You are on page 1of 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 6a

Să nu te semețești în sfatul sufletului tău, pentru
ca sufletul tău să nu fie făcut bucăți ca un taur.
Frunzele ți le vei mânca pe de-a-ntregul și roadele pag. 3
ți le vei nimici și vei rămâne doar un lemn uscat. Legi contra copiilor – Păstorul
Sufletul rău duce la pierzanie pe cel stăpânit de el
și-l face de râsul dușmanilor. pag. 4
Vorba dulce va înmulți prietenii și limba rostind Samuel Morris - un înger de culoarea abanosului
lucruri bune sporește [salutările] binevoitoare.
pag. 6
Cei care-ți dau binețe să fie mulți, dar sfetnici ai
Căutaţi în cartea Domnului (Numeri) şi citiţi! Nici una
tăi, doar unul dintr-o mie.
Când dobândești un prieten, să-l dobândești
din toate acestea nu va lipsi! – Naomi Meseşan
punându-l la încercare și să nu ai încredere în el prea pag. 7
curând. Personaje biblice și lucruri reprezentative – Lorena
Căci e [câte] unul care ți-e prieten când îi vine Atudoroae
lui bine, dar nu rămâne lângă tine în ziua nenorocirii Familii – Denisa Atudoroae
tale.
Și mai este [câte] un prieten care se preschimbă pag. 8
în dușman și care va da pe față cearta voastră, spre A-B Propovăduitorul – Persida Constantin
ocara ta. Maleahi de la A la Z – Aura Simina
Și mai e câte un prieten care-ți este tovarăș Cine sunt eu? – I.A.
de ospețe, dar care nu rămâne lângă tine în ziua
nenorocirii tale. pag. 9
Cât te afli în bunăstare, el va fi ca tine și va vorbi Ioan Botezătorul – Predicatorul
cu îndrăzneală slugilor tale.
Dacă însă vei fi umilit, va fi împotriva ta și se va pag. 10
ascunde de la fața ta. Daniela (partea a VII-a) – Draga Ujeniuc
De dușmanii tăi depărtează-te și cu prietenii tăi pag. 12
fii cu luare aminte.
Valoarea unei fete creștine – Cristi Boariu
Prietenul credincios este adăpost sigur și cel care
l-a găsit a găsit o comoară. pag. 13
Prietenul credincios nu poate fi dat la schimb și Copiii plăcuți lui Dumnezeu – Rozi Leahu
nicio balanță nu-i poate cântări vrednicia.
Prietenul credincios este leac de viață și cei care pag. 14
se tem de Domnul îl vor găsi. Câți ani vrei să trăiești? – Sergiu Culda
Cel care se teme de Domnul își alege bine prietenii,
pag. 15
căci după cum este el însuși așa este și aproapele
său. Cea mai bună școală – Iosif Anca
pag. 16
Septuaginta, vol. 4/II
Prețul lucrurilor • Orgoliu • Două feluri de
comandanți • Cum facem socoteala în viață? •
Care-i numele femeii de serviciu? • Aruncă averea
Fondurile necesare editării si distribuirii și salvează un copil • Cel ce înșală
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
pag. 18
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
Răspunsuri, întrebări
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate pag. 19
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: Subiectivitatea / Obiectivitatea
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001. pag. 20
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Păianjenul – Rebeca Dagău

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Legi contra copiilor
Pe vremea naşterii lui Moise era un decret împerial al şi o femeie. Mai mult, legile vă stau împotrivă şi prin minciuna
cărui text cuprindea următoarea cruzime: „dacă este băiat, că unii copii ar avea înclinaţii homo din naştere, ceea ce
să-l omorâţi; iar dacă este fată, s-o lăsaţi să trăiască” nu este adevărat. Gândiţi‑vă puţin, ce s-ar întâmpla dacă
(Exodul 1:16). În vremea noastră s-a petrecut ceva agricultorii ar culege porumbul înainte de a se forma boabele
asemănător în zonele urbane ale Chinei, datorită politicii pe el. Ar fi bun de mâncat? Dar strugurii, înainte de a veni
antinatalitate, care prevedea drepturi depline numai pentru toamna şi a se coace, ar fi dulci? La fel este să încerci să te
familiile care aveau un singur copil, iar potrivit culturii joci de-a tata şi mama, când încă nu eşti matur. Sfatul pe care
lor, familiile preferau un băiat. În consecinţă, cu ajutorul vi-l dau, rugându-vă fierbinte ca regele Solomon, pe fiicele
ecografiei, dacă o sarcină era o fată, se recurgea la avort. Ierusalimului: „Nu stârniţi, nu treziţi dragostea” (C. Cântărilor
În America de Nord şi în Europa au început în ultimii ani 2:7), adică feriţi-vă de prietenii băiat – fată sau / şi băiat –
să apară tot mai multe legi împotriva copiilor. Prima categorie băiat şi fată – fată, dacă acestea ar însemna atingeri. Feriţi‑vă
de legi, care suprimă anual viaţa a milioane de copii priveşte privirea de orice imagini video sau animaţie ce cuprinde
metodele de planificare familială prin anticoncepţionale şi expunerea trupurilor altor persoane sau scene sexuale sau
avorturi. Voi toţi copiii care sunteţi în viaţă puteţi fi bucuroşi pornografice. În copilărie, curiozitatea este foarte mare, dar
că aţi avut de a face cu părinţi credincioşi ca părinţii lui Moise dacă vă veţi păstra curaţi, departe de aceste păcate pe care
şi de cadre medicale cu teamă de Dumnezeu, ca moaşele legile referitoare la familie, educaţie şi informare vi le permit,
evreilor. Cunosc un caz în care o femeie nepocăită jignea pe când veţi fi mari, veţi fi nespus de fericiţi că n-aţi păcătuit.
o mămică, ori de câte ori mai dădea naştere la un copilaş. În Ca slujitor, cunosc situaţii de băieţi şi fete, bărbaţi şi femei,
cruzimea ei, se lăuda că pe copiii ei i-a făcut „marinari”, adică care vin la mărturisire plângând pentru astfel de păcate pe
i-a dus apa, în urma avorturilor. Un băieţel din familia aceea care le-au comis în copilărie sau în adolescenţă. Urmările lor
credincioasă, a auzit-o într-o zi şi şi-a sărutat mama, şoptindu-i directe nu le-au mai permis să constituie o familie bună sau
la ureche cuvintele: „Pentru că mi-ai dat viaţă şi nu m-ai făcut au mustrări de conştiinţă şi suportă diferite pedepse îngăduite
marinar!” Ani mai târziu, copiii din familia acea numeroasă îşi de Dumnezeu, cum ar fi bolile venerice, pe care oamenii nu le
răsplătesc mama pentru că a acceptat să-i nască, iar femeia pot trata.
aceea nemiloasă îşi cerşeşte pâinea. Voi aţi mulţumit părinţilor Ascultaţi-mă băieţilor, când o fată se apropie prea mult
pentru că deşi în Romania, avorturile sunt legalizate, iar în de voi, efectiv fugiţi, adică evitaţi-o, spunându-i clar să-şi
unele cazuri chiar recomandate, totuşi ei v-au dat viaţă? vadă de lecţiile sau de activităţile ei. Cât despre fetele care
Faceţi-o acum, după ce citiţi aceaste rânduri! umblă îmbrăcate provocator nu le priviţi, căci sunt murdare în
Există însă tot mai multe legi care sunt date în mod indirect suflet, iar când vedeţi pe internet sau în diferite reviste femei
împotriva copiilor. Aparent ele sunt în favoarea lor, interzicând dezbrăcate priviţi-le care pe nişte trupuri intrate în putrefacţie
părinţilor să-i agreseze fizic. Chiar dacă există şi părinţi brutali, (spirituală) şi nu le admiraţi pentru a nu fi contaminaţi.
aceştia sunt excepţii, dar orice părinte normal va folosi nuiaua Fetelor, nu permiteţi băieţilor să pună mâna pe voi, căci
numai cu scop educativ, nicidecum pentru a afecta fizic sau atingerea unui băiat lasă răni al căror cicatrice nu se vindecă
spiritual creşterea copilului. Poate vă plac astfel de legi, care toată viaţa şi nu vă expuneţi trupul nici dacă sunteţi mai
în Romania, încă nu sunt urmărite la fel ca în Occident, dar frumoase ca Miss Univers. Păstraţi-vă trupul ascuns pentru
să ştiţi că ele sunt în defavoarea voastră, căci prin lipsa cel căruia vă veţi dărui şi, mai important, pentru Domnul, al
temerii, veţi face multe prostii, pe care nici societatea nu cărui Templu puteţi să deveniţi.
vi le va ierta mai târziu şi, ce-i mai grav, vă vor conduce Dragi copii şi adolescenţi, faceţi abstracţie de
spre un mod de viaţă păcătos, care poate duce la pierderea aceste legi permisive la păcat şi veţi fi preţuite chiar de
binecuvântărilor pe care le are Dumnezeu pentru cei care societatea aceasta de „neam preacurar şi păcătos” (Marcu
ascultă şi-şi cinstesc părinţii. 8:38), atunci când istoricul vostru vă va doveţi curăţia şi
Însă, legile care vă sunt cele mai potrivnice privesc urmările ei binecuvântate. Chiar dacă colegii vă vor socoti
modul în care vi se face educaţia, modul de informare în proşti şi retardaţi, eu vă doresc să vi se potrivească şi în
plan sexual. Pe vremea copilăriei noastre, erau copii care privinţa aceasta cele scrise de apostolul Pavel: „Cât despre
până în clasa a şaptea, când învăţau la Anatomie despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur,
sistemul reproductiv, nu ştiau decât foarte puţin despre deci, de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele
modul în care apare un bebeluş. Acum sunteţi invadaţi şi proşti în ce priveşte răul” (Romani 16:19). Ferice de voi
prin diferite mijloace media şi prin conţinutul materialelor dacă nu veţi beneficia de aceste legi permisive, care nu sunt
şcolare cu provocări la păcat – păcatul murdar al curviei. altceva decât o reeditare a minciunii diavolului, atunci când
Dragi copii, noi vă spunem în modul cel mai solemn să vă a păcălit prima pereche de oameni. Ce Dumnezeu înterzice,
păstraţi departe de acest „foc care mistuie până la nimicire” nici diavolul şi nici oamenii, fie chiar profesorii voştri să nu vă
(Iov 31:12), deşi legile vă lasă să vă apropiaţi de el. Mulţi au poată convinge să încercaţi, căci gustul este amar. Gustaţi
fost arşi de flăcările poftelor provocate prematur şi nu au mai mai degrabă din pomul vieţii şi dăruiţi-vă viaţa de mici Celui
ajuns niciodată să se bucure la vremea potrivită de ceea ce ce poate să vă dea viaţa veşnică.
Dumnezeu a lăsat să se consume prin relaţia dintre un bărbat Păstorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Samuel Morris
un înger de culoarea abanosului
partea I-a
În primele ore după miezul nopții, auzind să-l elibereze. Tatăl s-a oferit atunci să-i
zgomotul pașilor soțului ei, cu inima plină de dea pe deasupra pe sora lui Samy, care
speranță, soția a deschis ușa pentru a-i ura era puţin mai tânără decât fratele său, dar
bun venit după o zi lungă de muncă în lucrarea băiatul a protestat cu indignare şi l-a rugat
sa misionară din New York City. Nu și-a putut să nu se mai târguiască, spunând că el
ascunde mirarea când a văzut împreună era mai în vârstă decât sora sa şi putea să
cu el pe un tinerel negru îmbrăcat foarte îndure suferinţa robiei mult mai uşor decât
sărăcăcios. ,,Cine este acesta, Stephen?” a ea. Cei doi şefi n-au ajuns la o înţelegere
întrebat ea pe un ton cât se poate de expresiv. şi Samuel a fost luat în robie. Din acea
,,Un înger de culoarea abanosului”, a replicat zi, existența băiatului a devenit un lung
el. Omul acesta nu era altul decât Stephen martiraj. De fiecare dată pedeapsa era și
Merill, un bun păstor și secretarul personal al mai severă pentru că șeful care-l ţinea
lui William Taylor. rob jurase să-l vândă pe un preţ bun și,
Băiatul era Samuel Morris, care, prin de aceea, îl făcea să îndure cel mai rău
călăuzirea și harul lui Dumnezeu, fusese adus tratament.
din tufișurile Africii în aglomerata metropolă Când băiatul nu era în stare să
din New York și din adâncurile întunericului stea în picioare, era așezat pe un lemn
pe înălțimile harului divin. Nu e de mirare în formă de cruce și bătut până când își
că își primise numele de ,,înger de culoarea pierdea cunoștința. Altă formă de tortură era îngroparea până la gât.
abanosului.” Gura sa, lăsată deschisă prin introducerea unui băț, era unsă cu ceva
Kaboo, era primul nume al lui Samuel. dulce. Apoi, o anumită specie de furnici care consuma carne umană,
S-a născut în mijlocul unui trib din apusul urma să fie lăsată să facă tot ce putea mai rău, iar scheletul lui Kaboo
Africii, al cărui şef era tatăl său și care deseori era expus într-un loc unde puteau să îl vadă toți cei care nu-și achitau
era implicat în luptele dintre triburi. În vremea datoriile și astfel să fie avertizați.
aceea era obiceiul ca fiul cel mai mare al Ce s-a petrecut după ce tânărul a fost așezat pe crucea de lemn,
șefului de trib învins să fie luat de către tribul poate fi explicat numai prin faptul că există un Dumnezeu adevărat,
victorios și ținut ca și prizonier până când care Și-a arătat încă o dată puterea Sa. Kaboo a povestit mai târziu
erau plătite toate despăgubirile de război. cum a apărut deodată o lumină strălucitoare și a auzit o voce care i-a
Prizonierul era supus la cele mai crude torturi spus să fugă. Împreună cu porunca a primit și puterea de a asculta,
fizice, dacă plata întârzia. deși fizic, era epuizat. Și-a găsit adăpost în scorbura unui copac până
Kaboo a fost prima dată răpit pe când când întunericul a acoperit jungla africană. Odată cu ivirea zorilor, o
era doar un copil mic. Tributul său a fost plătit ,,Lumină blândă” i-a luminat calea și, cu ajutorul ei, a fost călăuzit timp
cât mai repede așa că el s-a întors acasă. de câteva săptămâni fără să știe încotro merge. Marele Stăpân l-a
A doua oară, băiatul a fost ținut ostatic mai păzit de pericolele junglei, de fiarele sălbatice și de șerpii veninoși.
mulți ani la rând. Nu a vorbit niciodată despre Cu ajutorul providenței divine, Samuel și-a găsit de lucru într-o
chinurile îndurate, încercând, pe cât posibil, plantație de cafea. Acolo, a făcut cunoştinţă chiar la sosirea sa cu un
să și le șteargă din memorie. Din această a băiat tânăr, de vârsta sa şi din tribul său, care devenise creştin prin
doua robie, Samy Morris a păstrat o amintire predicile misionarilor. Acesta i-a vorbit despre Domnul Isus şi l-a dus
foarte clară. Odată, i s-a povestit că tatăl său într-o duminică la adunare, unde a auzit relatarea convertirii lui Pavel.
a vrut iarăşi să-l răscumpere şi în acest scop În timp ce misionarul vorbea printr-un traducător despre Lumina care
a adus fildeş, nuci de palmier şi cauciuc, a strălucit împrejurul său pe drumul Damascului, băiatul a exclamat:
lucruri care, ca şi astăzi şi atunci erau ,,Eu am văzut Lumina aceea! Este aceeași Lumină care m-a adus pe
moneda curată a ţării. Dar stăpânul lui Samy mine aici!” Lui Samuel îi părea că Dumnezeu este acea lumină și că
a judecat târgul ca nesatisfăcător şi a refuzat în fața Ființei Sale mărețe, el, sărmanul negru, era un păcătos pierdut.
Fără nicio ezitare, Kaboo l-a primit pe Domnul Isus în inima lui.

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

Totuși, nu după mult timp, el a devenit Când căpitanul a venit la
conștient de nevoia unei schimbări mult țărm pentru a negocia marfa
mai mari. Trecutul său întunecat a lăsat ce urma să fie încărcată,
în inima lui dorința de a se răzbuna pe mare i-a fost surpriza când
cei care l-au torturat cu atâta cruzime și a întâlnit un tânăr băștinaș
răutate. Tânjea după eliberarea temerilor care i-a spus următoarele
sale lăuntrice. Plin de dorința de a-L cuvinte: ,,Tatăl meu din ceruri
cunoaște mai mult pe Tatăl său, după mi-a spus că tu mă vei duce
o zi de trudă, a petrecut mult timp în la New York. Vreau să-l văd pe Stephen
rugăciune. Iată ce spune el despre Merill care locuiește acolo.” Drept răspuns a
acea zi: ,,Dintr-o dată, camera mea primit o lovitură și câteva înjurături, după care
s-a luminat. La început am crezut căpitanul s-a întors în altă parte. În noaptea
că răsărea soarele, dar toți ceilalți aceea a dormit pe nisip, iar în dimineaţa
dormeau duși. Povara inimii mele următoare a adresat căpitanului aceeaşi
a dispărut instantaneu și am fost rugăminte, dar a fost refuzat din nou. În sfârşit,
invadat de un sentiment de bucurie în cursul zilei s-a mai rugat de căpitan să-l ia.
lăuntrică. Corpul meu părea ușor ,,Şi ce poţi tu să faci pe vapor?” l-a întrebat
ca o pană. Nu mi-am putut reține acesta. ,,Orice”, a răspuns el. Crezând că
bucuria și am strigat până când toți avea a face cu un marinar încercat şi pe de
ceilalți din baracă s-au trezit. Unii altă parte auzind tocmai atunci că doi dintre
au crezut că am înnebunit; alții, că oamenii săi îl părăsiră, a spus lui Samuel:
a intrat un demon în mine… Acum „Şi ce doreşti tu?”, voind să vorbească de
eram un fiu al Regelui ceresc. simbria sa. „Doresc să merg să-l văd pe
Atunci am știut că Tatăl meu m-a Stephen Merill” a răspuns băiatul. „Îmbarcaţi-
mântuit cu un scop și că El va mi pe omul acesta”, a ordonat atunci căpitanul
lucra prin mine.” Simplă, hotărâtă şi marinarului care era în barcă. Și, din acel
puternică – aşa a fost întoarcerea moment, a început un nou capitol din cartea
sa. Cu nimic altceva micul negru vieții sale.
n-ar fi putut să fie mai satisfăcut. Kaboo s-a îmbarcat pe marele vapor şi
Ca răspuns la dedicarea sa totală față de Mântuitorul când ancora a fost ridicată, s-a văzut într-o
său, Duhul Sfânt a umplut inima acestui băiat african analfabet situaţie teribilă. Nu mai călătorise niciodată
și neștiutor cu o asemenea putere încât multe vieți au fost cu vaporul. Toţi râdeau de naivitatea sa, ba
schimbate prin viața lui. chiar asupra lui ploua de dimineaţa până
Printr-o coincidență cât se poate de ciudată, dar și providențială în seara lovituri, palme, lovituri cu picioare, ocări
același timp, Kaboo s-a întâlnit cu un sclav care reușise să scape de la şi înjurături. Dar inima sa era plină de o pace
stăpânul lui unde fusese bătut fără milă. Prin intermediul influenței lui şi o siguranţă care au făcut pe prigonitorii săi
Samuel, băiatul a fost condus la Hristos și botezat cu numele de Henry în curând să tacă. Samuel curăţa în fiecare zi
O’Neil. Cei doi au devenit foarte buni prieteni și, de asemenea, slujitori cabina căpitanului. Prin purtarea și atitudinea
în via Marelui Stăpân. lui Samuel, căpitanul a fost convins de Duhul
Unul dintre misionari, observând potențialul de lider spiritual al lui Sfânt că este un om păcătos, și și-a predat
Samuel, l-a sfătuit să meargă în Statele Unite pentru a studia, pentru ca viața și inima Celui care a făcut ca Samuel să
apoi să poată fi de mai mult ajutor poporului său. În timp ce problema ajungă pe acel vapor. Întoarcerea căpitanului
aceasta îl preocupa tot mai adânc, cineva i-a citit capitolul paisprezece a fost ca scânteia care aprinde focul – mai
din Ioan unde Domnul Isus le spune ucenicilor Săi despre faptul că mult de jumătate din echipaj a primit pe
Duhul Sfânt avea să vină în această lume. Aceasta a fost prima dată Domnul Isus. Vasul a devenit un adevărat
când ceea ce el însuși trăise în baraca de pe plantație îi era explicat. Betel care răsuna toată ziua de cântări şi
Samuel dorea din toată inima să afle mai multe lucruri despre Duhul strigăte de bucurie.
Sfânt, dar nu era cine să îi explice. În cele din urmă a întâlnit o misionară
care i-a spus că tot ce știe ea despre Duhul Sfânt a aflat de la Stephen Va urma…
Merill, un om al lui Dumnezeu care locuia în New York.
,,Merg la New York!” a exclamat el cuprins de o bucurie fără Diana Boariu - prelucrare dupa cartea
margini. Imediat ce a avut posibilitatea, a mers pe jos până la malul Ei l-au cunoscut pe Dumnezeul lor, vol. 1,
mării unde a zărit un vas care tocmai se pregătea să pornească în larg. de Edwin& Lillian Harvey

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în cartea Domnului (Numeri) şi citiţi!
Nici una din toate acestea nu va lipsi!

1.

Domnul a luat pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel în locul tuturor întâilor născuți. Caută ce le-a fost
dat în grijă, iar apoi completează:
Familiile gherșoniților – __________________________________________________________
Familiile chehatiților – ___________________________________________________________
Familiile merariților – ____________________________________________________________

2. Află cum îi călăuzea Dumnezeu pe copiii Lui prin pustie! „Când se ________ norul de pe _______,
_______ și copiii lui ________; și acolo unde se ______ norul, ________ și ________ lui ________”.

3. La iscodirea țării Canaanului și la împărțirea ei a participat câte o căpetenie din fiecare seminție. Scrie pentru
fiecare din cele 5 căpetenii enumerate din ce seminție fac parte și la care din aceste acţiuni a participat:
Palti, fiul lui Rafu; Ahihud, fiul lui Șelomi; Elițafan, fiul lui Parnac; Caleb, fiul lui Iefune; Gheuel, fiul lui Machi.

4.

Unește cele două coloane și află ce trebuia adus ca ardere de tot la fiecare sărbătoare:
Sabat
Sărbătoarea încheierii săptămânilor
un vițel, un berbece și șapte miei de un an fără cusur
doi miei de un an fără cusur
Ziua trâmbiței doi viței, un berbece și șapte miei de un an fără cusur

5. Ce lucruri nu îi erau permise unui nazireu: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________

6.

Prezintă pe scurt evenimentele petrecute în următoarele locuri:
Iahaț – ________________________________________________________________________
Horma – ______________________________________________________________________
Edrei – _______________________________________________________________________

7.

De multe ori Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Scrie pentru fiecare referinţă
cauza nemulțumirii lor și pedeapsa primită.
11:1 _______________________ 16:41 ___________________________
21:5 _______________________ 11:4 ____________________________

8.

Unește ce se potrivește!
Hațerot
Cades
Balaam binecuvântează pe Israel
Aaron a fost adăugat la poporul lui
Muntele Hor Maria și Aaron cârtesc împotriva lui Moise
Muntele Peor Maria moare

9. Dumnezeu a poruncit lui Aaron să binecuvânteze pe copiii lui Israel, zicând: „Domnul să te ____________
și să te păzească! _________ să facă să __________ ______ Lui peste tine și să se __________ de
_____!_________ să-Și ________ Fața peste tine și să-ți dea _______!”

10 . Se merită să ne punem toată încrederea în Domnul care ne călăuzește și ne poartă de grijă!
Completează descrierea făcută despre El: „______ nu este un____ ca să _____, nici un _____ al
________ ca să-I pară rău. Ce a _____, oare nu va ______? Ce a _________, oare nu va _________?”
Naomi Meseșan

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Personaje biblice și lucruri reprezentative
Îmbină personajele cu obiectele care îi reprezintă sau care le folosesc frecvent
și alege apoi o caracteristică de personalitate care le este potrivită!

Personaje Obiecte Trăsături
1. Moise A. Bani a. îndrăzneț
2. Iosif B. Suliță b. nedrept
3. Tabita C. Vase c. șireată
4. Zacheu D. Mreaja d. statornic
5. David E. Manta e. blând
6. Esau F. Toiag f. sincer
7. Petru G. Aur g. răzbunător
8. Samson H. Ciob h. puternic
9. Ieremia i. Arc i. mânios
10. Maria J. Harpă j. drept
11. Saul K. Pană k. recunoscătoare
12. Samuel L. Lână l. îndurerat
13. Cain M. Pungă cu arginți m. invidios
14. Ioan N. Lanțuri n. iubitor
15. Izabela O. Mirodenii o. harnic
16. Iov P. Haine p. neprihănit
17. Solomon R. Obiecte de înfrumusețare r. înțelept
18. Iuda Iscarioteanul S. Plug s. cu râvnă
19. Pavel T. Corn cu untdelemn t. miloasă
20. Iacov U. Râșniță u. trădător
Lorena Atudoroae

Familii – Încadrați împreună membrii
Familiiaceleiași familii! Procedați conform
exemplului
Încadrați împreună membrii aceleiași familii!
Procedați conform exemplului
Aaron Iosif Amram Iochebed Noe Sem Ham Iafet Iacov Lea

Elișeba Asnat Manase Moise Iaebeț Țeruia Ioab Elimelec Naomi Ruben

Nadab Abihu Efraim Aaron Isai Eliab Abișai Mahlon Levi Simeon

David Eleazar Amnon Maria Ghedeon Abinadab Asael Chilion Orpa Iuda

Natan Itamar Adonia Iotam Ieter Șama David Rut Zabulon Isahar

Solomon Daniel Absalom Abimelec Maria Iosif Isus Haman Zereș Dalfon

Saul Ahinoam Isaac Mahlon Avraam Iacov Adam Aspata Zacheu Porata

Anania Ionatan Rebeca Samson Sara Simon Eva Adalia Aridata Arizai

Safira Ișvi Iacov Esau Isaac Iuda Cain Aridai Zaharia Vaiezata

Merab Malchișua Mical Elcana Ana Samuel Abel Set Elisabeta Ioan

Denisa Atudoroae

7
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"Denisa Atudoroae
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A
A – B 1
„Propovăduitorul” 2
3
4
1. Ochii se uită pe ________. 5
2. Adu-ți aminte de ________ în zilele
6
tinereții tale. - neart.
7
3. În ________ morților nu este nici lucrare,
8
nici chibzuință, nici știință.
9
4. Activitate condamnată de Pavel, dar
10
lăudată de Solomon.
5. ________ celor sădite își are vremea ei. 11
6. ________ prețuiește cât o moștenire. B
7. ________ cu pietre își are vremea ei.
8. Activitate mai bună decât jertfa nebunilor. -
art.
Maleahi de la A la Z
9. Anotimpul tinereții este ________. 1. Sub ele va fi tămăduirea
10. Este în locul rânduit pentru dreptate. 2. Ele trebuie să păzească știința
11. Nu ________ pe împărat nici chiar în 3. A fost scrisă înaintea Lui
gând. 4. Unde este Dumnezeul ______
5. Pe el l-am urât
Persida Constantin
6. El va fi ca ______ topitorului
7. Acoperiți cu ele altarul Domnului
8. Acolo a primit rânduieli
9. Așa fac cei răi cu Domnul

Cine sunt eu? 10. Așa este Numele Domnului printre popoare
11. Mă voi apropia de voi pentru ______

Î ntotdeauna mă deplasez pe sens unic. Pe 12. Aduceți-vă aminte de ea
unele drumuri trec atâtî de rar încât mulţi îşi 13. Ca ea vor fi cei răi
doresc să mă vadă mai des. Pe alte drumuri 14. El va fi ca leșia ______
mă duc atât de des încât cei ce mă văd ar dori 15. Zice Domnul ______
să nu mai trec în grabă pe la ei. Dar ce să fac,
16. Va veni înainte de ziua Domnului
fiindcă eu de fiecare dată mă duc unde sunt
17. În Horeb au fost date
trimisă. Niciodată nu sunt lipsită de marfa mea
specifică, care este o materie primă folosită 18. Va răsări peste cei ce se tem de Domnul
în industrie şi agricultură. Foarte rar transport 19. Să nu aduceți o vită
şi alte produse, dintre care unele sunt foarte 20. Va fi sub aripile Lui
dăunătoare. Pentru a mă recunoaşte mai uşor 21. Se vor numi ______
vă dau un semn: uneori când am liberă trecere 22. S-a săvârșit în Iuda și Ierusalim
se arată un semafor cu mai multe culori. (I.A.)
23. Ca ei veți sări
24. Să le aducă la Casa Domnului

Aura Simina
8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutam să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

Ioan Botezătorul
Context: După mai mult de patru sute de ani, de Duhul lui Dumnezeu. Despre el s-a spus,
la ultima scriere profetică – cartea Maleahi, Dumnezeu încă de când era mic: „Oare ce va fi pruncul
a trimis purtătorul Său de cuvânt de cel mai înalt rang acesta?” (Luca 1:66a) şi nu era doar o intuiţie populară,
ceresc – arhanghelul Gavril, la un preot credincios, un căci „mâna Domnului era într-adevăr cu el” (Luca 1:66b).
om neprihănit – Zaharia, pentru a-l anunţa planul divin Cu ocazia tăierii lui împrejur, prin Duhul au fost rostite şi
de continuarea operei de mântuire. Astfel se împlinea următoarele cuvinte referitoare la chemarea lui: „Zaharia,
vestirea lui Maleahi, referitoare la „împăcarea generaţiilor”, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a proorocit şi a zis:
a părinţilor şi copiilor, cu scopul pregătirii naţiunii pentru «Şi tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea Înalt.
primirea lui Mesia. Omul care a avut cel mai important rol Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile
în acest proces a fost Ioan Botezătorul, fiul lui Zaharia şi Lui şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în
al Elisavetei, copilul crescut în pustie, omul care a chemat iertarea păcatelor lui; datorită marei îndurări a Dumnezeului
toată naţiunea la pocăinţă şi botez. nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care
răsare din înălţime, ca să lumineze pe cei ce

1. Duhul lui Dumnezeu poate veni şi în viaţa unui
copil, oricât ar fi de mic. Despre Ioan Botezătorul,
arhanghelul Gavril a spus: „Căci va fi mare înaintea
zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne
îndrepte picioarele pe calea păcii!»” (Luca
1:67-79). Ani mai târziu, când noroadele
Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare ieşeau la el la râul Iordan, s-au adeverit
şi se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele din plin aceste mesaje şi lucrarea lui
maicii sale” (Luca 1:15). Această lucrare s-a împlinit a culminat cu botezarea Domnului
cu ocazia vizitei Mariei: „Cum a auzit Elisaveta urarea Isus Hristos şi prezentarea Lui
Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisaveta s-a înaintea poporului ales (Ioan 1).
umplut de Duhul Sfânt” (Luca 1:41). Pe parcursul Fiţi cu luare aminte la descoperirile
creşterii lui fizice şi intelectuale, „...pruncul creştea şi Duhului referitoare la chemarea lui
se întărea în duh. Şi a stat în locuri pustii până în ziua Dumnezeu pentru fiecare dintre
arătării lui înaintea lui Israel” (Luca 1:80). voi. Întrebaţi părinţii dacă a fost
Dragi copii, voi aţi primit o porţie (măsură) un cuvânt profetic pentru slujirea
de Duh? Eu cunosc mai mulţi copii care au la care Domnul v-a rânduit, aşa
primit Duhul Sfânt în jurul vârstei de zece cum îi scria Pavel lui Timotei,
ani şi unii dintre ei au vedenii şi prorocii. amintindu-i de : „prorociile
Aceasta se întâmplă numai în cazul familiilor făcute mai înainte” despre
ce slujesc Domnului în mod evlavios şi al copiilor el. Dumnezeu face planuri
ce cu sinceritate şi ascultare caută pe Domnul. Cu în timp şi pregăteşte copii
cât mai repede un copil îl cunoaşte pe Dumnezeu cu pentru slujirea sfântă.
atât mai bine!
(continuarea în pagina 18)

2. Fiecare om are o chemare şi o vreme a lucrării la
care a fost chemat. Mandatul lui Ioan Botezătorul
a fost precizat de solul ceresc, în acord
cu profeţia lui Maleahi: „El va
întoarce pe mulţi din fiii lui Israel
la Domnul, Dumnezeul lor. Va
merge înaintea lui Dumnezeu,
în duhul şi puterea lui Ilie, ca să
întoarcă inimile părinţilor la copii şi
pe cei neascultători la umblarea în
înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să
gătească Domnului un norod bine
pregătit pentru El” (Luca 1:16-17).
Chemarea lui a fost pregătită prin
comportamentul spiritual şi fizic al
părinţilor şi a fost desăvârşită prin

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a VII-a
Lacrimi de mulțumire...
de pe scaunul ei şi în loc de răspuns, a ridicat-o în braţe
sărutându-i obrăjorii.
– Bunico, am privit pe geamul din spatele casei şi am
văzut urme de câine şi pete de sânge. În noaptea aceasta
s-a întâmplat ceva în jurul casei noastre.
− Da, draga mea! Bunicul a fost primul care a
descoperit aceasta. O haită de lupi au făcut înconjurul casei
noastre, urlând fioros, apoi, pe la ora 3, după miezul nopţii,
în colţul gardului dinspre pădure, o căprioară a fost sfâşiată
de aceşti lupi. N-a mai rămas nimic din ea, sărmana, decât
copitele şi smocuri din blana ei, purtate de vânt.
Daniela privea când la bunica, când spre bunicul şi
a rămas cu ochii mari şi speriaţi. Apoi, ridicând din umeri,
spuse nedumerită.
– Eu nu am ştiut că aici unde locuim sunt lupi. Sunt
chiar lupi adevăraţi, bunicule?
– Da, Daniela! răspunse bunicul. Primăvara ei
rătăcesc flămânzi şi mai atacă stânele de oi. Pădurea e
foarte aproape, şi mişună peste tot, dar în mod special,
noaptea. Rar sunt împuşcaţi de vânători, dar haide acum,
să mulţumim lui Dumnezeu şi să mâncăm.
– Bunicule, dar eu nu pot mulţumi, că o căprioară a

N oaptea trecuse şi lumina zilei alungă întunerecul din
cameră. Daniela se trezi, confuză încă, neştiind bine
unde se află. Pe patul alăturat, unde trebuia să doarmă ea,
fost mâncată! Îmi este milă de ea, poate avea puişori şi
Daniela a început să plângă.
Bunica a aşezat-o pe Daniela lângă masă şi s-a
se afla păpuşa singură, iar ea dormise în patul bunicilor. Ei rugat, împreună cu bunicul:
însă, nu mai erau nici în pat nici în dormitor. „Doamne, Cel ce ai păzit pe Daniel în groapa cu
Adunându-şi gândurile, s-a îmbrăcat degrabă, a lei, pentru a nu fi înghiţit de ei, tu ai ocrotit aseară şi pe
aşezat patul în ordine, a pus pijamalele la locul lor nepoata noastră, să nu fie mâncată de lupi. Mulţumim că
şi a mers spre fereastră să tragă perdelele. Lumina ai fost cu ea pe drum, când s-a întors cu laptele, deşi lupii
a inundat repede întreg dormitorul şi chiar ochii ei, au fost pe urmele ei. Tu, Doamne, ai vegheat, să nu i se
trebuind să-i ţină închişi o clipă, pentru a se putea întâmple niciun rău. Mulţumim pentru toate lucrurile, în
obişnui cu intensitatea luminii. Privind pe fereastră, Numele Domnului Isus! Amin.”
Daniela se bucură de albul zăpezii, dar mai apoi, Gândurile s-au limpezit în mintea Danielei. Deci nu
fiinţa ei se cutremură, urmărind cu privirea urme ce câini erau în spatele ei, ci lupi. Auzise ea că atunci când un
au bătătorit zăpada în faţa ferestrei. Pe aceste urme, lup te urmăreşte, ţi se ridică părul pe cap, de frică. Avuse
din loc în loc, se zăreau pete roşiatice de sânge care şi ea ceva fiori de teamă, dar nu s-a gândit nicio clipă că ar
duceau până la gardul dinspre pădure. putea fi un lup. Apoi, acel lup, prin urletele sale, a chemat
„Urmele câinilor, gândi fetiţa, poate s-au bătut între ajutoare, dar n-au reuşit să o prindă, căci bunicul a dus-o
ei şi s-au rănit, de aceea se vede sânge pe albul zăpezii”. repede în casă, a încuiat bine uşa şi a culcat-o în pat cu ei,
Apoi se grăbi spre bucătărie să destăinuie bunicilor ce ca să nu-i fie teamă, când va auzi urletele lupilor. În locul
descoperise ea. ei, lupii au sfâşiat o căprioară.
– Bună dimineaţa! zise ea cu sfială, bunicilor, ce „Mulţumesc, Doamne, că m-ai păzit!” a spus Daniela
începuseră deja micul dejun. Bunicul îşi sorbea ceaiul cu în rugă, apoi a dat drumul lacrimilor să curgă şiroaie pe
aromă de mentă şi părea trist. Bunicuţa însă, s-a ridicat obrăjorii ei, iar bunicii o ajutară tăcut, să plângă.

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Străinul din noapte poate glasul sau bunătatea şi lumina de
pe chipul său.

Z ăpada trecuse. Primăvara îşi reluă activitatea de a – Dumneavoastră aţi pomenit
readuce natura colorată la viaţă şi de a dezvălui bucuriile numele de orfan, zise Daniela. Eu mă aflu
ascunse prin muguri, flori, miresme, ciripit de păsărele... la bunici pentru că sunt orfană, adică nu
Inima Danielei s-a vindecat de tristeţe. Nu se mai chiar orfană, căci Dumnezeu a făgăduit
gândea la căprioara sfâşiată de lupi. în Cuvântul Său, adică în Biblia din care
Bunicii parcă întineriseră, prinzându-se adesea în joc îmi citeşte bunica seara, că El este Tatăl
cu nepoata lor. Daniela s-a mai înălţat, astfel năsucul ei orfanului, deci El este Tatăl meu.
depăşea mult peste tabla mesei, văzând cu uşurinţă toate – Puternic Tată ai tu, copila mea şi puternică este
bunătăţile ce bunica le aşeza pe masă. Viaţa la munte i credinţa ta, a spus străinul.
se părea tare frumoasă. Familia bunicilor era paşnică şi – Nepoata noastră este un copil nesătul de vorbă,
liniştită, iar Dumnezeu părea că este acolo printre ei, în spuse bunicul, zâmbind. După ce veţi mânca, puteţi merge
fiecare zi şi în fiecare noapte. în cameră, patul este pregătit.
Într-o zi de vineri seara, liniştea lor a fost întreruptă – Dacă nu vă stric obiceiul, zise Voloşin rugător, pot
de o bătaie în uşă. să rămân cu voi, până veţi citi din cartea de care tocmai
– Cioc, cioc, cioc! apoi tot mai insistent. mi-a spus nepoata voastră?
Bunicul s-a îmbrăcat deja în pijamale şi aşteptă ca – Cu bucurie! spuseră toţi, într-un glas
bunica să înceapă să citească din Biblie, dar la auzul Bunicul a considerat că este datoria lui să citească,
bătăii în uşă, s-a ridicat şi a pornit spre uşă. aşa că îşi potrivi ochelarii, apoi deschise Biblia la Romani
– Cine eşti şi ce pofteşti la această oră târzie? 10:1 şi citi solemn şi rar, cu respect fiecare cuvânt. Pentru
O voce bărbătească ceru găzduire. Bunicul întrebă o clipă, Daniela şi-a amintit de preotul din satul ei natal.
din priviri părerea bunicii, apoi deschise uşa. Pe uşă intră Bunicul parcă era un preot când citea din Biblie. Privind
un om, nici tânăr, nici bătrân, dar părea trecut de 40 de spre Voloşin a văzut că acesta şi-a împreunat mâinile ca
ani. Avea un rucsac în spate şi faţa îngrijorată. pentru rugăciune, fiind atât de pătruns de cuvintele ce le
– Bună seara, gazdele mele! Îmi cer iertare că v-am auzea, încât, aproape nici nu mai clipea din ochi. Părea că
deranjat. Eu lucrez în pădure, la cariera de piatră, iar nu mai auzise aşa cuvinte vreodată. Daniela s-a străduit
mâine avem cu toţii zi liberă. Ceilalţi colegi au plecat la să fie şi ea atentă:
familiile lor, dar eu, neavând pe nimeni, am auzit de familia – „Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine
voastră, că sunteţi oameni cu frică de Dumnezeu şi tare aş crede în El, să poată căpăta neprihănirea. În adevăr,
dori să mă primiţi şi pe mine la voi, la sfârşit de săptămână. Moise scrie că omul care împlineşte neprihănirea care
Poate vă voi fi de folos la treburi, pe afară. o dă Legea, va trăi prin ea. Pe când, iată cum vorbeşte
Bunicul îi întinse mâna şi-l strânse bărbăteşte. neprihănirea pe care o dă credinţa: dacă mărturiseşti deci
– Mă numesc Ionică, ea este soţia mea – Iulia şi cu gura ta, pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că
micuţa este nepoata noastră – Daniela. Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.”
– Vă mulţumesc din suflet! Numele meu este Voloşin Mântuit, mântuit, repetă Daniela în gând. Trebuie să
Amir. fie ceva pe înţelesul oamenilor mari. Dar oare şi copiii au
Bunica Iulia a încălzit repede ceaiul şi a pus pâine voie să fie mântuiţi? Dacă da, atunci trebuie să cer şi eu să
cu unt pe masă, apoi, căutând în dulap, a descoperit fiu trecută pe lista celor mântuiţi. Voi încerca mâine să cer
încă puţină brânză rămasă de la amiază. În camera lămuriri bunicii, ce trebuie să fac şi eu pentru a fi mântuită,
alăturată, bunicul a pregătit patul, iar Daniela a pus gândi Daniela.
apă caldă într-un lighean, apoi, înfăşurându-şi un Somnul binefăcător îi închise pleoapele, îi şterse
prosop peste mijloc, şi-a invitat oaspetele să se aşeze îngrijorările şi o învălui în mantia moale cu vise de copil.
pe scaun, pentru a-i spăla picioarele. Dimineaţa, poştaşul a adus o scrisoare, ce a făcut-o
Daniela, plină de îndemânare, spălă picioarele pe Daniela să nu mai aibă astâmpăr. Peste o săptămână,
oaspetelui şi le şterse, apoi, privind spre faţa oaspetelui, mama şi surorile ei aveau să se mute la bunici. Fericirea
se lumină de bucurie. Voloşin parcă întinerise şi plin de o inundă îndată. Familia ei, universul ei, bucuria nespusă,
iubire şi uimire, a ridicat mâna dreaptă, aşezând-o pe de a-şi sprijini capul pe pieptul mamei. A simţit nevoia
creştetul copilei şi rosti o binecuvântare: să plângă de fericire. S-a ascuns iute sub masă, a
– Dumnezeu să te binecuvinteze fiică, cu binecu­ îngenuncheat şi a plâns mult.
vântarea dată lui Avraam, Isaac şi Iacov! Să creşti în „Îţi mulţumesc Doamne, pentru că tu o vei aduce pe
ascultare de Dumnezeu şi întotdeauna străinul şi orfanul mama şi pe surioarele mele aici. Dă-mi te rog răbdare, să
să aibă o mângâiere prin purtarea ta! Să vezi Ierusalimul aştept cuminte, până vor veni! Amin”.
pământesc şi cel ceresc! Amin.
Daniela, privind încă mirată şi fericită spre străin, i Va urma...
s-a părut că, de fapt, el seamănă cu Domnul Isus... sau Draga Ujeniuc

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Va l o a r e a
unei fete creştine
Am auzit recent de o fată care a invitat pe un băiat care stă în jurul unei mese acasă, 
în oraș. Episodul continuă şi pentru un „Te iubesc!” spus reprezintă o mare binecuvântare
la prima întâlnire, s-a dăruit gratis înainte de căsătorie. (Psalmul 128:4).
Astfel de fete pentru o poșetă nouă și o pereche de Valoare unei fete creștine e
blugi, coboară standardele crezând că banii sunt mai dată de disponibilitatea de a da
importanți ca și curăția minții și a trupului. Pentru ele viață.  A fi mamă  nu e pe placul
valorile adevărate sunt pe exterior: farduri, rujuri, solare, societății azi, dar e o cinste ca Cel
machiaje, haine mulate, toate realizate cu scopul de ce e Viața să te folosească pe tine
a atrage privirea. Doar că lucrurile ieftine trebuiesc pentru a da naștere la noi vieți. Iar
împodobite și au nevoie de reclame multe (dar aceste ca să modelezi inima unor micuți e
fete nu știu acest principiu de marketing). Cine are puțin nevoie să fii tu modelată înainte de
în interior întotdeauna va pune mare preț pe exterior, că caracterul Regelui.
altceva „de preț” nu are. Valoarea unei fete e dată
Diavolul are un scop pentru care luptă enorm: să ne de Biblia ei personală. E cel mai folosit
arate că lucrurile ieftine sunt scumpe, iar pe cele scumpe obiect din poșeta ei și cel mai de preț. Și cu siguranță va
să le ieftinească ca să pară vechituri. Să le spună la „căuta” un băiat care să nu fie străin de versetele de aur
fete că „oricum te căsătorești cu el” deci poți să-i permiți ale acestei Cărți.
prietenului orice. Că „oricum veți fi împreună toată viața, Pentru toate fetele valoroase am scris aceasta.
ce să mai aștepți până la nuntă”. Pentru cele care în căminele de la facultate se luptă să
Dumnezeu ne învață însă altceva. Biblia scoate se păstreze curate. Pentru cele care nu-și dau deloc ușor
în relief fete care au marcat istoria prin ascultare de numărul de telefon. Pentru cele care nu ies în evidență și
Dumnezeu. Acsa fata lui Caleb nu s-a dat unuia cu o nu atrag privirile prin lucrurile lumii. Pentru fetele care la
mașină de ultimul răcnet, nici unuia cu mușchi sau fițe, ci facultate le găsești în sălile de la bibliotecă, învățând, nu pe
unui biruitor. Băieți care biruiesc ispitele lumii, care vin de la cluburi, banchete și petreceri. Pentru cele care luptă din
la părtașia cu Dumnezeu și uimesc prin principiile pe care greu cu curentul vremii. Pentru cele care merg la rugăciune,
le au, care nu caută fete ieftine, ci fiice de Rege. la bolnavi în vizită și pe care puțini băieți le întreabă: „Ce
Estera nu a cerut din casa împăratului decât ce a fost mai faci?” Pentru fetele acelea valoroase care se întreabă
rânduit (Estera 2:15). Dacă s-ar fi bazat pe exterior, ar fi mereu dacă chiar merită să se păstreze curate când își văd
murit împreună cu poporul evreu. Ea avea însă un interior colegele în aventuri după aventuri. Pentru fetele care în ziua
unde postul și rugăciunea erau valori inestimabile cu care nunții nu te pun pe gânduri pe tine ca slujitor, ci știi sigur că
a putut „răscumpăra” viața unei națiuni. intră în biserică curate. Pentru fetele care vor da naștere
Pregătirea pentru căsătorie nu se face cu telenovelele la viitori predicatori, misionari, cântăreți, medici creștini,
în față, nici cu starurile de la Hollywood luate ca exemplu scriitori creștini, martiri, evangheliști, băieți de valoare.
(de ieftineli) care au „n” divorțuri în spate. Nu! Fiicele Pentru fetele care vor zâmbi, nu doar în ziua nunții
Regelui se pregătesc altfel pentru căsătorie. Pentru ele în fața aparatului foto. Pentru fetele care vor merge cu
nu va conta marca telefonului, nici dacă vor locui pentru încredere în Dumnezeu înainte, știind că fiicele Lui care
început în chirie sau într-o casă cu trei etaje. Nu! Pentru se păstrează curate vor trece prin viață cu sufletul ușor și
ele va conta daca băiatul e mereu prin preajma Regelui, cu cântări de laudă în viitoarea familie.
ca să știe cum să se comporte cu o fiică a Lui. Pentru fetele pe cale de dispariție în societatea de
Valorea unei fete creștine e dată de  hărnicia  ei. azi, dar care nu vor dispărea niciodată din viziunea lui
Proverbe 31 nu e un capitol de „groază” pentru ea, ci un Dumnezeu!
capitol exemplu. În epoca fast-food, a-ți aștepta soțul cu
mâncare gătită e o raritate. Dar nu uitați că familia unită Cristi Boariu

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Copiii
plăcuţi lui
Dumnezeu
nu a fost justificată. Atunci Dumnezeu a zis lui Cain: „...dacă
faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se va ţine după
tine, dar tu să-l stăpâneşti” (Geneza 4:7). Cain nu a vegheat
să-şi învingă pornirile păcătoase şi a cedat în faţa răului. Tot
restul vieţii lui, a fost în duşmănie cu cei apropiaţi, sfârşind prin a
fi omorât de unul dintre ei. Astfel i s-a răsplătit, în timp, atitudinea avută
faţă de fratele său. Noi cu toţii suntem ispitiţi şi trebuie să luptăm împotriva
păcatului, sub orice formă s-ar manifesta: mânie, ură, răutate. Cu siguranţă

Î
Dumnezeu ne va da putere, dacă Îl vom ruga şi vom lupta să facem voia Lui.
n multe situaţii din Biblie observăm Nu lăsa gândul „nu pot” să dărâme elanul tău pentru Dumnezeu.
că Dumnezeu este interesat de Să ne amintim şi de Iosif, fiul lui Iacov, care avut de suferit pe
viaţa copiilor. Din istoria poporului nedrept din partea fraţilor săi, cărora le făcuse numai bine. El spunea
lui Dumnezeu ştim că El iubeşte copiii tatălui său vorbele rele ale fraţilor, nu din dorinţa de a-i vedea pedepsiţi,
şi are în plan să-i folosească într-o ci pentru că ştia că aceasta va fi spre binele lor. Cred că niciunul dintre
lucrare sfântă. El nu „discută” numai noi nu a experimentat o asemenea ură din partea fraţilor sau surorilor.
cu oamenii mari. Îi face plăcere să Iosif de mic a dat dovadă de un caracter ales, iar mai târziu când a ajuns
vorbească şi cu cei mici. Domnul Isus, în încercare a dovedit acelaşi caracter puternic şi nu a ţinut mânie şi
dacă ar mai fi pe pământ, iarăşi i-ar ură pe fraţii lui. Iată de ce Iosif, când a ajuns om mare, a fost folosit de
lua în braţe, pe cei mai mici dintre voi, Dumnezeu într-o mare lucrare.
iar peste ceilalţi Şi-ar pune mâinile. Ce faci când colegii de clasă glumesc cu cuvinte jignitoare sau
Dar nu depinde totul de dragostea lui murdare? Râzi şi tu împreună cu ei? Acţionezi ca acei copii care s-au
Dumnezeu pentru copii. Analizând unit la rău, strigând după Elisei şi au avut un sfârşit nedorit? Încerci să
diverse episoade biblice în care apar te retragi din mijlocul lor sau chiar încerci să-i provoci să se oprească?
copii, se observă că atitudinea lor faţă Atitudinea ta de condamnare sau de evitare a contaminării cu păcatul
de Dumnezeu şi lucrurile sfinte le-a este dovada dorinţei pentru Dumnezeu şi valorile sfinte. Să ştii că
scris destinul. Dumnezeu iubeşte copiii care vor să fie curaţi şi buni. El este interesat
Să ne amintim împreună de ceea ce fac ei şi, ca dovadă, a lăsat în Scriptură învăţături pentru
câteva întâmplări cu copii, prezentate vremea copilăriei. La adunările lui Israel, în vederea auzirii celor scrise,
în Cartea Sfântă şi să vă gândiţi cum erau chemaţi „bărbaţii, femeile (şi), copiii” (Deuteronom 31:12). Participarea
aţi acţiona dacă aţi fi puşi în asemenea la slujbele de la adunare şi învăţarea celor scrise în Biblie vă vor califica
situaţii. De exemplu, cum te comporţi pentru viaţă, pentru vremea când veţi fi oameni mari.
într-un conflict? Ce faci când eşti Haideţi cu toţii, mari şi mici, părinţi şi copii, să ne facem o verificare
provocat să te mânii pe fratele tău care atentă şi să luăm noi hotărâri de a fi plăcuţi Domnului în toate lucrurile, aşa
ţi-a luat un lucru ce îţi aparţine sau vrei cum recomanda apostolul Pavel: „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului
să fie al tău? Îţi aminteşti de primii doi şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai de
copii din lume? Cain s-a mâniat pe grabă osîndiţi-le... Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca
fratele său Abel, pentru că Dumnezeu nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi” (Efeseni 5:10-15).
privise cu plăcere spre Abel şi spre
jertfa lui, iar spre Cain şi spre jertfa lui Rozi Leahu
nu a privit cu plăcere. Mânia lui Cain

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Câți ani vrei să trăiești?
M
ergând pe străzile aglomerate ale cât va trăi fiecare, dar anii oamenilor se pot
orașului, dornic să cunoască viața de scurta sau se pot lungi, aceasta a spus chiar
oraș, Luca urmărea atent mica hartă Dumnezeu.
primită de la bunicul, pe care avea indicațiile – Chiar așa? Cum se poate ca anii cuiva
necesare pentru a ajunge la piață. Prima la să fie scurtați sau lungiți?, întrebă Luca
dreapta, a treia la stânga, după care mergi mirat.
drept înainte până la stația de tramvai, apoi – Dă-mi voie să îți mai citesc din
traversezi strada principală și în spatele Scriptură, te vei lămuri singur! – răspunse
blocurilor, este piața. Pe verso-ul hârtiei avea tânărul: „Oamenii setoşi de sânge şi de
o listă de cumpărături. Un kg de morcovi, înşelăciune nu vor ajunge nici jumătate din
2  kg de cartofi, 1 kg de roșii, țelină, mărar zilele lor!” (Psalmul 55:23); „…i-ai scurtat
și pătrunjel. Luca avea 11 ani și era convins zilele tinereţii” (Psalmul 89:45); „anii celui
că se va descurca de unul singur pentru a rău sunt scurtaţi” (Proverbe 10:27b); „...
face cumpărăturile necesare pentru familie. nu fi nici peste măsură de rău şi nu fi
Se mutase de doar trei săptămâni la oraș, fără minte: pentru ce vrei să mori înainte
împreună cu mama sa și cei cinci frățiori și de vreme?” (Eclesiastul 7:17).
locuiau la bunici. Tătăl lor murise, și acum erau – Deci să înțeleg că sunt unii oameni,
nevoiți să stea cu bunicii și să se acomodeze cărora Dumnezeu le scurtează zilele din
la noul stil de viață de la oraș. cauză că sunt prea răi?- întrebă Luca
Ajungând în piață, începu să citească lista – Da, așa este. Sau alții chiar prin
de cumpărături și să o repete în minte pentru a faptul că trăiesc în anumite păcate își
nu uita nimic. Zgomotul mare din piață îl făcea deteriorează sănătatea. De exemplu,
să nu se poată concentra. Plimbându‑se un om care fumează de la 14 ani, poate
printre rânduri, citea prețurile atent și căuta ajunge la 40 de ani bolnav de cancer la
oferta cea mai bună. Era amuzat de strigătele plămâni. – răspunse tânărul.
vânzătorilor care se întreceau în oferte. „Ofertă – Așa este, ai dreptate... dar cu lungitul zilelor cum rămâne? Asta
la roșii… ofertă la cartofi… ofertă la ceapă!” cum mai este posibil? – întrebă Luca.
„Cred că toate produsele din piață sunt la – Îți citesc tot din Biblie: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru
ofertă” – se gândea Luca. Dar în tot zgomotul ca să ţi se lungească zilele...” (Exodul 20:12); „Fiule, nu uita învăţăturile
pieței, între toate ofertele pe care le auzea, mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele
una i se păru de-a dreptul interesantă. „Ofertă şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace” (Proverbe 1:1); „Ascultă,
specială! Ofertă specială! Aici se dau zile, fiule, primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi” (Proverbe
luni și ani!” Se opri o clipă şi se uită mirat, 4:10); „Prin mine (înțelepciunea) ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări
apoi bufni în râs. Un tânăr cu fața senină, anii vieţii tale” (Proverbe 9:10-11); „Frica de Domnul lungeşte zilele”
îmbrăcat modest, îl întrebă politicos: (Proverbe 10:27a).
– Doriți zile în plus? Doriți să trăiți mai mult? – Ce promisiuni minunate, sunt valabile și pentru mine? – întrebă Luca.
– Da, răspunse Luca zâmbind, dar există – Desigur, dacă împlinești condițiile, Dumnezeu își ține promisiunile!
așa ceva de vânzare? Cum se vând, la kilogram – Aha, deci eu trebuie să o cinstesc pe mama, să o ascult, să
sau la bucată? - întrebă, aproape ironic. dobândesc înțelepciune, să am frică de Domnul, și voi trăi mai mult ca
– Desigur că există – răspunse tânărul. De bunicul – spuse Luca zâmbind.
fapt nu sunt de vânzare, dar eu pot să te învăț – Așa este, Dumnezeu promite că îți va da o viață lungă și fericită –
cum să trăiești mai mult. Totul este gratuit. aprobă tânărul.
– Aș vrea să trăiesc mai mult, dar eu știu că – Dar pe lângă toate aceste promisiuni, Dumnezeu a mai adăugat una
Dumnezeu a rânduit un număr de zile pentru pentru cei care ascultă de El, aceasta este cea mai minunată făgăduință:
fiecare om – obiectă Luca, cu o voce tristă, „Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică”
amintidu-și imediat cu durere de moartea (1 Ioan 2:25).
tatălui său. Tu cât vrei să trăiești? Vrei o viață lungă și fericită? Sau una scurtă
Atunci tânărul deschise Biblia care o avea și plină de necazuri? (Iov 14:1). Este adevărat că Iov când trecea prin
în mână și începu să citească: „Când nu eram suferință credea că viața este scurtă și plină de necazuri, dar după suferința
decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; lui a mai trăit 140 de ani și a „murit bătrân și sătul de zile” (Iov 42:16-17).
şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi
Chiar dacă ecuația zilelor multe pe pământ este cu multe necunoscute,
erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna
avem siguranța unui rezultat final binecuvântat: viața veșnică!
din ele” (Psalmul 139:16).
– Este adevărat că Dumnezeu cunoaște
toate zilele fiecărui om și El știe mai dinainte Sergiu Culda

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Cea mai bună şcoală
„Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii şi
smerenia merge înaintea slavei”
(Proverbe 15:33).

Un necredincios a cerut unui credincios să-i arate
unde-l poate vedea pe Dumnezeu. Credinciosul
a răspuns: „Arată-mi întâi unde nu se vede prezenţa lui
să mintă, să se bată sau să comită alte
păcate, iar evitarea comiterii păcatului te
face plăcut Domnului. Chiar dacă sunteţi
Dumnezeu, în acest cosmos imens şi ordonat, în natura înscrişi la diferite şcoli laice, să nu uitaţi
înteligentă din jurul nostru şi în trupul uman, care este niciodată că voi sunteţi, în primul rând,
un cosmos în miniatură”. Dar câţi dintre oameni stau să elevii celui mai mare şi bun Învăţător –
observe aceste minuni ale creaţiei. Toţi cei care îşi dau Domnul Isus Hristos şi materia voastră
seama că arta creaţiei presupune un Creator atotînţelept de bază este Biblia, această carte care
vor fi conştienţi în orice loc şi în orice moment că sunt sub cuprinde adevăruri eterne, dar care
privirea lui Dumnezeu. Conştienţa omniprezenţei divine este indicată şi în orice alt domeniu de
induce în mod natural frica de Domnul. Aceasta va face activitate al vieţii pământeşti
ca şi voi, copii, să fiţi conştienţi că de ochii părinţilor, ai Valoarea poporului lui Dumnezeu,
profesorilor sau al polițiștilor vă puteţi ascunde, dar de format din bărbaţi, femei şi copii este
ochii lui Dumnezeu niciodată. „Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l dată de această stare ce se învaţă la
văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul” (Ieremia cea mai bună şcoală: „frica de Domnul,
23:24). „Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea iată comoara Sionului” (Isaia 33:6). Este
ochilor Aceluia, cu care avem a face” (Evrei 4:13). o materie predată din primii ani de viaţă
În aceste condiţii de prezenţă divină, „frica de Domnul este şcoala şi rămâne materie de studiu pentru toată
înţelepciunii”, adică poţi să înveţi cum să te raportezi corect în orice împrejurare a viaţa: „Începutul înţelepciunii este frica de
vieţii. În primul rând vei dobândi o cunoaştere corectă despre fiinţa lui Dumnezeu, Domnul; şi ştiinţa sfinţilor, este priceperea”
voia şi lucrările Sale. Nu vei accepta teoriile evoluţioniste, care sunt cele mai mari (Proverbe 9:10). Frica de Domnul se
aberaţii născocite vreodată. Demonstraţiile cu fosile, care oferă imagini de laborator învaţă din Biblie, această carte bună şi
cu schelete configurate din trei dinţi şi alte trei oscioare, ca şi în cazul omului de de Abecedar pentru copiii care vor să fie
Jawa, sunt încercări nereuşite de găsire a verigii lipsă în lanţul evoluţiei. Dar de înţelepţi, dar şi carte de înaltă ştiinţă, nu
ce se trudesc oamenii să dovedească atât de mult faptul că nu suntem creaţi numai pentru cei de pe pământ, dar şi
de Dumnzezeu, ci am apărut la întâmplare? Motivul principal al acestei fugi pentru cei din cer (Efeseni 3:8-11).
de Dumnezeiu este dat de dorinţa omului de a nu-L asculta pe Dumnezeu La această şcoală înaltă, o disciplină
şi de nu fi responsabil înaintea unui Creator şi suveran absolut. Tocmai de bază este smerenia, căci noi oamenii în
această problemă, a păcatului şi a neprihănirii o rezolvă în mod total frica de raport cu divinitatea şi imensitatea creaţiei
Domnul. O componentă permanentă a fricii de Domnul are de-a face cu aplicarea suntem ca „o picătură de apă din vadră,
cunoaşterii lui Dumnezeu şi alegerea căilor vieţii. „Fiindcă ce se poate cunoaşte ca praful pe o cumpănă” (Isaia 40:15).
despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În Celor ce-şi însuşesc starea de smerenie,
adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se li se acordă cea mai înaltă distincţie a
văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile şcolii, primesc cel mai mare premiu, căci
făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi” (Romani 1:19-20). Stările vinovate ale „smerenia merge înaintea slavei”.
gândirii şi trăirii, în absenţa lui Dumnezeu, sunt menţionate în versetele următoare: Viaţa terestră şi viaţa eternă
„fiindcă, cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, sunt asigurate de această valoare
nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere nepreţuită de cei mai mulţi – frica
s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit” (Romani 1:21-22). de Domnul. Voi însă, dragi copii şi
Cea mai bună şcoală nu este un gimnaziu sau un colegiu cu rezultate foarte adolescenţi puteţi să vă consideraţi
bune la unele discipline, dar cu băieţi şi fete ce şi-au pierdut fecioria şi consumă fericiţi, pentru că aţi avut ocazia să fiţi
droguri pentru că nu au speranţe pentru viitor, ci este aceea la care înveţi cum să înscrişi de mici la această şcoală sfântă.
trăieşti fără să păcătuieşti, pentru că păcatul este atât de grav încât cauzează, Viitorul vostru este în siguranţă câtă
mai degrabă sau mai târziu moartea. „Iată, frica de Domnul, aceasta este vreme vă veţi ţine de această învăţătură
înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere” (Iov 28:28). „Frica de Domnul sfântă, căci „Frica de Domnul duce la
este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura... mincinoasă, iată ce viaţă şi cel ce o are, petrece noaptea
urăsc eu” (Proverbe 8:13); „Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte sătul, fără să fie cercetat de nenorocire”
de cursele morţii” (Proverbe 14:27); „Prin frica de Domnul (omul) se abate de la (Proverbe 19:23).
rău” (Proverbe 16:6). Cine este conştient de omniprezenţa divină nu-şi va permite Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Preţul lucrurilor Două feluri de comandanţi

U n om avea un băiat tare leneş. Atât de
leneş, că nu făcea nimic toată ziua,
dar ştia să ceară bani de la părinţi ca
Î n timpul unei campanii militare,
un pluton muncea la repararea
unei căi ferate distruse de
să-şi cumpere dulciuri şi jucării. Într-o zi, bombardament.
tatăl său a hotărât să-l lecuiască şi, când Câţiva soldaţi, deşi se
băiatul a venit iarăşi să-i ceară bani, i-a străduiau, nu puteau clinti
spus: „Fiule, eu ţi-aş da banii aceştia, dar mă tem că tu un stâlp greu, căzut
nu ştii să-i preţuieşti. Nu şti valoarea lor şi îi cheltuieşti peste şine. Alături,
fără rost”. „Cum să nu, tată? Ştiu foarte bine că banii se caporalul striga la
câştigă greu şi nu îi voi mai risipi”. Dar în timp ce băiatul tot ei, ocărându-i pentru
încerca să-şi convingă părintele să-i dea bancnota după neputinţa lor. Trecând
care îi scăpărau deja ochii, tatăl său a aruncat-o deodată pe acolo, un om l-a
în soba aprinsă. Băiatul a rămas locului, mut de uimire, întrebat: „De ce nu-i ajuţi
neînţelegând de ce a făcut tatăl său acest lucru. „Acum şi dumneata?” „Eu sunt
m-ai convins că nu cunoşti valoarea banilor şi nu vei mai caporal, eu supraveghez
primi de la mine nici un leu”, a spus tatăl. După câteva zile, şi comand. Ei trebuie să
în dorinţa lui de a vea bani, băiatul, s-a dus la brutarul din muncească!” Străinul nu a mai spus
colţul străzii, rugându-l să-l primească ucenic. O săptămână nimic, dar şi-a scos haina şi a început
întreagă a muncit cărând sacii cu făină, frământând coca să tragă şi el cot la cot cu soldaţii de un capăt
şi trebăluind prin brutărie. Când s-a împlinit o săptămână, al stâlpului. După scurt timp, au reuşit să elibereze
brutarul l-a plătit pentru munca depusă. Fericit nevoie şinele. Încântaţi de reuşită, soldaţii i-au mulţumit străinului
mare, băiatul s-a întors acasă. „Tată, tată – a strigat el, care, luându-şi haina să plece, i-a mai spus caporalului:
intrând val-vârtej – am câştigat şi eu bani. Uite bancnotele „Dacă va mai fi nevoie, să mă chemaţi şi altădată!” „Da?!
astea! Uite ce multe sunt şi doar eu am muncit pentru – zise în batjocură caporalul. Dar cine eşti dumneata?”
ele, nimeni nu mi le-a dat pe degeaba!” „Bravo fiule - i-a „Sunt generalul acestei divizii”.
zis tatăl - Ia dă-mi-le şi mie să văd câte sunt” După ce
le cercetă cu luare-aminte, tatăl a luat una şi a aruncat-o
imediat în foc. De data aceasta, băiatul a sărit ca ars,
băgându-şi mâinile în flăcări să scoată banii pentru care Cum facem socoteala în viață?
muncise. „Vezi fiule, de-abia acum ştii valoarea banilor. Şi
doar cine le cunoaşte valoarea ştie cu adevărat şi cum să-i
cheltuiască – îi mai spuse tatăl cu dragoste”. Î ntr-o seară, pe când mama pregătea cina, fiul de
unsprezece ani veni în bucătărie cu o foaie de hârtie în
mână. Cu un aer ciudat de oficial, copilul înmână hârtiuța
mamei, care, ștergându-și mâinile cu un prosop, citi ceea
ce era scris acolo: Pentru că am smuls buruienile din
Orgoliul grădiniță: 5 lei. Pentru că am făcut ordine în camera mea:
10 lei. Pentru că am fost să cumpăr lapte: 1 leu. Pentru

D oi soţi, pentru nişte nimicuri, s-au certat şi nu vorbeau.
Fiecare făcea pe supăratul, fiecare îl considera pe
celălalt că e vinovat şi nu voia niciunul să rupă tăcerea; mai
că am avut grijă trei după-amieze de surioara mea: 15 lei.
Pentru că am luat două calificative FB la școală: 10 lei.
Pentru că am dus în fiecare seară gunoiul: 7 lei. În total:
ales bărbatul, care se considera superior, fiind şi om de 48 lei.
afaceri. La un moment dat, bărbatul trebuia să plece într-o Mama își privi copilul în ochi, cu multă blândețe. În
călătorie de afaceri şi avea avion a doua zi dimineaţă. De mintea sa reveneau o mulțime de amintiri. Luă un creion și
obicei, când trebuia să se scoale mai de dimineaţă, îl trezea scrise pe dosul hârtiei: Pentru că te-am purtat în pântec timp
soţia, dar acum, fiind hotărât să nu rupă el tăcerea primul, de nouă luni: 0 lei Pentru toate nopțile pe care le-am petrecut
nu i-a zis soţiei să-l trezească. Totuşi avea nevoie să se veghindu-te atunci când erai bolnav: 0 lei. Pentru toate
trezească mai de dimineaţă, de aceea, fiind mai „înţelept” momentele în care te-am mângâiat atunci când erai trist: 0
(ca de obicei), a scris pe o bucată de hârtie „Te rog să mă lei. Pentru toate prilejurile în care ți-am șters lacrimile: 0 lei
trezeşti la ora 5” şi a lăsat biletul unde ştia că soţia o să-l Pentru tot ce te-am învățat zi de zi: 0 lei. Pentru mesele
găsească. În dimineaţa următoare, bărbatul se trezeşte şi de mic dejun, prânz și cină, pentru toate gustările și
vede că este ora 9 şi că a pierdut avionul. Furios, tocmai sandvișurile pe care ți le-am pregătit: 0 lei. Pentru
se pregătea să se certe iar cu soţia lui pentru că nu l-a grija pe care ți-o dau zi de zi: 0 lei. În total: 0 lei.
trezit, când, lângă pat, ce credeţi că observă: lângă hârtia Atunci când în relațiile personale și familiale începem să
pe care scrisese el seara „Te rog să mă trezeşti la ora facem socoteli, totul se duce de râpă, căci iubirea este
5”, era un bileţel pe care scria „Este ora 5. Trezeşte-te!”. gratuită sau nu este iubire.
Fără… cuvinte.

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Care-i numele femeii de serviciu Cel ce înșală

L a un examen din al doilea an de studii al
universităţii noastre de medicină, unul C u mult timp în urmă, a trăit un boier
tare bun. Într-o zi, l-a chemat la el pe
un ţăran şi i-a spus: „Uite, omule, fiindcă
dintre profesori le-a făcut tuturor o supriză,
atunci când le-a înmânat subiectele. ştiu că familia ta o duce destul de greu,
Întrebarea de la ultimul punct i-a derutat pe vreau să te ajut. Iţi dau de muncă şi te
mulţi: „Numele femeii de serviciu care face plătesc foarte bine. Vrei să lucrezi pentru mine?” „Sigur,
curat în universitate?” În mod sigur, şi-au boierule, a răspuns omul bucuros, ce trebuie să fac?”
zis mulţi, o fi vreo glumă a profesorului. O „Să‑mi construieşti o casă, la marginea pădurii”. Ţăranul a
văzuseră de multe ori pe femeia de serviciu. plecat bucuros şi, chiar din acea zi, s-a apucat de treabă.
Era înaltă, cu părul cărunt şi să fi tot avut în Boierul îi dădea bani pentru tot ce trebuia să cumpere.
jur de cincizeci de ani. Dar, cum era să-i ştie Însă omul ce şi-a spus? „E, şi aşa nu mă vede, ce-ar fi să-l
numele? înşel? Şi, în loc să facă totul aşa cum ar fi trebuit, a început
Înainte să se fi terminat examenul totuşi, să cumpere lucruri ieftine şi proaste şi să cheltuiască banii
unul dintre studenţi a întrebat pe profesor ce îi rămâneau. Când a terminat, casa arăta tare frumos
dacă ultimul subiect conta la nota finală a pe dinafară, dar ţăranul ştia că n-o făcuse bine şi că,
examenului. „Fără îndoială că da”, răspunse destul de repede, ea se va strica. Când i-a arătat casa
profesorul. „De-a lungul carierelor voastre, veţi boierului, acesta i-a spus: „Fiindcă ştiu că tu şi familia ta
cunoaşte o mulţime de persoane. Toate sunt locuiţi într-o cocioabă mică, îţi fac cadou această casă. De
importante. Toate merită atenţia şi îngrijirea voastră, chiar aceea te‑am lăsat pe tine să o construieşti şi ţi-am spus
dacă ele vi se adresează doar cu un simplu «bună ziua!» acum, la sfârşit, tocmai pentru ca bucuria voastră să fie
După examen toţi studenţii au descoperit că numele ei era mai mare”.
Maria. Acum şi-a dat seama omul de greşeala sa. A vrut să-l
înşele pe boier şi, de fapt, s-a înşelat pe el. Dacă ar fi fost
cinstit şi-ar fi făcut un bine lui şi familiei sale. Acum, însă,
părerile de rău nu mai puteau îndrepta nimic. În sinea lui,
Aruncă averea și salvează un copil omul s-a jurat să nu mai înşele niciodată pe nimeni.
După cum ne purtăm noi cu aproapele, aşa se va purta

O dată, se înapoia din California în Italia un vapor, pe
care se afla și un muncitor. Acesta plecase de douăzeci
de ani în California, lucrase în minele de aur și câștigase
Dumnezeu cu noi.

o mare avere. Cu mulți galbeni lucitori, venea acasă să
trăiască mai ușor. Vaporul ajunsese în strâmtoarea Siciliei
și aici, din pricina unei furtuni, se izbi de o stâncă și se
sfărâmă.
– Bărcile de salvare! tuna căpitanul vaporului.
– Întâi femeile și copii, apoi bărbații, și în urmă marinarii!
strigă secundul.
Era o spaimă de nedescris: țipete, strigături,
vaiete și un vălmășag de nu se mai deosebea nimic.
Muncitorul, care era bun înnotător, se coborâse în cabină
să-și ia banii. A umplut o lădiță, a legat-o în spate și a ieșit
pe punte. Nu mai era nimeni. Vasul se înclina cu viteză
și era cât pe ce să fie înghițit de valuri. Deodată, auzi
țipetele unei fetițe. Era o fetiță cam de vreo zece anișori,
care adormise și pe care părinții, în zăpăceala aceea, o
rătăciseră. De la vapor la mal era o distanță bună. Omul
gândi repede: „Dacă iau fetița și lada, n-am să pot ajunge”.
O luptă grea se dădu în el. Deodată, lăsă lada, luă fetița
în spinare și se aruncă în valurile mării. Pe mal mai erau
patru fericiți: părinții care-și vedeau fetița, care scăpase
cu viață, și el, care făcuse fapta vieții sale. Astfel bucuria
pusă de Dumnezeu în sufletul său i-a schimbat viața.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Număr de lovituri admi­ 1. Despre cine este scris că a găsit izvoarele calde în
ni­strate la o pedeapsă pustiu, când păștea măgarii tatălui său?
corporală în Israel: 2. În timpul cărui împărat poporul a prădat trei zile pe
Patruzeci fără una – popor, Samaria, vrăjmași pentru că a fost multă pradă?
furtuna, Purim, certurile, pizma, preot, Mical, 3. În ce războaie vrăjmașii au fost nimiciți fără ca
Filimon, Ţofar, tălmăcire, Hadarezer, păcatul, poporul lui Dumnezeu să se lupte?
bucuria, Abner, Eliaşib. 4. Cum se numea împăratul despre care stă scris că a
avut mari dureri în ultimii ani ai vieții?
Vestea bună a mântuirii: Evanghelia
– Eurachilon, vrăjitor, Anania, Nahor, Gaza, Hiel, 5. Despre cine a spus Domnul oștirilor: „Voi face din
Eliab, Lisias, Iehoiada, Armaghedon. el un culcuș de arici și o mlaștină și îl voi mătura cu
mătura nimicirii”?
Răspunsuri la întrebările din 6. Cine este cel ce a spus Domnului că nu este decât
numărul anterior: praf și cenușă?
1. Băiatul egiptean (1 Samuel 30:12,13)
7. Cine sunt cei șapte bărbați care au început cu
2. Solomon devine împărat (1 Împărați 1:40)
3. Iș-Boșet (2 Samuel 3:11) Dumnezeu dar au sfârșit fără Dumnezeu?
4. Bătălia de la iazul din Gabaon (2 Samuel 8. Cine este cel ce și-a dorit să fie cântărit de
2:13-16) Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană?
5. Struțoaica (Iov 39:17) 9. Despre cine este scris că după ce a îngenuncheat
6. Ozia (2 Cronici 26:10)
și s-a rugat, a fost sărutat de oameni care aveau
7. Împăratul Babilonului (Isaia 14:11)
8. Hulda (2 Cronici 34:22) lacrimi în ochi?
10. Fiii lui Iuda (2 Cronici 25:12) 10. Ce oamenii răi au fost vânduți de alții mai răi decât ei?

Premii: Kovacs Debora, Mandici Cristina – Anișoara, Moisiuc Adi, Moisiuc Iliuță, Moisiuc
Tamara, Muraru Lorena, Muraru Manuela, Rusu Adriana, Toma Ligia, Tomuș Elisabeta.

(continuarea din pagina 9) binecuvântează cu fericire familiile unde există o înţelegere

Ioan Botezătorul bună şi pedepseşte familiile unde părinţii nu‑şi învaţă copii
şi nu dau exemplu de o viaţă sfântă, dar şi copii care nu‑şi
cinstesc părinţii. Familiile pot aduce prosperitatea sau

3. Mesajul lui Dumnezeu pentru oameni are în vedere
în prim plan viaţa de familie. Prima instituţie creată
de Dumnezeu a fost familia. Aici ne naştem şi familia ne
ruinarea unei ţări.
La voi în familie ce atmosferă este? Una bună care
prevesteşte binecuvântarea sau una rea, aducătoare de
îngroapă, atunci când murim, dar ce este mai important blestem. Faceţi cel puţin ce ţine de voi. Respectaţi-vă
este starea spirituală evidenţiată prin relaţiile dintre membrii părinţii şi nu uitaţi sfatul pe care l-a dat Iosif fraţilor lui:,„Să
familiei. În acest scop, profeţia despre Ioan Botezătorul nu vă certaţi” (Geneza 45:24), sfat venit din partea unuia
anunţa: „El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima care ori unde mergea era binecuvântat, iar fraţii lui, pentru
copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, că se purtaseră urât cu el, au ajuns în lipsă.
să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:6). Dacă aşezăm Fiţi binecuvântaţi!
acest mesaj lângă enunţul poruncii a cincea, referitoare
la cinstirea părinţilor, înţelegem foarte clar că Dumnezeu Predicatorul

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 31.05.2015
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7, 8 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Subiectivitatea Obiectivitatea
Cine afirmă că poate judeca cu dreptate Obiectivitate pură înseamnă justiţie pentru orice,
contemporanii este subiectiv cu siguranţă, aceasta de aceea Dumnezeu judecă gândurile, vorbele şi
este una din lecţiile care ne învaţă istoria. faptele.

Unele lucruri sunt bune pentru cel ce le are, Dacă vrei să cunoşti bine un lucru nu te
pentru că ştie cum să se folosească de ele, mulţumi cu mărturia propriilor ochi, acceptă şi
dar aceasta nu înseamnă că sunt perfecte. observaţiile altora.

Este foarte greu să judeci din alt punct de Ferice de omul care a acceptat să iasă din sine
vedere, foarte diferit din poziţia în care te afli însuşi şi să se privească din exterior,
aşa cum îl vede Dumnezeu, el are şansa să nu
Adesea pe lângă o realitate pe care o declarăm mai rămână acelaşi.
public, păstrăm în inimă o alta, mult mai aproape
de adevărata realitate. Este o nobilă însuşire să recunoşti meritele
oricui, chiar ale duşmanului şi aceasta în orice
Când fiecare privim lucrurile sub diferite aspecte împrejurare.
nu este de mirare că nu le vedem toţi la fel.
Să nu judecăm lucrurile în funcţie de legăturile
Cine vorbeşte despre sine nu spune niciodată lor tainice, ci noi înşine şi nici acţiunile altora
tot ce ştie, atunci de ce ai face-o când vorbești după plăcerea sau mâhnirea care ne-o provoacă.
despre alţii?
Să nu apreciem pe alţii pe temeiul asemănărilor
De regulă, omul crede că nu greşeşte atât de pe care le au cu noi înşine, ci să fim conştienţi
mult cât i se îngăduie, iată cât de iertători că asemănarea cu Dumnezeu este ţinta la care
suntem cu noi înşine. trebuie să ajungem cu toţi.

Adesea punctul de vedere al unuia împiedică Dacă stai să judeci cu dreptate faptele tale, se
punctele de vedere ale celorlalţi. găsesc aproape întotdeauna lipsuri,
iată de ce avem nevoie de harul lui Dumnezeu.
De multe ori greşim atunci când vorbim despre
alţii, căci pe unii îi îmfrumuseţăm cu simpatiile Dacă ştiu că am greşit lucrul care a ieşit din
noastre, iar pe alţii îi urâţim cu antipatiile noastre. mâinile mele, nicio laudă nu mă poate împlini; la
fel este şi cu vorbele.

„Tu zici: «Felul meu de a vedea este drept»” A urmări numai adevărul şi a-l dovedi,
(Iov 11:4). aceasta este toată obiectivitatea.

„Dar celor ce judecă drept le merge bine şi o mare
binecuvântare vine peste ei”
(Proverbe 24:25).

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Păianjenul
„Păianjenul îl poţi prinde cu
mâinile şi se găseşte totuşi în
casele împăraţilor”
(Proverbe 30:28)

Nu sunt întocmai plăcuți, din contră, uneori produc hrănește cu insecte și broaște. În ciuda aparențelor, veninul
spaimă și chiar dezgust, dar păianjenii sunt și ei creați de său nu este fatal pentru om, însă mușcătura lui este foarte
Dumnezeu. M-am întrebat adesea, de ce a creat Dumnezeu dureroasă. Majoritatea păianjenilor se hrănesc cu insecte,
unele animale, parcă nu le găseam scopul și rostul în lumea însă sunt și păianjeni „vegetarieni”, consumând hrană
aceasta. Studiindu-le, am observat că sunt create atât erbivoră sau uneori nectarul plantelor. Cercetările indică
pentru a ne fi de ajutor în viața de zi cu zi, cât și pentru a faptul că acești păianjeni trăiesc mai mult, în comparație
ne da unele lecții de viață. Vă îndemn să citiți cu atenție cu păianjenii carnivori.
aceste informații despre păianjen și la final să vă gândiți ce Există câteva specii de păianjeni care trăiesc în colonii,
lecții putem învăța de la el. până la câteva mii de indivizi. Aceștia țes împreună pânza
Majoritatea știu despre păianjen că este o insectă. și rezistența ei este similară cu cea a nailonului. Deși are
De fapt, el nu este o insectă, ci face parte din familia opt ochi, văzul este foarte slab, iar auzul inexistent, la
arahnidelor (împreună cu scorpionii, căpușele și altele). majoritatea speciilor. El însă simte puternic vibrațiile pe care
Putem face diferența după faptul că insectele au trei le produce o insectă, atunci când se prinde în pânza sa.
perechi de picioare, iar arahnidele au patru perechi. În Păianjenii sunt și de ajutor oamenilor. Pe lângă faptul
întreaga lume există peste 30.000 de specii de păianjeni. că unele specii de păianjeni preferă țânțarii, ceea ce ne
Un lucru foarte interesant este pânza pe care o țese îmbucură pe majoritatea, unii oameni consideră un deliciu
păianjenul. În interiorul corpului el produce un lichid, pe să aibă păianjeni gătiți la masă (în Cambodgia,Venezuela și
care îl elimină și în contact cu aerul se transformă într-un fel India). De asemenea, ne ajută și cu veninul lor, care este un
de mătasă și din această mătasă păianjenul își țese pânza. bun leac pentru unele boli.
Putem spune că pânza păianjenului este și casa și cămara sa. Păianjenul are o viață organizată. Nu se plimbă fără
Acesta își țese cu măiestrie pânza, după care se ascunde și rost, ci din contră, când nu este în căutarea hranei sau nu
așteaptă ca o insectă să cadă în pânza sa. Datorită faptului țese, acesta stă nemișcat, pentru a economisi energia. În
că pânza este lipicioasă, insectele nu pot scăpa prea ușor, timpul zilei țese și caută hrană, iar noaptea mănâncă pânza,
însă datorită uleiului cu care este acoperit păianjenul, pentru ca ziua să o țeasă înapoi.
acesta nu rămâne niciodată prins în pânza sa. Unii păianjeni Interesant cum, păianjenul deși este mic, neînsemnat,
păstrează legătura cu pânza printr-un fir de mătase, iar face lucruri mari. El țese maiestuos pânza pe care o
când insecta este prinsă în pânza sa, el simte vibrațiile prin folosește ca și casă și cămară. V-am zis mai sus că putem
acest fir de mătase. Păianjenul se grăbește să țeasă pânză învăța unele lecții de la păianjen. Iată o primă lecție: poți
în jurul insectei și după ce aceasta e înfășurată în pânză, îi face și tu lucruri mari. Poate cei din jur te consideră mic,
inserează un lichid care dizolvă interiorul insectei, până se poate alții nu îți dau prea multă importanță. Lucrul cel mai
transformă într-o soluție moale, iar păianjenul o soarbe ca important este să fii mare în ochii lui Dumnezeu. Cum poți
pe o supă. Alții pur și simplu țes pânza, după care merg la să ajungi în această stare? Ascultând în toate de Cuvântul
treaba lor. Mai târziu se întorc să vadă dacă au prins ceva Său și împlinindu-L. Tot păianjenul ne învață să ne folosim
pentru masă. Alți păianjeni stau răbdători în centrul pânzei, timpul și resursele cu chibzuință. El nici măcar energia nu
așteptând hrana. o irosește. Tot ce ai este primit din mâna lui Dumnezeu,
Deși mușcăturile păianjenilor pot fi extrem de dureroase folosește-le cu înțelepciune. Preţuieşte timpul de părtăşie
pentru om, foarte puțini păianjeni au venin mortal. Printre cu Dumnezeu, acesta cu siguranţă este un timp câştigat
aceștia se numără văduva neagră, (i se trage numele din pentru care vei primi rasplată.
faptul că își mănâncă partenerii de viață) și păianjenul „Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie
cu cruce. Cel mai mare păianjen din întreaga lume are găsit credincios în lucrul încredinţat lui” (1 Corinteni 4:2)
dimensiunea de 25-30 cm, este numit Goliat sau „mâncătorul
de păsări”, deși meniul principal nu sunt păsările. Se Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”