You are on page 1of 9

Masusing Banghay sa Fillipino

(Pamaraang Pasaklaw)

I. Mga Layunin:

Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. natutukoy kung ang panghalip na panao ay palagyo o paari;


2. naipakikita ang kahalagahan ng mga panghalip na panaong palagyo at paari ayon sa
gamit;
3. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga panghalip na panaong palagyo at paari.

II. Paksang-Aralin:
Paksa: Panghalip na panao at ang mga uri nito;
Sanggunian: Bagong Edisyon, Tanglaw 4 p. 142-144;
Kagamitan: Panturong biswal, mga larawan at chalk;
Estratehiya: Pasaklaw na paraan

III. Pamamaraan:

Gawain ng Guro Gawain ng Mag -aaral


A. Paunang Gawain
Panalangin
Magsitayo ang lahat para sa panalangin.

(Magtatawag ang guro ng isang mag-


aaral upang pangunahan ang panalangin)

Panginoon, maraming salamat po sa araw


na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, naway
gabayan mo po kami sa mga gawain na
aming gagawin sa araw na ito. Sana po
gabayan niyo rin ang aming mga guro na
siyang mag tuturo sa amin. Amen.

Pagbati
Magandang-araw mga bata!
Magandang-araw Ginoong Daniel!
Pagsasaayos ng silid-aralan
Pag tetsek ng liban at hindi liban

Bago kayo umupo pakipulot ang mga kalat


na nasa ilalim ng inyong mga lamesa at
paki-ayos ang inyong mga upuan.
(Magpupulot ng kalat ang mga mag-aaral
at aayusin ang kanilang mga upuan)
Maari na kayong maupo.

Mayroon bang lumiban sa klase ngayong


araw?
Wala po Gg. Daniel
B. Pagsasanay
Piliin ang angkop na salita na naa-ayon sa
larawan upang mabuo ang pangungusap.

Ako Akin Tayo


amin Ikaw

(Inaasahang Sagot)

1. ________ ay mabait na bata.


1. Ako ay mabait na bata.

2. _________ ay mga Pilipino.


2. Tayo ay mga Pilipino.

3. _________ ay aking kaibigan.


3. Ikaw ay aking kaibigan.

4. ________ ang lapis na ito.


4. Akin ang lapis na ito.

5. Sa __________ ang bahay na ito.


5. Sa amin ang bahay na ito.

C. Balik-Aral: Paksa at Panaguri

Ano ang dalawang bahagi ng


pangungusap?
(Magtatawag ng isang mag-aaral ang
guro)
Ang pangungusap ay binubuo ng paksa at
panaguri.

Pakibasa ang pangungusap sa pisara.


(Magtatawag ng isang mag-aaral ang
guro)
Ang guro ay isang bayani.
Ano ang paksa sa pangungusap?
(Magtatawag ng isang mag-aaral ang
guro)
Ang paksa ay ang guro.

Ano ang panaguri sa pangunugsap?


(Magtatawag ng isang mag-aaral ang
guro)
Ang panaguri sa pangungusap ay ay isang
bayani.

Ano ang kahulugan ng paksa?


(Magtatawag ng isang mag-aaral ang
guro)
Ang paksa ay ang pinag-uusapan sa loob ng
pangungusap.

Ano ang kahulugan ng panaguri?


(Magtatawag ng isang mag-aaral ang
guro)
Ang panaguri ay ang tumutukoy o
naglalarawan sa paksa.

Magaling!
D. Panlinang na Gawain
Pagganyak:
Magsitayo ang lahat at humanap ng
kapareha at umawit tayo sa saliw ng
awiting, Ako, Ikaw, Tayo isang komunidad.

Ako, ako, ako'y isang komunidad (3x)


Ako'y isang komunidad.
La la la
Sumayaw-sayaw at umindak-indak
Sumayaw-sayaw katulad ng dagat
Sumayaw-sayaw at umindak-indak
Sumayaw-sayaw katulad ng dagat
(Ulitin ang awit. Palitan ang ako ng ikaw....
at tayo)

Ako, ako, ako'y isang komunidad (3x)


Ako'y isang komunidad.
La la la
Sumayaw-sayaw at umindak-indak
Sumayaw-sayaw katulad ng dagat
Sumayaw-sayaw at umindak-indak
Sumayaw-sayaw katulad ng dagat
(Ulitin ang awit. Palitan ang ako ng
ikaw.... at tayo)
Magaling! Maari na kayong magsiupong
lahat.

Pagganyak na Tanong:
Basahin ang pagganyak na tanong sa
pisara.

(Magtatawag ang guro ng isang mag-


aaral)
Ano ang panghalip na panao?
Ano ang dalawang uri ng panaghalip na
panao?
E. Paglalahad
Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol
sa panghalip na panao at ang dalawang uri
nito.

Pakibasa ang kahulugan ng Panghalip na


panao.

(Magtatawag ang guro ng isang mag-


aaral)
Ang mga panghalip na panao ay pamalit o
panghalili sa mga pangalan ng tao.
Tama! ang panghalip panao ay
pamalit o panghalili sa pangalan ng
tao at mayroon itong dalawang uri.
Ang palagyo at paari.

Pakibasa sa pisara ang kahulugan ng


panghalip na panaong palagyo.

(Magtatawag ang guro ng isang


mag-aaral)
Ang panghalip na panaong palagyo ay mga
panghalip na ginagamit na simuno o
panaguri.
Samantala ano naman ang kahulugan
ng panghalip na panaong paari?

Pakibasa ang kahulugan nito sa


Pisara.

(Magtatawag ang guro ng isang


mag-aaral)
Ang panghalip panaong paari ay mga
panaghalip na ginagamit upang ipakilala ang
pagmamay-ari.
Magaling!

May tatlong panauhan


ang pang halip na panao. Nagsasabi
ito kung sino ang taong kinakatawan
ng mga ito. Tinatawag itong una,
ikalawa at ikatlong panauhan.

Tignan sa talahanayan ang mga


panauhan ng panghalip ng panaong
palagyo.

Panauhan Isahan Dalawahan Maramihan

Unang ako kata, kita tayo


Panauhan
Ikalawang Ikaw, kayo
Panauhan ka
Ikatlong siya sila
Panauhan

Basahin ang unang halimbawa ng


panghalip na panaong palagyo na may
unang panauhan.

(Magtatawag ang guro ng isang


mag-aaral)
1. Ako ay isang Pilipino.
Ako ay isang Pilipino. Ako ang
gagamiting salita kapag ang
taong tinutukoy ay ang iyong sarili.

Basahin ang unang halimbawa ng


panghalip na panaong palagyo na may
ikalawang panauhan.

(Magtatawag ang guro ng isang


mag-aaral)
2. Ikaw din ay isang mamamayang
Pilipino.
Ikaw ay ginagamit naman sa pagtukoy sa
iyong kausap.

Basahin ang unang halimbawa ng


panghalip na panaong palagyo na may
ikatlong panauhan.

(Magtatawag ang guro ng isang


mag-aaral)
3. Sila ang mga bagong guro ng
paaralang ito.
Sila ang mga bagong guro ng
paaralang ito. Ginagamit ang salitang
sila kapag ang tinutukoy ay ang mga
taong pinaguusapan.

Magbigay pa ng mga halimbawang


pangungusap gamit ang mga salitang
panghalip na panaong palagyo na
mayroong ibat-ibang panauhan at isulat
sa pisara.

(Magtatawag ang guro ng ilang (inaasahang sagot)


mag-aaral)
Ikaw ba ay may matuwid at maitim
na buhok?
Kayo ay Pilipino kung ang isa o
parehong magulang mo ay Pilipino.

Mahuhusay!

Sa ating pagpapatuloy, tignan


naman natin sa talahanayan ang mga
panauhan ng panghalip na panaong
paari.

Panauhan Isahan Dalawahan Maramihan

Unang akin, atin, natin


Panauhan ko amin,namin
Ikalawang iyo, kanita, kita Inyo, ninyo
Panauhan mo
Ikatlong kanya, kanila, nila
Panauhan niya

Basahin ang unang halimbawa ng


panghalip na panaong paari na may
unang panauhan.

(Magtatawag ang guro ng isang


mag-aaral)

Magaling! 1. Akin ang bag na ito.

Ginagamit ang salitang akin kapag ang


bagay na iyong tinutukoy ay sa iyo.

Basahin ang ikalawang halimbawa ng


panghalip na panaong paari na may
ikalawang panauhan.

(Magtatawag ang guro ng isang


mag-aaral)

2. Ang damit mo ay nalabhan na.


Ginagamit ang salitang mo kapag ang
bagay na tinutukoy ay sa iyong kausap.

Basahin ang ikatlong halimbawa ng


panghalip na panaong paari na may
ikatlong panauhan.

(Magtatawag ang guro ng isang


mag-aaral)
3. Kanya itong panyo.
Ginagamit naman ang salitang
kanya, Kapag ang bagay na tinutukoy
Ay sa ibang tao.

Ngayon, Magbigay ng mga halimbawang


pangungusap gamit ang mga
salitang panghalip na panaong paari
na mayroong ibat-ibang panauhan
at isulat sa pisara.

(Magtatawag ang guro ng ilang (inaasahang sagot)


mag-aaral)
Akin ang kwadernong pula.
Kanya naman ang kwadernong
kahel.
Pagpapalawak ng Kaalaman

Pangkatin ang klase sa dalawa. Ang unang


grupo ay gagawa ng mga tatlong
pangungusap gamit ang panghalip na
panaong palagyo at ang kabilang pangkat
naman ay gagawa ng tatlong pangungusap
gamit ang panghalip na panaong paari.
Isusulat ang sagot sa kartolina na aking
ibibigay. Isang miyembro ng bawat
pangkat ang magpi-presenta sa harapan
upang basahin ito. (Inaasahang sagot)
Unang pangkat
1. Mamamayan ka ng bansa kahit
nakatira ka sa Luzon, Visayas o
Mindanao.
2. Tayong lahat ay nga Pilipino, kahit
ibat-iba ang anyo.
3. Kata ay dapat magpasalamat sa
maykapal

Ikalawang pangkat
1. Ang mga taong unang dumating sa
Pilipinas ay mga ninuno rin ninyo.
2. Kanya ang mga lapis na nasa ibabaw
ng lamesa
3. Sa iyo ang sapatos na ito.

Paglalahat:
Ano ang panghalip na panao?
Ang mga panghalip na panao ay pamalit o
panghalili sa mga pangalan ng tao.
Ano ang dalawang uri nito?
Ang panghalip na panaong palagyo ay mga
panghalip na ginagamit na simuno o
panaguri.

Ang panghalip panaong paari ay mga


panaghalip na ginagamit upang ipakilala ang
pagmamay-ari.

Pagpapahalaga:
Bakit natin kailangan pag-aralan ang
panghalip na panao at ang ibat-ibang uri
nito? (Ang mga mag-aaral ay may ibat-ibang
sagot)
Mahalaga ito upang magamit natin ang mga
angkop na salita sa angkop nitong pag-
gamit.
Naintindihan niyo ba ang aralin natin sa
araw na ito?
(inaasahang sagot)
Opo Binibining. Epiz!
Wala ba kayong mga tanong?
Wala po Bnb. Epiz!
IV. Pagtataya
Kumuha ng isang buong pirasong papel at
sagutan ang mga sumusunod na tanong.

A. Bilugan ang mga panghalip na ginamit


sa mga pangungusap. Isulat sa kahon
kung ito ay palagyo o paari.

1. Iba-iba ang anyo nating mga


Pilipino dahil sa ibat-ibang anyo ng
ating mga ninuno.
2. Ang mga pilipinong tulad ko ay
may kayumangging balat.
3. 3. Ikaw bay may matuwid at maitim
na buhok?
4. Ang ating taas ay katamtaman
lamang tulad ng ating mga ninuno.
5. Silang mga Malay ang
pinagkukunan ng maitim na mata
ng mga Pilipino.

B. Salungguhitan ang panghalip na dapat


gamitin upang mabuo ang diwa ng
mga pangungusap.
1. Naniniwala (mo, ka, ninyo) ba na mas
maganda at matitibay ang mga
produktong imported?
2. Ibig (mo, ko, kita) rin ba ng
mamulamulang buhok, matangos na
ilong at maputing balat?
3. (Ako, Natin, Kanya) ay nakapapansin
nakakaunti pa rin ang tumatangkilik ng
mga bagay na sariling atin.
4. Mas ibig kasi (inyo, amin, natin) ng
mga kagamitan at pagkaing gawa ng
ibang bansa.
5. Maging sa pananamit, anyo, at wika ay
ginagaya (ka, ninyo, kanya) ang mga
dayuhan. (Inaasahang sagot sa Tanong A)
1. Paari,nating
2. Paari,ko
3. Palagyo,ikaw
4. Paari,atin
5. Palagyo,silang

(Inaasahang sagot sa Tanong B)


1. Ka
2. Mo
3. Ako
4. Natin
5. ninyo

V. Takdang-Aralin
Magsulat ng tig-limang (5) pangungusap gamit ang panghalip na panaong palagyo at
paari.