You are on page 1of 20

Ce trebuie să facă

un copil
pentru a ajunge pag. 3
„un om mare”? Banii – Învăţătorul
pag. 4-5
Maria Slessor – Iosif N.
pag. 6
1. Să fie ascultător de părinţi – pentru „Căutaţi în cartea Domnului (2 Cronici 12-24) şi citiţi!
Nici una dintre acestea nu va lipsi...” – Tomuş Samuel
a fi fericit.
pag. 7
2. Să înveţe la şcoală – pentru a-şi Învaţă să cunoşti oamenii • După faptă şi răsplată –
Iosif N. • Galateni de la A la Z – Ancuţa Simina
dezvolta capacitatea intelectuală. pag. 8
3. Să frecventeze o şcoală biblică Careuri – Rebeca Dagău
pag. 9
pentru copii – pentru a-L cunoaşte pe Stânca împărţirii • Ogorul sângelui – Florin Dobre
Dumnezeu şi planul Lui pentru om. pag. 10
Enoh – Predicatorul
4. Să se roage zilnic – pentru a pag. 11
Intervenţia Domnului – Zenuţa Micurescu
beneficia de ajutorul lui Dumnezeu.
pag. 12
5. Să înveţe o meserie – pentru a-şi Provocare la mulţumire – Daniela Moscu • Cum te
pregăteşti pentru slujire? – Marius Leahu
câştiga pâinea cea de toate zilele.
pag. 13
6. Să-şi îngrijească trupul – pentru a „Păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani” (Luca 12:15)
– Rebeca Ulici.
fi sănătos. pag. 14
7. Să se dedice Domnului – pentru a‑şi Introducere biblică
pag. 15
înţelege chemarea în lucrarea sfântă. Angajăm muncitori! – Iosif Anca
pag. 16
Mama mă aşteaptă!
Fondurile necesare editării si distribuirii
pag. 17
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
Să învăţăm de al „alţii” • Fluturele şi floarea • Un dar
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
făcut din dragoste pentru Domnul
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică pag. 19
Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: Nemulţumirea – Mulţumirea
RO 37RNCB 1200000 135260001. pag. 20
Viscol şi foc
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei

ISSN: 1583-2589
Un filozof francez umanist spunea: „Când este vorba
de bani, toţi oamenii au aceeaşi religie.” Probabil că a Când a ajuns în gară şi s-a întâlnit cu doi Editorial
dintre copiii ei, ea s-a arătat foarte speriată şi le-a
avut unele experienţe identice cu oameni ce rămâseseră
spus cu înspăimântare că pe tren a fost prădată şi
fideli bisericii seculare şi cei ce trecuseră de partea zeiţei
i s-au luat toţi banii. Auzind aceasta, cei doi copii
raţiunii. Într-un mod asemănător eu mă întreb: „toţi s-au uitat unul la altul şi cel mai mare a zis: „Stai
oamenii, de orice vârstă (copii, tineri sau bătrâni) sunt la aici că mergem să anunţăm poliţia, oricum vin şi
fel de atraşi de bani?” Ce credeţi? Cine-i mai lacom după surorile noastre şi vedem noi la care mergi mai
bani, copilul sau bunicul, fratele mai mare sau tata, mama întâi.” Ea a aşteptat în zadar, căci nu a mai venit
sau mătuşa? nimeni s-o ia. Atunci şi-a dat seama că ei voiau
doar banii ei, nu pe mama lor ce necesita îngrijire
la bătrâneţe.
Am auzit o întâmplare ciudată pe care o Femeia a rămas în oraş şi a intrat la o familie
prezint pentru a analiza împreună ce rol au avut ca să îngrijească de o fetiţă de patru ani ai cărei
banii în derularea unor evenimente. O familie de la părinţi tocmai căutau o femeie pentru îngrijire şi
ţară, a avut patru copii, care după ce au crescut s-au menaj. A muncit cu seriozitate şi totodată i-a oferit
stabilit toţi la oraş. Părinţii au rămas cu agricultura, dragoste fetiţei pe care o îngrijea, aşa încât după
până când bărbatul a murit şi femeia, în vârstă, cu un timp familia aceea a semnat un contract de
greu mai putea face faţă problemelor gospodăriei. îngrijire până la moarte a acelei femei singure.
Atunci s-a înţeles cu copiii ei să vândă totul şi să Toate au decurs normal până când s-a serbat ziua
dea banii celui la care va merge să stea. Zis şi de naştere a fetiţei, la care părinţii au invitat mai
făcut, însă o familie vecină a avertizat-o despre mulţi cunoscuţi, printre care, spre surprinderea
posibilitatea ca propunerea copiilor să aibă în bătrânei, doi sau trei dintre copiii ei. Ea a rămas la
vedere banii rezultaţi din vânzarea gospodăriei, nu bucătărie, evitând să fie văzută de invitaţi. Fetiţa
grija bătrâneţii ei. Ei nu-i venea să creadă, totuşi fiind legată sufleteşte de ea a refuzat să mănânce
a ascultat sfatul dat. Astfel şi-a vândut averea cu fără „bunica”. La solicitarea părinţilor fetiţei ea
80.000 EUR şi a depus banii la bancă. Apoi şi-a a luat loc la masă alături de copiii ei, fără ca ea
anunţat copiii că va sosi cu trenul şi unul dintre ei să sau ei să dea amănunte despre relaţia de rudenie
o aştepte la gară. Ulterior trebuia şă-şi transporte dintre ei. La sfârşitul mesei fiecare dintre invitaţi a
hainele şi alte lucruri necesare, la familia copilului oferit câte un cadou celei sărbătorite. Iar la urmă
la care se va stabili, căci nu doar unul şi-a arătat „bunica” şi-a spus povestea, în auzul tuturor,
dorinţa de-a o întreţine pe mama lor. încheind cu cuvintele: „suma de 80.000 EUR,
(continuare în pagina 19)

3
Maria Slessor
„...un uragan, un cutremur de pământ,
un foc şi u n susur blând şi subţire”

Puţini dintre voi aţi auzit de această misionară. Maria, originară din Scoţia, a fost realmente o
unealtă în mâna lui Dumnezeu. Prin ea, oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu.
Copilăria şi tinereţea nu i-au fost uşoare. Tata bea foarte mult, iar mama avea nevoie realmente
Toţi de ajutorul ei. Aşa că de la vârsta de opt ani, avea grijă de frăţiorii ei mai mici. Nu peste multă vreme
oamenii Maria şi-a predat inima în mâna Domnului Isus. Astfel, într-o seară s-a apropiat de mama şi i-a şoptit
mari au „De acum încolo, mamă, voi căuta să îţi fiu pe plac şi să te ajut cât voi putea de mult”.
De la 11 ani a fost nevoită să lucreze din greu. Dimineaţa lucra la fabrică, după-masă urma
fost mici
cursurile şcolii. Crescând mai mare, la paisprezece ani se trezea la ora 5, la ora 6 era la fabrică, iar
mai întâi ziua de muncă se termina la ora 6 după-masă. Cu toate că trebuia să muncească pentru familie, Maria
acorda mare importanţă cititului, mai ales din Biblie. Pe drum, în timp ce muncea, ea citea şi încerca să
preţuiască orice minut. Avea asupra sa, un carneţel unde-şi nota diferite gânduri sau impresii.
Mai târziu, Mariei i s-a încredinţat ţinerea unui curs de şcoală duminicală. Îi plăcea foarte mult, cu
toate că nu i-a fost uşor căci era o tânără firavă şi a fost pusă ca monitoare peste cartierul unde locuia.
Astfel aduna copii de pe străzi şi cântau împreună, apoi le povestea din Biblie. Unii dintre ei erau obraznici
şi o deranjau, dar fermitatea, consecvenţa şi iubirea ei au biruit. Odată era singură şi fiind întuneric, a fost
înconjurată de nişte băieţi violenţi. Ei au încercat s-o determine să renunţe la slujbă, dar ea a rămas fermă,
în faţa lor şi le-a spus: „Sunt hotărâtă să mă ocup în continuare de copii”. Atunci şeful bandei a încercat s-o
intimideze cu o armă apropiind-o tot mai mult de capul ei. Dar spre surprinderea tuturor, ea stătea drept în
faţa lor. Atunci şeful bandei s-a întors şi a spus celorlalţi: „E hotărâtă, nu o putem sili să renunţe”, iar din acea
seară acei băieţi au urmat-o pe Maria, fiindu-i de un real folos în păstrarea ordinii şi liniştii.
Visul ei era să spună copiilor negri despre Domnul Isus. Mică fiind, îşi imagina că stă în faţa
micilor feţe arse de soare, povestindnu-le despre mântuire. Pe măsură ce se apropia tinereţea, visul ei
prindea contur. A aflat că în urma morţii lui Livingstone, era nevoie de misionari pentru ţinutul african. A
apelat la o societate misionară şi, spre bucuria ei dar mirarea mamei şi a prietenilor, a fost acceptată. A
fost trimisă ca învăţătoare la Calabar (o localitatate din Africa) pe când avea 28 de ani.
Când a ajuns pe pământul african s-a dovedit foarte utilă celor din jur. A fost gata să înveţe
deprinderile misionarilor şi, poate cel mai important să înveţe limba băştinaşilor. Ceea ce se petrecea
acolo a surprins-o negativ. Oamenii erau sălbatici, răi şi prost îmbrăcaţi. Pe lângă bolile şi insectele care
omorau mulţi dintre ei, obiceiurile lor erau foarte crude. Dacă se întâmpla să se nască gemeni, cei doi
copii erau omorâţi, iar mama lor era alungată. Când murea un şef de trib, toate soţiile lui erau omorâte
împreună cu el. Dacă se întâmpla vreo nenorocire, erau chemaţi aşa-zişii vrăjitori să descopere cine
era vinovatul. Metodele lor erau bizare şi nelogice. Presupuşii vinovaţi erau puşi să bea otravă. Ei
considerau că cei nevinovaţi, cu toate că vor fi otrăviţi, vor fi salvaţi de zei.
Cu toate acestea, eroina noastră nu s-a dat bătută. După trei ani de muncă istovitoare ca
învăţătoare, starea sănătăţii ei s-a înrăutăţit. A fost nevoită să se reîntoarcă în Scoţia pentru un scurt
timp. După refacerea sănătăţii, a venit cu un nou elan să-şi continue lucrarea. Locuia într-o colibă
de bambus, lipită cu pământ şi acoperită cu foi de palmier, iar hrana ei era aceeaşi ca a băştinaşilor.
Lucrarea ei a început să se diversifice: vizita bolnavii, se ocupa de copii şi ţinea slujbe religioase. Într-o
zi, cineva i-a adus o fetiţă aproape moartă, findcă fusese lepădată pentru că era geamănă. Maria i-a
pus numele Jeni (după numele sorori ei). Datorită dragostei ei pentru bebeluşii abandonaţi, a ajuns să
i se zică: „Maria, care iubeşte bebeluşii”.
Una din ţintele Mariei a fost să lupte împotriva obiceiurilor lor rele. De aceea, cu toate că era
femeie, a aranjat întâlniri între şefi de trib şi a luat legătura cu consulul britanic, reuşind să obţină
4 promisiunea ca gemenii care se vor mai naşte să nu fie omorâţi. Ce bucurie a fost pentru mămicile
Prin ea, oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu. Maria şi-a predat
inima în mâna Domnului Isus.Visul ei era să spună copiilor negri
despre Domnul Isus. Când a ajuns pe pământul african s-a dovedit foarte
utilă celor din jur. Maria nu s-a mulţumit cu atât. Nu peste multă vreme,
...Maria nu s-a oprit aici, ...Cu toate că ajunsese la vârsta destul de
înaintată, lucra în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi dăruire. ...eşti gata
să faci ce a făcut ea? Domnul să te ajute!

africane această veste! Cu toate acestea, oamenilor nu le-a fost uşor să-o rupă cu vechile deprinderi.
Odată a ajuns în faţa unui şef de trib, când acesta urma să pedepsească două tinere cu 100 de lovituri
de bici pe spatele gol. Maria a intervenit şi a vrut să le apere pe fete. Nu le-a lăsat până când pedeapsa
s-a redus la 10 lovituri. Nu după multă vreme, află trista veste, că sora cât şi mama ei muriseră. Lipsită
Toţi
de familie, Maria s-a apropiat tot mai mult de copiii negri. În casa misiunii avea mulţi băieţaşi şi fetiţe pe oamenii
care îi îngrijise şi se vindecaseră sau îi smulsese din ghearele morţii. mari au
Maria nu s-a mulţumit cu atât. În inima ei stăruia ideea de a pătrunde mai mult în interiorul Africii,
fost mici
la popoare care nu avuseră deloc conctact cu Dumnezeu. Bineînţeles că planul Mariei era foarte îndrăzneţ.
Acei băştinaşi erau foarte periculoşi, iar orice încercare de a ajunge la ei a fost sortită eşecului. Aşa că, îşi mai întâi
adună copiii şi plecă plină de credinţă. A fost primită cu entuziasm, fiind deja recunoscută „Mama Ma”. De
la şeful de trib i-a fost repartizată o colibă sărăcăcioasă plină de insecte, şobolani şi murdării. Această zonă
se numea Okoyony. A început prin a face lucruri ca la Calabar: avea grijă de bebeluşi, vizita bolnavii şi ţinea
slujbe religioase. A fost nevoită să-şi construiască singură o casă. Nu i-a fost uşor. Oamenii erau dispuşi să
înveţe, să citească, dar nu-şi lepădau obiceiurile rele. Mereu erau lupte tribale şi nu de puţine ori le cădeau
victime copiii şi femeile nevinovate. Datorită curajului, dar şi purităţii ei, ea a intervenit în momentele dificile.
S-a întâmplat că fiul şefului de trib a murit lovit de un lemn, la pădure, iar vrăjitorul a dat vina pe tribul vecin.
Şeful de trib a poruncit ca aceştia să fie omorâţi îndată. Între timp au fost anunţaţi şi o mare parte din ei au
fugit. Ceilalţi care au rămas au fost luaţi captivi. Maria a înţeles gravitatea situaţiei şi s-a grăbit să ceară
lumină de la Dumnezeu. A încercat prima dată să-l potolească pe şeful de trib. Nu a plecat câteva zile de
lângă ostatici. A fost ameninţată că i se arde gospodăria, că va fi omorâtă, dar n-a renunţat. În cele din urmă,
prin intervenţia ei, a reuşit să-i salveze pe toţi de la moarte.
Nu peste multă vreme, două triburi au pornit la luptă. Maria s-a interpus între cele două linii de
bătaie. Toţii o îndemnau să fugă, dar ea nu pleca. Deodată, dintre soldaţi, un bătrân veni în faţă şi se
aruncă la picioarele ei. Era un şef de trib, pe care ea îl îngrijise. Cu ajutorul lui, ea reuşi să facă pace
oprind oamenii de a vărsa sânge nevinovat.
Maria nu s-a oprit aici, ci a construit numeroase case de misiune pentru copii şi oameni,
deschizând alte două centre de misiune, mai în interiorul Africii. De multe ori era să fie sfâşiată de
leoparzi, hipopotami, şerpi, oameni rău făcători, dar Dumnezeu nu a lăsat-o.
După cum mărturisea, secretul a fost partăşia ei zilnică cu Dumnezeu. Pentru ea, rugăciunea
era realmente o metodă de a povesti lui Dumnezeu nevoile ei. După ce Biblia o umplea cu o serie de
informaţii pe marginea textelor, lua alta nouă şi începea de la capăt. Carnetele sunt dovada profundei
sale părtăşii cu Dumnezeu.
Cu toate că ajunsese la vârsta destul de înaintată, lucra în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi dăruire.
A fost nevoită să se întoarcă de câteva ori în Scoţia pentru a-şi reface sănătatea. Dar întodeauna gândul
şi inima ei au fost pentru Africa. Dumnezeu a hotărât să o cheme acasă la vârsta de 66 de ani. A fost
îngropată în continentul pentru care inima ei a bătut şi a simţit, dar adevărata glorie şi răsplată urmează
să îi fie dăruită.
Un prieten care a cunoscut-o a zis despre ea: „Maria Slessor a fost în acelaşi timp, un uragan,
un cutremur de pământ, un foc şi un susur blând şi subţire”. A fost o unealtă în mâna Atotputernicului
Stăpân. Oare n-ai vrea şi tu să îţi închini viaţa şi voia aceluiaşi Domn? El vrea să te folosească ca şi pe
Maria, dar eşti gata să faci ce a făcut ea? Domnul să te ajute!
Iosif N.
Prelucrare după
„Regina albă în ţara neagră”, de Louise Saltau 5
Căutaţi în cartea Domnului (2 Cronici 12-24) şi citiţi!
Niciuna dintre acestea nu va lipsi!
1. Abia, fiul lui ________ şi al lui ________, împăratul lui ________, a domnit ________ de ani la
________. El a avut război cu ________, împăratul lui ________. Abia avea ________ de oameni
aleşi, iar ________ a avut ________ de războinici viteji. Copiii lui ________ au fost smeriţi,
iar ________ lui Iuda au câştigat ________ pentru că se ________ pe Domnul, Dumnezeul
________ lor, iar ________ n-a mai avut ________ , ________ l-a lovit şi a ________.
2. Asa, fiul lui ________ a domnit ________ de ani. El a ________ce este ________şi ________
Domnului şi a avut ________ ani de pace. A fost atacat de ________ etiopianul cu o armată
de ________ de soldaţi şi bătălia s-a dat la ________, fiind câştigată de ________, care a luat
ca pradă de război ___________________. Asa a mai avut un război cu ________. Atunci el
a greşit şi a fost mustrat de ________. La bătrâneţe a fost bolnav de ________, dar din nou a
acţionat greşit căci nu a întrebat pe ________.
Căutaţi
3. Iosafat, fiul lui ________ a ajuns împărat la ________ de ani şi a domnit ________ de ani. El a
în cartea ________ multe ________ în cetăţile lui ________ şi avea la ________ o ceată de ________
Domnului ca ________, în total ________. Iosafat s-a încuscrit cu ________ şi nu după mult timp s-a
coborât la el în ________. Ahab, ________ lui Israel şi cu ________, împăratul lui Iuda, au mers
împotriva ________ din Galaad. Atunci prorocul ________ a prezic că ________ împăratul lui
________, va murii pe front. Ahab, supărat că nu-i proroceşte ________ a ________ lui Amon,
căpetenia ________, ca Mica ________ cu pâinea şi ________ întristării.
4. Împotriva lui Iosafat a venit o armată formată din ________. Atunci el ________ a căutat pe
________ şi a vestit un ________, la care au venit ________. După ce s-a rugat ________
Duhul ________ a venit peste ________, levitul, dintre fii lui ________. El a prorocit despre
victoria fără ________ împotriva duşmanilor. Cînd au început ________ şi ________, Domnul
a pus o ________ împotriva _________________________________ şi au fost ________.
5. Iosafat s-a ________ cu ________ împăratul lui ________, fapt pentru care a fost ________
de ________ fiul lui ________, iar ________, care au fost ________ împreună, să meargă la
________, au fost ________ la ________ - ________.
6. Ioram, fiul lui ________ şi ginerele lui ________ avea ________ de ani când a ______împărat
şi a domnit ________ ani la ________. El a ________ ce este ________ înaintea ________.
A avut război cu ________. Apoi i-a venit o ________ de la ________ în care i s-a spus că
datorită ________ sale va fi ________ cu o ________ ________ de care va ________, iar
poporul va fi ________. A murit fără ________ şi nu a fost îngropat în ________ ________.
7. Ahazia avea ________ de ani şi a domnit ________. Mama lui se chema ________ şi de
aceea a ________ în ________ lui ________. El s-a dus la război cu ________, împăratul lui
________ la ________ în ________. După aceea, când s-a dus să-l viziteze pe Ioram a fost
________, la ________ de ________, cel ce a preluat ________ lui Israel. Alături de el au fost
________ şi ________ dintre capii lui ________ şi fiii ________ lui Ahazia.
8. Atalia, ________ lui ________ a fost ________ femeie ce a domnit la ________, în ________,
după ce a ________ pe toţi cei de ________ ________. Singurul care a scăpat a fost ________,
fiind ________ de ________ în ________ timp de ________ ani. Ea a domnit ________ ani,
după care a fost depronată şi ________ sub conducerea lui ________.
9. Ioas, fiul lui ________ şi al lui ________ a ajuns ________ la ________ ani, prin intervenţia
lui ________ împreună cu ________. El făcu ce este ________ în tot ________ vieţii lui
__________. Astfel a ________ la repararea ________ din ________ şi a mustrat pe ________
pentru întârzierea lucrărilor. După moartea acestuia, sub influenţa ________ a ________Casa
________ şi a devenit idolatru, fapt pentru care a fost pedepsit de Domnul prin ________, iar
apoi l-au omorât în ________, conform ________ făcute despre el.
10. Iehoiada, a fost ________ în Templul din ________. El a trăit ________ ani, fiind îngropat în
________ lui ________ la un loc cu ________, pentru că ________ în________ şi faţă de
________ Domnului. El a avut un fiu ________ cu numele ________, care a fost omorât din
________ lui ________, care se îndepărtase de ________.
Tomuş Samuel Eugen
6
Învaţă să cunoşti După faptă şi răsplată
oamenii (Proverbe 20, 21) (Proverbe 20, 21)

1. ...............se lasă stăpânit de aprin- 1. supără pe împărat.................
dere. 2. nu ară......................
2. ...............ar vrea să strângă roade, 3. iubeşte somnul................
dar nu este nimic. 4. s-a pus chezaş pentru altul...............
3. ...............umblă în neprihănirea lui. 5. blastămă pe tatăl său şi pe mamă
4. ..............vântură pe cei răi. sa................
5. ..............n-ajunge decât la lipsă. 6. iubeşte petrecerile........................
Căutaţi
6. ..............va duce lipsă. 7. îşi astupă urechea la strigătul
în cartea
7. ..............cucereşte cetatea vitejilor. săracului............ Domnului
8. ..............lucrează cu aprinderea 8. se abate de la calea înţelepciunii........
îngâmfării. 9. urmăreşte neprihănirea şi bună-
9. .............dă fără zgârcenie. tatea........
10. ...........va vorbi todeauna cu izbâ- 10. îşi păzeşte gura şi limba..................
ndă. Iosif N.

Galateni de la A la Z
G

1. Tată. 15. Evanghelia nu este de obârşie.....
2. Prins în laţul făţărniciei. 16. Apostol al celor tăiaţi împrejur.
3. Trei stâlpi: Iacov, Ioan şi.................. 17. Pavel însufleţit de ea.
4. Din Arabia, Pavel s-a întors la ......... 18. Agar este muntele.....
5. Unii voiesc să o răstoarne. 19. ..... că omul nu este socotit
6. Pofteşte împotriva Duhului. neprihănit, prin faptele Legii.
7. O, ................nechibzuiţi! 20. Un grec, colaborator al lui Pavel
8. Ne-a izbăvit ca să fim slobozi. 21. Pavel s-a dus în....... Siriei.
9. Slobod şi mama noastră. 22. Să nu..... după o slavă deşartă.
10. Aşa a fost Legea. 23. Voi păziţi zile, luni....... şi ani.
11. Nu vă plecaţi sub el. 24. Una din faptele firii pământeşti.
12. Îndrumător spre Hristos. Ancuţa Simina

13. Fiu, deci.....
14. Pavel, apostolul ........
7
1. Folosind codurile de alături, aflaţi versetul ascuns în căsuţele de mai
jos:
00 Ă 09 17 01 14 08 10 08 17 07 19 00 04 17 15 18 08
01 M
02 I
03 O 03 01 09 17 18 00 04 13 02 18 17 16 11 00 17
04 C
05 R
06 B 16 07 19 00 04 17 15 09 17 18 00 04 13 02 18 17 16
07 A -
08 E
09 D
10 Z 06 00 05 06 00 15 08 07 11 04 00 12 02 18 07 05 15 08
Căutaţi 11 S
în cartea 12 Ş
19 08 01 08 02 07 11 04 00 02 07 19 00 04 17 15
Domnului 13 H
-
14 N
15 T
16 L
20 08 14 08 10 07
17 U
1:27
18 P
19 F
20 G

2. Cautaţi în chenarul de mai jos cuvintele din cartea Geneza, (care
sunt scrise în dreapta) pe orizontală (de la stânga la dreapta) şi pe
verticală (de sus în jos).
I A T Ă V W P O M C V S
F E M E I E A B E L O I
D A R I A R B Ă G A R P
Z I I E Ţ L U C R E Z E
E A A U Ă W O M Ă D Ş S
P A R T E F I U D O Z T
L O T O P T S O I U C I
S V Ă S N R O D N A E T
A P I S O N M G A U R V
R E V A I A N O C Â M P
A V Ş A P T E D E N Z A

viaţă, pesti, Dina, femeie, oi, lucreze, şapte, cer, vor, Eden, om, dar, rod, Lot, pt gră­
dină, câmp, eu, aur, Set, iată, iarbă, pom, Pison, bărbat, Abel, două, parte, Eva, ea, iartă, zi,
fiu, somn, Sara, noi.

3. Citiţi cu atenţie şi aranjaţi cele cinci versete de mai jos.
Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători să-Mi aduc aminte de legământul cel
în întinderea cerului, ca să despartă ziua veşnic dintre Dumnezeu şi toate
de noapte; ei... vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.
8
Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă să fie nişte semne care să arate vremile,
voi uita la el, ca zilele şi anii;

Isaac a zis: „Tu eşti deci fiul meu Esau?” „Bătrânul vostru tată, de care aţi vorbit,
şi Iacov a răspuns: este sănătos? Mai trăieşte?”

Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu „Eu sunt!”
toată tabăra aceea pe care am
întâlnit-o?” Şi iacov a raspuns:

El i-a întrebat de sănatate şi a zis: „Voiesc să capăt trecere cu ea înaintea
Domnului meu”.
Rebeca Dagău
Căutaţi
în cartea
Domnului
Stânca împărţirii

1. A ucis 600 de filisteni cu un otig de plug.
2. Proroc mort care „a înviat” un om mort.
3. Este îndemnat să meargă la furnică (pl.).
4. Avraam era foarte bogat în vite, ............................ şi aur.
5. Acolo locuia, Sihon împăratul Amoriţilor.
6. Locul de baştină a lui Ieremia.
7. „Uitare”.
8. Răsculator, din tribul lui Ruben.
9. En- ..............................., adică „Izvorul celui ce strigă”.
10. „Acela îşi are ............................. în mână, îşi curăţeşte cu desăvârşire aria”.
11. „Hadasa”.
12. Păsări care au hrănit un proroc (art).
13. Construit de Solomon, distrus de Nebucadneţar.

Ogorul sângelui

1. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de ....................... .
2. Sisera a fugit pe jos în ....................................... Iaelei.
3. Muntele sfânt al lui Dumnezeu.
4. Proroc.
5. Petru dormea între doi ostaşi, legat la mâini cu două .................................. .
6. Beltşaţar.
7. Împărat, nepot al lui Solomon.
8. „Amărăciune”.
9. Cu el a ucis Iehu pe Ioram şi Ahazia.
Florin Dobre
9
Text: Genesa 5:18-24; Ev. 11:5; Iuda 1:14-15.

Context: În a şaptea generaţie de la Adam, lumea din jur a cunoscut o dezvoltare economică fără
precedent şi muzica o nouă dimensiune, dar şi păcatul s-a extins şi multiplicat. În această perioadă a
trăit Enoh, un bărbat cu soţie şi copii, un om care a fost luat de Dumnezeu în cer pentru a trăi veşnic.
De ce şi cum? Din puţine informaţii biblice despre el aflăm (printre altele) următoarele:

1. Genesa 5:18-22: „La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh. ... La vârsta
de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.  După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu
Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.”
Lecţia Aşadar, Enoh s-a născut şi a crescut într-o familie cu mulţi copii şi el la rândul lui, a avut mai mulţi
pentru copii. Mai mult, el a profeţit sub inspiraţia Domnului, deci a ajuns ca prin Duhul Sfânt să cunoască faptul
că sfinţii (cei credincioşi), precum îngerii, trăiesc în comunităţi mari, zicând: „Iată că a venit Domnul cu
copii zecile de mii de sfinţi ai Săi” (Iuda 1:14). Despre David, un alt copil dintr-o familie mare este scris că a
ajuns să aibă „o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu” (2 Cronici 12:22), căci „Carăle Domnului se
numără cu douăzecile de mii, cu mii şi mii; Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locaşul Său
cel Sfânt” (Ps 68:17). Sunteţi bucuroşi să fiţi în mijlocul adunării şi să slăviţi pe Domnul împreună cu
fraţii şi surorile? Dumnezeu merită şi în veci va fi slăvit de o mulţime de fiinţe. Enoh vă aşteaptă, alături
de îngeri şi sfinţii dintre oameni, să cântaţi împreună cu ei în cor la Tronul lui Dumnezeu!

2. Genesa 5:22 - „După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a
născut fii şi fiice”; Ev. 11:5 - „Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, .... Căci înainte de mutarea
lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu”.
Enoh „a umblat cu Dumnezeu”, la fel ca Noe (Genesa 6:9), ceea ce înseamnă că erau nedespărţit
de Dumnezeu. Cuvintele şi activitatea lui Enoh îi permiteau să trăiască în lumina şi sfinţenia Domnului.
Lui Enoh i-a plăcut o aşa părtăşie. Imaginaţi-vă că aţi umbla întotdeauna însoţiţi de un înger şi el ar
decide unde puteţi să mergeţi şi ce trebuie să faceţi. Iar într-o zi îngerul vă spune că trebuie să plece
la cer, după ani de prietenie foarte apropiată, cred că am suferi de despărţire, dar deodată îngerul vă
zice: „am primit aprobare să te iau cu mine în cer!” Aşa a fost luat Enoh de Dumnezeu. Dar voi, după
felul în care umblaţi, cine o să vină după voi sau cu cine o să fiţi trimişi? Cu Domnul sau cu Satan?
Altă companie şi părtăşie nu există şi nimeni nu poate umbla de unul singur. Comportarea bună este
prietenie cu Dumnezeu, iar faptele rele sunt o asociere cu Cel rău, căci răul de la el vine.

3. Evrei 11:5 - „Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai
fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. ....”
De ce a umblat Enoh cu Dumnezeu? De ce a fost luat de pe pământ să
nu vadă moartea? Pentru că a dorit să trăiască fără păcat, conştient
căci plata păcatului este moartea. El era „plăcut lui Dumnezeu”
tocmai pentru că a respins modul de viaţă păcătoasă a celor
din vremea sa. El a avut greşeli ca şi copil şi părinte, de aceea
numai credinţa l-a „calificat” înaintea lui Dumnezeu. Mutarea
lui s-a produs pentru că trăia aşa cum sunteţi învăţaţi şi voi
la biserică şi acasă.
Alegeţi să trăiţi în voia lui Dumnezeu şi la revenirea
Domnului veţi avea parte de viaţă şi fericire eternă. Dacă
veţi neglija şi dispreţui cele învăţate veţi avea parte
de chin şi moarte. Dumnezeu vă pune înainte viaţa şi
moartea, voi alegeţi. Gândiţi-vă încă o dată la Enoh şi
decideţi să „umblaţi cu Dumnezeu”, în ascultare
de El.

Predicatorul

10
merg la cules de prune, de mere sau ajutam părinţii Statutul
la alte lucrări pe care le puteam face când era nevoie.
Cu banii câştigaţi eram bucuroasă că puteam să îmi moral şi
cumpăr unele lucruri necesare pentru şcoală. Aşa că,
într-o vară, un unchi care lucra la pădure m-a chemat
spiritual al
şi pe mine împreună cu alte fete, să adunăm în grămezi creştinului
crengile copacilor tăiaţi, pentru a fi transportate mai
uşor, căci se defrişase o mare parte de pădure.
La amiază, după ce mâncam, două dintre noi ne
Când Îngerul Domnului i s-a arătat lui Ghedeon duceam să luăm apă proaspătă de băut de la un izvor.
şi i-a zis: „Domnul este cu tine, vitezule!” (Jud. 6:12), Pentru că ne îndepărtasem mai mult de izvor, când a fost
el nu s-a mulţumit cu atât şi îi spune: „Dacă Domnul rândul meu să merg împreună cu colega mea, nu l-am
este cu noi…unde sunt toate minunile acelea pe care mai găsit şi am hotărât să mergem pe celălalt deal unde
ni le istorisesc părinţii noştri! ”(v.13). Cu alte cuvinte mai era un izvor. Ca să nu aştepte prea mult după noi şi
am auzit de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în să nu se îngrijoreze că ne-am rătăcit, am început să cobor
viaţa părinţilor noştri, dar acum când suntem în aşa dealul în fugă, fără să realizez că ceea ce făceam era
nenorocire, Dumnezeu mai face minuni şi pentru noi? foarte periculos, pentru că tot dealul era plin de cioturile
Chiar dacă Domnul îl trimite zicându-i: „Du-te copacilor care au fost tăiaţi. La scurt timp, picioarele mele
cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel au început să alerge în salturi enorme, sărind peste toate
din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?”(v.14), totuşi obstacolele ivite în cale, fără să mai pot avea control
Ghedeon pune pe Dumnezeu la încercare prin semnul cu asupra lor. Am realizat că mă apropiam de vale şi ştiam
lâna. Domnul nu s-a supărat pe el, chiar dacă a mai cerut că în ea sunt bolovani mari, iar apa era rece şi curgea
să se repete semnul cu lâna şi a doua zi. După aceea, destul de repede. Când totul părea pierdut şi mintea mea
Domnul a dat o mare izbăvire prin el, salvând poporul nu mai putea raţiona, ceva s-a întămplat. Şiu doar atât că
printr-o minune consemnată pe paginile Bibliei. m-am rostogolit de două sau trei ori peste cap, apoi m-am
Unii însă, asemenea împăratului Ahaz, nu vor oprit la marginea văii.
să ceară niciun semn de la Domnul, sub pretext ca să Imediat m-am ridicat în picioare să văd
nu-L ispitescă şi totuşi Dumnezeu i-a dat şi lui un semn. dacă sunt teafără şi am zărit pe colega mea, care se
De multe ori Dumnezeu face semne şi minuni în viaţa aruncase jos, când a văzut cu ce viteză am pornit-o la
noastră, numai noi să luăm aminte la ele şi să nu fim vale, fără să mai poată scoate o vorbă. Privind în jurul
ca evreii, care „...în Egipt nu au luat aminte la minunile meu şi văzănd pericolele care erau în toate părţile, am
Tale”(Psalmul 106:7). ştiut că îngerul Domnului a intervenit şi m-a oprit la
Recent am fost plecată în Austria şi nepoţii de timp, altfel aş fi plonjat direct în vale, s-au aş fi putut să
acolo m-au rugat întruna să le povestesc întâmplări din mă lovesc cu capul de cioturile copacilor tăiaţi. Imediat
viaţa mea şi din Biblie. Văzând cu câtă plăcere şi atenţie m-am ridicat în picioare să văd dacă sunt teafără şi am
savurau fiecare povestioară, am folosit prilejul pentru că zărit pe colega mea care. În loc de un sfârşit tragic
este foarte bine să le povestim copiilor şi nepoţilor noştri chiar şi sticlele pe care le aveam în mâini, le-am găsit
lucrările şi intervenţiile Domnului pentru ca şi ei când vor într-un tufiş fără să fie sparte, iar eu nu am avut nici
creşte mari să-şi pună încrederea în Dumnezeu, aşa cum măcar o zgârietură pe mine.
suntem îndemnaţi de Asaf în Psalmnul 78. Am observat Găndindu-mă de câte ori Dumnezeu şi-a
ce impact a avut asupra lor istorioara cu Cain şi Abel.Toţi întins mâna şi mi-a salvat sufletul de la moarte,
stăteau liniştiţi şi cu ochii la mine. Când am ajuns la final vreau să spun şi eu asemeni lui David: „Voi lăuda
şi le-am spus cum Cain a omorât pe Abel, ochişorii lor au pe Domnul din toată inima mea şi voi istorisi toate
fost plini de lacrimi şi abia se stăpâneau să nu plângă. De minunile Lui”(Psalmul 9:1).
atunci o nepoţică când vede că un copil nu ascultă îi spune Copii, atunci când treceţi prin primejdii
să fie cuminte că vrăjmaşul stă la uşă şi pândeşte şi le şi nu vi se întâmplă nici o nenorocire, să ştiţi căci
şopteşte la copii să fie răi ca şi Cain. S-au spune: „Buni eu Dumnezeu care nu doarme niciodată, şi-a trimis
vreau să vină la noi Abel, Cain să nu vină că e rău!”. îngerul Său ocrotitor şi v-a scăpat poate de la moarte.
Relatez şi o întâmplare de care am fost Binecuvâtat să fie Domnul Dumnezeul nostru. Amin
marcată mult timp. Pe timpul vacanţelor obişnuiam să Zenuţa Micurescu 11
PROVOCARE LA Cum te pregăteşti
MULŢUMIRE pentru slujbă?
„Chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa Cu toţii ştim că sărbătoarea Paştelor, urmată
nu va da nici un rod, rodul măslinului va lipsi şi de cea a Azimilor constituiau pentru evrei un timp
câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule foarte important, prin semnificaţia lor. Paştele reamintea
şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura evreilor de eliberarea lor din robia egipteană şi scăparea
în Domnul, mă voi bucura în Dumnzeul mântuirii de moartea adusă de Nimicitor, iar Azimile, de graba
plecării lor spre libertate (Exod 12). Aceste sărbători
mele!” (Habacuc 3:17-18).
presupuneau eliberare, viaţă, bucurie, dragoste etc. Dar
Prin aceste cuvinte, profetul Habacuc ne
când Domnul Hristos a fost arestat şi condamnat, s-a
învaţă o minunată lecţie a mulţumirii şi a bucuriei, întâmplat că preoţii şi învăţătorii religioşi să fie preocupaţi,
greu de înţeles şi de acceptat de majoritatea înainte de Paşte, de uciderea lui (Marcu 14:1).
oamenilor. Foarte puţini ştiu să mulţumească şi să Cu patru zile înainte de Paşte, cu siguranţă că
se bucure de ceea ce au şi de ceea ce sunt. Cei şi ei pregăteau un miel sau un ied pentru Paşte, dar în
Adolescenţa mai mulţi au devenit „artişti” în a căuta motive de aceeaşi vreme se gândeau cum să-L omoare pe Isus.
nemulţumire şi cârtire. În fiecare zi auzim oameni Dar de ce erau atât de frământaţi de Domnul Isus? În
Vechiul Testament era admisă pedeapsa cu moartea
nemulţumiţi de vreme, de situaţia economică, de
prin Lege, dacă era vorba de încălcarea unor anume
profesori, de vecini, de fraţi... şi lista poate continua.
legi. Dar acesta era motivul pentru care voiau să-L
Dar tu, dragul meu, eşti mulţumit de omoare pe Isus? Păcătuise El cu ceva? Dacă era vinovat
ceea ce ţi-a dat Dumnzeu? Eşti mulţumit de de un păcat, nu era nevoie de atâta stres din partea lor,
familia ta, de fraţii tăi, de hrana care ţi se oferă, trebuiau doar doi martori şi îl omorau fără probleme.
de căldură şi răcoare? Eşti mulţumit de condiţiile Dar Isus nu făcuse niciun păcat. Nu aveau niciun motiv
care ţi se oferă acum? Dar, dacă situaţia s-ar pentru care să-L omoare; dimpotrivă, Isus avea multe
schimba şi ţi-ai pierde familia, n-ai avea ce să lucruri de criticat la ei şi nu se gândise niciodată să le
mănânci, sau te-ai îmbolnăvi, ai alege şi atunci ceară moartea. Şi totuşi ei voiau să-L omoare. De ce?
Poate şi tu, înainte de a sluji în adunare nu uiţi
să-L cinsteşti pe Dumnezeu şi să te bucuri în El şi
să faci repetiţiile necesare slujirii, dar în acelaşi timp te
de El, la fel ca Habacuc? Dacă astăzi, în condiţii gândeşti cum să faci vreun rău cuiva. Oare nu te frămânţi
destul de bune de trai eşti greu de mulţumit, va şi tu cum să-L omori pe Isus? Sună foarte ciudat: ,,să
fi aproape imposibil să înveţi lecţia mulţumirii omori pe Isus”, dar este acelaşi lucru când pe cineva
în situaţia în care vremurile se vor schimba şi din jurul tău nu-l suporţi şi îl urăşti, fără motiv. Ori de
condiţiile de viaţă se vor înrăutăţi. câte ori facem vreun rău unui om, îl facem de
Aş dori să înţeleagă toţi copiii care nu se fapt lui Isus (Matei 25:40, 45). Desigur, nu-l vei omorî
bucură de ceea ce au şi fac mofturi la mâncare în mod fizic, ci doar cu o vorbă sau o privire. Dar în
aceste condiţii pentru tine slujba va însemna ură, nu
sau la îmbrăcăminte că atitudinea lor este greşită
dragoste. Aceasta presupune că nu eşti scos din Egiptul
şi este foarte greu să înfrunţi greutăţile vieţii cu o
urii, de sub robia păcatului pentru o viaţă nouă cu Isus.
stare de nemulţumire şi cârtire. O astfel de stare te Domnul vrea să-I slujeşti aşa cum se cuvine. Hristos te
face posac, nefericit, iar ceilalţi colegi probabil te eliberează şi nu te nimiceşte, dar fii gata să slujeşti cu
vor respinge, pentru că nu este plăcut să fii alături inimă bună, căci iudeii au fost eliberaţi din robie pentru
de unul care are întotdeauna ceva de comentat şi a-I sluji Domnului şi tot pentru acelaşi scop avem şi noi
vede doar părţile negative în toate situaţiile. Dar, drept să ne apropiem de Dumnezeu.
dacă alegi, asemenea lui Habacuc, să te bucuri şi Atenţie! Poartă-te frumos cu băieţii şi fetele
din jurul tău, fără să jigneşti, pe motiv că eşti supărat,
să te mulţumeşti şi în situaţiile modeste, mai puţin
fără să loveşti, pe cineva care poate nici nu este vinovat,
avantajoase şi să te străduieşti să devii „artist” în
fără să înşeli, chiar dacă şi tu ai fost păgubit! Luptă-te
a descoperi părţile bune din fiecare situaţie, vei fi să priveşti cu bunăvoinţă spre toţi cei din jur,
o „rază” aducătoare de lumină, bucurie şi pace. La căci toţi oamenii greşesc, începând cu părinţii
aceasta suntem chemaţi. Domnul să ne ajute! şi continuând cu fiecare din noi. Domnul Isus
a fost răstignit să fim iertaţi şi să trăim în pace
Un om înţelept nu doreşte niciodată unii cu alţii, de aceea să-I slujim cu inima curată
mai mult decât poate dobândi pe drept, şi fără nicio mânie sau supărare. Dacă cineva are
mai mult decât poate folosi cu demnitate, o dispută cu cineva, să-l ierte, să se împace şi
mai mult decât poate dărui cu bucurie şi numai după aceea să se ridice şi să facă o slujbă
mai mult decât poate lăsa în urmă mulţumit. pentru Domnul.
12
Daniela Moscu Marius Leahu
Adolescenţa

– Când eu voi fi mare, aş vrea să mă fac patron... dacă se poate.” Eu mă întreb cine ar face
pilot, ca să câştig muuuulţi bani, să-mi cumpăr tot munca obişnuită, cine ar mai munci în agricultură, în
ce vreau, a spus un băiat. fabrici, etc. dacă toţi am fi oameni „mari”?
– Eu, când o să fiu mare, o să lucrez în Nu lăcomia trebuie să pună stăpânire pe
construcţii, o să fiu şef, ca tata şi o să am mulţi bani, ca gândurile şi dorinţele tale. Lasă-L pe Dumnezeu să
să-mi cumpăr o maşină faină, a spus un altul. decidă ce vei avea şi doreşte-ţi din toată inima să se
– Şi eu, îmi doresc să am o casă mare şi împlinească planul Lui cu privire la viaţa ta. Roagă-te
mulţi bani ca să-mi cumpăr cele mai frumoase haine, încă de acum, ca la vremea potrivită să ştii să alegi
a adăugat o fetiţă. ceea ce Domnul a pregătit pentru tine. Fie voia Lui
– Eu o să mă căsătoresc cu un băiat mai presus de orice şi cere-I Domnului să-ţi oprească
frumos, bineînţeles, o să am copii, dar şi mulţi orice dorinţă care nu este în acord cu planul Său. Stai
bani ca să le dau tot ce-şi doresc ei, a intervenit înaintea Domnului şi cere călăuzire pentru deciziile pe
visătoare o altă fată. care le vei avea de luat în viitor, căci nicio rugăciune
– Eu, aş vrea să câştig atâţia bani când o să sinceră nu este uitată de Dumnezeu.
fiu mare ca să-mi pot cumpăra un tir plin cu dulciuri, Antidotul împotriva lăcomiei este mulţumirea:
a zis un băiat mai plinuţ. „Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi,
Dragi copii şi adolescenţi, Biblia spune că căci El însuşi a zis: «Nicidecum n-am să te las, cu
lăcomia este un păcat mare, o închinare la idoli nici un chip nu te voi părăsi»” (Evrei 13:5). Ţinând
(Coloseni 3:5), iar Dumnezeu ar vrea să înţelegem cont şi de faptul că „noi n-am adus nimic în lume şi
că viaţa noastră are valoare înaintea Lui şi nu nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea” (1 Timotei
faptul că noi posedăm cât mai multe lucruri sau cât 6:7), cel mai bine este să fim recunoscători pentru
mai mulţi bani, „căci viaţa cuiva nu stă în belşugul ce avem şi să nu fim lacomi, nici măcar la nivelul
avuţiei lui” (Luca 12:15b). Valoarea unui copil al lui gândurilor (căci Dumnezeu cunoaşte gândurile
Dumnezeu este dată nu de ceea ce are el, ci de tuturor). Dumnezeu care ne cercetează inimile vede
ceea ce este el, cu ajutorul Tatălui din ceruri. dacă este lăcomie în inima noastră şi poate nu va
Cu siguranţă, fiecare dintre voi, vă gândiţi îngădui niciodată să avem acele lucruri pe care ni le
sau cel puţin visaţi un viitor frumos. Şi copii fiind, dorim atât de mult.
probabil că v-a trecut prin cap ideea că cei care au Şi dacă după lucrurile pământeşti nu este bine
mari avuţii, trebuie să fie oamenii cei mai fericiţi. Dar să fim lacomi, totuşi este de mare folos un alt fel de
nu este aşa. Biblia mai degrabă îi nefericeşte pe cei lăcomie: lăcomia după poruncile Domnului (Psalmul
bogaţi (Iacov 5:1; Luca 6:24). Iar în privinţa lăcomiei 119:131). Aceasta aduce un mare câştig, căci cine
ni se spune foarte clar în Efeseni 5:5 - „Căci ştiţi bine iubeşte pe Domnul şi poruncile Lui are mari făgăduinţe;
că... niciun lacom de avere care este un închinător la în primul rând viaţa veşnică şi pe lângă aceasta şi
idoli n-are parte de moştenire în împărăţia lui Hristos alte binecuvântări, aici pe pământ. Dumnezeu poate
şi a lui Dumnezeu.” să dea preaiubiţilor Lui case, maşini, bani şi tot ce
De aceea, dacă vreţi să moşteniţi cerul, au nevoie, numai să accepte să se împlinească în ei,
aveţi grijă să nu vă preocupaţi prea mult mintea cu totdeauna voia Lui.
lucrurile care nu au valoare. Nu visaţi să fiţi cei mai Copii, rugaţi-vă Domnului să vă dea
bogaţi oameni, atunci când veţi creşte mari, ci doriţi binecuvântarea Lui în viaţă şi „...păziţi-vă de orice
să fiţi oameni cei mai buni şi de caracter. Unii copii se fel de lăcomie de bani” (Luca 12:15).
gândesc să ajungă în poziţii înalte când vor fi mari,
tot prin pricina lăcomiei: „Aş vrea să fiu director, şef, Rebeca Ulici
13
B. Etapele Noului Testament • ultima călătorie la Ierusalim (a doua
mare ispitire), escatologie (Marcu 10:32-13:37)
1. Evangheliile (începutul şi bazele • suferinţele (Marcu 14:1-15:47)
mântuirii; aprox. 5 î.e.n. – 30 e.n). Ele prezintă • învierea (Marcu 16:1-20)
persoana lui Isus Hristos (fără descrieri fizice),
învăţătura şi lucrările Sale, culminând cu jertfa Sa c) Luca – a treia Evanghelie sinoptică,
ispăşitoare. rezultată în urma cercetărilor (Luca 1:1-4) între anii
60-70, prezintă o mântuire pentru toţi (expresia
a) Matei – apostolul, a scris (între anii „femeie” apare de 43 de ori; menţionează trei
50-60 la Antiohia), pentru evrei prezentându-l pe minuni cu un singur copil). El a scris pentru greci,
Hristos – Mesia, împăratul, cu scopul dovedirii pentru neamuri, fiind un colaborator aproape
legăturii dintre credinţa iudaică şi Isus. El foloseşte permanent al apostolului Pavel (Fapte 16:10; 2
Istoria expresia standard „ca să se împlinească ce vestise Timotei 4:11). Cartea are aceeaşi cronologie ca
Domnul prin proorocul” (Matei 1:22; 2:15,17,23; a lui Matei şi Marcu, dar cu unele adăugiri unice
Bisericii 4:14; 8:17; 12:17-21; 13:25; 21:4; 27:9). Isus e (naşterea lui Ioan, evenimente din copilăria lui
menţionat de opt ori ca „Fiul lui David”; Împărăţia Isus Hristos, referinţe speciale la Petru, alte şase
cerurilor e menţionată de 33 de ori iar împărăţia minuni, Zacheu, cei doi spre Emaus). Această
lui Dumnezeu doar de 5 ori. Mesia şi-a dovedit Evanghelie e cea mai literară, ea dezvoltă bazele
puterea peste boli, demoni, natură, moarte (Matei teologiei răscumpărătoare.
8,9) şi a prezentat dreptatea care trece dincolo 7 secţiuni ale Evangheliei după Luca:
de legalism (Matei 5:48; 7:24). Matei prezintă • prefaţa (Luca 1:1-4)
evenimente specifice; minuni revelate aici şi în • pregătirea Mântuitorului (Luca 1:5-2:52)
celelalte evanghelii sinoptice. El dă 60 de exemple • prezentarea Mântuitorului (Luca 3:1-4:15)
din Vechiul Testament (Psalmii, Isaia …). • lucrarea Mântuitorului (Luca 4:16-9:50)
7 secţiuni ale Evangheliei după Matei: • misiunea Mântuitorului (Luca 9:51-18:30)
• originea şi începutul lucrării Domnului • patimile Mântuitorului (Luca 18:31-23:56)
Isus (Matei 1:1- 4:25) • învierea Mântuitorului (Luca 24:1-53)
• predica de pe munte (mai mult de 30 de
teme diferite) (Matei 5:1-7:28) d) Ioan – apostolul, la rândul lui prezintă
• lucrarea de misiune pentru cei 12 pe Isus - Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul divin (Matei :
apostoli (Matei 8:1-12:50; 14:1-17:27) leu – regele davidic; Marcu : bou – robul Domnului;
• pildele împărăţiei (Matei 13:1-53; 20:1- Luca : Om – Fiul Omului; Ioan : vultur – Fiul lui
22:46) Dumnezeu ). Ioan nu relatează nicio pildă, ci doar
• relaţiile împărăţiei (Matei 18:1-19:30) şapte minuni, dar el prezintă natura persoanei lui
• conflictul şi suferinţele ispăşitoare (Matei Isus Hristos în vederea formării şi păstrării unei
23,26-28) relaţii personale cu El.
• a doua venire (Matei 24,25) 7 secţiuni ale Evangheliei după Ioan:
• credinţa (Ioan 1:1-18)
b) Marcu – scrisă (aprox. în anul 60) de • perioada observaţiei; Nicodim, samari-
Ioan Marcu, vărul lui Barnaba (Marcu 14:51-52; teana (Ioan 1:19-4:54)
Fapte 12:25). Se crede că este adresată creştinilor • perioada controversei; argumente (Ioan
din Roma (romanilor) datorită aspectelor prea 5:1-6:71)
puţin iudaice şi preponderent externe în stil • perioada conflictului; retrageri în pustie
(puţine citate din V.T., expresii latine, cuvinte (Ioan 7:1 -11:54)
aramaice tălmăcite, etc.). Există o asemănare • criza (Ioan 11:55 - 12:36)
între conţinutul Evangheliei şi predica lui Petru • perioada instruirii ucenicilor (Ioan 12:32-
din Fapte 10, de la Cezarea. Autorul prezintă 17:26)
multe întâmplări („keregma”) şi puţine învăţături • epilog (Ioan 18:1- 21:25)
(„didache”). Marcu prezintă totul raportat la Afirmaţiile lui Isus despre Sine: Pâinea
prezent; gr. „eutheos” - imediat, îndată, apare de vieţii (Ioan 6:35); Lumina lumii (Ioan 8:12); Uşa
42 de ori. (Ioan 10:17); Păstorul cel bun (Ioan 10:11);
7 secţiuni ale Evangheliei după Marcu: Învierea (Ioan 11:25); Calea, adevărul şi viaţa
• pregătirea pentru lucrarea Domnului (Ioan 14:6);; Adevărata viţă (Ioan 15:1).
Isus Hristos (Marcu 1:13)
• lucrarea de început (Marcu 1:14-5:43) (va urma)
• lucrarea întreagă (Marcu 6:1-8:26)
14 • lucrarea de încheiere (Marcu 8:27-10:31)
Până în anul 2008, nu s-a născut niciun om
care să poată trăi fără să mănânce. Dacă nu ar trebui
să consumăm alimente pentru întreţinerea vieţii ne- copil şi dacă nu semeni la timp sămânţa bună, a
am putea lipsi de agricultură, aşa cum şi-ar dori formării caracterului şi a dezvoltării profesionale
uneori leneşii. Dar foamea vrea roade şi leneşul nu le va fi prea târziu în unele condiţii să culegi ce ai
Înţelepciune
are. De ce? A fost secetă, sau au năvălit răufăcătorii „vrea”. „Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu nu se lasă pentru
şi au prădat câmpul semănat? Nu! Acestea se pot să fie batjocorit». Ce seamănă omul, aceea va şi înţelepţi
întâmpla uneori, dar la leneşi, fenomenul lipsei se secera” (Galateni 6:7).
repetă an de an, fără vreo cauză externă. Aşa s-a întâmplat cu doi băieţi care la
Dar de la ce vârstă se poate îmbolnăvi şcoală nu învăţau, căci se bazau pe copiat. Ei
un om de lenevie? Încă din copilărie şi adolescenţă, râdeau de un coleg ce se străduia să „semene”,
de aceea iată ce trebuie să ştie toţi leneşii: că în batjocorindu-l că îşi face temele în loc să meargă
agricultură şi în orice activitate există două etape: cu ei în fiecare după-masă şi seară la distracţie.
semănatul şi seceratul. Prima etapă pare a fi o Au trecut şi ei clasa, considerându-se „isteţi”. În
muncă fără răsplată şi efect imediat şi cei ce nu se vacanţă mai întâi unul dintre ei, apoi celălalt au
gândesc în timp în special leneşii, nu sunt activi în lucrat numai câte o zi în magazia unei farmacii
această perioadă. Unii nu văd rostul învăţatului şi al şi „au luat” câte o monedă de aur, ce o lăsase
muncii în gospodărie şi, dacă au părinţi „buni” cu ei proprietarul pentru a-şi încerca angajaţii şi iar
şi le oferă totul de-a gata, cred că la vremea dorită s-au considerat şmecheri. După ei a ajuns să
vor avea la fel ca alţii, care au muncit. Însă, dacă la lucreze chiar acolo, colegul lor conştiincios. El a
semănat a trecut pe drum, doar o căruţă, un tractor spus proprietarului despre moneda găsită şi nu
şi o echipă de muncitori, degeaba vor încerca două s-a aşteptat să primească decât retribuţia pentru
echipe să se ducă la câmp cu căruţă şi tractor, căci munca depusă. Totuşi i-a fost dăruită şi moneda
tot numai una se va întoarce cu roade în sat. de aur, drept premiu. El a muncit acolo toată
„Dar în tot răul este şi un bine”, aşa cum vacanţa, iar în anul următor a fost chemat şi din
spune şi proverbul, poate vor învăţa şi leneşii nou răsplătit pe măsură.
procesul semănatului şi seceratului şi în toamna Peste câţiva ani, cei doi băieţi „isteţi” şi
următoare, vor merge la arat, amintindu-şi de „şmecheri”, dar leneşi erau în penitenciar, iar acel
Cuvântul lui Dumnezeu care a zis: „Cât va fi băiat muncitor ajunsese patronul acelei farmacii.
pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul... Poate că în penitenciar cel puţin unul dintre ei, ar fi
vara şi iarna...” (Genesa 8:22). Cât încă trăim pe vrut să strângă, să aibă şi el ceva. Pentru el era cam
pământ acestea sunt datele problemei, aşa că nu târziu, dar pentru voi care citiţi revista este încă vreme
încercaţi să simplificaţi fracţiile ireductibile. Nu poţi de semănat. E toamnă, adică începe anul, folosiţi-
semăna dacă nu ai arat mai întâi şi la aceste prime vă de acest sezon, de anul 2009 şi Dumnezeu să
două lucrări se adaugă altele, pentru îngrijirea vă dea o recoltă bună la vremea potrivită!
plantelor. Seceratul la rândul lui, trebuie continuat
cu diverse activităţi de preparare a hranei. Dar Iosif Anca
când mă gândesc că leneşul nu e în stare uneori
nici de ultima operaţie - hrănirea trupului - mă
opresc fără să mai adaug altele. Ce bine că măcar
inima nu este leneşă şi asigură energia necesară
funcţionării laboratorului fiziologic.
Există o vreme când leneşul „ar vrea”
dar este prea târziu şi atunci „nu este nimic”.
Dar dacă etapele semănat-secerat se reiau în
toamna următoare, există situaţii în care lucrurile
se consumă în mod irepetabil. Astfel, nimeni nu
trăieşte de două ori; o singură dată în viaţă eşti 15
– Vei veni astăzi mai lui, dar mai ales că el nu a vrut camera de zi a fost lumina aprinsă.
devreme, acasă?, a întrebat să ştie de Dumnezeu. S-a rugat Sigur acolo îl aşteaptă. A deschis
Pilde mama pe fiul ei de 18 ani. Băiatul pentru fiul ei cu stăruinţă şi l-a uşa camerei şi a văzut-o pe mama
a ridicat din umeri. atenţionat de mai multe ori. lui stând în fotoliu.
– Încă nu ştiu, îi zise el Acum i-a spus din nou: – Mamă! a strigat băiatul
nepăsător. – Te rog, nu mai speriat, deoarece a observat cât e
– Ai de făcut astăzi ceva veni târziu acasă, apoi a mai de palidă. A început să o mai strige
important? l-a întrebat din nou adăugat: Nu mă simt prea bine pe nume, dar în zadar, căci mama
mama. astăzi. Te aştept aici, până lui murise.
– Poate că intru la când vei veni acasă. Pe măsuţă, lângă o veioză,
Tutanca Mare, a răspuns el. – Bine, bine, voi veni pe o foaie albă au fost scrise
Tutanca Mare era locul acasă la timp, a răspuns băiatul următoarele cuvinte: „Samuel, te
unde se adunau prietenii la Dar de ce nu te duci la culcare mai aştept în ceruri!”. Zilele care au
petrecere, de obicei seara. Mama devreme dacă nu te simţi bine? urmat, au fost zile dureroase pentru
a ştiut că Samuel va veni din – Eu... te aştept aici, Samuel. Dar nici în situaţia prin care
nou acasă foarte târziu. Când el zise cu vocea stinsă mama. a trecut nu s-a întors la Acela care
şi-a pus piciorul în locul acela, a Samuel a observat că poate da pace, mântuire şi linişte
uitat de casă, de mamă, chiar de de câteva zile mama era palidă sufletească. A ştiut că are nevoie
Dumnezeu. De multe lacrimi şi şi se vedea că e foarte obosită. de Dumnezeu, de o viaţă nouă, dar
dureri a avut parte ea din cauza Ar trebui să meargă la medic, se parcă s-a împietrit şi mai mult.
gândi el. Doar gândul la mama lui
– Bine, nu vin acasă îl făcea să sufere enorm. După un
târziu, îi zise mamei în timp ce timp, din nou a intrat în locul unde
pleca. se simţea fericit pentru câteva ore.
Cum a ieşit pe uşă, a şi A început să meargă acolo tot mai
uitat conversaţia cu mama lui, iar des, iar apoi regulat. Din nou se
când a ajuns între tineri, nici nu afla între tinerii care nu se săturau
a băgat de seamă ceasul care niciodată de petreceri, dar la un
atârna pe perete în faţa lui şi a moment dat şi-a adus aminte de
ajuns acasă foarte târziu. Când cuvintele mamei, s-a ridicat şi a
s-a aproapiat de casă a văzut spus aşa de tare, căci toţi cei din
lumina din cameră aprinsă. În jurul lui au auzit:
momentul acela şi-a adus aminte – Mă duc acasă ,...mă
de cuvintele mamei: „Te aştept aşteaptă mama!
aici!”. „Imposibil să stea trează – Mama ta? au întrebat
la ora asta şi să-l aştepte”, se ceilalţi miraţi, dar ea nu mai trăieşte.
gândi el. – Ea trăieşte, a răspuns
A deschis poarta încet, el foarte hotărât. Ea trăieşte şi
a intrat repede în camera lui, aşteaptă după mine ... în cer. Cu
mâhnit din cauză că mama lui se aceste cuvinte a părăsit localul.
îngrijorează aşa de tare pentru După câteva săptămâni
el. Nu e destul de mare ca să-şi în viaţa lui a avut loc o naştere din
croiască viaţa aşa cum îi place lui? nou, a primit iertarea păcatelor, a
Dar în timp ce se frământa singur, simţit eliberarea, pacea, bucuria de
s-a hotărât să-i spună mamei: care a avut atât de mare nevoie.
„Noapte bună” S-a ridicat din pat, Iar mai ales a simţit, că are un
a bătut la uşă, dar nu a venit niciun mântuitor personal, iar mama lui
răspuns. Atunci şi-a amintit că în nu aşteptase degeaba, după el.
16
Să învăţăm de la „alţii”
O furnică neagră, de dimensiune medie, ducea un pai de şase ori mai mare decât ea. După ce
a mers aproximativ un metru cu vizibile dificultăţi, a ajuns la un fel de sanţ, îngust dar adânc, format
între două pietre mari. A încercat să traverseze, când într-un fel, când în altul, dar toate eforturile ei
au fost zadarnice. În final, furnicuţa, cu multă abilitate a sprijinit capetele paiului de o parte şi de alta
a crăpăturii, construind astfel un pod, pe care apoi a putut traversa „abisul”. Când a ajuns pe cealaltă
parte, şi-a luat din nou povara în spate şi şi-a continuat călătoria. O vietate atât de mică a ştiut să-şi
transforme povara într-o punte şi astfel şi-a putut continua drumul.
De câte ori nu ne plângem de problemele, poverile şi încercările pe care trebuie să le
suportăm!? Dar, fără să ne dăm seama, aceste poveri, dacă ştim să le ducem, se pot transforma în
punţi care ne ajută să mergem mai departe şi în final să triumfăm! O deficienţă cardiacă a făcut dintr-
un medic un chirurg renumit; un handicap fizic a făcut dintr-un tânăr un mare scriitor; timiditatea
unui student l-a ajutat să ajungă un mare cercetător. Toate ne demonstrează acelaşi adevăr. Treci
prin probleme sau adversităţi? Aminteşte-ţi că îngrijorându-te şi speriindu-te, nu reuşeşti nimic. Ai
incredere în Dumnezeu. El nu va permite ca încercările să te strivească, ci îţi va da forţa să le
depăşeşti cu curaj, pentru a merge înainte şi a ajunge la ţintă.
Pilde

Fluturele şi floarea

Un om care locuia în deşert, i-a cerut lui Dumnezeu o floare şi un fluture, însă Dumnezeu
i-a dat un cactus şi o omidă. Omul a fost supărat, neînţelegând de ce rugămintea lui a fost greşit
înţeleasă. Apoi s-a gândit: “Dumnezeu are atâţia oameni cărora trebuie să le poarte de grijă...!”
A hotărât să nu mai pună întrebări; dar, după un timp, omul a vrut să vadă ce s-a întâmplat
cu ceea ce primise. Spre surpriza lui, cactusul, urât şi plin de spini, făcuse o floare neasemuit de
frumoasă, iar neînsemnata omidă se transformase într-un minunat fluture! Omul era încântat de
această transformare şi Îi mulţumi Domnului.
Apoi, omul medită adânc la această transformare şi zise cu mare convingere:
— Dumnezeu face întotdeauna lucrurile bine. Calea Lui este întotdeauna cea mai bună, chiar
dacă mie mi se pare că e greşită.
Dacă îi ceri Domnului un lucru şi primeşti altceva, ai încredere că este spre binele tău darul
Lui. Poţi fi sigur că El îţi va da întotdeauna ceea ce ai nevoie, în cel mai scurt timp. Ceea ce-ţi doreşti
nu este întotdeauna ceea ce-ţi trebuie. Spinul de astăzi, este floarea de mâine! Omida de astăzi, este
fluturele de mâine!
Dumnezeu dăruieşte ce-i mai bun celor care ştiu să Îi încredinţeze dorinţele lor!

Un dar făcut din dragoste pentru Domnul

Un misionar sosit din Uganda a povestit urmãtoarele: Biserica lor avea o zi a dãrniciei, dar în
loc sã-şi trimitã darurile la timp, pentru a fi împodobit locaşul de închinãciune, ei le-au adus duminicã
dimineaţa. Când serviciul s-a terminat şi misionarul stãtea privind mulţimea de daruri aduse la adunare, i
s-a părut că aude un zgomot. Privind pe culoarul dintre bănci, el zări o adolescentă. Misionarul o întrebă:
— Vrei să vorbeşti cu mine?
Foarte timidă, ea spuse:
— Vă rog, aş vrea să dau şi eu ceva. Şi, vârându-şi mâna în haina sărăcăcioasă, scoase o pungă.
O deschise şi scoase unul după altul câţiva pumni cu bănuţi de argint până când se făcu o grămadă de
argint, ceea ce era o sumă foarte mare.
Misionarul spuse:
— Nu trebuia să faci acest lucru. Spune-ne de unde ai luat banii şi-i vom duce înapoi (crezând
că fetiţa a furat banii)!
Ea izbucni în lacrimi şi spuse:
— Sunt toţi ai mei.
Misionarul a exclamat:
— Nu pot fi ai tăi! Tu eşti prea săracă.
Adevărul a ieşit la iveală: Fata şi-a vândut moştenirea, ceea ce însemna să muncească pe
17
propietăţile altora ca o sclavă pentru ca să dea banii la biserică.
Răspunsuri
Evenimente din viaţa lui Iosua: q,s,t,e,a,f,h,k,î,g,l,n,ţ,j,r,p,ş,z,w,b,o,d,m,c,i,y,x,v,u.
Golgota – Locul Căpăţânii: Luca, Orpa, Cheţia, Urban, Luciu, Candace, Andronic,
Priscila, Augusta, Timon, Apolo, Nimrod, Ioel, Ioan.
Tălmăciri de la A la Z: Ardere, Binecuvântare, Colibe, Dumnezeu este cu noi,
El-Betel, Fiul dreptei, Grăbeşte-te de prădează, Horma, Ispită, Jalea egiptenilor, Lăudat fie
Domnul, Mulţime, Nu-i poporul Meu, Oholiba, Pace, Rodire, Spărtură, Şesul rupturii, Trist,
Uitare, Veghere, Zorobabel

Cărţi „feminine”- RutEstera: rugă, Uriel, Tarşiş, En-Ghedi, Solomon, Timotei,
Eufrat, Riţpa, Agar.
Roada neprihănirii - Odihna şi liniştea: Dan, Isai, Haman, Neemia, Anamimi,
„Când a Serug Reu, izbăvirea, Luca Marcu, Iochebed, Neftali, Iconia, sabie, Tola, Eli, Ai.
fost de 12 Care a fost primul (prima)?: Să fie lumină! (Genesa 1.3); Abel (Genesa 4:8); Cain
ani... L-au (Genesa 4:9); Moise (Exod 24:4); Enoh (Genesa 5:24); Acan (Iosua 7:24-25); Tamar (Genesa
găsit în 38:14); Cântarea lui Moise (Exod 15); Adam (Genesa 2:15); Genesa 14:1-11.
Templu... Osea de la A la Z: Ami, Baal, „Cădeţi peste noi!”, Diblaim, Efraim, furtună, Gaaladul,
ascultându-i hoinar, Izreel, jertfe, Lo-Ruhama, Mof, negustor, omer, pasăre, Rama, Sabia, Şalman-Bet-
Arbel, Tabor, Ţeboim, ursoaică, vinul, ziua.
şi
punându-le Întrebări: 1. Ilie (1 Împăraţi 19:4); 2. Soţia lui Samson (Judecători 14:17); 3. Sisera
(Judecători 4:19); 4. Ieremia (Ieremia 16:2-3); 7. Ana (I Samuel 1:8; 2:21); 8. Abigail (I Samuel
întrebări” 25); 9. Iosua 5:2-4.
(Luca
2.42,46) Întrebări

1. Ce slujbe au avut Ezra şi Neemia în Israel?
2. Ce străini (neevrei) au ajutat la construcţia Templului de la Ierusalim şi care au fost
duşmanii reconstrucţiei lui?
3. Care proroci au fost contemporani cu Ieremia?
4. Care au fost popoarele vecine cu care David a purtat războaie?
5. Pe cine au întâlnit îngerii lui Dumnezeu şi unde?
6. Care au fost adunările cărora apostolul Pavel (împreună cu colaboratorii lui) le-a scris epistole?
7. Ce părinţi şi-au învăţat copii să mintă, pentru a obţine anumite favoruri?
8. Ce minuni referitoare la alimentaţie sunt menţionate în Biblie?
9. Care au fost biruinţele şi dorinţele lui Caleb?
10. Care nume de credincioşi din V. Şi N. T. se află scrise (neschimbate) în rai (cetatea cerească)?

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 28.02.2009
pe adresa redacţiei
Au fost premiaţi:

Abel Anca, Beni Anca, Denisa Atudoroae, Angela Juravle,
Alexandra Marţiş, Naomi Meseşan, David Popa, Iosif Moisiuc,
Eugenia Tomuş.
Paginile care intră în concurs: 6, 7, 8, 9, 18.
18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga.

Nemulţumirea Mulţumirea
Inima nemulţumită este cuibul cald al Cel ce este mulţumit nu poate fi
tuturor poftelor, unde se nasc păcate ce niciodată distrus. Mulţumirea cu ce ai,
îngreuiază sufletul şi boli ce îmbătrânesc este turnul de apărare în care te poţi
prematur trupul. adăposti sigur de săgeţile dorinţelor
vinovate ale ispitelor Diavolului.
Oricât ai pune pe focul nemulţumirii,
tot mai vrea şi niciodată nu se satură, Numai cine mulţumeşte sincer lui Dumnezeu
căci cine nu se mulţumeşte cu puţin, şi-l laudă pentru toate lucrurile, se poate bucura
nici cu mult nu se satură. de pacea care întrece orice pricepere.

Toate relele din lume, toate frământările şi Când Domnul Hristos este partea sufletului
nenorocirile în care se zbate omenirea, nostru, se instalează mulţumirea unei vieţi
au intrat pe poartă cu avizul nemulţumirii. împlinite, căci bogăţiile duhovniceşti oferă totul
pentru totdeauna. Noi avem „totul deplin în El”.
Cârtirea izvorăşte din nemulţumire,
iar nemulţumirea este atmosfera Mulţumirea păstrează pacea şi puterea
împărăţiei diavolului. Nici el, nici cei seduşi înseninând necurmat cerul vieţii,
de el nu pot „respira” normal. răspândind pretutindeni mireasma şi lumina
sărbatorii, căci o inimă mulţumitoare
Nemulţumirea este mai mult decât o jignire la descoperă trandafiri între spini.
adresa lui Dumnezeu; este un atac împotriva
ordinii divine şi o contestare a Mulţumirea se exprimă prin diverse cuvinte şi
providenţei lui Dumnezeu. atitudini, dar în fond ea este un mod de viaţă
fericit şi responsabil.
Nemulţumirea îi face pe bogaţi săraci,
mulţumirea îi face pe săraci bogaţi.
„...nişte cârtitori, „Cel cu inima mulţumită
nemulţumiţi cu soarta lor, are un ospăţ
trăiesc după pofte” necurmat”

Iuda 1:16 Proverbe 15:5

(continuare din pagina 3)

Banii
Voi copii, pe care bunici îi ascultaţi şi îi ajutaţi mai
bine: pe cei ce vă dau bani mulţi sau pe cei ce au pensia
mică şi abia reuşesc să vă cumpere câte ceva? Obişnuiţi
o donez jumătate fetiţei şi jumătate părinţilor ei, care să cereţi frecvent bani de la cei din familie?
împreună dovedesc bunăvoinţă şi s-au angajat notarial Un exemplu de nota 10 şi premiul I este Iosif,
să aibă grijă de mine până la moarte”. fiul lui Iacov. Câţi bani primea el de la Potifar să
Personal, nu cred că merită o notă bună, lucreze cu toată inima, nu doar ca un rob, care era
atitudinea de la urmă a acestei femei bătrâne, dar obligat sau avea un alt interes să muncească? Ce a
copiii ei nu merită nici nota patru. În schimb familia câştigat din a ajuta toate familiile fraţilor lui, ani în
ce s-a angajat să o îngrijească, dacă nu au ştiut de şir,... când le punea banii (argintul) înapoi în saci în
banii ei şi au îngrijit-o până la sfârşit, gândindu-ne loc să-i taxeze şi pentru faptele lor. Iosif nu le-a făcut
că un bătrân poate fi bolnav şi necesită multă grijă, bine pentru bani, ci pentru că avea o inimă bună.
merită cel puţin menţiune, dacă nu chiar un premiu. Învăţaţi de la el!
Învăţătorul
Viscol şi foc
În noaptea-ngheţată sub falduri de lună, În casă e cald şi miroase a pâine,
Beteală tăioasă ţesută în ger, Miroase a pace, a zâmbet,a vis,
Nămeţii porniţi într-o cursă nebună Miros de speranţă în ziua de mâine;
Se-nalţă cu dalbele cuşme spre cer. E viscol afară, dar uşa s-a-nchis.
  * * *
Cu şuier sălbatic,venind de aiurea, În noaptea de patimi întinsă pe lume
Porneşte un viscol sonor şi tăios, E beznă, e iarnă cu viscole reci,
Trosneşte sinistru şi geme pădurea Ispite în haite te strigă pe nume
În noaptea de gheaţă cu plâns dureros. Voind să te muşte, să te piardă pe veci.
   
Vacarmul cu urlete lungi se-nteţeşte Dar este o Casă aici, de-nchinare,
De haite flămânde de lupi fioroşi, Cu uşa deschisă oricărui drumeţ,
Şi groaza din noaptea de iarnă tot creşte O Casă a laudei, o Adunare
Din biciul de viscol şi dinţii tăioşi. Cu vatra încinsă pentru orice dezgheţ.
   
E noapte, e viscol şi nici o cărare, În Casă miroase a Rai şi-a iertare,
Sunt lupi şi nămeţi şi e gerul cumplit, Miroase a duh de-nchinare, mereu,
Speranţa se-aprinde atunci când apare Păşeşte din viscol, acum, spre salvare,
În zare o casă, adăpostul dorit. Te-aşteaptă în prag, iubitor, Dumnezeu.

  Vulcan, 4 ianuarie 2007

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”,
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080
sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”