşniciei: «cel ce împărăţeşte în frică de Dumnezeu, este
a intrat cu multe cununi în multe locaşuri de închinare. ca lumina dimineţii, când răsare soarele în dimineaţa fără
„Lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu” a strălucit pe nori; ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolţească
faţa lui Isus Hristos, - Biserica (2 Corinteni 4:6). Am întâlnit din pământ verdeaţa» (v.4). De aceea, frica sfântă mi-a
lucrări ale Duhului Sfânt, realităţi ale umplerii şi reumplerii. caracterizat şi înrâurit:
Într-o localitate vreo 10 cazuri, într-alta vreo 20, altundeva • slujirea („slujiţi Domnului cu frică” – Psalmul 2:11);
peste 45, aproape 50 de cazuri verificate. Am auzit despre • domnia („cel ce împărăţeşte în frică de Dumnezeu”–
revărsări la sute de persoane în alte părţi. 2 Samuel 23:4);
Dar unde sunt cei transformaţi în caracter? Unde sunt • relaţionarea pe verticală („cutremuraţi-vă şi nu
cei săraci în duh, săracii de Lumină, cei ce strigă după păcătuiţi” – Psalmul 4:4);
înţelepciune? „În ziua aceea”, promitea Cel Adevărat, „cel • relaţionarea pe orizontală („el... cinsteşte pe cei ce
mai slab va fi ca David”, iar „casa lui David... ca Îngerul se tem de Domnul” – Psalmul 15:4);
Domnului înaintea lor” (Zaharia 12:8). Ai devenit aşa? • închinarea („să mă închin cu frică în Templul Tău”–
Avem nevoie de izvorul fricii de Domnul în adunări. Psalmul 5:7);
Trebuie să-I vedem gloria şi, în acelaşi timp, propria noastră • resursele spirituale („bunătatea Ta... o păstrezi
nimicnicie. pentru cei ce se tem de Tine” – Psalmul 31:19);
Ah, iubiţilor! Înţelepciunea care curge din izvorul • resursele fizice („ochiul Domnului... peste cei ce
fricii de Domnul, izvor care a ţâşnit din fiinţa Mântuitorului, se tem... să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei” – Psalmul
întotdeauna va realiza în miezul trăirilor noastre două mari 33:18,19);
lucrări: întâi, vom vedea măreţia divină, apoi nimicnicia • instruirea („ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica
umană. Se va repeta ceea ce a simţit Moise, David, Isaia, Domnului” - Psalmul 34:11);
Pavel şi marii sfinţi din toate timpurile. În noi va creşte o • călăuzirea („omul care se teme... Domnul îi arată
încredere totală şi fără rezerve, însoţită de uimire şi reverenţă calea” – Psalmul 25:12);
în faţa prezenţei divine, apoi din aceeaşi rădăcină, se va • victoriile („ai dat celor ce se tem de Tine un steag”
dezvolta un sentiment de neîncredere în sine, o stare de – Psalmul 60:4);
nevrednicie personală şi o coborâre în propriii ochi, până • mântuirea („Da, mântuirea Lui este aproape de cei
în punctul în care vom striga: „Vai! Nenorocitul de mine! ce se tem de El” – Psalmul 85:9).
Necurat! Necurat!” Apoi, izvorul lacrimilor se va uni cu Ce împărat minunat! Mărgăritarele cuvintelor se culeg
izvorul nesecat al milei divine, cu sângele curat al Mielului şi uneori înainte de moarte. Cu adâncă smerenie, tatăl care
în adâncul inimii noastre va încolţi fericirea, şi asemenea lui pleca „bătrân şi sătul de zile”, a semănat adânc în inima
David, nu vom mai privi la sine (1 Cronici 29:10). Ne vom uni fiului comoara lui cea mai de preţ – frica de Domnul, iar
cu cei ce strigă neîncetat în ceruri, cântând: „Binecuvântat acesta la rândul lui, a lăsat fiului său aceeaşi moştenire:
să fii Tu, din veac în veac, Doamne! A Ta să fie lauda, slava, Psalmii credinciosului David şi Pildele lui Solomon
înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii adeveresc frica sacră.
vecilor!” (Apocalipsa 7:12). (continuare în pagina următoare)

9
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

• înţelept sau nebun – Proverbele 29:9 (ex.: Daniel
3. Tânărul: „a fi” sau „a nu fi”... sau Nebucadneţar);
3.1. „A fi sau a nu fi”: caractere observate de la • ascultător sau neascultător – Proverbele 13:1 (ex.:
fereastră David sau Saul);
Scriptura şi în special cartea Proverbele..., • confident sau invidios – Proverbele 14:30 (ex.:
ne aşterne înainte o întreagă pleiadă de Ionatan sau Saul);
caractere. Înţeleptul s-a retras într-un punct • generos sau avar – Proverbele 11:24 (ex.: Ioan sau
neobservabil – „la fereastra casei” – de Iuda);
unde a zărit şi studiat omul. Prins în tumultul de la curte, • respectuos sau obraznic – Proverbele 29:15 (ex.:
tânărul împărat nu a uitat foişorul de unde, cu instrumentul Mefiboşet sau Şimei);
observaţiei selective a identificat gama cromatică de • calm sau nervos – Proverbele 14:29 (ex.: Mardoheu
caractere a omului creat de Dumnezeu neprihănit, dar care sau Haman);
„umblă cu multe şiretenii” (Ecl. 7:29): • sincer sau făţarnic – Proverbele 26:23, 27:9 (ex.:
• a admirat familia, în lanţul cu verigile de aur ale ucenic sau fariseu);
generaţiilor – bătrâni – părinţi – copii – copiii copiilor • priceput sau fără minte – Proverbele 10:13 (ex.:
(Proverbele 17:6); albină sau măgar sălbatic);
• şi-a zărit mireasa care s-a refugiat în spatele • harnic sau leneş – Proverbele 10:5 (ex.: furnică sau
zăbrelelor casei ei (C.Cântărilor 2:9); trântor);
• a tresărit la tristeţea familiei distruse de femeia cu • curajos sau fricos – Proverbele 28:1 (ex.: leu sau
buze de miere şi inimă de pelin (Proverbele 5:3, 4); a văzut iepure);
casa ei: drumul spre Sheol (Proverbele 7:27); • credincios sau necredincios – Proverbele 14:5 (ex.:
• a preţuit pe împăratul înţelept în acţiunile sale căţel sau lup);
(Proverbele 25:2) şi a apreciat mulţimea supuşilor lui • prietenos sau duşmănos – Proverbele 27:6 (ex.:
(Proverbele 14:28); miel sau arici);
• a detestat pe lăudăros şi pe mincinos (Proverbele • politicos sau nepoliticos – Proverbele 15:4 (ex.:
25:14,18), dar a lăudat pe cel modest şi pe cel sincer limbă dulce sau limbă stricată);
(Proverbele 27:2; 14:25); • cinstită sau necinstită (verset pentru fete) –
• a observat că adevărul se cumpără (Proverbele Proverbele 12:4 (ex.: cunună sau putregai) etc.
23:23), dar minciuna fabrică pâinea făţărniciei: pe de-o Doar frica de Domnul te va ajuta în această decisivă
parte dulce ca mana, şi pe de alta rea, ca pietrişul alegere. Citeşte Proverbele 3:7 sau 8:13, 9:10 sau 10:27,
(Proverbele 20:17); 13:13 sau 14:26, 15:33 sau 28:14; aleargă la finalul cărţii
• fugitiv, a văzut pe cineva provocat să ia foc în sân „celui ce convoacă adunarea” – Eklesiastes, pentru a te
(Proverbele 6:27, 28), a remarcat pe un străin (Proverbele convinge (Eclesiastul 12:13); apoi, „alege viaţa, ca să
27:2), sau pe un trecător („educator” de câini – Proverbele trăieşti, tu şi sămânţa ta” (Deuteronom 30:19b). A. Clarke
26:17); numeşte frica sacră „primul ingredient şi baza înţelepciunii”;
• a zărit cumpărătorul (Proverbele 20:14), petrecăreţul Ch.H. Spurgeon - „principiul de frunte şi cea care duce la
(Proverbele 21:17) sau nestăpânitul (Proverbele 25:28); dobândirea înţelepciunii”; J.H. Jowett - „alfabetul lucrurilor
• a privit pe Inimă-prefăcută sau pe Limbă-stricată importante”. Şi „cine nu are începutul, nu va avea nici
(Proverbele17:20) şi a fost martor condamnării celor târâţi mijlocul şi nici sfârşitul”, remarca A.W. Tozer. Iar primul pas
la moarte (Proverbele 24:11); spre dobândirea înţelepciunii este să recunoşti că nu o ai.
• a stăruit să cunoască frumoasa locuinţă a înţelepciunii Începutul înţelepciunii este frica de Domnul
– mintea (Proverbele 8:12), observând că nebunul nu o are (Proverbele 9:10). Şi „cine nu are începutul, nu va avea
(Proverbele 17:16), dar e chiriaş la fiinţa pe care Dumnezeu nici mijlocul şi nici sfârşitul”.
nu a creat-o – Nebunia, a cărei casă este hăt departe, în Prea iubitule, nădăjduiesc că-mi vei destăinui ceea ce
„văile locuinţei morţilor” (Proverbele 9:18). te frământă de când Harul a început să bată la uşa gândirii
tale. Îndrăznesc să citesc în inima ta ca într-o scrisoare
3.2. „A fi sau a nu fi”: alegerea îţi aparţine deschisă, în care ai scris că viaţa de aici - coperta cu
Ce să îţi spun? Din acest punct, poţi alege. Şi pentru pagina de titlu, nu o merită diavolul. Dacă faci în aşa fel
că pe axa valorilor spirituale te afli atât de aproape de acel încât să nu i-o oferi ca ofrandă, vei fi fericit.
„0” iniţial, vei auzi mereu şi mereu în Pildele..., acest dulce, „Mă opresc aici, mulţumit că [...] ţi-am pus în mână
cuceritor şi pătrunzător apelativ: „fiule...!” (Proverbele1:8; capătul unui fir ce se află adunat din eternitate pe un Ghem
2-7:1, etc.) Şi va trebui să alegi între a fi: numit Mister şi, cum tu nu-l poţi vedea acum, cât e de mare
• smerit sau mândru – Proverbele 29:23 (ex.: Mielul sau de mic, pentru a-l depăna în linişte îţi doresc cercetare
lui Dumnezeu sau Lucifer); smerită cu răbdare şi rugăciune. Vreau să îţi atrag serios
• neprihănit sau rău – Proverbele 12:26 (ex.: crin atenţia că dacă ţi-ai propus să-L cucereşti pe Dumnezeu
sau spin); doar cu inteligenţa ta iscoditoare, El te va întâmpina cu
tăcerea Lui adânc umilitoare”.
Fănel Şuteu
10
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

şi nu învăţaţi smecherii prin care să vă
ascundeţi faptele; nu vă procuraţi măşti şi
nu faceţi din voi nişte falşi, căci întotdeauna
adevărul va ieşi la iveală, mai degrabă sau
mai târziu şi, în loc de laude, veţi avea
ocară, ca fraţii lui Iosif, când s-au dovedit
faptele lor vinovate faţă de fratele lor. Când
spui adevărul nu mai trebuie să ţii minte
cum ai spus ultima dată, nici să te înţelegi
cu alţii cum să vorbeşti, eşti liber şi liniştit.

3.

Natanael – un om care l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, cerul
şi îngerii
„Natanael I-a răspuns: «Rabi, Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu, Tu eşti Împăratul Israel!» Drept răspuns, Isus
i-a zis: «Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin,
crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea». Apoi i-a
zis: «Adevărat, adevărat vă spun, că, de acum încolo, veţi

1. Natanael – un om interesat de cunoaşterea lucrurilor sfinte
„Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: «Noi am găsit pe:
pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif». Natanael i-a zis: «Poate
vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se
şi pogorându-se peste Fiul omului»”(Ioan 1:49-51). După
ce i s-a descoperit taina, Natanael a primit încredinţarea că
ieşi ceva bun din Nazaret?» «Vino şi vezi!» i-a răspuns Filip” are cu adevărat a face cu Mesia şi i-a rămas lui credincios
(Ioan 1:45-46). Când Filip, recent convertit şi el, a încercat până la sfârşit. Astfel, îl întâlnim după înviere în postura
să-l convingă pe Natanael de solia mântuirii, a făcut o binecuvântată de ucenic şi apostol: „Simon Petru, Toma zis
referire profetică: „Acela, despre care a scris Moise în lege Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi
şi prooroci”, ceea ce înseamnă că Natanael era familiarizat doi din ucenicii lui Isus, erau împreună” (Ioan 21:2). El l-a
cu aceste noţiuni biblice. Dar spre deosebire de alţi evrei „ce văzut pe Fiul lui Dumnezeu şi după glorioasa înviere, având
aşteptau mântuirea Ierusalimului” (Luca 2:38), cu pasivitate, parte de făgăduinţa de a „vedea cerul deschis şi pe îngerii
Natanael şi-a dovedit interesul acceptând invitaţia lui Filip lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul omului”.
de a veni şi a se întâlni cu Domnul. „Vino şi vezi!” este un Aceste imagini au fost trecătoare, dar Natanael va avea
mesaj care trebuie să străpungă şi urechile voastre şi să vă parte de fericirea eternă în cortul lui Dumnezeu cu îngeri
determine să căutaţi adevărul. Este îngrijorătoare indiferenţa aleşi şi toţi oamenii mântuiţi.
unor copii care nu manifestă interes pentru Biblie şi lucrările Vrei să îl vezi de Domnul Isus Hristos? Doreşti să
lui Dumnezeu. Cu siguranţă aceşti dezinteresaţi de Cuvântul fi cu El şi Dumnezeu Tatăl în fericirea eternă? Ştii că
lui Dumnezeu sunt pasionaţi de „ideile” diavolului, ca Adam îngerii aşteaptă cu cerul deschis să te suie şi pe tine
şi Eva, care, în loc să studieze cu atenţie toate soiurile de în slavă? Dacă da, nu uita că Natanael a fost interesat
pomi din grădină, s-au „învârtit” în jurul pomului oprit până au de cele sfinte şi caută-L pe Dumnezeu cu sinceritate,
„ameţit” şi mintea s-a deschis spre o cunoaştere rea. Nu există după cum îndemna solemn şi apostolul Pavel pe tânărul
nicio altă formă de a ajunge să-L cunoaşteţi pe Dumnezeu, Timotei, căruia îi scria despre cele din slavă: „Luptă-te
în afară de revelaţia Scripturilor, de aceea Pavel îi scria lui lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai
Timotei: „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire
dea înţelepciunea care duce la mântuire” (2 Timotei 3:15). înaintea multor martori. Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu,
care dă viaţă tuturor lucrurilor şi înaintea lui Hristos Isus,

2. Natanael – un om cu inimă sinceră
„Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el:
«Iată cu adevărat un israelit, în care nu este vicleşug». «De
care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din
Pont, să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până
la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută
unde mă cunoşti?» I-a zis Natanael. Drept răspuns Isus i-a la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul
zis: «Te-am văzut mai înainte ca să te chieme Filip, când erai împăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea,
sub smochin»” (Ioan 1:47-48). Remarca Fiului lui Dumnezeu: care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii pe
„un israelit, în care nu este vicleşug”, face din Natanael un care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care
exemplu de urmat în ce priveşte absenţa totală din viaţa are cinstea şi puterea veşnică! Amin” (1 Timotei 6:12-16).
lui, nu doar a minciunii, ci şi a altor forme de prefăcătorie.
Pentru copii este uşor să fie ca el, pentru că abia maturitatea Predicatorul
clădeşte ipocrizii şi diplomaţii perverse. Fiţi aşadar sinceri

11
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara

întrebare bună: E bine să-şi posteze poza sau nu este bine?
Poza de profil poate însemna foarte mult. Când alegi să-ţi creezi
partea a 5-a un profil care nu reprezintă datele tale reale, în acel profil îţi
regăseşti fie nişte aspiraţii, fie nişte dorinţe ale tale. Lucrurile
acestea se regăsesc în datele pe care tu le publici, le share-
Reporter: Cine v-a oferit sau cum aţi ajuns la materiale cu uieşti [le dezvălui, le împărtăşeşti n.a.] cu toată lumea, inclusiv
conţinut pornografic? în fotografia ta de profil. Cum gândesc ceilalţi, văzând fotografia
ta de profil? Cred că vom găsi foarte mulţi tineri, sau mai mult
Bărbat, fost dependent de pornografie: Acum e din ce în tinere, la care profilul ajunge la limita sexualităţii sau, dacă nu
ce mai simplu să ajungi la materiale pornografice. Internetul este o este chiar explicit, oricum degajă foarte multă sexualitate. Atunci
sursă foarte bună pentru aşa ceva. La mine a început la şcoală cu se transmite un mesaj şi cel care stă la pândă şi aşteaptă poza,
nişte reviste, apoi acasă cu nişte filme văzute târziu, aiurea... evident că te ia ca ţintă a sa.

R: După ce şi-a dedicat viaţa, inima şi mintea lui Dumnezeu, R: Dacă părintele vrea, totuşi, să comunice cu copilul şi
Irinel Ştefan a încercat să trăiască o viaţă plăcută lui Dumnezeu. să ţină calculatorul într-un loc comun, pe hol sau în sufragerie,
S-a luptat cu multe ispite din domeniul abordat de noi în acest undeva unde să poată avea acces. Ce mai poate să facă părintele
documentar şi l-am rugat să ne prezinte concluziile lui personale ca să-şi protejeze copilul?
despre modul de a ajunge la eliberarea de ispită.
M.T.: Pericolul este că dacă el nu poate să intre pe
Irinel Ştefan: Pe lângă faptul că tu tai aceste canale: Internet pentru că tu i-ai impus un regim mai restrictiv, el s-ar
televizorul şi revistele, privirea ta pe stradă către stânga şi putea să se ducă la un prieten în a cărui familie să nu existe
dreapta sau Internetul la ora actuală, dacă faci acest lucru, aceste reguli. Aşa că trebuie să ai o discuţie
Dumnezeu îţi dă o armă puternică: „Căci Domnul este Duhul; şi cu el, stabilindu-i un program de utilizare
unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia” (2 Corinteni a Internetului, fiind interesat de site-urile
3:17). Există eliberare, există salvare. Dacă ai nevoie să fii salvat pe care copilul doreşte să le utilizeze.
şi eliberat, fă un singur lucru, şi anume roagă-te: „Doamne, lasă E important să comunici cu copilul tău.
ca Duhul Tău să vină peste viaţa mea, pentru că vreau să fiu Uneori nu poţi să vii cu reguli restrictive
liber. Doamne, vreau să fiu salvat, Doamne, vreau eliberare, şi să crezi că deoarece calculatorul este
Doamne, vreau graţiere şi iertare”. Prorocul Samuel îi spunea în casă, nu are să se întâmple nimic rău;
lui Saul: „Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei şi” asta nu înseamnă, că el nu va accesa
- reţineţi - „vei fi preschimbat într-alt om” (1 Samuel 10:6). Dacă un astfel de mediu, pentru că este totuşi
este ceva care te poate „preschimba într-alt om”, nu este decât un mediu prietenos.
Duhul lui Dumnezeu. Tu te-ai luptat, ai încercat, dar ai căzut şi
nu cunoşti biruinţa. Duhul Domnului este putere. Tu trebuie să R: Mutarea calculatorului din
recunoşti:„Doamne, eu nu pot! M-am luptat de mai multe ori, am camera copilului într-un loc în care să
încercat să aduc moralitate în viaţa mea, am încercat să ajung la poată vedea şi alţi membri ai familiei
un standard înalt, dar nu am putut, Doamne”. ce face el, precum şi supravegherea
acestuia când navighează pe
R: Internetul le oferă copiilor jocuri interactive care Internet, fac parte din cele câteva
stimulează inteligenţa şi dezvoltă unele abilităţi. De asemenea, reguli de bază pentru prevenirea
pentru şcoală Internetul constituie o sursă vastă de informaţii. dependenţei de Internet şi a
Totodată, copiii au posibilitatea de a comunica cu familia sau consumului de pornografie. L-am
prietenii. Dar cum este înţelept să se raporteze la prietenii întrebat pe pastorul Ioan Brie,
cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi de pe Internet? slujitor al Bisericii, dacă există vreun
mediu sigur în ceea ce priveşte tema
Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul dezbătută.
Inspectoratului General de Poliţie: Aici se poate pune o

12
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Ioan Brie, pastor: Cu problema aceasta trebuie să venim pentru oricine este mult mai mare - îl accesezi
din toată inima la Domnul Isus. Simpla apartenenţă confesională, ca să vezi ceva nou, ce mai există prin lume.
fără o îngrijire duhovnicească riguroasă, nu ne scuteşte de
pericolul acesta. Principala problemă este că se creează o R: Din punctul de vedere al programatorului,
dependenţă, şi ceea ce mulţumeşte în faza prezentă nu mai există vreo „şmecherie” în materialele
mulţumeşte în faza următoare, şi ceea ce mulţumeşte în faza generatoare de dependenţă, care se aplică
următoare nu mai mulţumeşte în faza ulterioară şi tot aşa... întotdeauna şi produce efectele scontate? Cum
ar fi, de exemplu, culorile, sunetele, viteza de
R: ...Drogul cere din ce în ce mai mult... schimbare a imaginilor?

I.B.: ...Exact. Şi devine o dependenţă care fixează nişte N.D.: Nu atât culorile, cât încercarea de a împlini dorinţele şi
tipare, apoi apare o pornire lăuntrică în sufletul celui care a nevoile omului, acesta a fost şi este secretul, de fapt. Jocul există
pornit la vale pe această pantă şi nu se mai poate opri. Şi este întotdeauna: faci ceva, petreci timp acolo şi primeşti o răsplată, fie
grozav, este cumplit de grav că un bărbat care a dorit să aibă o o armură mai bună, fie un punctaj, ceva care să-ţi crească nivelul
viaţă conjugală mai frumoasă şi mai împlinită, şi care a consumat şi statutul. La pornografie este la fel: se mizează pe dorinţele şi
pornografie ca să „se inspire” cum să fie un soţ mai bun, la urmă plăcerile oamenilor, şi atunci pe aceea se concentrează, ca tu să
a ajuns, de fapt, să fie frustrat de „prestaţia” soţiei sale, pentru că primeşti stimulenţi şi „bucurie” din materialul pe care îl vezi sau
actriţele de pe site-uri ştiu să joace altfel rolurile. S-a ajuns ca în jocul care te joci şi aşa mai departe.
familii să se apeleze la perversiuni sexuale din cauza pornografiei.
Ori de problema asta nu scapi cu SMSuri - trimiţi un SMS, scrii R: Care este situaţia tinerilor care se filmează în ipostaze
pe un site ceva, la un comentariu nu ştiu unde: „Da, şi eu sunt...”. indecente şi apoi postează acele filmuleţe pe Internet? Este
Du-te la un consilier, mărturiseşte-ţi păcatul, stai de vorbă în mod infracţionalitate faptul că s-au filmat?
riguros. Poate că trebuie să renunţi efectiv la calculator - să scoţi
Internetul afară din casă, să scoţi televizorul afară din casă, să te M.T.: Da, este infracţionalitate. Vedem astfel de situaţii în
pui sub autoritatea cuiva care să te întrebe, să se roage cu tine, liceele din România. Pornografia infantilă pe Internet înseamnă
să posteşti, să dai socoteală. O altă problemă ţine de prevenire. existenţa unui material cu caracter sexual, care implică un minor,
Spune Apostolul Pavel: „Nu purtaţi grijă de firea pământească, într-o reţea informatică, asta însemnând un calculator, e-mail-uri
ca să-i treziţi poftele” (Romani 13:14). Prevenirea presupune etc. Tot ceea ce înseamnă operaţiuni care implică existenţa la
să ai un stil de viaţă sănătos, o viaţă spirituală sănătoasă, să‑ţi un moment dat a acestui material într-o reţea informatică este
impui anumite discipline spirituale, pentru că dacă ajungi pe pornografie infantilă pe Internet. Între aceste operaţiuni vorbim
marginea prăpastiei sau ai început deja să cazi, degeaba te rogi fie de postare, fie de distribuire, fie de trimitere a unui e-mail, nu
după aceea, când te găseşti în răstimpul dintre aruncarea de pe neapărat de o share-uire, de o distribuire la mai multe adrese, ci
marginea prăpastiei şi lovirea de fundul ei... între timp te rogi: chiar şi trimiterea doar către o singură persoană.
„Doamne, scapă-mă, să nu dau tare”. Nu! Aici vorbim despre o
ţinere departe de prăpastie! Aici intervine disciplina rugăciunii, R: Dar dacă l-ai primit?
disciplina citirii Bibliei, disciplina participării la Biserică, disciplina
postului, disciplina mărturisirii păcatelor şi M.T.: Dacă l-ai primit şi nu ai nicio legătură cu treaba
alte discipline spirituale asemănătoare. asta, este bine să semnalezi primirea acelui material. De ce să
semnalezi tu? Pentru că s-ar putea să semnaleze altul sau s-ar
R: Dacă relaţiile cu cei din jur putea ca unităţile acestea pe care noi le avem la nivelul crimei
sunt defectuoase, persoana în cauză organizate să-ţi găsească acel material şi atunci povestea se
încearcă să şi le împlinească cu ajutorul complică, pentru că devii, vrând-nevrând, deţinătorul unui astfel
calculatorului, intrând într-o lume virtuală de material şi devii un subiect al acestei infracţiuni, care este
şi ireală. Adică nu este ireală, pentru că o infracţiune gravă, pentru că deţinerea de astfel de materiale,
sunt şi acolo oameni cu care discută, dar ca faptă penală, este pedepsită de la 1 la 5 ani. Deci pentru o
îmi amintesc un exemplu: un bărbat voia persoană care deţine astfel de poze, copii în ipostaze de genul
să aibă o relaţie în afara căsătoriei. A căutat acesta, face schimb, vinde astfel de poze, vinde filme de genul
pe Internet şi a făcut cunoştinţă prin Internet acesta sau filmări mai scurte, aceasta este pedeapsa pe care o
cu o fată. Au decis să se întâlnească şi fizic, riscă. Însă, dacă aceeaşi faptă ajunge pe Internet, pedeapsa e
dar, când colo... era chiar fiica lui... Deci se deja de la 3 la 12 ani şi aici este bine văzută această departajare.
pot întâmpla lucruri chiar de genul acesta. Acest pericol social este mult mai grav pe Internet, pentru că acolo
Internetul este un vector incredibil de eficient deja nu mai există control. În momentul în care se face o postare,
pentru pornografie, incredibil! - De ce crezi că este foarte greu de controlat unde ajunge acea postare.
apare dependenţa de pornografie? Ce efecte
negative are în viaţa fizică a omului şi cum se R: Din punct de vedere spiritual, partea cea mai gravă a
poate scăpa de dependenţa de pornografie? acestor dependenţe este posedarea demonică. Omul care alege
să fie dependent de pornografie, de fapt acceptă de bunăvoie
Nicu Damşe, programator, specialist în controlul diavolului asupra lui, aşa încât are nevoie în primul
calculatoare: Internetul este un stimul major, rând de eliberare spirituală de forţele întunerecului. Cu siguranţă
oferind însă şi posibilitatea şi uşurinţa de a ajunge există influenţe spirituale malefice asupra omului prins în aceste
la orice fel de materiale, inclusiv pornografie. Îl dependenţe. Poate atunci să apară şi un fel de pesimism, în
ai tot timpul disponibil acasă şi automat tentaţia

13
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

sensul că un om care este prins de pornografie fapt, exprimarea unui abuz sexual. De fapt, atunci când vorbim
să creadă că oricum nu mai poate scăpa, din despre pornografie infantilă, vorbim despre un abuz, despre
cauză că sunt anumite duhuri rele peste el? exploatarea sexuală a copiilor şi despre faptul că aceştia au fost
supuşi unor forme de abuz destul de grave.
Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul
Repha’El din Arad: În general, un om prins în R: Dar care este totuşi problema cu Internetul?
plasa asta a pornografiei este foarte posibil
să gândească pesimist, în genul: „Eu nu voi Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din
reuşi să scap niciodată de păcatul ăsta sau de Anglia, teolog: Se creează această dependenţă şi pentru că
patima asta”. Şi într-adevăr, nu poate scăpa prin forţele lui, dar au fost prinşi de asta, au devenit robi ai pornografiei pe Internet.
NU ESTE ADEVĂRAT CĂ NU POATE SCĂPA! Stau şi noaptea până târziu, îşi pierd timpul uitându-se la diferite
programe pornografice. În aceste cazuri este nevoie de o
R: Ce s-ar găsi pe calculatoarele multor tineri dacă le-ar adevărată acţiune de recuperare a omului. Există deci mişcări în
verifica cineva? privinţa aceasta de ajutorare a celor care au fost prinşi în capcana
aceasta. Avem în faţa noastră acest nou instrument - Internetul
Bărbat, specialist în calculatoare: Mi-au trecut prin - care este un instrument fantastic pentru informare, cultură sau
mână multe calculatoare şi aş putea spune că foarte multe pentru răspândirea Evangheliei, dar, în acelaşi timp, poate fi şi o
calculatoare sunt „murdărite” cu lucruri care nu ar trebui să apară extraordinară cursă şi un instrument de pângărire a omului şi de
pe calculatorul unui tânăr, cu atât mai puţin a unui tânăr creştin, răspândire a pornografiei. Noi decidem ce alegem, dar pentru cei
începând de la muzică şi până la filme murdare. Şi aceste lucruri slabi, pentru cei care au fost deja cuceriţi, noi trebuie să avem
se găsesc nu doar pe calculatoarele tinerilor necăsătoriţi, ci şi pe înţelegere, pentru că la început este o pângărire, după aceea
calculatoarele tinerilor căsătoriţi şi aici e o altă problemă... este o obişnuinţă, iar după aceea este o ROBIE din care greu se
mai scapă.
R: Unde se ajunge în cazul dependenţei de Internet?
Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic: Se eliberează
Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din nişte substanţe din interiorul creierului nostru, care se n u m e s c
Cluj‑Napoca: Dacă nu mă pot opri din chat, dacă nu mă pot opri endorfine şi care acţionează pe aceiaşi receptori pe care
din accesarea unor site-uri care mă interesează, atunci poate să acţionează drogul, adică morfina, codeina, heroina. Deci,
devină periculos, fiindcă îmi pierd nopţile, a doua zi sunt obosit foarte interesant, când sunt expus din abundenţă, într-un mod
sau obosită, nu pot învăţa, colegii mă văd mai deprimat, mă accentuat, suprasolicitant, la informaţiile care îmi vin pe Internet,
retrag din relaţiile sociale şi aşa mai departe. creierul meu va secreta nişte substanţe care vor acţiona la fel ca
drogurile pe care eu le-aş băga din exterior în mine.
R: La această listă s-ar putea adăuga faptul că orele şi
nopţile nesfârşite petrecute în faţa calculatorului generează R: Încheiem partea aceasta cu o pledoarie susţinută de prof.
probleme cu coloana vertebrală, cu ochii, anxietate şi depresie. Virgil Drăgan în favoarea educaţiei creştine, plină de dragoste
Nu este de neglijat aspectul agresivităţii, pierderea simţului din dragostea lui Dumnezeu.
realităţii şi a dorinţei de relaţii cu oameni reali în favoarea
prietenilor virtuali de pe Internet. Cel care este dependent de Prof. Virgil Drăgan: Cum îţi exerciţi autoritatea în casă?
Internet ajunge să creadă că lumea este formată din obiecte şi îi În dragostea lui Dumnezeu? Întrebându-te mereu „Ce aş putea
este dificil să stabilească relaţii cu oameni reali sau are tendinţa să fac mai mult ca să îi fie mai bine fiului sau fiicei mele?”. Nu te
de a-i trata pe cei din jur ca pe nişte obiecte. întreba ce fel de marcă de blugi, nici ce fel de marcă de pantofi de
sport, nici ce fel de haine, nici ce fel de maşină să îi cumperi – nu
R: Dacă ai un prieten care este dependent de jocurile video de asta are nevoie copilul tău! Într-o lume a cărei „temperatură”
sau de pornografie pe Internet, ce l-ai sfătui? este dereglată, într-o lume în care frigul [emoţional vorbind, n.a.]
este cel care ne înconjoară, copilul tău are nevoie de căldură,
N.D.: Dacă şi-a dat seama că este dependent, acesta este de căldura pe care numai tu i-o poţi da. Există în tine un fel de
deja un lucru bun, pentru că recunoaşterea problemei constituie căldură pusă acolo de către Cel ce a creat viaţa pe pământul
primul pas spre vindecare. Cel mai bine ar fi să încerci să eviţi acesta, o căldură pe care numai tu o poţi da şi numai fiul sau
contactul cu sursa de dependenţă, să nu zici: „Azi mai un pic, mai fiica ta o pot recepţiona... altfel o va căuta în altă parte... Fiul
un pic”, fiindcă nu o să reuşeşti. Dacă zici: „Mai una şi mă duc”, te tău trebuie să înţeleagă că tu eşti autoritatea în casă NU ca să
atrage din nou în spirală şi pici foarte uşor. Cel mai bine ar fi dacă îi dai peste cap, nu ca să îi impui interdicţii, nu ca să ridici mâna
ar exista cineva apropiat de el, ca să poată să-l supravegheze. ameninţător, nu ca să dai cu pumnul în masă aşa încât să cadă
Sună dur cuvântul „supravegheat”, dar aşa este. Nevoia de ajutor toate cele de pe masă, ci tu eşti acolo ca să ţii braţele deschise,
nu este o chestie de care să-ţi fie ruşine şi realmente ai nevoie la fel ca un alt părinte... care îşi aştepta în poartă fiul rătăcitor în
de cei din jur. lumea mare...

R: Cum afectează pornografia infantilă dezvoltarea R: Doamne, Te rugăm să dai Tu înţelepciune tuturor
copiilor? părinţilor să-şi crească copiii în frică de Tine, în respect faţă de
cei din jur şi să se păstreze neatinşi de păcat.
George Roman, Director de programe, Organizaţia .
„Salvaţi copiii”: Din punctul de vedere al efectelor, lucrurile (va urma)
sunt foarte grave. În primul rând pornografia infantilă este, de

14
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

„Pentru” ce a fost scrisă cartea
Pildele – Proverbele lui Solomon
„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă...
pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc,
înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tîlc” (Proverbele 1:1-6).

Cartea Pildele – Proverbele lui Solomon – a fost scrisă – prinderea înţelesului unei pilde sau al unui
de un om care în copilărie a fost educat de doi părinţi de cuvânt adânc – capacitatea de a nu pierde nimic din tot
curând smeriţi de Dumnezeu şi de un profet al Domnului ceea ce se poate culege ca rod din pomul înţelepciunii sau
(2 Samuel 12; Proverbe 4), de un om care la tinereţe a fost din dulceaţa rădăcinilor ei adânci.
învăţat de Dumnezeu prin înţelepciunea pe care l-a rugat Toate acestea au valoare inestimabilă: „Căci câştigul
să i-o dăruiască, dorind-o mai mult decât orice: „Cererea pe care-l aduce ea (înţelepciunea ce se poate învăţa din
aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Şi Dumnezeu a volumul de la mijloc – Proverbele şi din cartea întreagă –
zis: «Fiindcă... ceri pricepere... voi face după cuvântul tău. Biblia) este mai bun decât al argintului şi venitul adus de
Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost ea este mai de preţ decât aurul; ea este mai de preţ decât
nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca mărgăritarele şi toate comorile tale nu se pot asemui cu
tine»” (1 Regi 3.10-12). ea” (Proverbele 3:14-15). La o ofertă fără asemănare,
Autorul, Solomon, fiul lui David, împăratul lui scrie Solomon, în introducerea cărţii, numai „...nebunii
Israel, prezintă scopul scrierii cărţii, în primele cuvinte, nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura” (versetul 7) şi
arătând pentru ce şi-a lăsat înţelepciunea primită de la îndeamnă pe toţi copiii şi adolescenţii: „Ascultă, fiule,
Dumnezeu, să curgă prin pana lui, spre alte minţi, create învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei
după chipul aceluiaşi Maestru al Creaţiei – Tatăl nostru tale!” (versetul 8). El arată că şcoala aceasta are multe
care este în ceruri. ore de curs acasă, avându-i ca învăţători pe tata şi
Iată scopul înşeptit, ce trebuie să te determine să mama, care au orar scris de Moise, omul lui Dumnezeu:
asculţi pe regele, pentru care regina din Seba a străbătut „Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de
pustiul şi a cheltuit mult cu alaiul şi darurile ei, pentru a sta ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te
de vorbă cu Solomon vei culca şi când te vei scula” (Deuteronom 6:7). Câştigul
– cunoaşterea înţelepciunii; înţelesul cuvintelor este asigurat pentru cadre didactice: „să asculte însă şi
înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc – înţelepciunea se înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa şi cel priceput şi va căpăta
prezintă în mantia ei de lumină şi trebuie privită în lumină iscusinţă” (versetul 5) şi elevi deopotrivă: „Căci ele sunt
pentru a-i descifra înscrisurile adesea codificate; o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ din aur la gâtul
– cunoaşterea învăţăturii – o etapă în care înţelegi tău” (versetul 9). Proverbele asigurau accederea la tron,
ce cărţi merită să fie citite; pentru cel ce asimila înţelepciunea din carte, iar pentru
– înţelegerea cuvintelor minţii – o altă etapă de cei ce primesc învăţătura din cartea mare – Biblia, este
pătrundere, dincolo de cuvinte, în zona gândurilor, aflate asigurat tronul etern al gloriei: „îi voi da să şadă cu Mine
mereu în flux şi reflux, între cele de sus şi cele de jos; pe scaunul Meu de domnie” (Apocalipsa 3:21).
– căpătarea învăţăturilor de bun simţ – aici avem Recomand memorarea proverbelor şi a altor părţi
deja primele aplicaţii practice, un fel de „cei şapte ani de din Biblie, după sfatul cuprins în carte, pentru a asigura o
acasă”; a şti să spui nu doar „Mulţumesc!”, ci a crea o aplicare mai bună a lor în practică, pentru a dobândi un
stare de mulţumire în jur; caracter ales: „scrie-le pe tăbliţa inimii tale” (Proverbele
– căpătarea învăţăturilor de dreptate, de judecată 3:3). Mai târziu în viaţă, când pomul înţelepciunii – sădit
şi de nepărtinire – calificarea maturităţii, când merită să-ţi prin memorare, va da roade proaspete şi plăcute în orice
spui şi tu părerea cu voce tare şi alţii să asculte cu respect anotimp (Proverbele 3:15), vei vedea diferenţa dintre cel ce
şi apreciere, ca şi în cazul lui Solomon când a judecat „la are livada lui şi cel ce cumpără fructe de la piaţă, dar atunci
înălţime” disputa dintre cele două mame (1 Regi 3); va fi prea târziu de sădit în grădină, fiind spre toamna vieţii,
– ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, o vreme când memoria nu te mai ajută ca în copilărie.
tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă – operativitatea,
perspicacitatea şi alte forme de intervenţie rapidă de ieşire Iosif Anca
din încurcături;

15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Îmblânzirea animalelor

Un om se plângea că deseori are prea multe de făcut. Lumea se mira
de acest lucru şi l-a întrebat ce înseamnă asta. El le răspunse: „Am
de îmblânzit doi şoimi, de dresat doi vulturi, să stăpânesc doi iepuri, să am
grijă de un şarpe, să încarc un măgar, să pun şaua pe cai şi să dresez un
leu“. „Într-adevăr, spuseră oamenii, ai mult de lucru. Timpul îţi este încărcat.
Dar unde îţi sunt animalele de care vorbeşti, căci nu vedem nimic din toate
acestea?” El le explică într-un mod foarte simplu, ca să înţeleagă cu toţii,
căci aşa ceva aveau şi ei acasă. De altfel şi noi avem. „Cei doi şoimi sunt
ochii noştri care se reped asupra oricărui lucru. Câteodată sunt ca nişte
săgeţi, care se înfig ici-colo şi aşa rămân. Uneori este greu să îi îmblânzeşti.
Cei doi vulturi sunt mâinile noastre care apucă şi ceea ce prind nu mai lasă
liber. Câteodată scapă de sub control. Ele ar putea face altceva, ar putea
mângâia, ajuta, deschide... Cei doi iepuri sunt picioarele noastre care merg
şi ne fac să rătăcim. Cel mai greu lucru de stăpânit însă, se află în spatele
dinţilor noştri: limba. Cineva spunea că cei 32 de dinţi sunt neputincioşi în faţa
unei limbi. Ea ar putea însă, să spună lucruri frumoase, adevărul... Şi apoi
avem de încărcat un măgar: corpul nostru. Cât de des nu se aseamănă cu
un astfel de animal! Dacă este supraîncărcat, se împotriveşte, face năravuri,
refuză, este încăpăţânat ca un măgar. Şi totuşi avem nevoie de el. Apoi mai
avem de dresat un leu. Despre leu se spune că este regele animalelor, aşa
cum inima este centrala puterii, reşedinţa curajului, dar şi celula germenului
urii şi al revoltei. Inima, un mădular aşa de mic, poate fi aşa de mare.
Cu toate că nu se vede în exterior şi noi avem suficient de lucru
astăzi.

Când fratele tău cade

Într-o seară de iarnă plină de alb şi alunecoasă ca sticla, tata ne-a pus pe sanie pe mine şi pe fratele
meu, ne-a acoperit bine cu pătura şi am plecat către biserică. Era o duminică minunată, iar
fâşâitul zăpezii sub tălpicii săniei ni se părea ca un zbor subţire de îngeri. In faţa fiecărei lumini de pe stradă,
fulgii aproape compacţi în jurul lor, abia mai îngăduiau câte unei raze de lumină de la stâlpi să ne lase a privi
împrejur. Afară era întuneric, numai luminile becurilor se vedeau. Fiindcă sub pătură era cald, nici nu ştiu când
am aţipit şi la o smucitură a saniei am alunecat. Am tresărit, dar zăpada mi se părea atât de frumoasă şi de
moale că am început să mă joc cu ea, deşi vedeam cum sania se îndepărta. Apoi am început să strig, dar nu
mă mai puteau auzi, se depărtaseră prea mult. Am încercat să mă ridic, dar mi-era prea frig şi mă încărcase
zăpada. Apoi i-am văzut din nou pe tata şi pe fratele meu venind fuga înapoi. Eram acoperit de zăpadă, iar
lacrimile aproape că-mi îngheţaseră pe faţă. Tata m-a luat, m-a scuturat zdravăn şi m-a aşezat lângă fratele
meu, acoperindu‑ne iarăsi bine. Dar, de data asta, ne-a legat unul de altul cu cordonul hainei lui. „Cum v-aţi
dat seama că am căzut?” am întrebat în şoaptă pe fratele meu. „Când mi s-a făcut frig la spate”, mi-a şoptit el.
Atunci când am ajuns la biserică, pastorul vorbea despre unitate şi despre căldura dragostei lui Dumnezeu.
L-am prins de mână pe fratele meu. Plângea. Şi eu plângeam. Şi cred că şi tata. Da, şi el plângea.

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Fluturele

Un băieţel a găsit coconul unui fluture. L-a luat cu el şi zilnic
îl privea, poate, poate va surprinde momentul în care
fluturaşul va ieşi la lumina zilei. Şi iată că ziua mult aşteptată
şi-a făcut apariţia. A stat băiatul nostru ore în şir, pentru a privi
cum fluturele încerca să iasă printr-o gaură extrem de mică.
După o vreme însă, fluturele nu a mai progresat deloc. Se
pare că a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a ieşi, dar nu a
fost de ajuns. Băiatului i s-a făcut milă şi s-a decis să îi vină
în ajutor. A luat o foarfecă şi a tăiat partea care a mai rămas
din cocon. Astfel fluturele a reuşit să iasă cu uşurinţă. Dar
corpul lui era umflat, iar aripile îi erau mici şi scorojite. Băiatul
a continuat să privească nou născutul fluturaş, aşteptând ca
în orice moment să îşi ia zborul. Din păcate acest lucru nu
s-a mai întâmplat. Fluturele a fost nevoit să îşi petreacă restul
zilelor târându-se de ici colo, cu un corp umflat şi aripi scorojite.
Niciodată nu a fost în stare să zboare.
Băiatul, în bunătatea şi mila lui, nu a înţeles că acel chin
de a trece prin găurica mică a coconului îi era vital fluturelui.
Era modalitatea prin care fluidul din corp era forţat să ajungă
în aripi pentru ca acestea să fie pregătite pentru zbor imediat
ce va reuşi să se elibereze din cocon. Asemeni fluturelui, şi noi
trebuie de multe ori să ne zbatem în viaţă pentru a ne câştiga
libertatea şi a ne putea lua zborul. Oricât de greu pare a fi
uneori, nu te lăsa copleşit(ă), focalizeză-te pe ceva pozitiv,
găseşte-ţi un motiv pentru care să te lupţi în continuare şi să
nu te dai bătut(ă).

Puterea vorbelor

Într-o zi de vară, un grup de broscuţe se plimbau vesele printr-o pădure şi la un moment
dat, două dintre ele au căzut într-o groapă foarte adâncă. Toate celelalte broscuţe
s-au strâns în jurul gropii şi priveau cu mirare la adâncimea acesteia. Erau convinse că cele două
broscuţe nu aveau nici cea mai mică şansă să iasă de acolo. Sunteţi ca şi moarte, nici nu are rost
să vă chinuiţi, este prea adâncă groapa, opriţi-vă că săriţi degeaba… erau comentariile ce veneau
din partea grupului. Cele două broscuţe încercau să sară din răsputeri până când, în cele din urmă,
una dintre broscuţe a dat crezare vorbelor şi a renunţat, căzând jos de oboseală şi murind. Cealaltă
broscuţă însă, a continuat să sară cât de tare o ţineau picioruşele. Cele de pe margine strigau la
ea să se oprească, să-şi curme suferinţa, mai bine să moară. Ea, dimpotrivă, sărea tot mai sus
şi tot mai tare şi… iată-o că a reuşit! Broscuţele de pe marginea gropii se uitau la ea cu mirare şi
au întrebat-o fără nici o ezitare: „Nu ne-ai auzit? Noi tot ţi-am spus să renunţi, tu în schimb ai tot
continuat! Cum ai reuşit să ieşi din groapa aceasta atât de mare?” Bineînţeles, precum ştiţi şi voi
deja, broscuţa era surdă. În tot acest timp, ea a crezut că prietenele ei o încurajau.
Această povestire ne poate învăţa două lecţii: o vorbă de încurajare pentru cineva care este
la pământ, poate să îl ajute să se ridice şi să o scoată la capăt, să răzbească în cele din urmă,
chiar dacă pare că nu mai are nicio şansă; o vorbă distructivă pentru cineva care este la pământ
poate fi doar acel lucru de care mai are nevoie pentru a „muri”, o lovitură de graţie care i-ar grăbi
sfârşitul. Puterea vorbelor… câteodată este atât de greu de înţeles cum o vorbă încurajătoare poate
să meargă chiar aşa de departe. Oricine poate spune vorbe ce tind să „jefuiască” pe altcineva de
spiritul de a continua în momente dificile. Fii atent la ceea ce vorbeşti, oferă-le celor ce-ţi ies în cale,
numai vorbe de bine!

17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări

A – B Începutul înţelepciunii – 1. Cui îi chezăşluieşte Dumnezeu
pacea?
„Frica de Domnul”: 2. Ce sunt îndemnaţi să facă cei ce işi
furnica, roade, inimii, cărarea, averea, dreaptă,
iubesc viaţa şi vor să vadă zile bune?
este, dorinţa, odihnă, mândria, nuiaua, urâtă,
lucruri. 3. Cine a purtat numele „Dumnezeu a
ascultat”?

Personaje biblice şi lucruri 4. Cum se numea viteazul care ducea
armele lui Ioab, fiul Ţeruiei?
reprezentative 5. Care sunt cele două lucruri care se
I. personaje (1,2,3,...) produc atunci când cineva întoarce
II. obiecte (A,B,C,...) pe un păcătos de la rătăcirea căii lui?
III. trăsături (a,b,c,...) 6. Cum va veni ziua Domnului?
1 F f
2 B s 7. Ce vor curge din inima celui ce crede
3 P d în Isus?
4 A j 8. Unde a murit şi a fost îngropat Aaron?
5 J p
6 I o 9. Care sunt cei trei împăraţi ale căror
7 H a case au fost măturate de Domnul din
8 T m pricina nelegiuirilor lor?
9 N l 10. In ce constă roada luminii?
10 O k
11 C h
12 S b Răspunsuri la întrebări:
13 R q
14 D g 1. Deuteronomul 3:11 6. Isaia 7:2
15 Q t 2. Ezra 3:13 7. Isaia 8:16
16 K e 3. 2 Samuel 18:8 8. Fapte 19:34
17 G r 4. Psalmul 136 (26 ori) 9. Isaia 9:15
18 M c 5. 2 Cronici 36:16
19 E i
20 L n

Premianţi: Barac David, Chifan Lenuţa, Chifan Jenica, Muraru Paul,
Meseşan Roana, Schipor Samuel, Tomuş Lidia.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 30.11.2012
pe adresa redacţiei
Notă: La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Defăimarea Cinstirea
A te grăbi cu judecata înseamnă a căuta (neapărat) Părinţi onorabili sunt moştenirea cea mai de preţ,
fărădelegea, dar mai degrabă sau mai târziu, cel iar renumele prietenului îţi este podoabă şi ţie.
care judecă pripit, se va căi, însă adesea cel pe
care opinia l-a defăimat, se reabilitează greu. Cel ce a oferit o favoare unuia vrednic,
s-a împărtăşit şi el din ea.
Tot ce furiosul vorbeşte, dă loc la învinuire, iar
bănuiala rea naşte pe seama ei alte bănuieli rele. Nu se scorneşte uşor o învinuire pe seama unui
nevinovat. Renumele bun îşi păstrează strălucirea
Când calci pe altul pe coadă, crezi că stai pe puf, şi în întuneric.
când altul te calcă pe tine, ţipi şi-l ocărăşti.
Dacă nu se aduce o nouă laudă, se uită şi cea
Urât este ca vina ta să o pui pe seama altuia! Unde veche, căci viaţa trebuie trăită într-un „astăzi”.
judecă cel ce acuză, domneşte silnicia, nu legea.
Oriunde există simţământul onoarei,
Faima înfumuratului ajunge repede de ruşine şi e cuvântul dat e totdeauna sacru.
mai umilitor să fii dispreţuit, decât ciomăgit.
Sufletul care nu-L cinsteşte pe Dumnezeu,
Omul rău cugetă în taină la mai rău, de aceea la nu va cunoaşte niciodată sfinţenia.
învinuiri, e bine să pleci auzul cu neîncredere, căci
omul poate fi înjosit şi pentru o cauză bună şi onorabilă. Ajutorul dat pe ascuns şi cinstirea aproapelui
străin, sunt valori ce înnobilează un popor.
Câştigul însoţit cu dezonoarea trebuie numit pagubă.
Învăţătura faptelor este mult mai vrednică de
Discutându-se prea mult, adevărul e lăsat la o cinstire decât cea a cuvintelor.
parte şi lămurind ocara, o faci mai jignitoare.
Să ne cinstim unii pe alţii, pentru a învăţa să-L
Invidia ponegreşte ce vede, nu ce rămâne ascuns. cinstim pe Dumnezeu.

Cine atentează la onoarea altuia şi-o pierde pe a sa. O, dacă omul L-ar cinsti pe Dumnezeu,
Când vrei un singur lucru rău, te lepezi de toată cinstea. aşa cum Dumnezeu îl cinsteşte pe om!

„Cine defaimă pe aproapele său este fără minte...” „Cinsteşte pe Domnul ...” (Proverbe 3:9).
(Proverbe 11:12)
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,
„Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă
micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea Domnul, Dumnezeul tău” (Exodul 20:12).
faţa Tatălui Meu care este în ceruri”
(Matei 18:10) „Cinstiţi pe toţi oamenii...” (1 Petru 2:17)

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...

Stelele şi
constelaţiile
„El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface
întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră...”
(Amos 5:8)

Stelele sunt corpuri cereşti, luminători ai nopţii, de mari triunghi etc.), totuşi, în realitate, fiecare din acestea se află
dimensiuni, formate dintr-o masă de gaze aflate la o temperatură la o altă depărtare faţă de Pământ, nefiind grupate spaţial în
Cât de frumoase sunt serile senine! Cu siguranţă, toţi am privit niciun fel. Văzute de pe Pământ, toate stelele strălucitoare
un cer înstelat. Frumuseţea lui este desăvârşită, prin mulţimea dintr-o constelaţie par a fi legate între ele fizic. Unele dintre
de stele de pe bolta cerească. Dumnezeu, prin Cuvântul Său constelaţii sunt: Ursa mică, Ursa mare, Lira, Lebăda, Leul etc.
a creat stelele şi universul nemărginit, lucruri de care unii se ,în total, până în ziua de azi, fiind 88 de constelaţii recunoscute
îndoiesc, pentru că nu-L cunosc pe Creator şi Cuvântul Lui – oficial, zone în care este împărţită bolta cerească. Constelaţia
Biblia (Geneza 1:14-16).foarte ridicată. Acestea sunt de culori Orion este una dintre cele mai cunoscute constelaţii, încă din
diferite, de la roşu intens cu toate nuanţele de portocaliu şi vechime. Orion este o constelaţie vizibilă şi de pe teritoriul
galben, până la albastru şi alb - aceasta depinde direct de României din noiembrie până în aprilie. Totuşi, constelaţia este
temperatura lor. În galaxia noastră, Calea Lactee, sunt peste vizibilă total sau parţial din orice punct al Pământului. Despre
200 miliarde de stele, dar astronomii au reuşit să afle cât de ea este scris în Biblie (Iov 38:31; Isaia 13:10; Amos 5:8). O altă
mari sunt doar câteva zeci dintre ele. Ochiul uman distinge pe constelaţie foarte cunoscută, menţionată în Biblie şi vizibilă
cerul nocturn până la circa 6.000 de stele. Deşi sunt foarte mari, şi de pe teritoriul României, este Cloşca cu pui sau Găinuşa,
noi le zărim ca nişte punctuleţe albe, strălucitoare pe cerul numită şi Pleiades, compusă din 7 stele.
nopţii, datorită faptului că sunt la o mare depărtare, mii de Încă din vechime, Biblia, ne spune că erau oameni care
ani lumină. Vederea omenească nu permite aprecierea acestor se foloseau de stele şi constelaţii pentru a ghici viitorul,
distanţe, astfel ele apar ca şi când s-ar afla toate la aceeaşi horoscopul fiind ceva obişnuit şi în zilele noastre. Majoritatea
distanţă faţă de noi. Stelele, chiar şi cele mai apropiate, se ziarelor şi revistelor au o rubrică specială care prezintă
află atât de departe, încât distanţa lor este greu de exprimat în horoscopul, dar această practică este vinovată şi păcătoasă în
kilometri. De aceea, se preferă folosirea unei unităţi mult mai faţa lui Dumnezeu (Deuteronom 18:10–14). Ghicitorii în stele
mari: anul lumină (distanţa parcursă de lumină într-un an, în vid, nu pot spune adevărul. În timpul prorocului Ieremia, doar el
aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă). Steaua cea mai vestea poporului din Iuda că vor merge în robia babiloniană.
apropiată de noi se află la o distanţă de peste 4,22 ani lumină, Toţi ceilalţi proroci mincinoşi, ghicitori în stele, vesteau pace
adică aproximativ 40 de mii de miliarde de kilometri. Multe stele şi linişte. Horoscopul nu este o revelaţie de la Dumnezeu, ci
sunt mult mai mari decât soarele, dar datorită distanţei, se văd este o unealtă a diavolului prin care sunt vestite o parte din
doar nişte puncte foarte mici. Soarele, datorită faptului că este lucrurile ce se împlinesc, ca astfel să strecoare în viaţa omului
mult mai aproape de Pământ, se vede mai mare. Cele mai mari minciuna şi să-l îndepărteze de Dumnezeu.
dintre stele, dacă ar putea fi poziţionate pe locul soarelui, ar Dumnezeu nu ne-a scris viitorul în mod arbitrar în stele,
ocupa tot sistemul nostru solar ci El, când vrea să ne vorbească cu privire la viitor, foloseşte
Probabil că aţi mai observat pe bolta serii şi stele căzătoare. Biblia şi Duhul Sfânt. Oamenii care consultă horoscopul comit
Acestea se numesc meteoroizi. Când intră în atmosferă cu un grav păcat. Ghicitul este una din practicile vrăjitoriei. Unii
această viteză enormă, ei se aprind, din cauza frecării cu aerul, oameni încearcă să folosească ceea ce Dumnezeu a creat,
care se încălzeşte la o temperatură de mii de grade. Astfel, chiar şi stelele, cu scop păcătos. Tu cum le priveşti? Pentru
noi vedem o dâră luminoasă pe cer, numită meteor. Uneori ei satisfacerea placerilor tale fireşti, pentru aspiraţii vinovate sau
chiar explodează, producând o lumină puternică, numită bolid. spre slava şi lauda lui Dumnezeu?
Destul de rar, meteoroidul nu arde complet în atmosferă şi o „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor
parte din el cade pe Pământ. vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest
Pe cerul înstelat se pot observa anumite forme, unele lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el şi aceasta fără
geometrice, a mai multor stele aşezate vizibil, la o mică vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul
distanţă. Acestea se numesc constelaţii. Constelaţiile sunt lor străbate tot pământul şi glasul lor merge până la marginile
stele strălucitoare, grupate în forme uşor de identificat. Stelele lumii” (Psalmul 19:1-4).
unei constelaţii pot părea ca fiind apropiate unele de altele,
ducând la percepţia unei anumite figuri pe cer (şarpe, car,
Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”