You are on page 1of 20

Ce trebuie să facă

un copil pag. 3
„Copii cu zile puţine“ Isaia 65:20 – Învăţătorul
pentru a ajunge
„un om mare”? pag. 4
Coordonate – Denisa Atudoroae

pag. 5
1. Să fie ascultător de părinţi — Căutaţi în cartea Domnului (1 Corinteni) şi
pentru a fi fericit. citiţi! Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi –
Dama şi Roana
2. Să înveţe la şcoală — pentru
a-şi dezvolta capacitatea pag. 6
intelectuală. A-B Începutul înţelepciunii • A-B Golgota

3. Să frecventeze o şcoală pag. 7
biblică pentru copii — pentru a-L Glumele proaste, prăjiturile păcătosului – Iosif Anca
cunoaşte pe Dumnezeu şi planul
pag. 9
Lui pentru om. Tânărul bogat – Predicatorul
4. Să se roage zilnic — pentru
pag. 10
a beneficia de ajutorul lui
O zi, o viaţă pierdută – Rozi Leahu
Dumnezeu.
5. Să înveţe o meserie — pentru pag. 11
a-şi câştiga pâinea cea de toate Ce aştepţi de la viaţă? – Benyamin Popescu
zilele. pag. 12
6. Să-şi îngrijească trupul — Interviu - Pornografia şi dependenţa de internet –
pentru a fi sănătos. o viaţă în minciună – Documentar, Radio „Vocea
Evangheliei” Timişoara
7. Să se dedice Domnului —
pentru a-şi înţelege chemarea în pag. 16
lucrarea sfântă. Expediţia Endurance

pag. 18
Fondurile necesare editării si distribuirii Răspunsuri, întrebări şi premianţi
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care pag. 19
Necurăţia / Curăţia
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
pag. 20
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: Girafa – Rebeca Dagău
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

care făceau referire
la pedeapsa eternă,
pentru păcat, dar fiorii
din filmele de animaţie,
nu le deranjează,
pentru a cruţa ochii
copiilor de asemenea scene, care îi
îndeamnă conştient sau inconştient la
violenţă. Cazul copilului lui Ieroboam,
un copil în care s-a găsit ceva bun,
prezintă o decolare din această lume
spre alte zări, în direcţia paradisului
promis de Dumnezeu (1 Regi 14). Nu
aceeaşi plecare timpurie spre glorie au
avut copiii din Betel, care au dispreţuit
şi batjocorit pe profetul Elisei. Carnea
lor fragedă a sfârşit în ghiarele şi
gura urşilor, iar duhul lor a plecat spre

S
ă ne amintim că omul a fost creat după chipul şi închisoarea de unde se trece la judecata şi pedeapsa
asemănarea lui Dumnezeu, care este nemuritor, eternă (2 Regi 2:23-24).
dar după căderea în păcat, ca ultimă pedeapsă pe Scopul acestui articol este provocarea voastră la
pământ survine moartea. În primele generaţii, oamenii o cercetare sinceră şi amănunţită, care să se soldeze
trăiau aproape o mie de ani, dar după potop durata de cu o mărturisire în faţa părinţilor sau a slujitorilor
viaţă s-a redus cu mai mult de jumătate şi a scăzut treptat, adunării şi angajamente concrete de a trăi o viaţă
până la o sută şi ceva de ani. Din vremea lui Moise, s-a plăcută Domnului. Vă puteţi imagina viaţa lui Enoh, care
stabilit prin decizie divină, o medie ce a rămas până în a trăit pe pământ aproximativ doar o treime din media de
zilele noastre: „şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, vârstă a contemporanilor săi. El a plecat devreme, dar
la optzeci de ani” (Psalmul 90). Însă mult mai scurtă şi fiindcă aici a umblat cu Dumnezeu (Evrei 11:5), a ajuns
decât trăiesc oamenii acum, este viaţa unor „copii cu zile într-o lume mult mai plăcută şi fericită. Unii amână pocăinţa
puţine”. Întrebarea mea directă şi poate dureroasă ca pentru mai târziu, dar aceasta este foarte riscant, nu doar
un vaccin este adresată fiecărui copil sau adolescent ce pentru cei cu zile puţine, ci şi pentru cei care vor ajunge
citeşte aceste rânduri: „Dacă ai muri în zilele următoare, să cadă în păcate din care îşi vor reveni greu şi vor avea
unde ţi-ai petrece toată veşnicia viitoare? Ceea ce trebuie urmări negative toată viaţa. Felul în care te-ai comportat
să ne imaginăm este o realitate întâlnită la fiecare pas: în copilărie este determinant pentru toată viaţa (Efeseni
accidente, boli, atentate. Acestea sunt numai unele din 6:1-3). Cel mai bine este să se producă naşterea din nou
posibilele cauze ce pun capăt unor vieţi fragede. La nivel la o vârstă cât mai fragedă: în jur de 10 ani sau şi mai
mondial, statisticile arată o rată a mortalităţii infantile de repede. Veţi fi scutiţi de multe păcate ale adolescenţei, iar
peste o sută de copii la mie, în unele ţări din lumea a treia dacă măcar în jur de 15 ani vă veţi dărui viaţa Domnului,
şi aproximativ cinci la mie în ţările dezvoltate. „Potrivit veţi scăpa de capcanele poftelor tinereţii şi intrarea în viaţa
celor mai recente date Eurostat, mortalitatea infantilă în de adult va fi fără cazier murdar şi fără urmări dureroase.
România este de 9,8 la mie, aproape dublu faţă de media A avea o copilărie plăcută Domnului, este un câştig sigur,
europeană. Vinovate pentru toate aceste decese sunt pentru cei mai mulţi cărora Domnul le dă o viaţă normală,
anomaliile congenitale şi afecţiunile apărute în perioada prin răsplata ascultării (Proverbe 22:4), iar pentru cei cu zile
perinatală (48 la sută), bolile aparatului respirator, cele puţine, prin primirea în orele dimineţii, pe porţile splendorii
infecţioase şi parazitare (30 la sută) şi accidentele (10 la eterne. De asemenea trebuie să luaţi în calcul faptul că la
sută)”, a spus prof. dr. Marin Burlea. venirea Domnului, indiferent ce vârstă veţi avea, trebuie
Avem şi câteva exemple biblice ce evidenţiază să fiţi într-o stare spirituală bună, altfel veţi rămâne alături
copii ce au murit, având parte de mântuire şi respectiv de cei răi, pentru judecata la care vor fi morţii „mari şi mici
copii ce au sfârşit viaţa, în vederea unui destin de chin (Apocalipsa 20:12).
veşnic. Pare şocant, dar nu mai şocant ca în filmele de Primirea Duhului Sfânt este indicată tot la o vârstă
groază, care sunt tot mai multe şi mai îngrozitoare. Culmea timpurie, dar numai cu condiţia unei evidente naşteri din nou,
este că unele organizaţii ce vor a veni în sprijinul copiilor, altfel mă tem că nu va fi ceva autentic şi nici de durată.
au protestat faţă de unele lecţii din programa de religie, (continuare în pagina 7)

3
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

COORDONATE

Notaţi coordonatele
imaginii
corespunzătoare
răspunsului corect de
pe graficul XOY.

1. Se topeşte umblând
(Psalmul 58)
2. Îşi aşează cuibul pe
înălţimi, de acolo
descoperă el prada şi
îşi cufundă privirile în
depărtare după ea (Iov 39)
3. Munţii cei înalţi sunt
pentru ei (Psalmul 104)
4. Fără răutate
5. Exemplu de hărnicie
6. N-au împărat şi totuşi pornesc toate în cete
7. Viteazul dobitoacelor
8. Înţelepţi
9. Îl poţi prinde cu mâinile şi se găseşte totuşi în casele împăraţilor
10. Cunoaşte ieslea stăpânului său
11. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge, chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul
lui, el ar rămâne liniştit (Iov 40)
12. Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte, şirurile dinţilor lui sunt înspăimântătoare (Iov 41)
13. Nu poate da chezăşia biruinţei şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea
14. Voi sunteţi mai de pret decat ele
15. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte
16. Îşi încredinţează pământului ouăle şi le lasă să se încălzească în nisip
17. Îşi cunoaşte vremea pe ceruri (Ieremia 8)

Alegeţi pentru fiecare răspuns unul din următoarele puncte potrivit coordonatelor răspunsului corect
(prima cifră a punctului reprezintă axa 0X iar a doua axa OY): (5,-3), (-3,5), (1, 5), (0,-4), (5,2), (-2,-2),
(1,-1), (3,-2), (-4,1), (-2,3), (2,3), (-5,-1), (3,1), (-1,1), (-4,-4), (4,4), (4,-5).

Denisa Atudoroae

4
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în Cartea Domnului (1 Corinteni) şi citiţi!
Niciuna dintre toate acestea nu va lipsi.

1. Completează sfatul apostolului Pavel şi ia aminte: „Nu va înşelaţi:..................................
..................................................................................................................(......................)”.
2. Subliniază doar darurile duhovniceşti menţionate în cartea pe care o studiem:
darul minunilor darul vorbirii despre cunoştinţă
darul ajutorărilor darul învăţării
darul vorbirii despre despre înţelepciune darul dărniciei
darul tămăduirilor darul vorbirii în felurite limbi
puterea de a face minuni prorocia
darul credinţei darul deosebirii duhurilor.
3. Uneşte ce se potriveşte:
1. chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti a. nu sunt nimic
2. chiar dacă aş avea toată credinţa b. şi n-aş avea dragoste
3. dacă mi-aş împărţi toată averea c. nu va pieri niciodată.
4. dragostea d. nu se poartă necuviicios;
e. este plină de bunătate;
4. Fiecare credincios reprezintă un „mădular” (organ). Ordonează şi completează cuvintele din versetele
referitoare la mădularele trupului şi gândeşte-te ce reprezinţi tu în Trupul lui Hristos:
 trupul, singur, nu, multe, Astfel, mădular, este, ci, mai. ........................................................................;
 adevăr, duh, alcătuim, trup, un, singur, toţi, fost, de, singur, în botezaţi, Noi, un, să, am, că. ..............
...................................................................................................................................................................
5. Identifică „paradoxurile creştinismului” menţionate în capitolul 4: .............................................................
...................................................................................................................................................................
6. Scrie continuarea versetelor luând aminte la sfaturi:
 „Nimeni să nu-şi caute folosul …………………………………………………………”
 „.......…cine se lauda …………………………………………………………………………”
 „Cine crede că stă în picioare ………………………………………………………”
7. Fă asocierea prin săgeţi:
înţelepciunea lui Dumnezeu tainică şi ţinuta ascunsă;
n-a cunoscut pe Dumnezeu;
înţelepciunea omenească; sta în vorbiri înduplecătoare;
n-a cunoscut-o nici unul din fruntaşii veacului.
8. Taie ce nu se potriveşte pentru omul duhovnicesc: nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu; poate
să judece totul; are gândul lui Hristos; nu poate fi judecat de nimeni.
9. Ca tânăr, temelia pe care o pui pentru viaţa ta trebuie să fie Isus Hristos: „Căci ......................nu poate ..
.....................................................................decât ............................................................şi care este ......
..........................................”, iar pentru ca lucrarea să rămână în picioare trebuie să zidim cu următoarele
materiale: ........................; ..................; .................................
10. În final, să privim şi să luăm aminte la felul în care apostolul lupta pentru ca să capete premiul:
 ..............................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................

Dama şi Roana

5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A
A-B – Începutul
1
înţelepciunii
2
1. Cel neprihănit nu sufere de ea.
3
2. Înduplecă un voievod.
3. El o dă celor fără prihană. 4
4. Cum este frica de oameni. 5
5. Domnul _______ pe cel nenorocit şi lipsit.
6. O astfel de limbă poate zdrobi oase. 6
7. Limba dulce ____ un pom de viaţă. 7
8. Celui neprihănit i se împlineşte ______.
8
9. Pedepsindu-ţi fiul, el îţi va da _______.
10. ______ unui om îl coboară. 9
11. Ce anume aduce înţelepciune. 10
12. Cumpăna înşelătoare este ___ Domnului.
13. Vieţuitoare care pornesc în cete (sg). 11
12
13
A
B
1
2
3
4 A-B Golgota
5
6 1. Doctor
7 2. Femeie moabită
3. Fiica lui Iov
8
4. Tovarăş de lucru a lui Pavel (Romani 16)
9 5. Vânzătoare de purpură
10 6. Împărăteasa etiopienilor
7. Tovarăş de temniţă al lui Pavel (Coloseni 4)
11 8. Soţia lui Acuila
12 9. Ceata sutaşului Iuliu
10. Diacon din Biserica de la Ierusalim
13
11. Era tare în Scripturi
14 12. Viteaz şi vânător înaintea Domnului
13. Fiul lui Petuel
B
14. Zis şi Marcu

6
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

„Ca nebunul
care aruncă
săgeţi aprinse şi
ucigătoare, aşa este
omul care înşală pe
aproapele său şi
apoi zice: Am vrut
doar să glumesc!”
Proverbele 26:18-19

Î
ntotdeauna în istorie a fost o pasiune a oamenilor părinţii deopotrivă. Se pot păstra mult şi nu se alterează.
pentru distracţie; este foarte natural să te veseleşti. Îmi amintesc că cineva mi-a spus într-o zi: „Am auzit o
Da, bucuria îşi are originea în Dumnezeu, dar Biblia poantă – o altă definire a glumelor proaste – acum vreo
ne descoperă că există o diferenţă de fond şi de zece ani şi vreau să ţi-o spun! La care am răspuns: „Te
formă între felul în care poţi râde cu plăcere şi inimă bună rog scuteşte-mă de posibilitatea să o port şi eu cu mine
şi felul în care diavolul îţi propune să te distrezi. În acest zeci de ani! Probabil că omul nu a uitat-o, fiindcă a mai
articol vă propun să etichetăm corect glumele proaste relatat-o şi la alţii. Glumele proaste sunt o identificare a
/ necuviincioase, oferite uneori la pachet cu cuvintele celor lumeşti, sub acoperirea stricăciunii din mintea lor,
porcoase / indecente şi vorbele nechibzuite / pălăvrăgeală1 sub titlul şi scuza de glumă, dar aceasta este dovada că
(Efeseni 5:4). Să folosim învăţăturile înaintaşilor şi ei aparţin împărăţiei lumii şi în viitor vor fi înşelaţi uşor de
contemporanilor noştri, făcând deosebire între oamenii de orice formă de guvernare demonică, ce se distinge şi prin
la care se poate învăţa ceva, prin entuziasmul lor şi cei cuvintele „grele” rostite împotriva lucrurilor sfinte – un glas
care doar ne fac să râdem: „Eclesiastul a fost înţelept, el al diavolului - „I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi
a mai învăţat şi ştiinţa pe popor, a cercetat, a adâncit şi a hule” (Apocalipsa 13:5).
întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat În locul glumelor, sunt recomandate maxime şi
să afle cuvinte plăcute şi să scrie întocmai cuvintele cugetări prin care putem să ne formăm din punct de vedere
adevărului. Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri; intelectual şi spiritual. Cărţile de înţelepciune ne stau la
şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de îndemână, în format scris sau audio: „N-am aşternut eu
un singur stăpân” (Eclesiastul 12:9-11). Diferenţa dintre oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări, ca să te învăţ
bucuria curată şi glumele firii păcătoase a fost experimentă lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu
de regele Solomon, care se destăinuia la bătrâneţe: „Am vorbe adevărate...?” (Proverbe 22:20-21). Alteori este
zis râsului: «Eşti o nebunie!» şi veseliei: «Ce te înşeli timpul potrivit pentru subiecte mai „triste”, dar tot cu scopul
degeaba?»” (Eclesiastul 2:2). dezvoltării capacităţii umane de raportare la evenimentele
Înţeleptul compară pe cel ce zice: „am vrut doar să vieţii: „Mai bună este întristarea decât râsul; căci prin
glumesc!”, dar cu scop negativ: denigrând, păcălind sau întristarea feţei inima se face mai bună.... Căci râsul celor
făcând să sufere fizic pe aproapele lui, cu cel ce atacă fără minte este ca pîrăitul spinilor sub căldare. Şi aceasta
în război, cu dorinţa de a omorî pe inamicul lui cu săgeţi este o deşertăciune” (Eclesiastul 7:3-6).
aprinse şi ucigătoare – o armă puternică în vremea aceea. Dacă vă simţiţi vinovaţi de vorbele murdare pe care
Glumele seamănă cu bomboanele, care se pot servi le-aţi spus sau de cuvintele porcoase şi scenele comice
oricând, la masă sau pe drum. Cu ele pot fi serviţi copiii şi perverse la care aţi râs, vă recomand un timp de pocăinţă.

7
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Retrageţi-vă în singurătate şi plecaţi-vă pe genunchi (continuare din pagina 3)

„Copii cu zile puţine”
în închinare, cerând iertare Domnului, pentru ca
mai apoi să vă puteţi bucura de alte cuvinte şi
lucruri, de care să nu vă fie ruşine, oricine le-ar
auzi: „Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi!
Râsul vostru să se prefacă în tânguire şi bucuria S-a întâmplat într-o adunare din Banat, în
voastră în întristare” (Iacov 4:9). Feriţi-vă de acest urmă cu aproximativ 30 de ani, că în timp ce
gen de păcate şi de oamenii care păcătuiesc inconştient sau din părinţii erau la rugăciuni prelungite, copiii au
obişnuinţă: „Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără început să se roage singuri într-o cameră şi
prihană este bunăvoinţă” (Proverbe 14:9). Glumele nu te lasă să unii au primit botezul cu Duhul Sfânt, ceea
ce i-a alarmat pe unii dintre părinţi, pentru a
sporeşti în cele duhovniceşti, dimpotrivă, te îndepărtează de tot ce
nu trata cu uşurinţă lucurile sfinte. Au apelat
este sfânt şi curat, căci cele mai multe glume sunt fie o blasfemie,
la un prezbiter pentru a stopa acele rugăciuni
fie o imoralitate. Ascultaţi sfatul apostolului Pavel: „Fereşte-te de
stăruitoare cu lacrimi ale copiilor, dar pe când
vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult
se gândea ce şi cum trebuie să facă, a avut o
în necinstirea lui Dumnezeu” (2 Timotei 2:16). Feriţi-vă de orice
vedenie. I s-a arătat un lac la care pescuiau
bancuri, fie cu sfinţi, fie cu eroi din folclorul românesc imoral, iar copii, între care şi o fată a lui, şi care a tras cu
cât despre filmele sau videoclipurile ce te fac să râzi, dar din care undiţa un peşte. Peştele acesta s-a transformat
nu tragi niciun folos intelectual sau sufletesc, feriţi-vă ochii. Nu într-o fiinţă – persoana Domnului Isus, care i-a
participaţi nici la glumele unor pamfletari creştini, fie ei predicatori zis: „Lasă-i pe copii să se roage mai departe că
sau cântăreţi. Eu sunt în mijlocul lor!” Ori noi ştim că El este
Poate veţi zice: „Dar care sunt lucrurile la care putem şi noi cel ce botează cu Duhul Sfânt. Privind peste
să râdem?” Puteţi să zâmbiţi – ceea ce este un gest mai controlat şi ani, aceşti copii sunt acum părinţi, la rândul
cu bun simţ, de un copilaş care încă nu poate vorbi bine sau de felul lor cu copii, pe care cu siguranţă ar dori, ca
în care încearcă să execute anumite lucrări. Vă puteţi amuza de o Domnul să-i cerceteze cât mai devreme posibil.
întâmplare nostimă, în care nimeni nu este batjocorit sau la activităţi Dacă vă gândiţi la copiii care au decedat mai
umane curioase: traiectoria unui copil pe sanie sau lucruri din natură; devreme de a putea înţelege ce am scris
o imagine a unei buturugi luate drept un câine; zăpada care a căzut aici, fiţi liniştiţi că Dumnezeu a luat măsuri de
de pe acoperiş şi cineva a scăpat printr-o mişcare neobişnuită; securitate în aşa fel ca orice copilaş să poată
proverbe şi zicători poetice sau în alt stil alcătuite, pe care unii nu le fi mântuit, în dreptate, dacă se va găsi ceva
pot descifra; rebusuri şi alte forme literare sau matematice cifrate. bun în el. Amintiţi-vă de Ioan Botezătorul că
Sunt multe alte fenomene sau lucruri de care se poate râde, dar nu a primit Duhul Sfânt înainte să se nască şi nu
cu gând rău sau imoral şi înjositor. uitaţi că Esau şi-a ales destinul prin atitudinea
Veselia este asociată mai mult cu primii ani de viaţă, decât lui de mai târziu, dar care a putut fi citită de
cu bătrâneţea, dar ea trebuie probată în prezenţa bătrânilor şi la Dumnezeu înainte de a se naşte.
gândul de a nu-ţi trăi primii ani, în aşa fel încât să-i nefericeşti pe Eu vă doresc zile multe, dar începând de
astăzi, să nu mai trăiţi nicio zi fără Domnul.
ultimii. „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti
Plecaţi-vă pe genunchi şi chemaţi-L în inima
tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să
voastră, apoi citiţi cu regularitate Scripturile,
ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată”
pentru a-L cunoaşte şi a-i sluji precum a învăţat
(Eclesiastul 11:9). Nota adevărată a unui zâmbet bun, a unei
David pe fiul său, Solomon, când acesta
bomboane care nu strică nici dinţii - printr-un zâmbet prea larg, în
era un adolescent, dar cred că nu atunci i-a
timp ce alţii rămân cu gura închisă, nici stomacul – printr-o boală spus aceasta pentru prima dată: „Ascultaţi,
ulterioară, care să cauzeze afectarea relaţiilor cu Dumnezeu şi cu fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca
semenii noştri, este dată de iubirea adevărată. Verifică-ţi glumele să pricepeţi; căci eu vă dau sfaturi bune: nu
prin a te cerceta dacă atunci când rosteşti sau asculţi glume Îl lepădaţi învăţătura mea” (Proverbe 4:1-2a); „Şi
iubeşti cu adevărat pe Dumnezeu şi de asemenea dacă cei vizaţi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul
ca obiect sau subiect al glumelor sunt persoane pe care le iubeşti tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un
cu adevărat. Glumele iubirii nu fac rău niciodată, căci dragostea suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate
„este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate
laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit
folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi
neleguire, ci se bucură de adevăr” (1 Corinteni 13:4-6). El pe vecie” (1 Cronici 28:9).
Iosif Anca
Notă Învăţătorul
1 Cuvintele paralele aparţin versiunii Biblia deschisă

8
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

1. Dorinţe pentru eternitate
„Tocmai când era gata să pornească (Isus) la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea
Lui şi L-a întrebat: «Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?»” ( Marcu 10:17). Răspunsul
Domnului: „Dar dacă vrei să intri în viaţă”, confirmă dorinţele lui pentru Împărăţia pe care toţi evreii care cunoşteau
promisiunile lui YHWH (Eu sunt cel ce sunt) o aşteptau. Nu s-a născut niciun om pe pământ care să nu-şi dorească
fericirea. Problema diferă doar de felul în care ea este concepută şi de modalitatea dobândirii ei. Tânărul bogat nu
avea îndoieli despre existenţa eternităţii fericite Întrebarea lui: „ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” avea
de-a face doar cu posibilele variante ale doctrinelor teologice ale vremii sale. Pe voi vă interesează mântuirea
sufletului vostru? Să ştiţi că niciun copil, oricât de mic ar fi, nu se poate mântui pe baza meritelor părinţilor lui.
Harul sfinţirii pentru cei ce au măcar un părinte credincios (1 Corinteni 7:14), sau fericirea de a avea părinţi
neprihăniţi (Proverbe 10.7), sunt doar oportunităţi speciale, nu şi mântuirea gata asigurată. Vă recomand să vă
gândiţi, dacă ar veni sfârşitul lumii, sau aţi muri, unde aţi merge? Să nu vă lăsaţi în nădejdea unei mântuiri pentru
mai târziu, când veţi fi mai mari. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, şi nimeni nu vă poate asigura că vă veţi
putea mântui când programaţi voi. Au fost copii născuţi din nou la 5-7 ani, deci cei care ştiţi citi, vă puteţi gândi
serios la aceasta, întrebând şi voi ca tânărul bogat.

2. Crez şi practică religioasă bună
„Cunoşti poruncile: «Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să
nu înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta»” (Marcu 10:19-20). Domnul i-a amintit poruncile referitoare la
aproapele său, iar evanghelistul Matei notează chiar exprimarea concretă a Domnului: „Să iubeşti pe aproapele
tău ca pe tine însuţi” (Matei 19:19). Crezul lui era conform cu Legea dată de Dumnezeu prin Moise, ceea ce în
cazul vostru trebuie să fie conform cu învăţătura lăsată de „apostolii Domnului nostru Isus Hristos” (Iuda 1.17).
Voi ştiţi „poruncile”? Câte versete aţi memorat? Cât de des citiţi în Biblie?
Răspunsul tânărului: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?” (Matei
19:20) poate fi o dovadă a ascultării de cerinţele divine ale Legii sfinte, dar şi o îndoială, o teamă a conştiinţei, că
lucrurile, totuşi, nu sunt în ordine. Am întâlnit răspunsuri similare, declaraţii de copii şi adolescenţi „cuminţi”, dar
care aveau totuşi îndoieli în conştiinţa lor, fapt ce i-a determinat să întrebe sau să se consulte cu privire la statutul
lor spiritual. Voi lua de bună declaraţia acestui evreu, în sensul că s-a silit să respecte poruncile şi de asemenea
cred că cea mai mare parte dintre cei care citiţi aceste rânduri, vă străduiţi să fiţi ascultători de părinţi, respectuoşi,
să nu minţiţi şi să nu furaţi. Totuşi, o cercetare sinceră în faţa Domnului este binevenită. Ce are de spus Cel ce
cunoaşte toate lucrurile despre credinţa şi faptele noastre? Domnul apreciază corect toate lucrurile bune, fie
teorie, fie practică, dar şi condamnă fără menajamente orice rău.

3. Împietrire şi abandon în domeniul critic
„Dacă vrei să fii desăvârşit” (Matei 19:21) – aceste cuvinte i-au fost adresate tânărului personal, căci „Isus
S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: «Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară
în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă»” (reacţia lui a fost surprinzătoare, în raport cu ataşamentul declarat
(continuarea în pagina 18)

9
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

C
um vă simţiţi copii,
în timp ce profesorul
anunţă notele de la
teze, când în loc de o notă
bună primiţi o notă foarte
mică? Întrebaţi părinţii să
vă spună cât de neplăcut a
fost după ce au muncit o zi
întreagă, în care au depus
efort şi au pus suflet în ceea ce ai făcut,
crezând că vor fi retribuiţi pe măsură, să
vină patronul firmei şi să spună: „Nu pot să
vă plătesc! Aveam alte aşteptări! Nu aţi ţinut
cont de ceea ceea ce era mai important!”
Acum, vă rog să vă gândiţi cum va
fi, când Dumnezeu va testa lucrarea pe care
voi o faceţi pentru El. Amintiţi-vă de toate
orele de repetiţii, la care depuneţi efort să
învăţaţi o cântare, o poezie sau versete de
memorat. Alţii trudesc mai mult, umblând
prin frig, muncind sau chiar având de suferit
pentru numele Domnului. Însă dacă nu
ţine cont de cerinţele lui Dumnezeu, care
doreşte ca ungerea Duhului în sfinţenie
şi adevăr să călăuzească toată lucrarea:
cântarea, vestirea Cuvântului, rugăciunea,
etc se poate ca în final El să ne lepede de
la Faţa Lui. Valoarea lucrării voastre şi a
părinţilor voştri în câmpul Evangheliei, o dă Duhul Sfânt în încântă, nici Biblia nu le place s-o citească şi nici alte lucrări
urma unei vieţi trăite în permanenţă cu Dumnezeu, nu doar în de la adunare nu ştiu să le facă. Ce credeţi voi de la ce vârstă
adunare. Apostolul Pavel scria unor credincioşi ce se lăudau ar trebui un copil să facă ceva pentru Domnul? Aţi auzit pe
cu darurile duhovniceşti şi slujirea lor, dar care se certau, unii copii ce încă nu ştiu să pronunţe toate cuvintele recitând
defăimau, erau lacomi şi unii chiar imoralii: „Vă fac cunoscut versuri? Ştiţi că sunt copii de grădiniţă care cântă la adunare?
fraţilor Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, în care aţi Sunt multe lucruri ce pot fi făcute încă din copilărie. Cred că
rămas şi prin care sunteti mântuiţi dacă o ţineţi aşa după cum ştiţi acea cântare cu „băiatul gospodar” care munceşte la
v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut” (I Corinteni ferma lui şi îi invită pe cei de la oraş să cumpere de la el.
15:1-2). Pavel era foarte atent în slujirea lui, ca nu cumva Dragi copii, încercaţi şi veţi vedea că cele mai mari
mesajul propovăduit să fie doar penru alţii. El afirmă: „Ci mă binecuvântări vor veni peste voi, dacă veţi sluji Domnului
port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, şi veţi fi ascultători de părinţi. Oridecâte ori faceţi o lucrare
după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat” (1 în adunare, sau când ajutaţi pe un bătrân, sau veţi face o
Corinteni 9:27). Când facem o lucrare trebuie să urmărim altă faptă bună, veţi auzi spunându-se: „Domnul să te
să fie făcută pentru slava Domnului şi în curăţie, altfel, binecuvinteze!” Să nu treacă o zi fără să faceţi un bine cuiva,
putem face multe lucruri, fapte, sacrificii, care la sfârşit altfel va fi o zi pierdută. Să nu vă culcaţi niciodată seara, fără
să nu aducă nici o răsplată: „Dacă crede cineva că este să vă cercetaţi înaintea Domnului, aşa cum trebuie să vă
religios şi nu îşi înfânează limba, ci îşi înşeală inima, religia faceţi temele în fiecare zi şi să vă pregătiţi ghiozdanul pentru
unui astfel de om este zadarnică” (Iacov 1:26). Domnul Isus a doua zi.
le spunea unora care se lăudau cu faptele lor: „Norodul Oricare ar fi slujirea pe care o faceţi, vă doresc să
acesta se apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele slujiţi cu dragă inimă şi să fiţi pocăiţi cu adevărat Iar la sfârşit
dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei când vom aştepta răsplătirile lui Dumnezeu, să auzim cu
învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti” (Matei 15:8-9). toţi: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia
A sluji Domnului fără a respecta principiile divine, este mult care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25:34).
mai dureros decât să fi scris pagini peste care profesorul Dacă sunteţi din cei care pierd vremea prin absenţe de la
trage o linie în diagonală şi-ţi dă nota doi, sau calificativul activităţile sfinte şi de la Casa Domnului, vă chemăm cu drag
insuficient. Domnul a spus categoric: „Mulţi Îmi vor zice în să „munciţi” alături de cei pe care Stăpânul i-a trimis în vie,
ziua aceea: «Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în atunci când i-a întâlnit în piaţă. Fie că veţi avea zile puţine, fie
Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am că veţi trăi până la adânci bătrâneţi, vă doresc să trăiţi fiecare
făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune zi cu folos! Doamne-ajută!
curat: «Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine,
voi toţi care lucraţi fărădelege»” (Matei 7:22-23). Rozi Leahu
Alţii lasă să treacă zilele fără folos şi prin aceasta
viaţa nefăcând nici o treabă bună. Nici cântarea nu-i

10
Adolescenţa
„Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”
2 Timotei 2:22

căutând-o în avere, în faimă şi plăceri, dar fără
succes1: „Cine iubeşte argintul, nu se satură
niciodată din argint, şi cine iubeşte bogăţia
multă, nu trage folos din ea. Şi aceasta este
o deşertăciune!” (5:10). El constată că în
această sete după o viaţă mai bună, ce este
o goană după vânt – totul trece repede – se
poate trăi mult mai limitat şi culmea, mai liniştit:
„Mai bine ce vezi cu ochii, decât frământare de
pofte neîmplinite: şi aceasta este o deşertăciune şi goană după
vânt” (6:9). Totuşi, gândindu-se că nenorocirea este iminentă
iar moartea sigură, este contrariat şi de faptul că aparent toţi
au parte de aceeaşi soartă: „Este o deşertăciune care se
petrece pe pământ: şi anume sunt oameni neprihăniţi, cărora
le merge ca şi celor răi care fac fapte rele şi sunt răi, cărora
le merge ca şi celor neprihăniţi, care fac fapte bune. Eu zic că
şi aceasta este o deşertăciune” (8:14). Dacă totul s-ar sfârşi
aici nu-i rămâne omului decât să se bucure de clipa plăcereilor:
„Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce şi să bea şi
să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui!”
(2:24a), cu menţiunea că totul depinde de îngăduinţa divină –
„aceasta vine din mâna lui Dumnezeu” (2:24b).
În aceste condiţii, Solomon notează o primă concluzie,
conform ipotezei de la începutul cărţii: „O, deşertăciune a
deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune”
(12:8). Dar autorul Eclesiatului are şi o concluzie mult mai
elaborată, ce nu are în vedere doar ceea ce doreşte omul în
natura lui păcătoasă şi ce se vede în jurul lui pe pământ. Aplicaţia

Î
acestei cărţi scrise de Solomon la bătrâneţe, el care a avut în
n cartea Eclesiastul, este scris despre deşertăciune de viaţă toate lucrurile pe care şi le doresc cei tineri, crezând că
aproximativ 30 de ori, ceea ce exprimă o stare de deznădejde vor fi fericiţi, este formulată astfel: „Se poate trăi fericit încă din
şi dezgust profund. Autorul, Solomon, fiul lui David, a fost zorii tinereţii şi până în amurgul rece al bătrâneţii, dacă viaţa
traumatizat de cele ce i s-au întâmplat şi de cele cercetate este o umblare cu Dumnezeu”: „Căci El dă omului plăcut Lui
de-a lungul vieţii sale. În cele ce urmează, să privim ce l-a înţelepciune, ştiinţă şi bucurie” (2:26a). De aceea vine spre
făcut pe înţeleptul şi bogatul rege să spună: „O, deşertăciune a final cu sfatul înţelept: „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu
deşertăciunilor, zice Eclesiastul, o deşertăciune a deşertăciunilor! inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta
Totul este deşertăciune” (1:2). şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va
Solomon îşi argumentează afirmaţia din următoarele chema Dumnezeu la judecată. Goneşte orice necaz din inima ta,
constatări pe care le observă ca fenomene generale pe pământ: şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt
„Am văzut tot ce se face sub soare; şi iată că totul este trecătoare. Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţei
deşertăciune şi goană după vânt!” (1:14). El priveşte neputincios tale...” (11:9‑12:1). Rămâne ca fiecare dintre noi să fie conştient
că şi cele mai dorite momente din viaţă sunt deşarte: „Am zis de drepturile şi obligaţiile ce le are.
inimii mele: «Haide! Vreau să te încerc cu veselie, şi gustă Concluzia ultimă se impune fără comentarii şi contra
fericirea». Dar iată că şi aceasta este o deşertăciune.” (2:1). argumente: „Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învăţăturilor:
Apoi se aştepta la împlinire prin lucrurile pe care le-a realizat Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este
datorită puterii şi bogăţiei lui, dar şi aici a fost dezgustat: „Apoi, datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la
când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce
făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut este ascuns, fie bine, fie rău” (12:13-14). Orice om care citeşte
că în toate este numai deşertăciune şi goană după vânt...” cu atenţie cartea Eclesiastul, poate privi viaţa cu realism şi
(2:11); „Atunci am urât viaţa căci nu mi-a plăcut ce se face sub înţelegerea că fericirea nu poate fi găsită oricât ar fi căutată, în
soare: totul este deşertăciune şi goană după vânt. Mi-am urât afara voii lui Dumnezeu. Cine vrea să fie fericit, să înceapă din
până şi toată munca pe care am făcut-o sub soare... Am ajuns tinereţe şi să-şi trăiască viaţa cu folos, căci este un dar oferit de
până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca Dumnezeu şi vom da socoteală de toate acţiunile noastre.
pe care am făcut-o sub soare” (2:17-20). Durerea lui sufletească
se amplifică, înţelegând că nicio categorie socială nu are altă
şansă: „Şi am zis în inima mea: «Dacă şi eu voi avea aceeaşi Benyamin Popescu
soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înţelept?» Şi am
zis în inima mea: «Şi aceasta este o deşertăciune»” (2:15). Nici
trecerea posesiunilor de la o generaţie la alta nu scapă de soarta Nota
generală: „Şi aceasta este o deşertăciune” (2:19) „şi goană 1 O exemplificare contemporană o puteţi citi la paginile 16-18, pentru a
după vânt” (4:16). vedea cum nişte oameni nu şi-au văzut dorinţele împlinite, au rămas totuşi
Solomon mai observă cu durere şi pesimism, că deşi cu viaţă în mod incredibil, dar istoria ce a urmat acelei salvări nesperate,
totul este deşărtăciune, omul aleargă însetat după fericire, poate, a fost urmată pentru unii dintre ei de alte probleme şi moartea a
venit prematur şi a pus capăt oricăror realizări şi împliniri umane

11
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Pornografia şi
dependenţa
de internet –
o viaţă
în minciună. Documentar – Radio „Vocea Evangheliei” Timişoara
păcatul curviei. Cum putem fi biruitori în această luptă
împotriva ispitei?
partea a 7-a
Irinel Ştefan: Scrie atât de clar în Coloseni 2:15, iar acest
cuvânt întăreşte garanţia biruinţei: „A dezbrăcat domniile
şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce
Reporter: „Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”. Care domnii şi care
este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă stăpâniri? Care m-au ţinut legat ani de zile în masturbare,
ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. în pornografie şi m-au trântit jos. El le-a făcut de ocară
Aşa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât înaintea lumii şi m-a ridicat în biruinţă. Mai spune Biblia
de mare trebuie să fie întunericul acesta”, a spus Domnul că Isus a luat robia roabă - cum adică a luat robia roabă?
Isus Cristos. Pornografia distruge într-un timp extrem de Ce m-a ţinut pe mine rob? Păcatul! Cristos a făcut robia
scurt cea mai gingaşă şi curată dragoste, chiar dacă este roabă! Dacă eu trăiesc în El şi El în mine şi dacă am murit
vorba despre o relaţie sinceră de iubire, care a durat mulţi împreună cu Cristos şi am venit la viaţă împreună cu
ani între soţi. Curvia şi erotismul duse până la obsesie Cristos, eu sunt biruitor, dar nu eu, ci El în mine.
şi nebunie de către televiziune şi Internet, constituie cel
mai distrugător factor împotriva omului, în mod individual, R: Este vorba aşadar despre o bătălie spirituală pentru
împotriva familiei, împotriva societăţii şi a civilizaţiei mintea noastră, o bătălie între pornirile care vin de la diavol
umane. Dacă drogurile creează dependenţă după 2-3 şi ceea ce ne spune Dumnezeu prin conştiinţa noastră.
săptămâni de la prima doză, pornografia în schimb, induce
dependenţă chiar de la primele vizionări. Dar care sunt Prof. univ. dr. V. T.: Mai toată lumea
efectele mediei vizuale asupra creierului uman? spune: „Domnule, dacă în filmul ăsta nu
este un viol sau un act de violenţă, o
Prof. univ. dr. Voicu Tudorache, medic: Emoţiile crimă sau aşa ceva, nu are haz”. Este
puternice, fie că este vorba de cele produse de materialele un lucru extrem de periculos această
erotice care abundă în lumea Internetului, fie de cele afirmaţie. De ce? Pentru că televiziunea,
suscitate de violenţa ficţională a jocurilor video, s-a prin filmele pe care le propagă, este un
demonstrat că subminează activitatea emisferei stângi şi factor de diseminare şi de accentuare a
blochează activitatea cortexului prefrontal, deci activitatea violenţei extrem de puternice.
filtrelor de discernământ. Faptul că o persoană stă într-o
cameră întunecoasă cu privirea fixă asupra unei surse R: Am făcut un sondaj de
de lumină şi aşa mai departe, toate concură la scăderea opinie într‑un
potenţei şi a capacităţii de analiză a creierului. c o m p l e x
studenţesc
R: Pornografia este în totală contradicţie cu Biblia deoarece
induce excitarea şi descărcarea sexuală cu ajutorul altcuiva
sau a altceva decât a soţului sau a soţiei. Biblia condamnă
cu toată fermitatea acest lucru şi apostolul Pavel spune:
„Fugiţi de curvie” şi „Să vă feriţi de curvie”. Curvia nu este
doar actul fizic, ci Domnul Isus Cristos a spus că şi doar
dacă ai poftit sexual pe cineva în inima ta, deja ai înfăptuit

12
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

din ţară şi la întrebarea: „Cât timp petreci pe site-uri că datorită faptului că deja suntem creaţi
pornografice pe zi?” răspunsul a fost, în medie, o oră sau din punct de vedere biologic, creaţia
două. Dar li se părea ceva absolut normal. Ce motivaţie noastră a fost încheiată, dar nu este aşa.
le-am putea da oamenilor, astfel încât să înţeleagă că este Suntem într-un proces de continuă creare,
ceva rău? Ei o iau ca o delectare, ca o relaxare. iar Dumnezeu creează şi acum în noi omul
nou. Un om care a fost atins de Cristos,
Ioan Brie, pastor: Dintr-un punct de vedere, poate din de iubirea lui Dumnezeu, omul acela
punctul esenţial de vedere, cred că pornografia este o are un „salt” într-o altă dimensiune, în
expresie a răzvrătirii faţă de autoritatea lui Dumnezeu. La dimensiunea aceea a Împărăţiei lui Dumnezeu, unde totul
această întrebare: „De ce este rea pornografia?” nu cred că este posibil. În relaţia cu Dumnezeu există vindecarea
trebuie să ne angajăm în a da explicaţii umaniste de genul: sufletului, pe care numai Dumnezeu o poate da. Soluţia
„Este rea pentru că te stăpâneşte, îţi distruge familia, îţi este ca omul să vină înaintea lui Dumnezeu şi să spună:
creează fantezii nu-ştiu-de-care, duce la dependenţă, pune „Scapă-mă Tu, Doamne, că eu am falimentat”.
în evidenţă egoismul tău” şi să continuăm cu o serie de
explicaţii umaniste. Principalul răspuns este în altă parte, R: Încotro se îndreaptă cei care nu strigă după ajutorul lui
şi anume: Dumnezeu este Creatorul nostru, Dumnezeu ne Dumnezeu, ci se complac în această stare?
iubeşte şi Dumnezeu, din iubirea Lui faţă de noi, a spus
„Să nu preacurveşti”. Isus a spus: „Oricine se uită la o Prof. univ. dr. V. T.: Sunt studii care arată că 30% dintre
femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima cei care vizionează filme cu violenţă, care se uită la astfel
lui”. Preacurvia este rea pentru că este în total dezacord de filme, vor deveni în viitorul apropiat infractori, pentru
cu ceea ce a spus Dumnezeu să facem şi, ca fiinţe create că există în noi o tendinţă de a repeta, de a reproduce
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, noi suntem ceea ce am văzut. Televiziunea facilitează agresivitatea şi
responsabili să păzim Cuvântul lui Dumnezeu. Pornografia comportamentul antisocial.
este rea nu doar pentru că mă depersonalizează ca om,
în primul rând, ci pentru că este un afront pe obrazul lui Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din
Isus Cristos, este o batjocură la adresa lui Dumnezeu, Cluj-Napoca: Şi adulţii sunt expuşi la aceste forme de
este o terfelire a suveranităţii Sale şi, într-o zi, cei care dependenţă, dar riscurile pentru adolescenţi sunt ceva
nu se vor pocăi de asemenea fapte, vor da socoteală în mai mari. De fapt, este periculos pentru oricine. Trebuie să
faţa judecăţii Sale. Minciuna nu este păcat doar pentru controlăm Internetul, putem să controlăm Internetul, dar
că duce la păgubirea semenului, ci este păcat pentru că este foarte dificil. Orice copil mic, de 6, 7, 8 ani, care ştie
Biblia şi Dumnezeu spune să nu minţi! Noi ne raportăm să scrie pe Internet, să caute site-uri, poate să introducă
la El şi la autoritatea cuvintelor Sale, un cuvânt şi să găsească site-uri pornografice, fără nicio
şi de aceea este rea şi curvia, de piedică. Are la dispoziţie mii de site-uri care îi arată şi îi
aceea sunt rele şi o mulţime de prezintă tot felul de lucruri. Din această cauză este foarte
alte păcate asemănătoare. greu de controlat.

R: Ce soluţii ar fi R: Pe lângă faptul că este uşor de accesat, este periculos
posibile pentru cei pentru că are un efect nociv asupra gândirii noastre, dacă
care sunt atinşi de „navigăm” pe „ape murdare”... De aceea să ne întoarcem
Dumnezeu şi ar dori puţin la efectele mediei vizuale asupra creierului.
să scape de această
problemă? Prof. univ. dr. V.T.: Fie că sunt expus la televiziune, fie la
jocuri, fie la calculator, deci la Internet, acestea adunate
Radiana Cordoş, împreună îmi reduc gândirea. Uneori jocurile electronice pur
consilier creştin şi simplu chiar mi-o elimină, îmi stimulează doar emoţiile
la Centrul Repha’El din exterior, iar voinţa şi acţiunile mi le automatizează, mi
din Arad: Soluţiile le mecanicizează.
sunt în această relaţie
cu Cristos. În relaţia Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
noastră cu Dumnezeu, Napoca: De obicei, copiii şi adolescenţii ştiu mai multe
noi suntem priviţi de despre Internet şi despre cum se poate accesa Internetul
El în fiecare clipă. Ne decât ştiu părinţii lor. Este foarte greu să controlez eu, ca
imaginăm probabil părinte, ceva la care mă pricep mai puţin decât copilul şi de

13
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

obicei eu mă duc la copil să-i spun: „Te rog actul sexual, alături de organele sexuale, pot fi privite de
ajută-mă cu una, cu alta”. Dacă părinţii au oricine”. Organizaţia Naţiunilor Unite, împreună cu alte
dificultăţi în a controla Internetul, sigur nu organizaţii mondiale, încearcă să impună pe întreaga
ne putem transforma într-o societate care planetă educaţia sexuală chiar şi pentru copiii de grădiniţă,
să împiedice accesul liber al cetăţenilor ei începând de la vârsta de 4 anişori. Am discutat cu doi
la Internet. De ce? Fiindcă Internetul este părinţi responsabili, care au hotărât să îşi mute băiatul
indispensabil dezvoltării pe toate planurile: de la o şcoală renumită, datorită faptului că l-au surprins
economic, ştiinţific, cultural ş.a.m.d. Sunt vizionând în mod intenţionat materiale pornografice
foarte multe site-uri pornografice care sunt interzise în împreună cu colegii şi prietenii.
anumite ţări sau sunt blocate ca să nu poată fi accesate.
Dar în fiecare clipă apar mii de alte site-uri şi acest fenomen Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins
este extrem de greu de stopat. De multe ori totul începe cu fiul consumând pornografie împreună cu colegii şi
simple jocuri atractive pe calculator... prietenii: La şcoală a dat de unii colegi, copii ai unor părinţi
„de bani gata”, care îşi permiteau orice şi asta l-a influenţat
Prof. dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din negativ pe copil. Copilul nu trebuie să stea ca într-o cuşcă,
Anglia, teolog: Vreau să atrag atenţia asupra acestui flagel dar până la o anumită vârstă trebuie să-l protejăm noi de
teribil: jocurile pe calculator. Peste 90% dintre jocurile pe care influenţele negative care sunt în jurul nostru.
le cumpără copiii sunt demonice, cu o violenţă extraordinară,
imagini ameţitor de corupătoare şi, cu cât sunt mai violente, R: Daniel a fost dependent de pornografie, dar a reuşit să
cu cât sunt mai „sexi”, cu atât sunt mai atrăgătoare pentru scape de acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Daniel, cum te-
tineri şi copii. Creatorii lor ştiu lucrul acesta şi de aceea le-au ai ascuns de părinţi? Bănuiesc că a fost o luptă să ascunzi
făcut aşa, pentru că aşa se vând. Părinţii trebuie să ştie ce toate acele înclinaţii ale tale.
jocuri joacă copiii lor. Sfatul meu este: NU-ŢI LĂSA COPIII
SINGURI! Nu le cumpăra şi nu-i lăsa să-şi petreacă timpul Daniel S., fost dependent de pornografie: Diavolul a
cu aşa ceva. Prima problemă este că pierd enorm de mult reuşit să mă ajute să mă ascund foarte bine, chiar dacă
timp cu aceste jocuri. Copilul nu mai citeşte, nu mai discută aveam zeci de reviste pornografice pe care chiar le
cu alţii, nu mai gândeşte, nu mai învaţă, pentru că tot timpul colecţionam de-a dreptul. Eram singur acasă şi în general
este cu gândul la jocuri şi doreşte să meargă înapoi la joc. aşa se întâmplă: atunci când eşti singur şi nu te vede
Apoi se creează dependenţă, obişnuinţa aceasta de care nimeni, atunci ai tendinţa de a face ce doreşti, pentru că
nu mai poate scăpa după aceea. Nu vă lăsaţi copiii prinşi de nu te vede nimeni, cu toate că, de fapt, te vede Cineva
aceste jocuri video pe computer. Pentru că imprimându-se - Dumnezeul Cel viu, care vede toate lucrurile şi care
lucrurile acelea în mintea lor, toată gândirea le este afectată cunoaşte chiar şi gândurile noastre. Reuşeam bineînţeles
de acele lucruri, care treptat pătrund adânc în toată fiinţa. să mă ascund de părinţi, mergând la prieteni ca să vizionăm
un film pornografic.
Prof. univ. dr. V.T.: Dificultatea constă în faptul că nu
putem conştientiza şi asimila televiziunea sau Internetul Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
cu o substanţă adictivă, deci care produce dependenţă. Napoca: Cei care devin consumatori de pornografie,
Nu suntem obişnuiţi să considerăm televiziunea ca o probabil vor avea dificultăţi în a-şi împlini nevoile sexuale
substanţă - nu este lichidă ca alcoolul, nu este solidă ca sau plăcerile sexuale sau bucuria sexualităţii cu persoane
o pastilă, nu este o injecţie ca atâtea droguri, şi totuşi reale, pentru că partenerele sau partenerii lor nu sunt ca
televiziunea implică introducerea în noi a „ceva”... acel cei din filmele pornografice, nu fac acele lucruri sau nu
„ceva” ca informaţie, chiar dacă informaţia constă numai sunt dispuse să facă acele lucruri. Sunt studii care arată
în lumină sau în sunet şi nu apare vreun reziduu pe care că, în general, consumatorii de pornografie devin mai
să îl pot depista în corp, adică în sânge, în urină, ca să agresivi şi îşi bat mai mult partenerele. Deci riscul nu este
spun „Da, uite, a pătruns ceva în corp”. Cu toate acestea, doar pentru ei, ci şi pentru relaţia cu partenerii lor.
televiziunea este un intrus care intră în noi, intră în casele
noastre, şi vom vedea că ea accede la statutul de membru R: Ce părere are Dumnezeu despre cei care vizionează
de familie. De aceea, se poate spune că televiziunea este pornografie?
mai mult decât o persoană...
Bărbat, fost dependent de pornografie: Pornografia şi
R: Alexandra şi Vernon H. Mark afirmă: „Sexul a fost dependenţa de pornografie nu este un mod de viaţă normal,
dezumanizat, nu mai este privit ca o relaţie construită pe ci este o chestie anormală, la fel ca şi homosexualitatea,
iubire şi responsabilitate, ci este privit ca un fel de sport, la fel ca şi consumul excesiv de alcool. Toate acestea
iar în această lumină nu trebuie să ne surprindă faptul că sunt deviaţii care nu sunt după placul lui Dumnezeu. El a
14
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

intenţionat ca lucrurile să fie altfel, intimitatea unui bărbat era Internetul, a găsit soluţia unor poze şi
şi a unei femei se creează doar în cadrul căsătoriei. Tot ce s-a îndrăgostit de nişte bucăţi de hârtie,
vine în plus, orice fel de abatere de la această regulă pe pentru că altceva nu era, deoarece relaţia
care a lăsat-o Dumnezeu, mi se pare un lucru păcătos şi lui cu acea actriţă ar fi fost imposibilă.
cu siguranţă nu Îi este plăcut lui Dumnezeu. Acum copilul caută pe Internet şi găseşte
tot felul de situaţii mai mult sau mai puţin
Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins obscene, pentru că se naşte în el dorinţa
fiul consumând pornografie împreună cu colegii şi de a vedea mai mult, de a vrea mai mult
prietenii: Sexualitatea este expusă explicit peste tot, şi în felul acesta îşi găseşte obiectul teribilei dependenţe
ceea ce influenţează în rău şi comportamentul adulţilor. care se cheamă pornografia. Şi se duce tot mai departe
Unele ţări sunt mai libertine, ca de exemplu Olanda, şi caută tot mai mult, şi nu mai este mulţumit, nu mai e
unde aceste lucruri ajung la culme, Elveţia este puţin mai mulţumit de ceea ce-i spui, nu mai e mulţumit de ceea ce
conservatoare. Felul cum se îmbracă oamenii în America poţi să-i oferi, nimic nu-i mai dă satisfacţie... pentru că în el
parcă nu este aşa de indecent ca în România - mă refer s-a născut dorinţa după altceva, dorinţa după o altă viaţă...
mai ales la îmbrăcămintea domnişoarelor vara, ceea ce la o viaţă murdară...
noi are un impact negativ asupra bărbaţilor...
R: „Expunerea prelungită la pornografie, realizată
R: Spunea cineva că multe femei sunt „îmbrăcate experimental, duce la o mai mare acceptare a
dezbrăcat”, sau că „strada este plină de carne goală” şi promiscuităţii, atât la bărbaţi, cât şi la femei, iar pe măsură
avea dreptate, din păcate... Şi la toate aceste scene şi ce promiscuitatea este considerată a fi normală, fidelitatea
imagini sunt expuşi aproape în mod forţat copii de vârste faţă de partenerul de viaţă sexuală se diminuează mult.
tot mai mici. Subiecţii raportează că ar accepta mult mai uşor relaţii
sexuale în afara vieţii conjugale cu persoane care, de
Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins asemenea, trăiesc cu altcineva”, afirmă Virgiliu Gheorghe
fiul consumând pornografie împreună cu colegii în cartea Efectele televiziunii asupra minţii umane.
şi prietenii: Putem observa în staţiile de autobuz sau Depinde oare de noi să rezistăm la aceste atacuri ale
tramvai cum se uită copiii la revistele expuse. Am avut o păcatului?
discuţie cu un vânzător de la un chioşc, care spunea că el
îi dă chiar şi nepotului acele reviste să se uite. Eu consider Irinel Ştefan: Este clar că rămâne la latitudinea fiecăruia
că fenomenul pornografiei este total greşit şi anormal, iar în parte dacă vrea sau nu să se împotrivească, dacă
impactul acesta asupra copiilor o să-l vedem în anii care acceptă că are de dus o luptă reală, pentru că este evident
urmează, în moralitatea civilizaţiei noastre. faptul că toţi avem de dus o luptă. Apostolul Petru, de
asemenea, ne atrage atenţia că există o luptă, şi în a doua
R: În afară de adulţii care ajung dependenţi de Internet şi sa epistolă, Petru ne spune foarte clar: „Prea iubiţilor, vă
de pornografie, ce anume îi impinge pe adolescenţi spre sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele
asemenea dependenţe? firii pământeşti,care se războiesc cu sufletul”. El ne atrage
atenţia că există o luptă interioară, un război continuu între
Prof. Virgil Drăgan: Fiindcă acel adolescent nu se crede pofta firii pământeşti şi noi înşine.
iubit, fiindcă nu crede că va putea fi iubit vreodată, are
nevoie de cineva acum, pentru că nu e bine ca omul să fie R: Dr. Jerry Kirk spune: „Pornografia distruge chipul lui
singur. Este la vârsta la care nu mai poţi să-i împlineşti tu, Dumnezeu din oameni. Noi suntem creaţi după chipul
ca părinte, partea aceea, este la vârsta la care are nevoie lui Dumnezeu. Pornografia duce la dependenţă şi se
de cineva. Gândul că nu va putea fi iubit îl determină să încolăceşte în jurul acelora pe care îi ademeneşte, ca un
caute soluţii; şi soluţia unde este? În lumea lui virtuală, laţ care se strânge tot mai tare. Pornografia este împotriva
în lumea pe care poate să şi-o facă cum doreşte el. Şi credinţei creştine, ea îşi bate joc pe faţă de convingerile
deschide şi caută poze şi vede şi se îndrăgosteşte de creştine, dispreţuieşte fidelitatea în căsătorie, moralitatea
imagini. Eram în clasa a 9-a când un coleg de-al meu de şi devotamentul faţă de Cristos”. Doamne, Te rugăm să
liceu se îndrăgostise de o actriţă. Tatăl lui era cadru militar, dai Tu înţelepciune tuturor cititorilor care se confruntă cu
o duceau destul de bine, era singur la părinţi, dar toată aceste probleme, în primul rând să înţeleagă faptul că
camera lui era tapetată cu poze ale acelei singure actriţe aceste dependenţe sunt păcătoase şi să se întoarcă din
- el, un elev de clasa a 9-a. Tatăl lui era plecat toată ziua, toată inima la Tine, pentru a fi purificaţi, curăţaţi şi născuţi
mama ocupată cu meditaţii, cu orele la liceu, iar el, singur din nou din apă şi din duh.
în universul lui, neacceptat pentru că avea un ten puţin
mai dificil. Omul acesta, atunci, în vremea aceea când nu (va urma)
15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Expediţia Endurance

V
asul Endurance sub comanda exploratorului Ernest Shackleton
a plecat din Plymounth la 8 august 1914, cu o mică oprire la
Buenos Aires. După o ultimă oprire de o lună în Grytviken,
Georgia de Sud, a plecat către Antarctica, la 5 decembrie. După două
zile, a întâlnit gheaţă, ceea ce a forţat nava să efectueze manevre.
Progresul a fost întârziat de opriri dese până când calea s-a deschis
şi Endurance a putut avansa constant către sud, iar nava a pătruns
adânc în Marea Weddell. Alte întârzieri au încetinit progresul în primele zile ale anului
1915 şi un drum lung parcurs către sud i-a adus aproape de zidurile de gheaţă înalte de
30 m. La 17 ianuarie, după un drum de 23 km, nava a fost oprită cu totul şi, după zece
zile de inactivitate, focurile navei au fost înăbuşite pentru a conserva combustibilul. S-au
continuat eforturile de eliberare, dar la 14 februarie, Shackleton a ordonat oamenilor să
coboare pe gheaţă cu dalte, fierăstraie şi târnăcoape, să încerce să forţeze trecerea.
Efortul s-a dovedit inutil. La 24 februarie, realizând că nu vor putea controla nava toată
iarna, el a ordonat abandonarea muncilor de rutină de la bordul navei, iar interiorul
vasului a fost transformat în locuinţe de iarnă pentru diversele grupuri de oameni —
ofiţeri, oameni de ştiinţă, ingineri şi marinari. Staţia radio a fost instalată, dar poziţia era
prea îndepărtată pentru a putea transmite sau primi semnale. La 14 aprilie, Shackleton a înregistrat cum gheţurile „se
adună şi se freacă de alte mase de gheaţă” — dacă nava ar fi fost prinsă în această perturbaţie, „ar fi strivită ca o coajă
de ou”. În întunecoasele luni de iarnă mai, iunie şi iulie, nu s-au întâmplat prea multe, principala misiune a lui Shackleton
fiind menţinerea condiţiei fizice şi a stării psihice, misiune îndeplinită cu destul succes. Gheaţa a dat primele semne de
spargere pe 22 iulie, dar la 30 septembrie nava a suferit „cea mai tare strânsoare pe care am îndurat-o vreodată” şi
la 24 octombrie, când partea de la tribord a fost împinsă într-o banchiză, presiunea gheţii din partea laterală a navei a
crescut până când aceasta a început să se îndoaie şi să crape; apoi, apa de sub gheaţă a început să intre în interiorul
navei. Proviziile şi trei bărci de salvare au fost trecute pe gheaţă, în timp ce echipajul a încercat să ducă la ţărm carena
navei şi la 27 octombrie, la termperaturi de sub −25 °C, Shackleton a fost obligat să dea ordinul de abandonare a
navei. În momentul abandonării, epava a rămas plutind, şi de-a lungul următoarelor săptămâni, echipajul a salvat câte
materiale şi provizii a putut, inclusiv fotografiile şi aparatele foto, care fuseseră iniţial lăsate în urmă.
Odată cu pierderea navei, gândurile la o călătorie transcontinentală au trebuit să fie abandonate, iar obiectivul
expediţiei a rămas supravieţuirea. Trebuia să ia cu ei hrană, combustibil, echipament de supravieţuire şi trei bărci
de salvare grele. Marşul a început pe 30 octombrie, dar au apărut rapid probleme. La 1 noiembrie, Shackleton a
abandonat marşul, a decis să stabilească tabăra şi să aştepte spargerea gheţii. Din când în când, unele echipe au mai
vizitat epava lui Endurance, care încă plutea în derivă cu gheţurile la mică distanţă de tabără. Au mai fost recuperate
din proviziile abandonate până când, la 21 noiembrie 1915, nava a alunecat sub gheaţă.
La 21 decembrie, Shackleton a anunţat un al doilea marş. Condiţiile, însă, nu se îmbunătăţiseră de la tentativa
anterioară. Temperaturile crescuseră şi era deranjant de cald. Oamenii se scufundau până la genunchi în zăpada
moale în timp ce se chinuiau să împingă bărcile printre cutele de presiune. Echipajul şi-a instalat corturile şi s-a
stabilit în ceea ce Shackleton a denumit „Tabăra Răbdarea”, care avea să fie casa lor în următoarele trei luni. În data
de 9 aprilie, toate cele trei bărci erau pe drum, dar progresul era periculos şi imprevizibil. Adesea acestea rămâneau
prinse de banchize sau erau urcate pe ele, în timp ce oamenii îşi puneau corturile şi aşteptau îmbunătăţirea condiţiilor.
Shackleton ezita din nou între câteva potenţiale destinaţii. Insula Elefantului, cea mai apropiată dintre refugiile posibile,
rămăsese singura dintre opţiunile accesibile. Pe 14 aprilie, bărcile se aflau lângă coasta sud-estică a acestei insule, dar
nu s-a pus problema unei acostări, întrucât acest ţărm era unul format din stânci perpendiculare şi gheţari. A doua zi,
au ocolit punctul estic al insulei şi au ajuns pe ţărmul de nord, descoperind în cele din urmă o plajă îngustă de pietriş
pe care Shackleton a decis să acosteze. Insula Elefantului era izolată, nelocuită şi rareori vizitată de vânători de balene
sau de alte nave. Dacă grupul dorea să se întoarcă în civilizaţie, era nevoie ca ei să ceară ajutor. Singura modalitate
realistă de-a face aceasta, era de a adapta una dintre bărci pentru a putea face faţă unei călătorii de 1.300 km prin
Oceanul Atlantic, către Georgia de Sud. Shackleton a recrutat grupul celor şase care aveau să meargă cu barca. Frank
Wild urma să fie liderul grupului de pe Insula Elefantului, cu instrucţiuni de a pleca spre Insula Decepţiei în primăvara
următoare, în cazul în care ei nu s-ar mai fi întors. Shackleton a luat provizii doar pentru patru săptămâni, ştiind că dacă
nu se ajunge la uscat în această perioadă, barca avea să fie pierdută.
„Uluitor” şi „incredibil” sunt cuvintele folosite de regulă pentru a descrie călătoria în barca deschisă care a
urmat. La 8 mai, s-a zărit Georgia de Sud, după o luptă de 14 zile cu elementele care au dus membrii echipajului bărcii
la limita abilităţilor lor fizice. După cinci zile, grupul a dus barca puţin mai spre est, în capătul unui golf adânc, care avea
să fie punctul de plecare pentru traversare. Shackleton, Worsley şi Crean aveau să efectueze călătoria pe uscat, ceilalţi
urmau să fie recuperaţi ulterior de o barcă. În lipsa unei hărţi, drumul pe care l-au ales a fost în mare parte bazat pe

16
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

presupuneri. La capătul acelei prime zile, având nevoie să coboare în
valea de sub ei înainte de înnoptare, au riscat totul coborând la vale
pe o sanie improvizată cu funii. Nu se punea problema odihnei — au
mers mai departe şi la lumina lunii, urcând spre un pas prin următorul
lanţ muntos. În dimineaţa celei de-a doua zi, văzând portul Husvik
dedesubt, ştiau că sunt pe drumul cel bun. La ora şapte dimineaţa
au auzit fluierul unui cuptor cu aburi de la postul de baleniere, „primul
sunet scos de alţi oameni pe care îl auzisem de când plecasem din
Golful Stromness în decembrie 1914”. După o coborâre dificilă, care a
implicat trecerea printr-o cascadă cu apă rece, au ajuns în final în siguranţă. Shackleton,
nefiind un om religios, a scris mai târziu: „Nu mă îndoiesc că Providenţa ne-a condus…
ştiu că în timpul acelui lung şi ostenitor marş de treizeci şi şase de ore peste munţii şi
gheţarii fără nume, mi se părea adesea că suntem patru, nu trei”.
Prima grijă a lui Shackleton, a fost să aranjeze aducerea celor trei tovarăşi ai săi.
O balenieră a fost trimisă să ocolească insula, cu Worsley la bord pentru a arăta drumul, şi
până în seara zilei de 21 mai toţi cei şase erau în siguranţă.
A fost nevoie de patru încercări pentru ca Shackleton să reuşească să se
întoarcă pe Insula Elefantului pentru a salva grupul de naufragiaţi de acolo, dar primele
trei au eşuat din cauza condiţiilor naturale nefavorabile. La jumătatea lunii august,
Shackleton a rugat guvernul chilian să-i împrumute Yelcho, un vas cu aburi puternic. Guvernul a acceptat, şi, la 25
august, Yelcho a plecat spre Insula Elefantului. De această dată, notează Shackleton, Providenţa a fost de partea lor.
Mările erau deschise, iar vaporul a putut să se apropie de insulă, pe o ceaţă groasă. La 11:40 în dimineaţa zilei de 30
august, ceaţa s-a ridicat, tabăra a fost localizată şi, în mai puţin de o oră, tot grupul de pe Insula Elefantului era la bord,
în siguranţă.

Oamenii lăsaţi în urmă pe Insula Elefantului
După ce Shackleton a plecat cu cei cinci, Frank Wild a preluat comanda grupului de pe Insula Elefantului, din
care câţiva oameni erau într-o stare foarte proastă, atât fizic cât şi mental. Lewis Rickinson suferise ceea ce se bănuia
a fi un atac de cord; Blackborow nu putea să meargă, deoarece îi degeraseră picioarele; Hudson era deprimat. Prima
necesitate a grupului era un adăpost permanent de iarna care se apropia cu repeziciune. A fost improvizată o colibă,
prin răsturnarea celor două bărci şi punerea lor pe nişte ziduri joase de piatră, pentru a obţine o cameră de 1,50 m.
Cu ajutorul pânzei şi a altor materiale, structura a fost făcută mai mult sau mai puţin impermeabilă. Era un adăpost
rudimentar, dar eficient. Nimeni nu ştia cât de mult avea să dureze până când vor fi fost salvaţi. Wild, foarte optimist, a
estimat iniţial o lună, şi a refuzat să permită adunarea de provizii de carne de focă şi pinguin pe termen lung deoarece
aceasta, după părerea lui, era o atitudine defetistă. El a făcut tot ce a putut să stabilească şi să menţină rutine şi
activităţi care să uşureze stresul, în timp ce săptămânile treceau. Grupul a continuat să urmărească iminenta sosire a
navei de salvare. Au fost înfiinţate schimburi la gătit şi curăţenie şi se organizau vânători de foci şi pinguini. Degetele de
la piciorul stâng al lui Blackborow s-au cangrenat de la degerături, şi, la 15 iunie, a trebuit să fie amputate de chirurgii
Macklin şi James McIlroy în coliba luminată de lumânare. Folosind ultimele rezerve de cloroform din proviziile medicale,
întreaga operaţie a durat 55 de minute şi a avut succes. Până la 23 august, se părea că politica de interzicere a formării
de provizii a lui Wild era un eşec. Marea din jur era plină de banchize de gheaţă care ar fi oprit orice navă de salvare,
resursele alimentare erau pe terminate şi pinguinii nu mai veneau la ţărm. Gândurile lui Wild se îndreptau serios la
posibilitatea unei călătorii cu barca spre Insula Decepţiei. Plănuia să plece pe 5 octombrie în speranţa de a se întâlni cu
un vas de vânători de balene când, la 30 august 1916, chinul s-a terminat brusc, odată cu apariţia navei de salvare
Pe când Shackleton şi vasul Yelcho se apropiau de ţintă, iarăşi, inexplicabil, gheţurile se despicau în faţa lor creând un
culoar suficient cât să poată înainta. Date fiind condiţiile precare, era imperios necesar să nu se zăbovească deloc, ci să
se întoarcă îndată. Altfel riscau să rămână şi ei blocaţi pe insulă. Shackleton îşi muşca nervos buzele: Oare îi va găsi în
viaţă? Şi oare va avea el timp suficient ca să-i adune de prin cine ştie ce coclauri? Spre marea lui uimire, pe mal stăteau
gata încolonaţi 22 de oameni, echipaţi şi cu rucsacurile în spate, aşteptând doar momentul ca să sară în corabie. În
câteva minute, vasul făcea deja cale-întoarsă prin culoarul care... se închidea în urma lor. După 20 de luni de chin, de
degerături, de foame extremă şi descurajare, toţi cei 28 erau, în sfârşit, salvaţi! După o lungă îmbrăţişare, primul lucru
pe care 1-a făcut Shackleton a fost să-1 întrebe pe locotenent: „Spune-mi: Cum de aţi ştiut voi că tocmai azi şi exact
la această oră, voi veni să vă iau?” Locotenentul i-a răspuns, scurt: „Sir! De patru luni de zile, în fiecare dimineaţă, dau
aceeaşi comandă: «Băieţi! Strângeţi bagajele. Luaţi-vă rucsacurile şi adunarea pe mal! Fiţi gata! Poate că astăzi va veni
comandantul, ca să ne salveze!»

Notă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Expediţa_Imperială_Transantarctică; www.scribd.com/doc/88470529/162/Eşti-gata

17
17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Paronime 1. Care au cele mai lungi dinastii din regatul lui
Israel (după dezbinare)?
Uţ→Ur; Ava→Eva; 2. Câţi ani a existat regatul de nord în Israel (de
Lud→Luz; Şua→Pua; la Ieroboam I la Osea)?
Cub→Cuş; Nof→Noe; 3. Care regii din regatul lui Iuda / Israel au fost
Put→Rut; Ada→Asa; cele mai longevivi?
Sin→Din; Ben→Bel; 4. Cine a construit o nouă capitală în regatul de
Ana→Aia; Agar→Agag; nord (Israel)?
Dina→Dima; Enoh→Enos; 5. Care dintre regii lui Iuda / Israel, au avut cele
Etam→Etan; Ioab→Moab; mai numeroase armate?
Lais→Lois; Nebo→Neco; 6. Care împărat al lui Israel a suferit cea mai
Obed→Oded; Ţiba→Şiba; mare pierdere în luptă, ca număr de oameni?
Datan→Dotan; Efron→Eglon; 7. Care împăraţi au fost victorioşi deşi au făcut
Eliam→Eliab; Filet→Milet; ce nu plăcea Domnului? De ce?
Iorim→Ioram; Iubal→Iabal; 8. Cine a omorât în aceeaşi zi pe împăratul lui
Marcu→Malhu; Paran→Haran; Israel şi Iuda?
Penuel→Peniel; Riţpa→Miţpa; 9. Când a fost război civil pentru dobândirea
Terah→Zerah; Zebah→Zerah; tronului lui Israel?
Abihail→Abigail. 10. Câţi bărbaţi / femei au deţinut tronul lui Israel?

(continuare din pagina 9)
până atunci cu privire la cerinţele prieteni sau chiar lucruri mai rele. Care ar fi domeniul sau
divine şi dorinţa pentru eternitate) pasiunea la care, dacă ţi-ar cere Domnul să renunţi, te-ai
Mâhnit de aceste cuvinte, omul întrista foarte tare? Ar fi normal să te întristezi, dar să nu
acesta a plecat întristat de tot; pleci – să nu refuzi total, să accepţi ceea ce ţi se cere. Într-o
(şi evanghelistul precizează situaţie asemănătoare se afla un copilaş care plângea că
motivul) căci avea multe avuţii nu poate scoate mâna dintr-un vas foarte strâmt la gură. La
(Marcu 10:21-22). La atitudinea sfatul: „Deschide mânuţa şi întinde degetele”, el a răspuns:
lui Domnul a făcut o observaţie „Dar atunci scap jucăria!” Există în viaţa din lumea aceasta
generală: „Cât de anevoie vor „jucării” pentru toţi oamenii, dar, dacă doriţi viaţa viitoare,
intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!” (Luca ascultaţi sfatul Domnului referitor la ceea ce vă place
18:24). Realitatea cotidiană arată acelaşi adevăr specific şi la slujirea la care El vă cheamă, fie în copilărie, fie în
celor bogaţi – alipirea inimii de avere şi de bani, ceea ce adolescenţă şi apoi toată viaţa: „Cine îşi iubeşte viaţa, o
duce la afectarea în timp a relaţiei cu Dumnezeu şi slăbirea va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va
până la abandon a credinţei sfinte. păstra pentru viaţa veşnică. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă
Problema voastră, copii, nu este legată de o mare urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă
avere, căci încă nu o posedaţi, nici dacă părinţii voştri sunt Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti” (Ioan 12:25-26).
bogaţi, ci sunt alte lucruri de care puteţi fi legaţi: jocuri, filme, Predicatorul

Premianţi: Barac David, Chifan Lenuţa, Chifan Jenica, Chifan Viorela, Ionuţ Lenuţa,
Luntraş Sergiu, Meseşan Roana, Moisiuc Adi, Moisiuc Iliuţă, Muraru Paul,
Schipor Daniel; Schipor Ana Maria, Tăpârdău Fibia, Timciuc Tabita.

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2013
pe adresa redacţiei
Notă: La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Necurăţia Curăţia
Întinarea şi onoarea nu se asociază niciodată. Curăţia sfântă se păstrează printr-o simţire pururi
Unde sfânta pietate este alungată, va ajunge să lipită de Dumnezeu. Albul imaculat nu se află nicăieri
domnească desfrâul. în univers, numai în preajma Sa.

Nu spune despre altul că este murdar, dacă tu nu ai Sufletul curat nu se teme de schimbarea soartei şi nici
inima bună şi ochelarii curaţi. nu poate fi amăgit uşor de omul cu gânduri murdare.

O muscă va afla repede locul unde sunt depozitate O floare nu-şi pierde puritatea în vânt sau în furtună,
gunoaiele, pentru că ea nu caută flori ca albina. nici un om curat nu va putea fi dovedit în timp că este
vinovat, dacă nu este.
Fecioarei care şi-a pierdut puritatea, la ce-i mai
serveşte tinereţea? Ce frumoasă e sfânta puritate! Dar ea nu-i plăcută lui
Dumnezeu, dacă-i lipseşte dragostea.
Nu numai trupul prin păcatele imoralităţii poartă haina
necurăţiei. Sunt alte haine – ale sufletului, care pătează Curăţia trupului este evlavia dobândită prin izbăvirea
fiinţa umană, compromiţând atât imaginea, cât şi de întinăciunea cărnii. Curaţia sufletului este eliberarea
identitatea unui om. de patimile cele ascunse ce lucrează în minte.

Necurăţia este starea în care diavolul îşi ţine toate Puritate înseamnă să fii liber de impuritate, de
păcatele lui. O singură necurăţie este de-ajuns pentru murdărie, de profanare, de tot ceea ce poate perverti
a-l despărţi pe om de Dumnezeu. gustul sau bucuria.

Când mintea se întinează, se pătează împreună cu ea Puritatea înseamnă curăţenie, limpezime fără
şi activitatea omului. Necurăţia inimii aduce în timp adaosuri, nimic artificial — cu alte cuvinte:
şi întinarea trupului; un cuget pătimaş sfârşeşte într-o tot ce este natural, în sensul pe care l-a dorit la
viaţă murdară. origine Creatorul.

„De aceea: «Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de
„Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?
ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă
Îndreptându-se după Cuvântul Tău” (Psalmul 119:9).
voi primi»” (2 Corinteni 6:17).
„Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui
„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor,
dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană”
să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi
(Proverbe 20:11).
să ne ducem sfinţirea până la capăt,
„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea;
în frica de Dumnezeu” (2 Corinteni 7:1).
ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare,
„De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare
în dragoste, în credinţă, în curăţie” (1 Timotei 4:12).
de răutate şi primiţi cu blândeţă Cuvântul sădit în voi,
care vă poate mântui sufletele” (Iacov 1:21).

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...

Girafa
„Dumnezeu a făcut fiarele
pământului după soiul lor, vitele
după soiul lor şi toate târâtoarele
pământului după soiul lor.
Dumnezeu a văzut că erau bune”
(Genesa 1:25)

G
irafa este un animal foarte interesant, prin construcţia coboară capul, pentru a bea apă. La un corp atât de înalt şi cu
sa. Dumnezeu a gândit într-un mod deosebit acest animal, o greutate atât de mare, este nevoie şi de o inimă pe măsură,
oferindu-i o construcţie puţin ciudată, dar practică şi care să pompeze sângele în tot corpul, aşadar, inima sa are un
folositoare pentru viaţa sa. După cum aţi observat, până acum, diametru de 60 centrimetri şi cântăreşte 12 kg. O inimă mai
Dumnezeu a creat fiecare animal într-un mod diferit, aşezând mică nu ar fi putut face faţă unui asemenea animal precum
în fiecare, ceva special de care acesta se foloseşte pentru a girafa. Până şi costumul girafei este unul special. Îmbrăcată
supravieţui în viaţa de zi cu zi, astfel girafei i-a dăruit un gât delicat în costumul ei galben cu pete maro, nu se poate observa
lung, care o face uriaşă printre animale. de către duşmani printre frunzele copacului acacia, atunci când
Majoritatea girafelor locuiesc în estul Africii  şi în ţări aceasta îşi ia masa.
precum Angola şi Zambia, în sud-vestul Africii. Îşi petrec viaţa Cât de minunat este Dumnezeu! Studiind lucrările
în savane şi spaţii deschise acoperite cu copaci sau păduri rare, Sale, am văzut că într-adevăr, tot ce a creat El este bun, totul
unde hrana este variata de-a lungul anului. Trăiesc în grupuri de are o valoare deosebită. El în fiecare creaţie a pus ceva special:
20-30 exemplare, la tinereţe, însă la bătrâneţe, acestea caută un dar, o valoare, ceva deosebit. Dar noi, care suntem cea
singurătatea. Nu au casă stabilă şi dorm în picioare, pentru a mai preţioasă lucrare a creaţiei Sale? Dumnezeu a aşezat şi în
nu atrage atenţia duşmanilor, numai uneori se apleacă pentru noi daruri minunate. Poate crezi de multe ori că nu ai un dar
a apuca hrana sau pentru a bea apă. Atunci când sunt atacate, special din partea lui Dumnezeu sau poate priveşti spre alţii
fug de duşmani, atingând viteza de 60 km/h, sau se apără cu şi spui că ei au daruri mai valoroase decât ai tu. Dumnezeu a
ajutorul copitelor puternice, lovitura unei girafe adulte fiind aşezat în fiecare fiinţă un dar, cu care să poată lucra pentru
atât de puternică încât poate decapita un leu. Majoritatea El. Chiar dacă nu ai o voce foarte frumoasă pentru a cânta sau
sunetelor, pe care girafa le emite cu ajutorul plămânilor săi nu ai posibilităţi de a-i ajuta financiar pe cei în nevoi, sau alte
enormi, nu pot fi auzite de urechea umană, întrucât girafele lucruri pe care ai dori să le ai, nu uita, Dumnezeu a pus şi în
comunică între ele cu ajutorul infrasunetelor. tine o valoare şi tu eşti creaţia mâinilor Sale şi El răsplăteşte
Girafa este cel mai înalt animal, măsurând până la orice bine pe care l-ai făcut. Poate de multe ori nu-ţi dai seama
5,5 metri, iar ceea ce o face faimoasă este gâtul extrem de ce mult valorează o încurajare pentru cel zdrobit, un zâmbet
lung, care îi permite să ajungă la frunzele cele mai fragede pentru cel singur şi părăsit, o mângăiere, un sfat, un sprijin.
din înălţimile arborilor. O girafă are acelaşi număr de oase în Încearcă şi lucrează prin ceea ce poţi şi cu ceea ce ai. Vei fi
alcătuirea scheletului gâtului ca şi omul, chiar dacă gâtul ei bucuros atunci când vei vedea rodul muncii tale. Fiecare avem
este de câteva zeci de ori mai lung ca al unui om. Majoritatea ceva deosebit, girafa are gâtul ei lung, poate dacă ar gândi ca
animalelor ierbivore împart iarba şi tufişurile de sub copaci, însă noi, oamenii, ar fi complexată şi nemulţumită: de ce Dumnezeu
girafa se poate hrăni liniştită, fără a fi deranjată de celelalte nu i-a dat frumuseţe, pentru a fi cel mai frumos animal, sau
animale. Bineînţeles, la o greutate atât de mare, se hrăneşte pe putere pentru a fi cea mai puternică iar celelalte animale să-i
măsură, alimentându-se 16-20 ore pe zi, încât poate ajunge să poarte frică, dar ea se mulţumeşte cu ceea ce Dumnezeu i-a
mănânce şi 65 kg de vegetale. Având un gât atât de lung, limba dăruit şi întrebuinţează spre folosul ei ceea ce are, fiind fericită
îi este pe măsură, având lungimea până la 50 de centimetri, de că gâtul ei lung îi aduce un meniu bogat.
care se mai foloseşte şi pentru a-şi curăţa urechile. Haideţi dar, să privim cu mulţumire spre ceea ce
Aţi stat vreodată aplecaţi, cu capul în jos timp de mai Dumnezeu a pus în noi şi fiecare să lucrăm cu darul primit de
multe minute? Dacă aţi încercat, cu siguranţă, atunci când v-aţi la El. „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul
ridicat, aţi ameţit. Pentru girafă, Dumnezeu s-a gândit şi la în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu
această problemă şi a binecuvântat-o cu un complex de reglare Tatăl” (Coloseni 3:17).
a presiunii sângelui, care previne excesul acestuia când girafa
Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”