You are on page 1of 3

Sprawozdanie

Temat: wyznaczanie gęstości ciał stałych.
1. Analiza wykonywanego ćwiczenia:

Za pomocą suwmiarki i śruby mikrometrycznej odczytaliśmy wymiary trzech ciał
stałych (kula, walec drewniany oraz walec z otworem), wymiary były
dokonywane trzykrotnie i wyciągnęliśmy z tych trzech wymiarów jeden średni
wymiar (arytmetyczny). Wyniki zapisywaliśmy w tabeli pomiarowej, tak jak
wyniki z dokonanych obliczeń.

2. Analiza wyników pomiarowych:

Nasz wyniki były przeprowadzane trzykrotnie, nasze średnie wyniki z walca
drewnianego to 0,02315m średnicy , 0,098m wysokości ,masa tego ciała stałego
wynosiła 0,0251kg, objętość tego ciała stałego wynosiła 0,00004122 m3,
natomiast gęstość wyniosła 608,927 [kg/m3].
Kolejnym ciałem stałym, które mierzyliśmy była kula jej parametry to:
R=0,01016m, masa= 0,03573kg, objętość 0,00004390 natomiast gęstość tego
ciała stałego wyniosła 8138,952[kg/m3].
Ostatnim ciałem które badaliśmy był walec z otworem, po zwymiarowaniu i
obliczeniu objętości i gęstości otrzymaliśmy następujące wyniki: wysokość=
0,0843 m, średnica równa 0,02036m, objętość= 0,00002563m3, gęstość=
2613,445[kg/m3].

3. Rachunek niepewności pomiarowych:

Kula

E1 = 8134,63 – 8215,99 =81,36
E2=8134,63 -8138,95=4,32
E3=8134,63 -8138,95=4,32

∑𝑛𝑖=1 𝐸 = 90
2
∑𝑛 𝐸𝑖 5935,1616
∆η = √ 𝑖=1 =√ = 31,45 𝑘𝑔/𝑚3
𝑛(𝑛 − 1) 6

Δ𝜂 31,45 𝛿
% = 𝜂ś𝑟
̅̅̅̅̅ ∗ 100% =8138,95 × 100% = 0,38%

Objętość wynosi 0.22 𝑘𝑔/𝑚3 𝑛(𝑛 − 1) 6 𝑛 ∑ 𝐸 = 5. masa= 0.objętość 0.38 ∑𝑛𝑖=1 𝐸𝑖 2 29. Wymiary walca drewnianego wynoszą 0. .48 𝑘𝑔/𝑚3 𝑛(𝑛 − 1) 6 𝑛 ∑ 𝐸 = 1.445 -2611.104 =0.01023m.829 -609.445 4.927[kg/ m3].03573kg. Walec drewniany E1=608.5936 ∆η = √ =√ = 2.098 2 ∑𝑛 𝐸𝑖 1.445 -2616. Wymiary kuli R=0.02036m. gęstość= 2613.85% ̅̅̅̅ 𝜂ś𝑟 2613.927=0.34 E2=2613.445[kg/m3]. objętość= 0.397124 ∆η = √ 𝑖=1 =√ = 0. średnica równa 0.927 × 100% = 0.189=0.0251kg.a gęstość jest równa 8138.829 -608.098m.280 𝑖=1 Δ𝜂 0.a gęstość 608.72 E3=2613.78% Walec z otworem E1=2613.0843 m.542 E2=608.22 𝛿% = ∗ 100% = × 100% = 0.829 -608. Wnioski: Temperatura w pomieszczeniu doświadczalnym wynosiła 25oC.średnica otworu jest równa 0.445 -2613.00002563m3.masa jest równa 0.640 E3=608.48 𝛿% = 𝜂ś𝑟 ̅̅̅̅̅ ∗ 100% =608.371 =0.00004122m3.067=2.165=2.02315m 0. Wymiary walca z otworem wynoszą wysokość= 0.952[kg/m3].00004390.44 𝑖=1 Δ𝜂 2.01016m.