You are on page 1of 818

Rodziny - Podrcznik Revit Architecture 2009

Samouczek - oparty na
jednostkach metrycznych

Czerwiec 2008
2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Za wyjtkiem sytuacji, w ktrych firma Autodesk, Inc. wyrazia na to zgod, nie wolno reprodukowa
niniejszej publikacji ani adnej jej czci w adnej formie, adnym sposobem i w adnym celu.

Cz materiaw zawartych w niniejszej publikacji zostaa przedrukowana za zezwoleniem osb posiadajcych prawa autorskie do nich.

Wyczenie odpowiedzialnoci
NINIEJSZA PUBLIKACJA WRAZ Z INFORMACJAMI W NIEJ ZAWARTYMI JEST DOSTARCZANA PRZEZ AUTODESK, INC. "TAK JAK JEST". AUTODESK,
INC. NIE UDZIELA ADNYCH GWARANCJI, WYRANYCH BD DOROZUMIANYCH, W TYM TAKE, LECZ NIE WYCZNIE, GWARANCJI WARTOCI
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU W ODNIESIENIU DO TYCH MATERIAW.

Znaki towarowe
Nastpujce znaki towarowe nale do lub zostay zastrzeone przez Autodesk, Inc. w USA i innych krajach: 3DEC (wzr/logo), 3December,
3December.com, 3ds Max, ActiveShapes, Actrix, ADI, Alias, Alias (wzr spirali/logo), AliasStudio, Alias|Wavefront (wzr/logo), ATC, AUGI, AutoCAD,
AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Envision,
Autodesk Insight, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch,
AutoTrack, Backdraft, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Can You Imagine, Character Studio, Cinestream, Civil 3D, Cleaner, Cleaner
Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Create>what's>Next> (wzr/logo),
Dancing Baby (obraz), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design|Studio (wzr/logo),
Design Your World, Design Your World (wzr/logo), DWF, DWG, DWG (logo), DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, EditDV, Education by Design,
Exposure, Extending the Design Team, FBX, Filmbox, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Gmax, Heads-up Design, Heidi, HOOPS, HumanIK, i-drop,
iMOUT, Incinerator, IntroDV, Inventor, Inventor LT, Kaydara, Kaydara (wzr/logo), LocationLogic, Lustre, Maya, Mechanical Desktop, MotionBuilder,
Mudbox, NavisWorks, ObjectARX, ObjectDBX, Open Reality, Opticore, Opticore Opus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology,
Productstream, ProjectPoint, ProMaterials, Reactor, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Reveal, Revit, Showcase, ShowMotion,
SketchBook, SteeringWheels, StudioTools, Topobase, Toxik, ViewCube, Visual, Visual Bridge, Visual Construction, Visual Drainage, Visual Hydro,
Visual Landscape, Visual Roads, Visual Survey, Visual Syllabus, Visual Toolbox, Visual Tugboat, Visual LISP, Voice Reality, Volo, Wiretap oraz
WiretapCentral.

Nastpujce znaki towarowe nale do lub zostay zastrzeone przez Autodesk Canada Co. w USA oraz/lub Kanadzie i innych krajach: Backburner,
Discreet, Fire, Flame, Flint, Frost, Inferno, Multi-Master Editing, River, Smoke, Sparks, Stone oraz Wire.

Wszystkie pozostae nazwy znakw firmowych, nazwy produktw lub znaki towarowe nale do ich prawnych wacicieli.

Wsppraca programistyczna z innymi podmiotami


ACIS Copyright 19892001 Spatial Corp. Czciowo Copyright 2002 Autodesk, Inc.
Flash to zastrzeony znak towarowy Macromedia, Inc. w USA i/lub innych krajach.
International CorrectSpell Spelling Correction System 1995 to wasno Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Wszelkie prawa zastrzeone.
InstallShield 3.0. Copyright 1997 InstallShield Software Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone.
PANTONE Kolory wywietlane w aplikacji oprogramowania lub w dokumentacji uytkownika mog nie odpowiada zdefiniowanemu standardowi
PANTONE. Naley zapozna si z biec dokumentacj PANTONE Color Publications w celu odszukania dokadnego koloru. Dane kolorw i/lub
oprogramowanie PANTONE nie mog by kopiowane na inny dysk ani do pamici, chyba e jako cz oprogramowania firmy Autodesk, Inc.
Czciowo Copyright 19911996 Arthur D. Applegate. Wszelkie prawa zastrzeone.
Czciowo oprogramowanie bazuje na wsppracy z Independent JPEG Group.
RAL DESIGN RAL, Sankt Augustin, 2002
RAL CLASSIC RAL, Sankt Augustin, 2002
Reprezentacja kolorw RAL zostaa opracowana za zgod niemieckiego instytutu zapewniania jakoci i certyfikacji RAL Deutsches Institut fr
Gtesicherung und Kennzeichnung e.V. , D-53757 Sankt Augustin.
Czcionki z biblioteki czcionek Bitstream Copyright 1992.
Czcionki z Payne Loving Trust 1996. Wszelkie prawa zastrzeone.
Wydrukowany podrcznik oraz system pomocy powstay przy uyciu programu Idiom WorldServer.
WindowBlinds: DirectSkin OCX Stardock
AnswerWorks 4.0 ; 19972003 WexTech Systems, Inc. Fragmenty tego oprogramowania Vantage-Knexys. Wszelkie prawa zastrzeone.
Dyrektor generalny instytutu Geographic Survey Institute wyda zgod o numerze TKY2JGD dla Japan Geodetic Datum 2000, znan rwnie jako
informacja techniczna H1-N0.2 Geographic Survey Institute, na zainstalowanie i uywanie w niniejszym oprogramowaniu systemu wymiany
wsprzdnych (Decyzja nr: 646 wydana przed GSI z dnia 8 kwietnia 2002 r.).
Prawa autorskie do fragmentw oprogramowania Copyright 19951999 LizardTech, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. MrSID jest chroniony patentem
USA o numerze 5,710,835. Zagraniczne zgoszenia patentowe.
Prawa autorskie do fragmentw oprogramowania Copyright 2000 Earth Resource Mapping, Inc.
OSTN97 Crown Copyright 1997. Wszelkie prawa zastrzeone.
OSTN02 Crown copyright 2002. Wszelkie prawa zastrzeone.
OSGM02 Crown Copyright 2002, Ordnance Survey Ireland, 2002.
FME Objects Engine 2005 SAFE Software. Wszelkie prawa zastrzeone.
ETABS jest zarejestrowanym znakiem towarowym Computers and Structures, Inc. ETABS Copyright 1984-2005 Computers and Structures, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeone.
RISA jest znakiem towarowym RISA Technologies. RISA-3D copyright 1993-2005 RISA Technologies. Wszelkie prawa zastrzeone.
Czciowo czy si z JPEG Copyright 1991-1998 Thomas G. Lane. Wszelkie prawa zastrzeone. Oprogramowanie to jest czciowo oparte na pracy
Independent JPEG Group.
Czciowo czy si z TIFF Copyright 1997-1998 Sam Leffler. Copyright 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Fragmenty
Tiff tego oprogramowania dostarczone s przez posiadaczy praw autorskich do niego wedle stanu biecego, bez jakichkolwiek jednoznacznych ani
domniemanych gwarancji wczajc w to gwarancj przydatnosci handlowej i gwarancj przydatnoci do okrelonego celu. W adnym przypadku
posiadacze praw autorskich do fragmentw TIFF nie ponosz odpowiedzialnosci za adne bezporednie, porednie, przypadkowe, przykadowe lub
wynikowe szkody (w tym rwnie, lecz nie tylko, konieczno dostarczenia dodatkowych usug i sprztw; utrata uywalnosci, danych bd zyskw;
przerwa w prowadzeniu interesu) i nie mog by pocigane do odpowiedzialnoci kontraktowej, deliktowej ani adnej innej (wczajc zaniedbanie
i inne) za szkody powstae w wyniku uytkowania fragmentw TIFF, nawet w przypadku sugestii, i odpowiedzialno taka ley po stronie posiadaczy
praw autorskich. Fragmenty Libtiff 3.5.7 Copyright 1988-1997 Sam Leffler. Copyright 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. Pozwolenie na uytkowanie,
kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucj i sprzeda niniejszego oprogramowania i towarzyszcej mu dokumentacji w dowolnym celu jest niniejszym
udzielone bez potrzeby wnoszenia jakiejkolwiek opaty, przy zaoeniu e (i) powysze informacje dotyczce praw autorskich oraz niniejszy tekst
pozwolenia ukae si we wszystkich kopiach oprogramowania i towarzyszcej mu dokumentacji, jak rwnie (ii) imi Sama Lefflera oraz nazwa Silicon
Graphics nie zostanie uyta w celach reklamowych zwizanych z oprogramowaniem bez wczeniejszej zgidy na ww. uzySam Leffler oraz Silicon
Graphics.
Fragmenty Libxml2 2.6.4 Copyright 1998-2003 Daniel Veillard. Wszelkie prawa zastrzeone. Niniejszym udziela si bezpatnej licencji kadej osobie,
ktra wesza w posiadanie kopii niniejszego oprogramowania wraz z towarzyszc mu dokumentacj (Oprogramowanie), uywanie oprogramowania
bez adnych ogranicze, rwnie bez ogranicze na prawo do uytkowania, kopiowania, modyfikowania, czenia, publikowania, dystrybucji, uyczania
licencji osb trzecim i/lub sprzeday kopii oprogramowania z nastpujcym zastrzeeniem: powyszy tekst dotyczcy praw autorskich i niniejsze
zezwolenie musz by doczone do wszystkich caociowych bd czciowych kopii oprogramowania.
Spis treci

Rozdzia 1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Rozdzia 2 Wyjanienie idei rodzin w programie Revit Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


Czym s rodziny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Przykad: Tworzenie elementu mebli z uyciem rodziny i typu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rola rodzin w modelach budynkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rne rodzaje rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rodziny systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rodziny komponentw standardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rodziny lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
rodowisko projektowe przy tworzeniu rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zarzdzanie rodzinami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rodziny pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Rodziny systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Rozdzia 3 Przegld rodzin systemowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Rodziny systemowe i ustawienia systemowe w programie Revit Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wywietlanie rodzin systemowych w projekcie lub w szablonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wywietlanie elementw z typami rodziny systemowej w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tworzenie i modyfikowanie elementw przy uyciu typw rodziny systemowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tworzenie elementu na podstawie typu rodziny systemowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tworzenie elementu przy uyciu typu rodziny systemowej na podstawie elementu w projekcie . . . . . . . . . . 23
Modyfikowanie typu rodziny systemowej elementu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tworzenie i modyfikowanie typw rodzin systemowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Modyfikowanie typu rodziny systemowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Powielanie typu rodziny systemowej w celu utworzenia nowego typu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Usuwanie typw rodziny systemowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wczytywanie typw rodziny systemowej do projektu lub szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kopiowanie typw rodziny systemowej midzy projektami lub szablonami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Przenoszenie typw rodziny systemowej midzy projektami lub szablonami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

v
Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tworzenie niestandardowych materiaw cian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tworzenie typu ciany niestandardowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dodawanie boniowania do typu ciany niestandardowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tworzenie typu niestandardowej ciany zoonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tworzenie typu podogi niestandardowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tworzenie typu dachu niestandardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Przenoszenie rodzin systemowych midzy projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Rodziny komponentw standardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59


Rodziny komponentw standardowych w programie Revit Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Proces roboczy: korzystanie z rodzin komponentw w projektach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Uywanie istniejcych rodzin komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Wywietlanie rodzin komponentw w projekcie lub szablonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Wywietlanie elementw z typami rodzin komponentw w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tworzenie elementw przy uyciu typw rodziny komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Usuwanie typw i rodzin komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tworzenie rodzin komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Opis Edytora rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tworzenie standardowej rodziny komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Modyfikowanie rodzin komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Modyfikowanie typw rodzin komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Modyfikowanie rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Modyfikowanie rodziny w celu utworzenia nowej rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Edytowanie rodzin w projekcie (lub rodziny zagniedonej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Samouczki: Rodziny komponentw 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Rozdzia 6 Tworzenie etykiety pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155


Okrelanie parametrw etykiety pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


Rysowanie edycji linii dla arkusza tabelki rysunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Dodawanie grafiki i tekstu do tabelki rysunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Dodawanie tabelki rysunkowej do nowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175


Tworzenie geometrii rzutu odnonika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Dodawanie parametrw w celu sterowanie widocznoci rzutu odnonika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193


Tworzenie rodziny komponentw szczegu parapetu okna na podstawie pliku DWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Dodawanie komponentu szczegu penego okna do rodziny okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Rozdzia 10 Tworzenie rodzin zieleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229


Tworzenie rodziny podstawowej istniejcych rolin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Tworzenie rodziny podstawowej Gatunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Tworzenie rodziny symboli zieleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Testowanie rodzin zieleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

vi | Spis treci
Samouczki: Rodziny komponentw 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245


Okrelanie parametrw nowego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Tworzenie geometrii bryowej ramy okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Tworzenie geometrii bryowej skrzyda okiennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Tworzenie geometrii bryowej szyby okiennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Tworzenie geometrii bryowej szprosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Przypisywanie materiaw do komponentw okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Definiowanie nowych typw okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285


Rysowanie komponentw rzutu drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Tworzenie geometrii bryowej panelu drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Przypisywanie materiaw do komponentw drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Definiowanie nowych typw drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305


Tworzenie rodziny tralek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337


Tworzenie podstawy supa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Tworzenie grnej kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Dodawanie linii symbolicznych na potrzeby reprezentacji rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369


Tworzenie nowej rodziny biblioteczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Tworzenie szkieletu rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Tworzenie typw i parametrw rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Tworzenie paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Tworzenie pyty podstawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Dodawanie grnej pki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Modyfikowanie ksztatu bocznych paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Tworzenie i przypisywanie podkategorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Dodawanie pek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Dodawanie panelu wnki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Dodawanie drzwiczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Zarzdzanie widocznoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Dodawanie obszaru maskowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Tworzenie i przypisywanie materiaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Tworzenie parametru Materia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Sterowanie widocznoci drzwiczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Tworzenie katalogu typu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453


Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Samouczki: Zaawansowane rodziny komponentw standardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Rozdzia 17 Tworzenie rodzin wspdzielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501


Tworzenie rodziny okien z oknami zagniedonymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Korzystanie z rodziny wspuytkowanej w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

Spis treci | vii


Tworzenie zoonej rodziny okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Rozdzia 20 Zagniedanie rodzin parapetw w rodzinie okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

Rozdzia 22 Dodawanie rodziny Podpora okapu do rodziny Okap przeciwsoneczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

Rozdzia 23 Tworzenie aluzji okapu przeciwsonecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

Rozdzia 24 Wykaczanie okapu przeciwsonecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

Rozwizywanie problemw zwizanych z rodzinami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671

Rozdzia 25 Rozwizywanie problemw zwizanych z rodzinami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673


Rozwizywanie problemw z rodzinami okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Rozwizywanie problemw zwizanych z rodzin Markiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

Rodziny lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723

Rozdzia 26 Przegld rodzin lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725


Wywietlanie rodzin lokalnych w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
Tworzenie i modyfikowanie rodzin lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
Tworzenie rodziny lokalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
Modyfikowanie rodziny lokalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
Kopiowanie rodzin lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
Usuwanie rodzin lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
Uywanie rodzin lokalnych w innych projektach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Kopiowanie rodziny lokalnej midzy projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Wczytywanie rodziny lokalnej do projektu jako grupy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

Rozdzia 27 Samouczek: Tworzenie rodziny lokalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733


Tworzenie geometrii 3D dla kontuaru punktu informacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
Tworzenie reprezentacji 2D kontuaru punktu informacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757

Rozdzia 28 Dodatek A: Ustawienia i rodziny systemowe programu Revit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759

Rozdzia 29 Dodatek B: Szablony rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765


Szablony rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
Szablony rodzin modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
Szablony rodzin opisw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

viii | Spis treci


Szablony rodzin tabelek rysunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793

Rozdzia 30 Dodatek C: Wzorce postpowania podczas tworzenia rodzin programu Revit Architecture . . . . . . 795
Wzorce postpowania podczas tworzenia rodzin programu Revit Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795

Rozdzia 31 Sownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801


Sownik terminw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

Spis treci | ix
x
Wprowadzenie
1
Podrcznik programu Revit Architecture 2009 dotyczcy rodzin witamy! Rodziny s nierozerwalnie zwizane z prac w programie Revit
Architecture i s kluczowym elementem tworzenia bibliotek niestandardowych.
W ramach tego podrcznika zostan omwione:

sposoby uycia rodzin w projektach,


pojcia dotyczce projektowania parametrycznego i tworzenia rodzin,
wzorce postpowania dotyczce tworzenia wasnych rodzin.

Aby umoliwi lepsze zrozumienie idei pracy z rodzinami w programie Revit Architecture w tym podrczniku znajdujc si wyjanienia
pojciowe, samouczki angaujce uytkownika i informacje uzupeniajce.

Wymagania wstpne oraz do kogo jest kierowany ten podrcznik

Niniejszy podrcznik jest przeznaczony dla pocztkujcych, rednio zaawansowanych i zaawansowanych uytkownikw korzystajcych z
rodzin programu Revit Architecture. Jakiekolwiek dowiadczenie w szkicowaniu oraz modelowaniu 2D i 3D bdzie pomocne w zrozumieniu
sposobu pracy z rodzinami, jednake do rozpoczcia pracy z niniejszym podrcznikiem jest wymagana podstawowa znajomo programu
Revit Architecture. Jeli uytkownik nie ma takiej podstawowej wiedzy, zalecane jest zapoznanie si doczonymi do programu samouczkami.
Aby uzyska dostp do samouczkw, kliknij menu Pomoc Samouczki.

Pliki wicze

W angaujcych uytkownika samouczkach zawartych w tym podrczniku s uywane szablony i pliki rodzin dostpne na stronie (w jzyku
angielskim) http://www.autodesk.com/revitarchitecture-documentation. Wikszo tych plikw ma rozszerzenia .rfa, .rte oraz .rvt i s one
wyodrbniane domylnie do katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2009\Training.

1
2
Wyjanienie idei rodzin w
programie Revit
Architecture
2
Wszystkie elementy dodawane do projektw programu Revit Architecture od elementw konstrukcji w postaci cian, dachw, okien i
drzwi tworzcych model budynku, do odwoa, osprztu, etykiet i komponentw szczegw uywanych na potrzeby tworzenia dokumentacji
s tworzone z uyciem rodzin.
Uywanie w programie Revit Architecture predefiniowanych rodzin oraz tworzenie nowych rodzin umoliwia dodawanie do modeli budynkw
elementw standardowych, jak i niestandardowych. Dziki rodzinom s rwnie udostpnione poziomy sterowania elementami o podobnym
zastosowaniu i zachowaniu, umoliwiajc atwe wprowadzanie zmian do projektw i bardziej efektywne zarzdzanie nimi.

Czym s rodziny?
Rodzina jest grup elementw o wsplnych zestawach waciwoci, zwanych parametrami, i powizanej reprezentacji
graficznej. Rne elementy nalece do rodziny mog mie rne wartoci niektrych lub wszystkich swoich parametrw,
lecz zestaw parametrw (ich nazwy i znaczenia) jest taki sam. Te rne elementy w ramach rodziny s nazywane typami
rodziny lub typami.
Na przykad rodzina Meble zawiera rodziny i typy rodziny, ktrych mona uywa do tworzenia mebli, takich jak biurka,
krzesa i szafki. Mimo e te rodziny su rnym celom i skadaj si z rnych materiaw, maj podobne zastosowanie.
Kady typ w rodzinie ma powizan reprezentacj graficzn i identyczny zestaw parametrw zwanych parametrami typu
rodziny.
Przy tworzeniu elementu w projekcie, na podstawie okrelonej rodziny i typu rodziny tworzone jest wystpienie elementu.
Kade wystpienie elementu zawiera zestaw waciwoci, w ktrych mona zmienia niektre parametry elementu niezalenie
od parametrw typu rodziny. Te zmiany dotycz tylko wystpienia, pojedynczego elementu w projekcie. Jeli zostan
wprowadzone jakiekolwiek zmiany do parametrw typu rodziny, bd one dotyczy wszystkich wystpie elementu
utworzonych na podstawie tego typu.

Przykad: Tworzenie elementu mebli z uyciem rodziny i typu


W przypadku utworzenia elementu w projekcie, jest on tam organizowany w pierwszej kolejnoci wedug kategorii elementu,
nastpnie wedug rodziny, typu rodziny i wystpienia. Na wszystkich czterech poziomach udostpniane s rne poziomy
kontroli elementu w projekcie. W nastpujcym przykadzie przedstawiono sposb tworzenia w projekcie biblioteczki i
sterowania ni.

3
Okrelanie kategorii elementu

Wszystkie rodziny uywane lub dostpne w projektach (i szablonach) s widoczne w Przegldarce projektu w obszarze
Rodziny i pogrupowane wedug kategorii elementu.

Kategoria definiuje najwyszy poziom identyfikacji i zachowania elementu. Po wydaniu polecenia utworzenia mebla
uytkownik tym samym ustala, e ten element bdzie nalea do kategorii Meble. Kategoria determinuje podstawow rol
elementu w modelu budynku, okrelajc, z ktrymi elementami bdzie wzajemnie oddziaywa, i powoduje, e po przypisaniu
etykiety bdzie on uwzgldniany we wszystkich tworzonych zestawieniach mebli.

Wybr rodziny

Po rozwiniciu kategorii Meble wywietlana jest pewna liczba rnych rodzin mebli nalecych do tej kategorii. Wszystkie
meble utworzone w tym projekcie (chyba e s to meble specjalne albo zaadowano inne rodziny) bd nalee do jednej
z tych rodzin.

Rodzina sama w sobie nie zawiera wystarczajcego zakresu informacji do utworzenia danego elementu w projekcie.
Wprawdzie zawiera ona informacje umoliwiajce zawenie definicji tworzonego elementu, jego podstawowej
charakterystyki i reprezentacji graficznej, jednak nie zawiera ona informacji dotyczcych wielkoci, materiau ani innych
dokadnych cech elementu. Z tego powodu do rodzin dodawane s typy rodzin.

Okrelanie typu rodziny

Typy rodzin odpowiadaj za rne rodzaje elementu reprezentowanego przez rodzin i s wywietlane w obszarze rodzin
mebli, jak pokazano na poniszym rysunku. W przypadku wszystkich przedstawionych poniej typw rodzina jest poziomem,
ktry okrela rodzaj mebla do utworzenia (biblioteczka, szafka, krzeso lub biurko), natomiast typ rodziny okrela wymiary,
materia i kilka innych cech elementu do utworzenia.

4 | Rozdzia 2 Wyjanienie idei rodzin w programie Revit Architecture


Tworzenie wystpienia

Aby doda jeden z typw mebli z rodziny Biblioteczka do projektu, uruchom polecenie Komponent. Typy rodziny Meble
dostpne w projekcie s wywietlane na Licie typw w pierwszej kolejnoci wedug rodziny, a nastpnie wedug nazwy.
Naley wybra dany typ (w tym przypadku typ biblioteczki) i doda go do projektu.

W momencie tworzenia elementu w projekcie zostaje utworzone tak zwane wystpienie typu rodziny. Jeli utworzony
zostanie pojedynczy element biblioteczki, projekt bdzie zawiera pojedyncze wystpienie typu.

Jeli utworzone zostan cztery biblioteczki, projekt bdzie zawiera cztery wystpienia typu.

Przykad: Tworzenie elementu mebli z uyciem rodziny i typu | 5


Wprowadzanie zmian

Po utworzeniu w projekcie elementu istnieje moliwo wprowadzania do niego zmian. Jeli w poprzednim przykadzie
zostao wybrane jedno lub wiele wystpie biblioteczki, a nastpnie kliknito prawym przyciskiem myszy i wybrano opcj
Waciwoci elementu, wywietlone zostan waciwoci elementu jednej lub wielu biblioteczek. Jest to miejsce, w ktrym
mona wprowadza zmiany do elementu i jego parametrw.

Modyfikowanie parametrw wystpie


W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Parametry wystpie, przewi w d tak, aby wywietli wszystkie
parametry wystpie biblioteczki. Istnieje moliwo zmiany dowolnych z tych wartoci dla jednego lub wielu wybranych

6 | Rozdzia 2 Wyjanienie idei rodzin w programie Revit Architecture


wystpie biblioteczki. Wprowadzone zmiany nie zostan zastosowane do wszystkich biblioteczek tego typu, a tylko do
jednego lub wielu wybranych wystpie biblioteczki.
Ta rodzina zawiera parametr wystpienia okrelajcy, czy biblioteczka ma zawiera drzwiczki. Na powyszym rysunku ten
parametr (o nazwie DoorIncluded) jest wybrany. Jeli usunito parametr DoorIncluded w oknie dialogowym Waciwoci
elementu dla jednego lub wielu wystpie biblioteczki, biblioteczka nie bdzie ju zawiera drzwiczek.

Modyfikowanie parametrw typu


Aby wywietli waciwoci typu dla typu biblioteczki, w oknie dialogowym Waciwoci elementu naley klikn przycisk
Edytuj/Nowy.

Te parametry s wspuytkowane w projekcie przez wszystkie biblioteczki tego samego typu rodziny. Wszystkie zmiany
wprowadzone w tych parametrach s stosowane w projekcie do wszystkich biblioteczek tego samego typu rodziny, bez
wzgldu na to, czy zostay wybrane, czy nie.

Przykad: Tworzenie elementu mebli z uyciem rodziny i typu | 7


Modyfikowanie rodziny lub typu rodziny
W oknie dialogowym Waciwoci elementu istnieje rwnie moliwo zmiany typu rodziny albo rodziny oraz typu rodziny
elementu biblioteczki.
Aby zmieni rodzin, na grze okna dialogowego dla parametru Rodzina wybierz now rodzin. W tym przykadzie mona
zmieni rodzin biblioteczki na tak, ktra definiuje biblioteczk w innym stylu, mona rwnie zmieni biblioteczk w
zupenie inny mebel, na przykad w szafk.
Aby zmieni typ rodziny, dla parametru Typ wybierz inny typ. Po wyjciu z okna dialogowego wszystkie zmiany wprowadzone
w rodzinie lub typie rodziny bd odzwierciedlone w jednym lub wielu wybranych wystpieniach.

Rola rodzin w modelach budynkw


Po zapoznaniu si ze sterowaniem elementami utworzonymi przy uyciu rodzin i typw rodzin, uytkownik moe uwiadomi
sobie elastyczno zapewnian przez rodziny, typy rodzin i parametry rodzin podczas tworzenia i dokumentowania modeli
budynkw. Rodziny, typy rodzin i typy oraz wystpienia parametrw umoliwiaj wprowadzenie zrnicowania i
modyfikowanie tworzonych elementw, co jest podstaw modelowania parametrycznego w programie Revit Architecture.
Oprcz wprowadzania zmian zademonstrowanych w poprzedniej sekcji rodziny, typy rodziny i parametry umoliwiaj:

Dodawanie typw rodziny do istniejcych rodzin.

Tworzenie rodziny i, dziki dodaniu typw rodziny, utworzenie okrelonej liczby tych samych elementw o rnych
wielkociach albo z rnymi materiaami bez koniecznoci wielokrotnego rysowania komponentu.

Tworzenie parametrw typu rodziny w rodzinie udostpniajcej opcjonalny materia lub geometri elementu.

Kontrol widocznoci i poziomu szczegowoci elementu w rnych typach widokw rysunku.

Wszystkie rodziny mog by dwuwymiarowe, trjwymiarowe lub mie obie te cechy, ale nie wszystkie musz by
parametryczne. Elementami nieparametrycznymi mog pozosta elementy utworzone z uyciem rodzin, w przypadku
ktrych nie jest wymagana wicej ni jedna wielko lub typ.
Rodziny cian, drzwi i okien to przykady rodzin trjwymiarowych, ktre s wywietlane odpowiednio w widokach w planie
i w widokach izometrycznych. Rodziny szczegw opisw to przykady rodzin dwuwymiarowych niewymagajcych
reprezentacji 3D. Rodzina mebli jest przykadem rodziny, dla ktrej mog by wymagane oddzielne reprezentacje 2D i 3D:
reprezentacja 3D do wywietlania w widokach izometrycznych i uproszczony kontur 2D do wywietlania w widoku w planie.

UWAGA Biblioteki dwuwymiarowe i trjwymiarowe z innych pakietw oprogramowania importowane do programu Revit
Architecture nie bd parametryczne, chyba e uytkownik ponownie je utworzy w postaci parametrycznej.

Rne rodzaje rodzin


W programie Revit Architecture istniej trzy rodzaje rodzin:

rodziny systemowe

rodziny komponentw standardowych (rodziny komponentw),

rodziny lokalne.

Wikszo elementw tworzonych w projektach to rodziny systemowe lub rodziny komponentw. Rodziny komponentw
standardowych mona czy w rodziny komponentw wspuytkowanych i zagniedonych. Rodziny lokalne su do
tworzenia elementw innych ni standardowe (niestandardowych).

8 | Rozdzia 2 Wyjanienie idei rodzin w programie Revit Architecture


Rodziny systemowe
Rodziny systemowe tworz podstawowe elementy budynku, takie jak ciany, dachy, sufity, podogi i inne elementy, ktre
bd montowane na terenie budowy. Ustawienia systemowe wpywajce na rodowisko projektu i zawierajce typy
poziomw, siatek, arkuszy rysunkw i rzutni rwnie s rodzinami systemowymi.
Rodziny systemowe w programie Revit Architecture s predefiniowane. Nie s one wczytywane do projektw z plikw
zewntrznych ani zapisywane w pooeniach zewntrznych wzgldem projektu. Jeli nie mona znale odpowiedniego
typu rodziny systemowej w projekcie, mona utworzy nowy typ, modyfikujc waciwoci istniejcego typu: powielajc
(kopiujc) typ rodziny i zmieniajc jego waciwoci albo kopiujc i wklejajc typ z jednego projektu do drugiego. Wszystkie
typy modyfikowane przez uytkownika s zapisywane w projekcie.
Przykadowo mone zaistnie potrzeba dodania do projektu podogi drewnianej z okrelonym wykoczeniem. Jednak w
jedynym podobnym typie rodziny podogi wystpuj mniejsze zcza i inne wykoczenie. W tej sytuacji mona powieli
typ rodziny systemowej w projekcie, zmieni jego nazw, aby odzwierciedli charakterystyk nowej podogi, i zmodyfikowa
jego waciwoci tak, aby wprowadzi nowy rozmiar i wykoczenie podogi. W przypadku rodzin systemowych modelowanie
nowej geometrii zazwyczaj nie jest wymagane.
Poniewa rodziny systemowe s predefiniowane, istnieje najmniej moliwoci ich dostosowania spord trzech rodzajw
rodzin, za to zawieraj one wicej funkcji inteligentnego zachowania od pozostaych: rodzin komponentw standardowych
i rodzin lokalnych. Rozmiar ciany utworzonej w projekcie zostanie automatycznie zmieniony w celu dopasowania do okien
i drzwi umieszczanych w niej. Wycinanie otworw w cianie na okna i drzwi przed ich umieszczeniem rwnie nie jest
wymagane.

Rodziny komponentw standardowych


Rodziny komponentw standardowych s uywane do tworzenia komponentw budynkw i niektrych elementw opisu.
Rodziny komponentw tworz komponenty budynku, ktre zazwyczaj wymagaj zakupu, dostarczenia i zainstalowania
wewntrz oraz wok budynku, takie jak okna, drzwi, zabudowa, osprzt, meble i ziele. Zawieraj one rwnie okrelone,
rutynowo dostosowywane elementy opisu, takie jak symbole i tabelki rysunkowe.
Ze wzgldu na moliwo dostosowywania ich w szerokim zakresie rodziny komponentw s najczciej tworzonymi i
modyfikowanymi rodzinami w programie Revit Architecture. W przeciwiestwie do rodzin systemowych rodziny
komponentw s tworzone w plikach zewntrznych (z rozszerzeniem .rfa), a nastpnie importowane lub wczytywane do
projektw. W przypadku rodzin komponentw zawierajcych wiele typw mona tworzy katalogi typw i uywa ich.
Pozwala to na wczytywanie wycznie tych typw, ktre bd potrzebne w projekcie.
W przypadku tworzenia rodziny komponentw standardowych naley rozpocz od dostarczonego z programem szablonu
zawierajcego informacje na temat tworzonej rodziny. Nastpnie mona naszkicowa geometri rodziny, utworzy parametry
rodziny, utworzy warianty lub typy rodzin, ktre ona bdzie zawiera, okreli widoczno i poziom szczegowoci rnych
widokw oraz przetestowa przed uyciem jej w celu utworzenia elementw w projektach.
W programie Revit Architecture zawiera bibliotek elementw, z ktrej mona uzyska dostp do rodzin komponentw
dostarczonych z programem i zapisywa rodziny komponentw utworzone przez uytkownika. Dostp do rodzin
komponentw mona rwnie uzyska w witrynach internetowych producentw oraz w internetowej bibliotece elementw
programu Revit.

Zagniedanie i wspdzielenie rodzin komponentw

Mona wczyta wystpienia rodzin komponentw do innych rodzin komponentw, aby utworzy nowe rodziny. Zagniedajc
istniejce rodziny wewntrz nowych rodzin komponentw, mona zaoszczdzi czas powicony na modelowanie.
Zalenie od tego, jak wystpienia rodzin maj si zachowywa podczas dodawania ich do projektw (jako jeden element
lub jako indywidualne elementy), mona okreli, czy rodziny zagniedone s wspdzielone, czy nie.

Rodziny systemowe | 9
Rodziny lokalne
Rodziny lokalne s unikalnymi rodzinami, ktre s tworzone, w przypadku gdy niezbdne jest utworzenie unikalnego
komponentu charakterystycznego dla biecego projektu. Istnieje moliwo utworzenia geometrii rodziny lokalnej tak,
aby odnosia si ona do geometrii innego projektu i aby jej wielko ulegaa zmianie lub bya dopasowywana wraz ze
zmianami w geometrii, do ktrej wystpowao odniesienie. Przykady rodzin lokalnych:

pochye lub stokowe ciany;

unikalna lub nietypowa geometria, taka jak niestandardowy dach;

komponent niestandardowy, ktry nie jest planowany do ponownego uycia


Niestandardowy licznik informacji utworzony jako rodzina
lokalna

geometria, ktra musi odnosi si do innej geometrii w projekcie;

10 | Rozdzia 2 Wyjanienie idei rodzin w programie Revit Architecture


Zakoczenia cian utworzone na spiralnej klatce schodowej
jako rodziny lokalne

rodzina, w przypadku ktrej nie jest wymaganych wiele typw rodzin.

Rodziny lokalne s tworzone podobnie jak rodziny komponentw, ale tak jak w przypadku rodzin systemowych, nie s
wczytywane z plikw zewntrznych ani zapisywane w nich. S one tworzone w kontekcie biecego projektu i nie s
przeznaczone do uycia w innych projektach. Rodziny lokalne mog by dwuwymiarowe lub trjwymiarowe, a wybierajc
kategori, w ktrej maj zosta utworzone, mona je uwzgldnia w zestawieniach. W przeciwiestwie do rodzin systemowych
i komponentw nie mona utworzy wielu typw systemowych rodzin lokalnych, poniewa s one przeznaczone do
ograniczonego uycia w projektach.
Mimo e utworzenie wszystkich komponentw jako rodzin lokalnych moe si wydawa atwiejsze, najlepiej uywa ich
tylko w razie koniecznoci. Dodanie wielu rodzin lokalnych do projektu moe spowodowa powikszenie pliku projektu i
obnienie wydajnoci systemu.

rodowisko projektowe przy tworzeniu rodzin


Edytor rodzin w programie Revit Architecture zapewnia dostp do graficznego trybu edycji umoliwiajcego tworzenie i
modyfikowanie rodzin uywanych w projektach. Ukad i obsuga Edytora rodzin s podobne do caego rodowiska projektu
programu Revit Architecture, ale zawiera on pojedyncz kart paska projektu rodziny z odmiennymi poleceniami.

rodowisko projektowe przy tworzeniu rodzin | 11


Rodzina okien otwarta w Edytorze rodzin

Edytor rodzin nie jest osobn aplikacj. Edytor rodzin jest otwierany podczas tworzenia lub modyfikowania geometrii
rodziny lokalnej lub rodziny komponentw.
W przeciwiestwie do rodzin systemowych, ktre s predefiniowane, rodziny lokalne i rodziny komponentw zawsze tworzy
si w Edytorze rodzin. Jednake rodziny systemowe mog zawiera rodziny komponentw, ktre mona modyfikowa w
Edytorze rodzin, na przykad rodziny systemowe cian mog zawiera geometri rodziny komponentu profilu, dziki czemu
mona tworzy oczepy, listwy profilowe i boniowanie.

Zarzdzanie rodzinami
Rozpoczynajc modyfikowanie i tworzenie wasnych rodzin, wane jest, aby nauczy si zarzdza nimi. Wikszo rodzin
mona uy w wicej ni jednym projekcie. W zalenoci od typu rodziny (systemowa, komponentw standardowych i
lokalna), z ktr przebiega praca, mona wczytywa je do projektw i szablonw, zapisywa je w bibliotekach lub kopiowa
midzy projektami.

Rodziny systemowe

Poniewa rodziny systemowe s w programie Revit Architecture predefiniowane, s one zapisywane w projektach i
szablonach, a nie w plikach zewntrznych. Midzy projektami mona wspuytkowa tylko typy rodzin systemowych. W
tym celu mona wczyta typy rodzin systemowych do szablonw projektw, skopiowa i wklei je midzy projektami albo
uy polecenia Przenie standardy projektu, aby przenie je midzy projektami.

Rodziny komponentw standardowych

Rodziny komponentw standardowych s zapisywane w zewntrznych plikach .rfa i wczytywane do projektw. Do programu
Revit Architecture doczono bibliotek komponentw standardowych zawierajc rodziny komponentw zarwno w
jednostkach calowych, jak i metrycznych. Utworzone rodziny komponentw standardowych mona przechowywa w tych
bibliotekach albo zapisa w dowolnym pooeniu w systemie lub w sieci. Podobnie jak w przypadku rodzin systemowych,
kopiowanie i wklejanie typw rodzin komponentw standardowych midzy projektami rwnie jest moliwe.
Rodzin komponentw standardowych mona wczyta do projektu i utworzy dodatkowe typy rodziny, jednak zostan
one zapisane tylko w projekcie, a nie w pliku rodziny, skd mogyby zosta wczytane do innych projektw.

12 | Rozdzia 2 Wyjanienie idei rodzin w programie Revit Architecture


Rodziny lokalne

Poniewa rodziny lokalne s rodzinami tworzonymi w kontekcie okrelonego projektu, nie s przeznaczone do uytku w
innych projektach. Jeli bdzie to konieczne, mona skopiowa i wklei je do innych projektw albo zapisa i wczyta do
innych projektw jako grupy. Obu tych metod naley uywa oszczdnie, poniewa zarwno skopiowane, jak i zgrupowane
rodziny lokalne mog powodowa rozrost wielkoci pliku i spowolni dziaanie systemu.

Rodziny pierwsze kroki


Przed rozpoczciem modyfikowania i tworzenia wasnych rodzin naley powici chwil na nauk pracy ze wszystkimi
typami rodzin (systemowymi, komponentw i lokalnymi).

Naley zapozna si z sekcjami w tym podrczniku dotyczcymi kadej z rodzin, aby zdoby wiedz o typach elementw,
ktre mona tworzy przy uyciu kadego z typw rodzin i ich przeznaczeniu.

Naley wykona wiczenia zamieszczone w samouczkach doczonych do kadego rozdziau, poniewa forma praktycznych
treningw angaujcych uytkownika stanowi klucz do zrozumienia sposobw tworzenia rodzin i pracy z nimi.

Przed modyfikowaniem lub utworzeniem wasnych rodzin lub typw rodziny naley upewni si, e rodziny i typy ju
nie istniej.
Jeli wyszukana zostanie rodzina lub typ rodziny podobny do potrzebnego, naley go skopiowa i zmodyfikowa; dziki
temu bdzie mona zaoszczdzi czas.

Podczas tworzenia i pracy z wasnymi rodzinami jako punkt odniesienia mona traktowa informacje zaczone w
dodatkach.

Rodziny pierwsze kroki | 13


14
Rodziny systemowe

15
16
Przegld rodzin
systemowych 3
Rodziny systemowe zawieraj typy rodzin uywane do tworzenia w modelach budynkw podstawowych elementw budynku, takich jak
ciany, podogi, sufity i schody. Rodziny systemowe zawieraj rwnie ustawienia projektu i systemu wpywajce na rodowisko projektu
i zawierajce typy elementw, takie jak poziomy, siatki, arkusze rysunkw i rzutnie. Szczegowe informacje na temat ustawie projektu
systemu mona znale w temacie Dostosowywanie ustawie projektu i szablonw w samouczkach do programu Revit Architecture 2009.
Rodziny systemowe s predefiniowane w programie Revit Architecture i zapisywane w szablonach oraz projektach. Rodziny systemowe
nie s wczytywane do szablonw ani projektw z plikw zewntrznych. Rodzin systemowych nie mona tworzy, modyfikowa ani usuwa,
ale mona je powiela (kopiowa) i modyfikowa typy w obrbie rodzin w celu utworzenia wasnych typw rodzin systemowych. Z rodziny
systemowej mona usun wszystkie typy rodzin systemowych z wyjtkiem jednego, poniewa na potrzeby tworzenia nowych typw rodzin
systemowych wymagany jest co najmniej jeden typ na rodzin.
Mimo e rodzin systemowych nie mona wczytywa do szablonw ani projektw, istnieje moliwo kopiowania i wklejania albo przenoszenia
typw rodzin systemowych midzy projektami i szablonami. W okrelonych przez uytkownika rodzinach systemowych mona wybra,
skopiowa i wklei dowoln liczb poszczeglnych typw albo przy uyciu polecenia przenie wszystkie typy.
Rodziny systemowe mog by rwnie obiektami nadrzdnymi dla innych rodzajw rodzin, zazwyczaj standardowych rodzin komponentw.
Przykadowo rodzina systemowa ciany moe stanowi obiekt nadrzdny dla zestawu standardowych komponentw drzwi i okien.

Rodziny systemowe i ustawienia systemowe w programie Revit


Architecture
W programie Revit Architecture s dostpne ponisze rodziny systemowe oraz ustawienia projektu i systemu.
Aby wywietli list rodzin systemowych doczonych do wszystkich produktw Revit, zobacz sekcj Dodatek A: Ustawienia
i rodziny systemowe programu Revit na stronie 759.
Rodziny systemowe:

Sufity

Systemy kurtynowe

Szprosy cian kurtynowych

Szczegy elementw

Podogi

Pyny (rodzina charakterystyczna programu RevitMEP)

17
Tekst modelu

Porcze

Rampy

Dachy

Teren (pyta)

Schody

Kolumny konstrukcyjne

Fundamenty konstrukcyjne

Ramy konstrukcyjne

ciany

Ustawienia projektu/systemu:

Obliczenia powierzchni i kubatury

Groty strzaek

Schematy wypenienia kolorem

Poziom szczegowoci

Wymiary

Arkusze rysunkowe

Rzdne

Obszary wypenienia/wzory wypenienia

Filtry

Osie

Opisy indeksowe

Poziomy

Linie

Typy obcienia

Linie dopasowania

Materiay

Tekst modelu

Style obiektw

Etapy

Organizacja Przegldarki projektu

Jednostki projektu

Przekroje

Ustawienia terenu

18 | Rozdzia 3 Przegld rodzin systemowych


Wymiary punktowe

Przyciganie

Ustawienia konstrukcyjne

Soce i cie

Wymiary tymczasowe

Tekst

Rzutnie

Widok znacznikw (znaczniki odwoania, rzdnej i przekroju)

Szablony widoku

Wywietlanie rodzin systemowych w projekcie lub w szablonie


Przegldarka projektu suy do wywietlania rodzin systemowych i typw rodzin systemowych w projekcie lub szablonie.
S one wywietlane w odpowiedniej kategorii elementu w obszarze Rodziny w Przegldarce projektu.

Niektre typy rodzin systemowych mog by wywietlane w Przegldarce projektu, nawet jeli nie s uywane z elementami
w biecym projekcie. Aby wywietli uywane typy rodziny systemowej, zobacz sekcj Wywietlanie elementw z typami
rodzin komponentw w projekcie na stronie 62.
1 Otwrz projekt lub szablon.
2 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.
Zostanie wywietlona lista wszystkich rodzin w projekcie lub w szablonie zorganizowana wedug kategorii
elementu. Kada kategoria rozszerzalna dostpna na licie uwzgldnia rodziny systemowe, jak rwnie
standardowe komponenty i rodziny lokalne nalece do projektu/szablonu.

UWAGA Niektre rodziny systemowe i typy, jak rodzina Teren i typ Pyta, nie bd wywietlane w Przegldarce
projektu, a do utworzenia ich w projekcie.

Wywietlanie rodzin systemowych w projekcie lub w szablonie | 19


Rodziny w szablonie
domylnym

3 Rozwi kategori zawierajc rodziny systemowe i typy, ktre zostan wywietlone.


W wikszoci przypadkw w obszarze kategorii wywietlana bdzie co najmniej jedna rodzina systemowa.

4 Rozwi rodzin systemow, aby wywietli typy rodzin systemowych.


Te typy mog by uywane do utworzenia elementw; mona je rwnie powieli i zmodyfikowa, aby utworzy
nowe typy rodziny systemowej.

20 | Rozdzia 3 Przegld rodzin systemowych


Wywietlanie elementw z typami rodziny systemowej w projekcie
Istnieje moliwo podwietlenia wszystkich elementw w projekcie korzystajcych z okrelonego typu rodziny.
1 Otwrz widok projektu.

2 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.


3 Rozwi kategori i rodzin systemow zawierajce typ, ktry zostanie podwietlony.
4 Wybierz typ, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Wybierz wszystkie wystpienia.

UWAGA Jeli biecy projekt nie zawiera elementw korzystajcych z tego typu rodziny systemowej, polecenie
Wybierz wszystkie wystpienia nie bdzie dostpne.

Wszystkie elementy w biecym widoku uywajce okrelonego typu rodziny bd wywietlane w kolorze
czerwonym.

W prawym dolnym rogu ekranu jest wywietlana cakowita liczba wybranych elementw we wszystkich
widokach projektu.

Wywietlanie elementw z typami rodziny systemowej w projekcie | 21


WANE Jeeli element korzystajcy z wybranego typu rodziny nie jest widoczny w biecym widoku, ale
znajduje si w projekcie, nie bdzie widoczny.

5 Otwrz inne widoki projektu.


Wszystkie elementy uywajce okrelonego typu rodziny bd wywietlane w kolorze czerwonym.

6 Nacinij klawisz ESC, aby przywrci oryginalny tryb wywietlania elementw.

Tworzenie i modyfikowanie elementw przy uyciu typw rodziny


systemowej
Tworzenie elementw w modelach budynkw mona rozpocz na bazie typw rodzin systemowych udostpnionych w
szablonach programu Revit Architecture lub szablonach udostpnionych przez biuro lub firm uytkownika. Po utworzeniu
elementu na podstawie typu rodziny systemowej mona zmieni typ rodziny systemowej elementu. Mona rwnie w
dowolnym momencie zmieni poszczeglne waciwoci kadego elementu, klikajc element prawym przyciskiem myszy
i wybierajc opcj Waciwoci elementu.
Aby zmodyfikowa waciwoci typu rodziny elementw albo utworzy now rodzin systemow, zobacz sekcj Tworzenie
i modyfikowanie typw rodzin systemowych na stronie 25.

Tworzenie elementu na podstawie typu rodziny systemowej


1 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:
Na pasku projektu kliknij polecenie dla elementu, ktry zostanie utworzony.

Wybierz typ rodziny w Przegldarce projektu i przecignij do obszaru rysunku.

Wybierz typ rodziny w Przegldarce projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij
polecenie Utwrz wystpienie.

2 Na Licie typw wybierz typ elementu, ktry zostanie utworzony.


Dostpne typy rodzin systemowych s wywietlane na Licie typw alfabetycznie: w pierwszej kolejnoci
wedug rodziny, a nastpnie wedug typu; elementem rozdzielajcym jest dwukropek.

22 | Rozdzia 3 Przegld rodzin systemowych


3 Na pasku opcji okrel wszystkie wymagane wartoci lub opcje.
4 Utwrz elementy w obszarze rysunku.

Tworzenie elementu przy uyciu typu rodziny systemowej na podstawie elementu


w projekcie
1 Wybierz element z projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Utwrz podobny.
2 Na pasku opcji okrel wszystkie wymagane wartoci lub opcje.
3 Utwrz element w obszarze rysunku.

Modyfikowanie typu rodziny systemowej elementu


Istniej 3 rne metody modyfikowania typu rodziny systemowej elementu w biecym projekcie. W przypadku
modyfikowania typu mona wybra typ w tej samej rodzinie albo typ w innej rodzinie w tej samej kategorii elementu.
Wszystkie trzy metody umoliwiaj rwnoczesn zmian typu rodziny dla wicej ni jednego elementu.

Metoda 1: uywanie Listy typw


1 Wybierz element znajdujcy si w obszarze rysunku.

Tworzenie elementu przy uyciu typu rodziny systemowej na podstawie elementu w projekcie | 23
PORADA Aby wybra wicej ni jeden element, naley podczas wybierania elementw nacisn i przytrzyma
klawisz CTRL.

2 Na Licie typw wykonaj jedn z poniszych operacji:


Wybierz nowy typ w tej samej rodzinie systemowej.

Wybierz nowy typ w innej rodzinie systemowej w tej samej kategorii elementw.

Metoda 2: modyfikowanie waciwoci elementu


1 W obszarze rysunku wybierz element, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Waciwoci
elementu.

PORADA Aby wybra wicej ni jeden element, naley podczas wybierania elementw nacisn i przytrzyma
klawisz CTRL.

2 W oknie dialogowym Waciwoci elementu wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:


Aby wybra typ w tej samej rodzinie, dla parametru Typ wybierz inny typ.

Aby wybra typ w innej rodzinie w tej samej kategorii elementw, dla parametru Rodzina i Typ wybierz
inn rodzin i typ.

3 Kliknij przycisk OK.


Metoda 3: uywanie polecenia Dopasuj typ

1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.


2 Rozwi rodzin zawierajc typ, ktry zostanie dopasowany.
3 Wybierz typ rodziny, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Dopasuj typ.
4 Przesu wskanik na obszar rysunku. Zamiast wskanika zostanie wywietlony kroplomierz.

5 Wybierz element, ktry ma zosta dopasowany do typu rodziny wybranego w Przegldarce projektu.

24 | Rozdzia 3 Przegld rodzin systemowych


6 Kontynuuj wybieranie elementw w projekcie, ktre zostan dopasowane do wybranego typu, lub nacinij
klawisz ESC.

Tworzenie i modyfikowanie typw rodzin systemowych


Aby utworzy wasne niestandardowe rodziny systemowe mona wykona jedn z nastpujcych operacji:

zmodyfikowa waciwoci typu rodziny systemowej;

powieli (skopiowa) typ rodziny systemowej, zmieni jego naw, a nastpnie zmodyfikowa jego waciwoci typu.

Mona usuwa dowolne typy rodziny systemowej, ktre nie s uywane w projekcie lub szablonie.

Modyfikowanie typu rodziny systemowej


Dostp do waciwoci typu rodziny systemowej jest moliwy z poziomu Przegldarki projektu albo z poziomu elementu
utworzonego z jej uyciem w biecym projekcie.
1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
W Przegldarce projektu w obszarze Rodziny kliknij prawym przyciskiem myszy typ rodziny systemowej,
a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci.

Wybierz element w projekcie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Waciwoci elementu.
W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edytuj/Nowy.

2 W oknie dialogowym Waciwoci typu:


W obszarze Parametry typu zmie dowolne wywietlane parametry.
Wywietlane parametry rni si w zalenoci od modyfikowanego typu rodziny systemowej.

Tworzenie i modyfikowanie typw rodzin systemowych | 25


Waciwoci typu dla typu rodziny systemowej cian

Jeli typ zostanie zmodyfikowany do tego stopnia, e jego aktualna nazwa stanie si nieadekwatna (na
przykad zmieniono wymiary, materiay lub inne waciwoci), naley w grnej lewej czci okna
dialogowego wybra opcj Zmie nazw i wpisa now nazw.

3 Aby zamkn wszystkie okna dialogowe, kliknij przycisk OK.


W przypadku modyfikowania typu rodziny systemowej w projekcie wszystkie wystpienia elementw z typem
rodziny systemowej w projekcie zostan zaktualizowane, aby odzwierciedli wprowadzone przez uytkownika
zmiany.

Powielanie typu rodziny systemowej w celu utworzenia nowego typu


1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.
2 Rozwi kategori i rodzin zawierajc typ rodziny systemowej, ktry ma zosta powielony.

NAJLEPSZY SPOSB POSTPOWANIA Aby zminimalizowa zakres koniecznych modyfikacji waciwoci


typu, wybierz typ rodziny systemowej najbardziej zbliony do typu, ktry zostanie utworzony.

3 Wybierz typ rodziny systemowej, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Powiel.
W Przegldarce projektu zostanie wywietlony nowy typ o nazwie oryginalnego typu z dodan na kocu cyfr
2.

4 W Przegldarce projektu wybierz powielon rodzin, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz
opcj Zmie nazw.
5 Wprowad now nazw i nacinij klawisz ENTER.

26 | Rozdzia 3 Przegld rodzin systemowych


6 Wprowad zmiany do typu rodziny systemowej. Zobacz sekcj Modyfikowanie typu rodziny systemowej na
stronie 25.

Usuwanie typw rodziny systemowej


Mimo e nie mona usuwa rodzin systemowych z projektw ani szablonw, mona usuwa nieuywane typy rodzin
komponentw. Dostpne s dwie rne metody usuwania typw: wybranie i usunicie typu w Przegldarce projektu lub
uruchomienie polecenia Usu nieuywane. W przypadku obydwu metod obowizuj nastpujce reguy:

Pojedynczy typ rodziny systemowej musi zosta zachowany w kadej rodzinie, tak aby mona go byo powieli w celu
utworzenia nowych potrzebnych typw rodziny systemowej.

Nie mona usuwa adnych typw rodzin systemowych zawierajcych zalenoci (np. bdcych obiektem nadrzdnym
dla innych rodzin).

W przypadku uycia polecenia Usu nieuywane nie zostan usunite adne typy rodziny systemowej uywane w
biecym projekcie lub szablonie.

Metoda 1: wybieranie i usuwanie typw w Przegldarce projektu


1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.
2 Rozwi kategori i rodzin zawierajc typ, ktry zostanie usunity.
3 Wybierz dowoln liczb typw rodziny systemowej.

PORADA Aby wybra wicej ni jeden typ rodziny systemowej, podczas wybierania typw naley nacisn
i przytrzyma klawisz CTRL.

4 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Usu.

Nacinij klawisz DELETE.

Typ rodziny systemowej zostanie usunity z projektu lub szablonu.


Jeli podczas usuwania typu rodziny systemowej w projekcie bdzie istnie wystpienie typu, zostanie
wywietlone ostrzeenie.

5 W oknie dialogowym alertu kliknij przycisk OK, aby usun wystpienia typu, albo kliknij przycisk Anuluj.
6 W przypadku kliknicia przycisku Anuluj zmie typ wystpie i ponownie usu typ.

Metoda 2: uywanie polecenia Usu nieuywane


Jeli projekt ma podzia na zadania, to eby mona byo uy tego polecenia, wszystkie zadania musz by otwarte.

1 Kliknij menu Plik Usu nieuywane.


W oknie dialogowym Usuwanie nieuywanych wywietlane s wszystkie rodziny i typy rodzin, ktre mona
usun z projektu, wcznie z rodzinami standardowych komponentw i rodzinami lokalnymi. Domylnie do
usunicia s wybierane wszystkie nieuywane rodziny.

2 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Aby usun wszystkie nieuywane typy rodzin, kliknij przycisk OK.

UWAGA Jeli w rodzinie systemowej nie s uywane adne typy rodziny, po usuniciu nieuywanych
typw zostanie zachowany co najmniej jeden typ.

Usuwanie typw rodziny systemowej | 27


Aby usun tylko wybrane typy, kliknij przycisk Usu zaznaczenie wszystkich elementw, rozwi rodziny
i podrodziny zawierajce typy, ktre zostan usunite, wybierz odpowiednie typy, a nastpnie kliknij
przycisk OK.

Wczytywanie typw rodziny systemowej do projektu lub szablonu


Poniewa rodziny systemowe s wstpnie predefiniowane w programie Revit Architecture, w projektach lub szablonach
mona wczyta tylko typy rodzin systemowych.
Aby wczyta typy rodziny systemowej, mona:

skopiowa i wklei dowoln liczb wybranych typw z jednego projektu lub szablonu do innego,

przenie wszystkie typy rodziny systemowej wybranej rodziny systemowej lub wielu rodzin systemowych z jednego
projektu do innego.

Typy rodziny systemowej naley skopiowa i wklei, gdy midzy projektami lub szablonami jest wymagane wczytanie tylko
kilku typw rodziny systemowej.
Przenie typy rodzin podczas tworzenia nowego szablonu lub projektu lub w dowolnej chwili, kiedy trzeba przenie
wszystkie typy rodzin systemowych.

UWAGA Do przenoszenia typw rodziny systemowej naley uy polecenia Przenie standardy projektu. Przy uyciu tego
polecenia mona rwnie przenosi ustawienia systemowe.

Kopiowanie typw rodziny systemowej midzy projektami lub szablonami


Tej metody naley uywa, jeli tylko kilka typw rodziny systemowej jest przeznaczonych do wczytania do projektu lub
szablonu.
1 Otwrz projekt lub szablon zawierajcy typy rodziny systemowej do skopiowania.
2 Otwrz projekt, do ktrego maj zosta wklejone te typy.
3 Kliknij menu Okno, a nastpnie kliknij widok w projekcie zawierajcy typ rodziny, ktry ma zosta skopiowany.
4 W Przegldarce projektu rozwi pozycj Rodziny, a nastpnie rozwi kategori i rodzin systemow zawierajc
typ, ktry zostanie skopiowany.
5 Wybierz typy, ktre zostan skopiowane.

PORADA Aby wybra wiele typw rodziny, podczas wybierania nacinij i przytrzymaj klawisz CTRL.

6 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka.

Nacinij kombinacj klawiszy CTRL + C.

7 Kliknij menu Okno, a nastpnie kliknij widok w projekcie, do ktrego zostan wklejone typy rodziny.
8 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
Kliknij menu Edycja Wklej ze schowka.

Nacinij kombinacj klawiszy CTRL + V.

Typ rodziny systemowej zostanie dodany do projektu i wywietlony w Przegldarce projektu.

28 | Rozdzia 3 Przegld rodzin systemowych


Przenoszenie typw rodziny systemowej midzy projektami lub szablonami
Tej metody naley uywa, jeli przenoszonych jest wiele typw rodziny systemowej lub ustawie systemowych, na przykad
w przypadku tworzenia nowego szablonu.
1 Otwrz projekt, z ktrego maj zosta przeniesione typy rodziny systemowej.
2 Przy otwartym projekcie wykonaj jedn z nastpujcych operacji:
Utwrz i zapisz nowy projekt.

Otwrz projekt, do ktrego zostan przeniesione typy rodziny systemowej.

3 W projekcie, do ktrego zostan przeniesione typy rodziny systemowej, kliknij menu Plik Przenie
standardy projektu.
4 W oknie dialogowym Wybierz elementy do skopiowania w polu Kopiuj z wybierz nazw projektu, z ktrego
zostan skopiowane typy rodziny.
W oknie dialogowym zostan wywietlone wszystkie typy rodziny systemowej, ktre mona przenie z
projektu. Domylnie do przeniesienia s wybrane wszystkie typy.

5 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Aby przenie wszystkie typy rodziny systemowej, kliknij przycisk OK.

Aby przenie tylko wybrane typy, kliknij przycisk Odznacz wszystko, wybierz tylko dane typy, a nastpnie
kliknij przycisk OK.

Jeli jakiekolwiek przenoszone typy istniej ju w docelowym projekcie, wywietlone zostanie okno dialogowe
Powielone typy.

6 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Aby zastpi powielone typy przenoszonymi typami, kliknij przycisk Nadpisz.

Aby midzy projektami przenie tylko nowe typy, kliknij przycisk Tylko nowe.

7 W Przegldarce projektu w obszarze Rodziny rozwi rodziny systemowe, do ktrych zostay przeniesione
typy, i upewnij si, e te typy s wywietlane.
8 Zapisz projekt, do ktrego zostay przeniesione typy, i zamknij drugi projekt.

Przenoszenie typw rodziny systemowej midzy projektami lub szablonami | 29


30
Samouczek: Praca z
rodzinami systemowymi 4
W tym samouczku naley utworzy okrelon liczb typw rodziny systemowej dla projektu niewielkiego domu z bali. Rodziny systemowe
istniej tylko w rodowisku projektu Revit Architecture i nie mona ich wczyta ani utworzy zewntrznie, tak jak rodzin komponentw
standardowych.
Zewntrzny widok 3D domu

Rodziny systemowe s w programie Revit Architecture predefiniowane i mimo e nie mona tworzy rodzin systemowych, uytkownik
moe tworzy typy rodzin systemowych. Aby utworzy typy rodziny systemowej, naley powieli (skopiowa) typy znajdujce si w projekcie,
a nastpnie zmieni ich nazwy i waciwoci.
W tym samouczku zostanie utworzony typ niestandardowej ciany powodujcy wywietlanie okadziny i zoonych bali na wewntrznych
i zewntrznych warstwach cian domu, typ ciany zoonej z betonow cian trzonow, niestandardowy typ podogi oraz typ dachu.

31
Niestandardowe ciany i podoga w widoku renderingu wntrza

Po utworzeniu typw rodziny systemowej zostanie przedstawiony sposb ich wykorzystania w innych projektach poprzez kopiowanie lub
przenoszenie.
Umiejtnoci zastosowane w tym samouczku:

Powielanie rodzin systemowych w celu utworzenia typw rodzin systemowych


Tworzenie i stosowanie materiaw w rodzinach
Tworzenie niestandardowych typw cian, dachw i podg
Przenoszenie typw rodzin systemowych midzy projektami

Tworzenie niestandardowych materiaw cian


W tym wiczeniu zostan utworzone dwa materiay dla typu niestandardowej ciany rodziny systemowej, ktry zostanie
utworzony w kolejnym wiczeniu. Materiay zostan utworzone przez powielenie (skopiowanie) istniejcych materiaw,
a nastpnie zmian ich nazwy i zmodyfikowanie waciwoci.
Pierwszy utworzony materia jest materiaem izolacyjnym uywanym midzy zewntrzn a wewntrzn warstw ciany.
Dla materiau wypenienia zostanie zdefiniowany ziarnisty wzr wypenienia uywany przy wywietlaniu w trybie
szczegowym.

32 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


Izolacja (w kolorze szarym) w widoku przekroju zewntrznej ciany domu

Drugi utworzony materia to materia bali drewnianych, ktry zostanie przypisany do wewntrznych i zewntrznych warstw
drewna ciany niestandardowej. W tym wiczeniu naley utworzy nowy materia, doda kolor drewna i zastosowa
powierzchni i wzory przekrojw do materiaw w celu zapewnienia, e podczas wywietlania cian domu w widokach
modelu i przekroju zostanie zastosowany efekt okadziny drewnianej.
Materia drewna zastosowany do warstw ciany zewntrznej

Tworzenie niestandardowych materiaw cian | 33


Materia drewna zastosowany do warstw ciany wewntrznej

Na pocztku tego wiczenia naley utworzy projekt, w ktrym zostan utworzone materiay. W kolejnym wiczeniu naley
wykorzysta ten sam projekt w celu utworzenia typu rodziny ciany niestandardowej.

Tworzenie projektu ciany niestandardowej

1 Kliknij menu Plik Nowy Projekt.


2 W oknie dialogowym Nowy projekt:
Sprawd, czy w obszarze Utwrz nowy wybrano opcj Projekt.

Sprawd, czy w obszarze Plik szablonu wybrano drug opcj i kliknij przycisk Przegldaj.

3 W oknie dialogowym Wybierz szablon:


W lewym panelu kliknij folder Training Files.

Otwrz katalog Metric\Templates, wybierz plik DefaultMetric.rte i kliknij przycisk Otwrz.

4 Kliknij przycisk OK.


5 Zapisz projekt:
W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

W oknie dialogowym Zapisz jako przejd do folderu Training Files\Metric.

W parametrze Nazwa pliku wpisz m_System_Families.

Kliknij przycisk Zapisz.

Nastpnie naley utworzy materia izolacji do zastosowania w cianach kabiny. Aby utworzy nowy materia,
istniejcy materia izolacji zostanie wybrany, skopiowany, a nastpnie zmodyfikowany zgodnie z potrzebami.

Powielanie i modyfikowanie istniejcego materiau w celu utworzenia izolacji

6 Kliknij menu Ustawienia Materiay.


W oknie dialogowym Materiay jest wywietlana lista materiaw dostpnych w projekcie.

34 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


7 W lewym okienku okna dialogowego Materiay:
Wybierz opcj Izolacja/bariery termiczne izolacja psztywna.

Kliknij przycisk (Powiel).

8 W oknie dialogowym Powielony materia Revit:


W parametrze Nazwa wpisz Izolacja/bariery termiczne wasna, ciana z bali.

Kliknij przycisk OK.

Rzeczywista izolacja jest materiaem o ziarnistej strukturze, zatem w widokach przekrojw materia izolacji
powinien by wywietlany ze wzorem ziarnistym. Nastpnie do wzoru przekroju materiau Izolacja wasna
zostanie przypisany ziarnisty wzr wypenienia.

9 W prawym okienku okna dialogowego Materiay, na karcie Grafika, w obszarze Wzr przekroju, w parametrze

Wzr kliknij element .


10 W oknie dialogowym Wzory wypenienia:
Sprawd, czy w obszarze Typ wypenienia wybrano opcj Krelenie.

W obszarze Nazwa wybierz opcj Piasek zbity.


Wzory krelenia, tak jak ten wzr Piasek, obrazuj materiay w symbolicznej formie. Stopie zbicia (gstoci)
wzorw krelenia jest stay w odniesieniu do arkusza rysunku, na ktrym umieszczono powizany element.

Tworzenie niestandardowych materiaw cian | 35


Kliknij przycisk OK.

Nastpnie zostanie utworzony materia bali, ktry zostanie przypisany do zewntrznych cian domu.

Tworzenie materiau bali

11 W oknie dialogowym Materiay, przy wybranym materiale Izolacja wasna kliknij pozycj .
12 W oknie dialogowym Powielony materia Revit:
W parametrze Nazwa wpisz Wykoczenia zewntrze wasne, bala.

Kliknij przycisk OK.

Nastpnie naley przypisa realistyczny kolor drewna do materiau Wykoczenie wasne.

13 W oknie dialogowym Materiay, na zakadce Grafika, w obszarze Cieniowanie, kliknij prbk koloru.
14 W oknie dialogowym Kolor kliknij przycisk PANTONE.
15 W oknie dialogowym Pobierz prbk koloru Pantone:
Kliknij przycisk OK, aby zaakceptowa warunki umowy.

W parametrze Znajd kolor wpisz 161 i nacinij klawisz Enter.

16 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


Po przypisaniu koloru drewna naley utworzy i doda do materiau wzr powierzchni, aby po zastosowaniu
go do typu ciany niestandardowej osign efekt drewna.

17 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Wzr powierzchni, kliknij pozycj .


18 W oknie dialogowym Wzory wypenienia:
W obszarze Typ wzoru wybierz opcj Model.
Wzory modeli odpowiadaj rzeczywistym wygldom elementw budynku, takim jak ceglany mur albo,
jak w tym przypadku, okadzina drewniana. Wzory modelu s w odniesieniu do modelu stae, co oznacza,
e ulegaj one skalowaniu wraz ze skalowaniem modelu.

Kliknij przycisk Nowe.

19 W oknie dialogowym Dodaj wzr powierzchni:


W parametrze Nazwa wpisz 200 mm poziome.

W obszarze Prosty w parametrze Kt linii wpisz 0.

36 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


W parametrze Odstp midzy liniami 1 wpisz 200 mm.

Sprawd, czy wybrano opcj Linie rwnolege.

20 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


Nastpnie naley doda wzr przekroju do materiau bali, aby ciany, ktrych to dotyczy, byy po zastosowaniu
materiau wywietlane realistycznie w przekroju.

21 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Wzr przekroju, w parametrze Wzr kliknij pozycj .
22 W oknie dialogowym Wzory wypenienia:
Sprawd, czy w obszarze Typ wypenienia wybrano opcj Krelenie.

W obszarze Nazwa wybierz opcj Drewno 2.

23 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


W kolejnym wiczeniu naley przypisa oba materiay do typu ciany niestandardowej. Materiay tworz
realistyczny widok cian w przypadku przegldania typu ciany w widoku przekroju lub cieniowanym.

24 Kliknij menu Plik Zapisz, ale nie zamykaj projektu.


25 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie typu ciany niestandardowej na stronie 37.

Tworzenie typu ciany niestandardowej


Celem tego wiczenia jest powielenie (skopiowanie) typu ciany rodziny systemowej w celu utworzenia niestandardowego
typu ciany rodziny systemowej cian kabiny. Po powieleniu typu ciany naley zmodyfikowa zesp cian przez przypisanie
materiaw utworzonych w poprzednim wiczeniu do rnych warstw cian.
Na pocztku naley utworzy cian na podstawie istniejcego typu rodziny systemowej, a nastpnie zwrci uwag na
zmiany w wystpieniu ciany podczas powielania i modyfikowania typu ciany.
Typ ciany pocztkowej widok w planie

Typ ciany niestandardowej widok w planie

Typ niestandardowej ciany domu zawiera zewntrzne i wewntrzne warstwy odpowiadajce za wywietlanie materiau
Wykoczenie wasne, natomiast warstwa rodkowa odpowiada za wywietlanie materiau Izolacja wasna. W widoku w
planie (pokazanym powyej) wzory drewna i izolacji s wywietlane dla kadej z warstw ciany. W widoku 3D jest wywietlany
wzr modelu przypisany do zewntrznej warstwy ciany, tworzc okadzin drewnian.

Tworzenie typu ciany niestandardowej | 37


Typ ciany
niestandardowej
widok 3D

Wywietlanie rodzin cian w biecym projekcie

1 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rodziny ciany.


W programie Revit Architecture istniej trzy rodziny systemowe cian: ciana podstawowa, ciana kurtynowa
i ciana zoona.

2 Rozwi sekcj ciana podstawowa.


Wywietlona zostanie lista dostpnych typw ciany podstawowej. Waciwoci dowolnego z istniejcych
typw mona modyfikowa. Mona take, w celu utworzenia nowych typw, powieli, zmieni im nazw i
zmodyfikowa.

Dodawanie ciany z istniejcym typem do projektu

3 W obszarze ciana podstawowa wybierz opcj Zewntrze cega ze rub dwustronn i przecignij j do
obszaru rysunku.

38 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


UWAGA Dokadny wybr typu ciany nie jest wany. Podczas tworzenia typu rodziny systemowej wzorcem
postpowania jest wybranie typu rodziny systemowej podobnego do tego, ktry ma zosta utworzony.

4 Dodaj cian o wymiarze 900 mm:


Wybierz punkt pocztkowy ciany.

Przesu kursor 900 mm na prawo i kliknij, aby zakoczy tworzenie ciany.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wywietlanie ciany w wikszych szczegach

5 Powiksz cian.

6 Na pasku narzdzi Widok kliknij pozycj (Cienkie linie).


7 Na pasku kontroli widoku:
Poziom szczegowoci Wysoki.

Kliknij przycisk Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.


Wszystkie oddzielne warstwy ciany s wywietlane z odpowiednimi materiaami, na przykad kreskowanie
pod ktem okrela warstw cegie. W kolejnych krokach typ ciany zostanie powielony, a nastpnie
zostan zmodyfikowane warstwy ciany w celu utworzenia nowego typu ciany.

Powielanie i modyfikowanie typu ciany w celu utworzenia nowego

8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

9 Wybierz cian, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.
11 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.
12 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Zewntrze bala i okadzina i kliknij przycisk OK.
13 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Wizania kliknij przycisk Edytuj.
14 W oknie dialogowym Edytuj zesp, w obszarze Warstwy wywietl biece warstwy ciany.
Niektre z warstw, ktre s wywietlane, nie s potrzebne w nowym typie ciany. Zwr uwag, e w oknie
dialogowym s wywietlone warstwy ciany w kolejnoci liczbowej, od zewntrznej do wewntrznej strony
ciany.

Tworzenie typu ciany niestandardowej | 39


15 Usu dodatkowe warstwy ciany, pozostawiajc wszystkie z nastpujcych warstw, jak pokazano na rysunku:
Wykoczenie zewntrza

Termiczne/powietrzne

Warstwa nona
Nie ma potrzeby zachowywania warstw wykoczenia wntrza. Aby usun warstw, wybierz numer
warstwy i kliknij przycisk Usu.

16 Dodaj nowe materiay i parametry do pozostaych warstw ciany:

Dla warstwy 1, dla elementu Wykoczenie 1[4], kliknij pole Materia, a nastpnie element .

W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Nazwa, wybierz opcj Wykoczenia zewntrze wasne,
bala, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Kliknij w polu Grubo i wpisz 44 mm.

Usu zaznaczenie pola Zawijania.

Dla warstwy 4, dla elementu Konstrukcja [1], kliknij w polu Materia, a nastpnie kliknij element .

W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Nazwa, wybierz opcj Wykoczenia zewntrze wasne,
bala, a nastpnie kliknij przycisk OK.

W parametrze Grubo wpisz 95 mm.

Dla warstwy 2, dla elementu Warstwa termiczne/powietrzne [3] kliknij w polu Materia, a nastpnie kliknij

element .

W oknie dialogowym Materia, w obszarze Nazwa wybierz opcj Izolacja/bariery termiczne wasna,
ciana z bali, a nastpnie kliknij przycisk OK.

W parametrze Grubo wpisz 101 mm.


Lista Warstwy bdzie teraz zawiera tylko warstwy potrzebne na potrzeby ciany niestandardowej.

40 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


17 Kliknij trzy razy przycisk OK.
18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
ciana w projekcie bdzie teraz zawiera nowy typ ciany. Wzory drewna i izolacji wywietlane w widoku dla
kadego komponentu ciany.

Wywietlanie ciany w widoku 3D

19 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


20 Na pasku kontroli widoku:
Poziom szczegowoci Wysoki.

Kliknij przycisk Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

W przypadku wasnego materiau wykoczenia jest wywietlany wzr powierzchni linii rwnolegej o wymiarze
200 mm po zewntrznej stronie ciany. W przypadku wikszoci sytuacji ten wzr powierzchni jest adekwatn
reprezentacj bali zoonych. Zamiast stosowania materiau wykoczenia mona wymodelowa komponenty
cian, mimo e spowoduje to zwikszenie czasu odwieania pliku oraz wielkoci projektu.

Jeli wymagany jest dokadny model 3D, do warstw ciany mona doda skadniki 3D. W kolejnym wiczeniu
zostanie dodane wgbienie ktowe reprezentujce bale zoone i okadzin zewntrznej oraz wewntrznej
czci ciany.

21 Zapisz projekt, ale nie zamykaj go.


22 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie boniowania do typu ciany niestandardowej na stronie 41.

Dodawanie boniowania do typu ciany niestandardowej


W tym wiczeniu naley doda boniowanie ktowe, aby utworzy wygld bali zoonych na zewntrznych i wewntrznych
warstwach cian domu.

Dodawanie boniowania do typu ciany niestandardowej | 41


Typ ciany niestandardowej z boniowaniem

Aby utworzy boniowanie, naley umieci profile w odstpach 200 mm wzdu wewntrznej i zewntrznej strony ciany
niestandardowej.
Profile w typie
ciany
niestandardowej

Po zakoczeniu tworzenia ciany jest ona cita na podstawie profili boniowania; tworzone s ktowe wgbienia.

Wywietlanie konstrukcji ciany

1 Wybierz cian, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


2 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.
3 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Wizania kliknij przycisk Edytuj.
4 W oknie dialogowym Edytuj zesp:
Kliknij przycisk Podgld.

W dolnym lewym okienku w parametrze Widok wybierz opcj Przekrj: Modyfikuj atrybuty typu.
W podgldzie jest wywietlany przekrj ciany. W pokazanym przykadzie w obszarze Warstwy wybrana
jest pozycja Warstwa 1. Zauwa, e w podgldzie odpowiednia warstwa jest wywietlana w kolorze
czerwonym.

42 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


Nacinij i przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij pozycj (Narzdzia SteeringWheels), aby powikszy spd
ciany.

UWAGA Naley odpowiednio dopasowa wysoko wywietlania przekroju ciany w obrazie podgldu, aby
uwzgldni boniowanie. Jeli nie zostanie to wykonane, zostanie wywietlony komunikat ostrzegawczy
informujcy, e boniowanie wystpuje na zewntrz ciany.

Tworzenie boniowania ciany

5 W obszarze Modyfikuj konstrukcj pionow (tylko w przypadku podgldu przekroju) kliknij element Boniowanie.
6 Umie okno dialogowe Boniowanie na ekranie, tak aby byo widoczne okno dialogowe oraz obraz podgldu
w oknie dialogowym Edytuj zesp.
7 W oknie dialogowym Boniowanie dodaj pierwszy profil boniowania:
Kliknij element Wczytaj profil.

W oknie dialogowym Otwrz przejd do katalogu Training Files\Metric\Families\Profiles, wybierz plik


M_Log_Angled_Reveal.rfa i kliknij przycisk Otwrz.

W oknie dialogowym Boniowania kliknij polecenie Dodaj.

Kliknij w polu Profil i wybierz element Log_Angled_Reveal: kt 45.

8 Dodaj dodatkowe boniowanie:


W oknie dialogowym Boniowanie kliknij pozycj 1, aby wybra pierwsze boniowanie.

Kliknij przycisk Powiel.

Dla boniowania drugiego kliknij w polu Bok i wybierz opcj Wntrze.

Kliknij przycisk Zastosuj.


W obrazie podgldu jest zawarte wewntrzne i zewntrzne boniowanie na dole ciany.

Dodawanie boniowania do typu ciany niestandardowej | 43


9 Dodaj dwa dodatkowe boniowania:
W oknie dialogowym Boniowanie kliknij pozycj 1, aby wybra pierwsze boniowanie.

Kliknij dwukrotnie element Powiel.


Boniowanie w pierwszym wierszu zostao teraz przesunite na d listy w oknie dialogowym Boniowanie.

Dla boniowania drugiego kliknij w polu Bok i wybierz opcj Zewntrze.

Dla boniowania 1 i 2 kliknij w polu Odlego i wpisz 200 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj i wywietl obraz podgldu w oknie dialogowym Edytuj zesp, aby wizualnie
potwierdzi umiejscowienie.

10 Dodaj pozostae boniowanie:


W oknie dialogowym Boniowanie kliknij pozycj 1, aby wybra pierwsze boniowanie.

Kliknij dwukrotnie element Powiel.

Dla boniowania drugiego kliknij w polu Bok i wybierz opcj Zewntrze.

Dla boniowania 1 i 2 kliknij w polu Odlego i wpisz 400 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

44 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


Kliknij cztery kolejne przyciski OK.

Wywietlanie ciany z boniowaniem

11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


12 Powiksz spd ciany.
ciana jest cita na podstawie profili boniowania, tworzc ktowe wgbienia dajce wygld zoonych bali.
Jeli ten poziom szczegowoci jest wymagany w projekcie, naley kontynuowa dodawanie boniowania do
wysokoci ciany. W przypadku uywania boniowania wzr powierzchni ciany powinien by wyczony.

13 Zapisz projekt, ale nie zamykaj go.


14 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie typu niestandardowej ciany zoonej na stronie 45.

Tworzenie typu niestandardowej ciany zoonej


W tym wiczeniu zostanie utworzona niestandardowa ciana zoona przez zoenie dwch istniejcych typw rodziny
cian, w tym typu ciany Zewntrze bala i okadzina utworzonego w poprzednim wiczeniu.

Tworzenie typu niestandardowej ciany zoonej | 45


ciana
zoona w
przekroju

Naley rozpocz od powielenia istniejcego typu ciany, aby utworzy nowy typ ciany zoonej. Nastpnie naley zoy
typ ciany Zewntrze bala i okadzina ciany fundamentowej w nowym typie ciany zoonej. Opcje odsunicia umoliwiaj
zdefiniowanie pionowych relacji midzy oboma typami cian.

Dodawanie do projektu ciany zoonej przy uyciu istniejcego typu


1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 1.
2 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rodziny ciany ciana zoona.
3 Przecignij element Zewntrze cega na bloku ze rub dwustronn do obszaru rysunku.
4 Dodaj cian o wymiarze 900 mm:
Wybierz punkt pocztkowy ciany.

Przesu kursor 900 mm na prawo i kliknij, aby zakoczy tworzenie ciany.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Tworzenie nowej ciany zoonej

5 Wybierz cian, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edytuj/Nowy.
7 W oknie dialogowym Waciwoci typu:
Kliknij przycisk Powiel.

W oknie dialogowym Nazwa wpisz Zewntrze bala i okadzina na betonie.

46 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


Kliknij przycisk OK.

Sprawd, czy na dole ekranu wybrano opcj Podgld.


Wywietlony zostanie obraz podgldu biecego typu ciany zoonej.

W obszarze Budowa w parametrze Konstrukcja kliknij element Edytuj.

8 W oknie dialogowym Edytuj zesp, w obszarze Typy:


W parametrze Typ 1 kliknij w polu Nazwa i wybierz opcj Zewntrze bala i okadzina.

W parametrze Typ 2 kliknij w polu Nazwa i wybierz opcj Oporowy beton 300 mm.

9 W lewym okienku powiksz, aby sprawdzi poczenie cian.

Tworzenie typu niestandardowej ciany zoonej | 47


10 W oknie dialogowym Edytuj zesp w parametrze Odsunicie wybierz opcj O ciany.

11 Kliknij trzy razy przycisk OK.


12 Zapisz projekt, ale nie zamykaj go.
13 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie typu podogi niestandardowej na stronie 48.

Tworzenie typu podogi niestandardowej


W tym wiczeniu zostanie utworzona niestandardowa podoga drewniana domu przez powielenie typu rodziny systemowej
Podoga podstawowa. Nowy typ podogi zawiera belki stropowe 300 mm i niestandardowe wykoczenie podogi drewnianej
(niebiesko-zielone plamy) na grze i dole kadej belki stropowej.

48 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


Typ podogi niestandardowej w widoku renderingu domku

Powielanie typu podogi

1 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rodziny Podogi Podoga.


2 W obszarze Podoga wybierz element Drewno standardowe wykoczenie drewnem i przecignij go do
obszaru rysunku.
3 Wykonaj szkic podogi:
Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

Naszkicuj prostoktn podog o wymiarach 4500 mm x 4500 mm.

Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Tworzenie materiau niestandardowego dla nowego typu podogi

4 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


5 Kliknij menu Ustawienia Materiay.
6 W lewym okienku okna dialogowego Materiay:
Wybierz opcj Drewno podogowe.

Kliknij przycisk .

7 W oknie dialogowym Powielony materia Revit:


W parametrze Nazwa wpisz Podoga drewniana wasna.

Kliknij przycisk OK.

8 W prawym okienku okna dialogowego Materiay kliknij zakadk Wygld renderingu.

Tworzenie typu podogi niestandardowej | 49


9 Kliknij element Zastp.
10 W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu wpisz Podoga z drewna twardego, kolor dzikiej wini
1.
11 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Tworzenie typu niestandardowej podogi drewnianej

12 Wybierz podog i na pasku opcji kliknij element (Waciwoci).


13 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.
14 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.
15 W oknie dialogowym Nazwa:
W parametrze Nazwa wpisz Drewniana belka stropowa, wasna 300 mm wykoczenie drewnem.

Kliknij przycisk OK.

16 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Wizania kliknij przycisk Edytuj.


17 Sprawd, czy w oknie dialogowym Edytuj zesp wybrano opcj Podgld.
Wywietlany jest obraz podgldu powielonej podogi.

Modyfikowanie zespou podogi

18 W oknie dialogowym Edytuj zesp, w obszarze Warstwy:


Dla warstwy 4 kliknij pole Grubo i wpisz 300 mm.

Dla warstwy 1 kliknij w polu Materia, a nastpnie kliknij element .

W lewym okienku okna dialogowego Materiay wybierz opcj Podoga drewniana wasna i kliknij
przycisk OK.

19 Dodaj now warstw do zespou podogi:


Na dole okienka Warstwy kliknij element Wstaw.

50 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


Przy wybranej nowej warstwie klikaj element W d, a nowa warstwa zostanie umieszczona na dole listy
poniej pozycji Granica warstwy nonej.

Dla nowej warstwy 6 kliknij w polu Funkcja i wybierz opcj Wykoczenie 1 [4].

Kliknij w polu Grubo i wpisz 20 mm.

Kliknij w polu Materia i kliknij przycisk .

W lewym okienku okna dialogowego Materiay wybierz opcj Podoga drewniana wasna.

Kliknij cztery kolejne przyciski OK.

20 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wywietlanie podogi niestandardowej

21 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


22 Na pasku kontroli widoku sprawd, czy:
Poziom szczegowoci Wysoki.

Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

23 Zapisz projekt, ale nie zamykaj go.


24 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie typu dachu niestandardowego na stronie 51.

Tworzenie typu dachu niestandardowego


W tym wiczeniu zostanie utworzony dach niestandardowy dla domu przez powielenie istniejcego typu rodziny systemowej
Dach podstawowy. Dach niestandardowy zawiera krokiew o wymiarze nominalnym 250 mm, wykoczenie w postaci uoenia
dachwkowego i wewntrzn cian gipsow.

Tworzenie typu dachu niestandardowego | 51


Widok 3D dachu domu

Tworzenie materiau wykoczenia dachu

1 Kliknij menu Ustawienia Materiay.


2 W lewym okienku okna dialogowego Materiay:
Wybierz element Dach asfalt.

Kliknij przycisk .

3 W oknie dialogowym Powielony materia Revit:


W parametrze Nazwa wpisz Dach uoenie pyty dachowej, wasne.

Kliknij przycisk OK.

4 W prawym okienku okna dialogowego Materiay kliknij zakadk Wygld renderingu.


5 Kliknij element Zastp.
6 W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu wpisz Uoenie pyty dachowej, ciemny szary.
7 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Powielanie typu dachu

8 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rodziny Dachy Dach podstawowy.


Wybierz najbardziej zgodny typ z danym typem dachu.

9 Wybierz opcj Ocieplony dach drewno, a na pasku opcji kliknij element (Waciwoci).
10 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.
11 W oknie dialogowym Nazwa:
W parametrze Nazwa wpisz Krokiew drewniana, wasna uoenie pyty dachowej izolowana.

Kliknij przycisk OK.

12 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Wizania kliknij przycisk Edytuj.


13 Sprawd, czy w oknie dialogowym Edytuj zesp wybrano opcj Podgld.
Zostanie wywietlony obraz powielonego typu dachu.

52 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


Modyfikowanie zespou typu dachu

14 Usu dodatkowe warstwy dachu, pozostawiajc kad z nastpujcych warstw, jak pokazano na rysunku:
Wykoczenie zewntrza

Podoe

Konstrukcja

15 W oknie dialogowym Edytuj zesp, w obszarze Warstwy:


Dla warstwy 4, elementu Konstrukcja [1], kliknij pole Grubo i wpisz 250 mm.

Dla warstwy 1, dla elementu Wykoczenie 1[4] kliknij pole Materia, a nastpnie element .

W lewym okienku okna dialogowego Materiay wybierz opcj Dach uoenie pyty dachowej, wasne,
a nastpnie kliknij przycisk OK.

Dla warstwy 1, elementu Wykoczenie 1[4], kliknij w polu Grubo i wpisz 6 mm.

16 Dodaj now warstw do zespou dachu:


Na dole okienka Warstwy kliknij element Wstaw.

Przy wybranej nowej warstwie klikaj element W d, a warstwa zostanie umieszczona na dole listy poniej
pozycji Granica warstwy nonej.

Dla nowej warstwy 6 kliknij w polu Funkcja i wybierz opcj Wykoczenie 1 [4].

Kliknij w polu Materia i kliknij przycisk .

W lewym okienku okna dialogowego Materiay wybierz opcj Okadzina tynkowa.

Kliknij przycisk OK.

Dla warstwy 6 kliknij w polu Grubo i wpisz 15 mm.

Kliknij w dowolnym polu, aby odwiey podgld.

Tworzenie typu dachu niestandardowego | 53


Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

17 Zapisz i zamknij projekt.


18 Przejd do nastpnego wiczenia, Przenoszenie rodzin systemowych midzy projektami na stronie 54.

Przenoszenie rodzin systemowych midzy projektami


W tym wiczeniu zostan zaprezentowane dwie rne metody przenoszenia typw rodzin systemowych z jednego projektu
do drugiego.
Pierwsza metoda posuy do skopiowania pojedynczego typu ciany z jednego projektu i wklejenia do drugiego, gdzie
zostanie on zastosowany do ciany. Tej metody naley uywa, gdy zaistnieje potrzeba przeniesienia z jednego projektu
do innego tylko kilku okrelonych typw.
Druga metoda suy do skopiowania wszystkich typw cian z jednego projektu do drugiego za pomoc polecenia Przenie
standardy projektu. Polecenie powoduje przeniesienie wszystkich typw obiektw, dlatego tej metody naley uywa do
przenoszenia midzy projektami okrelonej liczby typw rodziny systemowej i innych zwizanych z projektem ustawie.

Metoda 1: Kopiowanie i wklejanie pojedynczego typu rodziny systemowej


1 Otwrz projekt zawierajcy typ do skopiowania:
W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.

W lewym okienku okna dialogowego Otwrz przejd do katalogu Training Files Common.

Otwrz katalog Metric, wybierz plik m_System_Families i kliknij przycisk Otwrz.

2 Otwrz projekt, do ktrego ma zosta wklejony typ rodziny:


W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.

W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij katalog Training Files.

Otwrz katalog Common, wybierz plik cabin.rvt i kliknij przycisk Otwrz.

3 Skopiuj typ rodziny:


Kliknij menu Okno i wybierz widok w projekcie m_System_Families.

W Przegldarce projektu, w obszarze Rodziny, rozwi sekcj ciany ciana podstawowa.

Wybierz opcj Zewntrze bala i okadzina.

PORADA Aby wybra wiele typw rodziny, nacinij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a nastpnie wybierz typy
rodziny do skopiowania.

Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka.

4 W projekcie domu wklej typ Bala i okadzina:


Kliknij menu Okno cabin.rvt, a nastpnie otwrz widok w planie projektu.

Kliknij menu Edycja Wklej ze schowka.


Typ rodziny systemowej zosta dodany do projektu.

54 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rodziny ciany ciana podstawowa, a nastpnie upewnij
si, e na licie typw ciany podstawowej wywietlana jest pozycja Okadzina i bala zewntrzna.

5 Przypisz nowy typ ciany do ciany zewntrznej w projekcie domu:


W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}.

Przesu wskanik myszy ponad cian zewntrzn, naciskaj klawisz Tab, a zostanie wybrany acuch
cian, i kliknij, aby wybra acuch.

Na pasku opcji, na Licie typw wybierz opcj ciana podstawowa: Zewntrze bala i okadzina.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

6 Potwierd, e wasny materia wykoczenia przypisany do skopiowanego typu rodziny jest w projekcie
dostpny.
Kliknij menu Ustawienia Materiay.

Przenoszenie rodzin systemowych midzy projektami | 55


Sprawd, czy na licie materiaw w lewym panelu okna dialogowego Materiay, w obszarze Nazwa
znajduje si pozycja Wykoczenia zewntrze wasne, bala.

Kliknij przycisk Anuluj.

7 Zamknij plik cabin.rvt, ale pozostaw otwarty projekt m_System_Families.


Metoda 2: Uycie polecenia Przenie standardy projektu w celu skopiowania typw rodziny systemowej

8 Przy wci otwartym projekcie m_System_Families utwrz nowy projekt:


Kliknij menu Plik Nowy Projekt.

W oknie dialogowym Nowy projekt, w obszarze Utwrz nowy sprawd, czy wybrana jest opcja Projekt.

W polu Plik szablonu sprawd, czy wybrana jest druga opcja i kliknij przycisk Przegldaj.

W lewej czci okna dialogowego Wybierz szablon kliknij ikon Training Files.

Otwrz katalog Metric\Templates, wybierz plik DefaultMetric.rte i kliknij przycisk Otwrz.

W oknie dialogowym Nowy projekt kliknij przycisk OK.

9 Zapisz projekt:
W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

W oknie dialogowym Zapisz jako przejd do folderu Training Files\Metric.

W polu Nazwa pliku wpisz transfer_project.

Kliknij przycisk Zapisz.

10 Wywietl typy rodzin ciana podstawowa w projekcie przenoszenia standardw:


Upewnij si, e w Przegldarce projektu, w obszarze Rodziny ciany ciana podstawowa nie jest
wywietlana pozycja Zewntrze bal i okadzina.

Rozwi pozycj ciany ciana zoona, aby upewni si, e nie jest wywietlana pozycja Zewntrze
bala i okadzina na betonie.

11 Przenie typ ciany:


Kliknij w obszarze rysunku.

W pliku transfer_project.rvt kliknij menu Plik Przenie standardy projektu.

W oknie dialogowym Wybierz elementy do skopiowania w parametrze Kopiuj z wybierz plik


m_System_Families.rvt.

Kliknij polecenie Odznacz wszystko.

Na licie elementw do skopiowania wybierz elementy Typy podogi, Typy dachu i Typy ciany.

Kliknij przycisk OK.

Upewnij si, e w Przegldarce projektu, w obszarze Rodziny ciany ciana podstawowa,


wywietlana jest teraz pozycja Zewntrze bala i okadzina.

Upewnij si, e wywietlane s rwnie utworzone typy ciany zoonej, dachu i podogi.

12 Zapisz i zamknij oba projekty.

56 | Rozdzia 4 Samouczek: Praca z rodzinami systemowymi


Rodziny komponentw
standardowych

57
58
Przegld rodzin
komponentw
standardowych
5
Rodziny komponentw standardowych s uywane do tworzenia komponentw budynkw i niektrych elementw opisu. Rodziny
komponentw tworz komponenty budynku, ktre zazwyczaj wymagaj zakupu, dostarczenia i zainstalowania wewntrz oraz wok
budynku, takie jak okna, drzwi, zabudowa, osprzt, meble i ziele. Zawieraj one rwnie okrelone, rutynowo dostosowywane elementy
opisu, takie jak symbole i tabelki rysunkowe.
Ze wzgldu na moliwo dostosowywania ich w szerokim zakresie rodziny komponentw s najczciej tworzonymi i modyfikowanymi
rodzinami w programie Revit Architecture. Rodziny komponentw, w przeciwiestwie do rodzin systemowych, s tworzone w plikach
zewntrznych z rozszerzeniem rfa, a nastpnie s importowane (wczytywane) do projektw. W przypadku rodzin komponentw zawierajcych
wiele typw mona tworzy katalogi typw i uywa ich. Pozwala to na wczytywanie wycznie tych typw, ktre bd potrzebne w
projekcie.
W przypadku tworzenia rodziny komponentw standardowych naley rozpocz od dostarczonego z programem szablonu zawierajcego
informacje na temat tworzonej rodziny. Naley naszkicowa geometri rodziny, uy parametrw w celu okrelenia zalenoci midzy jej
skadnikami, utworzy zawarte w niej wariacje lub typy rodziny oraz okreli widoczno rodziny i poziom szczegowoci w rnych
widokach. Po utworzeniu rodzin trzeba przetestowa w prbnym projekcie zanim zostanie ona uyta do tworzenia elementw w projektach.
W programie Revit Architecture zawiera bibliotek elementw, z ktrej mona uzyska dostp do rodzin komponentw dostarczonych z
programem i zapisywa rodziny komponentw utworzone przez uytkownika. Dostp do rodzin komponentw mona rwnie uzyska w
witrynach internetowych producentw oraz w internetowej bibliotece elementw programu Revit.

Zagniedanie i wspdzielenie rodzin komponentw

Mona wczyta wystpienia rodzin komponentw do innych rodzin komponentw, aby utworzy nowe rodziny. Zagniedajc istniejce
rodziny wewntrz nowych rodzin komponentw, mona zaoszczdzi czas powicony na modelowanie.
Zalenie od tego, jak wystpienia rodzin maj si zachowywa podczas dodawania ich do projektw (jako jeden element lub jako indywidualne
elementy), mona okreli, czy rodziny zagniedone s wspdzielone, czy nie.

Rodziny komponentw standardowych w programie Revit Architecture


Program Revit Architecture jest dostarczany z nastpujcymi standardowymi rodzinami komponentw:

Opisy

Balustrady

Zabudowa

59
Supy

Panele ciany kurtynowej

Komponenty szczegu

Drzwi

Osprzt elektryczny

Otoczenie

Meble

Systemy mebli

Osprzt owietleniowy

Brya

Urzdzenia mechaniczne

Rolinno

Osprzt hydrauliczny

Profile

Teren

Urzdzenia specjalistyczne

Konstrukcyjne

Projekt podparcia

Tabelki rysunkowe

Okna

Proces roboczy: korzystanie z rodzin komponentw w projektach


Rodziny komponentw s najbardziej rozbudowanymi rodzinami z moliwoci dostosowywania dostpnymi w programie
Revit Architecture. Mona tworzy wasne rodziny niestandardowe, jednak naley pamita, e w bibliotece rodzin oraz w
Internecie znajduje si wiele rodzin gotowych do uycia. Przed rozpoczciem projektu naley wykona opisane niej
czynnoci pozwalajce okreli, czy moliwe bdzie uycie istniejcych rodzin, czy te konieczne bdzie utworzenie wasnych
rodzin niestandardowych.
1 Okrel rodziny komponentw wymagane w projekcie.
2 Przeszukaj istniejce rodziny komponentw, aby okreli, czy potrzebne rodziny komponentw s dostpne
w bibliotece, w Internecie, w szablonach programu Revit Architecture lub w szablonach biurowych.
Zobacz sekcj Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw na stronie 63.

3 Utwrz nowy typ, w przypadku gdy zostanie odnaleziona odpowiednia rodzina, ale innego typu ni ten, ktry
by poszukiwany.
Zobacz sekcj Dodawanie typu do rodziny komponentw na stronie 148.

4 Jeli odnaleziono rodziny komponentw podobne do poszukiwanych, mona skrci czas projektowania,
modyfikujc istniejce rodziny i dostosowujc je do potrzeb.
Wicej informacji mona znale w sekcji Modyfikowanie rodzin komponentw na stronie 148.

60 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


5 Utwrz wasne rodziny komponentw, jeli nie mona wyszuka potrzebnych rodzin komponentw ani
zmodyfikowa podobnych rodzin tak, aby przeksztaci je w rodziny zgodne z oczekiwaniami.
Zobacz sekcj Tworzenie rodzin komponentw na stronie 72.

Uywanie istniejcych rodzin komponentw


Do programu Revit Architecture jest doczony zbir predefiniowanych rodzin komponentw. Niektre z tych rodzin s
wczytywane wstpnie w szablonach, natomiast dostp do innych mona uzyska z poziomu bibliotek calowych i metrycznych
programu Revit Architecture (doczonych do programu lub dostpnych w Internecie). Te rodziny oraz ich typy mona
wczyta do projektw i uywa.

Wywietlanie rodzin komponentw w projekcie lub szablonie


Przegldarka projektu suy do wywietlenia rodzin komponentw i typw rodzin w projekcie lub szablonie.
Niektre typy rodzin komponentw mog by wywietlane w Przegldarce projektu, ale nie s uywane z elementami w
biecym projekcie. Aby wywietli uywane typy rodziny komponentw, zobacz sekcj Wywietlanie elementw z typami
rodzin komponentw w projekcie na stronie 62.
1 Otwrz projekt lub szablon.
2 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.
Zostanie wywietlona lista wszystkich rodzin w projekcie lub szablonie. Na licie s uwzgldnione rodziny
komponentw, jak rwnie wszystkie systemy i rodziny lokalne znajdujce si w projekcie lub szablonie.

UWAGA Niektre rodziny komponentw i typy komponentw nie bd wywietlane w Przegldarce projektu
a do utworzenia ich w projekcie.

Uywanie istniejcych rodzin komponentw | 61


3 Rozwi kategori rodziny komponentw zawierajc typ, ktry zostanie wywietlony.
W wikszoci przypadkw w obszarze rodziny komponentw wywietlana bdzie co najmniej jedna rodzina.

4 Rozwi rodzin, aby wywietli typy rodziny komponentw.

Tych typw mona uywa do utworzenia elementw; mona je rwnie powiela i modyfikowa w celu
tworzenia nowych typw rodzin komponentw.

Wywietlanie elementw z typami rodzin komponentw w projekcie


W projekcie mona podwietli wszystkie elementy uywajce okrelonego typu rodziny komponentw.
1 Otwrz widok projektu.
2 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.

62 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


3 Rozwi kategori komponentw i rodzin zawierajc typ, ktry ma zosta wybrany.
4 Wybierz dany typ, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Wybierz wszystkie
wystpienia.

UWAGA Jeli biecy projekt nie zawiera adnych elementw uywajcych tego typu rodziny komponentw,
polecenie Wybierz wszystkie wystpienia nie bdzie dostpne.

Wszystkie elementy w widoku uywajce okrelonego typu rodziny bd wywietlane w kolorze czerwonym
(kolor domylny).

W prawym dolnym naroniku ekranu jest wywietlana liczba wybranych elementw w projekcie.

5 Otwrz inne widoki projektu.


Wszystkie elementy uywajce okrelonego typu rodziny bd wywietlane w kolorze czerwonym.

6 Nacinij klawisz ESC, aby przywrci oryginalny tryb wywietlania elementw.

Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw


Aby uy rodzin komponentw w projektach lub szablonach, naley je wczyta (zaimportowa), korzystajc z polecenia
Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin. Rodzina wczytana do projektu zostaje zapisana z tym projektem.
Niektre rodziny komponentw s wstpnie wczytywane w szablonach doczonych do programu Revit Architecture.
Wszystkie projekty utworzone na podstawie tych szablonw bd zawiera rodziny komponentw wczytane do szablonu.
Inne rodziny mona wyszukiwa, podglda i wczytywa z nastpujcych rde:

z biblioteki programu Revit Architecture zainstalowanej z tym programem,

z innych bibliotek lokalnych lub umieszczonych w sieci,

z Internetowej biblioteki elementw programu Revit,

witryny WWW producentw,

z witryn WWW innych firm.

Uytkownik moe dowolnie edytowa wikszo rodzin wczytywanych z biblioteki programu Revit Architecture i z
Internetowej biblioteki elementw programu Revit.
W przypadku wczytywania do projektu duych rodzin zawierajcych wiele typw za pomoc katalogu typw mona wczyta
tylko potrzebne typy. Katalogi typw mona atwo tworzy, a funkcja wczytywania tylko wybranych typw rodziny zapobiega
nadmiernemu rozrostowi projektu.

Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw | 63


Wczytywanie rodzin komponentw
Podczas wczytywania rodzin komponentw do projektu domylnie jest uzyskiwany dostp do calowej lub metrycznej
biblioteki rodziny programu Revit Architecture (pooonej w katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Autodesk\RAC 2009\Imperial Library lub Metric Library).
Jeli w firmie jest uywana inna biblioteka elementw dostpna w innym pooeniu, system moe domylnie uzyska do
niej dostp do tej biblioteki. Aby uzyska wicej informacji, skontaktuj si z menederem CAD.
Aby zmieni bibliotek, do ktrej dostp jest uzyskiwany domylnie, zobacz sekcj Okrelanie skrtw do innych bibliotek
rodzin na stronie 64.

1 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin.


W zalenoci od aktualnych jednostek rysunku (calowych lub metrycznych) w oknie dialogowym Wczytaj
rodzin zostanie wywietlona lista kategorii rodzin w bibliotece calowej lub metrycznej.

2 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin kliknij dwukrotnie kategori rodziny, ktra ma zosta wczytana.
3 Sprawd dowoln rodzin (rfa) w kategorii:
Aby wywietli podgld pojedynczej rodziny, wybierz j na licie.
W prawej grnej czci okna dialogowego, w obszarze Podgld zostanie wywietlona miniaturka pogldu
rodziny.

Aby wywietli miniaturk obrazu na licie wszystkich rodzin w kategorii, w prawym grnym rogu okna
dialogowego kliknij polecenia Widoki Miniaturki.

4 Wybierz rodzin, ktra zostanie wczytana, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz.


Teraz typ rodziny mona umieci w projekcie; typ bdzie wywietlany w Przegldarce projektu w odpowiedniej
kategorii komponentw wewntrz obszaru Rodziny.

Okrelanie skrtw do innych bibliotek rodzin


Za pomoc polecenia Wczytaj rodzin mona przeglda dowolne biblioteki elementw, mona rwnie okreli pooenie
biblioteki, do ktrej ma by domylnie uzyskiwany dostp.
1 W menu Ustawienia kliknij Opcje.
2 W oknie dialogowym Opcje kliknij kart Pooenie plikw.
3 Kliknij opcj Miejsca.
4 W oknie dialogowym Miejsca dla biblioteki calowej lub metrycznej kliknij w polu cieka biblioteki, a nastpnie

kliknij przycisk .
5 W oknie dialogowym Przegldaj w poszukiwaniu folderu przejd do danego pooenia, a nastpnie kliknij
przycisk Otwrz.
6 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
7 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin.
Zostanie otwarte nowe pooenie biblioteki.

64 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Pobieranie rodzin komponentw z internetowej biblioteki elementw
programu Revit
W internetowej bibliotece elementw programu Revit s dostpne rne typy rodzin komponentw, w tym rodziny
producentw, ktre mona uywa w projektach. Zawiera ona rwnie bibliotek Ketiv Modern Medium przeksztacon
w rodziny programu Revit Architecture, ktre mona stosowa w projektach uytkownika. Wystpuj tutaj pewne
ograniczenia; zobacz sekcja Praca z rodzinami Modern Medium na stronie 65.
Moliwe jest pobieranie i uywanie rodzin z wczeniejszych wersji programu Revit Architecture. Naley pobra te rodziny
i uaktualni, otwierajc i zapisujc je w biecej wersji programu.

UWAGA Zaktualizowanie rodziny do nowszej wersji uniemoliwia korzystanie z niej we wczeniejszych wersjach.

1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Po prawej stronie ekranu pocztkowego programu Revit Architecture kliknij opcj Internetowa biblioteka
elementw programu Revit.

W przegldarce internetowej otwrz stron http://revit.autodesk.com/library/html/.

2 Po lewej stronie okna dialogowego biblioteki kliknij bibliotek rodziny, ktra zostanie otwarta.
Internetowa biblioteka elementw programu Revit zawiera rne typy rodzin, w tym rodziny producentw
i rodziny utworzone na podstawie biblioteki Ketiv Modern Medium.

3 Rozwi list rodzin w bibliotece.


4 Wybierz kad rodzin, aby wywietli jej podgld w prawym panelu Internetowej biblioteki elementw.
5 Aby pobra jedn rodzin:
W prawym okienku kliknij dwukrotnie rodzin, a nastpnie w oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij
przycisk Zapisz.

Przejd do wybranej biblioteki (biblioteka programu Revit Architecture domylnie znajduje si w katalogu
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2009\Imperial Library lub Metric
Library), a nastpnie kliknij przycisk Zapisz.

6 Aby pobra wszystkie rodziny w katalogu:


W lewym okienku zaznacz katalog, w ktrym znajduj si rodziny, a w prawym grnym rogu internetowej

biblioteki elementw programu Revit kliknij przycisk (pobierz katalog).

W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz, a nastpnie zapisz w wybranym miejscu plik
przeznaczony do rozpakowania.

Przejd do lokalizacji, w ktrej zosta zapisany plik, i kliknij go dwukrotnie.

Okrel lokalizacj, do ktrej zostan wyodrbnione rodziny; moe to by odpowiednia kategoria w calowej
lub metrycznej bibliotece programu Revit Architecture lub inna wskazana biblioteka.

7 Wczytaj do projektu lub szablonu rodziny pobrane z biblioteki.


Zobacz sekcj Wczytywanie rodzin komponentw na stronie 64.

Praca z rodzinami Modern Medium


Bibliotek Ketiv Modern Medium Library zamieniono na rodziny programu Revit Architecture i udostpniono w internetowej
bibliotece elementw programu Revit. Rodziny Modern Medium nie mog by zmieniane w programie Revit Architecture.

Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw | 65


Wygld typu rodziny Modern Medium mona zmodyfikowa przez zmian wygldu renderingu materiau nalecego do
stylu obiektu.

UWAGA Wczytanie duej liczby przedmiotw z biblioteki Modern Medium moe istotnie zwikszy wielko pliku projektu
i spowolni prac systemu.

Mona na przykad pobra i wczyta fortepian z biblioteki Modern Medium, tak by rodzina bya wywietlana w Przegldarce
projektu w obszarze Rodziny\Urzdzenia specjalistyczne. Aby zmieni kolor na kolor naturalnego drewna, mona utworzy
nowy materia o nazwie Fortepian i wybra dla niego kolor i tekstur. Wygld fortepianu zmieni si po zastosowaniu nowego
materiau do stylu obiektu fortepianu.

Aby zastosowa inny wygld renderingu do biblioteki Modern Medium


1 Pobierz rodziny Modern Medium z internetowej biblioteki elementw programu Revit, a nastpnie dodaj je
do projektu.
Zobacz sekcj Pobieranie rodzin komponentw z internetowej biblioteki elementw programu Revit na
stronie 65.

2 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw, a nastpnie kliknij kart Zaimportowane obiekty.
3 W obszarze Kategoria wybierz nazw warstwy rodziny Modern Medium.

4 Kliknij w polu Materia i kliknij przycisk .


5 W oknie dialogowym Materiay wybierz materia, a nastpnie kliknij dwa kolejne przyciski OK.
Zobacz temat Materiay w pomocy programu Revit Architecture 2009.

6 Zapisz rodzin.

Kopiowanie typw rodzin midzy projektami


Typy rodzin mona kopiowa z jednego projektu do innego. Jeli rodzina nie istnieje jeszcze w projekcie docelowym, po
wklejeniu typu zostanie ona wczytana w programie Revit Architecture.
Przykadowo uytkownik ma zamiar skopiowa drzwi francuskie z jednego projektu do drugiego. Typ drzwi francuskie
naley do rodziny Niestandardowe drzwi. W projekcie docelowym rodzina Niestandardowe drzwi nie jest wczytana. Za
pomoc programu Revit Architecture rodzina zostanie wczytana wraz z okrelonymi drzwiami francuskimi.
Typy rodzin mona skopiowa z Przegldarki projektu; mona te skopiowa element z potrzebnym typem do obszaru
rysunku. Kopiowanie typw rodzin z obszaru rysunku jest dostpne w wikszoci widokw, takich jak rzuty, rzuty odwrcone,
czy widok 3D.
Nazwa kopiowanego typu rodziny musi by unikalna. Jeli typ rodziny ju istnieje w projekcie docelowym, zmie nazw
typu, a nastpnie skopiuj i wklej go.

Aby skopiowa typ rodziny z Przegldarki projektu


1 Wybierz typ rodziny do skopiowania.
2 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka.

Nacinij kombinacj klawiszy CTRL + C.

3 Otwrz projekt docelowy.


4 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
Kliknij menu Edycja Wklej ze schowka.

Nacinij kombinacj klawiszy CTRL + V.

66 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Aby skopiowa typy rodzin z elementw w obszarze rysunku
1 W obszarze rysunku wybierz typ rodziny, ktry zostanie skopiowany.

PORADA Aby wybra kilka typw rodzin, np. okrelon cian, okno i drzwi, nacinij i przytrzymaj klawisz
CTRL i wybierz typy.

2 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka.

Nacinij kombinacj klawiszy CTRL + C.

3 Otwrz projekt docelowy i kliknij w obszarze rysunku.


4 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
Kliknij menu Edycja Wklej ze schowka.

Nacinij kombinacj klawiszy CTRL + V.

5 W obszarze rysunku wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Przecignij element do danej lokalizacji.

Jeli element wymaga obiektu nadrzdnego (na przykad okno, ktre musi by umieszczone w cianie),
wybierz lokalizacj na elemencie obiektu nadrzdnego.

6 W razie potrzeby na pasku opcji kliknij przycisk Zakocz wklejanie.


Element zostanie wywietlony w obszarze rysunku, a typ jego rodziny bdzie wywietlany w Przegldarce projektu w
obszarze odpowiedniej kategorii i rodziny.

Uywanie katalogw typw do wczytywania duych rodzin komponentw


W przypadku wczytywania do projektu rodziny z wieloma typami uycie katalogu typw umoliwia wybranie i zaadowanie
tylko tych typw, ktre bd potrzebne. Okno dialogowe w katalogu typw umoliwia sortowanie i wybieranie dostpnych
typw rodzin przed ich wczytaniem do projektu.

Katalogi typw s najbardziej uyteczne, kiedy s uywane w przypadku duych rodzin zawierajcych wiele typw. Wczytanie
tylko potrzebnych typw pozwala na zachowanie maych rozmiarw projektu i zminimalizowanie liczby typw wywietlanych
na Licie typw.

NAJLEPSZY SPOSB POSTPOWANIA Katalogi typw naley tworzy dla rodzin zawierajcych wicej ni 6 typw.

Mimo e w programie Revit Architecture zawarty jest ju katalog typw, ktrego mona uy przy wczytywaniu rodzin
konstrukcyjnych, to katalogi typw mona utworzy dla dowolnych rodzin istniejcych lub zdefiniowanych przez uytkownika.
Zobacz rozdzia Tworzenie katalogu typu na stronie 68.

Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw | 67


Tworzenie katalogu typu
Katalog typw to zewntrzny plik tekstowy (TXT) zwierajcy parametry oraz ich wartoci tworzce rne typy w okrelonej
rodzinie.
Poniej przedstawiono przykadowy plik TXT katalogu typw:
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,He
ight##length##centimeters
MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
MA40x24,Revit,40.5,3.25,24

Podczas wczytywania odpowiedniej rodziny zostanie wywietlony nastpujcy katalog typw:

Typ Producent Dugo Szeroko Wysoko

MA36x30 Revit 36.5cm 2.75cm 30cm

MA40x24 Revit 40.5cm 3.25cm 24cm

Istniej wiele sposobw na utworzenie oddzielonego przecinkami pliku .txt. Mona go napisa przy uyciu edytora tekstu,
np. Notatnika, lub uy oprogramowania obsugujcego bazy danych albo arkusza kalkulacyjnego w celu zautomatyzowania
procesu.
Projekt mona eksportowa do postaci bazy danych z uyciem interfejsu ODBC, a nastpnie pobra tabele typw elementu
w formacie oddzielonym przecinkami. Zobacz temat Eksportowanie do ODBC w pomocy programu Revit Architecture
2009.
Podczas tworzenia typu katalogu naley postpowa zgodnie z nastpujcymi reguami:

Zapisz nazw pliku katalogu typu z rozszerzeniem .txt. Plik musi mie t sam nazw i t sam ciek dostpu jak
rodzina Revit Architecture , np. Doors/door.rfa i Doors/door.txt.

W lewej kolumnie wyszczeglnione s typy.

Grny wiersz pliku jest przeznaczony na deklaracj parametru. Format to nazwakolumny##typ##jednostka.

Naley uywa uamkw dziesitnych.

Nazwy parametrw uwzgldniaj wielko liter.

Mona uywa pojedynczych lub podwjnych cudzysoww. Jeli uywa si podwjnych cudzysoww, naley wprowadzi
"" dla Revit Architecture, aby odczytywa to jako podwjne cudzysowy.

Waciwe typy jednostek to dugo, powierzchnia, kt, sia i sia liniowa.

Prawidowe jednostki: prawidowe jednostki i przyrostki:


Dla dugoci: cale ("), stopy ('), milimetry (mm), centymetry (cm) lub metry (m).

Dla powierzchni: stopy kwadratowe (SF), cale kwadratowe (cal2), metry kwadratowe (m2), centymetry kwadratowe
(cm2) milimetry kwadratowe (mm2), akry i hektary.

Dla objtoci: jardy szecienne (CY), stopy szecienne (CF), cale szecienne (cale3), centymetry szecienne (cm3),
milimetry szecienne (mm3).

Dla kta: kty dziesitne (), minuty ('), sekundy (").

Dla siy: niutony (N), dekaniutony (daN), kiloniutony (kN), meganiutony (MN), kipy (kip), kilkogramy-sia (kgf),
tony-sia (Tf) i funty (P).

68 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Dla siy liniowej: niutony na metr (N/m), dekaniutony na metr (daN/m), kiloniutony na metr (kN/m), meganiutony
na metr (MN/m), kipy na stop (kip/ft), kilogramy-sia na metr (fgf/m), tony-sia na metr (Tf/m), funty na stop
(P/ft).

Mona wpisa wartoci parametrw dla Typu rodziny. Aby zadeklarowa parametr Typu rodziny przy okrelaniu
parametrw, naley poda nazw kolumny ##inne##. Nazwa kolumny jest taka sama, jak nazwa parametru Typ rodziny.
W pliku katalogu typu, wpisz wartoci Nazwa Rodziny : Typ Rodziny. Upewnij si, e przed znakiem dwukropka (:) i po
nim wystpuje odpowiednia ilo spacji. Zatem w przypadku pliku rodziny o nazwie Chair-Executive.rfa z typem
nazwanym Big Boss naley wprowadzi acuch Chair-Executive: Big Boss.Jeli plik rodziny ma tylko jeden typ o takiej
samej nazwie, jak rodzina, nie naley podawa nazwy rodziny.

Program Revit Architecture stosuje projektowe ustawienia jednostek w katalogu typw podczas wczytywania rodzin.

Wczytywanie rodziny poprzez katalog typw


Utworzony katalog typw rodziny moe suy do wczytania tylko typw rodzin potrzebnych w projektach i szablonach.
1 Katalog typw naley tworzy i umieszcza w tym samym pooeniu (katalogu), w ktrym znajduje si rodzina
przeznaczona do wczytania.
2 W projekcie lub szablonie programu Revit Architecture kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj
rodzin.
3 Przejd do katalogu zawierajcego rodzin, ktra zostanie otwarta.
4 Wybierz rodzin (plik .rfa), ktry zostanie otwarty.
Zostanie wywietlony katalog typw.

5 W Katalogu typw z kolumny Typ wybierz typ lub typy rodzin, ktre chcesz wczyta.
Moesz wybra wicej ni jeden typ, trzymajc wcinity klawisz CTRL podczas wybierania. Mona take
zawzi zakres przeszukiwanych obiektw, wybierajc konkretne parametry z listy na grze kadej kolumny.

6 Kliknij przycisk Otwrz.

Zapisywanie wczytanych rodzin komponentw


Rodzin wczytan do biecego projektu lub szablonu mona zapisa jako plik .rfa w pooeniu okrelonym przez uytkownika.
Rodzin mona zapisa w pooeniu dostpnym w systemie lub w pooeniu sieciowym. Wszystkie typy rodzin s zapisywane
wraz z rodzin.
1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
Kliknij menu Plik Zapisz do biblioteki Zapisz rodzin.

W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy rodzin, a nastpnie kliknij polecenie Zapisz.

2 W oknie dialogowym Zapisywanie rodziny:


Jeli rodzina jest zapisywana za pomoc opcji Zapisz do biblioteki Zapisz rodzin, wybierz rodzin z
listy rodzin wczytanych do projektu.

Dla parametru Zapisz w wybierz pooenie, w ktrym zostanie zapisana ta rodzina.

Okrel nazw i typ pliku rodziny, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz.

Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw | 69


Tworzenie elementw przy uyciu typw rodziny komponentw
Tworzenie elementw w modelach budynkw mona rozpocz z pomoc typw rodzin komponentw dostpnych w
szablonach programu Revit Architecture lub w szablonach udostpnionych przez biuro lub firm uytkownika i wczytanych
z bibliotek. Niektre elementy utworzone przy uyciu typw rodzin komponentw s uzalenione od obiektw nadrzdnych,
a to znaczy, e wymagaj innego elementu, ktry musi by dodany do projektu (na przykad okno lub drzwi umieszczone
w cianie).
Po utworzeniu elementu przy uyciu typu rodziny komponentw istnieje moliwo jej zmiany. Mona rwnie w dowolnym
momencie zmieni poszczeglne waciwoci kadego elementu, klikajc element prawym przyciskiem myszy i wybierajc
opcj Waciwoci elementu.
Funkcje modyfikowania waciwoci typu rodziny komponentw lub tworzenia nowej rodziny komponentw opisano w
sekcji Modyfikowanie rodzin komponentw na stronie 148 lub Tworzenie rodzin komponentw na stronie 72.

Tworzenie elementu na podstawie typu rodziny komponentw


1 Na pasku projektu kliknij polecenie dla elementu, ktry zostanie utworzony.
2 Na Licie typw wybierz typ elementu, ktry zostanie utworzony.
Dostpne typy rodzin komponentw s wywietlane na Licie typw najpierw wedug rodziny lub podrodziny,
a nastpnie wedug typu; elementem rozdzielajcym jest dwukropek.

3 Na pasku opcji okrel wszystkie wymagane wartoci lub opcje.


4 Utwrz element w obszarze rysunku.
5 Utwrz inny element lub na pasku projektu kliknij przycisk Modyfikuj.

Tworzenie elementu przy uyciu typu rodziny komponentw na podstawie


elementu z projektu
1 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:
Wybierz element z projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Utwrz podobny.

W Przegldarce projektu w obszarze Rodziny kliknij prawym przyciskiem myszy typ rodziny komponentw,
a nastpnie wybierz opcj Utwrz wystpienie.

2 Na pasku opcji okrel wszystkie wymagane wartoci lub opcje.


3 W obszarze rysunku utwrz element lub elementy.

Modyfikowanie typu rodziny komponentw elementu


Istniej 3 rne metody modyfikowania typu rodziny komponentw elementu w biecym projekcie. Trzecia metoda
polecenie Dopasuj typ umoliwia jednoczesn zmian typu dowolnej liczby elementw.

Metoda 1: uywanie Listy typw


1 Wybierz element znajdujcy si w obszarze rysunku.
2 Na Licie typw wybierz nowy typ.

70 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Metoda 2: modyfikowanie waciwoci typu
1 W obszarze rysunku wybierz element, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Waciwoci
elementu.
2 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Typ wybierz nowy typ.
3 Kliknij przycisk OK.

Metoda 3: uywanie polecenia Dopasuj typ


1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.
2 Rozwi rodzin zawierajc nowy typ, ktry ma by uyty.
3 Wybierz typ rodziny, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Dopasuj typ.
4 Przenie wskanik myszy na obszar rysunku.
Zamiast wskanika zostanie wywietlony kroplomierz.

5 Wybierz element, ktry zostanie dopasowany do typu rodziny wybranego w Przegldarce projektu.
6 Kontynuuj wybieranie elementw w projekcie, ktre zostan dopasowane do wybranego typu, lub nacinij
klawisz ESC.

Usuwanie typw i rodzin komponentw


Nieuywane rodziny komponentw lub nieuywane typy rodzin mona usuwa z projektw i szablonw przy zastosowaniu
jednej z dwch metod: rodziny i typy mona zaznaczy w Przegldarce projektu i je usun lub mona zastosowa polecenie
Usu nieuywane.
Zaznacz i usu rodziny, gdy trzeba usun tylko kilka rodzin lub typw. Uruchom polecenie Usu nieuywane, gdy trzeba
cakowicie oczyci projekty. Usunicie wszystkich nieuywanych rodzin i typw zwykle zmniejsza rozmiar pliku projektu.
Niezalenie od uytej metody nie mona usun:

typw rodzin komponentw zawierajcych zalenoci (np. bdcych obiektem nadrzdnym dla innych rodzin);

rodzin komponentw z typami uywanymi w biecym projekcie lub szablonie.

Metoda 1: wybieranie i usuwanie rodzin oraz typw w Przegldarce projektu


1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.
2 Rozwi kategori zawierajc rodzin lub typ, ktre zostan usunite.
3 W przypadku usuwania typu rodziny komponentw rozwi okrelon rodzin.
4 Wybierz typ lub rodzin komponentw, ktre maj by usunite.

PORADA Aby wybra kilka typw lub rodzin komponentw, podczas wybierania typw naley nacisn i
przytrzyma klawisz CTRL.

5 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Usu.

Nacinij klawisz DELETE.

Typ lub rodzina komponentw zostan usunite z projektu lub szablonu.


Jeli podczas usuwania typu lub rodziny komponentw w projekcie bdzie istnie w nim co najmniej jedno
wystpienie typu, zostanie wywietlone ostrzeenie.

6 W oknie ostrzeenia:
Kliknij przycisk OK, aby usun wszystkie wystpienia typu.

Usuwanie typw i rodzin komponentw | 71


Kliknij przycisk Anuluj, zmie typ i powtrz czynnoci opisane w poprzednim kroku.

Metoda 2: uywanie polecenia Usu nieuywane

1 Kliknij menu Plik Usu nieuywane.


W oknie dialogowym Usuwanie nieuywanych wywietlane s wszystkie rodziny i typy rodzin, ktre mona
usun z projektu, wcznie z rodzinami systemowymi i rodzinami lokalnymi. Domylnie do usunicia s
wybierane wszystkie nieuywane rodziny.

WANE Jeli projekt ma podzia na zadania, to eby mona byo uy tego polecenia, wszystkie zadania
musz by otwarte.

2 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Aby usun wszystkie nieuywane typy rodzin, kliknij przycisk OK.

Aby usun tylko wybrane typy, kliknij przycisk Usu zaznaczenie wszystkich elementw, rozwi rodziny
i podrodziny zawierajce typy, ktre zostan usunite, wybierz odpowiednie typy, a nastpnie kliknij
przycisk OK.

Tworzenie rodzin komponentw


Program Revit Architecture umoliwia tworzenie rodzin dla projektu. Utworzenie nowej rodziny jest proste, poniewa
program Revit Architecture zawiera wiele szablonw, ktre obejmuj drzwi, elementy konstrukcyjne, okna, meble oraz
urzdzenia elektryczne, a take umoliwia wykonanie graficznego rysunku nowej rodziny. Szablony zawieraj wiele informacji
koniecznych do rozpoczcia tworzenia rodziny oraz wymaganych przez program Revit Architecture do umieszczenia rodziny
w projektach.

Opis Edytora rodzin


Edytor rodzin jest trybem edycji graficznej w programie Revit Architecture, ktry umoliwia tworzenie rodzin celem
umieszczenia ich w projekcie. Na pocztku tworzenia rodziny otwiera si szablon do uycia w edytorze. Szablon moe
zawiera wiele widokw, takich jak rzuty i rzdne. Ukad i obsuga Edytora rodzin s takie same, jak rodowiska projektu
w programie Revit Architecture, ale zawiera on inne polecenia na pasku projektu.

72 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Dostp do Edytora rodzin jest moliwy w nastpujcy sposb:

Otworzenie lub utworzenie nowego pliku rodziny (rfa).

Wybr elementu utworzonego przez komponent lub typu rodziny lokalnej i kliknicie przycisku Edytuj rodzin na pasku
opcji.

Polecenia Edytora rodzin

Polecenie Typy rodzin otwiera okno dialogowe Typy rodzin. Mona tworzy nowe typy rodzin lub nowe parametry
wystpienia i typu. Zobacz sekcj Tworzenie typw rodzin na stronie 92.

Polecenie Wymiar powoduje dodanie wymiarw staych do rodziny uzupeniajcych wymiary automatycznie tworzone
w programie Revit Architecture podczas szkicowania geometrii. Jest to wane, jeli chce si utworzy rne wielkoci
rodziny.

Polecenie Linie modelowe umoliwia rysowanie dwuwymiarowych geometrii, gdy nie trzeba wywietla staej geometrii.
Przykadowo panele drzwi i okucia mona naszkicowa jako elementy 2D zamiast tocze bry. Linie modelowe s zawsze
widoczne w widokach 3D. Mona kontrolowa ich widoczno w rzucie rzdnych przez wybranie linii i kliknicie opcji
Widoczno na pasku opcji.

Polecenie Linie symboliczne umoliwia rysowanie linii przeznaczonych jedynie do celw symbolicznych. Przykadowo
mona narysowa linie symboliczne w widoku rzdnych, aby przedstawi ruch drzwi. Linie symboliczne nie s czci
faktycznej geometrii rodziny. Linie symboliczne s widoczne rwnolegle do widoku, w ktrym s rysowane.
Mona kontrolowa widoczno linii symbolicznych na przecinanych wystpieniach. Wybierz lini symboliczn i kliknij
przycisk Widoczno na pasku opcji. Wybierz opcj Poka, jeli wystpienie jest przecinane.
W tym oknie dialogowym mona take kontrolowa widoczno linii na podstawie poziomu wywietlania szczegw
w widoku. Na przykad jeli wybrano poziom Niski, to podczas wczytywania rodziny do projektu i umieszczania jej w
widoku na niskim poziomie wywietlania szczegw, linie symboliczne s widoczne.

Opis Edytora rodzin | 73


PORADA Uyj tego okna dialogowego do kontrolowania widocznoci adnotacji oglnych wczytanych do rodzin modelu.
Zobacz sekcj Wczytanie opisw oglnych w rodzinach modeli na stronie 144.

Polecenie Linie pozwala rysowa linie tworzce geometri rodziny.

Polecenie Otwr jest dostpne tylko w szablonach rodzin zwizanych z obiektem nadrzdnym, na przykad ciennych
lub sufitowych. Tworzony jest otwr przez narysowanie ksztatu na paszczynie odniesienia i nastpnie zmodyfikowanie
jego wymiarw. Po utworzeniu otworu mona go zaznaczy i tak ustawi, aby po wczytaniu do projektu pojawia si
jako przezroczysty w widoku 3D lub rzdnych. Na pasku opcji zaznacz pola wyboru 3D i/lub Rzdna obok opcji
Przezroczysty w.

UWAGA Polecenie Otwr jest dostpne rwnie w rodowisku projektu.

Polecenie Paszczyzna odniesienia tworzy nieskoczon paszczyzn odniesienia suc jako prowadnica do rysowania
linii i geometrii.

Polecenie Linie odniesienia tworzy lini podobn do paszczyzny odniesienia, ale ma ona logicznie okrelone punkty
pocztkowy i kocowy.

Polecenie Kontrolka umoliwia umieszczanie strzaek do obrotu i odbicia lustrzanego geometrii rodziny po dodaniu
jej do projektu. Na pasku opcji wybierz strzak Pionow lub Poziom albo Podwjnie pionow lub Podwjnie poziom.
Mona take wybra wicej ni jeden element.
Program Revit Architecture obraca lub odbija lustrzanie geometri wzgldem punktu wstawienia. Przy pomocy dwch
strzaek skierowanych w przeciwne strony, moesz odbija lustrzanie w t i z powrotem, poziomo lub pionowo.
Mona umieci kontrolki w dowolnym miejscu w widoku. Najlepiej umieci je w miejscu, ktre jednoznacznie okrela
to, co kontroluj.

PORADA Kontrolki s przydatne podczas tworzenia rodziny drzwi. Podwjne poziome kontrolki w formie strzaek
zmieniaj stron, z ktrej drzwi s zawiasowane. Podwjne poziome kontrolki w formie strzaek zmieniaj sposb
otwierania drzwi z opcji 'od rodka-na zewntrz' na 'z zewntrz-do rodka'.

Polecenie Tekst umoliwia dodawanie uwag tekstowych do rodziny. Jest zwykle uywane w rodzinie opisw. Tekst jest
po prostu uwag tekstow.

Polecenie Tekst modelowy moe rwnie zosta uyte w celu dodania oznakowania na budynku lub napisu na cianie.

Polecenie Przekrj pozwala utworzy widok przekroju.

Polecenie Elementy wybiera typ elementu do wstawienia w Edytorze rodzin. Po wybraniu tego polecenia Lista typw
staje si aktywna i mona wybra element.

Polecenie Symbol pozwala umieci symbole opisw rysunku 2D.

Polecenie Komponent szczegu pozwala umieci komponent szczegu.

Polecenie Region maskujcy pozwala zastosowa mask do regionu rodziny. Obszar maskowania zasania elementy
modelu, gdy do utworzenia elementu w projekcie jest uywana rodzina. Zobacz temat Obszary maskowania w pomocy
programu Revit Architecture 2009.

Polecenie Wypeniony region pozwala zastosowa wypenienie do regionu rodziny.

Polecenie Forma bryy udostpnia narzdzia umoliwiajce tworzenie geometrii bryowej w rodzinie.

Polecenie Forma wycicia udostpnia narzdzia umoliwiajce cicie geometrii bryowej w rodzinie.

Polecenie Etykieta umoliwia umieszczanie przemylanego tekstu w rodzinie. Tekst ten opisuje waciwo rodziny.
Kiedy warto waciwoci jest okrelona, pokae si ona w rodzinie.

UWAGA To polecenie jest dostpne jedynie dla symboli opisu.

74 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Polecenie Wczytaj do projektw umoliwia wczytanie rodziny bezporednio do dowolnego otwartego projektu lub
rodziny.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw


Standardowe rodziny komponentw, ktre naley utworzy, maj zazwyczaj standardowe rozmiary i konfiguracje czsto
wystpujcych komponentw i symboli uywanych w projektach budowlanych.
W celu utworzenia rodziny komponentw trzeba zdefiniowa geometri i wielko rodziny przy uyciu szablonu rodziny
dostarczonego z programem Revit Architecture. Rodzin mona pniej zapisa w oddzielnym pliku rodziny Revit (rfa) i w
zalenoci od potrzeb wczytywa do dowolnego projektu.
Zalenie od stopnia skomplikowania rodziny proces tworzenia moe by czasochonny. Jeli mona zidentyfikowa rodzin,
ktra jest podobna do tworzonej, mona nie traci czasu ani wysiku i j skopiowa, zmieni nazw i zmodyfikowa w celu
utworzenia nowej rodziny. Zobacz sekcj Modyfikowanie rodziny w celu utworzenia nowej rodziny na stronie 150.
Zagadnienia omwione w tej sekcji dotycz tworzenia rodzin modelu (3D), ale niektre maj zastosowanie do rodzin 2D i
s to tabelki rysunkowe, symbole opisu i komponenty szczegu. Aby uzyska szczegowe informacje na temat tworzenia
rodzin 2D, zobacz sekcj Samouczki: Rodziny komponentw 2D na stronie 153.

PORADA Przed utworzeniem wasnych rodzin modelu zaleca si ukoczenie samouczkw omawiajcych standardowe
rodziny komponentw znajdujcych si w tej sekcji. Zobacz sekcj Samouczki: Rodziny komponentw 3D na stronie 243.

Procedura: Tworzenie standardowej rodziny komponentw


Najlepsze efekty tworzenia rodziny komponentw mona uzyska, postpujc zgodnie z poniszym schematem.
1 Przed przystpieniem do tworzenia rodziny trzeba j zaplanowa.
Zobacz sekcj Planowanie rodziny komponentu na stronie 76.

2 Utwrz nowy plik rodziny (.rfa) z odpowiednim szablonem rodziny.


Zobacz sekcj Wybieranie szablonu rodziny na stronie 77.

3 Zdefiniuj podkategorie rodziny, aby uatwi sterowanie widocznoci geometrii rodziny.


Zobacz sekcj Tworzenie podkategorii rodzin na stronie 81.

4 Utwrz szkielet lub struktur rodziny:


Zdefiniuj pocztek (punkt wstawienia) rodziny.
Zobacz sekcj Definiowanie pocztku rodziny na stronie 82.

U paszczyzny i linie odniesienia, aby uatwi szkicowanie geometrii komponentu.


Zobacz sekcje Planowanie paszczyzn odniesienia na stronie 84 i Uywanie linii odniesie na stronie 86.

Dodaj wymiary, aby okreli zalenoci parametryczne.


Zobacz sekcj Wymiarowanie paszczyzn i linii odniesienia na stronie 90.

Dodaj etykiety do wymiarw w celu utworzenia parametrw wystpienia lub typu albo reprezentacji 2D.
Zobacz sekcj Etykietowanie wymiarw w celu utworzenia parametrw na stronie 90.

Przetestuj lub wygnij szkielet.


Zobacz sekcj Wyginanie szkieletu rodziny na stronie 91.

5 Zdefiniuj rne typy rodziny, okrelajc rne parametry.


Zobacz sekcj Tworzenie typw rodzin na stronie 92.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 75


6 Dodaj pojedynczy poziom geometrii do bry i pustych przestrzeni oraz ogranicz geometri do paszczyzn
odniesienia.
Zobacz sekcj Tworzenie geometrii rodziny na stronie 94.

7 Wygnij nowy model (typy i obiekty nadrzdne) w celu sprawdzenia prawidowoci zachowania komponentu.
Zobacz sekcj Wyginanie rodziny na stronie 93.

8 Powtarzaj poprzednie kroki a do zakoczenia geometrii rodziny.


9 Za pomoc ustawie podkategorii i elementu okrel charakterystyk wywietlania geometrii 2D i 3D.
Zobacz sekcj Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.

10 Zapisz now zdefiniowan rodzin, a nastpnie wczytaj j do projektu w celu testowania.


Zobacz sekcj Testowanie rodziny w projekcie na stronie 133.

11 W przypadku duych rodzin, ktre obejmuj wiele typw, utwrz katalog typw.
Zobacz sekcj Tworzenie katalogu typu na stronie 68.

Planowanie rodziny komponentu


Jeli wemie si pod uwag t list wymaga przed tworzeniem rodziny, praca bdzie atwiejsza. Oczywicie mog wystpi
zmiany podczas tworzenia rodzin. Edytor rodzin jest na tyle elastyczny, e umoliwia wprowadzenie tych zmian bez
zaczynania od nowa.

Czy w ramach rodziny ma wystpowa wiele rozmiarw?


Utwrz standardow rodzin komponentw w przypadku okna dostpnego w kilku standardowych rozmiarach albo
pki na ksiki, ktrej dugo moe by dowolnie dostosowana. Jeeli jednak trzeba utworzy wasny mebel, ktry
jest uywany tylko w jednej konfiguracji, mona bdzie go utworzy jako rodzin lokaln, a nie rodzin komponentw.
Zobacz sekcj
Zmienno wielkoci oraz stopie skomplikowania obiektu decyduje o tym, czy jest tworzona standardowa rodzina
komponentw, czy rodzina lokalna.

W jakiej postaci ma by wywietlana rodzina w rnych widokach?


Sposb wywietlania obiektu w widokach okrela geometria 2D i 3D, ktr naley utworzy, jak rwnie sposb
zdefiniowania ustawie widocznoci. Okrel, czy obiekt ma by wywietlany w widoku w planie, widoku rzdnych i/lub
w widokach przekroju.

Czy dla rodziny wymagany jest obiekt nadrzdny?


W przypadku obiektw, ktre s elementami podrzdnymi innych obiektw nadrzdnych, takich jak okno lub osprzt
owietleniowy, naley rozpocz od szablonu opartego na obiekcie nadrzdnym. Sposb przypisania rodziny do obiektu
nadrzdnego (albo jakie elementy s lub nie s do niej doczone) okrela, ktrego pliku szablonu naley uy do
utworzenia tej rodziny.

Jak wiele szczegw naley modelowa?


W niektrych przypadkach geometria 3D jest niepotrzebna. Moe si okaza, e wystarczy rysunek 2D, aby przedstawi
rodzin. Mona take uproci geometri 3D modelu, tak aby zaoszczdzi czas potrzebny na utworzenie rodziny.
Przykadowo dla otworu wylotowego w cianie widocznego tylko w elewacji wewntrznej z duej odlegoci, bdzie
wymagana mniejsza ilo szczegw ni w przypadku drzwi z wyobionymi panelami i wiatami bocznymi widocznych
w renderingu wntrza.

Jaki jest punkt pocztkowy tej rodziny?


Przykadowo punkt wstawiania rodziny supw moe znajdowa si na rodku okrgej postawy. W celu zapewnienia
zgodnoci z odpowiednimi przepisami punkt wstawienia toalety projektowanej dla osb niepenosprawnych moe
znajdowa si w odlegoci 18 cali od ssiedniej ciany. Okrelenie odpowiedniego punktu wstawiania uatwi
uytkownikom umieszczanie rodziny w projekcie.

76 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Wybieranie szablonu rodziny
Po zaplanowaniu nowej rodziny kolejnym krokiem jest wybranie szablonu, ktry zostanie uyty do utworzenia nowej rodziny.
W momencie tworzenia nowej rodziny zostanie wywietlony monit o wybranie szablonu rodziny odpowiadajcego typowi
elementu, ktry ma zosta utworzony na podstawie rodziny.
Szablon suy jako element zawierajcy informacje konieczne do rozpoczcia tworzenia rodziny oraz wymagane przez
program Revit Architecture do umieszczenia rodziny w projektach.
Wykaz i opis szablonw rodzin, ktre znajduj si w programie Revit Architecture mona znale w temacie Dodatek B:
Szablony rodzin na stronie 765.

Co to s szablony rodziny?
Szablony rodzin maj rozszerzenie .rft i s w programie zorganizowane wedug kategorii elementu (Opis, Drzwi, ciana
itp.). Kategoria okrela kategori elementu, ktry zostanie utworzony przez rodzin, i jest uywana do okrelania widocznoci,
a take tworzenia zestawie elementw utworzonych razem z rodzin.
W zalenoci od szablonu moe rwnie zawiera:

Podkategorie (lub kategorie w wewntrz kategorii obiektu), ktrych mona uywa do okrelania widocznoci i materiau
poszczeglnych czci geometrii w rodzinie.
Na przykad rodzina drzwi utworzona przy uyciu szablonu Drzwi zawiera podkategorie Panel, Otwr, Rama/szpros,
Szyba, Ukryte linie i Obrt.

Widoki, w ktrych jest tworzona geometria rodziny.


Na przykad rodzina mebli utworzona przy uyciu szablonu Meble zawiera widoki rzutu, widoki rzdnych i widok 3D,
ktry mona uy do utworzenia rodziny mebli.

Paszczyzny odniesienia i parametry predefiniowane.


Paszczyzny odniesienia s paszczyznami 3D uywanymi podczas tworzenia geometrii rodziny jako paszczyzny robocze
lub odniesienia. Nie s one wywietlane podczas tworzenia elementu z uyciem rodziny.

Typy linii z predefiniowanymi ustawieniami widocznoci.


Na przykad, jeli za pomoc szablonu Drzwi zostanie utworzona rodzina drzwi, to na potrzeby szkicowania rnych
reprezentacji kadego z komponentw drzwi zostanie dla uytkownika udostpnionych kilka typw linii.

Jeli rodzina jest obiektem opartym na obiekcie nadrzdnym, jest to geometria nadrzdna.
Na przykad, jeli za pomoc szablonu Okno zostanie utworzona rodzina okien, to segmenty cian, w ktrych maj by
tworzone okna, zostan udostpnione przez szablon. W przypadku tworzenia elementu z pomoc rodziny geometria
oparta na obiekcie nadrzdnym nie bdzie wywietlana.

Elementy sterujce umoliwiajce zmodyfikowanie pooenia geometrii uywanej do utworzenia rodziny.


Na przykad rodzina drzwi utworzona za pomoc szablonu Drzwi zawiera elementy sterujce do odwracania strony, po
ktrej znajduj si zawiasy, i odwracania kta obrotu drzwi.

Wbudowane notatki tekstowe.


Rodziny drzwi i okien utworzone na podstawie szablonw Drzwi i Okno zawieraj segmenty ciany, do ktrych przypisano
notatki tekstowe definiujce wntrze i zewntrze obiektu nadrzdnego ciany. Notatki tekstowe nie s wywietlane w
przypadku utworzenia elementu z pomoc rodziny.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 77


Rne rodzaje szablonw rodziny
Mimo e wikszo szablonw rodziny jest nazywana zgodnie z uywanym typem rodziny elementw, ktry zosta uyty
do jej utworzenia, istnieje kilka szablonw zawierajcych po nazwie rodziny jeden z nastpujcych deskryptorw:

szablony cienne

szablony sufitowe

szablony podogowe

szablony dachowe

szablony liniowe

szablony powierzchniowe

Szablony cienne, sufitowe, podogowe i dachowe zwane s szablonami zalenymi. Rodzina zalena moe by umieszczana
wycznie w projekcie, w ktrym jest obecny odpowiedni element nadrzdny.
Zapoznaj si z nastpujcymi opisami rnych typw szablonw, aby okreli, ktry bdzie najbardziej odpowiada
potrzebom.

Szablony cienne

Szablony cienne umoliwiaj utworzenie komponentw wstawianych do cian. Elementy ciany mog zawiera otwory,
tak e kiedy wstawiany jest element w cian, od razu jest w niej wycinany otwr. Przykadami elementw cian s drzwi,
okna i osprzt owietleniowy. Kady szablon zawiera cian; jest ona konieczna do zilustrowania sposobu, w jaki element
jest umieszczany w cianie.

Szablony sufitowe

Szablony sufitowe umoliwiaj utworzenie komponentw wstawianych do sufitw. Elementy sufitu mog zawiera otwory,
tak e kiedy wstawiasz element w sufit, od razu jest w nim wycinany otwr. Przykady rodzin sufitowych obejmuj
spryskiwacze i wbudowany osprzt owietleniowy.

Szablony podogowe

Szablony podogowe umoliwiaj utworzenie komponentw wstawianych do podg. Elementy podogi mog zawiera
otwory, tak e kiedy wstawiany jest element w podog, od razu jest w niej wycinany otwr. Przykadem rodziny stropowej
jest kratka nawiewna.

Szablony dachowe

Szablony dachowe umoliwiaj utworzenie komponentw wstawianych do dachw. Elementy dachu mog zawiera otwory,
tak e kiedy wstawiany jest element w dach, od razu jest w nim wycinany otwr. Przykady rodzin dachowych obejmuj
podsufitki i wentylatory.

Szablony niezalene

Szablony niezalene przeznaczone s dla komponentw, ktre nie zale od obiektw nadrzdnych. Element niezaleny
moe pojawi si wszdzie w modelu i moe by wymiarowany w odniesieniu do innych elementw niezalenych lub
zalenych. Przykady rodzin niezalenych obejmuj kolumny, meble i rnego rodzaju sprzty oraz urzdzenia.

Szablony liniowe

Szablony liniowe umoliwiaj utworzenie rodzin modeli i szczegw umieszczanych przez dwukrotne wskazanie, podobnie
jak belki konstrukcyjne.

78 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Szablony powierzchniowe

Szablony powierzchniowe umoliwiaj tworzenie rodzin opartych na paszczynie roboczej, za pomoc ktrych mona
modyfikowa ich obiekty nadrzdne. Rodziny utworzone wedug takiego szablonu mog tworzy zoone wycicia w
elementach nadrzdnych. Wystpienia tych rodzin mog mie miejsce w kadej cianie, niezalenie od jej orientacji. Zobacz
sekcj Tworzenie rodzin opartych na paszczynie roboczej i powierzchniowej na stronie 146.

Gdzie znajduj si szablony rodzin


W przypadku tworzenia nowej rodziny zostanie wywietlony monit o wybranie szablonu rodziny z listy dostpnych szablonw.
Zazwyczaj nie ma koniecznoci uzyskiwania dostpu do szablonw bezporednio, chyba e konieczne jest zmodyfikowanie
ich. Domylnie s instalowane w folderze:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2009\Imperial Templates lub Metric Templates
Folder szablonw calowych lub metrycznych zawiera szablony umoliwiajce tworzenie elementw modeli, jak rwnie
dwa foldery zawierajce szablony umoliwiajce tworzenie rodzin opisw i tabelek rysunkowych.

UWAGA Jeli nie mona odnale szablonw rodzin, mogy one zosta zainstalowane w innych pooeniach. Aby uzyska
wicej informacji, skontaktuj si z menederem CAD.

Tworzenie nowej rodziny na podstawie szablonu


Aby utworzy now rodzin komponentw, naley wybra szablon rodziny, a nastpnie nazwa i zapisa plik rodziny (rfa).
Rodzin naley nazwa tak, aby adekwatnie opisa element, ktry ma zosta utworzony. Nastpnie, po ukoczeniu i
wczytaniu rodziny do projektu, jej nazwa bdzie wywietlana w Nawigatorze projektu oraz na Licie typw.
Predefiniowane rodziny komponentw calowych i metrycznych s domylnie instalowane w folderach bibliotek, ktre
znajduj si w folderze:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2009\Imperial Library lub Metric Library.
Rodziny mona zapisa w folderach w tych bibliotekach albo w dowolnym pooeniu lokalnym lub sieciowym. Po utworzeniu
rodzin do ich przenoszenia w rne miejsca mona uy polece Kopiuj i Wklej w programie Eksplorator Microsoft
Windows.

NAJLEPSZY SPOSB POSTPOWANIA Do czasu ukoczenia i przetestowania rodziny nie naley jej zapisywa w pooeniu,
gdzie byaby dostpna dla innych osb.

Aby utworzy rodzin za pomoc szablonu

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.

UWAGA Jeli jest tworzona rodzina opisw lub tabelka rysunkowa, kliknij menu Plik Nowy Symbol
opisu lub Tabelka rysunkowa.

W zalenoci od biecych jednostek rysowania w oknie dialogowym Nowa rodzina Wybierz plik szablonu,
wywietlane s dostpne szablony rodzin (w jednostkach calowych lub metrycznych) zainstalowane w systemie
w katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2009\Imperial Templates
lub Metric Templates.

UWAGA W zalenoci od konfiguracji instalacji programu lub standardw biura uytkownika szablony rodzin
mog by zainstalowane w innym pooeniu (lokalnym lub sieciowym). Aby uzyska wicej informacji,
skontaktuj si z menederem CAD.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 79


2 Opcjonalnie, aby wywietli podgld szablonu, wybierz go.
Obraz podgldu szablonu jest wywietlany w grnym prawym naroniku okna dialogowego.

3 Wybierz szablon rodziny, ktry ma by uywany, i kliknij przycisk Otwrz.


W Edytorze rodzin zostanie otwarta nowa rodzina. W przypadku wikszoci rodzin wywietlane s dwie lub
wiele linii kreskowanych w kolorze zielonym: S to paszczyzny odniesienia zwane take paszczyznami
roboczymi, ktre bd uywane podczas tworzenia geometrii rodziny.

Jeli jest tworzona rodzina oparta na obiektach nadrzdnych, na przykad rodzina okien, moe by te
wywietlana geometria obiektu nadrzdnego.

4 W Przegldarce projektu wywietl widoki rodziny.


Widoki rodziny zale od tworzonej rodziny. W razie potrzeby mona utworzy dodatkowe widoki, kopiujc
istniejce widoki i zmieniajc ich nazwy.

5 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.


6 W oknie dialogowym Zapisz przejd do pooenia, w ktrym ma zosta zapisana rodzina, wpisz nazw rodziny
i kliknij przycisk OK.

NAJLEPSZY SPOSB POSTPOWANIA W nazwie rodziny uyj wielkoci liter zgodnych z wielkoci liter
w tytule.

80 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Tworzenie podkategorii rodzin
Szablon przypisuje tworzon rodzin do kategorii, ktr mona uy do zdefiniowania szerokoci, koloru i wzoru linii, a
take do zdefiniowania materiau przypisywanego do geometrii rodziny. Aby przypisa rne szerokoci, kolory i wzory
linii oraz rne materiay do rnych komponentw geometrii rodziny, naley w obrbie kategorii utworzy podkategorie.
Pniej, kiedy jest tworzona geometria rodziny, do podkategorii zostan przypisane odpowiednie komponenty.
Na przykad w rodzinie okien mona przypisa ram, skrzydo i szprosy do jednej podkategorii, a szko do innej. Nastpnie
mona przypisa rne materiay (drewno i szko) do kadej podkategorii, aby uzyska poniszy efekt.

W programie Revit Architecture jest dostpnych kilka wsplnych podkategorii dla rnych kategorii rodzin. Inne rodziny
nie maj podkategorii, co oznacza, e mona zdefiniowa wasne. Okno dialogowe Style obiektw wyszczeglnia kategorie
i podkategorie rodzin. Jest w nim rwnie wywietlana szeroko, kolor i wzr linii oraz materia przypisany do kadej
kategorii i podkategorii.

PORADA Mona zastosowa krelony wzr do rodziny. Podczas tworzenia i definiowania podkategorii, ktra ma zosta
zastosowana do rodziny mona ustawi wzr krelarski dla materiaw powierzchni i wzoru cicia. Nie mona zastosowa
wzoru modelu do rodziny. Jedynie paskie i cylindryczne powierzchnie mog mie krelone wzory. Zobacz temat Wzory
wypenienia w pomocy programu Revit Architecture 2009.

1 Po otwarciu rodziny kliknij menu Ustawienia Style obiektu.


2 Na karcie Obiekty modelu, w obszarze Kategoria wybierz kategori rodziny.
3 W sekcji Modyfikuj podkategorie kliknij opcj Nowa.
4 W oknie dialogowym Nowa podkategoria, w polu Nazwa wpisz now nazw.
Program Revit Architecture automatycznie wybiera odpowiedni kategori na licie Podkategorii.

5 Kliknij przycisk OK.


Mimo e nie zostanie natychmiast utworzona geometria rodziny i przypisana do podkategorii, mona okreli
szeroko, kolor i wzr linii oraz materia podkategorii.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 81


6 Ustal wartoci opisujce szeroko, kolor i wzr linii oraz materia:
Kliknij w polach Rzutowanie i Przekrojowe dla parametru Szeroko linii i wybierz wartoci z list.

Kliknij przycisk w oknie Kolor linii i wybierz kolor w oknie dialogowym Kolor. Mona okreli kolor
uytkownika.

Kliknij pole Wzr linii i wybierz wzr linii z listy. Mona okreli nowy wzr linii do wywietlania.

Kliknij pole Materia i okrel materia, wzr przecicia, wzr powierzchni lub wygld renderingu.
Zobacz temat Materiay w pomocy programu Revit Architecture 2009.

7 Aby zdefiniowa dodatkowe podkategorie, powtrz czynnoci opisane w punktach od 3 do 6.


8 Kliknij przycisk OK.

Tworzenie szkieletu rodziny


Po zaplanowaniu rodziny kolejnym krokiem jest utworzenie szkieletu rodziny. Szkielet jest struktur linii i parametrw, w
ktrych zostanie utworzona geometria rodziny. Definiuje on rwnie pocztek (punkt wstawiania) elementw tworzonych
wraz z rodzin.
Aby utworzy szkielet rodziny, naley rozpocz od zdefiniowania pocztku rodziny. Szkielet jest budowany przy uyciu
elementw, takich jak paszczyzny odniesienia i linie odniesienia. Po utworzeniu i zdefiniowaniu parametrw rodziny.
Parametry definiowane na tym etapie zwykle su do okrelenia wielkoci elementu (dugoci, szerokoci, wysokoci) oraz
umoliwiaj dodanie typw rodziny.
Widok szkieletu rodziny mebli

Zakoczony szkielet mona sprawdzi, zmieniajc wartoci parametrw i badajc, czy zmieniaj si wielkoci paszczyzn
odniesienia. Tworzenie szkieletw bry na podstawie informacji zebranych na etapie planowania przed utworzeniem
geometrii rodziny zapewnia stabilno tworzonych rodzin.

Definiowanie pocztku rodziny


Po utworzeniu nowej rodziny komponentw naley zdefiniowa pocztek rodziny i zablokowa (przypi) go w miejscu.
Nastpnie naley utworzy element z uyciem ukoczonej rodziny; punkt wstawienia elementu jest okrelany przez pocztek
rodziny.

82 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Pocztek rodziny jest zazwyczaj definiowany przez przecicie dwch paszczyzn odniesienia w widoku. Aby okreli, ktre
paszczyzny odniesienia maj definiowa pocztek, naley wybra je i zmieni ich waciwoci. W przypadku duej czci
szablonw rodzin tworzone na ich podstawie rodziny bd zawiera predefiniowany pocztek, jednak w pewnych rodzinach
moe zaistnie potrzeba ustawienia tych pocztkw. Na przykad w przypadku toalety przystosowanej dla osb
niepenosprawnych i jej rodziny, na podstawie ktrej tworzone s elementy toalety, ktre w zwizku z koniecznoci
zapewnienia zgodnoci z przepisami musz by umieszczane w okrelonej odlegoci od ssiadujcej ciany, wymagany
bdzie pocztek umieszczony wanie w okrelonej odlegoci od ciany.

Aby zdefiniowa pocztek rodziny


1 Sprawd, czy pocztek dla rodziny zosta zdefiniowany; w tym celu wybierz paszczyzny odniesienia.
Jeli blokada jest wywietlana na dwch paszczyznach odniesienia, pocztek rodziny jest zdefiniowany i
mona przej do nastpnych krokw.

2 Kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia na pasku projektu Edytora rodzin.


3 Narysuj paszczyzn odniesienia.
4 Kliknij przycisk Zmie i wybierz paszczyzn odniesienia.

5 Kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu wybierz opcj Definiuje pocztek.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 83


7 Utwrz lub otwrz rodzin.
8 W widoku rzutu nacinij klawisz CTRL i zaznacz obie paszczyzny odniesienia.

9 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Szpilka).

10 Przy zaznaczonych paszczyznach odniesienia kliknij przycisk .


11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Inne wybierz opcj Definiuje pocztek.
Przecicie paszczyzn odniesienia definiuje pocztek lub punkt wstawienia rodziny. Po zablokowaniu paszczyzn
mona mie pewno, e nie zostan przypadkowo przesunite, co spowodowaoby zmian punktu wstawienia
rodziny.

Planowanie paszczyzn odniesienia


Naszkicuj paszczyzny odniesienia przed utworzeniem geometrii rodziny, aby zdefiniowa szkielet rodziny. Nastpnie
podczas tworzenia geometrii mona skorzysta z tych paszczyzn odniesienia i przyciga do nich szkice i geometri.
Umie nowe paszczyzny odniesienia tak, aby byy wyrwnane do osi gwnych zaplanowanej geometrii.

Nadaj nazwy paszczyznom odniesienia, aby mona byo je przypisa do biecej paszczyzny roboczej. W przypadku
braku nazwy paszczyzna odniesienia musi by widoczna, aby moliwe byo wybranie jej w celu uycia jako paszczyzny
roboczej.

Okrel waciwo Jest odniesieniem dla paszczyzn odniesienia, wzgldem ktrych bdzie wykonywane wymiarowanie
po umieszczeniu rodziny w projekcie.

Rodzina biblioteczek utworzona przy uyciu struktury paszczyzn odniesienia.

Aby uoy paszczyzny odniesienia


1 Kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia na pasku projektu Edytora rodzin.
2 Okrel punkt pocztkowy i punkt kocowy paszczyzny odniesienia.
3 Nadaj nazw paszczynie odniesienia, aby mona byo j zidentyfikowa podczas otwierania innych widokw:

Wybierz paszczyzn odniesienia, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w polu Nazwa wpisz nazw
paszczyzny odniesienia.

Kliknij przycisk OK.

Definiowanie priorytetw dla paszczyzn odniesienia


Paszczyzny odniesienia maj waciwo o nazwie Jest odniesieniem. Ustawiajc t waciwo, okrela si paszczyzn
odniesienia jako odniesienie dla wymiarw podczas wymiarowania rodziny po umieszczeniu jej w projekcie. Po umieszczeniu

84 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


rodziny w projekcie mona wymiarowa jedynie do paszczyzny odniesienia okrelonej jako punkt wstawienia lub jako Jest
odniesieniem. Przykadowo przy tworzeniu rodziny stow i wymiarowaniu krawdzi stou naley utworzy st przez
utworzenie paszczyzn odniesienia przy krawdziach stou i ustawienie waciwoci Jest odniesieniem dla paszczyzn
odniesienia. Po utworzeniu wymiarw stou mona wybra pocztek lub krawdzie stou bd jedno i drugie.
Jest Odniesieniem rwnie ustawia punkt odniesienia dla wymiarw kiedy uywasz polecenia Wyrwnaj. Ustawienie Jest
odniesieniem umoliwia wybranie rnych linii wyrwnanych elementw do wymiarowania.
Po ustawieniu wartoci parametru Jest odniesieniem dla paszczyzny odniesienia istnieje kilka moliwoci do wyboru. Oto
one

Nie jest odniesieniem

Silne odniesienie. Zobacz sekcj Ustawianie silnego i sabego odniesienia na stronie 85.

Sabe odniesienie. Zobacz sekcj Ustawianie silnego i sabego odniesienia na stronie 85.

Lewo

rodek (lewo/prawo)

Prawo

Przd

rodek (lewo/prawo)

Ty

rodek (wysoko)

Gra

Po nadaniu opcji Jest odniesieniem nazwy z listy i usuniciu elementu rodziny z projektu oraz zamianie na inny wszystkie
wymiary automatycznie przecz si do nowego elementu rodziny, jeli nadana zostanie ta sama nazwa waciwoci w
drugiej rodzinie.
Przykadowo mona utworzy dwie rodziny, stow i krzese, ustawi dla obu rodzin warto waciwoci lewej bocznej
paszczyzny odniesienia na Lewo, a nastpnie wstawi st do budynku i zwymiarowa go od ciany do lewej strony stou.
Po zamianie stou na krzeso wymiar do lewej strony pozostaby do lewej strony krzesa, poniewa oba maj warto
waciwoci Lewa.

Ustawianie silnego i sabego odniesienia


Aby zwymiarowa rodziny umieszczane w projekcie, naley okreli odniesienia geometrii rodziny w Edytorze rodzin. Ustaw
odniesienia geometrii jako silne lub sabe.
Silne odniesienie ma najwyszy priorytet na wymiarowanie i przyciganie. Przykadowo tworzona jest rodzina okien i
wstawiana do projektu. Przy wstawianiu rodziny wymiary tymczasowe przycigane s do wszystkich silnych odniesie w
rodzinie. Po wybraniu rodziny w projekcie wymiary tymczasowe pojawiaj si na silnych odniesieniach. Jeli wstawiany jest
stay wymiar, najpierw wyrniane s silne odniesienia w geometrii okna. Silne odniesienie ma pierwszestwo przed
punktem odniesienia ciany, np. jego lini centraln.
Sabe odniesienie ma najniszy priorytet na wymiarowanie. Po umieszczeniu rodziny w projekcie i zwymiarowaniu jej moe
okaza si konieczne uycie klawisza TAB w celu wybrania sabego odniesienia, gdy najpierw s podwietlane mocne
odniesienia.

UWAGA Mona rwnie przybliy model, aby podwietli sabe odniesienia, jako e elementy w modelu oddalaj si od
siebie na przyblieniach.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 85


Ta procedura zmienia odniesienia dla wybranych wystpie linii. Nie ustawia to wartoci odniesienia dla adnej z nowych
linii.
1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Linie lub Paszczyzna odniesienia i naszkicuj lini lub
paszczyzn odniesienia.

2 Zaznacz lini lub paszczyzn odniesienia i kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


3 W oknie Wystpienie w oknie dialogowym Waciwoci elementu ustaw warto Odniesienia na silne
odniesienie. Dla paszczyzn odniesienia ustaw warto Jest odniesieniem na Silne odniesienie.

UWAGA Domylnie w programie Revit Architecture ustawiona jest waciwo odniesienia dla wszystkich
paszczyzn odniesienia i rysowanych linii na Sabe odniesienie.

4 Kliknij przycisk OK.


Mona rysowa linie i ustawia je jako silne odniesienie. Aby utworzy silne odniesienie dla geometrii bry takich jak
wycignicia, narysuj paszczyzny odniesienia i ustaw je jako silne odniesienia. Nastpnie narysuj geometri bryy dla
paszczyzn odniesienia.

Uywanie linii odniesie


Mona uy linii odniesienia, aby utworzy parametryczny szkielet rodziny, do ktrej elementy rodziny mog by doczepione.
Przykadowo linii odniesienia naley uy do parametrycznego zarzdzania zalenociami ktowymi w ebrach kratownicy
lub do dokadnego ustawienia kta otwarcia drzwi. Parametry ktowe odnoszce si do linii odniesienia nadzoruj take
elementy doczone do jej powierzchni.
Rodzina biblioteczek z drzwiami o otwarciu kontrolowanym za pomoc linii
odniesienia

86 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Linie odniesienia s bardzo podobne do linii modelu, zarwno pod wzgldem wygldu jak i zachowania. Istniej jednake
powane rnice pomidzy liniami modelu a liniami odniesienia. Przykadowo linie odniesienia s obiektami opisowymi ze
swoj wasn kategori. Po wybraniu wywietlaj dwie powierzchnie. Przy drukowaniu na ich widoczno wpywa opcja
Ukryj paszczyzny robocze/odniesienia.
Proste linie odniesienia daj dwie paszczyzny rysowania. Pierwsza paszczyzna jest rwnolega do paszczyzny roboczej,
a druga jest prostopada do tej paszczyzny. Obie paszczyzny przechodz przez lini odniesienia. Paszczyzny wywietlane
s: kiedy linia odniesienia jest zaznaczona, kiedy linia odniesienia jest podwietlona lub kiedy uywane jest narzdzie
Paszczyzna robocza. Podczas zaznaczania paszczyzny roboczej mona umieci wskanik myszy ponad lini odniesienia
i uy klawisza TAB, aby przecza si midzy dwoma powierzchniami. Paszczyzna, na ktrej linia bya rysowana, zawsze
wywietla si jako pierwsza. Mona take tworzy ukowe linie odniesienia, jednake nie okrelaj one adnych paszczyzn.

Zachowanie linii odniesienia w projekcie

Po wczytaniu rodziny do projektu zachowanie linii odniesienia jest identyczne jak paszczyzn odniesienia. Dla linii odniesienia
nie jest dostpna waciwo widocznoci - s one zazwyczaj niewidoczne w projekcie i nie s podwietlane, kiedy zaznaczone
zostanie wystpienie. S one podwietlane i wywietlaj uchwyty ksztatu w takim samym kontekcie, jak robi to paszczyzny
odniesienia, zalenie od waciwoci Odniesienie.
Wybrane odniesienie w wielu widokach

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 87


Dodawanie linii odniesienia
Za pomoc Edytora rodzin mona doda lini odniesienia w dowolnym widoku i uy tych samych narzdzi oraz technik,
co w przypadku dodawania linii modelu. Kiedy rysujesz lini odniesienia, przemieszcza si ona jako pojedyncza linia.
W widoku, gdzie grafika modelu jest ustawiona na ukryte linie lub model krawdziowy, rysowane linie wywietlaj si jako
linie cige, a przeduenia paszczyzn jako linie przerywane.

Aby doda lini odniesienia


1 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie odniesienia.
2 Przy uyciu narzdzi do szkicowania na pasku opcji narysuj lini.
Linia wywietlana jest jako samotna linia pena, dopki nie zostanie wybrana lub kiedy jest podwietlona
podczas preselekcji.
Przykad linii odniesienia rysowanej
jako wielokt

Zaznaczone lub wyrnione paszczyzny powizane s wywietlane zgodnie z aktywnym widokiem.


Przykadowy cig linii odniesienia wyrniony w widoku 3D

Aby uy linii odniesienia i wymiarw liniowych w celu kontrolowania geometrii modelu:

3 Wyrwnaj powierzchni elementu modelu do linii odniesienia i zablokuj j.


4 Dodaj lini wymiarow odnoszc si do linii odniesienia i przypisz jej parametr wystpienia lub typu.
5 Przetestuj model, zmieniajc i stosujc nowe wartoci w oknie dialogowym Typy rodzin.

88 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Kontrolowanie wymiarw ktowych przy uyciu linii odniesienia
Preferowan metod kontrolowania wymiarw ktowych rodziny jest zastosowanie sparametryzowanego wymiaru ktowego
do linii odniesienia. W przeciwiestwie do paszczyzn odniesienia, ktre s nieskoczone, linia odniesienia ma okrelony
punkt pocztkowy i kocowy, co pozwala elastycznie kontrolowa wizania ktowe midzy komponentami, np. ebra
kratownicy lub drzwi z wystpieniem drzwi wahadowych.
Wczytana rodzina drzwi z ktowo zwymiarowan lini odniesienia

Aby doda i zwymiarowa lini odniesienia


1 Na powierzchni rysunkowej dodaj lini odniesienia z punktem wstawienia umieszczonym w miejscu
przewidywanego obrotu.
2 Dodaj wymiar ktowy odnoszcy si do linii odniesienia.
3 Sparametryzuj wymiar.
4 Na pasku projektu kliknij przycisk Typy rodzin.
5 Zmie warto ktow sparametryzowanego wymiaru i kliknij przycisk Zastosuj.
Jest to testowanie modelu. Wane jest, aby upewni si, e linia odniesienia jest waciwie wyrwnana przed
dodaniem do niej geometrii.

Aby doda i wyrwna geometri modelu do linii odniesienia:

6 Ustaw biec paszczyzn robocz na jedn z powierzchni linii odniesienia i dodaj geometri modelu, ktr
chcesz kontrolowa przez wymiar ktowy.
Geometria przesuwa si z lini odniesienia, w miar jak zmienia si kt.

7 Przetestuj model, aby sprawdzi, czy dziaa zgodnie z oczekiwaniami.

Modyfikowanie waciwoci linii odniesienia

1 W obszarze rysunku zaznacz lini odniesienia i kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


2 W oknie dialogowym Waciwoci elementu okrel nastpujce parametry:
Paszczyzna robocza: Parametr ten jest tylko do odczytu i informuje o paszczynie roboczej, na ktrej
znajduje si linia odniesienia. Aby to zmieni, mona wybra opcj Edytuj paszczyzn robocz na pasku
opcji, gdy linia odniesienia jest zaznaczona.

Widoczne: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, e linia odniesienia bdzie widoczna, kiedy rodzina zostanie
wczytana do projektu.

Dugo: Jest wartoci tylko do odczytu i podaje dugo linii. Aby sterowa dugoci linii, naley
przecign uchwyty ksztatu w obszarze rysunku lub doda sparametryzowany wymiar do linii odniesienia.

Odniesienie: Wybierz jedn z opcji - Nie jest odniesieniem, Silne odniesienie lub Sabe odniesienie.

3 Kliknij przycisk OK.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 89


Dodawanie waciwoci do szkieletu rodziny
Mimo e geometria rodziny nie zostaa jeszcze utworzona, mona zdefiniowa gwne zalenoci parametryczne w rodzinie.
Parametry definiowane na tym etapie zwykle okrelaj wielko elementu (dugo, szeroko, wysoko). Aby utworzy
parametr, naley umieci wymiary midzy paszczyznami odniesienia szkieletu i opisa je etykietami.

WANE Rodziny w programie Revit Architecture nie s parametryczne, dopki jednoznacznie nie doda im si wymiarw
z etykiet.

Wymiarowanie paszczyzn i linii odniesienia


Pierwsz czynnoci podczas tworzenia parametrw rodziny jest umieszczenie wymiarw midzy paszczyznami i liniami
odniesienia szkieletu, aby oznaczy zalenoci parametryczne, ktre maj by utworzone. Same wymiary nie powoduj
utworzenia parametrw; w celu utworzenia parametrw trzeba opisa je etykietami.
1 Zidentyfikuj paszczyzny odniesienia szkieletu, ktre bd zwymiarowane w celu utworzenia parametrw.
2 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Wymiar.
3 Na pasku opcji wybierz dane opcje wymiaru.
4 Umie wymiary midzy paszczyznami odniesienia lub na liniach odniesienia.
5 Kontynuuj wymiarowanie paszczyzn odniesienia a do zwymiarowania wszystkich zalenoci parametrycznych.

PORADA W celu utworzenia niektrych wymiarw moe by konieczne otworzenie innych widokw w
rodzinie.

Etykietowanie wymiarw w celu utworzenia parametrw


Po zwymiarowaniu szkieletu rodziny naley opisa wymiary etykietami, aby utworzy parametry. Na przykad wymiary
podane poniej zostay opisane etykietami z parametrami dugoci i szerokoci.

Jeli parametry ju istniej w rodzinie, mona po prostu wybra je jako etykiet. W przeciwnym razie trzeba utworzy
parametr, okreli jego typ i to, czy jest parametrem wystpienia, czy parametrem typu.

90 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Aby opisa wymiary etykietami i utworzy parametry
1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Zmie i wyrnij geometri rodziny.
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i kliknij przycisk Edytuj etykiet.
3 Wybierz predefiniowany parametr z listy rozwijanej lub wybierz opcj <Dodaj parametr> i utwrz nowy
parametr.
Zobacz sekcj Tworzenie parametrw na stronie 120.

PORADA Do parametrw mona doda wyraenia. Prostym przykadem moe by parametr szerokoci,
ktrego warto jest rwna dwukrotnej wysokoci obiektu. Zobacz sekcj Uywanie wzorw dla parametrw
numerycznych na stronie 124.

Alternatywna metoda dodawania etykiet


1 Kliknij przycisk Zmie, aby wybra warto wymiaru.
2 Na pasku opcji, z listy Etykiety wybierz predefiniowany parametr lub utwrz nowy parametr. Zobacz sekcj
Tworzenie parametrw na stronie 120.
3 Mona wybra opcj Linia odniesienia, aby utworzy lini odniesienia dla wymiaru.

Wyginanie szkieletu rodziny


Parametry zastosowane do szkieletu rodziny mona wygi w celu przetestowania. Aby zgi szkielet, naley dostosowa
wartoci parametru i sprawdzi, czy paszczyzny odniesienia, w ktrych zastosowano parametr, odpowiednio si zmieniaj.
Wyginanie jest sposobem na testowanie spjnoci zalenoci midzy parametrami. Wczesne i czste wyginanie podczas
tworzenia rodzin zapewnia ich stabilno.

Aby wygi szkielet


1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Typy rodzin.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Typy rodzin. Mimo e nie zosta jeszcze zdefiniowany aden typ rodziny,
w oknie dialogowym s wymienione utworzone parametry.

2 Zmie pooenie okna dialogowego Typy rodzin na ekranie, aby byo wida szkielet.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 91


3 W oknie dialogowym Typy rodzin, w obszarze Parametry znajd utworzone wczeniej parametry i wprowad
inne wartoci w odpowiednich polach Warto.
4 Kliknij przycisk Zastosuj.
Szkielet rodziny powinien si dostosowa, aby uwzgldni wartoci parametrw ustalone w oknie dialogowym
Typy rodzin.

5 Kontynuuj wyginanie szkieletu, okrelajc inne wartoci parametrw.


Im dogbniej zostan przetestowane parametry, tym wiksze prawdopodobiestwo utworzenia stabilnej
rodziny.

6 Po zakoczeniu wyginania szkieletu kliknij przycisk OK.

Tworzenie typw rodzin


W programie Revit Architecture mona utworzy jedn rodzin oraz wiele jej typw (wielkoci). W tym celu naley opisa
wymiary etykietami i utworzy parametry, ktre bd si zmieniay.
Rodzina biblioteczki tworzca cztery rne typy (wielkoci) biblioteczek

92 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Opcja Typy rodzin dostpna w Edytorze rodzin pozwala ustawi nowe typy. Kady nowy typ zawiera zestaw waciwoci
(parametrw) zawierajcy wymiary z przypisanymi etykietami oraz wartoci tych wymiarw. Mona take doda dodatkowe
wartoci do standardowych parametrw rodziny, takie jak Materia, Model, Producent, Symbol typu i inne.

Aby utworzy typy rodzin


1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Typy rodzin.
2 W oknie dialogowym Typy rodzin kliknij przycisk Nowy typ.
3 Wprowad now nazw rodziny i kliknij przycisk OK.
4 W oknie dialogowym Typy rodzin wprowad nowe wartoci parametrw typw.
5 Kliknij przycisk OK.

Wyginanie rodziny
Po utworzeniu typw rodzin mona wygi rodzin w celu jej przetestowania. Aby wygi rodzin, trzeba przecza si
midzy rnymi typami rodziny i sprawdza na ekranie, czy rodzina odpowiednio si dostosowuje. Rodzin mona wygi
przed utworzeniem geometrii rodziny lub po jej utworzeniu, aby mie pewno, e typy rodziny i parametry dziaaj
prawidowo. Wczesne i czste wyginanie podczas tworzenia rodzin zapewnia ich stabilno.

Aby wygi rodzin


1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Typy rodzin.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Typy rodzin.

2 Zmie pooenie okna dialogowego Typy rodzin na ekranie, aby byo wida szkielet rodziny.

3 Na grze okna dialogowego wybierz typ rodziny i kliknij przycisk Zastosuj.


Rodzina powinna si dostosowa, aby uwzgldni wartoci parametrw okrelone w typie rodziny.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 93


4 Kontynuuj wyginanie rodziny, wybierajc kady typ w rodzinie.
Im dokadniej zostanie przetestowana rodzina, tym wiksze prawdopodobiestwo, e bdzie stabilna.

5 Po zakoczeniu wyginania rodziny kliknij przycisk OK.

Tworzenie geometrii rodziny


Do tworzenia rodzin mona uy geometrii dwu- i trjwymiarowej. Utwrz ksztaty geometrii bry, aby utworzy geometri
bryy elementu, ktry ma by utworzony przez rodzin. Naszkicuj linie 2D, aby doda szczegy do geometrii bryy w
niektrych widokach lub utworzy symboliczn reprezentacj elementu w rzucie.
Podczas tworzenia geometrii rodziny mona ustali widoczno, materia oraz opcjonalnie podkategori geometrii. Te
ustawienia definiuj sposb i czas wywietlana okrelonych komponentw geometrii.
Aby zapewni stabilno rodzin parametrw, geometri rodziny naley tworzy stopniowo, testujc (wyginajc) zalenoci
parametrw po kadym etapie.

Tworzenie geometrii bry (3D)


Aby utworzy geometri rodziny bry, naley uy form bry i wyci. Formy bryowe s ksztatami trjwymiarowymi, ktre
szkicuje si na potrzeby reprezentowania geometrii bryowej rodziny.

94 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Przykadowe wytoczenie
wielobocznej, betonowej awy
fundamentowej

Formy wyci s ksztatami trjwymiarowymi tworzonymi w celu usuwania okrelonych fragmentw objtoci z bry, co
umoliwia tworzenie skomplikowanych reprezentacji bryowych. Wycicia kreli si w miejscu, w ktrym ma powsta
wycicie w bryle; mona je take przesun po utworzeniu i uy polecenia Tnij geometri, aby wykona wycicie.

Mona te uy polecenia Pocz geometri na pasku narzdzi Narzdzia, aby poczy geometri bry w celu utworzenia
skomplikowanych ksztatw.
Narzdzia umoliwiajce tworzenie form bryowych oraz wyci udostpniono w Edytorze rodzin. Te narzdzia s dostpne
z poziomu paska projektu rodziny przez kliknicie przycisku Forma bryowa lub Wycicie. W ramach pracy z narzdziami
oferowanych jest pi rnych metod tworzenia geometrii bryowej i wyci. Te metody to: tworzenie wytocze bry i
wyci, stapianie profili, obroty profili, przecignicia profili i stapianie profili po ciece. Funkcja przecigania i stapiania

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 95


korzysta z profili stopionych po ciece w celu utworzenia rodzin profili, ktre mona wczyta i z nich korzysta, zobacz
temat Tworzenie i uywanie rodzin profili na stronie 111.

UWAGA Mona take tworzy wytoczenia, stapiania, obroty, przecigania i stapiania profili po ciece jako rodziny bry.
Zobacz temat Projekt koncepcyjny z analiz bry w pomocy programu Revit Architecture 2009.

Podczas tworzenia geometrii mona okreli sposb jej wywietlania w rodzinie. Mona:

Ustali widoczno i poziom szczegowoci geometrii.


Zobacz sekcj Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.

Przypisa materia do geometrii.


Zobacz temat Materia w pomocy programu Revit Architecture 2009.

Przypisa geometri do podkategorii.


Zobacz sekcje Tworzenie podkategorii rodzin na stronie 81 i Przypisanie geometrii rodziny do podkategorii na stronie
128.

Tworzenie wytoczenia
Najprostsz reprezentacj do utworzenia jest wytoczenie bryy lub wycicia. Naley naszkicowa profil 2D bryy na
paszczynie roboczej, a nastpnie wytoczy ten profil prostopadle do paszczyzny, na ktrej zosta on naszkicowany.
Przykadowe wytoczenie
wielobocznej, betonowej awy
fundamentowej

Przed wytoczeniem ksztatu naley okreli jego punkty pocztkowy i kocowy, aby zwikszy bd zmniejszy gboko
reprezentacji. Domylnie punkt pocztkowy wytaczania wynosi 0. Paszczyzna robocza nie musi by punktem pocztkowym
lub kocowym wytoczenia jest uywana tylko do szkicowania i ustalenia kierunku wytoczenia.
Ponisza procedura jest ogln metod tworzenia wytoczenia bryy lub wycicia. Poszczeglne czynnoci mog si rni
w zalenoci od zaoe projektowych.

Aby utworzy wytoczenie bryy lub wycicia

1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Forma bryy Wytoczenie bryy lub Forma
wycicia Wytoczenie wycicia.

UWAGA W razie potrzeby ustal paszczyzn robocz przed naszkicowaniem wytoczenia. Kliknij menu
Narzdzia Ustaw paszczyzn robocz albo na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn robocz.

96 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


2 Przy uyciu narzdzi szkicowania naszkicuj profil wytoczenia:
Aby utworzy jedn reprezentacj bryy, naszkicuj zamknit ptl.

Aby utworzy kilka reprezentacji, naszkicuj wiele nieprzecinajcych si zamknitych ptli.

3 Aby wytoczy profil z domylnego punktu pocztkowego 0, na pasku opcji, w polu Gboko wpisz dodatni
lub ujemn gboko wytoczenia.
Ta warto zmienia punkt kocowy wytoczenia.

UWAGA Gboko wytoczenia nie zostanie zachowania po utworzeniu wytoczenia. W razie potrzeby
utworzenia wielu tocze z tym samym punktem kocowym naszkicuj wytoczenia, zaznacz je, a nastpnie
zastosuj punkt kocowy.

4 Okrel waciwoci wycignicia:


Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci toczenia.

Aby wytoczy toczenie z innego punktu pocztkowego, w obszarze Ograniczenia wpisz nowy punkt w
opcji Pocztek toczenia.

Aby ustali widoczno wytoczenia bryy, w obszarze Grafika kliknij polecenie Edytuj w opcji
Widoczno/nadpisania grafiki, a nastpnie okrel ustawienia widocznoci.
Zobacz sekcj Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.

Aby zastosowa materia do wytoczenia bryy na podstawie kategorii, w obszarze Materiay i wykoczenia

kliknij pole Materia, kliknij przycisk , a nastpnie okrel materia.


Zobacz temat Materiay w pomocy programu Revit Architecture 2009.

Aby przypisa wytoczenie bryy do podkategorii, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz podkategori
w opcji Podkategoria.
Zobacz sekcj Przypisanie geometrii rodziny do podkategorii na stronie 128.

Kliknij przycisk OK.

5 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic.


Program Revit Architecture zakoczy toczenie i powrci do widoku, w ktrym rozpoczto toczenie.

6 Aby wywietli wytoczenie, otwrz widok 3D.


7 Aby zmieni rozmiar wytoczenia w widoku 3D, zaznacz je i uyj uchwytw do edycji.

Edycja wytoczenia
Utworzone wytoczenie mona zmodyfikowa.

Aby edytowa wytoczenie


1 Wybierz wytoczenie w obszarze rysunku.
2 W przypadku rodowiska projektu:
a Na pasku opcji wybierz polecenie Edycja rodziny.

b Kliknij przycisk Tak, aby otworzy rodzin do edycji.

c W Edytorze rodzin ponownie wybierz wytoczenie w obszarze rysunku.

3 Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj.


4 W razie potrzeby zmodyfikuj profil wytoczenia.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 97


5 Aby edytowa waciwoci toczenia, na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci toczenia i zmie
widoczno, materia lub podkategori toczenia.
6 Aby zmieni wytoczenie bryy na wytoczenie wycicia, w obszarze Dane identyfikacyjne w opcji Brya/Wycicie
wybierz warto Brya lub Wycicie.
7 Kliknij przycisk OK.
8 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic.

Tworzenie stopienia profili


Polecenie Stapianie profili tworzy bry, ktra jest przejciem od jednego profilu do drugiego. Jeli na przykad rysuje si
duy prostokt i mniejszy prostokt na nim, program Revit Architecture stapia te dwa ksztaty w jeden.
Przykadowe dolne i grne profile dla
stopienia profili.

Zakoczone stapianie profili

UWAGA Jeeli trzeba wymiarowa stopienie profili bryy po jego utworzeniu, mona ustali wymiar midzy liniami na
grze stopienia i liniami u podstawy stopienia. Nie mona wymiarowa od linii na dolnym profilu do linii na grnym profilu.

Aby utworzy stopienie profili bryy lub wycicia

1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Forma bryy Stapianie profili bryy lub Forma
wycicia Stapianie profili wycicia.

UWAGA W razie potrzeby ustal paszczyzn robocz przed naszkicowaniem wytoczenia. Kliknij menu
Narzdzia Ustaw paszczyzn robocz albo na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn robocz.

98 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


2 Uyj narzdzi szkicowania, aby naszkicowa podstaw profilu stapiania, na przykad naszkicuj kwadrat.
3 Aby okreli gboko stapiania, wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
Aby okreli gboko obliczan na podstawie domylnego punktu pocztkowego 0, na pasku opcji wpisz
warto w polu Gboko.

Aby okreli gboko obliczan na podstawie punktu pocztkowego innego ni 0, na pasku projektu
kliknij przycisk Waciwoci stapiania. W obszarze Ograniczenia wpisz wartoci w opcjach Drugi koniec
i Pierwszy koniec.

UWAGA Jeli jest to okrelone, program Revit Architecture nie zachowuje wartoci punktu kocowego
podczas tworzenia stopienia profili. Jeli trzeba zrobi wiele stopie profili o tym samym punkcie
kocowym, naley najpierw je narysowa, a nastpnie wybra i zastosowa punkt kocowy.

4 Po zakoczeniu pracy z profilem podstawy na pasku projektu kliknij opcj Edytuj gr.
5 Naszkicuj profil grnej czci stopienia, na przykad inny kwadrat.
6 W razie potrzeby przeprowad edycj pocze wierzchokw, aby okreli stopie skrcenia w stopieniu:
Na pasku projektu kliknij opcj Poczenia wierzchokw.

Punkty wierzchokw bd dostpne na jednym ze szkicw stapiania profili.

Linie kropkowane z niebieskimi okrgymi kontrolkami oznaczaj sugerowane poczenia. Kada kontrolka
jest przecznikiem midzy dodawaniem i usuwaniem pocze.

Aby wywietli punkty wierzchokw na innym szkicu stapiania, na pasku opcji, w opcji Elementy sterujce
dla ptli wybierz warto 1 lub 2 (zalenie od tego, ktra z opcji nie jest aktualnie wybrana).

Kliknij kontrolk, a linia stanie si poczeniem bry. Na poczeniu zostanie wywietlona wypeniona
niebieska kontrolka.

Kliknij kontrolk bryy, aby usun poczenie; linia powraca do kreskowanej z kontrolk otwart.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 99


Po klikniciu kontrolek pewne krawdzie znikaj, a inne si pojawiaj.

Na pasku opcji kliknij przycisk Skr >> lub Skr <<, aby skrci wybrane stopienie profili w lewo lub w
prawo.

7 Okrel waciwoci stapiania:


Kliknij przycisk Waciwoci stapiania na pasku projektu.

Aby okreli widoczno stopienia profili, w obszarze Grafika kliknij polecenie Edycja w opcji
Widoczno/nadpisania grafiki, a nastpnie okrel ustawienia widocznoci.
Zobacz sekcj Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.

Aby zastosowa materia do stopienia wedug kategorii, w obszarze Materiay i wykoczenia kliknij pole

Materia, kliknij przycisk , a nastpnie okrel materia.


Zobacz temat Materiay w pomocy programu Revit Architecture 2009.

Aby przypisa stopienie profili bryy do podkategorii, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz
podkategori w opcji Podkategoria.
Zobacz sekcj Przypisanie geometrii rodziny do podkategorii na stronie 128.

Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij przycisk Zakocz szkic.


9 Aby wywietli stopienie, otwrz widok 3D.
10 Aby zmieni rozmiar wytoczenia w widoku 3D, zaznacz je i uyj uchwytw do edycji.

Edytowanie stopienia profili


1 Wybierz stopienie profili w obszarze rysunku.
2 W przypadku rodowiska projektu:
a Na pasku opcji wybierz polecenie Edycja rodziny.

b Kliknij przycisk Tak, aby otworzy rodzin do edycji.

c W Edytorze rodzin wybierz ponownie stopienie profili.

3 Na pasku opcji wybierz opcj edycji:


Wpisz warto w polu Gboko, aby zmieni gboko stopienia.

Kliknij polecenie Edytuj gr, aby bezporednio edytowa grny profil stopienia.

Kliknij polecenie Edytuj d, aby bezporednio edytowa dolny profil stopienia.

4 Aby edytowa pozostae waciwoci stapiania, na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci stapiania i zmie
widoczno, materia lub podkategori stopienia.
5 Aby zmieni stopienie na bry lub wycicie, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz warto Brya lub
Wycicie w opcji Brya/Wycicie.
6 Kliknij przycisk OK.
7 Kliknij polecenie Pocz wierzchoki i przeprowad edycj wierzchokw stopienia.
8 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

100 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Tworzenie obrotu profilu
Obrt profilu jest reprezentacj utworzon przez obrt ksztatu wok osi. Ksztat mona obrci wok okrgu lub jego
czci. Jeli o styka si z ksztatem do obrcenia, rezultatem jest brya.
Obrcona geometria bryy
utworzona blisko osi

Jeli rysuje si daleko od osi, geometria powstaa w rezultacie obrotu ma w sobie otwr.
Obrcona geometria tworzona z dala
od osi

Obroty profilw bry mona uywa do tworzenia geometrii rodziny, takiej jak uchwyty do drzwi i uchwyty meblowe,
kolumny i kopuy zadaszenia.
Ponisza procedura jest ogln metod tworzenia bryy obrotowej. Poszczeglne czynnoci mog si rni w zalenoci
od zaoe projektowych.

Aby utworzy obrt profilu bryy lub wycicia

1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Forma bryy Obrt profilu bryy lub Forma
wycicia Obrt profilu wycicia.

UWAGA W razie potrzeby ustal paszczyzn robocz przed szkicowaniem obrotu profilu. Kliknij menu
Narzdzia Ustaw paszczyzn robocz albo na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn robocz.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 101


2 Umie o obrotu:
Kliknij opcj O na pasku projektu.

Okrel punkty pocztkowy i kocowy osi w danej orientacji.

3 Uyj narzdzi szkicowania do naszkicowania ksztatu obracanego wok osi:


Aby utworzy jeden obrt profilu, naszkicuj zamknit ptl.

Aby utworzy kilka obrotw profilw, naszkicuj wiele nieprzecinajcych si zamknitych ptli.

WANE Jeli o styka si z ksztatem do obrcenia, rezultatem jest brya. Jeeli o nie styka si z ksztatu
obrotu profilu, uzyskana figura bdzie miaa otwr.

4 Zmie waciwoci obrotu:


Na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci obrotu.

Aby zmieni punkty pocztkowy i kocowy obracanej geometrii, wpisz nowe wartoci ktw pocztkowego
i kocowego.

Aby ustali widoczno obrotu bryy, w obszarze Grafika kliknij polecenie Edycja w opcji
Widoczno/nadpisania grafiki.
Zobacz sekcj Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.

Aby zastosowa materia do obrotu profilu bryy wedug kategorii, w obszarze Materiay i wykoczenia
kliknij pole Materia, a nastpnie kliknij przycisk , aby okreli materia.
Zobacz temat Materiay w pomocy programu Revit Architecture 2009.

Aby przypisa obrt profilu bryy do podkategorii, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz podkategori
w opcji Podkategoria.
Zobacz sekcj Przypisanie geometrii rodziny do podkategorii na stronie 128.

Kliknij przycisk OK.

5 Kliknij przycisk Zakocz szkic.


6 Aby wywietli obrt profilu, otwrz widok 3D.
7 Aby zmieni rozmiar obrotu profilu w widoku 3D, zaznacz go i uyj uchwytw do edycji.

UWAGA Nie mona przeciga powierzchni pocztkowych i kocowych o 360 stopni.

Edycja obrotu profilu


1 Wybierz obrt profilu w obszarze rysunku.
2 W przypadku rodowiska projektu:
a Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj rodzin.

b Kliknij przycisk Tak, aby otworzy rodzin do edycji.

c W Edytorze rodzin wybierz ponownie obrt profilu w obszarze rysunku.

3 Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj.


4 W razie potrzeby zmodyfikuj szkic obrotu profilu.
5 Aby przeprowadzi edycje pozostaych waciwoci obrotu profilu, na pasku projektu kliknij przycisk
Waciwoci obrotu i zmie punkty pocztkowy i kocowy, widoczno, materia lub podkategori.

102 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


6 Aby zmieni obrt profilu na bry lub wycicie, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz warto Brya lub
Wycicie w opcji Brya/Wycicie.
7 Kliknij przycisk OK.
8 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic.

Tworzenie przecignicia profilu


Przeciganie profilu jest narzdziem do tworzenia rodzin, ktre wymaga narysowania lub zastosowania profilu (ksztatu)
i wytoczenia tego profilu wzdu cieki. Przecignicia mona uy do utworzenia profili, porczy lub prostych rur.
Ponisza procedura jest ogln metod tworzenia przecignicia. Poszczeglne czynnoci mog si rni w zalenoci od
zaoe projektowych.

Aby utworzy przecignicia bryy lub wycicia

1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Forma bryy Przecignicie bryy lub Forma
wycicia Przecignicie wycicia.

UWAGA W razie potrzeby ustal paszczyzn robocz przed szkicowaniem obrotu profilu. Kliknij menu
Narzdzia Ustaw paszczyzn robocz albo na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn robocz.

2 Okrel ciek przecignicia:


Aby naszkicowa now ciek przecignicia, kliknij przycisk Szkicuj ciek 2D.
cieka moe by pojedyncz ciek zamknit lub otwart. Nie mona rysowa wielu cieek. cieka
moe skada si z linii prostych i ukw lub moe by okrgiem. Jeli podczas szkicowania cieki wybrana
zostanie opcja Wska, cieka zostanie ograniczona do jednej paszczyzny roboczej.

Aby wybra istniejc lini jako ciek przecignicia, kliknij przycisk Wska ciek.
Mona wybra krawdzie lub inne geometrie bryowe, np. wycignicia lub stapianie profili, albo wskaza
istniejce linie rysunku. Obserwuj pasek stanu, aby widzie, co wybierasz. Metoda automatycznego
wskazywania blokuje linie rysunku wskazanej geometrii. Ponadto, uywajc metody Wska ciek, mona
naszkicowa ciek w kilku paszczyznach roboczych, std uwzgldnianie cieki 3D. Kliknicie istniejcych
linii rysunku powoduje ich usunicie.

3 Naszkicuj lub wska ciek, a nastpnie kliknij przycisk Zakocz ciek.


4 Wczytaj lub naszkicuj profil:
Aby zaadowa profil:
a Na pasku opcji wybierz profil z listy.

Jeli potrzebny profil nie jest jeszcze zaadowany w projekcie, to aby go zaadowa, kliknij opcj
Zaaduj profile.

b Uyj opcji X, Y, Kt i Odwr w celu dopasowania pooenia profilu.


Wprowad wartoci dla parametru X i Y, aby okreli warto odsunicia dla profilu.
Wprowad warto parametru Kt, aby okreli kt profilu. Profil zostanie obrcony od pocztku
profilu o podany kt. Aby obrci profil w przeciwnym kierunku, mona wpisa warto ujemn.
Opcja Odwr umoliwia odwrcenie profilu.

c Kliknij przycisk Zastosuj.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 103


d Wybierz ciek i powiksz widok, aby zobaczy profil.

Aby naszkicowa profil:


a Na pasku opcji sprawd, czy jest wywietlana opcja <Wedug szkicu> i kliknij przycisk Edytuj.

b W oknie dialogowym Przejd do widoku wybierz widok, w ktrym ma zosta naszkicowany profil, a
nastpnie kliknij przycisk OK.
Jeli na przykad narysowano ciek w rzucie, mona wybra rzdn, aby narysowa profil. Profil
rysunku moe by pojedyncz zamknit ptl lub wieloma zamknitymi ptlami nieprzecinajcymi
si. Naszkicuj profil blisko przecicia paszczyzny profilu i cieki.

c Naszkicuj profil. Profile musz by zamknitymi ptlami.

d Kliknij przycisk Zakocz profil.

5 Okrel waciwoci przecigania:


Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci przecigania.

Aby okreli widoczno przecignicia bryy, w obszarze Grafika kliknij polecenie Edycja w opcji
Widoczno/nadpisania grafiki, a nastpnie okrel ustawienia widocznoci.
Zobacz sekcj Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.

Aby zastosowa materia do przecignicia bryy wedug kategorii, w obszarze Materiay i wykoczenia

kliknij pole Materia, kliknij przycisk , a nastpnie okrel materia.


Zobacz temat Materiay w pomocy programu Revit Architecture 2009.

Aby przypisa przecignicie bryy do podkategorii, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz podkategori
w opcji Podkategoria.
Zobacz sekcj Przypisanie geometrii rodziny do podkategorii na stronie 128.

Kliknij przycisk OK.

6 Kliknij przycisk Zakocz przeciganie profilu.

Tworzenie przecigni profilu zoonych z segmentw


Przeciganie profili zoonych z segmentw jest przydatne podczas tworzenia kolan mechanicznych przewodw
wentylacyjnych. Takie przecignicie jest tworzone poprzez ustawienie dwch parametrw przecignicia i naszkicowanie
cieki z ukami. Parametry wpywaj jedynie na uki w ciece. Minimalna ilo segmentw dla przecigni zoonych to
2.
1 Wykonaj czynnoci opisane w sekcji Tworzenie przecignicia profilu na stronie 103, aby uzyska dostp do
narzdzi przecignicia profilu.
2 Na pasku projektu szkicowania wybierz Waciwoci przecigania.
3 Zaznacz pole wyboru dla Segmentacji trajektorii.
4 Wpisz warto dla opcji Najwikszy kt segmentu. Waciwe wartoci mieszcz si w przedziale od 0 do 360
stopni.
5 Narysuj lub wska ciek z ukami.
6 Kliknij polecenie Zakocz ciek, aby zakoczy rysowanie cieki.
7 Utwrz profil lub uyj wczeniej wczytanego profilu, a nastpnie zaznacz ciek przecignicia.
8 Wybierz polecenie Zakocz przeciganie, aby zakoczy rysowanie przecignicia gzymsu.

104 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Przykad zoonego przecignicia gzymsu z wartoci
30 stopni dla opcji Najwikszy kt segmentu.

PORADA Mona zmieni zoone przecignicie na zwyke przez odznaczenie pola wyboru Segmentacja trajektorii.

Edycja przecignicia profilu


1 W obszarze rysunku wybierz przecignicie profilu.
2 W przypadku rodowiska projektu:
a Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj rodzin.

b Kliknij przycisk Tak, aby otworzy rodzin do edycji.

c W Edytorze rodzin wybierz ponownie przecignicie profilu w obszarze rysunku.

3 Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj przecignicie profilu.


4 Aby zmodyfikowa ciek przecignicia profilu:
Wybierz przecignicie profilu i na pasku opcji kliknij przycisk Edycja.

Przeprowad edycj profilu uchwytami.

Kliknij przycisk Zakocz ciek.

5 Aby zmodyfikowa profil przecignicia:


Na pasku projektu kliknij opcj Profil.

Na pasku opcji uyj wywietlonych polece, aby wybra nowy profil przecignicia lub aby zmieni
lokalizacj profilu przecignicia.

6 Aby edytowa pozostae waciwoci przecigania, na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci przecignicia
i zmie widoczno, materia, segmentacj lub podkategori przecignicia profilu.
7 Aby zmieni przecignicie profilu na bry lub wycicie, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz warto
Brya lub Wycicie w opcji Brya/Wycicie.
8 Kliknij przycisk OK.
9 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz przecignicie profilu.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 105


Wskazwki dotyczce przecigania profilu
Kiedy tworzy si przeciganie profilu z ukiem stycznym na ciece, naley si upewni, e profil jest wystarczajco may,
aby zosta przecignity wok uku bez przecinania geometrii powstaej w wyniku tej operacji. Pojawi si bd, jeli geometria
bdzie przecita. Zobacz temat Obsuga bdw w pomocy programu Revit Architecture 2009.
Jeli tworzy si ciek przecigania profilu przy uyciu polecenia Wska ciek, mona przecign punkty kocowe linii
cieki podczas rysowania.

Tworzenie stapiania profili po ciece


Narzdzie Stapianie profili po ciece umoliwia utworzenie stopienia uwzgldniajcego dwa rne profile, a nastpnie
przecignicie profilu wzdu cieki. Ksztat stapiania profili po ciece jest okrelany przez ciek 2D, ktra zostaa
naszkicowana lub wskazana, natomiast dwa profile s albo szkicowane, albo adowane.

Poniej przedstawiono ogln metod tworzenia bry z uyciem funkcji stapiania profili po ciece. Poszczeglne czynnoci
mog si rni w zalenoci od zaoe projektowych.

Aby utworzy bry lub wycicie przy uyciu funkcji stapiania profili po ciece

1 W Edytorze rodzin, na karcie Rodzina paska projektu kliknij polecenie Forma bryy Stapianie profili po
ciece lub opcj Forma wycicia Stapianie profili po ciece.
2 Okrel ciek stapiania profili po ciece. Na karcie Szkic paska projektu wykonaj jedn z nastpujcych
czynnoci:
Kliknij opcj Szkicuj ciek 2D, aby naszkicowa now ciek dla funkcji stapiania profili po ciece.

106 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Kliknij opcj Wska ciek, aby wskaza istniejc lini dla funkcji stapiania profili po ciece.

UWAGA Jeli bdzie to konieczne, ustaw paszczyzn robocz przed szkicowaniem lub wskazywaniem cieki
dla funkcji stapiania profili po ciece. Kliknij menu Narzdzia Ustaw paszczyzn robocz albo na pasku
projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn robocz.

3 Naszkicuj lub wska ciek, a nastpnie kliknij przycisk Zakocz ciek.

UWAGA cieka stapiania profili moe zawiera tylko jeden segment.

4 Zaaduj lub naszkicuj pierwszy profil (Profil 1).


Aby zaadowa profil:
a Na pasku projektu kliknij opcj Profil 1.

b W obszarze rysunku kliknij punkt kocowy dla pierwszego profilu na ciece stapiania profili.

c Na pasku opcji wybierz profil z listy.

Jeli potrzebny profil nie jest jeszcze zaadowany w projekcie, to aby go zaadowa, kliknij opcj
Zaaduj profile.

d Powiksz, aby wywietli profil.

e Uyj opcji X, Y, Kt i Odwr w celu dopasowania pooenia profilu.


Wprowad wartoci dla parametru X i Y, aby okreli warto odsunicia dla profilu.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 107


Wprowad warto parametru Kt, aby okreli kt profilu. Profil zostanie obrcony od pocztku
profilu o podany kt. Aby obrci profil w przeciwnym kierunku, mona wpisa warto ujemn.
Opcja Odwr umoliwia odwrcenie profilu.

f Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby naszkicowa profil:


a Na pasku projektu kliknij opcj Profil 1.
W obszarze rysunku kliknij punkt kocowy dla pierwszego profilu na ciece stapiania profili, wybierz
pozycj <Wedug szkicu> z listy na pasku opcji i kliknij przycisk Edytuj.

b Jeli wywietlone zostanie okno dialogowe Przejd do widoku, wybierz widok, gdzie ma zosta
naszkicowany profil, i kliknij przycisk OK.

c Naszkicuj profil. Profile musz by zamknitymi ptlami.

d Kliknij przycisk Zakocz profil.

5 Zaaduj lub naszkicuj drugi profil tak samo, jak w powyszych krokach.
6 Mona te przeprowadzi edycj pocze wierzchokw. Edycja pocze wierzchokw umoliwia sterowanie
liczb skrce w stapianiu profili po ciece. Poczenia wierzchokw mona edytowa w rzucie lub widoku
3D.
a Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Poczenia wierzchokw.

b Na pasku opcji wybierz opcj Elementy sterujce dla ptli 1 lub ptli 2.

c Aby przesun poczenia wierzchokw, w obszarze rysunku kliknij elementy sterujce w kolorze
niebieskim.

d Na pasku opcji kliknij przyciski Skr, aby skrci obiekt utworzony z pomoc funkcji stapiania profili
po ciece.

7 Okrel waciwoci stapiania profili po ciece:


Na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci stapiania profili po ciece.

Aby okreli widoczno stapiania profili po ciece, w obszarze Grafika kliknij polecenie Edycja w opcji
Widoczno/nadpisania grafiki, a nastpnie okrel ustawienia widocznoci.
Zobacz sekcj Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.

Aby zastosowa materia do stapiania profili po ciece wedug kategorii, w obszarze Materiay i

wykoczenia kliknij pole Materia, kliknij przycisk , a nastpnie okrel materia.


Zobacz temat Materiay w pomocy programu Revit Architecture 2009.

Aby przypisa stapianie profili po ciece do podkategorii, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz
podkategori w opcji Podkategoria.
Zobacz sekcj Przypisanie geometrii rodziny do podkategorii na stronie 128.

Kliknij przycisk OK.

8 Po zakoczeniu kliknij przycisk Zakocz stapianie profili po ciece.

Edytowanie obiektu utworzonego przez stapianie profili po ciece


1 W obszarze rysunku wybierz obiekt utworzony przez stapianie profili po ciece.

108 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


2 W przypadku rodowiska projektu:
a Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj rodzin.

b Kliknij przycisk Tak, aby otworzy rodzin do edycji.

c W Edytorze rodzin ponownie wybierz w obszarze rysunku obiekt utworzony przez stapianie profili po
ciece.

3 Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj stapianie profili po ciece.


4 Aby przeprowadzi edycj cieki:
a W obszarze rysunku wybierz ciek i na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj.

b Wprowad potrzebne zmiany do cieki i kliknij przycisk Zakocz ciek.

5 Aby przeprowadzi edycj profili:


a W obszarze rysunku wybierz profil do edycji.

b Na pasku opcji wybierz inny zaadowany profil z listy rozwijanej albo, aby naszkicowa nowy profil,
wybierz pozycj <Wedug szkicu> z listy.

c W przypadku wybrania opcji <Wedug szkicu> kliknij przycisk Szkicuj profil 1 lub Szkicuj profil 2 na pasku
projektu.

d Naszkicuj ciek, a nastpnie kliknij przycisk Zakocz ciek.

6 Aby edytowa pozostae waciwoci stapiania profili po ciece, na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci
przecigania i zmie widoczno, materia lub podkategori przecignicia profilu.
7 Aby zmieni stapianie profili po ciece na bry lub wycicie, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz
warto Brya lub Wycicie w opcji Brya/Wycicie.
8 Kliknij przycisk OK.
9 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz stapianie profili po ciece.

Tnij geometri
Przy pomocy polecenia Tnij geometri mona wskaza i wybra, ktra geometria bdzie cita, a ktra nie, niezalenie od
tego, kiedy utworzono geometri.

UWAGA Pomimo tego, e polecenie to oraz polecenie Nie tnij geometrii jest przeznaczone przede wszystkim dla rodzin,
mona ich uy take do osadzania cian kurtynowych. Zobacz temat ciany osadzone w pomocy programu Revit Architecture
2009.

1 Utwrz geometri bryy; mog to by pojedyncze lub poczone proste bryy.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 109


2 Utwrz wycicie przez geometri bryow.

3 Utwrz inn bry i przycz do istniejcej geometrii. Zobacz temat czenie geometrii w pomocy programu
Revit Architecture 2009.

4 Kliknij menu Narzdzia Tnij geometri i wybierz utworzone wycicie.


Zauwa, e ksztat wskanika myszy si zmienia.

5 Wybierz geometri utworzon w Etapie 3.

110 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Program Revit Architecture tnie wybran geometri.

Nie tnij geometrii


1 Kliknij menu Narzdzia Nie tnij geometrii.
2 Zaznacz wycicie.
3 Wybierz odpowiedni bry, ktrej nie chcesz ci.

UWAGA Jeli wybierzesz wszystkie geometrie, aby nie byy przecite, wwczas forma wycicia pojawi si
zawsze w widoku.

Tworzenie geometrii 2D
Aby utworzy geometri rodziny 2D, naley uy polece Model i Linie symboliczne, ktre s dostpne w Edytorze rodzin.
Polecenie Linie modelowe umoliwia rysowanie dwuwymiarowych geometrii, gdy nie trzeba wywietla staej geometrii.
Przykadowo panele drzwi i okucia mona naszkicowa jako elementy 2D zamiast tocze bry. Linie modelowe s zawsze
widoczne w widokach 3D. Mona kontrolowa ich widoczno w rzucie rzdnych przez wybranie linii i kliknicie opcji
Widoczno na pasku opcji.
Polecenie Linie symboliczne umoliwia rysowanie linii przeznaczonych jedynie do celw symbolicznych. Przykadowo
mona narysowa linie symboliczne w widoku rzdnych, aby przedstawi ruch drzwi. Linie symboliczne nie s czci
faktycznej geometrii rodziny. Linie symboliczne s widoczne rwnolegle do widoku, w ktrym s rysowane.
Mona kontrolowa widoczno linii symbolicznych na przecinanych wystpieniach. Wybierz lini symboliczn i kliknij
przycisk Widoczno na pasku opcji. Wybierz opcj Poka, jeli wystpienie jest przecinane.
W tym oknie dialogowym mona take kontrolowa widoczno linii na podstawie poziomu wywietlania szczegw w
widoku. Na przykad jeli wybrano poziom Niski, to podczas wczytywania rodziny do projektu i umieszczania jej w widoku
na niskim poziomie wywietlania szczegw, linie symboliczne s widoczne.

Tworzenie i uywanie rodzin profili


Rodzina profili zawiera dwuwymiarowy ksztat ptli, ktry mona zaadowa do projektu i zastosowa do okrelonych
elementw budynku. Przykadowo mona narysowa ptl profilu dla balustrady i nastpnie uy tego ksztatu do balustrady
w projekcie.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 111


Profil porczy

Porcze schodw z zastosowanym profilem

Elementy, dla ktrych mona okreli profile, to m. in. gzymsy cian, boniowanie, balustrady, szprosy, stopnice schodw i
profile gzymsw. Po okreleniu jednej rodziny profili mona jej uy ponownie wiele razy do elementw budynku w projekcie.
Wczytane profile s wywietlane w Przegldarce projektu w obszarze Rodziny.
Utwrz rodziny profili przy uyciu szablonw rodzin dostarczonych z programem Revit Architecture. S to: Profile.rft,
Profile-Rail.rft, Profile-Reveal.rft, Profile-Stair Nosing.rft i Wall Sweep Profile.rft.

Tworzenie rodziny profili


Aby utworzy rodzin profili, otwrz now rodzin i naszkicuj profil przy uyciu linii, wymiarw i paszczyzn odniesienia.
Po zapisaniu rodziny profili mona j wczyta i zastosowa do geometrii bryy w projekcie.
Ta procedura opisuje tworzenie ksztatu profilu oglnego, ktry jest dostpny dla wielu elementw budynku w projekcie.
Okrelony budynek i zaoenia projektowe mog si od siebie rni.

Aby utworzy profil

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.

112 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


2 W oknie dialogowym Otwrz wybierz szablon profilu i kliknij przycisk Otwrz.
Edytor rodzin otwiera rzut zawierajcy dwie paszczyzny odniesienia. Nie ma innych dostpnych widokw,
w ktrych mona narysowa geometri.

3 Jeli to konieczne, narysuj paszczyzny odniesienia dla zwizania linii w profilu.


4 Wybierz linie i narysuj ptl profilu.
Wicej informacji na temat narzdzi szkicowania znajduje si w temacie Krelenie w pomocy programu Revit
Architecture 2009.

5 W razie potrzeby kliknij przycisk Komponent szczegu, aby umieci komponent szczegu w profilu rodziny.

PORADA Mona zmieni kolejno sortowania wszystkich komponentw szczegu w rodzinie, uywajc
polece kolejnoci rysowania komponentw szczegu. Zobacz temat Sortowanie kolejnoci rysowania
elementw w pomocy programu Revit Architecture 2009.

6 Aby ustawi poziom wywietlania szczegw dla wywietlania rodziny profili w projekcie, wybierz dowoln
lini rysunku profilu i kliknij Widoczno na pasku opcji.
7 Wybierz dany poziom wywietlania szczegw: Niski, redni lub Wysoki i kliknij przycisk OK.

PORADA Moesz take ustawi poziom wywietlania szczegw dla komponentw szczegu przy uyciu
tych samych metod.

Nastpnie zdefiniuj funkcj profilu.

8 Kliknij menu Ustawienia Kategoria i parametry rodziny.


9 W obszarze Parametry rodziny, w opcji Funkcja profilu kliknij pole Warto, a nastpnie wybierz typ profilu.
Na przykad jeli jest tworzony profil szprosu, kliknij opcj Szpros.

PORADA Ustawienie to zapewnia, e tylko stosowne profile s wyszczeglnione podczas uywania profili
w projekcie. Po wybraniu profilu szprosu profile wysunicia stopni nie s wywietlane.

10 Dodaj wszystkie potrzebne wymiary.


Przykadowy rysunek profilu

11 Zapisz rodzin.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 113


adowanie rodziny profili do projektu
1 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin.
2 Przejd do utworzonego pliku rodziny profilu, wybierz j i kliknij przycisk Otwrz.
3 W Przegldarce projektu rozwi obszary Rodziny i Profile.
Utworzona i wczytana rodzina jest wywietlana w obszarze Profile.

Mona teraz zastosowa profil do elementw budynku w projekcie.

Uywanie rodziny profili z elementem budynku


Ta procedura to przykadowy sposb zastosowania profilu w elemencie.

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina i wybierz szablon rodziny profilu porczy.
2 Utwrz now rodzin profilu porczy, szkicujc dany ksztat porczy.
Upewnij si, e szkicowany ksztat jest pojedyncz zamknit ptl linii.

3 Zapisz now rodzin profilu porczy.


4 Otwrz projekt, w ktrym chcesz uy now rodzin profilu porczy.
5 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin, wybierz wanie utworzon rodzin profilu i
kliknij przycisk Otwrz.
6 Kliknij menu Modelowanie Schody lub na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk Schody.
7 Naszkicuj bieg schodw.
8 Otwrz widok 3D i wybierz domylne porcze.

9 Kliknij przycisk , a nastpnie kliknij przycisk Edytuj/Nowy w oknie dialogowym Waciwoci elementu.
10 Przy parametrze Struktura porczy kliknij Edytuj.
11 W oknie dialogowym Edytuj porcze w kolumnie Profil kliknij nazw rodziny biecego profilu.
12 Wybierz nazw rodziny profili, a nastpnie kliknij trzy kolejne przyciski OK.
Program Revit Architecture stosuje nowy ksztat profilu dla balustrady.
Balustrady schodw z profilem utworzonym przy uyciu
powyszej procedury

114 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Profile gzymsw nadrzdnych z zagniedonymi komponentami szczegu
Mona zagniedzi komponent szczegu wewntrz rodziny profili gzymsw nadrzdnych i uy kontrolki widocznoci do
okrelenia, kiedy komponent szczegu ma si wywietla wewntrz projektu. Przykady rozcigni profilu obejmuj
gzymsy, wiatrownice, rynny i krawdzie pyt. Gdy gzyms jest przecinany w projekcie, komponent szczegu wywietla si
zalenie od ustawie widocznoci wewntrz pliku rodziny gzymsw nadrzdnych. Mona take mie wiele komponentw
szczegu wywietlajcych si w okrelonym poziomie widocznoci dla okrelonego widoku przecitego przecignicia
profilu.
Przykad szprosu kurtynowego z
zagniedonym komponentem
szczegu

PORADA Mona take importowa szczeg, taki jak plik DWG i zastosowa t sam kontrol widocznoci do niego.

Zobacz take sekcj Zagniedanie i wspdzielenie rodzin komponentw na stronie 134.

Aby wczyta komponent szczegu


1 Otwrz lub utwrz rodzin gzymsw nadrzdnych.
2 Na pasku projektu kliknij Komponent szczegu.
3 Na pasku opcji wybierz Wczytaj.
4 Wybierz komponent szczegu rodziny i kliknij przycisk Otwrz.
Aby doda komponent szczegu do przecignicia profilu obiektu nadrzdnego

5 Dodaj komponent szczegu do rodziny gzymsw nadrzdnych.


6 Jeli to konieczne, uyj wyrwnania lub wymiarw, aby zwiza pooenie komponentu szczegu.
Aby okreli widoczno komponentu szczegu

7 Wybierz zagniedony komponent szczegu.


8 Na pasku opcji kliknij opcj Widoczno.
9 Okrel poziom wywietlania szczegw podczas wywietlania szczegu i kliknij przycisk OK.
Po wczytaniu do projektu szczeg gzymsu nadrzdnego wywietla si, gdy jest przecinany na okrelonym
poziomie wywietlania szczegw.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 115


Wymiarowanie geometrii rodziny
Podczas tworzenia geometrii rodzin komponentw s wstawiane wymiary w celu zdefiniowania zalenoci geometrii
sterowanych za pomoc parametrw. Opisanie etykietami wstawianych wymiarw powoduje utworzenie parametru, ktrym
mona sterowa.
Wymiary mona doda za pomoc polecenia Wymiar na pasku projektu Edytora rodzin; moliwe jest wczenie wymiarw
automatycznych. Program Revit Architecture tworzy wymiary automatyczne, aby uatwi sterowanie celem projektu. Te
wymiary automatyczne nie s domylnie wywietlone.

Automatyczne wymiary rysunku


Program Revit Architecture tworzy wymiary automatyczne, aby uatwi sterowanie celem projektu. Te wymiary automatyczne
nie s domylnie wywietlone.
Aby je wczy, naley zaznaczy pole wyboru Automatyczne wymiarowanie szkicu w oknie dialogowym Widoczno. Mona
wtedy zmieni te wymiary lub utworzy wasne wymiary przy uyciu polecenia Wymiar. Mona take blokowa wymiary,
aby utrzymywa sta odlego. Jest to bardzo przydatne, jeli chce si mie kilka wielkoci rodziny i utrzyma pewne
wymiary jako stae, gdy rodzina zmienia wielko.

Skutki stosowania automatycznych wymiarw w geometrii uytkownika

Dopki uytkownik nie zorientuje si, e automatyczne wymiary rysunku s aktywne i powoduj zwizanie geometrii do
paszczyzn odniesienia, moe si spotka z niespodziewanym zachowaniem programu. Automatyczne wymiary rysunku w
programie Revit Architecture s sposobem na rozwizanie kwestii powikszania lub pomniejszania geometrii opartej na
zmianach wartoci parametru rodziny.
Przykadowo po dodaniu prostoktnego okna do drzwi poarowych, ktre maj wymiar szerokoci z etykiet, nie
zwymiarowano okna.

Zdecydowano si na zmian szerokoci drzwi, ale szeroko okna ma pozosta taka sama. Naley oczekiwa, e pooenie
si nie zmieni; jednake, kiedy zwiksza si szeroko drzwi przez polecenie Typy rodzin, naley obserwowa, co si dzieje.

116 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


W tym przykadzie okno jest zwizane z osi drzwi i praw stron panelu drzwi. Zarwno o jak i prawa strona panelu s
przedstawione jako paszczyzny odniesienia. Pooenie okna pozostaje stae w stosunku do tych paszczyzn odniesienia.
Aby zobaczy automatyczne wymiary rysunku, edytuj rysunek okna i wcz widoczno wymiarw. Mona zobaczy, jak
pionowe linie rysunku okna s wymiarowane do rodkowej i prawej paszczyzny odniesienia.

Legenda obrazu:

1 Automatycznie rysowany wymiar do prawej powierzchni odniesienia.

2 Automatycznie rysowany wymiar do rodkowej powierzchni odniesienia.

Aby osign dany rezultat geometrii, dodaj zablokowane wymiary. Przykadowo mona doda zablokowany wymiar,
aby przedstawi szeroko okna i zablokowany wymiar od okna do prawej paszczyzny odniesienia.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 117


Widoczno automatycznych wymiarw szkicu w Edytorze rodzin
Automatyczne wymiary szkicu s domylnie wyczone w widoku. Pojawiaj si, gdy istnieje przynajmniej jeden wymiar z
etykiet w rodzinie.
Na nastpnym rysunku znajduje si wymiar dodany do tej geometrii, lecz nie ma on etykiety.

adne automatyczne wymiary szkicu nie s widoczne.

Aby wczy widoczno automatycznych wymiarw szkicu:

1 W aktywnym trybie szkicowania kliknij menu Widok Widoczno/Grafika lub wcinij klawisze VG.
2 Kliknij kart Kategorie opisw.
3 Rozwi kategori Wymiary i wybierz znajdujc si pod ni opcj Automatyczne wymiary szkicu.
4 Kliknij przycisk OK.
5 Wstaw wymiar i opisz go etykiet.
Zostan wywietlone automatyczne wymiary szkicu.

W programie Revit Architecture znane jest teraz pooenie kadej linii tej geometrii wzgldem paszczyzn odniesienia lub
innych linii szkicu.
Kiedy dodawane s jednoznaczne wymiary, automatyczne wymiary szkicu przestaj by aktualne.
Na nastpnym rysunku wymiary jednoznaczne pojawiaj si z symbolami zamknitych kdek (tzn. s zablokowane).

118 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Wymiarowanie za pomoc rodzin
Rodziny w programie Revit Architecture nie s parametryczne, dopki jednoznacznie nie doda im si wymiarw z etykiet.
Przez dodanie wymiarw z etykiet tworzy si nowe parametry dla rodziny.

Dodawanie etykiet do wymiarw


1 Kliknij przycisk Zmie i wyrnij tekst wymiaru.
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i kliknij przycisk Edytuj etykiet.
3 Wybierz nazw etykiety na licie rozwijanej lub wybierz opcj <Dodaj Parametr> i utwrz nowy parametr.

Alternatywna metoda dodawania etykiet


1 Kliknij przycisk Zmie i wybierz tekst wymiaru.
2 Na pasku opcji wybierz nazw z listy Etykieta lub utwrz nowy parametr. Zobacz x.
3 Mona wybra opcj Linia odniesienia, aby utworzy lini odniesienia dla wymiaru.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 119


Wskazwki dotyczce wymiarowania rodzin

Nie mona wpisa tekstu jako etykiety, kiedy wybierany jest wymiar. Mona wybra z listy jedynie te parametry rodziny,
ktre s odpowiedniego typu lub mona utworzy nowy parametr.

Wymiary z etykiet staj si modyfikowalnymi parametrami rodzin. Mona modyfikowa ich wartoci, uywajc polecenia
Typy rodziny. Zobacz X. Kiedy rodzina jest wczytana do projektu, mona take zmieni je przy uyciu okna dialogowego
Waciwoci elementu.

Wartoci dla parametrw z etykietami mog by obliczane przy uyciu wzorw. Wzory tworzy si w oknie dialogowym
Typy rodziny. Zobacz sekcj Uywanie wzorw dla parametrw numerycznych na stronie 124.

Numer ukadu moe by parametrem dla rodziny. Po utworzeniu ukadu naley go wybra i doda mu etykiet. Numer
ukadu staje si parametrem dla rodziny. Mona wtedy zmieni warto parametru i zwikszy lub zmniejszy ilo
czonkw w ukadzie. Zobacz temat Tworzenie szyku w pomocy programu Revit Architecture 2009.

Dodawanie parametrw rodziny


Moliwe jest utworzenie nowego wystpienia lub typu parametrw dla dowolnego typu rodziny. Przez dodanie nowych
parametrw mona mie peniejsz kontrol nad danymi zawartymi w kadym wystpieniu lub typie rodziny. Mona tworzy
dynamiczne Typy rodziny w celu zwikszenia elastycznoci projektowanego modelu.
Przykad 1: St wykonany z rnych materiaw
Wykonaj rodzin stow z dwoma parametrami, blat i nogi, okrelajcymi materia tych elementw. Przypisz materia do
parametrw i wczytaj rodzin do projektu. Teraz mona zmienia materiay w projekcie. Blaty stow s dostpne w rnych
wykoczeniach, dbowym, sosnowymi i bukowym. Nogi stow s malowane i dostpne w kolorach: morskim, granatowym
i czarnym. Zamiast tworzy dziewi rnych typw rodziny, mona zrobi jeden typ i doda do niego parametr wystpienia
dla materiau blatu i drugi dla materiau ng. Umoliwia to zmian wygldu kadego wystpienia stou w projekcie.
Przykad 2: Prbowanie rnych kolorw farb na oknie
W tym modelu klient chce bezporednio przejrze kolory farb na instalowanych ramach okien. W rodzinie okien utwrz
nowy parametr typu o nazwie Farba i przypisz ten parametr do futryn okien. Zapisz rodzin i wczytaj j do projektu. Utwrz
dwa nowe elementy: kolor okna - biay oraz kolor okna - brzowy. Do parametru typu Farba mona teraz stosowa albo
kolor biay, albo kolor brzowy i natychmiast sprawdza zmiany w caym modelu.

Tworzenie parametrw
1 Kliknij menu Ustawienia Typy rodzin lub kliknij przycisk Typy rodzin na pasku projektu.
2 W oknie dialogowym Typy rodzin kliknij przycisk Nowy i wprowad nazw nowego typu.
Utworzony zostanie nowy typ rodziny, ktry bdzie dostpny na Licie typw po wczytaniu do projektu.

3 W oknie Parametry wybierz Dodaj.


4 W oknie dialogowym Waciwoci parametru wybierz Parametr typu, a nastpnie Parametr rodziny.
5 Wpisz nazw dla parametru.
6 Wybierz Dziedzin: wspln lub konstrukcyjn.
7 W menu Typ parametru kliknij odpowiedni typ parametru.
Opcje s nastpujce:

Nazwa Opis

Tekst W peni adaptowalny. Moe by uywany do gromadzenia charakterystycznych danych.

120 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Nazwa Opis

Liczba cakowita Warto, ktra jest zawsze wyraona jako liczba cakowita.

Ilo Uywana do gromadzenia rnorodnych danych numerycznych. Moe by okrelona


wzorem. Moe zawiera rwnie liczby rzeczywiste.

Dugo Mona uy do ustalenia dugoci elementu lub podelementu. Moe by okrelona wzorem.

Powierzchnia Mona uy do ustalenia powierzchni elementu lub podelementu. W tym polu mog by
zastosowane wzory.

Objto Mona uy do ustalenia dugoci elementu lub podelementu. W tym polu mog by
zastosowane wzory.

Kt Mona uy do ustalenia kta elementu lub podelementu. W tym polu mog by


zastosowane wzory.

Spadek Moe zosta wykorzystany do utworzenia parametrw definiujcych nachylenie.

Waluta Moe zosta wykorzystany do utworzenia parametrw waluty.

URL Udostpnia skrt internetowy do definiowanego przez uytkownika adresu url.

Materia Ustala parametry, w ktrych moe by przypisany okrelony materia.

Tak/Nie Uywany najczciej dla waciwoci wystpienia, gdy parametr jest okrelony jako Tak
lub Nie.

Typ rodziny Uywany w elementach zagniedonych, umoliwia zamian elementw po wczytaniu


rodziny do projektu.

8 Dla opcji Dodaj parametr do grupy wybierz warto.


Po wczytaniu rodziny do projektu warto ta okrela, pod ktrym nagwkiem grupy parametr wywietli si
w oknie dialogowym waciwoci elementu.

9 Wybierz opcj Wystpienie lub Typ. Okrela, czy parametr jest parametrem wystpienia, czy typu.
10 Kliknij przycisk OK.

UWAGA Aby przypisa materia dla elementu rodziny, zapisz rodzin i wczytaj j do projektu. Umie rodzin

w projekcie i wybierz j. Kliknij przycisk (Waciwoci elementu) i ustaw warto parametru materiau.

Modyfikowanie parametrw rodziny


Wybierz dany parametr i kliknij przycisk Zmie w oknie dialogowym Typy rodzin. Mona zmieni nazw parametru lub
zmieni go na parametr typu albo wystpienia. Mona go take zastpi parametrem wspdzielonym.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 121


Parametry wystpienia i uchwyty ksztatu
Podczas tworzenia rodzin mona ustawi wymiary z etykiet jako parametry wystpienia; parametry s modyfikowalne po
umieszczeniu wystpienia rodziny w projekcie. Wymiary z etykiet ustawione jako parametry wystpienia mog rwnie
posiada uchwyty ksztatu pojawiajce si wtedy, gdy rodzina jest wczytana do projektu.

Tworzenie parametrw wystpienia


1 Narysuj geometri rodziny przy uyciu narzdzi Edytora rodzin.
2 Utwrz wymiary dla geometrii rodziny.
3 Sparametryzuj wymiary. Zobacz sekcj Etykietowanie wymiarw w celu utworzenia parametrw na stronie
90.
4 Zaznacz wymiary i kliknij przycisk Parametr wystpienia na pasku opcji.

UWAGA Jeli etykiety nadawane s wymiarom poprzez wybr etykiety na pasku opcji, mona ustawi opcj
Parametr wystpienia, nie zaznaczajc wymiarw ponownie.

5 Na pasku projektu kliknij przycisk Typy rodzin.


Zwr uwag na nowy parametr wystpienia w oknie dialogowym Typy rodzin. Etykieta (domylna) wskazuje
warto dla parametru wystpienia, kiedy umieszcza si rodzin w projekcie. Jeli na przykad utworzy si
parametr wystpienia o nazwie dugo z domyln wartoci 3000 mm, to wystpienie rodziny bdzie miao
dugo 3000 mm po umieszczeniu w projekcie.

6 Zapisz zmiany i wczytaj rodzin do projektu, a nastpnie kliknij przycisk (Waciwoci elementu).
Aby uzyska informacje na temat wczytywania rodzin, zapoznaj si z sekcj Wyszukiwanie i wczytywanie
rodzin elementw na stronie 63.
Zauwa, e wymiary sparametryzowane pojawiaj jako parametry w panelu Wystpienie w oknie dialogowym
Waciwoci elementu. Mona zmieni wartoci w oknie dialogowym Opcje.

Dodawanie uchwytw ksztatu do rodziny


Mona doda uchwyty ksztatu do rodziny elementw, ktre wywietlane s po wczytaniu do projektu. Uchwyty ksztatu
umoliwiaj zmian rozmiaru komponentu w projekcie, co oznacza, e mona tworzy wiele wystpie o rnych wielkociach
w projekcie bez koniecznoci wczeniejszego utworzenia wielu typw w Edytorze rodzin. Zobacz temat Kontrolki i uchwyty
ksztatu w pomocy programu Revit Architecture 2009.
Przykad komponentu oglnego w widokach rzutu i 3D z dodanymi uchwytami
ksztatu

122 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Aby doda uchwyty ksztatu do rodziny elementw, naley wykona nastpujce czynnoci:

Dodaj lini odniesienia lub paszczyzn odniesienia do rodziny.

Ustaw linie lub paszczyzny odniesienia na krawd elementu, gdzie ma by wywietlony uchwyt.

Dodaj wymiar do linii lub paszczyzn odniesienia.

Sparametryzuj wymiar jako parametr wystpienia.

Zapisz rodzin i wczytaj j do projektu. Po wybraniu elementu uchwyt ksztatu wywietla si tam, gdzie linie odniesienia
s ustawione i zwymiarowane.

Aby doda uchwyty ksztatu:


1 Za pomoc Edytora rodzin dodaj paszczyzny lub linie odniesienia rwnolegle, tam gdzie maj si wywietla
uchwyty ksztatu.
Na poniszym rysunku element oglny z prostym wytoczeniem jest pokazany w rzucie i widoku 3D. Linie
odniesienia zostay dodane rwnolegle do lewej i prawej krawdzi.

2 Zaznacz kad z linii odniesienia lub paszczyzn odniesienia i kliknij przycisk . Upewnij si, e parametr
Jest odniesieniem ustawiony jest na warto inn ni Nie jest odniesieniem.
3 Ustaw i zablokuj linie lub paszczyzny odniesienia wzgldem rwnolegych krawdzi elementu. Po wczytaniu
do projektu uchwyty ksztatu bd wywietlane w tym pooeniu.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 123


Rodzina elementw oglnych z liniami odniesienia wyrwnanymi i
zablokowanymi wzgldem krawdzi wytoczenia

4 Dodaj wymiary midzy liniami lub paszczyznami odniesienia, ktre zostay ustawione w poprzednim etapie.
5 Zaznacz wymiar.
6 Na pasku opcji wybierz etykiet z listy Etykieta lub kliknij opcj Dodaj parametr i utwrz nowy parametr dla
tego wymiaru.
Zobacz sekcj Dodawanie parametrw rodziny na stronie 120.

7 Na pasku opcji wybierz Parametr wystpienia.

UWAGA Kiedy dodawany jest nowy parametr, mona wybra wystpienie dla typu w oknie dialogowym
Waciwoci parametru.

8 Zapisz zmiany i Wczytaj rodzin do projektu.


Zobacz sekcj Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw na stronie 63.

Po wczytaniu rodziny do projektu wybierz element. Uchwyty ksztatu s wywietlane i umoliwiaj zmian wielkoci rodziny
bez potrzeby tworzenia nowych wymiarw w Edytorze rodzin.

Uywanie wzorw dla parametrw numerycznych


Wzory umoliwiaj tworzenie parametrw o wartociach, ktre zale od innych parametrw. Prostym przykadem moe
by parametr szerokoci, ktrego warto jest rwna dwukrotnej wysokoci obiektu. W praktyce wzory mog by uywane
na wiele sposobw, zarwno jako proste, jak i zoone wyraenia. Zwykle uywane s one do wprowadzania zalenoci
projektowych, powiza liczby wystpie ze zmienn dugoci i ustawiania zalenoci ktowych. Przykadowo wzorw
mona uy do:

Obliczenia pola lub objtoci geometrii

Utworzenia parametru luzu osiowego zalenego od wielkoci elementu

Konwersji wartoci zmiennej rzeczywistej na warto cakowit

Dodania pek przy zwikszeniu wysokoci zabudowy

124 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Dodania wzmocnie do dwuteownika przy zwikszeniu jego dugoci

Dodawanie wzorw do parametru


1 W Edytorze rodzin rozmie paszczyzny odniesienia.
2 Dodaj wymiary tam, gdzie s niezbdne.
3 Sparametryzuj wymiary. Zobacz sekcj Etykietowanie wymiarw w celu utworzenia parametrw na stronie
90.
4 Dodaj geometri i zablokuj geometri wzgldem paszczyzn odniesienia.
5 Na pasku projektu kliknij przycisk Typy rodzin.
6 W oknie dialogowym Typy rodzin w kolumnie Wzr przy odpowiednim parametrze wpisz wzr dla parametru.
Aby uzyska wicej informacji o wprowadzaniu wzorw, zapoznaj si z sekcj Prawidowa skadnia wzorw
oraz skrty na stronie 125.

Prawidowa skadnia wzorw oraz skrty


Wzory obsuguj nastpujce dziaania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnoenie, dzielenie, potgowanie,
logarytmy i pierwiastki kwadratowe. Wzory obsuguj rwnie nastpujce dziaania trygonometryczne: sinus, cosinus,
tangens, arcus sinus, arcus cosinus i arcus tangens.
Prawidowe skrty wzorw dla operacji arytmetycznych i funkcji trygonometrycznych:

Dodawanie - +

Odejmowanie - -

Mnoenie - *

Dzielenie - /

Potgowanie - ^: x^y, x podniesione do potgi y

Logarytm - log

Pierwiastek kwadratowy - sqrt: sqrt(16)

Sinus - sin

Cosinus - cos

Tangens - tan

Arcus sinus - asin

Arcus cosinus - acos

Arcus tangens - atan

e podniesione do potgi x - exp

Warto bezwzgldna - abs

W formuach mona podawa wartoci cakowite, dziesitne i uamkowe, uywajc typowej skadni matematycznej, tak
jak na poniszych przykadach:

Dugo = Wysoko + Szeroko + sqrt(Wysoko*Szeroko)

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 125


Dugo = ciana 1 (11000mm)+ ciana 2 (15000mm)

Powierzchnia = Dugo (500mm) * Szeroko (300mm)

Objto = Dugo (500mm) * Szeroko (300mm) * Wysoko (800mm)

Szeroko = 100m * cos(kt)

x = 2*abs(a) + abs(b/2)

LiczbaElemSzyku = Dugo/Odstp

W przypadku nazw parametrw we wzorach ma znaczenie wielko liter. Jeli na przykad nazwa parametru zaczyna si z
wielkiej litery, np. Szeroko, naley wpisa j we wzorze z pierwsz wielk liter. Jeli we wzorze zostanie wpisana z maej
litery, np. szeroko * 2, program nie rozpozna wzoru.

Polecenia warunkowe we wzorach


We wzorach mona uywa polece warunkowych, ktre umoliwiaj zdefiniowanie w rodzinie operacji zalenych od stanu
innych parametrw. Dziki poleceniom warunkowym program moe wyliczy wartoci dla parametrw w oparciu o spenienie
okrelonego warunku. W pewnych sytuacjach polecenia warunkowe s bardzo pomocne; jednake tworz one bardziej
zoone rodziny i naley ich uywa tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Dla wikszoci parametrw typw polecenia warunkowe s zbdne, poniewa sam parametr typu jest podobny do polecenia
warunkowego: jeli jest to jednak typ, ustaw ten parametr na okrelon warto. Parametry wystpienia s bardziej
efektywnym obszarem uywania polece warunkowych, zwaszcza wtedy, gdy s uywane do ustawiania parametru, ktrego
warto nie zmienia si w sposb cigy.

Skadnia polece warunkowych

Polecenie warunkowe uywa nastpujcej skadni: IF (<warunek>, <instrukcje-jeli-prawda>, <instrukcje-jeli-fasz>)


Oznacza to, e wartoci przypisane do parametru zale od tego, czy warunek jest speniony (prawda), czy nie (fasz). Jeli
warunek jest speniony, program zwraca warto dla prawdy. Jeli warunek nie jest speniony, zwraca warto dla faszu.
Polecenia warunkowe mog zawiera wartoci numeryczne, nazwy parametrw numerycznych oraz parametry Tak/Nie.
W warunkach mona uywa nastpujcych porwna: <, >, =. Mona take uywa operatorw logicznych: I, LUB, NIE.
Obecnie <= i >= nie s zaimplementowane. Aby wyrazi takie porwnanie, naley uy logicznego NIE. Przykadowo a<=b
moe zosta wprowadzone jako NIE(a>b).
Poniej przedstawione s proste wzory uywajce polece warunkowych.
Proste IF: =IF (Dugo < 3000mm, 200mm, 300mm)
IF z parametrem tekstowym: =IF (Dugo > 35', acuch1, acuch2)
IF z logicznym I: =IF ( I (x = 1 , y = 2), 8 , 3 )
IF z logicznym LUB: =IF ( LUB ( A = 1 , B = 3 ) , 8 , 3 )
Osadzone wyraenie IF = IF ( Dugo < 35' , 2' 6" , IF ( Dugo < 45' , 3' , IF ( Dugo < 55' , 5' , 8' ) ) )
IF z warunkiem Tak/Nie: =Dugo > 40 (zarwno warunek, jak i instrukcje wynikowe s niejawne).

Przykady uycia polece warunkowych

Typowe uycie polece warunkowych w formuach obejmuje obliczanie wartoci szyku i kontrolowanie widocznoci
elementw w zalenoci od wartoci parametru. Przykadowo polece warunkowych mona uy do:

Zapobiegania, aby parametr szyku nie przyjmowa wartoci mniejszych od 2.

126 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


W programie Revit Architecture szyki mog tylko mie warto cakowit rwn 2 lub wiksz. W pewnych sytuacjach
moe by pomocne utworzenie wzoru warunkowego, ktry dla parametru szyku przyjmie warto 2 nawet wtedy, gdy
warto obliczona bdzie rwna 1 lub 0. Dziki takiemu wzorowi, gdy obliczona warto szyku bdzie rwna 2 lub
wiksza, wzr przyjmie t warto. A jeli obliczona warto bdzie rwna 1 lub 0, wzr zmieni t warto na 2.
Wzr:Liczba elementw szyku = IF (ParamSzyku < 2, 2, ParamSzyku)

Pokazywania supkw okiennych tylko wtedy, gdy liczba okien bdzie wiksza od 1.
Jeli na przykad istnieje parametr Owietlenie, ktry ma kontrolowa widocznoci geometrii supkw okiennych, mona
utworzy parametr Tak/Nie, np. WidSupkw i przypisa go do parametru Widoczno w oknie dialogowym Waciwoci
elementu geometrii supkw okiennych. Poniewa parametr WidSupkw jest operacj typu Tak/Nie (lub logiczn),
zarwno warunek (IF) jak i instrukcje wynikowe bd niejawne. W tym przykadzie, gdy warunek bdzie speniony
(prawda), zostanie przyjta warto parametru WidSupkw, a geometria supka okiennego bdzie widoczna. I na
odwrt, gdy warunek nie bdzie speniony (fasz), parametr WidSupkw zostanie wyzerowany, a geometria supka
okiennego nie bdzie widoczna.
Wzr: WidSupkw = Owietlenie > 1

Duplikowanie sparametryzowanych elementw


Kiedy tworzony jest element w Edytorze rodzin, naley pamita o tworzeniu identycznych elementw kontrolowanych
przez te same parametry, np. wymiary z etykiet lub parametry widocznoci. Jeli na przykad utworzye rodzin okna ze
szprosami kontrolowanymi przez parametr widocznoci, moesz utworzy pierwszy szpros, zastosowa parametr widocznoci
do niego i nastpnie do skopiowa, ustawi w szyku lub odbi lustrzanie. Parametr widocznoci oryginalnego supka zostanie
wprowadzony do supkw powielonych.
Jeli skopiuje si, ustawi w szyku lub zgrupuje sparametryzowany element, parametry kontrolujce ten element bd
rwnie skopiowane.
Na poniszym przykadzie rodzina oglna zostaa utworzona przez dwa wytoczenia. D obu wytocze jest wyrwnany
do poziomej paszczyzny odniesienia. Wysoko duego wytoczenia po lewej jest kontrolowana przez sparametryzowany
wymiar H. Wysoko maego wytoczenia po prawej jest kontrolowana przez sparametryzowany wymiar (H/2). W oknie
dialogowym Typy rodzin zosta dodany wzr w parametrze (H/2), aby by rwny parametrowi Wysoko/2. Dodatkowo
parametr widocznoci zosta utworzony i uyty do maego wytoczenia. Mae wytoczenie ma rwnie wydzielon i
pomalowan powierzchni.
Elementy kontrolowane przez parametry (wymiary z etykiet)

Kontynuujc powyszy przykad: aby utworzy cig elementw identycznych jak element o wysokoci skadowej, mona
skopiowa, ustawi w szyku lub odbi lustrzanie element, a przypisane mu parametry bd kopiowane wraz z nim. Na

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 127


poniszym rysunku wida, e mniejszy element zosta ustawiony w szyku, a wymiar z etykiet, malowana powierzchnia i
parametry widocznoci s zastosowane do kadego ustawionego w szyku elementu.
Ukad (szyk) sparametryzowanych elementw

W oknie dialogowym Typy rodzin - o ile warto Wysokoci w tym przykadzie zostanie zmieniona z 6 na 8 - zauwa, e
elementy w szyku dopasowuj si do nowej wartoci.
Elementy uoone w szyku przystosowuj si do zmienionych wartoci parametru.

Przypisanie geometrii rodziny do podkategorii


Moliwe jest przypisane rnych fragmentw geometrii rodziny do podkategorii nalecych do kategorii rodziny. Podkategoria
niezalenie od ustawie kategorii rodziny steruje szerokoci, kolorem i wzorem linii oraz przypisaniem materiau do
przypisanej do niej geometrii. Przypisujc czci geometrii rodziny do rnych podkategorii, mona wywietli j z rnymi
szerokociami, kolorami i wzorami linii oraz z rnym przypisaniem materiau.
Na przykad w rodzinie okien mona przypisa ram, skrzydo i szprosy do jednej podkategorii, a szko do innej. Nastpnie
mona przypisa rne materiay (drewno i szko) do kadej podkategorii, aby uzyska poniszy efekt.

128 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Jeeli nie zostay utworzone podkategorie lub rodzina domylnie ich nie zawiera, mona je utworzy w dowolnym momencie.
Zobacz sekcj Tworzenie podkategorii rodzin na stronie 81.

Aby przypisa geometri rodziny do podkategorii


1 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Zmie.

2 Wybierz geometri rodziny, ktra ma by przypisana do podkategorii, a nastpnie kliknij przycisk


(Waciwoci elementu).
3 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w opcji Podkategoria wybierz podkategori.
4 Kliknij przycisk OK.

Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci


Widoczno rodziny decyduje o tym, w ktrym widoku jest wywietlana rodzina i jak wyglda w danym widoku. Zazwyczaj
gdy element jest utworzony przez rodzin, jego geometria zmienia si zalenie od biecego widoku. W widoku rzutu mona
zobaczy dwuwymiarow reprezentacj elementu. W widoku 3D lub rzdnych mona obejrze pen (ze wszystkimi detalami)
reprezentacj 3D elementu. Istnieje dowolno wywietlania rnych poziomw geometrii.
Przykadowo mona utworzy ocienic i uy linii do jej przedstawienia. Mona take wytoczy t ocienic, dziki
czemu bdzie widoczna w widokach 3D.
Poziom szczegowoci okrela widoczno elementw na rnych poziomach szczegowoci. Przykadowo mona utworzy
drzwi z jakimi ozdobami. Moesz nastpnie zdecydowa, e te ozdobniki bd si pojawia jedynie na okrelonym poziomie
wywietlania szczegw.Do sterowania poziomem szczegowoci w widoku projektu suy opcja Poziom szczegowoci
na pasku Widok.
Widoczno i poziom szczegowoci dowolnej geometrii 2D i 3D w rodzinie mona ustawi przed utworzeniem rodziny
lub po jej utworzeniu.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 129


1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
Aby ustawi widoczno przed naszkicowaniem geometrii, naley klikn polecenie, ktre bdzie uyte
do utworzenia geometrii, a nastpnie klikn opcj Widoczno.

Jeeli geometria zostaa ju utworzona, trzeba j zaznaczy i na pasku opcji klikn przycisk Widoczno.

2 Na pasku opcji kliknij opcje Widoczno.


3 W ustawieniach widocznoci elementu rodziny wybierz widoki, w ktrych ma by wywietlana geometria:
Rzut/Odwrcony

Przd/Ty

Lewa/Prawa

UWAGA Caa geometria bdzie automatycznie wywietlana w widokach 3D.

4 Jeli jest to wymagane, wybierz opcj W przypadku przekroju w rzucie/odwrconym (jeli jest to moliwe w
okrelonej kategorii).
Jeli wybrana zostanie ta opcja, geometria pojawia si przecita, o ile przecina si ona z paszczyzn cicia
widoku. Zobacz temat Zakres widoku w pomocy programu Revit Architecture 2009. Jeli element jest przecity
przez widok przekroju, powinien si rwnie pokazywa po wybraniu tej opcji. Zobacz sekcj Rodziny dajce
si przecina na stronie 131, aby okreli, czy mona pokaza kategori rodziny jako przecit w rzucie lub
odwrconym widoku sufitu.

5 Wybierz poziomy szczegowoci, dla ktrych w projekcie ma by wywietlana geometria:


Niski

redni

Wysoki

Poziomy wywietlania szczegw s zalene od skali widoku. Aby uzyska wicej informacji, zobacz temat
Poziom szczegowoci w pomocy programu Revit Architecture 2009.

UWAGA Okno dialogowe Ustawienia widocznoci elementu rodziny jest inne dla rodzin profili i komponentw
szczegw. Dla tych rodzin mona ustawi jedynie poziom wywietlania szczegw.

6 Kliknij przycisk OK.

PORADA Mona tak ustawi elementy rodziny, aby byy w projekcie widoczne lub nie przez skojarzenie
parametru Widoczne z narzdzi geometrii bry z parametrem rodziny tego elementu. Parametr Widoczne
jest dostpny dla narzdzi geometrii bry i wyci (stapiania profili, przecigni profili, stapiania profili po
ciece, obrotw oraz tocze). Umoliwia to tworzenie jednego typu rodziny z opcjonalnie widoczn geometri.
Na przykad mona utworzy drzwi z opcjonalnym wieszakiem lub blach zabezpieczajc. Naley zwrci
uwag, e geometria rodziny cigle istnieje w projekcie, tylko jest niewidoczna. Przykadowo moe by wci
zawarta podczas czenia geometrii w projekcie.

7 Jeeli widoczno jest ustalona przed utworzeniem geometrii, naley utworzy geometri.

Kategorie rodzin moliwych i niemoliwych do przecicia


W programie Revit Architecture istniej rodziny moliwe do przecicia oraz niemoliwe do przecicia. Jeli rodzina daje si
przecina, jest ona wywietlana jako przecita we wszystkich typach widokw, gdy paszczyzna tnca rzutu przecina t
rodzin. Jeli rodziny nie mona przecina, jest ona wywietlana w rzucie niezalenie od tego, czy jest przecita przez
paszczyzn cicia.

130 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


W oknie dialogowym Style obiektw mona okreli, czy kategoria rodziny daje si przecina (naley klikn menu
Ustawienia Style obiektw). Jeli kolumna Przecicie szerokoci linii jest zablokowana, kategoria jest niemoliwa do
przecicia.

Ustalanie widocznoci importowanej geometrii


1 Zaimportuj geometri.
2 Zaznacz j, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk Widoczno.
3 Okrel widoki i poziomy wywietlania szczegw, w ktrych importowana geometria powinna by wywietlana,
np. rzut i widoki 3D, niski i redni poziom wywietlania szczegw.
Po wczytaniu rodziny do projektu i umieszczeniu jej wystpienia zostanie wywietlona zaimportowana
geometria zgodnie z okrelonymi ustawieniami.

Rodziny dajce si przecina


Jeli rodzina daje si przecina, jest ona wywietlana jako przecita we wszystkich typach widokw, gdy paszczyzna tnca
widoku przecina t rodzin.
W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny znajduje si opcja Gdy cite w widoku rzutu/widoku
odwrconym. Opcja ta okrela, czy geometria rodziny jest pokazywana, kiedy paszczyzna cicia przecina t rodzin.
Przykadowo w rodzinach drzwi geometria otwarcia jest przedstawiana w rzutach, gdy drzwi s przecinane i nie jest
przedstawiana, gdy drzwi nie s przecinane.
Opcja ta nie jest nigdy dostpna i nie moe by wybrana dla rodzin, ktre nie daj si przecina. Dla pewnych rodzin dajcych
si przecina opcja ta jest dostpna i mona j zaznaczy. Jednake dla innych rodzin dajcych si przecina opcja ta nigdy
nie jest dostpna, ale jest zawsze zaznaczona.
Ponisza tabela przedstawia dajce si przecina rodziny i zawiera informacje, dla ktrych rodzin opcja ta jest dostpna.

UWAGA Opis Nie dotyczy oznacza, e kategoria jest rodzin systemow i nie moe by utworzona na podstawie szablonu
rodziny.

Kategoria rodziny Opcja udostpniona

Zabudowa Tak

Sufity Nie dotyczy

Supy Tak

Panele ciany kurtynowej Nie

Drzwi Tak

Podogi Nie dotyczy

Modele oglne Nie

Dachy Nie dotyczy

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 131


Kategoria rodziny Opcja udostpniona

Teren Tak

Supy konstrukcyjne Tak

Fundamenty konstrukcyjne Tak

Ramy konstrukcyjne Tak

Topografia Nie

ciany Nie dotyczy

Okna Tak

Rodziny niemoliwe do przecicia


Ponisze rodziny nie daj si przecina i w widokach s zawsze pokazywane w rzucie:

Balustrady

Szczegy elementw

Urzdzenia elektryczne

Osprzt elektryczny

Otoczenie

Meble

Systemy mebli

Osprzt owietleniowy

Urzdzenia mechaniczne

Parking

Rolinno

Osprzt hydrauliczny

Urzdzenia specjalistyczne

Dodawanie skrtu internetowego do rodziny


Mona doda skrt internetowy do waciwoci Typu lub Wystpienia rodziny zarwno w Edytorze rodzin, jak i w projekcie.
Wybranie adresu URL otwiera domyln przegldark internetow z wybranym pooeniem (stron WWW). Przykadowo
po utworzeniu rodziny okien okrelonego producenta mona doda adres URL i zapewni uytkownikowi bezporednie
poczenie z serwisem WWW producenta.

132 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Testowanie rodziny w projekcie
Po ukoczeniu rodziny zaaduj j do co najmniej jednego projektu i utwrz elementy z uyciem typw rodziny, aby upewni
si, e funkcjonuje ona poprawnie. Upewnij si, e wybrano projekt testowy zawierajcy geometri, z ktr rodzina bdzie
musiaa wzajemnie oddziaywa. Na przykad, jeli rodzina jest oparta na obiekcie nadrzdnym, na przykad jest oknem,
naley upewni si, e projekt testowy zawiera elementy nadrzdne (w tym przypadku ciany).

NAJLEPSZY SPOSB POSTPOWANIA Do momentu pomylnego zakoczenia testowania rodziny nie naley jej zapisywa
w bibliotece, gdzie byaby dostpna dla innych.

Aby przetestowa rodzin w projekcie


1 Otwrz projekt testowy.

UWAGA Projekty testowe calowe i metryczne s dostpne w folderze Training Files. Kliknij menu
Plik Otwrz, kliknij folder Training Files w lewym okienku okna dialogowego Otwrz, a nastpnie otwrz
podfolder Imperial lub Metric. Otwrz plik Imperial_ Family_Testing_Template.rvt lub
Metric_Family_Testing_Template.rvt.

2 Aby zaadowa rodzin do projektu, wykonaj jedn z nastpujcych operacji:


Przy otwartym projekcie i rodzinie na pasku projektu rodziny kliknij przycisk Zaaduj do projektw.

W projekcie kliknij menu Plik Zaaduj z biblioteki Zaaduj rodzin, przejd do pooenia rodziny,
wybierz j i kliknij przycisk Otwrz.

3 W projekcie, na odpowiedniej karcie paska projektu wpisz polecenie tworzenia elementu z jednego z nowych
typw rodziny.
4 Z Listy typw wybierz typ w nowej rodzinie.
5 Dodaj element do widoku w projekcie.
Jeli element jest oparty na obiekcie nadrzdnym, umie go w elemencie nadrzdnym.

6 Przetestuj element w biecym widoku:


Na pasku sterowania widokiem zmie poziom szczegowoci i/lub styl grafiki modelu, aby upewni si,
e ustawienia widocznoci funkcjonuj poprawnie.

Zmie biec skal, aby upewni si, e wielko elementu ulega zmianie.

Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika i zmie widoczno elementu wedug kategorii oraz, jeli
istniej, podkategorii.

Wybierz element, kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz opcj Waciwoci elementu i kliknij
przycisk OK, aby wywietli i zweryfikowa zmiany.

Jeli rodzina zawiera wiele typw, wybierz element i na Licie typw wybierz inny typ rodziny.

7 Otwrz dodatkowe widoki projektu i powtrz krok 6.


8 Jeli rodzina zawiera wicej ni jeden typ, powtrz kroki 36, aby przetestowa inne typy w rodzinie.
9 Jeli w rodzinie pojawi si bdy, przeprowad jej edycj i ponownie przetestuj w projekcie.
10 Po zakoczeniu testowania rodziny zapisz j w bibliotece jednostek calowych lub metrycznych programu
Revit Architecture lub w innym wybranym pooeniu.

Tworzenie standardowej rodziny komponentw | 133


Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw
Po zapoznaniu si z podstawami tworzenia rodzin komponentw parametrycznych mona przej do bardziej zoonych
technik przydatnych podczas tworzenia rodzin. Te techniki obejmuj:

zagniedanie i udostpnianie rodzin w celu poczenia geometrii dwch lub wikszej liczby rodzin;

czenie parametrw rodziny;

tworzenie rodzin w oparciu o powierzchnie i paszczyzny robocze.

Koncepcje omwione w tym rozdziale przedstawiono w zaawansowanych samouczkach w tym przewodniku. Zobacz sekcj
Samouczki: Zaawansowane rodziny komponentw standardowych na stronie 499.

Zagniedanie i wspdzielenie rodzin komponentw


Moliwe jest zagniedanie (wstawianie) rodzin w innych rodzinach w celu utworzenia nowych rodzin zawierajcych
poczon geometri rodzin.
Przykadowo zamiast modelowania od podstaw rodziny kombinacji okien mona utworzy poniej rodzin kombinacji okien,
wczytujc rodziny Przesuwne podwjne z poprzeczk oraz Wystpienie ustalone do nowej rodziny okien. Umie ustalone
wystpienie okna w rodku z dwuskrzydowym oknem na kadej stronie.

Wspdzielenie lub niewspdzielenie rodzin przed zagniedeniem decyduje o zachowaniu zagniedonej geometrii w
elementach utworzonych w rodzinie.

Jeli zagniedona rodzina nie jest wspdzielona, komponenty utworzone przez zagniedon rodzin funkcjonuj z
pozostaymi elementami tak, jak pojedyncza jednostka. Takich komponentw nie mona wybiera (edytowa), oznacza
ani umieszcza w zestawieniu niezalenie od siebie.
W przykadowej rodzinie okien pokazanej powyej wystpienie rodziny zagniedonej i niewspdzielonej bdzie
zawiera tylko jedn etykiet okna, a zestawienie dla niego zostanie utworzone jako pojedyncza jednostka.

W przypadku zagniedenia niewspdzielonej rodziny jej elementy mona wybiera, oznaczy etykiet i umieszcza
w zestawieniu niezalenie od siebie.

134 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


W wystpieniu udostpnionej rodziny okien trzem oknom zostan osobno przypisane etykiety i utworzone zestawienia,
mimo e rodzina zagniedona bdzie si zachowywa jak pojedynczy komponent w modelu budynku.

Ograniczenia zagniedania

Istniej pewne ograniczenia dotyczce typu rodzin, ktre mona wczyta i zagniedzi w innych rodzinach.

Jedynie rodziny opisw mog by wczytane do innych opisw.

Jedynie rodziny szczegw i opisy oglne mog by wczytane do szczegw.

Rodziny modelu, jego opisy, nagwki sekcji, poziomw i osi mog by wczytane do rodziny modelu.

Zagniedanie rodzin z wymiennymi komponentami

Stosujc parametr typu rodziny w komponencie zagniedonym, mona utworzy rodziny z wymiennymi podkomponentami.
Po wczytaniu i utworzeniu elementu z rodzin zagniedon mona w dowolnym momencie przeprowadzi zamian
komponentw.

Tworzenie rodziny z zagniedonymi komponentami


Aby zagniedzi rodziny w innej rodzinie, naley utworzy lub otworzy rodzin nadrzdn (podstawow), a nastpnie
wczyta i wstawi do niej wystpienia dowolnej liczby rodzin. Rodzina podstawowa moe by now pust rodzin lub
rodzin istniejc.

Aby utworzy rodzin z zagniedonymi komponentami


1 Utwrz lub otwrz rodzin, w ktrej ma zosta zagniedona rodzina.
2 W Edytorze rodzin kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin.
3 Wybierz dowolne rodziny, ktre maj zosta zagniedone, i kliknij przycisk Otwrz.
4 Na pasku projektu kliknij Komponent.
5 Na Licie typw wybierz typ komponentu, ktry bdzie zagniedony.
6 Kliknij w obszarze rysunku, aby umieci komponent zagniedony w rodzinie.
7 W razie potrzeby powtrz czynnoci opisane w punktach od 4 do 6, aby zagniedzi komponenty w rodzinie.
8 Zapisz rodzin.

Tworzenie rodziny z zagniedonymi i wspdzielonymi komponentami


Aby utworzy rodzin z zagniedonymi i udostpnionymi komponentami, naley umoliwi wspdzielenie rodzin przed
zagniedeniem ich w obiekcie nadrzdnym rodziny. Rodzina nadrzdna nie musi by rodzin udostpnion.

Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw | 135


W przypadku tworzenia rodziny zagniedonej skadajcej si z udostpnionych komponentw najpierw naley okreli
kategori, do ktrej bdzie nalee rodzina nadrzdna. Ta decyzja bdzie mie dalsze konsekwencje w przypadku
przypisywania etykiet, tworzenia zestawie, informacji ODBC, jak opisano w poniszym przykadzie.
Element okna skrzydowego zostaje utworzony jako rodzina zagniedona i udostpniona. W tym przypadku due rodkowe
okno zostao otwarte jako rodzina nadrzdna i dwa okna boczne zostay zagniedone jako wspdzielone rodziny. Okno
to ma zgodnie z przeznaczeniem by zbudowane na miejscu przy uyciu elementw skadowych zakupionych jako osobne
elementy przez wykonawc. Rodzina zostaa zapisana jako plik Triple_window.rfa.
Okna zagniedone

Kiedy pojedyncze okno skrzydowe pokazane powyej jest wczytane do projektu, sparametryzowa i zestawione, rezultat
wyglda nastpujco:

136 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Zagniedone i wspdzielone rodziny wczytane do projektu

Zauwa, e kade okno jest sparametryzowane i zestawione osobno. Zauwa, e nazwa okna skrzydowego, Triple Window,
jest wyszczeglniona z elementami skadowymi. Okno to rwnie przedstawia gwne okno zestawu skadajcego si z
trzech okien.
W poniszym przykadzie utworzono t sam rodzin potrjnego okna, lecz z now rodzin okna uyt jako nadrzdna i
zarwno z niemodyfikowalnym oknem, jak i oknem dwuskrzydowym, wczytanymi jako rodziny wspdzielone. Zauwa
rnice w paramatryzowaniu i zestawianiu.
Okno skrzydowe rozpoczte jako nowa rodzina

Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw | 137


Na powyszym przykadzie, zauwa, e rodzina nadrzdna zestawiana jest z kadym z trzech skadowych okien. Jeli takie
jest zaoenie projektowe, naley zastosowa si do poprzedniego przykadu, gdzie jeden z elementw skadowych jest
rodzin nadrzdn.

Aby udostpni rodzin przed zagniedeniem

1 Otwrz rodzin przeznaczon do wspdzielenia, a nastpnie kliknij menu Ustawienia Kategoria i parametry
rodziny.

WANE Rodziny opisw, profili i lokalne nie mog by wspdzielonymi.

2 W oknie dialogowym Kategorie i parametry rodziny w obszarze Parametry rodziny wybierz opcj Udostpniona.
Wikszo rodzin mona ustawi jako rodziny wspdzielone, jednak ma to znacznie wtedy, gdy rodzina
zostanie zagniedona w innej rodzinie, a nastpnie wczytana do projektu.

3 Kliknij przycisk OK.


4 Zapisz i zamknij rodzin.

Aby zagniedzi rodziny wspdzielone w rodzinie nadrzdnej


1 Otwrz rodzin nadrzdn lub rozpocznij now rodzin.
2 Otwrz rodziny, ktre zostan zagniedone i udostpnij je.
3 Wczytaj i umie komponent zagniedony w rodzinie nadrzdnej.
4 Powtrz ten proces dla kadego komponentu zagniedonego.
5 Zapisz rodzin.

Wczytywanie do projektu rodzin ze wspdzielonymi komponentami


Wczytywanie do projektu rodzin, ktre zawieraj zagniedone lub zagniedone i wspdzielone rodziny, polega na
zastosowaniu takich samych metod, jak przy kadej innej rodzinie. W przypadku wczytywania do projektu rodziny
zagniedonej zoonej z komponentw zagniedonych lub zagniedonych i wspdzielonych maj zastosowanie nastpujce
reguy:

Rodzina zagniedona, wraz ze wszystkimi komponentami zagniedonymi i udostpnionymi, zostaje wczytana do


projektu. Wszystkie komponenty zagniedone s dostpne w Przegldarce projektu w odpowiedniej kategorii rodziny.

Zagniedona rodzina komponentw moe istnie w projekcie i moe by udostpniana przez wicej ni jedn rodzin
nadrzdn.

Kiedy wczytuje si rodziny wspdzielone, o ile wersja jednej z rodzin ju istnieje wewntrz projektu, mona uy tej
opcji z projektu lub z wczytywanej rodziny.

WANE Po wczytaniu rodziny wspdzielonej do projektu, nie moesz wczyta ponownie niewspdzielonej wersji tej
samej rodziny i jej nadpisa. Naley usun rodzin i nastpnie ponownie j wczyta.

1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:


Wewntrz projektu mona klikn menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin.

Wewntrz rodziny mona wybra opcj Wczytaj do projektw na pasku projektu.

2 Dodaj wystpienia rodziny do projektw.

138 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Praca z komponentami wspdzielonymi w projekcie
Rodzina, ktra zawiera rodziny zagniedone i wspdzielone, dziaa podobnie jak kada inna rodzina w projekcie. Jednak
przy pomocy klawisza TAB mona przecza komponenty zagniedone i udostpnione.
Wybieranie wystpie podrzdnych rodziny wspdzielonej

Po wybraniu wystpienia zagniedonego mona wykona nastpujce czynnoci:

Kliknij przycisk i w oknie dialogowym Waciwoci elementu zmie niektre waciwoci wystpienia, na
przykad Znak i Komentarze.

Zmie waciwoci typu. Po dokonaniu tych zmian, wszystkie wystpienia danego typu zostan zaktualizowane zgodnie
ze zmianami.

Po wybraniu wystpienia zagniedonego nie jest moliwe wykonanie nastpujcych czynnoci:

Wybra i usun wystpienia zagniedonego.

Dokona odbicia lustrzanego, skopiowa, przesun ani ustawi w szyku wystpienia zagniedonego.
W przypadku wykonania tych operacji zostanie dostosowana caa rodzina nadrzdna, a nie tylko wystpienie
zagniedone.

Zmieni pooenia, rozmiaru lub ksztatu wystpienia zagniedonego.

Zestawianie komponentw wspdzielonych


Aby utworzy zestawienie zawierajce wspdzielone rodziny, uyj tej samej metody, co do wszystkich innych zestawie.
Zobacz temat Widoki zestawie w pomocy programu Revit Architecture 2009.
Najwiksz zalet zagniedania i udostpniania rodzin jest moliwo zestawiania rodzin udostpnianych jako pojedynczych
wystpie. Rodzina zoona z rodzin udostpnionych i zagniedonych umoliwia oddzielne zestawianie kadego z wystpie
rodziny zagniedonej. W ramach zestawienia mona zmieni numeracj kadego z wystpie rodziny zagniedonej.

Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw | 139


Rodzina zoona z dwch wspdzielonych rodzin okien wczytanych do projektu

Jeli rodzina zagniedona skad si z wielu kategorii, kade wystpienie rodziny zagniedonej jest wywietlane w
odpowiadajcym mu zestawieniu, a wszystkie komponenty bd wywietlane w zestawieniu wielu kategorii.
Tymczasem w rodzinie, w ktrej adna z rodzin zagniedonych nie jest udostpniona, wystpienia rodzin zagniedonych
s zestawiane tylko w postaci pojedynczego wystpienia.

Tworzenie rodziny zagniedonej z wymiennymi komponentami


W przypadku dodania do projektu wymiennych komponentw zagniedonych istnieje moliwo utworzenia rodzin
zawierajcych te komponenty. Aby sterowa typem rodziny w rodzinie zagniedonej, naley utworzy parametr typu
rodziny, ktry moe by parametrem typu lub wystpienia. Po przypisaniu etykiety parametru typu rodziny do komponentu
zagniedonego wczytywane nastpnie rodziny tego samego typu automatycznie stan si wymienne.
Przykadowo po dodaniu dwch nawietli drzwiowych do rodziny drzwi pokazanej poniej konieczne bdzie tylko ustawienie
pooenia jednego nawietla i przypisanie do niego etykiety parametru typu rodziny; drugie nawietle stanie si czci
listy dostpnych nawietli. Wczytanie kolejnych piciu typw nawietli spowoduje, e wszystkie stan si dostpne.

140 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Rodzina drzwi z wieloma zagniedonymi nawietlami przypisanymi do
parametru typu rodziny

Jeli konieczne jest osobne przypisanie etykiet komponentom rodziny zagniedonej i utworzenie ich zestawie, upewnij
si, e jest udostpniona kada rodzina wczytywana do rodziny nadrzdnej.
1 Otwrz lub rozpocznij now rodzin.
2 Wczytaj elementy, ktre chcesz zagniedzi wewntrz rodziny. Jeli na przykad jeste w rodzinie drzwi,
wczytaj klika typw poprzecznic.
3 Na pasku projektu wybierz Element i umie pierwszy element w danym pooeniu.

UWAGA W przypadku rodziny drzwi istotne bdzie rwnie powizanie szerokoci nawietli z szerokoci
drzwi. Zalenie od okolicznoci mona rozway podobne dziaanie. Zapewnia to, e zamienione elementy
pozostaj w tym samym pooeniu i tej samej wielkoci.

4 Wybierz zagniedony komponent.


5 Na pasku opcji na rozwijanej licie Etykieta wybierz opcj Dodaj parametr.

UWAGA Kiedy dodajesz parametr w oknie dialogowym Typw rodziny, kliknij Dodaj parametr, nastpnie
kliknij Typ rodziny jako Kategoria i wybierz kategori w oknie dialogowym Wybierz kategori. Kiedy dodaje
si parametr przy uyciu paska opcji, parametr ten jest automatycznie przypisany do Typu rodziny i
odpowiadajca kategoria rodziny jest przypisywana.

6 Wybierz parametr rodziny.


7 Wpisz nazw dla Parametru i wybierz parametr Wystpienie lub Typ.
8 Wybierz warto dla Parametru grupy poniej.
Przypisuje to pod ktr grup parametr wywietla si w oknie dialogowym Waciwoci elementu.

9 Kliknij przycisk OK.


10 Zapisz plik i wczytaj go do projektu.

11 Dodaj komponent do modelu budynku, wybierz go i kliknij opcj .


12 Znajd parametr typu rodziny i wybierz inny element z listy.

Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw | 141


Sterowanie widocznoci rodzin z komponentami zagniedonymi i
wspdzielonymi
Mona kontrolowa widocznoci wystpie rodziny zagniedonej w rodzinie gwnej. Zobacz sekcj Zarzdzanie
widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.
1 Wybierz rodzin zagniedon w rodzinie nadrzdnej.
2 Na pasku opcji kliknij opcje Widoczno.
3 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny ustaw opcje Wywietlanie w poszczeglnych
widokach oraz Poziom szczegowoci.

UWAGA W przypadku rodzin zagniedonych nie mona ustawia opcji widocznoci Podczas cicia w
rzucie/rzucie odwrconym.

4 Kliknij przycisk OK.

czenie parametrw rodziny


Przez czenie parametrw rodziny mona z wntrza widoku projektu sterowa parametrami rodzin zagniedonych
wewntrz rodzin nadrzdnych. Mona kontrolowa parametry wystpienia lub typu.
Aby poczy parametry, naley si upewni, e s one tego samego typu. Przykadowo mona poczy parametr tekstowy
w rodzinie nadrzdnej z parametrem tekstowym w rodzinie zagniedonej.
Mona poczy parametr rodziny macierzystej z wicej ni jednym parametrem rodziny tego samego typu. Mona rwnie
poczy ten parametr z wieloma zagniedonymi rodzinami.

Tworzenie pocze parametrw rodziny


1 Utwrz rodzin z parametrami wystpienia lub typu spord dostpnych typw.
Zobacz sekcj Tworzenie parametrw na stronie 120.

2 Zapisz rodzin i wczytaj j do rodziny nadrzdnej.


Zobacz sekcj Wyszukiwanie i wczytywanie rodzin elementw na stronie 63.

3 Z nowo otwart rodzin wybierz Element na pasku projektu i umie dowoln dan ilo wystpie wczytanej
rodziny.
4 Kliknij menu Ustawienia Typy rodzin lub kliknij przycisk Typy rodzin na pasku projektu.
5 W oknie Parametry wybierz Dodaj.
6 Zastosuj si do procedury tworzenia nowego parametru tego samego typu, co parametr, ktry ma by
kontrolowany w zagniedonej rodzinie.
Zobacz sekcj Tworzenie parametrw na stronie 120.

7 Kliknij przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Typy rodzin.

8 Wybierz wystpienie wczytanej rodziny w rodzinie nadrzdnej i kliknij ikon .


Dla waciwoci typu i wystpienia istnieje kolumna, ktra ma znak rwnoci (=) w nagwku. Istniej rwnie
szare przyciski obok pewnych parametrw wskazujce, e mog by one poczone z innymi parametrami.

9 Kliknij przycisk obok parametru wystpienia lub typu, ktry jest tego samego typu, co parametr utworzony
w Etapie 6. Jeli na przykad utworzono parametr tekstowy, naley w tym miejscu wybra parametr tekstowy.

142 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


10 W oknie dialogowym, ktre si pojawi, wybierz utworzony w etapie 6 parametr, aby skojarzy go z biecym
parametrem i kliknij przycisk OK.

UWAGA W przypadku wizania dwch parametrw na przycisku zostanie wywietlony znak rwnoci:

11 Kliknij przycisk OK, aby zamkn jedno z okien dialogowych Waciwoci typu lub elementu albo obydwa.
12 Kontynuuj tworzenie rodziny nadrzdnej i zachowaj j.
13 Wczytaj rodzin do projektu i umie j w kilku wystpieniach.

14 Wybierz wystpienie rodziny i kliknij przycisk .


15 Znajd utworzone waciwoci typu lub wystpienia.
16 Ustaw na dan warto i kliknij przycisk OK.
Rodzina zagniedona zmienia si stosownie do wartoci wpisywanej.

Tworzenie pocze parametrw dla tekstu modelu


Jeli umieci si tekst modelu w rodzinie, zachowuje si ona jak rodzina zagniedona. Mona tworzy parametry w rodzinie
nadrzdnej do kontrolowania tekstu i gbokoci tekstu modelu w projekcie.

Aby sterowa tekstem


1 Umie dowolny tekst modelu w nadrzdnej rodzinie.
2 Na pasku projektu kliknij Typy rodziny i dodaj parametr, ktrego typem jest tekst. Bdzie to parametr
kontrolujcy tekst modelu w projekcie.
3 Wprowad tekst oknie wartoci dla nowego parametru. Jeli na przykad utworzye parametr o nazwie Mtext,
moesz wpisa "default" (domylny) w pole Warto obok nowego parametru. Kliknij przycisk OK, aby zamkn
okno dialogowe Typy rodzin.

UWAGA Nie zostawiaj pustego pola Warto. W przeciwnym razie program Revit Architecture wywietli
ostrzeenie.

4 Wybierz wystpienie tekstu modelu w rodzinie i kliknij przycisk .

5 Kliknij przycisk obok parametru Tekst.


6 W oknie dialogowym, ktre si pojawi, wybierz utworzony parametr, aby poczy go z parametrem tekstu
modelu.
7 Dwukrotnie kliknij przycisk OK.
8 Kontynuuj tworzenie rodziny nadrzdnej i zachowaj j.
9 Wczytaj t rodzin do projektu i umie j w kilku wystpieniach.

10 Wybierz wystpienie rodziny i kliknij przycisk .


11 Edytuj parametr tekstu modelu.
Tekst modelu uaktualnia si do nowej wartoci. Jeli utworzono parametr wystpienia, tylko jedno wystpienie
si zmieni. Jeli utworzono parametr typu, wszystkie biece i przysze wystpienia tekstu modelu si zmieni.

Aby sterowa gbokoci

Kontrolowanie gbokoci tekstu modelu jest podobne do kontrolowania samego tekstu, z tym e tworzy si parametr
rodziny, ktry jest typu "dugo". Zastosuj si do powyszej procedury celem czenia parametrw dla gbokoci tekstu
modelu.

Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw | 143


Wczytanie opisw oglnych w rodzinach modeli
Mona zagniedzi rodziny opisw oglnych wewntrz rodzin modeli nadrzdnych, tak aby opisy pojawiy si w projekcie.
Jest to bardzo przydatne, jeli chce si umieci etykiet z rodzin modeli i wywietli t etykiet w projekcie.
Opisy oglne umieszczone w rodzinach modeli zmieniaj wielko wraz z widokiem, kiedy s wczytane do projektu. Kiedy
wstawia si te opisy oglne do arkusza, maj t sam wielko, niezalenie od skali widoku. Przykadowo etykieta tekstowa
3/32" w rodzinie modelu zawsze jest drukowana w tej wielkoci na arkuszu, nawet jeli ta etykieta pojawia si na arkuszu
w widoku o skali 1/8" = 1'0" lub 1/4" = 1'0".
Mona take kontrolowa ich widoczno w projekcie oddzielnie od rodziny modelu gwnego.

Dodawanie opisu oglnego


Mona tworzy wasne rodziny opisw oglnych lub wczyta jedn z dostpnych rodzin opisw w bibliotece programu
Revit Architecture. Ta procedura wykorzystuje istniejce rodziny opisw.

UWAGA Pomimo, e ta procedura uywa specyficznych plikw rodzin, etapy s wsplne dla kadej adnotacji oglnej, ktr
chcesz doda do rodziny modeli.

1 Otwrz rodzin microwave.rfa z folderu Specialty Equipment\Domestic w bibliotece Imperial. Kuchenka


mikrofalowa z biblioteki Metryczne znajduje si w tym samym folderze i ma nazw M_microwave.rfa.
2 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin.
3 Przejd do folderu Annotations i wybierz rodzin w pliku Label Annotation 3-32.rfa. Dla ukadu metrycznego
wybierz rodzin w pliku M_Label Annotation.rfa.
4 Otwrz rzut w pliku microwave.rfa. Mona umieci opis oglny jedynie w rzucie.
5 Wybierz Symbol na pasku projektu i umie wystpienie etykiety na przeciciu dwch paszczyzn odniesienia
w rodku kuchenki mikrofalowej.
Przyciganie etykiety do przecicia
paszczyzn odniesienia

Teraz naley przypisa etykiet z parametrem w rodzinie nadrzdnej.

6 Na pasku projektu kliknij przycisk Typy rodzin.


7 W oknie dialogowym Typw rodziny, w panelu Parametry kliknij Dodaj.
8 W oknie dialogowym Waciwoci parametru wybierz parametr Rodziny.
9 Wpisz nazw dla parametru. W tym przypadku wpisz Etykieta.
10 Z menu Typw, wybierz Tekst i kliknij OK. Parametr ten bdzie skadowany wedug typu.

144 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


W oknie dialogowym Typ rodziny zostanie wywietlony nowy
parametr rodziny

11 Kliknij przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Typy rodzin.


12 Wybierz wystpienie etykiety, ktre zostao umieszczone na kuchence mikrofalowej i wybierz narzdzie

.
13 Wybierz Edytuj / Nowy i umie parametr Etykiety.
14 Kliknij przycisk pod kolumn ze znakiem rwnoci (=) obok parametru Etykiety.

15 W oknie dialogowym Skojarz parametr rodziny wybierz parametr Etykieta. To jest ten parametr, ktry powsta
w punktach 6-10.
16 Kliknij przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe.
17 Kliknij przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Waciwoci typu.
18 Mona ustawi poziom szczegowoci dla pojawiania si etykiet w projekcie. Wybierz przycisk Edycja obok
parametru wystpienia Zakres widoku. Wybierz niski, redni lub wysoki poziom wywietlania szczegw.
Jeli nie wybierze si poziomu wywietlania szczegw, etykieta nie pokazuje si w widoku projektu
ustawionym na ten sam poziom wywietlania szczegw.
19 Zapisz rodzin microwave.rfa i wczytaj j do projektu.
Aby uzyska wicej informacji na temat wczytywania rodzin, zapoznaj si z sekcj Wczytywanie rodzin
komponentw na stronie 64.

20 Wybierz Element z paska projektu i umie kuchenk mikrofalow w rzucie.

21 Kliknij przycisk i w oknie dialogowym Waciwoci elementu wprowad warto MW dla parametru
Etykieta.
22 Kliknij przycisk OK.
Kuchenka mikrofalowa ma teraz t etykiet w widoku.

23 Mona zmieni poziom wywietlania szczegw w widoku, aby zmieni widoczno etykiety.
Zobacz sekcj Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129.

Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw | 145


UWAGA Moesz take zmieni widoczno etykiety przez wyczenie Opisw oglnych na karcie Kategorie
opisw w oknie dialogowym Widoczno/grafika.

Tworzenie rodzin opartych na paszczynie roboczej i powierzchniowej


Mona tworzy rodzin umieszczon na aktywnej paszczynie roboczej. Moe to by bardzo przydatne w rodowisku
projektu jak i wewntrz rodziny zagniedonej, gdzie moe by wymagane, aby zagniedony element skadowy znajdowa
si na konkretnej powierzchni. Mona zmieni kad nienadrzdn rodzin na rodzin opart na paszczynie roboczej.
Przykadowo rodziny komponentw oglnych, komponentw mebli i komponentw terenu mog bazowa na paszczynie
roboczej, poniewa nie wymagaj elementu nadrzdnego, do ktrego musz nalee. Drzwi i okna nie mog by oparte na
paszczynie roboczej, poniewa s komponentami zalenymi od cian.
Przykad zagniedenia rodziny elementw oglnych na elemencie opartym na paszczynie
roboczej. Po lewej zaznaczona jest paszczyzna robocza; po prawej dodany zosta element na
podstawie paszczyzny roboczej.

Innym sposobem na tworzenie komponentw, ktre mog by wstawiane z dowoln orientacj, jest uycie rodzin
powierzchniowych. Rodzina powierzchniowa musi by tworzona z szablonu Generic Model face based.rft. Komponent
powierzchniowy mona wstawia na kad powierzchni, wcznie ze cianami, dachami, podogami, schodami, paszczyznami
odniesienia i innymi komponentami. Jeli rodzina zawiera wycicia elementu nadrzdnego, komponent wytnie swj element
nadrzdny, ale tylko wtedy, gdy jest cian, podog, dachem lub sufitem. Gdy wstawiony zostanie komponent z wyciciem
na inny element nadrzdny, nie zostanie on wycity.

Tworzenie rodziny opartej na paszczynie roboczej


1 Otwrz lub utwrz nie osadzon w niczym rodzin.

UWAGA Jedynie elementy uprzednio nieosadzone mog zosta osadzone na rodzinach paszczyzn roboczych.
Przykadowo drzwi i okna s osadzone w cianach i nie mog si sta wystpieniami opartymi na paszczynie
roboczej.

2 W Edytorze rodzin kliknij menu Narzdzia Kategoria i parametry rodziny.


3 W oknie dialogowym Kategoria i parametry rodziny w Parametry rodziny wybierz Oparte na paszczynie
roboczej.
4 Kliknij przycisk OK.

UWAGA Mona uczyni rodzin zarwno opart na paszczynie roboczej, jak i zawsze pionow. Przykady
obydwu s przedstawione poniej.

146 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


W rodzinie zagniedonej poniej prostoktne wytoczenie jest elementem opartym na
paszczynie roboczej. Po lewej wytoczenie jest oparte na paszczynie roboczej, lecz nie zawsze
jest pionowe. Po prawej to samo wytoczenie zostao ponownie wczytane do rodziny po
wyznaczeniu jej jako osadzonej na paszczynie roboczej i zawsze pionowej.

Tworzenie rodzin pionowych


Mona tworzy rodziny pionowe lub niepionowe. Opcja odnosi si jedynie do rodzin, dla ktrych nadrzdnymi s powierzchnie
cian, podg, sufitw, dachw i terenu. Mona ustawi element rodziny, taki jak drzewo lub yrandol, na Zawsze pionowo;
wwczas po wczytaniu do projektu element taki pozostaje pionowy niezalenie od nachylenia elementu dla niego
nadrzdnego. W przypadku samochodu lub awki mona ustawi opcj Zawsze pionowo na Nie; umoliwia to samochodowi
i awce dostosowanie si do nachylenia elementu dla nich nadrzdnego.

UWAGA Parametr Zawsze pionowo nie stosuje si do rodzin tworzonych w szablonach niezalenych.

Przykad rodzin pionowych i niepionowych: trzy drzewa maj ustawiony parametr


Zawsze pionowo, a dwa nie.

Aby ustawi w rodzinie parametr Zawsze pionowo

1 W Edytorze rodzin kliknij menu Narzdzia Kategoria i parametry rodziny.


2 Zaznacz pole wyboru, aby wczy parametr Zawsze pionowo.
3 Kliknij przycisk OK.

Zaawansowane techniki stosowane w rodzinie komponentw | 147


Modyfikowanie rodzin komponentw
Rodziny komponentw wczytywane do projektw lub zapisywane w bibliotekach mona modyfikowa. W razie podjcia
decyzji o modyfikacji rodziny naley ustali, czy do spenienia wymaga mona po prostu doda typ rodziny lub go
zmodyfikowa Jeli nie, mona zmodyfikowa rodzin lub skopiowa i zmodyfikowa rodzin, tworzc now. Jeli
zmodyfikowana i zapisana rodzina jest uywana w projekcie, trzeba j wczyta ponownie.

Modyfikowanie typw rodzin komponentw


Aby dostosowa rodziny komponentw, mona:

doda typy rodzin do rodziny;

zmodyfikowa waciwoci typu rodziny komponentw;

Typy rodzin mona zmodyfikowa w rodowisku projektu lub w Edytorze rodzin.

Dodawanie typu do rodziny komponentw


Po wczytaniu rodziny do projektu mona tworzy rne typy rodziny z poziomu projektu. Mona rwnie otworzy rodzin
w Edytorze rodzin, a nastpnie doda typ.

Aby doda typ do rodziny w rodowisku projektu


1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny.
2 Rozwi kategori rodziny.
3 Rozwi rodzin.
4 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
5 Wybierz rodzin, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Nowy typ.

Wybierz typ, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcj Powiel.

NAJLEPSZY SPOSB POSTPOWANIA Aby zminimalizowa zakres edycji waciwoci typu, naley
powieli typ rodziny, ktra najbardziej przypomina typ, ktry ma by utworzony.

6 Wpisz now nazw typu, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.


7 Wybierz typ, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Waciwoci.
8 W oknie dialogowym Waciwoci typu wpisz nowe wartoci parametru i kliknij przycisk OK.

Aby doda typ do rodziny w Edytorze rodzin


1 Otwrz rodzin (plik rfa), do ktrej ma by dodany typ.
2 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Typy rodzin.
3 W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.
4 Wprowad nazw nowego typu i kliknij przycisk OK.
5 W oknie dialogowym Typy rodzin wprowad nowe wartoci parametrw typw.
6 Kliknij przycisk OK.
7 Zapisz i zamknij rodzin.

148 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Modyfikowanie typu rodziny komponentw
Dostp do waciwoci typu rodziny komponentw jest moliwy z poziomu Przegldarki projektu albo z poziomu elementu
korzystajcego z tego typu w biecym projekcie.

Aby zmodyfikowa typ w rodowisku projektu


1 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:
W Przegldarce projektu w obszarze Rodziny kliknij prawym przyciskiem myszy typ rodziny komponentw,
a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci.

Wybierz element w projekcie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Waciwoci elementu.
W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edytuj/Nowy.

2 W oknie dialogowym Waciwoci typu:


W obszarze Parametry typu zmie wartoci parametrw zgodnie z potrzebami.
Wywietlane parametry rni si w zalenoci od modyfikowanego typu rodziny komponentw.

W razie potrzeby w lewym grnym naroniku mona klikn przycisk Zmie nazw i wprowadzi now
nazw.

3 Aby zamkn wszystkie okna dialogowe, kliknij przycisk OK.


4 W przypadku modyfikowania typu rodziny komponentw w projekcie wszystkie wystpienia elementw z
typem rodziny komponentw w projekcie zostan zaktualizowane, aby odzwierciedli zmiany wprowadzone
przez uytkownika.

Aby zmodyfikowa typ w Edytorze rodzin


1 Otwrz rodzin (plik rfa), ktra zawiera typ przeznaczony do modyfikacji.
2 Na pasku projektu Edytora rodzin kliknij przycisk Typy rodzin.
3 W oknie dialogowym Typy rodzin wprowad nowe wartoci parametrw typw.
4 Kliknij przycisk OK.
5 Zapisz i zamknij rodzin.

Modyfikowanie rodziny
Rodzin mona zmodyfikowa przez otworzenie jej w Edytorze rodzin i przeprowadzenie edycji. Po zmodyfikowaniu rodzin
mona wczyta z Edytora rodzin do dowolnych otwartych projektw.

Aby zmodyfikowa rodzin w Edytorze rodzin


1 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
2 Otwrz rodzin, ktra ma zosta zmodyfikowana.
3 Zmodyfikuj rodzin w Edytorze rodzin.
Utwrz typy rodziny lub je zmodyfikuj.
Zobacz sekcj Tworzenie typw rodzin na stronie 92.

Zmodyfikuj geometri lub dodaj j do rodziny.


Tworzenie geometrii rodziny na stronie 94.

Zmie ustawienia widocznoci, poziom szczegowoci, materiay i podkategori rodziny.


Zobacz sekcje Zarzdzanie widocznoci rodziny i poziomy szczegowoci na stronie 129 i Przypisanie
geometrii rodziny do podkategorii na stronie 128.

Dodaj lub zmodyfikuj parametry.

Modyfikowanie rodziny | 149


Dodawanie parametrw rodziny na stronie 120.

4 Zapisz rodzin po zakoczeniu modyfikowania.


5 Aby wczyta rodzin do dowolnego otwartego projektu, na pasku opcji kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
6 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw wybierz projekty, do ktrych ma by wczytana rodzina, a nastpnie
kliknij przycisk OK.
Jeeli rodzina jest ju wczytana do projektu, w oknie dialogowym Wczytaj ponownie rodzin bd wywietlane
nastpujce informacje:

Jeli... To okno dialogowe bdzie zawiera


informacj,...

w projekcie istnieje ju ta rodzina i nie bya e do projektu zostaa ju wczytana ta rodzina,


uywana w modelu budynku chocia nie jest obecnie uywana.

w projekcie istnieje ju ta rodzina i jest ona e ta rodzina jest ju uywana w projekcie.


uywana w modelu budynku

Pojawia si pytanie, czy chcesz nadpisa istniejc wersj rodziny. Dodatkowo moesz nadpisa wartoci
parametru istniejcych typw. Jeli wybierasz opcj nadpisywania, wartoci parametrw istniejcej rodziny
s zastpione wartociami parametrw rodziny, ktr wczytujesz.

WANE Jeli rodzina jest uywana w modelu budynku i zastpisz wartoci parametrw istniejcych typw,
nowe wartoci rodziny pojawi si w caym projekcie.

Kliknij przycisk Tak, eby nadpisa istniejc wersj rodziny.

Kliknij przycisk Nie, eby zakoczy proces wczytywania.

PORADA Kiedy ponownie wczytujesz wicej ni jedn rodzin, moesz klikn Tak na wszystkie.

Modyfikowanie rodziny w celu utworzenia nowej rodziny


Jeli mona zidentyfikowa rodzin, ktra jest podobna do tworzonej, mona nie traci czasu ani wysiku i j skopiowa,
zmieni nazw i zmodyfikowa w celu utworzenia nowej rodziny.
1 W celu skopiowania rodziny naley wykona jedn z poniszych czynnoci:
W Eksploratorze Windows przejd do lokalizacji, w ktrej znajduje si rodzina (plik rfa), skopiuj j i zmie
nazw.

W Edytorze rodzin kliknij menu Plik Zapisz w bibliotece Zapisz rodzin.

W projekcie kliknij prawym przyciskiem myszy rodzin w Przegldarce projektu, a nastpnie kliknij
polecenie Zapisz.

2 W razie potrzeby w oknie dialogowym Zapisz rodzin okrel nazw i typ pliku rodziny.
3 Otwrz rodzin w Edytorze rodzin i j zmodyfikuj.
Zobacz sekcj Modyfikowanie rodziny na stronie 149.

4 Zapisz i zamknij rodzin.

150 | Rozdzia 5 Przegld rodzin komponentw standardowych


Edytowanie rodzin w projekcie (lub rodziny zagniedonej)
Wewntrz projektu lub rodziny mona edytowa wczytane rodziny i wczytywa je ponownie do kadego otwartego projektu
lub rodziny. Przed lub po ponownym wczytaniu rodziny do projektu mona zapisa rodzin do biblioteki przy uyciu tej
samej lub nowej nazwy.
1 Zaznacz w obszarze rysunku rodzin komponentw, ktr chcesz zmodyfikowa.
2 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci:
Na pasku opcji wybierz opcj Edytuj rodzin.

W obszarze rysunku lub w Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy rodzin i wybierz
opcj Edytuj.

3 W oknie dialogowym alertu kliknij przycisk Tak, aby przeprowadzi edycj rodziny.
Rodzina zostanie otwarta w edytorze rodzin. Pierwotny projekt jest cigle otwarty w tle.

4 Wprowad dane zmiany rodziny.


5 Jeli chcesz zachowa kopi modyfikowanej rodziny, wybierz menu Plik Zapisz.
6 Aby wczyta rodzin do dowolnego otwartego projektu, na pasku opcji kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
7 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw wybierz projekty, do ktrych ma by wczytana rodzina, a nastpnie
kliknij przycisk OK.
Jeeli rodzina jest ju wczytana do projektu, w oknie dialogowym Wczytaj ponownie rodzin bd wywietlane
nastpujce informacje:

Jeli... To okno dialogowe bdzie zawiera


informacj,...

w projekcie istnieje ju ta rodzina i nie bya e do projektu zostaa ju wczytana ta rodzina,


uywana w modelu budynku chocia nie jest obecnie uywana.

w projekcie istnieje ju ta rodzina i jest ona e ta rodzina jest ju uywana w projekcie.


uywana w modelu budynku

Pojawia si pytanie, czy chcesz nadpisa istniejc wersj rodziny. Dodatkowo moesz nadpisa wartoci
parametru istniejcych typw. Jeli wybierasz opcj nadpisywania, wartoci parametrw istniejcej rodziny
s zastpione wartociami parametrw rodziny, ktr wczytujesz.

WANE Jeli rodzina jest uywana w modelu budynku i zastpisz wartoci parametrw istniejcych typw,
nowe wartoci rodziny pojawi si w caym projekcie.

Kliknij przycisk Tak, eby nadpisa istniejc wersj rodziny.

Kliknij przycisk Nie, eby zakoczy proces wczytywania.

PORADA Kiedy ponownie wczytujesz wicej ni jedn rodzin, moesz klikn Tak na wszystkie.

8 Zamknij plik rodziny.

Edytowanie rodzin w projekcie (lub rodziny zagniedonej) | 151


152
Samouczki: Rodziny
komponentw 2D

153
154
Tworzenie etykiety
pomieszczenia 6
W tym samouczku naley utworzy etykiet pomieszczenia zawierajc rne parametry: nazw pomieszczenia, wykoczenie podogi i
sufitu oraz powierzchni.

Okrelanie parametrw etykiety pomieszczenia


W tym wiczeniu okrelisz parametry etykiety pomieszczenia.

Tworzenie etykiety na podstawie szablonu domylnej etykiety pomieszczenia

1 Kliknij menu Plik Nowy Symbol opisu.


2 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik
Metric\Templates\M_Room Tag.rft
3 Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj wszystko do okna.
Widoczne paszczyzny odniesienia s czci domylnego szablonu etykiety pomieszczenia.

Modyfikowanie etykiety 3 mm

4 Na pasku projektu kliknij przycisk Etykieta.

5 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edytuj/Nowy.

155
7 W oknie dialogowym Waciwoci typu zaznacz pole wyboru Podkrelenie i kliknij przycisk OK.
Dodawanie etykiety 2 mm

8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy.


9 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij polecenie Powiel.
10 W oknie dialogowym dla parametru Nazwa wprowad warto 2 mm i kliknij przycisk OK.
11 W oknie dialogowym Waciwoci typu w obszarze Tekst dla parametru Rozmiar tekstu wprowad warto
2.
12 Usu podkrelenie.
13 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
czenie etykiet w etykiet pomieszczenia

14 Na Licie typw wybierz pozycj Etykieta : 3 mm.

15 Na pasku opcji sprawd, czy zostay wybrane przyciski (Centrum) i (rodek).


16 Okrel pooenie pierwszej etykiety, zgodnie z widocznym przykadem.
Cz wsplna paszczyzn odniesienia jest uywana jako punkt wstawiania etykiety.

17 W oknie dialogowym Edycja etykiety, w obszarze Parametry kategorii wybierz opcj Nazwa i kliknij przycisk
Dodaj parametry do etykiety, a nastpnie kliknij przycisk OK.
18 Powiksz etykiet.
Etykieta nazwy zostanie wywietlona z podkrelonym tekstem.

19 Na Licie typw wybierz pozycj Etykieta : 2 mm.


20 Okrel punkt poniej etykiety Nazwa do wstawienia kolejnej etykiety.
21 Wybierz pozycj Wykoczenie posadzki, kliknij przycisk Dodaj parametry do etykiety i nacinij przycisk OK.

22 Okrel punkt poniej etykiety Wykoczenie podogi do wstawienia kolejnej etykiety.


23 Wybierz pozycj Wykoczenie sufitu, kliknij przycisk Dodaj parametry do etykiety i nacinij przycisk OK.

156 | Rozdzia 6 Tworzenie etykiety pomieszczenia


24 Okrel punkt poniej etykiety Wykoczenie sufitu do wstawienia ostatniej etykiety.
25 Wybierz opcj Powierzchnia i kliknij element Dodaj parametry do etykiety.
26 W obszarze Parametry etykiety oraz warto przykadowa wpisz Powierzchnia.
Etykieta Powierzchnia jest miejscem dla tekstu. W przypadku umieszczania etykiety pomieszczenie w projekcie
jednostki stosowane przy obliczaniu powierzchni (na przykad stopy kwadratowe lub metry kwadratowe)
bd uzalenione od ustawie projektu.

27 Zapisz now etykiet pomieszczenia pod nazw Finish Area Tag.rfa.


Nowa etykieta pomieszczenia jest teraz gotowa do uycia w projekcie.

Okrelanie parametrw etykiety pomieszczenia | 157


158
Tworzenie rodziny tabelek
rysunkowych 7
W tym samouczku zostanie utworzony arkusz tabelek rysunkowych na podstawie szablonu tabelek rysunkowych rozmiaru A0.

Tabelka rysunkowa umoliwia edycj linii, tekstu i etykiet. Tabelk rysunkow mona dostosowa za pomoc nowego stylu tekstu, grafiki
i danych projektu.
Umiejtnoci zastosowane w tym samouczku:

Rysowanie linii dla tabelki rysunkowej

Dodawanie grafiki do tabelki rysunkowej

Dodawanie pl tekstowych do tabelki rysunkowej

Dodawanie etykiet do tabelki rysunkowej

Dodawanie tabelki rysunkowej do nowego projektu

159
Rysowanie edycji linii dla arkusza tabelki rysunkowej
W tym wiczeniu naley narysowa wszystkie linie wymagane do utworzenia niestandardowego arkusza rozmiaru A0.

Otwieranie szablonu tabelki rysunkowej

1 Kliknij menu Plik Nowy Tabelka rysunkowa.


2 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\A1
metric.rft.
Domylny szablon tabelki rysunkowej zawiera cztery linie graniczne. Linie w pustym szablonie reprezentuj
krawdzie papieru. Niestandardowe wielkoci papieru mona tworzy, zmieniajc wymiary tych linii.

Szkicowanie granicy wewntrznej

3 Kliknij opcj Linie na pasku projektu.

4 Na pasku opcji kliknij przycisk , a w parametrze Odsunicie wpisz -25.


5 Kliknij w lewym grnym naroniku arkusza, aby okreli pierwszy naronik prostokta, a nastpnie kliknij w
prawym dolnym naroniku arkusza, okrelajc drugi naronik prostokta.

Dodawanie pionowych i poziomych linii

6 Na pasku opcji kliknij pozycj , a w parametrze Odsunicie wpisz 140.


7 Przesu wskanik myszy na praw wewntrzn lini graniczn, a nastpnie kliknij, aby narysowa now lini
pionow.

160 | Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych


8 Na pasku opcji kliknij narzdzie , a nastpnie .
9 Odznacz pole acuch na pasku opcji.
10 W parametrze Odsunicie wpisz 0.
11 Narysuj lini poziom 140 mm poniej grnej granicy wewntrznej, jak pokazano na rysunku.

12 Narysuj lini poziom 120 mm poniej ostatniej linii poziomej, jak pokazano na rysunku.

13 Narysuj lini poziom 120 mm powyej dolnej wewntrznej krawdzi, jak pokazano na rysunku.

14 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, nacinij klawisz CTRL, a nastpnie wybierz drug i trzeci lini
poziom.
15 Z Listy typw wybierz opcj Szerokie linie.

UWAGA Styl szerokiej linii nie bdzie widoczny do chwili wczytania tabelki rysunkowej do projektu.

16 Powiksz prawy dolny naronik arkusza.

Rysowanie edycji linii dla arkusza tabelki rysunkowej | 161


17 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.
18 Na Licie typw wybierz opcj Tabelki rysunkowe.

19 Na pasku opcji kliknij pozycj , a w parametrze Odsunicie wpisz 20.


20 Przesu wskanik ponad trzeci narysowan na pocztku lini poziom i kliknij, aby narysowa now lini
poziom 20 mm poniej istniejcej linii.
21 W ten sam sposb dodaj dwie nowe linie poziome poniej linii istniejcych, jak pokazano na rysunku.

22 Na pasku opcji w parametrze Odsunicie wpisz 30.


23 Przesu wskanik myszy na trzeci poziom lini, a nastpnie kliknij, aby narysowa now poziom lini 30
mm powyej linii istniejcej.
24 W ten sam sposb dodaj dwie nowe linie poziome powyej istniejcych linii, jak pokazano na rysunku.

25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


26 Pomniejsz widok, aby obejrze cay arkusz.
Edycja linii tabelki rysunkowej jest gotowa.

Dodawanie grafiki i tekstu do tabelki rysunkowej


W tym wiczeniu do tabelki rysunkowej dodasz logo firmy, notatki tekstowe oraz etykiety.

Dodawanie logo firmy

1 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Obraz.

162 | Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych


2 W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik
Common\CorporateLogo.jpg.
3 Umie obraz w prawym grnym naroniku arkusza i za pomoc uchwytw przecigania zmie wielko
obrazu, jak pokazano na rysunku.

4 Powiksz logo.

Tworzenie stylu tekstu 10 mm

5 Na pasku projektu kliknij przycisk Tekst.

6 Na pasku opcji kliknij przycisk .


7 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.
8 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.
9 W oknie dialogowym Nazwa w parametrze Nazwa wpisz Pogrubiony, 10 mm i kliknij przycisk OK.
10 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Tekst, w parametrze Wielko tekstu wpisz 10 i wybierz
opcj Pogrubiony.
11 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Dodawanie nazwy firmy

12 Narysuj pole tekstowe poniej pierwszej linii poziomej, jak pokazano na rysunku.

Dodawanie grafiki i tekstu do tabelki rysunkowej | 163


13 W polu tekstowym wpisz tekst Arch Design Inc..
14 Kliknij poza obszarem pola tekstowego, aby zakoczy wpisywanie tekstu.

Dodawanie adresu i numeru telefonu

15 Z Listy typw wybierz opcj Tekst: 8 mm.


16 Narysuj pole tekstowe poniej nazwy firmy, a nastpnie dodaj adres i numer telefonu, jak pokazano na rysunku.
Nacinij klawisz ENTER, aby doda nowy wiersz tekstu, a nastpnie kliknij poza obszarem pola tekstowego,
aby zakoczy wpisywanie tekstu.

164 | Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych


17 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz ostatni notatk tekstow.
18 Wybierz uchwyt przecigania i przecignij notatk tekstow w d, jak pokazano na rysunku.

19 Kliknij poza obszarem pola tekstowego, aby zakoczy wprowadzanie zmian.


Dodawanie informacji dotyczcych konsultanta

20 Na pasku projektu kliknij przycisk Tekst.


21 Narysuj pole tekstowe poniej drugiej poziomej linii, a nastpnie wprowad poniszy tekst:
Konsultant:

Adres:

Adres:

Telefon:

Dodawanie grafiki i tekstu do tabelki rysunkowej | 165


22 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz notatk tekstow konsultanta.

23 Na pasku narzdzi Edycja kliknij opcj (Kopiuj).


24 Sprawd, czy na pasku opcji wybrano opcj Kopiuj, wybierz opcj Powi i Wiele.
25 Kliknij wewntrz grupy tekstowej Konsultant.

26 Przenie kursor w d 120 mm i kliknij, aby okreli pooenie pierwszej skopiowanej notatki tekstowej.

166 | Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych


27 Przesu wskanik 120 mm w d i kliknij, aby okreli pooenie drugiej skopiowanej notatki tekstowej.

Tworzenie stylu tekstu 5 mm

28 Na pasku projektu kliknij przycisk Tekst.

Dodawanie grafiki i tekstu do tabelki rysunkowej | 167


29 Na pasku opcji kliknij przycisk .
30 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.
31 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.
32 W oknie dialogowym Nazwa w parametrze Nazwa wpisz 5 mm i kliknij przycisk OK.
33 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Tekst, w parametrze Wielko tekstu wpisz 5.
34 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Dodawanie tekstu danych rysunku

35 Na Licie typw wybierz opcj Tekst : 5 mm.


36 Narysuj pole tekstowe w prawej dolnej komrce tabelki rysunkowej, a nastpnie wpisz Numer arkusza:.
37 W ten sam sposb dodaj pozostay tekst, jak pokazano na rysunku.

Dodawanie etykiet danych rysunku

38 Na pasku projektu kliknij przycisk Etykieta.

39 Na pasku opcji wybierz element (Prawo) i (D).


40 Umie wskanik myszy w prawym dolnym rogu pola Data, a nastpnie kliknij, aby okreli pooenie etykiety.

41 W oknie dialogowym Wybierz parametr zaznacz element Data zoenia projektu, kliknij symbol strzaki w
kolorze zielonym, aby doda ten element do etykiety, a nastpnie kliknij przycisk OK.
Na etykiecie widoczna jest warto domylna zawinita w trzech wierszach.

168 | Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych


42 Wybierz uchwyt przecignicia znajdujcy si po lewej stronie etykiety, a nastpnie przecignij go, a tekst
etykiety bdzie wywietlony w jednym wierszu.

UWAGA Przesu etykiet, jeli bdzie to konieczne (przy uyciu klawiszy strzaek), aby wyrwna j
prawidowo z istniejcym tekstem.

43 Umie wskanik myszy w prawym dolnym naroniku pola Kreli, a nastpnie kliknij, aby okreli pooenie
etykiety.
44 W oknie dialogowym Edytuj etykiet, w obszarze Parametry kategorii, wybierz opcj Narysowane wedug i
kliknij symbol strzaki w kolorze zielonym, aby doda j do etykiety.
45 Kliknij przycisk OK.

46 Umie wskanik myszy w prawym dolnym rogu pola Sprawdzi, a nastpnie kliknij, aby okreli pooenie
etykiety.

Dodawanie grafiki i tekstu do tabelki rysunkowej | 169


47 W oknie dialogowym Edytuj etykiet, w obszarze Parametry kategorii, wybierz opcj Sprawdzone przez, kliknij
symbol strzaki w kolorze zielonym, aby doda j do etykiety, i kliknij przycisk OK.

Tworzenie stylu etykiety 15 mm

48 Na pasku projektu kliknij przycisk Etykieta.

49 Na pasku opcji kliknij przycisk .


50 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.
51 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.
52 W oknie dialogowym Nazwa w parametrze Nazwa wpisz Etykieta 15 mm i kliknij przycisk OK.
53 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Tekst, w parametrze Wielko tekstu wpisz 15.
54 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Dodawanie numeru arkusza i etykiet danych projektu

55 Z Listy typw wybierz opcj Etykieta: Etykieta 15 mm.


56 Umie wskanik myszy w prawym dolnym rogu pola Numer arkusza, a nastpnie kliknij, aby okreli pooenie
etykiety.
57 W oknie dialogowym Edytuj etykiet wybierz opcj Numer arkusza, kliknij symbol strzaki w kolorze zielonym,
aby doda go do etykiety, i kliknij przycisk OK.

58 Na pasku opcji kliknij pozycj (Centrum) i (rodek).


59 Umie wskanik myszy w pobliu rodka pola znajdujcego si powyej pola Data, a nastpnie kliknij, aby
okreli pooenie etykiety.
60 W oknie dialogowym Edytuj etykiet wybierz opcj Numer projektu, a nastpnie kliknij przycisk OK.

170 | Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych


61 Wybierz uchwyt przecignicia znajdujcy si po lewej stronie etykiety, a nastpnie przecignij go, a tekst
etykiety zostanie wywietlony w jednym wierszu.

62 Umie wskanik myszy w pobliu rodka pola znajdujcego si powyej pola Numer projektu, a nastpnie
kliknij, aby okreli pooenie etykiety.
63 W oknie dialogowym Edytuj etykiet wybierz opcj Nazwa projektu, a nastpnie kliknij przycisk OK.
64 Umie wskanik myszy w pobliu rodka pola znajdujcego si powyej pola Nazwa projektu, a nastpnie
kliknij, aby okreli pooenie etykiety.
65 W oknie dialogowym Edytuj etykiet wybierz opcj Nazwa klienta, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie grafiki i tekstu do tabelki rysunkowej | 171


Kliknij element Modyfikuj i przy uyciu klawiszy strzaek przesu wszystkie wymagajce wyrwnywania
etykiety.

UWAGA Mona rwnie utworzy parametry projektu niestandardowego i parametry arkusza. Aby uzyska
wicej informacji, zapoznaj si z sekcj Dokumenty budowy w elektronicznej pomocy do programu Revit
Architecture 2009.

Tworzenie stylu etykiety 4 mm

66 Na pasku projektu kliknij przycisk Etykieta.

67 Na pasku opcji kliknij przycisk .


68 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.
69 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.
70 W oknie dialogowym Nazwa w parametrze Nazwa wpisz Etykieta 4 mm i kliknij przycisk OK.
71 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Tekst, w parametrze Wielko tekstu wpisz 4.
72 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Dodawanie etykiety cieki projektu

73 Na Licie typw wybierz pozycj Etykieta: Etykieta 4 mm.

74 Na pasku opcji kliknij opcje (Lewo) i (rodek).


75 Umie wskanik myszy w obszarze obramowania poniej pola Numer arkusza, a nastpnie kliknij, aby okreli
pooenie etykiety. Wyrwnaj do lewej etykiet z polem Numer arkusza.
76 W oknie dialogowym Edytuj etykiet wybierz opcj cieka do pliku, a nastpnie kliknij przycisk OK.
77 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, a nastpnie wyrwnaj szeroko pola cieka projektu, tak by
odpowiadaa szerokoci pola Numer arkusza.

172 | Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych


78 Zapisz now rodzin tabelek rysunkowych, nadajc jej nazw Training A0 Horizontal Titleblock.rfa.
Grafika, tekst i etykiety tabelki rysunkowej zostay ukoczone.

Dodawanie tabelki rysunkowej do nowego projektu


W tym wiczeniu dodasz nowo utworzon tabelk rysunkow do nowego projektu.

Wczytywanie rodziny tabelek rysunkowych do projektu

1 Kliknij menu Plik Nowy Projekt.


2 W oknie dialogowym Nowy projekt w polu Plik szablonu kliknij przycisk Przegldaj.
3 W lewym panelu okna dialogowego Wybierz szablon kliknij folder Training Files i otwrz plik
Metric\Templates\DefaultMetric.rte.
4 Sprawd, czy w obszarze Utwrz nowy wybrano opcj Projekt, a nastpnie kliknij przycisk OK.
5 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Arkusz.
6 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow kliknij przycisk Wczytaj.
7 W oknie dialogowym Otwrz przejd do folderu, w ktrym znajduje si plik Training A0 Horizontal
Titleblock.rfa, wybierz go i kliknij przycisk Otwrz.
8 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow wybierz element Training A0 Horizontal Titleblock i kliknij
przycisk OK.

Zmiana waciwoci tabelki rysunkowej

9 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz tabelk rysunkow.

10 Na pasku opcji kliknij narzdzie .

Dodawanie tabelki rysunkowej do nowego projektu | 173


11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Inne, w parametrze Narysowany przez wpisz Nazwa
i kliknij przycisk OK.
12 Powiksz prawy dolny naronik arkusza.

13 Kliknij menu Ustawienia Informacje o projekcie.


14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W parametrze Data zoenia projektu wpisz 1 stycznia 2008.

W parametrze Stan projektu wpisz W toku.

W polu Nazwa klienta wpisz Jane Smith.

W polu Nazwa projektu wprowad nazw Office Building.

W parametrze Numer projektu wpisz 2008-01.

15 Kliknij przycisk OK.

16 Dopasuj tabelk rysunkow do widoku.


17 Zamknij projekt, zapisujc go na dysku lub bez zapisywania.
Lekcja Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych zostaa ukoczona.

174 | Rozdzia 7 Tworzenie rodziny tabelek rysunkowych


Tworzenie rzutu odnonika
Rodzina opisu oglnego 8
W niniejszym samouczku rodzina opisu oglnego posuy do utworzenia symbolu rzutu odnonika przeznaczonego do uycia w wielu
arkuszach w projekcie.
Celem wyeksportowania rzutu budynku jest uycie go jako podstawy dla geometrii rzutu odnonika.

Utworzony zostanie opis rzutu odnonika z dwoma typami rodziny. W zalenoci od wybranego typu odpowiednie skrzydo zostanie
pocieniowane i zostanie do niego przypisana etykieta, jak pokazano na rysunku:

175
Umiejtnoci zastosowane w tym samouczku:

Eksportowanie rzutu budynku jako pliku DWG.


Importowanie pliku DWG w celu uycia jako podstawy opisu rzutu odnonika
Tworzenie geometrii opisu
Definiowanie stylw obiektw
Dodawanie obszarw wypenienia
Dodawanie parametrw w celu sterowania cieniowaniem i przypisywaniem etykiet
Dodawanie rzutu odnonika do arkusza projektu

Tworzenie geometrii rzutu odnonika


W tym wiczeniu geometria rzutu odnonika zostanie utworzona przez zaimportowanie pliku DWG i obrysowanie zarysu
rzutu budynku. W celu pocieniowania dwch przekrojw rzutu odnonika do rodziny zostan dodane style obiektw oraz
zostan utworzone obszary wypenienia.

Eksportowanie rzutu budynku do pliku DWG


1 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
2 W lewym panelu okna dialogowego Otwieranie kliknij katalog Training Files, a nastpnie otwrz plik
Metric\m_Dependent_Views.rvt.

176 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


3 Dopasuj do okna (skrt ZF) Poziom 2 rzutu kondygnacji.

4 Kliknij menu Plik Eksportuj Formaty CAD.


5 W lewym panelu okna dialogowego Eksportowanie kliknij pozycj Pulpit, zaakceptuj domyln nazw pliku,
a nastpnie kliknij przycisk Zapisz.
Plik DWG jest rysowany w celu zdefiniowania geometrii rzutu odnonika.

Tworzenie rodziny na podstawie szablonu rodziny opisu oglnego

6 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


7 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\Metric
Generic Annotation.rft.
8 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Formaty CAD.
Zostanie zaimportowany plik DWG wyeksportowany w poprzednich krokach.

9 W lewym panelu okna dialogowego Importowanie/czenie kliknij pozycj Pulpit, a nastpnie wybierz plik
m_Dependent_Views.dwg i kliknij przycisk Otwrz.
Wywietlony zostanie komunikat o braku obiektw powierzchni papieru do zaimportowania.

10 Kliknij przycisk Tak, aby zaimportowa obiekty przestrzeni modelu.


11 Dopasuj rzut do widoku.

UWAGA Rzut moe nie by widoczny do momentu uycia polecenia dopasowania go do widoku.

W widoku planu s wywietlane dwa budynki ptaszarni: powierzchnia ptaszarni waciwej z czci
obserwacyjn na grze po lewej stronie oraz budynek laboratorium na dole po prawej stronie. W tym samouczku
ptaszarnia waciwa bdzie okrelana jako Skrzydo A, natomiast budynek laboratorium jako Skrzydo B.

Tworzenie geometrii rzutu odnonika | 177


12 Kliknij menu Plik Zapisz jako.
13 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako uyj przycisku przewijania, kliknij folder Training Files i zapisz
plik jako \Metric\Families\Annotations\Keyplan.
Plik rodziny jest automatycznie zapisywany z rozszerzeniem .rfa.

Zmienianie rozmiaru rzutu dla rzutu odnonika

Narzdzie zmiany rozmiaru umoliwia dostosowanie rzutu do rozmiaru wymaganego (rozmiaru drukowanego) dla rzutu
odnonika. Rzut odnonika bdzie uywany na arkuszach w projektach programu Revit Architecture, a wic nie bdzie tam
stosowane adne skalowanie.
14 W obszarze rysunku wybierz geometri zaimportowan.

15 Na pasku edycji kliknij przycisk (Zmie rozmiar).


16 Powiksz skrajn praw cz Skrzyda A (obok miejsca poczenia skrzyda).

178 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


17 Kliknij punkt rodkowy (przecicia) zdefiniowany przez paszczyzny odniesienia.

18 Pomniejsz, jeli bdzie to konieczne, i kliknij obok prawej krawdzi zaimportowanej geometrii; dokadne
miejsce kliknicia nie jest takie wane.

Tworzenie geometrii rzutu odnonika | 179


19 Wprowad warto 50 mm i nacinij klawisz ENTER.
Poniewa rozmiar jest zmieniany od punktu rodkowego, ta warto stanowi poow danego rozmiaru
druku wynoszcego 100 mm. Zaimportowana geometria bdzie zajmowa obszar mniej wicej 100 mm od
lewego zakresu geometrii do prawego zakresu geometrii.

20 Dopasuj geometri do okna widoku.

180 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


Rysowanie zarysu rzutu

21 Powiksz przecicie paszczyzn odniesienia.

22 Na pasku widoku kliknij przycisk (wcza/wycza Cienkie linie).


23 Powiksz lewy grny naronik modelu, tak jak pokazano na rysunku:

24 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.

25 Na pasku opcji kliknij przycisk (Rysuj) i wybierz opcj acuch.

Tworzenie geometrii rzutu odnonika | 181


26 Wybierz grny punkt kocowy.

27 Wybierz lewy dolny punkt kocowy.

28 Kontynuuj rysowanie linii w lewo, aby obrysowa zarys rzutu (w razie potrzeby odpowiednio zmniejsz
powikszenie).
29 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.
Po narysowaniu zarysu rzutu mona usun zaimportowan geometri z pliku DWG.

30 Wybierz obiekt zaimportowany z pliku DWG, a nastpnie kliknij przycisk Usu.

182 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


31 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Przytnij/Wydu).
32 Wydu zarys midzy budynkami:
Wybierz lew lini budynku laboratorium.

Wybierz grn lini budynku laboratorium.

Podzia midzy Skrzydem A a Skrzydem B sta si wyrany.

Tworzenie geometrii rzutu odnonika | 183


Dodawanie stylw obiektw do rodziny dla szerokoci linii/typw linii

33 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw


34 Dla linii dopasowania zdefiniuj lini przerywan.
W oknie dialogowym Nowy projekt w polu Plik szablonu kliknij przycisk Przegldaj.

W oknie dialogowym Nowa podkategoria dla parametru Nazwa wprowad nazw Linia przerywana, a
nastpnie kliknij przycisk OK.

W obszarze Rzutowanie szerokoci linii dla parametru Linia przerywana wybierz warto 4, a nastpnie
dla parametru Wzr linii wybierz opcj Przerywana.

35 Dla zarysu rzutu odnonika zdefiniuj grub lini.


W oknie dialogowym Nowy projekt w polu Plik szablonu kliknij przycisk Przegldaj.

W oknie dialogowym Nowa podkategoria dla parametru Nazwa wprowad nazw Gruba linia, a nastpnie
kliknij przycisk OK.

W obszarze Rzutowanie szerokoci linii dla parametru Gruba linia wybierz warto 5.

36 Kliknij przycisk OK.


Narysuj linie reprezentujce lini dopasowania rzutu

37 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.


38 Na Licie typw wybierz pozycj Linia przerywana.
39 Naszkicuj lini dopasowania, jak pokazano na rysunku:
Wybierz 5 punktw, jak pokazano na rysunku, aby utworzy lini dopasowania wok naronika Skrzyda
B.

UWAGA Nawet jeli na pasku opcji zostanie wybrana opcja acuch, konieczne jest wybranie punktw
pocztkowego i kocowego kadego segmentu linii dopasowania.

Linie nie bd wywietlane jako przerywane, do momentu umieszczenia ich na arkuszu rzutu odnonika.

184 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


40 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.
Tworzenie obszarw wypenienia w celu cieniowania przekrojw rzutu odnonika

41 Na pasku projektu kliknij opcj Obszar wypenienia.


42 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci regionu.
43 Zmodyfikuj waciwoci regionu tak, aby zastosowane zostao to w kolorze jasnoszarym zamiast
nieergonomicznego czarnego (t preferencj uytkownika dotyczc rzutu odnonika mona dostosowywa
w celu uzyskania zgodnoci ze standardami biurowymi).
W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.

W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij opcj Zmie nazw.

W oknie dialogowym Zmiana nazwy, dla parametru Nowy wprowad tekst Cieniowany, a nastpnie kliknij
przycisk OK.

W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Grafika wybierz warto parametru Kolor.

W oknie dialogowym Kolor kliknij prbk koloru jasnoszarego.

Kliknij trzy razy przycisk OK.

44 Na Licie typw wybierz pozycj Gruba linia, a nastpnie kliknij przycisk (Wska linie).
Do utworzenia obszarw wypeniania w celu cieniowania dwch przekrojw rzutu odnonika uyj stylu obiektu
Gruba linia.

UWAGA Grube linie s wywietlane w pliku rodziny nadwymiarowo. Jednake po wczytaniu do projektu ich
grubo bdzie prawidowa.

45 Utwrz obszar wypenienia Skrzyda A:


Wybierz linie zarysu Skrzyda A. Nie ma koniecznoci blokowania obszarw wypenienia.

Tworzenie geometrii rzutu odnonika | 185


Na pasku narzdzi kliknij przycisk (Przytnij/Wydu) i przytnij linie w celu uporzdkowania zarysu,
jak pokazano na rysunku:

Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic. W razie potrzeby kliknij przycisk w celu zarzdzania
wywietlaniem linii.

186 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


46 Utwrz obszar wypenienia Skrzyda B:
Na pasku projektu kliknij opcj Obszar wypenienia.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie).

Wybierz zarys Skrzyda B, jak pokazano na rysunku:

Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic.

Tworzenie geometrii rzutu odnonika | 187


47 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
48 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie parametrw w celu sterowanie widocznoci rzutu odnonika
na stronie 188.

Dodawanie parametrw w celu sterowanie widocznoci rzutu odnonika


W tym przykadzie zostan utworzone dwa typy rodzin: w pierwszym typie skrzydo A bdzie wywietlane jako cieniowane
z przypisan etykiet; w drugim typie skrzydo B bdzie wywietlane jako cieniowane z przypisan etykiet. Nastpnie
zostanie utworzony arkusz w projekcie programu Revit Architecture i do arkusza zostan dodane dwa typy rzutu odnonika.

Definiowanie dwch typw


1 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
2 W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.
3 W oknie dialogowym Nazwa wprowad tekst Skrzydo A i nacinij przycisk OK.
4 Przy uyciu tej samej metody utwrz typ rodziny o nazwie Skrzydo B.
Tworzenie parametrw Tak/Nie dla Skrzyda A i Skrzyda B

5 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.


Parametr Tak/Nie naley utworzy dla kadego skrzyda. Nastpnie naley skojarzy te parametry z
widocznoci obszarw wypenienia i etykietami tekstowymi.

6 W oknie dialogowym Waciwoci parametru w obszarze Dane parametru dla parametru Nazwa wprowad
tekst Skrzydo A, dla pozycji Typ parametru wybierz opcj Tak/Nie i kliknij przycisk OK.
7 Przy uyciu tej samej metody utwrz parametr typu Tak/Nie dla Skrzyda B.
Okrelanie widocznoci kadego typu

8 W oknie dialogowym Typy rodziny dla parametru Nazwa upewnij si, e zosta wybrany typ rodziny Skrzydo
B.
9 W obszarze Inne odznacz pole Warto pozycji Skrzydo A.
10 W obszarze Nazwa wybierz pozycj Skrzydo A, a nastpnie odznacz Warto pozycji Skrzydo B.
11 Kliknij przycisk OK.
Przypisywanie parametru Tak/Nie do widocznoci obszarw wypenienia

12 Na obszarze rysunku wybierz pozycj Skrzydo A i kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

13 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Widoczny kliknij przycisk .


14 W oknie dialogowym Skojarz parametr rodziny wybierz pozycj Skrzydo A i kliknij dwukrotnie przycisk OK.

188 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


15 Przy uyciu tej samej metody przypisz parametr Skrzyda B do widocznoci Skrzyda B.

16 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.


Tworzenie etykiety tekstowej rzutu odnonika

17 Na pasku projektu kliknij przycisk Tekst i przycisk (Waciwoci elementu).


18 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edytuj/Nowy.
Zostanie utworzony typ tekstu. Rozmiar etykiety tekstowej rzutu odnonika zazwyczaj zaley od standardw
rozmiaru tekstu i czcionek okrelonego biura projektowego.

19 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.


20 Dla parametru Nazwa wprowad warto 5 mm i kliknij przycisk OK.
21 W oknie dialogowym Waciwoci typu w obszarze Tekst dla parametru Rozmiar tekstu wprowad warto
5 mm.
22 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
23 Kliknij w lewej dolnej czci obszaru rysunku i wprowad tekst Rzut odnonika .

24 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.


25 W obszarze rysunku wybierz nowe pole tekstowe.

Dodawanie parametrw w celu sterowanie widocznoci rzutu odnonika | 189


26 Na pasku edycji kliknij przycisk (Przesu kopie).
27 Kliknij w lewym dolnym rogu pola tekstowego, oznaczajc punkt pocztkowy, a nastpnie kliknij na prawo
od istniejcego pola tekstowego, aby umieci kopi.
Drugie pole tekstowe zostanie poczone z parametrami widocznoci i bdzie zawiera tekst charakterystyczny
dla kadego typu rodziny (dla Skrzyda A lub Skrzyda B). Zostan utworzone dwie kopie drugiego pola
tekstowego, po jednej kopii dla kadego z dwch typw rodziny.

28 Zmodyfikuj warto drugiego pola tekstowego, wpisujc tekst Wing A.

29 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.

30 Wybierz tekst Skrzyda A i kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

31 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Widoczny kliknij przycisk .


32 W oknie dialogowym Skojarz parametr rodziny wybierz Skrzydo A.
33 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
34 Utwrz pole tekstowe Skrzyda B:
Utwrz kopi pola tekstowego Skrzyda A.

Wybierz kopi i zmie tekst na Wing B.

Przy wybranym polu tekstowym Skrzyda B kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Widoczny kliknij przycisk .


Naley zauway, e na przycisku jest wywietlany symbol rwnoci =, poniewa widoczno jest ju
skojarzona ze Skrzydem A.

W oknie dialogowym Skojarz parametr rodziny wybierz Skrzydo B.

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Przecignij pole tekstowe Skrzyda B tak, aby byo one umiejscowione bezporednio na polu tekstowym
Skrzyda A.

35 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.


36 Wybierz opisy w pliku szablonu i nacinij klawisz DELETE.

190 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


37 Kliknij menu Plik Zapisz.
38 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
39 Jeli bdzie to konieczne, w oknie dialogowym Wczytywanie do projektw wybierz plik m_Dependent_Views.rvt
i kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarty projekt m_Dependent_Views i zostanie wczytana do niego rodzina rzutu odnonika.

Tworzenie arkusza dla rzutu odnonika

40 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Arkusze (all), a nastpnie kliknij pozycj
Nowy arkusz.
41 W oknie dialogowym Wybr tabelki rysunkowej wybierz domyln tabelk rysunkow i kliknij przycisk OK.
Dodawanie opisu oglnego do arkusza

42 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij przycisk Symbol.


43 Kliknij w prawym grnym rogu arkusza.

44 Kliknij, aby umieci drugie wystpienie opisu poniej pierwszego, aby mona przetestowa i porwna
obydwa typy.

45 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.

Dodawanie parametrw w celu sterowanie widocznoci rzutu odnonika | 191


46 Wybierz drugie wystpienie opisu i na Licie typw wybierz pozycj Rzut odnonika : Skrzydo B.
47 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.
48 Powiksz, aby wywietli rzuty odnonikw.
Odpowiednie skrzydo bdzie cieniowane w kadym opisie i zostanie mu przypisana etykieta.

49 Zamknij projekt, zapisujc go na dysku lub bez zapisywania.

192 | Rozdzia 8 Tworzenie rzutu odnonika Rodzina opisu oglnego


Tworzenie rodzin
komponentw szczegu 9
W tym samouczku zostanie przedstawiony sposb tworzenia rodzin komponentw szczegu i zagniedania ich w innych rodzinach.
Na pocztku samouczka zostanie utworzona rodzina komponentw szczegu parapetu na podstawie istniejcego szczegu w pliku DWG.
Koczenie szczegu parapetu
w programie Revit
Architecture

Po utworzeniu szczegu parapetu naley go poczy z istniejcym szczegem nadproa i utworzy rodzin komponentw szczegu
penego okna, szkicujc dodatkow geometri szczegu.

193
Szczeg penego okna

Po ukoczeniu rodziny komponentw szczegu penego okna naley zagniedzi j w rodzinie okien. Nastpnie naley okreli opcje
widocznoci, aby komponent szczegu by wywietlany tylko w widokach przekrojw i w widokach z wysokim poziomem szczegowoci.
Kolejnym krokiem bdzie przeprowadzenie testowania widocznoci komponentu szczegu przez dodanie do projektu typu okna z nowej
rodziny okna.
Komponent szczegu
wywietlany w przekroju z
wysokim poziomem
szczegowoci

194 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Umiejtnoci zastosowane w tym samouczku:

Importowanie pliku DWG w celu utworzenia nowych rodzin komponentw szczegu


Implementowanie wzorcw postpowania podczas importowania geometrii
Zagniedanie komponentw szczegu w innych rodzinach
Testowanie rodziny w projekcie

Tworzenie rodziny komponentw szczegu parapetu okna na podstawie pliku DWG


W tym wiczeniu naley utworzy szczeg parapetu okna poprzez zaimportowanie istniejcego szczegu narysowanego
w formacie DWG.
Koczenie szczegu parapetu
w programie Revit
Architecture

Na pocztku naley utworzy now rodzin komponentw szczegu, do ktrej zostanie zaimportowany istniejcy szczeg.
Wszystkie obiekty DWG (wcznie z wszystkimi blokami lub zewntrznymi odniesieniami) s importowane jako pojedynczy
element programu Revit Architecture zwany symbolem importu. W przypadku importowania pliku DWG style obiektw
tworz warstwy DWG w symbolu importu.
Po zaimportowaniu szczegu DWG naley rozwin symbol importu, a jego komponenty przeksztaci w obiekty programu
Revit Architecture. Nastpnie naley usun nieuywane style obiektw utworzone na podstawie importu warstw DWG z
nowej rodziny.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym okienku okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\Metric
Detail Component.rft.
W Edytorze rodzin zostanie otwarta nowa rodzina.
3 Zapisz rodzin komponentw szczegu:
W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

W oknie dialogowym Zapisz jako, w parametrze Nazwa pliku, wpisz M_Window_Sill i kliknij przycisk
Zapisz.
Nowa rodzina zostanie zapisana jako plik RFA.

Importowanie szczegu z pliku DWG

4 Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj wszystko do okna.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu parapetu okna na podstawie pliku DWG | 195
5 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Formaty CAD.
6 W oknie dialogowym Importuj/Podcz:
Przejd do folderu Training Files\Metric.

Wybierz plik M_Wood_Window_Details_Sill.dwg.


Po prawej stronie okna dialogowego zostanie wywietlony obraz podgldu szczegu.

W parametrze Kolory wybierz opcj Zachowaj.


Nastpnie naley zamieni edycj linii w kolorze zwizanym z programem AutoCAD liniami programu
Revit.

Sprawd, czy:
W parametrze Warstwy wybrano opcj Wszystkie.

W parametrze Jednostki importu wybrano opcj Automatyczne wykrywanie.

W parametrze Pozycjonowanie wybrano opcj Automatycznie rodek do rodka.

W parametrze Umie w wybrano opcj Poziom odniesienia.

Wybrana jest opcja Orientuj do widoku.

Kliknij przycisk Otwrz.


Szczeg DWG jest importowany do rodziny jako pojedynczy symbol importu. Ma on poprawn wielko
(wielko naturaln). W przyszoci zostanie zmieniona jego skala, co jednak nie wpynie na wielko
szczegu (pena wielko), ale umoliwi zarzdzanie szerokociami linii i wielkoci wymiarw.

196 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


7 Wybierz szczeg i zauwa, e szczeg wystpuje na Licie typw jako symbol importu.
Nastpnie, w celu zarzdzania wielkoci tekstu i wymiaru, naley zmieni skal rodziny na skal odpowiedniego
szczegu. W dalszej czci tego wiczenia poszczeglne komponenty szczegu zostan przypisane do
rnych stylw obiektw, aby zrnicowa ich szerokoci linii. Poprawna skala uatwi wybranie i przypisanie
stylw obiektw. Jeli grubo linii wpywa niekorzystnie na ich pooenie, wywietlanie linii na ekranie mona

wcza lub wycza za pomoc narzdzia Cienkie linie ( ).

Zmiana biecej skali i wielkoci paszczyzn odniesienia

8 Na pasku kontroli widoku kliknij biec skal i kliknij element 1:2. Poniewa w szczegle nie zosta umieszczony
aden tekst, wybrana skala bdzie zwizana jedynie z zarzdzaniem gruboci edycji linii podczas szkicowania.

UWAGA W programie Revit Architecture mona ustawi wartoci dla szerokoci linii dla okrelonej skali,
przypisujc liczb okrelajc grubo linii (116) do parametru szerokoci linii. Aby doda skale i przypisa
szerokoci, kliknij menu Ustawienia Szerokoci linii.

9 Zmiana wielkoci paszczyzn odniesienia:


Wybierz poziom paszczyzn odniesienia.
Paszczyzna odniesienia wywietlana jest w kolorze czerwonym; jest rwnie wywietlana jej etykieta:
rodek (przd/ty).

Wybierz prawy punkt kocowy paszczyzny odniesienia i przecignij go w kierunku szczegu. Zmie
wielko paszczyzn odniesienia, tak aby rozcigay si one poza cakowit wielko szczegu.

Powtrz te same czynnoci dla drugiego koca poziomej paszczyzny odniesienia i dla pionowej paszczyzny
odniesienia.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu parapetu okna na podstawie pliku DWG | 197
Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj wszystko do okna.

Nastpnie naley okreli pooenie szczegu tak, aby oczekiwany punkt wstawiania szczegu by
wyrwnywany z przeciciem (0,0) paszczyzn odniesienia. Kiedy pniej szczeg zostanie wstawiony do
widoku, jego pocztek bdzie definiowany przez przecicie paszczyzn odniesienia. Po umieszczeniu szczegu
pooenie wskanika bdzie doczone do pocztku szczegu.

Wyrwnywanie zaimportowanego szczegu wzgldem paszczyzn odniesienia

10 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


11 Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (przd/ty).

12 Wybierz doln poziom krawd parapetu, jak pokazano na rysunku.

198 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


13 Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewo/prawo).

14 Wybierz praw krawd pyty czcej ze cian, jak pokazano na rysunku.

Szczeg jest teraz wyrwnany wzgldem obu paszczyzn odniesienia. W tym przypadku wyrwnano
komponenty wzgldem paszczyzn odniesienia, aby przenie je do prawidowego pooenia.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu parapetu okna na podstawie pliku DWG | 199
Nastpnie naley rozbi szczeg na czci, aby przeksztaci go w obiekty.

Rozbijanie szczegu na czci

15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


16 Przesuwaj wskanik kursora ponad szczegem, a wywietlona zostanie ramka wok szczegu, i wybierz
ten szczeg.
Szczeg jest wywietlany w kolorze czerwonym; na pasku opcji wywietlane s te nowe opcje. W kolejnym
kroku symbol importu zostanie w peni rozbity na linie i krzywe

UWAGA Ten szczeg nie zawiera adnych blokw ani odnonikw zewntrznych, ale jeli zostanie
zaimportowany plik DWG zawierajcy takie elementy, uycie opcji Czciowe rozbicie spowoduje rozbicie
symbolu importu w oddzielne zagniedone symbole importu utworzone wedug dowolnych blokw i
odnonikw zewntrznych.

17 Na pasku opcji kliknij przycisk Pene rozbicie.


18 Wywietlone zostanie ostrzegawcze okno dialogowe informujce o tym, e niektre linie w szczegle mog
znajdowa si nieco poza osiami.
Moe to by przyczyn problemw, o ile zajdzie potrzeba dodania do szczegu geometrii. Poniewa w
aktualnej sytuacji nie ma koniecznoci dodawania geometrii do szczegu, zamknij wszystkie okna dialogowe
ostrzee bez wprowadzania adnych zmian.

19 Wybierz lini w szczegle.


20 Zauwa, e na Licie typw wywietlona zostaa nazwa warstwy programu AutoCAD.
Po rozbiciu na czci symbolu importu szczegu nazwy warstw i waciwoci importowane z uyciem formatu
DWG wci bd w uyciu jako style obiektw programu Revit Architecture. Mimo e nie jest to wymagane,
wzorcem postpowania powinno by przeksztacenie elementw szczegu w style obiektw programu Revit
Architecture i usunicie stylw obiektw programu AutoCAD, ktre zawieraj nazwy warstw formatu DWG.

200 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Filtry i elementy przeksztacania uywajce podobnych stylw obiektw programu Revit Architecture

21 Korzystajc z wyboru okna, wybierz szczeg.

22 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wybr filtru).


W oknie dialogowym Filtr wywietlona jest lista linii; wedug warstw Szczeg-A-gruba, Szczeg-A-cienka i
Szczeg-A-rednia s utworzone trzy style obiektw.

23 Zastosuj filtr dla linii z uyciem stylu Szczeg-A-rednia.


W oknie dialogowym Filtr kliknij przycisk Odznacz wszystko.

Wybierz opcj Linie (Szczeg-A-gruba).

Kliknij przycisk OK.


Linie z warstwy Szczeg-A-gruba zostan podwietlone na kolor czerwony.

24 Z Listy typw wybierz opcj Grube linie.

25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu parapetu okna na podstawie pliku DWG | 201
Linie, w przypadku ktrych uywany jest styl obiektu Szczeg-A-gruba, s wywietlane jako cienkie linie w
kolorze czarnym.

26 W ten sam sposb zastosuj filtr dla pozostaych linii i przekszta je, aby uy styli obiektw Cienkie linie i
rednie linie.

Nastpnie naley usun z rodziny nieuywane style obiektw. Usunicie ich z rodziny przed zapisaniem i
uyciem rodziny w projekcie nie jest wprawdzie wymagane, ale jest zalecanym wzorcem postpowania. Jeli
nieuywane style nie zostan usunite, bdzie istniao ryzyko obnienia wydajnoci w przypadku projektw,
do ktrych zostanie dodana rodzina komponentw szczegu.

Usuwanie z rodziny nieuywanych styli obiektw

27 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw.


28 W oknie dialogowym Style obiektw, na zakadce Obiekty modeli:
W obszarze Kategoria Elementy szczegu wybierz opcj Szczeg-A-gruba.

W dolnym prawym naroniku okna dialogowego, w obszarze Modyfikuj podkategorie, kliknij przycisk
Usu.

W oknie dialogowym Revit kliknij przycisk Tak.

202 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


W ten sam sposb usu style obiektw Szczeg-A-cienka i Szczeg-A-rednia.

PORADA W tym oknie dialogowym nie mona wybra wielu styli obiektw. Poniewa usuwanie kadego
stylu moe zaj duo czasu, wzorcem postpowania powinno by upewnienie si, e przed
zaimportowaniem do programu Revit Architecture pliki DWG nie zawieraj adnych dodatkowych warstw.

Nastpnie naley wykona te same operacje na karcie Zaimportowane obiekty.

29 Kliknij zakadk Zaimportowane obiekty:


W obszarze Kategoria Rodziny importowane wybierz opcj 0.

W dolnym prawym naroniku okna dialogowego, w obszarze Modyfikuj podkategorie, kliknij przycisk
Usu.

W oknie dialogowym Revit kliknij przycisk Tak.

Powtrz t sam procedur dla styli Szczeg-A-gruba, Szczeg-A-cienka, Szczeg-A-rednia oraz Punkty
definicji.

30 Kliknij przycisk OK.


Zaimportowano i przeksztacono szczeg DWG, ktry jest teraz gotowy do wstawienia w widoku szczegw
w projekcie programu Revit Architecture.

31 Zapisz i zamknij now rodzin komponentw szczegu.


32 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna na stronie 203.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna


W tym wiczeniu zostanie utworzony komponent szczegu dla penego okna, czc szczeg parapetu utworzony poprzednio
z istniejcym szczegem nadproa, a nastpnie szkicujc pozosta geometri okna. Do szczegu penego okna zostan
dodane paszczyzny odniesienia i parametr, co umoliwi okrelanie cakowitej wysokoci okna, jednoczenie pozostawiajc
wymagany odstp midzy oknem a otworem w wietle ciany.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna | 203


Szczeg penego okna

Po zakoczeniu tych czynnoci mona uy komponentu szczegu penego okna jako dostosowywalnego niezalenego
szczegu; mona go te zagniedzi w rodzinie okien, aby by uwzgldniany w przekroju ciany, jak pokazano w ostatnim
wiczeniu w tym samouczku.

Tworzenie nowej rodziny komponentw szczegu

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym okienku okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\Metric
Detail Component.rft.
W Edytorze rodzin zostanie otwarty Nowy plik rodziny.

3 Zapisz rodzin komponentw szczegu:


W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

W oknie dialogowym Zapisz jako, w parametrze Nazwa pliku, wpisz M_Wood_Window_Detail i kliknij
przycisk Zapisz.
Nowa rodzina zostanie zapisana jako plik RFA.

Wywietlanie i przypinanie paszczyzn odniesienia szablonw

4 W Przegldarce projektu przejd do obszaru Rzuty i upewnij si, e wartoci parametru Poziom odniesienia
jest biecy widok.
Nastpnie, aby zapewni prawidowe relacje parametryczne, naley przypi paszczyzny odniesienia. Jest
to wzorzec postpowania, ktrym naley si kierowa przed utworzeniem geometrii rodziny. Dziki przypiciu
paszczyzn odniesienia zapewnione jest, e nie zostan one przypadkowo przesunite.

5 Przypinanie paszczyzn odniesienia:


Trzymajc wcinity klawisz Ctrl, wybierz obie paszczyzny odniesienia.

204 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Przypnij).

Zmienianie skali na odpowiedni skal szczegu

6 Na pasku sterowania widokiem kliknij biec skal i kliknij opcj 1:2.


Dodawanie paszczyzny odniesienia dla wysokoci okna

7 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.


8 Aby okreli punkt pocztkowy paszczyzny odniesienia, kliknij 450 mm powyej lewego punktu kocowego
paszczyzny odniesienia rodek (przd/ty).

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna | 205


9 Przesu wskanik w prawo i okrel punkt kocowy bezporednio powyej punktu kocowego istniejcej
paszczyzny odniesienia.

Wymiarowanie poziomych paszczyzn odniesienia

10 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


11 Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (przd/ty), a nastpnie wybierz now paszczyzn odniesienia.
12 Kliknij powyej wymiaru, aby umieci element.

206 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Przypisywanie etykiety do wymiaru w celu utworzenia parametru Wysoko

14 Wybierz umieszczony wymiar.


15 Na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj Dodaj parametr.
16 W oknie dialogowym Waciwoci parametru:
W polu Dane parametru dla parametru Nazwa wprowad Wysoko.

Dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Wymiary.

Kliknij przycisk OK.


Nie blokuj parametru, poniewa jest istotne zapewnienie moliwoci dopasowywania wysokoci okna.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


Wywietlony zostanie nowy parametr Wysoko.

Nastpnie naley doda dwie poziome paszczyzny odniesienia, ktre zostan uyte do wyrwnania
nadproa okna i parapetu okiennego w okrelonej odlegoci od otworu w wietle ciany. Ta odlego
typowo jest okrelana przez producenta okna.

Dodawanie dwch paszczyzn odniesienia w celu wyrwnania obu komponentw szczegu

17 Powiksz obszar na prawo od przeci paszczyzn odniesienia.


18 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna | 207


19 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk (Wska linie).

Dla parametru Odsunicie wpisz 10 mm.


Jest to odsunicie midzy oknem a otworem w wietle ciany.

20 Umie wskanik na grnej paszczynie odniesienia, przenie go nieco w d i kliknij, aby umieci paszczyzn
odniesienia.
21 Umie wskanik na niszej poziomej linii odniesienia, przenie go nieco w gr i kliknij, aby umieci
paszczyzn odniesienia.
22 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

23 Zwymiaruj grne paszczyzny odniesienia i powi je ze sob:


Powiksz grne poziome paszczyzny odniesienia:

Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz grn poziom paszczyzn odniesienia:

Wybierz doln poziom paszczyzn odniesienia.

Kliknij poniej wymiaru, aby umieci element.

Kliknij przycisk , aby zablokowa wyrwnanie.

24 W ten sam sposb zwymiaruj i zablokuj dwie dolne paszczyzny odniesienia.


Nastpnie naley wczyta komponenty szczegu nadproa okna i parapetu okna do rodziny Szczeg okna
z drewna i umieci je na dwch wewntrznych paszczyznach odniesienia.

Dodawanie komponentw szczegu nadproa okna i parapetu okna

25 Wczytaj komponent nadproa okna do projektu:


Na pasku projektu kliknij Komponent szczegu.

W oknie dialogowym alertu kliknij przycisk Tak, aby wczyta rodzin Elementy szczegu do projektu.

208 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files.

Otwrz folder Metric\Families\Detail Components i wybierz plik M_Window_Head.rfa.

Kliknij przycisk Otwrz.

26 Dodaj nadproe okna do obszaru rysunku:


Sprawd, czy na Licie typw wybrano opcj M_Nadproe okna.

Kliknij, aby punkt umieszczenia okreli poniej grnych poziomych paszczyzn odniesienia.
Na tym etapie wyrwnywanie wzgldem paszczyzn odniesienia nie jest konieczne. Polecenie Wyrwnaj
zostanie uyte pniej w celu wyrwnania nadproa i parapetu wzgldem paszczyzn odniesienia.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

27 Wczytaj komponent parapetu okna:


Na pasku projektu kliknij Komponent szczegu.

Na pasku opcji wybierz Wczytaj.

W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files.

Otwrz folder Metric\Families\Detail Components i wybierz plik M_Window_Sill.rfa.

Kliknij przycisk Otwrz.

28 Dodaj parapet okna:


Sprawd, czy na Licie typw wybrano opcj M_Parapet okna.

Ustaw parapet powyej dolnych poziomych paszczyzn odniesienia, ale poniej nadproa okna, i kliknij,
aby go umieci.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna | 209


Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

29 Wyrwnaj nadproe okna wzgldem paszczyzn odniesienia:


Na pasku Narzdzia kliknij przycisk Wyrwnaj.

Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewo/prawo).

Wybierz komponent nadproa grnego okna na prawej powierzchni pyty czcej ze cian, jak pokazano
na rysunku.

Kliknij przycisk , aby zablokowa wyrwnanie.

Wybierz doln poziom paszczyzn odniesienia wywietlan powyej nadproa okna.

Wybierz grn krawd komponentu nadproa okna.

210 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Kliknij przycisk , aby zablokowa wyrwnanie.

30 Wyrwnaj parapet okna wzgldem paszczyzn odniesienia:


Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewa/prawa) reprezentujc powierzchni ciany.

Wybierz praw krawd pyty czcej parapet ze cian i kliknij przycisk .

Wybierz grn z dwch poziomych paszczyzn odniesienia wywietlanych poniej parapetu okna.

Wybierz doln krawd komponentu szczegu parapetu i kliknij przycisk .

Nastpnie naley przetestowa (wykona wyginanie) rodziny komponentw szczegu, aby upewni si, e
nadproe okna jest powizane z paszczyznami odniesienia. Podczas dopasowywania wartoci parametru
wysokoci nadproe okna bdzie przesuwane w gr lub w d.

Wyginanie rodziny

31 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


32 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 300 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.


Pooenie nadproa okna zmieni si w odniesieniu od dolnej poziomej paszczyzny odniesienia.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna | 211


W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 600 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.


Parapet i nadproe okna znajduj si teraz w odpowiednim pooeniu i s powizane z paszczyznami
odniesienia w rodzinie komponentw szczegu. W pozostaej czci tego samouczka dodane zostan
linie szczegu, umoliwiajc dokoczenie reprezentacji penego okna. Naley rozpocz od dodania
paszczyzn odniesienia uywanych do czenia szczegw parapetu i nadproa okna.

Dodawanie paszczyzn odniesienia poniej nadproa i powyej parapetu

33 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.


34 Naszkicuj dwie paszczyzny odniesienia, jak pokazano na rysunku, rozpoczynajc w punkcie kocowym linii
po lewej skrajnej stronie kadego z komponentw.

Wymiarowanie i wizanie paszczyzn odniesienia w nadprou okna

35 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

212 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


36 Zwymiaruj paszczyzn odniesienia nadproa okna i grn z dwch nowych poziomych paszczyzn odniesienia,
jak pokazano na rysunku, i zablokuj wyrwnanie.

Nastpnie naley doda sze linii z punktami kocowymi powizanymi do paszczyzn odniesienia. Naley
naszkicowa pojedyncz lini i j powiza, a nastpnie skopiowa j, dziki czemu nie bdzie koniecznoci
powizywania kadej z nich.

Szkicowanie i powizywanie pierwszej linii

37 Dodaj pierwsz lini:


Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.

Z Listy typw wybierz opcj Cienkie linie.

Trzymajc wcinity klawisz Shift, wybierz punkt pocztkowy na grnej poziomej paszczynie odniesienia.
Wcinicie klawisza Shift umoliwia ograniczenie rysowania tylko do pionowych lub poziomych linii.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna | 213


Wybierz rwnolegy punkt na dolnej paszczynie odniesienia.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz narysowan przed chwil lini i kliknij symbole blokad wywietlane obok grnej i dolnej
paszczyzny odniesienia.

Kopiowanie linii w celu utworzenia innej linii powizanej

38 Umie kopie linii przy uyciu punktw kocowych, tak aby uzyska sze poczonych linii:

Przy wybranej linii na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Kopiuj).

Kliknij grny punkt kocowy na wyjciowej linii powizanej, aby okreli punkt pocztkowy ruchu.

Przesu kursor w lewo i kliknij koniec grnej pionowej linii, jak pokazano na rysunku.

214 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Pionowe linie na nadprou i parapecie zostan poczone skopiowan lini. Do poczenia pozostao pi
dodatkowych zestaww pionowych linii.
Naley zauway, e na poziomych paszczyznach odniesienia s wywietlane symbole blokad, wskazujc,
e wraz z lini zostay skopiowane relacje wzgldem paszczyzn odniesienia.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

39 Powtarzaj te kroki, a wszystkie z szeciu pionowych linii zostan poczone.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna | 215


40 Wybierz i usu wyjciow powizan lini. Podczas dopasowywania wysokoci midzy dwoma szczegami
dugo linii czcych nie ulegnie zmianie.
41 Pomniejsz, aby wywietli szczeg penego okna i parametr Wysoko.
Nastpnie przetestuj rodzin, zmieniajc warto parametru Wysoko. O ile wszystkie wizania dziaaj
poprawnie, to wraz ze zmian parametru Wysoko wielko szczegu okna w pionie rwnie powinna ulega
zmianom.

Wyginanie parametru Wysoko

42 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


43 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 300 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.


Wielko szczegu okna ulegnie zmianie, aby odzwierciedli now wysoko pionow.

216 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 450 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.


Wielko szczegu okna ulegnie zmianie, aby odzwierciedli now wysoko pionow.

Kliknij przycisk OK.

44 Zapisz rodzin komponentw szczegu, ale nie zamykaj jej.


W kolejnym wiczeniu komponent szczegu penego okna zostanie zagniedony (umieszczony) wewntrz
rodziny okien.

45 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie komponentu szczegu penego okna do rodziny okien na
stronie 218.

Tworzenie rodziny komponentw szczegu penego okna | 217


Dodawanie komponentu szczegu penego okna do rodziny okien
W tym wiczeniu naley zagniedzi rodzin komponentw szczegu okna w rodzinie okien w celu utworzenia nowej
rodziny okien. Nastpnie naley ustawi widoczno komponentu szczegu w rodzinie okien tak, aby by on wywietlany
w przekrojach i przy wysokim poziomie szczegowoci.
Po utworzeniu nowej rodziny naley otworzy projekt galerii sztuki i zastpi okno galerii oknem zawierajcym nowy typ
rodziny okien. Nastpnie naley wykona przekrj przez okno i cian, zmieni typ okna oraz zmieni poziom szczegowoci
w widoku w celu wywietlenia szczegu okna.
Przekrj przy
wysokim poziomie
szczegowoci bez
zagniedonej
rodziny szczegu
okna.

Przekrj przy wysokim


poziomie szczegowoci
z zagniedon rodzin
szczegu okna.

218 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Otwrz rodzin okien, w ktrej ma zosta zagniedona rodzina komponentu szczegu

1 Przy otwartej rodzinie M_Wood_Window_Detail kliknij menu Plik Otwrz.


2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij pozycj Training Files i otwrz folder
Metric\Families\Windows.
3 Wybierz plik M_Casement_with_Trim.rfa i kliknij przycisk Otwrz.
Wczytywanie komponentu szczegu do rodziny okien

4 Kliknij menu Okno M_Wood_Window_Detail.rfa Rzut: Poziom odniesienia.


5 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
6 Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe Wczytaj do projektw, wybierz plik M_Casement_with_Trim.rfa i
kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarta rodzina M_Casement_with_Trim.

Dodawanie komponentu szczegu do lewego widoku rzdnych okna

7 W Przegldarce projektu rozwi kolekcj Widoki Rzdne (Elewacja 1) i kliknij dwukrotnie pozycj Lewo.

8 Powiksz obszar rodka okna.

Dodawanie komponentu szczegu penego okna do rodziny okien | 219


9 W Przegldarce projektu rozwi kolekcj Rodziny Pozycje szczegu M_Wood_Window_Detail.
10 Przecignij rodzin M_Wood_Window_Detail do widoku.
11 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza:
W obszarze Okrel now paszczyzn robocz w parametrze Nazwa wybierz opcj Paszczyzna odniesienia:
Lewa.

Kliknij przycisk OK.

12 W obszarze rysunku kliknij, aby umieci komponent szczegu na prawo od okna.


Dokadne umiejscowienie nie jest istotne, poniewa w kolejnych krokach zostanie przeprowadzone
wyrwnywanie i okrelanie pooenia szczegu.

13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

220 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Na pasku projektu kliknij przycisk Modyfikuj.

14 Na pasku sterowania widokiem kliknij biec skal, a nastpnie kliknij opcj 1:2.
15 Powiksz doln cz szczegu.
16 Wyrwnaj i zablokuj komponent szczegu do paszczyzny odniesienia parapetu:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia Parapet.

Wybierz lini odniesienia poniej dolnej krawdzi szczegu parapetu.

UWAGA Upewnij si, e wybrano lini odniesienia poniej spodu parapetu, a nie doln krawd grafiki.
Aby okno mona byo atwo umieci w otworze w wietle ciany, pozostawiony zosta zapas przestrzeni.

Kliknij przycisk .

17 Wyrwnaj i zablokuj komponent szczegu do paszczyzny odsunicia okna:


Wybierz paszczyzn odniesienia odsunicia okna (drug pionow paszczyzn odniesienia od lewej).

Dodawanie komponentu szczegu penego okna do rodziny okien | 221


Wybierz praw krawd pyty czcej parapet ze cian.

Kliknij przycisk .

18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


czenie parametru Wysoko komponentu szczegu z wysokoci rodziny okien

19 Wybierz komponent szczegu i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


20 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edytuj/Nowy.
21 W oknie dialogowym Waciwoci typu:

W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, kliknij przycisk .

W oknie dialogowym Powi parametr rodziny wybierz opcj Wysoko.

22 Kliknij trzy razy przycisk OK.


23 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

222 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Wyginanie rodziny

24 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


25 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W parametrze Nazwa wybierz opcj 0915 x 0610 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.


Wielko okna i komponentu szczegu zostanie zmieniona.

Kliknij przycisk OK.

Ustawianie widocznoci tak, aby komponent szczegu by wywietlany tylko przy wysokim poziomie szczegowoci

26 Wybierz komponent szczegu i na pasku opcji kliknij przycisk Widoczno.


27 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny:
W obszarze Widoczno elementu symbolicznego wybierz opcj Wybierz tylko, jeli wartoci parametru
Wystpienie jest przekrj.
Szczeg penego okna bdzie wywietlany w przekroju.

W obszarze Poziomy szczegowoci usu zaznaczenie pl Niska i rednia.


Szczeg osadzonego penego okna bdzie teraz wywietlany tylko przy wysokim poziomie szczegowoci.

Sprawd, czy wybrano opcj Wysoka.

Kliknij przycisk OK.

Wyczanie geometrii komponentu szczegu w widokach 3D

28 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Widok 1.

29 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Narzdzie SteeringWheels).


30 Zmie widok, obracajc okno, a do uzyskania sytuacji pokazanej na rysunku.

Dodawanie komponentu szczegu penego okna do rodziny okien | 223


31 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
32 Wybierz geometri komponentu szczegu wcznie ze szczegem okna.

33 Kliknij przycisk (Wybr filtru).


34 Usu zaznaczenie pola Inny, aby usun szczeg okna z wyboru.
35 Kliknij przycisk OK.
36 Na pasku opcji kliknij opcje Widoczno.
37 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny, w obszarze Poziomy szczegowoci, usu
zaznaczenie pola Wysoka.
Geometria modelu okna nie bdzie wywietlana w widoku z wysokim poziomem szczegowoci.

38 Kliknij przycisk OK.


39 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Zapisywanie nowej rodziny okien na potrzeby uycia w wielu projektach

40 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.


41 W oknie dialogowym Zapisz jako przejd do katalogu Metric\Families\Windows i zapisz rodzin okien jako
M_Casement_with_Trim_and_Details.rfa, ale nie zamykaj jej.

224 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


Wczytywanie nowej rodziny okien do projektu galerii sztuki

42 Otwrz projekt galerii sztuki:


W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.

W lewej czci okna dialogowego kliknij ikon Training Files.

Przejd do folderu Metric, wybierz plik m_art_gallery.rvt i kliknij przycisk Otwrz.

43 Zminimalizuj projekt galerii sztuki, ale nie zamykaj go.


44 W rodzinie M_Casement_with_Trim_and_Details, na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
45 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw wybierz plik m_art_gallery.rvt i kliknij przycisk OK.
Projekt galerii sztuki zostanie wywietlony jako biecy projekt.

Tworzenie przekroju przecinajcego praw zewntrzn cian galerii sztuki

46 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 1.

47 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Przekrj.


48 Sprawd, czy na Licie typw wywietlona zostaa pozycja Przekrj: Przekrj budynku.
49 Narysuj lini przekroju przez praw zewntrzn cian w pooeniu okna:
Okrel punkt wewntrz okna.

Przenie kursor na prawo (na zewntrz okna) i okrel punkt kocowy dla linii przekroju.

Dodawanie komponentu szczegu penego okna do rodziny okien | 225


Otwieranie nowego przekroju i wywietlanie okna

50 W Przegldarce projektu, w obszarze Przekroje, kliknij dwukrotnie opcj Przekrj 1.

51 Powiksz okno i wybierz je.


Biecy typ okna bdzie wywietlany na Licie typw.

Zastpowanie okna typem okna Casement_with_Trim_and_Details

52 Przy wci wybranym oknie z Listy typw wybierz opcj M_Casement_with_Trim_and_Details : 0915 mm x
1220 mm.
53 Na pasku sterowania widokiem projektu wybierz opcj Poziom szczegowoci: Wysoki.
54 Powiksz okno i wywietl zagniedony komponent szczegu.

226 | Rozdzia 9 Tworzenie rodzin komponentw szczegu


55 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte rysunki.

Dodawanie komponentu szczegu penego okna do rodziny okien | 227


228
Tworzenie rodzin zieleni
10
W tej lekcji naley utworzy rodzin symboli zieleni zawierajc istniejce typy zieleni oraz nowe proponowane typy zieleni. Ziele jest w
rzucie reprezentowana przez symbol podstawy okrelajcy istniejce gatunki rolin (linie przerywane) lub inne unikalne symbole rzutu
okrelajce proponowane nowe typy zieleni (linie cige) odrniajce je od innych gatunkw. W przypadku rodziny zieleni wymagane s
unikalne symbole rzutu; wymagane jest rwnie, aby przed zagniedeniem ich w rodzinie zieleni projektu zostay one utworzone oddzielnie
jako rodzina podstawowa.

W rodzinie zieleni projektu symbol rzutu 2D jest dopasowywany do rzeczywistej reprezentacji gatunku drzew. Symbol rzutu 2D jest
wywietlany wycznie w widokach w planie. W przypadku widokw rzdnych jest wywietlany obrys roliny, natomiast w widokach 3D
jest wywietlany rzeczywisty obraz roliny, ktry zostanie przedstawiony w renderingu. Elementy biblioteki innych firm uyte w tym
wiczeniu s doczone do produktu jest to biblioteka RPC firmy Archvision.

229
Elementy biblioteki RPC w widoku rzdnych

Aby utworzy rodzin symboli zieleni, naley rozpocz od utworzenia symbolu podstawy symbolu rzutu z pojedyncz lini modelow
reprezentujc wysoko roliny. Nastpnie naley zaimportowa rodzin podstawow do innej rodziny, gdzie naley utworzy typy rodziny
i przypisa jako parametry symbol rzutu oraz przypisania renderingu elementw biblioteki RPC. Ta technika umoliwia dopasowanie symboli
rzutu symbolicznego (2D) do okrelonego gatunku.
W ostatnim wiczeniu w tej lekcji przy uyciu utworzonych przez uytkownika typw rodziny zostanie dodany do projektu zestaw drzew.
Po dodaniu drzew w celu wizualizacji wynikw zostanie wykonany rendering sceny 3D.

Tworzenie rodziny podstawowej istniejcych rolin


W tym wiczeniu zostanie utworzona rodzina podstawowa reprezentujca symbol istniejcej roliny w rzucie i utworzone
zostan wizania, aby powiza szeroko korony roliny z wysokoci roliny.
Podczas tworzenia reprezentacji widoku w planie drzewa do naszkicowania pnia i korony uyte zostan linie symboliczne.
Nastpnie naley doda pojedyncz lini modelow, ktra bdzie reprezentowa wysoko drzewa. Ta linia modelowa jest
uywana do powizywania szerokoci korony symbolu rzutu z wysokoci roliny. W przykadzie dojrzaa brzoza szara ma
rednic korony rwn 6000 mm, a wysoko rwn 12000 mm (wspczynnik 1:2). Celem linii modelowej jest ustalenie
wspczynnika szerokoci korony do wysokoci dla roliny danego gatunku i zapewnienie, e symbol rzutu bdzie zmieniany
proporcjonalnie do wysokoci. Ten wspczynnik bdzie rny w zalenoci od gatunku roliny. Wspczynnik w przypadku
brzozy szarej wynosi 1:2 (szeroko korony do wysokoci). Nastpnie zostanie utworzona podstawa gatunku (01 Podstawa
drzewa liciastego) do uycia dla klonu palmowego oraz wini pikowanej. Wspczynnik w przypadku obu tych rolin wynosi
1:1 (szeroko korony do wysokoci). Te gatunki zostan uyte jako przykady przy tworzeniu projektu rodziny zieleni.

230 | Rozdzia 10 Tworzenie rodzin zieleni


W celu ustalenia wysokoci naley uy pojedynczej linii modelowej powizanej midzy paszczyznami odniesienia.

Tworzenie nowej rodziny na podstawie szablonu Ziele

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym okienku okna dialogowego Nowa rodzina kliknij folder Training Files i otwrz plik
Metric/Templates/Metric Planting.rft.
Plik nowej rodziny zostanie otwarty w Edytorze rodzin.

3 Zapisz rodzin zieleni:


W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

W oknie dialogowym Zapisz jako, w polu Nazwa pliku, wpisz Podstawa istniejcej roliny i kliknij przycisk
Zapisz.
Nowa rodzina zostanie zapisana jako plik RFA.
Nastpnie naley naszkicowa symbol rzutu symbolicznego.

Szkicowanie symbolu rzutu

4 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie) Rzuty i kliknij dwukrotnie pozycj Poziom
odniesienia.
5 Jeli bdzie to konieczne, zmaksymalizuj widok.
6 Naszkicuj obwd korony:
Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.
Wywietlane s wycznie linie symboliczne znajdujce si rwnolegle do widoku, w ktrym je
naszkicowano. Geometria linii symbolicznych, w tym przypadku reprezentujca istniejc rolin.

Na pasku opcji kliknij przycisk , a nastpnie kliknij przycisk (Okrg).

Wybierz opcj Promie i wpisz 3000 mm, a nastpnie nacinij klawisz Enter.

Wybierz przecicie pionowej i poziomej paszczyzny odniesienia, aby okreli rodek okrgu korony.

Tworzenie rodziny podstawowej istniejcych rolin | 231


7 Naszkicuj obwd pnia:
Przy wci aktywnym poleceniu na pasku opcji zmie warto promienia na 150 mm i nacinij klawisz
Enter.

Wybierz przecicie paszczyzny odniesienia.


Obwody pnia i korony wywietlane s jako cige linie w kolorze czarnym, jednak na potrzeby
reprezentowania istniejcych rolin w widokach w planie powinny one by wywietlane jako linie
przerywane. Aby to osign, naley zmieni ustawienia styli obiektw, od ktrych zaley grubo linii,
ich kolor, wzr i materia rodziny.
Ustawienia stylw obiektw s zorganizowane w kategorie i podkategorie. Podkategorie umoliwiaj
przypisywanie rnych ustawie do okrelonych elementw rodziny bez wpywania na inne elementy.

Zmiana ustawie stylw obiektw

8 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw.

232 | Rozdzia 10 Tworzenie rodzin zieleni


9 Sprawd, czy w oknie dialogowym Style obiektw wywietlana jest zakadka Obiekty modelu, i wywietl
informacj Kategoria.
Ta rodzina aktualnie zawiera kategori Ziele i podkategori Ukryte linie. Zostanie dodana kategoria Istniejce
roliny, w przypadku ktrej obiekty przypisane do niej s wywietlane ze wzorem linii przerywanej.

10 Utwrz podkategori:
W sekcji Modyfikuj podkategorie kliknij opcj Nowa.

W oknie dialogowym Nowa podkategoria, w parametrze Nazwa, wpisz Istniejce roliny.

Kliknij przycisk OK.

W kategorii Istniejce roliny kliknij warto parametru Wzr linii i wybierz opcj Kreskowana, dugie
kreski.

Kliknij przycisk OK.


Nowa podkategoria Istniejce roliny ju istnieje, ale zarwno korona, jak i pie s wci wywietlane
jako cige linie. Konieczne jest zastosowanie nowej kategorii do korony i pnia.

Przypisywanie kategorii Istniejce roliny

11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


12 Trzymajc wcinity klawisz Ctrl, wybierz oba okrgi.
13 Z Listy typw wybierz opcj Istniejce roliny.
Obwody korony i pnia s wywietlane jako linie przerywane.

Nastpnie naley doda lini modelow, ktra ma reprezentowa wysoko istniejcego drzewa.

Powizywanie linii modelowej z paszczyznami odniesienia w widokach rzdnych drzewa

14 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.


15 Na pasku opcji kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia i narysuj poziom paszczyzn odniesienia powyej
poziomu odniesienia.
16 Na pasku projektu kliknij przycisk Wymiaruj i zwymiaruj dwie paszczyzny odniesienia.
17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
18 Wybierz wymiar i na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj Wysoko, a nastpnie kliknij przycisk
OK.
19 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin. W obszarze Wymiary wpisz 12000 mm w parametrze Wysoko
i kliknij przycisk OK.

Tworzenie rodziny podstawowej istniejcych rolin | 233


Dotyczy to istniejcych gatunkw, w przypadku ktrych wspczynnik szerokoci korony do wysokoci wynosi
1:2.

20 Naszkicuj lini modelow reprezentujc wysoko drzewa:


Na pasku projektu kliknij przycisk Linie modelu.

Wybierz przecicie dolnej paszczyzny odniesienia, przecignij kursor pionowo w gr i wybierz grn
paszczyzn odniesienia.

21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


22 Wybierz pionow lini modelow i zablokuj oba koce oraz wyrwnanie wzgldem paszczyzny (cznie trzy
blokady).

Wyczanie widocznoci linii modelowej

23 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


24 W widoku rzdnej Przednia wybierz lini modelow.
25 Kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci elementu.
26 W obszarze Grafika usu zaznaczenie opcji Widoczna.
Linia modelowa bdzie wywietlana w Edytorze rodzin, ale nie w projekcie.

Tworzenie typw rodziny dla symbolu podstawy

27 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


28 W oknie dialogowym Typy rodzin kliknij przycisk Nowy.
29 W parametrze Nazwa wpisz 1-2 (w przypadku wspczynnika 1:2) i kliknij przycisk OK.
30 Kliknij przycisk Zastosuj.
31 W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.
32 W parametrze Nazwa wpisz 1-1 i kliknij przycisk OK.
33 W obszarze Wymiar, w parametrze Wysoko, wpisz 6000 mm.
34 Kliknij przycisk OK.
35 Kliknij menu Plik Zapisz.
36 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie rodziny podstawowej Gatunki na stronie 235.

234 | Rozdzia 10 Tworzenie rodzin zieleni


Tworzenie rodziny podstawowej Gatunki
W tym wiczeniu zostanie utworzony symbol podstawy roliny dla drzewa liciastego (nowy symbol gatunku roliny).
Przyjto, e drzewo to klon palmowy lub winia pikowana z koron o wymiarze 6000 mm i wysokoci 6000 mm.
Kroki w tym wiczeniu bd podobne do krokw z poprzedniego wiczenia. W widoku rzdnej zostanie utworzony widok
w planie podstawy z liniami symbolicznymi i powizan lini modelu.
Rzut

Tworzenie rodziny podstawowej drzew liciastych


1 Utwrz now rodzin na podstawie szablonu Metric Planting.rft template i zapisz j jako 01 Podstawa drzewa
liciastego.rfa.

UWAGA W praktyce bdzie istnie wiele symboli podstawy rnicych si dla rnych gatunkw.

Szkicowanie widoku symbolicznego drzewa w widoku w planie

2 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
3 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.
4 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk , a nastpnie kliknij przycisk (Okrg).

Sprawd, czy jest wybrana opcja Promie, wpisz 3000 mm i nacinij klawisz Enter.

5 Aby umieci promie korony, wybierz przecicie paszczyzn odniesienia.

Tworzenie rodziny podstawowej Gatunki | 235


6 Na pasku opcji kliknij przycisk (Linia).
7 Naszkicuj widok w planie symbolu, jak pokazano na rysunku.

Powizywanie linii modelowej z paszczyznami odniesienia w widoku rzdnych drzewa

8 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.


9 Na pasku projektu kliknij element Paszczyzna odniesienia i narysuj poziom paszczyzn odniesienia powyej
poziomu odniesienia.
10 Na pasku projektu kliknij przycisk Wymiaruj i zwymiaruj dwie paszczyzny odniesienia.
11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
12 Wybierz wymiar i na pasku opcji, dla parametru Etykieta wybierz opcj Wysoko.
13 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin. W obszarze Wymiary wpisz 6000 mm w parametrze Wysoko
i kliknij przycisk OK.
Wymiar dotyczy gatunkw, w przypadku ktrych wspczynnik szerokoci korony do wysokoci wynosi 1:1.

14 Naszkicuj lini modelow reprezentujc wysoko drzewa:


Na pasku projektu kliknij przycisk Linie modelu.

236 | Rozdzia 10 Tworzenie rodzin zieleni


Wybierz przecicie dolnej paszczyzny odniesienia, przecignij kursor pionowo w gr i wybierz grn
paszczyzn odniesienia.

15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


16 Wybierz pionow lini modelow i zablokuj oba koce oraz wyrwnanie wzgldem paszczyzny (cznie trzy
blokady).
Wyczanie widocznoci linii modelowej

17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


18 W widoku rzdnej Przednia wybierz lini modelow.
19 Kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci elementu.
20 W obszarze Grafika usu zaznaczenie opcji Widoczna i kliknij przycisk OK.
Linia modelowa bdzie wywietlana w Edytorze rodzin, ale nie w projekcie.

Tworzenie typu rodziny dla symbolu podstawy

21 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


22 W oknie dialogowym Typy rodzin kliknij przycisk Nowy.
23 W parametrze Nazwa wpisz 1-1 (w przypadku wspczynnika 1:1).
24 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
25 Kliknij menu Plik Zapisz, a nastpnie zamknij rodzin.
26 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie rodziny symboli zieleni na stronie 237.

Tworzenie rodziny symboli zieleni


W tym wiczeniu zostanie utworzona biblioteka zieleni, ktr bdzie mona uy na potrzeby projektu. Aby uy symboli
rzutu, naley zagniedzi rodziny podstawowe utworzone w poprzednich wiczeniach w rodzinie zieleni.
Po utworzenia rodziny naley doda nowe typy rodziny istniejce drzewo Brzoza szara, istniejca rolina Klon palmowy
i proponowana rolina Winia pikowana. Aby mc rozrnia drzewa, naley zmodyfikowa Ustawienia i kategorie rodziny,
tak aby mona byo uy elementw bibliotek innych firm z rzeczywistymi obrazami gatunkw. Nastpnie naley utworzy
parametr typu rodziny, tak aby mona byo przypisa symbol rzutu, oraz doda przypisania renderingu i wysokoci rolin,
od ktrych zale elementy biblioteki RPC dla kadego z typw. W ostatnim wiczeniu tej lekcji naley doda istniejce
typy: Brzoza szara i Klon palmowy oraz nowy typ Winia pikowana do projektu, gdzie wywietlone zostan rnice w
wysokoci i wygldzie renderingu.

Tworzenie rodziny zieleni


1 Utwrz rodzin na podstawie szablonu Metric Planting.rft template i zapisz j jako Project Planting.rfa.
Zmie ustawienia tak, aby mona byo dodawa elementy biblioteki innych firm.

2 W obszarze Ustawienia kliknij element Kategorie i parametry rodziny.


3 Kliknij warto parametru rdo wygldu renderingu, z listy rozwijanej wybierz opcj Inna firma i kliknij
przycisk OK.
W widoku zostanie wywietlony domylny zamiennik typu Jesion pensylwaski.

4 Na pasku projektu kliknij przycisk Typy rodziny, aby wywietli dodane parametry renderingu.
Tworzenie parametru Typ rodziny, ktry zostanie uyty do przypisania symbolu rzutu

5 W oknie dialogowym Typy rodziny, w parametrze Parametry, kliknij element Dodaj.


6 W parametrze Nazwa wpisz symbol_rzutu.
7 W parametrze Typ parametru wybierz opcj Typ rodziny i kliknij element Ziele.

Tworzenie rodziny symboli zieleni | 237


Umoliwi to przypisanie zagniedonych symboli podstawy. Jeli nie wczytano symboli zieleni, zostanie
wywietlony monit o ich wczytanie.

8 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


9 Kliknij przycisk Tak, aby wczyta rodzin zieleni do projektu.
Zagniedanie rodziny podstawowej w rodzinie symboli

10 Przejd do pooenia pliku Existing Plant Base.rfa i kliknij przycisk Otwrz.


11 W oknie dialogowym Typy rodzin kliknij przycisk OK.
12 Na pasku projektu kliknij Komponent.
13 Kliknij przycisk Wczytaj na pasku opcji.
14 Przejd do pooenia pliku 01 Podstawa drzewa liciastego i kliknij przycisk Otwrz.
15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Obie rodziny podstawowe s teraz zagniedone w rodzinie zieleni.

Tworzenie typw rodziny z przypisaniami

16 Na pasku projektu kliknij Komponent.


17 Z Listy typw wybierz opcj Istniejca podstawa: 1-2.
Jest to symbol odpowiedni dla typu Brzoza szara

18 Wybierz przecicie paszczyzn, aby umieci podstaw roliny.


Wywietlony zostanie symboliczny widok w planie podstawy istniejcej roliny utworzonej w poprzednich
wiczeniach.

19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


20 Wybierz symbol.
21 Na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj symbol_rzutu.
Definiowanie istniejcego typu roliny

22 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


23 Utwrz typ istniejcej rodziny drzew brzozy:
W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.

W oknie dialogowym Nowy, w parametrze Nazwa, wpisz Brzoza szara (istniejca): Korona 6000 mm i
kliknij przycisk OK.

238 | Rozdzia 10 Tworzenie rodzin zieleni


W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 12000 mm.
Jest to wysoko przypisania renderingu.

W obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Wygld renderingu, kliknij element Jesion pensylwaski
(jesie).

W oknie dialogowym Wygld renderingu, w parametrze Klasa, wybierz opcj Drzewa [Oglne], wybierz
opcj Brzoza szara i kliknij przycisk OK.

W obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Opis, wpisz Betula populifolia.

W obszarze Inne, w parametrze symbol_rzutu, wybierz opcj Podstawa istniejcej roliny 1-2.

Kliknij przycisk OK.

Ukrywanie zamiennika w widokach w planie i rzutach odwrconych

24 Wybierz zamiennik rzutu odwrconego.


25 Kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie wybierz opcj Waciwoci elementu.
26 W obszarze Grafika, w parametrze Widoczno/Nadpisania grafiki, kliknij przycisk Edytuj.
27 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny usu zaznaczenie pola Rzut/rzut odwrcony
i kliknij dwa kolejne przyciski OK. Zamiennik wci bdzie wywietlany w Edytorze rodzin, ale nie w projekcie.
28 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Tworzenie istniejcego klonu palmowego

29 W ten sam sposb utwrz element istniejcej rodziny klon palmowy:


W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.

W oknie dialogowym Nowy, w parametrze Nazwa, wpisz Klon palmowy (istniejcy): Korona 6000 mm
i kliknij przycisk OK.

W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 6000 mm.


Jest to wysoko przypisa renderingu.

W obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Wygld renderingu, wybierz opcj Klasa: Drzewa [Oglne],
nastpnie wybierz opcj Klon palmowy i kliknij przycisk OK.

W obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Opis, wpisz Acer palmatum.

W obszarze Inne, w parametrze symbol_rzutu, wybierz opcj Podstawa istniejcej roliny 1-1 (szeroko
korony tego drzewa jest zazwyczaj zbliona do jego wysokoci).

Kliknij przycisk OK.

Tworzenie proponowanej wini pikowanej

30 W ten sam sposb utwrz wini pikowan:


W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.

W oknie dialogowym Nowy, w parametrze Nazwa, wpisz Winia pikowana: Korona 6000 mm i kliknij
przycisk OK.

Sprawd, czy w obszarze Wymiary wartoci parametru Wysoko jest 6000 mm.

W obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Wygld renderingu, wybierz opcj Klasa: Drzewa [Oglne],
nastpnie wybierz opcj Winia pikowana i kliknij przycisk OK.

W obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Opis, wpisz Prunus serrulata.

W obszarze Inne, w parametrze symbol_rzutu, wybierz opcj Podstawa istniejcej rodziny 1-1 (szeroko
korony tego drzewa jest zazwyczaj zbliona do jego wysokoci).

Tworzenie rodziny symboli zieleni | 239


Kliknij przycisk OK.

31 Kliknij menu Plik Zapisz, a nastpnie zamknij rodzin.


32 Przejd do nastpnego wiczenia, Testowanie rodzin zieleni na stronie 240.

Testowanie rodzin zieleni


W tym wiczeniu do projektu galerii sztuki zostan dodane symbole istniejcych i nowych rolin w celu sprawdzenia, czy
ich wywietlanie jest zgodnie z zaoeniem.

Na kocu wiczenia zostanie wykonany rendering widoku 3D, aby wywietli materiay przypisane do rnych drzew. W
scenie zostan uwidocznione rnice w wysokoci i materiaach.

Otwieranie projektu galerii sztuki


1 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
2 W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_art_gallery.rvt.
3 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie polecenie Teren.
4 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Styl grafiki modelu i wybierz opcj Ukryte linie.
Dodawanie symboli istniejcej i nowej roliny

5 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Komponent.


6 Wybierz przycisk Wczytaj na pasku opcji.

240 | Rozdzia 10 Tworzenie rodzin zieleni


7 W oknie dialogowym Otwrz:
Przegldaj w poszukiwaniu pliku Project Planting.rfa i wybierz go.

Kliknij przycisk Otwrz.

8 Na Licie typw wybierz opcj Brzoza szara (istniejca): Korona 6000 mm i umie j na rysunku, jak pokazano
na ilustracji:

9 Wybierz i umie pojedynczy element Klon palmowy (istniejcy): Korona 6000 mm na prawo od wejcia.

10 Umie trzy elementy Winia pikowana: Korona 6000 mm midzy ciek a budynkiem.

Testowanie rodzin zieleni | 241


Wykonywanie renderingu widoku 3D

11 W Przegldarce projektu, w obszarze Widoki, rozwi kolekcj Widoki 3D i kliknij dwukrotnie opcj Widok 3D
(1).
12 Na zakadce Rendering w pasku projektu kliknij element Okno dialogowe Rendering.
13 W parametrze Jako wybierz opcj rednia.
14 Kliknij przycisk Render.
15 Po zakoczeniu renderowania na ekranie w oknie dialogowym Rendering kliknij przycisk Eksportuj i zapisz
obraz jako Drzewa z projektu.jpg.
Dodane drzewa bd widoczne po zakoczeniu renderowania. Poniewa przypisano materiay do kadej z
rodzin zieleni, w scenie widoczne s rne typy drzew.

16 Zapisz i zamknij projekt.

242 | Rozdzia 10 Tworzenie rodzin zieleni


Samouczki: Rodziny
komponentw 3D

243
244
Tworzenie rodziny okna
11
W tym samouczku naley utworzy niestandardow rodzin okien w oparciu o definicj nieotwieralnego, prostoktnego okna z dziewicioma
kwaterami. Naley utworzy kratk i zamontowa j po zewntrznej stronie okna, dajc wraenie dziewiciu rwnomiernie rozmieszczonych
kwater. Przy uyciu przecignicia profilu naley utworzy ram okienn i wytoczenia dla skrzyda, szklenia i kratki (szprosu). Nastpnie
do rodziny okien naley przypisa parametry umoliwiajce tworzenie rnych wersji dziewiciokwaterowych okien o rnych wymiarach.
Materiay (szyba i sosnowe wykoczenia) naley utworzy, a nastpnie bezporednio przypisa do komponentw okna.
Na kocu naley przypisa nowe wartoci wymiarw do okna w celu utworzenia nowych typw w rodzinie okna.

Okrelanie parametrw nowego okna


W tym wiczeniu okrelisz parametry dla nowej rodziny okien. Typ okien ma zmienn wysoko i szeroko, szprosy pionowe
s umieszczone w rwnej odlegoci od siebie, a wysoko grnego i dolnego rzdu kwater mona regulowa.

245
Tworzenie nowej rodziny w oparciu o domylny szablon okna
1 Zamknij wszystkie otwarte projekty lub rodziny.
2 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.
3 W lewej czci okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik
Metric\Templates\Metric Window.rft.
4 Maksymalizuj widok Rzdna: Zewntrzna.
5 Wpisz polecenie ZF (Dopasuj do okna).
6 Wywietlone zostan dwa acuchy wymiarw wraz ze swoimi etykietami, Wysokoci i Domyln wysokoci
parapetu. Nazwa etykiety, ktra jest jednym z waciwoci okna, jest rwnie jednym z parametrw typu. Po
dodaniu etykiet do wymiarw okrelone parametry typu mona dostosowywa po umieszczeniu okna w
projekcie.

Zmiana parametrw wysokoci i szerokoci nowego typu okna

7 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


Przesu okno dialogowe, tak aby otwr okienny by widoczny.

8 W oknie dialogowym Typy rodzin okrel nastpujce parametry:


W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 1300 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 1800 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Ponownie zmie wartoci szerokoci i wysokoci, a nastpnie kliknij przycisk Zastosuj. Zwr uwag, e otwr
okienny dostosowuje si do zmienianych wartoci parametrw. Ten proces nosi nazw wyginania modelu i
suy do wykrycia konfliktw wiza lub brakujcych wiza oraz upewnienia si, e caa geometria modelu
ulega prawidowemu dopasowywaniu do wprowadzanych zmian.

9 W oknie dialogowym Typy rodzin:


W parametrze Wysoko wpisz 1000 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 2000 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.

Jest to podstawa dla nowego okna.

246 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


10 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
11 Przejd do wybranego folderu i zapisz plik nowej rodziny okien pod nazw Training Window.rfa.
12 Przejd do kolejnego wiczenia, Tworzenie geometrii bryowej ramy okna na stronie 247.

Tworzenie geometrii bryowej ramy okna


W tym wiczeniu naley utworzy geometri bryow ramy okiennej przy uyciu przecignicia profilu. Aby utworzy
geometri przez przecignicie profilu, w pierwszej kolejnoci konieczne jest naszkicowanie cieki przecignicia, a
nastpnie naszkicowanie profilu przecignicia. Profil przecigany jest wzdu cieki, tworzc geometri bryow.

Tworzenie cieki przecignicia dla geometrii bryowej ramy okna

1 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Przecignicie bryy.


2 Na pasku projektu kliknij opcj Szkicuj ciek 2D.
3 Kliknij opcj Linie na pasku projektu.

4 Na pasku opcji kliknij przycisk .


5 Rozpoczynajc od lewego grnego naronika otworu i przechodzc do prawego dolnego naronika, naszkicuj
prostokt, ktry bdzie reprezentowa ciek przecignicia profilu.

6 Kliknij wszystkie cztery symbole , aby zablokowa przecignicie profilu do wielkoci otworu.
7 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz ciek.

Tworzenie geometrii bryowej ramy okna | 247


Dodawanie paszczyzny odniesienia do profilu przecignicia

8 Na pasku projektu kliknij opcj Szkicuj profil.


9 W oknie dialogowym Przejd do widoku wybierz opcj Rzdna: Prawa, a nastpnie kliknij opcj Otwrz widok.
10 Na pasku kontroli widoku kliknij kontrolk Skala, a nastpnie wybierz warto 1:10.
11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
12 Powiksz punkt w kolorze czerwonym na rodku ciany.

Czerwony punkt wskazuje miejsce przecicia cieki przecignicia i paszczyzny profilu.

13 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.

14 Na pasku opcji kliknij element (Wska linie) i w parametrze Odsunicie wpisz 50 mm.
15 Wska zewntrzne lico ciany, tak aby linia odniesienia bya odsunita na lewo od zewntrznego lica ciany,
jak pokazano na rysunku.

248 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


16 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
17 Na pasku opcji dla opcji Preferuj wybierz ustawienie Lica cian.
18 Dodaj wymiar pomidzy zewntrznym licem ciany a now paszczyzn odniesienia.
19 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz wymiar.
20 Uyj elementu sterujcego Przecignij tekst, aby przesun warto wymiaru na bok, jak pokazano na rysunku.

21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

22 Wybierz now paszczyzn odniesienia, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci
elementu).
23 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Nazwa wpisz
Skrzydo i kliknij przycisk OK.
Paszczyzna odniesienia Skrzydo zostanie pniej uyta jako aktywna paszczyzna robocza w celu utworzenia
skrzyda.

Tworzenie geometrii bryowej ramy okna | 249


Szkicowanie profilu ramy okna

24 Kliknij opcj Linie na pasku projektu.

25 Na pasku opcji wybierz opcj acuch i kliknij element (Linie).


26 Poniej czerwonej kropki naszkicuj profil ramy w przyblionym ksztacie do widocznego przykadu.

UWAGA Podczas szkicowania profilu ramy dokadne wymiary nie maj znaczenia. Jednake profil ramy
powinien rozciga si poza krawdzie ciany, tak aby nie istniay adne ukryte wizania. Dokadne wymiary
zostan przypisane do profilu ramy w kolejnych krokach, aby poprawi wielko ksztatu szkicu.

27 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


28 Wybierz praw krawd profilu ramy i przecignij go na zewntrzn powierzchni ciany.

29 Kliknij element , aby powiza ram do zewntrznego lica ciany.

250 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


30 Wybierz lew krawd profilu ramy, przecignij go do wewntrznej powierzchni ciany i kliknij pozycj .

31 Wybierz krtk lini prostopad znajdujc si na prawo od paszczyzny odniesienia Skrzydo. Przecignij
go w lewo, wyrwnaj z paszczyzn odniesienia Skrzydo i kliknij pozycj .

32 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


33 Dodaj pionowy wymiar o wartoci 40 mm po lewej stronie ramy oraz drugi pionowy wymiar o wartoci 20
mm po prawej stronie ramy, zgodnie z widocznym przykadem.

Tworzenie geometrii bryowej ramy okna | 251


PORADA Po dodaniu wymiaru kliknij przycisk Zmie, wybierz lini, ktr chcesz przesun, a nastpnie
okrel warto wymiaru.

Zmodyfikuj wymiary, jeli zachodzi taka potrzeba.

Wyrwnywanie nowego profilu wzgldem krawdzi otworu okiennego

34 Wybierz wymiar 40 mm i kliknij pozycj .

PORADA Jeeli ikona blokady jest niewidoczna, pomniejsz widok, aby j wywietli.

35 W ten sam sposb zablokuj drugi wymiar.

36 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


37 Wyrwnaj gr otworu okiennego:
Wybierz paszczyzn odniesienia Gra (przecina punkt w kolorze czerwonym); jest to gra otworu
okiennego.

Wybierz grn poziom lini profilu ramy.

Kliknij przycisk .

252 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


38 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz profil.
39 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz przecignicie profilu.
Profil ramy okna zostanie przecignity wok otworu okiennego.

40 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), rozwi grup Widoki 3D, a nastpnie kliknij
dwukrotnie Widok 1.
41 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

42 Jeli bdzie to konieczne, na pasku narzdzi Widok kliknij pozycj (Narzdzia SteeringWheels) i obr
kt patrzenia na model po orbicie, tak aby uwidoczni wntrze ramy.

Tworzenie geometrii bryowej ramy okna | 253


43 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.
44 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
45 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie geometrii bryowej skrzyda okiennego na stronie 254.

Tworzenie geometrii bryowej skrzyda okiennego


W tym wiczeniu naley utworzy geometri bryow skrzyda okiennego przy uyciu wytoczenia. Naley utworzy dwa
szkice, jeden wewntrz drugiego. Wewntrzny szkic bdzie interpretowany jako wycicie.

Okrelanie parametrw toczenia skrzyda okiennego

1 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.


2 Na pasku projektu kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
3 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrel now paszczyzn robocz, w parametrze Nazwa
wybierz opcj Paszczyzna odniesienia: Skrzydo, a nastpnie kliknij przycisk OK.
4 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.
5 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk (Wska linie).

W parametrze Gboko wpisz - 45 mm.

Wybierz opcj Zablokuj.

254 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


UWAGA Wprowadzenie liczby ujemnej w parametrze gbokoci zapewnia, e skrzydo zostanie wytoczone
do wewntrz okna (patrzc z zewntrz, przy paszczynie roboczej na paszczynie odniesienia Skrzydo).

Wskazywanie linii profilu skrzyda

6 Umie wskanik nad osi po lewej stronie ramy, naciskaj klawisz Tab, przechodzc przez opcje wyboru, i
wybierz opcj acuch cian lub linii.

Wybrany jest cay obrys skrzyda, a na kadej linii widoczne s ikony blokady. Jest to zewntrzny, prostoktny
szkic ramy.

Rysowanie linii toczenia odsunicia

7 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk (Rysuj).

W parametrze Odsunicie wpisz - 50 mm.


Naley wpisa ujemn warto odsunicia, aby okreli kierunek odsunicia do wewntrz ramy okiennej.

Kliknij przycisk .

8 Aby naszkicowa prostokt, wybierz lewy grny, zewntrzny naronik ramy okiennej, a nastpnie wybierz
prawy dolny, zewntrzny naronik.
Narysowany w ten sposb prostokt wewntrzny zostanie odsunity o okrelon odlego.

Tworzenie geometrii bryowej skrzyda okiennego | 255


9 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.
Wewntrzny prostokt bdzie interpretowany jako wycicie.

10 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Prawa.

11 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki 3D i kliknij dwukrotnie opcj Widok 1.

256 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


Jeeli to konieczne, obr model, aby obejrze skrzydo i ram pod rnymi ktami.

Toczenie skrzyda okiennego zostao ukoczone.

12 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


13 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie geometrii bryowej szyby okiennej na stronie 257.

Tworzenie geometrii bryowej szyby okiennej


W tym wiczeniu naley utworzy geometri bryow szyby w oknie przy uyciu wytoczenia.

Dodaj nazwan paszczyzn odniesienia na potrzeby oszklenia.


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Prawa.
2 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.

3 Na pasku opcji kliknij element (Wska linie) i w parametrze Odsunicie wpisz 30 mm.
4 Wybierz lew krawd skrzyda, tak aby pionowa paszczyzna odniesienia zostaa dodana na prawo, jak
pokazano na rysunku.

Tworzenie geometrii bryowej szyby okiennej | 257


5 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
6 Zwymiaruj lew krawd skrzyda i now paszczyzn odniesienia.
7 Przecignij tekst wymiaru na prawo, jak pokazano na rysunku:

258 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

9 Wybierz paszczyzn odniesienia, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).
10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Nazwa wpisz
Oszklenie i kliknij przycisk OK.
W przyszoci bdzie mona okreli, czy paszczyzna robocza ma by zgodna z nazwan paszczyzn
odniesienia, dziki czemu szkic oszklenia zostanie utworzony w prawidowym pooeniu.

11 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.


Wskazywanie linii w celu zdefiniowania toczenia szyby okiennej

12 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.


13 Na pasku projektu kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
14 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrel now paszczyzn robocz wybierz nazw
Paszczyzna odniesienia: Oszklenie, a nastpnie kliknij przycisk OK.
15 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.
16 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk (Wska linie).

W parametrze Gboko wpisz -12 mm.

Wybierz opcj Zablokuj.

17 Wybierz kad z linii toczenia skrzyda, aby utworzy obwiedni szyby okiennej.

Tworzenie geometrii bryowej szyby okiennej | 259


18 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.
Wywietlanie modelu okna zawierajcego ram, skrzydo i szyb

19 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Prawa.


20 Wybierz toczenie szyby.

21 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


22 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Podkategoria
wybierz opcj Szko i kliknij przycisk OK.

260 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


UWAGA Przypisywanie podkategorii do elementw modelu jest bardzo wane. Po wczytaniu rodziny do
projektu moesz kontrolowa styl wizualizacji podkategorii za pomoc okna dialogowego Style obiektw.

23 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


24 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki 3D i kliknij dwukrotnie opcj Widok 1.
Jeeli to konieczne, obr model, aby obejrze skrzydo i ram pod rnymi ktami.

Modelowanie modelu okna

25 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


Przesu okno dialogowe Typy rodzin w bok, tak by widoczny by model okna.

26 W oknie dialogowym Typy rodzin:


W obszarze Wymiary w parametrze Wysoko wpisz 1500 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 1500 mm.

W obszarze Inne, w parametrze Domylna wysoko parapetu wpisz 500 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Zwr uwag, e okno ulega dostosowywaniu do nowych parametrw wymiarw.

Tworzenie geometrii bryowej szyby okiennej | 261


UWAGA Po przetestowaniu modelu naley sprawdzi, czy wszystkie elementy modelu dostosoway si do
zmian zgodnie z oczekiwaniami. Na przykad upewnij si, e rama okna zostaa rozcignita razem z otworem
okiennym oraz e toczenie szyby pozostaje doczone do wewntrznej krawdzi skrzyda. Model naley
testowa w regularnych odstpach czasu, aby wczenie wychwyci problemy. Wikszo problemw mona
wyeliminowa poprzez wyrwnanie i zablokowanie linii.

27 Kliknij przycisk Anuluj.

28 Na pasku narzdzi Edycja kliknij element (Cofnij), aby przywrci oknu wyjciowe wymiary.
29 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
30 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie geometrii bryowej szprosu na stronie 262.

Tworzenie geometrii bryowej szprosu


W tym wiczeniu naley utworzy geometri bryow szprosw okiennych przy uyciu paszczyzn odniesienia i wytocze.

262 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


Dodawanie paszczyzn odniesienia w celu okrelania pooe osi szprosw
1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.
2 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.
3 Dodaj dwie poziome i dwie pionowe paszczyzny odniesienia wewntrz otworu okiennego w celu okrelenia
przyblionych pooe osi szprosw, jak pokazano na rysunku.

UWAGA Podczas rysowania poszczeglnych paszczyzn odniesienia dokadne pooenie nie jest wane.
Dokadne umiejscowienie paszczyzn odniesienia zostanie okrelone w kolejnych krokach.

4 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


5 Dodaj wielosegmentowy wymiar z odniesieniami do wszystkich pionowych paszczyzn odniesienia z wyjtkiem
paszczyzny odniesienia rodek (lewa/prawa), jak pokazano na rysunku.
6 Kliknij symbol rwnoci, aby segmenty wymiaru stay si rwne.
Uycie wizania rwnoci to pierwszy sposb na wcielenie zaoe projektowych dotyczcych rwnomiernego
rozmieszczania. Inn metod jest uycie parametrw i formu, co bdzie wykonywane w kolejnych krokach
dla odstpw kratki okiennej w poziomie (szprosw).

Tworzenie geometrii bryowej szprosu | 263


7 Dodaj wymiar midzy paszczyzn odniesienia Gra otworu okiennego a poziom paszczyzn odniesienia
poniej niej, jak pokazano na rysunku. Wartoci wymiarw nie maj w tym momencie znaczenia.

8 Dodaj wymiar midzy paszczyzn odniesienia Parapet (dolna cz otworu okiennego) a poziom paszczyzn
odniesienia powyej niej, jak pokazano na rysunku. Wartoci wymiarw nie maj w tym momencie znaczenia.

Dodawanie parametru rodziny odsunicia szprosu

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


10 Wybierz wymiar, z ktrego istnieje odniesienie do dwch grnych poziomych paszczyzn odniesienia.

264 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


11 Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj <Dodaj parametr>.
12 W oknie dialogowym Waciwoci parametru:
Dla parametru Typ parametru wybierz opcj Parametr rodziny.

W obszarze Dane parametru w parametrze Nazwa wpisz Odsunicie szprosu.

Dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Wymiary.

Wybierz opcj Elementu.


Wybr wystpienia zwizany jest z zaoeniem umoliwienia przyjmowania rnych wartoci parametrowi
Odsunicie szprosu dla kadego wystpienia tego samego typu okna.

Kliknij przycisk OK.

13 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


14 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Wymiary, w parametrze Odsunicie szprosu wpisz 350 mm i
kliknij przycisk OK.

PORADA Z powodu dugoci etykiet wymiarw moesz przecign warto wymiaru, zgodnie z widocznym
przykadem.

15 Wybierz drug od dou poziom paszczyzn odniesienia.

Tworzenie geometrii bryowej szprosu | 265


Zwr uwag, e mona edytowa warto wymiaru.

16 Kliknij warto wymiaru, wpisz 350 mm i nacinij klawisz Enter.

17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


18 Wybierz przed chwil zmodyfikowany wymiar.
19 Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj Odsunicie szprosu.
20 Naley rwnie powtrzy wykonywan wczeniej operacj przenoszenia wartoci wymiaru.

21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

266 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


Warto Odsunicie szprosu umoliwia sterowanie odstpami w poziomie. Zaoenie projektowe na tym
etapie dotyczy szprosw z rwnymi odstpami od gry i dou. Wysoko rodkowej kwatery bdzie ulega
zmianie w zalenoci od wysokoci okna.

Tworzenie pionowych tocze szprosu

22 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.


23 Na pasku projektu kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
24 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrel now paszczyzn robocz, wybierz nazw
Paszczyzna odniesienia: Oszklenie, a nastpnie kliknij przycisk OK.
Szprosy zostan narysowane po zewntrznej stronie szyby.

25 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.

26 Na pasku opcji w parametrze Gboko wpisz 14 mm i kliknij element .


27 Naszkicuj prostokt wyrodkowany na lewej paszczynie odniesienia, mniej wicej jak pokazano na rysunku.
Dokadne wymiary nie s w tym momencie istotne. Naley jednak si upewni, e krtkie poziome linie s
wyrwnane wzgldem poziomych krawdzi skrzyda. Obserwuj pasek stanu, aby si upewni, e linie s
przycigane do skrzyda.

Po ukoczeniu szkicu zwr uwag, e na wewntrznych poziomych krawdziach skrzyda wywietlone zostay
ikony blokady.

28 Kliknij obie blokady, tak aby szpros ulega dopasowywaniu do zmian w wysokoci okna.

29 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Tworzenie geometrii bryowej szprosu | 267


30 Zwymiaruj wytoczenie szprosu:
Wybierz lew krawd wytoczenia.

Wybierz pionow paszczyzn odniesienia.

Wybierz praw krawd wytoczenia.

Umie wymiar.

Kliknij symbol EQ.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Przesu tekst wymiaru, jak pokazano na rysunku.

31 Dodaj wymiar od lewej krawdzi toczenia do prawej krawdzi toczenia i umie go powyej wymiaru rwnoci.

268 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


32 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz lewy dodany wymiar.
33 Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj <Dodaj parametr>.
34 W oknie dialogowym Waciwoci parametru:
Dla parametru Typ parametru wybierz opcj Parametr rodziny.

W obszarze Dane parametru w parametrze Nazwa wpisz Szeroko szprosu.

Dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Wymiary.

Wybierz opcj Typu. Wybr typu wskazuje, e intencj uytkownika jest zapewnienie spjnoci parametru
Szeroko szprosu dla wszystkich wystpie tego samego typu okna.

Kliknij przycisk OK.

Przesu warto parametru Szeroko szprosu w lewo, jak pokazano na rysunku.

Tworzenie geometrii bryowej szprosu | 269


35 W ten sam sposb utwrz identyczny szpros ze rodkiem na prawej pionowej paszczynie odniesienia, jak
pokazano na rysunku. Wykonaj ponisze podstawowe kroki:
Naszkicuj prostokt podobny do szprosu po lewej stronie.

UWAGA Wiele prostoktw zostanie utworzonych jako cz jednego szkicu. Nie ma koniecznoci
blokowania drugiego prostokta do krawdzi skrzyda; jest ono blokowane automatycznie.

Zwymiaruj krawdzie szprosu i paszczyzn odniesienia na rodku szprosu i kliknij wizanie zrwnania.

Dodaj wymiar pomidzy lew i praw krawdzi szprosu.

Wybierz wymiar i na pasku opcji wybierz opcj Szeroko szprosu dla etykiety.

Warto szerokoci szprosu nie jest w tym momencie istotna. Mona j zmieni w trakcie wykonywania
kolejnych czynnoci.

36 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Okrelanie parametru szerokoci szprosu

37 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


38 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Wymiary, w parametrze Szeroko szprosu wpisz 40 mm i
kliknij przycisk Zastosuj.
Zwr uwag, e szprosy na paszczyznach odniesienia pozostaj wyrodkowane i znajduj si w rwnych
odstpach od siebie.

270 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


Modelowanie modelu okna

39 W oknie dialogowym Typy rodzin:


W obszarze Wymiary w parametrze Wysoko wpisz 1500 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 1500 mm.

W obszarze Inne, w parametrze Domylna wysoko parapetu wpisz 500 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Zwr uwag, e okno dostosowuje si do nowych parametrw wymiarw, a szprosy s rozcigane do nowej
wysokoci okna.

UWAGA Po przetestowaniu modelu naley sprawdzi, czy wszystkie elementy modelu dostosoway si do
zmian zgodnie z oczekiwaniami. W takiej sytuacji naley zwrci szczegln uwag na nowe szprosy i upewni
si, e s wyrodkowane, znajduj si w rwnych odstpach od siebie i s wyrwnane wzgldem krawdzi
skrzyda. Po wprowadzeniu zmian naley przeprowadzi wyginanie modelu, aby zidentyfikowa potencjalne
problemy na wczesnym etapie. Najlepiej nie wprowadza zbyt wielu zmian przed wyginaniem, dziki czemu
mona atwiej zidentyfikowa, ktre dziaanie w zakresie szkicowania, wymiarowania czy przypisywania
parametrw powoduje niespodziewane zachowanie ukadu. Wikszo problemw mona wyeliminowa
poprzez edycj szkicw, wyrwnanie i zablokowanie linii lub cofnicie tych operacji.

40 Kliknij przycisk Anuluj.

41 Na pasku narzdzi Edycja kliknij element (Cofnij), aby przywrci oknu wyjciowe wymiary.
Szkicowanie poziomych tocze szprosu

42 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.


43 Na pasku projektu kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
44 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrel now paszczyzn robocz, wybierz nazw
Paszczyzna odniesienia: Oszklenie, a nastpnie kliknij przycisk OK.
45 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.

46 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


Zwr uwag, e warto parametru Gboko na pasku opcji pozostaje zgodna z wczeniej okrelon
wartoci.

47 Naszkicuj prostokt wyrodkowany na grnej poziomej paszczynie odniesienia szprosu, mniej wicej tak,
jak pokazano na rysunku, a nastpnie zablokuj lew i praw krawd skrzyda.

Tworzenie geometrii bryowej szprosu | 271


48 Stosujc metod uyt poprzednio, dodaj wymiar rwnoci i cakowity wymiar do nowego szprosu.

49 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz wymiar dodany w poprzednim kroku.
50 Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj Szeroko szprosu.
51 Przesu warto wymiaru, zgodnie z widocznym przykadem.

52 W ten sam sposb utwrz identyczny szpros wyrodkowany na dolnej poziomej paszczynie odniesienia i
zwymiaruj go, jak pokazano na rysunku:

272 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


53 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

czenie geometrii szprosu

54 Kliknij menu Narzdzia Pocz geometri.


55 Wybierz poziome szprosy, a nastpnie pionowe.

Tworzenie geometrii bryowej szprosu | 273


56 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Widok 1.
Jeeli to konieczne, obr model, aby szprosy byy lepiej widoczne. Zwr uwag, e toczenia szprosw s
poczone.

Modelowanie modelu okna

57 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


58 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Wymiary w parametrze Wysoko wpisz 1500 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 1500 mm.

W obszarze Inne, w parametrze Domylna wysoko parapetu wpisz 500 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Zwr uwag, e okno dostosowuje si do nowych parametrw wymiarw, a szprosy s rozcigane do nowej
wysokoci okna.

274 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


59 Kliknij przycisk Anuluj.

60 Na pasku narzdzi Edycja kliknij element (Cofnij), aby przywrci oknu wyjciowe wymiary.
61 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
62 Przejd do nastpnego wiczenia, Przypisywanie materiaw do komponentw okna na stronie 275.

Przypisywanie materiaw do komponentw okna


W tym wiczeniu przypiszesz materiay do ramy, skrzyda i szprosw, ktre chcesz wywietli w renderingach nowego okna.
Podczas przypisywania materiaw bezporednio w Edytorze rodzin zakada si, e materiay s niemoliwe do zmiany w
projekcie. Zaoenie w tym wiczeniu jest takie, e okna s tworzone z uyciem konkretnych materiaw dostpnych u
producentw.

Przypisywanie materiaw do komponentw okna | 275


Tworzenie nowego materiau w oparciu o istniejcy materia tej sosny

1 Kliknij menu Ustawienia Materiay.


2 W oknie dialogowym Materiay kliknij przycisk Powiel.
3 W oknie dialogowym Nowy materia w parametrze Nazwa wpisz Rama wykonana z sosny, a nastpnie kliknij
przycisk OK.
4 Na karcie Wygld renderingu kliknij element Zastp.
5 W oknie dialogowym Biblioteka materiaw przejd do pozycji Drewno, sosna, te, barwione, ciemne, bez
poysku.
6 W oknie dialogowym Materiay kliknij dwa kolejne przyciski OK.
Przypisywanie materiau o nazwie Rama sosnowa do ramy, skrzyda i szprosw

7 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.


8 Na pasku sterowania widokiem kliknij opcj Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.
9 Trzymajc wcinity klawisz Ctrl, wybierz przecignicie profilu ramy okiennej, skrzydo i szprosy.

276 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


10 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).
11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Podkategoria
wybierz opcj Rama/szpros.
Przypisujc komponenty okienne do podkategorii w aplikacji wcza si opcje widocznoci specyficzne dla
podkategorii.

12 W obszarze Materiay i wykoczenia w parametrze Materia kliknij element <Wedug kategorii> i kliknij pozycj
.
13 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Nazwa, sprawd, czy wybrano opcj Rama wykonana z sosny, a
nastpnie kliknij przycisk OK.
14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Grafika, w parametrze Widoczno/nadpisania grafiki
wybierz opcj Edytuj.
15 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny, w obszarze Wywietlanie w poszczeglnych
widokach, usu zaznaczenie opcji Rzut/odwrcony, a nastpnie usu zaznaczenie opcji Lewo/prawo.
16 Upewnij si, e w polu Poziomy szczegowoci s zaznaczone poziomy Niski, redni i Wysoki.
17 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Do ramy okna przypisany zosta nowy materia o nazwie Rama sosnowa.

18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Zmiana widocznoci szyby

19 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne Elewacje i kliknij dwukrotnie opcj Prawa.
20 Wybierz wytoczenie szka, a nastpnie kliknij przycisk Widoczno znajdujcy si na pasku opcji.
21 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny, w obszarze Wywietlanie w poszczeglnych
widokach, usu zaznaczenie opcji Rzut/odwrcony, a nastpnie usu zaznaczenie opcji Lewo/prawo.
22 W polu Poziomy szczegowoci upewnij si, e zaznaczone s poziomy Niski, redni i Wysoki, a nastpnie
kliknij przycisk OK.
23 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki 3D i kliknij dwukrotnie opcj Widok 1.
24 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Przypisywanie materiaw do komponentw okna | 277


25 Powiksz naronik okna.
Na ramie, skrzydle, szprosach i szybie wywietlone zostan przypisane im materiay.

26 Dopasuj okno do widoku.


27 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
28 Przejd do nastpnego wiczenia, Definiowanie nowych typw okien na stronie 279.

278 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


Definiowanie nowych typw okien
W tym wiczeniu zdefiniujesz nowe typy okien w oparciu o nowo utworzony model okna. Naley rozpocz od dodania
formuy do parametru odsunicia szprosu w celu okrelenia poziomych podziaw w odstpach 1/3 cakowitej wysokoci
okna. Nastpnie naley utworzy wiele typw okien, ktre bd dostpne po wczytaniu rodziny do projektu.

Dodawanie wzoru odsunicia szprosu do typu rodziny


1 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
2 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Wymiary, w parametrze Formua odsunicia szprosu wpisz
Wysoko/3 i kliknij przycisk Zastosuj.
Poziome szprosy znajduj si teraz od siebie w odlegoci 1/3 wysokoci okna. Jest to alternatywny sposb
osigania zgodnych z zaoeniem projektowym rwnomiernych odstpw. Zosta przedstawiony sposb
korzystania z acucha wymiarowego z rwnymi odstpami oraz korzystania z formuy, w przypadku ktrej
w parametrze uywane s inne parametry (takie jak Wysoko).

Modelowanie modelu okna

Poza modelowaniem modelu po dodaniu lub wprowadzeniu zmian do geometrii modelu, warto rwnie modelowa go po
zastosowaniu nowego wzoru.
3 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko wpisz 2000 mm i kliknij
przycisk Zastosuj.

Definiowanie nowych typw okien | 279


Wysoko okna zwikszona dwukrotnie, ale odstp pomidzy poziomymi szprosami nadal wynosi 1/3 wysokoci
okna.

4 W oknie dialogowym Typy rodzin dla parametru Wysoko wpisz warto 1000 mm, a nastpnie kliknij przycisk
Zastosuj.
Definiowanie nowych typw okien o rnych wysokociach i szerokociach

5 W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.
6 W oknie dialogowym Nazwa w parametrze Nazwa wpisz 2500 s x 1250 mm w i kliknij przycisk OK.
7 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W parametrze Szeroko wpisz 2500 mm.

W parametrze Wysoko wpisz 1250 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

280 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


8 W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.
9 W oknie dialogowym Nazwa w parametrze Nazwa wpisz 2600 s x 1300 mm w i kliknij przycisk OK.
10 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W parametrze Szeroko wpisz 2600 mm.

W parametrze Wysoko wpisz 1300 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Definiowanie kocowego typu okna

11 W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.


12 W oknie dialogowym Nazwa w parametrze Nazwa wpisz 1800 s x 1500 mm w i kliknij przycisk OK.
13 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W parametrze Szeroko wpisz 1800 mm.

W parametrze Wysoko wpisz 1500 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.

Utworzone zostay trzy nowe typy okien zdefiniowane w ramach rodziny okien.

14 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


Wczytywanie wiczebnej rodziny okien do nowego projektu

15 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Nowy), aby rozpocz nowy projekt w oparciu o domylny
szablon.
16 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij opcj Okno.
17 Wybierz polecenie Wczytaj na pasku opcji.
18 W oknie dialogowym Otwrz przejd do folderu zawierajcego plik Training Window.rfa, wybierz go, a
nastpnie kliknij przycisk Otwrz.

Definiowanie nowych typw okien | 281


Umieszczanie nowych typw okien w projekcie

19 Kliknij opcj ciana na pasku projektu.


20 Przechodzc od lewej strony do prawej, narysuj segment ciany oglnej o dugoci 12000 mm. (Zewntrzna
cz ciany bdzie doln powierzchni).

21 Kliknij przycisk Okno na pasku projektu.


22 Wyczy pole wyboru Etykieta w miejscu umieszczenia na pasku opcji.
23 Na Licie typw wybierz opcj Okno szkoleniowe : 1800 w x 1500mm h.
24 Dodaj okno w lewej czci ciany. Kliknij zewntrzn (doln) powierzchni ciany.

25 Z Listy typw wybierz opcj Okno wiczebne: 2500 s x 1250 mm w i dodaj je do rodka ciany.
26 Z Listy typw wybierz opcj Okno wiczebne: 2600 s x 1300 mm w i dodaj trzecie okno po prawej stronie
ciany.

27 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


28 Kliknij menu Widok Cienkie linie.
29 Powiksz rodek okna.
Zwr uwag na wywietlane szczegy. Jest to spowodowane ustawieniem opcji wywietlania widocznoci
Gdy cite w rzucie/odwrconym.

30 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


31 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

282 | Rozdzia 11 Tworzenie rodziny okna


32 Zamknij projekt, zapisujc go na dysku lub bez zapisywania.
Utworzono trzy nowe nieotwieralne okna z dziewicioma kwaterami utworzone na podstawie prototypu nowej rodziny
okien.

Definiowanie nowych typw okien | 283


284
Tworzenie rodzin drzwi
12
W tym samouczku zostanie utworzona niestandardowa rodzina drzwi w oparciu o definicj zewntrznych drzwi licowych. Po utworzeniu
wycignicia panelu drzwi i wietlika drzwiowego typy nowych drzwi zostan utworzone na podstawie wielkoci, a nastpnie zostan do
nich przypisane parametry.
Zostanie rwnie przedstawiony sposb powizywania projektu drzwi przez dodanie wymiarw (parametrw) z etykietami okrelajcych
wartoci szerokoci, wysokoci i gruboci drzwi.

Umiejtnoci zastosowane w tej lekcji:

Tworzenie linii symbolicznych na potrzeby widoku w planie dla drzwi


Dodawanie parametrw w celu sterowania wymiarami drzwi i ktem otwarcia
Tworzenie geometrii bryowej z wycigniciami
Przypisywanie materiaw do geometrii
Definiowanie typw rodziny dla wielkoci drzwi

285
Rysowanie komponentw rzutu drzwi
W tym wiczeniu narysujesz komponenty rzutu dla nowej rodziny drzwi. Wybr linii symbolicznych na potrzeby panelu
drzwi i otwarcia jest zwizany z tym, e s one widoczne wycznie w widokach rwnolegych do widoku, w ktrym zostay
utworzone. Po narysowaniu linii w widoku w planie bd one widoczne wycznie w rzucie. Typ drzwi zawiera zmienne
okrelajce wysoko, szeroko, grubo i kt otwarcia.

Tworzenie rodziny w oparciu o domylny szablon drzwi

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewej czci okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik
Metric\Templates\Metric Door.rft.
Widoczne paszczyzny odniesienia s czci domylnego szablonu drzwi i przedstawiaj profil otworu
drzwiowego. Otwr drzwiowy jest wyrwnany i zablokowany na paszczyznach odniesienia. Opisane wymiary,
cz waciwoci drzwi, s rwnie widoczne.

3 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


4 W lewym okienku okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Training Door.rfa.
Narysuj reprezentacj widoku w planie panelu drzwi

5 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.


Te linie bd widoczne wycznie w widoku w planie.

6 Na Licie typw wybierz opcj Obrt rzutu [przekrj].


Jest to typ linii, od ktrego zaley wygld linii.

7 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


8 Rozpoczynajc od punktu zawiasu drzwi w grnym prawym naroniku otworu drzwiowego, naszkicuj prostokt
na potrzeby panelu drzwi podobny po przedstawionego poniej:

286 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Obracanie geometrii symbolicznej

Poniewa istotne jest, aby otwarcie mona byo dopasowywa, naley obrci geometri symboliczn tak, aby znajdowaa
si pod ktem do ciany. Nastpnie naley zwymiarowa relacj ktow symbolicznego panelu drzwi i ciany oraz przypisa
do niej etykiet.
10 Wybierz naszkicowane przed chwil linie symboliczne.

11 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Obr).

12 Kliknij ikon rodka obrotu i przecignij j w d do punktu zawiasu, gdzie geometria panelu drzwi czy si
ze cian.

Rysowanie komponentw rzutu drzwi | 287


13 Jako pocztek obrotu wybierz punkt pionowo ponad panelem drzwi (symbolicznym prostoktem).

14 Przesu wskanik w lewo, wpisz 45 i nacinij klawisz Enter.


Geometria znajduje si pod ktem 45 stopni do ciany.

288 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


Zwymiaruj kt otwarcia drzwi.

15 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

16 Na pasku opcji kliknij przycisk (Ktowy).


17 Wybierz: dug zewntrzn lini szkicu, paszczyzn odniesienia na zewntrznej powierzchni ciany i punkt
na lewo od kta, aby umieci wymiar ktowy.
Zosta wanie utworzony kt i punkt zawiasu dla zewntrznej linii szkicu drzwi. Punkt zawiasu (pocztek)
kta znajduje si w grnym prawym naroniku otworu drzwiowego.

Wymiarowanie gruboci i szerokoci panelu drzwi

18 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wyrwnany).


19 Kliknij kad z krtkich linii szkicu i umie wymiar dugoci drzwi powyej drzwi.
20 Kliknij kad z dugich linii i umie wymiar gruboci drzwi z dala od koca drzwi.
Wartoci wymiarw nie s w tym momencie istotne; zostan one zmodyfikowane w kolejnych krokach.

Rysowanie komponentw rzutu drzwi | 289


21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby zakoczy polecenie.
Przypisywanie etykiet do wymiarw

22 Wybierz wymiar ktowy i na pasku opcji kliknij element <Dodaj parametr>.


23 W oknie dialogowym Waciwoci parametru, w parametrze Nazwa, wpisz Kt otwarcia, wybierz opcj
Wystpienie i kliknij przycisk OK.
Wybr wystpie umoliwia okrelenie rnych otwar drzwi dla kadego wystpienia tego samego typu
drzwi w projekcie.

24 Wybierz dug lew lini szkicu, wybierz wymiar szerokoci, wprowad 40 mm, a nastpnie nacinij klawisz
Enter.
25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
26 Wybierz wymiar gruboci i na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj Grubo.

290 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


27 W ten sam sposb przypisz parametr Szeroko do wymiaru szerokoci.

Wyginanie rodziny drzwi

28 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


Celem modyfikowania gruboci, szerokoci i kta otwarcia jest przetestowanie, czy reakcja geometrii na te
zmiany jest zgodna z oczekiwaniami.

29 W oknie dialogowym Typy rodzin:


W obszarze Wymiary, w parametrze Grubo, wpisz 44 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 900 mm.

W obszarze Inne, w parametrze Kt otwarcia, wpisz 60.

Kliknij przycisk Zastosuj.

30 W oknie dialogowym Typy rodzin okrel nastpujce parametry:


W obszarze Wymiary, w parametrze Grubo, wpisz 40 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 750 mm.

W obszarze Inne, w parametrze Kt otwarcia, wpisz 45.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.

Rysowanie komponentw rzutu drzwi | 291


Dodawanie uku okrelajcego otwarcie drzwi w rzucie

31 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.


32 Z Listy typw wybierz opcj Otwarcie w rzucie [rzut].

33 Na pasku opcji kliknij przycisk (uk od rodka i punktw kocowych).


Podczas rysowania uku od rodka i punktw kocowych najpierw naley okreli rodek uku, a nastpnie
poszczeglne punkty kocowe.

34 Wybierz punkt zawiasu dla punktu rodka uku.


35 Wybierz grny prawy punkt kocowy panelu drzwi dla punktu pocztkowego uku.
36 Jako punkt kocowy uku wybierz grny lewy naronik otworu drzwiowego.
Na poniszym rysunku uk jest wybrany, dziki czemu wida jego rodek i kady z punktw kocowych.

37 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


38 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
39 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie geometrii bryowej panelu drzwi na stronie 292.

Tworzenie geometrii bryowej panelu drzwi


W tym wiczeniu przy uyciu wycigni zostanie utworzona geometria bryowa panelu drzwiowego i wietlika drzwiowego.

Tworzenie wycignicia panelu drzwiowego


1 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.

292 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


2 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.
3 Na pasku projektu kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
4 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Nazwa, wybierz opcj Paszczyzna robocza: Zewntrzna
i kliknij przycisk OK.
5 Na pasku opcji, w parametrze Gboko, wpisz 40 mm i kliknij przycisk Enter.

6 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


7 Naszkicuj prostokt w otworze drzwiowym (na potrzeby panelu drzwi).
Wzorcem postpowania powinno by naszkicowanie linii z dala od ostatecznego pooenia, a nastpnie uycie
narzdzia Wyrwnaj w celu wyrwnania ich wzgldem paszczyzn odniesienia. Zapewnia to, e program Revit
Architecture nie bdzie tworzy automatycznie potencjalnie niepodanych wiza.

8 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


9 Wyrwnaj i zablokuj wzgldem paszczyzn odniesienia kad z linii szkicu, po jednej w danym momencie, jak
pokazano na rysunku:

Tworzenie geometrii bryowej panelu drzwi | 293


Naszkicuj wycicie wewntrz panelu drzwi na potrzeby wietlika drzwiowego

10 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.

11 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


12 Naszkicuj niewielki prostokt wewntrz grnej czci panelu drzwi i na pasku opcji kliknij przycisk Modyfikuj.
Zamknity szkic wewntrz pierwszego zamknitego szkicu jest interpretowany jako wycicie. Trzeci szkic w
wyciciu jest interpretowany jako brya.

Wymiarowanie szkicu w celu dopasowania wielkoci wewntrznego prostokta

13 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


14 Zwymiaruj szkic:
Dodaj dwa wymiary, aby okreli pooenie wewntrznego szkicu 150 mm od grnego, prawego naronika
zewntrznego szkicu.

Dodaj dwa wymiary, aby okreli wielko wycicia rwn 200x600 mm.

Dopasuj wewntrzny prostokt do wymiarw, klikajc linie szkicu i edytujc wymiary tymczasowe.

Zablokuj wymiary, poniewa wycicie ma mie takie samo pooenie i wielko, jak wszystkie typy drzwi.

294 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


15 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

16 Wybierz wycignicie, a nastpnie kliknij przycisk (Waciwoci) znajdujcy si na pasku opcji.

17 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Podkategoria


wybierz opcj Panel i kliknij przycisk OK.
Dziki przypisaniu wycignicia do podkategorii zapewnione jest, e po wczytaniu rodziny do projektu bdzie
mona sterowa waciwociami wywietlania i materiaami.

Tworzenie wycignicia na potrzeby wietlika drzwiowego

18 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.


19 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci toczenia.
20 Okrel opcje w oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Wizania, w parametrze Pocztek toczenia, wpisz 10 mm.
Spowoduje to okrelenie pocztku szyby z dala od powierzchni drzwi, ktra znajduje si na paszczynie
odniesienia Zewntrzna.

W parametrze Koniec toczenia wpisz 20 mm.

Tworzenie geometrii bryowej panelu drzwi | 295


W obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Podkategoria, wybierz opcj Szyba.

Kliknij przycisk OK.

21 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


22 Wybierz przeciwlege naroniki wycicia na wietlik w panelu drzwi.
23 Kliknij cztery ikony blokady, aby powiza szkic.
Poniewa model jest prosty i nie zawiera nakadajcych si paszczyzn odniesienia ani wielu nakadajcych
si form bryowych, mona powiza szkice do powierzchni.

UWAGA Naley przeprowadzi wyginanie rodziny drzwi, aby upewni si, e wizania funkcjonuj poprawnie;
zostanie to przeprowadzone w dalszej czci. Zgodnie ze wzorcem postpowania mona przeprowadzi edycj
szkicu, powiza szkic wycicia z zablokowanymi wymiarami paszczyzn odniesienia i przeprowadzi wyginanie
modelu, aby sprawdzi, czy wyniki s zgodne z zaoeniem projektowym. W przypadku zoonych modeli
wizanie z paszczyznami odniesienia jest bezpieczniejsze i jest zalecane jako wzorzec postpowania.

24 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


25 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk Domylny widok 3D.
26 Przecignij etykiety Rzut ramy z dala od drzwi, aby nie przeszkadzay podczas dalszej pracy.

296 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


27 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

Modyfikowanie widocznoci wycigni

28 Trzymajc nacinity klawisz Ctrl, wybierz wycignicie panelu i wycignicie szyby, a nastpnie, na pasku
opcji, kliknij element Widoczno.
29 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny usu zaznaczenie pola Rzut/rzut odwrcony
oraz Podczas cicia w rzucie/rzucie odwrconym (jeli pozwala na to kategoria) i kliknij przycisk OK.
Linie symboliczne bd wywietlane w widoku w planie, ale nie bdzie w nim wywietlana geometria 3D.
Ogranicza to czas odwieania wymagany na ponowne wywietlenie drzwi w widoku w planie, gdzie
wywietlane s tylko linie symboliczne.

Tworzenie geometrii bryowej panelu drzwi | 297


UWAGA Ustawienia widocznoci mona potwierdzi tylko w projekcie. Geometria 3D pozostanie widoczna
w Edytorze rodzin, dziki czemu bdzie mona j wybra i edytowa.

30 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


31 Przejd do nastpnego wiczenia, Przypisywanie materiaw do komponentw drzwi na stronie 298.

Przypisywanie materiaw do komponentw drzwi


Przedmiotem tego wiczenia bdzie przypisanie materiaw do panelu oraz opaski drzwi. Za porednictwem ustawie
materiau mona sterowa sposobem wywietlania drzwi w widokach cieniowanych i renderingach.

Tworzenie nowego materiau w oparciu o istniejcy materia o nazwie db czerwony


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
2 Kliknij menu Ustawienia Materiay.
3 W oknie dialogowym Materiay kliknij przycisk Powiel.
4 W oknie dialogowym Nowy materia, w parametrze Nazwa, wpisz Drzwi dbowe, a nastpnie kliknij przycisk
OK.
5 Na karcie Wygld renderingu kliknij przycisk Zastp.
6 W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu przejd do opcji Drewno dbina, ciemne zabarwienie,
niska poyskliwo.
7 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Przypisywanie materiau Drzwi dbowe do panelu drzwi

8 Wybierz wycignicie panelu drzwi.

9 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Materiay i wykoczenia, w parametrze Materia
kliknij opcj <Wedug kategorii>, a nastpnie kliknij przycisk .
11 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Nazwa, wybierz opcj Drzwi dbowe.
12 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Do panelu drzwi zosta przypisany materia Drzwi dbowe. Zastpiono opcj Wedug kategorii, ktra umoliwia
przypisywanie materiau do panelu drzwi w projekcie, materiaem zastosowanym bezporednio do drzwi.

13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


Przypisywanie materiau Drzwi dbowe do opaski drzwi

14 W ten sam sposb przypisz materia Drzwi dbowe zarwno do wewntrznej, jak i do zewntrznej opaski
drzwi.

Do ocienicy drzwiowej przypisano nowy materia o nazwie Drzwi dbowe.

Wywietlanie nowo utworzonych drzwi

15 W Przegldarce projektu, w obszarze Widoki (wszystkie) Widok 3D, kliknij dwukrotnie opcj {3D}.
16 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

298 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


17 Powiksz naronik drzwi.

Testowanie modelu drzwi

18 Pomniejsz widok, aby wywietli na ekranie cae drzwi.


Nastpnie naley wykona wyginanie rodziny drzwi, aby upewni si, e podczas wprowadzania zmian jest
ona prawidowo dopasowywana.

19 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


Przesu okno dialogowe na bok, tak aby bya widoczna rodzina drzwi. Umoliwi to jednoczesne wprowadzanie
zmian w oknie dialogowym oraz obserwowanie zachowania drzwi.

20 W oknie dialogowym Typy rodzin:


W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 2400 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 1200 mm.

W obszarze Inne, w parametrze Szeroko, wpisz 150 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Zwr uwag, e geometria drzwi dostosowuje si do nowych wartoci wymiarw.

Przypisywanie materiaw do komponentw drzwi | 299


21 Przywr wyjciowe wartoci parametrom drzwi:
W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 2100 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 750 mm.

W obszarze Inne, w parametrze Szeroko, wpisz 75 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.

22 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


23 Przejd do nastpnego wiczenia, Definiowanie nowych typw okien na stronie 279.

Definiowanie nowych typw drzwi


Przedmiotem tego wiczenia bdzie zdefiniowanie typw drzwi na potrzeby rodziny drzwi.

Definiowanie nowych typw rodzin o rnej wysokoci i szerokoci


1 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
2 W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.
3 W oknie dialogowym Nazwa, w parametrze Nazwa, wpisz 0925x2000 mm i kliknij przycisk OK.
4 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 2000 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 925 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Zdefiniuj drugi nowy typ drzwi.

5 W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.

300 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


6 W oknie dialogowym Nazwa, w parametrze Nazwa, wpisz 0750x2100 mm i kliknij przycisk OK.
7 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 2100 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 750 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Zdefiniuj trzeci nowy typ drzwi.

8 W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.


9 W oknie dialogowym Nazwa, w parametrze Nazwa, wpisz 1220 x 2134 mm i kliknij przycisk OK.
10 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Wymiary, w parametrze Wysoko, wpisz 2134 mm.

W parametrze Szeroko wpisz 1220 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.

W efekcie tych operacji w rodzinie drzwi zdefiniowano trzy nowe typy drzwi.

11 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


Wczytywanie rodziny drzwi do projektu

12 Kliknij menu Okno Projekt1 Rzut: Poziom 1.


13 Na karcie Podstawy pasku projektu wybierz opcj Drzwi.
14 Wybierz polecenie Wczytaj na pasku opcji.
15 W oknie dialogowym Otwrz przejd do folderu, w ktrym zapisano plik Training Door.rfa, wybierz go, a
nastpnie kliknij przycisk Otwrz.
Umieszczanie nowych typw drzwi w projekcie

16 Kliknij opcj ciana na pasku projektu.


Na Licie typw wybierz domylnie wybrany typ ciany.

17 Przechodzc od prawej do lewej, narysuj poziomy segment ciany o dugoci 8000 mm.
Dziki rysowaniu od prawej do lewej zewntrzn czci ciany bdzie powierzchnia spodnia.

18 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


19 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

Definiowanie nowych typw drzwi | 301


20 Kliknij przycisk Drzwi na pasku projektu.
21 Na Licie typw wybierz opcj Drzwi wiczebne: 0925x2000 mm.
22 Dodaj drzwi do ciany, klikajc doln krawd bliszej powierzchni (zewntrznej czci), jak pokazano na
rysunku.

23 Z Listy typw wybierz opcj Drzwi wiczebne: 0750x2100 mm.


24 Dodaj te drzwi na rodku ciany, jak pokazano na rysunku.

302 | Rozdzia 12 Tworzenie rodzin drzwi


25 Na Licie typw wybierz typ Drzwi szkoleniowe : 1220 x 2134 mm.
26 Dodaj trzeci typ drzwi po prawej stronie ciany, jak pokazano na rysunku.

27 Zamknij wszystkie pliki z zapisywaniem zmian lub bez.


W efekcie tych operacji istniej trzy nowe licowe skrzyda zewntrzne utworzone na podstawie model nowej rodziny drzwi.

Definiowanie nowych typw drzwi | 303


304
Tworzenie rodziny tralek
13
W tym samouczku zostanie utworzona rodzina tralek skadajca si z dwch pyt stalowych poczonych chromowanymi wspornikami.

Naley otworzy istniejcy projekt, utworzy rodzin porczy i doda tralk do definicji porczy.

Na kocu naley utworzy dwie rodziny profili: jedn dla uchwytu porczy tralki oraz profil zaokrglenia stopnia schodw. Te profile naley
wczyta do projektu i przypisa je do porczy i schodw.

305
Umiejtnoci zastosowane w tej lekcji:

Tworzenie geometrii bryy


Przypisywanie materiaw do geometrii
Izolowanie elementw w projekcie na potrzeby atwiejszego wywietlania i modyfikowania
Powielanie i modyfikowanie rodziny systemowej porczy
Dopasowywanie waciwoci porczy, takich jak specyfikacji umieszczenia tralek i konstrukcji schodw
Tworzenie rodzin profili stopni schodw i porczy oraz stosowanie ich do elementw projektu

Tworzenie rodziny tralek

Tworzenie tralki
W tym wiczeniu na podstawie szablonu utworzona zostanie rodzina tralek. Geometria tralek zostanie utworzona przy
uyciu tocze bry dla pyt tralki oraz dla wspornikw czcych pyty. Zostan rwnie zdefiniowane, a nastpnie przypisane
do geometrii, stalowe i chromowane materiay.

306 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


Otwieranie pliku szablonu rodziny

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik
Metric\Templates\Metric Baluster.rft.
3 Kliknij menu Okno Rodzina1 Rzut: poziom odniesienia i zmaksymalizuj widok.

4 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.


5 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files, a nastpnie zapisz plik jako
Metric\Families\Double Plate Baluster.rfa.
Plik rodziny jest automatycznie zapisywany z rozszerzeniem .rfa.

Dodawanie i nadawanie nazw paszczyznom odniesienia w celu definiowania geometrii

6 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

7 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), w polu Odsunicie wpisz 40 mm i nacinij klawisz ENTER.

Tworzenie tralki | 307


8 Kliknij, aby doda paszczyzny odniesienia do obu bokw paszczyzn odniesienia rodkowa (lewa/prawa) i
rodkowa (przednia/tylna); w sumie sze paszczyzn odniesienia.

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

10 Wybierz doln poziom paszczyzn odniesienia i kliknij przycisk (Waciwoci).

11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, dla parametru Dane identyfikacyjne, w polu Nazwa, wpisz
Przednia i kliknij przycisk OK.
12 Przy uyciu tej samej metody nazwij pozostae paszczyzny odniesienia:
Grn poziom paszczyzn odniesienia nazwij Ty.

Lew pionow paszczyzn odniesienia nazwij Lewa.

Praw pionow paszczyzn odniesienia nazwij Prawa.

13 Powiksz przecicie paszczyzn odniesienia.


Tworzenie wytoczenia pyty stalowej

14 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

308 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


15 Okrel wartoci na pasku opcji:
Dla parametru Gboko wpisz 750 mm i nacinij klawisz ENTER.

Kliknij przycisk (Wska linie).

Dla parametru Odsunicie wpisz 6 mm i nacinij klawisz ENTER.

16 Wybierz paszczyzn odniesienia Tylna, tak aby linia szkicu bya umieszczona poniej niej.
17 Wybierz lini szkicu, aby utworzy drug lini szkicu poniej pierwszej.

18 Na pasku opcji kliknij przycisk (Rysuj).


19 Usu zaznaczenie pola wyboru acuch na pasku opcji.
20 Po prawej stronie paszczyzny odniesienia Lewa naszkicuj pionow lini czc si z obiema liniami szkicu
poziomego i nacinij klawisz ESC, jak pokazano na rysunku:

21 Na pasku opcji, dla parametru Odsunicie wpisz 0 mm i nacinij klawisz ENTER.


22 Naszkicuj podobn lini pionow na lewo od paszczyzny odniesienia Prawa.

23 Na pasku narzdzi edycji kliknij przycisk (Przytnij/Wydu) i przytnij linie, aby utworzy szkic zamknitej
ptli, jak pokazano na rysunku:

Tworzenie tralki | 309


24 Wyrwnaj i zablokuj linie szkicu do paszczyzn odniesienia Lewa i Prawa:

Na pasku Edycja kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa, wybierz lew lini szkicu i kliknij przycisk .

Wybierz paszczyzn odniesienia Prawa, wybierz praw lini szkicu i kliknij przycisk .

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

25 Odbij lustrzanie linie szkicu wzdu poziomego punktu rodkowego tralki:


Wybierz linie szkicu.

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Odbij lustrzanie).

Jako o odbicia wybierz paszczyzn odniesienia rodkowa (przd/ty).


Powyej paszczyzny odniesienia Przednia zostanie wywietlony obraz odbicia szkicu.

310 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


26 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

27 W Przegldarce projektu rozwi pozycj Rzdne i kliknij dwukrotnie element Przednia.

28 Wyrwnaj i zablokuj grn cz toczenia z grn paszczyzn odniesienia:


Wybierz wytoczenie i przecignij grny uchwyt ksztatu nieco w d.

Tworzenie tralki | 311


Na pasku Edycja kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia Grna, wybierz grn cz wytoczenia i kliknij przycisk .

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Tworzenie wspornikw czcych pyty stalowe

29 Utwrz paszczyzny odniesienia dla wspornikw:


Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), dla parametru Odsuniecie wpisz 100 mm i nacinij
klawisz ENTER.

312 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


Kliknij, aby utworzy odsunicie paszczyzny odniesienia poniej grnej paszczyzny odniesienia.

Kliknij, aby utworzy odsunicie paszczyzny odniesienia powyej dolnej paszczyzny odniesienia.

30 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.


31 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrel now paszczyzn robocz, upewnij si, e
wybrana jest opcja Wska paszczyzn, z listy rozwijanej wybierz opcj Paszczyzna odniesienia: Tylna i kliknij
przycisk OK.
Podczas pracy w widoku z przodu konieczne jest zdefiniowanie paszczyzny roboczej. Bieca paszczyzna
robocza, Poziom odniesienia, jest prostopada do biecego widoku. Podczas szkicowania zdefiniuj szkic na
paszczynie roboczej rwnolegy do biecego widoku (chyba e uywany jest widok 3D). W takim przypadku
jako paszczyzn robocz wybierz paszczyzn odniesienia Tylna.

32 Na pasku opcji:
Dla parametru Gboko wpisz 80 mm.

Kliknij opcj (Okrg).

Jeli na pasku opcji nie ma przycisku , naley wybra go z listy rozwijanej.

Tworzenie tralki | 313


Wybierz opcj Promie.

Dla parametru Promie wpisz 25 mm.

33 Kliknij, aby naszkicowa okrg na kadym z przeci wewntrznych poziomych paszczyzn odniesienia, jak
pokazano na rysunku:

34 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Wywietlanie wytocze w widokach 3D oraz w widokach w planie

35 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

314 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


36 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

37 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rzuty i kliknij dwukrotnie element Poziom odniesienia.

Definiowanie materiaw i przypisywanie ich do geometrii

38 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


39 Kliknij menu Ustawienia Materiay.
40 Zdefiniuj materia chromowany:
W oknie dialogowym Materiay sprawd, czy dla parametru Nazwa wybrano opcj Domylna, i kliknij

przycisk (Powiel).

W oknie dialogowym Powiel materia programu Revit wpisz Metal chrom, polerowany i kliknij przycisk
OK.

W prawym panelu okna dialogowego Materiay kliknij zakadk Wygld renderingu.

Kliknij przycisk Zastp.

W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu wpisz Chrom polerowany.

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Tworzenie tralki | 315


41 Zdefiniuj materia farby w kolorze niebieskim:
W oknie dialogowym Materiay sprawd, czy dla parametru Nazwa wybrano opcj Domylna, i kliknij

przycisk .

W oknie dialogowym Powiel materia programu Revit wpisz Metal stal pokryta farb w kolorze
niebieskim i kliknij przycisk OK.

W prawym panelu okna dialogowego Materiay kliknij zakadk Wygld renderingu.

Kliknij przycisk Zastp.

W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu wpisz Farba poyskliwa w kolorze granatowym.

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

42 W obszarze rysunku wybierz wytoczenie dla pyt stalowych i kliknij przycisk (Waciwoci).

43 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Materiay i wykoczenia, dla parametru Materia

wybierz opcj <Wedug kategorii> i kliknij przycisk .


44 W oknie dialogowym Materiay, dla parametru Nazwa, sprawd, czy wybrano opcj Metal stal pokryta farb
w kolorze niebieskim.
45 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
46 Wybierz wytoczenie dla wspornikw i uyj tej samej metody do przypisania materiau Metal chrom,
polerowany do wspornikw.

316 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


47 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

48 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


49 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie tralki do rodziny porczy na stronie 317.

Dodawanie tralki do rodziny porczy


W tym wiczeniu zostanie utworzona niestandardowa porcz i uyta nowa tralka w definicji rodziny porczy.
Zostanie rwnie wprowadzona zmiana w rodzinie schodw: dziki zmodyfikowaniu podunicy boczne czci schodw
nie bd ju jej czci.

Dodawanie tralki do rodziny porczy | 317


Otwieranie projektu galerii sztuki
1 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
2 W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_art_gallery.rvt.

3 Dopasuj widok do schodw i na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Narzdzie SteeringWheels).
4 Uyj narzdzia k sterujcych (SteeringWheels) w celu obrcenia widoku tak, aby wszystkie elementy tworzce
schody i porcze byy wybrane i wyizolowane, jak pokazano na rysunku.

5 Kliknij menu Okno Double Plate Baluster.rfa Widok 3D: {3D}.


Wybieranie i izolowanie schodw i porczy

6 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


Rodzina tralek zostanie wczytana do projektu galerii sztuki.

7 Wybierz schody i porcze, jak pokazano na rysunku:

318 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


8 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk Tymczasowo ukryj/izoluj Ukryj element.
9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Teraz wywietlanie zmian wprowadzonych w schodach oraz rodzinach porczy i ich ocena bd uatwione.

Tworzenie niestandardowego uchwytu porczy

10 Wybierz lew porcz i kliknij przycisk (Waciwoci).

11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.


12 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.
Porcze s rodzinami systemowymi. Jedynym sposobem utworzenia rodziny systemowej jest uycie polecenia
Powiel i zmodyfikowanie waciwoci.

Dodawanie tralki do rodziny porczy | 319


13 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Uchwyt porczy niestandardowy i nacinij przycisk OK.
14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Budowa, dla parametru Umieszczenie tralek kliknij
przycisk Edytuj.
Mona tu zmodyfikowa odstpy, jak rwnie rodzaje tralek uywane w rodzinie porczy.

15 W sekcji Wzr gwny w oknie dialogowym Edytuj umieszczenie tralek, w kolumnie Rodzina tralek, dla pozycji
Tralka zwyka wybierz pozycj Tralka z podwjn pyt: Tralka z podwjn pyt.

UWAGA W tym oknie dialogowym mona zdefiniowa wzr zoony z uyciem rnych pocze tralek. W
tym przykadzie uywana jest tylko pojedyncza tralka z prostym odstpem.

16 Zmie odstp midzy tralkami:

UWAGA Warto odstpu midzy panelami tralek i liniowymi elementami tralek jest oparta na rodku
geometrii tralek.

Dla parametru Tralka zwyka, dla parametru Odstp od poprzedniej wpisz 300 mm.

Dla parametru Przerwij wzr w wybierz opcj Nigdy.

Dla parametru Wyrwnanie wybierz opcj Rozstrzel wzr, aby go dopasowa.

17 Okrel wybr dla geometrii supka (mimo e jest to element nienalecy do geometrii porczy, w tej porczy
zostanie uyty ten sam element).
W sekcji Supki, w wierszu Supek i kolumnie Rodzina tralek, wybierz opcj Tralka z podwjn pyt: Tralka
z podwjn pyt.

W wierszach Supek narony i Supek kocowy wybierz opcj Tralka z podwjn pyt.

Upewnij si, e pole wyboru Uyj pojedynczej tralki na stopie schodw nie jest zaznaczone.

Kliknij trzy razy przycisk OK.

320 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

19 Wybierz praw porcz.

20 Z Listy typw wybierz opcj Porcz: Uchwyt porczy niestandardowy.


21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Modyfikowanie policzkw w celu odsonicia bokw schodw

22 Wybierz schodek i kliknij przycisk (Waciwoci).

Dodawanie tralki do rodziny porczy | 321


W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.

W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Policzki, dla parametru Policzek prawy wybierz opcj
Otwrz.

Dla parametru Policzek lewy wybierz opcj Otwrz.

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Odsuwanie tralek

23 Wybierz lew porcz i kliknij przycisk (Waciwoci).


24 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.
25 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Budowa, dla parametru Umieszczenie tralek kliknij
przycisk Edytuj.
26 W sekcji Wzr gwny w oknie dialogowym Edytuj umieszczenie tralek, dla parametru Tralka zwyka wpisz
-150 mm w kolumnie Odsunicie podstawy.
27 W obszarze Supki, dla parametru Supek pocztkowy, Supek rodkowy i Supek kocowy wpisz -150 mm w
kolumnie Odsunicie podstawy i kliknij trzy kolejne przyciski OK.
28 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

322 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


29 Powiksz, aby wywietli dokadnie obszar poczenia porczy z krawdzi schodw i okreli, czy uzyskane
poczenie jest zgodne z zamierzeniami.
Zauwa, e porcz aktualnie przecina spocznik.

30 Dopasuj rodzin porczy tak, aby porcz stykaa si z krawdzi schodw i spocznikiem:

Wybierz porcz i kliknij przycisk (Waciwoci).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.

W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Budowa, dla parametru Odsunicie tralki wpisz -40
mm

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Powizywanie grnego wspornika do grnej czci tralki

Chromowany wspornik na grze tralki zosta przesunity w d podczas rozszerzania podstawy tralki. Aby zachowa
prawidowe relacje midzy elementami, powi grny chromowany wspornik z grn czci tralki.

31 Kliknij menu Okno Double Plate Baluster.rfa Rzdna: Przednia.

Dodawanie tralki do rodziny porczy | 323


32 Zwymiaruj oraz powi grne i dolne wytoczenia do grnej i dolnej paszczyzny odniesienia:
Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz paszczyzn odniesienia Grna, wybierz paszczyzn odniesienia bezporednio poniej niej, kliknij

w celu umieszczenia wymiaru, a nastpnie kliknij przycisk .

Przy uyciu tej samej metody zwymiaruj i zablokuj dolne dwie paszczyzny odniesienia.

UWAGA Nacinij klawisz TAB, aby wybra doln paszczyzn odniesienia zamiast paszczyzny odniesienia
Poziom odniesienia.

324 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


33 Kliknij menu Plik Zapisz.
34 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
35 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin ponownie kliknij przycisk Tak.
Grne wsporniki s teraz uoone prawidowo.

Tworzenie nowych porczy dla rodziny porczy

36 Wybierz porcz i kliknij przycisk (Waciwoci).


37 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.
38 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Budowa, dla parametru Konstrukcja porczy kliknij
przycisk Edytuj.
Parametr Konstrukcja porczy jest uywany na potrzeby elementw w rodzinie porczy, a parametr
Umieszczenie tralek na potrzeby elementw pionowych.

39 Zmodyfikuj wartoci dla pozycji Porcz 1:


W oknie dialogowym Edytuj porcze, w kolumnie Odsunicie, wpisz 40 mm.

W kolumnie Profil wybierz opcj M_Okrgy uchwyt porczy: 40 mm.

Dodawanie tralki do rodziny porczy | 325


40 Wstaw now porcz:
W oknie dialogowym Edytuj porcze kliknij przycisk Wstaw.

W kolumnie Wysoko wpisz 100 mm.

W kolumnie Odsunicie wpisz 20 mm.

W kolumnie Profil wybierz opcj M_Okrgy uchwyt porczy: 30 mm.

41 Kliknij przycisk Powiel, aby wstawi dodatkowych 7 porczy, i zwiksz warto parametru Wysoko o 100
mm dla kadej nowej porczy, jak pokazano na rysunku:

42 Kliknij trzy razy przycisk OK.


43 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

326 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


44 Dopasuj do okna schodek w widoku.

45 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


46 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie profili na stronie 327.

Dodawanie profili
W tym wiczeniu zostanie utworzona rodzina profili porczy, a nastpnie przypisana do grnej porczy rodziny porczy.

Dodawanie profili | 327


Zostanie rwnie utworzony zaokrglony profil i zastosowany do stopnia schodw.

UWAGA Dwa przykadowe profile w tym wiczeniu s przeznaczone do uycia w okrelonych typach rodziny. Jednake
dziki caej gamie szablonw rodzin profili mona tworzy profile o wielu przeznaczeniach. Wszystkie profile musz by
szkicami zamknitych ptli.

Otwieranie szablonu rodziny profili

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik Metric
Templates\Metric Profile-Rail.rft.

328 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


3 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
4 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files, a nastpnie zapisz plik jako
Metric\Families\Custom Top Rail.rfa.
Plik rodziny jest automatycznie zapisywany z rozszerzeniem .rfa.

Tworzenie paszczyzn odniesienia

5 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

6 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), w polu Odsunicie wpisz 40 mm i nacinij klawisz ENTER.
7 Wybierz paszczyzn odniesienia O, aby utworzy odsunicie paszczyzny odniesienia na lew stron.

8 Na pasku opcji, dla parametru Odsunicie wpisz 115 mm i nacinij klawisz ENTER.
9 Wybierz now paszczyzn odniesienia, aby utworzy odsunicie paszczyzny odniesienia na praw stron.
Zakresy geometrii profilu s teraz zdefiniowane.

Dodawanie profili | 329


Narysuj profil dla grnej porczy.

10 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk acuch.
11 Dodaj linie do profilu:
Wybierz przecicie skrajnych lewych paszczyzn odniesienia.

Wybierz przecicie skrajnych prawych paszczyzn odniesienia.

Przesu kursor w d o 40 mm i wybierz punkt na prawej paszczynie odniesienia.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), dla parametru Odsunicie wpisz 15 mm i nacinij
klawisz ENTER.

330 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


Wybierz poziom lini szkicu, tak aby nowa linia bya odsunita w d.

Na pasku opcji, dla parametru Odsunicie wpisz 25 mm i nacinij klawisz ENTER.

Dopasuj powikszenie do linii szkicu i wybierz praw pionow lini szkicu, tak aby nowa linia bya odsunita
na lewo.

12 Przytnij profil:

Na pasku narzdzi edycji kliknij przycisk (Przytnij/Wydu).

Przytnij praw i doln poziom lini szkicu, jak pokazano na rysunku:

13 Zakocz profil zamknitej ptli:


Na pasku projektu kliknij przycisk Linie i naszkicuj lini po lewej, aby poczy grn i doln lini poziom.

Dodawanie profili | 331


Na pasku opcji kliknij przycisk (uk przechodzcy przez trzy punkty).

Pocz prawe pionowe linie szkicu przy uyciu segmentu ukowego: wybierz punkt kocowy kadej z
pionowych linii szkicu, a nastpnie wybierz punkt rodkowy w pooeniu 12,5 mm.

14 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

15 Kliknij menu Plik Zapisz.


16 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
17 Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe Wczytaj do projektw, wybierz plik m_art_gallery.rvt i kliknij
przycisk OK.
Przypisywanie nowego profilu do grnej porczy

18 Wybierz lew porcz i kliknij przycisk (Waciwoci).


19 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.
20 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Budowa, dla parametru Konstrukcja porczy kliknij
przycisk Edytuj.
Nowy profil niestandardowy jest dostpny z poziomu listy rozwijanej w obszarze Profil.

21 W obszarze Porcz 1, dla parametru Profil wybierz opcj Porcz grna niestandardowa.

332 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


Przypisywanie materiau reprezentujcego powierzchni chromowan do uchwytu porczy

22 Dla parametru Porcz 1 kliknij opcj <Wedug kategorii>, a nastpnie kliknij przycisk .
23 W oknie dialogowym Materiay, dla parametru nazwa wybierz opcj Metal chrom, polerowany.
24 Kliknij 4 kolejne przyciski OK.
25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

26 Powiksz koniec uchwytu porczy na grnym schodku.

Narysuj profil zaokrglony dla stopnia schodw

27 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


28 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik
Metric\Templates\Metric Profile-Stair Nosing.rft.

Dodawanie profili | 333


29 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
30 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files, a nastpnie zapisz plik jako
Metric\Families\Stair Nosing - Bullnose.rfa.
31 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.
32 Naszkicuj profil skadajcy si z zamknitej ptli do uycia na potrzeby noska schodw.

Wybierz przecicie paszczyzn odniesienia.

Przesu wskanik w d i wpisz 40 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

Przesu wskanik w lewo i wpisz 25 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

Na pasku opcji kliknij przycisk (uk).

Naszkicuj uk, aby poczy segment linii do paszczyzny odniesienia Szczyt stopnia.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Linia).

Naszkicuj lini, aby utworzy zamknit ptl.

334 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


33 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

34 Kliknij menu Plik Zapisz.


Przypisywanie nowego profilu stopni schodw

35 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


36 Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe Wczytaj do projektw, upewnij si, e wybrano plik m_art_gallery.rvt
i kliknij przycisk OK.

37 Wybierz schodek i kliknij przycisk (Waciwoci).

38 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.

Dodawanie profili | 335


39 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Stopnie:
Dla parametru Profil noska wybierz opcj Nosek schodw zaokrglony.

Dla parametru Grubo stopni wpisz 40 mm.

Dla parametru Dugo stopni wpisz 40 mm.

Naley dopasowa grubo stopnia schodw do gbokoci zdefiniowanej w profilu noska.

40 W obszarze Materiay i wykoczenia, dla parametru Materia stopni kliknij opcj <Wedug kategorii> i kliknij

przycisk .
41 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Nazwa, kliknij opcj Kamie granit czarny, polerowany.
42 Kliknij trzy razy przycisk OK.
43 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Zauwa, e na stopniach schodw zosta wprowadzony profil zaokrglony.

44 Zamknij projekt, zapisujc go na dysku lub bez zapisywania.

336 | Rozdzia 13 Tworzenie rodziny tralek


Tworzenie rodziny supw
podstawowych 14
W tym samouczku naley utworzy rodzin podstawow, czyli uywan w wicej ni jednym projekcie i wymagajc niewielkiej kontroli
parametrycznej. Do utworzenia geometrii supa dla rodziny supw podstawowych naley uy modelowania bryowego.

Nastpnie naley doda wizania w celu sterowania proporcjami supa w przypadku zmiany jego wysokoci.

337
Na kocu naley naszkicowa linie symboliczne i zmodyfikowa ustawienia widocznoci, aby wywietli prost reprezentacj supa w
widokach w planie.

Umiejtnoci zastosowane w tej lekcji:

Tworzenie geometrii bryowej (tocze, obrotw i przecigni profilu)


Dodawanie wiza w celu zachowywania proporcji supa
Przypisywanie materiaw do geometrii 3D
Kontrola widocznoci
adowanie rodziny do projektu
Szkicowanie linii symbolicznych
Modyfikowanie ustawie widocznoci
Dopasowywanie widocznoci poziomw szczegowoci dla linii symbolicznych

338 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Tworzenie podstawy supa
W tym wiczeniu naley utworzy podstaw supa z uyciem dwch tocze, jednym dla cokou i jednym dla postumentu.
Nastpnie naley doda przecignicia profilu, aby utworzy szczeg gzymsu na grze i dole postumentu.

Otwieranie szablonu rodziny supw

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij katalog Training Files i otwrz plik Metric Templates\Metric
Column.rft.

3 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.


4 W oknie dialogowym Zapisz jako, w polu Nazwa pliku wpisz Klasyczna kolumna o podstawie 500 mm, a
nastpnie kliknij przycisk Zapisz.
Wprowadzanie wartoci parametrw Gboko i Szeroko

5 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


6 W obszarze Wymiary dla parametru Gboko wpisz 500 mm.
7 W obszarze Wymiary dla parametru Szeroko wpisz 500 mm.
8 Kliknij przycisk OK.
9 Dopasuj do okna przecicia paszczyzn odniesienia.

Tworzenie podstawy supa | 339


Tworzenie cokou kolumny

10 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

11 Na pasku opcji dla parametru Gboko wpisz 125 mm i kliknij przycisk (Prostokt).
12 Naszkicuj prostokt wewntrz paszczyzn odniesienia, jak pokazano na rysunku:

UWAGA Rzeczywista wielko nie jest wana.

13 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


14 Wyrwnaj i zablokuj linie szkicu do paszczyzn odniesienia w nastpujcy sposb:

Wybierz paszczyzn odniesienia Tylna, wybierz grn lini szkicu i kliknij przycisk .

W ten sam sposb wyrwnaj i zablokuj linie szkicu do paszczyzn odniesienia Lewa, Przednia i Prawa.

15 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


Tworzenie postumentu

16 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

340 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


17 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk (Wska linie).

Dla parametru Odsunicie wpisz 40 mm.

Nacinij klawisz ENTER.

18 Utwrz cztery paszczyzny odniesienia wewntrz istniejcych paszczyzn odniesienia:


Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa, aby utworzy odsunicie w praw stron.

W ten sam sposb odsu nowe paszczyzny odniesienia do wntrza paszczyzn odniesienia Prawa, Tylna
i Przednia, jak pokazano na rysunku:

19 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.


20 Kliknij przycisk Waciwoci toczenia.
21 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Wizania dla parametru Koniec toczenia wpisz 550 mm.

Dla parametru Pocztek toczenia wpisz 125 mm.

Kliknij przycisk OK.

22 Utwrz toczenie bryowe dla postumentu:

Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

Naszkicuj kwadrat w rodku nowych paszczyzn odniesienia, jak pokazano na rysunku:

Tworzenie podstawy supa | 341


23 Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj) i wyrwnaj oraz zablokuj linie szkicu do
paszczyzn odniesienia, jak pokazano na rysunku:

24 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

25 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rzdne i kliknij dwukrotnie pozycj Przednia.

342 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


26 Dodaj paszczyzn odniesienia i wyrwnaj grn cz postumentu:
Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia 600 mm powyej dolnej paszczyzny odniesienia.

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia, wybierz grn lini szkicu postumentu i kliknij przycisk .

27 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (3D).

Tworzenie podstawy supa | 343


Tworzenie dekoracyjnego gzymsu

28 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Przecignicie bryy.


29 Na pasku projektu kliknij przycisk Wska ciek.
Profil dla przecignicia profilu definiuje si w paszczynie prostopadej do punktu rodkowego pierwszej
linii wybranej lub naszkicowanej podczas okrelania cieki.

30 Zdefiniuj ciek:
W obszarze rysunku wybierz grn praw krawd postumentu, jak pokazano na rysunku:

Przechodzc zgodnie z ruchem wskazwek zegara, wybierz pozostae trzy grne krawdzie.

Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz ciek.

31 Wczytaj profil na potrzeby przecigania profilu.


W obszarze rysunku wybierz paszczyzn docelow na potrzeby profilu (czerwona kropka).

344 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Na pasku opcji kliknij opcj Wczytaj profile.
Profil jest ksztatem 2D, ktrego mona uy zamiast naszkicowanego profilu. Rodziny profili pozwalaj
zaoszczdzi czas i zmniejszaj ryzyko bdw w krelonym lub szkicowanym profilu.

W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik
Metric\Families\Profiles\M_Moulding Profile.rfa.

Na pasku opcji z listy rozwijanej wybierz pozycj M_Moulding Profile.

Na pasku opcji kliknij przycisk Odwr.

Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz przecignicie profilu.

Tworzenie podstawy supa | 345


32 W ten sam sposb zdefiniuj przecignicie profilu na dole postumentu.
Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Przecignicie bryy.

Na pasku projektu kliknij przycisk Wska ciek.

W obszarze rysunku wybierz doln praw krawd postumentu, jak pokazano na rysunku:

Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Model krawdziowy.
Przecz widok na model krawdziowy, dziki czemu bdzie mona wybra pozostae linie cieek.

Przechodzc zgodnie z ruchem wskazwek zegara, wybierz pozostae trzy dolne krawdzie postumentu.

346 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz ciek.

W obszarze rysunku wybierz paszczyzn docelow na potrzeby profilu (czerwona kropka).

Na pasku opcji z listy rozwijanej wybierz pozycj M_Moulding Profile.

Na pasku opcji kliknij przycisk Odwr.

Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz przecignicie profilu.

33 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

Tworzenie podstawy supa | 347


34 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
35 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie grnej kolumny na stronie 348.

Tworzenie grnej kolumny


W tym wiczeniu naley przy uyciu narzdzia Obrt utworzy bry dla grnej czci kolumny. W celu utworzenia bryy
zostanie zaimportowana geometria z innego projektu. Po umieszczeniu bryy na miejscu naley doda wizania, aby zachowa
proporcje kolumny przy zwikszaniu jej wysokoci.

348 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Po zakoczeniu tworzenia geometrii kolumny zostanie do niej przypisany materia, a rodzina zostanie przetestowana w
projekcie.

Kopiowanie geometrii obrotowej


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.

2 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.


3 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Column
Shape.rvt.

Tworzenie grnej kolumny | 349


4 W obszarze rysunku uyj okna wyboru do wybrania ksztatu kolumny i kliknij menu Edycja Kopiuj do
schowka.
5 Kliknij menu Okno Klasyczna kolumna o podstawie 500 mm.rfa Rzdna: Przednia.
6 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Obrt profilu.
7 Na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn odniesienia.
8 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrel now paszczyzn robocz, wybierz opcj
Paszczyzna robocza: rodek (przd/ty) i kliknij przycisk OK.
9 Kliknij menu Edycja Wklej ze schowka.
10 Kliknij na lewo od postawy kolumny, aby wklei geometri.
Precyzyjne umiejscowienie nie jest wane.

11 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Przesu).


12 Dla punktu pocztkowego ruchu wybierz dolny prawy punkt kocowy szkicu.

350 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


13 Dla punktu kocowego ruchu wybierz punkt rodkowy grnego przecignicia profilu w miejscu przecicia
paszczyzn odniesienia.
14 Na pasku opcji kliknij przycisk Zakocz.
Tworzenie kolumny

15 Na pasku projektu kliknij przycisk Osie, a na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie).
Przy uyciu narzdzia Wska linie mona wybra i zablokowa osie obrotu do linii rodkowej kolumny.

16 W obszarze rysunku jako o obrotu wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewa/prawa) i kliknij przycisk

17 Wyrwnaj i zablokuj doln lini szkicu ksztatu kolumny do paszczyzny odniesienia dla postumentu.
Wybierz doln lini szkicu ksztatu kolumny i przecignij ja nieco w gr.

Tworzenie grnej kolumny | 351


Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz poziom paszczyzn odniesienia.

Wybierz doln lini szkicu ksztatu kolumny.

Kliknij przycisk .

18 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


19 Wybierz grny poziom odniesienia i przecignij go w d do szczytu szkicu kolumny, jak pokazano na rysunku:

352 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


20 Wybierz kolumn i na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj.

21 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


22 Wyrwnaj i zablokuj grn lini szkicu do grnego poziomu odniesienia.

23 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Tworzenie grnej kolumny | 353


Wyginanie modelu

24 Wybierz grny poziom odniesienia i przecignij go w gr.


Wyginanie modelu pozwoli upewni si, e geometria kolumny jest rozcigana w oczekiwany sposb.

25 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Cofnij).

354 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Powizywanie proporcji kolumny

Paszczyzny odniesienia i wizania naley utworzy w celu zachowania kontroli nad proporcjami midzy doln (prost)
sekcj kolumny a grn (entaz). Wspczynnik musi by stay i wynosi 1/3 : 2/3 bez wzgldu na wysoko kolumny.
26 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.
27 Naszkicuj dwie poziome paszczyzny odniesienia przez grn kolumn i jedn powyej kolumny.
Umieszczenie paszczyzny odniesienia nie jest najistotniejsze. W celu kontroli pooenia paszczyzn w kolejnych
krokach zostan okrelone wizania.

28 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


29 Wyrwnaj i zablokuj grn paszczyzn odniesienia do grnego poziomu odniesienia.

Tworzenie grnej kolumny | 355


30 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
31 Zwymiaruj paszczyzny odniesienia:
Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Zwymiaruj i zablokuj dolny poziom odniesienia i poziom paszczyzn odniesienia znajdujc si


bezporednio ponad (powizujc podstaw kolumny).

Zwymiaruj pozostae trzy poziome paszczyzny odniesienia dla grnej kolumny.

UWAGA Nacinij klawisz TAB, aby wybra grn paszczyzn odniesienia zamiast grnego poziomu
odniesienia.

356 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Kliknij symbol wyrwnywania, aby powiza wymiary i wyrwna je.

32 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


33 Ustal wizanie midzy szkicem a paszczyzn odniesienia:
Wybierz geometri grnej kolumny (obrt bryy).

Tworzenie grnej kolumny | 357


Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj.

Dopasuj widok do trzeciej poziomej linii odniesienia przechodzcej przez kolumn.

Wybierz lew pionow lini szkicu w prostej sekcji grnej kolumny. Przecignij grny punkt kocowy w
d, jak pokazano na rysunku:

358 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Przecignij punkt kocowy do tyu, a zostanie on przycignity do linii odniesienia powyej niego.

Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Dopasuj do okna kolumn w widoku.

34 Wybierz grny poziom odniesienia, wybierz jego warto, wpisz 4500 mm i nacinij klawisz ENTER.
Celem zmiany wysokoci jest sprawdzenie, czy zastosowane wizania generuj oczekiwane wyniki.

35 Kliknij przycisk Zmie.

Tworzenie grnej kolumny | 359


Otwieranie projektu w celu testowania rodziny

36 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.


37 W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_art_gallery.rvt.
38 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}.

39 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Narzdzia SteeringWheels).


40 Dopasuj widok, jak pokazano na rysunku:

Przypisywanie materiaw

41 Kliknij menu Okno Klasyczna kolumna o podstawie 500 mm.rfa widok 3D: {3D].

360 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


42 Dopasuj do okna.
43 Kliknij menu Ustawienia Materiay.

44 W oknie dialogowym Materiay kliknij przycisk (Powiel).


45 Utwrz materia:
W oknie dialogowym Duplikuj materia programu Revit dla parametru Nazwa wpisz Wykoczenie wntrza
biaa farba i kliknij przycisk OK.

Na karcie Grafika wybierz opcj Uyj wygldu renderingu na potrzeby cieniowania.

Na karcie Wygld renderingu kliknij przycisk Zastp.

W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu dla parametru Klasa wybierz opcj Farba i kliknij
opcj Biaa farba, chodny poysk.

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

46 Przypisz materia do geometrii kolumny:

Uyj okna wyboru do wybrania geometrii kolumny i kliknij przycisk (Waciwoci).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Materiay i wykoczenia, dla parametru Materia

kliknij opcj <Wedug kategorii> i kliknij przycisk .

Sprawd, czy w oknie dialogowym Materiay dla parametru Nazwa wybrana jest opcja Wykoczenie
wntrza biaa farba.

47 Kliknij przycisk Zmie.

Tworzenie grnej kolumny | 361


48 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
Wczytywanie rodziny do projektu

49 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


50 W oknie dialogowym Wczytaj do projektu wybierz plik m_art_gallery.rvt i kliknij przycisk OK.
51 Wybierz dwie kolumny w obszarze korytarza widoku 3D.

52 Z Listy typw wybierz opcj Klasyczna kolumna o podstawie 500 mm.


53 Kliknij przycisk Zmie.

362 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


54 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
55 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie linii symbolicznych na potrzeby reprezentacji rzutu na stronie
363.

Dodawanie linii symbolicznych na potrzeby reprezentacji rzutu


W tym wiczeniu zostanie zmieniona widoczno geometrii 3D i utworzone zostan linie symboliczne na uytek reprezentacji
rzutu rodziny kolumn. Ponadto zostan utworzone elementy sterujce widocznoci poziomw szczegowoci dla linii
symbolicznych podstawy kolumny, tak aby byy one wywietlane tylko przy poziomach szczegowoci redni i Wysoki.
Reprezentacja
kolumny niski
poziom
szczegowoci

Reprezentacja kolumny redni


i wysoki poziom szczegowoci

Obserwowanie kolumn w widoku w planie


1 Naley pozosta w projekcie m_art_gallery.rvt.
2 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 1.
Aktualnie wszystkie detale profilu kolumny s widoczne. W widoku w planie wymagany jest tylko obrys
kolumny.

Dodawanie linii symbolicznych na potrzeby reprezentacji rzutu | 363


Kontrola widocznoci geometrii 3D

3 Kliknij menu Okno Klasyczna kolumna o podstawie 500 mm.rfa widok 3D: {3D}.
4 Wybierz grn kolumn, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk Widoczno.

5 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny usu zaznaczenie opcji Rzut/rzut odwrcony
i kliknij przycisk OK.
6 W ten sam sposb wycz widoczno w rzucie postumentu, dwch przecigni profili (gzymsw) i cokou.
7 W przegldarce projektu, w obszarze Rzuty, kliknij dwukrotnie opcj Dolny poziom odniesienia.
Szkicowanie linii symbolicznych

8 Powiksz kolumn.

364 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


9 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.
10 Sprawd, czy na Licie typw wybrano opcj Kolumny [rzutowanie].

11 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie).

12 Wybierz grn lini poziom w podstawie kolumny i kliknij przycisk .

13 W ten sam sposb zablokuj pozostae trzy linie symboliczne do geometrii 3D.
14 Z Listy typw wybierz opcj Kolumny [cicie].

15 Na pasku opcji kliknij przycisk (Rysuj), a nastpnie (Okrg).

UWAGA Jeli opcja Okrg nie bdzie widoczna, wybierz j z listy rozwijanej.

16 W obszarze rysunku naszkicuj okrg, ktry ma reprezentowa grn kolumn, o promieniu 171,5 mm, jak
pokazano na rysunku:

Dodawanie linii symbolicznych na potrzeby reprezentacji rzutu | 365


17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Modyfikowanie ustawie widocznoci

18 Wybierz cztery linie symboliczne dla podstawy kolumny i na pasku opcji kliknij przycisk Widoczno.

19 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny usu zaznaczenie opcj Niska i kliknij przycisk
OK.
20 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
Testowanie ustawie widocznoci

21 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


22 W oknie dialogowym Wczytaj do projektu wybierz opcj m_art_gallery.rvt i kliknij przycisk OK.
23 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin ponownie kliknij przycisk Tak.
Ustawienia widocznoci nie s prawidowe. Geometria 3D kolumny wci jest wywietlana.

366 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Dopasowywanie ustawie widocznoci

24 Kliknij menu Okno Klasyczna kolumna o podstawie 500 mm.rfa rzut: Dolny poziom odniesienia.
25 Wybierz geometri kolumny i na pasku opcji kliknij przycisk Widoczno.

26 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny usu zaznaczenie opcji Podczas cicia w
rzucie/rzucie odwrconym (jeli pozwala na to kategoria) i kliknij przycisk OK.

UWAGA Poniewa kolumny s cite, wci bd wywietlane, nawet przy wybranej opcji Podczas cicia w
rzucie/rzucie odwrconym.

27 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


Geometria w Edytorze rodziny bdzie teraz wyszarzona, co oznacza, e widoczno elementu jest wyczona.

Dodawanie linii symbolicznych na potrzeby reprezentacji rzutu | 367


28 Na pasku projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw, a nastpnie sprawd, czy wybrano plik m_art_gallery.rvt
i kliknij przycisk OK.
29 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin ponownie kliknij przycisk Tak.
Teraz kolumny s wywietlane zgodnie z oczekiwaniami na poziomie szczegowoci Niski.

30 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Poziom szczegowoci redni.


Przy poziomach: redni i Wysoki linie symboliczne podstawy kolumny rwnie bd wywietlane.

31 W razie potrzeby zapisz projekt i pliki rodziny kolumn.

368 | Rozdzia 14 Tworzenie rodziny supw podstawowych


Tworzenie rodziny
Biblioteczka (Meble) 15
W tym samouczku zostanie utworzona rodzina zawierajca trzy rne typy (wielkoci) biblioteczek. Rodzina biblioteczek zostanie
zaprojektowana tak, aby mona byo zmienia zarwno wymiary cakowite samej biblioteczki, jak i jej skadnikw. Biblioteczka dysponuje
opcj przypisywania materiaw oraz dodawania lub usuwania drzwiczek.

Tworzenie nowej rodziny biblioteczek


W tym wiczeniu do utworzenia rodziny biblioteczek (pliku RFT) posuy szablon rodziny Meble. W programie Revit
Architecture udostpniono szablony rodziny podobne do tego szablonu rodziny Meble, na bazie ktrych mona tworzy
wasne rodziny. Nazwy tych szablonw tworzy si na podstawie typu rodziny, ktra ma zosta utworzona.

UWAGA Aby zapewni, e na potrzeby tego samouczka wszyscy uytkownicy bd mieli dostp do tego samego pliku
szablonu, rodzina biblioteczek zostanie utworzona na podstawie szablonu Metric Furniture w folderze Training Files. Podczas
tworzenia wasnych rodzin naley uy szablonw dostarczonych z programem Revit Architecture znajdujcych si w
katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RAC 2009\Metric Templates.

Tworzenie nowej rodziny na podstawie szablonu Meble (Furniture)

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym okienku okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik
Metric/Templates/Metric Furniture.rft.
Zostanie otwarty nowy plik rodziny i wywietlone zostan dwie przerywane linie w kolorze zielonym zwane
paszczyznami odniesienia. Te (i inne utworzone przez uytkownika) paszczyzny odniesienia zostan uyte

369
do okrelenia pooenia oraz powizania geometrii rodziny utworzonej w dalszej czci tego samouczka.
Mimo e paszczyzny odniesienia s w rodzinie widoczne, nie bd one wywietlane po zaadowaniu i dodaniu
zakoczonej rodziny do projektu.

Zapisywanie rodziny i nadawanie jej nazwy

3 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.


4 W oknie dialogowym Zapisz jako w parametrze Nazwa pliku wpisz M_Bookcase i kliknij przycisk Zapisz.
Ta nazwa bdzie tworzy pierwsz cz nazwy rodziny. Po zaadowaniu, w dalszej czci niniejszego
samouczka, zakoczonej rodziny do projektu bdzie ona wywietlana na Licie typw pod t nazw.

5 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie szkieletu rodziny na stronie 370.

Tworzenie szkieletu rodziny


W tym wiczeniu naley utworzy szkielet paszczyzn odniesienia reprezentujcych przd, ty, gr oraz lew i praw stron
biblioteczki. W dalszej czci tego samouczka naley utworzy bryy reprezentujce geometri biblioteczki i powiza je z
odpowiednimi paszczyznami odniesienia.
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_00.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Wywietlanie paszczyzn odniesienia dostarczonych z szablonem

1 Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj wszystko do okna.


Punktem wyjcia szkieletu biblioteczki s dwie paszczyzny odniesienia:
Pocztek rodziny znajduje si na przeciciu przypitych paszczyzn odniesienia.

370 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Po dodaniu, w dalszej czci tego samouczka, zakoczonej biblioteczki do projektu punkt wstawiania
biblioteczki bdzie odpowiada temu punktowi wstawiania.

Tylny panel biblioteczki naley naszkicowa wzdu paszczyzny poziomej.

Paszczyzna pionowa bdzie wskazywa rodek biblioteczki.

Nastpnie upewnij si, e paszczyzny odniesienia s zablokowane w ich aktualnych pooeniach, co uniemoliwi
ich przypadkowe przesunicie podczas tworzenia geometrii rodziny.

2 Sprawd, czy kada z paszczyzn odniesienia jest przypita w swoim pooeniu:


Wybierz pionow paszczyzn odniesienia.
Na paszczynie odniesienia zostanie wywietlona pinezka w kolorze niebieskim, wskazujc, e zostaa
ona zablokowana w miejscu przy uyciu polecenia Przypnij.

PORADA Aby przypi paszczyzny odniesienia lub inne elementy, wybierz element i na pasku narzdzi

Edycja kliknij przycisk (Przypnij). Aby anulowa przypicie elementu, wybierz element i w obszarze

rysowania kliknij przycisk .

Wybierz poziom paszczyzn odniesienia.

Tworzenie szkieletu rodziny | 371


Ta paszczyzna odniesienia rwnie jest przypita w miejscu. Naley zauway, e na etykiecie w prawym
punkcie kocowym wywietlana jest nazwa paszczyzny odniesienia. Poniewa istotne jest, aby punkt
wstawiania lea z tyu biblioteczki wzdu tej paszczyzny, naley zmieni nazw paszczyzny odniesienia.

Ponowne przypisywanie etykiety do paszczyzny odniesienia rodkowa przednia/tylna

3 Po wybraniu paszczyzny odniesienia rodkowa przednia/tylna kliknij przycisk (Waciwoci elementu)


na pasku opcji.
4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W polu Dane identyfikacyjne w parametrze Nazwa wpisz Tylna.

W polu Inne w parametrze Jest odniesieniem wybierz opcj Tylna.

Kliknij przycisk OK.


Na paszczynie odniesienia zostanie wywietlona nowa etykieta.

372 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Nastpnie, aby zakoczy szkielet rodziny, naley doda nastpujce paszczyzny odniesienia i przypisa do
nich etykiety:
Paszczyzna odniesienia Lewa, ktra zostanie uyta do okrelenia pooenia lewego panelu biblioteczki.

Paszczyzna odniesienia Prawa, ktra zostanie uyta do okrelenia pooenia prawego panelu biblioteczki.

Paszczyzna odniesienia Przednia, ktra zostanie uyta do okrelenia pooenia geometrii biblioteczki
wzgldem jej przedniej powierzchni.

Paszczyzna odniesienia Grna, ktra zostanie uyta do sterowania wysokoci biblioteczki.

Tworzenie paszczyzn odniesienia: Lewej, Prawej i Grnej

5 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.


6 Naszkicuj dwie rwnolege paszczyzny odniesienia, jedn po kadej ze stron pionowej paszczyzny rodkowej,
a drug poziom poniej paszczyzny odniesienia Tylna.
Precyzyjne umieszczanie paszczyzn nie jest konieczne, gdy w kolejnym wiczeniu ich pooenia bd
modyfikowane.

7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

8 Wybierz lew paszczyzn odniesienia i kliknij przycisk .


9 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Dane identyfikacyjne w parametrze Nazwa wpisz Lewa.

W obszarze Inne w parametrze Jest odniesieniem wybierz opcj Lewa.

Kliknij przycisk OK.

W kolejnej czci wiczenia paszczyzna krelenia lub paszczyzna robocza zostanie przesunita na nazwan
paszczyzn odniesienia.

10 Wybierz praw paszczyzn odniesienia, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk .


11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W polu Dane identyfikacyjne dla parametru Nazwa wpisz Prawy.

W polu Inne w parametrze Jest odniesieniem wybierz opcj Prawa.

Tworzenie szkieletu rodziny | 373


Kliknij przycisk OK.

12 Wybierz doln poziom paszczyzn odniesienia, a nastpnie kliknij przycisk .


13 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Dane identyfikacyjne w parametrze Nazwa wpisz Przednia.

W obszarze Inne w parametrze Jest odniesieniem wybierz opcj Przednia.

Kliknij przycisk OK.

Tworzenie paszczyzny odniesienia Grna

14 W Przegldarce projektu w grupie Rzdne (Elewacja 1) kliknij dwukrotnie opcj Przednia.


15 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.
16 Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia powyej istniejcej poziomej paszczyzny odniesienia.
Precyzyjne umieszczenie paszczyzny nie jest konieczne, gdy jej pooenie zostanie zmodyfikowane w
kolejnym wiczeniu.

17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

18 Wybierz naszkicowan przed chwil paszczyzn odniesienia i kliknij przycisk .


19 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Dane identyfikacyjne w parametrze Nazwa wpisz Grna.

W obszarze Inne w parametrze Jest odniesieniem wybierz pozycj Grna.

Kliknij przycisk OK.

20 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie typw i parametrw rodziny na stronie 374.

Tworzenie typw i parametrw rodziny


W tym wiczeniu naley do rodziny biblioteczki doda parametry i typy, aby okreli trzy rne wielkoci biblioteczek, ktre
maj zosta utworzone na podstawie rodziny.

374 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Naley rozpocz od zwymiarowania paszczyzn odniesienia szkieletu rodziny, aby umoliwi sterowanie szerokoci,
wysokoci i dugoci rodziny biblioteczek. Po umieszczeniu wymiarw do kadego z nich zostanie dodany nazwany
parametr. Parametry umoliwi modyfikowanie szerokoci, wysokoci i dugoci geometrii biblioteczki w zalenoci od
przypisanych im wartoci.
Po utworzeniu parametrw do rodziny biblioteczek naley doda trzy typy biblioteczek zawierajce parametry szerokoci,
wysokoci i dugoci. Przypisujc rne wartoci tym parametrom w kadym z typw, za pomoc kadego typu rodziny
mona utworzy biblioteczk o rnej wielkoci.
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_01.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Wymiarowanie paszczyzn odniesienia

1 Kliknij menu Okno M_Biblioteczka.rfa Rzut: Poziom odniesienia.

2 Zwymiaruj paszczyzny odniesienia: Lew i Praw:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa.

Wybierz paszczyzn odniesienia Prawa.

Przenie kursor ponad paszczyzny odniesienia i kliknij na prawo od wymiaru, aby go umieci.
Wartoci wymiarw nie s w tym momencie istotne.

Tworzenie typw i parametrw rodziny | 375


3 W ten sam sposb zwymiaruj paszczyzny odniesienia: Przedni i Tyln, a nastpnie umie wymiar po lewej
stronie.

4 Zwymiaruj paszczyzny odniesienia: Lew, rodkow lew/praw i Praw.

376 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


5 Kliknij symbol .
Symbol ten, zwany wizaniem rwnoci, jest wywietlany bez ukonika, co wskazuje, e oba segmenty
wymiarw s rwne. Paszczyzny odniesienia: Lewa i Prawa pozostan w rwnej odlegoci od paszczyzny
odniesienia rodkowa lewa/prawa, nawet jeli zmianie ulegnie wymiar cakowity.

6 Zwymiaruj paszczyzny odniesienia Grn i Doln:


Na pasku projektu, w obszarze Rzdne, kliknij dwukrotnie opcj Przednia.

Tworzenie typw i parametrw rodziny | 377


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Przenie kursor nad paszczyzn odniesienia Dolna i lini poziomu odniesienia.

Naciskaj klawisz TAB do momentu podwietlenia paszczyzny odniesienia i wybierz j.

Wybierz paszczyzn odniesienia Grna i umie wymiar po lewej stronie.

378 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Tworzenie parametrw rodziny

7 Utwrz parametr wysokoci dla wymiaru umieszczonego przed chwil:


Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz wymiar i na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj <Dodaj parametr>.

W oknie dialogowym Waciwoci parametru, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
wysoko i kliknij przycisk OK.

8 Dodaj parametr dugoci do grnego poziomego wymiaru:


W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz grny poziomy wymiar i na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj <Dodaj parametr>.

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
dugo i kliknij przycisk OK.

9 W ten sam sposb dodaj nazwan szeroko parametru do wymiaru pionowego.

Tworzenie typw i parametrw rodziny | 379


Organizowanie parametrw

10 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin. Naley zauway, e na Licie parametrw parametry szerokoci,
wysokoci i dugoci s wywietlane w obszarze Inne.
11 Ponownie zgrupuj parametry:
W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Inne, wybierz szeroko.

Po prawej stronie okna dialogowego, w obszarze Parametry, kliknij przycisk Modyfikuj.

W oknie dialogowym Waciwoci parametru, w obszarze Dane parametru, w parametrze Dodaj parametr
do grupy wybierz opcj Wymiary i kliknij przycisk OK.

12 W ten sam sposb zgrupuj parametry dugoci i wysokoci w obszarze Wymiary.


Nastpnie przetestuj rodzin, przypisujc nowe wartoci wymiarw do parametrw szerokoci, dugoci i
wysokoci. Po zastosowaniu nowych wartoci wymiarw wielko paszczyzn odniesienia powinna zmieni
si odpowiednio; bdzie to oznak prawidowego dziaania rodziny. Testowanie rodziny w ten sposb jest
okrelane mianem wyginania rodziny.

Wyginanie rodziny

13 W oknie dialogowym Typy rodzin:

380 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


14 W obszarze Wymiary w parametrze szeroko wpisz 450 mm.

W parametrze dugo wpisz 1800 mm.

W parametrze wysoko wpisz 1200 mm, kliknij przycisk Zastosuj i nie zamykaj okna dialogowego.
Wielko paszczyzn odniesienia zostanie zmieniona zgodnie z wprowadzonymi wymiarami.

Nastpnie utwrz w rodzinie trzy typy (wielkoci) biblioteczek. Podczas tworzenia nazw typw biblioteczek przyjta tutaj
zostanie konwencja nazewnictwa dugo (x) szeroko (x) wysoko. W dalszej czci tego samouczka, po zaadowaniu
zakoczonych rodzin do projektu, ta konwencja nazewnictwa bdzie stosowana rwnie do biblioteczek o innych wielkociach
wywietlanych na Licie typw.
Utwrz trzy typy (wielkoci) biblioteczek.

15 Utwrz biblioteczk o wymiarach 1800x450x1200:


W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.

W oknie dialogowym Nazwa wpisz 1800x450x1200 i kliknij przycisk OK.

16 Utwrz biblioteczk o wymiarach 1500x450x1500:


W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.

W oknie dialogowym Nazwa wpisz 1500x450x1500 i kliknij przycisk OK.

W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Wymiary, sprawd, czy szeroko wynosi 450 mm.

W parametrze szeroko wpisz 1500 mm.

W parametrze wysoko wpisz 1500 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Tworzenie typw i parametrw rodziny | 381


17 Utwrz biblioteczk o wymiarach 900x300x900:
W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.

W oknie dialogowym Nazwa wpisz 900x300x900 i kliknij przycisk OK.

W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Wymiary, w parametrze szeroko wpisz 300 mm.

W parametrze dugo wpisz 900 mm.

W parametrze wysoko wpisz 900 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Wyginanie (testowanie) rodziny

18 W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Nazwa wybierz opcj 1800x450x1200 i kliknij przycisk OK.

382 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


19 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie paneli na stronie 383.

Tworzenie paneli
W tym wiczeniu naley utworzy dwustronne panele i tylny panel na potrzeby rodziny biblioteczek.

Aby utworzy panele, naley do wyszukania krawdzi szkicw panelu uy wiza wyrwna, a parametru dugoci do
ustalenia wielkoci osadzonych szkicw paneli (bry).
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_02.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Tworzenie paneli | 383


Tworzenie paneli bocznych

1 W Przegldarce projektu sprawd, czy w opcji Widoki Rzuty Poziom odniesienia ustawiono biecy
widok.
2 Naszkicuj panele midzy poziomymi paszczyznami odniesienia:
Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

Naszkicuj dwa prostokty, jak pokazano na rysunku.


Poniewa po wytoczeniu profilu oba panele bd miay t sam wysoko, mona utworzy je w
pojedynczej operacji szkicowania. W szkicach moe znajdowa si wiele zamknitych ksztatw.

3 Wyrwnaj i powi (zablokuj) lewy panel do paszczyzn odniesienia:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa.

Wybierz lew krawd szkicu.

Kliknij przycisk .

W ten sam sposb wyrwnaj i powi grn lini szkicu panelu do paszczyzny odniesienia Tylna.

4 Wyrwnaj i powi doln lini szkicu z paszczyzn odniesienia Przednia.

5 W ten sam sposb wyrwnaj i powi prawy panel szkicu z paszczyzn odniesienia Prawa, Tylna i Przednia.
Z paszczyznami odniesienia powizane s trzy strony kadego panelu.

384 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Nastpnie, korzystajc z funkcji wymiarowania, naley nada panelom grubo.

Tworzenie i stosowanie parametru grubo_panelu

6 Zwymiaruj grubo bocznych paneli:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa.

Wybierz praw krawd szkicu lewego panelu, przesu wskanik nad szkic i kliknij, aby umieci wymiar.

Wybierz paszczyzn odniesienia Prawa.

Wybierz lew krawd szkicu prawego panelu i umie wymiar.


Wymiary rodziny mona edytowa w Edytorze rodzin; ale nie jest to moliwe w projekcie. W tym wiczeniu
istotna jest moliwo ustawiania gruboci paneli dla kadego z typw rodziny biblioteczek. Jeli okrelona
warto wymiaru ma by w projekcie moliwa do edycji, naley uy parametru dugoci. Parametrom
dugoci mona nadawa nazwy okrelajce ich przeznaczenie, mona ich uywa do przechowywania
wartoci oraz mog one suy do utworzenia relacji midzy komponentami rodziny.

7 Utwrz parametr grubo_panelu dla lewego panelu i zastosuj go:


Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Na szkicu lewego panelu wybierz wymiar.

Na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj <Dodaj parametr>.

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
grubo_panelu.

Tworzenie paneli | 385


Kliknij przycisk OK.

8 Zastosuj parametr grubo_panelu do wymiaru prawego panelu:


Na szkicu prawego panelu wybierz wymiar.

Na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj grubo_panelu.

9 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.

10 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


Wysoko panelu zostanie zmodyfikowana przy uyciu paszczyzny odniesienia Grna.

386 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


11 Wyrwnaj i powi grne czci paneli z paszczyzn odniesienia Grna:
Wybierz jeden z paneli (bry).
Panele zostay utworzone dwiema operacjami szkicowania jako pojedyncze toczenie, dlatego ich
zachowanie bdzie takie, jakby stanowiy pojedynczy obiekt.

Przecignij grny uchwyt wywietlany na paszczynie rodkowa lewa/prawa do paszczyzny odniesienia

Grna i kliknij przycisk .

Tworzenie paneli | 387


12 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).
W parametrze grubo_panelu domylnie bya uywana warto wymiaru, ale teraz mona okreli wartoci
dla paneli biblioteczek.

PORADA Jeli wywietlana jest taka szeroko linii, ktra powoduje sab widoczno paneli, na pasku

narzdzi Widok kliknij przycisk (Cienkie linie).

13 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


14 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Inne, w parametrze grubo_panelu wpisz 19 mm.
15 Kliknij przycisk OK.

388 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Tworzenie tylnego panelu

16 Naszkicuj tylny panel z dala od linii odniesienia i powierzchni bry:


W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.

Na pasku opcji kliknij narzdzie .

Naszkicuj poziomy tylny panel, jak pokazano na rysunku:

17 Wyrwnaj i powi grn lini na szkicu panelu z paszczyzn odniesienia Tylna.

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia Tylna.

Wybierz grn, poziom lini szkicu panelu.

Kliknij przycisk .

18 Wyrwnaj i powi lew stron szkicu z powierzchni wewntrzn lewego panelu.

Tworzenie paneli | 389


NAJLEPSZY SPOSB POSTPOWANIA Zastosowanie wymiarw z paszczyzn odniesienia umoliwia
uniknicie chaosu w przypadku zoonej geometrii. Pooenie szkicu mona bowiem okreli przy uyciu
wymiaru i zastosowa parametr grubo_panelu. W tym przypadku geometria nie jest zoona i operacja
sprawdzania zostanie przeprowadzona z uyciem wyginania modelu, dla ktrego funkcjonuje wyrwnywanie
do wewntrznej powierzchni panelu. Jeli w rodzinie zoonej operacja wyrwnywania do powierzchni nie
powiedzie si, wwczas pozostanie opcja wymiarw z paszczyzny odniesienia.

19 Wyrwnaj i powi praw stron szkicu z powierzchni wewntrzn prawego panelu.

Stosowanie parametru grubo_panelu

20 Dodaj wymiar:
Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Umie wymiar po prawej stronie szkicu panelu midzy paszczyzn odniesienia Tylna a doln lini poziom
szkicu.

390 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz przed chwil umieszczony wymiar i na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj
grubo_panelu.

21 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


Wymiary mona przesuwa, przecigajc lini wymiarow. Aby dopasowa ich wielko, mona rwnie
zmieni skal. Nie s one wywietlane w projekcie. Umieszczajc je i nadajc im wymiary, naley robi to tak,
aby w trakcie rozbudowy rodziny nie nachodziy one na bryy.

Tworzenie paneli | 391


22 Wyrwnaj i powi paszczyzn odniesienia Grna i grn cz tylnego panelu:
W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.

Na pasku Narzdzia kliknij narzdzie .

Wybierz paszczyzn odniesienia Grna.

Kliknij grn krawd wytoczonego profilu panelu.

Kliknij przycisk .

Wywietlanie i wyginanie rodziny

23 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk .

392 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


24 Przeprowad wyginanie rodziny:
Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.

W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Nazwa wybierz opcj 900x300x900.

W obszarze Inne w parametrze grubo_panelu wpisz 19 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

25 Wykonaj wyginanie:
W polu Nazwa wybierz opcj 1500x450x1500 i kliknij przycisk Zastosuj.

W obszarze Inne w parametrze grubo_panelu wpisz 19 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.

Tworzenie paneli | 393


26 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie pyty podstawowej na stronie 394.

Tworzenie pyty podstawowej


W tym wiczeniu naley utworzy pyt podstawow biblioteczki. Zostanie tu wyjanione, w jaki sposb tworzy odniesienia
parametru do waciwoci wytocze bryy, tworzc wymiar gruboci pyty podstawowej.

Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_03.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Szkicowanie paszczyzny odniesienia dla grnej czci pyty podstawowej


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
2 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.

394 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


3 W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Nazwa wybierz opcj 1800x450x1200 i kliknij przycisk OK.
4 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.

5 Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia powyej poziomu odniesienia:


Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

Narysuj poziom paszczyzn 100 mm powyej istniejcego poziomu odniesienia i nazwij j Pyta
podstawowa.

Tworzenie i stosowanie parametru wysoko_podstawy

6 Umie wymiar midzy poziomymi paszczyznami odniesienia:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Przenie kursor ponad lini poziomu odniesienia i paszczyzn odniesienia w podstawie biblioteczki.

Naciskaj klawisz TAB do momentu podwietlenia paszczyzny odniesienia i wybierz j.

Wybierz paszczyzn odniesienia Pyta podstawowa i umie wymiar na lewo od paszczyzn odniesienia.

Tworzenie pyty podstawowej | 395


7 Utwrz parametr typu:
Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Zaznacz wymiar.

Na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj <Dodaj parametr>.

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
wysoko_podstawy.

Upewnij si, e wybrano opcj Typ.


Parametr jest tworzony jako parametr typu, aby kady typ rodziny mg mie rn warto, jeli zajdzie
taka potrzeba.

Kliknij przycisk OK.

Ustawianie wartoci wysoko_podstawy dla wszystkich trzech typw biblioteczek

8 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


9 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Nazwa wybierz opcj 1500x450x1500.

W obszarze Inne w parametrze wysoko_podstawy wpisz 100 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

W ten sam sposb zmie warto parametru wysoko_podstawy na 100 mm w przypadku biblioteczki
o wymiarach 900x300x900.

W obszarze Nazwa wybierz opcj 1800x450x1200 i kliknij przycisk OK.

Tworzenie pyty podstawowej

10 Naszkicuj i powi pyt podstawow:


Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

Kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.

W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrelanie nowej paszczyzny roboczej, w parametrze
Nazwa wybierz opcj Paszczyzna odniesienia: Przednia, a nastpnie kliknij przycisk OK.

396 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

Naszkicuj prostokt midzy paszczyznami odniesienia.

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wyrwnaj i powi grn cz szkicu pyty podstawowej z paszczyzn odniesienia Pyta podstawowa.

Wyrwnaj i powi doln cz szkicu z doln paszczyzn odniesienia.

Tworzenie pyty podstawowej | 397


Wyrwnaj i powi lew stron szkicu z wntrzem lewego panelu.

Wyrwnaj i powi praw stron szkicu z wntrzem prawego panelu.

Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

11 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

398 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


12 Przesu i powi toczenie pyty podstawowej:
Wybierz pyt podstawow, aby wywietli jej uchwyty ksztatu.

Przecignij paszczyzn przedni (dolny uchwyt) do paszczyzny odniesienia Przednia i zablokuj j.

Przecignij paszczyzn tyln tak, aby znalaza si okoo 25 mm od przedniej.

Tworzenie pyty podstawowej | 399


13 Dodaj parametr dla gruboci podstawy:
Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.

W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
grubo_podstawy.

Dla parametru Typ parametru wybierz opcj Dugo.

Kliknij przycisk OK.

14 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Inne, w parametrze grubo_podstawy wpisz 40 mm i kliknij
przycisk OK.
15 Dodaj parametr grubo_podstawy do pyty podstawowej (bryy):

Wybierz pyt podstawow i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Wizania, w parametrze Koniec wytoczenia kliknij

przycisk .

W oknie dialogowym Skojarz parametr rodziny wybierz opcj grubo_podstawy.

16 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


Okrelanie wartoci parametru grubo_podstawy dla wszystkich trzech typw biblioteczek

17 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


18 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Nazwa wybierz opcj 1500x450x1500.

W obszarze Inne, w parametrze grubo_podstawy wpisz 40 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

W ten sam sposb zmie warto parametru grubo_podstawy na 40 mm dla wszystkich pozostaych
typw biblioteczek.

400 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


W obszarze Nazwa wybierz opcj 1800x450x1200 i kliknij przycisk OK.

Kliknij przycisk OK.

19 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


20 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

21 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie grnej pki na stronie 401.

Dodawanie grnej pki


W tym wiczeniu zostanie utworzona grna pka ze spadem. Do waciwego wykrelenia ksztatu grnej pki odpowiedni
bdzie widok boczny.

Dodawanie grnej pki | 401


Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_04.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Szkicowanie grnej pki


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Lewa.

2 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.


3 Kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
4 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrelanie nowej paszczyzny roboczej, w parametrze
Nazwa wybierz opcj Paszczyzna odniesienia: Lewa.
5 Kliknij przycisk OK.
6 Na pasku kontroli widoku kliknij biec skal, a nastpnie kliknij opcj 1:5.
7 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.
8 Sprawd, czy pole wyboru acuch na pasku opcji jest zaznaczone.
9 Naszkicuj z dala od wszelkich paszczyzn odniesienia wytoczenie w ksztacie zamknitej, odwrconej litery
L.

402 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


10 Dodaj do szkicu uk:
Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.

Odznacz pole acuch na pasku opcji.

Kliknij przycisk , a nastpnie przycisk (Zaokrgl uk).

Wybierz przylege krawdzie grnego prawego naronika szkicu, aby utworzy uk.

Wybierz uk i okrel warto jego promienia na 19 mm.

Kliknij przycisk (Wyrwnaj), wybierz wewntrzn powierzchni tylnego panelu i wybierz lew krawd
szkicu.

Zablokuj wyrwnanie.

Dodawanie grnej pki | 403


Wybierz paszczyzn odniesienia Przednia i wybierz praw powierzchni szkicu.

Zablokuj wyrwnanie.

Na pasku projektu kliknij przycisk Wymiar i umie dwa wymiary, jak pokazano na rysunku.
Nie zapomnij zwymiarowa gruboci spadku od paszczyzny odniesienia Przednia.

Trzymajc wcinity klawisz CTRL, wybierz oba wymiary.

Na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj grubo_panelu.

404 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Umie wymiary i okrel pooenie grnej czci szkicu na 50 mm od paszczyzny odniesienia Grna, a
dolnej czci spadu na 75 mm poniej spodu grnej czci szkicu.
Aby przeprowadzi edycj wymiarw, wybierz zwymiarowan lini szkicu, wybierz warto wymiaru i
wprowad zmodyfikowan warto.

11 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

12 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
Toczenie rozpoczyna si na paszczynie odniesienia Lewa, ale nie jest powizane. Szkic zawsze bdzie
przesuwany z paszczyzn odniesienia, jednak bdzie istniaa moliwo dopasowania pocztku i koca
wytoczenia. Mona zmodyfikowa waciwoci wytoczenia albo uy uchwytw w postaci strzaek dla
powierzchni.

Dodawanie grnej pki | 405


Wybieranie grnej bryy i powizywanie krawdzi z wntrzami paneli bocznych

13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


14 Wybierz toczenie.
Aby uatwi wyrwnywanie krawdzi wytoczenia do paneli, naley w pierwszej kolejnoci przesun krawdzie
z dala od paneli.

15 Wybierz uchwyt po prawej stronie wytoczenia i przecignij go w kierunku paszczyzny odniesienia rodkowa
(lewa/prawa).
16 Powtrz operacj dla lewego uchwytu a do wywietlenia bryy, jak pokazano na rysunku.

406 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


17 Wyrwnaj i zablokuj oba koce wytoczenia do wntrza paneli bocznych:

Na pasku narzdzi kliknij przycisk .

Wybierz wewntrzn powierzchni lewego panelu.

Wybierz lewy bok wytoczenia i zablokuj wyrwnanie.

Wybierz wewntrzn powierzchni prawego panelu.

Wybierz prawy bok wytoczenia i zablokuj wyrwnanie.

18 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


19 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

Dodawanie grnej pki | 407


Wyginanie rodziny

20 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


21 W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Nazwa wybierz opcj 1500x450x1500.
22 Kliknij przycisk Zastosuj.
23 Powtrz ten krok dla opcji 900x300x900 oraz 1800x450x1200.
24 Kliknij przycisk OK.
25 Przejd do nastpnego wiczenia, Modyfikowanie ksztatu bocznych paneli na stronie 408.

Modyfikowanie ksztatu bocznych paneli


W tym wiczeniu ksztat bocznych paneli biblioteczki zostanie zmieniony z prostoktnego na zaokrglony. W tym celu
naley przeprowadzi edycj szkicw panelu. Planujc zawczasu przysze zmiany, utworzono szkice w widoku Poziom
odniesienia, dziki czemu bocznym panelom mona przypisa zaokrglon powierzchni.

408 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_05.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Modyfikowanie lewego panelu


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

2 Wybierz lewy panel i na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj.


3 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
4 Wybierz lew lini pionow szkicu panelu i nacinij klawisz DELETE.

Modyfikowanie ksztatu bocznych paneli | 409


5 Zamie usunit lini na zaokrglony panel:
Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.

Na pasku opcji kliknij przycisk (uk przechodzcy przez trzy punkty).

W pooeniu, gdzie usunito lini panelu, wybierz grny punkt kocowy.

Wybierz dolny punkt kocowy.

Kliknij, aby umieci uk.

Zmie wymiar uku na 600 mm.

6 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

7 Wybierz uk i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Grafika wybierz opcj Widoczny znacznik rodka i kliknij
przycisk OK.
Wywietlanie znacznika rodka umoliwia wymiarowanie rodka okrgu.

9 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


10 Zwymiaruj paszczyzn odniesienia Lewa i rodek okrgu.
Zapewnia to, e rodek uku pozostanie w staej odlegoci od paszczyzny odniesienia Lewa.

410 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Modyfikowanie prawego panelu

11 W ten sam sposb utwrz zaokrglony panel po prawej stronie biblioteczki.

12 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

13 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

14 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie i przypisywanie podkategorii na stronie 412.

Modyfikowanie ksztatu bocznych paneli | 411


Tworzenie i przypisywanie podkategorii
W tym wiczeniu do rodziny biblioteczek zostan dodane rne podkategorie, dziki czemu bdzie mona przypisywa
materiay do poszczeglnych komponentw, takich jak pki, drzwiczki, pyta podstawowa, panele i element grny. Po
utworzeniu podkategorii naley przypisa kad z czci geometrii biblioteczki do poszczeglnych podkategorii.
W dalszej czci tego samouczka do kadej z podkategorii zostan zastosowane rne materiay, co umoliwi zrnicowanie
materiaw stosowanych do kadego z komponentw biblioteczki.
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_06.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Tworzenie podkategorii w kategorii Meble

1 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw.


Wywietlone zostanie okno dialogowe Style obiektu. W kolejnych krokach naley w obszarze gwnej kategorii
Meble utworzy podkategorie. W dalszej czci tego samouczka przy uyciu tego okna dialogowego zostan
okrelone domylne materiay dla kadej z utworzonych podkategorii.

2 W oknie dialogowym Style obiektu, na karcie Obiekt modelu, w obszarze Kategoria wybierz opcj Meble.
3 W sekcji Modyfikuj podkategorie kliknij opcj Nowa.
4 W oknie dialogowym Nowa podkategoria w parametrze Nazwa wpisz Podstawa i kliknij przycisk OK.
5 W ten sam sposb utwrz dodatkowe podkategorie:
Gra

Panele

Pki

Drzwi

6 Po zakoczeniu tworzenia podkategorii nacinij przycisk OK.


Przypisywanie bry do odpowiednich podkategorii

7 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz panele boczne i tylne biblioteczki.

412 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).
8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Podkategoria
wybierz opcj Panele i kliknij przycisk OK.
9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
10 W ten sam sposb przypisz odpowiedni podkategori do elementu grnego i podstawy biblioteczki.
Mimo e utworzono kategorie Drzwiczki i Pki, nie zostaa jeszcze utworzona geometria drzwiczek ani pek.
Zostanie ona utworzona i przypisana do odpowiednich elementw w kolejnych wiczeniach.

11 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie pek na stronie 413.

Dodawanie pek
W tym wiczeniu naley do rodziny biblioteczki doda trzy pki. Pki tworzy si za pomoc szkicowania wielu zamknitych
ptli. Nastpnie naley zastosowa parametry do sterowania odstpami midzy pkami.

Dodawanie pek | 413


Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_07.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Szkicowanie pek
1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.
2 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

3 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


4 Narysuj trzy prostokty o skokowej wielkoci, jak pokazano na rysunku.

5 Wyrwnaj i zablokuj lewe krawdzie:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz lew krawd dolnego prostokta, a nastpnie lew krawd prostokta znajdujcego si nad
nim.

Zablokuj wyrwnanie.

Wybierz lew krawd dolnego prostokta, a nastpnie lew krawd grnego prostokta.

414 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Zablokuj wyrwnanie.

6 Powtrz operacje dla prawych krawdzi prostoktw.

7 Wyrwnaj krawdzie dolnej pki z wewntrzn powierzchni wewntrznych paneli i zablokuj je do niej.

Na pasku narzdzi kliknij przycisk .

Wybierz paszczyzn odniesienia na grze podstawy, wybierz doln krawd prostokta znajdujcego si
na samym dole i zablokuj wyrwnanie.

Dodawanie pek | 415


Stosowanie do pek parametru grubo_panelu

8 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


9 Umie poszczeglne wymiary (ale nie acuch), jak pokazano na rysunku, aby sterowa gruboci pki i
odstpami.

10 Wybierz wymiary sterujce gruboci szkicw pek i zastosuj parametr grubo_panelu.

416 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Tworzenie i stosowanie parametrw maksymalnego i minimalnego odstpu midzy pkami

11 Wybierz wymiar midzy pkami: doln i rodkow.


12 Na pasku opcji w parametrze Etykieta kliknij opcj <Dodaj parametr>.
13 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Nazwa parametru, wpisz
maksymalna_odlego_midzy_pkami i kliknij przycisk OK.
14 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
15 Wybierz wymiar midzy pk rodkow a grn i utwrz parametr minimalna_odlego_midzy_pkami.

16 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci toczenia.


17 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Wizania w parametrze Koniec toczenia wpisz 300 mm.
Jest to warto tymczasowa, poniewa w dalszej czci pki zostan powizane z tylnym panelem.

Kliknij przycisk OK.

Wykaczanie pek

18 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


19 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

20 Wybierz pk.
21 Przecignij i zablokuj boki pki do wewntrznych powierzchni bocznych paneli.
22 Przecignij grny uchwyt i zablokuj krawd pki do wntrza tylnego panelu.

Dodawanie pek | 417


23 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

Wyginanie rodziny

24 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


25 W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Nazwa sprawd, czy wybrano opcj 1800x450x1200.
26 W obszarze Inne w parametrze minimalny_odstp_midzy_pkami wpisz 150 mm.
27 W parametrze maksymalny_odstp_midzy_pkami wpisz 300 mm.
28 Kliknij przycisk Zastosuj.

418 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


29 W parametrze Nazwa wybierz opcj 1500x450x1500.
30 W obszarze Inne w parametrze minimalny_odstp_midzy_pkami wpisz 150 mm.
Odstpy midzy pkami dla kadego typu rodziny mona okreli, korzystajc z domylnych wartoci.

31 W parametrze maksymalny_odstp_midzy_pkami wpisz 300 mm.


32 Kliknij przycisk Zastosuj.

33 W parametrze Nazwa wybierz opcj 900x300x900.


34 W obszarze Inne w parametrze minimalna_odlego_midzy_pkami wpisz 100 mm.
35 W parametrze maksymalna_odlego_midzy_pkami wpisz 100 mm.
36 Kliknij przycisk Zastosuj.

37 W parametrze Nazwa wybierz opcj 1800x450x1200 i kliknij przycisk OK.


Przypisywanie podkategorii Pki

38 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

39 Wybierz pki i kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


40 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Podkategoria
wybierz opcj Pki.

Dodawanie pek | 419


41 Kliknij przycisk OK.
42 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie panelu wnki na stronie 420.

Dodawanie panelu wnki


W tym wiczeniu do grnej pki biblioteczki zostanie dodany pionowy panel tworzcy wnk.

W kolejnym wiczeniu utworzone zostan drzwiczki stanowice ostatni element wnki.


Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_08.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Tworzenie paszczyzny odniesienia na potrzeby pionowego panelu wnki


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.

420 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


2 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.
3 Naszkicuj pionow paszczyzn odniesienia midzy paszczyznami: lew i rodkow.

4 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

5 Wybierz paszczyzn odniesienia i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Nazwa wpisz
Wnka.
7 Kliknij przycisk OK.
Tworzenie parametru majcego na celu sterowanie dugoci wnki

8 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


9 Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa.
10 Wybierz paszczyzn odniesienia Wnka.
11 Kliknij, aby umieci wymiar.

Dodawanie panelu wnki | 421


12 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
13 Wybierz umieszczony przed chwil wymiar i na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj <Dodaj
parametr>.
14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
dugo_wnki i kliknij przycisk OK.

15 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


16 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Inne, w parametrze dugo_wnki wpisz 600 mm i kliknij
przycisk Zastosuj.
17 Zastosuj te same wartoci parametru dugo_wnki do wszystkich typw rodziny.
18 W parametrze Nazwa wybierz opcj 1800x450x1200 i kliknij przycisk OK.

422 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Szkicowanie panelu wnki

19 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

20 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


21 Szkic naley narysowa z dala od paszczyzn odniesienia.

22 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


23 Wybierz paszczyzn odniesienia Wnka.
24 Wybierz lew krawd prostokta i zablokuj wyrwnanie.

Dodawanie panelu wnki | 423


25 Wybierz spd grnej czci biblioteczki.
26 Wybierz szczyt prostokta i zablokuj wyrwnanie.

27 Wybierz szczytow powierzchni grnej pki.


28 Wybierz doln lini prostokta i zablokuj wyrwnanie.

424 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


29 Utwrz wymiar midzy paszczyzn odniesienia Wnka a praw krawdzi prostokta.
Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz paszczyzn odniesienia Wnka.

Wybierz praw krawd szkicu.

Kliknij, aby umieci wymiar.

Dodawanie parametru grubo_panelu

30 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


31 Wybierz umieszczony wymiar.
32 Na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj grubo_panelu.

Dodawanie panelu wnki | 425


33 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Wyrwnywanie panelu

34 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

35 Wybierz panel.

426 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


36 Przecignij grny uchwyt, aby wyrwna go z wewntrzn powierzchni tylnego panelu, i zablokuj wyrwnanie.
37 Przecignij dolny uchwyt, aby wyrwna z wewntrzn powierzchni grnej pki.

38 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

39 Przypisz do panelu podkategori:

Wybierz panel i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Podkategoria


wybierz opcj Panele i kliknij przycisk OK.

Nacinij klawisz ESC.

40 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie drzwiczek na stronie 428.

Dodawanie panelu wnki | 427


Dodawanie drzwiczek
W tym wiczeniu zostan dodane drzwiczki z okrgym otworem oraz dopasowywany do tego otworu panel szklany. Ten
sam parametr, ktry steruje pooeniem panelu pionowego, steruje rwnie szerokoci drzwiczek.

Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_09.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Tworzenie drzwiczek na podstawie wsprodkowych prostoktw


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.
2 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.
3 Kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
4 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrelanie nowej paszczyzny roboczej, upewnij si,
e wybrano opcje Nazwa i Paszczyzna odniesienia: Przednia.
5 Kliknij przycisk OK.

6 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


7 Naszkicuj dwa wsprodkowe prostokty, jak pokazano na rysunku.
Wewntrzny szkic zostanie zinterpretowany przez program jako wycicie.

428 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

9 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


10 Wyrwnaj i zablokuj cztery krawdzie zewntrznego szkicu:
Wyrwnaj i zablokuj lew krawd do wntrza bocznego panelu.

Wyrwnaj grn krawd do dolnej czci spadu (grna pka).

Wyrwnaj praw krawd do zewntrznej powierzchni panelu pionowego.

Wyrwnaj doln krawd do szczytowej powierzchni pki.

11 Na pasku kontroli widoku kliknij biec skal, a nastpnie wybierz opcj 1:5.
12 Zwymiaruj szkic drzwiczek, aby okreli pooenie otworu:
Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Przenie kursor ponad jedn z linii szkicu zewntrznego, naciskaj klawisz TAB a do jej podwietlenia i
wybierz j.

Dodawanie drzwiczek | 429


Przenie kursor na lini rwnoleg szkicu wewntrznego, wybierz lini i kliknij, aby umieci wymiar.

W ten sam sposb zwymiaruj pozostae linie szkicu.

13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


14 Wybierz osobno linie szkicu wewntrznego i w kadym z parametrw odlegoci odsuni ustaw warto 75
mm.

15 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci toczenia.


16 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Wizania, w parametrze Koniec wytoczenia kliknij
przycisk .
17 W oknie dialogowym Powi parametr rodziny, w obszarze Istniejce parametry rodziny zgodnego typu,
wybierz opcj grubo_panelu.
18 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

430 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


19 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.
Rysowanie bryy szyby w drzwiczkach

20 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.


21 Kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
22 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrelanie nowej paszczyzny roboczej, upewnij si,
e wybrano opcje Nazwa i Paszczyzna odniesienia: Przednia.
23 Kliknij przycisk OK.

24 Na pasku opcji kliknij przycisk .


25 Naszkicuj prostokt bezporednio na szczycie prostokta reprezentujcego otwr (szkic wewntrznego
prostokta).
26 Zablokuj kad z linii.
Poniewa naszkicowano prostokt na szczycie drugiego, domylnie zakadane jest wyrwnanie midzy
prostoktami. Jest to szybka metoda wyrwnywania elementw. Ma ona zastosowanie, jeli nie naoono
wielu powierzchni lub paszczyzn odniesienia.

27 Przy wci wybranym szkicu szka kliknij przycisk Waciwoci toczenia na pasku projektu.
28 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Wizania w parametrze Koniec toczenia wpisz 10 mm.

W parametrze Pocztek toczenia wpisz 5 mm.

Kliknij przycisk OK.

29 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic.


30 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
31 Sprawd, czy szyba jest wywietlana, jak pokazano na rysunku.
W przypadku koniecznoci dopasowania pocztku i koca wytoczenia waciwoci wytoczenia mona
edytowa.

32 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


Szyba jest teraz wywietlana jako brya. W dalszej czci tego samouczka do bryy zostanie przypisany materia
szka.

Dodawanie drzwiczek | 431


33 Przypisz podkategori do drzwiczek:

Wybierz drzwiczki i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Podkategoria


wybierz opcj Drzwiczki i kliknij przycisk OK.

Nacinij klawisz ESC.

Tworzenie okrgego otworu

34 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.


35 Na pasku projektu:
Kliknij opcj Forma wycicia Toczenie wycicia.

Kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.

36 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza, w obszarze Okrelanie nowej paszczyzny roboczej, upewnij si,
e wybrano opcje Nazwa i Paszczyzna odniesienia: Przednia.
37 Kliknij przycisk OK.

38 Na pasku opcji kliknij narzdzie , a nastpnie (Okrg).


39 Naszkicuj okrg o promieniu 25 mm w prawym grnym naroniku drzwiczek.

432 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


40 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

41 Wybierz okrg i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


42 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Grafika wybierz opcj Widoczny znacznik rodka i kliknij
przycisk OK.
43 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
44 Dodaj dwa wymiary i okrel pooenie rodka okrgu w odlegoci 35 mm od grnych krawdzi otworu na
szyb.
45 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci toczenia.
46 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Wizania, w parametrze Koniec toczenia, wpisz 25 mm.

W parametrze Pocztek toczenia wpisz warto 0.

Uyta zostanie warto wiksza od gruboci drzwiczek.

Dodawanie drzwiczek | 433


47 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.
Sprawd, czy utworzono wytoczenie wycicia w bryle rozpoczynajce si na paszczynie odniesienia Przednia
i koczce poza drzwiczkami.

48 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

49 Przejd do nastpnego wiczenia, Zarzdzanie widocznoci na stronie 435.

434 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Zarzdzanie widocznoci
W tym wiczeniu zostanie okrelona widoczno rodziny biblioteczek w rnych widokach. W przypadku dodawania
wystpie biblioteczki w widokach w planie naley upewni si, e biblioteczka jest wywietlana w trybie symbolicznej
reprezentacji edycji linii 2D, a nie bardziej zoonej reprezentacji 3D. Okrelajc odpowiednie ustawienia widocznoci w
kadym z widokw, mona ograniczy czas odwieania elementw biblioteczki w projektach.
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_10.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Tworzenie linii symbolicznych na potrzeby poziomw szczegowoci


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
2 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.
3 Na pasku opcji:
Odznacz pole acuch.

Kliknij przycisk , a nastpnie kliknij przycisk (uk przechodzcy przez trzy punkty).

4 Przy uyciu narzdzi Linia i uk utwrz zamknity szkic, jak pokazano na rysunku, z dala od istniejcej geometrii
biblioteczki.

5 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wyrwnaj).


6 Wyrwnaj szkic w nastpujcej kolejnoci:
Wyrwnaj szczyt szkicu do paszczyzny odniesienia Tylna.

Wyrwnaj oba uki do zaokrglonych powierzchni bocznych.

Wyrwnaj doln lini do paszczyzny odniesienia Przednia.


Kolejno, w ktrej wyrwnywana jest geometria szkicw, jest istotna, poniewa konieczne jest utworzenie
relacji midzy poczonymi bokami szkicu.

7 Na pasku projektu kliknij przycisk Modyfikuj i wybierz ca geometri biblioteczki wcznie z wyrwnanym
przed chwil szkicem.

8 Na pasku opcji kliknij przycisk (Filtr).


9 W oknie dialogowym Filtr kliknij przycisk Odznacz wszystko.
10 Wybierz opcj Linie (Meble) i kliknij przycisk OK.

Zarzdzanie widocznoci | 435


11 Na pasku opcji kliknij opcje Widoczno.
12 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementw rodziny, w obszarze Poziomy szczegowoci,
upewnij si, e wybrano opcje: Niska, rednia i Wysoka, a nastpnie kliknij przycisk OK.
Wywietlona zostanie symboliczna edycja linii obrysu.

13 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.


14 Narysuj lini symboliczn na wewntrznej powierzchni tylnego panelu oraz na wewntrznej powierzchni obu
paneli bocznych i powi j do tych elementw.

15 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz trzy linie.


16 Na pasku opcji kliknij opcje Widoczno.
17 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementw rodziny w obszarze Poziomy szczegowoci usu
zaznaczenie opcji Niski.
Zostan wywietlone dodatkowe trzy linie symboliczne na poziomach szczegowoci redni i Wysoki. Wci
bdzie istniaa konieczno upewnienia si, e w widokach w planie nie jest wywietlana geometria 3D,
poniewa mogoby to spowodowa wyduenie czasu odwieania.

18 Kliknij przycisk OK.

19 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


20 Wybierz ca geometri 3D.
Linie symboliczne s wywietlane wycznie rwnolegle do widoku, w ktrym s one rysowane, dziki czemu
nie s one dostpne do wyboru w widoku 3D.

21 Na pasku opcji kliknij opcje Widoczno.


22 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny:
W polu Wywietlanie w poszczeglnych widokach odznacz pole Rzut/RCP.

UWAGA Nie mona utworzy przekrojw rodzin mebli w rzucie/rzucie odwrconym. Jednak w przypadku
rodzin, takich jak okna lub drzwi, bdzie to moliwe.

Kliknij przycisk OK.


Model 3D nie bdzie wywietlany w widokach w planie. Stanie si to oczywiste dopiero po wywietleniu
rodziny w projekcie.

23 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


24 Otwrz projekt m_art_gallery.rvt i otwrz rzut Poziom 1 (Level 1).

436 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


25 Otwrz plik M_Biblioteczka.rfa i na pasku projektu kliknij przycisk Zaaduj do projektw.
26 Kliknij przycisk Komponent.
27 Umie biblioteczk i przetestuj sposb jej wywietlania w trybach niskim, rednim oraz widokach 3D.
W przypadku symbolicznej edycji linii w widokach w planie wzr podogi nie jest ukrywany, przez co konieczne
jest rwnie dodanie obszaru maskowania do rodziny biblioteczek. Model, w przypadku wywietlania przy
rednim lub wysokim poziomie szczegowoci z przypisanym do podogi materiaem zawierajcym okrelony
wzr, ma by wywietlany tak, jak pokazano na rysunku.

28 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie obszaru maskowania na stronie 437.

Dodawanie obszaru maskowania


W tym wiczeniu naley doda obszar maskowania w celu zapewnienia, e w widoku w planie jakiekolwiek materiay podogi,
na ktrej jest umieszczona biblioteczka, bd ukryte.

Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_11.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Tworzenie obszaru maskowania


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
2 Wybierz ca geometri biblioteczki.

3 Na pasku opcji kliknij przycisk (Filtr).


4 W oknie dialogowym Filtr kliknij przycisk Odznacz wszystko.
5 Wybierz opcj Linie (Meble) i kliknij przycisk OK.

Dodawanie obszaru maskowania | 437


6 Na pasku sterowania widokiem kliknij opcje Tymczasowo ukryj/izoluj Ukryj kategori.
Spowoduje to usunicie linii z widoku, dziki czemu bdzie mona atwiej wyrwnywa obszar maskowania
do geometrii.

7 Na pasku projektu kliknij przycisk Obszar maskowania.

8 Na pasku opcji uyj polece (Linia) oraz (uk przechodzcy przez trzy punkty) do utworzenia
zamknitego szkicu, jak pokazano na rysunku, z dala od istniejcej geometrii.

Wyrwnywanie i powizywanie obszaru maskowania

9 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


10 Wyrwnaj i zablokuj obszar maskowania:
Wyrwnaj grn lini do paszczyzny odniesienia Tylna.

Wyrwnaj oba uki do zaokrglonych powierzchni bocznych.

Wyrwnaj doln lini do paszczyzny odniesienia Przednia.

11 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


12 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Tymczasowo ukryj/izoluj Wycz tymczasowe
ukrywanie/izolowanie.
13 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie i przypisywanie materiaw na stronie 438.

Tworzenie i przypisywanie materiaw


W tym wiczeniu naley utworzy materiay i przypisa je do komponentw rodziny biblioteczki: pyty podstawowej,
drzwiczek, panelu szklanego w drzwiczkach, paneli, pek oraz grnego elementu biblioteczki. Aby przypisa materiay do
tych rnych komponentw, mona je zastosowa bezporednio lub wedug podkategorii rodziny.
Naley rozpocz od przypisania materiau szka do panelu w drzwiczkach biblioteczki. Ten panel ma by szklany i jest mao
prawdopodobne, aby w toku projektowania mogo to ulec zmianie, dlatego powinien on zosta zastosowany do parametru
panelu Materia bezporednio w ustawieniach Waciwoci elementu.

438 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Materia szka zastosowany do drzwiczek biblioteczki

Nastpnie do kadego z pozostaych komponentw biblioteczki zostanie zastosowany inny materia. W przypadku tworzenia
biblioteczek z ukoczon rodzin istotna bdzie rwnie moliwo przypisywania osobnego materiau do kadego z
komponentw i aktualizowania wszystkich wystpie biblioteczki, aby odzwierciedli zmiany materiaw.
W tym celu naley zastosowa rne materiay dla kadej podkategorii rodziny: Podstawa, Drzwiczki, Panele, Pki i Gra.
Zmiana materiau przypisanego do podkategorii Pki spowoduje zmian materiau pek wszystkich biblioteczek utworzonych
na podstawie rodziny Biblioteczka.
Mona rwnie utworzy parametry materiau w rodzinie, aby udostpni list alternatywnych materiaw. Materia w
ramach biblioteczki moe by unikalny. Parametry materiau opisano w kolejnym wiczeniu.
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_12.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Przypisywanie materiau szka do drzwiczek biblioteczki

1 Jeli bdzie to konieczne, na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D) i powiksz do
drzwiczek.
2 Wybierz bry reprezentujc szyb drzwiczek.

Tworzenie i przypisywanie materiaw | 439


3 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).
4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Materiay i wykoczenia, w parametrze Materia
kliknij w polu Warto i kliknij przycisk .
5 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Materiay, wybierz opcj Szko.
6 W prawym okienku, na karcie Grafika, przejrzyj ustawienia Cieniowanie.
Materia Szko ma niebieski kolor i warto parametru Przezroczysto ustawion na 75%.

7 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Szybka drzwiczek biblioteczki jest wywietlana w projekcie jako niebieska i przezroczysta.
Po przypisaniu materiau w oknie Waciwoci elementu bdzie mona ten materia zmieni wycznie w
Edytorze rodzin. Nie bdzie mona zmieni go w wystpieniu rodziny w projekcie.

PORADA W przypadku tworzenia odpowiednich rodzin mebli naley uywa tej metody w celu przypisywania
wszystkich potrzebnych materiaw mebli. Materiay s wywietlane w projektach tak, jak zostay
zaprojektowane, i nie ma atwej moliwoci ich modyfikacji.

440 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Tworzenie nowych materiaw na potrzeby biblioteczki

9 Kliknij menu Ustawienia Materiay.


10 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Materiay, wybierz opcj Domylny.

11 W dolnym lewym okienku okna dialogowego Materiay kliknij przycisk (Powiel).


12 W oknie dialogowym Powiel materia programu Revit w parametrze Nazwa wpisz Podstawa_biblioteczki i
kliknij przycisk OK.
Nowy materia zostanie wywietlony na licie Materiay.

PORADA Naley stosowa konwencj nazewnictwa tego typu, aby oznaczy materiay rodziny wsplnym
przedrostkiem (w tym przypadku: Biblioteczka). Materiay przypisywane do komponentw rodziny s adowane
do projektu wraz z rodzin.

13 W ten sam sposb utwrz nastpujce materiay biblioteczki, powielajc materia Podstawa_biblioteczki (po
zakoczeniu tworzenia materiaw okno dialogowe Materiay naley pozostawi otwarte):
Gra_biblioteczki

Panele_biblioteczki

Pki_biblioteczki

Drzwiczki_biblioteczki

Nastpnie przypisz waciwoci wywietlania i wykonaj rendering wygldw kadego z przed chwil
utworzonych materiaw. W dalszej kolejnoci, po przypisaniu materiau do komponentu rodziny, waciwoci
bd okrela kolor komponentu w widokach cieniowanych. Wygld renderingu okrela wywietlanie
komponentu w renderingu.

Okrelanie waciwoci wywietlania materiaw i wygldw renderingu

14 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Nazwa, wybierz opcj Podstawa_biblioteczki.


15 Na karcie Grafika, w obszarze Cieniowanie, kliknij prbk z kolorem.
16 W oknie dialogowym Kolor wybierz kolor brzowy dla podstawy biblioteczki i kliknij przycisk OK.

Tworzenie i przypisywanie materiaw | 441


Ten kolor jest zazwyczaj podobny do koloru materiau w renderingu; funkcja przypisa kolorw uatwia
rwnie wizualne rozrnienie materiaw.

17 W oknie dialogowym Materiay kliknij zakadk Wygld renderingu.


18 W obszarze Wygld renderingu na podstawie kliknij przycisk Zastp.
19 W bibliotece wygldw renderingu w parametrze Klasa wybierz opcj Farba.
20 Wybierz wygld renderingu Farba: poyskliwy morgowaty.
21 Kliknij przycisk OK.
22 W ten sam sposb przypisz nastpujce kolory i wygldy renderingu do innych materiaw biblioteczki:
Materia Kolor Wygld renderingu

Drzwiczki_biblioteczki Czerwony Farba: poyskliwy jasnoczerwony

Panele_biblioteczki Niebiesko-zielony Farba: poyskliwy


ciemno-niebiesko-szary

Pki_biblioteczki Jasny brz rednio poyskliwa brzoza

Gra_biblioteczki redni brz Farba: poyskliwa brzoza

UWAGA W przypadku przypisania do pek wygldu renderingu rednio poyskliwa brzoza wida, e zawiera
ona doczony obraz w postaci mapy bitowej imitujcy struktur drzewa. Materiay z doczonymi obrazami
map bitowych, takie jak ten, s widoczne tylko po wykonaniu renderingu w projekcie elementu, do ktrego
przypisano materia.

23 Kliknij przycisk OK.


Nastpnie przypisz materiay biblioteczki do odpowiednich podkategorii rodziny w celu zastosowania ich dla
komponentw rodziny.

Przypisywanie materiaw biblioteczki do podkategorii rodziny Meble

24 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw.


25 W oknie dialogowym Style obiektu, na karcie Obiekty modelu, w obszarze Kategoria Meble wybierz opcj
Podstawa.

26 W parametrze Podstawa kliknij w polu Materia i kliknij przycisk .


27 W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Materiay, wybierz opcj Podstawa_biblioteczki i kliknij przycisk
OK.
28 W ten sam sposb przypisz pozostae materiay biblioteczki do odpowiednich podkategorii:
Podkategoria Materia

Drzwi Drzwiczki_biblioteczki

Panele Panele_biblioteczki

Pki Pki_biblioteczki

Gra Gra_biblioteczki

29 Kliknij przycisk OK.

442 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Rodzina biblioteczki zostanie wywietlona z przypisanymi do niej kolorami.

30 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie parametru Materia na stronie 443.

Tworzenie parametru Materia


W tym wiczeniu do rodziny biblioteczek zostanie dodany parametr materiau. W przypadku dodawania biblioteczek do
projektu ten parametr umoliwi zmian materiau drzwiczek pojedynczej biblioteczki albo kadego typu utworzonej
biblioteczki niezalenie od materiau przypisanego do drzwi biblioteczki wedug podkategorii rodziny.

Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_13.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Dodawanie parametru materiau do rodziny Biblioteczka


1 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.

Tworzenie parametru Materia | 443


2 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.
3 W oknie dialogowym Typ parametru:
W obszarze Parametry w parametrze Nazwa wpisz wykoczenie_drzwiczek.

W obszarze Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Materiay i wykoczenia.

W polu Typ parametru wybierz opcj Materia.

Wybierz opcj Elementu.


Tworzc ten parametr jako parametr wystpienia, bdzie mona wybra rne wykoczenia drzwiczek
dla kadego wystpienia rodziny biblioteczek umieszczonego w projekcie.

4 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


Stosowanie parametru wykoczenie_drzwiczek do drzwiczek

5 Wybierz drzwiczki i kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:

W obszarze Materiay i wykoczenia w parametrze Materia kliknij przycisk .

W oknie dialogowym Powi parametr rodziny w parametrze Istniejce parametry rodziny zgodnego typu
wybierz opcj wykoczenie_drzwiczek.

7 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


8 Zapisz rodzin biblioteczek.
adowanie rodziny biblioteczek do nowego projektu

9 Kliknij menu Plik Nowy Projekt.


10 Nazwij i zapisz nowy projekt, ale nie zamykaj go.
11 Otwrz plik M_Biblioteczka.rfa i na pasku projektu kliknij przycisk Zaaduj do projektw.
Wywietlony zostanie nowy projekt.

Umieszczanie trzech wystpie rodziny biblioteczek

12 Na pasku projektu kliknij Komponent.


13 Z Listy typw wybierz typ biblioteczki i umie trzy biblioteczki tego samego typu w projekcie.

14 Kliknij przycisk Zmie.

15 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


Wszystkie trzy biblioteczki zawieraj materiay przypisane do ich komponentw wedug podkategorii rodziny.

16 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

444 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Rnicowanie materiaw przypisanych do drzwiczek biblioteczek

17 Wybierz rodkow biblioteczk.

18 Na pasku opcji kliknij przycisk .


19 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Inne w parametrze wykoczenie_drzwiczek kliknij w polu Warto, a nastpnie kliknij przycisk
.

W oknie dialogowym Materiay, w obszarze Materiay, wybierz opcj Gra_biblioteczki.


Ten sam materia, ktry jest przypisany do grnej czci biblioteczki, zostanie przypisany do drzwiczek.

20 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


21 Wybierz trzeci biblioteczk.
22 W ten sam sposb przypisz materia Pki_biblioteczki do parametru wykoczenie_drzwiczek.

Tworzenie parametru Materia | 445


23 Przejd do nastpnego wiczenia, Sterowanie widocznoci drzwiczek na stronie 447.

446 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Sterowanie widocznoci drzwiczek
W tym wiczeniu do rodziny biblioteczek zostanie dodany parametr widocznoci, umoliwiajc okrelanie, czy w biblioteczce
umieszczanej w projekcie maj by uwzgldniane drzwiczki ze szklanym panelem. Parametr ten steruje widocznoci
zarwno drzwiczek, jak i szyby dla kadego z wystpie biblioteczki.

Po utworzeniu parametru naley nada mu nazw uwzgldnianie_drzwiczek, aby jasno odda penion przez niego funkcj.
Dziki temu parametrowi we waciwociach drzwiczek i szyby biblioteczki zostanie udostpniony wybr opcji tak lub
nie. Aby wywietli drzwiczki i szyb, naley wybra opcj tak, natomiast opcj nie, aby wyczy widoczno tych
elementw.
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_14.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Dodawanie parametru na potrzeby sterowania widocznoci drzwiczek


1 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
2 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W oknie Parametry wybierz Dodaj.

W oknie dialogowym Waciwoci parametru, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
uwzgldnianie_drzwiczek.

W obszarze Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Materiay i wykoczenia.

W obszarze Typ parametru wybierz opcj Tak/Nie.


Parametrowi zostanie przypisana opcja wyboru widocznoci tak/nie.

Wybierz opcj Wystpienie, tak aby przy wielu wystpieniach tej samej biblioteczki mona byo decydowa,
ktra z nich ma by wywietlana z drzwiczkami.

Sterowanie widocznoci drzwiczek | 447


3 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Powizywanie parametru z drzwiczkami

4 W obszarze rysunku wybierz drzwiczki biblioteczki.

5 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:

W obszarze Grafika w parametrze Widoczne kliknij przycisk .

W oknie dialogowym Powi parametry rodziny, w obszarze Istniejce parametry rodziny zgodnego typu,
wybierz opcj uwzgldnianie_drzwiczek.

7 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


Powizywanie parametru z szyb drzwiczek

8 W obszarze rysunku wybierz szyb w drzwiczkach.

9 Na pasku opcji kliknij przycisk .


10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:

W obszarze Grafika w parametrze Widoczne kliknij przycisk .

W oknie dialogowym Powi parametry rodziny, w obszarze Istniejce parametry rodziny zgodnego typu,
wybierz opcj uwzgldnianie_drzwiczek.

11 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


Dodawanie biblioteczek do projektu

12 Kliknij menu Plik Nowy Projekt.


13 Nazwij i zapisz nowy projekt, ale nie zamykaj go.
14 Otwrz plik M_Biblioteczka.rfa i na pasku projektu kliknij przycisk Zaaduj do projektw.
Wywietlony zostanie nowy projekt.

15 Na pasku projektu kliknij Komponent.


16 Z Listy typw wybierz opcj M_Biblioteczka: 1800x450x1200 i dodaj biblioteczk do projektu.
17 W ten sam sposb dodaj do projektu biblioteczki 1500x450x1500 i 900x300x900.

18 Kliknij przycisk Zmie.


Sprawd widoczno drzwiczek i szyby w projekcie

19 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

448 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


20 Wybierz biblioteczk 1500x450x1500.

21 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Kopiuj).


22 Przecignij kursor w przd i kliknij, aby utworzy kopi.

23 Wybierz kopi i na pasku opcji kliknij przycisk .


24 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Materiay i wykoczenia usu zaznaczenie opcji uwzgldnianie_drzwiczek.

Kliknij przycisk OK.


Drzwiczki i szyba biblioteczki nie bd ju wywietlane w kopii biblioteczki.

25 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie katalogu typu na stronie 450.

Sterowanie widocznoci drzwiczek | 449


Tworzenie katalogu typu
W tym wiczeniu zostanie utworzone okno dialogowe typu dla rodziny Biblioteczka. Katalog typw jest oknem dialogowym
wywietlanym po zaadowaniu rodziny do projektu. Wywietlane s w nim typy w rodzinie, umoliwiajc wybr i zaadowanie
tylko typw wymaganych w biecym projekcie.
Okno dialogowe Katalog typw rodziny Biblioteczka

Aby utworzy katalog typw, naley utworzy zewntrzny plik tekstowy zawierajcy parametry i wartoci parametrw
tworzcych rne typy w rodzinie. Plik naley umieci w pooeniu pliku rodziny. Po zaadowaniu rodziny wywietlony
zostanie katalog typw.
Katalogi typw s najbardziej przydatne w przypadku duych rodzin, takich jak przekroje stalowe, zawierajcych wiele
typw. Wybieranie i adowanie tylko typw wymaganych na potrzeby projektu pomaga zmniejszy plik projektu.

NAJLEPSZY SPOSB POSTPOWANIA Katalogi typw naley tworzy w przypadku rodzin zawierajcych sze typw
lub wicej.

Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Bookcase.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase_15.rfa.

W przypadku uycia dostarczonego pliku do wicze naley wybra menu Plik Zapisz jako.

W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij katalog Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase.rfa.

Tworzenie nowego pliku katalogu typw


1 Otwrz program Notatnik firmy Microsoft.

UWAGA Mimo e w tym wiczeniu do utworzenia katalogu typw zostanie uyty program Notatnik, mona
uy dowolnego innego dostpnego edytora tekstu.

2 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.


3 Zapisz plik jako M_Biblioteczka.txt w tym samym katalogu, w ktrym zapisano plik M_Biblioteczka.rfa.
Katalog typw musi mie t sam nazw, co rodzina.

Wprowadzanie pierwszego wiersza do pliku katalogu typw

4 W pierwszym wierszu pliku tekstowego wpisz:


,length##length##millimeters

5 W tym samym wierszu na kocu poprzednio wprowadzonego tekstu dopisz:


,width##length##millimeters

6 W tym samym wierszu na kocu poprzednio wprowadzonego tekstu dopisz:


,height##length##millimeters

450 | Rozdzia 15 Tworzenie rodziny Biblioteczka (Meble)


Pierwszy wiersz powinien teraz by nastpujcy:
,length##length##millimeters,width##length##millimeters,height##length##millimeters

Wprowadzanie drugiego wiersza w pliku katalogu typw

7 Okrel nazw i wymiary pierwszego typu:


900x300x900,900,300,900

Nazwa typu rodziny zostanie wywietlona jako 900x300x900, a wartoci rozdzielane przecinkami bd
wywietlane w kolejnoci okrelonej w pierwszym wierszu pliku.

8 Dodaj dwa pozostae typy w oddzielnych wierszach:


1500x450x1500,1500,450,1500
1800x450x1200,1800,450,1200

Zakoczony katalog typw powinien by nastpujcy:

9 Zapisz i zamknij katalog typw.


adowanie typw biblioteczki do projektu z katalogiem typw

10 Otwrz plik m_art_gallery.rvt i otwrz rzut Poziom 1.


11 Na pasku projektu kliknij Komponent.
12 Kliknij przycisk Wczytaj na pasku opcji.
13 W oknie dialogowym Otwrz, w obszarze Szukaj w, przejd do katalogu, w ktrym zosta zapisany plik
M_Biblioteczka.rfa, wybierz go i kliknij przycisk Otwrz.
Wywietlony zostanie katalog typw z trzema typami biblioteczek.

14 W oknie dialogowym Okrel typy, w obszarze Typy, wybierz pozycj 900x300x900 i kliknij przycisk OK.
15 Zauwa, e na Licie typw do projektu zosta zaadowany tylko ten pojedynczy typ, ktry wybrano.
16 Dodaj biblioteczk 900x300x900 do projektu galerii sztuki.

Tworzenie katalogu typu | 451


452
Korzystanie z linii
odniesienia w rodzinach 16
W tym samouczku do utworzenia czci dwch rnych rodzin posu linie odniesienia. Sposb uycia linii odniesienia jest zbliony do
paszczyzn odniesienia w tym zakresie, e stanowi one pomoc podczas tworzenia parametrycznego szkieletu rodziny, do ktrego podczas
tworzenia geometrii rodziny przypisywane s odwoania. Jednake s one uywane w szczeglnoci do tworzenia wymiarw ktowych
rodziny i sterowania nimi. W kolejnych wiczeniach naley utworzy drzwiczki biblioteczki oraz oparcie siedzenia, w obu przypadkach z
moliwoci dopasowania ktw.
Biblioteczki zawierajce drzwiczki z rnymi ktami otwarcia

Krzeso z regulowanym oparciem

453
Na pocztku przypisywania drzwiczkom i oparciu siedzenia kta moliwego do dopasowywania naley powiza jeden koniec linii odniesienia;
drugi koniec pozostanie swobodny. Nastpnie naley naszkicowa geometri drzwiczek lub oparcia i powizana z lini odniesienia. Po
zakoczeniu szkicowania zostanie utworzony parametr umoliwiajcy sterowanie ktem midzy lini odniesienia a punktem odniesienia.
Podczas przypisywania temu parametrowi rnych wartoci nastpi odchylenie drzwiczek lub dopasowanie oparcia krzesa.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia


W tym wiczeniu naley uy linii odniesienia na potrzeby dodania do rodziny biblioteczek drzwiczek z moliwym do
dopasowywania otwarciem. Rodzina zawiera wiele typw (wielkoci), dlatego drzwiczki bd musiay by dopasowywane
w zakresie wielkoci i dugoci tak, aby uzyska zgodno z kadym z typw.
Biblioteczki zawierajce drzwiczki z rnymi
ktami otwarcia

Aby utworzy zawias, na ktrym oparte bd drzwiczki, jeden koniec linii odniesienia zostanie powizany z biblioteczk.
Linia odniesienia na potrzeby otwarcia drzwiczek

Po umieszczeniu linii odniesienia naley utworzy geometri bryow drzwiczek, a nastpnie powiza j z lini odniesienia.
Utworzenie parametru kta drzwiczek umoliwia dopasowanie kta otwarcia drzwiczek.

454 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Po zakoczeniu tworzenia drzwiczek naley doda typy biblioteczki do projektu; nastpnie naley przetestowa otwieranie
drzwiczek i zmieni ich materia.

Otwieranie rodziny biblioteczek i okrelanie nowej paszczyzny roboczej


1 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik
Metric\Families\Furniture\M_Bookcase with Door.rfa.
Zostanie wywietlony widok biblioteczki bez drzwiczek.

3 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
4 Powiksz grn cz biblioteczki.

5 Kliknij menu Narzdzia Paszczyzna robocza Ustaw paszczyzn robocz.


6 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza:
W obszarze Okrel now paszczyzn robocz, w parametrze Nazwa, wybierz opcj Paszczyzna odniesienia:
Grna.

Kliknij przycisk OK.

Szkicowanie linii odniesienia pod ktem

7 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie odniesienia.


8 Narysuj lini odniesienia pod ktem 45 stopni:
Okrel punkt pocztkowy linii.
Dokadne okrelenie pooenia punktu nie jest istotne, poniewa zostanie on powizany z pooeniem
zawiasu w dalszej czci wiczenia.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 455


Przesuwaj kursor po przektnej w d na prawo a do osignicia kta 45 stopni.

Kiedy wskanik najdzie si blisko pionowej paszczyzny odniesienia wnki, wybierz punkt kocowy dla
linii.
Zwr uwag, e linia odniesienia wywietlana jest jako ciga linia w kolorze zielonym; dziki temu mona
j odrni od paszczyzny odniesienia. Podobnie do paszczyzn odniesienia linie odniesienia nie maj
waciwoci widocznoci.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz lini odniesienia, aby wywietli jej punkty kocowe.

Punkty kocowe linii odniesienia wywietlane s jako okrgi narysowane cig lini w kolorze niebieskim.
W przeciwiestwie do paszczyzn odniesienia istnieje moliwo wymiarowania wzgldem punktw kocowych
linii odniesienia.

Wymiarowanie linii odniesienia

9 Umie wymiar midzy paszczyzn odniesienia Lewa a punktem kocowym linii odniesienia:
Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa:

456 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Wybierz grny punkt kocowy linii odniesienia:

Przenie kursor w gr i kliknij na prawo od wymiaru, aby umieci element.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 457


10 Umie wymiar midzy paszczyzn odniesienia Przednia a punktem kocowym linii odniesienia:
Wybierz paszczyzn odniesienia Przednia.

Wybierz grny punkt kocowy linii odniesienia:

Przesu kursor na lewo od biblioteczki i kliknij, aby umieci wymiar.


W dalszej czci naley ustali pooenie punktu zawiasu linii odniesienia przy uyciu tych dwch wymiarw

11 Umie wymiar ktowy:

Na pasku opcji kliknij przycisk (Ktowy).

Wybierz lini odniesienia.

458 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Wybierz paszczyzn odniesienia Przednia.

Przesu kursor w miejsce midzy lini odniesienia a paszczyzn i kliknij, aby umieci wymiar.
W kolejnych krokach ten wymiar ktowy posuy do sterowania ktem otwarcia drzwiczek.

Wybieranie wymiaru ktowego i tworzenie parametru otwarcia drzwiczek

12 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


13 Wybierz przed chwil umieszczony wymiar ktowy.
14 Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj Dodaj parametr.
15 W oknie dialogowym Waciwoci parametru:
W obszarze Dane parametru w parametrze Nazwa wpisz kt_drzwiczek.

Wybierz opcj Elementu.


Wybranie wystpienia zapewnia, e kt otwarcia drzwiczek bdzie mona dopasowywa dla kadego
dodanego do projektu wystpienia tej rodziny biblioteczek.

Kliknij przycisk OK.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 459


Przypisz parametr, aby zamocowa koniec linii odniesienia, ktry peni funkcj zawiasu.

16 Wybierz wymiar midzy paszczyzn odniesienia Lewa a punktem kocowym linii odniesienia.

17 Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj grubo_panelu.


Ten parametr dugoci zosta udostpniony w pliku do wicze.

460 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


18 W ten sam sposb przypisz parametr grubo_panelu do drugiego wymiaru.
Spowoduje to, zamocowanie koca linii odniesienia (zawiasu).

Poniewa linia odniesienia jest powizana z jednym kocem biblioteczki i zablokowana do niego, zmiana
wartoci parametru kt_drzwiczek spowoduje zmian pooenia linii odniesienia, umoliwiajc modyfikowanie
kta otwarcia drzwiczek.

Przypisz parametr, aby sterowa dugoci linii odniesienia.

19 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


20 Umie wskanik nad grnym kocem linii odniesienia, naciskaj klawisz Tab, a zostanie wywietlony punkt,
i kliknij, aby wybra ten punkt.

UWAGA Moe zaistnie konieczno wielokrotnego naciskania klawisza Tab, zanim punkt zostanie
wywietlony.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 461


21 Powtrz te czynnoci dla drugiego koca linii odniesienia i umie wymiar powyej linii.
22 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
23 Zaznacz wymiar.
24 Na pasku opcji kliknij element Etykieta i wybierz opcj dugo_wnki.
Jest to ten sam parametr, ktry suy do okrelania pooenia pionowego panelu, co zapewnia zgodno
dugoci linii odniesienia z wymiarem dugoci wnki. Drzwiczki zostan utworzone pniej na linii odniesienia,
tak aby ich dugo bya zgodna z wymiarem dugoci wnki.

Wyginanie rodziny w celu przetestowania kta otwarcia linii odniesienia

25 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


26 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Inne, w parametrze kt_drzwiczek wpisz 0.
27 Kliknij przycisk OK.
Linia odniesienia zostanie zorientowana na kt 0 stopni.

W kolejnych krokach naley utworzy drzwiczki z uyciem funkcji wytaczania bry i powiza je z lini
odniesienia. Po powizaniu drzwiczek modyfikowanie wartoci parametru kt_drzwiczek bdzie powodowa
zmian kta otwarcia drzwiczek.

Szkicowanie drzwiczek na paszczynie odniesienia powizanej z lini odniesienia

28 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


29 Obr kt patrzenia na biblioteczk po orbicie, aby uzyska takie pooenie, jak pokazano na rysunku.

462 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


UWAGA Paszczyzny odniesienia, linie odniesienia (takie jak pokazana na rysunku) i wymiary uyte do
utworzenia rodziny nie s wywietlane po dodaniu elementw rodziny do projektu. S one uywane w trakcie
tworzenia rodziny, aby zapewni precyzyjne umieszczenie geometrii.

30 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.


31 Na pasku projektu kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
Dziki liniom odniesienia udostpnione s cztery paszczyzny, na ktrych mona szkicowa. Dwie paszczyzny
kocowe nie s w tym momencie istotne. Istnieje paszczyzna rwnolega do grnej czci, przypisana do
linii odniesienia, oraz inna, prostopada do tej paszczyzny.

32 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza:


W obszarze Okrel now paszczyzn robocz wybierz opcj Wska paszczyzn.

Kliknij przycisk OK.

33 Przesu kursor nad lini odniesienia, naciskaj klawisz Tab, a paszczyzna linii odniesienia zostanie wywietlona
tak, jak na rysunku, i wybierz j.

34 Naszkicuj prostokt z dala od istniejcej geometrii:

Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

W parametrze Gboko wpisz -25 mm.


Jest to tymczasowa warto gbokoci toczenia. Uycie wartoci ujemnej zapewnia, e szkic zostanie
wytoczony w kierunku przeciwnym w stosunku do punktu widzenia uytkownika.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 463


UWAGA Waciwoci toczenia mona edytowa, aby zmieni wartoci dla pocztku i koca toczenia.
Znak liczby okrela kierunek toczenia.

Okrel punkt dla dolnego lewego naronika prostokta, jak pokazano na rysunku.

Przesu kursor po przektnej w gr i na prawo, a nastpnie okrel punkt dla grnego prawego naronika
prostokta.

Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Przeprowadzanie wyginania rodziny w celu upewnienia si, e wytoczenie drzwiczek obraca si wraz z lini odniesienia

35 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


36 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Inne w parametrze kt_drzwiczek wpisz 45.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.

464 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Wymiarowanie gruboci drzwiczek i przypisywanie etykiet w widoku w planie

37 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
38 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
39 Wybierz lini odniesienia.
40 Wybierz wewntrzn powierzchni drzwiczek, przesu wskanik w prawo i kliknij, aby umieci wymiar.

41 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz wymiar umieszczony przed chwil.
42 Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj grubo_panelu.
Dziki przypisaniu parametru ustalane s relacje w rodzinie, a wartoci bd mogy ulega zmianom w
projekcie. Jeli zmiany nie s przewidywane, mona uproci projektowanie, rysujc geometri o z gry
okrelonej wielkoci.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 465


43 Wybierz drzwi.
44 Wybierz uchwyt ze strzak w kolorze niebieskim dla powierzchni zgodnej z lini odniesienia i przecignij j
z dala od linii odniesienia.
45 Przecignij j w ty na lini odniesienia i zablokuj.

Ponowne wyginanie rodziny w celu upewnienia si, e drzwiczki otwieraj si wraz z lini odniesienia

46 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


47 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Inne w parametrze kt_drzwiczek wpisz 20.

Kliknij przycisk Zastosuj.


Kt otwarcia drzwiczek powinien zosta dopasowany do kta 20 stopni, liczc od przodu biblioteczki.

466 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


W parametrze kt_drzwiczek wpisz 0.

Kliknij przycisk Zastosuj.


Kt otwarcia drzwiczek powinien zosta dopasowany do kta 0 stopni, liczc od przodu biblioteczki,
tworzc zamknit przestrze.

W parametrze kt_drzwiczek wpisz 45.

Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij przycisk OK.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 467


48 Powi lew powierzchni drzwiczek z pooeniem zawiasu:
Wybierz drzwiczki, aby wywietli ich uchwyty.

Wybierz lewy grny uchwyt w ksztacie trjkta w kolorze niebieskim i przecignij go do pooenia zawiasu,
jak pokazano na rysunku.

Kliknij przycisk , aby zablokowa wyrwnanie.

49 W ten sam sposb zablokuj praw powierzchni drzwiczek do dolnego koca linii odniesienia.

468 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


50 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Powizywanie gry i dou drzwiczek

51 W Przegldarce projektu, w obszarze Rzdne, kliknij dwukrotnie opcj Przednia i powiksz grny lewy naronik
biblioteczki.
52 Powi gr i d drzwiczek z biblioteczk:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz lini ponad grn czci drzwiczek.


Jest to spad dla grnej czci biblioteczki.

Wybierz gr drzwiczek.

Kliknij przycisk , aby zablokowa wyrwnanie.

53 W ten sam sposb powi d drzwiczek z grn powierzchni pki biblioteczki i zablokuj wyrwnanie.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 469


54 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk .

Przeprowad wyginanie rodziny, aby upewni si, e drzwiczki s wywietlane w trzech typach (wielkociach) biblioteczki.

55 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


56 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W parametrze Nazwa wybierz opcj 900x300x900.

Kliknij przycisk Zastosuj.

470 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


W parametrze Nazwa wybierz opcj 1500x450x1500.

Kliknij przycisk OK.

Szkicowanie okrgej gaki na drzwiczkach

57 Obr kt patrzenia na biblioteczk po orbicie, aby wywietli przedni cian drzwiczek.

58 Powiksz grn cz drzwiczek.


59 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.
60 Na pasku opcji w parametrze Gboko wpisz 50 mm.
61 Na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn odniesienia.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 471


62 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza:
W obszarze Okrel now paszczyzn robocz wybierz opcj Wska paszczyzn.

Kliknij przycisk OK.

63 Przesu kursor ponad lini odniesienia i naciskaj klawisz Tab, a zostanie podwietlona paszczyzna linii
odniesienia skierowana do przodu, i wybierz j.

64 Wybierz gak.

Na pasku opcji kliknij przycisk , a nastpnie przycisk (Okrg).

Okrel punkt okoo 100 mm od prawego grnego naronika drzwiczek.

Przesuwaj kursor na zewntrz a do uzyskania promienia 25 mm i kliknij, aby utworzy szkic gaki.

65 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

472 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Okrelanie pooenia gaki na drzwiczkach

66 Wybierz okrg, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).


67 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Grafika wybierz opcj Znacznik rodka widoczny.

Kliknij przycisk OK.

68 Umie dwa wymiary, aby okreli pooenie gaki 100 mm od grnej i prawej powierzchni drzwiczek:
Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Przesu kursor nad grn powierzchni drzwiczek i naciskaj klawisz Tab, a zostanie ona podwietlona,
jak pokazano na rysunku, i wybierz j.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 473


Wybierz rodek okrgu.

Przesu wskanik w lewo i kliknij, aby wstawi wymiar.

474 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


W ten sam sposb zwymiaruj odcinek od lewej powierzchni drzwiczek do rodka okrgu.
Umie wymiar poniej okrgu.

69 Okrel pooenie gaki drzwiczek:


Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz okrg.

Wybierz warto grnego wymiaru, wpisz 100 mm i nacinij klawisz Enter.

Wybierz warto prawego wymiaru, wpisz 100 mm i nacinij klawisz Enter.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 475


70 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Przeprowadzanie wyginania rodziny w celu przetestowania parametru dugoci wnki

71 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


72 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Inne w parametrze dugo_wnki wpisz 300 mm.

Kliknij przycisk OK.

476 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Przeprowadzanie wyginania rodziny w celu przywracania parametru dugoci wnki

73 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk .


74 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
75 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W parametrze Nazwa wybierz opcj 900x300x900.

W obszarze Inne jako dugo wnki wpisz 450 mm.

Kliknij przycisk OK.


Dugo wnki drzwiczek zostanie dopasowana zgodnie z oczekiwaniami.

76 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


Nastpnie naley przetestowa stabilno rodziny przez dodanie typw biblioteczki do nowego projektu i
przypisanie rnych ktw otwarcia drzwiczek.

Dodawanie biblioteczek wszystkich trzech wielkoci (typw) do nowego projektu

77 Tworzenie nowego projektu:


Kliknij menu Plik Nowy projekt.

W oknie dialogowym Nowy projekt w polu Utwrz nowy wybierz opcj Projekt.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 477


W polu Plik szablonu sprawd, czy wybrana jest druga opcja i kliknij przycisk Przegldaj. W lewym okienku
okna dialogowego kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\default.rte. Kliknij przycisk
OK.

78 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.

79 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk .


Nastpnie naley umieci trzy biblioteczki od prawej do lewej, jak pokazano na rysunku:

80 Na pasku projektu kliknij Komponent.


81 Na Licie typw wybierz opcj Biblioteczka: 1800x450x1200.
82 Okrel punkt wstawiania w projekcie.
83 Na Licie typw wybierz opcj Biblioteczka: 1500x450x1500.
84 Okrel punkt wstawiania w projekcie.
85 Na Licie typw wybierz opcj Biblioteczka: 900x300x900.
86 Okrel punkt wstawiania w projekcie.
87 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Przypisywanie innego kta otwarcia do wszystkich z drzwiczek biblioteczek

88 Wybierz biblioteczk 1800x450x1200 i kliknij przycisk .


89 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Inne, w parametrze kt_drzwiczek, wpisz 80.

Kliknij przycisk OK.

478 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


90 W ten sam sposb zmie kt drzwiczek biblioteczki 1500x450x1500 na warto 60.

91 W ten sam sposb zmie kt drzwiczek biblioteczki 900x300x900 na warto 0.

92 Skopiuj biblioteczk 1800x450x1200 i umie kopi z dala od innych biblioteczek.

93 Wybierz skopiowan biblioteczk.


Jest to drugie wystpienie tego samego typu biblioteczki.

Tworzenie drzwiczek biblioteczki przy uyciu linii odniesienia | 479


94 Na pasku opcji kliknij przycisk .
95 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:
W obszarze Inne w parametrze kt_drzwiczek wpisz 20.

Kliknij przycisk OK.

Biblioteczka zostaa utworzona przez uytkownika, dlatego wszystkie wystpienia jej typu mog mie
unikaln warto otwarcia drzwiczek.

96 Zapisz i zamknij nowy projekt.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia


W tym wiczeniu naley utworzy zakrzywione, regulowane oparcie krzesa na potrzeby rodziny krzese.

Aby sterowa ktem oparcia, geometria oparcia zostanie powizana z lini odniesienia. Jeden punkt kocowy linii odniesienia
zostanie powizany z siedziskiem krzesa, natomiast drugi pozostanie swobodny, tworzc o obrotu midzy siedziskiem a
oparciem. Parametr ktowy steruje ktem linii odniesienia, ktry nastpnie steruje ktem oparcia krzesa, do ktrego jest
powizany.

480 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Po utworzeniu oparcia krzesa i przetestowaniu moliwego do dopasowywania kta zostanie utworzony typ awki, poszerzajc
siedzisko krzesa.

Otwieranie rodziny krzese


1 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik
Metric\Families\Furniture\m_Chair.rfa.
Wywietlony zostanie widok krzesa bez odchylonego oparcia.

Dodawanie linii odniesienia w celu sterowania ktem oparcia krzesa

3 W Przegldarce projektu, w obszarze Rzdne (Elewacja 1), kliknij dwukrotnie opcj Lewa.
4 Powiksz zawias krzesa.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 481


5 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie odniesienia.
6 Okrel punkt pocztkowy i kocowy linii odniesienia:
Przesu wskanik nad przecicie dwch paszczyzn odniesienia w rodku otworu w ksztacie koa.

Naciskaj klawisz Tab, a zostanie wywietlone przecicie, i wybierz je.

Przesuwaj wskanik w gr pod ktem 45 stopni, a znajdzie si on blisko pionowej paszczyzny odniesienia,
jak pokazano na rysunku, i kliknij, aby okreli punkt kocowy.

482 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Wyrwnywanie i powizywanie linii odniesienia z pooeniem zawiasu

8 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


9 Wybierz pionow paszczyzn odniesienia paszczyzna_czca2.

10 Przesu kursor nad punkt kocowy linii odniesienia, nastpnie naciskaj klawisz Tab, a zostanie wywietlony
punkt kocowy, i kliknij, aby go wybra.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 483


11 Kliknij przycisk , aby zablokowa wyrwnanie.

12 Przy wci aktywnym poleceniu Wyrwnaj wybierz poziom paszczyzn odniesienia paszczyzna_czca.

484 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


13 Przesu kursor nad punkt kocowy linii odniesienia, a nastpnie naciskaj klawisz Tab, a zostanie wywietlony
punkt kocowy, i wybierz go.

14 Kliknij przycisk .

Tworzenie parametru w celu sterowania ktem oparcia

15 Umie wymiar ktowy midzy poziom paszczyzn odniesienia a lini odniesienia:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Ktowy).

Wybierz paszczyzn odniesienia paszczyzna_czca.

Wybierz lini odniesienia.

Okrel punkt midzy lini odniesienia a doln paszczyzn odniesienia, aby umieci wymiar.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 485


Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

16 Przypisz etykiet, aby utworzy parametr:


Wybierz wymiar ktowy.

Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj Dodaj parametr.

W oknie dialogowym Waciwoci parametru, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
kt_oparcia_krzesa.

Sprawd, czy jest wybrana opcja Typ.

Kliknij przycisk OK.


Na wymiarze zostanie wywietlona etykieta parametru kt_oparcia_krzesa.

Wyginanie rodziny w celu przetestowania parametru kt_oparcia_krzesa

17 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


18 W oknie dialogowym Lista typw, w obszarze Inne, w parametrze kt_oparcia_krzesa wpisz 90.
19 Kliknij przycisk OK.
Pooenie linii odniesienia ulegnie zmianie, tworzc kt 90 stopni do paszczyzny odniesienia
paszczyzna_czca.

486 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Otwieranie widoku rzdnych krzesa

20 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.


Szkicowanie oparcia krzesa

21 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.


22 Na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn odniesienia.
23 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza w polu Okrel now paszczyzn robocz wybierz opcj Wska
paszczyzn, a nastpnie kliknij przycisk OK.
24 Przesu kursor nad lini odniesienia, naciskaj klawisz Tab, a paszczyzna linii odniesienia zostanie wywietlona
tak, jak na rysunku, i wybierz j.

25 Naszkicuj prostokt z dala od istniejcej geometrii:


Sprawd, czy na pasku projektu wybrano opcj Linie.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

Na pasku opcji w parametrze Gboko wpisz 25 mm.

Okrel punkt powyej geometrii krzesa dla dolnego prawego naronika prostokta.
Dokadne jego pooenie nie jest istotne.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 487


Przesu kursor po przektnej w gr, a nastpnie okrel drugi punkt dla lewego grnego naronika
prostokta.

Powizywanie bokw oparcia krzesa

26 Umie wymiar midzy lew stron szkicu a paszczyzn odniesienia Lewa:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa:

Wybierz lewy pionowy bok szkicu prostokta i kliknij na prawo od wymiaru, aby umieci element.

27 W ten sam sposb zwymiaruj paszczyzn odniesienia Prawa i prawy pionowy bok szkicu.

488 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


28 Zmodyfikuj wymiary:
Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz lew pionow lini szkicu, a nastpnie wybierz warto wymiaru.

Wpisz 75 mm i nacinij klawisz Enter.

29 W ten sam sposb zmie prawy wymiar na 75 mm.

30 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


31 Wyrwnaj oparcie krzesa i powi je z lini odniesienia:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz punkt kocowy linii odniesienia, jak pokazano na rysunku.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 489


Wybierz doln poziom lini prostokta.

Kliknij przycisk .

Tworzenie parametru sterujcego wysokoci oparcia krzesa

32 Zwymiaruj wysoko szkicu prostokta:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz doln krawd szkicu.

Wybierz grn krawd szkicu.

Przesu wskanik w lewo i kliknij, aby wstawi wymiar.

490 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

33 Przypisz etykiet, aby utworzy parametr:


Wybierz umieszczony wymiar.

Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj Dodaj parametr.

W oknie dialogowym Waciwoci parametru, w obszarze Dane parametru, w parametrze Nazwa wpisz
wysoko_oparcia_krzesa.

Kliknij przycisk OK.

34 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic.


Wyginanie rodziny w celu sprawdzenia, czy wysoko oparcia krzesa jest moliwa do dopasowywania

35 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


36 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Inne, w parametrze wysoko_oparcia_krzesa wpisz 550 mm.

Kliknij przycisk OK.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 491


rodkowanie oparcia krzesa na linii odniesienia dla widoku bocznego

37 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Lewa.

38 Wybierz oparcie krzesa, aby wywietli uchwyty w ksztacie trjktw w kolorze niebieskim.
39 Wybierz uchwyt na przedniej powierzchni oparcia krzesa i przecignij go na prawo z dala linii odniesienia.
Dokadne umieszczenie powierzchni nie jest istotne.

40 Utwrz rwne wizanie wymiaru:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

492 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


Wybierz tyln powierzchni szkicu oparcia krzesa.

Wybierz lini odniesienia (a nie paszczyzn odniesienia oznaczon lini przerywan).

Wybierz przedni powierzchni szkicu oparcia fotela.

Przesu kursor w gr i kliknij, aby umieci wymiar powyej oparcia krzesa.

Jeli nad wymiarem zostanie wywietlony element , kliknij go.


Dwa segmenty wymiaru s teraz rwne.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 493


Okrelanie tej samej gruboci oparcia krzesa, co w przypadku jego bokw

41 Zwymiaruj grubo oparcia krzesa:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz przedni i tyln powierzchni oparcia krzesa.

Przesu kursor w gr i kliknij, aby umieci wymiar powyej wymiaru i oparcia krzesa.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

42 Przypisz etykiet, aby utworzy parametr:


Wybierz umieszczony wymiar.

Na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj grubo_boku.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


Grubo boku krzesa zostanie dopasowana do 25 mm, czyli wartoci aktualnie ustawionej dla parametru
grubo_boku.

Szkicowanie wytoczenia bryowego dla spodu oparcia krzesa

43 Powiksz zawias krzesa.


44 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.

45 Na pasku opcji kliknij przycisk , a nastpnie przycisk (Okrg).


46 Na rodku otworu na zawias wybierz punkt kocowy linii odniesienia na przeciciu paszczyzn odniesienia.
47 Okrel punkt na obwodzie otworu.

494 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


48 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.
Szkicowanie wytoczenia bryowego dla oparcia krzesa

49 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.


50 Wybierz form bryow w ksztacie walca.
51 Wyrwnaj i zablokuj lew i praw stron formy bryowej do pionowych paszczyzn odniesienia:

Na pasku narzdzi kliknij przycisk .

Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa:

Wybierz lew stron formy bryowej.

Kliknij przycisk .

Wybierz paszczyzn odniesienia Prawa.

Wybierz prawy bok formy bryowej.

Kliknij przycisk .

52 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 495


Testowanie kta oparcia krzesa

53 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


54 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Inne w parametrze kt_oparcia_krzesa wpisz 110.

Kliknij przycisk OK.

Tworzenie nowego typu awki w celu przetestowania rodziny

55 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


56 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.

W oknie dialogowym Nazwa w parametrze Nazwa wpisz awka 1500 mm i kliknij przycisk OK.

W obszarze Wymiar w parametrze szeroko_siedziska wpisz 1500 mm.

Kliknij przycisk OK.

496 | Rozdzia 16 Korzystanie z linii odniesienia w rodzinach


57 Kliknij menu Plik Zapisz, a nastpnie zamknij projekt.

Tworzenie zakrzywionego oparcia krzesa przy uyciu linii odniesienia | 497


498
Samouczki: Zaawansowane
rodziny komponentw
standardowych

499
500
Tworzenie rodzin
wspdzielonych 17
W tym samouczku naley utworzy rodzin okna przy uyciu okien zagniedonych. Na przykadzie pokazano sposb tworzenia rodziny
dla typowych pocze okien, takich jak niestandardowy zesp okienny. W pierwszej kolejnoci naley utworzy geometri okna i
przetestowa jej sposb zachowania w projekcie. Nastpnie naley zmieni rodziny zagniedone w oknie na wspuytkowane i sprawdzi,
jak wpynie to na okno po wczytaniu do projektu.

Umiejtnoci zastosowane w tej lekcji:

Tworzenie rodziny zagniedonej w oparciu o komponenty standardowe


Dodawanie parametrw typu w celu sterowania typem komponentu
Testowanie rodziny w projekcie
Przypisywanie etykiet do okien i tworzenie ich zestawie
Okrelanie rodzin zagniedonych jako wspuytkowanych
Zmiana kategorii rodziny w celu sterowania tworzeniem zestawie

Tworzenie rodziny okien z oknami zagniedonymi


W tym wiczeniu naley utworzy rodzin zespou okiennego z dwoma standardowymi rodzinami okien. Aby okreli
szeroko i typ okien, do rodziny naley doda parametry.

501
Otwieranie szablonu rodziny okien

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym okienku okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric Templates\Metric
Window.rft.
3 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
4 W lewym okienku okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Shared Window.rfa.
Usuwanie istniejcych otworw w szablonie

5 Wybierz otwr w rodku ciany.

6 Nacinij klawisz DELETE.


W przypadku wczytywania innych okien jako komponentw zagniedonych obiekt nadrzdny jest przecinany
przez nie, przez co tworzenie otworu nie jest potrzebne.

Wczytywanie i umieszczanie okna nieotwieralnego

7 Na pasku projektu kliknij Komponent.


8 Kliknij przycisk Tak, aby wczyta komponent.
9 W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik
Metric\Families\Windows\M_Fixed.rfa.
10 Z Listy typw wybierz opcj M_Nieotwieralne: 915 x 1220 mm
11 Kliknij grn powierzchni (zewntrzn) obok rodka ciany, aby umieci komponent.
Okno nieotwieralne stanowi rodkow jednostk w zespole okiennym.

UWAGA Podczas umieszczania okien naley upewni si, e s one poprawnie zorientowane w cianie w
stosunku do wntrza i zewntrza. Wska cz geometrii ramy stanowi zewntrzn stron okna. Jeli okno
po umieszczeniu nie jest zorientowane poprawnie, to w celu zamiany orientacji mona uy elementu
sterujcego odwracania. Pomocne moe okaza si przeczenie szczegowoci wywietlania z poziomu
niskiego na redni lub wysoki, aby wywietli komponenty zewntrznej ciany.

12 Wyrwnaj i zablokuj okno nieotwieralne do osi rodziny:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewa/prawa).

Wybierz pionow o okna.

502 | Rozdzia 17 Tworzenie rodzin wspdzielonych


Kliknij przycisk .

Wczytywanie i umieszczanie okna dwuczciowego

13 Na pasku projektu kliknij Komponent.


14 Kliknij przycisk Wczytaj na pasku opcji.
15 W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik
Metric\Families\Windows\M_Double Hung.rfa.
16 Z listy typw wybierz opcj M_Dwuczciowe: 0610 x 1220 mm.
17 Umie dwa okna, po jednym na kad ze stron okna nieotwieralnego. Po umieszczeniu wybierz grn
powierzchni (zewntrzn).
Okna dwuczciowe tworz boki zespou okiennego.

18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


19 Wyrwnaj i zablokuj okna dwuczciowe wzgldem paszczyzn odniesienia:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa, kliknij praw krawd lewego okna i kliknij element .

Wybierz paszczyzn odniesienia Prawa, kliknij lew krawd prawego okna i kliknij element .

Tworzenie rodziny okien z oknami zagniedonymi | 503


20 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Paszczyzna odniesienia (wyrwnana wzgldem szerokoci okna centralnego) bdzie teraz okrela umiejscowienie okna
centralnego i okien bocznych.
Dodawanie etykiet typu rodziny do okien bocznych i centralnego

21 Wybierz dwa okna podwjne i na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj Dodaj parametr.
Parametry typu rodziny dodaje si, aby mona byo okreli alternatywne typy lub rodziny okien.

22 W oknie dialogowym Waciwoci parametru w parametrze Nazwa wpisz Typ okna bocznego, w parametrze
Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Budowa i kliknij przycisk OK.
23 Wybierz okno centralne i na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj Dodaj parametr.
24 W oknie dialogowym Waciwoci parametru w parametrze Nazwa wpisz Typ okna centralnego, w parametrze
Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Budowa i kliknij przycisk OK.
Etykiety typu rodziny umoliwiaj sterowanie oknami poprzez zmian typw.

Tworzenie parametrw typu rodziny dla szerokoci okien

25 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


Parametry tworzy si dla szerokoci okien bocznych i centralnego. Te parametry su do obliczania wymiarw
cakowitego otworu i okrelania umiejscowienia paszczyzn odniesienia sterujcych pooeniem okien
bocznych.

26 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.


27 Dodaj waciwoci parametru:
W parametrze Nazwa wpisz Szeroko okna centralnego.

Dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Wymiary.

Dla parametru Typ parametru wybierz opcj Dugo.

Kliknij przycisk OK.

28 W ten sam sposb dodaj kolejny parametr o nazwie Szeroko okna bocznego.
Tworzenie typw rodziny dla konfiguracji okien

29 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Budowa, w parametrze Typ okna bocznego wybierz opcj
M_Dwuczciowe: 0610 mm x 1220 mm.
30 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Budowa, w parametrze Typ okna centralnego wybierz opcj
M_Nieotwieralne: 0915 x 1220 mm.
31 W obszarze Wymiary w parametrze Szeroko okna bocznego wpisz 610 mm, a w parametrze Szeroko okna
centralnego wpisz 915 mm.

UWAGA Parametry szerokoci okien: bocznych i centralnego okrela si rcznie, poniewa nie ma moliwoci
przekazania informacji o szerokoci z rodziny zagniedonej (jednostki okiennej) do rodziny nadrzdnej
(zespou okiennego).

32 W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.


33 W oknie dialogowym Nazwa wpisz 0610-0915-0610S x 1220W i kliknij przycisk OK.
34 W sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.
35 W oknie dialogowym Nazwa wpisz 0406-0610-0406S x 1220W i kliknij przycisk OK.
36 Okrel parametry typu rodziny i parametry szerokoci dla drugiego typu rodziny:
Sprawd, czy w parametrze Nazwa wybrano opcj 0406-0610-0406S x 1220W.

504 | Rozdzia 17 Tworzenie rodzin wspdzielonych


W obszarze Budowa w parametrze Typ okna bocznego wybierz opcj M_Dwuczciowe: 0406 mm x 1220
mm.

W parametrze Typ okna centralnego wybierz opcj M_Nieotwieralne: 0610 mm x 1220 mm.

W obszarze Wymiary, w parametrze Szeroko okna bocznego, wpisz 406 mm.

W parametrze Szeroko okna centralnego wpisz 610 mm.

Kliknij przycisk OK.

Stosowanie parametru Szeroko okna centralnego

37 Wybierz wymiar Szeroko i na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj Szeroko okna centralnego
(jeli okae si to konieczne, przesu etykiet Wntrze tak, aby nie nakadaa si na etykiet szerokoci).
Po zastosowaniu parametru Szeroko okna centralnego paszczyzny odniesienia z powizanymi oknami
bocznymi bd ulega wyginaniu wzdu krawdzi okna centralnego.

38 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


39 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Wymiary, w parametrze Szeroko Formua wpisz Szeroko
okna centralnego + (Szeroko okna bocznego*2).
W oparciu o t formu do cznej szerokoci dwch okien bocznych dodawana jest szeroko okna centralnego.
Wynikiem jest pena szeroko zespou okiennego, taka, jaka bdzie raportowana w zestawieniu.

40 W parametrze Wysoko wpisz 1220 mm i kliknij przycisk OK.


Ta warto musi by zgodna z wysokoci poszczeglnych jednostek okiennych, poniewa jest wywietlana
w zestawieniu zespou okiennego.

41 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

Tworzenie rodziny okien z oknami zagniedonymi | 505


42 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
43 Przejd do nastpnego wiczenia, Korzystanie z rodziny wspuytkowanej w projekcie na stronie 506.

Korzystanie z rodziny wspuytkowanej w projekcie


Nastpnie naley umieci rodzin okien w rodowisku projektu. Poniewa poszczeglne okna maj by umieszczone
wewntrz zespou okiennego, aby w zestawieniu wystpoway jako oddzielne elementy, okna zagniedone zostan
zmienione w rodziny wspuytkowane.

Testowanie zespow okiennych w projekcie

1 Kliknij menu Okno Projekt1 rzut: Poziom 1.


2 Kliknij przycisk ciana na pasku projektu.
3 Naszkicuj cian od lewej do prawej (okoo 7200 mm.
Grna powierzchnia ciany jest stron zewntrzn.

4 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


5 Kliknij menu Okno Shared Window.rfa widok 3D: {3D}.
6 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
7 Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe Wczytaj do projektw, wybierz element Projekt1 i kliknij przycisk
OK.
Rodzina zostaa wczytana do nowego projektu.

Umieszczanie rodziny w projekcie

8 Kliknij przycisk Okno na pasku projektu.


9 Umie dwa wystpienia okna w projekcie, po jednym z kadego typu:
Sprawd, czy na Licie typw wybrano opcj Okno wspuytkowane: 0610-0915-0610S x 1220W i kliknij
cian na grnej powierzchni, aby umieci zesp okienny.

Z Listy typw wybierz opcj Okno wspuytkowane: 0406-0610-0406S x 1220W i kliknij, aby umieci
mniejszy zesp okienny.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

10 Dopasuj okno do dwch okien.


Okna zostay wstawione i zostay im przypisane etykiety tak, jak oczekiwano.

UWAGA Numery etykiet mona zmienia na etykiecie albo w zestawieniu.

506 | Rozdzia 17 Tworzenie rodzin wspdzielonych


Tworzenie zestawienia okien

11 Kliknij menu Widok Nowy Zestawienie/Iloci.


12 W oknie dialogowym Nowe zestawienie, w obszarze Kategoria, wybierz opcj Okna i kliknij przycisk OK.
13 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia, w obszarze Dostpne pola, wybierz opcj Znacznik typu i
kliknij element Dodaj.
14 W ten sam sposb dodaj nastpujce pola:
Szeroko

Wysoko

Rodzina

15 Po wybraniu rodziny w obszarze Pola w zestawieniu kliknij dwukrotnie przycisk Przesu w gr, aby zmieni
kolejno tych pl, a nastpnie kliknij przycisk OK.

W zestawieniu okien znajduj si dwie pozycje, ktre przedstawiaj cakowit szeroko kadego typu zespou
okiennego. Aby w zestawieniu poszczeglne jednostki okienne wystpoway jako osobne elementy, naley
uczyni rodziny wspuytkowanymi.

WANE Wspuytkowanie rodzin umoliwia zliczanie i tworzenie zestawie poszczeglnych wystpie


rodziny wczytanych do innej rodziny.

Otwieranie rodziny na potrzeby edycji

16 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 1.


17 Wybierz jeden z zespow okiennych i na pasku opcji kliknij przycisk Edycja rodziny.
18 W oknie dialogowym potwierdzania kliknij przycisk Tak, aby otworzy plik Shared Window.rfa.
19 W obszarze rysunku wybierz boczne okno i na pasku opcji kliknij przycisk Edycja rodziny.
20 W oknie dialogowym potwierdzania kliknij przycisk Tak, aby otworzy okno dwuczciowe do edycji.

Korzystanie z rodziny wspuytkowanej w projekcie | 507


Wspuytkowanie rodzin

21 Kliknij menu Ustawienia Kategoria i parametry rodziny.


22 W oknie dialogowym Parametry i kategoria rodziny, w obszarze Parametry rodziny, wybierz opcj
Wspuytkowane i kliknij przycisk OK.
23 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
24 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw usu zaznaczenie pola Projekt1, wybierz plik Shared Window.rfa
i kliknij przycisk OK.
25 W oknie dialogowym Wczytaj ponownie rodzin wybierz opcj Nadpisz wartoci parametrw dla istniejcych
typw i kliknij przycisk OK.
26 W ten sam sposb uczy wspuytkowanym nieotwieralne okno centralne, a nastpnie wczytaj je ponownie
do rodziny Shared Window.rfa.
Ponowne wczytywanie rodziny wspuytkowanej do projektu

27 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


28 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw wybierz opcj Projekt1 i kliknij przycisk OK.
29 W oknie dialogowym Wczytaj ponownie rodzin wybierz opcj Nadpisz wartoci parametrw dla istniejcych
typw i kliknij przycisk OK.
30 Sprawd, czy w oknie dialogowym Wczytaj ponownie rodzin wspuytkowan wartoci istniejcych typw
Rodzina i Nadpisanie s wybrane i kliknij przycisk OK.
Przypisz etykiety do okien w zestawie okiennym

31 Wybierz etykiety obu okien i przenie je z dala od ciany, aby pozostawi odstp dla etykiet jednostki okiennej,
a nastpnie na pasku projektu kliknij przycisk Modyfikuj.

32 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij przycisk Etykietuj nieopisane.


Po okreleniu rodzin jako wspuytkowane kademu oknu w zestawie okiennym mona teraz przypisa
etykiet.

508 | Rozdzia 17 Tworzenie rodzin wspdzielonych


33 W oknie dialogowym Przypisz etykiety wszystkim elementom ich niezawierajcym, w obszarze Kategoria,
wybierz opcj Etykiety okien i kliknij przycisk OK.

Otwieranie zestawienia okien

34 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Zestawienia/iloci i kliknij dwukrotnie opcj Zestawienie okien.
Poszczeglne wystpienia okien w zespole okiennym s uwzgldniane w zestawieniu. Rwnie w tym
przypadku, w zalenoci od wymaga i standardw okrelonego biura projektowego, wywietlanie caego
zespou okiennego w zestawieniu moe by niepodane. Do filtrowania pozycji zespou okiennego mona
zastosowa filtr zestawienia; mona rwnie zmieni kategori rodziny nadrzdnej, tak aby nie bya
uwzgldniana w zestawieniu.

Modyfikowanie kategorii rodziny zespou okiennego

35 Kliknij menu Okno Shared Window Family.rfa widok 3D: {3D}.


36 Kliknij menu Ustawienia Kategoria i parametry rodziny.
37 W oknie dialogowym Parametry i kategoria rodziny, w obszarze Kategoria rodziny, wybierz opcj Modele
oglne i kliknij przycisk OK.
Po zmianie kategorii okna z kategorii Okno na kategori Modele oglne to okno nie bdzie ju uwzgldniane
w zestawieniu okien.

38 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


39 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw wybierz opcj Projekt1 i kliknij przycisk OK.
40 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin ponownie kliknij przycisk Tak, aby nadpisa istniejc wersj rodziny.
41 Kliknij przycisk OK znajdujcy si w oknie dialogowym komunikatu ostrzeenia.
W tym komunikacie zawarta jest informacja, e etykiety, ktre zostay uprzednio umieszczone, zostan teraz
usunite, poniewa zesp okienny nie naley ju do kategorii okien.

Korzystanie z rodziny wspuytkowanej w projekcie | 509


42 W Przegldarce projektu, w obszarze Zestawienia/iloci, kliknij dwukrotnie opcj Zestawienie okien.
Rodziny zespow okiennych nie s ju raportowane w zestawieniu okien.

43 Kliknij prawym przyciskiem myszy zestawienie i wybierz opcj Waciwoci widoku.


44 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne w polu Sortowanie/Grupowanie kliknij polecenie
Edycja.
45 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia w parametrze Sortuj wedug wybierz opcj Znacznik typu.
46 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

47 Zamknij projekt, zapisujc go na dysku lub bez zapisywania.

510 | Rozdzia 17 Tworzenie rodzin wspdzielonych


Tworzenie zoonej rodziny
okien

511
512
Tworzenie zoonej rodziny
okien 18
W tym samouczku naley utworzy zoon rodzin okien na podstawie podstawowego szablonu. Definiowane okno bdzie przeznaczone
do uycia w murze szczelinowym, przy czym na zewntrz i wewntrz ciany komponenty ciany bd zawijane do ramy okiennej. Okno
skada si z dwch typw okna: wykonalnego okna skrzynkowego (o szerokoci zdefiniowanej przez uytkownika) oraz okna staego.

Oprcz tworzenia geometrii 3D naley do rodziny doda linie symboliczne, dziki czemu w widokach w planie i rzdnych bdzie ona
wywietlana czytelnie.

513
Wywietlanie otwarcia skrzyda
okiennego w widoku rzdnych

Wywietlanie otwarcia skrzyda okiennego w widoku w planie

Na kocu naley zagniedzi rodziny standardowe parapetw w oknie, ktre ma by wywietlane i dla ktrego maj by tworzone zestawienia.

514 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


Tworzenie otworu zoonego w cianie
W tej lekcji otwarty zostanie plik oparty na szablonie okna i utworzony zostanie otwr zoony dla okna. Naley usun
istniejcy otwr w cianie i utworzy nowy, przecinajc cian seri wyci. Naley zastosowa seri wyci, a nie pojedynczy
szkic, poniewa wielkoci wyci bd rne.
Otwr zoony w cianie z zawijaniem wewntrznym i zewntrznym

Umiejtnoci zastosowane w tej lekcji:

Tworzenie geometrii wycicia

Za pomoc narzdzia Tnij geometri

Dodawanie parametrw w celu sterowania wartociami zawijania, w przypadku gdy komponenty ciany bd nachodzi
na siebie, oraz gbokoci ramy okiennej.

Dodawanie typw rodziny dla wielkoci okien

Testowanie rodziny w projekcie

Modyfikacja waciwoci w celu zdefiniowania opcji zamknicia ciany i zawijania

Tworzenie wycicia w celu przecicia zewntrznego lica ciany


W tym wiczeniu naley utworzy wytoczenie wycicia w celu wycicia otworu w zewntrznym licu ciany.

Otwieranie pliku rodziny


1 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
2 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik
Metric\Families\Windows\M_Complex_Window_Start.rfa.

3 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

Tworzenie otworu zoonego w cianie | 515


4 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\M_Complex_Window.rfa.
Modyfikowanie wielkoci ciany nadrzdnej

5 W obszarze rysowania wybierz cian i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


Powodem modyfikowania wielkoci ciany nadrzdnej w szablonie rodziny jest to, e ta rodzina ma zosta
uyta w murze szczelinowym, ktry jest zazwyczaj grubszy ni standardowa ciana. Zwikszenie gruboci
ciany nadrzdnej w szablonie zapewni wicej miejsca na utworzenie paszczyzn odniesienia potrzebnych
podczas tworzenia zoonego otworu.

6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.


7 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Wizania kliknij przycisk Edytuj.
8 W oknie dialogowym Edycja zespou dla parametru Warstwa 2 kliknij pole Grubo i wpisz 300 mm.
9 Kliknij trzy razy przycisk OK.
10 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
11 Wybierz doln rodkow lini szkicu (cicie otworu).

UWAGA Jeli wystpi problem z wybraniem cicia otworu, nacinij klawisz TAB, aby je podwietli.

12 Nacinij klawisz DELETE.


Poniewa tworzony otwr jest bardziej zoony, istniejcy otwr w szablonie mona usun. Zostanie on
zastpiony seri wyci.

13 Na pasku sterowania widoku kliknij warto skali i wybierz opcj 1:5.


Zwiksz skal, aby zmieni wielko tekstu wymiarowego i uczyni go bardziej czytelnym podczas pracy w
obszarze okna.

Dodawanie paszczyzn odniesienia w celu definiowania wyci dla geometrii zoonej

14 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.


15 Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia nieco powyej poziomej paszczyzny odniesienia rodek (przd/ty).

16 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

516 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


17 Wybierz now paszczyzn odniesienia, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).
18 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, wpisz Gboko zawijania
zewntrznego i kliknij przycisk OK.
Po nazwaniu paszczyzn odniesienia wymiarowanie ich i wyrwnywanie wzgldem nich jest atwiejsze, jeli
rodzina zostanie umieszczona w projekcie.

19 Naszkicuj dwie pionowe paszczyzny odniesienia, pierwsz na lewo, a druga na prawo od paszczyzny
odniesienia rodek (lewa/prawa), jak pokazano na rysunku:

20 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


21 Nazwij nowe paszczyzny odniesienia odpowiednio Zawijanie zewntrzne lewa i Zawijanie zewntrzne
prawa.
Tworzenie toczenia wycicia

22 Na pasku projektu kliknij opcj Forma wycicia Toczenie wycicia.


23 Kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
24 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza dla parametru Nazwa wybierz opcj Paszczyzna odniesienia:
Parapet.
Zostanie naszkicowane wycicie rozpoczynajce si na wysokoci parapetu.

25 Kliknij przycisk OK.

26 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt) i sprawd, czy dla parametru Gboko jest wprowadzona
warto 250 mm.
27 Naszkicuj prostokt i wyrwnaj/zablokuj go do paszczyzn odniesienia:

UWAGA Dziki szkicowaniu geometrii powyej ciany zamiast wewntrz niej mona atwiej wyrwnywa
geometri i zapewni, e nie zostan utworzone adne ukryte wizania.

Naszkicuj prostokt powyej ciany midzy wewntrznymi pionowymi paszczyznami odniesienia, jak
pokazano na rysunku:

Tworzenie wycicia w celu przecicia zewntrznego lica ciany | 517


Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie zewntrzne gboko.

Wybierz doln lini szkicu i kliknij przycisk .

Wybierz paszczyzn odniesienia Zewntrzne lico ciany, wybierz grn lini szkicu i kliknij przycisk
.

Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie zewntrzne lewa, wybierz lew lini szkicu i kliknij przycisk
.

Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie zewntrzne prawa, wybierz praw lini szkicu i kliknij
przycisk .

518 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


28 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Wymiarowanie paszczyzn odniesienia

29 Zwymiaruj pionowe paszczyzny odniesienia:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Zwymiaruj dwie lewe paszczyzny odniesienia i dwie prawe paszczyzny odniesienia.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

W razie potrzeby zmie wymiary tak, aby oba miay warto 75 mm.

PORADA Podczas modyfikowania wymiarw wybierz lini, ktra ma by przenoszona, kiedy wymiar
ulega zmianie (w tym przypadku wewntrzne paszczyzny odniesienia).

Tworzenie wycicia w celu przecicia zewntrznego lica ciany | 519


Dodawanie parametru okapu

30 Wybierz lewy wymiar i na pasku opcji dla parametru Etykieta wybierz opcj <Dodaj parametr>.
31 W oknie dialogowym Waciwoci parametru dla parametru Nazwa wpisz Zawijanie zewntrzne okap dla
parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Budowa i kliknij przycisk OK.
Ten parametr okrela, w jaki sposb na ramie okiennej ma by tworzony okap w zwizku z dziaaniem funkcji
zawijania ciany zewntrznej.

32 Wybierz prawy wymiar i na pasku opcji dla parametru Etykieta wybierz opcj Zawijanie zewntrzne okap.

33 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rzdne i kliknij dwukrotnie pozycj Zewntrze.

34 Dodaj paszczyzn odniesienia i przypisz parametr Zawijanie zewntrzne okap do czoa okna:
Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia 75 mm poniej paszczyzny odniesienia Czoo i nazwij j


Zawijanie zewntrzne gra.

Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Zwymiaruj dwie grne paszczyzny odniesienia.

520 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


Wybierz wymiar i na pasku opcji dla parametru Etykieta wybierz opcj Zawijanie zewntrzne okap.

UWAGA W tym przykadzie dla uproszczenia uyto tego samego parametru na potrzeby nadproa i stojaka
ocienicy. W celu zdefiniowania rnej szerokoci na nadprou i stojakach ocienicy mona utworzy i
przypisa inny parametr.

Wycinanie wycicia ze ciany nadrzdnej

35 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


36 Wybierz paszczyzn Zawijanie zewntrzne gra, wybierz grn lini toczenia wycicia i kliknij przycisk
.

Tworzenie wycicia w celu przecicia zewntrznego lica ciany | 521


37 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

38 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Tnij geometri).


39 Wybierz toczenie, wybierz cian i na pasku projektu kliknij przycisk Modyfikuj.

Dodawanie parametru gbokoci

40 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


41 Zwymiaruj paszczyzny odniesienia Zewntrzne lico ciany i Zawijanie zewntrzne gboko, a nastpnie
kliknij przycisk Modyfikuj.
Warto wymiaru nie jest wana.

42 Wybierz wymiar i na pasku opcji dla parametru Etykieta wybierz opcj <Dodaj parametr>.
43 W oknie dialogowym Waciwoci parametru dla parametru Nazwa wpisz Zawijanie zewntrzne gboko,
dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Budowa i kliknij przycisk OK.
Tworzenie typw rodziny i wyginanie geometrii modelu

44 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.


45 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
Po dodaniu kadego poziomu geometrii naley przeprowadzi wyginanie rodziny. Aby uproci wyginanie
rodziny, typy rodziny naley dodawa z rnymi wymiarami. Nastpnie naley zastosowa typy i obserwowa
geometri.

522 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


46 Naley przesun okno dialogowe Typy rodziny, tak aby podczas stosowania nowych typw byo wida obszar
rysunku.
47 W oknie dialogowym Typy rodzin w sekcji Typy rodzin kliknij opcj Nowa.
48 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Okno skrzynkowe 1500 mm W x 1000 mm S_450 mm i kliknij przycisk
OK.
49 W oknie dialogowym Typy rodzin, w obszarze Typy rodzin, kliknij opcj Nowy.
50 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Okno skrzynkowe 1200 mm W x 1500 mm S_450 mm i kliknij przycisk
OK.
51 W obszarze Wymiary dla parametru Wysoko wpisz 1200 mm, dla parametru Szeroko wpisz 1500 mm i
kliknij przycisk Zastosuj.
52 W ten sam sposb dodaj trzeci typ rodziny i nazwij go Okno skrzynkowe 1650 mm W x 1800 mm S_600 mm.
53 W obszarze Wymiary dla parametru Wysoko wpisz 1650 mm, dla parametru Szeroko wpisz 1800 mm i
kliknij przycisk Zastosuj.
54 Dla parametru Nazwa wybierz opcj Okno skrzynkowe 1500 mm W x 1000 mm S_450 mm i kliknij przycisk
OK.
55 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
56 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie wycicia na potrzeby geometrii ramy na stronie 523.

Tworzenie wycicia na potrzeby geometrii ramy


W tym wiczeniu naley utworzy wycicie w bryle w zoonym otworze geometrii ramy okiennej.

Dodawanie paszczyzny odniesienia


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
2 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.
3 Naszkicuj paszczyzn odniesienia 75 mm poniej paszczyzny odniesienia rodek (przd/ty) i nazwij j
Zawijanie zewntrzne gboko.
Ta paszczyzna odniesienia midzy powierzchni wewntrzn ciany a rodkow paszczyzn odniesienia
suy do utworzenia pozostaych dwch wyci na potrzeby otworu.

4 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


5 Zwymiaruj paszczyzny odniesienia Zawijanie wewntrzne gboko i Zawijanie zewntrzne gboko.
Warto wymiaru nie jest wana.

Tworzenie wycicia na potrzeby geometrii ramy | 523


6 Wybierz wymiar i na pasku opcji dla parametru Etykieta kliknij opcj <Dodaj parametr>.
7 W oknie dialogowym Waciwoci parametru dla parametru Nazwa wpisz Gboko ramy, dla parametru
Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Budowa i kliknij przycisk OK.
Tworzenie wycicia

8 Na pasku projektu kliknij opcj Forma wycicia Toczenie wycicia.

9 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


10 Naszkicuj poniej ciany prostokt zbliony do pokazanego na rysunku:

11 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

12 Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa, wybierz lew lini szkicu i kliknij przycisk .

13 Wybierz paszczyzn odniesienia Prawa, wybierz praw lini szkicu i kliknij przycisk .

524 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


14 Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie zewntrzne gboko, wybierz grn lini szkicu i kliknij

przycisk .

15 Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie wewntrzne gboko, wybierz doln lini szkicu i kliknij

przycisk .

16 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


17 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.

Tworzenie wycicia na potrzeby geometrii ramy | 525


18 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

19 Wybierz paszczyzn odniesienia Czoo, wybierz grn cz toczenia wycignicia i kliknij przycisk .

20 W ten sam sposb otwrz okno dialogowe Typy rodziny i zastosuj typy rodziny do wygicia geometrii.
Wycinanie wycicia ze ciany nadrzdnej

21 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

22 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Tnij geometri).


23 Wybierz wycicie, wybierz cian i kliknij przycisk Modyfikuj.

526 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


24 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
25 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie wycicia w celu przecicia wewntrznego lica ciany na stronie
527.

Tworzenie wycicia w celu przecicia wewntrznego lica ciany


W tym wiczeniu naley utworzy trzecie wycicie dla zoonego otworu w celu wykonania przecicia na wewntrznej
powierzchni ciany. Paszczyzny odniesienia umieszcza si na potrzeby zawijania na wewntrznej powierzchni ciany.
Zostan one powizane w celu przyjcia gruboci materiau wykoczenia wntrza. Warto okapu moe by zdefiniowana
z parametrem, ale na potrzeby uproszczenia tego wiczenia zostanie uyty wymiar powizany.

Dodawanie paszczyzn odniesienia w celu zdefiniowania wycicia


1 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

2 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), dla parametru Odsunicie wpisz 13 mm i nacinij klawisz
ENTER.
3 Wybierz paszczyzn odniesienia Prawa, tak aby nowa paszczyzna odniesienia bya umieszczana w kierunku
rodka okna.
4 Wybierz paszczyzn odniesienia Lewa, tak aby nowa paszczyzna odniesienia bya umieszczana w kierunku
rodka okna.

5 Nazwij nowe paszczyzny odniesienia odpowiednio Zawijanie wewntrzne lewa i Zawijanie wewntrzne
prawa.
6 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

7 Zwymiaruj dwie lewe paszczyzny odniesienia i kliknij przycisk .

Tworzenie wycicia w celu przecicia wewntrznego lica ciany | 527


8 Zwymiaruj dwie prawe paszczyzny odniesienia i kliknij przycisk .

Tworzenie trzeciego wycicia

9 Na pasku projektu kliknij opcj Forma wycicia Toczenie wycicia.

10 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


11 Naszkicuj poniej ciany prostokt zbliony do pokazanego na rysunku:

12 Wyrwnaj i zablokuj linie szkicu:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie wewntrzne lewa, wybierz lew lini szkicu i kliknij przycisk

528 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie wewntrzne prawa, wybierz praw lini szkicu i kliknij

przycisk .

Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie wewntrzne gboko, wybierz grn lini szkicu i kliknij

przycisk .

Wybierz paszczyzn odniesienia Wewntrzne lico ciany, wybierz doln lini szkicu i kliknij przycisk
.

Tworzenie wycicia w celu przecicia wewntrznego lica ciany | 529


13 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.
Tworzenie paszczyzny odniesienia na nadprou okna

14 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.

15 Dopasuj widok do grnego lewego naronika otworu okiennego.

16 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

17 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), dla parametru Odsunicie wpisz 13 mm i nacinij klawisz
ENTER.
18 Wybierz paszczyzn odniesienia Nadproe, tak aby nowa paszczyzna odniesienia bya odsunita poniej
niej i nazwij j Zawijanie wewntrzne gra.

19 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

530 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


20 Zwymiaruj dwie poziome paszczyzny odniesienia, jak pokazano na rysunku:

21 Kliknij przycisk .

22 Zmniejsz powikszenie i na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


23 Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie wewntrzne gra, wybierz grn cz toczenia cicia i kliknij

przycisk .

Wycinanie wycicia ze ciany nadrzdnej

24 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

25 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Tnij geometri).


26 Wybierz toczenie cicia, wybierz cian i na pasku projektu kliknij przycisk Modyfikuj.

27 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

Tworzenie wycicia w celu przecicia wewntrznego lica ciany | 531


28 W ten sam sposb otwrz okno dialogowe Typy rodziny i zastosuj typy rodziny do wygicia geometrii.
29 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
30 Przejd do nastpnego wiczenia, Testowanie rodziny okien na stronie 532.

Testowanie rodziny okien


W tym wiczeniu naley wczyta zoon rodzin okien do projektu, umieci komponent okna w murze szczelinowym i
przetestowa rodzin.

Wczytywanie i umieszczanie rodziny w projekcie

1 Na standardowym pasku narzdzi kliknij przycisk (Nowy).


2 Kliknij przycisk ciana na pasku projektu.
Celem rysowania ciany testowej jest udostpnienie obiektu nadrzdnego dla okna.

3 Z Listy typw wybierz opcj ciana podstawowa: Cega na metalowej podprce.


Jest to typ muru szczelinowego.

4 Przechodzc od lewej do prawej, naszkicuj poziom cian o wymiarze 7200 mm w rodku obszaru rysunku.
Zewntrzn czci ciany bdzie grna krawd.

5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


6 Kliknij menu Okno M_Complex_Window.rfa widok 3D: {3D}.
7 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
Do projektu testowego zostanie wczytane okno zoone.

532 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


8 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij opcj Okno, a z Listy typw wybierz opcj M_Complex_Window :
Okno skrzynkowe 1200 mm W x 1500 mm S_450 mm.
9 Kliknij cian na grnej krawdzi (w czci zewntrznej), aby umieci okno.

10 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


Modyfikowanie poziomu szczegowoci i skali

11 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Poziom szczegowoci Wysoki.


12 Na pasku kontroli widoku dla parametru Skala wybierz opcj 1:20.

Dopasowywanie gbokoci zawijania

13 W obszarze rysunku wybierz okno.

14 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


15 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy.
16 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Budowa, dla parametru Zawijanie zewntrzne gboko
wpisz 166 mm.
17 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Gboko zawijania zewntrznego jest dopasowywana tak, aby bya uwzgldniana w gbokoci materiau
zewntrznego i szczeliny, w tym przypadku 166 mm.

18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


Otwr jest wywietlany poprawnie z wyjtkiem tego, e materiay cian nie s zawijane wok otworu
okiennego. Nastpnie naley otworzy rodzin okien, aby wprowadzi zmiany w celu usunicia przyczyny
tego problemu.

Okrelanie waciwoci Zamknicie ciany w rodzinie okien

19 Kliknij menu Okno M_Complex_Window.rfa rzut: Poziom odniesienia.


20 Wybierz paszczyzn odniesienia Zawijanie zewntrzne gboko.

Testowanie rodziny okien | 533


21 Na pasku opcji kliknij (Waciwoci).
22 W obszarze Inne dla parametru Jest odniesieniem wybierz opcj Nie jest odniesieniem.
23 W obszarze Budowa wybierz opcj Zamknicie ciany i kliknij przycisk OK.
Celem modyfikowania waciwoci paszczyzny odniesienia jest zdefiniowanie punktu zakoczenia dla
zawijania.

24 Powtrz poprzednie kroki dla paszczyzny odniesienia Gboko zawijania wewntrznego.


25 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
26 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Budowa, dla parametru Zamknicie ciany wybierz opcj Obie.
Okrelenie wartoci Obie dla parametru zamknicia ciany umoliwia zamknicie obu bocznych czci zgodnie
z oczekiwaniami.

27 Powtrz poprzedni krok dla kadego z pozostaych dwch typw rodziny.


28 Sprawd, czy dla parametru Nazwa wybrano opcj Okno skrzynkowe 1200 mm W x 1500 mm S_450 mmi
kliknij przycisk OK.
Ponowne wczytywanie rodziny okien i jej testowanie

29 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


30 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin ponownie kliknij przycisk Tak.

31 Wybierz cian, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


32 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy.
33 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w obszarze Budowa, dla parametru Zawijanie w miejscach wstawiania
wybierz opcj Obie.
34 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
35 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
Teraz cega bdzie zawijana na zewntrznej, a pyta gipsowo-kartonowa na wewntrznej powierzchni.

36 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


37 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz projekt jako
Metric\m_complex_window.rvt.
38 Przejd do nastpnej lekcji, Tworzenie geometrii okna na stronie 535.

534 | Rozdzia 18 Tworzenie zoonej rodziny okien


Tworzenie geometrii okna
19
Tworzenie geometrii okna
Po wykonaniu otworu mona przystpi do dodania geometrii okna. Po pierwsze naley utworzy nastawny rodkowy
supek midzy staym oknem a oknami z obrotowymi skrzydami. Nastpnie naley doda ram okienn, skrzydo okienne
i geometri szyb. Po zakoczeniu tworzenia geometrii 3D naley do rodziny okien doda linie symboliczne dla widokw w
planie i rzdnych.

Umiejtnoci zastosowane w tej lekcji:

Tworzenie geometrii bryowej wcznie z toczeniami i przecigniciami profilu

Ustawianie paszczyzny roboczej na potrzeby szkicowania geometrii

Okrelanie podkategorii na potrzeby wywietlania geometrii bryowej

Tworzenie linii symbolicznych na potrzeby obrotu skrzyde okiennych w widokach w planie i rzdnych.

Uywanie linii odniesienia do powizywania z ktem

Dodawanie elementw sterujcych odwracaniem w celu okrelania pooenia okna z obrotowymi skrzydami

535
Tworzenie geometrii rodkowego supka
W tym wiczeniu zostanie utworzony moliwy do dopasowywania rodkowy supek midzy oknem staym a oknami z
obrotowymi skrzydami. Kolejnym krokiem bdzie utworzenie wizania supka z oknem z obrotowymi skrzydami, tak aby
w przypadku zmiany szerokoci tego okna ulegao rwnie zmianie pooenie rodkowego supka. Supek zawiera rwnie
moliwy do dopasowywania parametr szerokoci.
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia (M_Complex_Window.rfa) albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Windows\M_Complex_Window_01.rfa.

Zmiana nazwy pliku rodziny

1 W przypadku korzystania z dostarczonego pliku wiczebnego kliknij menu Plik Zapisz jako.
2 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\M_Complex_Window.rfa.
Tworzenie paszczyzn odniesienia w celu zdefiniowania krawdzi supka

3 W Przegldarce projektu, w obszarze Rzuty, kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.


4 Dodaj trzy paszczyzny odniesienia:
Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

Naszkicuj trzy paszczyzny odniesienia na lewo od paszczyzny odniesienia rodkowa (lewa/prawa), jak
pokazano na rysunku:

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

5 Przechodzc od lewej do prawej, nazwij paszczyzny odniesienia:


Lewa cz supka

rodek supka

Prawa cz supka

6 Zwymiaruj paszczyzny odniesienia, aby ustali rodek dla supka:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Zwymiaruj trzy paszczyzny odniesienia i kliknij przecznik EQ.


Przecznik EQ powoduje ustalenie punktu rodkowego dla supka.

536 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


Zwymiaruj paszczyzny odniesienia Lewa cz supka i Prawa cz supka, a na pasku projektu kliknij
przycisk Modyfikuj.

Przypisywanie parametrw do supka

7 Przypisz parametr dla szerokoci supka:


Wybierz ostatnio dodany wymiar i na pasku opcji wybierz opcj <Dodaj parametr>.

W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla pozycji Nazwa wpisz Szeroko supka.

Dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Budowa.

Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


9 Wybierz paszczyzn odniesienia okna Lewa i wybierz paszczyzn odniesienia rodek supka, a nastpnie
kliknij, aby umieci wymiar.

10 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


11 Wybierz wymiar i na pasku opcji, dla pozycji Etykieta, wybierz opcj <Dodaj parametr>.
Parametr jest przypisywany w celu ustalenia pooenia linii rodkowej supka. W celu sterowania parametrem
w sposb parametryczny naley doda formu na podstawie szerokoci supka i szerokoci okna z obrotowymi
skrzydami.

12 W oknie dialogowym Waciwoci parametru dla parametru Nazwa wpisz Lokalizacja supka, dla parametru
Parametr grupy wybierz opcj Budowa i kliknij przycisk OK.

Tworzenie geometrii rodkowego supka | 537


13 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
14 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.
15 Utwrz nowy parametr, aby ustali szeroko okna z obrotowymi skrzydami:
W oknie dialogowym Waciwoci parametru, dla parametru Nazwa wpisz Szeroko skrzyde obrotowych.

Dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Wymiary.

Dla parametru Typ parametru wybierz opcj Dugo.

Kliknij przycisk OK.

16 W oknie dialogowym Typy rodzin:


Dla parametru Nazwa sprawd, czy wybrano opcj Skrzydo obrotowe 1200 mm W x 1500 mm S_450 mm.

W obszarze Wymiary dla parametru Szeroko skrzyda obrotowego wpisz 450 mm.

W obszarze Budowa dla parametru Szeroko supka wpisz 75 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.


Szeroko skrzyda obrotowego naley okreli tak, aby dopasowa je do szerokoci podanej w nazwie
typu.

17 W polu Formua dla parametru Pooenie supka wpisz Szeroko skrzyda obrotowego + (Szeroko supka/2).
18 Zdefiniuj wartoci dla innych typw okien i wygnij rodzin:
Dla parametru Nazwa wybierz opcj Skrzydo obrotowe 1500 mm W x 1000 mm S_450 mm.

W obszarze Wymiary dla parametru Szeroko skrzyda obrotowego wpisz 450 mm.

W obszarze Budowa dla parametru Szeroko supka wpisz 75 mm.

Dla parametru Nazwa wybierz opcj Skrzydo obrotowe 1650 mm W x 1800 mm S_600 mm.

Dla parametru Szeroko skrzyda obrotowego wpisz 600 mm.

Dla parametru Szeroko supka wpisz 100 mm, kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie przycisk OK.

538 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


Dodawanie paszczyzn odniesienia dla geometrii rodkowego supka

19 Dopasuj do okna obszar rodkowego supka.


20 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.
W celu ustalenia przednich i tylnych krawdzi supka rodkowego zostan utworzone i powizane paszczyzny
odniesienia. Supek powinien rozciga si 10 mm od powierzchni ramy po obu stronach.

21 Naszkicuj krtk poziom paszczyzn odniesienia powyej paszczyzny odniesienia Gboko zawijania
zewntrznego, jak pokazano na rysunku, i nazwij j Zewntrzna powierzchnia supka.

22 Naszkicuj krtk poziom paszczyzn odniesienia poniej paszczyzny odniesienia Gboko zawijania
wewntrznego, jak pokazano na rysunku, i nazwij j Wewntrzna powierzchnia supka.

23 Zwymiaruj i powi nowe paszczyzny odniesienia 10 mm od paszczyzn odniesienia Gboko zawijania


zewntrznego oraz Gboko zawijania wewntrznego.

24 Przy uyciu identycznej do przedstawionej poprzednio metody otwrz okno dialogowe Typy rodziny i zastosuj
typy rodziny w celu wygicia geometrii.

Tworzenie geometrii rodkowego supka | 539


Tworzenie geometrii rodkowego supka

25 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

26 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


27 Naszkicuj prostokt dla supka na paszczynie odniesienia, jak pokazano na rysunku:

28 Jeli bdzie to konieczne, na pasku narzdziowym Widok kliknij przycisk .

29 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


30 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic.

31 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.


32 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.

33 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

540 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


34 Wybierz paszczyzn odniesienia Grot, wybierz grn cz toczenia supka i kliknij przycisk .

35 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


36 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
37 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie geometrii ramy okiennej na stronie 541.

Tworzenie geometrii ramy okiennej


W tym wiczeniu na potrzeby ram okiennych zostanie utworzona brya z uyciem przecignicia profilu. Naley wyrwna
krawdzie cieki i przecignicia profilu do paszczyzn odniesienia i upewni si, e rodzina jest wyginana w oczekiwany
sposb.

Szkicowanie cieki na potrzeby przecignicia profilu ramy


1 Jeli bdzie to konieczne, w Przegldarce projektu, w obszarze Rzdne, kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.
2 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Przecignicie bryy.
3 Kliknij przycisk Szkicuj ciek 2D.
4 Kliknij przycisk Ustaw paszczyzn robocz.
5 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza dla parametru Nazwa wybierz opcj Paszczyzna rodzina: rodek
(przednia, tylna).
6 Kliknij przycisk OK.

7 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

UWAGA Podczas szkicowania cieki na potrzeby przecignicia profilu w pierwszym segmencie rysowanej
cieki bdzie widoczna ikona profilu.

8 Przechodzc od lewego dolnego naronika do prawego grnego naszkicuj prostokt na prawo od rodkowego
supka, jak pokazano na rysunku: Dziki temu zostanie zapewnione, e profil bdzie znajdowa si na dole
szkicu.

Tworzenie geometrii ramy okiennej | 541


9 Wyrwnaj i powi ciek z paszczyznami odniesienia, definiujc drugi otwr:

Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wyrwnaj i zablokuj szkic do paszczyzn odniesienia, jak pokazano na rysunku:

10 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz ciek.


Szkicowanie profilu na potrzeby przecignicia profilu ramy

11 Na pasku projektu kliknij opcj Szkicuj profil.


12 W oknie dialogowym Przejd do widoku, przy wybranej opcji Rzdne: Lewa, kliknij przycisk Otwrz widok.

542 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


13 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).
14 Naszkicuj niewielki prostokt w dolnej czci ramy okiennej, jak pokazano na rysunku:

15 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

16 Wybierz paszczyzn odniesienia Parapet, wybierz doln cz profilu i kliknij przycisk .


17 Wyrwnaj i zablokuj boczne czci profilu do paszczyzn odniesienia Gboko zawijania zewntrznego i
Gboko zawijania wewntrznego.
18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
19 Wybierz grn cz profilu, kliknij wymiar, a nastpnie wpisz 50 mm i nacinij klawisz ENTER.
W wyniku przeprowadzenia operacji wyrwnywania profilu utworzona zostanie rama o wymiarze 50 mm.

20 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz profil.


21 Kliknij przycisk Zakocz przeciganie profilu.

Tworzenie geometrii ramy okiennej | 543


22 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

Tworzenie drugiej ramy

23 Przy uyciu identycznej do przedstawionej poprzednio metody utwrz ram po drugiej stronie supka:
Otwrz widok rzdnej Zewntrzna i naszkicuj ciek 2D dla przecignicia profilu cieki.

Wyrwnaj i powi ciek z paszczyznami odniesienia otworu.

544 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


Naszkicuj profil na potrzeby przecignicia profilu.

Wyrwnaj i powi profil z paszczyznami odniesienia.

Dla ostatniej krawdzi profilu okrel warto 50 mm.

Zakocz profil i przeciganie profilu, a nastpnie wywietl okno w widoku 3D.

Tworzenie geometrii ramy okiennej | 545


Okrelanie okapw zawijanych i szerokoci ramy

24 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


25 Sprawd, czy dla parametru Nazwa wybrano opcj Skrzydo obrotowe 1650 mm W x 1800 mm S_600 mm.
26 W oknie dialogowym Typy rodzin:
W obszarze Budowa, dla parametru Gboko ramy wpisz 150 mm.

W obszarze Inne dla parametru Zewntrzne zawijanie okapu wpisz 25 mm.

Kliknij przycisk Zastosuj.

546 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


27 Dla parametru Nazwa wybierz opcj Skrzydo okienne na zawiasach 1200 mm W x 1500 mm S_450 mm, dla
parametru Gboko ramy wpisz 100 mm, dla parametru Zewntrzne zawijanie okapu wpisz 20 mm i kliknij
przycisk Zastosuj.

28 Dla parametru Nazwa wybierz opcj Skrzydo obrotowe 1650 mm W x 1800 mm S_600 mm, kliknij przycisk
Zastosuj, a nastpnie przycisk OK.
29 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
30 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie geometrii skrzyda okiennego i szyby na stronie 547.

Tworzenie geometrii skrzyda okiennego i szyby


W tym wiczeniu zostan utworzone toczenia bryowe dla geometrii skrzyda okiennego i szyby. Zostan rwnie okrelone
podkategorie geometrii bryowej, od ktrych bdzie zalee wywietlanie komponentw szyby i ramy/szprosu.

Dodawanie paszczyzny odniesienia dla szyby


1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
2 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.
Aby uatwi utworzenie skrzyda okiennego i szyby okna, zostanie dodana paszczyzna odniesienia, co ma na
celu ustalenie rodkowej osi szyby. Pooenie osi zostanie powizane z zewntrzn powierzchni ramy
okiennej.

3 Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia poniej paszczyzny odniesienia Gboko zawijania zewntrznego
i nazwij j O szyby.
Paszczyzn naley nazwa, aby mona j byo wybiera jako paszczyzn robocz w dalszej czci wiczenia.

Tworzenie geometrii skrzyda okiennego i szyby | 547


4 Dopasuj widok do prawej strony ciany.
5 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
6 Zwymiaruj i powi paszczyzn odniesienia O szyby:
Wybierz paszczyzn odniesienia O szyby, wybierz paszczyzn odniesienia Gboko zawijania
zewntrznego i kliknij, aby umieci wymiary.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz paszczyzn odniesienia O szyby, wybierz wymiar, wpisz 50 mm i nacinij klawisz ENTER.

Kliknij przycisk Modyfikuj, wybierz wymiar i kliknij przycisk .

Tworzenie geometrii lewego skrzyda

7 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.


8 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.

548 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


9 Na pasku projektu kliknij opcj Ustaw paszczyzn robocz.
10 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza dla parametru Okrel now paszczyzn robocz wybierz opcj
Paszczyzna odniesienia: O szyby, a nastpnie kliknij przycisk OK.

11 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


12 Na potrzeby wytoczenia skrzyda naszkicuj prostokt na lewej ramie.

13 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


14 Wyrwnaj i zablokuj linie szkicu do wewntrznej powierzchni ramy okiennej, jak pokazano na rysunku:

15 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.

16 Na pasku opcji kliknij przycisk , a dla parametru Odsunicie wpisz -50 mm.
17 Kliknij lewy dolny, a nastpnie prawy grny punkt kocowy szkicu skrzyda, aby utworzy drug zamknit
ptl.

Tworzenie geometrii skrzyda okiennego i szyby | 549


UWAGA Po utworzeniu drugiej ptli utworzona zostanie relacja do ptli pierwszej. Te relacje s tworzone
przez mechanizm okrelania zamiarw uytkownika przy projektowaniu zaimplementowany w programie
Revit Architecture. Czsto te relacje s poprawne, jednake niekiedy moe by wymagane zdefiniowanie tych
relacji wprost z uyciem wymiarowania lub parametrw.

18 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci toczenia.


Waciwoci wytoczenia s okrelane tak, aby element rozciga si po obu stronach osi szyby (biecej
paszczyzny roboczej).

19 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:


W obszarze Wizania dla parametru Koniec wytoczenia wpisz -20 mm.

Dla parametru Pocztek wytoczenia wpisz 20 mm.

Kliknij przycisk OK.

20 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic.

21 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

550 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


Tworzenie geometrii dla prawego skrzyda

22 Otwrz widok rzdnej Zewntrzna i, przy uyciu tej samej metody, co poprzednio, dodaj skrzydo do drugiej
strony okna:
W widoku rzdnej Zewntrzna naszkicuj ksztat wytoczenia skrzyda.

Wyrwnaj i zablokuj wytoczenie do wewntrznej powierzchni ramy okiennej.

Tworzenie geometrii skrzyda okiennego i szyby | 551


Utwrz drugi szkic zamknitej ptli dla skrzyda i odsu go -25 mm od pierwszego szkicu.

Okrel waciwoci wytoczenia, zakocz szkic i wywietl okno w widoku 3D.

552 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


23 Otwrz okno dialogowe Typy rodziny i wygnij model, aby przetestowa zachowanie geometrii.
Tworzenie wytoczenia bryowego dla szyby okna

24 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.


25 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.
26 Kliknij przycisk Ustaw paszczyzn robocz.
27 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza sprawd, czy dla parametru Okrel now paszczyzn robocz
wybrano opcje Nazwa i Paszczyzna odniesienia: O szyby, a nastpnie kliknij przycisk OK.

28 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt) i naszkicuj dwa prostokty, po jednym dla kadego panelu
szyby, jak pokazano na rysunku:

29 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


30 Wyrwnaj i zablokuj toczenia do powierzchni skrzyde, jak pokazano na rysunku:

Tworzenie geometrii skrzyda okiennego i szyby | 553


31 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci toczenia.
32 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Koniec wytoczenia wpisz -10 mm, a dla parametru
Pocztek wytoczenia wpisz 10 mm i kliknij przycisk OK.
Dziki tej metodzie zostanie ustalona grubo szyby bez korzystania z dodatkowych paszczyzn odniesienia:

33 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

34 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


35 Otwrz okno dialogowe Typy rodziny i wygnij model, aby przetestowa zachowanie geometrii.
Okrelanie podkategorii dla geometrii

36 Wybierz szyb i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


Okrel podkategorie dla geometrii bryowej utworzonej w poprzednich krokach. Dziki temu po wczytaniu
tych elementw do projektu bdzie mona kontrolowa ich wywietlanie.

554 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


37 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, dla parametru Podkategoria
wybierz opcj Szyba i kliknij przycisk OK.
38 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
39 Trzymajc wcinity klawisz CTRL, wybierz ram okienn, oba skrzyda i geometri supka, a nastpnie na

pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).

40 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, dla parametru Podkategoria
wybierz opcj Rama/szpros i kliknij przycisk OK.
41 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
42 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

43 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


44 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie linii symbolicznych na stronie 556.

Tworzenie geometrii skrzyda okiennego i szyby | 555


Dodawanie linii symbolicznych
Tworzenie geometrii okna zostao zakoczone. Nastpnie do rodziny okien zostan dodane linie symboliczne reprezentujce
obrt skrzyde okiennych w widokach w planie i rzdnych. Zostanie rwnie wyczona widoczno szyby i zastpiona
pojedyncz lini symboliczn, dziki czemu okno w widoku w planie bdzie wywietlane czytelnie. W przypadku wczenia
widocznoci wytoczenia szyby jest ona widoczna jako podwjna linia, co jest niezgodne ze standardami graficznymi.
Plik szkoleniowy
Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia M_Complex Window.rfa albo otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Windows\M_Complex_Window_02.rfa.

Zmiana nazwy pliku rodziny

1 W przypadku korzystania z dostarczonego pliku wiczebnego kliknij menu Plik Zapisz jako.
2 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\M_Complex_Window.rfa.
Wyczanie widocznoci szyby w widokach w planie

3 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
4 Wybierz szyb i na pasku opcji kliknij przycisk Widoczno.

5 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny usu zaznaczenie opcji Rzut/rzut odwrcony
oraz Podczas tworzenia przekroju w rzucie/rzucie odwrconym (jeli pozwala na to kategoria).
6 Kliknij przycisk OK.
Dodawanie linii symbolicznych na potrzeby reprezentowania szyby w widoku w planie

7 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.


8 Na Licie typw wybierz opcj Szyba [przekrj].
9 Dopasuj widok do lewego elementu szyby.

10 Naszkicuj lini wzdu paszczyzny odniesienia O szyby, aby reprezentowa szyb:


Wybierz punkt rodkowy skrzyda po prawej stronie.

556 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


Wybierz punkt rodkowy skrzyda po lewej stronie.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

11 Wybierz lini symboliczn.


12 Kliknij trzy ikony kdki, aby powiza punkty kocowe linii do skrzyda i osi szyby.

13 Przy uyciu tej samej metody dodaj i powi lini symboliczn z szyb po drugiej stronie supka.

Dodawanie paszczyzny odniesienia w celu sterowania lini odniesienia

14 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.


15 Naszkicuj pionow paszczyzn odniesienia po lewej stronie otworu obok wewntrznej powierzchni ramy.
16 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
17 Zwymiaruj paszczyzn odniesienia Lewa i now paszczyzn odniesienia.
18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Dodawanie linii symbolicznych | 557


19 Kliknij now paszczyzn odniesienia, wybierz przed chwil umieszczony wymiar, wpisz 50 mm i nacinij
klawisz ENTER.
Wymiar bdzie teraz zgodny z szerokoci ramy. Punkt zawiasu symbolu skrzyda okiennego bdzie znajdowa
si na przeciciu linii szyby i paszczyzny odniesienia na wewntrznej powierzchni ramy.

UWAGA Zalecanym sposobem kontrolowania umieszczania geometrii powinno by wymiarowanie od


paszczyzn i linii odniesienia. Linie symboliczne dla okna s rysowane na paszczynie odniesienia, dziki
czemu mona kontrolowa kt otworu.

20 Kliknij przycisk Modyfikuj, wybierz wymiar i kliknij przycisk .


Dodawanie linii odniesienia dla skrzyda okiennego

21 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie odniesienia.


Na podstawie linii odniesienia zostanie ustalone pooenie linii symbolicznej (pod ktem 45 stopni do okna).
Poniewa linia odniesienia ma punkty kocowe (w przeciwiestwie do paszczyzny odniesienia rozcigajcej
si bez ogranicze we wszystkich kierunkach), moe zosta uyta do tworzenia parametrycznych relacji z
uyciem kta.

22 Kliknij, aby wybra punkt rodkowy lewej krawdzi ramy szyby.


23 Przesu wskanik w gr i na prawo, tworzc kt 45 stopni, i kliknij, aby wybra punkt kocowy.
Dugo nie jest wana.

24 Kliknij przycisk Modyfikuj, wybierz lini odniesienia i kliknij przycisk poniej lewego punktu kocowego.

558 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


25 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
26 Za pomoc klawisza TAB wybierz wszystkie punkty kocowe linii odniesienia i umie wymiar.

27 Kliknij przycisk Modyfikuj, aby wybra wymiar.


28 Otwrz pasek opcji i dla parametru Etykieta kliknij opcj <Dodaj parametr>.
Celem dodawania parametru jest okrelenie dugoci linii otwarcia.

29 W oknie dialogowym Waciwoci parametru dla parametru Nazwa wpisz Szeroko otwarcia i kliknij przycisk
OK.

30 Zwymiaruj i powi kt linii odniesienia:


Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Ktowy).

Wybierz lini odniesienia, wybierz paszczyzn odniesienia O szyby i kliknij, aby umieci wymiar.

31 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Dodawanie linii symbolicznych | 559


32 Wybierz kt wymiaru i na pasku opcji, dla parametru Etykieta wybierz opcj <Dodaj parametr>.
33 W oknie dialogowym Waciwoci parametru dla parametru Nazwa wpisz Kt otwarcia i kliknij przycisk OK.

Dodawanie formuy w celu sterowania szerokoci otwarcia

34 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


35 W oknie dialogowym Typy rodziny, w obszarze Inne, dla parametru Formua szerokoci otwarcia wpisz
Szeroko skrzyda obrotowego 100 mm i kliknij przycisk Zastosuj.
Dugo linii symbolicznej powinna by taka, jak wielko skrzyda okna. W poprzednich krokach naszkicowano
ram o szerokoci 100 mm (dla obu stron).

36 Dla parametru Kt otwarcia wpisz 30 i kliknij przycisk Zastosuj.


Ma to na celu upewnienie si, e linia odniesienia bdzie przesuwana zgodnie z oczekiwaniami wok zawiasu.

37 Dla parametru Kt otwarcia wpisz 45 i kliknij przycisk Zastosuj.


38 Dla parametru Nazwa wybierz opcj 1200 mm W x 1500 mm S_450 mm i kliknij przycisk Zastosuj.
39 W obszarze Nazwa wybierz opcj Skrzydo obrotowe 1650 mm W x 1800 mm S_600 mm, kliknij przycisk
Zastosuj, a nastpnie przycisk OK.
Dodawanie linii symbolicznej dla szerokoci otwarcia

40 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.


41 Na Licie typw wybierz opcj Obrt rzdnej [przekrj].
Jest to typ linii przerywanej.

42 Naszkicuj lini symboliczn z uyciem punktw kocowych linii odniesienia i kliknij przycisk Modyfikuj.
43 Wybierz lini symboliczn i kliknij ikon blokady obok szerokoci otwarcia, aby powiza dugo z lini
odniesienia.

560 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


Dodawanie uku na potrzeby symbolicznego wywietlania skrzyde okiennych

44 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne.

45 Na pasku opcji kliknij przycisk i przycisk (uk od rodka i punktw kocowych).


46 Kliknij dolny punkt kocowy linii symbolicznej, grny punkt kocowy, punkt rodkowy ramy, a nastpnie

przycisk , aby powiza koniec z lini szyby.

47 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


48 Przy uyciu identycznej do przedstawionej poprzednio metody otwrz okno dialogowe Typy rodziny i zastosuj
typy rodziny w celu wygicia geometrii.
Dodawanie linii otwarcia do rzdnej okna

49 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Zewntrzna.


50 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.
51 Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia przez rodek okna.

Dodawanie linii symbolicznych | 561


52 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
53 Zwymiaruj paszczyzn odniesienia Grot, now paszczyzn odniesienia, paszczyzn odniesienia Parapet i
kliknij opcj EQ.

54 Na pasku projektu kliknij opcj Linie symboliczne, a na pasku opcji sprawd, czy wybrano opcj acuch.
55 Na Licie typw wybierz opcj Odchylenie rzdnej [rzutowanie].
56 Dopasuj widok do prawego panelu szyby.
57 Naszkicuj linie symboliczne:

Wybierz grny lewy naronik szyby.

Przenie wskanik w d i na prawo, a nastpnie wybierz punkt rodkowy na przeciciu szyby i rodkowej
paszczyzny odniesienia.

Przenie wskanik w d i na lewo, a nastpnie wybierz dolny lewy naronik szyby.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

58 Wybierz doln lini symboliczn i kliknij przycisk .

562 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


Wyginanie rodziny okna

59 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


60 W oknie dialogowym Typy rodziny, dla parametru Nazwa wybierz opcj 1200 mm W x 1500 mm S_450 mm i
kliknij przycisk Zastosuj.
61 Dla parametru Nazwa wybierz opcj Skrzydo obrotowe 1650 mm W x 1800 mm S_600 mm, kliknij przycisk
Zastosuj, a nastpnie przycisk OK.
Dodawanie elementu sterujcego odwracaniem w poziomie

62 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.

63 Na pasku projektu kliknij przycisk Element sterujcy, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Podwjny
poziomy).
Zostanie dodany element sterujcy odwracaniem w poziome, dziki czemu okno ze skrzydami obrotowymi
bdzie mogo znajdowa si z lewej lub prawej strony.

64 Kliknij powyej prawego obszaru okna, aby doda element sterujcy odwracaniem.

65 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


Wczytywanie okna do projektu

66 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.


67 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij katalog Training Files, a nastpnie otwrz plik
Metric\m_complex_window.rvt.
68 Kliknij menu Okno Complex_Window.rfa Rzdna: Zewntrzna.
69 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.

Dodawanie linii symbolicznych | 563


70 W oknie dialogowym Wczytaj do projektu wybierz plik m_complex_window.rvt i kliknij przycisk OK.
71 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin ponownie kliknij przycisk Tak.

72 Wybierz okno i kliknij przycisk (Odwr wskazwk wystpienia), aby zmieni pooenie okna ze
skrzydami obrotowymi.

73 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

74 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


75 Przejd do nastpnej lekcji, Zagniedanie rodzin parapetw w rodzinie okien na stronie 565.

564 | Rozdzia 19 Tworzenie geometrii okna


Zagniedanie rodzin
parapetw w rodzinie
okien
20
Zagniedanie rodzin parapetw w rodzinie okien
Istnieje moliwo zaimportowania rodzin do innych, co spowoduje ich zagniedenie. Umoliwia to modelowanie czci
rodziny zagniedonej niezalenie od modelu rodziny gwnej. Za pomoc parametrw typu rodziny w gwnej rodzinie
moesz przecza zaimportowane rodziny tej samej kategorii.
Tematem tego wiczenia jest importowanie rodzin parapetw do rodziny okien i kojarzenie parametrw rodzin
zagniedonych z parametrami rodziny gwnej.

Tworzenie rodzin parapetw


W folderach szkoleniowych dostpne s 2 rodziny parapetw. W wiczeniu uytkownik otworzy rodziny i zapozna si z ich
wewntrzn budow.

Otwieranie rodziny Betonowy parapet


1 Zamknij wszystkie otwarte projekty lub rodziny.
2 Kliknij menu Plik Otwrz.
3 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, przejd do
plikuMetric\Families\Windows\M_Concrete Sill.rfa, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz.
4 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
Rodzina parapetw betonowych skada si z toczenia bryy, parametru typu Szeroko, parametru elementu
Gboko oraz staego wymiaru nawisu parapetu. Paszczyzny odniesienia Ty i rodek (Lewo/Prawo) definiuj
pocztek rodziny. Parapety nie s zdefiniowane jako oparte na paszczynie roboczej.

565
5 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Lewa.
Widok rzdnych przedstawia paszczyzny odniesienia ze staymi wymiarami. Linie szkicu toczenia s
zablokowane na wszystkich zewntrznych paszczyznach odniesienia. Dolna paszczyzna odniesienia definiuje
pocztek rodziny.

6 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki 3D i kliknij dwukrotnie opcj Widok 1.

7 Wybierz geometri bryow i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


Parapet jest umieszczony na podkategorii Parapet, posiada przypisany stay materia Parapet betonowy i jest
widoczny wycznie na wysokim poziomie szczegowoci.

8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Anuluj.


9 Kliknij menu Ustawienia Kategoria i parametry rodziny.
10 Zauwa, e w oknie dialogowym Parametry i kategoria rodziny jest wybrana opcja Okna.

566 | Rozdzia 20 Zagniedanie rodzin parapetw w rodzinie okien


11 W obszarze Parametry rodziny wybierz opcj Oparta na paszczynie roboczej.
W przeciwiestwie do okna, ktre jest oparte na poziomie, moliwo umieszczania parapetu na paszczynie
odniesienia parapetu jest przydatna w pracy.

12 Kliknij przycisk OK.


Otwieranie rodziny Metalowy parapet

13 Zapisz i zamknij plik betonowego parapetu.


14 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
15 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, przejd do pliku
Metric\Families\Windows\M_Metal Sill.rfa i kliknij przycisk Otwrz.

16 Wybierz geometri bryow i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).


Parapet jest umieszczony na podkategorii Parapet, posiada przypisany stay materia Parapet metalowy i jest
widoczny wycznie na wysokim poziomie szczegowoci. Parametry, paszczyzny odniesienia i pocztki s
takie same jak w przypadku rodziny parapetw betonowych.

17 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Anuluj.


18 Kliknij menu Ustawienia Kategoria i parametry rodziny.
19 Zauwa, e w oknie dialogowym Parametry i kategoria rodziny jest wybrana opcja Okna.
20 W obszarze Parametry rodziny wybierz opcj Oparta na paszczynie roboczej.
W przeciwiestwie do okna, ktre jest oparte na poziomie, moliwo umieszczania parapetu na paszczynie
odniesienia parapetu jest przydatna w pracy.

21 Kliknij przycisk OK.


Obie rodziny parapetw zostay utworzone za pomoc szablonu rodziny modeli oglnych, a nastpnie
zmienione w rodzin okien. Kategori rodziny mona zmieni za pomoc menu Ustawienia Kategoria i
parametry rodziny.

Wczytywanie rodzin parapetw do rodziny okien


Rodziny otwarte w Edytorze rodzin mog by bezporednio wczytane do innych rodzin. W tym wiczeniu w pierwszej
kolejnoci zostanie otwarta rodzina gwna, a nastpnie zostan wczytane rodziny do rodziny okien zoonych utworzonej
przez uytkownika.
Plik szkoleniowy

Wczytywanie rodzin parapetw do rodziny okien | 567


Naley uy rodziny z poprzedniego wiczenia (M_Complex_Window.rfa) lub otworzy plik szkoleniowy
Metric\Families\Windows\M_Complex_Window_03.rfa.

Zmiana nazwy pliku rodziny

1 Jeli jest uywany plik wiczebny dostarczony z programem, kliknij menu Plik Zapisz jako.
2 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\M_Complex_Window.rfa.
Wczytywanie parapetu betonowego

3 Kliknij menu Plik Otwrz.


4 W oknie dialogowym Otwrz przejd do pliku Metric\Families\Windows\M_Concrete Sill.rfa, a nastpnie
kliknij przycisk Otwrz.
5 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
6 Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe Wczytaj do projektw, wybierz plik M_Complex_Window.rfa i
sprawd, czy usunito zaznaczenie opcji M_Metal Sill.rfa.
7 Kliknij przycisk OK.
Rodzina parapetw betonowych zostaa wczytana do rodziny okien.

Wczytywanie parapetu metalowego

8 Kliknij menu Okno M_Metal Sill.rfa widok 3D: Widok1.


9 Wczytaj rodzin parapetw do rodziny Okno.
10 Kliknij menu Okno Ssiadujco.

11 Zamknij pliki M_Metal Sill.rfa i M_Concrete Sill.rfa.


12 Zmaksymalizuj plik M_Complex_Window.rfa.
Poniewa obie rodziny parapetw zostay zdefiniowane jako rodziny okien, w Przegldarce projektu bd
widoczne w grupie Rodziny Okna.

Powizywanie parametru Szeroko z rodzinami zagniedonymi

13 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rodziny Okna M_Concrete Sill i kliknij dwukrotnie pozycj
M_Concrete Sill.

14 W oknie dialogowym Waciwoci typu dla parametru Wymiary Dugo kliknij przycisk .
15 W oknie dialogowym Powi parametr rodziny wybierz opcj Szeroko.

568 | Rozdzia 20 Zagniedanie rodzin parapetw w rodzinie okien


Dugo parapetu powinna odpowiada zewntrznej szerokoci okien z rodziny okien.

16 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.


17 Przy uyciu tej samej metody skojarz parametr Dugo rodziny Metalowy parapet.
Parametr typu Dugo rodzin zagniedonych ma teraz tak sam warto, jak parametr Szeroko rodziny
okien.

Umieszczanie rodziny parapetw


W tym wiczeniu naley umieci betonowy parapet w projekcie Okno zoone i wyrwna go wzgldem paszczyzn
odniesienia w widokach w planie i rzdnych.

Umieszczanie rodziny
1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
2 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Poziom szczegowoci Wysoki.
3 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Rodziny Okna M_Concrete Sill.
4 Przecignij element M_Concrete Sill na obszar rysunku.

5 Na pasku opcji kliknij przycisk (Umie na paszczynie roboczej).


6 Dla parametru Paszczyzna wybierz opcj Paszczyzna robocza: Parapet
7 Kliknij, aby umieci parapet ponad oknem.
8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Kojarzenie parametru elementu

9 Wybierz geometri bryow betonowego parapetu i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).

10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, dla parametru Wymiary Szeroko kliknij przycisk .
11 W oknie dialogowym Powi parametr rodziny wybierz opcj Gboko zawijania zewntrznego.
12 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Parametr wystpienia Szeroko rodziny zagniedonej parapetu bdzie teraz mia tak sam warto, jak
parametr rodziny okien Zawijanie zewntrzne gboko.
Parapet musi by umieszczony i wyrwnany w widoku w planie i rzdnych.

Umieszczanie rodziny parapetw | 569


Wyrwnywanie parapetu

13 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


14 Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewa/prawa) rodziny okien, wybierz ukryt paszczyzn odniesienia
rodek (lewa/prawa) rodziny Parapet i zablokuj wyrwnanie.

15 W ten sam sposb wyrwnaj doln poziom krawd parapetu do paszczyzny odniesienia Zawijanie zewntrzne
gboko (drugiej liczc od gry) i zablokuj wyrwnanie.

16 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Lewa.


17 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Poziom szczegowoci Wysoki.

18 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).


19 Wybierz paszczyzn odniesienia Parapet rodziny okien, wyrwnaj doln krawd rodziny parapetw, a
nastpnie zablokuj wyrwnanie.

20 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Widok 1.

570 | Rozdzia 20 Zagniedanie rodzin parapetw w rodzinie okien


21 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.
22 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Poziom szczegowoci Wysoki.
Parapet zosta umieszczony w wybranym pooeniu.

PORADA Jeeli parapet nie bdzie widoczny, kliknij przycisk i obr cian.

Tworzenie parametru wspdzielonego


W celu przeczenia rodzaju parapetu z betonowego na metalowy na poziomie wystpienia naley doda parametr Typ
parapetu.
Aby w zestawieniu wywietli parametr niestandardowy, konieczne jest zdefiniowanie go jako parametru wspdzielonego.
Jeli rodzina zostanie nastpnie zaadowana do projektu, parametr zostanie wywietlony na karcie Pola okna dialogowego
Waciwoci zestawienia jako dostpne pole.

UWAGA W celu sterowania typem parapetu mona utworzy parametr rodziny, jeli w projekcie jest uywana rodzina
okien, jednake podczas tworzenia zestawie parametry rodziny nie bd dostpne. Jeli parametr ma zosta uwzgldniony
w zestawieniu, musi zosta zdefiniowany jako parametr wspdzielony.

Tworzenie parametru wspdzielonego

1 Kliknij menu Plik Parametry wspdzielone.


2 W oknie dialogowym Edytuj parametry wspdzielone kliknij przycisk Utwrz.
3 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files.
4 W polu Nazwa pliku wpisz Szkoleniowy parametr wspdzielony, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz.
5 W oknie dialogowym Edytuj parametry wspdzielone w polu Grupy kliknij przycisk Nowa.
6 W oknie dialogowym Nowa grupa parametrw dla parametru Nazwa wpisz Okna, a nastpnie kliknij przycisk
OK.
7 W oknie dialogowym Edytuj parametry wspdzielone w polu Parametry kliknij przycisk Nowy.

Tworzenie parametru wspdzielonego | 571


8 W oknie dialogowym Waciwoci parametru:
Dla parametru Nazwa wpisz Typ parapetu.

W polu Typ parametru wybierz opcj <Typ rodziny>.

9 W oknie dialogowym Wybierz kategori wybierz opcj Okna.


10 Kliknij trzy razy przycisk OK.
Dodawanie parametru do rodziny

11 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


12 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.
13 W oknie dialogowym Waciwoci parametru w polu Typ parametru wybierz opcj Parametr wspdzielony,
a nastpnie kliknij przycisk Wybierz.
14 W oknie dialogowym Parametry wspdzielone kliknij przycisk OK.
Zwr uwag, e ostatni utworzony plik Parametr wspdzielony zosta automatycznie otwarty.

15 W oknie dialogowym Waciwoci parametru dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Budowa,
a nastpnie opcj Wystpienie.
16 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Kojarzenie parametru z geometri

17 W obszarze rysunku wybierz rodzin Parapet betonowy.


18 Na pasku opcji dla parametru Etykieta wybierz opcj Typ parapetu.

Testowanie rodzin zagniedonych


Prawidowo zachowania si rodzin zagniedonych moesz przetestowa bezporednio w rodzinie okien.
1 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
2 W oknie dialogowym Typy rodziny dla parametru Budowa Typ parapetu (domylny) wybierz opcj M_Metal
Sill.
3 Kliknij przycisk Zastosuj.
Parapet betonowy zostanie zastpiony parapetem metalowym.

572 | Rozdzia 20 Zagniedanie rodzin parapetw w rodzinie okien


4 Kliknij przycisk OK.

Testowanie rodziny w rodowisku projektu


Na kocu naley przetestowa okno w rodowisku projektu i utworzy zestawienie okna.

Testowanie okien i parapetw


1 W menu Plik wybierz polecenie Otwrz.
2 Przejd do katalogu, w ktrym zapisano poprzednio plik m_complex_window.rvt i otwrz projekt.
3 Kliknij menu Okno M_Complex_Window.rfa widok 3D: Widok1.
4 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.
5 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin ponownie kliknij przycisk Tak.
6 Kliknij przycisk Okno na pasku projektu.
7 Z Listy typw wybierz opcj M_Complex_Window : Okno skrzynkowe 1200 mm W x 1500 mm S_450 mm i
umie okno w cianie na lewo od istniejcego okna.
8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
9 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.
10 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Poziom szczegowoci Wysoki.

PORADA Jeeli parapet nie bdzie widoczny, kliknij przycisk i obr cian.

11 Wybierz okno dodane przed chwil i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).
12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Budowa Typ parapetu wybierz nowy typ
parapetu i kliknij przycisk OK.
Zwr uwag, e parapet zosta zmieniony.

Tworzenie zestawienia okien

13 Kliknij menu Widok Nowy Zestawienie/Iloci.


14 W oknie dialogowym Nowe zestawienie:
W polu Kategoria wybierz opcj Okna.

W polu Nazwa wpisz Zestawienie okien z parapetami.

Kliknij przycisk OK.

Testowanie rodziny w rodowisku projektu | 573


15 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia do listy Pola zestawienia dodaj pola Znak, Szeroko, Wysoko
i Typ parapetu, a nastpnie kliknij przycisk OK.
W tabeli zestawienia wywietlony zostanie Typ parapetu.

16 Zapisz i zamknij wszystkie pliki projektu.

574 | Rozdzia 20 Zagniedanie rodzin parapetw w rodzinie okien


Tworzenie rodziny Okap
przeciwsoneczny

575
576
Tworzenie rodziny Okap
przeciwsoneczny 21
W tym samouczku zostanie utworzona rodzina parametrycznego okapu przeciwsonecznego zawierajca trzy typy podpr: z zastrzaami,
ze wspornikami i wiszce.
Podpora z zastrzaem

Podpora wiszca

577
Podpora ze wspornikiem

Na pocztku zostanie utworzona geometria podpory okapu: Aby zapewni lepsz kontrol nad elementami okapu, naley utworzy
konstrukcj podpory i aluzje jako osobne rodziny, a nastpnie zagniedzi je w rodzinie okapu.
Dodanie parametrw do okapu przeciwsonecznego umoliwi atwe sterowanie wysokoci uchwytu, typem podpory i dugoci okapu.
Wiszcy okap przeciwsoneczny umieszczony w projekcie

Dopasowywanie dugoci okapu przy uwzgldnionych w widoku wietle sonecznym i cieniach umoliwia wybranie najbardziej efektywnych
opcji okapu dla budynku.
Okap z uwzgldnionym wiatem sonecznym i cieniami

578 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


Tworzenie podpory okapu
W tej lekcji naley utworzy geometri bryow dla podpory okapu. Elementy tworzy si, aby udostpni trzy typy podpr:
z zastrzaami, ze wspornikami oraz wiszce. Okrela si rwnie parametr dugoci, dziki czemu bdzie mona zmienia
dugo podpory okapu.
Geometria podpory okapu z przedstawionymi trzema
typami podpr: z zastrzaem, ze wspornikiem oraz wiszc.

Umiejtnoci zastosowane w tej lekcji:

Tworzenie geometrii bryowej wcznie z wytoczeniami i przecigniciami profilu

Przypisywanie materiaw do geometrii 3D

Dodawanie typw rodziny w celu zrnicowania rodziny podpr okapu

Tworzenie parametrw tak/nie w celu sterowania widocznoci geometrii

Tworzenie gwnej belki podporowej


W pierwszej kolejnoci naley utworzy geometri gwnej belki podporowej. Naley rwnie zwymiarowa belk i doda
parametr sterujcy dugoci podpory okapu.

Tworzenie rodziny na podstawie szablonu modelu oglnego

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.

Tworzenie podpory okapu | 579


2 W lewym okienku okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric Templates\Metric
Generic Model.rft.
3 Na pasku projektu, w obszarze Rzdne, kliknij dwukrotnie opcj Przednia.
4 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
5 W lewym okienku okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Support Beam.rfa.
Plik rodziny jest automatycznie zapisywany z rozszerzeniem .rfa.

Tworzenie pyty uchwytu na potrzeby belki podporowej

6 Powiksz przecicie paszczyzn odniesienia.


7 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.
8 Na pasku opcji w parametrze Gboko wpisz 10 mm i nacinij klawisz Enter.

9 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).


10 Naszkicuj prostokt 150 mm x 100 mm nad przeciciem paszczyzn odniesienia, tak jak pokazano na rysunku:

11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


12 Przesu prostokt, tak aby by umieszczony centralnie nad przeciciem paszczyzn odniesienia:
W obszarze rysunku wybierz prostokt.

Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Przesu).

Wybierz punkt rodkowy grnej linii szkicu i wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewa/prawa).

Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Przesu).

580 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


Wybierz punkt rodkowy prawej pionowej linii szkicu i wybierz poziom paszczyzn odniesienia.

13 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

14 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom odniesienia.
15 Powiksz wytoczenie.

Dodawanie paszczyzn odniesienia na potrzeby lewej i prawej powierzchni belki podporowej

16 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

17 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), w parametrze Odsunicie wpisz 10 mm i nacinij klawisz
Enter.
18 Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewa/prawa) dwukrotnie, aby doda dwie paszczyzny odniesienia:
jedn dla odsunicia w prawo, a drug dla odsunicia w lewo.
19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Tworzenie gwnej belki podporowej | 581


20 Nazwij dwie paszczyzny odniesienia:

Wybierz lew pionow paszczyzn odniesienia i kliknij pozycj (Waciwoci).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w parametrze Nazwa


wpisz Lewa krawd i kliknij przycisk OK.

W ten sam sposb nazwij praw pionow paszczyzn odniesienia Prawa krawd.

21 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Prawa.


Tworzenie belki podporowej

22 Powiksz obszar na lewo od przecicia paszczyzn odniesienia.

23 Zdefiniuj paszczyzn odniesienia, aby ustawi dugo belki podporowej:


Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.

Naszkicuj pionow paszczyzn odniesienia po lewej stronie, jak pokazano na rysunku:

582 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


24 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryowa Wytoczenie bryy.
25 Na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn odniesienia.
26 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza w parametrze Nazwa wybierz opcj Paszczyzna odniesienia: Lewa
krawd i kliknij przycisk OK.
Paszczyzna robocza zostanie okrelona jako lewa powierzchnia belki utworzonej w poprzednich krokach.

27 Naszkicuj profil wytoczenia (dokadna wielko i pooenie nie s istotne w tym momencie, poniewa do
okrelenia wielkoci zostan uyte narzdzia Wyrwnaj i Przesu).

Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt), w parametrze Gboko wpisz 20 mm i nacinij klawisz
Enter.

Naszkicuj prostokt umieszczony centralnie nad poziomem odniesienia, jak pokazano na rysunku:

Wybierz pionowy wymiar, wpisz 100 mm i nacinij klawisz Enter.

28 Uyj narzdzia Wyrwnaj, aby wyrwna i zablokowa oba koce szkicu wzgldem paszczyzn odniesienia:

Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Tworzenie gwnej belki podporowej | 583


Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (przednia/tylna), wybierz praw lini szkicu i kliknij element

Wybierz lew pionow paszczyzn odniesienia, wybierz lew lini szkicu i kliknij pozycj .

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

29 Wyrwnaj szkic do rodka nad poziomem odniesienia zorientowanym poziomo:


Wybierz wszystkie linie szkicu.

Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Przesu).

Wybierz punkt rodkowy lewej linii szkicu.

Wybierz przecicie paszczyzn odniesienia.

Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

584 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


Tworzenie parametru w celu sterowania dugoci belki podporowej

30 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


31 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.
32 Okrel waciwoci parametru:
W parametrze Nazwa wpisz Dugo podpory.

Dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Wymiary.

Dla parametru Typ parametru wybierz opcj Dugo.

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

33 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


34 Wybierz pionowe paszczyzny odniesienia: lew i praw, a nastpnie kliknij, aby doda wymiar.
35 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

36 Wybierz wymiar i na pasku opcji w parametrze Etykieta wybierz opcj Support Length.

Wyginanie rodziny w celu sprawdzenia poprawnoci powizania geometrii

37 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


38 Przesu okno dialogowe Typy rodziny tak, aby by rwnie widoczny obszar rysunku.
39 Zmodyfikuj warto parametru Dugo podpory:
Wpisz 300 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

Wpisz 1500 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

Wpisz 750 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

Kliknij przycisk OK.

Tworzenie gwnej belki podporowej | 585


40 Kliknij menu Plik Zapisz.
41 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem na stronie 586.

Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem


Po utworzeniu gwnej belki podporowej naley teraz wymodelowa geometri dla dwch innych konfiguracji podpory:
podpory wiszcej i podpory z zastrzaem.

Dodawanie paszczyzn odniesienia dla punktw czcych podpory


1 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.
2 Naszkicuj pionow paszczyzn odniesienia 100 mm na prawo od lewej paszczyzny odniesienia.

586 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


3 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.
Nastpnie naley zwymiarowa i powiza paszczyzn odniesienia dla punktw pocze podpory.

4 Wybierz paszczyzn odniesienia pooon najbardziej na lewo, wybierz paszczyzn odniesienia po prawej

stronie, kliknij, aby okreli pooenie wymiaru, a nastpnie kliknij pozycj .

5 Na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia.


Paszczyzny odniesienia dodaje si dla punktw pocze podpr: grnego i dolnego.

6 Naszkicuj dwie poziome paszczyzny odniesienia, jedn powyej, a drug poniej wytoczenia.

Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem | 587


7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
8 Zwymiaruj i powi grn paszczyzn odniesienia:
Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.

Wybierz poziom odniesienia, wybierz grn paszczyzn odniesienia i kliknij, aby okreli pooenie
wymiaru po prawej stronie.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wybierz grn paszczyzn odniesienia.

Wybierz warto wymiaru, wpisz 600 mm i nacinij klawisz Enter.

Wybierz wymiar i kliknij pozycj .

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

9 W ten sam sposb zwymiaruj i powi doln paszczyzn odniesienia 600 mm z poziomem odniesienia.

10 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


Tworzenie wytoczenia dla zastrzau

11 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.


12 Sprawd, czy na pasku opcji wartoci parametru Gboko jest 20 mm.

588 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


13 Wybierz przecicie dolnej czci wytoczenia i lewej wewntrznej paszczyzny odniesienia:

WANE Uyj klawisza Tab, aby upewni si, e podwietlono opcje przecicia: Najblisza wytoczenia i
Najblisza [Paszczyzny odniesienia : Paszczyzna odniesienia].

14 Przesu kursor po przektnej w d i na prawo, a nastpnie wybierz przecicie paszczyzn odniesienia: dolnej
i prawej.

15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


16 Wybierz przektn lini szkicu.
17 Kliknij dwie ikony blokady, aby powiza lini z doln poziom krawdzi podpory i pionow paszczyzn
odniesienia.

Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem | 589


18 Naszkicuj linie, aby zakoczy wytaczanie:
Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), a w parametrze Odsunicie wpisz 25 mm.

Wybierz lini szkicu po przektnej, tak aby nowa linia bya odsunita na prawo.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Rysuj), a w parametrze Odsunicie wpisz 0 mm.

Rozpoczynajc w grnym lewym punkcie kocowym lewej linii szkicu, narysuj poziom lini, aby poczy
j z praw lini szkicu, jak pokazano na rysunku:

Naszkicuj pionowo lini od lewego niszego punktu kocowego lewej linii szkicu, aby poczy z praw
lini szkicu, jak pokazano na rysunku:

590 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


19 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Przytnij).
20 Wybierz linie szkicu, aby wywietli koce i utworzy szkic zamknitej ptli, jak pokazano na rysunku:

21 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


Rwnolege linie szkicu dla zastrzau s wymiarowanie i wizane, tak aby ksztat podpory nie ulega zmianie
wraz z dugoci belki podporowej.

22 Wybierz dugie linie szkicu: praw i lew, kliknij, aby doda wymiar, a nastpnie kliknij element .

23 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem | 591


24 Przeprowad wyginanie rodziny, aby sprawdzi, czy zachowanie geometrii jest zgodne z oczekiwaniami:
Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.

W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Dugo podpory wpisz 1500 mm i kliknij przycisk
Zastosuj.

Wpisz 450 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

Wpisz 750 mm, kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie przycisk OK.

Tworzenie geometrii pyty uchwytu dla zastrzau

25 Skopiuj geometri pyty uchwytu:


Wybierz geometri pyty uchwytu po prawej stronie.

592 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij element (Przenie kopie).

Wybierz punkt rodkowy prawej powierzchni pyty uchwytu.

Przesu wskanik w d i wybierz punkt rodkowy dolnego prawego koca zastrzau.

26 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


27 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.
28 Wybierz doln pyt uchwytu i na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj.
29 Wybierz praw lini szkicu, wybierz wymiar, wpisz 50 mm i nacinij klawisz Enter.

Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem | 593


30 Wyrodkuj geometri pyty:

Wybierz linie szkicu i na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Przesu).

Wybierz punkt rodkowy grnej linii szkicu.

Wybierz paszczyzn odniesienia rodek (lewa/prawa).

31 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

594 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


32 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Prawa.
Tworzenie geometrii podwieszenia podpory

33 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Przecignicie bryy.


34 Na pasku projektu kliknij opcj Szkicuj ciek 2D.
35 Na pasku projektu kliknij przycisk Ustaw paszczyzn odniesienia.
36 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza w parametrze Nazwa wybierz opcj Paszczyzna odniesienia: rodek
(lewa/prawa) i kliknij przycisk OK.
Celem dopasowywania paszczyzny roboczej jest utworzenie przecignicia profilu na osi geometrii belki
podporowej.

37 Naszkicuj ciek 2D:


Jeli bdzie to konieczne, na pasku opcji usu zaznaczenie opcji acuch.

Wybierz przecicie poziomego wytoczenia (belki podporowej) i wewntrznej lewej, pionowej paszczyzny
odniesienia.

WANE Przed dokonaniem wyboru uyj klawisza Tab, aby upewni si, e podwietlono poprawne
przecicie.

Przesu wskanik po przektnej w gr i na prawo, a nastpnie wybierz przecicie grnej paszczyzny


odniesienia z paszczyzn odniesienia rodek (przednia/tylna).

Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem | 595


Kliknij dwie ikony blokady, aby powiza ciek przecignicia profilu z wytoczeniem i pionow
paszczyzn odniesienia.

Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz ciek.

38 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).


Aby naszkicowa profil szkicu, naley otworzy widok 3D.

596 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


39 Na pasku projektu kliknij opcj Szkicuj profil.

40 Na pasku opcji kliknij przycisk (Okrg).

Jeli na pasku narzdzi nie zosta wywietlony element , wybierz go z listy rozwijanej.

41 Na pasku opcji wybierz opcj Promie, jako warto promienia wpisz 4 mm i nacinij klawisz Enter.
42 Dopasuj do okna przecicie paszczyzny profilu i cieki (czerwona kropka) na podwieszeniu podpory.

43 Wybierz punkt rodkowy cieki przecignicia profilu, aby utworzy okrg.

Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem | 597


44 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz profil.

45 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz przecignicie profilu.


46 Dopasuj do widoku podpor okapu.

47 Przeprowad wyginanie rodziny, aby przetestowa geometri podwieszenia:


Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.

W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Dugo podpory wpisz 150 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

Wpisz 450 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

598 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


Wpisz 750 mm, kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie przycisk OK.

48 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


Dodawanie wspornika czcego dla podwieszenia

49 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.


50 Powiksz grn cz geometrii, aby wywietli podpor podwieszenia.

51 Utwrz okrge wytoczenie dla wspornika:


Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Okrg), w parametrze Gboko wpisz 10 mm i nacinij klawisz
Enter.

Powiksz kocow cz podpory podwieszenia.

Naszkicuj okrg o promieniu 25 mm od przecicia paszczyzn odniesienia na kocu podwieszenia.

Tworzenie geometrii dla podpr wiszcych i z zastrzaem | 599


Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

52 Utwrz drugie wytoczenie dla wspornika:


Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Toczenie bryy.

Na pasku opcji kliknij przycisk (Okrg) w parametrze Gboko wpisz i nacinij klawisz Enter.

Naszkicuj okrg o promieniu 19 mm, rozpoczynajc od przecicia paszczyzn odniesienia na kocu


podwieszenia.

Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

600 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


53 Na pasku narzdzi Standardowy kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

54 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.


55 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie typw rodziny i sterowanie widocznoci na stronie 601.

Tworzenie typw rodziny i sterowanie widocznoci


Po utworzeniu geometrii, jeli wygina si ona prawidowo, naley utworzy typy rodziny dla rnych warunkw podpr.
Do typw rodziny naley doda parametry tak/nie, aby okreli, ktre elementy geometrii s wywietlane dla kadej z
konfiguracji podpory. Aby uczyni geometri bardziej realistyczn, naley zdefiniowa materiay, a nastpnie przypisa je
do niej.

Tworzenie typw rodziny i sterowanie widocznoci | 601


Dodawanie typw rodziny dla podpr okapu
1 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
2 W oknie dialogowym Typy rodzin kliknij przycisk Nowy.
3 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Podpora wiszca i kliknij przycisk OK.
4 W ten sam sposb dodaj typy rodziny o nazwie Podpora z zastrzaem i Podpora ze wspornikiem.
Dodawanie parametrw tak/nie dla kadego typu rodziny

5 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.


6 Okrel waciwoci parametru:
W parametrze Nazwa wpisz Wiszca.

W parametrze Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Konstrukcje.

W parametrze Typ parametru wybierz opcj Tak/nie.

Kliknij przycisk OK.

7 Dodaj dwa dodatkowe parametry tak/nie w grupie Konstrukcje i nazwij je Z zastrzaem oraz Ze wspornikiem.
8 W oknie dialogowym Typy rodziny przypisz parametry do typw rodziny:
Sprawd, czy w parametrze Nazwa wybrano opcj Podpora ze wspornikiem, a w obszarze Konstrukcyjne
usu zaznaczenie pola wyboru Z zastrzaem i Wiszca.

602 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


W parametrze Nazwa wybierz opcj Podpora z zastrzaem i Wiszca.

W parametrze Nazwa wybierz opcj Podpora wiszca i usu zaznaczenie pl wyboru: Ze wspornikiem i
Z zastrzaem.

Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie parametrw tak/nie do widocznoci geometrii

9 W obszarze rysunku uyj okna przecinajcego do wybrania podpory podwieszenia i geometrii wspornika, a

nastpnie kliknij element (Waciwoci).

10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Grafika, w parametrze Widoczne kliknij niewielk
ikon w kolumnie = (symbol rwnoci) po prawej stronie.
11 W oknie dialogowym Powi parametr rodziny wybierz opcj Wiszca.
12 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

14 W obszarze rysunku wybierz geometri zastrzau i pyt uchwytu, a nastpnie kliknij element
(Waciwoci).

Tworzenie typw rodziny i sterowanie widocznoci | 603


15 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Grafika, w parametrze Widoczne kliknij niewielk
ikon w kolumnie = (symbol rwnoci) po prawej stronie.
16 W oknie dialogowym Powi parametr rodziny wybierz opcj Z zastrzaem.
17 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
19 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.
20 Przeprowad wyginanie typw rodziny, aby sprawdzi, czy wywietlana jest poprawna geometria:
W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Nazwa wybierz opcj Podpora z zastrzaem i kliknij
przycisk Zastosuj.
Zwr uwag, e geometria podpory wiszcej jest wywietlana jako pcienie.

W oknie dialogowym Typy rodziny w parametrze Nazwa wybierz opcj Podpora ze wspornikiem i kliknij
przycisk Zastosuj.
Geometria podpory wiszcej i z zastrzaem jest wywietlana jako pcienie.

21 Kliknij przycisk OK.


Tworzenie materiaw

22 Kliknij menu Ustawienia Materiay.

604 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


23 Dodaj materia aluminium:

W oknie dialogowym Materiay kliknij przycisk (Powiel).

W oknie dialogowym Powielony materia Revit wpisz Metal aluminium i kliknij przycisk OK.

Na karcie Grafika w oknie dialogowym Materiay wybierz opcj Uyj wygldu renderingu dla cieniowania.

Na karcie Wygld renderingu w parametrze Wygld renderingu oparty na kliknij element Zastp.

W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu w parametrze Klasa wybierz opcj Metal, kliknij
opcj Aluminium anodyzowane w kolorze jasny szary, a nastpnie kliknij przycisk OK.

24 Dodaj materia stali pokrytej farb:

W oknie dialogowym Materiay, przy wybranej opcji Metal aluminium, kliknij pozycj (Powiel).

W oknie dialogowym Powielony materia Revit wpisz Metal stal, farba w kolorze kasztanowatym i
kliknij przycisk OK.

Na karcie Wygld renderingu kliknij element Zastp.

W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu w parametrze Klasa wybierz opcj Farba, kliknij
opcj Farba ciemna czerwie, poyskliwa, a nastpnie kliknij przycisk OK.

25 Dodaj materia galwanizowanej stali:


W oknie dialogowym Materiay, przy wybranej opcji Metal stal, farba w kolorze kasztanowatym, kliknij

pozycj (Powiel).

W oknie dialogowym Powielony materia Revit wpisz Metal stal galwanizowana i kliknij przycisk OK.

Na karcie Wygld renderingu kliknij element Zastp.

W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu w parametrze Klasa wybierz opcj Metal i kliknij
opcj Stal nierdzewna, satyna.

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Przypisywanie materiaw do geometrii

26 Przypisz materia galwanizowanej stali do podpory podwieszenia:

W obszarze rysunku wybierz podwieszenie i kliknij element (Waciwoci).

Tworzenie typw rodziny i sterowanie widocznoci | 605


W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Materiay i wykoczenia, kliknij element <Wedug

kategorii>, a nastpnie kliknij pozycj .

Sprawd, czy w oknie dialogowym Materiay wybrano opcj Metal stal galwanizowana, i kliknij dwa
kolejne przyciski OK.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

27 Przypisz materia aluminium do wspornika podwieszenia:

W obszarze rysunku wybierz dwa wytoczenia dla wspornika podwieszenia i kliknij element
(Waciwoci).

W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Materiay i wykoczenia, kliknij element <Wedug

kategorii>, a nastpnie kliknij pozycj .

W oknie dialogowym Materiay wybierz opcj Metal aluminium i kliknij dwa kolejne przyciski OK.

Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

28 W obszarze rysunku wybierz pozosta geometri (gwn belk podporow, zastrza i dwie pyty uchwytu)

i kliknij element .

606 | Rozdzia 21 Tworzenie rodziny Okap przeciwsoneczny


29 W ten sam sposb przypisz materia Metal stal, farba w kolorze kasztanowatym do pozostaej geometrii.
30 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.
31 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

32 Kliknij menu Plik Zapisz.


33 Przejd do nastpnej lekcji, Dodawanie rodziny Podpora okapu do rodziny Okap przeciwsoneczny na stronie
609.

Tworzenie typw rodziny i sterowanie widocznoci | 607


608
Dodawanie rodziny
Podpora okapu do rodziny
Okap przeciwsoneczny
22
Dodawanie rodziny Podpora okapu do rodziny Okap przeciwsoneczny
W tej lekcji naley utworzy rodzin Okap przeciwsoneczny, a nastpnie wczyta do niej rodzin Belka podporowa.
Parametry dodaje si, aby okreli wysoko, typ i dugo uchwytw podporowych okapu. Ustawienie podpr okapu
przeciwsonecznego w szyku i dodanie parametrw umoliwia sterowanie liczb podpr i odlegoci midzy nimi.
Liczba podpr okapu i odstpy midzy nimi okrelone przez parametry
uytkownika

PORADA W przypadku tworzenia rodziny zoonej zawierajcej szyk najlepszym postpowaniem jest utworzenie elementw
uoonych w szyk jako rodziny zagniedonej, dziki czemu mona zapewni lepsz kontrol nad wizaniami i pooeniem.

Umiejtnoci zastosowane w tej lekcji:

Tworzenie rodziny na podstawie szablonu oglnego opartego na linii

609
Zagniedanie rodziny w innej rodzinie

Dodawanie parametrw w celu sterowania wymiarami okapu

Tworzenie szyku

Dodanie parametrw w celu sterowania liczb wystpie w szyku i rozmieszczaniem wystpie

Zagniedanie rodziny Podpora okapu i dodawanie parametrw


W tym wiczeniu zostanie zagniedona rodzina Belka podporowa w nowej rodzinie Okap przeciwsoneczny. Zostan
rwnie dodane parametry umoliwiajce sterowanie wysokoci uchwytu podpory okapu, typem uytej podpory i dugoci
okapu.

Tworzenie rodziny Podpora okapu

1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina.


2 W lewym okienku okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric Templates\Metric
Generic Model line based.rft.

3 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.


4 W lewym okienku okna dialogowego Zapisz jako kliknij folder Training Files i zapisz plik jako
Metric\Families\Solar Shade.rfa.
Plik rodziny jest automatycznie zapisywany z rozszerzeniem .rfa.

5 Kliknij menu Okno Support Beam.rfa Widok 3D: {3D}.

610 | Rozdzia 22 Dodawanie rodziny Podpora okapu do rodziny Okap przeciwsoneczny


Wczytywanie rodziny Belka podporowa do rodziny Okap przeciwsoneczny

6 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


7 Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe Wczytaj do projektw, wybierz plik Solar Shade.rfa i kliknij przycisk
OK.
8 Na pasku projektu kliknij Komponent.
9 W obszarze rysunku kliknij, aby umieci belk podporow poniej przecicia paszczyzn odniesienia: lewej
i poziomej.
10 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wyrwnywanie i blokowanie belki podporowej

11 Powiksz pyt uchwytu (grn cz belki podporowej).

Zagniedanie rodziny Podpora okapu i dodawanie parametrw | 611


12 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Wyrwnaj).

13 Wybierz poziom paszczyzn odniesienia, wybierz grn lini pyty uchwytu i kliknij przycisk .

14 Wybierz paszczyzn odniesienia, wybierz rodek belki i kliknij przycisk .

15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

612 | Rozdzia 22 Dodawanie rodziny Podpora okapu do rodziny Okap przeciwsoneczny


Dodawanie paszczyzny odniesienia dla wysokoci uchwytu

16 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.


17 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia.
18 Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia powyej poziomu odniesienia i na pasku projektu kliknij przycisk
Zmie.
Dokadne umiejscowienie paszczyzny odniesienia nie jest istotne. Nastpnie dla tej paszczyzny odniesienia
zostanie okrelony parametr.

19 Wybierz geometri podpory okapu.

20 Przesu belk podporow bliej paszczyzny odniesienia, tak aby mona j byo wyrwna wzgldem nowej
poziomej paszczyzny odniesienia:

Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Przesu).

Wybierz punkt pocztkowy przesunicia na lewo od podpory okapu.

Zagniedanie rodziny Podpora okapu i dodawanie parametrw | 613


Przesu wskanik w gr i wybierz punkt powyej nowej poziomej paszczyzny odniesienia.

21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.


22 Powiksz pyt uchwytu.
Belki podporowej nie mona wyrwna, poniewa w punkcie rodkowym pyty uchwytu nie jest widoczna
pozioma paszczyzna odniesienia, wzgldem ktrej miao by przeprowadzone wyrwnywanie. Aby rozwiza
ten problem, konieczne jest otwarcie rodziny Belka podporowa i odpowiednie zmodyfikowanie paszczyzny
odniesienia.

614 | Rozdzia 22 Dodawanie rodziny Podpora okapu do rodziny Okap przeciwsoneczny


Modyfikowanie wartoci Jest odniesieniem okrelajcej paszczyzn odniesienia

23 Kliknij menu Okno Support Beam.rfa Widok 3D: {3D}.


24 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzdne i kliknij dwukrotnie opcj Przednia.

25 W widoku z przodu wybierz paszczyzn odniesienia w rodku grnej pyty uchwytu i kliknij przycisk
(Waciwoci).
Uyj klawisza Tab, aby wybra paszczyzn odniesienia zamiast poziomu odniesienia.

26 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Inne, w parametrze Jest odniesieniem wybierz warto
Sabe odniesienie, a nastpnie kliknij przycisk OK.

UWAGA Warto Jest odniesieniem zostaa okrelona jako Nie jest odniesieniem. Z tego powodu nie mona
uzyska dostpu do tej paszczyzny odniesienia na potrzeby operacji wyrwnywania lub powizywania belki
podporowej w rodzinie okapu przeciwsonecznego. Zmodyfikowanie tej wartoci na Sabe odniesienie umoliwi
wybranie jej jako punktu wyrwnywania.

27 Na pasku projektu kliknij przycisk Wczytaj do projektw.


28 Jeli zostanie wywietlone okno dialogowe Wczytaj do projektw, wybierz plik Solar Shade.rfa i kliknij przycisk
OK.
29 W oknie dialogowym Wczytaj rodzin ponownie kliknij przycisk Tak.
30 Jeli bdzie to konieczne, w Przegldarce projektu, w obszarze Rzdne, kliknij dwukrotnie element Przednia.

Zagniedanie rodziny Podpora okapu i dodawanie parametrw | 615


Dodawanie parametru okrelajcego wysoko uchwytu

31 Wyrwnaj i zablokuj rodek belki podporowej do paszczyzny odniesienia:

Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Wyrwnaj).

Wybierz poziom paszczyzn odniesienia.

Wybierz rodek pyty uchwytu.

Kliknij przycisk .

32 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu.


33 Wybierz dwie poziome paszczyzny odniesienia i kliknij, aby umieci wymiar.

616 | Rozdzia 22 Dodawanie rodziny Podpora okapu do rodziny Okap przeciwsoneczny


34 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.
35 Wybierz wymiar i na pasku opcji, w parametrze Etykieta, wybierz opcj <Dodaj parametr>.
36 W oknie dialogowym Waciwoci parametru w parametrze Nazwa wpisz Wysoko uchwytu, w parametrze
Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Wymiary i kliknij przycisk OK.

Wyginanie rodziny w celu przetestowania parametru Wysoko uchwytu

37 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


38 W oknie dialogowym Typy rodziny przeprowad edycj wartoci parametru Wysoko uchwytu:
Wpisz 1500 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

Wpisz 300 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

Wpisz 900 mm i kliknij przycisk Zastosuj.

Zagniedanie rodziny Podpora okapu i dodawanie parametrw | 617


Kliknij przycisk OK.

Tworzenie parametru w celu sterowania typem podpr dla rodziny Belka podporowa

39 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin.


40 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj.
41 Okrel waciwoci parametru:
W parametrze Nazwa wpisz Typ podpory.

W parametrze Typ parametru wybierz opcj <Typ rodziny>.

W oknie dialogowym Wybierz kategori wybierz opcj Modele oglne.


Rodzina Belka podporowa jest rodzin modelu oglnego. Wybranie kategorii Modele oglne zapewnia,
e ten parametr bdzie mg zosta uyty w celu sterowania rodzinami modelu oglnego.

Kliknij trzy razy przycisk OK.

czenie parametru typu rodziny z podpor okapu

42 W obszarze rysunku wybierz podpor okapu i kliknij element (Waciwoci).


43 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Inne, w parametrze Etykieta wybierz opcj Typ
podpory i kliknij przycisk OK.
44 Wyginanie parametru ty