Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya

perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di

(Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. bahkan islam mementingkan akhlak. namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)".Ahmad.darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. berupaya menelaah dan mempelajarinya.´ (HR. dan lain-lain. rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini. seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak. bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya.45 dan beliau menshahihkannya).´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti akhlak seorang hamba. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam. ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam. Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. . Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan.

belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR. Bukhari dan Muslim). Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535). Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam. dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali). ia berkata: hadits hasan. tahqiq Rabbah dan Daqqaq).´ (HR.´ (HR Tirmidzi. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik.´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. dishahihkan Al Bani.Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga.627. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar.Bukhari dan Muslim). Abu Daud dan Ahmad. Lihat Riyadus Sholihin no.´ (HR. Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya. sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. .

dalam semua masalah termasuk akhlak. Menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan.w. Karena boleh jadi. dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya.Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban."(H.R. Manusia yang berakhlak mulia.a. berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan. Maha Tahu dengan keluasan ilmuNya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. Tirmidzi dengan sanad hasan.Ahmad) Akhlak ataupun budipekerti memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. AKHLAK YANG MULIA Oleh Syed Hasan Alatas Nabi s. Allah sebagai Pembuat syari¶at ini.´ (HR. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at. Wallahu Ta¶ala a¶lam. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya.bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budipekerti yang mulia. dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu syahwat syaitoniah. Manusia yang berakhlak mulia. bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. Akhlak yang baik akan membedakan antara manusia dengan hewan. Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. suka tolong menolong sesama insan dan makhluk . kerakusan dan kezaliman.

ialah yang paling baik akhlaknya.Yang kecil hormat kepada yang tua. Mereka senang berkorban untuk kepentingan ersama. menjual marwah diri dan keluarga. mereka sanggup melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya.w. mematuhi janji. KETINGGIAN AKHLAK ASAS KETEGUHAN IMAN ( 7 APRIL 2006M / 8 RABIULAWWAL 1427H ) .yang tua kasih kepada yang kecil. senang kepada kebenaran dan keadilan. maka Ummat itu akan mudah binasa. malah dengan tidak segan silu lagi dia menjual Agama dan Negaranya. Mereka sanggup berbohong.a.Ahmad) Manusia yang paling baik akhlaknya ialah junjungan kita Nabi s.R."(H. akan tetapi jika budi pekertinya telah binasa. Nabi s.Manusia yang memiliki budi pekerti yang mulia.w. yang akan membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Manusia yang tidak punya akhlak. Allah berfirman yang maksudnya: "Sesungguhnya engkau (Muhammad). "Sesuatu Ummat bagaimanapun hebat Kekuatan dan Kekayaan yang dimilikinya. benar-benar berbudi pekerti yang agung.bersabda yang bermaksud: "Orang Mukmin yang paling sempurna imannya. toleransi. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke darjat yang tinggi dan mulia. Akhlak yang buruk akan membinasakan seseorang insan dan juga akan membinasakan ummat manusia.a. membuat fitnah. lapang dada dan tenang dalam menghadapi segala halangan dan rintangan. senang melakukan perbuatan yang tercela.lainnya. Senang melakukan kekacauan. sehingga budi pekerti beliau tercantum dalam al-Quran.

t dengan melaksanakan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. . kemaksiatan.. kekejian dan seumpamanya kerana ia merupakan satu tegahan yang nyata. Dan ketahuilah bahawa orangorang yang bertakwa itu. sama sekali kita tidak dibenarkan melakukan sebarang kemungkaran. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah s. pasti mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat ..w. Oleh itu. .t. Hadirin Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Islam telah mengingatkan kepada umatnya mengenai pentingnya memelihara akhlak dan mengamalkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian kita dan sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah s. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah .w. membar Jumaat pada hari ini akan memperkatakan ketinggian akhlak asas keteguhan iman . .

w. kita akan menyambut hari bersejarah memperingati lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad s.Alhamdullilah.a.w. dalam Al-Quran surah al-Anbiyaa¶ ayat 107 iaitu : Maksudnya : " Dan tidaklah kami mengutuskan engkau( wahai Muhammad) melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam " . Ini dijelaskan oleh Allah s. bahkan dengan kaum kafir juga Baginda sering menunjukkan akhlak mulia ini . jiran tetangga. Ummul Mu¶minin Saidatina Aisyah .t.a. sahabat handai.t.a.w dipilh oleh Allah s.t. pada tanggal 11 April 2006 bersamaan dengan 12 Rabiulawwal yang akan datang. untuk membawa misi kesejahteraan ini kepada semua umat di dunia ? dan bagaimana baginda berjaya di dalam misi ini ? . Bahkan keimanan kepada Baginda adalah termasuk dalam kesempurnaan rukun iman . Salah satu kunci kejayaan Rasulullah s.w.w dalam menyampaikan risalah dakwah ialah dengan memiliki ketinggian akhlak dan mengamalkan dalam kehidupan Baginda seperti hubungan dengan keluarga. yang diutuskan untuk membawa kerahmatan kepada seluruh umat di dunia sehingga akhir zaman.w. Semua umat Islam diseluruh dunia mengakui dan mempercayai bahawa Nabi Muhammad s.w adalah utusan Allah s. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Mengapa Rasulullah s.a.

juga dirakamkan oleh Allah s. mengenai akhlak Baginda s.t. ke atas kekasihnya Rasul utusan terakhir junjungan mulia Nabi Muhammad s. pengakuan dan tingkah laku Baginda mengandungi hikmat dan sebagai huraian kepada prinsip-prinsip yang .a. pernah ditanya.a. sebagai penghulu kepada sekalian Nabi dan Rasul .t. perbuatan.w.a. Dan kita umat Islam turut menumpang keistimewaan Baginda. kerana Allah menjadikan umat Muhammad sebagai umat terbaik diantara umat Nabi dan Rasul terdahulu . Para ulama menyatakan bahawa Baginda tercipta di dalam keaslian fitrahnya melalui tarbiah Ilahaiyat.w. Keistimewaan yang tiada taranya menjadikan Baginda dipilh dan dilantik oleh Allah s.w. Saudara Kaum Muslimim Yang Dirahmati Allah Sekalian Akhlak dan sirah perjalanan yang ditunjukkan oleh Rasul s.a. Dan ini adalah anugerah Allah s. maka Saidatina Aisyah menjawab dengan katanya : ßóÇäó ÎõáõõÞõåõ ÇáúÞõÑúÁóÇä Maksudnya : ( akhlak Baginda adalah Al-Quran ) .a.w.w adalah sebagai contoh teladan yang dapat mendidik diri dan peribadi Muslim agar sentiasa beriman dan bertakwa.t di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi : Maksudnya : " Dan bahawa sesungguhnya engkau ( wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat mulia ´ . Ini kerana setiap perkataan. Gambaran ketinggian akhlak Baginda s.w.w.r.

terkandung didalam Al-Quran . dan lebih dasyat lagi pengaruh Black Metal.a. tidak akan terpesong atau tersasar dari landasan agama dan tuntutan syariat . naik berang dan hendak memukul Badawi tadi . telah mempengaruhi cara kehidupan seperti percakapan. Kesah tauladan seorang Badawi membuang air kecil di dalam masjid. seluruh kawasan masjid akan terkena najis air kencingnya . Sejarah mencatatkan bahawa akhlak Rasulullah s. contohnya. lalu beliau pun menyatakan hasratnya untuk memeluk Islam . . Rasulullah s. dan apa yang lebih membimbangkan terdapat segelintir masyarakat yang mula terpengaruh dan terjebak dengan aliran Islam liberal. apakah yang akan terjadi jika mereka mengejar dan memukul Badawi itu semasa sedang membuang air kecil . maka sudah tentu.w adalah modal utama yang dapat menarik minat golongan bukan Islam kepada Islam . begitu banyak budaya luar dan fahaman atau idealogi yang tidak sehat. dan ini membawa gambaran negatif kepada imej Islam . merasa kagum dengan ketinggian akhlak Baginda. kisah ini menjadikan Badawi yang menyaksikan tindakan Rasulullah itu.a. Saudara-Saudara Yang Dirahmati Allah Sekalian Suasana masyarakat kita pada hari ini berhadapan krisis nilai.w. gaya berpakaian dan pergaulan. sebaliknya Baginda membiarkan Badawi itu selesai membuang air kecil . dan sebagainya yang mencemarkan nama baik serta identiti umat Islam. maka jawab sahabat. melihat kejadian ini maka para sahabat yang berada di situ.a. Bagaimanapun tindakan mereka dihalang oleh Rasulullah s. kemudian Baginda meminta sebekas air lalu disiramkan ditempat kencing tersebut .w bertanya kepada para sahabat. setiap perkataan dan tindakan kita yang berpandukan akhlak dan sirah perjalanan Baginda.

Mereka yang diresapi dengan fahaman atau aliran yang merbahaya ini. Ingatlah.Anasir-anasir yang tidak sehat ini dengan mudah menyelinap masuk serta menjajah pemikiran. Dan ia merupakan satu peringatan kepada kita . Cara terbaik malah wajib dilakukan oleh kita ialah kembali mencontohi akhlak Baginda Nabi Muhammad s. Dengan sentiasa mengingati Rasulullah s.a. khususnya ketika negara-negara umat Islam dijajah oleh kuasa penjajah . Bersempena dengan sambutan memperingati kelahiran junjungan besar Baginda s. Tidak mustahil mereka akan memperalatkan saudara-saudara kita sendiri seperti yang pernah berlaku di abad lalu. pengajaran dan pendidikan tidak secara langsung kepada masyarakat kita terutama sekali generasi muda yang bakal memimpin negara yang kini sedang berhadapan dengan zaman canggih.a.w khususnya sejarah kelahiran Baginda setiap yang tahun sekaligus akan memberikan kita kekuatan. Sidang Jumaat Yang Berbahagia Ini semua menandakan Islam sedang diuji . Adalah wajar bagi kita memperingati kelahiran Baginda s. sekiranya benteng iman kita tipis. meremehkan nasihat para ulama mengabaikan suruhan agama dan tidak berpegang dengan tuntutan syariat .a.w sebagai tanda rasa kecintaan terhadap perjuangan Baginda.w. teknologi cyber dan penuh dengan godaan dan ancaman aqidah songsang . akan mudah meminggirkan akhlak dan nilai-nilai murni sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan RasulNya . cetek pengetahuan tentang Agama.w.a. bahawa Islam sentiasa diperhatikan. seterusnya mempengaruhi kehidupan kita. dan kelemahan-kelemahan serta kecelaruan yang sedang dialami oleh umat Islam akan dijadikan sebagai asas dan modal untuk musuhmusuh Islam membina seribu satu alasan untuk memburuk-burukkan Islam. eloklah kita menanam keazaman untuk mencontohi akhlak dan sirah perjalanan .

telah lama kita lakukan sebagai rasa tanda kasih dan sayang kepada Baginda Rasulullah s. mengasihani orang-orang muda dan kanak-kanak . Baginda sangat menghormati orang-orang tua. daerah. Bersamalah kita menyambut dan meraikan tarikh bersejarah ini dengan mengadakan ceramah-ceramah agama dan majlis-majlis ilmu serta program-program kemasyarakatan samada diperingkat kampong. Baginda sentiasa memberi salam kepada sesiapa yang ditemui . anak-anak dan ahli keluarganya .a.a. 6. 5. Baginda sangat berlemah lembut dengan isteri. Baginda sentiasa membantu orang lain. Baginda tersangat sabar dan tabah apabila mengahadapi setiap cabaran dan kesusahan . negeri ataupun kebangsaan. 4. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan terbilang.w yang perlu dicontohi : 1. Baginda bercakap dengan lemah lembut dan sentiasa menumpukan perhatian kepada orang yang bercakap dengannya . 3. Di antara akhlak Baginda Rasulullah s.w .hidup Baginda Rasulullah s. 2. Baginda tidak pernah menghina orang miskin dan tidak merasa terhina bergaul dengan Mereka . 7. . yang telah banyak berjasa kepada kita semua . walaupun Baginda sendiri dalam kesusahan .w. Sesungguhnya tradisi ini.a.

Sidang Jumaat Yang Berbahagia Oleh itu.a. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. akhlak dan perjuangan Rasulullah s.a. ( surah Al-Ahzab : 21 ) Maksudnya : " Demi sesungguhnya. kita juga dituntut melakukan muhasabah diri dan mengambil iktibar untuk dihayati . Dan dalam masa yang sama. roh kehidupan.w dan mengamalkannya. .w .a. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan ( keredaan ) Allah dan ( balasan baik) hari akhirat.w telah kita hayati dan perjuangkan? atau apakah sebaliknya kita telah hanyut oleh arus kehidupan duniawi sehingga mengabaikan nilai agama Amat rugi sekali sekiranya kita mengamalkan cara hidup yang bertentangan dengan amalan dan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah s. dikesempatan ini marilah sama-sama kita mencontohi akhlak Rasulullah s. tanya diri kita. serta ia pula menyebut dan memperingati Allah banyakbanyak ( dalam masa susah dan senang )´ . apakah dengan setiap kali meraikan sambutan Maulidurasul.

..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful